Page 1

ALIHANKINTA-ERIKOISNUMERO Tampereen

YritysSanomat ISSN 2242-1394 ISSN-L 2242-1394

Puolueeton julkaisu yrityksille ja yhteisรถille

7. vsk

Nro 2/2017


2 • TAMPEREEN YRITYSSANOMAT

Alihankinta -messut Tampereella Kansainvälinen teollisuuden suurtapahtuma VIIME VUONNA lähes 20.000 teollisuuden ammattilaista Tampereen Messukeskukseen koonnut Alihankintamessut järjestetään tänä vuonna 26.– 28. syyskuuta. Perinne on pitkä: nyt on jo 27. kerta. Tämän vuoden teema on jatkuvasti merkitystään kasvattava kumppanuusverkosto. – Alihankinta-messut on tehokas tapa sekä kartoittaa mahdolliset uudet kumppanit että selvittää, mikä teolli-

suuden ala nyt vetää, kuvaa myyntiryhmäpäällikkö Jani Maja Tampereen Messut Oy:stä. – Alihankinta-messut ovat tärkeä vuosittainen kohtaamispaikka asiakkaidemme kanssa. Tämän vuoden teema, kumppanuusverkosto, on oleellinen osa toimintaamme. MSK:lla on kokemusta pitkäaikaisista kumppanuuksista. Konsernin arvoissa korostuu rehellisyys, reiluus, avoimuus, luotettavuus ja jatkuva halu kehittää toimintoja asiakkaidemme parhaaksi. Näillä vahvuuksilla olemmekin saaneet asiakkaiksemme pitkäaikaisia kumppaneita, toteaa MSK Groupin konsernijohtaja Timo Lehtioja. – Kilpailukyky ja kustannustehokkuus ovat asioita, joita alihankintaliiketoiminnassa ei voi sivuuttaa. Toi-

mintaympäristömme on muuttunut voimakkaasti viime vuosina ja omaa kilpailukykyä on pidettävä jatkuvasti yllä prosesseja kehittämällä ja teknologiaan investoimalla. Etenkin näin orastavan nousukauden kynnyksellä on syytä antaa arvoa toimittajaverkoston joustavuudelle ja venymiskyvylle. Siinä me suomalaiset olemme maailman huippua, Lehtioja jatkaa. Viime vuonna messuihin liitettiin ensimmäistä kertaa verkostoitumistapahtuma AlihankintaHEAT. Teollisuus- ja startup-yrityksille suunnattu tapahtuma on tänäkin vuonna osa messuja. Tämän vuoden ohjelmallinen uutuus HeatCorner toimii koko messujen ajan Messukeskuksen pääaulassa. – Saimme viime syksynä huomata, että tällaista tapahtumaa on todella kai-

vattu: tarvetta startupien ja teollisuusyritysten kohtaamisille on yhä enemmän. Olemmekin kehittäneet nyt AlihankintaHEATia yhteistyössä startupien, teollisuusyritysten ja kumppaneiden kanssa vastaamaan kaikkien tarpeita vieläkin paremmin, kuvaa Finland Eventsin tapahtuma- ja viestintäpäällikkö Tanja Järvensivu.

Ruuhkauttaa liikennettä

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen läheisyydessä autoilevia varoitetaan poikkeuksellisen vilkkaasta liikenteestä Alihankinta 2017 -messujen aikana. Eniten ruuhkautuu messupäivinä Tampereen läntisen kehätien, Sarankulman, Härmälän ja Hatanpään

liikenne etenkin 8–11 ja 16–18 välisinä aikoina. Jonotusaika ruuhka-aikana on noin 45 min. Liikkujia on kehotettu varaamaan tavallista enemmän aikaa matkantekoon sekä mahdollisuuksien mukaan käyttämään vaihtoehtoisia reittejä. Ruuhkia pyritään vähentämään maksuttomilla etäpysäköintimahdollisuuksilla P-Ideaparkissa, P-Ikeassa ja P-Linnakalliossa. Etäpysäköintialueilta on maksuton bussikuljetus Messu- ja Urheilukeskukselle. Alihankinta EXPRESS -tunnuksella merkitty linja Linnakallion ja Messu- ja Urheilukeskuksen välillä kulkee kaikkina messupäivinä 15 minuutin välein. Ilmaiset bussikuljetukset on järjestetty mös Tampereen rautatieasemalta.

Kumppanuusverkostoon kuuluu myös koulutus KUMPPANUUSVERKOSTON luominen kiinnosti myös viime vuonna sekä alihankinnan tilaajia että tarjoajia. Myös yliopisto- ja muu koulutusyhteistyö nousi vahvasti esille verkostojen luomisessa. – Monella pk-yrityksellä on tarvetta saada apua kehitys- ja tutkimuspuolelle. Keskustelin

messuilla viime vuonna usean yrityksen edustajien kanssa siitä, mitä voisimme yhteistyörintamalla tarjota. Esimerkiksi SMACC:lla on koossa hyvä työkalupakki palveluja ja kehitysratkaisuja, kertoo tutkimuspäällikkö Kari Lyytikäinen TTY:n kone- ja tuotantotekniikan laitokselta.

– Yliopisto kouluttaa osaajia yhteiskunnan tarpeisiin. Meille on tärkeää kuulla suoraan yrityksiltä, millaisia taitoja tulevaisuuden insinöörillä pitäisi heidän mielestään olla, yliopistonlehtori Heikki Huttunen TTY:n signaalinkäsittelyn laitokselta sanoo. Yhteistyötä voidaan teh-

dä monella tasolla esimerkiksi tutkimushankkeiden, tilaustutkimusten sekä opiskelijoiden opinnäytteiden kautta. Yli sata kandin- ja diplomityötä ohjannut Huttunen kehottaa yrityksiä olemaan hankkeiden alkaessa ajoissa liikkeellä, jotta kukin saisi omaan talliinsa juuri heille sopivimmat opis-

kelijat. – Kandintyön teettäminen on yritykselle edullinen ja kevyt tapa kartoittaa sopivia osaajia. Koska kandintyö tehdään yleensä paria vuotta ennen valmistumista, se olisi yritykselle hyvä tilaisuus löytää sopivia diplomityöntekijöitä ja myöhemmin jo yritystä tuntevia

työntekijöitä, Huttunen vinkkaa. Myös kilpailullistaminen toimii sopivien osaajien etsinnässä. – Yritysten kanssa yhdessä järjestettyyn kilpailuun osallistuminen on hyvä motivaattori opiskelijoille. Samalla yritys tulee heille tutuksi, hän toteaa.

MEDIARAUTI


TAMPEREEN YRITYSSANOMAT • 3

Seinäjoella

kaikenkattavat kokouspalvelut saman katon alla

Uutta! loisa Suuri ja va i. Holminhov kokoustila ta etoja kaikis Katso lisäti : e tamm kokoustilois

• tarpeiden mukaan muunneltavat kokoustilat • nykyaikaiset kokousvälineet • maistuvat tarjoilut • palveleva henkilökunta • laadukkaat hotellihuoneet

sa.fi

sorsanpe

Ota yhteyttä: Petri Haapasaari 020 741 8180 petri.haapasaari@sorsanpesa.fi

Sealing Profiles Tailored to Your Needs

Asiakaskohtaiset profiilit tarpeidesi mukaan

OT-Kumi Oy Lieksentie 8, 91100 Ii p. 08 655 8800 fax 08 817 4123 myynti@ot-kumi.com

www.ot-kumi.com


4 • TAMPEREEN YRITYSSANOMAT


YritysSanomat Toimitila omaksi taloyhtiömalliin

mahdolliset käyttötarkoituksen muutokset tulevaisuudessa. – Jokaiseen halliin on varattu esimerkiksi lattiakaivot, palokatkot sekä vesi- ja viemärilinjat niin, että huoneistojen muutokset ovat mahdollisimman helposti toteutettavissa, Lähtevänoja sanoo.

Terwa Kiinteistökehitys tuo Tampereelle uuden hankintamallin pk-yrityksille toimitilan omistamiseen

Keskeisellä paikalla Ruskossa

– TERWA KIINTEISTÖKEHITYS

Oy tuo Tampereen alueelle yrityksille ja yritysten omistajille mahdollisuuden sijoittaa yrityksestä muuten toimitilavuokran muodossa yhtiöstä ulos menevä raha joko yrityksen taseeseen tai suoraan omistajalle turvallisesti ja tuottavalla tavalla, kertoo Erkki Lähtevänoja kiinteistökehitysyhtiöstä. Terwa Kiinteistökehitys on koko maassa toimiva yhtiö, joka on kehittänyt uuden toimitilakonseptin. Nyt tämä tuote lanseerataan Tampereella. Erkki Lähtevänoja kertoo, että mallia on jo aiemmin toteutettu menestyksellisesti muualla Suomessa. – Perusajatuksena tässä konseptissa on tuottaa yrityksille toimitiloja omistuspohjaisella mallilla. – Olemme jalostaneet tämän toimitilaratkaisun erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille ja niiden omistajille sopivaksi, hän toteaa. Omaksi ostamisen kuukausibudjetti on usein samassa tasossa kuin nykyisen tilan kuukausivuokra. Omarahoitusosuus 130 neli-

Päätöksenteossa huomioidaan vaikutukset yritystoiminnan edellytyksiin RUOVEDEN kunnan päätöksenteossa otetaan käyttöön yritysvaikutusten arviointi. Käytäntöä pyritään vakiinnuttamaan osaksi kunnan päätöksenteon arkea jo tämän vuoden aikana. Linjaus on kirjattu elinkeinostrategiaan 2017–2021. – Yritysvaikutusten arviointi tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikessa kunnan päätöksenteossa huomioidaan ja arvioidaan päätöksestä seuraavat vaikutukset yrityksiin ja yritystoiminnan edellytyksiin. Arviointi ei tarkoita sitä, että päätöksiä tehdään vain yritysten ehdoilla, mutta negatiivisia vaikutuksia yritystoiminnan kehittymiselle pyritään poistamaan erilaisilla toimenpiteillä ja etukäteisarvioinnilla uusien päätösten tuomia positiivisia vaikutuksia myös vahvistetaan, elinkeinoasiamies Seppo Laukkanen tarkentaa. – Suurin osa kunnan päätöksistä joko tukee tai heikentää

Uuden omistuskonseptin mukainen toimitilarakennus nousee Tampereella Kauhakorvenkadun ja Ruskontien kulmaukseen Ruskossa. Paikka on hyvien liikenneyhteyksien äärelllä ja antaa yrityksille myös näkyvyyttä.

ön osakkeessa on käytetyn pakettiauton luokkaa, Lähtevänoja kuvailee. – Toimitilakulut voidaan muuttaa sijoitukseksi kiinteistöön, joustavalla tavalla, vähittäin kuukausittaisen vuokranmaksun kokoisina erinä, ilman erityistä rahoitusta kiinteistön kertaostoon, Lähtevänoja kuvailee. Malli perustuu yksityisasumisessa tutun asunto-osakeyhtiömallin tuomiseen ”yritysten asuntojen” eli toimitilojen hallintaan. – Omistuksellinen ja hallinnallinen järjestely muistuttaa hyvin pitkälle esimerkiksi rivitalon taloyhtiömallia. Kuin ostaisi rivitalosta osakkeen. Vuokran sijaan yritykset maksavat kiinteistöyhtiölle vas-

tikkeita ja toimitilan omistusarvo voidaan merkitä taseeseen, hän kertoo.

Hybriditiloja

Yrityksissä voidaan nyt tyydyttää tilantarve tuottavalla tavalla. Varoja ei tarvitse maksaa vuokrana yrityksestä ulos, vaan ne voivat jäädä vahvistamaan yrityksen tasetta ja sitä kautta parantaa muun muassa osingonjakomahdollisuuksia. Vaihtoehtoisesti järjestely vaurastuttaa yrityksen omistajia turvallisella ja tuottavalla tavalla, sillä aikaisemmin ulosliputettu vuokra siirtyy suoraan kahdensuuntaisella veroedulla henkilökohtaiseksi varallisuudeksi. Tämä

on kuin eläkejärjestely jota yrittäjä itse hallitsee, Erkki Lähtevänoja kertoo. Kiinteistöjen tilat sopivat hänen mukaansa hyvin monenlaiseen yrityskäyttöön. – Keskeistä tässä tuotannossa on tilojen hybridikäyttö. Tila taipuu sekä ajallisesti että toiminnallisesti varsin moneksi, yrityksen oman toiminnan tai toimialan kehittymisen mukaan. Tila voidaan helposti muuttaa myös aivan toisenlaiseen toimintaan sopivaksi. – Tilan ensimmäinen käyttäjä on tyypillisesti sen omistajan oma yritys. Se voi olla vaikka tuotannollista toimintaa harjoittava yhtiö, esimerkiksi hienomekaaninen konepaja. Yrityksen elinkaareen voi kuulua mo-

nenlaisia muutoksia, mutta tila taipuu muutosten mukaan. Esimerkiksi niin, että aluksi yhden toimintalinjan käyttöön sovellettu isompi vaikkapa 500 neliön kokonaisuus pystytään helposti muuttamaan esimerkiksi viideksi kappaleeksi 100 neliön erillisiä toimitiloja erityyppisille toimialoille. – Kiinteistöyhtiön rakenne ottaa jo perustamisvaiheessa huomioon tämäntyyppiset muutokset. Tiloihin rakennetaan saman tien niin monipuolinen tekniikka, että se sopii lähes millaiseen tilankäyttöön tahansa. Rakennetekniikassa ja rakennusta palvelevassa LVIS-järjestelmässä on huomioitu jo perustamis- ja rakennusvaiheessa joko fyysisesti tai valmiilla varauksilla

Terwa Kiinteistökehityksen ensimmäinen hanke Tampereella onnistuttiin luomaan Erkki Lähtevänojan mukaan eräälle Ruskon parhaimmista yritystonteista. Rusko on Tampereen kaupunginosa noin kahdeksan kilometriä kaakkoon kaupungin keskustasta. – Sijainti Kauhakorvenkadun ja Ruskontien kulmauksessa antaa yrityksille myös näkyvyyttä. Tontin saavutettavuus kaikista suunnista, niin Vuoreksen suunnalta etelään johtavalta moottoritieltä kuin vaikkapa Kangasalalta, on esteetön, hän sanoo. Naapurissa sijaitsee Tampereen seudun korkeakoulukampus ja teknologia-alan yrityskeskittymä. Uusi raitiovaunuvarikko rakennetaan lähistölle. Kiinteistöyhtiö on perustettu ja tontti on yhtiön hallussa. – Rakennuslupaprosessi on käynnistynyt. Kohteen markkinointi on aloitettu. Kiinnostus on ollut suurta ja ensimmäiset huoneistovaraukset on jo tehty, Erkki Lähtevänoja kertoo. Kohteeseen on suunniteltu 130 neliön toimitiloja, joita yhdistämällä päästään 500-600 neliön kokonaisuuksiin.

