Page 1

GENERATION 1 2 3 Duben 2010


GENERATION 1 2 3

OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Charakteristiky studie Generation123 - kdo je kdo… Divácká typologie / segmentace Televize včera, dnes a zítra…stále dominantní medium Televizní stanice / žánry dnes a zítra Trendy v televizním světě TV vs ostatní média Internet BOOM Volný čas, hodnoty a postoje Shrnutí


GENERATION 1 2 3

1. Charakteristiky studie

3


CHARAKTERISTIKY STUDIE

Cílová skupina

Témata studie

Generation 1 2 3 (generační srovnání):  15 – 24 let  25 – 34 let  35 – 44 let 15+ … analýza sledovanosti TV

   

Zmapování mediálního chování jednotlivých cílových skupin Konzumace TV a trendy v televizním chování Internetová konzumace v generacích Jací jsou dnešní diváci TV vs ostatní média

Zadavatel

At Media, Sp. z o.o.

Realizátor

MEDIARESEARCH, a.s.

4


CHARAKTERISTIKY STUDIE

INFORMACE O VÝZKUMU A JEHO ZDROJÍCH Netpanel výzkum

    

TV a internetové měření

Další vyuţívané zdroje

  

Metoda: CAWI, N=518 Realizace: 26.3.2010 – 29.3.2010 Vzorek: 518 internetových uţivatelů ve věku 15 – 44 let (kvótní výběr) Systém automatické kontroly Prováděna validace, čištění dat, váţen9 dat (reprezentativa vzorku podle proměnných pohlaví, věk a vzdělání na internetovou populaci ČR ATO – MEDIARESEARCH, TV metrové měření – v prezentaci výsledky 15+ a generační analýza NetMonitor – SPIR – MEDIARESEARCH & Gemius, měření návštěvnosti internetu Výzkum LSS – MEDIARESEARCH, ATO Volně prodejné studie MEDIARESEARCH Tiskové zprávy MEDIARESEARCH, ATO a SPIR z výzkumů:  

Kontinuální výzkum ATO – MEDIARESEARCH, STEM/MARK Kontinuální výzkum SEKV – SPIR/MEDIARESEARCH

5


GENERATION 1 2 3

2. Generation123 - kdo je kdo…

6


GENERATION 123 Internetová populace 15 - 44 let Celý vzorek, N =518

Neváţeně

60,0%

50,0%

49%

51%

51%

49%

40,0%

Váţeně

Porovnání s obecnou populací: 29 % 38 % 33% 34% 33%

34%

38%

37%

30,0%

43%

32%

46% 41%

30%

20,0%

Váhy od 0,8 do 1,4.

16% 15%

10,0% ,0% Muţ

Ţena

Pohlaví

Nejraději trávím volný čas na facebooku a icq, čtením časopisů a knih, sledováním televize, filmu nebo seriálů na internetu a hodně svého času trávím se svou nejlepší kamarádkou.

15 - 24 let

25 - 34 let

35 - 44 let

Základní Středoškolské Vysokoškolské vzdělání nebo vzdělání s vzdělání vyučen bez maturitou maturity

Věk

Volného času moc není, takže když je, jsou to přátelé, rodina, domácnost, sportovní aktivita, kultura a pak taky odpočinek

Zdroj: netpanel výzkum – At Media, 15-44 let, březen 2010

Vzdělání

Nejraději trávím volný čas se svojí rodinou na výletech, které pořádáme hodně často, nejraději hrady,zámky a jeskyně

7


KDO JSME – PŘEDSTAVENÍ GENERACÍ

CO DĚLÁME?

 15-24 let … studium  25-34 let … zaměstnání+mateřská  35-44 let … zaměstnání a podnikání

Jaké je vaše socioekonomické postavení? Celý vzorek, N=518 Total V zaměstnaneckém poměru

15 - 24 let

55%

19%

Nepracující mateřská/rodičovská dovolená

9%

Pracující student

8%

Podnikatel/OSVČ

7%

69%

0%

1%

18%

3%

21%

35 - 44 let 67%

15%

50%

Nepracující - student

25 - 34 let

3%

3%

4%

3%

3%

6%

0%

16%

4%

Nezaměstnaný(á)

3%

Jiné

2%

1%

3%

2%

Nepracující - v domácnosti

1%

1%

2%

2%

Zdroj: netpanel výzkum – At Media, 15-44 let, březen 2010

8


KDO JSME – PŘEDSTAVENÍ GENERACÍ

S KÝM ŢIJEME?

 15-24 let … svobodní  25-34 let … partneři a mladé rodiny  35-44 let … rodiny s dětmi

Rodinný stav a děti Celý vzorek, N=518 15 - 24 let

Total Svobodný(á) - ţijící sám(a) nebo s příbuznými

Svobodný(á) - ţijící s partnerem/partnerkou

16%

14%

48%

3%

35%

35 - 44 let

24%

79%

39%

Ţenatý/vdaná

25 - 34 let

23%

16%

54%

7%

Rozvedený(á) - ţijící s partnerem/partnerkou

5%

0%

3%

13%

Rozvedený(á) - ţijící sám(a)

5%

1%

2%

12%

0%

0%

Vdovec/vdova - ţijící sám(a)

Máte vlastní nezletilé dítě/děti? - ano Máte vlastní nezletilé dítě/děti? -ne

0%

44%

56%

5%

1%

74%

56%

95%

44%

Zdroj: netpanel výzkum – At Media, 15-44 let, březen 2010

26%

9


GENERATION 1 2 3

3. Divรกckรก typologie / segmentace

10


DIVÁCKÁ TYPOLOGIE / SEGMENTACE Multitasking divák  Tráví více času u TV  Častěji sleduje sám nebo s partnerem/partnerkou  Většinou zapínají a teprve hledají, co je zaujme přepínáním jednotlivých kanálů  Po skončení vybraného pořadu dále přepínají  Většinou u TV pracují s internetem a mají TV puštěnou jako kulisu k jiným činnostem  Častěji hledají informace o pořadu na internetu.  Spíše mladší generace

Programový divák

Divácká typologie Celý vzorek, N=518

Programový

Rodinný

29%

Multitasking

35%

 Tráví méně času u TV  Většinou si předem vyberou z programové nabídky, po skončení pořadů televizi většinou vypínají  Většinou sledují TV soustředěně a nedělají u toho další činnosti. TV většinou nemívají jako kulisu.  Častěji mladší a střední generace bez dětí

37%

Rodinný divák  Tráví více času u TV  Sledují hlavně s rodinou nebo s dětmi  Většinou si předem vyberou z programové nabídky, po skončení většinou přepínají na další televizní stanice a hledají, co je zaujme

 Často také hledají přepínáním  U sledování TV většinou dělají domácí práce nebo se starají se o děti  Často mají TV puštěnou jako kulisu k jiným činnostem  Častěji se u nich sejde rodina pohromadě u televize.

Zdroj: netpanel výzkum – At Media, 15-44 let, březen 2010

11


DIVÁCKÁ TYPOLOGIE / SEGMENTACE  Televizní diváky lze rozdělit do dvou charakterově odlišných skupin:

Spontánní diváci   

Soustředění diváci

Při výběru pořadu často surfují po TV stanicích Při sledování se věnují dalším činnostem Tráví u TV více času

  

Předem si vyberou program a po skončení vypínají TV Sledují soustředěně a nemívají TV jako kulisu Tráví u TV méně času

Multitasking divák

Pořadový divák Rodinný divák

Rozdělení diváků podle stanovené divácké typologie

Zdroj: netpanel výzkum – At Media, 15-44 let, březen 2010

12


DIVÁCKÁ TYPOLOGIE / SEGMENTACE Generace1 – nejvyšší podíl „multitasking“ diváků, nejvyšší podíl programových… Divácká typologie Celý vzorek, N=518

Programový

Pohlaví

Total

Generation1

15 - 24 let

Generation2

25 - 34 let

Generation3

35 - 44 let

Rodinný typ

0%

29%

26%

28%

33%

48%

37%

24%

26%

32%

37%

41%

35%

26%

42%

38%

Střední a mladší generace bez dětí

Střední generace s dětmi

37%

41%

Mladí lidé bez dětí

Mladí rodiče s mladšími dětmi

Multitasking

35%

Muţ Ţena

Věk

Rodinný

24%

43%

37%

21%

24%

22%

36%

59%

31% 20%

17%

49% 40%

60%

20% 80%

100%

 Významná část diváků, kteří mají děti spadá do typologie „Rodinný“ Zdroj: netpanel výzkum – At Media, 15-44 let, březen 2010

13


GENERATION 1 2 3

4. Televize včera, dnes a zítra… stále dominantní medium

14


Televize je pro mě každodenní zdroj informací a zábavy, bez kterého si těžce představím svůj život, když by neexistovala. duben 2002 květen 2002 červen 2002 červenec 2002 srpen 2002 září 2002 říjen 2002 listopad 2002 prosinec 2002 leden 2003 únor 2003 březen 2003 duben 2003 květen 2003 červen 2003 červenec 2003 srpen 2003 září 2003 říjen 2003 listopad 2003 prosinec 2003 leden 2004 únor 2004 březen 2004 duben 2004 květen 2004 červen 2004 červenec 2004 srpen 2004 září 2004 říjen 2004 listopad 2004 prosinec 2004 leden 2005 únor 2005 březen 2005 duben 2005 květen 2005 červen 2005 červenec 2005 srpen 2005 září 2005 říjen 2005 listopad 2005 prosinec 2005 leden 2006 únor 2006 březen 2006 duben 2006 květen 2006 červen 2006 červenec 2006 srpen 2006 září 2006 říjen 2006 listopad 2006 prosinec 2006 leden 2007 únor 2007 březen 2007 duben 2007 květen 2007 červen 2007 červenec 2007 srpen 2007 září 2007 říjen 2007 listopad 2007 prosinec 2007 leden 2008 únor 2008 březen 2008 duben 2008 květen 2008 červen 2008 červenec 2008 srpen 2008 září 2008 říjen 2008 listopad 2008 prosinec 2008 leden 2009 únor 2009 březen 2009 duben 2009 květen 2009 červen 2009 červenec 2009 srpen 2009 září 2009 říjen 2009 listopad 2009 prosinec 2009 leden 2010 únor 2010 březen 2010

ATS v hodinách 6:00 25%

4:48 20%

3:36 15%

2:24 10%

1:12 5%

0:00 0%

ATS Total v hh:mm

období

Zdroj: ATO – MEDIARESEARCH, březen 2009 Rating Total v %

15

rating v %

PŘES ROSTOUCÍ VLIV INTERNETU JE TELEVIZE STÁLE DOMINANTNÍ…

 SLEDOVANOST V POSLEDNÍCH LETECH ZŮSTÁVÁ ZHRUBA NA STEJNÉ ÚROVNI  MĚNÍ SE STRUKTURA SLEDOVANOSTI – ROSTE SHARE NOVÝCH (TEMATICKÝCH) TV STANIC  POPULACE 15+ KONZUMUJE TV PŘIBLIŢNĚ 3,5 HODINY (V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH I VÍCE)  ROSTE SLEDOVANOST TV OBSAHU A ONLINE TV PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU.

V souvislosti s používám internetu již televizi sleduji mnohem méně než dřív.

ATS a rating, Dospělí 15+, měsíční vývoj, 6-6


ROSTE SLEDOVANOST OSTATNÍCH TV STANIC  NEJČASTĚJI LIDÉ SLEDUJÍ CELOPLOŠNÉ STANICE (ČT 1, ČT 2, NOVA, PRIMA)  VÝZNAMNĚ ROSTE SHARE OSTATNÍCH STANIC: ZA POSLEDNÍCH 15 MĚSÍCŮ O 6 %  V BUDOUCNU LZE OČEKÁVAT POKRAČOVÁNÍ TOHOTO TRENDU DÍKY ROSTOUCÍ MEDIÁLNÍ

VYBAVENOSTI A

ROZŠIŘUJÍCÍ SE NABÍDCE TV KANÁLŮ

Vývoj ATS (15+) Zdroj: ATO - MEDIRESEARCH , leden 2009- březen 2010 (měsíční zprávy ATO) Share Ostatní stanice

ATS Televize celkem

ATS Celoplošné stanice

ATS Ostatní stanice

4:30:00 25%

4:00:00

3:28:31

23%

2:38:08

21%

3:00:00

ATS

2:30:00 2:00:00

19%

1:30:00 1:00:00

Share neceloplošných stanic

3:30:00

0:50:23

17% 0:30:00

0:00:00

15% I.09

II.09

III.09

IV.09

V.09

VI.09

VII.09

VIII.09

IX.09

X.09

XI.09

XII.09

I.10

II.10

III.10

Měsíc

Zdroj: ATO – MEDIARESEARCH, leden 2009 – březen 2010

16


PROFIL TÉMATICKÝCH A OSTATNÍCH STANIC  PROFIL DIVÁKŮ OSTATNÍCH STANIC JE POSUNUT SMĚREM KE GENERACI 123 – JEŠTĚ AT MEDIA.  DIVÁCI OSTATNÍCH TELEVIZNÍCH STANIC MAJÍ ČASTĚJI PŘÍSTUP K INTERNETU.

SILNĚJI PAK U STANIC

Profil Zdroj: ATO – MEDIARESEARCH, březen 2010 15 - 24 let

25 - 34 let

35 - 44 let

45 - 54 let

55+ let

100% 90% 31% 80%

48%

45%

50%

70% 17%

60% 50% 40% 30%

17%

17%

17%

15%

15%

23% 17%

16%

20% 10% 0%

13%

13%

13%

7%

6%

8%

Televize celkem

Celoplošné stanice

Ostatní stanice

Zdroj: ATO – MEDIARESEARCH, březen 2010

13%

AtMédia

17


GENERACE123 

A OSTATNÍ

TV STANICE (TEMATICKÉ

A NECELOPLOŠNÉ)

GENERACE123 ČASTĚJI NEŢ ZBYTEK POPULACE SLEDUJÍ OSTATNÍ TELEVIZNÍ STANICE, ZEJMÉNA GENERACE1 A GENERACE3

= NECELOPLOŠNÉ

 VÝZNAMNĚ VYŠŠÍ

15-24 LET, 25-34 LET CÍLOVÝCH SKUPINÁCH JE U STANIC AT MEDIA.

STANICE MAJÍ VĚTŠÍ AFINITU PRO CÍLOVÉ SKUPINY

AFINITA V TĚCHTO

A

35-44

Afinita (vzhledem k 15+) Zdroj: ATO – MEDIARESEARCH, březen 2010 Televize celkem

Celoplošné stanice

Ostatní stanice

AtMédia

1,6 1,4 1,2

1,04 1,0

0,92

0,88

0,84

0,8

0,67 0,66

1,47 1,32

1,10 1,10 1,08 1,10 0,91

0,88

0,70

0,55

0,6 0,45

0,4

1,44

1,37

0,41

0,2 0,0 15 - 24 let

Generation1

25 - 34 let

Generation2

35 - 44 let

45 - 54 let

55+ let

Věk Generation3

Zdroj: ATO – MEDIARESEARCH, březen 2010

18

LET.


DENNÍ KONZUMACE TELEVIZE – GENERACE123  GENERACE 35-44 TRÁVÍ U TELEVIZE DVAKRÁT VÍCE ČASU NEŢ MLADÍ VE VĚKU 15-24 LET.  O VÍKENDU SE ROZDÍL V ČASE STRÁVENÉM U TELEVIZE MEZI NEJMLADŠÍ A NEJSTARŠÍ GENERACÍ PROHLUBUJE.

JEŠTĚ

ATS (15+) Zdroj: ATO – MEDIARESEARCH, březen 2010 15 - 24 let

Total (15+)

Celý týden

Televize celkem

3:28:31

Celoplošné stanice

Ostatní stanice

Víkend

1:05:30

2:38:08

0:27:26

0:50:23

Televize celkem

4:13:34

Celoplošné stanice

Ostatní stanice

1:32:56

3:05:56

1:07:38

0:33:44

3:10:51

2:18:44

1:43:39

2:18:35

0:52:16

0:35:05

4:18:33

2:51:23

1:48:58

1:15:14

35 - 44 let

25 - 34 let

2:59:29

2:02:52

0:48:31

Denní průběh ATS (Televize celkem)

1:19:04

Zdroj: ATO – MEDIARESEARCH, březen 2010 15+

3:12:51

1:27:22

2:47:18

2:07:23

15 - 24 let

25 - 34 let

35 - 44 let

45 - 54 let

0:45:00 0:40:00

Celoplošné stanice

2:28:28

1:02:07

1:36:58

2:04:21

0:35:00 0:30:00

Ostatní stanice

0:44:23

0:25:15

0:30:25

0:42:57

0:25:00

ATS

Všední den

Televize celkem

0:20:00 0:15:00 0:10:00

0:05:00 0:00:00

Hodina

Zdroj: ATO – MEDIARESEARCH, březen 2010

19

55+ let


DÍKY INTERNETU A NOVÝM TECHNOLOGIÍM SE MĚNÍ TAKÉ VNÍMÁNÍ TV  NET GENERATION – NEJSLABŠÍ VZTAH K TELEVIZI

X TELEVIZNÍ OBSAH VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI NEJČASTĚJI

KONZUMUJÍ ONLINE

 MIDDLE

FAMILIES

– NEJSILNĚJŠÍ

VZTAH K

TV – JE NEDÍLNOU

Zvukovou kulisu pro práci na počítači, když mě nějaký seriál zajímá tak pravidelně sleduji, sem tam filmy. TV je pro mě přirozenou součástí denního režimu, ale klidně se bez ní nějaký týden obejdu.

Můžu se u ní odreagovat, taky když potřebuji zabaví mé děti a já v klidu mohu uklidit, uvařit. Sleduji jí při žehlení, pak toho vyžehlím i víc a tolik mě to nevadí (nerada žehlím).

Někdy zdroj důležitých informací, někdy zase odpočinek. Je to podle nálady a jak se mi dařilo v práci.

Televizi moc nesleduji, dávám přednost sledování pořadů online. Přesto se ráda podívám na nějaký dobrý film, který v nabídce najdu.

Televize je součástí mého života, je u nás puštěná denně.

Televize je zastaralá. Televize slouží spíš starším lidem. Lepší je internet. Je toho tam mnohem víc zajímavého a užitečného. Mám několik svých oblíbených seriálů, ale dívám se jen když mám opravdu čas, televizi sleduje spíše dcera. Dívám se na televizi při odpočinku nebo sleduji pořady s tématy, která mne zajímají.

SOUČÁSTÍ JEJICH ŢIVOTA

Další člen rodiny. Kulisa, která je tu s námi stále. TV je medium, které přináší spoustu informací... v době internetu je ale čím dál více posouváno do pozadí... Jsem ráda, že ji mám a určitě bych bez již nemohla být.

Zdroj: netpanel výzkum – At Media, 15-44 let, březen 2010

Ráda se podívám na zajímavý pořad, pouštím si jí jako kulisu k některým domácím pracím.

20


SPOLEČNÁ SLEDOVANOST TV – INDIVIDUALISMUS X RODINNÁ TV?  MLADŠÍ DIVÁCI A DIVÁCI S TYPOLOGIÍ MULTITASKING - INDIVIDUÁLNĚJŠÍ PŘÍSTUP  S ROSTOUCÍM VĚKEM (ZALOŢENÍM RODINY) SE TELEVIZE STÁVÁ „RODINNOU“ TELEVIZÍ.

Televizi nejčastěji sledujete Celý vzorek, N=518

Total

S rodinou

Total

25 - 34 let

41%

30%

56%

7%

18%

10%

20%

30%

1% 1%

Generation2

21%

10% 0% 1%

Generation3

27%

3% 3% 1%

9%

54%

1% 9%

13%

14%

28% 40%

50%

60%

70%

3% 1%

Generation1

20%

28%

8%

0%

21%

26%

36%

S někým jiným

21%

44%

Rodinný

0%

Se sourozenci nebo přáteli

33%

39%

Programový

Multitasking

S dětmi

25%

35 - 44 let

Divácká typologie

S partnerem

35%

15 - 24 let

Věk

Sám

80%

3% 1%

7% 3% 0% 90%

Zdroj: netpanel výzkum – At Media, 15-44 let, březen 2010

100%

21


ZPŮSOB VÝBĚRU POŘADŮ NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ Z MÉDIÍ…  PODLE VÝZKUMU LSS DIVÁCI 15+ NEJČASTĚJI VYBÍRAJÍ POŘADY Z TELEVIZNÍCH UPOUTÁVEK A Z DENÍKŮ VČETNĚ PŘÍLOH (ČASTĚJI STARŠÍ DIVÁCI).  NET GENERATION VŠAK HLEDÁ NEJČASTĚJI PROGRAM TV NA INTERNETU. INTERNET JAKO ZDROJ INFORMACÍ O TV POŘADECH STÁLE ROSTE. Výběr pořadů z médií podle věku (průměrná známka) Celkem

15-24 let

25-34 let

35-44 let

45-54 let

55 a více let

70% 65% 61%

60%

57% 55%

53%

50%

51% 49%

49% 49%

51%

61%

59%60% 58% 56% 55% 53%

49%

48%

40%

40%

37% 34%

31% 29%

30%

26% 23%

25% 24%

24%

21% 20%

19% 17%

20%

28%

27%

15%

10%

0%

deníky včetně příloh

časopisy

TV upoutávky

teletext

internet

rozhlas

LSS 2009, Báze – celý vzorek, N = 1432.

Zdroj: LSS 2009 – MEDIARESEARCH, ATO 2009

22


VÝBĚR TV PROGRAMU…  MULTITASKING DIVÁCI NEJČASTĚJI ZAPNOU TELEVIZI A TEPRVE HLEDAJÍ CO JE ZAUJME.  RODINNÍ DIVÁCI SI NEJČASTĚJI PRVNÍ PROGRAM VYBEROU Z NABÍDKY A POTOM PŘEPÍNAJÍ.  PROGRAMOVÝ DIVÁCI SI VĚTŠINOU PŘEDEM VYBEROU PROGRAM A PO SKONČENÍ VYPÍNAJÍ TV. Jaký typ televizního diváka jste? Celý vzorek, N=518 Předem si vyberu podle programu, po skončení ještě přepínám. Televizi zapínám a teprve hledám, co mě zaujme.

Předem si vyberu podle programu, po skončení televizi většinou vypínám.

Total

Sleduji to, co ostatní členové rodiny a je mi to jedno.

Total

39%

Věk

15 - 24 let

31%

25 - 34 let

Divácká typologie

22%

Rodinný

0%

40%

50%

60%

70%

Zdroj: netpanel výzkum – At Media, 15-44 let, březen 2010

Generation1

2%

Generation2

4%

Generation3

11% 3%

47%

30%

4%

5%

36%

43%

20%

25% 49%

50%

10%

18%

27%

24%

3%

28% 37%

44%

Multitasking

23%

38% 42%

35 - 44 let Programový

34%

8%

80%

90%

2%

100%

23


CO ZASTAVUJE SURFOVÁNÍ PO TELEVIZNÍCH STANICÍCH?  PŘI SURFOVÁNÍ SE DIVÁCI NEJČASTĚJI ZASTAVÍ NA OBLÍBENÉM TYPU POŘADU, ZVLÁŠTĚ YOUTH + YOUNG  NET GENERATION ČASTĚJI NEŢ OSTATNÍ ZASTAVUJE OBLÍBENÝ SERIÁL A TV UPOUTÁVKA.  28 % DIVÁKŮ SE ROZHODUJE INTUITIVNĚ - PODLE AKTUÁLNÍ NÁLADY!!!

FAMILIES.

Co vás při hledání programů surfováním po televizních stanicích většinou zastaví a připoutá ke sledování daného pořadu? Vzorek: Respondenti, kteří surfují po TV stanicích, N=379 Typ programu

Podle nálady

Total

Věk

15 - 24 let

Oblíbený seriál

46%

24%

57%

Rodinný

20%

11%

32%

30%

40%

50%

14%

60%

70%

Zdroj: netpanel výzkum – At Media, 15-44 let, březen 2010

80%

6% 0%

11% 1%

Generation1

6% 3%

Generation2

7%

14%

27%

39%

10%

8%

25%

48%

Multitasking

7%

31%

53%

7%

8%

27%

49%

Programový

Něco jiného.

13%

28%

35 - 44 let

Divácká typologie

TV upoutávka

28%

29%

25 - 34 let

0%

Oblíbený herec

6%

Generation3

2% 5% 1%

9%

7%

90%

5%

9%

100%

24


MULTITASKING – ČINNOSTI PŘI PUŠTĚNÉ TELEVIZI  INTERNET A DOMÁCÍ PRÁCE JSOU ČINNOSTI, PŘI KTERÝCH MAJÍ LIDÉ NEJČASTĚJI PUŠTĚNOU  NET GENERATION TAKÉ VÝRAZNĚ ČASTĚJI NEŢ OSTATNÍ U TELEVIZE TELEFONUJE A PÍŠE SMS

TELEVIZI.

K jakým činnostem máte nejčastěji puštěnou televizi? Celý vzorek, N=518

Internet Domácí práce 24%

Telefonování, psaní SMS, MMS na mobilu

14%

Péče o děti

13%

Jiné Četba knih

50%

49%

Televizi sleduji soustředěně – ţádné další činnosti u toho nedělám

Četba novin, časopisů

61%

52%

12% 8% 5%

Poslech hudby (ne z rádia)

2%

Poslech rádia

2%

Televize pro mě znamená jen trávení odpočinku, kdy už nemám co dělat a chci jen tak lenošit. Spíše jí mam také puštěnou , kdyţ jsem na internetu..

24% 27%

10% 8% 5%

3%

50%

45%

50%

47% 26%

23% 9%

6% 17%

18%

4% 13%

35 - 44 let

25 - 34 let

15 - 24 let

Total

13%

9% 8%

3%

7% 3%

1%

1%

1%

1%

Většinou dobrá kulisa k domácím pracím, nezbytnost např. při žehlení

Zdroj: netpanel výzkum – At Media, 15-44 let, březen 2010

Ráda se podívám, ale většinou se stejně děti dívají na pohádky a je vlastně puštěná jen kvůli nim.

25


MULTITASKING + RŮZNÉ TYPY DIVÁKŮ  MULTITASKING DIVÁCI MAJÍ TV PUŠTĚNOU NEJČASTĚJI JAKO KULISU K PRÁCI NA INTERNETU  VĚTŠINA RODINNÝCH DIVÁKŮ U TV DĚLÁ DOMÁCÍ PRÁCE.  65 % PROGRAMOVÝCH DIVÁKŮ SLEDUJE TV SOUSTŘEDĚNĚ. K jakým činnostem máte nejčastěji puštěnou televizi? (Divácká typologie) Celý vzorek, N=518 Programový Rodinný

Total Internet

25%

52%

Domácí práce

49%

Televizi sleduji soustředěně – ţádné další činnosti u toho nedělám

14%

5%

Péče o děti

13%

3%

Četba novin, časopisů

12%

4%

8%

11%

Četba knih

5%

2%

Poslech hudby (ne z rádia)

2%

3%

Poslech rádia

2%

1%

51%

83%

65%

24%

100%

40%

11%

Telefonování, psaní SMS, MMS na mobilu

Jiné

Multitasking

1%

4%

26%

15%

32%

3%

13%

19%

6%

8%

5%

8%

2%

3%

2%

3%

Zdroj: netpanel výzkum – At Media, 15-44 let, březen 2010

26


TELEVIZE A REKLAMA  TELEVIZNÍ RAKLAMA JE NEJČASTĚJI KONZUMOVÁNA, NEJINTENZIVNĚJI VNÍMÁNA VNÍMÁNA A LIDÉ SI JI NEJDÉLE PAMATUJÍ... Jak vnímáte následující typy reklamy?

Graf 3: Jak vnímáte následující typy reklamy?

Celý vzorek, N = 510

Tisková reklama

TV reklama

Rozhlasová reklama

Videoreklama na internetu

Bannery na internetu

Video banner

Sponzorované odkazy ve vyhledavačích

Outdoor nebo indoor reklama

Různé akce, soutěţe apod.

Jiná reklama na internetu

100% 90% 80%

70%

2% 9% 5% 2% 3% 3% 6% 10%

60%

4% 8%

2%

8%

9%

5% 2% 2% 2% 4%

7%

11%

4% 2% 2%

3% 1% 2%

7% 11%

11%

25% 4%

5% 2% 4% 4% 4%

50% 8%

40%

6%

7%

20%

12%

9%

7%

4% 2% 4% 3% 5%

33% 54%

48%

41%

30%

23% 36%

20%

24%

10% 12%

12%

10%

0% Nejintenzivněji vnímám

Nejčastěji konzumuji

Nejdéle si pamatuji

20%

5%

Nejvíce mě obtěţuje Nejvíce ovlivnila můj nákup v poslední době

Mám nejraději

Zdroj: netpanel omnibus MEDIARESEARCH, Duben-Květen 2009, N=510, 15+ Zdroj: netpanel omnibus MEDIARESEARCH, květen 2009

27


GENERATION 1 2 3

5. Televizní stanice / ţánry dnes a zítra

28


TELEVIZNÍ STANICE DNES A ZÍTRA  SPONTÁNNÍ DIVÁCI (RODINNÍ A MULTITASKING, KTEŘÍ TRÁVÍ VÍCE ČASU DOSTUPNÉ NA KABELU A SATELITU NEŢ PROGRAMOVÝ DIVÁCI…

U

TV) SLEDUJÍ

ČASTĚJI STANICE

Televizní stanice sleduje alespoň jednou měsíčně Celý vzorek, N=518 Divák stanic dostupných v digitálním terestrickém vysílání

Věk

Divák celoplošných stanic Total

96%

81%

15 - 24 let

95%

83%

25 - 34 let

96%

35 - 44 let

Divácká typologie

Programový

98%

93%

Rodinný

98%

Multitasking

99%

Divák stanic dostupných na kabelu a satelitu 51%

53%

80%

50%

80%

50%

77%

81%

86%

Zdroj: netpanel výzkum – At Media, 15-44 let, březen 2010

39%

55%

60%

29


TELEVIZNÍ STANICE DNES A ZÍTRA 15 - 24 let

25 - 34 let

35 - 44 let

Pro mladé

Vlastnost

Óčko

Óčko

Óčko

Moderní - sexy

Nova

Nova

Nova

Rodinná

Prima

Prima

Prima

Zajímavé pořady

AXN

Prima

AXN

Vzdělávací – nejvíce se toho dozvím

ČT

ČT

ČT

ČT

ČT

ČT

Pro lidi jako jsem já

Óčko

Óčko

Prima

Nuda

Prima

ČT

Prima

Omílání stejných pořadů dokola Spíš pro ţeny Tuto TV stanici neznám

Nova Prima AXN

Nova Prima AXN

Nova Prima AXN

Důvěryhodná

15-24: 30 % 25-34: 27 % 35-44: 19 %

Jaká z následujících vlastností podle vás nejvíce charakterizuje stanici? Celý vzorek, N=518

Pro mladé

1%

5%

Moderní - sexy

0%

7%

Rodinná

13%

Zajímavé pořady

15%

Vzdělávací – nejvíce se toho dozvím

25%

Důvěryhodná

15-24: 25 % 25-34: 30 % 35-44: 37 %

Pro lidi jako jsem já Nuda Omílání stejných pořadů dokola

Prima

Nova

ČT

30% 1%

9%

0%

Tuto TV stanici neznám

0%

5%

1%

2%

6%

7%

9%

8% 25%

0%

17% 1%

2%

1%

5% 43%

12%

Disney

11% 4%

1%

Zdroj: netpanel výzkum – At Media, 15-44 let, březen 2010

AXN

30%

73%

3%

31%

4%

Spíš pro ţeny

15-24: 25 % 25-34: 30 % 35-44: 40 %

Óčko

15-24: 24 % 25-34: 31 % 35-44: 36 %

1%

0%

6%

18%

1%

7%

14%

2%

1%

0%

0%

1%

1%

0%

1%

Program.: 65 % Multitask.: 54 % Rodinný: 50 %

6%

1%

5%

4%

2%

4%

2%

3%

5%

0%

0%

6%

0%

56%

43%

30


TELEVIZNÍ ŢÁNRY  NET GENERATION – PŘEDEVŠÍM ZÁBAVA – KOMEDIE, SITCOMY, HORORY, REALITY SHOW…+ HUDBA  YOUTH + YOUNG FAMILIES – ZÁBAVA+INFORMACE+VLIV DĚTÍ (ZPRAVODAJSTVÍ + DĚTSKÉ POŘADY + ROMANTIKA)  MIDDLE FAMILIES – MÉNĚ ZÁBAVY–VÍCE POUČENÍ – ZPRAVODAJSTVÍ, PŘÍRODOVĚDNÉ, POPULÁRNĚ VĚDECKÉ, KVÍZY

Oblíbené televizní ţánry Celý vzorek, N=518 15 - 24 let

Total Filmy

Historické, dokumentární

23%

Krimi

22%

Seriály, soap opery

18%

Populárně vědecké

17%

Hudební

17%

Thriller

17%

Přírodovědné

17%

Romantické

15%

Dětské pořady, pohádky

15%

Horory

13%

Cestovatelské

12%

Reality show

10%

Animované filmy

10%

Kvízy - vědomostní …

10%

Klub náročného diváka

5%

20% 16%

27%

23%

26%

14% 20%

17%

14% 25%

27%

22%

18%

22%

14%

37%

25%

16%

23%

Sci-fi

39%

35%

22%

31%

50%

47%

54%

47%

Zpravodajské

59%

51%

54%

Komedie, sitcomy

35 - 44 let

25 - 34 let

16%

10% 21%

15%

24%

19%

8%

19%

16%

10% 18%

20%

7% 21% 9%

8% 14%

10% 13%

15%

9%

6%

15%

9%

5%

7% 6%

14%

9%

6%

Zdroj: netpanel výzkum – At Media, 15-44 let, březen 2010

3%

31


TELEVIZNÍ ŢÁNRY – DIVÁCKÁ TYPOLOGIE  MULTITASKING DIVÁCI MAJÍ NEJRADĚJI FILMY. TATO SKUPINA DIVÁKU MÁ TAKÉ VÍCE RÁDA REALITY SHOW.  PROGRAMOVÍ DIVÁCI DÁVAJÍ PŘEDNOST ZPRAVODAJSKÝM POŘADŮM A SCI-FI.  RODINNÝ DIVÁCI SLEDUJÍ ČASTĚJI DĚTSKÉ POŘADY A POHÁDKY.

Oblíbené televizní ţánry (Divácká typologie) Celý vzorek, N=518 Programový

Total Filmy

47%

54%

Komedie, sitcomy Zpravodajské

23%

Sci-fi

23%

Krimi

22% 18%

17%

16%

Populárně vědecké

17%

17%

17%

15%

16%

Přírodovědné

17%

13%

Romantické

15%

12%

15%

11%

Dětské pořady, pohádky Horory

13%

14%

Cestovatelské

12%

13%

Reality show

10%

Animované filmy

10%

Kvízy - vědomostní … Klub náročného diváka

10% 5%

8%

11% 9%

6%

19% 26%

24%

Seriály, soap opery

17%

23%

22%

26%

17%

31%

22%

16%

Thriller

48%

29%

23%

Hudební

62%

50%

34%

31%

Historické, dokumentární

54%

42%

47%

Multitasking

Rodinný

22%

18% 23%

15% 19% 24%

14% 12%

16%

18% 23%

9% 16%

11% 13% 9% 9% 11% 3%

Zdroj: netpanel výzkum – At Media, 15-44 let, březen 2010

10% 15% 9% 8%

5%

32


NEJOBLÍBENĚJŠÍ TELEVIZNÍ OSOBNOST

Zdroj: netpanel výzkum – At Media, 15-44 let, březen 2010

33


NEJSLEDOVANĚJŠÍ POŘADY # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Nejsledovanější pořady podle Ratingu - Zdroj: ATO – MEDIARESEARCH, březen 2010 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ Titul kanál 15+ programový typ let let let let let Televizní noviny NOVA 29.7 8.6 16.5 23.3 33.6 48.1 hlavní zpravodajská relace Ordinace v růžové zahradě 2 NOVA 26.3 14.3 18.9 23.8 30.4 35.2 seriál Sportovní noviny NOVA 24.9 8.6 16.1 21.2 29.2 37.2 sportovní zpravodajství U mě dobrý NOVA 21.6 11.1 16.2 25.1 29.4 24.0 film Pojišťovna štěstí NOVA 20.8 10.9 14.5 21.4 24.9 26.5 seriál Česká Miss 2010 NOVA 19.4 9.3 13.6 17.5 21.3 27.4 zábavný pořad Kriminálka Anděl NOVA 18.4 7.0 13.0 19.6 22.5 24.1 seriál Slunce, seno a pár facek NOVA 17.0 10.6 11.9 17.3 18.9 21.8 film Slunce, seno, erotika NOVA 16.9 8.8 13.5 16.6 17.4 22.4 film Víkend NOVA 14.8 7.6 10.6 14.1 17.9 19.2 publicistický magazín Comeback NOVA 14.8 13.6 14.3 21.1 18.3 10.8 sitcom Medvídek NOVA 13.3 4.4 10.8 13.7 16.8 16.8 film Hospoda NOVA 12.8 5.3 7.4 13.3 14.9 17.9 seriál Tipy ptáka Loskutáka NOVA 12.6 3.7 5.2 12.4 14.6 20.0 Publibl./volný čas, živ. styl Jak básníci neztrácejí naději NOVA 12.4 6.0 10.6 15.1 15.3 13.6 film Dva a půl chlapa NOVA 11.9 11.0 11.1 15.8 13.4 10.2 sitcom Discopříběh 2 NOVA 11.8 9.3 12.7 12.8 15.1 10.4 film Hudbu složil, slova napsal NOVA 11.2 10.2 10.4 16.0 11.6 9.5 film Zrozen bez porodu ČT1 10.9 1.8 7.4 8.8 12.2 17.4 inscenace Na vlky železa ČT1 10.9 2.6 5.8 6.3 16.5 17.2 inscenace Mentalista NOVA 10.9 5.2 7.6 11.0 13.1 14.1 seriál Poste restante ČT1 10.6 2.3 5.0 9.4 10.4 18.2 seriál Dr. House NOVA 10.6 9.1 10.1 13.9 13.4 8.6 seriál Sanitka ČT1 10.5 3.2 8.1 11.5 12.6 13.8 seriál Ulice * 10.5 5.8 6.5 9.7 12.0 14.6 seriál Kriminálka New York NOVA 9.8 4.9 6.9 9.5 10.9 13.2 seriál Stíny minulosti NOVA 9.7 3.5 7.6 11.0 15.4 10.5 film Děti noci ČT1 9.7 3.0 7.5 9.2 11.9 13.1 film Odpolední Televizní noviny NOVA 9.6 3.5 6.0 8.6 10.4 14.4 zprávy Zázraky života Prima 9.3 4.5 6.1 8.4 9.1 13.8 seriál

Zdroj: ATO – MEDIARESEARCH, březen 2010

 Ordinace v růţové zahradě = seriál pro všechny generace

 Net Generation – Comeback , U mě dobrý, Dr. House

 Youth + Young families – Televizní noviny, U mě dobrý, sportovní noviny

 Middle families – U mě dobrý, Televizní noviny, Mentalista

34


GENERATION 1 2 3

6. Trendy v televizním světě

35


MEDIÁLNÍ VYBAVENOST DOMÁCNOSTÍ STÁLE ROSTE…  V DOMÁCNOSTECH DOCHÁZÍ K RŮSTU A OBMĚNĚ MEDIÁLNÍ VYBAVENOSTI DOMÁCNOSTÍ…  VYBAVENOST GENERATION123 JE NADPRŮMĚRNÁ…  TYPICKÉ ZNAKY VYBAVENOSTI NET GENERATION – MOBIL, MP3, IPOD, NOTEBOOK

Které z těchto předmětů vlastníte? Celý vzorek, N=518

Digitální fotoaparát (i jako součást mobilního telefonu)

Počítač

75%

Mobilní telefon s připojením na internet

74%

Notebook

58%

MP3, iPod

58%

Herní konzole (playstation, …)

90%

81%

78%

78%

65%

58%

65%

51%

51%

73%

50%

43%

40%

16%

91%

76%

68%

42%

18%

35 - 44 let

78%

86%

Digitální kamera (i jako součást mobilního telefonu)

25 - 34 let

15 - 24 let

Total

16%

Zdroj: netpanel výzkum – At Media, 15-44 let, březen 2010

44%

21%

36


GENERATION 123 CHTĚJÍ CO NEJŠIRŠÍ NABÍDKU TV ...  LIDÉ CHTĚJÍ ŠIROKOU NABÍDKU TV KANÁLŮ  90 % DIVÁKŮ SOUHLASÍ S VÝROKEM, ŢE BY NABÍDKA PROGRAMŮ MĚLA BÝT CO NEJŠIRŠÍ Nabídka TV programu by měla být co nejširší. Celý vzorek, N=518 Určitě ano

Spíše ano

8%

Spíše ne

Určitě ne

2%

52% 38%

TV používám spíš jako věc na které si můžu pustit film z DVD, PC, atd. Kdyby bylo lepší pokrytí a více kanálů v HD kvalitě, situace by se změnila,zlepšila.

Zdroj: netpanel výzkum – At Media, 15-44 let, březen 2010

37


…A NABÍDKA TV STANIC SE STÁLE ROZŠIŘUJE  Roste mediální vybavenost domácností.

 Stále více lidí můţe sledovat stále více TV stanic.  Více neţ polovina českých TV domácností můţe přijímat digitální televizní vysílání.  V období května až června 2009 přijímalo 29% domácností digitální pozemní vysílání a zhruba 52% domácností přijímalo televizní signál prostřednictvím satelitních antén, kabelového připojení nebo tzv. IPTV.

 ROSTE POČET SLEDOVANÝCH STANIC: Domácností, které si mohou vybírat pouze z klasických analogových televizních programů veřejnoprávní televize, TV Novy a Prima TV méně než 16%. Z pěti až devíti programů si může vybírat 19% domácností, z 10 až 25 programů 28% televizních domácností a více neţ 26 programů přijímá dokonce 38% domácností! (Tisková zpráva ATO – Mediaresearch, Zdroj: ATO – Mediaresearch, STEM/MARK, Kontinuální výzkum 2008 + leden 2009, TV domácnosti 3.8.2009) Pozn.: Graf převzat z tiskové zprávy MEDIARESEARCH ze dne 1.4.2009.

Zdroj: ATO – MEDIARESEARCH, STEM/MARK, Kontinuální výzkum 2008/9

38


ROSTE SLEDOVÁNÍ TV OBSAHU NA INTERNETU…  V POSLEDNÍCH LETECH VZROSTLA SLEDOVANOST VIDEOSERVERŮ. NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍM Z NICH JE STÁLE YOU

TUBE. NEJČASTĚJI SI UŢIVATELÉ INTERNETU VÍCE NEŢ

POUŠTÍ VTIPNÁ VIDEA A FILMY/POŘADY/SERIÁLY V PLNÉ DÉLCE.

TŘETINA NET GENERATION DENNĚ NAVŠTĚVUJE

SVÝCH OBLÍBENÝCH KAPEL A ZPĚVÁKŮ

YOU TUBE. NEJVĚTŠÍ

ZÁJEM MAJÍ O HUDEBNÍ VIDEA

Jak oblíbené máte následující typy videí na internetu? [1= velmi oblíbený, 10=velmi neoblíbený] Konzumenti videoserverů, N=496 TOTAL

15 - 24 let

25 - 34 let

35 - 44 let

45 a více let

8,00

6,00 5,00

4,00 3,00

Zdroj: netpanel omnibus MEDIARESEARCH, Duben 2009

amatérské filmy, pořady – uţivateli natočené

profesionální filmy, pořady

celebrity, bulvár

sportovní

sex, erotická

animované seriály, filmy

dobrodruţná, adrenalinová

videa z reálného ţivota

cestování

naučná, vzdělávací, návody

hudební

zpravodajská

vtipná

filmy, pořady, seriály v plné délce

2,00

úryvky z pořadů, seriálů, filmů, trailery

Průměrná známka

7,00

39


TRENDY V TELEVIZNÍM SVĚTĚ – ONLINE TV  TELEVIZE  TÉMĚŘ

A INTERNET SE VZÁJEMNĚ PODPORUJÍ A PROPOJUJÍ

– ONLINE TV + ARCHIVY

POLOVINA Z NET GENERATION SLEDUJE ONLINE TV NA INTERNETU ALESPOŇ JEDNOU TÝDNĚ…

Televizi poslední dobou moc často nesleduji. Kdyby nebyla, obešel bych se i bez ní, neboť různé pořady či filmy najdu i na internetu.

