Page 18

”Jag har utvecklat resonemanget kring risk och riskbedömning i tidigare nummer av Medicinsk Access (7,9,10). Det är nästan omöjligt att få ett erkännande om detta felaktiga synsätt från statinförespråkarna”. Foto: Canstock, arkiv.

Kolesterolhypotesen – historien om den och kritiken av den De senaste 40 åren har det blivit en dogm, omfattad av säkert 99 procent av läkare och medicinska forskare, att atheroskleros i artärerna (populärt kallat ”åderförkalkning”) med sina livshotande konsekvenser, d.v.s. hjärt­infarkt, kärlkramp, stroke, fönstertittarsjuka och plötslig död, orsakas av hög halt av fettämnet kolesterol i blodet.

Som bevis för denna dogm anförs mycket omfattande biokemisk forskning samt ett stort antal väl genomförda kliniska studier, där kolesterolsänkande medel har jämförts med placebo i studier med bästa möjliga teknik för att undvika falska slutsatser. 18

#3 2020

Man har använt slumpmässig tilldelning av placebo eller medicin till jämförbara grupper av patienter i s.k. dubbelblinda randomiserade placebo-kontrollerade studier, i allmänhet förkortat RCT. Kritik av kolesteroldogmen är lika gammal som dogmen

Hypotesen att kolesterol i blodet är källan till åderförkalkning, som sin tur orsakar stopp i hjärtats kärl och därmed hjärtinfarkt och kärlkramp, vilar på epidemiologiska koststudier under 1950-80 med bl.a. Ancel Keys som tongivande namn. Dessa har senare visats vara missvisande och möjligen rentav förfalskade. Kritik fanns redan 1973 från andra forskare, såsom R. Reiser1,2 och

Profile for Medicinsk access

Medicinsk Access 2020 #3  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded