Tulevaisuuden kaupunki ja digitalisaatio 12/2021

Page 1

MAINOSLIITE

Tämä on Mediaplanetin tuottama erikoisjulkaisu

MAINOSLIITE

TILAA ILMAINEN GYMBA KOKEILU!

GYMBAKOKEILU.FI • Verenkierto vilkastuu • Koko keho aktivoituu • Poltat kaloreita • Liikut monipuolisemmin • Ryhti paranee • Vähentää sairauspoissaoloja

Ajankohtainen katsaus julkisen ja yksityisen sektorin digitalisoitumisen mahdollisuuksiin

Tulevaisuuden

Lue lisää: businessopas.fi

kaupunki ja digitalisaatio

Kyberturvallisuusjohtaja ja kyberturvallisuuden professori Jarno Limnéll kaipaa positiivisuutta turvallisuuskeskusteluun:

”Kyberturvallisuuteen panostaminen tuo arvoa ja kilpailuetua”

Älykkäät kiinteistöt voivat ratkaista hybridityön tuomia toimitilojen käyttöön liittyviä haasteita

Kuntien digitalisoituessa palvelutarjooman tulee palvella kaikkia käyttäjiä lainsäädännön ehdoilla

Teknologiasta kiistatonta hyötyä terveydenhuollon haasteisiin nyt ja tulevaisuudessa


2

Lue lisää: businessopas.fi

Tämä on Mediaplanetin tuottama erikoisjulkaisu

MAINOSLIITE

Kyberturvallisuus on liiketoiminnan mahdollistaja Helpoin tapa lisätä kyberturvallisuutta on nostaa ihmisten tietotaidon tasoa sekä vaikuttaa asenteisiin. KUVA: GETTY IMAGES

Havaituista virheistä on tärkeää ilmoittaa heti, jolloin asioihin voidaan reagoida mahdollisimman nopeasti.

Teksti Kati Halonen KUVA: JOHANNA LIND

Jarno Limnéll kyberturvallisuuden professori, Aalto-yliopisto, kyberturvallisuusjohtaja

– Kyberturvallisuuden merkitys on nyt suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Mutta vuoden päästä se tulee olemaan vieläkin suurempi, ennustaa Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori ja kyberturvallisuusjohtaja Jarno Limnéll. Digitaalisen turvallisuuden kysymykset ovat hyvin vahvasti pinnalla, eivätkä vain yritysten, organisaatioiden tai yksittäisten ihmisten osalta. Valtiotkin ovat informaatiovaikuttamisen kohteina. – Yritysten tulee seurata tilannetta aktiivisesti koko ajan: asiaa ei voi hoitaa valmiiksi Q1:llä ja huokaista sitten helpotuksesta. Turvallisuus vaatii jatkuvaa oman kyvykkyyden kehittämistä, Limnéll sanoo. Tietoturva on integroitava johtoryhmätyöskentelyyn. Se on liiketoimintariskien

hallintaa ja koskettaa jokaisen työntekijän työtehtäviä joka päivä. – Kyberturvallisuuskeskustelu on pääsääntöisesti ollut turvattomuuskeskustelua. Tarvitaan lisää positiivista turvallisuuspuhetta. Turvallisuudesta huolehtiminen mahdollistaa teknologian hyödyntämisen, asiakkaiden luottamuksen säilyttämisen sekä liiketoiminnan jatkumisen. Turvallisuus on ensisijaisesti positiivinen asia, siihen panostaminen tuo arvoa ja kilpailuetua, painottaa Limnéll.

Nopea reagointi pienentää vahinkoja Kyberturvallisuuskenttä ulottuu strategisista päätöksistä teknisiin ratkaisuihin. – Yksi oleellisista kyberturvallisuuden trendeistä on yksilön merkitys. Miten me

Turvallisuus vaatii jatkuvaa oman kyvykkyyden kehittämistä. itse kukin toimimme internetissä: turvallisesti tai turvattomasti? Huijaukset ovat hienovaraistuneet ja ammattimaistuneet, kun rikollisten ammattitaito on lisääntynyt. Pitää olla armollinen, me ihmiset teemme välillä virheitä niin fyysisessä kuin digitaalisessakin maailmassa. Mutta kun virhe tapahtuu, on tärkeää ilmoittaa siitä heti, kun se huomataan. Kun ilmoittamisen kynnys on matalalla, asioihin voidaan reagoida mahdollisimman nopeasti, Limnéll muistuttaa.

Jaetaan Kauppalehden liitteenä 16.12.2021 Projektipäällikkö: Atte Korhonen (040 801 0906 atte.korhonen@mediaplanet.com) Maajohtaja: Ville-Joonas Appel Liiketoiminnan kehitysjohtaja: Justus Nurmi Toimitus ja layout: Emmi Hanninen Oikoluku: Oona Hyppönen Julkaisija: Suomi Mediaplanet Oy, Mannerheimintie 16 A, 00100 Helsinki Sähköposti: toimitus@mediaplanet.com • www.mediaplanet.com Kansikuva: Johanna Lind

facebook.com/businessopas @Mediaplanetfi

@Mediaplanetfi

Kierrätäthän tämän lehden


MAINOSLIITE

Tämä on Mediaplanetin tuottama erikoisjulkaisu

Lue lisää: businessopas.fi

3

Kaupallisessa yhteistyössä:

KUVA: HUAWEI TECHNOLOGIES OY (FINLAND) CO. LTD.

– Koska ihminen on tietoturvan heikoin lenkki, tietoisuuden lisääminen uhista ja niiltä suojautumisesta auttaa jo paljon, kertoo Huawei Technologies Oy:n Cyber Security & Privacy Officer (CSPO) eli kyberturvallisuus- ja tietosuojajohtajaMarja Dunderfelt.

Tietoturva alkaa ihmisistä Kyberturvallisuusympäristö kattaa koko organisaation – niin johdon, strategian, teknologian, prosessit kuin koko henkilöstönkin. Teksti Kati Halonen – On oleellista, että johto priorisoi tietoturvaa, se auttaa tuomaan tietoturvan osaksi jokapäiväistä työtä. Investoinnit tietoturvaan maksavat itsensä nopeasti takaisin. Yritysten kriittisten tietojen vuotamista tai brändin menetystä ei mitata enää vain rahassa, muistuttaa Huawei Technologies Oy:n Cyber Security & Privacy Officer (CSPO) eli kyberturvallisuus- ja tietosuojajohtaja Marja Dunderfelt. – Ennen hyvin hoidettu, liiketoiminnan näkökulmasta rakennettu tietoturva toi kilpailuetua. Nyt se on kilpailun edellytys, minimitaso, joka antaa mahdollisuuden toimia. Yritykselle ei enää riitä, että sen oma tietoturva on kunnossa. Saman tietoturvan tason on katettava koko toimitusketju, Dunderfelt jatkaa. Suurilla yrityksillä on paremmat mahdollisuudet panostaa kyberturvallisuuden infrastruktuuriin, mutta myös pienten yritysten on rakennettava kyberturvallisuutta siinä mittakaavassa, mihin resurssit riittävät. – Yrityksen kaikilla tasoilla tulee olla valmius kyberturvallisuuteen. Toivon, että myös pienet yritykset hyödyntäisivät tarjolla olevia luotettavia ja osaavia kyber-

turvallisuuspalveluita tarjoavia yrityksiä. Kyberturvauhat koskettavat kaikkia, sanoo Dunderfelt.

Tieto lisää turvallisuutta Kyberturvallisuus ei ole pelkkää teknologiaa. Koska ihminen on tietoturvan heikoin lenkki, tietoisuuden lisääminen uhista ja niiltä suojautumisesta auttaa jo paljon. On huomioitava kaikki henkilöstö- ja ikäryhmät sekä varmistettava, että laitteet ovat turvallisia käyttää, työkoneita käytetään vain suojatussa verkossa ja kaikkien laitteiden päivitykset ovat ajan tasalla. Kalastelua kohdistetaan sekä yrityksiin että yksilöihin. Pankkitunnusten lisäksi halutaan päästä kiinni yrityksen kriittiseen tietoon, varastaa dataa tai tehdä ilkeyksiä. Rikolliset eivät nuku, he hakevat jatkuvasti tietoa, miten tulla taitavammiksi. Aidon ja väärennetyn erottaminen vaikeutuu, kun kyberrikollisten osaaminen kasvaa. Kyberrikollisuudessa houkuttavat suuret rahat ja pienet riskit. – Kannustan yrityskulttuuriin, jossa sitoutuminen tapahtuu kannustamisen ja ohjaavan tiedottamisen kautta. Tehdään

Kalastelua kohdistetaan sekä yrityksiin että yksilöihin.

mukaansatempaavia koulutuksia, joissa erilaisin analyysein ja harjoituksin, jopa yrityksessä tapahtuneita vaaranpaikkoja hyödyntäen, ohjataan turvalliseen käyttäytymiseen. Pelottelu ei toimi. Mutta henkilöstön sitouttaminen ei onnistu, jos johto ei ole asiassa mukana, Dunderfelt huomauttaa. Laitevalmistajat ja operaattorit panostavat laitteiden turvallisuuteen. Huawein laitteet läpikäyvät mittavat turvallisuustestaukset ennen lanseerausta. Kun palvelut ja laitteet on suunniteltu turvallisiksi, niitä on huoletonta käyttää. – Mutta tämä ei poista käyttäjän vastuuta. Esimerkiksi etätöissä korostuu se, että työkoneet on tarkoitettu vain työkäyttöön. Perhe ei voi surffailla tai ladata sinne omia ohjelmiaan. On huolehdittava, että kaikki ohjelmistopäivitykset on tehty, myös omiin puhelimiin, tabletteihin ja tietokoneisiin, Dunderfelt painottaa.

Huawei on luonut älypuhelimien ja tablettien turvaksi HUAWEI ID -tunnuksen. Lue lisää: huaweimobileservices.com/ fi/huawei_id-fi/

HUAWEI ID -tunnus on avain Huawein mobiilipalveluihin • HUAWEI ID:n avulla tabletit, puhelimet ja älykellot kommunikoivat keskenään. • HUAWEI ID -tunnuksella hallinnoidaan kaikkia Huawein mobiililaitteita ja sovelluksia. • HUAWEI ID on tehokas henkilökohtainen suoja tietomurtoja ja petoksia vastaan.


4

Lue lisää: businessopas.fi

Tämä on Mediaplanetin tuottama erikoisjulkaisu

MAINOSLIITE

KUVA: GETTY IMAGES

Kunnat monikanavaistuvat

Kunnilta odotetaan vastaavaa, ajasta ja paikasta riippumatonta asiointia kuin viihdemedialta tai yritysten tarjoamilta palveluilta.

Digitalisaatio läpäisee kaikki kunnan toiminnot. Teknologia on siitä vain yksi osa, vähintään yhtä tärkeää on tieto: tiedon laatu, tiedonhallinta ja miten tieto on hyödynnettävissä. Teksti Kati Halonen

Digitaalisuus vapauttaa aikaa henkilökohtaisiin kohtaamisiin Teknologianäkökulmasta viihdemedia ja yritysten tarjoamat palvelut ovat totuttaneet ihmisiä hyödyntämään arjessa digitaalisia palveluita. He odottavat myös

kunnalta vastaavaa, ajasta ja paikasta riippumatonta asiointia. Tämä luo kunnille painetta kehittää verkkopalveluitaan ja digitaalisia toimintatapojaan. Myös palveluiden tuottamisessa kannattaa haastaa perinteisiä toimintamalleja. Voisiko julkishallinto kehittää etäpalvelumalleja ja työllistää osaajia eri puolilta Suomea etänä? Mutta on myös iso joukko ihmisiä, jotka eivät syystä tai toisesta kykene hoitamaan arkisia asioitaan digitaalisissa palveluissa. Digisyrjäytyminen vaarantaa niiden henkilöiden perusoikeudet, jotka eivät kykene sähköiseen asiointiin. Kun suurin osa haluavista ja kykenevistä voi hyödyntää palveluja itsenäisesti, vapautuu kunnille resursseja auttaa heitä, jotka tarvitsevat henkilökohtaista palvelua.

KUVA: SUOMEN KUNTALIITTO RY

– Kuntien datan hankintaa ja hallintaa säädellään yhä vahvemmin. Kun puhutaan kunnista, lainsäädäntöä ei voi ohittaa, sanoo Elisa Kettunen, kuntien digitalisoinnin kehittämispäällikkö ja ratkaisupäällikkö Kuntaliitosta. – Luottamuspääoma on kriittistä julkisissa palveluissa, joissa käsitellään ihmisten tietoja ja hyödynnetään keskitettyjä rekistereitä. Luottamus on yhä merkittävämpi resurssi, jota ei ole varaa rapauttaa, Kettunen jatkaa.

Teknologia ei aseta esteitä, se täytyy vaan sovittaa sääntelykehikkoon. – Mahdollisuuksia on paljon, ne ovat vain ihmisten mielikuvituksesta kiinni. Teknologia ei aseta esteitä, se täytyy vaan sovittaa sääntelykehikkoon. Yritys voi valita asiakkaansa ja haluamansa kohderyhmän. Kunnan täytyy palvella kaikkia. Tässä on perustavanlaatuinen ero, Kettunen summaa.

Elisa Kettunen kehittämispäällikkö, ratkaisupäällikkö, kuntien digitalisointi, Kuntaliitto

Kaupallisessa yhteistyössä: KUVA: TIETOTALO INFOCENTER OY

– Palveluiden ja prosessien kehittämisessä kannattaa hyödyntää verkostomaista toimintaa ja osallistua yhteiskehittämishankkeisiin, toteaa Tietotalon projektipäällikkö Aleksi Brunni.

– Teknologiaprojekti on aina myös organisaation työtapoihin ja kulttuuriin vaikuttava muutosprojekti. Se voi onnistua vain, jos siihen liittyvä palveluorganisaatio saadaan sitoutettua ja osallistettua muutokseen, jolloin muutoksesta syntyy yhdessä suunniteltu ja kuljettu oppimisen polku, Brunni huomauttaa.

Onnistunut verkkopalvelu rakennetaan yhteistyössä – Kunnan digistrategian toteuttamisessa onnistuneilla kumppanivalinnoilla on merkittävä rooli. Palveluiden ja prosessien kehittämisessä kannattaa hyödyntää verkostomaista toimintaa ja osallistua yhteiskehittämishankkeisiin, Brunni toteaa.

Palvelumuotoilulla haetaan vastauksia kuntalaisten tarpeisiin Kun verkkopalvelujen toiminnallisuudet vastaavat tarpeisiin ja helpottavat asiointia, saadaan hyvä kuntalaiskokemus. Teksti Kati Halonen – Palvelumuotoilu tuo projekteihin sujuvuutta ja systeemistä ajattelua. Automatisoitavat työnkulut vähentävät päällekkäisen työn määrää ja kasvattavat työn tuottavuutta ja mielekkyyttä. Lisäksi automatisoitu tiedon julkaisuprosessi tehostaa palveluohjausta, sanoo konsep-

tisuunnittelija ja Tietotalon projektipäällikkö Aleksi Brunni. Organisaatioilla on tarve digitalisoida palveluprosessejaan ja siirtää erilaisia kuntien asiantuntijapalveluita osittain tai kokonaisuudessaan verkkoon. Kuntalaiset odottavat järjestelmiltä samanlaista

palvelukokemusta ja kyvykkyyttä kuin yksityisellä puolella, joten digipalveluiden kehityshankkeissa on syytä olla kunnianhimoinen. Organisaatiolle muutos näyttäytyy parhaimmillaan tehostuneena palvelutuotantona ja motivoituneempana henkilöstönä.

Tietotalo Infocenter Oy orkestroi erilaisia palveluja kunnan ja kuntalaisten käyttöön • Syvällinen tuntemus kunta-alasta 24 kunta-asiakkaan kautta antaa kyvykkyyden kehittää ja ratkaista kompleksisia palvelukokonaisuuksia. • Tietotalolla on valmius toteuttaa laajoja ja haastavia palveluuudistuksia aina suunnittelusta ja visualisoinnista tekniseen toteutukseen. • Tietotalo tarjoaa vahvan, organisaation muutokseen sitouttavan projektin johtamisen ja suunnittelun toimintamallin. Lue lisää, miten voitte tarjota kuntalaisille uudenlaisen verkkopalvelujen asiointikokemuksen: tietotalo.fi/kunnat


MAINOSLIITE

Tämä on Mediaplanetin tuottama erikoisjulkaisu

Lue lisää: businessopas.fi

5

Kaupallisessa yhteistyössä:

KUVAT: ABILITA

Viestintä huoltajien kanssa on helppoa, vanhemmat pystyvät vaikuttamaan ja kokevat olevansa osa tiimiä.

on ennustettavampaa, se ei ole niin kuormittavaa, Järvinen huomauttaa. Hallinnollisten tehtävien digitalisoinnilla ja työvaiheiden automatisoinnilla tehtävistä selvitään nopeammin. Yksiköiden johtamiseen apua tuovien ohjelmistojen käyttökustannukset ovat vain pari prosenttia varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotoista.

Ikkuna päiväkodin päivään

Päikky yhdistää kaikki varhaiskasvatukseen osallistuvat tahot.

Varhaiskasvatus on osa 2020-luvun digitaalista yhteiskuntaa Varhaiskasvatus on varteenotettava vetovoimatekijä, kun lapsiperheet miettivät, mille paikkakunnalle muuttaisivat.

Arjen sujuvuus vaatii viestintää niin yksikön sisällä, huoltajille kuin kuntaankin päin. – On olennaista, miten varhaiskasvatuksen laadusta pystytään kommunikoimaan huoltajille. Se ei riitä, että yksikön ihmiset ovat omasta mielestään todella hyviä, jos vanhemmat ja lapset eivät koe sitä, Järvinen muistuttaa. Abilitan varhaiskasvatuksen moderni ja joustava toiminnanohjausjärjestelmä Päikky yhdistää kaikki varhaiskasvatukseen osallistuvat tahot. Päikky mahdollistaa asioiden hoitamisen puhelimella tai tabletilla päivästä löytyvien mikrohetkien aikana, kirjauksia varten ei tarvitse mennä toimistolle tai tehdä tulosteita. Abilita-konserniin kuuluva mukavaIT on Päikky-päiväkotisovelluksen kehittäjä. – Päikky tuo tiedon saataville, jolloin henkilökunta voi keskittyä lasten kanssa olemiseen ja opettaja pääsee kiinni pedagogiikkaan. Viestintä huoltajien kanssa on helppoa, vanhemmat pystyvät vaikuttamaan ja kokevat olevansa osa tiimiä. He voivat seurata oman lapsensa kasvamista ja oppimista. Korona-aikana onkin saatu paljon kiitosta, kun vasukeskustelut on pystytty toteuttamaan verkossa, Järvinen toteaa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmat tehdään ja ylläpidetään Päikyssä. – Päikyssä on myös muita työkaluja, joilla voi osallistaa huoltajia. Päikyn ydin on näkyvyys suhteessa huoltajiin sekä toiminnan ja pedagogiikan läpinäkyvyys. Päivähoidon yksikkö ja huoltajat pelaavat yhteen. Kun huoltajat kiinnostuvat, heille tuotetaan enemmän sisältöä. Ja kun on enemmän sisältöä, huoltajat kiinnostuvat. Viestintä on lähtökohtaisesti positiivista viestintää, Järvinen jatkaa.

Teksti Kati Halonen nittelussa on otettava huomioon, kuinka paljon lapsia on hoidossa ja mitä erityistarpeita heillä on. Ennakoitavan kokonaisuuden rakentaminen vaatii tietoa, onko lapsi hoidossa ja mihin aikaan. Työvuorosuunnitelma ja ajantasainen tilannekuva kertovat työntekijöille, mitä huomenna on töihin tullessa odotettavissa. – Tiedon ja toiminnan näkyväksi tekeminen on ketteryyden tärkeimpiä rakennuspalikoita. Arjen laatuun vaikuttaa myös se, että johdolla on näkymä siihen, millaista työntekijöiden arki todellisuudessa on. Kun työ

Lue, miten Päikkytoiminnanohjausjärjestelmä hoitaa varhaiskasvatuksessa lähes kaiken muun paitsi lapset: abilita.fi/ ratkaisut/varhaiskasvatus.html

KUVA: OMA ARKISTO

– Puhutaan varhaiskasvatuksen työntekijöiden jaksamisesta ja työvoiman saatavuudesta. Yksi isoista kysymyksistä on, miksi työntekijät ovat tulleet alalle. Millaisia töitä he haluavat tehdä? Läpinäkyvä johtajuus ja sujuva tiedon kulku lisäävät arjen ennustettavuutta ja työtyytyväisyyttä, sanoo mukavaIT Oy:n toimitusjohtaja Petri Järvinen. Varhaiskasvatuslain muutos edellyttää, että yksikössä on riittävät ja toimivat sijais- tai varajärjestelyt myös henkilöstön äkillisiin ja yllättäviin poissaolotilanteisiin. Työvuorosuun-

Petri Järvinen toimitusjohtaja, mukavaIT Oy mukavaIT on osa Abilita konsernia.

Päikky • tekee hallinnossa työskentelevien päivistä sujuvampia ja tehokkaampia • antaa kasvatusalan ammattilaisille aikaa keskittyä kasvattamiseen • tuo huoltajille näkymän oman lapsen päivään ja sujuvat yhteydet päiväkotiin.


6

Lue lisää: businessopas.fi

Tämä on Mediaplanetin tuottama erikoisjulkaisu

MAINOSLIITE KUVA: GETTY IMAGES

Älykäs kiinteistö auttaa ennakoinnissa Hybridityö muuttaa toimitilojen käyttöä. Joustavien tilaratkaisujen kysyntä vaatii rakennuksilta yhä enemmän älyvalmiuksia, joiden arviointiin velvoitetaan jo EU-direktiivilläkin. Teksti Kati Halonen KUVA: AALTO-YLIOPISTO

Jaakko Ketomäki TkT, kestävän rakentamisen ja kiinteistöjen johtava asiantuntija, Motiva Oy

– Ihmiset on houkuteltava toimistolle, työhubit ja muunneltavat toimistotilat lisääntyvät. Ihmisten liikkumiseen perustuvista kuumakartoista saadaan dataa toimivien ja viihtyisien tilojen suunnitteluun. Neuvottelutilat suunnitellaan hybridikokouksiin, joita varten varmistetaan esimerkiksi kattomikrofoneilla, että kaikkien ääni kuuluu, kertoo Motiva Oy:n kestävän rakentamisen ja kiinteistöjen johtava asiantuntija, TkT Jaakko Ketomäki. Avokonttoreista siirrytään erikokoisiin joustaviin tiloihin. Ihmiset saattavat arvostaa tilan tuntua, siksi pienempiinkin kokouksiin varataan helposti iso neukkari. Älykkäät tilavarausjärjestelmät auttavat varaamaan kulloiseenkin tarpeeseen sopivan tilan.

Älyindikaattori lisää rakennusten energian kysyntäjoustoa Käyttäjille älykkyys tarkoittaa usein älykkäitä toimitiloja, sovelluksia, kosketuspaneeleja ja automaattisesti reagoivia valoja. Itse rakennuksen älykkyys on konepellin alla olevaa älykkyyttä eli talotekniikkaa. Kiinteistö osaa ennakoida ja reagoida käyttöasteeseen sekä olosuhteisiin. EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä säädetään rakennusten älyindikaattorista, jonka tarkoituksena on arvioida rakennusten älyvalmiuksia – erityisesti taloteknisiä järjestelmiä – energiatehokkuuden, rakennuksen käyttäjän sekä energian kysyntäjouston näkökulmasta. Älyindikaattorilla halutaan korostaa lisähyötyjä, joita kehittynyt älyteknologia

tuo rakennusten omistajille ja käyttäjille. Hyödyt voidaan nähdä esimerkiksi energiansäästöinä, ilmastonmuutokseen varautumisena tai sosiaalisen osallistavuuden ja esteettömyyden, käyttömukavuuden sekä hyvinvoinnin lisääntymisenä. – Uusiutuvan energian lisääntyminen tuo energiantuotantoon vaihtelua. Koska sähkön varastoiminen on suuressa mittakaavassa vaikeaa, tarvitaan säätövoimaa tai mahdollisuus sopeuttaa energiankulutusta. Rakennukset muuttuvat kulutusjoustaviksi, Ketomäki ennustaa.

Ergonomiaa ja hyvinvointia etätyöhön I kotimaisilla ratkaisuilla GetUpDesk Light - Seisomatyötaso • • • •

Loistava ratkaisu kotitoimistoon Mahdollistaa seisomatyön lähes kaikkialla Kotimainen tuote 8 eri korkeutta

GYMBA - Aktivointilauta • • • • • •

Ryhti paranee Poltat kaloreita Koko keho aktivoituu Liikut monipuolisemmin Kotimainen tuote Gymban aktiivinen käyttö on verrattavissa kävelyyn, lihasaktiivisuuden suhteen.

www.ergofinland.fi


MAINOSLIITE

Tämä on Mediaplanetin tuottama erikoisjulkaisu

Lue lisää: businessopas.fi

Ihmislähtöistä kiinteistöjohtamista

Kiinteistön elinkaareen lisäarvoa tuodaan digitaalisuudella. Kiinteistönhallintajärjestelmä e-Tilat -palvelukonseptissa tila palvelee ihmistä käyttäjänä ja hallinnoijana. Riskienhallinnan ytimessä on aina ihmisen oma toiminta. – Kiinteistönhallintajärjestelmä e-Tilan vahvuus on keskenään keskustelevat järjestelmät, joilla tunnistetaan, hallitaan ja valvotaan tilankäyttäjää ja tilaa, toimitusjohtaja Pasi Nurmela Seniortekiltä kertoo. – Kiinteistöissä tilojen ajantasainen seuranta ja käyttöoikeuksien hallinta on useimmiten pirstaloitunut eri tahoille. Kokonaiskuva tiloista ja niiden käyttöasteesta puuttuu. Asiakas ensin -ajattelulla kiinteistönhallinta loikkaa uuteen ulottuvuuteen, Nurmela toteaa.

Etätyöpisteet, uudet työn mallit ja yrittäjyys pakottavat pohtimaan myös vajaakäyttöisten kiinteistöjen turvallista hallintaa ja käyttöä, kuten Pop-Up-myymälöiden tai etätyötilojen yhdistämistä majoitukseen. e-Tilat-alustalla voidaan luoda kokonaisia yritysryppäitä ja yhteistyötä, jotka tarjoavat tilojen käyttäjille tai niiden huoltajille palveluita, esimerkiksi siivoukset silloin, kun tilat ovat vapaat tai vajaakäytöllä. Ihmisen ja tekemisen uudelleensovittaminen voi luoda mitä vain uutta toimintaa. Tilat ja niitä käyttävät henkilöt organisoituvat itsenäisesti.

Kiinteistöjen vallankumous e-Tilat-digitaalinen alusta palvelee käyttäjää ja muita palveluntarjoajia moninaisesti. Käyttäjä varaa neuvotteluhuoneen varausjärjestelmällä. Maksu suoritetaan mobiilimaksuna, ja oven avaus sekä kulunvalvonta hoidetaan ovikoodilla, joka tulee tekstiviestillä asiakkaalle. Palveluntarjoajalta voi tilata kokoustilaan tarjoilut digitaalisesti integroidulla varausjärjestelmällä. Tilausvahvistus kuittaantuu tekstiviestillä, maksu hoidetaan samalla kertaa ja tiedot kulkeutuvat kirjanpitoon. – Kiinteistönhallintajärjestelmä e-Tila -alustalla tilat ovat saatavilla vapaiden aikojen mukaan, ja saat reaaliaikaisen tiedon, montako käyttäjää tilassa on yhtä aikaa. Ei tarvita erillistä laskutus- ja avainrumbaa, Nurmela kuvailee.

Kiinteistön elinkaarikustannukset Investointina e-Tilat on kustannustehokas. Suunnitteluvaiheessa käymme läpi koko kiinteistön elinkaaren. Palvelupakettiin kuuluu helppokäyttöinen, selainpohjainen järjestelmän käyttöliittymä sekä päivitykset, ylläpito ja huolto. Käyttäjien henkilökohtainen koulutus kolmen vuoden välein takaa ajantasaisen osaamisen. Uusien palvelua tukevien järjestelmien yhteensovittamiset hoidetaan tarpeen kasvaessa. Läpinäkyvyys on taattu. Tulipalotilanteessa hälytys menee suoraan palolaitokselle. Tilojen seurannasta nähdään tiloissa olevat henkilöt välittömästi ja mobiilijärjestelmästä viestit lähetetään suoraan henkilöille. Hälytystekstiviesteihin voidaan sisällyttää kuittausvaatimus, vaikkapa kun tilasta on päästy ulos. Järjestelmään voidaan sisällyttää erilaisia antureita, joilla mitataan tilan lämpötilaa tai muita kiinteistön kriittisiä pisteitä.

Kiinteistöstä uutta liiketoimintaa Toimisto- ja kiinteistötilojen uusjako on alkanut. Tyhjillään tai vajaakäytöllä olevien kiinteistöjen ympärille voidaan luoda uutta liiketoimintaa. Etätöistä ja rajatusta arjesta huolimatta ihmiset liikkuvat. Sekä työtä että vapaa-aikaa eletään uudella mallilla – vaikkapa kahden metrin välein.

Seniortek on suomalainen turvallisuusalan korkean teknologian laitteiden kehittäjä ja palveluntoimittaja. Yhdistämällä teknologian ja muotoilun Seniortek rakentaa ihmisläheisiä ratkaisuja turvalliseen elämään ja ympäristöön. Vuonna 2005 perustetulla yrityksellä on yli 10 patenttia.

Seniortek Oy | Laajakaista 3 D, 96400 Rovaniemi | Puhelin +358 44 540 0451 | seniortek.fi

7


8

Lue lisää: businessopas.fi

Tämä on Mediaplanetin tuottama erikoisjulkaisu

MAINOSLIITE

Teknologia terveyden edistäjäksi Terveydenhuollon valtavassa murroksessa tarvitaan uusia työkaluja hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen. Samalla, kun potilasmäärät kasvavat ja resurssit vähenevät, terveysteknologian kehitys tarjoaa avaimia haasteiden ratkaisemiseen. Sosiaali- ja terveysala on murroksessa, jossa uusien toimintamallien luominen ja teknologian potentiaalin hyödyntäminen on välttämätöntä. Suomi ikääntyy sellaista vauhtia, että hoitoalalla kädet loppuvat kesken. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli viime vuonna 170 000 yli 80-vuotiasta, vuonna 2040 tässä ikäluokassa arvellaan olevan jo 340 000 henkilöä ja vuonna 2060 jopa 400 000 ihmistä. Hoitoalalla on jo nyt liian vähän ihmisiä, eivätkä trendit osoita kasvun merkkejä. Samanaikaisesti, kun väestö ikääntyy, syntyvyys laskee. Kun ihmisiä ei ole riittävästi, on keksittävä muita keinoja. Yksi näistä on teknologia. Terveysteknologia tuo ratkaisuja potilaiden hoitoon, helpottaa hoitohenkilökunnan työtä, kehittää lääketutkimusta ja diagnostiikkaa sekä edistää yritysten kasvua ja investointeja Suomeen. Terveysteknologian toimialasta on tulossa merkittävä työllistäjä ja suomalaisen viennin valttikortti. Tutkimusten mukaan ihmisen terveyteen vaikuttavat eniten yksilön omat

ilmalla, jossa halutaan investoida yritykseen nimeltä Suomi. Suomi hyötyy siitä, että ihminen pysyy sellaisessa kunnossa, että voi elää kotona. Uudella teknologialla on potentiaalia lyhentää sairaalassaoloaikoja ja auttaa hyväkuntoisia pitämään huolta itsestään, jolloin resursseja jää enemmän niille, jotka sairaalahoidon tarpeessa ovat. Edistysaskeleet tutkimuksessa ja diagnostiikassa puolestaan lisäävät mahdollisuuksia seuloa sairauksia etukäteen ja hoitaa potilaita yksilöllisemmin ja tehokkaammin. Teknologia ei kuitenkaan vapauta potilastyöhön automaattisesti resursseja, siihen tarvitaan johtajuutta. Jos johtajuus puuttuu, vapautuneilla resursseilla on riski valua potilastyön sijaan kahvihuoneisiin. Johtajuuden rinnalla monelle kunnalle pitäisi saada leveämmät hartiat, jotta investoinnit terveydenhuoltoon olisivat mahdollisia.

valinnat, kuten ruokavalio, uni ja liikuntatottumukset. Nykyisellään sosiaali- ja terveysalan vaikutukset kohdistuvat suurilta osin vain 10 prosentin siivuun ihmisen kokonaisterveydestä. Resursseista suunnataan yksilön oman toiminnan tukemiseen ja ennaltaehkäisyyn vain murto-osa, vaikka siellä vaikutuspotentiaali olisi suurin. Lääkäreiden rinnalle tarvitaan esimerkiksi hyvinvointivalmentajia ja fysioterapeutteja. Vapaaehtoisissa puolestaan on valtava potentiaali vanhustenhoitoon. Ei tarvitse olla terveydenhuollon ammattilainen, että vaihtaa vaatteet, lukee kirjaa, on seurana ja vie ulos. Teknologia tarjoaa kiistatta terveydenhuollolle ratkaisuja nykyisiin ja tuleviin haasteisiin, mutta niiden valjastaminen hyötykäyttöön edellyttää muutosta toimintamalleissa ja asenteissa. Poliittisessa päätöksenteossa terveydenhuolto tulisi nähdä sairauksien hoitoa laajempana kokonaisuutena. Yhden hallituskauden ja akuuttien tulipalojen sammuttamisen sijaan tulevaisuuden terveydenhuoltoa rakennetaan pitkäjänteisyydellä ja avarakatseisuudella. Ajatusmaa-

Kirjoittaja Saara Hassinen on Terveysteknologia ry:n toimitusjohtaja.

Kaupallisessa yhteistyössä:

Vähennä stressiä oikeilla työkaluilla Teksti Lasse Lagerholm Käännös Tiina Sjelvgren KUVA: GETINGE

Hyvä ja toimiva työympäristö on tärkeä asia riittävän hoidon turvaamiseksi. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat joutuneet koville koronaepidemian aikana, sillä se on aiheuttanut niin fyysistä kuin henkistäkin stressiä. Nyt työmäärä kasvaa entisestään, kun kasvavia hoitojonoja halutaan päästä purkamaan.

KUVA: OMA ARKISTO

– Riskinä on, että hoitohenkilökunta maksaa terveydellään. Hyvä työnkulku ja apuvälineet vähentävät kehoon ja henkisiin voimavaroihin kohdistuvaa painetta. Ergonomisten tuotteiden kysyntä onkin selvästi lisääntynyt, kertoo Fredrik Tegberg, Getinge Sverige AB:n myyntijohtaja.

Modernista valaistuksesta digitaalisiin ratkaisuihin Oikea valaistus leikkaussalissa minimoi väsymystä. Vähäisempi kontrasti leikkaussalien ja niitä lähellä olevien tilojen välillä lisää mukavuutta ja visuaalista suorituskykyä. Optimaalinen valaistus leikkaussaleissa tarkoittaa valaistuksen asteittaista sopeuttamista valaistun alueen ja leikkaussalin yleisvalaistuksen välillä, mikä vähentää silmien rasitusta ja parantaa leikkaustuloksia. Erilaiset digitaaliset ratkaisut helpottavat toiminnan suunnittelua. Manuaalisen koordinoinnin minimointi ja resurssien

Ergonomisten apuvälineiden kehittäminen ja työn automatisoiminen tapahtuvat vuoropuhelussa terveydenhuollon henkilöstön kanssa.

Fredrik Tegberg myyntijohtaja, Getinge Sverige AB

parempi käyttö helpottavat terveydenhuollon henkilöstön työtaakkaa ja vähentävät turhaa hallintoa. – Selkeä yleisnäkymä tarkoittaa, ettei tarvitse etsiä resursseja vaan tilanne on hallinnassa. Potilaille ja omaisille tämä tarkoittaa parempaa turvallisuutta, vähemmän huolta ja lyhempiä odotusai-

koja. Yksi esimerkki tästä on T-DOC, maailman johtava instrumenttien jäljitys- ja hallintajärjestelmä, joka kattaa instrumenttien hallinnan jokaisen osa-alueen. – Järjestelmä voi auttaa varmistamaan instrumenttien täydellisen jäljitettävyyden sekä instrumenttien ja laitteiden op-

timoidun käytön. Se myös varmistaa, että instrumentit toimitetaan ajoissa jokaista toimenpidettä varten.

Kestävä työympäristö – Tarjoamme hyvin varusteltuja leikkaussaleja kaikkine laitteineen sekä modulaarisin runkorakentein ja seinäelementein varustettuine huonejärjestelmineen. Ne ovat hygieenisiä ja helposti muunneltavia tulevaisuuden tarpeita varten. Seinäpaneelit on helppo purkaa ja asentaa uudelleen vastaamaan uusia tarpeita, mikä nopeuttaa toimintaa. Myös Getingen leikkauspöydät ovat modulaarisia sekä helposti muunneltavia erilaisiin käyttötarpeisiin ja ergonomisiin työasentoihin. – Intuitiivinen, helposti käsiteltävä tekniikka merkitsee enemmän aikaa potilaalle. Välinehuolto, jossa on automaattinen lastaus ja purku, vähentää sekä raskaiden nostojen määrää että virheellisen käsittelyn riskiä. Korkeussäädettävät pöydät ja kärryt parantavat työympäristöä. Suora päivänvalo on tärkeää tavaroiden tarkastuksen kannalta. – Visualisoimme optimoidun työ- ja hoitokulun perusteltuna päätöksentekoperusteena. Yhteistyössä ja vuoropuhelussa terveydenhuollon henkilöstön kanssa kehitämme ergonomisia apuvälineitä ja automatisoimme työtä silloin, kun se on tarpeen.


MAINOSLIITE

Tämä on Mediaplanetin tuottama erikoisjulkaisu

Lue lisää: businessopas.fi

9

Kaupallisessa yhteistyössä:

KUVA: GETTY IMAGES

Rochen Foundation Medicinen kehittämän geenianalyysin avulla pystytään tunnistamaan muutoksia syöpäkasvaimen geenissä.

Tehokas tutkimus- ja kehitystyö ovat apuna syövän hoitamisessa nyt ja tulevaisuudessa.

Syövän geenianalyysi apuna yksilöllisten hoitojen kohdentamisessa Rochen omistama Foundation Medicine on geenitutkimukseen ja geenianalyysipalveluihin erikoistunut yritys. Yksi sen innovaatioista on geenianalyysi, joka pystyy tunnistamaan muutoksia syöpäkasvaimen geeneistä ja voi auttaa löytämään yksilölliseen hoitoon vaikuttavia muutoksia kasvaimesta. Teksti Tiina Katriina Tikkanen

Yhteistyö tärkeää hoidon tasavertaisuuden vuoksi Rochen Foundation Medicinen kehittämän geenianalyysin avulla pystytään

tunnistamaan muutoksia syöpäkasvaimen geeneissä. Esimerkiksi keuhkosyövässä tiedetään jo useita muutoksia. Lääkäri arvioi geenianalyysin käyttöä kunkin potilaan osalta yksilöllisesti. Palvelu perustuu maailmanlaajuiseen, tällä hetkellä yli 400 000 testattua syöpää sisältävään tietokantaan. Saari toteaa, että tulevaisuudessa moniammatillisen Molecular Tumor Board (MTB) -kokoustoiminnan toivotaan yleistyvän, jotta asiantuntijat voivat yhdessä tulkita geenianalyysien testituloksia entistä tarkemmin ja kokonaisvaltaisemmin. – Yhteistyö mahdollistaa palvelun tuomisen mahdollisimman monen saataville tasavertaisesti. Tarkoituksena on, että geenianalyysin avulla lääkäri saisi hoitamansa potilaan syövästä enemmän yksilöllistä tietoa. Lisäksi myös tutkimuspuolella on ollut näkyvissä hienoa yhteistyötä.

KUVA: ROCHE OY

Syöpädiagnoosissa on yhä merkityksellisempää tietää, minkä tyyppisestä keuhko- tai rintasyövästä on kyse. Tieto syövän alatyypistä voi vaikuttaa mahdollisuuksiin hoitaa syöpää. Kaikkien syöpään sairastuneiden syöpä on erilainen ja syöpäkasvaimet ovat molekyylitasolla erilaisia. Uusien teknologioiden ja datan avulla yhä useampi syöpää sairastava voi saada yksilöllistä hoitoa syöpäsairauteensa. – Syövän geenimuutokset tulisivat olla tiedossa mahdollisimman tarkasti jo ennen syöpähoitojen aloittamista. Näin syöpään sairastuneelle pystyttäisiin rakentamaan hänelle parhaiten sopiva, yksilöllinen hoitopolku, kertoo Rochen tuotepäällikkö Sofia Saari.

Sofia Saari tuotepäällikkö, Roche Oy

Geenianalyysi apuna diagnostiikassa ja täsmälääkehoidon sopivuuden arvioinnissa Kattava geenianalyysi saattaa auttaa lääkäriä arvioimaan, sopisiko jokin olemassa olevista täsmälääkehoidoista tietyn syöpäkasvaimen hoitamiseen. Kaikkiin syöpätauteihin ei ole vielä olemassa täsmähoitoa, mutta kehitteillä on paljon uusia täsmälääkkeitä. Tehokas tutkimusja kehitystyö ovat apuna syövän hoitamisessa nyt ja tulevaisuudessa. – Tavoitteenamme on tukea yksilöllisten hoitopolkujen kehittymistä valtakunnallisesti. Uusien innovatiivisten mahdollisuuksien luominen yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten, potilaiden ja päättäjien kanssa on ensisijaista. Tarvitsemme moniammatillista yhteistyötä, jotta voimme tukea yhdessä tasavertaista, yhdenmukaista ja yksilöllistä terveydenhuoltoa, Saari kertoo. Tutkimusmenetelmät ja lääkehoidot kehittyvät jatkuvasti. Kehityksestä kertoo muun muassa se, että syöpägeenejä pystytään nykyään analysoimaan verestä, jos kudosnäytteen ottaminen ei ole mahdollista. – Next Generation Sequencing (NGS) -geenianalyysitekniikkaa hyödynnetään tällä hetkellä syöpien lisäksi harvinaissairauksien ja tartuntatautien diagnosoinnissa ja hoidossa. Geenianalyysin yhdistämisessä muuhun diagnostiikkaan ja yksilöityihin hoitopäätöksiin on olemassa laajat mahdollisuudet. Potilaan ja hänen sairautensa kannalta hoidon aloittamisen ajankohdalla voi olla ratkaisevan suuri merkitys, Saari päättää.

Lue lisää osoitteesta syovangeenit.fi ja Facebookista Foundation Medicine Suomi.


10 Lue lisää: businessopas.fi

Tämä on Mediaplanetin tuottama erikoisjulkaisu

MAINOSLIITE

Hybridi on kova sana autoilun lisäksi myös asumisessa Kannattaako elämässä koskaan jättää mitään arvokasta yhden kortin varaan, saati sitten asumisessa tai autoilussa? Lämmitysenergia Yhdistyksellä on tähän selkeä kanta: vanhassa vara parempi, säilytä öljylämmitys, mutta luovu fossiilisista polttoaineista ja siirry uusiutuviin. Suomen hallitus haluaa vaikuttaa ilmastonmuutokseen patistamalla ihmisiä ja taloyhtiöitä siirtymään öljylämmityksestä kaukolämpöön tai lämpöpumpputekniikkaan. Mutta onko tämä sittenkään paras saati taloudellisin vaihtoehto, mikäli suomalaisten hiilidioksidipäästöjä halutaan oikeasti leikata? Lämmitysenergia Yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Hannula on perustellusti sitä mieltä, että näin ei ole. ”Vielä tällä hetkellä ja pitkälti tulevaisuuteenkin niin kaukolämmön kuin sähköntuotannonkin päästöt, etenkin lämmityskaudella talviaikaan, ovat yllättävän korkeat, kaukolämmöllä jopa öljylämmitystä korkeammat. Ja vaikka sähköntuotannosta osa – kuten tuuli- ja aurinkosähkö – ovat päästöttömiä, ei niiden osuus tuotannosta ole vielä kovin suuri”, Hannula muistuttaa. Kymmeniä vuosia energia- ja lämmityslaiteratkaisujen parissa toimineen Hannulan viesti etenkin kuluttajille on, että hätiköityjä ratkaisuja ei kannata tehdä. Mikäli hyvin toimivasta öljylämmitysjärjestelmästä luopuu kokonaan, voivat vaihtoehtoiset ratkaisut tulla yllättävänkin kalliiksi, eikä toivottuja säästöjäkään aina synny. Yhtälailla ekologisesti ajatteleva kuluttaja ei välttämättä tule ajatelleeksi, että talvella kovimpien pakkasten aikaan tuotettava sähkö kuormittaa päästöillään ilmastoa kaikkein eniten. Kotitalouksien varastoimalla öljyllä on tärkeä merkitys myös huoltovarmuuden kannalta, mikä on syytä pitää mielessä. ”Huoltovarmuuden näkökulmasta on myös muistettava, että Suomen sähkönkulutuksesta tuonnin osuus on merkittävä. Tämän, pääasiassa Venäjältä, saatavan sähkön päästöihin tai tuotantotapaan emme pysty millään tavalla vaikuttamaan”, Hannula huomauttaa. Mikäli kuluttaja etsii taloudellisinta, turvallisinta sekä mahdollisimman vähäpäästöistä, luotettavaa lämmitysratkaisua, on Hannulan resepti tähän selkeä: valitse hybridilämmitysjärjestelmä. Analogia on hiukan sama kuin autoilussa: yksin sähkön varaan jättäytyvä saattaa ottaa ison riskin. ”Yhdistämällä hyvin toimivaan öljylämmitysjärjestelmään vesi-ilmalämpöpumpun, saavutetaan molempien järjestelmien parhaat puolet kohtuullisin investointi-

kustannuksin sekä huomattavan matalilla päästöillä. Kun lämpöpumppua ei tarvitse mitoittaa kovimpien pakkasten energiatarpeen mukaan, riittää hyvin kevyempikin ratkaisu, joka integroidaan osaksi muuta lämmitysjärjestelmää”, Hannula kertoo. ”Tällöin kotitalouden tarvitsemaa lämmitysenergiaa tuotetaan leudommilla säillä erittäin hyvän hyötysuhteen optimaalisissa olosuhteissa omaavalla lämpöpumpputekniikalla jopa COP 5 -kertoimella. Kovimmilla pakkasilla, kun lämpöpumpun hyötysuhde on heikko ja teho riittämätön kattamaan kaikkea energiantarvetta, voidaan turvautua öljylämmitykseen.” Varsinaisen öljylämmityksenkin päästöt jäävät alhaisiksi, kun siirrytään fossiilisesta lämmitysöljystä kotimaisen uusiutuvan lämmitysöljyn käyttöön. Sataprosenttisesti jätteistä ja tähteistä valmistetun uusiutuvan lämmitysöljyn käyttöön voi siirtyä, kunhan teettää pienen päivityksen itse polttimeen. ”Poltinasentaja tai -huoltaja pystyy tavanomaisen huoltokäynnin yhteydessä tekemään vaadittavat muutokset, eli lähinnä säätää hieman polttoa ja tarvittaessa vaihtaa polttimen liekintunnistimen”, Hannula kertoo. Uusiutuvan lämmitysöljyn koko maan kattava jakelu käynnistyi tänä syksynä. Hannulaa ihmetyttääkin päättäjien hinku siirtyä sähköä runsaasti kuluttaviin ratkaisuihin, kun sähkön tuotannon päästöt ovat varsin korkeat. ”Pitkässä juoksussa sähkö muuttuu vähäpäästöisemmäksi, mutta meillä on tarjolla jo nyt laskennallisesti päästötön

vaihtoehto. Hieman ihmetyttää toisinaan, miksi ideologia ohittaa faktan.” Hybridi sopii myös kerrostaloon Kerrostaloissa on viime vuosina siirrytty monin paikoin kaukolämmöstä ja öljystä lämpöpumpputekniikkaan. Toki myös välillä toisinpäin. Täystehoiseen maalämpöön siirryttäessä investointi on raskas ja vaatii helposti toistakymmentä lämpökaivoa. Aina se ei suinkaan ole edes mahdollista tonttien koon tai kaavamääräysten vuoksi. ”Tässäkin kohtaa hybridiratkaisu lisää sekä turvallisuutta että säästää alkuvaiheen investoinnissa helposti kuusinumeroisia summia. Esimerkiksi poistoilmalämpöpumpuilla voidaan ottaa iso osa hukkaenergiasta käyttöön kohtuukuluin”, Hannula korostaa. ”Öljylämmitys hybridissä luo lämmitysjärjestelmään turvallisuutta. Vastaavan tehoinen sähkökattila vaatii julmat sulaketehot sekä kuluttaa juuri kalleinta ja runsaspäästöisintä sähköä. Öljylämmitystä voidaan hyödyntää joustavasti kylminä päivinä ja se takaa lämmönriittävyyden kaikissa olosuhteissa.” Hannula huomauttaa, että leudommilla keleillä myös sähköntuotanto painottuu vähäpäästöisiin ja päästöttömiin tuotantomenetelmiin, jolloin lämpöpumpuilla saavutetaan sekä taloudelliset että ympäristötavoitteet. Yhdistämällä tämän mahdollisuuden uusiutuviin polttoaineisiin, ottaa taloyhtiö ison harppauksen kohti ekologisempaa asumista – järkevin kustannuksin ja turvallisesti.


MAINOSLIITE

Tämä on Mediaplanetin tuottama erikoisjulkaisu

Lue lisää: businessopas.fi 11

Sujuva, älykäs ja turvallinen pääsy

Kiinteistömme ja omaisuutemme tarvitsevat tänä päivänä entistä enemmän turvaa. Mekaaniset ratkaisut eivät yksinkertaisesti täytä asiakkaiden nykyaikaisia vaatimuksia tässä digitalisoituvassa maailmassa. iLOQin paristottomat ja johdottomat digitaaliset sekä mobiilipohjaiset pääsynhallintaratkaisut tarjoavat maksimoitua turvallisuutta ja minimoituja elinkaarikustannuksia.

Ota yhteyttä! myynti@iLOQ.com


12 Lue lisää: businessopas.fi

Tämä on Mediaplanetin tuottama erikoisjulkaisu

Uusi ICT-tapahtuma Tampereella. TEEMOINA liiketoiminnan modernisointi, tietoturva ja älykkäät ratkaisut.

digITre together with

TAMPERE. SMART CITY WEEK tscw.fi

TAMPEREEN KANNEN AREENA

1 .—2 .2 .2 0 2 2

Tiistaina 1.2. klo 16 DELOITT E T E C HN O L O GY FAS T 5 0 - P AL K IT SE M IST IL AISU U S Tilaisuudessa jaetaan Fast 50 -palkinnon lisäksi Tribe Tampereen Most Start-up Friendly Company -palkinto, Tampereen kaupungin Teknisen luovuuden palkinto sekä julkistetaan Nokian ja Microsoftin hackatonin voittaja. Yhteistyökumppaneina Tampereen kaupunki ja Business Tampere.

REKISTERÖIDY TAPAHTUMAAN OSOITTEESSA DIGITRE.FI

MAINOSLIITE


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.