Jak často sledujete online TV na webech TV? Celý vzorek, N=518

Total

Denně

10%

Věk

15 - 24 let

25 - 34 let

9%

Rodinný

8%

0%

20%

26%

44%

33%

42%

19%

15%

27%

48%

29% 20%

14%

44%

23%

10%

24%

39%

20%

Programový

Nikdy

43%

29%

9%

Multitasking

Měsíčně nebo méně často

23%

18%

35 - 44 let 3%

Divácká typologie

Týdně

30%

25%

37% 40%

50%

60%

19% 70%

Zdroj: netpanel výzkum – At Media, 15-44 let, březen 2010

80%

90%

100%

40


GENERATION 1 2 3

7. TV vs ostatní média

41


TV ZŮSTÁVÁ STÁLE NEJSLEDOVANĚJŠÍM MÉDIEM…  NET GENERATION VŠAK SILNĚ TÍHNE K INTERNETU…  SLEDOVANOST TELEVIZE ROSTE S VĚKEM – STARŠÍ GENERACI

KONZUMUJÍ TV VELMI INTENZIVNĚ.

Průměrná denní konzumace médií (v minutách) Zdroj: ATO – MEDIARESEARCH, březen 2010; SEKV – SPIR/MEDIARESEARCH, květen 2009 15 - 24 let

Total Televize (TVM data)

142

Internet (výzkum SEKV)

25 - 34 let

93

95

35 - 44 let 191

139

106

81

97

Televize – Zdroj: ATO – MEDIARESEARCH, březen 2010 Internet – Zdroj: SEKV – SPIR/MEDIARESEARCH, květen 2009

Deklarovaná konzumace ostatních médií (v minutách)

120

Celý vzorek, N=518

104

100 80 60 38

40

30

20

Rádio

DVD, video

Knihy

15

14

Noviny

Časopisy

Zdroj: netpanel výzkum – At Media, 15-44 let, březen 2010

42


GENERATION123 – VNÍMÁNÍ MÉDIÍ - VELKÉ GENERAČNÍ ROZDÍLY  TELEVIZE JE DOMINANTNÍ V OBLASTI ZÁBAVY – INTERNET V OBLASTI INFORMACÍ A VZDĚLÁVÁNÍ  TELEVIZE – RELAX, ZAHNÁNÍ NUDY, POBAVENÍ SE X INTERNET VZDĚLÁNÍ, AKTUÁLNÍ INFORMACE

100% 90% 80% 70%

sledování TV

sledování videa, DVD

poslech MP3, CD

poslech rádia

četba knih

četba novin

hry na počítači

internet

jiné využití počítače

telefonování s někým

2 9 10

6 3 2

60% 50%

5

7 7 2

3 2 6 1

11 47

30

45

54

1

31 3 2

30% 49 35

10%

54

23

1 7 8

28

40%

20%

7

7

25

3

1 3

11

11

3 5

26

1 5 7 3 4 8

8 13

25

4 2 6 10

11 6

7

42

5

3

24

26

20

6 2 5 3 5

2 4 3 5 6

5 5

11

48 29

28

2 16

11

9

2

četba časopisů

36

10

7 4 8

42

15

0% 15-24 let 25-34 let 35-44 let 15-24 let 25-34 let 35-44 let 15-24 let 25-34 let 35-44 let 15-24 let 25-34 let 35-44 let

Napětí

Vzdělání

Relax, odpočinek

Zahnat nudu LSS 2009, Báze – 15-44 let, N = 707.

Zdroj: LSS 2009 – MEDIARESEARCH, ATO 2009

43


TELEVIZE JE NEJČASTĚJŠÍM NÁMĚTEM ROZHOVORU…  TELEVIZE JE STÁLE MÉDIUM, O KTERÉM SE NEJVÍCE POVÍDÁ, SOCIÁLNÍ MÉDIUM, KTERÉ SPOJUJE PŘÍPADĚ YOUTH + YOUNG FAMILIES A MIDDLE FAMILIES  U NET GENERATION JE INTERNET STEJNĚ ČASTÝM TÉMATEM ROZHOVORŮ JAKO TELEVIZE. sledování TV

sledování videa, DVD

poslech MP3, CD

poslech rádia

četba knih

četba novin

hry na počítači

internet

jiné využití počítače

telefonování s někým

100% 9

5

90%

4

11

80%

15

7

70% 60% 50%

12 4 3 5

2 7 4

4

25

2

27

20

40

37

3 2 3

63

7 2

11

20% 10%

48

54

40% 30%

četba časopisů

2

7 3 6

26 46

5 4 3

3 4 4 6 6

4

60 39

35

35-44 let

15-24 let

30

21

RODINU

14 3 3 3 3

70

20

0% 15-24 let

25-34 let

Pobavit se

35-44 let

15-24 let

25-34 let

Aktuální informace

25-34 let

35-44 let

Povídání o médiích s kolegy, známými, příbuznými, kamarády LSS 2009, Báze – 15-44 let, N = 707.

Zdroj: LSS 2009 – MEDIARESEARCH, ATO 2009

44

–V


O JAKÉM MÉDIU SI NEJČASTĚJI POVÍDÁTE S KAMARÁDY? JAKÉ TÉMA VĚTŠINOU PROBÍRÁTE? O internetu. většinou probíráme, co zajímavého jsme se dozvěděli, nebo témata ohledně novinek na trhu

Internet, komunitní sítě.

Mladá generace nejčastěji probírá internet. S rostoucím věkem se lidé častěji baví o TV. Podle toho, s kterými kamarády. Někdy i oblíbený seriál nebo pořad v TV. S jinými webové stránky a internet. S jinými knihy a tištěná média.

Co je zrovna aktuální. Reakce na televizní pořad, zážitky z divadla, kina.

Nejvíce asi facebook a dále televizi. Na facebooku se bavíme o hrách, diskutujeme o pořadech v TV, na kterých se oba díváme. Televize – seriál Ulice a Jak se staví sen

Jak kdy, dejme tomu, že nejvíce o internetovém vysílání. Probíráme většinou zpravodajské pořady.

Většinou s příbuznými probíráme z TV televizní noviny a z internetu zprávy a facebook... s kamarády se bavíme o politice, práci, módě a životě v jiných městech

O televizních novinách nebo zprávách na internetu. Nejčastěji probíráme televizní noviny.

Internet, zprávy z internetu.

TV, ale více se bavíme o film. novinkách, kině atd.

Zdroj: netpanel výzkum – At Media, 15-44 let, březen 2010

Televize - zprávy, seriály, zábavné pořady.

Televize, např. reality show.

45


GENERATION 1 2 3

8. Internet BOOM

46


Miliony RU

INTERNETOVÁ POPULACE VÝZNAMNĚ ROSTE

 INTERNETOVÁ POPULACE (10) ZA POSLEDNÍ 2 ROKY NAROSTLA PŘIBLIŢNĚ O MILION UŢIVATELŮ.

6

5

4

Maximum leden 2010 5,65 mil. RU

3

 INTERNET NAVŠTĚVUJÍ O NĚCO ČASTĚJI MUŢI A MLADÍ LIDÉ. DÁLE TAKÉ LIDÉ S VYŠŠÍM VZDĚLÁNÍM.

2 internetová populace ČR 1

17%

22%

22% 19%

11%

15% 15% [45-54]

12%

20% 16% [35-44]

8% 5%

14%

20%

18%

22%

30%

24%

32%

40%

39%

běžná populace 10+

33%

internetová populace 10+

37%

48% 51% Žena

50%

52% 49%

60%

Muž

Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2008 – Leden 2010

10%

pohlaví

věk

VOŠ, VŠ

SŠ s maturitou

SŠ bez maturity

Základní nebo neukončené

[55+]

[25-34]

[15-24]

[10-14]

0%

vzdělání Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2010; ČSÚ 2008

Pozn.: Grafy převzaty z prezentace NM a AdM 17.3.2010 dostupné na www.spir.cz.

Zdroj: NetMonitor – SPIR – MEDIARESEARCH & Gemius

47

I.10

XII.09

X.09

XI.09

IX.09

VII.09

VIII.09

V.09

VI.09

IV.09

III.09

I.09

II.09

XII.08

X.08

XI.08

IX.08

VII.08

VIII.08

V.08

VI.08

IV.08

III.08

I.08

II.08

0


RŮST INTERNETOVÝCH AKTIVIT  ROVNĚŢ SE ZVYŠUJE SÍTÍCH, …

AKTIVITA UŢIVATELŮ.

ROSTE NAPŘ. ONLINE NAKUPOVÁNÍ, ÚČAST

V KOMUNITNÍCH

 PODLE VÝZKUMU SEKV – SPIR/MEDIARESEARCH POZORUJEME ROSTOUCÍ TREND VE SLEDOVÁNÍ ONLINE TV U UŢIVATELŮ 10+ (AKTUÁLNĚ 24 %). MLADŠÍ GENERACE VŠAK PROVÁDÍ VĚTŠINU AKTIVIT MNOHEM ČASTĚJI. Graf 1: Pravidelné aktivity na internetu (výběr) ZÁKLAD: Respondenti 10+ vyuţívající internet, n=6536 (Květen 2008), n=6594 (Říjen 2008), n=2153 (Únor 2009), n=2237 (Květen 2009), n=2052 (Říjen 2009)

Květen 2008

50% 45% 40%

Říjen 2008

Únor 2009

Květen 2009

Říjen 2009

47% 43% 44%

38% 34%

35% 30%

28%

25%

28% 26% 26% 24% 23%

20% 15%

24%

21% 18% 16%

17% 14%

13% 9%

10% 5% 0% Nákupy online

Účast v komunitních Online poslech rádia Online sledování TV sítích

Komentáře k článkům, videím a blogům

Zdroj: SEKV – SPIR/MEDIARESEARCH, květen 2008, říjen 2008, únor 2009, květen 2009, říjen 2009 * Otázka na účast v komunitních sítích byla dotazována od května 2009 Pozn.: Graf převzat z tiskové zprávy MEDIARESEARCH, 8.2.2010.

Zdroj: SEKV – SPIR/MEDIARESEARCH

48


INTERNETOVÉ ČINNOSTI  VĚTŠINA UŢIVATELŮ Z CÍLOVÉ SKUPINY 15-44 VYŘIZUJE DENNĚ E-MAILY.  VELMI ČASTÉ JE VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ (TÝDNĚ 98 %) A NÁVŠTĚVA KOMUNITNÍCH WEBŮ (TÝDNĚ 68 %). V SOULADU S DNEŠNÍMI TRENDY SLEDUJE 73 % UŢIVATELŮ ALESPOŇ JEDNOU TÝDNĚ VIDEA NA INTERNETU. Jak často děláte následující činnosti na internetu? Celý vzorek, N=518 Denně

Týdně

Měsíčně nebo méně často

e-maily

95%

vyhledávám informace

16%

49%

sledování videí či ukázek na internetu (např.…

18%

40%

vyhledávání informací o TV programu

25%

hraní online her (hry na internetu)

24%

hlasová komunikace typu Skype nebo…

20%

poslech rádií

18%

15% 9%

4%

psaní – tvorba blogů 2%7% 0%

21%

6% 14%

27% 25%

34%

29%

43%

24%

34%

42%

25%

59%

19%

72%

19% 20%

17%

30%

23%

9%

16%

32%

22%

2%

20%

27%

25%

10%

11%

33% 34%

15%

tvorba vlastního obsahu – vkládání videí,… 7% nákup v online shopech

16%

52%

komunikuji prostřednictvím chatu (ICQ, AOL)

stahování filmů z webů TV

5%

82%

navštěvuji komunitní weby (facebook, ...)

sledování online TV na webech TV

Nikdy

5%

73% 40%

Zdroj: netpanel výzkum – At Media, 15-44 let, březen 2010

60%

80%

100%

49


GENERATION123 – ČINNOSTI NA INTERNETU  NET GENERATION – INTERNET =

= SILNÍ

NEJOBLÍBENĚJŠÍ PROSTŘEDEK KOMUNIKACE S PŘÁTELI

KONZUMENTI KOMUNITNÍCH SÍTÍ, ICQ, AOL

+ KONZUMACE TELEVIZNÍHO OBSAHU – VIDEOSERVERY A WEBY

TELEVIZÍ

Děláte denně následující činnosti na internetu? Celý vzorek, N=518 Total e-maily

95%

vyhledávám informace

93%

82%

navštěvuji komunitní weby (facebook, ...)

52%

komunikuji prostřednictvím chatu (ICQ, AOL)

49%

sledování videí či ukázek na internetu (např. YouTube, iDNES, …

hraní online her (hry na internetu)

24%

28%

poslech rádií sledování online TV na webech TV

20% 15% 10%

29%

31%

28%

23%

25%

22%

21% 23%

22%

16%

15% 18%

28%

45%

61% 27%

82%

48%

73%

25%

96%

84%

79%

vyhledávání informací o TV programu

hlasová komunikace typu Skype nebo telefonování přes internet

95%

80%

40%

35 - 44 let

25 - 34 let

15 - 24 let

16% 15%

9%

3%

8%

3%

7%

4%

stahování filmů z webů TV

9%

tvorba vlastního obsahu – vkládání videí, tvorba webových stránek, …

7%

nákup v online shopech

4%

4%

5%

2%

psaní – tvorba blogů

2%

3%

2%

0%

14% 9%

Zdroj: netpanel výzkum – At Media, 15-44 let, březen 2010

50


NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ KATEGORIE SERVERŮ  PODLE VÝSLEDKU VÝZKUMU NETMONITOR NEJVÍCE UŢIVATELÉ NAVŠTĚVUJÍ TZV. VYHLEDÁVAČE (ROZCESTNÍKY). NA DRUHÉM MÍSTĚ JE VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB JAKO E-MAILY, JÍZDNÍ, ŘÁDY A NA TŘETÍM MÍSTĚ ZPRAVODAJSKÉ SERVERY.  NEJVÍCE ČASU TRÁVÍ UŢIVATELÉ NA KOMUNITNÍCH SERVERECH, CHATECH A SEZNAMKÁCH.

KATEGORIE - Návštěvníci CELKEM, ATS rel. den

ATS rel. den (průměr)

6 5 4

0:43:12

4,56

0:28:40

0:36:00

0:31:55

3,59 3,34 3,20 3,14 3,13 3,13

3

2,89

2,86

0:28:48

2,73

0:18:05 0:10:57

0:08:47 0:06:22

2,60 2,02

2 1

0:50:24

0:42:12

4,99 0:37:27

RU měsíc (mil.)

0:11:02

0:13:53

0:10:14

0:16:45 0:08:10

0:16:37 1,81 1,59

0:21:36 0:14:39

1,55

1,41

0:14:24

0:09:06

0:20:11 0:07:23

0

1,53

0:07:57

0,78

ATS rel. den (průměr)

Počet reálných uţivatelů

Miliony

Zdroj: NetMonitor - SPIR - MEDIARESEARCH & Gemius, leden 2010

0:07:12 0:00:00

Zdroj: NetMonitor – SPIR – MEDIARESEARCH & Gemius

51


INTERNET + TELEVIZE ROVNOCENNÉ ZDROJE ZPRAVODAJSTVÍ  VÝHODA ZPRAVODAJSTVÍ NA INTERNETU – AKTUÁLNOST - DOSTUPNOST  VÝHODA ZPRAVODAJSTVÍ V TELEVIZI – POHODLNOST  PRO NET GENERATION JSOU

ZPRAVODAJSKÉ SERVERY HLAVNÍM ZDROJEM ZPRAVODAJSTVÍ

- VYŠŠÍ

KONZUMACE NEŢ TV ZPRAVODAJSTVÍ

 MIDDLE FAMILIES

DÁVAJÍ PŘEDNOST TELEVIZNÍMU ZPRAVODAJSTVÍ Jak často sledujete zpravodajství v těchto médiích? Celý vzorek, N = 607 Nikdy

100%

90%

1 4 6

80%

14

Méně často

1x týdně

3-4x týdně

1x denně

5

7

27 10 15

60% 39

50%

2 8 6

17

70%

Několikrát denně

14

23 24

13

40% 14

30%

20%

36

41

48

21

10% 6

0% Televize

Rádio

Noviny

Zpravodajské weby

Zdroj: netpanel omnibus MEDIARESEARCH, listopad 2009

Zdroj: netpanel omnibus MEDIARESEARCH, listopad 2009

52


GENERATION 1 2 3

9. Volný čas, hodnoty a postoje

53


VOLNÝ ČAS  VĚTŠINA RESPONDENTŮ V CÍLOVÉ SKUPINĚ 15 – 44 LET SLEDUJE TV DENNĚ (80 %).  KE KAŢDODENNÍM ČINNOSTEM PATŘÍ TAKÉ STAROST O DOMÁCNOST, POSLECH RÁDIA A TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU S RODINOU NEBO DĚTMI

Jak často děláte následující činnosti? Celý vzorek, N=518 Denně

Týdně

Měsíčně nebo méně často

Sledování TV

80%

Starost o domácnost

17%

61%

Poslech rádia

51%

Trávení volného času s rodinou nebo s dětmi

49%

Péče o děti

30% 23%

Nákupy

8%

28%

Osobní setkání s kamarády

22%

Četba knih

21%

Sledování DVD, videa

18%

Četba časopisů

21%

Hraní her na herních konzolích… 6%

Návštěva restaurací, barů, kaváren 5%

17%

30% 28%

27%

32% 36%

36%

32% 9%

6%

9%

40%

23%

19% 62%

37%

56%

3%

86%

Návštěva divadla, koncertů a jiných… 7%

10%

82% 20%

6% 19%

40%

41%

1%

1%

32%

28%

Návštěva kina 3%

0%

10%

8%

40%

14% 9%

16%

44%

23%

Pokec s kamarády po telefonu

9%1%

54%

25%

Poslech MP3, iPod

2%

34%

44%

Aktivní sportování (fotbal, lyţe, aerobic, ...)

Nikdy

40%

10% 60%

Zdroj: netpanel výzkum – At Media, 15-44 let, březen 2010

80%

100%

54


GENERATION123 -KAŢDODENNÍ ČINNOSTI + VOLNÝ ČAS  MIDDLE FAMILIES + YOUNG FAMILIES SE DENNĚ VĚNUJÍ PÉČI O DĚTI A VOLNÝ ČAS TRÁVÍ S RODINOU.  NET GENERATION + YOUNG FAMILIES MAJÍ VĚTŠÍ POTŘEBU SPOLEČENSKÉHO ŢIVOTA – NET GENERATION SE S KAMARÁDY DENNĚ VIDÍ OSOBNĚ – YOUTH + YOUNG FAMILIES S NIMI ALESPOŇ „KECÁ“ PO TELEFONU.

Děláte denně následující činnosti? Celý vzorek, N=518 Total

15 - 24 let 80%

Sledování TV

Poslech rádia

51%

Trávení volného času s rodinou nebo s dětmi

49% 44%

Péče o děti

28%

Nákupy

66%

35%

16%

23%

Pokec s kamarády po telefonu

22%

25%

Četba knih

21%

22%

51%

44%

26% 11%

55%

56%

10%

Poslech MP3, iPod

14%

57%

61%

30%

25%

Četba časopisů

70%

53%

42%

18%

92%

73%

39%

Osobní setkání s kamarády

Sledování DVD, videa

85%

63%

61%

Starost o domácnost

35 - 44 let

25 - 34 let

14% 11%

24%

34% 9%

16% 15%

19% 16% 16%

21%

11% 15%

Aktivní sportování (fotbal, lyţe, aerobic, ...) Hraní her na herních konzolích (playstation, …)

9%

13%

7%

6%

6%

10%

6%

3%

Návštěva restaurací, barů, kaváren

5%

8%

3%

3%

Návštěva kina

1%

2%

1%

1%

Návštěva divadla, koncertů a jiných kulturních akcí

1%

2%

0%

1%

Zdroj: netpanel výzkum – At Media, 15-44 let, březen 2010

55


JAK NEJRADĚJI TRÁVÍTE SVŮJ VOLNÝ ČAS? Nejraději ho trávím s přáteli venku pokud je hezky a nebo s přáteli na Skypu nebo hrajeme společně hry (Counter strike atd.) Relaxace u PC, aktivní sport jako fotbal, futsal, lyže, inline, kolo.

Nejraději chatuju a volám přes s Skype s kamarádem. Na druhém místě je psaní mých povídek a na třetím obdivování přírodních Podle nálady. Někdy u zázraků. počítače prostě surfuji po internetu, někdy rád zajdu do baru/hospody/čajovny s přáteli, někdy rád sáhnu po knížce.

Mladá generace nejčastěji tráví čas s přáteli venku. U rodin je priorita trávit čas spolu a s dětmi. V případě že jsem unavená ulehám k televizi a sleduji zmíněné programy, ale o víkendu jsem venku na kole, bruslích, saních s rodinou.

Miluji čtení zamilovaných historických románů, sleduju oblíbené filmy na DVD nebo televizi. Ale až když děti spí.

Vaření, starost o domácnost, sportování - když mi to dovolí můj zdravotní stav Nejraději s rodinou, při sportu. Volného času moc není, takže když je jsou to přátelé, rodina, domácnost, sportovní aktivita, kultura a pak taky odpočinek.

Mám malé dítě, takže téměř všechen volný čas trávím s dcerou... občas si ráda večer zajdu s kamarády na skleničku nebo dobrý salát... Jelikož jsem lenoch tak lenošením, relax a práce kolem rodinného domu.

Zdroj: netpanel výzkum – At Media, 15-44 let, březen 2010

U svých oblíbených pořadů, při krásném počasí v přírodě a opalování na slunci.

56


HODNOTY A POSTOJE (1 ... URČITĚ ANO, 4 ... URČITĚ NE)  MIDDLE FAMILIES A YOUTH – YOUNG FAMILIES POVAŢUJÍ ZA NEJDŮLEŢITĚJŠÍ MÍT ZDRAVÉ A ŠŤASTNÉ DĚTI, RODINA PRO NĚ ZNAMENÁ VÍCE NEŢ PŘÁTELÉ.  NET GENERATION JE OTEVŘENÁ, RÁDA POZNÁVÁ NOVÉ LIDI, MILUJE AKCE S PŘÁTELI A VEČÍRKY, A DÁVAJÍ PŘEDNOST TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU S PŘÁTELI RODINOU. PostojPŘED k výrokům Celý vzorek, N=518 15 - 24 let

Total Nejdůleţitější je pro mě v ţivotě mít zdravé a štastné děti.

1,66

1,40

Nabídka TV programu by měla být co nejširší.

1,60

Rodina pro mě znamená víc neţ moji přátelé a práce.

1,64

Rád poznávám nové lidi.

1,86

Nejraději trávím svůj volný čas s rodinou.

1,87

Rád nakupuji nové věci.

1,92

Mám rád akce s přátely, večírky, kdyţ se něco děje.

