Min Medicin 2020 #7

Page 34

Andreas Lundqvist nämner tre indikatorer som i vissa studier ser ut att göra att njurcancerpatienten inte svarar på immunterapin: lågt antal T-celler, låg grad av mutationer i tumören och låg grad av proteinet PDL-1, ett slags protein som finns i cancertumören.

Kombinationsbehandling ökar livslängd för personer med njurcancer För några år sen fanns få möjligheter till behandling av njurcancer – många patienter dog i brist på effektiv behandling. Men de senaste åren har utvecklingen gått snabbt framåt och nu finns både målinriktade behandlingar och immunterapi som ger patienterna större chans till överlevnad.

– Det pågår hundratals kliniska studier kring njurcancer och vi lär oss väldigt mycket av dessa studier, framtiden 34

#7 2020

inom forskning på spridd njurcancer ser väldigt hoppfull ut, säger Andreas Lundqvist, forskningsledare och docent i experimentell onkologi vid institutionen för onkologipatologi, Karolinska Institutet som ser en ljusare framtid för njurcancerpatienter. Immunterapi i fokus

Läkemedel som stärker immunförsvarets roll i bekämpandet av cancertumörer är vad forskningen fokuserar på, så kallad immunterapi.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.