Page 54

Fakta: - Varje år föds cirka 115 000 barn i Sverige. - Under en tioårs­ period, 2007– 2016, har antalet kvinnor som röker i graviditetsvecka 30–32 minskat från 5 053 till 3 874 personer. - Under samma tidsperiod har antalet kvinnor som snusar i gravi­ ditetsvecka 30–32 ökat från 311 till 770 personer.

54

#2 2018

Allt fler gravida snusar – kan öka risken för plötslig spädbarnsdöd Andelen kvinnor som snusar i slutet av gravidi­ teten har mer än fördubblats på ett decennium, enligt nya siffror från Socialstyrelsen. Samti­ digt visar en forskningsstudie, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport, att snusning­ en kan öka risken för plötslig spädbarnsdöd.

– Vår studie visar att snusning påverkar barnets hjärta på ett sätt som är förknippat med ökad risk för plötslig spädbarnsdöd. Det gäller även snusning tidigt under graviditeten, vilket understryker vikten av att blivande mammor avstår helt från nikotinprodukter – helst redan innan de blir gravida, säger Felicia Nordenstam, biträ-

Profile for Medicinsk access

Medicinsk Access 2018 #2  

Tidskrift nummer 2.

Medicinsk Access 2018 #2  

Tidskrift nummer 2.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded