Page 32

ÄR SJUKVÅRDEN EN TEKNISK ELLER SOCIAL VERKSAMHET? Några reflexioner mot bakgrund av primärvård för 60 år sedan

” Ibland kunde inte patienten komma till mottagningen. Det blev hembesök efter mottagningen. Dessa var ytterst lärorika, man fick se hela den sociala omgivningen, anhöriga, deras åsikter, attityder och oro” Foto: Canstock, arkiv.

32

#1 2020

Profile for Medicinsk access

Medicinsk Access 2020 #1  

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded