Nyhedsbrev nr. 41 Fælleskontoret december 2018

Page 1

NYHEDSBREV FÆLLESKONTORET

Tårnby Forenings Råd & Kastrup Tårnby Idræts Sammenslutning

Nr. 41

December

2018


TÅRNBY ER MED I FÆLLESKOMMUNAL IDRÆTSPULJE, SOM KAN SØGES FORMÅLET MED PULJEN Formålet med Den Fælleskommunale idrætspulje er at støtte op om nye idrætstilbud for børn og unge med funktionsnedsættelse på tværs af kommunegrænserne - med henblik på, at flere på sigt kommer til at dyrke deres idræt i almindelige idrætsklubber. Samtidig er det hensigten at give kommunerne mulighed for at vise deres aktivitetstilbud frem for børn og unge, så de kan se hvilke muligheder, den frivillige idræt rummer. ADMINISTRATION Parasport Danmark har tilknyttet idrætskonsulent Ole Ansbjerg, der er ansvarlig for den daglige administration af idrætspuljen. Der er desuden nedsat en styregruppe til at varetage de overordnede tiltag omkring idrætspuljen. Styregruppen består af Tom Nielsen, Ballerup Kommune Pia Bagger, Idrætskonsulent Gladsaxe Kommune og Ole Ansbjerg, Parasport Danmark. HVEM KAN SØGE? Kommuner, idrætsklubber og/eller andre interesserede kan søge tilskud til opstart af idrætsprojekter. Se mere på www.parasport.dk under aktiviteter eller skriv en mail til: info@parasport.dk. Ansøger samt aktivitetssted skal dog høre hjemme i en kommune, der er tilsluttet den fælleskommunale idrætspulje. Aktiviteten skal være rettet mod særligt ressourcekrævende grupper af funktionsnedsatte børn og unge under 25 år - og skal forankres i den frivillige idræt.

SÅDAN SØGER DU/I: Ansøgninger kan indsendes løbende til: Parasport Danmark Att.: Ole Ansbjerg Idrættens Hus, 2605 Brøndby Tlf.: 2946 5014, e-mail: oan@parasport.dk Krav til ansøgninger til projekter under Den Fælleskommunale Idrætspulje: • En beskrivelse af projektet/ansøgningen • Formål og målgruppe • Succeskriterier • Budget • Projektperiode • Bæredygtighed

Det forventes at projekterne forankres i den frivillige idræt efter endt projektperiode. Personer med funktionsnedsættelse i din idrætsforening: ”Personer med handicap i din idrætsforening” er en pjece, som fortæller hvad det betyder at åbne sin idrætsforening op for personer med funktionsnedsættelse. Hvad skal man gøre, hvem kan hjælpe, og hvad man skal tage højde for?


Her kommer 3 hurtige!

1

BRUGER DU HØREAPPARAT?

Tårnby kommune har inveresteret i et mobilt teleslyngeanlæg, som fysisk er placeret på Fælleskontoret hvorfra det kan udlånes til foreningernes arrangementer, hvor der kan være problemer med at høre for de hørehæm-

2

mede. Anlægget består af en boks, en højttaler, en mikrofon og så 4 modtagere som høreapparatsbrugere tager om halsen - og pludselig kan de høre det hele og få glæde af aktiviteten. Ring til kontoret og hør nærmere!

HURRA FOR ALLE DE FRIVILLIGE!! Tårnby kommune vil gerne påskønne de mange frivillige for deres indsats i de mange foreninger. Men hvordan? Skal man indføre en frivilligpris, holde en stor fest, give dem en fin middag eller noget helt fjerde? TFR og KTIS er blevet bedt om at komme med et forslag til hvordan

3

man kan gøre det, og vi sprudler med gode ideer! MEN: Måske der også er nogen ude i det store foreningsfelt, der ligger inde med IDEEN!? Har I en god ide, så hold jer ikke tilbage, men send den fluks herop, så den ryger med i vores tænketank: Skriv til tfr@tfr.dk.

...OG RIGTIG GOD JUL Fælleskontoret lukker så småt ned for at hellige sig familien og julefreden og ikke mindst nytåret. Mailen tjekkes dog fortsat, så skriv endelig, hvis der er noget! Med ønsket om en rigtig god og et godt og lykkebringende nytår! Michael, sekretær

Foreningsliv i Tårnby


DM i Foreningsudvikling! Et spændende DGI projekt hvis formål er at udvikle jeres forening, ruste den til fremtiden og gøre den endnu mere attraktiv. Løber fra august til september året efter. Læs mere på www.dgi.dk!

BESKED TIL

ALLE

<<<< Luciaoptog på vandet!

KASSERERE!

Rigtigt mange steder dyrker man luciaoptog fra kajakker, her flere hundrede i Nyhavn sidste år!

Kære Foreningsansvarlig! Jfr. Folkeoplysningsloven er kommunen forpligtet til at offentliggøre tilskudsregnskaber for de foreninger der modtaget offentlige tilskud. Din forening skal derfor hvert år efter foreningens årlige generalforsamling uploade det godkendte regnskab (for 2018 og frem) i Tårnby Foreningsportal. Hvis foreningen ikke ønsker at uploade deres årsregnskab skal der som minimum uploades et tilskudsregnskab hvor kommunens tilskud skal fremgå og hvad det er brugt til. Tilskudsregnskabet skal ligeledes være underskrevet af den samlede bestyrelse. Dette gøres ved at trykke på det røde ikon i venstre side ”Forening” og vælge dokumenter. Herefter uploades Jeres regnskab. Du gøres opmærksom på, at regnskabet automatisk vises offentligt i foreningsregisteret i Foreningsportalen herefter. Hilsen Tårnby Kommune, Kultur og Fritid.

ÅRETS JULEGAVEIDE TIL DE FRIVILLIGE!? Frivillige fortjener fra tid til anden mere end blot et skulderklap. Derfor lancerer Ingerfair sammen med mikrobryggeriet People Like Us ’Frivilligbajeren 2018’ - en perfekt gave til din frivillige eller til en aften, hvor der sættes fokus på de frivilliges store indsats. Og så er det endda en Pale Ale. Mums! Ideen bag Frivilligbajeren Frivilligbajeren 2018 er blevet til i et samarbejde mellem Ingerfair og mikrobryggeriet People Like Us, som Mikkeller står bag. Det gode ved at give en frivilligbajer er, at overskuddet fra ølsalget bl.a. går til People Like Us’ arbejde med at skabe job for mennesker, der ikke lige passer ind på en almindelig arbejdsplads. Den koster kr. 36,- og kan bestilles hos Ingerfair: https://shop.ingerfair.dk


SØG STØTTE TIL DIN LOKALFORENING Det er med stor glæde, at vi nu endelige kan åbne for ansøgninger til DUFs lokalforeningspulje! Puljen skal styrke jeres lokale foreningers arbejde for børn og unge, og vi glæder os meget til at få pengene ud at leve. Alle lokale foreninger, der er medlem af DUFs medlemsorganisationer og observatørorganisationer, med hjemsted i Danmark og Sydslesvig kan søge puljen. I 2018-2019 kan man søge op til 100.000 kr. Den første ansøgningsfrist er d. 9. december 2018, hvor I også kan søge midler til aktiviteter i 2019. Fra 2019 er ansøgningsfristen den første i hver måned. Lokalforeningspuljen blev tildelt DUF i efteråret 2017, efter en politisk aftale sikrede en ny ordning for spillehalsmidlerne. I forbindelse med den nye ord-

ning førte DUF en aktiv lobbyindsats og spillede i samarbejde med andre hovedorganisationer på foreningsområdet ind med et forslag til et nyt ordning. Det er blevet til en aftale, som sikrer DUFs medlemsorganisationer 7,6 mio. kr. om året. Det er Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, der står bag aftalen. Vi glæder os til at dele pengene ud og se jeres lokalforeninger udvikle sig. Søg her: https://duf.dk/tilskud-og-puljer/ dufs-lokalforeningspulje/ eller brug QR-koden her. >>>>>> (Sakset fra www.duf.dk)


NYSKABENDE FRILUFTSPROJEKTER FÅR SYV MILLIONER I TILSKUD Ni nyskabende projekter, der udvikler friluftslivet og bringer naturen i spil over for nye målgrupper, har fået tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv. Friluftsrådets bestyrelse besluttede den 23. oktober 2018 at bevillige i alt syv millioner kroner til projekter. Udlodningsmidler til Friluftsliv er en del af overskuddet fra Danske Lotteri Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S. Der vil blive lanceret nye muligheder for at søge om tilskud til friluftsprojekter den 1. november 2018 med ansøgningsfrist 1. februar 2019. Projekter der blandt andet har fået tilskud: Den lille spejderuge: De grønne Pigespejdere har fået 1.384.000 kroner til at udvikle et undervisningsforløb med spejderaktiviteter

til 0. klasse, som udbydes til skoler i hele landet. Projektet skal vække børns naturglæde og nysgerrighed gennem spejderaktiviteter, og klæde lærerne på til at formidle naturen. Multibane ”over stok og sten”: Tarup-Davinde Rytterlaug har fået 750.000 kroner til en multibane, hvor brugere kan træne sig selv og deres dyrs færdigheder. Multibanen vil kunne bruges af børn, voksne, heste og hunde, og mange forskellige brugergrupper og foreninger bakker op om projektet. MULTI-aktivitetsbane: Grænseegnens Mountainbike Klub i Aabenraa har fået 515.000 kroner til at lave en multi-aktivitetetsbane sammen med den lokale idrætsforening og en friskole på et 5.500 kvadratmeter stor mark ved Kel-

strup Naturskole. Multi-aktivitetsbanen vil få en teknikøvebane for mountainbikere, en træningsbane til Cross Gym-øvelser, en balanceog motorikudviklingsbane for skoleelever og en hytte til ophold og opbevaring. Søg selv tilskud til friluftsliv og gode oplevelser i naturen Har du en god idé til et projekt, som kan skabe bedre muligheder for friluftsliv eller øge befolkningens naturforståelse? Så søg om tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv. Der er ansøgningsfrist 1. feb. 2019, og der bliver uddelt i alt 17 mio. kr.

PRISUDDELING PÅ RÅDHUSET

Det blev Amager Folkedans der løb med prisen som Årets Forening. De må have haft en mistanke, de mødte i hvert fald talstærkt op i deres klassiske uniformer. Og Anne Grethe Kragerup fra Ældresagen Tårnby fik prisen som Årets Foreningsleder. Stort tillykke til alle!


BANKGEBYRER DRÆNER FORENINGERNES PENGEKASSE Gebyrer på foreningskonti har taget himmelflugten, og foreninger skal nu betale op til 5.000 kr. for at oprette en bankkonto. Det viser en prisundersøgelse, som Altinget har lavet. Jyske Bank er blandt de allerdyreste. Det er blevet dyrt for foreninger at have penge i banken. I løbet af de seneste fem år har banker mangedoblet gebyrerne på foreningskonti. Det viser en prisundersøgelse, som Altinget: Civilsamfundets Videnscenter har lavet. "Banker tjener nærmest ingen penge på en lille forening eller fodboldklub, så de hæver gebyrerne for at forsøge at maksimere deres profit eller for at forsøge helt at slippe af med foreningskunderne," siger professor på CBS, Jonas Hed-

man, som blandt andet forsker i bankers forretningsmodeller. Fra gratis til mange tusinde kroner i gebyrer Alene det at få lov til at oprette en konto i banken er blevet voldsomt meget dyrere. I løbet af de seneste fem år har over halvdelen af bankerne i undersøgelsen sat oprettelsesgebyret op, så det nu kan koste op til 5.000 kr. at oprette en foreningskonto. Og de årlige gebyrer er også steget betragteligt. Jyske Bank er en af de banker i undersøgelsen, der har hævet gebyrerne allermest. 77-årige Palle Petersen, som er kasserer i Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet SG 100 "Marna" af Faaborg fik

et chok, da han modtog et brev fra Jyske Bank om gebyrstigningerne. "Det var jo lige pludselig over ti procent af vores indtægter, der skulle gå til banken," siger Palle Petersen. Forretningsdirektør i Jyske Bank Privat, Hanne Birgitte Møller, har forståelse for, at gebyrstigningerne kan virke voldsomme for små foreninger: "Det kan jeg godt forstå, men jeg tænker, at der, hvor de sidder i deres professionelle virke, der vil de også gerne tjene penge på det, de laver," siger hun og begrunder prisstigningerne med, at der er kommet nye regler omkring hvidvask, som gør, at bankens tidsforbrug på foreningskunder er steget.

(Sakset fra www.altinget.dk)

OVERVEJELSER VED BANKSKIFTE Råd 1: Vurdér jeres behov Det er vigtigt, at I gør jer klart, hvad foreningen skal bruge en bank til. Er der behov for mere end én konto, og skal I bruge netbank? Det er nemlig meget lettere at gå i dialog med forskellige banker, når man er klar over sine behov. Råd 2: Undersøg markedet Når du vurderer forskellige banker, er det oplagt at holde øje med prisen. Men ifølge Ulrik Marschall er der også forskel på, hvordan banker behandler deres kunder. Bankerne underlægges krav om kundekendskab og hvidvaskregulativer, og hvis der ikke er den store aktivitet på en konto, eller hvis netbank tilgås sjældent,

kan adgangen til kontoen blive spærret. Råd 3: Kend jeres værdi for banken Som foreningskunde kan man godt stå i en lidt beklemt situation over for banken, fordi bankerne generelt ikke tjener særligt mange penge på foreningskunder. Ulrik Marschall anbefaler derfor, at foreninger gør sig klart, hvad de vil få brug for af lån og banktjenester, samt hvad størrelsen af foreningens formueplaceringer er, inden de går i dialog med banken. Derudover kan foreningsmedlemmernes status som privatkunder også spille ind på, hvilket forhold de kan forvente at få som foreningskunder.

Råd 4: Forsøg altid at forhandle Det er ikke sikkert, at foreningskunder har særligt meget modvægt i en forhandlingssituation, men rådet er alligevel altid at give det et forsøg. Man kan apellere til foreningslivets vigtighed for lokalsamfundet. Råd 5: Afvej fordele og ulemper ved lokale og landsdækkende banker ”De senere år har vist, at især de mindre banker har størst risiko for at gå konkurs, da de største banker er systemisk vigtige for samfundet og derfor vil blive understøttet af staten. Omvendt er de lokale bankers styrke, at de har en forståelse for det lokale liv, og ofte gerne vil hjælpe.


MARITIMT CENTER I ESBJERG FÅR EN HALV MILLION TIL ARKITEKTONISK LØFT

Lokale og Anlægsfonden sætter skub i udviklingen af et visionært maritimt center på havneøen Esbjerg Strand med en bevilling på 530.000 kroner til arkitektkonkurrencen. Det nye center skal sikre, at rekreative aktiviteter får plads i et havneområde, hvor den kommercielle del er i vækst og udfordrer muligheden for at være ved vandet. Mere end 12 forskellige vandsportsorganisationer kan se frem til, at havnefronten i Esbjerg får nyt liv med et helt nyt maritimt mødested, hvor roklubben, gæstesejlere, kitesurfere, skoleklasser blandt mange andre glade brugere af havet kan inspirere og udfordre hinanden.

Lokale og Anlægsfonden vil gerne være en del af udviklingen af det Maritime Center og har derfor sat 530.000 kr. af til arkitektkonkurrencen, som forventes at være afsluttet sommeren 2019. Når dørene til det Maritime Center forventes at åbne ultimo 2022, kan borgere og turister komme helt tæt på havnen og de maritime aktiviteter. Det skal være kraftcenter for sport, leg og læring og skabe synergi mellem klubberne, offentlige samt private aktører. Samtidig skal det give nye brugergrupper og vandsportsaktiviteter, som endnu ikke eksisterer i Esbjerg, mulighed for at komme på vandet. (Sakset fra www.loa-fonden.dk)


FALSKE MAILS LÆNSER FORENINGERS KLUBKASSER Advarsel: Falske mails rammer i øjeblikket idrætsforeningernes bestyrelsesmedlemmer. Og flere foreninger går i fælden med store økonomiske tab i kølvandet.

40.000 kroner, som vi er kommet til at overføre til en konto i Storbritannien, er tabt," siger formanden for en større dansk idrætsforening under DIF.

I DIF har vi desværre skrevet historien før om hackere, der har udset sig danske idrætsforeningers klubkasser som mål for at skaffe sig penge på ulovlig vis. Men den er fortsat gal derude, så vi gentager historien i håb om, at redde de i forvejen ikke alt for bugnende klubkasser.

"Det er jo det, der er så forfærdeligt. Det er medlemmernes penge, vi har mistet, og det er vi meget kede af." Det, som er sket i den pågældende idrætsforening, og som lige nu sker i en række andre idrætsforeninger er følgende: En it-kriminel udgiver sig for at være formand i en klub, leverandør eller en anden person, der kan tillade sig at bede om penge.Typisk henvender personen sig så til foreningens kasserer på mail (med korrekt afsenderadresse) og beder om at få overført penge (ofte 4.0005.000 euro) til et plausibelt formål. Hvis kassereren spørger ind til transaktionen, kommer der hurtigt et svar retur med uddybende information og kontonummer. Og det hele foregår i en forholdsvis normal sproglig tone. De tastefejl og kluntede formuleringer, der trods alt kan forekomme i mailen, kan undskyldes med, at mailen er sendt fra en iPhone.

Vi kender alle de klassiske ’jeg er en prins fra Congo'-fupmails, der til tider havner i vores indbakker. Disse mails er oftest særdeles gennemskuelige og giver sjældent anledning til, at modtageren finder sit Visakort eller andre personlige informationer frem.Imidlertid er it-kriminelle nu gået skridtet videre og er begyndt at sende langt mere professionelle og målrettede mails ud i foreningslivet til stor skade for mange idrætsforeninger. Nationalt Cyber Crime Center modtager mange henvendelser fra frustrerede formænd og kasserer i idrætsforeninger, som er er forsøgt franarret et stort beløb – typisk omkring 5000 euro via falske mail. Nogle foreninger har nået at afværge kriminaliteten. Andre foreninger er gået lige i fælden. Og når først skaden er sket, er der som udgangspunkt ingen forsikring, der dækker det mistede beløb, da der ikke er tale om brud på en banks sikkerhedsprocedure. "Det har været dybt frustrerende at havne i den her situation. Lige nu ser det ud til, at de omkring

”Vi ser desværre, at de her mails er forholdsvist godt lavet, og at flere kasserer i foreningslivet ikke kan gennemskue dem. Derfor kommer de til at overføre et stort beløb til en udenlandsk konto," siger it-efterforsker Leif Andersen fra Rigspolitiet. "Indtil nu har det primært været større virksomheder, der har været udsat for her den slags kriminalitet, men nu ser vi, at foreninger og sportsklubber også bliver ramt. De er ofte lette ofre, da de ikke

på samme måde er bevidste om risikoen. Det er også vigtigt at understrege, at de her mails er helt anderledes skruet sammen end de klassiske spredemails, vi kender fra NemID, Netflix og SKAT.” Tilbage i den tidligere omtalte idrætsforening, som blev narret, har humøret set bedre tider. Den pågældende kasserer i foreningen, som er kommet til at lave fejlen, er af gode grunde også meget påvirket. "Vedkommende er en ældre frivillig ildsjæl, der altid har gjort sit bedste for foreningen. Det er let at sige, at vedkommende burde have regnet ud, at jeg som formand ikke ville bede om så stor en overførsel uden lige at have talt sammen først. Igen er der er tale om en frivillig, og fejl kan altså ske, når nogen bevidst vil snyde os," lyder det fra formanden i foreningen. Hos Nationalt Cyber Crime Center opfordrer it-forsker Leif Andersen foreningerne til at holde ekstra vågent øje med de falske mails. "Et andet råd er også at tjekke den adresse, man sender et svar til via mail, hvis man har trykket besvar. For der vil man faktisk kunne se, at det ikke er den rigtige formandsadresse, der er sendt fra. Og endelig. Hvis der kommer en anmodning om overførsel af penge, som man ikke kender til i forvejen, så ring til formanden for en sikkerheds skyld." (Sakset fra www.dif.dk)HAR DU PRØVET DUFs INITIATIVSTØTTE?

Hvad kan jeg søge InitiativStøtte til? Initiativet/projektet skal have børn og unge som målgruppe og leve op til følgende tre parametre: Nyskabende Projektet skal være nyt i form og omfang i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver. I må selvfølgelig gerne lade jer inspirere af andres gode ideer. Styret af børn og unge Børn og/eller unge skal have ansvar for udviklingen og gennemførelsen af projektet. Voksne kan have en igangsættende og vejledende rolle. I InitiativStøttesammenhæng er du ung til og med 30 år. Baseret på frivilligt arbejde Frivillige skal være med til at tage

beslutninger, planlægge og udføre aktiviteterne, og den bærende kraft i projektet skal være ulønnet Gennem initiativstøtten kan I for eksempel søge støtte til: - Informations- og PR-materiale - Markedsføring - Leje af teknisk udstyr som lyd og lys - Materialer til aktiviteter - Udsmykning og rekvisitter - Leje af mødelokale - Transport i Danmark - Transport af udstyr - Forplejning i begrænset omfang

- Større indkøb af udstyr - Legepladser, hytter, shelters og andre bygge- og anlægsaktiviteter - Almindeligt tilbagevendende aktiviteter - Projekter, der har til formål at give overskud - Aktiviteter, som er afsluttet, inden ansøgningen indsendes til DUF. - Løn og honorar - Partipolitiske valgkampsaktiviteter Hvor meget kan I søge om?

I kan søge op til 100.000 kr. Ansøgninger under 5.000 kr. behandles løbende, og der kan normalt forventes svar inden for - Offentligt iværksatte initiativer, projekter under anden lovgivning 2 uger. Ansøgninger over 5.000 og aktiviteter, der afvikles som led kr. har et antal årlige ansøgningsi en formel uddannelse, herunder frister. DUFs initiativstøtteudeksamensprojekter valg tilstræber så vidt muligt at behandle jeres ansøgning ca. 4-7 - Udgifter til rejse, ophold og/eluger efter ansøgningsfristen. ler aktiviteter i udlandet InitiativStøtten dækker ikke:


FÆLLESKONTORET TILBYDER... TELTUDLEJNING

SCENE

KOPISERVICE

Vi har to telte a 6 x 6 meter i kraftig kvalitet som står på en trailer, lige til at koble på bilen og køre afsted med.

Vi har en scene på 50 m2 som kan klappes sammen og slås op, både i fuld størrelse, eller det der er mindre.

Vi trykker i A3, A4 og A5.

De kan stilles op hver for sig eller samlet som 6 x 12 meter.

Den er lavet i moduler og kan derfor tilpasses efter behov.

Papirskvalitet fra 80 g til 160 g.

De er nemme at slå op. men kræver dog nogle stykker, da de vejer godt til.

Har virket i DR-Byen inden den fandt vej til os:-)

Der trykkes i såvel farver som sort.

Papir i faver. Der kan både hæftes i hjørner og der kan foldes og hæftes i ryg. Prisen er som udgangspunkt kr. 0,25 uden farver i A4 og kr. 0,75 med farver i A4.

PLAKATER

PROJEKTOR

MØNTTÆLLER

Vi har en plotter, hvor der kan printes i store størrelser, helt op til A1.

Vi har to projektorer hvis der er behov for at smide noget op på en skærm.

Papiret er på ruller så i teorien kan der trykkes op til 60 cm bredt og 30 meter langt....!

Man kan bruge en hvid væg og ellers har vi også et lærred.

Så har vi en mønttæller som kan være god til arrangementer hvor der kommer mange kontanter ind.

Papirskvaliteten er 140 g, men der kan også trykkes på egentligt fotopapir. Prisen regner maskinen selv ud fra forbrug af toner og papir. Så en plakat med tekst alene er ekstremt billig.

Vi kan også levere en bærbar computer med, hvis der er behov for det.

Det går tjept at få talt op, og letter det efterfølgende arbejde i banken.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.