Page 1

NYHEDSBREV FÆLLESKONTORET

Tårnby Forenings Råd & Kastrup Tårnby Idræts Sammenslutning

Nr. 45

Oktober

2019


STATUS - PÅ ”HJEMMEHØRENDE KRITERIET” FOR ALLE FORENINGER Folkeoplysningsudvalget holdt møde mandag d. 30. september hvor blandt andet godkendelse af nye og eksisterende foreninger var oppe at vende. Punktet gav anledning til så meget debat at det blev udskudt fra sidste møde til dette møde. Hvor det igen blev et punkt der trak tænder ud. Man kunne ikke blive enige, så punktet måtte til afstemning, hvor repræsentanterne fra TFR, KTIS og handicap organisationerne desværre blev stemt ned. Det er punktet med godkendelse af eksisterende foreninger, som gav anledning til en del knaster. Så bortset fra at det så skal konfirmeres i Kulturelt Udvalg, Økonomiudvalget og endelig kommunalbestyrelsen, så kommer det til at blive således: Foreninger der godkendes i Tårnby Kommune, skal have hjemsted og gennemføre foreningens primære aktiviteter i Tårnby Kommune. Som udgangspunkt skal hovedparten af foreningens medlemmer bo i Tårnby Kommune. Hvis foreningens medlemmer kommer fra flere kommuner, vil foreningens hjemsted som udgangspunkt være i den kommune, hvor flest medlemmer er bosat.

Afgørelsen af, om en forening er hjemmehørende i Tårnby Kommune beror på en konkret vurdering af medlemmernes bopæl, og hvor aktiviteterne foregår og skal godkendes af Folkeoplysningsudvalget i sammenhæng med de øvrige parametre for godkendelse. Der kan være undtagelser i forhold til niche-foreninger, men vurderingen vil altid bero på en samlet vurdering. Foreninger der allerede er godkendt som folkeoplysende forening i Tårnby Kommune, skal på sigt opfylde bestemmelserne om medlemssammensætning. Foreningen skal arbejde hen i mod, at hovedparten af deres medlemmer kommer fra Tårnby Kommune, dette gøres i dialog med Kultur- og Fritidsafdelingen. Hvis en forening har en venteliste, kan foreningen for eksempel vælge at prioritere borgere fra Tårnby Kommune, når der er plads i foreningen. Der fastsættes ingen tidsfrist, men det forventes at foreningen aktivt arbejder hen mod målet eller alternativt lader sig registrere som forening i den kommune hvor foreningen har hovedparten af sine medlemmer. Almennyttig og kontinuerlig virksomhed betyder, at der skal være

minimum 12 mødegange årligt. Det vil sige at frivillige folkeoplysende foreninger, der på grund af medlemssammensætningen ikke kan forblive i Tårnby og søger om optagelse i en anden kommune, får en frist på 3-6 måneder. Definition på ”nicheforening” udvikles løbende ved behandling af konkrete ansøgninger i Folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningsudvalget besluttede at foreslå Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget, at der indledes forhandlinger med Københavns Kommune og evt. DGI om en samarbejdsaftale/ model vedrørende anlæg, drift og tilskud på foreningsområdet. Det sidste punkt er den politiske løsning på problemet med de mange ”udenbys” medlemmer der er i foreningerne, men da man mener at der vil gå for lang tid før der sker noget på dette felt, så indfører man altså også de betingelser som er beskrevet ovenfor.


ALSANG 2020 Fællessangen skal samle hele Danmark ALSANG 2020 ønsker at hylde friheden og demokratiet og styrke medborgerskabet med fællessang i hele landet. Alle kan være med i projektet med egne arrangementer eller ved at deltage i de mange store begivenheder projektorganisationen står bag. ALSANG 2020 løber fra januar 2019 til udgangen af 2020 og kulminerer med en række helt store fællessangsbegivenheder ifm. markeringen af 75-året for Danmarks befrielse 4. maj 2020. I Tårnby er et stort arrangement i fuld gang, som skal løbe af stablen i bakkerne bag plejehjemmet på Løjtegårdsvej.

