Medicinsk Access 2019 #8/9

Page 18

TSH

Tyreoidea stimulerande hormon – ett vanligt blodprov vid utredning av trÜtthet.

18

#8/9 2019