Ruovedellä käyttöön yritysvaikutusten arviointi nan muitakin toimintamalleja kehitetään esimerkiksi lupakäsittelyissä entisestään niin, että päätöksiä syntyy nopeasti ja tehokkaasti ja uutta toimintaa mahdollistavalla tavalla. Liikutaan hallinnoivasta toimintatavasta kohti mahdollistavaa toimintatapaa, hän kuvailee.

Elinvoimaa palveluiden moninaisuudesta

Kuruntien teollisuusalue sijaitsee kantatie 66 varrella. Se kuuluu Ruoveden kunnan kehittämisen painopistealueisiin.

yritysten asemaa suoraan tai välillisesti. Siksi on tärkeää poh-

tia eri vaihtoehtojen tuottamia mahdollisuuksia ja rajoituksia

myös yritysten näkökulmasta. – Strategian raameissa kun-

Liiketoiminnan mahdollisuudet ja muodot ovat Ruoveden alueella monipuoliset. Ruovesi tunnetaan etenkin matkailukuntana. – Näsijärvi, Tarjannevesi ja Helvetinjärven kansallispuisto ja alueen kulttuurihistoria ovat paikallisia voimavaroja, joita kunnalta ei hevin voi viedä, Seppo Laukkanen huomauttaa. – Tavoitteena on löytää uusia keinoja matkailusesongin

laajentamiseksi myös talvikaudelle. Yhteistyön kehittäminen Ylä-Pirkanmaan muiden kuntien kanssa on matkailuliiketoiminnan kannalta tärkeää. – Kunnan elinkeinorakenne on maatalousvoittoinen. Silti nykyään täälläkään harva maatila pystyy enää keskittymään puhtaasti maatalouden toimintaan, joten maatalouden sivuelinkeinojen kehittäminen ja monipuolistaminen on entistä tärkeämpää. Kunta tukee tätä hankkeilla ja verkostoitumisella. – Ruovesi on pieni mutta ketterä kunta organisaatiorakenteen kannalta. – Myös yrittäjän on on helppo lähestyä meitä. Kasvotonta ja hidasta byrokraattista lähestymistapaa vältämme, tahdomme olla helposti tavoitettavia ja nopeasti ja joustavasti reagoiva toimija, kunnallispalvelun yritysasiakkaan toimialaan ja kokoon katsomatta.


6 • TAMPEREEN YRITYSSANOMAT


TAMPEREEN YRITYSSANOMAT • 7

VAKUUTUSALAN asiakastyytyväisyyttä mittaava EPSI Ratingin tutkimus arvioi vakuutusyhtiö Turvan jälleen yksityisasiakkaiden ykköseksi. Aiemmin Turva on saanut parhaat arviot tutkimuksessa myös vuosina 2011, 2012, 2013 ja 2014. – Samalla tavalla palvelemme pk-sektorin yrittäjiä, arvioi Turvan Pirkanmaan ja Hämeenlinnan aluepäällikkö Jarkko Auvinen. EPSI Rating Vakuutustutkimuksessa tutkittiin asiakastyytyväisyyttä yritys- ja yksityispuolella haastattelemalla yli kahtatuhatta eri vakuutusyhtiöitten asiakasta. Yrityspuolella erot yhtiöitten välillä olivat pieniä, mutta yksityispuolella Turva ainoana paransi selkeästi asemiaan, samalla kun tyytyväisyys toimialalla keskimääräisesti laski. – Tutkimuksen perusteella asiakaskuntamme on ollut todella tyytyväinen saamaansa palveluun, ja sen palautteen otamme tietysti nöyränä vastaan, Jarkko Auvinen sanoo. – Alalla on paljon Turvaa suurempiakin tekijöitä, mutta olemme ylpeitä saavuttamastamme joustavuudesta sekä yksityis- että yritysasiakkaiden hoitamisessa. Pienyrittäjien vakuutusasioita hoita-

Asiakastyytyväisyysvoittaja Turva satsaa yrittäjään henkilönä essa henkilökohtainen asiakaspalvelumme onkin hyvin tärkeää. Yrittäjä on aina myös henkilöasiakas, vaikka hoitaisikin firman asioita, hän jatkaa.

Kokonaisvaltainen lähestymistapa

– Vakuuttamisen tavoitteena on aina saada taloudelliset riskit siedettävälle tasolle. Usein keskustellaan kuitenkin aivan liikaa koneitten ja laitteitten, pöytien ja tuolien vakuuttamisesta, vaikka pienyrityksessä kaikkein suurimmat riskit liittyvät aina yrittäjään itseensä, hänen terveydentilaansa. Etenkin yritystoiminnan alkuvaiheessa ajatellaan, että vakuutusmaksuihin palataan sitten kun liikevaihto kasvaa, mikä on mielestäni aivan ymmärrettävää. Kuitenkin aivan liian usein yrittäjän henkilövakuutus jääkin sitten aivan vihoviimeiseksi asiaksi jota mietitään, vaikka ilman yrittäjää itseänsä yritystoimintaa ei enää

Turvan myyntipäällikkö Antti Tarhio ja aluepäällikkö Jarkko Auvinen iloitsevat EPSI Rating tuloksesta Tampereella.

Jätehuolto alkaa asenteesta

Kalasoppaa ei saisi kantaa kattilalla biojätteeseen, koska liemi kuuluu viemäriin ja vain se ylijäänyt kuivempi biojäte, eli perunat ja kalanpäät, kuuluvat jäteastiaan. Myös kartongin keräyksessä kartonkiastia kannattaa mitoittaa ja sen tyhjennysväli valita oikein niin, etteivät paketit jää makaamaan astian viereen vesisateeseen ja lumihankeen. Lajittelun syvin olemus katoaa sen saman tien, ellei jäte ole sen laatuista, että sen uusiokäyttö on mahdollista, Tiina Törmä muistuttaa.

Kalasopan liemi ei kuulu biojätteeseen, eikä sateessa kastunut pahvilaatikko uusiokäyttöön – JÄTEHUOLLON järjestämistä kannattaa miettiä monelta kannalta. Halvin ei aina ole paras vaihtoehto, muttei ole toisaalta myöskään kallein. Miettimällä ja neuvoa kysymällä löytyy se tarkoituksenmukainen ratkaisu, joka palvelee sekä ympäristöä että jätteen tuottajia. Ja meitä jätteenkuljettajiakin, huomauttaa Tiina Törmä, Kuljetusliike Törmän toimistopäällikkö. – Jos jätteenlajitteluun ottaa sellaisen asenteen, että hoitaa sen harkitusti ja tehokkaasti, löytyy sieltä yllättäen suuriakin säästöjä. Pienistä puroista kasvaa suuri virta. On paljon pieniä asioita jotka voi hoitaa energiatehokkaasti. Esimerkiksi oikein lajiteltu lasi, paperi ja metalli viedään talonyhtiöltä ilmaiseksi ja kartongin voi toimittaa hyötyjätepisteelle korvauksetta, jatkaa toimitusjohtaja Tapio Törmä.

Jäteastioiden kirjo laaja

– Uudessa huoltoautossamme on kaikki tarvittava kompaktissa paketissa, Tiina ja Tapio Törmä toteavat.

Jätteenkuljetuksen logistiikan ammattilaisina Tiina ja Tapio Törmä neuvovat ja etsivät

päivittäin ratkaisuja tehokkaaseen ja laadukkaaseen jätehuoltopalveluun.

– Biojätteen keruussa monella pääsee unohtumaan, että vettä ei kannata ajattaa kaatopaikalle.

Yli 30 vuotta kuljetustoimintaa ja raskaan kaluston asennuksia järjestänyt nokialainen perheyhtiö Kuljetusliike Törmä keskittyy tänä päivänä nosturityhjenteisten eli niin kutsuttujen syväkeräysjäteastioiden tyhjentämiseen ja huoltoon. Pirkanmaalla yhteensä kolmen eri jätehuoltoyhtiön alueella toimiva yritys laskee yli yhdeksän kymmenestä maakunnan syväkeräysjäteastiasta olevan heidän hoidossaan. – Tyhjennämme, pesemme ja huollamme kaikenlaisia nosturityhjenteisiä jäteastioita. Astiakanta sekä entisten ja nykyisten valmistajien kirjo on hyvin laaja, joten oma haasteensa tässä työssä on joskus myös sopivien

yksinkertaisesti ole, Jarkko Auvinen pohtii. Turva on 1910 perustettu keskinäinen vakuutusyhtiö, jossa vakuutuksenottajat käyttävät omistajan valtaa kuin osuuskunnassa. Omistaja-asiakkuusalennusten lisäksi Turva tarjoaa yrittäjäasiakkaalle kahdeksan prosenttia henkilökohtaista alennusta koti-, henkilö- ja vapaaehtoisista autovakuutuksista. – Tahdomme lähestyä pk-sektorin yrittäjiä uudella tavalla, esimerkiksi Pirkanmaan alueella yritysmyyntiin keskittyy tänä vuonna kaksi kokenutta myyntihenkilöä lisää. Yrittäjä saa Turvasta aina oman myyntipäällikön yhteyshenkilöksi, joka auttaa sekä yrityksen vakuutusasioissa että henkilökohtaisissa ja perheen vakuutuksissa. Kun vakuutusturva on suunniteltu kokonaisuutena, ei sinne synny myöskään päällekkäisyyksiä, Auvinen kertoo.

ANTTI KIVIRANTA

osien ja menetelmien löytäminen, astian korjaamiseksi. Siksi meille on tärkeää, että henkilökuntamme on koulutettua ja asiantuntevaa ja käyttämämme kalusto on juuri tehtäväänsä räätälöityä. Täysin valmiita autoratkaisuja ei tähän hommaan olekaan, joten oma korjaamomme on erikoistunut ajoneuvojen rakennemuutoksiin, Tiina Törmä kertoo. – Kotimaisten tuotteiden ja työllisyyden edistäminen on meille hyvin tärkeää, se tekee laadunhallinnasta varmaa. Jäteastioiden huollon lisäksi modernisoimme vanhoja nosturityhjenteisiä jäteastioita, Tapio mainitsee. Kuljetusliike Törmä on myös uuden Virroilla tuotettavan Finncont Luowia -jätekeräysjärjestelmän valtuutettu huoltoliike. – Tapiolta on pyydetty ammattilaisen mielipiteitä Luowian tuotekehittelyyn, Tiina paljastaa. – Luowia on erityisesti sekä käyttäjää että tyhjentäjää palveleva helppohoitoinen ja turvallinen, testattu ratkaisu. Nosturityhjenteisen jäteastian tyhjentämisessä on ensiarvoisen tärkeää, että mitään ei putoa tai valu ennen kuin tyhjentäjä niin haluaa, hän kertoo. Nostettava taakka täytyy olla koko ajan hallittavissa.

ANTTI KIVIRANTA


8 • TAMPEREEN YRITYSSANOMAT

Jauhemaalauksen ammattilainen jo 20 vuotta

NÄKÖISLEHTI: WWW.MEDIARAUTIO.FI


TAMPEREEN YRITYSSANOMAT • 9

Kombikoneella tehokkaampi lopputulos

– Kuitulaserilla voidaan työstää laajempaa materiaalivaihtoehtovalikoimaa kuin millään muulla markkinoilla olevalla laserilla, Jouni Puhakka esittelee.