Jule-badminton og 165 andre initiativer modtager 2 millioner kroner Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Toms står bag den nye millionpulje, Toms Guldpulje, som skal løfte familieidrætten i Danmark. Ansøgningsfristen er udløbet, og 166 foreninger har tilsammen modtaget 2 mio. kr. for de bedste ideer. Toms Guldpulje er kommet flyvende fra start. Ansøgningerne har ligget i den høje ende, både hvad angår kvalitet og antal. Der er modtaget 504ansøgninger for et samlet beløb på 8.661.357 kr. Det har været en svær udvælgelsesproces, og man har derfor haft fokus på at tilgodese så mange foreninger som muligt. ”Vi ved, at småbørnsforældre har vanskeligt ved at få timerne til at slå til i løbet af dagen. Deres idræt er desværre en af de ting, der nedprioriteres først. Samtidig ved vi, at en af de vigtigste faktorer for, at børn og unge dyrker idræt, er, at deres forældre også gør det. Vi vil i DIF derfor gerne skubbe på en udvikling, hvor flere og flere foreninger skaber idrætstilbud, hvor forældre og børn er aktive sammen. Derfor glæder vi os over det høje antal

af ansøgere og kvaliteten af dem. Det vidner om, at ideen med at få aktiveret flere børnefamilier, er et ønske, vi deler med rigtig mange foreninger,” siger Mikkel Nørtoft Magelund, teamleder i Bredde og Motion hos Danmarks Idrætsforbund. De 166 foreninger kommer fra hele landet og repræsenterer en lang række forskellige idrætter. Ansøgningerne har en bred spændvidde. Der er fx bevilliget penge til: - Taekwondohold for hele familien i Proud Lions - Team Fredericia Taekwondo Klub - Jule-badminton i AllingeSandvig Gymnastikforening som en tilbagevendende familieturnering, hvor børn og voksne spiller double sammen i korte kampe - Fodbold for mødre til aktive børn i Aalborg KFUM Fodbold - Mørkehåndbold i Humble Håndbold, som stiller store og små lige i sjove forhindringer og spændende håndboldkampe. Toms Guldpulje forventes igen at åbne for ansøgninger til foråret 2020, hvor der kan ansøges via DIF’s hjemmeside dif.dk/tomsguldpulje.


”PROBLEM PIRATER” Spejderne igangsætter projektet ’Problempirater’, som løber fra 2020 til 2022. Formålet er at gøre børn og unge mere nysgerrige på naturen og lade dem turde at eksperimentere og fejle. 30.000 6-16-årige får i de næste tre år mulighed for at deltage i Spejdernes nye projekt, Problempirater, som har til formål at få børn og unge til at blive nysgerrige og turde at eksperimentere og fejle. Projektet skal styrke deltagernes kompetencer inden for science/ naturvidenskab gennem en uformel og motiverende tilgang, hvilket både er relevant for deres skoleliv og fritidsliv. Der er fokus på, at aktiviteterne skal være interessante for både garvede spejdere og dem, der ikke har stiftet bekendtskab med spejdernes verden før. Hovedaktiviteterne tæller 63 Problempirater-camps, hvor både børn, unge og familier kan deltage. Disse camps er spredt ud over hele landet og foregår blandt andet i spejderhytter og på den nyligt etablerede Ungdomsøen. Problempirater er støttet med fem millioner kroner af Villum Fonden, og i den treårige projektperiode er der en lang række aktiviteter, hvor ’science spejdermetoden’ og learning-by-doing er omdrejningspunktet. Science spejdermetoden kombinerer spejdernes værdier og metoder med science-metoder og er særligt udviklet til projektet. Udviklerne er engagerede spejdere med pædagogiske styrker samt praktiske og teoretiske kompetencer inden for

IDRÆTSUNDERSØGELSE - kommer også til DIN klub Tårnby kommune er i fuld gang med at lave en ”Idrætsfacilitetsog idrætsvaneundersøgelse”. Det drejer sig om at tegne et billede af kommunen og idrætten med henblik på at give politikerne et grundlag for beslutninger på området fremover. Flere andre kommuner har fået foretaget det samme, og alle bruger IDAN (Idrættens Analyseinstitut) som er en selvstændig institution under Kulturministeriet. Indtil videre er der lavet en beskrivelse af kommunen, faciliteter og idrætstilbud. Der er også lavet en spørgeundersøgelse blandt kommunens borgere samt skolebørn, hvor man spørger til hvor meget/lidt idræt man science – blandt andet forskere i nanoscience, natur- og tekniklærere og bygningskonstruktører. Deltagerne kommer således igennem legende og handlingsorienterede aktiviteter, som omfatter byggeri af sæbekassebiler, navigation efter stjerner, dyrkning af fødevarer og meget mere. Foruden aktiviteter indebærer projektet uddannelse af frivillige spejderledere, der kan anvende og undervise i science spejdermetoden ude på camp’ene. Der bliver udviklet særligt aktivitetsmateriale og guides til eksperimenter, som børn, unge, institutioner og foreninger kan drage nytte af og hente inspiration til udeliv fra. (Sakset fra www.vifo.dk)

dyrker, om det er organiseret/ ikke organiseret idræt man dyrker, hvor længe man har dyrket det osv. Måske du allerede har deltaget? Nu er man nået til (idræts) foreningerne, som snarligt vil blive kontaktet og ligeledes skal besvare en række spørgsmål. Sideløbende med dette er man i gang med en tilstandsundersøgelse af eksisterende faciliteter, ligesom man skal lave en undersøgelse af faciliteternes benyttelsesgrad. Målet er at undersøgelsen skal være klar sidst på året.


AKTIVITETSBINGO Smil på læben – sved på panden. Vind og få håneretten. Du er med og mod dine kolleger.

SPRÆLLEMAND

LUNGES

ENGLEHOP

FEJESVING

SORTEPER

ARMSVING FORLÆNS

KRAM MODSTANDERE

ARMSVING BAGLÆNS

HØJE KNÆLØFT

LØB I CIRKLER

SPRINT PÅ STEDET

INDERSIDESPARK MOD HINANDEN

GOLFSLAG I LUFTEN

RØR TÆERNE

SQUAT

HIGH FIVES

STÅ I BALANCE

HOP

ARMSVING BAGLÆNS

SKIHOP

SIDEBØJNINGER

ALBUE TIL KNÆ

LYKKE-PER

NAKKERUL

HOFTE MOD HOFTE

SPARK BAG I

FRØHOP

SVINGOM

KLAP UNDER BEN

SPARK OG SLÅ

TWIST HOP

LUKKEDE ØJNE

ARMSVING

EN ARM SKIFTEVIS

PÅ ET BEN

EN ARM SKIFTEVIS

Sådan gør I:

TO ARME

PÅ ET BEN

HVER SIN VEJ

• Gå sammen i hold på minimum to personer – eller et andet lige antal. • Slå med to forskelligfarvede terninger – alle hold starter samtidig. • Gør klar til at udføre den øvelse, øjnene på terningerne svarer til – I skal ligeledes udføre øvelsen/aktiviteten i det antal sekunder eller så mange gange, som terningerne viser. • Eksempel 1: Blå terning (3), hvid terning (5) – I skal så ’SPARK BAG I’ otte gange hver. • Eksempel 2: Blå terning (3), hvid terning (6) – I skal så alle ’LUKKEDE ØJNE – på et ben’ i ni sekunder. • Efter udførelse, så markér feltet på pladen. • Det hold, som først får en vandret række på pladen, vinder.

www.amdag.dk

HOP

FRA SIDE TIL SIDE

HOP

PÅ TO BEN

PÅ STEDET

SORTEPER:

Sid på hug med hænderne på hovedet i 25 sekunder.

LYKKE-PER:

Udvælg et modstanderhold, der skal ligge i planke i 25 sekunder.


Idrætråd Region Hovedstaden afholder igen i efteråret en række kurser, og de er alle som sædvanligt gratis at deltage i! Du går blot ind på www.kaisport.dk og tilmelder dig via den formular der er på siden. 1

Personlig udvikling som idrætstræner/ leder, 8 timer, KAI-kursus. Søndag 3. nov. kl. 9.00 til 17.00 Kursussted: Herlev Byskole, Afd. Elverhøj, Ederlandsvej 23, 2730 Herlev.

2

Sælg din klub, 3 timer, KAI-kursus. Mandag 4. nov. kl. 19.00 til 22.00 Kursussted: Gladsaxe Sportshal, Mødelokale B, Vandtårnsvej 57, 2880 Søborg.

3

Idrætspsykologi – ja tak, 3 timer, DIF-kursus Tirsdag den 5. nov. kl. 19.00 til 22.00 Kursussted: Herlev Gamle Skole, Herlev Bygade 92, 2730 Herlev.

4

Bestyrelsens ansvar, de formelle regler, forsikringer mm , 3 timer, KAI-kursus. Onsdag den 6. nov. kl. 19.00 til 22.00. Kursussted: Herlev Gamle Skole, Herlev Bygade 92, 2730 Herlev.

5

Idrætsskader – nej tak, 3 timer, DIF-kursus. Hans Ørting Torsdag den 7. nov. kl. 19.00 til 22.00 Kursussted: Svømmeklubben KVIK Kastrup, Røllikevej 4, 2770 Kastrup.

6

Idrætsmassage, 12 timer, KAI-kursus. Lørdag 9. nov. kl. 8.30 til ca. 20.00 Kursussted: Herlev Gamle Skole, Herlev Bygade 92, 2730 Herlev.

7

Førstehjælp, 6 timer, KAI-kursus, 6 timer, KAI-kursus. Søndag 10. nov. kl. 9.30 til 15.30 Kursussted: Herlev Gamle Skole, Herlev Bygade 92, 2730 Herlev.

8

Ernæring - træning, 3 timer, DIF-kursus Mandag den 11. nov. kl. 19.00 til 22.00 Kursussted: Hillerød Stadion, Selsskovvej 76, 3400 Hillerød.

9

Konflikthåndtering, 3 timer, DIF-kursus Tirsdag den 12. nov. kl. 19.00 til 22.00 Kursussted: Herlev Gamle Skole, Herlev Bygade 92, 2730 Herlev.

10

Klubkommunikation, 3½ timer, KAI-kursus. Torsdag den 14. nov. kl. 18,30 til 22.00 Kursussted: Herlev Gamle Skole, Herlev Bygade 92, 2730 Herlev.

11

Idrætsmassage, 12 timer, KAI-kursus. Søndag 17. nov. kl. 8.30 til ca. 20.00 Kursussted: Herlev Byskole, Afd. Elverhøj, Ederlandsvej 23, 2730 Herlev.

12

Vinderpsyken - slip bekymringer, tankemylder og grublerier 3 timer, KAI-kursus. Mandag 18. nov. kl. 8.30 til ca. 20.00 Kursussted: Herlev Gamle Skole, Herlev Bygade 92, 2730 Herlev

BEMÆRK: Afholdes i Tårnby!


13

Sælg din idræt, Stress, angst og depression er folkesygdomme – idræt og motion forebygger og hel breder. 3 timer, KAI-kursus. Tirsdag 19. nov. 19.00 til 22.00, Kursussted: Herlev Gamle Skole, Herlev Bygade 92, 2730 Herlev.

14

Effektiv ledelse af frivillige, 3 timer, KAI-kursus. Onsdag den 20. nov. kl. 19.00 til 22.00. Kursussted: Hillerød Stadion, Selsskovvej 76, 3400 Hillerød

15

Stresshåndtering i idræts- og privatliv 3 timer, KAI-kursus. Torsdag 21. nov. kl. 8.30 til ca. 20.00 Kursussted: Herlev Gamle Skole, Herlev Bygade 92, 2730 Herlev

16

Idrætsskader – nej tak, 3 timer, DIF-kursus. Torsdag den 21. nov. kl. 19.00 til 22.00 Kursussted: Blovstrødhallen, Sortemosevej 20, Blovstrød, 3450 Allerød.

17

Førstehjælp, sø og vandsport, 8 timer, KAI-kursus, 6 timer, KAI-kursus. Lørdag 23. nov. kl. 9.0 til 17.00. Kursussted: Herlev Gamle Skole, Herlev Bygade 92, 2730 Herlev.

18

Førstehjælp, 6 timer, KAI-kursus, 6 timer, KAI-kursus. Søndag 24. nov. kl. 9.00 til 15.00 Kursussted: Hillerød Stadion, Selsskovvej 76, 3400 Hillerød

19

Tekniktræning, 8 timer, DIF-kursus, Herlev 9.00 – 17.00 Søndag den 24. nov. kl. 9.00 til 17.00. Kursussted: Herlev Gamle Skole, Herlev Bygade 92, 2730 Herlev

20

Arbejd strategisk med sociale medier,3½ time, KAI-kursus. Mandag den 25. nov. kl. 18.30 til 22.00 Kursussted: Herlev Gamle Skole, Herlev Bygade 92, 2730 Herlev.

21

Idrætspsykologi – ja tak, 3 timer, DIF-kursus Tirsdag den 26. nov. kl. 19.00 til 22.00 Kursussted: Blovstrødhallen, Sortemosevej 20, Blovstrød, 3450 Allerød.

22

Kasserens opgaver og funktioner, 3 timer, DIF-kursus Onsdag den 27. nov. kl. 19.00 til 22.00 Kursussted: Herlev Gamle Skole, Herlev Bygade 92, 2730 Herlev.

23

Præster bedre i idræts-, arbejds- og privatliv, 3 timer, KAI-kursus. Torsdag den 28. nov. kl. 19,00 til 22.00 Kursussted: Rødovre Hallen, Rødovre Parkvej 425, 2610 Rødovre.

24

Idrætsmassage, 12 timer, KAI-kursus. Lørdag 30. nov. kl. 8.30 til ca. 20.00 Kursussted: Herlev Gamle Skole, Herlev Bygade 92, 2730 Herlev.

25

Styrketræning, 6 timer, DIF-kursus. Søndag den 1. december kl. 9.30 til 15.30 Kursussted: Herlev Byskole, Afd. Elverhøj, Ederlandsvej 23, 2730 Herlev.


KOM MED PÅ EN UDSTILLING! Udstillingscentret Plyssen på Amager Strandvej giver alle forenminger og klubber mulighed for at udstille og gøre opmærksom på sig selv året ud. Det kræver blot at man får lavet en flot beskrivelse og monterer den i en 40 x 50 cm ramme. Vil man have andet udstillet andet spændende gear, så er det blot at aftale det med dem. Kontakt Stig Løvenkrands på mobil 6086 4558 eller mail på plyssen@plyssen.dk.

Sportspladser

Tilskud fra Initiativpuljen 2020

Ansøgning om benyttelse af kommunens sportspladser i sommersæson 2020 (15/4 – 31/10) skal være Folkeoplysningsudvalget i hænde senest den 1. november 2019. Ansøgning skal indsendes via Tårnby Foreningsportal som kan findes her: https://foreningsportalentaarnby.kmd.dk

Tårnby Kommune har Initiativpulje til lokale foreningsformål med en samlet tilskudspulje på 200.000 kr. • Puljen kan søges af alle folkeoplysende foreninger registreret som hjemmehørende i Tårnby Kommune - men ikke af enkeltpersoner. • Der kan ydes tilskud til nye og tværgående foreningsaktiviteter. • Der kan ydes materialetilskud m.m. - dog maks. 10.000 kr. pr. forening pr. år i forbindelse med nye eller eksperimenterende aktiviteter.

