Skelett- & Ledhälsa

Page 1

Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet Skelett-
Ledhälsa Läs mer på folkhalsasverige.se 07 Reumatikerförbundet Forskning kartlägger mekanismerna bakom JIA. 08 Ledfitness Effektiv behandlingsform för dig med ledproblem. 14 Unga Reumatiker Alla unga reumatiker ska få känna livsglädje.
&
En familjehistoria om reumatism
Hanna & Ruth Kindblom Eriksson

Cyxone

Ny generation läkemedel förmedlar nytt hopp till patienter med reumatoid artrit, en kronisk inflammatorisk folksjukdom.

Barn med ledsjukdom behöver skräddarsydd behandling

I den här tidningen träffar du Ruth som är åtta år och har barnreumatism (JIA). Hon är ett av närmre 1700 barn i Sverige lever med juvenil idiopatisk artrit.

Karolinska Institutet

Högintensiv träning för personer med den ovanliga reumatiska sjukdomen Systemisk Lupus Erythematosus.

Tack vare nya läkemedel och bättre behandlingar kan hon leva ett friare och friskare liv än vad mamma Hanna kunde när hon växte upp. Fast Ruth har ändå problem med stela, svullna leder och smärta, framför allt när hon har skov. För att må hyggligt bra måste hon bland annat ta sina sprutor, lämna prover, gå på undersökningar och träna i varmvattenbassäng.

Visserligen har vården numera stora möjligheter att behandla juvenil idiopatisk artrit, men den kan fortfarande inte botas och vi har fortfarande barn/ungdomar vars leder skadas för gott av sjukdomen.

Skräddarsydd behandling

De flesta barn med ledsjukdom har en helt annan sjukdom än vuxna. De blir sjuka tidigt i livet, oftast innan de fyller två. Sjukdomen påverkar dem genom hela deras uppväxt.

Expertpanel: Insikter från branschen Ta del av experterna TeamOlmed, Ledplastikcentrum och Ryggkirurgiskt Centrums insikter inom ortopedteknik och ortopedi.

Projektledare: Josefin Olsson (josefin.olsson@mediaplanet. com) Verkställande direktör: Arvid Olofsson Redaktionschef:

Tim Sobek Affärsutvecklare: Louise Rask Designer: Daniel

Petersson Distribution: Svenska Dagbladet 14-03-2023

Tryckeri: Bold Printing Mediaplanet kontaktinformation: E-post: tim.sobek@mediaplanet.com Omslagsfoto: Jacob

Gabrielsson. Alla bilder ägs av Shutterstock om inget annat anges.

@Mediaplanetsweden

Återvinn gärna tidningen

Därför är den forskning som Reumatikerförbundet och vår ungdomsorganisation Unga Reumatiker finansierar så viktig. Inte minst behöver forskningen intensifieras för att bättre kunna skräddarsy behandling för varje individ tidigt i sjukdomsförloppet, med hjälp av prognostiska tecken från bland annat blodprover och kliniska fynd.

Läkare jag pratar med vittnar om alla de frågor om kosten de får av föräldrar, som de inte kan svara på, mer än att rekommendera föräldern att pröva det som är ofarligt. Här behövs mer forskning om sambandet mellan mag- /tarmkanalens immunologi och utveckling av ledinflammation. Vi behöver även mer forskning om exempelvis den smärta som barn med

Tidig diagnos och regelbunden anpassad träning

är viktig för många reumatiker.

Lotta Håkansson

JIA upplever, smärta som ger dem en lägre tröskel för smärta över tid.

Anpassad träning är av stor vikt vid reumatism Tidig diagnos och regelbunden anpassad träning är viktig för många reumatiker. Med envis träning kan sjukdomsutvecklingen ibland fördröjas och en operation för att exempelvis få en ny höftled undvikas eller skjutas på framtiden. Om en operation ändå görs är rätt träning nödvändig för att kroppen ska kunna fungera så normalt som möjligt så fort som möjligt. För många är träning i varmvattenbassäng den enda möjliga träningsformen. Genom våra föreningar arrangerar vi varmvattenträningar i hela landet, men tyvärr minskar antalet bassänger i snabb takt. Hjälp oss sätta stopp för det genom att dela vårt Bassänguppror i sociala medier! Läs mer på reumatiker.se/ bassangupproret.

Slutligen; Att läkemedel är slut på apoteken eller restnoterade drabbar många reumatiker, även barn som behöver läkemedel i speciella styrkor. Så kan vi inte ha det!

Drömmen om en smärtfri barndom!

Tack vare reumatologisk forskning fnns det behandling som hjälper tusentals barnreumatiker.

Varje år kommer vi lite närmare en värld där inget barn måste lida av en uppväxt med sprutor och sjukhusvistelse. Där alla barn kan känna livsglädje och få sina drömmar uppfyllda.

Skänk en gåva till forskningen!

Använd QR-koden eller surfa till: reumatiker.se/barnreumatikerdagen

2 Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet Läs mer på folkhalsasverige.se
06
Text
FOTO: REUMATIKERFÖRBUNDET I DETTA NUMMER LEDARE
07 13

Djävulsklo – en välstuderad medicinalväxt 1

En av de bäst dokumenterade växtmedicinerna.

Hundratals publicerade studier stödjer och bekräftar den traditionella användningen.

Flexiloges® – växtbaserad smärtlindring vid

artros

Innehåller extrakt av medicinalväxten Djävulsklo.

Receptfritt i värkhyllan på närmsta apotek och online.

Kirurgi

När tidigare steg är otillräckliga Protes/Steloperation

Tilläggsbehandling

Vid otillräcklig effekt av grundbehandlingen

Så passar Flexiloges® in i behandlingspyramiden för artros Som tilläggsbehandling för att bryta smärttröskeln för träning/sjukgymnastik.

När smärtlindring behövs under längre tid.

När smärtstillande läkemedel inte är ett alternativ.

I tidig fas (vid lätt ledförslitning)

Djävulsklo

Läkemedel Hjälpmedel Alternativa behandlingar

Grundbehandling

Vid första symptom

Information/Utbildning

Träning/Fysioterapi Viktminskning vid behov

Källa: Socialstyrelsens ”Behandlingspyramid för artros” ur ”Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar”

Att använda Flexiloges ®

• För daglig användning: 1 tablett morgon och kväll.

• Sväljes hela, med ett halvt glas vatten, i samband med måltid.

Flexiloges® är ett traditionellt växtbaserat läkemedel registrerat hos Läkemedelsverket. Används för lindring av smärta vid lätt ledförslitning (artros). Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Bör ej användas av gravida, ammande eller personer under 18 år. Om symtomen förvärras eller kvarstår efter 4 veckors användning bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras. Läs bipacksedeln noga före användning. Mer information på www.fass.se.

Konsumentkontakt: Dr. Loges Nordics AB, info@loges.se, www.loges.se

1.) Thomas Brendler . “From Bush Medicine to Modern Phytopharmaceutical : A Bibliographic Review of Devil’s Claw Harpagophytum spp.)”, Pharmaceuticals 2021, 14(8), 726; https:// doi.org/10.3390/ph14080726

Scanna QR-koden och läs mer:

ALLA

Specialistbehandling i rätt tid avgörande för individer med psoriasisartrit

Psoriasisartrit är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som kan orsaka smärta, stelhet och svullnad.

Psorasisartrit är en sjukdom som ofta går i skov. Detta beror på att immunförsvarets reaktion, som orsakar symtomen, varierar i aktivitet då det finns många aktiverande men också bromsande faktorer som påverkar immunförsvaret. Under skoven mår patienten sämre och mellan dessa perioder mår patienten i allmänhet bättre. Hur länge skoven pågår är väldigt individuellt.

Psoriasisartrit är en sjukdom som har sin grund i immunförsvaret och dels kan ta sig uttryck i psoriasis på huden, dels i form av ledvärk och svullnader. De vanligaste symtomen vid psoriasisartrit är stelhet, smärta vid rörelse eller vila, ömhet i muskler och senfästen samt svullna leder. Psoriasisartrit orsakas av att kroppens immunförsvar reagerar genom att initiera en inflammation som skadar patienten, säger Sara Bucher, överläkare i reumatologi och verksamhetschef på Reumatologiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro. Psoriasisartrit är en svårgreppbar inflammatorisk sjukdom som kräver en förståelse för immunförsvaret liksom lederna och musklernas funktion, den så kallade rörelseapparaten. Ett av de vanligaste symtomen är morgonstelhet som blir bättre vid fysisk aktivitet, ett annat är ledsvullnader och smärta. Många patienter med misstänkt psoriasisartrit vänder sig i första hand till primärvården. Individer som har problem med psoriasis vänder sig kanske i första hand till en hudklinik. Sara Bucher betonar vikten av

en god samverkan mellan dessa tre aktörer för att patienterna ska kunna få rätt hjälp.

Professionsöverskridande team kan bistå med rehabilitering Samtidigt råder det en brist på reumatologer i delar av landet, vilket innebär att tillgången till dessa specialister varierar. När antalet reumatologer är för få finns det, enligt Sara Bucher, en risk att personer med misstänkt psoriasisartrit inte får träffa en reumatolog.

Det är viktigt att patienter som uppvisar symtom får komma till en reumatologisk klinik som har tillgång till expertkompetens och de avancerade verktyg som behövs för att kunna ställa rätt diagnos och sätta in rätt behandling i tid. Via en reumatolog kan patienten även få tillgång till ett team som kan hjälpa till med alltifrån fysisk aktivitet till rehabilitering och att hitta rätt förhållningssätt till sin sjukdom, säger hon.

Hon rekommenderar patienter att söka information kring ledsmärta på 1177 och att gradera sin smärta via testverktyget

Lämna inget osagt!

Sara Bucher Överläkare i reumatologi och verksamhetschef på Reumatologiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro

”Ont i lederna”, som utvecklats av reumatologer i samarbete med Reumatikerförbundet. Det gör att man kan få ut betydligt mer av besöket i primärvården. Man kan även be sin distriktsläkare att rådfråga en jourhavande reumatolog vid behov.

Det är viktigt att man som patient lär känna sin sjukdom. Som läkare har jag tillgång till fler behandlingsalternativ idag än om vi tittar fem år tillbaka i tiden, vilket förstås är positivt, säger Sara Bucher.

När du träffar din läkare är det viktigt att du vågar vara öppen och ger en tydlig bild av hur din psoriasisartrit påverkar dig. Psoriasisartrit innebär ofta en komplex sjukdomsbild med besvär med smärta i leder och svårighet att utföra dagliga aktiviteter och en hudproblematik. Genom att ge din läkare en helhetsbild av hur du mår, bör ni tillsammans hitta en behandlingsplan som passar just dig – för ditt välmående!

Läs mer på folkhalsasverige.se 4 Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet
Det är viktigt att man som patient lär känna sin sjukdom.
Janssen-Cilag AB Box 4042, SE-169 04 Solna, Sweden Tel +46 8 626 50 00, Fax +46 8 626 51 00, www.janssen.com/sweden
Sara Bucher
Text Annika Wihlborg
UNIVERSITETSSJUKHUS
FOTO: ÖREBRO

Erika Hindorf Henriksson har diagnosen psoriasisartrit (PsA). Hon vet att den innebär en långvarig smärta för resten av livet, men har valt att inte låta sjukdomen ta över hennes liv.

När Erika var 11 år gammal började hon få eksem och ällande utslag i hårbotten.

Trots flera försök till att få hjälp var det ingen som kunde sätta en diagnos. När hon fyllde 18 år spred sig utslagen till ryggen och det var först då hon fick konstaterat att det var psoriasis.

– Jag fick behandling och det var bra i några år, men efter ett tag fick jag påtagligt ont i händer och fötter. Jag fick en bula på ena långfingret och det bestämdes att den skulle tömmas, men det kom inget ur den. Däremot upptäcktes det små korn i en sena och det konstaterades att jag hade psoriasis i lederna. Då hade jag hunnit fylla 22 år.

Sakta men säkert blev Erika sämre. Till slut så tröttnade hon på situationen. Då hon själv jobbar inom primärvården som sjukgymnast tog hon kontakt med en läkare på jobbet som skickade en remiss till en reumatolog.

– Jag hade turen att träffa en bra reumatolog när jag var mitt inne i ett skov. Jag har förstått att det är en svår diagnos att sätta, men det tog ändå orimligt lång tid att få den. Jag var 29 år när jag fick diagnosen PsA.

Det Erika saknade när diagnosen

psoriasis sattes var information om hur den medicinska behandlingen skulle gå till. Det fanns ingen uppföljning om uppeller nedtrappning eller vad hon ska vara uppmärksam på. Jag hade väldigt tydligt den typen av psoriasis, med tillhörande små fläckar, som leder till ledsmärtor. Det var jag tvungen att ta reda på helt på egen hand och att man kan söka vård för det.

Ett tufft besked

Erika misstänkte att det var PsA hon hade. Men det var ändå ett tufft besked att få. Jag jobbar med en del PsA-patienter som har en betydligt värre situation. Jag såg min framtid utstakad och det var väldigt jobbigt. Vissa dagar är det lättare att leva med sjukdomen, andra är det svårare. För två år sedan blev hon mamma till en flicka och sjukdomen har påverkat hennes roll som förälder.

–Jag kan inte bära henne, det är jobbigt att ta sig upp och ned från golvet och att leka. Det är en sorg att känna att man inte fullt ut kan göra det både hon och jag vill, säger Erika.

”Jag har en bra livskvalitet” Mycket som Erika tycker är kul och som hon alltid har gjort, som att bowla och spela badminton, kan hon inte göra nu.

Jag försöker att hitta alternativ istället – jag kan inte spela badminton

men jag kan styrketräna.

Det är mentalt jobbigt att stå vid sidan om och titta på. Men hon väljer att inte gräva ned sig och har accepterat att det finns en del saker hon inte kan göra. Istället har hon fått upptäcka nya saker som är roliga att göra. – Jag försöker att hitta alternativ istället – jag kan inte spela badminton men jag kan styrketräna. Vill mina vänner gå och bowla följer jag med och hejar på. Jag är delaktig, under mina egna förutsättningar. Jag har helt enkelt bestämt mig för att aldrig låta sjukdomen begränsa mig. Jag har en bra livskvalitet för jag har lärt mig vad jag behöver anpassa och inte för att kunna leva ett bra liv, säger Erika.

5 Läs mer på folkhalsasverige.se Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet CP-257863 JC-210148-1 09/2021
Text Annika Gavric FOTO: PRIVAT
”Jag har psoriasisartrit, men jag är inte min psoriasisartrit”
Erika Hindorf Henriksson Patient med Psoriasisartrit

Man bör ta djupt belägna och växande knölar under huden eller ihållande smärta i skelettet på allvar.

och analys, säger Asle Hesla, överläkare och tumörortoped vid Karolinska universitetssjukhuset.

Stort behov av mer forskning

Tidig upptäckt ofta avgörande vid sarkom

Sarkom är ett gemensamt namn för cancer utgående ifrån kroppens stödjevävnader, däribland skelett, bindväv, fett och muskler. Sjukdomen är en ovanlig cancerform som står för 1 procent av samtliga cancerfall i Sverige. Det är viktigt att uppsöka läkare om man upplever några av de vanligaste symptomen.

Det finns två typer av sarkom: mjukdelssarkom som uppstår i mjukdelar som muskler, fett, kärlväggar eller bindväv samt skelettsarkom, som uppstår i skelettet. I Sverige diagnostiserar man årligen cirka 350 patienter med sarkom. Mjukdelssarkom utgör 2/3 av alla sarkom. Tidig upptäckt är, precis som vid andra cancerformer, viktigt och ofta avgörande för patientens prognos.

–Man bör ta djupt belägna och växande knölar på allvar även om de inte gör

ont. Även smärta som kan härledas till skelettet, utan säker förklaring bör föranleda läkarkontakt eftersom det kan vara tecken på sarkom. Problemet är att smärta i rörelseapparaten är mycket vanligt, vilket gör att många patienter söker sent i förloppet. Vi vill uppmana alla som har knölar eller smärta enligt ovan att uppsöka sin vårdcentral. Där kommer patienten i regel utredas med någon form av bilddiagnostik, och om denna inger misstanke om sarkom, remitteras patienten vidare till ett sarkomcentrum för diagnostisering

Ny generation läkemedel förmedlar nytt hopp till RA-patienter

Reumatoid artrit, RA, är en kronisk inflammatorisk folksjukdom med miljontals diagnostiserade patienter runtom i världen. Behovet av nya behandlingar för dessa patienter är omfattande. Drygt 50 procent av RA-patienterna svarar inte på första linjens läkemedelsbehandling. För denna grupp utvecklas nu en ny kategori läkemedel som kan förbättra livskvaliteten.

De läkemedelsbehandlingar som RA-patienter erbjuds genererar ofta biverkningar, exempelvis svårartad ryggsmärta och magproblem. Dessa biverkningar har självklart ofta en negativ inverkan på patienternas livskvalitet. Statistiken säger dessutom att drygt femtio procent av RA-patienterna inte svarar på det läkemedel som vanligtvis förskrivs i sjukdomens tidiga faser. Det är angeläget att dessa patienter får tillgång till nya behandlingsalternativ i sjukdomsförloppets tidiga faser, säger Carl-Magnus Högerkorp, verkställande direktör på Cyxone. Det är ett Malmöbaserat biomedicinbolag som utvecklar en sjukdomsmodifierad behandling som potentiellt kan ha stor påverkan på RA-patienters livskvalitet.

Behandling för bättre livskvalitet Utöver den grupp patienter som inte svarar på första linjens behandling är de medicinska behoven omfattande även hos patienter som utvecklat immunitet mot biologiska läkemedel. Många RA-patienter är därmed i behov av ett läkemedel med färre biverkningar och vars verkningsmekanismer skiljer sig från föregångarna. Många efterlyser även läkemedel i tablettform, vilket bidrar till en ökad frihet för användarna.

–Vårt fokus är att utveckla läkemedel som behandlar de inflammatoriska makrofager som orsakar RA, som ger upphov till ledskador. Vår vision är att utveckla behandlingsformer som ska kunna skjuta upp eller helt förebygga patientens behov av biologiska läkemedel, en första linjen behandling som märkbart förbättrar patienternas

Individer med djupt belägna och växande ytliga knölar som är större än 5 centimeter eller ihållande skelettsmärta rekommenderas att uppsöka läkare enligt nationella riktlinjer. Även om absoluta merparten av alla knölar är godartade så är det av stor vikt att tidigt fånga upp de elaka knölarna. –Snabbväxande sarkom kan vara väldigt elakartade. Storleken vid diagnos och hur snabbt de växer är i många fall avgörande. För att förbättra patientens prognos är det viktigt att upptäcka och behandla sjukdomen så tidigt som möjligt. På sarkomcentrum görs en snabb utredning och analys av patienten, säger Christina Linder Stragliotto, sektionschef för GI-onkologi på Karolinska Universitetssjukhuset. –Många frågeställningar kring sarkom är fortfarande obesvarade, exempelvis vilka faktorer som orsakar sarkomen. Man behöver även utveckla nya behandlingsformer som ett komplement till traditionell cytostatika, som är den vanligaste behandlingen vid skelettsarkom. Behovet av mer forskning är därför stort, avslutar Asle Hesla.

Asle Hesla Överläkare och tumörortoped Karolinska universitetssjukhuset

Vårt fokus är att utveckla läkemedel som behandlar inflammatoriska makrofager som orsakar RA.

Carl-Magnus Högerkorp

livskvalitet. Vår läkemedelskandidat för RA-patienter befinner sig för närvarande i Fas 2 B och utvecklingen baseras på den senaste kunskapen om verkningsmekanismen, säger CarlMagnus Högerkorp.

Christina Linder Stragliotto Överläkare, sarkomspecialist Karolinska universitetssjukhuset

Läs mer på folkhalsasverige.se 6 Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet FOTO: PRIVAT FOTO: PRIVAT
Denna artikel är i samarbete med Sarkomföreningen. Text Annika Wihlborg Vill du läsa mer? Besök hemsidan sarkom.se Carl-Magnus Högerkorp VD, Cyxone
FOTO: REBECCA GUSTAFSSON
Denna artikel är i samarbete med Cyxone. Text Annika Wihlborg

Forskning kartlägger

mekanismerna bakom

JIA

Årligen diagnostiseras drygt 250 barn i Sverige med barnreumatism, Juvenil idiopatisk artrit (JIA). Det är en autoimmun sjukdom vars orsaker ännu inte är kartlagda. Flera pusselbitar återstår för att fullt ut kunna lösa gåtan bakom sjukdomen och lägga grunden för framtidens behandling av JIA. I ett viktigt forskningsprojekt vid Lunds universitet kartläggs vad som händer när JIA-patienter blir vuxna.

JIA är en kronisk, inflammatorisk ledsjukdom som debuterar i barndomen. Symtomen kvarstår ofta upp i vuxen ålder och eftersom JIA kan vara förenat med allvarlig samsjuklighet är det viktigt att sjukvården fortsätter att följa JIApatienter även när de blivit vuxna, säger Helena Tydén, reumatolog vid Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet.

Artikeln är ett samarbete med Reumatikerförbundet.

Hon leder ett forskningsprojekt med fokus på långtidsuppföljning där vuxna JIA-patienter bjuds in populationsbaserat. Även individer med lindrig JIA som i dagsläget inte har kontakt med reumatolog bjuds in till studien. Forskarna undersöker bland annat faktorer som aktuell sjukdomsaktivitet,

ögonstatus, kardiovaskulära riskfaktorer, levnadsvanor och upplevd livskvalitet.

Kartlägger sjukdomssamband –En förhoppning med studien är att vi i framtiden ska kunna ge nyinsjuknade JIA-patienter och deras föräldrar bättre svar på frågor om prognos, samsjuklighet och hur JIA-diagnosen kommer att påverka deras liv. Vår ambition är bland annat att kartlägga ett eventuellt samband mellan JIA och ökad risk för kardiovaskulär sjukdom. Det är också viktigt att fånga upp vuxna JIApatienter med pågående inflammatorisk sjukdomsaktivitet som i dagsläget inte har någon vårdkontakt, säger Helena Tydén, som fått ekonomiskt stöd för sin forskning från Reumatikerförbundet och Unga Reumatiker. –Forskningsstödet betyder otroligt

Forskningsstödet betyder otroligt mycket. Det är ett kvitto på att patientföreningarna betraktar vår forskning som relevant och viktig.

mycket. Det är ett kvitto på att patientföreningarna betraktar vår forskning som relevant och viktig. När vi lär oss mer om de mekanismer som orsakar JIA och påverkar sjukdomsförloppet läggs grunden till framtidens individanpassade behandling som angriper orsakerna till sjukdomen, säger hon.

Deltagarna har SLE med låg till måttlig sjukdomsaktivitet och kommer att erbjudas konditionsoch styrketräning i en träningsgrupp som jämförs med en kontrollgrupp.

Högintensiv träning för personer med Systemisk

Lupus Erythematosus

SLE är en relativt ovanlig reumatisk sjukdom som påverkar hur fysiskt aktiv patienten kan vara. En ny teststudie undersöker hur högintensiv intervallträning kan göra så att hälsoeffekterna blir större och snabbare.

SLE beror på störningar i immunförsvaret och kan vara ärftligt. Sjukdomen drabbar främst kvinnor och är förknippad med en mängd olika symptom, eftersom den drabbar flera olika organ. De vanligaste symtomen är smärta och trötthet och muskelstyrka och kondition är ofta nedsatt. Dessutom finns en ökad risk för hjärt-/kärlsjukdomar

Studie om högintensiv träning

En ny studie ska undersöka hur

kondition, trötthet och sjukdomsaktivitet påverkas av högintensiv intervallträning.

– Vid just SLE finns studier som visar att träning med måttlig till hög intensitet förbättrar kondition, minskar trötthet och symtom på depression. Det finns inte några studier gällande högintensiv intervallträning vid SLE och därför känns det angeläget att göra en träningsstudie som utvärderar denna form av träning, säger Carina Boström, fysioterapeut och docent vid Karolinska Institutet.

Studien satte igång förra året vid Örebro universitetssjukhus, där

träningen genomfördes tillsammans med sjukgymnasten Katrina Dahlin. Fler sjukhus kommer också att inkluderas så småningom.

– Deltagarna har SLE med låg till måttlig sjukdomsaktivitet och kommer att erbjudas konditions- och styrketräning i en träningsgrupp som jämförs med en kontrollgrupp. Träningsgruppen kommer att träna med hög intensitet två gånger per vecka i tre månader tillsammans med sjukgymnast. Därefter med stöd från fysioterapeut via videosamtal och/eller telefon i ytterligare tre månader.

Utöka till andra sjukhus Om studien får ett gott resultat, vilket de första preliminära analyserna tyder på, hoppas Carina Boström att det leder till att denna form av träning kan erbjudas SLE-patienter rutinmässigt på sjukhusen. – I första hand på de sjukhus som deltar i studien. Men i framtiden kanske till och med ute i primärvården. Studien utförs i samarbete med reumatolog och docenten Ioannis Parodis och finansieras av Reumatikerförbundet.

7 Läs mer på folkhalsasverige.se Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet
Text Annika Wihlborg FOTO: PRIVAT
FOTO: PRIVAT
Helena Tydén Reumatolog vid Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet Denna artikel är i samarbete med Karolinska Institutet. Text Fredrik Söderlund Carina Boström Fysioterapeut & Docent Karolinska Institutet

Ledfitness: En effektiv behandlingsform för dig med ledproblem

Ledfitness är träningstjänsten som hjälper människor med ledvärk att leva ett mer aktivt och smärtfritt liv. Ett flexibelt och onlinebaserat alternativ till det klassiska gymmet. Träningen baseras på de senaste forskningsrönen och är utformad för att stärka musklerna kring lederna och på så vis avlasta dem vid aktivitet, öka rörligheten och stabilisera kroppen. En lustfylld träning på dina villkor som ökar livskvaliteten och hjälper dig att leva livet som du vill. Medlemmarnas nöjdhet och engagemang är vad som driver tjänsten framåt.

Många kunder mailar, ställer frågor eller bara talar om hur nöjda de är och vilka fantastiska resultat de fått. Det värmer verkligen och gör att man vill fortsätta utveckla tjänsten, säger Annika Terngård, leg. fysioterapeut och grundare av Ledfitness.

Pålitlig resurs för personer med ledvärk Annika har själv artros i sina knän och har opererat in en knäprotes i det ena. Det var när hon insåg bristen i bra, varierad och rolig ledträning som idén med Ledfitness föddes i oktober 2020. Snart tre år senare stoltserar hon med orden om att Ledfitness är en pålitlig resurs för personer med ledvärk som vill ta kontroll över sin hälsa och förbli aktiva.

Skonsam träning för lederna är särskilt viktigt för personer med artros eller för de som bytt ut exempelvis ett knä eller en höft. Tanken med Ledfitness är att erbjuda varierad träning som är lätt att följa med i. Flexibel hemmaträning online med olika nivåer som är speciellt utformad för personer med olika former av ledvärk. Ett litet team av instruktörer och fysioterapeuter som förstår tillståndens unika utmaningar har utformat träningspass som är

skonsamma och effektiva. Fokus ligger också på att göra träningen rolig och enkel att hålla igång, så att den blir en positiv del av vardagen, med tydliga resultat över tid.

–Beroende på dagsform kan man välja ett pass som tränar hela kroppen eller ett pass med fokus på exempelvis knä, höft, axlar eller rygg. Med vår träning stärker man de stabiliserande musklerna runt lederna och hälsofördelarna är många. Utöver minskad ledvärk kan regelbunden träning även öka energinivån, sänka blodtryck och blodfetter och hjälpa oss att må bättre mentalt, fortsätter Annika.

Mer än bara sjukgymnastik på ett papper Den egna erfarenheten av artros och en utbytt knäled är något som påverkat hur tjänsten utvecklats. Träningen fungerar lika bra i förebyggande syfte som efter en operation för att komma igång igen. Annikas vision är att man snabbt ska känna skillnad i kroppen och längta till nästa pass, då blir det lätt att hänga i. Resultat boostar motivationen. Annika arbetar heltid med artrosträning sedan flera år tillbaka, både i sin profession som fysioterapeut men också som utbildare åt Reumatikerförbundet. Där utbildar hon andra fysioterapeuter och arbetsterapeuter runtom i Sverige i hur man håller en artrosskola.

Vår träning stärker rätt muskler så vi med ledproblem kan bli aktiva igen.

Annika Terngård Annika Terngård Leg. fysioterapeut & grundare, Ledfitness

–Träning är i särklass den bästa behandlingsformen för de med artros så här kan vi göra stor skillnad för individen. Tänk att slippa vilovärken på natten, ständig smärta i artrosleden och kunna komma tillbaka och bli mer aktiv igen!

Omväxlande pass på 20 minuter Varje vecka lanserar Ledfitness nya pass som man kan välja att genomföra via sin tv, dator, surfplatta eller mobiltelefon. Passen är olika långa beroende på vilken träningsform man väljer i sitt medlemskap, men i genomsnitt 20 minuter. Gemensamt för dem är också att man guidas av en instruktör genom passen. Det är bara att trycka play och följa med.

Scanna QR-koden eller besök www.ledfitness.se för att påbörja din prova på-period redan nu.

Läs mer på folkhalsasverige.se 8 Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet
Text Annika Wihlborg Vill du läsa mer? Besök hemsidan ledfitness.se Detta uppslag är i samarbete med Ledfitness. www.ledfitness.se
FOTO: LEDFITNESS Prova
utan kostnad!
Ledfitness

Så blev Sarah fri från värk

Sarah Ejermark, medlem på Ledfitness sedan ett år tillbaka, har gjort träningen till en viktig del av sin vardag. Smärtan har varit ett återkommande bekymmer sedan hon vred sönder knäet i slalombacken när hon var 12 år. Med tiden så blev problemen så pass allvarliga att en process att byta ut ena knäet inleddes 2021.

Jag kunde göra allt färre saker. Jag har häst och jag rider och tävlar och jag började känna att mitt onda knä började påverka min ridning, det gjorde ont när jag stod upp i stigbyglarna. Min största motivator är att jag vill kunna fortsätta träna och tävla med min häst.

Det är min livsstil och det viktigaste för mig, säger hon.

Hon fortsätter:

–Jag kunde göra allt färre saker. Jag har häst, jag rider och tävlar och jag började känna att mitt onda knä började påverka min ridning, det gjorde ont när jag stod

VÅRA MEDLEMMAR

upp i stigbyglarna. Knät var svullet och stelt och jag hade vilovärk när jag var still. Sömnen blev störd av att jag ofta vaknade av smärtan.

Viktigt med flexibilitet och guidning Sarah satt och scrollade på telefonen när hon såg en annons från Ledfitness på Facebook. Hon blev medlem och började med sjukgymnasten Annikas träning i februari 2022. Något som hjälpt Sarah att hålla i gång träningen är just flexibiliteten som tjänsten erbjuder.

– Det är enkelt att träna hemma online när det passar mig under dagen. Passen finns i appen och jag behöver inte ha en massa redskap för att kunna göra övningarna. Det är inte så svårt att vara motiverad när jag känner att det verkligen hjälper. Jag gick in på hemsidan och började med den gratis provperioden för att testa. Sen var det bara att sätta i gång. Nu har jag tränat i ett år och grejen är ju att jag har inte ont längre. Sarah fortsätter.

– Jag skulle inte rekommendera vilken onlineträning som helst. I Ledfitness har man stödet från Annika som är sjukgymnast och faktiskt har problemen själv. Hon förklarar så bra hur jag ska göra övningarna, och det är viktigt för mig att

Siv Christoffer Katja

veta att jag gör dem rätt! Jag har inte haft så många utmaningar faktiskt. Eftersom jag hela tiden har haft stödet av Annika och kunnat ställa frågor när jag undrat något. Utmaningen är ju att fortsätta och att träna regelbundet och då har det ju varit kul att träna med Annika för hon är så peppig och framför allt kunnig och har bra övningar. Det finns olika varianter på alla övningar beroende på vad man KAN göra med just det problemet man har, eller just den dagen.

Avbokad knäoperation Sarah har varit tillbaka hos ortopeden och knäoperationen är avbokad. Det är en bekräftelse på att regelbunden, långsiktig träning ger resultat.

–Det handlar ju om att få in en vana för livet och då är det ju viktigt att det är roligt och enkelt så man inte drar sig för att göra det och det tycker jag att Ledfitness är. Variationen av både övningar och upplägg gör verkligen mycket för motivationen. Jag har genom Ledfitnessträningen förstått att jag var stark som en häst. Men jag var inte stark på rätt sätt. Småmusklerna runt mina leder var inte alls tränade och det var därför jag hade ont.

Scanna QR-koden för att ta del av fler

www.ledfitness.se/kundrecensioner

9 Läs mer på folkhalsasverige.se Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet
Text Ledfitness
medlemshistorier:

God munhälsa är det hemliga receptet

Påverka förutsättningarna för ett längre och friskare liv, genom god munhälsa.

Tillhör tandborstningen den dagliga rutinen och genomförs som per automatik? Vi fick redan i tidig ålder lära oss vikten av regelbunden tandborstning. Du behöver hålla tandtrollen borta och vill undvika dyra tandläkarbesök. Trots det, känner få till den påverkan som vår munhälsa har på allmänhälsan.

Vikten av god munhälsa

Att upprätthålla en god munhälsa handlar om att bibehålla en bra bakteriebalans i munnen. Uppstår en konstant eller långvarig obalans kan det resultera i till exempel tandlossning, inflammationer och skador på tänderna. Men det kan också innebära en negativ påverkan på immunförsvaret, ökad risk för cancer och reumatiska sjukdomar, samt försämrat tillstånd för människor med diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar.

Rengör tänderna med fluorid

Den gyllene regeln för god munhälsa stavas fluorid (ofta kallad fluor).

Genom att borsta tänderna två gånger om dagen säkerställer du ett konstant tillskott av fluorid i din mun och skapar goda förutsättningar för en bra munhälsa. Fluoriden stärker tanden och arbetar med att förebygga karies. Tandkrämen bör innehålla minst 1000 ppm fluorid.

Undvik onödiga ingredienser

Idag innehåller många tandkrämer SLS-ämnen för att ge tandkrämen en löddrande effekt. Utöver det, tillför inte SLS något i din tandvårdsrutin. Däremot kommer SLS med ett antal nackdelar. Dels utvinns det ur palmolja och dels innehåller det alkohol, vilket torkar ut slemhinnorna i munnen. Därmed ökar risken för inflammation i tandköttet. Borsta tänderna med tandkräm eller tandkrämstabletter som är fria från SLS-ämnen, och skapa bättre förutsättningar för både dig och miljö.

Tips för god munhälsa

1. Undvik småätande. Ge tänderna 2-3 timmar att återställa balansen i munnen mellan måltiderna.

2. Borsta tänderna i två minuter, två gånger om dagen och med 2 cm tandkräm på borsten.

3. Byt ut tandborsten när den börjar bli spretig, eller var tredje månad.

En familjehistoria om reumatism

–Det är väldigt lätt att låta en sådan här diagnos överskugga allt annat. Men reumatismen är bara en del av våra liv. Vi har fördelen att kunna dela den med varandra och känna igen de bättre och de sämre dagarna, säger Hanna Kindblom Eriksson, vars mellandotter Ruth också har reumatism.

IHanna Kindblom Erikssons släkt har fem generationer kvinnor fått diagnosen reumatism. Senast i raden är dottern Ruth. Redan när Ruth var sex månader gammal misstänkte Hanna att något inte stod rätt till. Ruth sov aldrig en hel natt, utan låg och gnuggade fötterna mot varandra och skrek. Hennes fötter var också snedställda. ”Vad är det som är fel på vårt barn?” undrade vi som föräldrar, berättar Hanna. De fick komma till en ortoped som röntgade fötterna. Läkarna de sedan kom i kontakt med var duktiga på att lyssna. De frågade om det fanns reumatism i släkten och de gjorde tester och prover på Ruth. När läkarna fick veta att det finns reumatism i släkten så fick hon medicin, som hon svarade bra på. Ruth blev en gladare tjej utan smärtorna. Hon sov hela nätterna igenom och fick den viktiga återhämtningen. Föräldrarna upplevde en enorm lättnad att det fanns hjälp att få.

Anpassa livet

–Självklart är det svårt att se sitt barn ha ont och veta att hon aldrig kommer att vara smärtfri. Samtidigt är det tur att jag själv har reumatism. Det ger en annan förståelse och jag kan hjälpa henne, säger Hanna. Sedan Ruth var 3 år gammal har hon alltid varit väldigt duktig på att själv säga när hon har ont. Idag har hon bra koll på sjukdomen. Det gör att föräldrarna låter henne välja själv om hon behöver ta extra medicin, både hemma och när hon är i skolan. Eftersom

familjen bor i Piteå med temperaturer på uppemot minus 30 grader och mycket snö så påverkas måendet därefter. Ibland måste Ruth vila och på dåliga dagar kanske det inte går att åka till ett lekland som de andra kompisarna.

Alltid bra att pröva –Jag älskar att åka madrass på rasterna eller hoppa i snöhögar. Att åka skoter och skidor är också kul. På sommaren älskar jag att hoppa på studsmattan, säger Ruth som upplever att hon kan göra det mesta tack vare mediciner och vilopauser. Familjen är aktiv och de gillar att vara ute i naturen. Samtidigt måste de kolla av hur Ruth mår, hur långt de går och anpassa sig därefter. Hanna säger att Ruth biter ihop och att de båda är hårdhudade. Hon vill att Ruth ska kunna pröva allt och göra det som hon klarar av. Det är viktigt att ha roligt, fast man sedan får ont. Ruth drömmer om att bli doktor, eftersom hon själv spenderat mycket tid på sjukhuset med att göra blodprov och provtagningar. Eller att bli polis precis som mamma Hanna drömde om. En dröm som krossades då man inte får ha några krämpor. Trots det tog Hanna ett svart bälte i karate och idag trivs hon i sitt arbete som butikschef på Indiska.

En sjukdom som inte syns på utsidan –Jag vill ta Ruths smärta och sudda ut den. Jag vill beskydda mina barn till varje pris, säger Hanna. Hon menar att det är frustrerande att reumatismen är en sjukdom som inte syns på utsidan. Det

Självklart är det svårt att se sitt barn ha ont och veta att hon aldrig kommer att vara smärtfri. Samtidigt är det tur att jag själv har reumatism. Det ger en annan förståelse och jag kan hjälpa henne

Hanna Kindblom

hjälper att Ruth är positiv och inte ser några hinder – bara möjligheter. Att de har varandra och att de kan känna igen sig i att vissa dagar är bra eller mindre bra är en stor styrka. De har jobbat fram det som fungerar för dem genom att testa sig fram. De använder till exempel vetekuddar, värmedyna, skor med extra stöd för fot och knän och varma kläder. Sen tar de många små mikropauser. I framtiden hoppas de på att få komma i väg på hälsoresor dit det är varmare. Värme hjälper mot smärtan. Den största önskan är att Ruth blir fri från sjukdomen. Men i väntan på genomslag inom forskningen så testar de nya saker – för det är värt att ha kul även om det gör ont.

Läs mer på folkhalsasverige.se 10
Text Susanne de Mello | Foto Jacob Gabrielsson Text Sepide Hajitaheri
FOTO: GUMPEARL SPALT
Sepide Hajitaheri Grundare, Gumpearl

Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet

TAND-KRYSSET!

Fyll i det ord du får fram av den blå rutan i korsordet, skanna QR-koden och skicka in formuläret på hemsidan för att vara med om tävla. Bland de som svarat rätt lottar vi ut vinsten.

Vinnarna kontaktas via mail, samt presenteras via sociala medier

11 Läs mer på folkhalsasverige.se
HANNA & RUTH KINDBLOM ERIKSSON
Tänder är Viktigt med god tandDigitalt & verkligheten Bra för tänderna Bråttom Klocka Renande ämne Hamn BABE Fräsch Smak Surrar på sommaren Mindre än megabyte 1-4 i en tand Du går ALLMedicinsk Avdelning Inte samma Förenat kungadömme Det du borstar med Man Vad heter vi Barrträd Läkare Silvervit metall Innan läkare Inte ta Din högra Något du gör varje dag Sker vart 4:de år Matsked Vanka av och Teknik på allas läppar Fryser Skolämne arbets miljöer Svenskt varuhus Inte flytande form Väst på franska

Operation

Hur går det till vid protesoperation vid artros?

Artros är en ledsjukdom som drabbar ungefär var ärde person över 45 år i Sverige. För somliga blir besvären så stora att en protesoperation kan bli aktuell. Här kan du läsa om fem steg för en artrospatient som ska opereras.

Text

Artrosportalen

Ide fem stegen kommer vi följa Fatima, 55 år som haft besvär med sitt knä under 3 års tid. Hennes största problem är smärtan i knäet och hon behöver mycket smärtstillande för att få vardagen att fungera.

Denna artikel är i samarbete med Artrosportalen.

Gå till Vårdcentralen

och träffar en ortoped/specialistläkare. Läkaren konstaterar att det Fatima berättar om sina besvär stämmer överens med det som syns på röntgenbilderna och i samråd med Fatima sätter läkaren upp henne i operationskön.

1.

Fatima upplever att det påverkar hennes vardagsliv och uppsöker därför sin vårdcentral där hon får en remiss till en specialistläkare.

2.

Träffa en specialistläkare/ ortopedbesök

Efter lite väntan och en röntgen är hon nu på sjukhuset

Det kan dröja upp till ett år innan operationen blir av, om Fatima inte använder sig av vårdgarantin. Det innebär att man ska få hjälp inom 90 dagar, alla kan dock inte använda sig av vårdgarantin. Med vårdgarantin får hon välja bland några mottagningar, både privata och regionala. Fatima väljer att vänta tills det finns en operationstid på sjukhuset, då hon gjort en tidigare operation på samma ställe och känner sig trygg där.

Martin Englund Professor, läkare och artrosforskare vid Lunds universitet samt initiativtagare till Artrosportalen

3 .

Efter nästan 11 månader, ca 1 månad innan planerad operation, är Fatima kallad till ett inskrivningssamtal inför den stundande operationen. Där träffar hon förutom ortopeden en sjuksköterska, narkosläkare och fysioterapeut

Operationen tar ungefär en timme och därefter kommer Fatima till en uppvaksavdelning. Hon mår efter omständigheterna väldigt väl och efter någon timme flyttas hon till avdelningen där hon ska spendera natten. En fysioterapeut kommer och förklarar vikten av att röra sig så snart som möjligt efter operationen.

Uppföljning

4.

Fatima åker hem dagen efter operationen och får även en tid för att ta bort stygnen och följa upp efter operationen 2 veckor senare.

Rehabilitering

5.

Fatima fortsätter sin träning med hjälp av övningar hon fått från en fysioterapeut.

Om Artrosportalen

Ett initiativ av forskare vid Lunds universitet för att sprida korrekt och uppdaterad information om sjukdomen artros, dess behandlingar samt senaste forskningsrön direkt från forskare till allmänheten.

Besök: Artrosportalen.se

Vad är lungfibros?

Lungfbros är namnet på en grupp ovanliga lungsjukdomar där befntlig vävnad i lungorna omvandlas till stel ärrvävnad, så kallad fbros. Symtomen kommer ofta smygande och de vanligaste är torrhosta och andfåddhet vid ansträngning. Sjukdomarna förvärras med tiden, men med nya behandlingsmöjligheter kan sjukdomsförloppen bromsas och livskvaliteten förbättras hos de personer som drabbas.

På lungfbros.se kan du läsa mer om de olika sjukdomarna, deras utveckling och behandling samt vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp. Skanna QR­koden, så kommer du direkt till sidan.

För dig som vill veta mer om de sjukdomar som kan ge upphov till ärrvävnad i lungorna

12 Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet Läs mer på folkhalsasverige.se
FOTO: LUNDS UNIVERSITET
lungfibros.se Boehringer Ingelheim AB Box 92008 120 06 Stockholm PC-SE-103038

Insikter från branschen

TeamOlmed – Har du knäartros?

Artros är den vanligaste ledsjukdomen i Sverige. Var ärde svensk över 45 år har idag artros. Knäledsartros är en av de vanligaste atrostyperna. Sjukdomen är vanligare i stigande ålder men kan även drabba en ung vuxen med tidigare ledskada. Besvären kommer oftast utan att något särskilt har hänt men grundar sig i hur lång tid du har varit utsatt för sådant som kan leda till artros.

Begränsas du i livet av din knäledsartros?

Det första tecknet på besvär vid knäledsartros är att du känner dig stel och svullen men även att du får ont i knät när du

går. Du kan också få tillfälligt ont när du börjar gå efter att ha suttit eller legat stilla, så kallad igångsättningssmärta. Grunden för behandling vid knäledsartros är att informera sig om sjukdomen och vilka hjälpmedel som finns för att uppnå önskad aktivitetsgrad och livskvalité. Utöver artrosskola, fysisk aktivitet och styrketräning kan man behöva hjälpmedel i form av knäledsortoser. En ortos förskrivs av en ortopedteknisk handläggare efter remiss från en ortopedspecialist.

Onsdag 22 mars bjuder vi på TeamOlmed Torsplan in dig som har, eller misstänker att du har knäartros till kostnadsfri rådgivning av våra specialister. Du kommer även att få

22 mars bjuder vi in dig som har eller misstänker att du har knäartros till kostnadsfri rådgivning av våra specialister.

möjligheten att testa en Unloader One X knärtos från Össur som har bevisad effekt för knäartros. Många patienter märker skillnad efter bara några steg. Du kan boka en kostnadsfri utprovningstid genom att scanna QR-koden eller komma på drop-in.

Ledplastikcentrum – Måste mitt onda knä opereras?

Det korta svaret är nej – många med artros i knäleden kan få ett välfungerande knä utan operation.

läkemedel eller en kortisoninjektion vara av värde. Det finns också enstaka patienter som har en tydlig felställning i form av ko- eller hjulbenthet som kan ha glädje av en ortos som rätar ut benet.

Vill du veta mer?

Per Björk Medicinskt ansvarig ortoped, Ledplastikcentrum

Grunden i behandlingen är rätt typ av träning, gärna med stöd av en fysioterapeut. Repetitiva rörelser med låg belastning är det som brukar fungera bäst, till exempel motionscykling. Aktiviteter med tyngre belastning än knät orkar med – såsom långa promenader eller löpning – ger ofta mer smärta och svullnad. Det är dock inte farligt. I perioder med ökade besvär kan tillägg av receptfria smärtstillande

Eftersom Ryggkirurgiskt Centrum (RKC) är en del av vårdvalsavtalet kan alla som söker vård på vårdcentral bli remitterade till oss.

Vi har en unik metod vid första patientkontakten där patienten får ett expertutlåtande både från kirurg och fysioterapeut.

RKC arbetar i vårdvalsavtalet inom Region Stockholm. Det innebär att alla vårdcentraler inom regionen kan remittera patienter till oss och majoriteten av våra patienter kommer till oss den vägen. För att få avtal inom vårdvalet krävs att man håller hög kvalitet och uppfyller specifika krav

Operation kan vara nästa steg Med tiden når de flesta dock en punkt där det behövs något mer. Besvären blir så uttalade att de stör stora delar av vardagen och sänker livskvaliteten. Då är en operation nästa steg. Vid artros i knä- eller höftled görs en ledplastik där de skadade ledytorna byts ut mot konstgjorda ledytor i plast och metall, en så kallad ledplastik. Det brukar ge en bra funktion och många blir helt smärtfria. På Ledplastikcentrum gör vi på lokaler, kompetens och tillgänglighet. När en patient remitteras till oss har vi 30 dagar på oss att bedöma patienten.

De skadade ledytorna byts ut till konstgjorda ledytor, så kallad ledplastik. Det brukar ge en bra funktion och många blir helt smärtfria.

ett stort antal operationer varje vecka i samarbete med Region Stockholm och hjälper även många patienter från hela landet när de väntat mer än vårdgarantins 3 månader.

Vill du veta mer? Scanna QR-koden eller besök hemsidan ledplastikcentrum.se

Ryggkirurgiskt Centrum – Unik och uppskattad metod vid första patientmötet

Hjälper också andra patienter

Vår näst största patientgrupp kommer från andra regioner i landet. När väntetiden i en annan region blir för lång har patienten rätt att söka sig till annan region för att få vård och därför kan vi, i mån av kapacitet, även hjälpa patienter som bor utanför Stockholm. Dessutom tar vi emot patienter med privat sjukvårdsförsäkring som också kan komma från hela landet.

Unik metod för bedömning En del patienter som kommer till oss ska i första hand inte opereras men behöver

Vi kan i mån av kapacitet även hjälpa patienter som bor utanför Stockholm.

ändå en ryggkirurgisk bedömning. För den gruppen av patienter har vi en sambedömning där patienten träffar en fysioterapeut och ryggkirurg vid samma tillfälle. Fördelen är att kirurgen kan förklara varför en ryggoperation inte är lämplig och att fysioterapeuten kan komma med råd om alternativ behandling. Vi har märkt att besöken är mycket uppskattade av patienterna.

13 Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet Läs mer på folkhalsasverige.se
Scanna QR-koden eller besök hemsidan teamolmed.se Vill du veta mer? Scanna QR-koden eller besök hemsidan rkc.se Eric Sens Knäortosspecialist, Össur Martin Skeppholm VD, Ryggkirurgiskt Centrum
FOTO: PRIVAT FOTO: RKC FOTO: LEDPLASTIKCENTRUM
EXPERTPANEL: ORTOPEDTEKNIK & ORTOPEDI

Alla unga reumatiker

ska få känna

livsglädje

Den 18 mars är det äntligen dags för Internationella Barnreumatikerdagen!

Dagen grundades 2019 för att höja kunskapen och öka medvetenheten om barn och unga med reumatism.

Unga Reumatiker arbetar årets alla dagar för att alla barn och unga med reumatiska sjukdomar ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar. Det gör vi genom att skapa mötesplatser, sprida kunskap och information, driva opinion och bidra till forskning.

Vad gör Unga Reumatiker?

Organisationen finns för alla barn och unga med reumatism från norr till söder. Idag är 1200 personer mellan 0–30 år medlemmar i organisationen. Vi genomför läger för unga reumatiker i alla åldrar, förmedlar uppdrag för patientrepresentanter inom vården och företag. Sedan erbjuder vi även alla

medlemmar en stödkompis. Vårt största fokus som organisation är att skapa en gemenskap, ett sammanhang och att vara en stark röst för unga reumatiker. Unga Reumatiker är en demokratisk organisation och i november 2022 genomförde vi vår riksstämma. På riksstämman valde medlemmarna Camilla Blomberg till ny ordförande för Unga Reumatiker.

– Just nu planerar vi årets alla läger för att våra medlemmar. På lägrena träffar de andra i samma ålder, som förstår vad det innebär att leva med en reumatisk sjukdom. Våra läger är en plats där en kan vara sig själv, utbyta erfarenheter, skapa betydelsefulla relationer och även ha roligt tillsammans, berättar Camilla Blomberg.

VIRKA FÖR VÄRME

INFÖR INTERNATIONELLA BARNREUMATIKERDAGEN!

Den 18 mars är det äntligen dags för Internationella Barnreumatikerdagen! Dagen grundades 2019 för att höja kunskapen och öka medvetenheten om barn och unga med reumatism.

Unga Reumatiker arbetar årets alla dagar för att alla barn och unga med reumatiska sjukdomar ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar. Det gör vi genom att skapa mötesplatser, sprida kunskap och information, driva opinion och bidrar till forskning.

För att uppmärksamma Internationella Barnreumatikerdagen i år ska vi tillsammans virka Unga Reumatikers maskot ”Sköldpaddan”. Sköldpaddan är förutom väldigt söt även en värmekudde som alla barn och unga med reumatism kan beställa från vår hemsida från och med 18 mars. Om du har möjlighet, var med och virka för värme!

En forskningsfond för unga reumatiker Utöver all fantastisk social verksamhet vi genomför varje år har vi även en forskningsfond. Unga Reumatikers forskningsfond är viktig eftersom den möjliggör att vi kan stödja klinisk forskning som rör reumatiska sjukdomar hos barn och ungdomar. Vi delar ut pengar till projekt där man lyfter barns viktiga perspektiv. I förlängningen ska därför fler barn och unga med reumatism kunna känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar, säger Camilla Blomberg.

Unga Reumatiker vill peppa och påverka så att alla unga reumatiker ska kunna leva sitt liv fullt ut. Vi är inte vår sjukdom, vi är våra drömmar!

BARNREUMATISM

När någon under 16 år får reumatism kallas det på medicinskt språk för Juvenil Idiopatisk Artrit, förkortat JIA.

JIA är ett samlingsnamn för flera olika reumatiska sjukdomar.

Varje år får mellan 200–300 barn i Sverige en diagnos.

Läs mer om hur du går till väga för att hjälpa till att virka här:

Läs mer på folkhalsasverige.se 14 Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet KRÖNIKA
Text Unga Reumatiker
FOTO: UNGA REUMATIKER
Camilla Blomberg Ordförande Unga Reumatiker

Ta kontroll över din smärta – B-Cure Laser för effektiv smärtlindring hemma

Smärta är ett symptom, som kan lindras bland annat genom medicinering eller genom att vila och hoppas på att smärtan går över. Men det finns även andra sätt du kan påverka vävnadsåterhämtningen.

B-Cure hemvårdslaser är kliniskt bevisad att lindra ett brett spektrum av smärta och främja läkning av vävnadsskador och inflammation.

Leena Ruonala från Helsingfors drabbades av sitt första diskbråck för tio år sedan helt oväntat på kontoret.

–Som en person som i grunden alltid varit frisk blev jag förvånad när mina ben inte kunde bära. Efter noggrann undersökning hittades en utbuktning riktad mot ryggmärgen, vilket orsakade fruktansvärd nervsmärta. Dessvärre var denna utbuktning inte den enda då det genom åren, av olika skäl, dykt upp fyra till, säger Leena.

Konstant och livsbegränsande smärta har försökts tygla med operationer och smärtstillande implantat.

– De har inte hjälpt tillräckligt och jag har under flera års tid fått ta smärtstillande medicin. På grund av smärtan har jag varit vaken om nätterna och varit trött på grund av sömnbristen och medicineringen på dagarna. Orörlighet, en stor mängd medicin och en vansinnig mängd sömnbrist gjorde livet helt absurt. Jag har gått upp minst 20 kg i vikt, vilket har resulterat i andra problem.

Leena läste om B-Cure-Laser och bestämde sig för att först hyra produkten för att testa den.

– Jag hade läst mycket om teknologin och vågade försiktigt hoppas på hjälp. Känslan var otrolig när den neuropatiska smärtan lindrades upp till anklarna efter att ha behandlat nedre delen av ryggen (vid operationsärret, under utbuktningen) och höftnerverna i några minuter. Numera, istället för ett smärtstillande medel mot anfall, behandlar jag ryggen med en laser, och jag störs inte av svullnad av läkemedel och trötthet. Jag kan också använda

lasern för min avancerade CRPSsjukdom där livskvaliteten har förbättrats dramatiskt.

Läkaren Henrik Christensen i Simrishamn använder också B-Cure Laser för sina egna smärtor och rekommenderar den till andra.

– Jag har artrossmärtor i båda händerna och har fått bra smärtlindrande effekt med B-Cure Laser. I mitt jobb som läkare rekommenderar jag mina patienter laser för hemmabruk. Detta eftersom smärtlindring grundar sig i att källan till smärtan läker. Därför behandlas området bäst i form av en kur.

B-Cure Lasern fungerar för hela familjen och lindrar för den som kämpar med smärta. Trots att priset är några tusen kronor kan du använda lasern cirka 30 000 gånger om du följer instruktionerna. Detta utan att behöva betala för några underhållskostnader. Därför är priset per enskild behandling endast några öre. Dessutom kan man även hyra lasern.

Leena Ruonala använder B-Curelasern för att hjälpa till med de förlamande smärtor som orsakas av fem diskbråck.

Skönhet & Hälsa – tidningen i Finland utsåg 10 hälsoprodukter för år 2022. B-Care Laser valdes som Bästa Apparat med följande kommentarer: “Laserbehandlingen lindrade smärtan i fingrarna orsakad av artros, redan på en vecka. Tack vare den avbryts inte nattsömnen längre”.

Ytterligare användarerfarenheter och undersökningar samt onlineshop:

halsoteknologi.se

tfn. 0722 241 400

B-Cure laser 808 nm

FAKTA B-Cure laserterapi ger mjukvävnaden energi som bidrar till cellernas normala funktion.

Fotobiomodulerings-processen, som börjar på cellulär nivå, förbättrar cellens regenerativa kapacitet, ökar den naturliga produktionen av kollagen, elastin och endorfiner och accelererar rörelsen av cellulär energi (atp). Blodcirkulationen och ämnesomsättningen förbättras och näringsämnen överförs till cellerna.

Denna process har studerats

kliniskt för att påverka vävnadsförstärkning och initiera återhämtningsprocessen, vare sig det är inflammation, vävnadsskada eller kronisk smärta. Det finns tusentals kliniska studier om laserterapins effekt. De fem dubbelblinda kliniska studier som publicerats av B-Cure laserapparaten behandlar om smärtlindring och sårvård.

Idag används den lättanvända B-Cure Laser redan på smärtkliniker, inom sårvård och nu även i hundratals svenska hem.

15 Läs mer på folkhalsasverige.se Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet
Text Hälsoteknologi FOTO: HÄLSOTEKNOLOGI Denna artikel är i samarbete med Hälsoteknologi Årets hälsoprodukt 2022 Leena Ruonala

Support Yourself.

BioCell Collagen

Kosttillskott för leder och hud

BioCell Collagen innehåller en kombination av kollagen typ II, kondroitin, hyaluronsyra och vitamin C. Dessa ämnen är viktiga för kroppens leder, hud och bindväv. Vitamin C bidrar till normal kollagenbildning som har betydelse för broskets och hudens normala funktion. Läs mer på greatearth.se

• För leder, brosk och hud

• Hydrolyserat kollagen för lättare upptag

• Två kapslar om dagen gör susen

HÖG KVALITET • VÄLBEPRÖVADE INGREDIENSER • 35 ÅRS ERFARENHET

R Läs mer på www.greatearth.se
Scanna QR-koden för att komma till BioCell Collagen.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.