Page 52

Alla bakterier älskar kolhydrater, vare sig de finns i tunntarmen eller tjocktarmen och i tunntarmen skall bakterierna inte finnas. Foto: Canstock, arkiv

IBS, SIBO och Leaky Gut Irritable Bowel Syndrome (IBS), Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO) och Läckande tarm (leaky gut) är tre tillstånd som ofta är förenade med varandra.

IBS är ett välkänt begrepp för alla läkare och för den stora allmänheten. IBS innebär en samling av symtom från magtarmkanalen såsom uppblåsthet, gasbesvär, förstoppning, diarré och smärtor i buken, som varat i minst 6 månader. Många har även oro, ängslan och är t o m deprimerade, vilket gjort att IBS klassats som en psykosomatisk sjukdom. 52

#7 2019

Symtomkriterierna har uppdaterats i Rome IV Criteria 2016.1 Det finns även antikroppar, anti-vinculin och antidtB, som till över 90 procent är specifika för IBS.2 IBS är en diagnos som man får när cancer och inflammatoriska tarmsjukdomar såsom ulcerös kolit och Chrons sjukdom (IBD) uteslutits. Somliga kallar det för just en uteslutningsdiagnos. Den vanliga behandlingen är livsstilsråd, bestående av dietråd ofta baserade på sparsamt med FODMAPFermentable Oligo-saccharides, Di-saccharides, Monosaccharides And Polyols-3 daglig motion, bra sömn och

Profile for Medicinsk access

Medicinsk Access 2019 #7  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Medicinsk Access 2019 #7  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Advertisement