Foreningerne vil kunne forvente svar på ansøgningerne medio december måned. I forbindelse med ovenstående ansøgning bedes foreningerne indsende medlemstal fordelt mellem børn/unge over og under 25 år pr. 1.10.2019.

Ansøgninger skal være indsendt til Folkeoplysningsudvalget senest den 1. november 2019.

...Og fra Udviklingspuljen 2020

Denne pulje er på 50.000 kr. årligt. Tilskud til aktiviteter fra denne pulje skal være forankret i Tårnby Kommune. •vvPuljen kan søges af alle folkeoplysende foreninger, enkeltpersoner og persongrupper med folkeoplysende aktiviteter m.m. • Udviklingspuljen skal understøtte udviklingsarbejde i forbindelse med organisationsformer, nye initiativer eller projekter. • Udviklingspuljen skal understøtte såvel aktiviteter der foregår i etablerede foreninger som aktiviteter, der foregår i selvorganiserede grupper. • Målet er at involvere nye grupper i folkeoplysningsarbejdet. Du kan søge begge puljer via Tårnby Kommunes hjemmeside med foreningens NEM-ID.


GÃ¥ for

Verdens

Foto: K M Asad / LightRocket / Getty Images

FlygtningE

MELD DIG SOM INDSAMLER 3. NOVEMBER flygtning.dk/li Tlf. 33 73 51 11


INVITATION TIL DIALOGMØDE 2019 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER

SAMMEN OM KULTUR OG FRITID I TÅRNBY

Forandring i forening – når ildsjæle går sammen og søger penge hos fonde. Dialogmøde for foreninger, institutioner og andre interessenter Onsdag den 30. oktober kl. 17.30 - 20.30 på Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10 Vil du være med til at styrke kulturen og fritidslivet i Tårnby? Så meld dig til dialogmøde på Tårnby Hovedbibliotek. Tårnby Kommunebiblioteker inviterer til dialogmøde for at styrke samarbejdet mellem foreninger, kommunale institutioner og andre interessenter med det formål at skabe gode events, fritidstilbud og andre aktiviteter for borgerne i kommunen store som små.

Program: ved formand for Kultur- og Fritidsud• Velkomst valget Henrik Zimino.

Torben Stenstrup er spejderleder, formand for Fritidsudvalget i Næstved Kommune og strategisk rådgiver for en række landsorganisationer.

i forening – når ildsjæle går • Forandring sammen og søger penge hos fonde.

Oplæg ved Torben Stenstrup. Et inspirerende oplæg med mange konkrete tips til udvikling og fornyelse i foreningslivet gennem partnerskaber, et godt samarbejde mellem foreninger og kommunen samt hvordan din forening tiltrækker penge fra fonde og puljer. I forbindelse med oplægget bliver der mulighed for at stille spørgsmål og debattere emnet.

Initiativ- og udviklingspuljen: • Om Oplæg ved kulturkonsulent Sara Frahm Pors • Idéudvikling i mindre grupper • Opsamling og afslutning.

Der vil være let forplejning under arrangementet.

Tilmelding: Til Dorit Kristensen dkr.hb.bk@taarnby.dk senest mandag d. 21. oktober. Dialogmødet er en del af Tårnby Kommunebibliotekers arrangementspolitik, som blev vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgsmøde.

Med venlig hilsen Bente Nielsen Biblioteksleder


TÆNK DIG GODT OM! Kender du en træner i din dansegruppe, måske en holdleder i din spejdergruppe, en kasserer i hækleklubben eller måske den person som altid står klar til at give en hånd med i foreningen, hvor du selv er aktiv?

