Nyhedsbrev nr. 40 Fælleskontoret oktober 2018

Page 1

NYHEDSBREV FÆLLESKONTORET

Tårnby Forenings Råd & Kastrup Tårnby Idræts Sammenslutning

Nr. 40

Oktober

2018


A PROPOS NY SVØMMEHAL... Aarhus får topmoderne vandaktivitetshus i Lystrup Lystrup Svømning får et tiltrængt løft i fremtiden, når det gamle svømmeanlæg bliver udbygget og moderniseret med nye innovative løsninger, der skal imødekomme den store foreningsaktivitet. Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 6,5 mio. kr. I fremtiden får både babysvømmere, børn, unge, voksne og ældre helt nye muligheder for at udfolde sig i det våde element, når svømmehallen i Lystrup bliver udvidet og moderniseret med innovative og specialdesignede løsninger til leg, fysisk træning og kropslige oplevelser. Lystrup Svømning har i mange år arbejdet for stærke og nytænkende foreningstilbud for både børn og voksne, men er presset på optag af flere medlemmer og mangler kapacitet og funktioner i det nuværende anlæg for fortsat at kunne udvikle aktiviteterne og tiltrække nye målgrupper. Med 115 ugentlige hold og mere

end 4.500 medlemmer er Lystrup Svømning en af Danmarks største svømmeklubber. Projektet bliver et bud på, hvordan man med foreningsaktiviteten som omdrejningspunkt kan sikre bedre udnyttelse, drift og mangfoldighed i de indendørs vandsportsfaciliteter. En af udfordringerne med det nuværende svømmeanlæg er, at de ikke kan afholde mere end én aktivitet ad gangen i bassinerne. De nye bassiner bliver derfor flerfunktionelle med mulighed for at adaptere til forskellige aktiviteter og brugere.

Anlæggets spændvidde af aktiviteter er stor – der bliver plads til træning på kanten, udstrækning og socialt ophold, og de eksisterende 25-meter bassiner kan bruges til både boldspil, aquafitness og større træningshold. Med de nye rammer vil der også være mulighed for TRI, vandpolo, vanddisco og livredning for børn. Om projektet Projekter består af en tilbygning af stueetagen på 1.186 m2 en ny førstesal på 132 m2 og udendørs ankomstområde på 1.600 m2. Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 6,5 mio. kr. ud af en samlet projektsum på 33,6 mio. kr. Egenfinansiering udgør 4,5 mio. kr., et kommunalt tilskud 2,7 mio. kr. og anden finansiering 15 mio. kr. (Sakset fra www.loa-fonden.dk)


STOR FORSKEL PÅ KOMMUNERS TILSKUD TIL IDRÆT Den kommune, der giver mest i tilskud til idræt, betaler mere end 10 gange mere pr. indbygger end den kommune, der giver mindst. Det stiller idrætsforeninger vidt forskelligt. Tusindvis af frivillige landet over sørger for, at børn og unge kan gå til fodbold, gymnastik, svømning og anden foreningsidræt. Men kommunernes støtte til idrætslivet varierer kraftigt. Den kommune, der giver mest i tilskud til idræt, Ishøj, giver mere end 10 gange så meget per indbygger som bundkommunen Læsø. Billedet er det samme, når man ser på en lidt større gruppe kommuner: De 10 kommuner, der giver mest i gennemsnit, støtter idræt med 1.772 kroner per indbygger. Mens de 10 kommuner, der giver mindst, kun støtter med 400 kroner per indbygger, altså mindre end en fjerdedel. Det viser en ny undersøgelse af kommunernes udgifter til idræt i 2016, som DGI står bag. Mere end hver tredje kommune, 38 ud af 98, bruger mere end ni ud af 10 driftskroner til at drive idrætsanlæg. I 2007 gjaldt det kun 21 kommuner. Søren Møller, formand for DGI, mener, at der ikke nødvendigvis er en direkte kobling mellem kommunernes tilskud til idræt og hvordan idrætsforeningerne har

det.

TOP 10

Andre steder investerer kommunen også i hallerne uden at det udmønter sig i en højere idrætsdeltagelse, fordi voksne i højere grad går ud for at dyrke motion. ”Kommunerne bliver nødt til at kigge på samspillet mellem mursten og aktiviteter. Nogle steder er det måske mere fornuftigt at anlægge Kløverstier end at bruge penge på hallen,” mener Søren Møller. Kommunernes tilskud til idrætslivet reguleres i folkeoplysningsloven. Men loven er en rammelov uden faste regler for støttens omfang. Derfor er det op til den enkelte kommunalbestyrelse at fastsætte, hvor mange penge der skal sættes af til idrætsområdet, hver gang der forhandles budget. Samlet set gav kommunerne godt 4,95 milliarder kroner til drift og anlæg på idrætsområdet i 2016, hvilket er lidt mindre end i 2015, hvor udgifterne var på godt 5 milliarder kroner i faste priser. Det generelle billede er, at kommunernes anlægsudgifter til idræt med nogle udsving er steget siden 2012, dog er der et fald fra 2015 til 2016 (i faste priser). Driftsudgifterne er med nogle udsving faldet fra 2012 til 2016 og er nu på det laveste niveau siden 2007, igen i faste priser. (Sakset fra www.foreningstilskud.dk)

Udgifter til idræt pr. indbygger i 2016: Ishøj 2350,0 Høje-Taastrup 2345,9 Herlev 1877,8 Hørsholm 1748,9 Hvidovre 1729,9 Aabenraa 1585,4 Glostrup 1533,6 Tårnby

1533,4

Brøndby Furesø

1527,3 1494,6

BUND 10 Udgifter til idræt pr. indbygger i 2016: Odder Aarhus Lejre Sorø Fanø Middelfart Vordingborg Samsø Langeland Læsø

508,3 508,3 482,2 448,2 413,5 405,1 365,5 336,4 309,6 226,3


DIALOGMØDE PÅ TÅRNBY BIBLIOTEK DEN 25. OKTOBER Sæt kryds i kalenderen! Der er en invitation til alle lige på trapperne! GRATIS KURSER HOS KAI SPORT Husk at der er masser af kursus tilbud hos www.kaisport.dk - og de er ganske gratis! Det er bare med at få sig meldt til! Her er et blot et lille udsnit: UDLÅN HOS KAI SPORT Husk: I kan leje hoppepuder, hoppeborge, popcornmaskiner, telte, musikanlæg, højttaleranlæg med videre hos www.kaisport.dk

Kursusnr. 1. Idrætsmassage, 12 timer, KAI-kursus - Fredag 26. oktober kl. 17.30 - 22.00 og lørdag 27. oktober kl. 8.30 til ca. 15.30. Kursusnr. 2. Personlig udvikling som idrætstræner / leder, 8 timer, KAI-kursus - søndag den 28. oktober. Kursusnr. 3. Klubkommunikation, 3½ time, KAI-kursus - onsdag den 31. oktober, NYT KURSUS Dato: Torsdag den 31. oktober, kl. 18,30 til 22.00

KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG GLEMMER DE KVINDELIGE IDRÆTSUDØVERE DGI Storkøbenhavn mener at kommunerne skal bryde vanetænkningen om, at når der skal bygges nyt, så er det til boldspil og badminton, sportsgrene der primært tiltrækker mænd. Istedet bør man have fokus på gymnastik og dans og sørge for flere faciliteter til disse sportsgrene.

Kursusnr. 4. Idrætsskader - nej tak, 3 timer, DIF-kursus - Torsdag den 1. november. BEMÆRK: Kursussted: Svømmeklubben KVIK Kastrup Kursusnr. 5. Førstehjælp, 6 timer, KAI-kursus - søndag den 4. november. Kursusnr. 6: Ernæring, træning, 3 timer, DIF-kursus - mandag den 5. november Kursusnr. 7. Effektiv ledelse af frivillige, 3 timer, tirsdag den 6. november. ...SAMT MANGE FLERE....

DR SPORTEN BLIVER RAMT AF HÅRDE BESPARELSER, OG SPORTSNYHEDERNE FORSVINDER. Ifølge Danmarks Idrætsforbund er det et hårdt slag for idrætten i Danmark, og beslutningen strider mod indholdet i public service-aftalen. Sporten måtte i særdeleshed holde for, da DR i dag præsenterede en spareplan. Det indgår eksempelvis i planen, at DR ikke længere skal sende sportsnyheder. Denne beslutning møder hård kritik hos Danmarks Idrætsforbund (DIF), der repræsenterer 61 forskellige idrætsforbund.


Fælleskontoret er som sødvanlig koordinator for indsamlingen her i Tårnby. Meld dig derfor gerne til et par hyggelige timer i den friske luft enten som dig selv, måske sammen med dine børn eller endnu bedre - med et helt hold fra din egen forening! Send et par linjer til tfr@tfr.dk om hvor mange i forventer at komme.


ELEKTRONISK FOLKEOPLYSNING Den Elektroniske Folkeoplysning leverer podcasts, man bliver klogere af. De er alle baseret på folkeoplysende foredrag eller debatmøder. ”Hvad nu, hvis det er et spændende foredrag i Skagen, og du bor på Falster? Eller du bor i Haderslev, og du bor i Roskilde om lige netop det emne, du interesserer dig for. Eller hvad nu, hvis du bare ikke lige har tid. Svaret er Den Elektro-

niske Folkeoplysning, programmet du lytter til netop nu.” Sådan indleder Jan Simmen hver af de cirka 25 podcasts, han indtil nu har produceret og offentliggjort. For de flestes vedkommende kan lytteren vælge mellem hele foredraget i fuld længde eller en redigeret magasinversion på 10-20 minutter.Jan Simmen er hovedkraften i projektet, som SLRTV gennemfører med støtte fra DFS’

udviklingspulje. SLRTV er en landsdækkende interesseorganisation for lokale ikke-kommercielle elektroniske medier, og organiserer pt. 86 radio- og TV-stationer. Der ligger allerede 27 foredrag derinde med angivelse af længde. Se mere på wwwefolkeoplysning.dk

PUDSIGE FORENINGER ”IND I MANEGEN” I 10 nye cirkusklubber fordelt over hele landet kan børn nu gå til artisteri og øve sig i jonglering, ethjulede cykler, akrobatik og trylleri. Projektet ’Cirkus for alle’, der er startet af Danske Ungdomsog Børne-Artisters Landsforening (DUBAL) og Nordea-fonden, skal udbrede kendskabet til cirkus blandt børn og unge og skabe liv i landdistrikterne, hvor cirkusklubberne er placeret. I dag kan børn gå til cirkus i alt 26 steder fordelt på 21 kommuner, men DUBAL’s ambition er at fordoble tallet i løbet af de næste par år. dubal.dk & cirkusforalle.dk


EFTERLYSNING!

Kender du en forening eller foreningsleder i Tårnby som har ydet en ekstraordinær indsats i det forgangne år, eller måske endda gennem rigtigt mange år, og faktisk fortjener en påskønnelse for dette, et vaskeægte skulderklap, så søger vi faktisk indstillinger til sådan nogen, så vi kan fejre og ære dem ved et flot arrangement på rådhuset. MEN - MEN - MEN, du skal skynde dig lidt! Der er dead-

line søndag d. 14. oktober!! Så fat blyanten eller PCen og skriv - der er ingen krav om ansøgningsskemaer eller fine formularer, blot gode argumenter for indstillingen. ”Årets Foreningsleder” & ”Årets Forening” bliver kåret tirsdag d. 13/11 2018 kl. 1800 på rådhuset!

Har DU et forslag til hvem det skal være?

Så send straks din indstilling samt en begrundelse herfor til Priskomiteen, som består af formanden for Kultur- & Fritidsudvalget, Henrik Zimino, samt Tårnby Forenings Råds forretningsudvalg. Indstillingen sendes til: Fælleskontoret, Englandsvej 290, Postboks 34, 2770 Kastrup ELLER tfr@tfr.dk

NYT ”BADELAND” I DRAGØR En i øjeblikket tom mark i Dragør skal efter planen om tre år lægge rammerne for en stor kunstig flod med både strøm og bølger, hvor man kan dyrke alt fra surfing og river rafting på en slalombane til en god omgang redningstræning. Foreningerne Dansk Surf & Rafting Forbund og Copenhagen Watersports skal drive anlægget, som kommer til at hedde Copenhagen White Water Park. . Parkens ’hovedattraktion’ bliver White Water-kanalen, som er en livagtig flod med brusende og vildt vand, hvor gæster blandt andet kan dyrke rafting, stand up paddle, flod-surfing, riverboarding, kano og kajak. Derudover vil der blive bygget

følgende faciliteter: • Wakeboard kabelbane Sesitec 2.0 System • Dykkerbaner • Ramper og asfaltering til skateboarding og longboarding • Open water svømmebane / skiftezone til triatlon / livredningsaktivitet • Vinterbadning faciliteter

• Klatringstårn over vand (Deepwater soloing) Parken forventes efter planerne færdig i 2021 og kommer til at koste kr. 50 millioner hvoraf Dragør kommune skyder 3,5 millioner ind. Se mere om projektet her: www.cwwp.dk


KUNNE I BRUGE EN HJÆLPENDE HÅND I FORENINGEN - I EEN DAG? Eleverne på Ørestad Gymnasium trækker i arbejdstøjet for at hjælpe andre unge rundt omkring i verden De tilbyder derfor deres arbejdskraft til både private og virksomheder. Ved at hyre en elev er du med til at gøre en forskel! Eleverne arbejder for at hjælpe andre unge De penge, eleverne tjener på dagen, går dette år til de unge på Grønland. I samarbejde med den grønlandske ungdom vil Operation Dagsværk gennemføre et uddannelsesforløb i socialt entreprenørskab for unge, som skal booste deres innovation og evne til at skabe. Samtidig skal de unge grønlænde-

re støttes i at påvirke omverdenen. Dette uddannelsesforløb skal give dem en følelse af, at de kan skabe forandring for dem selv og for andre unge i Grønland. De unge mennesker kommer fra Operation Dagsværk-gruppen på Ørestad gymnasium, en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor de får suppleret hverdagens boglige indsat med praktisk arbejde og møde med livet udenfor gymnasiet. - I Operation Dagsværk giver vi mulighed for at gøre noget godt for andre, siger Helena Frænkel, organisator af Operation Dagsværk på Ørestads Gymnasium. - Vi er en del af en elevstyret orga-

nisation fuld af engagerede unge, der hvert år vælger et velgørenhedsprojekt at støtte. Hvornår og hvordan? • Operation Dagsværk finder sted onsdag 7. november. • Tidspunktet på dagen er valgfrit. • Arbejdstiden er max. 5 timer, men er opgaven større, kan man hyre flere dagsværkere • Arbejdet kan bestå af alt muligt. Har nogen behov for en hjælpende hånd til at rydde op på et lager, få vasket gulve, ryddet en garage, sortere papirer eller gøre hovedrent i køkkenet, er de unge klar. • Det koster 350 kr. pr dagsværker for fem timer. Kontakt Hvis du sidder inde med et job til en elev eller nogle spørgsmål kan de kontaktes på helena.fraenkel@ oegnet.dk eller clara.hachache@ oegnet.dk (Sakset fra www.taarnbybladet.dk)

HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! HØRING OM NY TILSKUDSORDNING SLUTTER ALLEREDE PÅ MANDAG D. 8/10!! DET ER NU AT DER SKAL REAGERES/FREMKOMME ALTERNATIVE FORSLAG TIL EN ANDERLEDES ORDNING! Skriv til tfr@tfr.dk som samler sammen og sender op til forvaltningen på mandag.

Tilskud fra Initiativpuljen 2019 Det er nyt år og dermed ny pulje der kan søges senest d. 1. november 2018! Bemærk at man nu skal bruge NEM-ID for at søge!! Man finder linket til dette på kommunens hjemmeside her: http://www.taarnby.dk/oplevtaarnby/tilskud-og-lokaler/alletilskud/initiativ-og-udviklingspuljen

Reglerne for hvad der ydes støtte til er de samme, og kan ses samme sted og det samme gør sig naturligvis også gældende for Udviklingspuljen. Giver det anledning til problemer så kan du kontakte Kultur- og Fritidsafdelingen på tlf. 3246 0573.


JULELOTTERI - EN PENGEAKTIVITET Børnehjælpsdagens Julelotteri 2018 er åben for tilmeldinger. I år kan de lokale foreninger få glæde af en højere kontant fortjeneste.

solid service med vores lotteri.

