__MAIN_TEXT__

Page 4

Varannan svensk har övervikt eller fetma! Sedan 1980-talet har andelen av den svenska befolkningen med övervikt eller fetma ökat. Utvecklingen i Sverige är inte unik. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) finns det numer globalt sett fler människor med fetma än med undervikt. Mer än varannan man och drygt fyra av tio kvinnor i Sverige har nu övervikt eller fetma.

Medicinsk access har ett fylligt innehåll i detta nummer. Forskning: Forskare vid Karolinska Institutet har gjort en systematisk och detaljerad kartläggning av de olika celltyperna i musens nervsystem. Kartan, som kan ge nya ledtrådar till hur neurologiska sjukdomar uppstår ska nu använda samma metoder för att kartlägga den mänskliga hjärnan på detaljnivå. Gästledaren Calle Waller, vårdpolitisk talesman Prostatacancer-förbundet: Rätten till en modern, tillgänglig, sammanhållen och jämlik vård ska gälla också dem som drabbas av prostatacancer! Typ2-diabetes: De nya riktlinjerna för typ2-diabetes, som bygger på den senaste forskningen, har beskrivits som ett ”paradigmskifte” – det största som hänt inom området på 15 år. Att i första hand fokusera på att förebygga hjärt-kärlsjukdom, och inte som tidigare främst blodsockerreglering, kommer att kräva mycket av en redan tyngd primärvård. Cirka 90 procent av typ2-diabetikerna behandlas där. Läs mer ... Belönas: Kristina såg sin livskamrat Janne falla ihop och bli liggande livlös i trapphuset, drabbad av plötsligt hjärtstopp. Men trots paniken lyckades hon larma och sätta igång hjärtlungräddning och det är tack vare henne som deras tid tillsammans inte tog slut där. Läs mer ... Medicinsk access nr 3 2018 INGER ROS Förbundsordförande Riksförbundet Hjärt­ Lung

”Det här måste vi komma till rätta med, inte minst med tanke på att allt fler kommer att leva allt längre med sin sjukdom, människor med kroniska sjukdomar står för cirka 80-85 procent av vård- och sjukförsäkringskostnaderna.” 4

#7 2018

Medicinhistoria: William Harvey föddes i grevskapet Kent i England år 1578, äldste sonen av nio barn i en välbärgad familj. Femton år gammal blev han student i Cambridge, som han lämnade sent 1599 för att avsluta påbörjade medicinska studier i Padua, Italien. Hur mottogs Harveys tes om blodcirkulationen av samtiden? Gäller den ännu? Läs mer... Mer i detta nummer: Hypotyreos - en negligerad folkhälsosjukdom! Om TSH blir lågt eller t o m omätbart vid behandling så betyder inte det att patienten är överbehandlad, risken är att om dosen sänks försämras patienten. Läs mer... Raffinerat socker är 100 procent rent, vitt och dödligt sa John Yudkin redan 1972. Är det socker eller fett i maten, som ger oss hjärtinfarkt, stroke och diabetes typ 2? Läs mer... Bildtekniken som visar mumier i nytt ljus: Forskare vid bland annat KTH har kommit på att man kan använda en form av diagnostisk bildteknik som tidigare inte nyttjats i detta syfte för att undersöka uråldriga mänskliga kvarlevor. Det nya sättet att studera mumifierade kroppsdelar möjliggör avbildning av vävnader ner till cellnivå, vilket inte tidigare har gjorts med en icke-destruktiv metod. Läs mer... Glöm inte att skicka in ditt svar i boktävlingen, du kan vinna boken: KVINNOR OCH HÄLSA, SÅ MYCKET BÄTTRE! En tanke: ”Hösten bär mer guld i fickan än alla andra årstider” TORD AMRÉ Ansvarig utgivare

Medicinsk access nr 4/5 2018 PAUL FIGINI Managementkonsult och GDPR-expert London Management Consulting

”Enheter som inte krypterar informationen bör helt uteslutas ur verksamheter som på något sätt skyddar människors personuppgifter, och alla medarbetare bör lära sig använda krypterad lagring.”

Medicinsk access nr 6 2018 DANIELA BJARNE Sakkunnig STROKE-Riksför­ bundet

”Om inte jämlik vård ska bli fagra ord från politiker måste underbehandlingen av trombolys upphöra och trombektomi inte bli en behandling för ett fåtal som har ”turen” att drabbas av stroke i rätt del av landet och vid rätt tidpunkt.”

En helårs­ prenumeration på Medicinsk access omfattar sju till nio nummer och kostar 370 kronor inkl. moms. En ettårig utlandspre­ numeration kostar 600 kr inkl. moms. Beloppet sätts in på vårt bankgiro: 5253-7149. Märk insättningen med ”prenumera­ tion” samt ange fullständig post­ adress. Eller så fyller du i talongen längre bak i tid­ ningen. Du kan även ringa och beställa din prenumeration på tel: 0652-151 10 (må-fre kl 9-15) eller gå in på vår hemsida: medicinskaccess.se

och fylla i dina uppgifter där.

På hemsidan läg­ ger vi ut en hel del såväl svenska som utländska nyheter om medicin och hälsa. Du kan även följa oss på Facebook där du finner medicinska nyheter samt ar­ tiklar ur Medicinsk access. Gilla oss så kommer våra inlägg upp i ditt nyhetsflöde. Ansvarig utgivare är Tord Amré, tord@ medicinskaccess.se tel: 070-679 01 65. Medicinsk access ges ut av T&M Media AB, Fiskvik 100, 820 70 Bergsjö. Tidningens redaktör är Tord Amré, tord@ medicinskaccess.se Tel. 070-679 01 65 Tidningens layout och hemsida görs av Svart Pist Publishing. Svart Pist nås via info@svartpist.com tel: 0651-122 22.

Profile for Medicinsk access

Medicinsk Access 2018 #7  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Medicinsk Access 2018 #7  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Advertisement