Fortjener han eller hun ikke et ordentligt klap på skulderen, for trods slud og regn, sure miner og brok, manglende penge og utaknemmelige medlemmer, så er vedkommende der alligevel og yder faktisk en imponerende indsats?

EFTERLYSNING! Vi efterlyser faktisk netop nu - og 2 uger frem - kandidater til ”Årets Foreningsleder” og i øvrigt også emner til ”Årets Forening”, to priser som uddeles på rådhuset tirsdag d. 12. november kl. 1800! Så hvorfor ikke indstille vedkommende? Ofte tænker man ikke

over det i hverdagen, men her er chancen for at give et velfortjent skulderklap suppleret med en påskønnelse og lidt fokus for en aften - og det koster ikke noget! Bemærk at det drejer sig om de ikke-idrætslige foreninger, da idrætten deler priser ud i foråret.

DERFOR!

Få straks sat lidt ord på hvorfor han/hun/ foreningen skal have prisen, og send dem fluks til priskomiteen, som består af formanden for Kultur& Fritidsudvalget, Henrik Zimino, samt

Tårnby Forenings Råds forretningsudvalg. Indstillingen sendes til: Fælleskontoret, Englandsvej 290, Postboks 34, 2770 Kastrup ELLER tfr@tfr.dk

MEN...! Der er deadline for indstillinger allerede søndag d. 13. oktober,

så det er nu at du skal få gang i tingene!

ÅRETS FORENINGSLEDER

ÅRETS FORENING


FÆLLESKONTORET TILBYDER/UDLÅNER KOPISERVICE

Vi trykker i A3, A4 og A5. Der trykkes i såvel farver som sort. Papirskvalitet fra 80 g til 160 g. Papir i faver. Der kan både hæftes i hjørner og der kan foldes og hæftes i ryg. Prisen er som udgangspunkt kr. 0,25 uden farver i A4 og kr. 0,75 med farver i A4.

TELTUDLEJNING

Vi har to telte a 6 x 6 meter i kraftig kvalitet som står på en trailer, lige til at koble på bilen og køre afsted med. De kan stilles op hver for sig eller samlet som 6 x 12 meter. De er nemme at slå op. men kræver dog nogle stykker, da de vejer godt til.

PLAKATER

Vi har en plotter, hvor der kan printes i store størrelser, helt op til A1. Papiret er på ruller så i teorien kan der trykkes op til 60 cm bredt og 30 meter langt....! Papirskvaliteten er 140 g, men der kan også trykkes på egentligt fotopapir. Prisen regner maskinen selv ud fra forbrug af toner og papir. Så en plakat med tekst alene er ekstremt billig.

PROJEKTOR

Vi har to projektorer hvis der er behov for at smide noget op på en skærm. Man kan bruge en hvid væg og ellers har vi også et lærred. Vi kan også levere en bærbar computer med, hvis der er behov for det.

MØNTTÆLLER

Så har vi en mønttæller som kan være god til arrangementer hvor der kommer mange kontanter ind. Det går tjept at få talt op, og letter det efterfølgende arbejde i banken.

SCENE

Vi har en scene på 50 m2 som kan klappes sammen og slås op, både i fuld størrelse, eller det der er mindre. Den er lavet i moduler og kan derfor tilpasses efter behov. Har virket i DR-Byen inden den fandt vej til os.

TELESLYNGE

En mobil teleslynge består af en kuffert med anlægget, en højttaler med indbygget forstærker, en kablet håndmikrofon, et trådløst hadset samt 5 modtagere der virker med alle typer høreapparater. Anlægget kan også bruges uden teleslyngen, som almindeligt forstærker, højttaler og mikrofon anlæg.

Profile for Michael Pedersen

Nyhedsbrev nr. 45 - oktober 2019  

Nyhedsbrev fra Fælleskontoret i Tårnby for foreninger og idrætsklubber

Nyhedsbrev nr. 45 - oktober 2019  

Nyhedsbrev fra Fælleskontoret i Tårnby for foreninger og idrætsklubber

Profile for mcp54