Medicinsk Access 2018 #4/5

Page 4

env Foto: Margareta Sid all.

Äntligen – är Fikru Maru fri! I fem år har hjärtläkaren Fikru Maru från Hudiksvall suttit fängslad i sitt ursprungsland Etiopien. Nu är han äntligen fri! Alla i den svenska sjukvården har följt det otroliga drama som utspelats i hans forna land. Nu kan vi alla andas ut och välkomnar Fikru tillbaka till Sverige.

Medicinsk access har ett fylligt innehåll i detta nummer. Kort strålbehandling effektiv vid prostatacancer: En strålbehandling vid sju tillfällen med högre stråldos är lika effektiv mot prostatacancer som standardbehandlingen med 39 behandlingstillfällen med lägre stråldos. Det visar en ny skandinavisk studie. Läs mer … Gästledaren Paul Figini: Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Kraven på vårdföretag och andra företag som skyddar människors personuppgifter blir därmed både tyngre och dyrare och konsekvenserna betydligt större för den som inte följer förordningen. Kardiovaskulära vårmötet: I år var Stockholm Waterfront hemvist för det populära vårmötet, där över 1 600 personer samlades för tre dagars genomgång av medicinska nyheter inom hjärt- och kärlsjukdomar. Medicinsk Access var på plats och ger här en kort presentation av dagarnas föreläsningar. Läs mer …

SBU har sammanställt nästan tjugo års internationell forskning om endometrios i en ny rapport om diagnostik, behandling och bemötande vid denna kroniska sjukdom. En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter. Läs mer … Mer i detta nummer: Kopparspiral är ett av de vanligaste kvinnliga preventivmedlen. Femton procent av fertila kvinnor bär en kopparspiral i livmodern. Kopparspiralen är ett av de säkraste preventivmedel vi har. Läs mer … Kvinnor som fått sitt bröst rekonstruerat med bukvävnad efter att ha opererats för bröstcancer har inte högre risk för återfall än kvinnor som inte genomgått bröstrekonstruktion. Läs mer … En ny mekanism för reglering av stamceller i tarmen hos bananflugor har hittats av forskare. Dessutom upptäcktes att ett visst protein kan bromsa tumörers tillväxt i tarmvävnad. Ökad kunskap om dessa mekanismer kan lära oss mer om hur sjukdomar i människans tarm uppstår och bidra till utvecklingen av nya läkemedel för att bota dem. Läs mer … Glöm inte att skicka in ditt svar i boktävlingen, du kan vinna boken: Ägget av Mats Ekdahl ”Intet inom hela kokkonsten kan jämföras med ägget” Att tänka på: Ta hand om nära och kära! Vi lever i en tid där många olika händelser gör oss sköra. Vi behöver se framtiden som en förändringens tid.

Fungerande cellmembran minskar risken för sjukdom: Mitokondrierna är kroppens energisystem. Utan energi går kroppen ner på sparlåga och kopplar bort olika funktioner i överlevnadssyfte. Många olika sjukdomar kan uppstå med kronisk trötthet som gemensam faktor. Läs mer … Medicinsk access nr 1 2018 MARKUS OTTERLOO Vice ordförande EDS Riksförbund

”Detta skapar ett stort mänskligt lidande men också ekonomiskt slöseri då avvisade patienter inte blir friska utan belastar vården alltmer på andra sätt.”

4

#4/5 2018

Trevlig sommar! TORD AMRÉ Ansvarig utgivare

Medicinsk access nr 2 2018 BO KARLSSON Ordförande ILCO, Tarm- uro- och stomiförbundet

”Ett nationellt screeningprogram beräknas minska dödligheten i tjock- och ändtarmscancer med 15 procent eftersom prognosen är mycket god om sjukdomen upptäcks tidigt.”

Medicinsk access nr 3 2018 INGER ROS Förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung

”Det här måste vi komma till rätta med, inte minst med tanke på att allt fler kommer att leva allt längre med sin sjukdom, människor med kroniska sjukdomar står för cirka 80-85 procent av vård- och sjukförsäkringskostnaderna.”

En helårsprenumeration på Medicinsk access omfattar sju till nio nummer och kostar 366 kronor inkl. moms. En ettårig utlandsprenumeration kostar 600 kr inkl. moms. Beloppet sätts in på vårt bankgiro: 5253-7149. Märk insättningen med ”prenumeration” samt ange fullständig postadress. Eller så fyller du i talongen längre bak i tidningen. Du kan även ringa och beställa din prenumeration på tel: 0652-151 10 (må-fre kl 9-15) eller gå in på vår hemsida: medicinskaccess.se

och fylla i dina uppgifter där.

På hemsidan lägger vi ut en hel del såväl svenska som utländska nyheter om medicin och hälsa. Du kan även följa oss på Facebook där du finner medicinska nyheter samt artiklar ur Medicinsk access. Gilla oss så kommer våra inlägg upp i ditt nyhetsflöde. Ansvarig utgivare är Tord Amré, tord@ medicinskaccess.se tel: 070-679 01 65. Medicinsk access ges ut av T&M Media AB, Fiskvik 100, 820 70 Bergsjö. Tidningens redaktör är Tord Amré, tord@ medicinskaccess.se Tel. 070-679 01 65 Tidningens layout och hemsida görs av Svart Pist Publishing. Svart Pist nås via info@svartpist.com tel: 0651-122 22.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.