Page 30

Det finns många undersökningar som visar att mer tid för läkarbesöket, som ger utrymme för samtal om patientens levnadsförhål­ landen, tidigare sjukdomar, kort sagt kännedom om anamnesen, är bara det gynnsamt för att patienten ska känna sig bättre. Foto: CanStock, arkiv.

ÄR EVIDENSBASERAD MEDICIN PROBLEMATISK FÖR LÄKARETIKEN? 30

#1 2019

Profile for Medicinsk access

Medicinsk Access 2019 #1  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Medicinsk Access 2019 #1  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Advertisement