a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 18

Lennart Svensson, professor i molekylär virologi vid Linköpings universitet. Testerna med coronavirus ska ske i högrisk­ laboratorium. Foto: Ulrik Svedin/Linköpings universitet

Han gillrar en fälla för

CORONAVIRUS Det kan bli möjligt att fånga upp coronavirus i luften med hjälp av en joniseringsapparat. Lennart Svensson, professor i molekylär virologi vid Linköpings universitet, vill testa metoden på det nya coronaviruset som just nu sprider stor oro i världen. Och samtidigt vill han under­ söka viruset i Linköping.

18

#1 2020

– Vi ska försöka att samla in coronavirus från luft i högrisklaboratorium på Karolinska Institutet (KI) med Rolf Nybom. Där kommer vi att använda en vanlig och ”snällare” form av coronavirus. Vi har visat att det fungerar med influensa, vinterkräksjuka och rotavirus. Vi kan dessutom förhindra smittspridning. Men det måste testas för coronavirus, vi kan inte anta att det fungerar på alla

Profile for Medicinsk access

Medicinsk access 2020 #2  

Advertisement
Advertisement
Advertisement