1,95

Ve svém volném čase dávám přednost odpočinku.

2,07

Mám rád všechny technologické novinky.

2,08

Nakupuji výrobky především podle ceny.

2,10

Nejraději trávím svůj volný čas s přáteli.

2,12

Nejsem ochoten platit za ţádný mediální obsah

2,15

1,55

25 - 34 let

35 - 44 let

1,33

1,21

1,60

2,02 1,63

1,41

1,49

1,94 2,31

1,77

1,64

1,65

1,66 1,91 2,05

2,01 1,64 2,10 2,17

2,12

1,95

2,01

2,20

2,03

2,09

2,12

2,11

2,12

1,77 2,05

Zdroj: netpanel výzkum – At Media, 15-44 let, březen 2010

2,23

2,16

2,37

2,25

57


GENERATION123 (1 ... URČITĚ ANO, 4 ... URČITĚ NE)    

NET GENERATION MÁ RADĚJI DOBRODRUŢSTVÍ A DÁVÁ PŘEDNOST ZNAČKOVÉMU ZBOŢÍ. MIDDLE FAMILIES – MÉNĚ SPOLEČENŠTÍ – PŘED SPOLEČNOSTÍ DÁVAJÍ PŘEDNOST TZV. „HOMINGU“ DOMA. S ROSTOUCÍM STÁŘÍM KLESÁ DŮLEŢITOSTPostoj PRACOVNÍ KARIÉRY. k výrokům MALÉ DĚTI PŘIVÁDĚJÍ YOUTH + YOUNG FAMILIES ZPĚTN=518 K TELEVIZI. Celý vzorek, 25 - 34 let

15 - 24 let

Total Moje pracovní kariéra je pro mě velice důleţitá.

2,16

Televizi mám často puštěnou jako kulisu k jiným činnostem.

2,17

1,99

35 - 44 let 2,26

2,22

2,23

2,12

2,17

Jsem spokojen se způsobem svého ţivota, nechci ţádné změny.

2,34

Vyhovuje mi nahrát si program a pustit si jej, kdy se mi hodí.

2,37

2,32

2,46

Dávám přednost značkovému zboţí.

2,44

2,28

2,49

2,44

2,27

2,30

2,32 2,57

Za kvalitní mediální obsah jsem ochoten i zaplatit.

2,68

2,74

2,72

2,56

Nejčastěji se sejde naše rodina pohromadě u televize.

2,68

2,74

2,71

2,57

Společnost příliš nevyhledávám, rád zůstávám doma.

2,74

2,70

2,54

Ve svém volném čase rád vyhledávám dobrodruţství …

2,92

Ke své práci nemám ţádný zvláštní vztah.

2,96

Díky rodině (dětem) sleduji nyní televizi více neţ dříve.

2,97

Televizní reklamy jsou zábavné.

3,22

2,96

2,67 2,90 3,25 3,32

Zdroj: netpanel výzkum – At Media, 15-44 let, březen 2010

2,97 2,96 2,79

3,21

3,15 3,03 2,89

3,13

58


HODNOTY A POSTOJE (1 ... URČITĚ ANO, 4 ... URČITĚ NE)  MULTITASKING DIVÁCI MAJÍ VĚTŠINOU PUŠTĚNOU TV JAKO KULISU. S TÍMTO NESOUHLASÍ PROGRAMOVÝ DIVÁCI.  HLAVNĚ PRO RODINNÉ DIVÁKY ZNAMENÁ RODINA VÍC NEŢ PŘÁTELÉ A PRÁCE.

TVRZENÍM ROZHODNĚ

Postoj k výrokům Celý vzorek, N=518 Programový

Total Nejdůleţitější je pro mě v ţivotě mít zdravé a štastné děti.

Rodinný

1,49

1,40

1,26

Nabídka TV programu by měla být co nejširší.

1,60

1,68

Rodina pro mě znamená víc neţ moji přátelé a práce.

1,64

1,69

Nejraději trávím svůj volný čas s rodinou.

1,48

1,58

1,52

1,47

1,96

1,87

Multitasking

1,79

1,62

2,09

Mám rád všechny technologické novinky.

2,08

2,09

2,19

1,94

Nejraději trávím svůj volný čas s přáteli.

2,12

2,18

2,17

1,99

Moje pracovní kariéra je pro mě velice důleţitá.

2,16

2,17

Televizi mám často puštěnou jako kulisu k jiným činnostem.

2,17

Vyhovuje mi nahrát si program a pustit si jej, kdy se mi hodí.

Nejčastěji se sejde naše rodina pohromadě u televize. Díky rodině (dětem) sleduji nyní televizi více neţ dříve. Televizní reklamy jsou zábavné.

2,30 3,10

2,26

2,37

2,68 2,97 3,22

1,97

1,85

1,46

2,41

2,84 3,14 3,25

Zdroj: netpanel výzkum – At Media, 15-44 let, březen 2010

2,45

2,50

2,72

2,72

3,23

3,10

3,17

59


GENERATION 1 2 3

10. Shrnutí

60


SUMMARY  Mediální vybavenost domácností roste a obměňuje se – zvyšuje se podíl domácností, které mohou sledovat větší počet TV stanic.  Televize je stále dominantním médiem – z hlediska míry konzumace i vnímání.  Sledovanost TV v posledních letech neklesá – mění se však struktura sledovaných stanic směrem k vyšší sledovanosti tzv. ostatních stanic (tematické stanice, nové stanice…)  Televize posiluje svou roli z hlediska vnímání v oblasti nositele zábavy - internet naopak posiluje svou roli v oblasti aktuálních informací a vzdělávání.  Televize je stále nejoblíbenějším námětem rozhovorů s přáteli. U Net generation se však internet stává stejně oblíbeným tématem rozhovorů jako televize.  Sledovanost TV roste s věkem a je ovlivněna též založením rodiny – rodiče sledují s dětmi „dětské“ pořady kanály. Televize je stále jednou z nejoblíbenějších společných rodinných aktivit.  Televize a internet se vzájemně podporují - Net generation hledá TV obsah na internetu – ačkoliv patří k nejslabším konzumentům klasické TV – je zároveň nejsilnějším konzumentem online TV + videoserverů. 61


NET GENERATION – POSTOJE A NÁZORY

NET GENERATION = AKCE, ZÁBAVA, PŘÁTELÉ, ADRENALIN, KOMUNIKACE, ONLINE, MOBILNÍ GENERACE…  Převažují ekonomicky neaktivní, studenti, bezdětní, žijící s rodiči nebo samostatně…  Mají rádi akce s přáteli, večírky – prostě když se něco děje (85%)  Ve volném čase vyhledávají adrenalinové dobrodružství (38%).  Jsou otevření ke změnám, rádi poznávají nové lidi (92%).  Kariéra je pro ně důležitá (76%).

 Přátelé a kamarádi u nich hrají silnou roli – navzájem se ovlivňují, povídají o médiích, nejčastějším médiem, o kterém jde řeč, je internet a televize.  Jsou značkoví (60%) a rádi nakupují nové věci… (86%) – ALE EKONOMICKY SLABÍ – NEAKTIVNÍ. 62


GENERATION1 – JACÍ JSOU? cílevědomá, vím co od života chci a chci v něm být pokud možno úspěšná, mám ráda společnost a také ráda poznávám nové věci

Ráda vybočuju z davu. Mám svojí hlavu, za svými názory si stojím a je těžké mi je vyvrátit. Dá se se mnou vycházet, pokud člověk zná hranici…

Net generation teens and tweens

obyčejný, upřímný, neškodný, hodný, kamarádský člověk, který si na nic nehraje a má to snad v hlavě v pořádku, člověk co nesnáší lidskou blbost a hraní

Zdroj: netpanel výzkum – At Media, 15-44 let, březen 2010

Jsem jiný než většina lidí. Mám chuť zlepšit svět zjednodušeně řečeno. Ale jasně, že jsem občas líný atd.

Ve věku 18ti let o tomto asi ještě nemám jasno pravděpodobně jeden z těch (skoro) sedmi miliard lidí co se snaží v životě něčeho dosáhnout…

63


NET GENERATION – AKTIVNÍ ZPŮSOB TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU Nejraději ho trávím s přáteli venku pokud je hezky a nebo s přáteli na Skypu nebo hrajeme společně hry (Counter strike atd.)

Dnešní doba jim nabízí mnoho jiných způsobů trávení volného času než jen TV a oni toho aktivně využívají…  50 % z nich se alespoň jednou týdně věnuje aktivnímu sportování  32 % navštěvuje alespoň jednou měsíčně kino  41 % navštěvuje alespoň jednou měsíčně koncerty, divadla nebo jiné společenské akce  64% je alespoň jednou týdně v hospodě, restauraci, baru, kavárně…  51% z nich je denně v osobním setkání s kamarády

64


GENERATION1 – JAK VIDÍ SVOU GENERACI? První generace vyrůstající ve svobodné demokracii – „born after revolution“

Generace rádoby vysokoškoláků kteří si myslí že jim leží svět u nohou.

Velice rychle se učící novým věcem a nemá problémy s velkými rozhodnutími. První demokratická a svobodná po dlouhé době. Se všemi klady i zápory. O malý kus lepší než ta předchozí, stejně jako byly o kus lepší všechny generace předtím.

…namyšlená, drzá, arogantní, cílevědomá, závislá na technologiích (mp3, internet, mobil), ambiciózní, bezstarostná, bez respektu k autoritám, PRVNÍ DEMOKRATICKÁ A SVOBODNÁ …

…jelikož jsem se narodila až po revoluci, tak si myslím že jsme generace, která si v podstatě dělá co chce, chybí nám určitá disciplína a pořádek, jediné o co se staráme je oblečení, internet, druhé pohlaví, alkohol a drogy,

Zdroj: netpanel výzkum – At Media, 15-44 let, březen 2010

Namyšlená, posedlá vzhledem a bohatstvím a nemající respekt. Musím ale říct, že ne všichni jsou takoví. Znám spoustu výjimek.

Naše generace je závislá na internetu a obecně na spojení se světem. Je asi více samostatná.

Naše generace zcela změní všechny způsoby žití atd. Lidé jsou inteligentnější a taky jsme nezažili režim...To je velká změna v průběhu života, myslím že to bude stále lepší a lepší.

65


NET GENERATION + MEDIA  Televizi nejčastěji sledují sami (44 %), častěji než ostatní také se sourozenci nebo přáteli (9 %).

 Nejčastěji televizi zapínají a teprve hledají co je zaujme přepínáním kanálů (38 %). Pokud se jim nějaký televizní seriál, film nebo pořad zalíbí, rádi se k němu vracejí a často je to zastaví i při televizním surfování…  44 % poslouchá denně MP3 nebo iPod…  65 % z nich má často puštěnou televizi k nějakým činnostem – nejčastěji k práci na internetu a k domácím pracím – často také psaní SMS …  Nejsou příliš ochotni platit za mediální obsah (73%) – internetová generace si zvykla, že mediální obsah je zdarma…  Milují komedie, rádi se baví – nejméně ze všech vyhledávají TV zpravodajství – to konzumují především prostřednictvím zpravodajských serverů….

66


GENERATION123 - NEJOBLÍBENĚJŠÍ OSOBNOST – HRDINA Martina Sáblíková. Je prostě nej. Obdivuji její skromnost.

Leoš Mareš. Je vtipný, sympatický a pohledný

Zdroj: netpanel výzkum – At Media, 15-44 let, březen 2010

Karel Roden. Je super člověk, lidský, charizmatický 67


NET GENERATION + MEDIA Internet pro ně představuje hlavní zdroj informací a vzdělání – ale je také důležitým zdrojem zábavy a komunikace  79 % je denně na komunitních sítích.

 > 60 % denně konzumuje video na videoserverech

Nejslabší „klasičtí“ TV diváci

Silní hráči - herní konzole

Nejsilnější uţivatelé komunitních sítí

Net generation Nejsilnější konzumenti MP3

Nejsilnější “internetoví konzumenti

 Mobilita - typická vybavenost = mobilní telefon, notebook, MP3  Zkouší novinky – televizi jsou připraveni sledovat i „netradičním“ způsobem – internet, mobilní telefony, iPod – mobilní televize.

Nejsilnější konzumenti TV obsahu a videí na internetu

Nejčastější konzumenti DVD

68


YOUTH + YOUNG FAMILIES

YOUTH + YOUNG FAMILIES = DĚTI + PRÁCE = MÉNĚ VEČÍRKŮ – VÍCE VEČERŮ STRÁVENÝCH DOMA Rozštěpená generace – cca 50 % má již vlastní rodinu – malé děti cca 50% = singles(25 %) + „active pairs“. Ekonomicky aktivní + pětina na mateřské (rodičovské dovolené) = kombinuje životní styl bližší Net generation s životním stylem rodin s malými dětmi….  Rodina je na prvním místě – nejraději tráví svůj volný čas s rodinou (84 %). Přesto se snaží žít společenským způsobem – 41 % se vídá několikrát týdně se svými přáteli.  Když se s přáteli nevídají tak často, jak by chtěli, alespoň s nimi komunikují prostřednictvím mobilů (24% denně) .  33 % sleduje televizi nyní více než dříve kvůli dětem = nadprůměrná obliba dětských pořadů a pohádek (23%).

 24 % ještě vyhledává ve volném čase dobrodružství – adrenalin. 69


GENERATION2 – YOUTH + YOUNG FAMILIES – JACÍ JSOU? Normální otec, počítačový technik, který má rád sport na aktivní rekreační úrovni (ne sedět u TV a koukat na sport, ale radši se trošku protáhnout) rodinný typ, přátelská, ráda se bavím, ale rodina je pro mě vše.

Youth + Young families

Jsem jiný než většina lidí. Mám chuť zlepšit svět zjednodušeně řečeno. Ale jsem plně oddaná jasně, že jsem občas líný dceři,péče o ní mě atd. naplňuje, našla

jsem v sobě lásku, o které jsem neměla ani zdání

normální člověk s rozumem v hlavě a většinou se srdcem na dlani

pracovitý, ne moc svědomitý, rád se bavící, Přátelská, sebejistá, ambiciózní, chápavá a vstřícná.

Veselý, sportovně založený, společenský.

Zdroj: netpanel výzkum – At Media, 15-44 let, březen 2010

Ve věku 18ti let o tomto asi ještě nemám jasno pravděpodobně jeden z těch (skoro) sedmi miliard lidí co se snaží v životě něčeho na první pohled uzavřená, dosáhnout… pracovitá, ctižádostivá, kamarádská....

70


YOUTH + YOUNG FAMILIES A VOLNÝ ČAS Mám malé dítě, takže téměř všechen volný čas trávím s dcerou... občas si ráda večer zajdu s kamarády na skleničku nebo dobrý salát...

Dnešní doba jim nabízí spoustu možností jak trávit volný čas, ale péče o děti a zaměstnání znamenají méně volného času a více času stráveného v domácnosti – v rámci generací středně silní konzumenti TV.

 19 % alespoň jednou měsíčně navštěvuje kino  38 % aktivně sportuje alespoň jednou týdně  35 % alespoň jednou týdně navštěvuje bary nebo restaurace  21 % navštěvuje několikrát měsíčně koncerty, divadla a jiné společenské akce

71


GENERATION2 - JAK VIDÍ SVOU GENERACI? „Poslední generace vychovaná v totalitě…“ na prvním místě je spíše kariéra než rodina jako tomu bylo dříve

Jde jí především o peníze.

Snaží se dosáhnout svých cílů. Někteří zakládají rodiny a starají se, aby byli zajištěni. Někteří užívají života a starost o budoucnost nechávají na později.

Moje generace jsou ambiciózní lidé, kteří to chtějí někam dotáhnout v pracovním životě a chtějí si užít nových svobod po roce 1989. je tak trochu pořád free, a i zatím nedospělá, i když se to velmi lepší jakmile jsme si pořídili děti

upracovaná, bez jistot, zadluţená, uţívá si ţivota, technologická, uspěchaná, jde jí o peníze a kariéru, otevřenější, sebevědomá, ambiciózní, GENERACE, KTERÁ MĚLA ŠANCI…

Sebevědomá, někdy až přespříliš. Bez svědomí a zábran.

internetová, aktivní odpočinek, sobecká a bezohledná

Zdroj: netpanel výzkum – At Media, 15-44 let, březen 2010

Moje generace se narodila těsně ke konci tyranské nadvlády, před tím, než se tu začalo dařit kapitalistům. Trpíme tím, jak ti co zažili komunismus a socialismus teď vládnou, ale názory už nedokáží změnit. Naše generace bude tahat republiku ze dna …

otevřenější,víc si užívá života

Máme šanci-to naši rodiče neměli,kdo se nebojí může docílit všeho co chcecestovat,založit firmu-je jen na nás co se svým životem uděláme

72


YOUTH + YOUNG FAMILIES + MEDIA  V rámci generací – středně silní TV konzumenti + středně silní internetoví konzumenti.  Nejčastěji si vyberou na co se budou v TV dívat a po skončení vybraného pořadu ještě přepínají a hledají co je zaujme jinde (42 %). 37 % televizi zapíná a teprve hledá, co je zaujme.  Nejčastěji sledují televizi s rodinou (39 %) – je to generace, která nejvíce sleduje TV s dětmi (13%).  V rámci generací nejsilnější uživatelé online shopů = ekonomická síla + silný vztah k internetu.  V rámci generací nejsilnější uživatelé Skypu + nejsilnější posluchači online rádií.  Silní uživatelé komunitních sítí – (denně 48 %).

73


MIDDLE FAMILIES – POSTOJE A NÁZORY MIDDLE FAMILIES = USAZENĚJŠÍ STYL ŢIVOTA - POHODLÍ + RODINNÁ TELEVIZE + INTERNET- INFO  Převažují ekonomicky aktivní, rodiny s většími dětmi – vyšší zastoupení podnikatelů….  Rodina je pro ně velice důležitá.  Společnost vyhledávají již méně – rádi zůstávají také doma (48 %).  V rámci generací nejvyšší ochota platit za kvalitní mediální obsah (48 %) – ekonomicky nejsilnější generace – produktivní věk + vydělávají oba partneři.  Ve volném čase se věnují zejména odpočinku (82%)… Adrenalin – dobrodružství je příliš neláká.  Rodinný charakter televize = místo, kde se nejčastěji schází rodina (47%).

74


GENERATION3 - JACÍ JSOU?

na první pohled uzavřená, pracovitá, ctižádostivá, kamarádská....

obyčejný průměrný člověk

Jsem nerada středem pozornosti ,nerada mám změny

Middle families – velvet generation Upřímný, veselý, přiměřeně sebevědomý, cílevědomý, ale taky někdy líný

Usedlý a seriózní s pevnými názory na okolní dění

Domácí typ, hodně pracující a milující rodinu.

žena -usměvavá a hodně výřečná, trochu stydlivá, kamarádská i mírně cholerická. Moje rodina je moje priorita. Co slíbím snažím se to dodržet.

Zdroj: netpanel výzkum – At Media, 15-44 let, březen 2010

75


MIDDLE FAMILIES A VOLNÝ ČAS V případě, že jsem unavená, ulehám k televizi a sleduji zmíněné programy, ale o víkendu jsem venku na kole, bruslích, saních s rodinou.

Současný život jim sice nabízí spoustu možností jak trávit volný čas, ale na druhé straně je již láká pohodlí domova, k televizi mají vybudovaný dostatečně silný vztah, i když drtivá většina této generace je již také na internetu.  Nejoblíbenější způsob trávení volného času – s rodinou a s dětmi (27 %).  Osobní setkání s přáteli jsou méně častá (25 % jednou týdně).  Kulturní aktivita (návštěvy divadel, kin, koncertů) je v rámci generací nejnižší

 25% navštěvuje alespoň jednou týdně hospody, restaurace, bary nebo kavárny  Pro 13% z nich je sledování TV nejoblíbenější způsob trávení volného času 76


GENERATION3 - JAK VIDÍ SVOU GENERACI? Revoluční generace – „velvet generation“ - generace poznamenaná komunismem

Vyrůstali jsme v socialismu,nebyly počítače, hráli jsme si venku a byli jsme takoví šťastnější.

Ta která revoluci odnesla nejhůře. V době převratu jsme právě dokončili socialistické školy a neměli znalosti a ty správné funkce, abychom z privatizace vytěžili, co nejvíce. Také jazykově strádáme dosud.

• Generace …zklamaná, pracovitá, nenáročná, prospěchářská, sobecká, skromná, poslední slušně vychovaná, generace na rozhraní, málo sebevědomá, GENERACE PLNÁ OČEKÁVÁNÍ, KTERÁ SE NESPLNILA…

na rozhraní mezi socialismem, v kterém jsme byli vychováváni a kapitalismem, který se začal znovu rozvíjet na prahu naší dospělosti

Zmatená… neví jestli chce volny trh nebo socialismus...

Zdroj: netpanel výzkum – At Media, 15-44 let, březen 2010

Moje generace není zkažená, narodili jsem se v 70.letech, máme na co vzpomínat a jsem ráda, že jsem se nenarodila v jiné době. Nyní již tak spokojená nejsem.

Poslední, co ještě nezneužívá systém a uznává morální hodnoty, respektive zbytky morálních hodnot.

Poznamenaná komunismem a zklamaná, že ty lepší časy nepřišly dřív a stále nejsou takové, jak se očekávalo.

77


MIDDLE FAMILIES A MÉDIA  V rámci generací – nejsilnější televizní konzumenti – sledování TV patří k „pohodlnějšímu“ způsobu života.  Většina z nich je však denně na internetu – nejčastější způsob využití = e-maily, vyhledávání informací, 28 % denně sleduje videa na internetu.  Slabší uživatelé komunitních webů – odlišný způsob komunikace + větší obava ze zveřejnění osobních informací.  Zhruba čtvrtinu celkové doby strávené sledováním TV stráví sledováním „ostatních“ neceloplošných stanic (tematické stanice atd.).  Oblíbené TV programy – méně zábavy, více poučení – zpravodajství, přírodovědné, populárně vědecké, kvízy.  Dávají přednost tradičnějšímu způsobu výběru TV pořadu – tisk (přílohy deníků).  Nejčastěji si vyberou, na co se budou v TV dívat, a po skončení vybraného pořadu ještě přepínají a hledají, co je zaujme jinde (44 %). 78


Klepnutím lze1upravit G ENERATION 2 3 styl předlohy nadpisů.

DĚKUJEME ZA POZORNOST At Media Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, 180 00 tel.: +420 222 998 718 web: www.atmedia.cz

Generace.1.2.3  
Generace.1.2.3  

Češi a televize 2010. Výzkum Mediaresearch pro At Media

Advertisement