Page 40

Kan anknytning och psykisk ohälsa höra ihop?

Det här är första gången som man i en vetenskaplig studie visat på att teorierna för anknytning gäller även i Sverige och i en modern kontext. Resultaten i studien belägger tesen om att en otrygg anknytning medför ökad risk för psykisk ohälsa. Foto: Canstock, arkiv.

40

#1 2020

Profile for Medicinsk access

Medicinsk Access 2020 #1  

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded