Kultaiset vuodet 5/2022

Page 1

MAINOSLIITE

Tämä on Mediaplanetin tuottama erikoisjulkaisu

MAINOSLIITE

Lue lisää: kansanterveys.fi

KULTAISET VUODET LUE MYÖS NÄMÄ: Hyvä kotihoito lähtee palvelutarpeen arvioinnista sivu 2 Joka kymmenes 80 vuotta täyttäneistä sairastaa glaukoomaa sivu 8 Nivelrikkoa voi ennaltaehkäistä oikeanlaisella liikunnalla sivu 10 Ihotautien erikoislääkäri kertoo kaiken aurinkokeratoosista sivu 13

Muusikko ja TV-persoona Mikko Kuustonen näkee ikääntymisessä useita hyviä puolia:

”Nykyään kysyn ja kuuntelen, mieluummin kuin selitän.” Samaan aikaan

A

HYVÄ IKÄ -MESSUT 28.–29.9.2022 Helsingin Messukeskus Vanhustyön ja vanhuusiän tapahtuma tuo yhteen alan osaajat, tiedon ja ratkaisut – tule sinäkin! hyvaika.fi | #hyvaika

FYSIOTERAPIA & KUNTOUTUS Pääset kerralla kaksille messuille. Katso lisää netistä!

fysioterapiamessut.fi


2

Lue lisää: kansanterveys.fi

Tässä lehdessä:

Tämä on Mediaplanetin tuottama erikoisjulkaisu

Sivu 4 – Teknologia seniorin arkeen avuksi ja tueksi.

Sivu 9 – Silmänpohjan ikärappeuma on yleisin näkövammaisuuden aiheuttaja.

MAINOSLIITE

Sivu 12 – Lääkäri Tapani Kiminkinen vastaa 4 kysymykseen nivelrikosta.

Teknologia tukee kotona asumista Kotihoidossa on otettu käyttöön lukuisia ratkaisuja, joilla mahdollistetaan ihmisten asuminen kotonaan pidempään. KUVA: SUOMEN KUNTALIITTO RY

Anna Haverinen ikääntyneiden palveluiden erityisasiantuntija, Sote-yksikkö, Suomen Kuntaliitto ry

– Teknologian hyödyntämisessä on kaksi näkökulmaa. Kotihoidon työntekijöiden työtä voidaan helpottaa esimerkiksi virtuaalisilla kotikäynneillä, joissa voidaan tehdä tilannekatsaus, ohjata lääkkeenottoon tai varmistaa, että ruoka on syöty ilman fyysistä kotikäyntiä. Tai sitten tuetaan asiakkaan omatoimisuutta esimerkiksi lääkerobotilla, joka muistuttaa lääkkeiden otosta ja otetusta lääkkeestä menee varmistus kotihoidolle tai valitulle toimijalle, sanoo Suomen Kuntaliitto ry:n Sote-yksikön ikääntyneiden palveluiden erityisasiantuntija Anna Haverinen. – Asiakas maksaa palvelusta ja odottaa saavansa palvelua. Kaikkia fyysisiä käyntejä ei voida korvata roboteilla ja etäyhteyksillä – ellei asiakas niin toivo ja se ole hänen tilanteessaan mahdollista. Mutta teknologian avulla voidaan palveluja ja käyntejä kohdentaa asiakaskohtaisesti

paremmin. Lääkehoidossa tarvitaan kuitenkin ammattilainen vastaamaan lääkehoidon oikeellisuudesta, vaikka varsinaisen lääkkeenannon hoitaisi robotti, Haverinen jatkaa.

Digiseniorit Hyvä kotihoito lähtee palvelutarpeen arvioinnista, jossa etsitään toimivinta ratkaisua. – Pidän hirveän tärkeänä sitä, että ei etsitä patenttiratkaisuja. Kun tehdään asiakastarpeen arviointia, selvitetään mikä on juuri tälle asiakkaalle oikea ratkaisu. Hakemalla ja ottamalla käyttöön erilaisia vaihtoehtoja saadaan joustavuutta, Haverinen sanoo. Vanhukset eivät ole homogeeninen ryhmä. Suurin osa ennakkoluuloista koskien kotihoidon asiakkaiden kykyä ja halua hyödyntää teknologiaa onkin usein

Jaetaan Helsingin Sanomien liitteenä (100 000 kpl) 29.5.2022 Tekijät: Ida Ceder (050 552 2931 ida.ceder@mediaplanet.com), Saara Silván-Appel, Ville-Joonas Appel, Christoffer Iilane, Emmi Hanninen, Johanna Lind, Oona Elo Julkaisija: Suomi Mediaplanet Oy, Mannerheimintie 18 A, 00100 Helsinki Sähköposti: toimitus@mediaplanet.com • www.mediaplanet.com Kansikuva: Marica Rosengård

Kun tehdään asiakastarpeen arviointia, selvitetään mikä on juuri tälle asiakkaalle oikea ratkaisu. muualla kuin palvelunsaajilla; omaisilla ja henkilökunnalla. Kun teknologia on selkeää ja helppokäyttöistä, suuri osa iäkkäämmistä ihmisistä on valmis ottamaan sitä käyttöön, sillä he ovat innokkaita oppimaan uutta. Teknologia voi auttaa myös lisäämään kontakteja ihmisiin ja näin vähentää yksinäisyyttä.

facebook.com/kansanterveys @kansanterveys.fi

@Mediaplanetfi Kierrätäthän tämän lehden

Kaupallisessa yhteistyössä:

Robotti auttaa ylläpitämään toimintakykyä KUVA: EVONDOS OY

Helsingin kaupungilla digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto on mahdollistanut sen, että hoitajat pystyvät keskittymään omaan erikoisosaamiseensa. Teksti Kati Halonen – Digitaalisia ratkaisuja ei käytetä ainoastaan tukemaan hoitajien työtä ja tekemään rutiinitehtäviä, vaan ne ovat myös asiakkaiden kuntoutumisen tukena mahdollistaen omaehtoista elämää. Muistisairaan näkökulmasta eläminen omassa kodissa, tutussa huonejärjestyksessä ja omien tavaroiden ympäröimänä tukee pärjäämistä. Kotona asumisen turvallisuutta voidaan tukea erilaisilla teknologisilla ratkaisuilla, Helsingin kaupungin kotihoitopäällikkö Sanna Numminen painottaa.

Sanna Numminen listaa Evondospalvelun hyötyjä: • Asiakas voi ottaa lääkkeet oman aikataulunsa mukaisesti, se mahdollistaa omatoimisuuden ja omannäköisen arjen, kun asiakas ei ole riippuvainen hoitajan aikatauluista. • Lääkkeet tulee otettua aina oikeaan aikaan. Koska lääkkeet ovat lukitussa lääkesäiliössä robotin sisällä, ei voida ottaa väärää lääkettä tai epähuomiossa useampaa annosta. • Automaatti mahdollistaa kotihoidon fyysisten käyntien priorisoinnin, sillä lääkerobotti on vaihtoehtoinen toteutustapa hoitajan käynnille.

Lääkeannostelurobotti tuo päivään ryhtiä – Erityisesti muistisairaalle on tärkeää, että hän saa tehdä asioita itse. Lääketurvallisuus on tärkeää, mutta niin on itsenäisyyskin. Mahdollisuus tehdä päätöksiä ylläpitää toimintakykyä, muillakin kuin muistisairailla. Lääkeannostelurobotin avulla varmistetaan, että oikeat lääkkeet otetaan oikea-aikaisesti, Numminen sanoo. Lääkerobotin käyttöönotossa on usein hoitaja mukana lääkkeenannon aikana. Samalla rakennetaan aamutoimien

kokonaisuutta – ensin otetaan lääkkeet, sitten syödään aamupala. Robotti antaa lääkkeet aina tiettyyn aikaan, jolloin lääkkeenoton ympärille voidaan ketjuttaa rutiineja, automaatti auttaa arjen hallinnassa. – Ennen Evondos-lääkeannostelupalvelun aloittamista hoitaja katsoo yhdessä asiakkaan kanssa videon palvelusta ja robotista. Video tuo ihmisten kaipaamaa konkretiaa. Myös omaisille voidaan lähettää linkki videoon, kertoo Numminen.

– Lääkeannostelurobotin avulla varmistetaan, että oikeat lääkkeet otetaan oikea-aikaisesti, kotihoitopäällikkö Sanna Numminen muistuttaa.

Katso video luotettavasta Evondos-lääkeannostelurobotista: evondos.fi/palvelumme/kunnat-jakuntayhtymat/palvelunkuvaus.html.


MAINOSLIITE

Lue lisää: kansanterveys.fi

Tämä on Mediaplanetin tuottama erikoisjulkaisu

Armi Aktiivituoli auttaa ylös ja kuntouttaa Kun heikkovoimaisuus, polvet, selkä tai lonkka vaivaavat. HYVÄ SELÄLLE

AUTTAA YLÖS

Kallistuva istuin ja käsinojien mekaniikka helpottaa nousemista.

Ristiselän tuki ja säädettävä niskatuki.

AKTIVOI OMIEN LIHASTEN KÄYTTÖÄ Parantaa tasapainoa ja vähentää kaatumisriskiä. Vahvistaa lihaksia kuin huomaamatta!

SÄÄSTÄÄ NIVELIÄ Vähentää virheellistä kuormitusta ja kipuja.

Design by

TAPIO ANTTILA

A

inutlaatuisen, ylösnousua avustavan mekanisminsa avulla se säästää niveliä, vahvistaa alaraajojen lihaksia sekä parantaa tasapainoa. Ristiselän tuen, joustavan selkänojan ja säädettävän niskatuen ansiosta tuolissa on myös erittäin mukava istua. Ergonominen tuoli ennaltaehkäisee liikkumattomuudesta johtuvia tuki- ja liikuntaelinvaivoja ja antaa lisää aktiivisia vuosia kotona. Käyttäjänsä mittojen mukaan valmistettu Aktiivituoli ohjaa nousemaan oikein, niveliä virheellisesti rasittamatta ja kivutta ylös. Tuolin ainoana ”moottorina” toimii käyttäjä itse, jolloin tuolin avulla voi myös jumpata ylösnousuun tarvittavia lihaksia ja tasapainoa, jota tarvitaan arjessa selviytymiseen.

Fysioterapeuttien suosittelema Armi on Valvirassa rekisteröity lääkinnällinen laite ja patentoitu suomalainen keksintö, joka helpottaa myös hoitohenkilökunnan ja omaishoitajien työtä. Se ei ole hetken helpotus vaan pitkäkestoinen hyöty, joka parantaa toimintakykyä kaikissa muissakin arkielämän tilanteissa. Tapio Anttilan muotoilema tyylikäs ja kaunis nojatuoli sopii vaativaankin sisustusmakuun. Sitä saa neljällä jalalla tai pyörivällä laippajalalla, halutulla materiaalilla ja väreillä. Armin idean isän, fysioterapeutti Jorma Eerolan mukaan sen toiminta selviää parhaiten kokeilemalla itse. Siksi Armista voi pyytää maksuttoman esittelyn omaan kotiin.

Tilaa, kysy lisää tai pyydä maksuton kotiesittely: armi-aktiivituoli.fi tai soita 050 366 1832

sa

s an

nk

i yrk

oJ k k si

uu

n

s au av

e än

Ä

am oiv

ta l

h

us iusa

k

ohi

le l hel

ksi

aa oun

ie am l a K issa Voitin Heikin Monopoli-mats Voima treeni t ohja Om ajan k ah anssa uon e, o ma hoi taja

ERKIN ILONRYPYT LISÄÄNTYVÄT HOITOKODISSA Päiväkummun hoivapalveluita: KOTIPALVELUT • HOITOKODIT • PALVELUASUMINEN • PÄIVÄTOIMINTA

Kun kotona ei enää yksin pärjää, hoitokodissa on hoivaa ja turvaa ympäri vuorokauden. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman palve­ luita asukkaiden toiveiden mukaisesti. Elämänilosta kertovia ilon­ ryppyjä lisää erityisesti se, että meillä saa halutessaan olla sekä oman huoneen rauhassa että yhdessä muiden seurassa. Lue lisää pääkaupunkiseudun hoitokodeistamme: paivakumpuhoiva.fi

SIELLÄ ASUU ELÄMÄNILO.

3


4

Lue lisää: kansanterveys.fi

Tämä on Mediaplanetin tuottama erikoisjulkaisu KUVA: GETTY IMAGES

Moni ikääntynyt ottaa mielellään käyttöönsä erilaisia teknologisiakin ratkaisuja.

MAINOSLIITE

Kyllä mummokin osaa – teknologia ikäihmisten avuksi ja tueksi Terveysteknologian myötä voidaan kerättyä dataa ja tietolähteitä yhdistämällä helpommin ennakoida esimerkiksi ikäihmisten hoidon tarvetta. Teksti Mikaela Katro Samalla Hassinen kuitenkin harmittelee, että osa vanhemman väestön omaisista laittaa turhaan kapuloita rattaisiin – vastoin parempaa tietoaan. – Helposti ajatellaan, ettei meidän mummo tai vaari osaa. Tosiasia kuitenkin on, että moni ikääntynyt ottaisi mielellään käyttöönsä erilaisia teknologisiakin ratkaisuja.

Yhä useampi pääsee avun piiriin Erilaisten digisisältöjen vaikutukset ja merkitykset ovat Hassisen mukaan kautta linjan vahvemmat niin asiakkaalle kuin ammattilaisellekin, mikäli tunnistettuihin

tarpeisiin onnistutaan suoraan saamaan ratkaisu. – Toinen asia on käyttökoulutus, jolla varmistetaan, että ratkaisua tosiaan osataan käyttää. Onnistuessaan ratkaisu tuo apua jommallekummalle osapuolelle, parhaassa tapauksessa kummallekin. Hassinen nostaa esimerkiksi lääkeannostelurobotin, joka vähentää pikakäyntien määrää. Vaikka käyntejä on harvemmin, ne kestävät kerralla kauemmin. – Samalla useampi saa avun. Tämä on olennaisen tärkeä tavoite, kun avun tarvitsijoita on vuosi vuodelta enemmän.

KUVA: TERVEYSTEKNOLOGIA RY

Teknologian merkitys ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisessa kasvaa jatkuvasti. Ikäihmisten kotihoitoon esimerkiksi on tarjolla yhä enemmän erilaisia terveysteknologian välineitä, kuten lääkeannostelijoita, turvarannekkeita ja -kelloja, etävastaanottoja ja etäjumppaa sekä hyvinvointia ylläpitäviä digisisältöjä. Terveysteknologia Ry:n toimitusjohtaja Saara Hassisen mukaan etäyhteyksien käyttö yleistyy yhä ja tuo palvelun uudella tavalla asiakkaan lähelle. – Digiosaaminen alkaa olla kansalaistaito. Ilman sitä on tätä nykyä vaikea selviytyä julkisista palveluista, Hassinen sanoo.

Saara Hassinen toimitusjohtaja Terveysteknologia Ry

Kaupallisessa yhteistyössä:

Luonto tulee luoksesi – digisisällöt hoidon ja kuntoutumisen tukena Aidosta luontoympäristöistä tuotetuilla digisisällöillä on positiivinen vaikutus ikääntyneille. KUVA: GETTINGBETTER OY

Visuaalinen viestintä tarjoaa uuden kommunikaatiokeinon myös niille ikääntyneille, joiden kognitiivinen viestintäkyky on heikentynyt.

Teksti Mikaela Katro Miltä tuntuisi matka luonnon helmaan omalta kotisohvalta käsin? Luonto vaikuttaa tutkitusti myönteisesti ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin, parantaa vireystilaa ja auttaa palautumaan stressistä. GettingBetter Oy:n toimitusjohtaja ja digiarkkitehti Arja Ranta-aho on ollut

mukana luomassa digisisältöjä, joiden avulla luonnon rauhasta pääsee nauttimaan ajasta ja paikasta riippumatta. – Ammatilliseen työhön sekä asiakasvuorovaikutukseen luodut hitaat ja rauhoittavat digisisältömme on tehty yhdistämällä lääketieteen, terveystekno-

logian sekä media-alan tutkimustuloksia. Ranta-ahon mukaan visuaalinen viestintä tarjoaa uuden kommunikaatiokeinon myös niille ikääntyneille, joiden kognitiivinen viestintäkyky on heikentynyt. – Kun ei ole sanoja ja sanoilla ei ole

merkitystä, avaa digitaalinen sisältö uuden tavan osallistua toimintakyvystä riippumatta, Ranta-aho sanoo.

Mielen hyvinvointi on tärkeä osa kokonaisvaltaista hyvinvointia Digisisältöjen voimaa on testattu useassa autenttisessa ympäristössä. Yksi onnistumisista on 2019–2020 toteutettu YLE Areenan ja Elävän Arkiston -pilotti, jossa tunnistettiin millaisia vaikutuksia digisisällöillä on ikäihmisiin. – Toimintakyvyn haasteista riippumatta asiakkaat löysivät mielekästä tekemistä ja merkitystä tuovia ohjelmia. Ilmapiirin rentoutuessa myös hoitajien kiire helpottui, Ranta-aho kuvailee. Positiivista käyttäjäkokemusta on saatu myös Tampereelta, jossa Pohjolan päiväkeskuksen asiakkaat sekä ryhmäkotien asukkaat pääsivät kokeilemaan luontosisältöä Yetin ja VR-lasien avulla. Virikeohjaaja Mira Hopponen kertoo, että VRlasien kautta ikäihmiset pääsivät tutuille luontokohteille, joka kirvoitti kertomaan tarinoita ja jakamaan kokemuksia. – Myös sellaiset asukkaat, joiden kognitiiviset kyvyt ovat heikentyneet ja jotka eivät tavallisesti osallistu keskusteluun, jutustelivat kovasti ja halusivat jakaa omia muistojaan. Vaikutus oli suorastaan mullistava.

GettingBetterin mediakirjasto tarjoaa digitaalisia sisältöjä stressinhallintaan ja rauhoittumiseen. Tutustu mediakirjastoomme gettingbetter.fi


MAINOSLIITE

Lue lisää: kansanterveys.fi

Tämä on Mediaplanetin tuottama erikoisjulkaisu

5

Kaupallisessa yhteistyössä: KUVA: TERVEYSTEKNIIKKA VALKO OY

Vuoden terveystuote 2022 Kauneus & Terveys -lehti nimesi 10 vuoden 2022 terveystuotetta. B-Cure Laser valikoitui parhaaksi laitteeksi kommentein ”Laserointi lievitti nivelrikosta kärsivien sormien kipuja jo viikossa. Sen ansiosta yöunet eivät enää keskeytyneet.”

Tor Ahlstedt hoitaa kipua B-Cure Laserilla.

Raija Kallio sai avun nivelkipuun parissa viikossa.

Lievitä nivelkipuja tehokkaasti B-Cure Laser -kotihoitolaitteella Monipuolisen laserterapian on kliinisesti todistettu edistävän haavojen ja kudosvammojen paranemista sekä lievittävän laajaa kirjoa erilaisia nivel- ja lihaskipuja. Terapia on käytössä kipuklinikoilla, fysioterapeuteilla ja jo yli tuhannessa suomalaiskodissa. Teksti Terveystekniikka Valko Oy Laserterapiasta on tehty tuhansia tut­ kimuksia. Muun muassa Norjassa teh­ dyssä tutkimuskatsauksessa oli muka­na 22 tutkimuksen tuloksia ja siinä todettiin lääkintälaserterapian lievittä­vän nivelrikon aiheuttamaa polvikipua heti hoidon jälkeen sekä pitkäkestoi­semmin. Vastaavia tutkimuksia on teh­ty myös esimerkiksi kihdin, reuman ja fibromyalgian aiheuttamien kipujen hoidosta. Myös Oulun kaupungin kuntoutus­ palvelujen fysiatrian yksikössä työs­ kentelevällä fysiatri Timo Pehkosella on hyviä kokemuksia laserhoidosta. Hänellä on käytössä B­- Cure­-laserlaite yhtenä ei­ lääkkeellisenä kivunhoito­menetelmänä. – Laserhoitoa on käytetty meil­lä kivunhoidon tukena. Osa vaikeis­takin kiputiloista kärsivistä potilaista on saanut lievitystä kipuun, liikkumi­seen ja liikeratoihin jo muutaman vii­kon hoidon aikana, Pehkonen kertoo. Koska kivunlievitys perustuu kivunlähteen parantamiseen, tulee aluetta hoitaa laserilla kuurinomaisesti päi­vittäin. Kotikäytössä B-Cure -lääkintälaser

sopii koko perheelle ja lemmikkien kivun hoitoon. Vaikka laitteen hinta on muutamia satasia, sillä saa huolto­vapaasti noin 30 000 ohjeenmukaista hoitokertaa. Näin yhden hoitokerran hinnaksi jää vain muutama eurosentti.

Hyviä tuloksia nivelrikkokipujen hoidossa

Sipoolaisella 78­-vuotiaalla Raija Kalliolla todettiin nivelrikko sormissa jo 90­-luvulla. – Kipua on hoidettu jatkuvasti vahvemmilla kipulääkkeillä, kunnes lopuksi söin vahvinta lääkettä jatku­vana kuurina. Siitä huolimatta sormet olivat aivan turvoksissa, eivätkä kestä­neet edes lakanan hipaisua, Raija ker­too. Kesällä 2020 Raija hankki B­- Cure Laser Sport ­-laitteen ja sai avun paris­sa viikossa. – Olen lopettanut kipulääkkeet, nukun hyvin ja mieli on virkeä, iloit­see Raija.

Laser myös diabeetikoiden apuna

Haavahoitaja Hilla-Maria Tennberg Porvoon terveyskeskuksesta käyttää B­- Cure

Laseria kroonisten haavojen hoidossa. – Lisäämällä B­- Cure Laserin osaksi haavahoitoa olemme onnistuneet pa­ lauttamaan haavan pysähtyneen paranemisprosessin. Laserterapia selkeästi edistää kudoksen uudistumiskykyä, Tennberg kertoo ja jatkaa: – Laserterapia voisi olla hyvä ko­din ensihoito diabeetikon tuoreille haavoille, vedellä puhdistamisen ja laastarin lisäksi. Jos haava ei kuiten­kaan näytä luonnollisen paranemisen merkkejä parissa viikossa vaan para­neminen pysähtyy tai haava suurenee, tulee aina hakeutua terveyden­ huollon ammattilaisen luo. Tor Ahlstedt Kauniaisista käyttää laseria diabeettisen neuropatian ai­ heuttamaan kipuun. – Kipu alkoi jalkateristä ja on nyt noussut polviin saakka. Hoidan jal­kojani B­- Cure Laserilla iltaisin en­nen nukkumaanmenoa ja koen, että kipuni lievittyy.

B-Cure Lääkintälaser (808 nm) Pienteholaserhoito (LLLT) tehostaa kehon omaa immuuni­järjestelmää ja vahvistaa solun uudistumiskykyä. Se nostaa elimistön entsyymituotantoa ja vapauttaa en­d orfiineja. Laser lisää elimistössä myös kollageenin ja elastiinin luonnollista tuotantoa, joita keho tarvitsee kudosvaurioiden korjaamiseksi. Koska kivunlievitys perustuu kivun lähteen paranta­m iseen, tulee aluetta hoitaa laserilla kuurinomaises­ti. Yliannostusriskiä ei ole. Tunnettuja vasta­-aiheita ei ole, mutta hoitoa ei suositella syöpäkasvaimiin, silmiin eikä raskaana olevan vatsanseudulle. Helppokäyttöinen B­- Cure Laser on saatavana ammat­ tilais­- ja kotikäyttöön. Laite on myös vuokrattavissa. Kokeile myös – Lääkkeettömät kipulaastarit paikalliskipuun Uusi, lääkkeetön kipulaastari hyödyntää kehon omia lämpö­ja infrapunasäteitä parantaen kudoksen veren­kiertoa ja aineenvaihduntaa. Kliiniset tutkimukset to­distavat laastareiden lievittävän lihas-­ ja nivelkipuja sekä kuukautiskipuja. Laastarin kipua lievittävä vaiku­tus alkaa nopeasti ja kestää viisi vuorokautta. – Olen pitkään kärsinyt nivelrikon aiheuttamista kivuista olkapäässäni, sormissa ja polvessa. Olen koittanut lievittää kipua kipulääkkeillä ja -geeleillä, mutta mikään ei ole toiminut niin hyvin kuin nämä laastarit! On ihana nukkua ilman kipua, kertoo Sirkka Mäkelä, hammaslääkäri Jyväskylästä. Tuotetta myy Terveystekniikka Valko Oy. Lisätietoa tekno­l ogiasta, käyttäjäkokemuksia, tutkimuksia ja nettikauppa: terveystekniikka.fi puh. 045 609 9000


6

Lue lisää: kansanterveys.fi

Tämä on Mediaplanetin tuottama erikoisjulkaisu KUVA: MARICA ROSENGÅRD

”Ikääntymisestä pitää heittää huumoria” Uteliaisuus on kannatellut Mikko Kuustosta läpi elämän. Alkaessaan kirjoittamaan omaelämäkertaansa, taiteilija huomasi uteliaisuuden vaihtuneen ihmettelyksi.

Teksti Tiina Katriina Tikkanen Uusia lauluja, äänimaisemaa sekä Mikko Kuustosen (s.1960) elämäntarinaa yhdistävä teos oli ollut suunnitteilla jo pidempään. Suosittuna muusikkona, mediapersoonana ja ihmisoikeusaktivistina tunnettu mies ei vain löytänyt aikaa sen työstämiseen. – Pandemian myötä kalenterini tyhjeni ja tuli pysähtymisen hetki, Kuustonen muistelee. Kuustoselle kirkastui heti kirjoitusprosessin alussa, että teoksen kantava voima olisi ihmettely. Dramaattiset hetket ja elämän vaikeat ajat olivat jo tuttuja, kysyttäessä hän oli tottunut toistamaan niitä yhä uudelleen. Nyt oli tullut aika pohtia käänteitä ihmettelyä vasten. Lisäksi hän halusi kirjoittaa tapahtumista suurten käänteiden välissä. Uteliaisuus on aina ollut Kuustoselle tärkeää, mutta ihmettelyssä oli jotain

uutta. – Ehkä ihmettelyn oivaltaminen liittyy jollain tapaa ikääntymiseen. Se ei vaadi aktiivista suorittamista. Voi vain tarkkailla.

Ikääntyminen tuo armollisuutta Omaelämäkerrassaan Kuustonen kirjoittaa ikääntymisestä esimerkiksi näin: ”Kävelen eteisen peilin ohi, ja näen vilahduksen kumarasta miehestä, jonka sisällä asun.” Kolme vuotta sitten Kuustoselta petti toinen jalka tv-ohjelman nauhoituksessa. Syyksi paljastui hermovaurio, joka ulottui jalasta selkään. Laulaja joutui selkäleikkaukseen ja ymmärsi, ettei hänellä ole varaa olla huolehtimatta itsestään. Nykyään taiteilija käy kuntosalilla, jossa hän tekee lihaskuntoliikkeitä oman kehon painoa hyödyntäen. Kotonakin

Hanki nyt kompostoiva ja hajuton kuivakäymälä mökille.

MökkiSuperXL paketti!

Suunniteltu ja valmistettu Suomessa suomalaiseen maisemaan - nopea toimitus suoraan tontille!

MAINOSLIITE

tulee venyteltyä, vaikka välillä on ajanjaksoja, jolloin liikkuvuuden ja lihaskunnon harjoittaminen unohtuu. Se kostautuu huonovointisuutena. Kuustonen näkee ikääntymisessä useita hyviä puolia. Virheisiin ja keskeneräisyyteen alkaa suhtautua aiempaa empaattisemmin. Armollisuus ja monien asioiden hyväksyminen lisääntyy. – Nykyään kysyn ja kuuntelen, mieluummin kuin selitän. Humoristisuudestaan tunnettu muusikko on sitä mieltä, että myös ikääntymisestä pitää heittää huumoria. – Saan tehdä töitä itseäni nuorempien ihmisten kanssa, ja tilannekomiikka on olennainen osa yhteispeliä. Kankean solistin jalka monitorin päällä herättää hauskaa kommentointia, samoin kuin biisilistojen seniorifontti.

Mikko Kuustosen omaelämänkerta ilmestyi alkuvuonna 2022.


MAINOSLIITE

Tämä on Mediaplanetin tuottama erikoisjulkaisu

Lue lisää: kansanterveys.fi

POLVEN NIVELRIKKO? PLANTAARIFASKIITTI? Haluatko kävellä ilman kipua? Sveitsiläisten kybun kenkien ainutlaatuisen, patentoidun pohja-ratkaisun avulla saadaan aikaiseksi jalan luonnollinen liikerata ja vaimennetaan jalkapohjaan kohdistuva paineisku. Saat takaisin kivuttoman kävelyn ilon ja koko kehon hyvinvoini paranee.

Tule kokeilemaan Medishop myymälään ja koe ainutlaatuinen walk-on-air tunne!

Vuosikymmenten seisomatyö jätti jälkeensä jalkakivut Lue kuinka kybun-kengillä Raija voi jälleen nauttia kävelylenkeistä ilman kipuja Raija Heinikoski työskenteli 40 vuotta keittäjänä, ja työvuodet sisälsivät lukemattoman määrän seisottuja työtunteja ja käveltyjä kilometrejä.

pitää kehon ryhdikkäänä

kehittää tasapainoa

vahvistaa jalkoja ja syviä lihaksia ei enää väsyneitä raskaita jalkoja hellä nivelille auttaa plantaari faskiittiin

TURKU Kauppakeskus Länsi 1 puh 020 155 00 42 ma-pe 10-18 la 10-15

Liikkumisen ilo kuitenkin palautui, kun tuttava suositteli hänelle kybunkenkiä. Sittemmin paluuta entisiin jalkineisiin ei ole ollut. Kivut kaikkosivat ja liikkumisen riemu palasi. ”Kipua ei ole enää polvissa tai muuallakaan, ja nyt saatan taas käydä kahdesti päivässä neljän viiden kilometrin kävelylenkeillä. Kovimpien kipujen aikaan moinen ei käynyt edes ajatuksissa”, Heinikoski luonnehtii tapahtunutta muutosta.

Kybun-kenkiä on kymmeniä malleja naisille ja miehille. Lue lisää medishop.fi sivuilta

kuvan kybun Bauma Sand 295 €

HELSINKI Topeliuksenkatu 3 puh 020 155 00 40 ma-ti 9-18, ke-pe 9-17 la 10-15

”Jalat olivat kovilla. Lopulta jaloissa ja polvissa alkoi olla jo niin paljon kipua, ettei tehnyt enää mieli lenkkeilläkään”, Heinikoski kuvailee.

OULU Rotuaarin aukio puh 020 155 00 45 ma-pe 10-17.30

Raija käyttää kybun-kenkiä lähes kaikkialla

ELE V Ä K U KIP S POI

7


8

Lue lisää: kansanterveys.fi

Tämä on Mediaplanetin tuottama erikoisjulkaisu

MAINOSLIITE KUVA: GETTY IMAGES

Glaukooma löytyy tavallisesti silmälääkärissä, kun potilas alun perin tulee vastaanotolle jostakin muusta syystä.

Glaukooma johtaa hoitamattomana jopa sokeutumiseen Glaukooma on näköhermoa vaurioittava sairaus, joka voi olla alkuvaiheessa täysin oireeton. Teksti Mikaela Katro KUVA: SANNA KÄÄRIÄINEN

Mika Harju silmätautien erikoislääkäri

Glaukooman eli silmänpainetaudin syynä on usein kohonnut silmän sisäinen paine, joka voi aiheuttaa vaurioita näköhermon hermosäikeisiin. Joillakin potilailla glaukooma kehittyy, vaikka silmänpaine olisi normaalikin. – Glaukooma löytyy tavallisesti silmälääkärissä, kun potilas alun perin tulee vastaanotolle jostakin muusta syystä, silmätautien erikoislääkäri Mika Harju kertoo. Suurin osa glaukoomaa sairastavista on yli 65-vuotiaita. Harjun mukaan riski sairastua kasvaa iän myötä. – Kun viisikymppisillä sairautta esiintyy noin prosentilla suomalaisista, on 80 vuotta täyttäneistä glaukooma jo joka kymmenennellä. Glaukooman riskitekijöitä korkean iän lisäksi ovat paitsi koholla oleva silmänpaine myös niin sanottu sukurasite.

- LUOMITULEHDUKSEN OIREISIIN

– Mikäli glaukoomaa esiintyy lähisuvussa, kuten sisaruksilla tai vanhemmilla, siihen sairastumisen riski jopa tuplaantuu, Harju sanoo.

Hoidon keskiössä silmänpaineen alentaminen Harju kuvailee glaukoomaa salakavalaksi sairaudeksi, sillä se voi olla alkuvaiheessa täysin oireeton. Diagnoosi tuleekin potilaalle usein yllätyksenä. – Glaukooma aiheuttaa näkökentän kapenemista. Kapeneminen tapahtuu kuitenkin tavallisesti näkökentän reunoilta, jolloin keskeinen näöntarkkuus pysyy pitkään normaalina. Yleensä potilaat ovat oireettomia, kunnes tauti on jo valitettavan pitkällä. Oireettomuudesta johtuen potilaat eivät useimmiten osaa oma-aloitteisesti hakeutua hoitoon riittävän ajoissa.

Hoitamattomana glaukooma voi johtaa näön vakavaan heikkenemiseen tai jopa sokeutumiseen. – Tästä johtuen sellaisten 40 vuotta täyttäneiden, joilla on suvussaan glaukoomaa, kannattaisi käydä silmälääkärin tarkistuksessa noin viiden vuoden välein, Harju muistuttaa. Glaukooman hoidossa keskeisin tekijä on aina silmänpaineen alentaminen. Kun hoito aloitetaan riittävän varhaisessa vaiheessa, kyetään vakavan näkökyvyn heikentymisen riskiä vähentämään Harjun mukaan olennaisesti. – Hoito voidaan aloittaa kammiokulman laserhoidolla tai silmänpainetta alentavilla lääkkeillä, joita on markkinoilla useita erilaisia. Lääke annostellaan tavallisesti silmätippojen muodossa.

PURALID LIPOGEL on hellävarainen geeli, joka puhdistaa ja rauhoittaa silmäluomia ja silmänympärysaluetta pitkäaikaisesti. Kysy lisää apteekistasi.

WWW.PURALID.FI

Rauhoittaa. Puhdistaa. Helpottaa luomitulehdusta. PP-PURALG-FI-0009. 05-2022


MAINOSLIITE

Tämä on Mediaplanetin tuottama erikoisjulkaisu

Lue lisää: kansanterveys.fi KUVA: GETTY IMAGES

Silmänpohjan ikärappeuma voi olla myös oireeton

Ikärappeumaa on kuivaa sekä kosteaa muotoa, jota sairastaa noin viidennes kaikista ikärappeumapotilaista.

Ikärappeuma aiheuttaa keskeisen näöntarkkuuden heikentymistä, joka vaikeuttaa muun muassa lukemista ja esimerkiksi kasvojen tunnistamista.

Teksti Mikaela Katro hyvin tai silloin, kun muutokset tulevat hitaasti, Järvinen kertoo. Ikärappeuma diagnosoidaan Järvisen mukaan kliinisellä tutkimuksella, jossa lääkäri mikroskopoi silmän etuosat ja sisemmät osat. Perustutkimukseen kuuluu myös rakennekuvaus. – Rakennekuvaus eli OCT kykenee erottamaan missä silmänpohjan kerroksessa muutokset ovat. Rakennekuvausta voidaan lisäksi täydentää verisuonten kuvauksella ilman varjoainetta.

Seuraa mahdollisia näön muutoksia – ja käy säännöllisesti silmälääkärillä Merkittävin riskitekijä ikärappeumassa on sen nimenkin perusteella juuri ikä. Muita riskitekijöitä ovat tupakointi, sydän- ja verisuonisairaudet sekä perinnöllinen alttius. Kuivaan ikärappeumaan

ei toistaiseksi ole toimivaa hoitomuotoa. Kosteaa ikärappeumaa hoidetaan Järvisen mukaan silmän sisään annosteltavilla kasvutekijänestäjillä. – Hoito vaatii uusintoja lääkeaineesta ja hoidon vaiheesta riippuen. Injektiohoitoja voidaan yhdistää fotodynaamiseen terapiaan tietyissä kostean ikärappeuman muodoissa. Järvinen korostaa, että kostean ikärappeuman hoito on sitä tehokkaampaa mitä varhaisemmassa vaiheessa se aloitetaan. – On hyvä tunnistaa ja seurata mahdollisia muutoksia näkökyvyssä ja käydä säännöllisesti silmälääkärin tutkimuksissa. Usein silmässä on havaittavissa lieviä ikääntymiseen ja alkavaan rappeumaan liittyviä muutoksia jo ennen varsinaisten oireiden havaitsemista.

Tietoa kosteasta silmänpohjan ikärappeumasta www.nahdaan.fi

PP-EYL-FI-0154-1/09-2021

KUVA: HANNA PUOLAKKA

Silmänpohjan ikärappeumalla tarkoitetaan silmän tarkan näön alueella olevia rappeumamuutoksia, jotka heikentävät näköä ja aiheuttavat kuvanvääristymiä. Silmätautien erikoislääkäri Kaisu Järvinen sanoo rappeumamuutosten yleisyyden kasvavan 65 ikävuoden jälkeen. – Kehittyneissä maissa ikärappeuma on yleisin näkövammaisuuden aiheuttaja. Kyseessä on monitekijäinen vanhenemiseen liittyvä sairaus. Ikärappeumaa on kuivaa sekä kosteaa muotoa, jota sairastaa noin viidennes kaikista ikärappeumapotilaista. Kostean ikärappeuman oireita ovat päivien tai viikkojen aikana ilmenevät kuvanvääristymät ja näöntarkkuuden heikkeneminen. – Ikärappeuma voi kuitenkin olla myös oireeton, mikäli toinen silmä näkee

9

Kaisu Järvinen silmätautien erikoislääkäri


10 Lue lisää: kansanterveys.fi

Vaurioitunut rusto häiritsee nivelen toimintaa ja aiheuttaa liikekipua, leposärkyä, turvottelua ja ylimääräistä nivelnesteen kertymistä.

MAINOSLIITE

KUVA: GETTY IMAGES

Ylipaino huomattava nivelrikon riskitekijä

Tämä on Mediaplanetin tuottama erikoisjulkaisu

Teksti toimitus

Oireita aiheuttavan nivelrikon ilmaantumisen todennäköisyys pienenee selvästi maltillisenkin painonpudotuksen myötä. Liike on lääke – myös nivelrikon ennaltaehkäisyssä. Säännöllistä ja sopivasti kuormittavaa liikuntaa olisi hyvä harrastaa kaikissa elämänvaiheissa: sekä lapsuus- ja kasvuiässä että aikuisena ja seniori-ikäisenä. Ortopedian ylilääkäri Mikko Manninen kertoo sopivan liikkeen huoltavan nivelen rustoa, jolloin nivelen toiminnallisuus säilyy pitkään hyvänä. – Rusto ei korjaa itseään, kuten esimerkiksi iho, joten siihen tuleva vaurio on aikuisiässä melko lailla korjautumaton. Niveleen voi kasvaa jonkin verran niin sanottua säierustoa, mutta se ei laadullisesti vastaa alkuperäistä. Rustolaaduissa on Mannisen mukaan paljon myös geneettisiä eroja. – Joku saa geneettisessä arvonnassa hyvät rustot ja joku taas huomattavasti huonommat. Tässä merkittävä rooli on perusrakenneproteiinilla eli tyypin 2 kollageenilla.

Glukosamiinia tai kondroitiinia sisältävistä ravintolisistä voi olla hyötyä Manninen suosittelee monipuolista liikuntaa myös liikapainon ehkäisemisen kannalta. Ylipaino on huomattava riskitekijä erityisesti alaraajojen nivelrikossa ja lisää selvästi oireita aiheuttavan nivelrikon riskiä. – On hyvä huomata, että pienikin painonpudotus voi oleellisesti vähentää esimerkiksi polvinivelrikko-oireita, Manninen sanoo. Myös glukosamiinia tai kondroitiinia sisältävillä ravintolisillä voi Mannisen mukaan olla nivelrikkoa sairastaville positiivinen vaikutus. – Varsinainen tutkimusnäyttö glukosamiinin tai kondroitiinin tehosta puuttuu, mutta on kuitenkin monia potilaspalautteita siitä, että subjektiivisesti nivelrikkooireet helpottavat osalla potilaista ravintolisien aloittamisen myötä.

Liikunta suojaa nivelrikolta Nivelrikkoon ei ole parantavaa hoitoa. Helpoin tapa ehkäistä sekä itsehoitaa nivelrikkoa on säännöllinen, sopiva liikunta sekä ylipainoisilla painon pudottaminen. Teksti toimitus Nivelrikko eli artroosi on maailman yleisin nivelsairaus. Nivelrikko mielletään koko nivelen sairaudeksi, sillä se voi aiheuttaa muutoksia paitsi nivelrustossa myös luussa ja nivelkapselissakin. – Tavallisimmin nivel rakentuu kahden luun päissä oleville rustopinnoille, jotka terveinä mahdollistavat nivelen jouhevan liikkeen. Nivelrikossa rustot ohentuvat ja lohkeilevat paljastaen lopulta luupinnan, ortopedian erikoislääkäri Tapio Kallio sanoo. Vaurioitunut rusto häiritsee nivelen toimintaa ja aiheuttaa liikekipua, leposärkyä, turvottelua ja ylimääräistä nivelnesteen kertymistä. Myös nivelen virheasento on Kallion mukaan mahdollinen. – Mekaanisten ongelmien lisäksi voi usein esiintyä tulehdusta. Yksittäisinä tai yhdessä esiintyville oireille on tyypillistä

vaihtelu ja oirejaksojen aaltomaisuus.

Runsas ylipaino alaraajojen nivelrikon yksi taustatekijä Nivelrikkodiagnoosi perustuu potilaan oirekuvaukseen, lääkärin tekemään kliiniseen tutkimukseen ja radiologisiin kuvantamisiin. Laboratoriotutkimukset eivät suoraan paljasta nivelrikkoa, mutta niiden avulla voidaan poissulkea muita sairauksia. – Nivelrikko on monitekijäinen sairaus, jossa perintötekijöillä on vahva osuus. Toisaalta yksi mahdollinen osatekijä etenkin alaraajojen nivelrustojen kulumisen taustalla on ylipaino, Kallio kertoo. Kallio korostaa liikunnan merkitystä nivelrikon ennaltaehkäisyssä. – Nivelrikkoa korjaavaa tai parantavaa hoitokeinoa ei ole. Paras tapa suojata ni-

veliä on harrastaa säännöllisesti sopivaa liikuntaa. Nivelrikon hoito perustuu ennen kaikkea kuntoutukseen eli liikkuvuuden ylläpitoon sekä niveltä tukevien lihasvoimien vahvistamiseen ja säilyttämiseen. – Oireita voidaan lievittää lääkityksellä sekä rajoittamalla nivelten kuormitusta. Mikäli oireet ovat pitkäkestoiset ja aiheuttavat merkittävää haittaa, on kulunut nivel mahdollista vaihtaa tekoniveleksi, Kallio sanoo. Niveleen pistettävät injektiot saattavat Kallion mukaan lievittää oireita joksikin aikaa ja mahdollistaa kuntoutuksen, mutta tulokset niiden tehosta vaihtelevat. – Paikallisesti käytettävät voiteet ja geelit saattavat lievittää osaa oireista, ja niitä voi hyvin kokeilla vähäisen sivuvaikutusprofiilinsa vuoksi.

Nivelten hyvinvointiin Arthrobalans® on kotimainen, nivelten hyvinvoinnin tukemiseen suunniteltu tuoteperhe aikuisten ja ikääntyneiden tarpeisiin. ARTHROBALANS DRINK SOPII MYÖS KALA- JA ÄYRIÄISALLERGISILLE

Ravintolisä ei korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota eikä terveitä elämäntapoja.

Arthrobalans® Plus – neljän aktiiviaineen yhdistelmä! Glukosamiini, kondroitiinisulfaatti ja MSM-rikkiyhdiste ovat nivelruston proteiinien rakennusaineita. C-vitamiinia tarvitaan kollageenin muodostamiseen. Saatavana apteekeista ja luontaistuotekaupoista.

www.arthrobalans.fi


MAINOSLIITE

Tämä on Mediaplanetin tuottama erikoisjulkaisu

Lue lisää: kansanterveys.fi 11

Kaupallisessa yhteistyössä: KUVA: INNOVA MEDICAL OY

Tiede synnyttää uusia ja entistä parempia hoitomenetelmiä, joiden haittavaikutukset ovat yhä pienemmät.

Lääketeknologia tukee ikääntyvien itsenäisyyttä Uudenlaiset ja innovatiiviset lääketekniset tuotteet tuovat merkittävää apua ikäihmisten terveydenhuoltoon. Teksti Mikaela Katro Suomessa ja muissa Suomen kaltaisissa maissa ollaan tulevaisuudessa suurten haasteiden edessä, kun väestö jatkuvasti ikääntyy. Innova Medical Oy:n asiantuntijan Andreas Siposen mukaan samalla lisääntyy myös erilaisten hoivaan sekä hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien innovaatioiden tarve. – Siinä missä nuorilla terveys on useimmiten hyvä, altistavat ikääntyminen ja immuunipuolustusjärjestelmän heikkeneminen erilaisille sairauksille. Siponen pitää ensiarvoisen tärkeänä terveydenhuollon innovaatioiden jatkuvaa kehittymistä. – Tiede synnyttää uusia ja entistä parempia hoitomenetelmiä, joiden haittavaikutukset ovat yhä pienemmät. Uusia terveyttä edistäviä tuotteita

etsitään jatkuvasti, ja globaaleilta markkinoilta niitä tuodaan myös Suomen markkinoille. Innova Medical Oy:n valikoima koostuu erilaisista lääketeknisistä tuotteista, jotka ovat Medical Device CE IIb/ CE III -luokkaa. – Pyrimme saamaan parhaat tuotekategorian tuotteet valikoimaamme. Edustamamme tuotteet ovat tutkittuja ja turvallisia sekä aina laatusertifioituja, Siponen sanoo.

Esimerkkejä innovatiivisista, terveydenhuollon käyttöön tarkoitetuista tuotteistamme:

Papimi Ioni-induktioterapialaite, jolla on suurin energiateho ja joka saa aikaan lyhyitä toistuvia sähkömagneettisia pulsseja

kehoon säädellen siten solujen energiapotentiaalin luonnolliselle tasolle. Hoitoa käytetään urheilussa, kivunhoidossa sekä erilaisten sairauksien hoidossa, kuten esimerkiksi eturauhasen hyvänlaatuisesta liikakasvusta johtuvien vaivojen hoidossa. Papimi ioni-induktiohoito voi lieventää kipuja sekä edesauttaa paranemista ilman lääkitystä. Hoidolla etenkin miehet voivat saada helpotusta eturauhasen hyvänlaatuiseen liikakasvuun ja siitä aiheutuviin virtsaamisvaivoihin. Papimi on suosittu hoito myös ammattiurheilijoiden kuntoutuksessa. Hoito kestää noin 30 minuuttia, ja hoitoja annetaan potilaan vaivasta riippuen 5–10 kertaa. Parannusta saattaa olla havaittavissa jo parin ensimmäisen käsittelyn jälkeen, mutta usein suositellaan hoitojen jatkamista pitkäai-

kaisen tuloksen saavuttamiseksi. Hoito on non-invasiivinen, eikä sen aikana tarvitse riisua vaatteita. Helppo hoito on potilaalle kivuton. IHHT-hoito IHHT eli interval-hypoxi-hyperoxitraining on jaksoittaista, vähähappisen ja runsashappisen ilman hengittämistä. Hoito laukaisee elimistössä prosesseja solutasolla – tämä tutkimus sai 2019 lääketieteen Nobel-palkinnon. Hoito paitsi nostaa terveyttä ja kuntoa myös parantaa jaksamista ja vointia. Se edesauttaa painonpudotusta, parantaa veren rasvaarvoja sekä alentaa verenpainetta. PRP-hoito PRP on potilaan verestä erotettu kasvutekijähoito, jolla ei ole haittavaikutuksia ja joka on pitkävaikutteisempi vaihtoehto polven nivelrikkohoidossa kuin esimerkiksi hyaluronihappo tai kortisoni. PRP-laaduissa on huimia eroja, ja tästä johtuen tieteessä on paljon myös sellaisia tutkimuksia, joissa PRP ei ole toiminut. Innova Medical Oy:n menetelmä edustaa turvallista, tutkittua sveitsiläistä PRP:tä. Euroopan laajuinen lääkäriyhdistys antoi yhteisymmärryslausunnon, joka tukee ja puoltaa PRP:n käyttöä lievän ja keskivaikean polviartroosin hoidossa.

Miksi Innova Medical? • Valikoimassa tuotekategorioiden parhaat tuotteet. • Tuotteet ovat tutkittuja ja turvallisia. • Jokaisella tuotteella on laatusertifiointi. Tutustu lisää meihin ja tuotteisiimme: nivelhuoltamo.fi • papimi.com • bioklinikka.fi


12 Lue lisää: kansanterveys.fi

Tämä on Mediaplanetin tuottama erikoisjulkaisu

MAINOSLIITE KUVA: GETTY IMAGES

Nivelrikkoa voi ehkäistä liikkumalla monipuolisesti ja elämänmittaisesti.

Nivelrikkoa sairastava: älä lopeta liikkumista! – 4 kysymystä nivelrikosta Nivelten kuluminen liittyy usein tuki- ja liikuntaelimistön liian vähäiseen ja yksipuoliseen kuormittamiseen. Kysymyksiin vastaa tietokirjailija ja lääkäri Tapani Kiminkinen. Teksti Toimitus Nivelrikossa nivel on vaurioitunut vammasta tai erilaisista tulehduksista johtuen. Taustalla voi lisäksi olla kudosten rakennevika, liikeradan poikkeavuus tai kohtuuton toistorasitus. Myös perinnöllisyydellä on tässä osansa.

Minkälainen sairaus nivelrikko on? Nivelrakenteet ikääntyvät yksilön mukana, joten jos tuijottaisimme ainoastaan magneettikuvia, voisi nivelrikkoisena pitää miltei jokaista keski-ikäistä. Ydinasiana ovat oireet, ja ne eivät välttämättä korreloi nivelistä otettuihin kuviin. Itse luokittelen sairaudeksi oireilevan nivelrikon. Vuosikymmeniä sitten Suomessa puhuttiin enemmän kulumaviasta kuin sairaudesta, vähän samaan tapaan kuin

monissa ominaisuuksissa tyydyttiin sukuvian käsitteeseen. Nykyään taas oletamme ihmisen luoneen ”suuren suunnittelijan” tarkoitukseksi sen, ettei meidän tulisi menettää toimintakykyämme selvitä yksin. Tai ainakaan ettemme tarvitsisi kohtuuttoman paljon toisten apua.

Kuka voi sairastua nivelrikkoon? Maan vetovoiman vaikutus korostuu kantavissa nivelissä sitä enemmän, mitä suurempi yksilön paino on ja miten hän niveliään rasittaa. Jaloissa kuormitus kohdistuu ukkovarpaiden tyviniveliin, polviin ja lonkkiin. Tukirangassa kovin rasitus kohdistuu rangan alaosiin eli lanne-, rinta- ja kaularankaan. Balettitanssijan epäfysiologinen jalkaterän asento ei

voi olla aiheuttamatta nivelrikkoa. Sama pätee himokutojan peukalon tyviniveleen. Luonnollisesti rakenteet kuluvat iän myötä mutta eivät ainoastaan käytöstä vaan myös koko tuki- ja liikuntaelimistön liian vähäisestä ja/tai yksipuolisesta kuormittamisesta.

KUVA: HANNA KIMINKINEN

Mistä nivelrikko johtuu?

Voiko nivelrikkoa ehkäistä? Nivelrikkoa voi ehkäistä liikkumalla monipuolisesti ja elämänmittaisesti, välttämällä ylipainoa, tupakointia ja suositusten vastaista ravitsemusta. Riskialttiiden urheilulajien harrastajien on syytä ehkäistä nivelten rakenteiden yksipuolista kuormittamista ja vammautumista. Mahdollisten nivelrikkovaivojen yllättäessä liikkumista ei kuitenkaan tule lopettaa vaan sopeuttaa se nivelten terveyttä tukevaksi.

Tapani Kiminkinen tietokirjailija, lääkäri

FinCollagen Active EDISTÄÄ NIVELTEN PYSYMISTÄ NORMAALEINA

Olisiko NYT aika kokeilla jotain aivan uutta? FinCollagen Active sisältää vaikuttavana aineena bioaktiivista kollageeniproteiinia jauheena. Ei sisällä muita aineita. Ainutlaatuinen tuote Suomessa. FinCollagen Active on ikääntyvien, aktiiviliikkujien ja urheilijoiden nivelille tarkoitettu ravintolisä. Kliinisesti tutkittu, turvallinen tuote päivittäiseen käyttöön. Tuloksia keskimäärin 2-6 kuukauden kuluessa käytön aloituksesta. Tutustu tuotteeseen www.nutrielixir.fi. Esimerkkejä myyntipaikoista: Nutrielixirin verkkokauppa www.nutrielixir.fi, apteekit, Karkkainen.com, Rajamarket, AITO Malmi hyvän olon kauppa. K-Citymarketit Easton, Iso Omena, Järvenpää, Kirkkonummi, Klaukkala ja Tammisto. K-Supermarketit Kamppi, Lauttasaari, Malminmäki ja Musta Pekka. Kts. muut myyntipaikat www.nutrielixir.fi. Bioaktiivinen kollageeniproteiini proteiinin lähteenä edistää luuston (esim. nivelet) pysymistä normaalina. Ravintolisä ei korvaa monipuolista ja tasapainoista ravintoa eikä terveitä elämäntapoja.


MAINOSLIITE

Lue lisää: kansanterveys.fi 13

Tämä on Mediaplanetin tuottama erikoisjulkaisu

Liiallinen UV-säteily voi aiheuttaa aurinkokeratoosia KUVAT: GETTY IMAGES

Noin joka kolmannella eläkeikäisellä suomalaisella arvioidaan olevan aurinkokeratoosia. Ihotautien erikoislääkäri Carl Kyrklund Ihosairaalasta kertoo, mitä aurinkokeratoosista on hyvä tietää.

Yleensä aurinkokeratoosia on kasvojen alueella ja miehillä päälaen alueella.

Teksti Tiina Katriina Tikkanen – Aurinkokeratoosi johtuu auringon ultraviolettisäteilystä. Se on merkki, että iho on altistunut liialliselle UVsäteilylle. Aurinkokeratoosissa on kyse poikkeavista ihosoluista, jotka eivät vielä ole syöpäkasvaimia, mutta hoitamatta osa niistä voi kehittyä okasolusyöväksi. Aurinkokeratoosi on siis okasolusyövän esiaste.

la läiskien ulkonäön perusteella. Tarvittaessa voidaan ottaa myös koepala.

Kuinka yleinen aurinkokeratoosi on suomalaisilla? – Eläkeikäisistä joka kolmannella arvioidaan olevan aurinkokeratoosia. Aurinkokeratoosia voi syntyä kuitenkin jo paljon aiemmin, jos on altistunut runsaasti auringon UV-säteille.

Mistä tunnistaa aurinkokeratoosin?

Miten aurinkokeratoosia voi ehkäistä?

– Aurinkokeratoosi on ulkonäöltään karhea tai hieman punoittava, kuiva ihoalue. Sitä ilmaantuu tyypillisesti ihoalueille, jotka saavat paljon aurinkoa. Yleensä aurinkokeratoosia on kasvojen alueella ja miehillä päälaen alueella. Lääkäri osaa tunnistaa aurinkokeratoosin vastaanotol-

– Paras tapa ehkäistä aurinkokeratoosia on käyttää aurinkosuojavoidetta, mieluiten kertoimella 50, sekä välttää keskipäivän aurinkoa ja suosia varjoa.

Miten aurinkokeratoosia hoidetaan?

keratoosia voidaan hoitaa nestetyyppijäädytyksellä lääkärin vastaanotolla. Jos muutoksia on runsaasti, voidaan käyttää valoaktivaatiohoitoa eli fotodynaamista hoitoa, josta käytetään lyhennettä PDT. Siinä iholle levitetään valoherkistäjä, joka imeytyy poikkeaviin soluihin ja näkyvän valon kanssa reagoidessaan tuhoaa ne. Lisäksi aurinkokeratoosin hoitoon on kehtitetty erilaisia lääkevoiteita. Nykyään pyritään hoitamaan kaikki havaittavat aurinkokeratoosimuutokset, sillä kyseessä on syövän esiaste. Okasolusyöpä taas vaatii leikkauksen ja voi levitä. Kun kerran on todettu aurinkokeratoosia, jatkossa on hyvä tarkkailla ihoa sen varalta, ettei iholle muodostu uutta hoidettavaa.

KUVA: MIKKI ROUSI

Mikä on aurinkokeratoosi?

Carl Kyrklund ihotautien erikoislääkäri, Ihosairaala

– Jos muutokset ovat yksittäisiä, aurinko-

AURINKO ON SININEN

.

PATENTOITU

Ensimmäinen aurinkosuojavoide*, joka suojaa ihoa UVB- ja UVAsäteiltä sekä SINIVALOLTA. VAIN APTEEKEISTA * Kemiallinen aurinkofiltteri * * Kansainvälinen ihotautibarometri 2021, IQVIA Consumer Health, Ranska, Saksa, Italia, Espanja, Brasilia, Meksiko.


14 Lue lisää: kansanterveys.fi

Tämä on Mediaplanetin tuottama erikoisjulkaisu KUVA: GETTY IMAGES

Joko sinä olet tehnyt testamentin? Testamentti on ainoa keino vaikuttaa omaisuutensa jakaantumiseen kuoleman jälkeen. Testamentin laatimisessa kannattaa käyttää apuna ammattilaista. Teksti Mikaela Katro Testamentti on ainoa tapa, jolla voi vaikuttaa siihen, miten oma maallinen omaisuus jakautuu kuoleman jälkeen. – Ihan jokaisen – olipa sitten nuori tai vanha – kannattaisi miettiä kenelle omaisuus menee, jos kuolisi nyt, ja ennen kaikkea vastaisiko se omaa viimeistä tahtoa, asianajaja ja varatuomari Johanna Tolppanen kehottaa. Testamentilla voi poiketa normaalista perimysjärjestyksestä, ja sillä usein myös turvataan lesken tai avopuolison asemaa. – Kaikilla ei ole lakisääteisiä perillisiä. Testamentintekijä voi esimerkiksi sulkea testamentinsaajan aviopuolisoilta aviooikeuden pois testamentilla perittyyn omaisuuteen. Testamentilla voidaan myös vaikuttaa perintöverojen määrään, Tolppanen jatkaa. Tolppanen muistuttaa, että myös järjestöille tai yhdistyksille voidaan testamentata

omaisuutta samalla tavalla kuin henkilöillekin. Testamentintekijä voi määrätä perustettavaksi nimeään kantavan rahaston ja osoittaa varat käytettäväksi esimerkiksi juuri tiettyyn tutkimukseen. – Ne järjestöt tai yhdistykset, joista testamentintekijä on kiinnostunut, kertovat mielellään tarkemmin toiminnastaan.

Miten testamentin tekeminen tapahtuu? Testamentti on tehtävä lain edellyttämässä määrämuodossa kirjallisesti kahden todistajan ollessa yhtaikaa läsnä ja heidän on – sitten kun testamentin tekijä on allekirjoittanut testamentin tai tunnustanut siinä olevan allekirjoituksensa – todistettava testamentti nimikirjoituksillaan. Tolppasen mukaan todistajien tulee tietää, että kyseessä on testamentti, mutta heille ei tarvitse kertoa testamentin sisältöä. – Testamentin sisältö tulisi laatia niin,

Testamentti on kaunis tapa auttaa Jo pienelläkin osuudella omaisuudestasi on suuri merkitys kehitysmaiden köyhimmille ihmisille. Lapset voivat päästä kouluun, nuoret saada ammattikoulutusta ja naiset keinoja hankkia toimeentulon. Testamentin teko ei ole vaikeaa. Tilaa maksuton testamenttioppaamme: asiakaspalvelu@kirkonulkomaanapu.fi kirkonulkomaanapu.fi/testamentti 020 787 1201 (Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min)

MAINOSLIITE

että testamentintekijän testamenttaustahto varmuudella ilmenee testamentista. Näin testamenttia ei tarvitse jälkikäteen tulkita eli yrittää arvioida, mitä testamentintekijä on testamentissaan tarkoittanut. Testamentin laatimisessa olisi hyvä käyttää apuna ammattilaista, sillä aina ei ole selvää, mistä omaisuudesta testamentintekijä lopulta saa testamentillaan määrätä. Ammattilainen selvittää esimerkiksi osituksen ja keskinäisen testamentin toissijaismääräyksen vaikutukset, testamentista aiheutuvat veroseuraamukset, käyttö- ja hallintaoikeuden vaikutukset, mahdollisen rintaperillisen lakiosan vaikutuksen sekä ennakkoperintöjen vaikutukset. – Pähkinänkuoressa ammattilainen siis auttaa testamentintekijää varmistamaan, että testamentti toteuttaa hänen viimeisen tahtonsa, kun kaikki asiaan vaikuttavat tekijät on huomioitu.

Testamentin laatimisessa olisi hyvä käyttää apuna ammattilaista, sillä aina ei ole selvää, mistä omaisuudesta testamentintekijä lopulta saa testamentillaan määrätä.


MAINOSLIITE

Lue lisää: kansanterveys.fi 15

Tämä on Mediaplanetin tuottama erikoisjulkaisu

Testamenttityötä lämmöllä arvostaen Jo sana testamentti tai perintö aiheuttaa, erityisesti meissä suomalaisissa, monenlaisia tuntemuksia. Koko asia on ollut vähän niin kuin aihe, josta ei voisi edes puhua ääneen.

Infoa

Pelastusarmeija neuvoo veloituksetta ja antaa ideoita, kun olet pohtimassa testamentin tekoa. Ota rohkeasti yhteyttä.

Pelastusarmeija aloitti uudenlaisen, informatiivisemman testamenttityön muutama vuosi sitten. Se on saanut todella hyvän vastaanoton. Perusajatuksena Pelastusarmeijan testamenttityössä on palvella ihmisiä. Testamenttiasioista vastaava Osmo Halonen korostaa, että Pelastusarmeijalaiset haluavat aidosti palvella ihmistä ajattelematta hänen kukkaroaan. Haluamme oikeasti mennä ihminen edellä ja luotamme siihen, että taloudelliset tarpeemme kyllä tulevat täytetyiksi tavalla tai toisella, kun me vain pidämme tiukasti kiinni periaatteestamme kuunnella ihmistä, ajatella häntä ja toimia hänen parhaakseen.

Testamentti

Uusien kontaktien ja uusien testamenttimääräysten määrä on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa. Monet haluavat tehdä testamentin Pelastusarmeijalle. He näkevät, että apu menee oikeaan kohteeseen, luottavat Pelastusarmeijaan ja arvostavat sen hyvin alhaista kulurakennetta. Oleellista on, että testamentissa tulee olla kirjoitettuna kyseisen henkilön oma tahto. Toinen tärkeä asia, jota korostamme on, että testamentti ei ole lupaus – sitä voi muuttaa tai sen voi peruuttaa koska tahansa.

Tapaamiset ja muistio

Pelastusarmeijan testamenttityöntekijä tapaa kaikki halukkaat testamentin Pelastusarmeijalle tehneet henkilöt vuosittain, joko heidän kotonaan tai jossain muussa sovitussa paikassa. Halonen kertoo, että ’Muistio ja toiveitani poismenoni jälkeen’ -dokumenttiin kirjataan kaikki tarvittavat toiveet ja ohjeet kuoleman jälkeisten asioiden hoitajille. Tätä muistiota päivitetään sitten tarpeen mukaan, esim. vuotuisissa tapaamisissa. Ihmiset ovat poikkeuksetta hyvin helpottuneita muistion tekemisen jälkeen. He sanovat usein, että ”miten te olisittekaan voineet tietää kaikki nuo toiveeni, ellei niitä olisi kirjoitettu paperille – kylläpä helpotti!”

Kuoleman jälkeen

Kun Pelastusarmeija sitten saa kuolintiedon, joko omaisilta, viranomaistahoilta tai järjestelmästämme, joka päivittyy koko ajan väestötietojärjestelmään, alamme hoitaa asioita sovitusti. Ilmoitamme läheisen/ystävän poismenosta sovituille tahoille. Sitten alkavat hautajaisjärjestelyt – myös muistion ohjeiden mukaisesti. Hautajaisten jälkeen on vuorossa kuolinpesän ja perunkirjoituksen hoitaminen ja aikanaan asunnon tyhjentäminen. Pelastusarmeijan kanssa voi sopia myös muun muassa haudanhoidon tasosta ja kestosta. Meille on kunnia-asia, että hoidamme testamenttiasioitakin hyvällä asenteella ja lämmöllä arvostaen varauksetta testamentintekijän vapautta ja tahtoa, Halonen päättää.

YHTEYDENOTOT Pelastusarmeija /testamenttiasiat | Osmo Halonen, p. 040 568 7298, testamentti@pelastusarmeija.fi www.pelastusarmeija.fi/testamentti


16 Lue lisää: kansanterveys.fi

Kesto 2,5 h

Tämä on Mediaplanetin tuottama erikoisjulkaisu

MAINOSLIITE

Esteetön tila.

Kesto 1,5 h

ILLALLISRISTEILYT HELSINGIN EDUSTALLA M/S HELSINGIN illallisristeilyllä nautitaan herkullisista makuelämyksistä upeaa Helsingin itä-saaristoa ihaillen merellisessä tunnelmassa. M/S NATALIAN perinteisellä Kieltolakiillallisristeilyllä nautitaan maukkaasta ruoasta, kauniista länsi-Helsingin saaristomaisemista ja hauskoista teeman mukaisista tarinoista. Ikimuistoiset illallisristeilyt saaristomaisemineen kruunaa aluksen omien keittiömestareiden paikan päällä valmistetut perinteiset saariston maut. Keittiömestarit valmistavat suussa sulavia makuelämyksiä, mikä varmistetaan käyttämällä tuoreita ja puhtaita kotimaisia raaka-aineita, kotimaisen ruoan perinteitä kunnioittaen.

Pöytävaraukset ja lisätiedot

+358 (0) 207 118 333 www.royalline.fi

LOUNASRISTEILY

Saariston makuelämyksiä Helsingin päänähtävyyksiin yhdistettynä. AIKATAULU: Maanantaista-sunnuntaihin 30.5.–11.9.2022 LÄHDÖT: klo 12:00, 14:00 ja 16:00 Maanantaista-sunnuntaihin 12.9.–2.10.2022 LÄHDÖT: klo 11:00, 13:00 & 15:00 HINTA: Aikuinen 40 €/hlö Eläkeläinen / Opiskelija / Ryhmä (min. 8 aikuista) 36 €/hlö Lapset 4–11v. 10 €/hlö Lapset 0–3v. 0 €/hlö Hintoihin sisältyy risteilylippu ja lounas noutopöydästä. Pöytään tarjoiltu pääruoka-annos lisähintaan 10 €/hlö.

Tervetuloa!

Juhlasali Laulu-miehet Juhlasali Laulu-miehet on toiminut tyylikkäänä juhlatilana jo 1950-luvulta alkaen Helsingin keskustassa. Hoidamme kokonaisvaltaisesti ja luotettavasti arvoisenne muistotilaisuutenne pitkällä kokemuksella. Kolme erillistä tilaa sopivat erikokoisille ryhmille aina muutamasta henkilöstä alkaen. Isoon juhlasaliin mahtuu jopa 150 ruokailijaa.

Catering Ruokatarjoilut loihditaan paikan päällä Laulu ravintolan keittiömestarin johdolla asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Lisäpalvelut Tilassa on flyygeli ja av-laitteisto. Eteispalvelu.

Kauttamme saatte myös ryhmille kuljetukset tilausbussilla.

Ravintola Laulu

Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki, Finland. Puh. +358 (0) 44 525 5000, ravintola@royalline.fi www.ravintolalaulumiehet.fi

ERGONOMISIA RATKAISUJA ETÄ- JA TOIMISTOTYÖHÖN

GetUpDesk light - säädettävä pöytätaso seisomatyöhön Gymba - elastinen aktivointilauta joka pitää sinut liikkeessä

www.ergofinland.fi


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.