Nyhedsbrev nr. 47 fra Fælleskontoret

Page 1

NYHEDSBREV FÆLLESKONTORET

Tårnby Forenings Råd & Kastrup Tårnby Idræts Sammenslutning

Nr. 47

Februar

2020


FORENINGSPULJE HAR BEVILGET 47 MILLIONER KRONER DIF og DGI’s foreningspulje har bevilget 47 millioner kroner til 1464 idrætsforeninger i hele landet, og pengene har været med til at skabe masser af aktivitet og opfylde de frivillige drømme. Puljen åbner igen 1. marts. Interessen for DIF og DGI’s foreningspulje er fortsat enorm. I 2019 – puljens andet leveår - blev der bevilget i alt 47 millioner kroner til 1464 idrætsforeninger

i 95 ud af landets 98 kommuner. Midlerne er gået til en masse forskellige tiltag som f.eks. renovering af klatrevæggen på kornsiloen på Haderslev Havn, etablering af lys ved Sorø Tennisklubs baner og en indsats for bedre badekultur i Brande Idrætsforening. ”Jeg glæder mig over, at de frivillige kræfter og medlemmerne ude i idrætsforeningerne på den her måde får en hjælpende hånd. Idrætsforeninger er med til at skabe fællesskaber og sunde aktiviteter i alle Danmarks lokalsamfund, og den her pulje bakker op om det gode arbejde i foreningerne,” siger

skatteminister Morten Bødskov (S).

siger Niels Nygaard, formand for Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, SF og Radikale Venstre står Socialdemokratiet bag den politiske aftale om at oprette lokalforeningspuljer på i alt 70 millioner kroner årligt. Midler som foreningslivets forskellige hovedorganisationer skal uddele til deres lokalforeninger.

Der er også stor tilfredshed med foreningspuljen hos DGI. ”Det er er godt at se, at der er kort vej fra ansøgning til handling. Når de mange idéer og initiativer bliver til virkelighed, så gør det en positiv forskel i forhold til at få flere i gang med at dyrke idræt og motion. Derved støtter idrætsforeningerne også op om Bevæg dig for livet, DGI og DIF’s fælles ambition om at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation,” siger Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI. Den 1. marts 2020 åbner DIF og DGI’s foreningspulje igen for ansøgninger. Nærmere information om puljen, der foreløbig løber til og med 2021, kan findes på de to idrætsorganisationers hjemmesider. Her kan man også finde en oversigt over, hvilke foreninger der hidtil har fået bevilget penge fra puljen.

For at spare administrationsudgifter gik DIF og DGI sammen om at etablere DIF og DGI’s foreningspulje. Herfra uddeles midlerne til idrætsforeningerne på baggrund af ansøgninger. ”Midlerne skaber udvikling og aktivitet i de enkelte idrætsforeninger og gør derfor en kæmpe forskel ude i lokalsamfundene. Der har været tusindvis af spændende og inspirerende ansøgninger, og foreningspuljen har opfyldt rigtig mange af de ønsker og drømme, som findes blandt de frivillige kræfter i idrætsforeningerne,”

(Sakset fra www.dif.dk)

OBS! Puljen åbner d. 1. mar ts 2020!


NOGLE SVØMMEHALLER BLIVER DYRERE...

Dyr dukkert i Roskilde – prisen for svømmehal er fordoblet. Alle entreprenører har nikket ja til en ny tidsplan for færdiggørelsen af en ny svømmehal ved Roskilde Badene, som koster yderligere forsinkelse af byggeriet på otte måneder. Det oplyser Roskilde Kommune i en pressemeddelelse. Vi har nu en realistisk tidsplan og kan melde ud, at svømmehallen bliver klar til de første badegæster i april 2021, fortæller borgmester Tomas Breddam i pressemeddelelsen. I forbindelse med den nye tidsplan giver politikerne en ny anlægsbevilling på 49 mio. kr. til svømmehallen. Tillægsbevillingen sender den samlede bevilling til Roskilde Badet op på 218,3 mio.kr. - Det koster en ekstra bevilling på 49 mio. kr. at komme i mål med projektet på grund af de store forsinkelser. Det er selvfølgelig på ingen måde tilfredsstillende med så store økonomiske overskridelser og mere end to års forsinkelser, fortæller Tomas Breddam. Problemerne har præget udvidelsen af Roskilde Badene, som er blevet både forsinket i flere omgange og voldsomt dyrere end først ventet.

Da arkitektkonkurrencen blev afgjort tilbage i 2015 blev der meldt ud, at budgettet var på 112 mio. kr. I perioden fra maj 2013 til marts 2019 er der givet en samlet anlægsbevilling på 149,3 mio. kr. Derudover er der i september 2019 givet en anlægsbevilling i 2020 på 20,0 mio. kr. Sammen med den nye tillægsbevilling på 49,0 mio. kr. vil den samlede bevilling til Roskilde Badet således være på 218,3 mio.kr. Svømmehallen skulle havde været klar i 2019. Tidsplanen er dog skredet, blandt andet efter, at man sidste efterår valgte at kassere alle projektets facadeelementer efter fund af fejl i betonelementerne. Dengang satte en revideret tidsplan levering til maj 2020, en dato som blev rykket til august 2020 efter, at kommunen i september sidste år indgik en aftale med Svend Aage Christiansen A/S, som står med en storentreprise på projektet. Byrådet besluttede allerede i marts 2019, at få lavet en uvildig undersøgelse af planlægningen og projekteringen, når byggeriet står færdigt.

EM I FODBOLD PÅ TÅRNBY STADION EURO2020 bliver en af de største sportsbegivenheder i 2020, og der forventes stemning af folkefest. Foldbold er Danmarks nationalsport, og er kendt for at samle folk i fællesskab. Særligt, når det er landsholdet, der spiller. DBU har i samarbejde med Tårnby kommune gjot at vi bliver en del af Danmarks største fodboldfest ved visning på storskærm af Danmarks gruppekampe, som spilles - den 13. juni - den 18. juni og - den 22. juni 2020. Til storskærmsarrangementerne vil DBU sørge for rammerne til fodboldstemning. Ud over det praktiske i forbindelse med selve skærmen, arrangerer DBU fanzone med fodboldaktiviteter, ansigtsmaling, pynt med rødt/ hvidt, boder, og lignende.


DIVERSE INFO ÅRLIGT REPRÆSENTANTSKABSMØDE KTIS Der afholdes repræsentantskabsmøde d. 25. marts kl. 1900 i Curlinghallen.

ÅRLIGT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TFR Der afholdes repræsentantskabsmøde d. 30. april kl. 1900 hos KFUM spejderne på Vestamager, Ugandavej 175.

IDRÆTSPRISER I TÅRNBY KTIS SÅ ER DET NU DU SKAL INDSTILLE TIL: - Tårnby Kommunes idrætspris - Tårnby Kommunes idrætslederpris - KTIS’s ÅRETS FUND Send din indstilling senest 1. marts 2020 til tfr@tfr.dk.

GDPR - har du spørgsmål? Hos DUF får de en del henvendelser ift., hvordan frivillige foreninger skal håndtere persondata. Derfor har DUF udarbejdet en vejledning sammen med Justitsministeriet og en række andre hovedorganisationer med eksempler fra virkeligheden i foreninger. Den giver måske lettere svar på nogle ting i stedet for at skulle nærlæse tungt lovstof! Du kan finde den her - i højre side (Ofte stillede spørgsmål - og svar!):

www.taarnbynet.dk/gdpr.html


FREMTIDENS TENNISANLÆG! Nyt idékatalog giver viden og inspiration til fremtidens tennisanlæg

kurven vendt, og i dag tæller DGI og Dansk Tennis Forbund mere end 72.000 spillere.

Lokale og Anlægsfonden, Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis har sammen udarbejdet et idékatalog, som med cases fra den virkelige verden giver bud på, hvordan man kan understøtte den positive medlemsudvikling i tennis ved at nytænke fremtidens tennisanlæg.

Men hvordan kan nutidens anlæg få et boost, så de lever op til en mere fleksibel brug og inviterer både begynderen, den letøvede og professionelle tennisspiller ind og taler til andre end bare tennisspillerne?

Medlemstallet i tennissporten har haft en lang og svær periode. Antallet af medlemmer i Dansk Tennis Forbund blev halveret fra 1990’erne, men med klubudvikling og nye rekrutteringsindsatser er

Det giver et nyt katalog ’Fremtidens Tennisanlæg’ forskellige bud på, som skal inspirere og give værktøjer til at nytænke tennisanlægget. Blandt idéerne lyder for

eksempel at arbejde med andre typer af underlag end det monofunktionelle grus for at gøre banerne mere fleksible til andre aktiviteter end tennis – og forskellige former for overdækning som tillader udendørs aktiviteter, selvom det regner. Der er viden om, hvordan tennis, som er teknisk svært, kan blive mere tilgængeligt med en facilitet, der understøtter en introducerende og legende tilgang og værktøjer til at løfte det sociale liv i klubben med små greb. Tennisanlæg og byplanlægning kan også kombineres – bl.a. ved at omdanne tennisanlægget til lokalområdets park. (Sakset fra www.loa-fonden.dk)

Hæftet kan umiddelbart også virke inspirerende på brugere af andre typer idrætsanlæg. Det kan findes på www.loa-fonden. dk. Man skal lige være opmærksom på at det fylder 71 MB!

HUSK! Ansøgning om benyttelse af Amager Hallen, Travbanehallen, Vestamagerhallen, Skelgårdshallen og Kastrup Gymnastikhal

til idrætsformål i sæsonen fra 1. august 2020 til 30. juni 2021 skal være Folkeoplysningsudvalget i hænde senest den 1. marts 2019. Hallerne vil som hovedregel være lukket for aktiviteter i juli måned.

Foreningerne vil kunne forvente svar på ansøgningerne primo april måned. Ansøgning skal fremsendes gennem Tårnby Foreningsportal


FOLKEOPLYSNINGSPULJER I TÅRNBY Initiativpuljen 2020

Udviklingspuljen 2020

Kommunalbestyrelsen har efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget godkendt, at der i Tårnby Kommune er oprettet en Initiativpulje til lokale foreningsformål med en samlet tilskudspulje på 208.000 kr. Folkeoplysningsudvalget har godkendt vilkårene for tilskud fra Initiativpuljen som følger:

I forbindelse med den nye folkeoplysningslov fra 2011 har Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget besluttet at oprette en Udviklingspulje med en samlet tilskudspulje på 50.000 kr. årligt. Tilskud til aktiviteter fra denne pulje skal være forankret i Tårnby Kommune. Folkeoplysningsudvalget har godkendt vilkårene for tilskud fra Udviklingspuljen som følger:

• Puljen kan søges af alle folkeoplysende foreninger registreret som hjemmehørende i Tårnby Kommune - men ikke af enkeltpersoner. • Der kan ydes tilskud til nye og tværgående foreningsaktiviteter. • Der kan ydes materialetilskud m.m. - dog maks. 10.000 kr. pr. forening pr. år i forbindelse med nye eller eksperimenterende aktiviteter. Ansøgninger skal være indsendt til Folkeoplysningsudvalget senest den 1. marts 2020. Næste ansøgningsrunde for Initiativpuljen 2020 er den 1. juni 2020.

• Puljen kan søges af alle folkeoplysende foreninger, enkeltpersoner og persongrupper med folkeoplysende aktiviteter m.m. • Udviklingspuljen skal understøtte udviklingsarbejde i forbindelse med organisationsformer, nye initiativer eller projekter. • Udviklingspuljen skal understøtte såvel aktiviteter der foregår i etablerede foreninger som aktiviteter, der foregår i selvorganiserede grupper. • Målet er at involvere nye grupper i folkeoplysningsarbejdet. Ansøgninger skal være indsendt til Folkeoplysningsudvalget senest den 1. marts 2020.

Næste ansøgningsrunde for Udviklingspuljen 2020 er den 1. juni 2020. Du kan søge begge puljer via Tårnby Kommunes hjemmeside med foreningens NEM-ID. Hvis du oplever problemer på hjemmesiden, kan du kontakte Kultur- og Fritid på tlf. 3246 0573. Ansøgningsfristerne i 2020 er 1. marts, 1. juni, 1. september, 1. november.


MILLIONSTØTTE SKAL FÅ TUSINDVIS AF DANSKERE OP PÅ SURFBRÆTTET Med fire millioner kroner fra Nordea-fonden vil Dansk Surf & Rafting Forbund med STOKED SUSTAIN sende 10.000 danskere på vandet og skabe 40 nye klubber for vandglade danskere. Der skal endnu mere gang i bølgerne i surf- og standup padle (SUP) sporten i Danmark. Med et stærkt økonomisk fundament på fire millioner kroner fra Nordeafonden vil Dansk Surf og Rafting Forbund (DSRF) skabe 40 nye klubber, fordoble antallet af medlemmer og lokke 10.000 danskere på vandet i løbet af de kommende tre år. "Vi er enormt glade for, at Nordeafonden giver os mulighed for at få flere på vandet og udvikle en bæredygtig plan for SUP og surfsporten i Danmark. De seneste fem års udvikling har vi vist, at SUP og surfing er helt unikke aktiviteter til at få danskerne til at være aktive sammen i det fri," siger Jakob Færch, formand i DSRF. Med pengene til projektet STOKED SUSTAIN vil forbundet skabe tilbud for foreninger, selvorganiserede, uddannelsesinsti-

tutioner og virksomheder, der kan få adgang til en perlerække af aktiviteter og events, rådgivning, uddannelser og udstyr. "Jeg glæder mig enormt meget til at vi kan komme i gang med projektet. Vi kan nu investere i endnu mere udstyr til foreningerne, udvikle og tilbyde nye uddannelser og afvikle nye spændende aktiviteter. Jeg glæder mig særligt til at igangsætte et helt nyt ’beachlife’ koncept, som vi har målrettet familier," fortæller Michael Lindberg, som er projektchef i Dansk Surf & Rafting Forbund Tætte relationer til solo-surfere Med projektet vil Danmarks yngste specialforbund i DIF tage livtag med en af idrættens helt store udfordringer, og et af hovedformålene med projektet er derfor at få en tæt relation til de selvorganiserede udøvere. En undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut viser, at 60 procent af SUP-udøverne og 80 procent af surferne i Danmark er selvorganiserede. "Vi vil gerne være noget for alle, uanset om man er medlem af en klub eller surfer på egen hånd.

Med det nye projekt kan vi sætte en ny retning for DSRF, hvor sportens dna bliver centralt i udviklingen af et stærkt fællesskab for surferne. Der findes en helt særlig kultur i surfmiljøet, som vi ønsker at bevare og få til at spire, uanset hvordan man er organiseret," fortæller Claus Jokumsen, bestyrelsesmedlem og repræsentant for skolerne i DSRF. Den store interesse for SUP og surf i Danmark vidner om danskernes øgede interesse for at være aktive i det fri og ikke mindst på vandet. Nordea-fondens helt særlige fokus i disse år er, at få flere danskere ud i det fri sammen, og derfor giver det god mening for Nordea-fonden at bakke op om det nye udviklingsprojekt i DSRF. Projektet bygger oven på en lignende aftale med Nordea-fonden fra 2016-2018, hvor gazelle-forbundet, der organiserer SUP og surf sporten i Danmark, fik over 13.000 danskere på vandet, satte gang i SUP- og surfaktiviteter i mere end 70 foreninger i hele landet og forankrede 3.500 medlemmer i forbundet.


NYT SLARAFFENLAND FOR DANS OG BEVÆGELSE Dansekapellet får et nyt mødested, en udendørs danseplads hvor naboer og nysgerrige borgere kan danse, lege, motionere, og opleve kunstnerisk aktivitet. Lokale og Anlægsfonden støtter projektet “Dans i det fri – det sjette danserum” med 1.9 mio. kroner. Københavns borgere kan nu se frem til at danse Hip hop og contemporary dans i Dansekapellets nye aktive uderum. Det sker når projektet ”Dans i det fri – det sjette danserum” skydes i gang i løbet af 2020, hvor et nyt udendørs danserum ser dagens lys. ”Dans i det fri – det sjette danserum” henvender sig til alle der vil mødes til dans, motion, leg, kunstneriske oplevelser og fest. Lokale og Anlægsfonden støtter det nye udendørs danserum med 1.900.000kr. Dansekapellet ligger i det tidligere kapel og krematorium på Bispebjerg Kirkegård og har en bred aktivitetspallette samt mange

forskellige foreninger og daglige brugere af huset. Nu aktiveres selve gårdrummet foran Dansekapellet som hidtil har været brugt til cykelparkering og ved at taget uderummet i brug, folder Dansekapellet bogstaveligt talt hele sin aktivitetspallette helt ud i byrummet, så omgivelserne kan se, deltage og opleve disse. ”Projektet er ambitiøst da Dansekapellet netop gentænker samspillet mellem facilitet, aktivitet og brugere i form af en udendørs danseplads. ”Dans i det fri – det sjette danserum” bliver en stærkt udendørs dansefacilitet, et mødested der rækker ud og henvender sig til alle der har en iboende Fred Astaire i sig. Vi håber meget på at den indre danser bliver vakt til live med dette projekt.” Siger Anna Hassel, Arkitekt i Lokale og Anlægsfonden. I forbindelse med det nye uderum, inddeles gården i zoner, som

ligger op til forskellig brug. I den stille zone langs muren etableres siddenicher med bænke samt en ny glasoverdækning med lys, så rummet opleves trygt. I rummets centrum ligger selve dansefladen, som en del af den aktive zone. Uderummet bygges af træ, beton samt asfalt da Dansekapellet ønskes et enkelt og afdæmpet helhedsindtryk, der spiller godt sammen med de øvrige omgivelser. Ved entreen ud mod torvet sættes to infoskærme, som orienterer om dagens program. Københavns Kommune er bygherre på projektet med et samlet anlægs- og aktivitetsbudget på 5.745.000 kr. Lokale og Anlægsfonden støtter med 1.900.000 kr. Københavns Kommune har bevilget 1.445.000 kr. Der forventes byggestart på projektet i løbet af 2020.


FACEBOOK EFFEKTEN ER SUPER STÆRK Din forening kan nå rigtig langt ud, hvis Facebook bruges på en velovervejet måde. Her får du foreningen Copenwaters fem gode fif til Facebook.

om Facebook-aktiviteterne også giver flere medlemmer. Men der er ikke tvivl om, at foreningen via Facebook når et langt støre publikum end sine egne medlemmer.

”Vi har lavet 7 små video-interviews med åbent vand-svømmere i Copenwater. De er blevet set 12.000 gange på Facebook. Det er jo helt vildt.”

”Der er en styrke i netværket. Når et lille video-portræt på halvandet minut får 3000 views, så er det fordi folk deler det i deres netværk. Den effekt er super stærk,” siger Hans Henrik Heming.

Sådan lyder det fra Hans Henrik Heming. Han er bestyrelsesmedlem i Copenwater og ansvarlig for foreningens Facebook-side. Foreningen er den første i Danmark, der udelukkende satser på åbent vand-svømning. Den har blot 2 år på bagen og har i dag 110 medlemmer.

Copenwater tager billeder til alle fællestræninger og tagger personerne, så Facebook-opslaget kommer op i personernes eget feed, eller også tagger personerne sig selv.

”Vi arbejder strategisk med, hvordan vi kommunikerer rigtigt med vores målgrupper. Og det er på facebook, at vores medlemmer er,” siger Hans Henrik Heming.

”Folk elsker at se sig selv, også selvom de ser stramme ud. Det er en ekstrem billig måde at lave markedsføring på. Vi tagger dem vi kender og ellers gør de det selv, og så får vi et stort reach,” forklarer Hans Henrik Heming.

Foreningens facebook-side opdateres løbende af de fire administratorer, og indholdet kobles automatisk til hjemmesiden. Umiddelbart kan Copenwater ikke direkte måle,

Copenwater arbejder også målrettet med at kommunikere med fængende overskrifter og store versaler. F.eks. hedder aftensvømning ”Svøm solen i sænk” og fæl-

lestræning hedder ”Liv i lagunen.” ”Det handler om at være kort og præcis. Med en catchy overskrift kan folk bedre huske det – og så skal der selvfølgelig være et link,” siger Hans Henrik Heming. Åbent vand-svømmere er ofte dedikerede entusiaster og flittige brugere af sociale medier. Den tankegang går igen i foreningen Copenwater, der har en flad struktur. ”Vi har ikke en fast mødekalender, det foregår på sociale platforme. Vi er fleksible og tilpasser os situationen, og det gør, at vi kan få ting til at ske utrolig hurtigt – vi kan få meget ud af få ressourcer,” siger Hans Henrik Heming. (Sakset fra www.dgi.dk)

5 fif til foreningen på Facebook fra Copenwater: - Lav Facebook-events for alle fællestræninger og arrangementer - Ta’ fotos til alle fællestræninger og tag alle personer på billedet. Folk elsker at se sig selv, og det giver et stort reach - Lav indhold, f.eks. videoer, som folk også deler i deres eget netværk - Sørg for at klubbens Facebook-profil har flere administratorer med hver deres styrker - Arbejd strategisk med, hvordan I kommunikerer bedst med klubbens målgrupper


NY ETISK KOMITE OG WHISTLEBLOWERORDNING Etisk Komité er trukket i arbejdstøjet, og ny whistleblowerportal er i luften. Idrættens forbund, foreninger, instanser og atleter, der har konstateret uregelmæssigheder eller dårlig forvaltning i idrættens verden vil fremover kunne bede DIF’s nye etiske komité om en uvildig vurdering af det pågældende tema. Der tilknyttes ligeledes en whistleblowerordning til komitéen.

ledelsesrådgiver Juliane Elander, eliteroer og professionsbachelor i sundhed og ernæring Jens Evald, professor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet Else Guldager, HR-direktør i Sydbank Lise Kaae, CEO, Heartland Etisk Komité har mandat til at kunne vurdere og kommentere uregelmæssigheder og interessekonflikter i dansk idræt.

Tiltagene blev besluttet af repræsentantskabet ved DIF’s årsmøde den 4. maj 2019 i Idrættens Hus i Brøndby, og nu er den etiske komité og whistleblowerordning i drift. Såvel Etisk Komite som whistleblowerordningen kan tilgås på www.difetiskkomite.dk.

Den etiske komite og whistleblowerordningen er et redskab til at fremme etisk forsvarlig adfærd og ansvarligt lederskab i bred forstand. På den nye whistleblowerportal kan man således anmelde en sag i en anonym, krypteret meddelelse

Den etiske komité er fra årsskiftet trukket i arbejdstrukket, og komitéen består af: Ole Borch (formand), advokat og

Den etiske komité og whistleblowerordningen arbejder uafhængigt under DIF.

Måske en ide til en hverve kampagne for danse klubber?

NÆSTE BYGGE PROJEKT Der er i 2020 afsat 1 mio. kr. til forundersøgelser vedr. en ny skøjtehal i 2020, 13 mio. kr. til byggeri i 2021, 40 mio. kr. til byggeri i 2022 og 5,9 mio. kr. til færdiggørelse i 2023. I 2023 er der afsat 5 mio. kr. til nedrivning af den eksisterende skøjtehal. Budget i alt 64,9 mio. kr. Følgende spørgsmål skal afklares i et bruger- og borgerinddragende forprojekt: Hvad er det for en hal der ønskes med udgangspunkt i inddragelse af brugerne: AmagerJets, Tårnby Skøjteklub, Kastrup Tårnby Idrætsforening, borgerne generelt og det tekniske personale? Kan en ny skøjtehal placeres og rummes på grunden ved KG66 og Fritidsklubben Frøen? Udarbejdelse idékatalog vedr. fremtidig brug af skøjtehal.En placering af skøjtehallen ved siden af Kastrup Gymnastikhal vil give anledning til overvejelse i forbindelse med parkeringsforholdene. BESLUTNING I KULTUROG FRITIDSUDVALGET DEN 19-02-2020. Tiltrådt i det det videre arbejde med opførelse af skøjtehallen foregår i Bygge- og Ejendomsudvalgets regi.


FORENINGER CODING PIRATES FÅR FÅR PENGE KR. 380.000 TIL NYT FOR AT AR- KODEEKSPERIMENT I KBHV. er Folkeoplysningsudvalget i finansieres af FolkeoplysningsudBEJDE MED Det Københavns Kommune, der har valget i Københavns Kommune. pengeposen frem. Til en Til en start er der betalt for et års SOCIALT UD- fundet start er der betalt et års husleje. husleje i Valby Kulturhus. SATTE BØRN Med et nyt klubhus i Valby i »Klubhuset vil have åbent på flere I København findes der allerede 16 sociale partnerskabsaftaler, men på mødet den 30. januar, besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at tilføje yderligere fem foreninger, der skal indgå sociale partnerskaber med Københavns Kommune i perioden 2020-2023. Med partnerskabet modtager foreningerne 200.000 kr. årligt i den fireårige periode til ansættelse af en ressourceperson i foreningen. Ressourcepersonen skal arbejde med at sikre, at foreningen kan inkludere og fastholde socialt udsatte børn og unge og deres forældre i foreningsaktiviteterne. De udvalgte foreninger er: B1908, Fremad Amager, IF Stadion, Krumspring og Street Society De 16 sociale partnerskabsaftaler, der allerede eksisterer, er med Ajax København, Amager Judo Skole, BK Skjold, BK Union, Brønshøj Boldklub, BørneBasket Købehavn, Copenhagen Floorball Club, Fremad Valby, Global Kidz, Hovedstadens Svømmeklub, Nørrebro Taekwondo Klub, Nørrebro United, Rollespilsfabrikken, Shezone, Stevnsgade Basketball og Vestia.

København håber Coding Pirates at kunne fastholde børn og unge længere. Den nuværende struktur, hvor børnene mødes en dag om ugen for at blive introduceret til programmering og andre digitale aspekter, har nemlig sine udfordringer. Det skriver Coding Pirates selv i en pressemeddelelse.

forskellige tidspunkter, som regel

»Idéen om at starte et klubhus udsprang af en udfordring, der er velkendt i hele foreningslivet: Det er svært at holde fast i børnene, når de bliver ældre, og lektier, fester og samvær med venner begynder at fylde mere i deres hverdag,« skriver foreningen. Klubhuset skal bryde den ugentlige ramme, der ellers er udgangspunktet de mere end 50 steder rundt omkring i landet, hvor børn og unge de seneste år har mødtes for at blive introduceret til den digitale verden. Coding Pirates omtaler selv tiltaget som et eksperiment, og det

sen eftermiddag og aften, hvor man kan komme og gå, som det passer til ens hverdag, og er et eksperiment, som bestyrelsen i Coding Pirates København håber på vil blive en succes,« står der i pressemeddelelsen, hvori der også opfordres til at kigge forbi klubhuset.


FÆLLESKONTORET TILBYDER/UDLÅNER KOPISERVICE

Vi trykker i A3, A4 og A5. Der trykkes i såvel farver som sort. Papirskvalitet fra 80 g til 160 g. Papir i faver. Der kan både hæftes i hjørner og der kan foldes og hæftes i ryg. Prisen er som udgangspunkt kr. 0,25 uden farver i A4 og kr. 0,75 med farver i A4.

TELTUDLEJNING

Vi har to telte a 6 x 6 meter i kraftig kvalitet som står på en trailer, lige til at koble på bilen og køre afsted med. De kan stilles op hver for sig eller samlet som 6 x 12 meter. De er nemme at slå op. men kræver dog nogle stykker, da de vejer godt til.

PLAKATER

Vi har en plotter, hvor der kan printes i store størrelser, helt op til A1. Papiret er på ruller så i teorien kan der trykkes op til 60 cm bredt og 30 meter langt....! Papirskvaliteten er 140 g, men der kan også trykkes på egentligt fotopapir. Prisen regner maskinen selv ud fra forbrug af toner og papir. Så en plakat med tekst alene er ekstremt billig.

PROJEKTOR

Vi har to projektorer hvis der er behov for at smide noget op på en skærm. Man kan bruge en hvid væg og ellers har vi også et lærred. Vi kan også levere en bærbar computer med, hvis der er behov for det.

MØNTTÆLLER

Så har vi en mønttæller som kan være god til arrangementer hvor der kommer mange kontanter ind. Det går tjept at få talt op, og letter det efterfølgende arbejde i banken.

SCENE

Vi har en scene på 50 m2 som kan klappes sammen og slås op, både i fuld størrelse, eller det der er mindre. Den er lavet i moduler og kan derfor tilpasses efter behov. Har virket i DR-Byen inden den fandt vej til os.

TELESLYNGE

En mobil teleslynge består af en kuffert med anlægget, en højttaler med indbygget forstærker, en kablet håndmikrofon, et trådløst hadset samt 5 modtagere der virker med alle typer høreapparater. Anlægget kan også bruges uden teleslyngen, som almindeligt forstærker, højttaler og mikrofon anlæg.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.