OHUTLEVYMEKANIIKAN osien ja osakokonaisuuksien valmistukseen erikoistunut muuramelainen M-Levy Oy on kasvanut viimeisten kolmen vuoden ajan hurjaa vauhtia, yli neljänneksen vuodessa. Vuonna 2015 M-Levyn konserniin liittyi myös Keravalla toimiva Uudenmaan Ohutlevy Oy. – Viimeisen vuoden ajalta koko konsernin liikevaihto oli 7,6 miljoonaa, kasvua edellisestä oli 15,5 prosenttia. Kasvusta on kiitos noin puolet ja puolet aktiiviselle uusasiakashankinnalle ja vanhojen luottoasiakkaiden tilausvolyymin kasvulle, konsernin toimitusjohtaja Jouni Puhakka kiittää. – Keväällä otettiin käyttöön myös uutta toimitilaa, entisten 1500 neliön päälle tuli 750 neliötä lisää. Henkilökuntaa koko

– Viimeisen vuoden aikana olemme tehneet myös mittavia investointeja toimitusvarmuuden ja kasvun takaamiseksi myös tulevaisuudessa, myyntipäällikkö Petri Vehkonen kertoo. – Erotumme markkinoilla nyt selkeästi kilpailukykyisellä konekannallamme. Tänä vuonna hankittu kombikone Prima LPe6f yhdistää modernin kuitulaserleikkauksen ja perinteisen levytyökeskuksen työstötavat niin, että molemmista saadaan käyttöön parhaat puolet tehokkaimman lopputuloksen aikaan saamiseksi. Lävistystä ja laseria yhdistelemällä täysin automatisoidulla järjestelmällä tehokkuus kasvaa ja läpime-

M-Levy investoi monipuoliseen konekantaan konsernilla on suunnilleen 50 henkeä, joista 30 toimii täällä M-Levyllä. Henkilökunnan vaihtuvuutta meillä on vähän, mutta määrällisesti työvoima on lähes tuplaantunut kolmessa vuodessa. Keskikoko nykyisin tuottamillamme sarjoilla pyörii muutamien satojen kappaleiden

paikkeilla, mutta kapasiteetti riittää tällä hetkellä tuhansienkin kappaleiden tuottamiseen. Asiakkuuksia meillä on Oulusta Tallinnaan saakka, työstämme tuotteita komponenttitoimituksista aina hitsattuihin ja pintakäsiteltyihin valmiisiin tuotteisiin saakka, hän jatkaa.

noajat lyhenevät huomattavasti, Vehkonen kuvailee. – Kombikoneen rinnalla toimintamme toinen kulmahammas on ehdottomasti Salvagninin taivutusautomaatti P4X2116, joka tehostaa särmättävien kappaleiden valmistusta merkittävästi. Esimerkiksi erilaiset

– Janne Jääskeläinen esittelee uutta RoboCone-robottirsärmäyssolun tuloksia.

kotelomalliset taivutukset kone tekee automaattisesti, ilman manuaalityön epätarkkuustekijöitä. Vastaavia koneita ei suomalaisilla alihankintafirmoilla ole juurikaan, joten pystymme palvelemaan laajalla kirjolla vaativiakin tuotteita tarvitsevia asiakkaita, Petri Vehkonen sanoo.

Uudenmaan Ohutlevy kasvussa mukana Uudenmaan Ohutlevy on myös tehnyt äskettäin huomattavia hankintoja. – Vaihdoimme heinäkuussa yli 5 vuotta käytössä olleen

2 kW:n kuitulaserimme uuteen, edelleen Bystronicin lineaarijohteiseen ByStar Fiber 4 kW:n koneeseen, toimitusjohtaja Janne Jääskeläinen kertoo. – Uudella koneella pääsemme suurempiin leikkausnopeuksiin ja -paksuuksiin sekä parempaan laatuun ja toimintavarmuuteen. Käyttöönotto sujui yllätyksittä ja pääsimme ensimmäisellä viikolla normaaliin tuotantorytmiin. – Uusi laseri on käytännössä osoittanut saavuttavansa asetetut tavoitteet. Jos kuorma kasvaa kuten nyt näyttää, saatamme hyvinkin tilata valmistajalta vielä jälkiasennuksena syöttö- ja purkulaitteen, hän kaavailee.

ANTTI KIVIRANTA

Hapotus altaassa parantaa peittauksen laatua – PEITTAUS NIKANDER Oy:n happopeittausallas Maskussa on niin tilava, että se mahdollistaa todella isojenkin kappaleiden käsitelyn upottamalla, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Mikko Nikander. Ruostumattoman ja haponkestävän teräksen happopeittaus ja passivointi on yhtiön tarjoamien pintakäsittelypalveluiden perusta. Happopeittauksen jälkeen kappale voidaan tarvittaessa myös maalata tai muuten jatkokäsitellä asiakkaan haluamalla tekniikalla. – Koko käsiteltävän kappaleen upottaminen kerralla on happopeittauksen onnistumisen kannalta erittäin tärkeää, hän jatkaa. Pintakäsittelyn onnistumiselle kappaleen kokonaisvaltainen käsittely on keskeinen asia. Peittaus Nikander Oy:n peittausaltaassa on pituutta 13,5 metriä sekä leveyttä ja korkeutta kolme ja puoli metriä. Upotettavan kappaleen maksimipaino on 20 tonnia. Altaassa voidaan Nikanderin mukaan käsitellä esimerkiksi suuria säiliöitä, palkistoja, kanavistoja ja putkistoja, mutta

kusyksyllä 2017. – Pystymme nyt todella nopeisiinkin toimituksiin, Nikander iloitsee.

Kustannustehokasta

– Ruostumattoman teräksen happopeittauksella poistetaan ohut kerros metallia sekä epäpuhtaudet teräksen pinnasta, jolloin teräkselle pinnalle pystyy muodostumaan hyvin korroosiota kestävä passiivikalvo, sekä tasalaatuinen kaunis pinta. Ruostumattoman teräksen happopeittauksessa käytetään tavallisesti typpi- ja fluorivetyhapon seosta, kertoo Mikko Nikander Maskussa toimivasta Peittaus Nikander Oy:stä.

myös pienempiä kappaleita kuten esimerkiksi pollareita, jopa

sarjatuotantona koreissa tai ripustimien avulla.

Uusi happopeittausallas otettiin täysimittaisesti käyttöön al-

Upottamalla toteutettava happopeittaus on Nikanderin mukaan kustannuksiltaan kilpailukykyisempää kuin käsin tehtynä. – Tämän hyödyn siirrämme asiakkaillemme, hän lupaa. – Erityisesti tämä kustannussäästö koskee suuria kappaleita. Ellei niitä voitaisi upottaa kerralla altaaseen, peittausta jouduttaisiin tekemään suurtelta osin käsityönä. Peittaus Nikander Oy tarjoaa myös ruiskupeittausta, joka voidaan toteuttaa myös asiakkaan tiloissa. – Happopeittauksen jälkeen voimme yhteistyössä Teollisuusmaalaamo K.Nikander Oy:n kanssa myös toteuttaa kappaleisiin mahdollisesti tarvittavan muun pintakäsitelyn, joka voi olla esimerkiksi lasikuulapuhallusta, erilaisia maalausjärjestelmiä tai termistä ruiskutusta.

Mikko Nikander kertoo, että Peittaus Nikander Oy:ssä kiinnitetään erityistä huomiota peittaustyön ympäristövaikutuksiin. – Käytössämme on uusinta teknologiaa edustava jäteveden puhdistusjärjestelmä, jonka ansiosta metalli-ionipitoisuudet ovat hyvin pienet perinteiseen käsittelyprosessiin verrattuna. Myös ilmasta poistetaan typen oksidit ja fluoridipäästöt. Suojelemme henkilöstöämme ja ympäristöämme terveys-, turvallisuus- ja ympäristönormien ja lakien mukaisesti, hän kuvailee. Peittauslaitos on toimintaperiaateasiakirja laitos SEVESO III- direktiivin mukaan. Peitattavaa materiaalia tuodaan Maskuun eri puolilta Suomea. – Asiakas voi hoitaa kuljetustilaukset itse, tai myös me voimme tarvittaessa järjestää kuljetuksen tänne ja edelleen asiakkaan haluamaan kohteeseen. Pakkaaminen ja pienet kokoonpanot sekä varastointi kuuluvat myös palveluihimme, Mikko Nikander kertoo. – Maalauksineen pystymme tarjoamaan asiakkaalle hyvinkin laajan kokonaispalvelun.


10 • TAMPEREEN YRITYSSANOMAT

Maalattua pintaa lähtee Vimpelistä koko maahan

kuin esimerkiksi Oulusta, jossa meillä on paljon asiakkaita, Riku Lehto toteaa. – Kun puhutaan vaikkapa kännykän kokoisista maalattavista kappaleista, niitä mahtuu yhteen autoon niin paljon, että kuljetuskustannus yhtä yksikköä kohden ei varmasti ole merkityksellinen asia, Riku Lehto vertaa. – Pystymme yhteistyökumppaniemme ansiosta sopimaan asiakkaan kanssa kokonaistoimituksesta, eli me sekä haemme että tuomme, tai viemme maalatut esineet suoraan käyttäjälle.

Joustavat toimitusajat

Jauhemaalaus antaa Riku Lehdon mukaan hyvän suojan sekä kemiallista että mekaanista kulutusta vastaan. – Tämä kestävä pinnoite soveltuu monenlaisiin kohteisiin, niin tasaisille kuin monimutkaisillekin kappaleille, hän jatkaa. Vimpelin Teollisuusmaalaus Oy käyttää alan uusinta tekniikkaa. – Käytämme suurten kat-

topellinvalmistajien suosimaa Oxilan-esikäsittelyä, ja koko jauhemaalausketju on uusittu vuonna 2012. Kapasiteettia Vimpelissä on suurtenkin tilausten toimittamiseen. – Maalaamme muun muassa alumiinia, sinkittyä peltiä ja terästä. Kaikki käyttämämme maalijauheet ovat raskasmetalli- ja TGIC-vapaita. Jauheissa riittää valikoimaa erilaisista polyestereistä ja epokseista polyuretaaniin ja akryylijauheisiin. Materiaali valitaan asiakkaan toiveiden ja maalauskohteiden käyttötarkoituksen mukaan. – Värejä on myös varastossa runsaasti. Ellei meillä ole asiak­ kaan haluamaa väriä, se valmistetaan, jos siitä vaan on sävymalli saatavilla, Riku Lehto kertoo. – Mutta asiakkaan toivoma väri on pääsääntöisesti meillä valmiina hyllyssä. – Olemme oppineet olemaan joustavia ja toteuttamaan tilaukset aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Keskimääräinen toimitusaikamme on muutamia päiviä, riippuen tilauksen koosta, hän kuvailee.

Vimpelin Teollisuusmaalauksen pinnoitteet ovat näkyvillä monissa kohteissa Suomessa ja ulkomailla. Vimpelin Teollisuusmaalaus Oy keskittyy vain asiakkaidensa palvelemiseen. – Meillä ei ole ollenkaan omaa tuotantoa, vaan kaikki työmme teemme asiakkaiden tilauksesta, kertoo Riku Lehto. Maalauskohteissa ei vieroksuta pieniäkään kappaleita. Vaikkapa kännykän kuoret pystytään maalaamaan Vimpelissä, Lehto näyttää ja lupaa esitellä lisää Tampereen Alihankintamessuilla osastolla C409.

Vimpelin Teollisuusmaalauksen kaappiin mahtuu isot ja pienet kappaleet – PYSTYMME pinnoittamaan jauhemaalaustekniikalla hyvin monenkokoisia kohteita, kännykän kokoisesta kuusimetriseen

profiilipeltiin tai muuhun isoon kappaleeseen asti, kertoo Vimpelin Teollisuusmaalaus Oy:n toimitusjohtaja Riku Lehto. – Maalaus tapahtuu automaattipistoolein nopean värinvaihdon kaapissa. Maalattavien kappaleiden maksimimitat ovat korkeus 1,7 metriä ja pituus kuusi metriä. Maalattavan kappaleen maksimipaino on 200 kiloa. Valttejamme ovat hyvä laatu, kilpailukykyinen hinta ja nopeat toimitusajat, hän jatkaa. Vimpelin Teollisuusmaalaus syntyi yli 20 vuotta sitten Vimpeliin tarjoamaan pintakäsittelyn palveluita alunperin lähi-

alueen yrityksille, muun muassa Rautaruukin tarpeisiin. – Toimintamme on sen jälkeen huomattavasti monipuolistunut. Esimerkiksi pinnoittamiamme julkisivuratkaisuja on jo satoja eri puolilla Suomea ja koko Eurooppaa. Vimpelin Teollisuusmaalaus Oy laajentaa edelleen aktiivisesti myös Suomen toiminta-aluettaan. Vimpeli on lähellä monesta suunnasta katsottuna, jonka ovat Lehdon mukaan tähän mennessä huomanneet erityisesti Oulun talousalueen asiakkaat. – Tampereen seudulta on lyhyempi matka Vimpeliin


TAMPEREEN YRITYSSANOMAT • 11 – Vetotyökalujen lisäksi meillä tehdään myös osakoneistuksia, koneiden ja laitteiden osia, varaosia ja työkaluja. Me pystymme koneistamaan master camia apuna käyttäen myös suurikokoisia kappaleita, Arto Salminen kertoo.

Ohutlevyjen vetotyökalut yhteistyössä asiakkaan kanssa AJ-TOOLS Oy on konepaja, jonka tuotantoon kuuluvat ohutlevytyökalut sekä osakoneistukset yksittäiskappaleista sarjoihin. – Toimimme läheisessä yhteistyössä alan yritysten kanssa. Tämä mahdollistaa monipuolisten, suurtenkin kokonaisuuksien toimittamisen, kertoo toimitusjohtaja Arto Salminen. Yhtiö on keskittynyt peltio-

sien vetotyökalujen valmistamiseen. – Räätälöimme asiakkaillemme heidän omassa tuotannossa tarvitsemiensa peltiosien muokkaamiseen tarkoitetut ohutlevytyökalut täällä Äänekoskella, asiakkaan suunnitelmien mukaan, Salminen sanoo. – Usein asiakas tarvitsee tuotantoprosessiinsa uuden työka-

lun, kun tuotteen malli muuttuu tai lanseerataan kokonaan uusi tuote, tai jos sen kustannustehokkuutta halutaan parantaa. Teemme vetotyökaluja sekä uusia tuotteita että niiden päivityksiä varten, hän toteaa.Yksittäin valmistettuja vetotyökaluja käyttäen asiakas voi Salmisen mukaan kehittää kilpailijoiden tuotteista poikkeavia muotoiluja

ja päästä parempaan mittatarkkuuteen kuin muilla tekniikoilla, esimerkiksi hitsaamalla. – Ohutlevyosan vetotyökalun suunnitteluprosessi alkaa aina asiakkaan 3D- pintamallista. Ennen varsinaisen työkalun valmistamista sopivuus elvitetään asiakkaan kanssa ja tarvittaessa muutetaan ohutlevyosan muotoja niin, että tuotteen vetä-

misen onnistuminen varmistuu, Arto Salminen jatkaa. – Tällaista hienosäätöä voidaan tarvita, että pelti kestäisi varsinaisessa vetovaiheessa työkalulla ja lopputuotteesta tulisi mahdollisimman luja.– Mallin perusteella valmistettavan työkalun tuloksia voidaan simuloida digitaalisesti, jotta sekä toimivan muotin onnistuminen että

lopullisen ohutlevyn valmistettavuus tuotannossa voidaan varmistaa jo etukäteen, Arto Salminen huomauttaa. – Mahdollisimman hyvän valmistettavuuden turvaamiseksi olemme mielellämme mukana asiakkaan suunnitteluprojektissa, mitä aiemmin sen parempi. Näin asiakas voi säästää omissa suunnittelukustannuksissaan, kun mallin suunnittelu etenee myös tarvittavan vetotyökalun toimivuuden kannalta oikeaan suuntaan heti alusta alkaen. – Asiakas voi lähettää meille jo kehitysprojektinsa alkuvaiheessa 3D-mallin suunnittelemastaan tuotteesta. Me tutkimme sen toimivuuden erityisellä testausohjelmalla. Vetotyökalua ei ryhdytä valmistamaan ennen kuin tiedetään. millaista työkalua hän oikeasti tarvitsee. Kohteen simulointia käyttötarkoituksessa voidaan käyttää missä tilanteensa tahansa. AJ-Tools Oy perustettu vuonna 1996. Yrittäjällä on kokemusta metallialan yritystoiminnasta jo kolmelta vuosikymmeneltä. – Suurin asiakasryhmämme ovat suomalaiset kone- ja laitevalmistajat, mutta tällaisia työkaluja käyttävät myös monilla muilla teollisuudenaloilla toimivat yritykset. Asiakkaisiimme kuuluu useita merkittäviä vientiyrityksiä, Arto Salminen kertoo. – Perheyrityksen pieni organisaatio on myös etumme: pystymme tarjoamaan joustavaa ja nimenomaan asiakkaan tarpeisiin vastaavaa palvelua.

PARAS PAIKKA YRITTÄÄ! 2017 Suomen yritysmyönteisin kaupunki. - EK:n Kuntaranking -tutkimus 2016 Kaarina on kunnista ylivoimainen ykkönen jo viidettä vuotta peräkkäin! - Kuntien imago 2016 -tutkimus Kaarina vetää yrittäjiä puoleensa. Päätökset yrittäjien ja kunnan päättäjien kesken tehdään meillä ketterästi. Siksi voimmekin tarjota sopivaa tonttimaata halukkaille nopeasti. Pakkaa mukaan vaikka koko perhe, sillä merenläheisessä Kaarinassa viihtyvät kaikki vauvasta vaariin. Kaarinan sijainti E-18-moottoritien varrella ja Turun lentoaseman sekä Turun ja Naantalin satamien läheisyydessä takaa sujuvat kulkuyhteydet kaikkialle.

Tervetuloa yrittäjäksi Kaarinaan! 15 MIN. 10 MIN. TURKUUN

PIISPANRISTI

Jytta Poijärvi-Miikkulainen 050 373 2695 toimitusjohtaja, yritysasiamies

KROSSI

RAADELMA

KAARINA

Tanja Hämäläinen 050 373 2589 maankäyttöinsinööri

EN OM U S Y Y J Ä T I T YRI MAPIIR IL S A PA R

S

Harri Virta 050 373 2400 kaupunginjohtaja

KIRISMÄKI

HELSINKIIN 100 MIN.


12 • TAMPEREEN YRITYSSANOMAT

Savossa osataan! Uusia keinoja menestyksen turvaamiseen

TECHNOGROWTH -kehittämishanke esittelee Tampereen Alihankintamessuilla runsaan tusinan pk-yrityksiä, jotka ovat ammattitaitonsa ja laatunsa ansiosta voimakkaassa kasvussa ja haluavat uusia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. – TechnoGrowth 2020 eli TG 2.0 aloitti toimintansa syyskuun ensimmäinen päivä, ja hankkeen ensimmäinen messuesiintyminen toteutuu nimenomaan Alihankintamessuilla, kertoo projektijohtaja Katja Niiranen Navitas Yrityspalveluista. Hankkeen päätoteuttaja on

Navitas Yrityspalvelut, ja osatoteuttajina toimivat Iisalmen Teollisuuskylä Oy, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy ja Savonia-ammattikorkeakoulu Oy. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Savon liiton kautta, alueen kunnat sekä yritykset. – Tämä Pohjois-Savon maakunnan sekä Pieksämäen ja Joroisten yhteinen teknologia- ja energia-alan pk-yritysten kehittämishanke kestää vuoden 2019 loppuun saakka, Niiranen kertoo. Alihankintamessujen TechnoGrowth-osastolla on mukana hankkeen toteuttajien kanssa 13 savolaista kone- ja energiateknologian sekä niille palveluja tuottavaa pk-yritystä. Kullakin yrityksellä on osastolla oma loosinsa.

Hankkeella haetaan ratkaisua yritysten kilpailukyvyn parantamiseen, digitaalisuuden mahdollisuuksien hyödyntämiseen ja tehokkaampaan käyttöönottoon sekä kansainvälistymisen ja kasvun lisäämiseen. Katja Niiranen kertoo, että yhteiset messuosastot ja verkostoitumismatkat sekä kohtaamiset yritysten kesken hankkeen aikaisemman ykkösosan aikana ovat luoneet onnistuneita yhteistyö- ja kauppasuhteitakin, joita muuten ei olisi ehkä saavutettukaan. – Yhteisellä messuosastolla verkostoidutaan keskenään, tavataan asiakkaita ja sidosryhmiä sekä pyritään tietenkin hankkimaan myös uusia asiakkaita ja kansainvälistymään.

TechnoGrowth-hankkeen kohderyhmänä ovat pk-yritykset, jotka haluavat etsiä uusia yhteistyökumppaneita sekä vahvistaa todellista kilpailukykyään ja lisätä kasvua. Tarkoitus on muun muassa hyödyntää tehokkaammin digitaalisia mahdollisuuksia yhteistyön luomisessa ja ulkomaille suuntautuvassa kaupassa. – Uuden teknologian avulla on mahdollista synnyttää uusia tuotteita ja palveluja, kehittää uusia liiketoimintamalleja ja soveltaa niitä käytäntöön, Katja Niiranen kuvailee hankkeen tavoitteita. Messuosaston yhteisesiintymisen tavoitteena on myös edistää verkostoitumista ja yritysten kansainvälistymistä. – Pyrimme

myös osaltamme turvaamaan osaavan työvoiman saatavuutta muun muassa tiiviillä yritysoppilaitosyhteistyöllä, joka Savonia-ammattikorkeakoulun mukaantulon myötä on jo luontaistakin, hän toteaa. Pohjois-Savon maakunnassa yhteistyö uusien ratkaisuiden etsimisessä alueen pk-yritysten menestyksen turvaamiseksi on koettu tärkeäksi asiaksi. Teknologiateollisuus on Pohjois-Savossa merkittävä toimiala ja suuri työllistäjä. Se generoi alueelle vientituloja, joiden kerrannaisvaikutukset muille elinkeinoaloille ovat tärkeitä. – Kone- ja energiateknologiateollisuus on taloudelliselta merkitykseltään suurin teollisuuden ala Pohjois-Savossa,

Katja Niiranen toteaa. Ala työllistää suoraan ja välillisesti noin 22.500 työntekijää. Sen kehittäminen onkin noussut yhdeksi maakunnan kärkiteemaksi, Niiranen jatkaa. Pohjois-Savossa etsitään uusia mahdollisuuksia edistää uutta liiketoimintaa, lisätä yritysten liikevaihtoa ja luoda uusia työmahdollisuuksia. –Kansainvälistyminen ja sen lisääminen on kasvuhaluisille yrityksille elinehto. Heidän on kyettävä uusiutumaan ja lisäämään tuottavuuttaan, kehittämään uusia tuotteita ja palveluita ja laajentamaan verkostojaan niin koti- kuin kvmarkkinoilla, digitaalisia työkaluja hyödyntäen. TG 2.0 hakee ratkaisuja näihin haasteisiin, Katja Niiranen tiivistää.

Valmistava pk-teollisuus ja palveluiden tuottajat yhteistyössä menestyksen tiellä Lapinlahden Koneistus Oy – Olemme osavalmistuksen varma kumppani, kertoo Mirja Litmanen Lapinlahden Koneistuksesta. – Visiomme mukaisesti kehitymme yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Koneistamojen joukossa Lapinlahden Koneistus on toimintatavoiltaan erottuva perheyhtiö, jolla on vahvat juuret ja selkeät, tunnistetut vahvuudet. – Olemme kehittäjäyritys, joka uudistaa alalle tyypillisiä tapoja tehdä työtä ja ymmärtää asiakkaan tarpeet. Tähtäämme jatkuvasti yhä merkittävämmäksi koneistuksen asiantuntijaksi, joka hyödyntää koneiden tekniikkaa täysimääräisesti ja käyttää älyään uuden tiedon hankkimiseen ja soveltamiseen. Tuloksena on korkeatasoista ja arkijärkistä, digitaalisuutta hyödyntävää koneistamista: monimutkaisia tuotteita mahdollisimman tehokkaasti. Torstaina Tampereen Alihankintamessuilla Oskari Litmanen kertoo osastolla klo 1115, mitä ns. hybriditekniikka tarkoittaa. www.lapinlahdenkoneistus.fi

RST Lapit Oy ja Ekin Muovi Oy Lujitemuovialan Ekin Muovi Oy ja Metallialan Rst-Lapit Oy ovat perheyrityksiä. – Tähtäämme pitkiin asiakassuhteisiin. Tarjoamme tuotteiden suunnittelun ja kehityksen aina valmistukseen asti. Toimitamme erikoisprojekteja, suuria sarjatuotantoja pieniä toimituksia väheksymättä. Olemme toimineet jo yli 30 vuotta joten kokemusta riittää, kertoo Ekin Muovin tj. Tatjaana Lappi. Ekin Muovi Oy on alihankintayritys. Yrityksellä on käytössään monia tuotantomenetelmiä ja runsaasti kokemusta mm. ajoneuvo-, elektroniikka-, puolustusvoimateollisuuden palvelusta.  – Teemme paljon yhteistyötä perheyritystemme kesken. Se takaa kokonaisvaltaiset toimitukset asiakkaillemme. Suunnittelemme esim. elintarvikealan koneita ja laitteita. Tuomme myös ratkaisuja asiakkaan pulmiin esim. tuotteiden työturvallisuuden kannalta,

kertoo Rst-Lapin tj. Petri Lappi. Rst-Lapit palvelee samoja teollisuuden aloja kuin Ekin Muovikin, lisäksi elintarviketeollisuuteen valmistuvat mm. Kypsytysvaunut, desinfiointialtaat ym.  Asiakkaisiin kuuluu myös paperi- ja rakennusteollisuuden yrityksiä. Erikoispalveluna 3D-vesileikkaus. Kokemusta metallialalta yrityksellä on jo yli 25 vuotta.  – Mielestämme yrityksen menestystä voidaan mitata myös muillakin kuin taloudellisilla arvoilla, esim. työhyvinvoinnilla ja sosiaalisilla arvoilla sekä tietysti asiakastyytyväisyydellä, summaavat Petri ja Tatjaana iloisina. www.ekinmuovi.fi www.rstlapit.fi

Somotek Oy

Somotec Oy on kuopiolainen hitsauslisäaineita, panssarilevyjä sekä peittausaineita ja -tarvikkeita maahantuova yritys. – Somotec tunnetaan tutkitusti laadukkaista tuotteistaan, kertoo Olli Riihiluoma Somotec Oy:stä. – Somotec auttaa asiakkaitaan kulumisja korroosio-ongelmien ratkaisemisessa, tuottaa heille parhaat tuotteet ja tarjoaa parasta palvelua; sisältäen suunnittelun, mitoituksen, tuotteen, sekä asennuksen. Tuotteitamme ovat panssariteräkset, panssariteräsosat, kovahitsaukset ja ruostumattomien terästen peittaustuottet. www.somotec.f

– Käytössämme ovat monipuoliset valmistuslaitteet sekä 50 työntekijän kokemus sekä osaaminen. www.oplatek.com

OC-System Oy

OC-System Oy on konesuojaseinien, äänieristys- ja työtilojen kehittäjä, valmistaja ja projektitoimittaja. OC-System Oy:n tuotteita käytetään ympäristöissä, joissa pääsy vaarallisille tai muuten suojatuille alueille tulee olla rajattu tai rakenteilta vaaditaan suojausta ihmiselle haitallisille tekijöille. – OCSystem Oy:n tavoitteena on tuotekehityksen ja muotoilun avulla löytää uusia ratkaisuja työympäristöjen turvallisuuden ja viihtyvyyden parantamiseen, kertoo Riku Räisänen. www.oc-system.fi

Savopak Oy

Savopak Oy on vaneristen- sekä puisten kuljetus- ja varastointipakkausten valmistukseen erikoistunut yhtiö, joka toimii Varkaudessa ja Rantasalmella työllistäen yli 100 henkilöä. Tuotannosta menee yli puolet vientiin. — Suunnittelemme ja räätälöimme asiakaslähtöisesti parhaimman ratkaisumallin tuotteenne pakkaamiseen. Valikoimiimme kuuluvat myös lavat, pahvilaatikot, teipit, kalvot jne. Käyttämämme materiaalit ovat kierrätettäviä ja ympäristöystävällisiä. Myyntiorganisaatiomme ja yhteistyökumppanimme luovat kattavan verkoston Euroopan alueella. Savopak Oy on osa OR groupia, kertoo Kari Laitinen. www.savopak.fi

Oplatek Group Oy

Oplatek Group Oy on optiikan valmistukseen erikoistunut teknologiayritys. – Suunnittelemme ja valmistamme asiakaslähtöisiä optisia ja kuituoptisia komponentteja, moduleita ja osakokoonpanoja erityisesti mittalaitteisiin, erikoisvalaisimiin ja lasereihin. Meiltä löytyvät optiset ratkaisut sekä toteutus ideasta aina valmiiseen tuotteeseen asti, toteaa Jyrki Huttunen.

RDTC RD Technology Center Oy tavoitteena on yhä vahvemmin kasvaa Vieremän yritysyhteistyöympäristöstä kansallisille ja kansainvälisille markkinoille. – Yritysyhteistyö alueen toimijoiden kanssa mahdollistaa nopean ja joustavan toimintatavan, kertoo hallituksen puheenjohtaja Jarmo Saastamoinen.

– Liikeideamme on tuoda uutta järjestelmätoimittajaosaamista mm. kokoonpanoon ja pulverimaalaukseen liittyviin palveluihin. RDTC on vuonna 2013 perustettu yhteisyritys, jonka perustajina olivat Ratesteel Oy, Debomix Oy ja muutamat yksityishenkilöt. Järjestelmätoimittaja ja sopimusvalmistaja RDTC vastaa asiakkuuksien hoidosta kumppanuusasiakkuuden hoitomallin mukaisesti. – Vahvuutemme onkin ongelmanratkaisukyky. www.rdtc.fi

IS-Vet Oy

IS-Vet Oy on ohutlevyosaamiseen erikoistunut palveluyritys. – Yrityksemme koko ja kapasiteetti mahdollistavat tehokkaan palvelun, jossa asiakkaan vaativimmatkin toiveet voidaan parhaiten toteuttaa. Olemme investoineet voimakkaasti uusimpaan teknologiaan ja osaamiseen. Tavoitteena ovat ohutlevytekniikan tuotantoprosessit, joiden avulla pystytään kilpailukykyiseen hinta-, toimitus- ja laatutasoon. Teemme asiakkaiden erikoistilaukset hyvinkin nopeilla toimitusajoilla. Tuotantoketjuun kuuluu pintakäsittelylinja ja tarjoamme myös erikoispintaratkaisuja. Palveluun voidaan liittää myös puskurivarastointi, kertoo Jorma Louhenvirta. www.isvet.fi

Jormet

– Joroisissa toimiva Jormet on tuulivoimakoteloihin ja planeetankantajiin erikoistunut vahva, metalliteollisuuden yritys, kertoo toimitusjohtaja Juha Surakka. – Valmistamme ensiluokkaiset hitsatut ja koneistetut rakenteet sekä valujen koneistukset vuosikymmenien ammattitaidolla. Toimitamme järeitä mittatarkkoja teräsrakenteita mihin tarpeeseen tahansa. Palvelumme kattavat koko tuotantoketjun sisältäen hitsauksen, koneistuksen, pintakäsittelyn ja 3Dmittauksen. – Jormetille asiakassuhteet merkitsevät kumppanuutta. Tarjoamme kumppaneillemme tinkimätöntä laatua ja toimitusvarmuutta. Toimintaamme ohjaaviin arvoihin kuuluvat myös eettisyys sekä yhteiskunta- ja ympäristövastuu, hän jatkaa. www.nsgroup.fi

Best Line Oy

Varkaudessa toimivan Best Line Oy:n toiminta-ajatuksena on olla sopimusvalmistaja. – Tähtäämme pitkäaikaisiin kumppanuussopimuksiin, kertoo varatoimitusjohtaja Kalevi Kallio. – Asiakkaalle tarjotaan laadukas ja tehokas tuotantokoneisto, materiaalin hankinta, valmistus, sekä tarvittaessa osakokonaisuuksien kokoonpano. Modernin konekannan ja ajanmukaisten valmistusmenetelmien avulla palvelemme asiakkaita tuottamalla, sekä yksittäis- että piensarjamuotoista koneistuspalvelua ja laitevalmistusta teollisuuden tuotteisiin tai laitekokonaisuuksiin kilpailukykyiseen hintaan. – Best Line Oy:llä on lukuisia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa palvelu hoituu joustavasti aina logistiikkaan saakka. bestline.fi

Kevako Oy Kevako Oy on Lapinlahdella Pohjois-Savossa toimiva metallialan yritys, joka palvelee asiakkaitaan hitsattujen komponenttien ja osakokonaisuuksien sopimusvalmistajana. – Toimintamme perustuu ketterään ja joustavaan toimintatapaan, jossa käytämme huolellisesti valittuja raaka-aineita ja komponentteja alansa johtavilta toimittajilta. Toimintatapamme ottaa huomioon asiakkaan tarpeet ja vastaa niihin asiakas- ja tuotekohtaisesti optimoidulla verkostokokoonpanolla, kertoo Jani Räihä. www.kevako.fi

Kestohitsaus Oy

Kestohitsaus on vuonna 1983 perustettu hitsaus- juotos- ja hiomatarvikkeiden ja työkalujen maahantuonti- ja markkinointiyritys. – Edustamme mm. kulutuslevyjä ja teollisuusrobotteja ja toimitamme kouluille tuotteita puu- ja metallitöihin. Alueelliset myyjämme palvelevat asiakkaitamme kaikkialla Suomessa. Toimintamme perustuu henkilökohtaiseen palveluun, vahvaan asiantuntemukseen ja pitkään kokemukseen. Kattavan päämiesverkostomme avulla pystymme löytämään oikeat ratkaisut asiakkaidemme tarpeisiin. Oma maahantuonti takaa jnopeat toimitukset, kertoo Anssi Pietikäinen. www.kestohitsaus.fi


TAMPEREEN YRITYSSANOMAT • 13

Teollisuustason 3D-tulostus kilpailee jo koneistuksen ja ruiskupuristuksen kanssa. Uusi tekniikka haastaa suunnittelemaan uusia tuotteita ja tuotantotapoja. – SUOMESSA tuntuu vielä olevan valloillaan mielikuva, että 3D-tulostus sopii lähinnä prototyyppien valmistamiseen, jyväskyläläisen 3D Formtech Oy:n toimitusjohtaja Toni Järvitalo pohtii. – Nykyään teollisuustason tulostus ja kotitason harrastaminen ovat kuitenkin kaksi aivan eri asiaa. SLS-tekniikalla valmistetut osat ovat vahvoja ja kestäviä, ne ovat kemikaaliominaisuuksiltaan ja mekaanisen kestävyytensä puolesta hyvin lähellä ruiskupuristettujen kanssa. Käyttämämme nylon-materiaali, eli PA 12, on sertifioitu ISOstandardin mukaisesti. Korkeatasoisella materiaalilla ja laitteistolla saadaankin tehtyä erinomaisia lopputuotteita, Järvitalo selventää. – Tarvittaessa tulostamisessa käytettävää muovijauhetta voidaan vahvistaa lasilla tai alumiinilla, jolloin lopputuotteeseen saadaan vielä enemmän jäykkyyttä tai lämmönkestoa. Olemme myös juuri ottaneet käyttöön ensimmäisenä Suomessa uuden paloluokitellun materiaalin, joka kelpaa esimerkiksi ilmailuteollisuuden tarpeisiin. – Materiaalin palonkestoluokitus on UL94 V-0, hän jatkaa.

3D-tulostuksesta tuli teollisuutta

Toinen 3D-tulostusta koskeva vanhentunut mielikuva Toni Järvitalon mukaan koskee tuotantomääriä.

3D-tulostus karsii sarjatuotannon riskejä Vuonna 2014 perustettu 3D Formtech työllistää Järvitalon lisäksi viisi työntekijää ja lukeutuu Suomen suurimpien 3D-tulostusfirmojen joukkoon. – Euroopan mittapuulla olemme kuitenkin vielä aivan pikkuruinen yritys, Toni Järvitalo myöntää.

Tekniikka haastaa suunnittelijan

Verrattaessa perinteisempiin valmistustapoihin 3D-tulostuksen etu on siinä, ettei hyvin monimutkaisienkaan osien valmistamisessa tarvita erillisiä muotteja tai kokoonpanoa. – 3D-tulostus onkin suuri haaste suunnittelijoille, sillä valmistusprosessin suunnittelussa ei ole entisenlaisia rajoittavia tekijöitä: 3D-tulostuksella pystytään tekemään sisäisiä muotoja ja pyöreitä, mutkittelevia kanavia. Toisekseen suunnittelijalta vaaditaan taitoa lähestyä 3D-tulostettavaa kappaletta tiiviinä kokonaisuutena, sillä 3Dtulostamalla tuotteen monimutkaisuus ei maksa yhtään enempää. Siinä missä koneistamalla materiaalin poistaminen vaatii maksullista lisätyötä, 3D-tu-

Toni Järvitalo esittelee VTT:n tilaamaa saumatonta 3D-tulostettua muottia 3D Formtechin tuotantotiloissa.

– Teollisuustuotantoon suunnatut 3D-tulostimet ovat monin kerroin pieniä nopeampia. Se tuli oikeastaan itsellekin yllätyksenä, miten paljon nopeampia uuden sukupolven koneet ovat. Otimme huhtikuussa käyttöön EOSin P 396-tuotantokoneen, jonka tulostustilavuus on 34x34x60 senttimetriä ja tulostusnopeus 4–5 kertaa nopeampi kuin kaksi edellisen sukupolven konettamme. Äkkiä pienemmät koneet alkoivat tuntua

todella hitailta, hän naurahtaa. – 3D-tulostuksen tuotantonopeus kasvaa koko ajan ja hintakin tulee alas sitä mukaa, kun materiaaleja kehitetään. Me toimitamme tällä hetkellä keskimäärin kahdesta kolmeen tuhanteen osaa viikossa, toimimme käytännössä muoviteollisuuden yleisillä toleransseilla. Joillekin asiakkaillemme olemme piensarjatoimittaja, joillekin sopimusvalmistaja, Toni Järvitalo kuvailee.

ANTTI KIVIRANTA

3D Formtech luottaa EOSin korkeatasoisiin tulostimiin.

Palvelemme nyt kahdessa toimipaikassa Komediateatterin Juhlatalossa Lapintiellä sekä Hovissa Sukkavartaankadulla!

Tyylikkäät juhlat Kokoukset Yritystilaisuudet

lostamisessa päinvastoin materiaalin lisääminen nostaa hintaa, Toni Järvitalo selittää. – Aivan kaikkea ei kannata tehdä 3D-tulostamalla. On tärkeää tunnistaa tilanteet ja käyttökohteet, joissa 3D-tulostamisella voidaan kannattavasti korvata perinteiset valmistustavat, hän tähdentää. – 3D-tulostuksen kappalehinta on nykyisellään vielä esimerkiksi ruiskupuristettua kalliimpi, mutta merkittävä kilpailuetu piilee 3D-tulostuksen tuotantomäärien joustavuudessa. Asiakkaan ei tarvitse investoida kalliisiin muotteihin ennen tuotteen myynnin aloittamista, eikä asiakkaan tarvitse täyttää varastoaan piensarjan minimituotantomäärällä. Tämä avaa paljon mahdollisuuksia esimerkiksi startup-yrityksille, jotka haluavat testata eri tuotemallien menestystä, Järvitalo jatkaa. 15 vuotta muovituotesuunnittelun ja tuotekehityksen piirissä toiminut Toni Järvitalo kertoo myös kiertävänsä mielellään eri tehtaiden tuotantolinjoilla arvioimassa, missä toiminnoissa 3D-tulostuksesta olisi apua.

Konferenssit Viinikoulutukset TyKy-päivät

Juhlatalon Ravintoloiden tunnelmallisissa tiloissa juhlistat elämäsi tärkeitä päiviä. Suositut juhlapaikat tarjoavat upeat puitteet niin isoille kuin pienillekin tilaisuuksille.

SUOMU

2h+k+kh+s 46,5 m² TEE TARJOUS

Helppo ja huoleton lomaosake as.oy rivitalossa

SUOMUTUNTURILLA

n. 200 m päässä hotellista ja ravintolasta, rinteille n. 300 m. Näkymät olo- ja makuuhuoneesta suoraan Lapin luontoon. Oma parkkipaikka. Keskuslämmitys. Vesijohtovesi. Sauna. Keittiössä nykyaikaiset varusteet. Vaatteiden kuivauskaappi. Taloyhtiön yhteistiloissa iso sauna, kabinetti, isot pesukoneet, suuri kuivaushuone, mankeli. Osake myydään kalusteineen. Noin 15 neliön grillikodan, tiestön, pihan ja muun peruskunnossapidon hoitaa taloyhtiö. Hanki nyt vaivaton tukikohta: Suomu, Ruka ja Pyhä!

Tervetuloa osaaviin käsiin! Juhlatalon Ravintolat Oy Lapintie 3 a ja Sukkavartaankatu 9, 33100 Tampere

puh. 040 557 5833 www.juhlatalonravintolat.fi www.hovissatavataan.fi

KYSELYT JA TARJOUKSET 0400 580085


14 • TAMPEREEN YRITYSSANOMAT

WESTFALIA

L a at u t a k u Koukkupajan asennuspisteissä asennamme laadukkaat vetokoukut autoosi satumaisen edullisesti! TARJOUSPYYNNÖT JA TILAUKSET:

TA KU U

3

Yli 10 000 asennusta Suomessa vuonna 2016!

010 420 1700 info@koukkupaja.fi

u!

VU O T TA

BRINK

BOSAL

ARAGON

ESIMERKKIHINTOJA:

BMW 5-sarja 2003–2017 kiinteä/ irrotettava koukku

620 € / 770 €

Skoda Octavia II/III 2004–2017 kiinteä/ irrotettava koukku

520 € / 670 €

Nissan Qashqai 2014–2017 kiinteä/ irrotettava koukku

470 € / 620 €

TÄYSIN KÄYTTÖVALMIIKSI ASENNETTUNA TAKUUTYÖNÄ! Hinta sisältää 7-napaisen sähkösarjan. 13-napainen +70 € HELSINKI-VANTAA • ESPOO • JOENSUU • JYVÄSKYLÄ KUOPIO • LAHTI • LAPPEENRANTA • LEMPÄÄLÄ • OULU SEINÄJOKI • TAMPERE • TURKU • TUUSULA • VAASA

Peruutustutka kaikkiin merkkeihin 280 € ja koukkuasennuksen yhteydessä

240 €

Asennamme ainoastaan eurooppalaisia E-tyyppihyväksyttyjä vetokoukkuja. Olemme Suomen suurin alallamme ja meillä on markkinoiden paras 3 vuoden takuu!


TAMPEREEN YRITYSSANOMAT • 15

Kokonaisvaltainen projektinhallinta Telatekin vahvuutena koitamme sen mukaan, millaista tarvetta asiakkaallamme kulloinkin on. Konkreettisen kunnossapidon, asennusten ja huoltotöiden lisäksi yhtiön palveluissa painottuu yhä enemmän projektijohtaminen. Palveluihin kuuluvat myös mm. asennusvalvonta, mittauspalvelut sekä NDT- ja DT-tarkastukset. – Kehittyneiden teknisten ratkaisujen yhdistäminen nykyaikaiseen asiantuntijuuteen ja projektihallinnan osaamiseen on ensiarvoisen tärkeää, sillä tavoitteenamme on nimenomaan varmistaa asiakkaidemme tehokas, turvallinen ja luotettava toiminta, hän kertaa. Esimerkeiksi Telatekin kunnostuskohteista Hakkarainen nostaa kaivosteollisuuden eri komponentit kuten myllyt, murskat, seulat ja kuljettimet, energiateollisuuden komponentit kuten höyryturbiinin pesät, roottorit ja venttiilit, prosessiteollisuuden laitteet, valkometallilaakerit sekä meriteollisuuden komponentit kuten potkurin navat ja akselit.

”Joustavuutta asiakkaan tarpeiden mukaan” TELATEK SERVICE ON kokonaisvaltainen kunnossapitoalan palveluntarjoaja. – Olemme edelläkävijä monella tavalla, muun muassa erityistekniikoiden suhteen: muun muassa termisissä pinnoitustekniikoissa, on-site -koneistuksissa ja -hitsauksissa, kertoo liiketoimintajohtaja Pasi Hakkarainen Telatek Servive Oy:stä. – Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme kokonaisia laajoja projekteja ja kunnossapidon eri osa-alueita avaimet käteen -periaatteella. Asiantuntijuuden vakuutena Telatekilla on Hakkaraisen mukaan yhtiön pitkät perinteet. – Neljänkymmenen vuoden kuluessa meille on vakiintunut paljon asiakassuhteita. Asiakkaamme ovat jo tottuneet luottamaan meidän tekniikoihimme, joita olemme kehittäneet 40 vuoden ajan, hän kertoo. – Asiantuntevuuden lisäksi valttejamme kilpailussa on erityisesti joustavuus, Hakkarainen katsoo. – Pystymme vastaamaan nimenomaan asiakkaan tarpeisiin. Kehitämme omia teknii-

Telatek on Suomen johtava kunnossapito- ja konepajapalveluiden tuottaja. Yhtiö haluaa tulevaisuudessa palvella asiakkaita entistä vahvemmin myös kansainvälisesti.

Kysyntää jo kansainvälisesti

– Meillä on neljässä toimipisteessämme Suomessa yhteensä

Liiketoimintajohtaja Pasi Hakkarainen pitää Telatek Servicen toiminnassa keskeisinä valtteina kokonaisvaltaista palvelua, asiantuntijuutta, joustavuutta ja edistyneitten erikoistekniikoiden käyttöä.

sata asiantuntijaa, Porvoossa, Nokialla, Raahessa ja Kittilässä. Tavoitteenamme on kehittyä entistä enemmän kansainväliseksi toimijaksi, Hakkarainen kertoo. Telatekilla on kysyntää jo nyt rajojen ulkopuolella. – Jatkossa varmaan enemmänkin, kun suuntaamme markkinointia myös Eurooppaan. Telatek-yhtiöt perusti Jaakko Tenkula Raahessa vuonna 1977. – Siitä lähtien olemme hyödyntäneet edistyksellisiä tekniikoita toiminnassamme, sekä kunnossapidossa, että korjaamisessa. – Pyrimme laajentamaan toimintaamme aina sinne, mihin asiakkaamme ovat omaa toimin-

taansa kehittäneet. Yritämme olla aina lähellä asiakkaitamme, esimerkiksi Kittilän toimipiste avattiin asiakkaamme aloitettua siellä kaivostoiminnan. Kunnossapidon alalla valtakunnallisesti operoivan yhtiön tuttu nimi on Telatek Service Oy. Taivalkoskella toimiva raskaan sarjan konepaja kuuluu samaan ryhmään yhtiönimellä Telatek Oy. – Asiakkaan tarpeiden mukaan nämä yhtiöt tekevät yhteistyötä, jotta palvelu olisi asiakkaan kannalta mahdollisimman joustavaa. Taivalkosken yksikkö vahvistaa palveluidemme omavaraisuutta, Pasi Hakkarainen toteaa.


16 • TAMPEREEN YRITYSSANOMAT

Kassakoneesta tuli maksupääte KUN YRITYS tahtoo aloittaa suoramyynnin, on maksupäätteen hankinta tänä päivänä välttämättömyys. Korttimaksut ovat olleet suomalaisten suosima maksutapa jo vuosia, muttei käteinen rahakaan ole vielä kadonnut kierrosta. Hankintakulut ja pitkäaikaisen sopimuskauden kuukausikustannukset voivat kuitenkin yllättää, pahimmillaan kausimuotoinen suoramyynti voi jäädä vain unelmaksi korkeiden kustannusten takia. Kassakoneiden ohjelmointiin perehtyneen Pasi Lääninpään älynväläys oli yllättävän yksinkertainen: tehdään kassakoneesta maksupääte. Jämsäläinen konttoritarvikeliike Konerex tuli osaksi Pasi Lääninpää Oy:tä puolitoista vuotta sitten. Pasi Lääninpää Oy on erikoistunut metsäkoneiden mittalaitejärjestelmien myyntiin ja huoltoon eri puolilla maailmaa. – Palvelemme Parker Hannifin Oy:tä, joka on yksi maailman laajimmista hydrauliikan ja mobile-laitteiden ja niiden elektroniikan valmistajista. Olemme erikoistuneet metsäkoneiden mittalaitejärjestelmiin ja metsäkoneiden hydrauliikan ohjauksen ohjelmistoihin ja niiden myyntiin ja huoltoon, Pasi Lää-

– Maksamisesta tulee helppoa ja vaivatonta, Pasi Lääninpää ja Teija Sneck esittelevät.

ninpää kertoo. Konerexin tarjontaan tulivat uuden konseptin mukaisesti kassakoneet ja maksupäätteet. Pasi Lääninpään mukaan pian kui-

TarraT

tenkin tuli ilmeiseksi, että kassajärjestelmämarkkinoilta puuttuu tietynlainen perustuote: – Valikoimaamme kuuluu vaativaan käyttöön suunna-

tut raskaan sarjan PC-kassat ja pystymme opastamaan niiden käytössä. Pk-yrityssektorilla on kokemukseni mukaan kuitenkin tarve aivan yksinkertaiselle

kassajärjestelmälle, jonka käyttö olisi joustavaa. Sellaista tuotetta ei ollut tarjolla, hän selittää. – Kassajärjestelmä koostuu tavallisesti kahdesta osasta: kassakoneesta ja maksupäätteestä. Molemmat myydään erikseen, ja maksupäätteen sopimuskausi on yleensä useiksi vuosiksi sitova. Minun ensimmäinen kysymykseni oli: miksi maksupääte pitää tilata erikseen kassakoneen kylkeen? Nykyaikainen kassakone on teknisesti muokattavissa hoitamaan saman asian. Toiseksi: miksi sopimuskausi ei voisi olla lyhyempi? Vaikkapa kesäkaudella suoramyyntiä harjoittava maatila joutuu maksamaan yhdeksän kuukautta tyhjää vuoden mittaisesta maksupäätesopimuksesta. Jos tarjolla ei ole joustavampaa palvelua, jää kassajärjestelmän hankinta vain haaveeksi monella yrittäjällä, Pasi Lääninpää jatkaa. Konerexin vastaukseksi kehittyi erikoisohjelmalla varustettu Samsungin Sam4s-kassa. – Kassan sisusta on vähän muuttunut, mutta asiakkaan maksupääte on aivan sama tuttu korttiluku- ja pyyhkäisypädi, joka löytyy nykyään joka kaupasta. Siinä on myös valmius lähimaksun ohella kännykällä tai

muilla älylaitteilla maksamiseen. Kertainvestointi ja kuukausimaksut jäävät kuitenkin alle kolmasosaan suurimmista kilpailijoista! Lisäksi kassan raportointi selkiytyy: kuitit ja muu raportointi tallentuvat muistilevykkeelle, eivät paperirullalle. Raportit on myös mahdollista saada näppärästi omaan sähköpostiin. Sähköinen muistikorttitallennus siirtyy kuukausikirjanpitoon tekstimuotoisena, Pasi Lääninpää kertoo. – Tahdomme tämän tuotteen kautta tulla lähemmäksi asiakasta kuin suuret kilpailijat. Tässä on riittävästi PLU:ta päivittäisiin kassatoimintoihin, noin kuudentoista tuoteryhmän myyntipalvelu hoituu tällä erittäin sujuvasti. Varaosaliikkeelle se ei ehkä riitä, mutta muuta kasvokkaiskauppaa tekevien yrittäjien ja yritysten toimintaan se on mielestäni ihanteellinen ratkaisu. Tutustuttuamme asiakkaamme tarpeisiin toimitamme kassakoneen vielä ”avaimet käteen” -periaatteella, eli asiakkaan ei tarvitse opetella ohjelmoimaan tuotteita järjestelmään.

ANTTI KIVIRANTA

joTka pysyväT

BBP12 Kompakti ja edullinen pöytätarratulostin teollisuuden merkintätarpeisiin

BBP31 Helppokäyttöinen, kosketusnäytöllä varustettu lämpösiirtotarratulostin laitosmerkintöihin

Tule ta paam

aan m eitä m essuill

e!

26.–28.9

.2017 Tam pereen m essu- ja u osasto rheilukesk us E-halli

E828

10.–12.1

0.2017 H elsingin M essukesku osasto s

7m121

Imeytystuotteet

Pimeässä heijastavat kyltit / tarrat

Irrotettavat lattiateipit

Kyltit ja opasteet Tele-Exxi | ASIANTUNTIJA | (09) 350 5530 | www.exxi.fi


TAMPEREEN YRITYSSANOMAT • 17

Rakeistus Oy kehitti liikuteltavan laitteiston Biotuhkaa rakeistetaan syntymispaikallaan

– Stora Enson kiinteästi asennettu rakeistuskone edustaa uutta sukupolvea, Sakari Kiviniemi sanoo.

RAKEISTUS Oy on kehittänyt uudenlaisen tekniikan biotuhkan hyötykäyttöön. Tuhkan rakeistamisesta on tehty aiempaa helpompaa liikuteltavilla rakeistuslaitteilla. Koko Suomessa syntyy teollisuuden sivutuotteena arviolta 600 000 tonnia biotuhkaa vuodessa, jota on aiemmin kuljetettu tuotantolaitoksilta kaatopaikalle tai erityisiin rakeistuslaitoksiin. – Tuhkan rahtaaminen kaatopaikalle on epäekologista ja etenkin vuonna 2011 voimaan tulleen EU:n jäteverolain puitteissa kallista, sanoo Juha Pelkonen, joka perusti Rakeistus Oy:n Oulussa vuonna 2012 – Sain idean uuteen koneeseen ajettuani ja käsiteltyäni oululaisten teollisuuslaitosten lentotuhkaa isäni kanssa yli 20 vuotta, Juha kertoo. – Ratkaisu oli biotuhkan ra-

keistaminen suometsämaahan sopivaksi lannoitteeksi paikan päällä, siellä missä tuhka syntyy. Oulun Energia innostui Juhan win-win ideasta ja ensimmäinen pilottikohde valmistui vuonna 2013 Toppilaan, kertoo toimitusjohtaja Sakari Kiviniemi, yksi Rakeistus Oy:n kuudesta omistajasta. – Kone sijoitetaan suoraan tuhkasiilon alle tai viereen. Koneeseen putoava hieno, pöllyävä lentotuhka kastellaan ja siihen lisätään halutut ravinteet ja lisäaineet. Taikina työstetään rummussa, josta lavalle pyörii valmis raetuhka, joka kuivumisen jälkeen on valmis toimitettavaksi asiakkaalle. Prosessi on automatisoitu niin, että työntekijä voi tabletilla seurata ja ohjata tuotantoa. Hyvin yksinkertainen ja kustannustehokas prosessi, joka säästää huomattavasti työvoimakuluissa ja logistiikassa, Kiviniemi ihastelee.

Raetuhka tulossa rakentamiseen

Raetuhkan mahdollisuuksia ja ominaisuuksia lannoitteena

on tutkittu viime vuosina tiiviisti. – Suoperäisiin metsiin sopii aivan normaali rakeistettu tuhka esimerkiksi hakkuun jälkeen ravinteitten neutralisoimiseksi. Nykyään lannoitteeksi tarkoitetussa raetuhkassa on aina myös booria, joten se sopii myös kivennäismaille esimerkiksi hakkuiden jälkeen. Ravinteet liukenevat raetuhkasta melko hitaasti, joten vaikutusaika on pitkä. Oulun yliopisto tutkii parhaillaan typen pysyvyyttä raetuhkassa. Se tarkoittaa, että raetuhkasta muodostuisi kilpailijana jo varsinainen uhka kemiallisille lannoitteille! – Tuotteistamme raetuhkan mukaan tekniseen rakentamiseen, teiden alle soramurskeen tilalle. Tätä testataan yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa. Raetuhkan eristämiskyky on soramursketta parempi, jolloin sitä ei edes tarvita yhtä paljon. Raetuhkaa voi myös käyttää kaivannoissa, ja tulevaisuudessa eri teollisuuden sivuainevirroista voidaan muodostaa monenlaisia symbioosituotteita, ehkäpä betoni- ja kaivostäytteenä tai maanparannuspelletteinä, Sakari Kiviniemi visioi.

Stora Ensolle uusi rakeistuskone

– Syyskuun 2016 aikana käynnistimme uuden rakeistuskoneen Stora Enson Oulun sellutehtaalla, joka tulee rakeistamaan kaiken tehtaan voimalaitoksen tuottaman lentotuhkan, eli noin 15 tuhatta tonnia vuodessa. Rakeistuskoneen hankinta on ehdottomasti ajankohtainen yhtiöllä, joka tuottaa päälle 10 tuhatta tonnia tuhkaa vuodessa. Pienempiäkin olemme kyllä suunnitelleet ja voimme rakentaa, Kiviniemi kertoo. – Samaan aikaan kanssani yrityksessä aloitti Eero Koskelainen, jonka nimityksellä oli iso merkitys myös siihen että lähdin tähän mukaan. Hänellä on hyvä verkosto, jota tarvitaan nykymaailmassa liiketoimintaa harjoittaessa. Laajennamme myyntiä ja etsimme yhteistyökumppaneita koko Suomen alueella. – Tavoitteena on vahvistaa avaustamme Ruotsin markkinoille. Kiinnostuneita asiakkaita on jo Aasiassa saakka, mielenkiintoista nähdä kuinka toiminta lähtee kehittymään, hän paljastaa.


18 • TAMPEREEN YRITYSSANOMAT

Rengastyöt toteutetaan liikkuvalla laitteistolla

– Jokakumin liikkuva rengastyöpalvelu operoi 100–150 kilometrin säteellä Kiikoisista, sanoo Antti Ivanoff.

Rengashuolto tulee tarvittaessa yrittäjän kotiin – Kun raskaan kaluston käytössä sattuu tien päällä rengasrikko eikä vararengasta ole mukana, ei kannata hermostua. Meillä on katetun kuorma-auton lavalle koottuna täydellinen rengastyölaitteisto. Voimme tulla paikan päälle uuden renkaan kanssa ja vaihtaa rikkoontuneen tilalle vanteelle uuden, kertoo Antti Ivanoff Jokakumista.

Rengastyöt voidaan tehdä paikan päällä, kun laitteisto on koottu liikkuvalle alustalle eli kuorma-auton lavalle. Antti Ivanoff irrottaa rikkoontunutta rengasta vanteelta.

Sama rengastyöpalvelu koskee raskaiden rekkojen ja muiden kuljetusvälineiden lisäksi maatalouden ja metsätalouden koneita. – Voimme tulla yrit-

täjän luo tekemään myös aivan normaalin kuluneiden renkaiden vaihdon uusiin, työkoneita ei tarvitse ajella tai kuljettaa mihinkään.

Jokakumin tukikohta on Kiikoisissa. – Pyrimme pitämään täällä hallilla varastossa jatkuvasti yleisimmät rengaskoot, joten liikkelle päästään hyvinkin

nopeasti. Antti Ivanoff lupaa palvelun perushinnastolla noin sadan kilometrin säteellä tukikohdasta. Toimintasäde kattaa käytännös-

sä Pirkanmaan ja Satakunnan. – Toki lähdemme auttamaan asiakasta kauemmaskin, jolloin voidaan etukäteen sopia matkakustannuksista. Hintamme ovat kilpailukykyiset ainakin 150 kilometrin säteellä Kiikoisista. Emme laskuta kilometri korvaus­ta emmekä veloita tuntikorvausta. Kuorma-auton lavalla kulkee täydellisen rengashuollon lisäksi pesulaitteisto. – Kokonaisuus on täysin itsenäinen: sähkö tuotetaan aggregaatilla, kuumapainepesuri on tehokas, ja mukana on tuhat litraa vettä sekä 40 metriä korkeapaineletkua, joten suurikin kohde saadaan puhtaaksi vaikka sähköverkkojen ulottumattomissa. Ivanoff kertoo, että tehokkaalla pesulaitteistolla voidaan puhdistaa myös esimerkiksi kaivinkoneita ja metsäkoneita tai vaikka terasseja, kivetyksiä ja kattoja. Rengastöitä tehdään Jokakumi nimellä myös Kiikoisissa ”kivijalkamyymälässä” osoitteessa Verstastie 9. – Olemme nyt keskittyneet rengastöihin uudella hallillamme. Käytössämme on 400 neliön tila, ja samassa kiinteistössä on mahdollisuus myös laajentaa. Raskaan kaluston pesuja emme Kiikoisissa enää tee, kertoo Antti Ivanoff, joka oli Auto- ja Konekylpylässä toinen omistaja.


TAMPEREEN YRITYSSANOMAT • 19

”Vetokoukun asennus kannattaa antaa ammattilaisille”

– Koukkupajan uusin toimipiste on Lempäälässä. Kysyntää riittää, ja ketjua laajennetaan joka vuosi. Laajennamme ketjua lähiaikoina myös Ruotsiin, kertoo Mika Salopuro

– KOUKKUPAJA Oy:n Tampereen seudun toimipisteissä asennetaan vetokoukkuja ja peruutustutkia henkilö- ja pakettija matkailuautoihin nopeasti ja ammattitaitoisesti kuten kaikilla maan 14:llä muullakin toimipisteellämme, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Mika Salopuro. Ammattitaito nimenomaan tähän asentamiseen korostuu Salopuron mukaan siksi, että Koukkupajan asentajat ovat eritysalaansa keskittyneitä: he tekevät ainoastaan vetokoukkujen ja peruutustutkien asennuksia. – He tekevät vuosittain tuhansia vetokoukun asennuksia, joten he ovat todella rutinoituneita alansa huippuammattilaisia. Kiinnityksen lisäksi asennustyössä on tärkeää hallita sähköasennukset niin, että valot toimivat kunnolla. Jotta työmme laatu olisi täysin omassa valvonnassamme, emme käytä ollenkaan alihankkijoita. – Käytössämme ovat eri automerkkien sähköjärjestelmän koodauslaitteet, joten asennuksen jälkeen ajoneuvon saa täysin käyttövalmiina koukkupajaltamme, Mika Salopuro kertoo. – Palvelemme niin yksityisiä autoilijoita kuin yrittäjiä ja yhtiöitä, samalla kun huomattava osa asiakkaistamme on leasingyhtiöitä ja autotaloja, hän jatkaa. – Koukkupaja on Suomen suurin vetokoukkuvalmistajien valtuuttama asennuspisteketju.

lox Finland Oy:ssä, joka valmisti itse vetokoukkuja. Mika Salopuro osti vetokoukkutehtaan liiketoiminnan isältään 2003. Vetokoukkuja tehtiin 2014 asti, mutta sen jälkeen toiminta on täysin painottunut Koukkupaja-nimellä vuonna 2009 aloitettuun koukkujen ja peruutustutkien asennuksiin. Salopuron nykyinen yhtiökumppani on Tuukka Oja. – Laajensimme Oulun toiminnan aluksi Helsinkiin, seuraavaksi Tampereelle ja sen jälkeen uusia toimipaikkoja on avattu pari vuodessa, hän kertoo. – Uusin toimipisteemme on Lempäälässä. Kysyntää riittää, ja ketjua laajennetaan joka vuosi. Laajennamme ketjua lähiaikoina myös Ruotsiin. – Olemme esimerkiksi saksalaisille koukkuvalmistajil-

le Pohjoismaiden suurin asiakas asennusliikkeenä. Käytämme asennuksissa ainoastaan eurooppalaisten valmistajien tuotteita, jotka olemme sovittaneet kaikkiin Suomessa myytäviin autoihin. Tuomme itse maahan useiden valmistajien koukkuja. Koukut ovat ajoneuvokohtaisesti Suomessa tyyppihyväksyttyjä, Mika Salopuro toteaa. – Annamme asennuksille kolmen vuoden takuun. Koukkumerkki ja -tyyppi valitaan asiakkaan toiveen mukaan. Koukkupaja asentaa niin kiinteitä, pikalukituksella irrotettavia kuin puskurin alle käännettäviä malleja. Valintaan vaikuttavat myös mm. peruutustutkan ja -valojen sijainti. – Vetokoukun asennukseen pitää varata keskimäärin aikaa noin kolme tuntia.

Nopeasti laajentunut koukkuketju

Koukkupaja Oy:n juuret ovat vuonna 1978 perustetussa Fe-

Tuomme itse maahan useiden valmistajien vetokoukkuja. Koukut ovat Suomessa tyyppihyväksyttyjä, Mika Salopuro toteaa.

Kuorma-autojen lavat mittatilaustyönä Kuorma-autojen lavat mittatilaustyönä

ttaa Vapaauuttaaan! puma ! ak iik lV maan liikku Nyt uusi parennettu versio Nyt uusi parennettu Allemenevä KenLiftversio AM sarjan invanostin

Ei vie tilaa auton sisällä Kestävä invanostin Huoleton Allemenevä KenLift AM sarjan  Meluton Ei vie tilaa auton sisällä  Meluton  Kestävä  Huoleton Myynti  Huolto  Asennus  Valmistus Myynti  Huolto  Asennus  Valmistus

puh.050 515 1215  info@warnsmetall.fi www.warnsmetall.fi puh.050 515 1215  info@warnsmetall.fi www.warnsmetall.fi

KenLift myynti KenLift myynti puh. 044 723 3800  info@kenlift.fi  www.kenlift.fi

puh. 044 723 3800  info@kenlift.fi  www.kenlift.fi


20 • TAMPEREEN YRITYSSANOMAT

Tule tapaamaan savolaisia osaajia Alihankinta 2017 -messuilla osastolle A1118 www.bestline.fi www.ekinmuovi.fi www.isvet.fi www.nsgroup.fi www.kestohitsaus.fi www.kevako.fi www.lapinlahdenkoneistus.fi www.oc-system.fi www.oplatek.com www.rdtc.fi www.rstlapit.fi www.savopak.fi www.somotec.fi www.technogrowth.fi

LUE NETISSÄ: WWW.MEDIARAUTIO.FI

– Suomen Uretaanipalvelun käyttämällä kaksikomponenttisella polyuretaanilla on muihin pumpattaviin täyttömassoihin verrattuna hyvin pieni ominaispaino ja erinomainen lujuus/tiheys -suhde. Siksi se ei kuormita rakennuksen alla olevaa maa-ainesta, kertoo Tero Mäkinen.

Kannattaa toimia ennen kuin vauriot kasvavat

Rakennuksen voi suoristaa polyuretaanilla – TEOLLISUUS - ja toimitilarakennuksen painuminen ja vääntyminen kannattaa pysäyttää ajoissa, sillä ongelman jatkuessa vahingot kasvavat, toteaa Tero Mäkinen Suomen Uretaanipalvelu Oy:stä. – Vauriot sokkelissa sekä ulko- ja sisäseinissä laajenevat, katto, vesijohdot ja viemäristö kärsivät, jos painuminen jatkuu. Koko rakennuksen arvo alenee rakenteellisten vauroiden takia, hän varoittaa. – Vaurioiden jo synnyttyäkään ainoa vaihtoehto ei ole rakennuksen purkaminen, Mäkinen painottaa. Talo voidaan suoristaa kätevästi ja samalla noston yhteydessä kannattaa pysäyttää maan vajoaminen. – Ratkaisu ongelmaan on rakennuksen nosto paineilmatyynyillä suoraksi ja oikaisu rakennuksen alle pumpattavilla kovettuvilla polyuretaaniaineilla, hän kertoo. – Käytämme tätä menetelmää yleisesti varsinkin kesämökkien ja omakotitalojen oikaisuun, mutta tekniikka sopii hyvin myös suuriin rakennuksiin. Perinteisiin tunkeilla tapahtuviin nostoihin verrattuna se on nopeampi ja vaivattomampi sekä myös rakenteille turvallisempi ja hienovaraisempi. Suomen Uretaanipalvelun patentoidussa menetelmässä rakennuksen perustukset kaivetaan esiin nostettavalta alueelta ja nostolaitteet asennetaan anturan alle. Tyynyt paineistetaan, jolloin rakennus nousee irti maasta. Samalla pumpataan sisältä lattian läpi uretaania rakennuksen alle. Rakennusta nostetaan paineistus- ja pumppausmenetelmällä tasaisesti haluttuun korkeuteen. Nostotyyny-

jen poistamisen jälkeen rakennus jää tukevasti polyuretaanin varaan.

Pitkäaikaiset kokemukset

Suomen Uretaanipalvelu Oy aloitti paineilmanostot ja polyuretaanitekniikan käytön lattioiden ja kokonaisten rakennusten nostossa ja oikaisussa jo 1990-luvun alussa. Yhtiön nykyinen omistaja, yrittäjä Tero Mäkinen kertoo, että kokemukset nostomenetelmästä ja polyuretaanin kestämisestä yltävät jo neljännesvuosisataan. – Tätä meidän menetelmäämme ei käytä kukaan muu, koska se on patentilla suojattu. Se on hyväksi havaittu ja koettu. Oikaisut ja nostot jäävät pysyviksi, koska kovettunut polyuretaanipatja on suojatussa tilassa tiivistä, lujaa, se ei litisty eikä murene ja kestää kaikki muutokset, kuten happamuuden ja lämpötilavaihtelut ympäristössään. – Aineen maahantuoja lupaa 30 vuoden takuun. On sanottu, että polyuretaani on käytännössä ikuista, sillä luonnossa ei ole mitään, mikä sitä tuhoaisi. Tukemisensa jälkeen rakennus pysyy kyllä paikallaan uretaanipatjan päällä, mikäli itse maaperä pysyy paikallaan. – Olemme oikaisseet isoja teollisuushalleja, rivitaloja, suuria omakotitaloja. Niin isoa kohdetta ei vielä ole tullut vastaan, että se olisi jäänyt nostamatta, Tero Mäkinen kertoo.

Painumisen syy korjattava

Isomman talon nostotyö vaatii ennakkoon rakennuskohtai-

sen suunnitelman tekemisen. – Monimutkaisemmat hommat käydään ensin katsomassa paikan päällä, mutta tavallisen omakotitalon nostamisen valmistelutyöt voi asiakas tehdä vaikka itse esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostilla meiltä saamiensa ohjeiden mukaan. – Ennen nostolaitteiden asennusta niille täytyy kaivaa tilaa rakennuksen perustuksen viereen, anturan alapuolelle asti. Samaa kaivantoa voi hyödyntää kätevästi eristeiden vaihtamiseen. Rakennuksen painumisen syynä on usein maan vettyminen tai kova routiminen. Kaivantoa kannattaakin hyödyntää samalla esimerkiksi uusimalla salaojat, tai jos niitä ei ole, salaojittaa tontti. Oikaisun yhteydessä onkin tärkeää poistaa se syy, miksi rakennus on painunut tai kallistunut, ennen kuin rakennus suoristetaan polyuretaanilla,Tero Mäkinen toteaa. Lattioiden nosto on nopeampaa kuin kokonaisen rakennuksen oikaisu. Uretaania pumpataan lattian alle siihen poratuista kahdeksan millin rei’istä. – Noston vaikutuksen voi huomata heti. Pientalon lattian nosto kestää yleensä vain pari tuntia, joten se ei häiritse talon normaalia elämää. Isompien teollisuushallien lattioiden oikaisussakaan ei mene kuin korkeintaan pari päivää, joten yrityksen toiminta ei häiriinny olennaisesti, Tero Mäkinen toteaa. Suomen Uretaanipalvelu Oy tekee rakennusten ja lattioiden nostoja ja oikaisuja sekä muita polyuretaanivaluja koko maassa.


TAMPEREEN YRITYSSANOMAT • 21

 RST- ja HST- metallien ja rakenteiden happopeittaus sekä passivointi  Ruisku- ja allaspeittaukset Teollisuustie 6, 21250 Masku, puh.050 468 1820 info@peittausnikander.fi | www.peittausnikander.fi

Parempaa vakuutuspalvelua yrittäjälle Mikko Korhonen puh. 040 062 3000 mikko.korhonen@turva.fi

Antti Tarhio puh. 040 063 3070 antti.tarhio@turva.fi

Yrittäjänä saat Turvasta monipuoliset vakuutukset ja henkilökohtaista, tutkitusti toimivaa palvelua. Sama yhteyshenkilö hoitaa kätevästi kaikki vakuutukset sekä yrityksellesi että sinulle ja perheellesi. Ota suoraan yhteyttä paikalliseen turvalaiseen!

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • www.turva.fi • puh. 01019 5107

172x100_YritysPalvelua_YritysSanomat_12122016_Turva.indd 1

5.12.2016 16:13:43

Seuraava Tampereen YritysSanomat ilmestyy joulukuussa. Aineistot viimeistään 1.12.2017 TEEMANA: Taloushallinto ja muut yrityspalvelut, yrittäjän terveyspalvelut, yrityksen vakuutukset, koulutus ja työelämä sekä jouluterveiset

OLISIKO SINULLA ASIAA LUKIJOILLEMME? VARAA PAIKKASI JULKAISUUN. Myynnin yhteystiedot sivulla 2.


22 • TAMPEREEN YRITYSSANOMAT

PARHAAT PALVELUT

YRITYSPALVELUHAKEM AlihankintaUUTISIA

Kittilän kultakaivos porautuu syvälle ALIHANKINTATÖITÄ saattaa olla runsaastikin luvassa lähivuosina Kittilässä. Kaivosyhtiö Agnico Eagle ja rakennusyhtiö Lemminkäinen sopivat syyskuun alussa monivuotisen urakkasopimuksen Kittilän kultakaivoksen syväosan tunneli- ja varustelutöistä. Maanalaisen kaivosta syvennetään lähes kilometrin syvyyteen, jonne asti pääesiintymä ainakin yltää. Tunneleita porataan lisää noin neljä kilometriä. Urakkaan sisältyy työ- ja kuljetustunneleiden rakentaminen ja lujitus. Työt alkavat viimeistään lokakuussa ja kestävät kaksi vuotta. Sopimuksen arvo on noin 10 miljoonaa euroa. Kittilän kultakaivos työllistää suoraan noin 450 työntekijää sekä noin 350 urakoitsijoiden työntekijää. Se on Euroopan suurin kultakaivos.

Uudenlainen analytiikkapalvelu

EMPOWER tuottaa Stora Enson Anjalan paperitehtaalle Emsight –analytiikkapalvelun tämän syksyn kuluessa. Palvelussa hyödynnetään tehtaalla kerättyä Big Dataa rakentamalla dataintegraatio tehtaan ja analytiikan välille. Emsight –palvelun avulla pyritään ennakoivasti puuttamaan mahdollisiin tuotannon häiriöihin ja siten vaikuttamaan prosessioperaattoreiden työhön ja tehtaan tuotantotehokkuuteen. Empower toteuttaa palvelun StoraEnsolle yhteistyössä Quva Oy:n kanssa. Myös muita alihankintatilauksia suunnitellaan tehtäväksi. Datalähtöinen tapa kehittää tuotantoprosessia on uusi tapa tarkastella kerättyä dataa. Ilman ennakko-oletuksia tehtävä analyysi tarjoaa mahdollisuuden löytää juurisyyt tuotannon haasteille ja sen myötä mahdollisuuden tarttua asioihin proaktiivisesti reagoimisen sijaan. Anjalan paperitehtaalla anturit kerävät päivittäin dataa tuhansista mittauspisteistä. – Olemme tähän asti keränneet paljon dataa ja pohtineet miten saisimme sitä parhaiten hyödynnettyä. Voisi sanoa, että tässä projektissa kysessä on toimintamallin testaus, koska jokaisessa tehtaassa on aina omat erityiset tarpeensa joihin ennakoivan analytiikan avulla voidaan hakea apua. Anajalankoskella löydetyt hyödyt eivät siten ole suoraan siirrettävissä johonkin toiseen paikkaan, koska haasteet ja ratkaisut ovat aina tehdaskohtaisia, kertoo Anjalan paperitehtaan uusien teknologioiden hankkeista vastaava projektipäällikkö Kaisa Suutari Stora Ensolta.

Alihankinnassa positiivinen kehityssuunta

TEKNOLOGIATEOLLISUUS ry:n kysely alihankintaa käyttävien ja toimittavien jäsenyritystensä keskuudessa kertoo, että alan on positiivinen suuntaus jatkuu. Alan uusien tilausten määrän kasvusta kertoi aikaisempaa useampi päähankkija (52 %, keväällä 2016: 49 %) ja alihankkija (49 %, kevät 2016: 37 %). Alihankkijoiden hintakilpailukyvyn päähankkijat arvioivat pysyneen lähes aikaisemmalla tasolla. Alihankkijoiden vastausten perusteella hintataso näyttäisi niin ikään säilyneen kevään tasolla. Alihankkijoiden vastausten perusteella pula ammattitaitoisista työntekijöistä olisi kasvussa. Alihankkijoista 48 % ilmoittaa esiintyvän työvoimapulaa. Kysyntätilanteen kasvun odotetaan voimistuvan. Päähankki­ joista alihankintatilaustensa kasvuun uskoi 50 % ja vähenemiseen 11 % vastanneista. Alihankkijoista tilauskantojen kasvuun uskoi 60 % ja laskuun 7 % vastaajista.

TERVETULOA MÖNKIJÄSAFARILLE Kaikkina vuodenaikoina, isommalla tai pienemmällä porukalla – räätälöimme tarvittaessa safaripäivän asiakkaiden toivomusten mukaisesti! Aloittelijoille ja kokeneemmille ajajille erilaisia reittivaihtoehtoja. VUOKRATTAVANA RANTAMÖKKEJÄ KAUNIISSA MAALAISYMPÄRISTÖSSÄ! KAIKKI ELÄMÄSI JUHLAT 55-PAIKKAISESSA TILAUSRAVINTOLASSAMME!

Kaitajärventie 46, VISUVESI • Puh. 040 520 1631 info@kaitajarventila.fi • www.kaitajarventila.fi


TAMPEREEN YRITYSSANOMAT • 23

MISTO

Osaa auttaa

MAANRAKENNUS TERHO VIRTANEN OY

Opi ensiapua kurssilla

• Maanrakennuspalvelut • Kunnallistekniset työt • Viherrakennustyöt OTA YHTEYTTÄ JA PYYDÄ TARJOUS! Terho Virtanen 0400 638 828 Rauli Virtanen 040 557 2414 maanrakennusterhovirtanenoy@gmail.com

Tuotteita ajoneuvo- ja koneenrakennusteollisuudelle

AUTOILIJA!

LAADUKKAAT, 3D-SUUNNITELLUT, ROBOTTIHITSATUT SORALAVAT Pyydä tarjous meiltä tai omalta päällirakentajaltasi.

Valmistamme autojen ja perävaunujen soralavoja sekä vaihtolavoja ja roskalavoja. Hitsaus- ja Rakennustyö Aho Oy Yrittäjäntie 43 03600 Karkkila p. 09 224 2470 p. 040 718 9703 / Pekka Seppä Täydellinen tuotantoketju.

www.aholaser.com

Lisätietoa: Suomen Punaisen Ristin lähin piiritoimisto tai 020 701 2376 (arkisin klo 9-16, matka puhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min)

punainenristi.fi/opi-ensiapua

SPR_Osaa_auttaa.indd 2

02/06/2017 9.53

Tarjoamme kaiken kattavaa palvelua konepajoille. -työstökoneiden myynti, huolto ja varaosat - Magneetti-istukat työkappaleen kiinnitykseen ja nostomagneetit - Kone- ja laitesiirrot - Kunnossapito - Huollot - Peruskunnostukset - Modernisoinnit - Manuaalikoneiden digitalisoinnit - Varaosat

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja! Huolto: Juha Keskinen +358 50 599 2426 juha@asennuspalvelujuhakeskinen.fi Myynti: Jukka Rantala +358 400 643 416 | jukka.t.rantala@hotmail.com

Keskuskatu 8, 37830 Akaa | www.asennuspalvelujuhakeskinen.fi


24 • TAMPEREEN YRITYSSANOMAT

VERKKOKAUPPAMME PALVELEE TILIASIAKKAITA KELLON YMPÄRI.

Tiliasiakkaana (yrityksille) voit tilata tuotteet verkkokaupastamme silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Etra Online on Suomen laajin verkkokauppa yritysasiakkaille.

Tervetuloa tutustumaan

TULE TEHTAAN ASIAKASPALVELUUN! Pinnoitetut ja sinkityt teräskelat, reikälevyt, pienkelat, nauhat ja arkit

www.etraonline.fi

Metehe Oy

Teräskatot sekä lumiesteet, kattosillat, tikkaat ja sadevesijärjestelmät

Tampere Seinäjoki Kerava Oulu Joutseno

Concertto-julkisivut

www.metehe.fi

AU K I 24 / 7

Lähimmät myymälät palvelevat sinua

TAMPERE

www.etra.fi

Hyllilänkatu 2, 33730 Tampere

NOKIA

Juhansuonkatu 6, 37150 Nokia

Tampereen Yrityssanomat Alihankinta  

Kustantaja Mediarautio Oy

Tampereen Yrityssanomat Alihankinta  

Kustantaja Mediarautio Oy