Når jeres forening eller klub skal tjene penge, er det ideelle valg at sælge skrabelodder fra Børnehjælpsdagens lotteri. I kan tjene op til 12 kroner pr. solgt lodseddel. Samtidig er I med til at støtte vores arbejde for anbragte børn og udsatte unge i Danmark. Vores erfaring med lotterier strækker sig helt tilbage til 1926. Vi tilbyder derfor et stærkt brand og en

I sælger et skrabelod i Julelotteriet for 25 kroner.

Julelotteriet løber fra 31. oktober til 24. december 2018

Sælger I alle lodsedlerne, beholder I 12 kroner pr. lod til jeres forening, og vælger I at returnere usolgte lodder, får I stadig en attraktiv fortjeneste på 10 kroner pr. lod. Tilmeld jer på www.bhd.dk

GREJBANKER - BRUG DEM! Over hele landet findes et netværk Hvordan reserveres udstyret? af Grejbanker hvor skoler, forenin- Udstyret kan reserveres ved at ringe eller sende en e-mail til den ger og klubber kan låne udstyr. enkelte grejbank. Nogle grejbanker giver mulighed for at hyre en Grejbankerne er en fællesbeteginstruktør, som kan instruere og nelse for et landsdækkende netvejlede i brug af udstyret. Flere værk af udlånssteder som drives grejbanker tilbyder også kurser i gennem frivillig engagement og samarbejde med en naturvejleder. arbejdskraft. Grejbankerne er placeret på efterskoler, ungdomsHvem står bag? skoler, højskoler, naturcentre og Ungdomsringen, Efterskolefriluftsgårde rundt om i landet. foreningen, Ungdomsskoleforeningen og Friluftsrådet står bag Find oversigten over grejbanker og deres udstyr på denne side Grejbankerne, som er støttet med udlodningsmidler til friluftsliv. https://friluftsraadet.dk/grejbank Grejbankerne giver skoler, foreninger og klubber over hele landet en nem og billig adgang til at låne friluftsudstyr og introducere især børn og unge for friluftsliv. Grejbankerne er typisk placeret i nærheden af de større byer, hvor der er nem adgang til bynær natur for især skoler og institutioner, eller i forbindelse med naturområder, hvor der er særlige gode muligheder for at dyrke friluftsliv.

Naturvejleder Lars Borch Jensen er ansat i Ungdomsringen og Efterskoleforeningen, og er tilknyttet Grejbankerne og styregruppen.


Flere stærke fællesskaber 25 mio. kr. i Lokalpuljen til det I brænder for

Har din forening eller klub brug for lidt ekstra til det, I brænder for? Så kan I måske ligesom Hvidovre Harmonika-Venner få støtte fra vores Lokalpulje. Hvert år uddeler vi 25 mio. kr. til aktiviteter inden for sundhed, motion, natur og kultur. Søg på nordea-fonden.dk

#lokalpuljen


SÅ ER DER KUN ET HALVT ÅR TILBAGE TIL ÅBNINGEN Maj 2019 er det planen at ”Spejdernes Ø” Middelgrundsfortet åbner! Et kæmpeprojekt til rigtigt mange penge på en rigtig ”røver og soldater” ø, indrettet med en masse spændende aktiviteter og muligheder. Læs mere om projektet på www.middelgrundsfonden.dk

SPIS SAMMEN OG FÅ NYE MEDLEMMER Spis sammen og skab nye fællesskaber i uge 45. Vi inviterer hele Danmark til fællesspisning, fordi vi gerne vil starte samtaler mellem mennesker, der normalt ikke mødes. Du kan være med til at skabe nye fællesskaber i din opgang, på din villavej og i dit lokale bymiljø. Da vi synes, det skal være nemt at møde nye mennesker omkring et måltid, har vi gjort det let for dig at arrangere en uformel fællesspisning. På danmarkspisersammen.dk finder du alt, du skal bruge for at komme i gang. Du kan bl.a. finde invitationer, opskrifter og bestille en kasse med mad, der kun kræver let tilberedning. Spis fællesskabet i gang i uge 45.


FÆLLESKONTORET TILBYDER... TELTUDLEJNING

SCENE

KOPISERVICE

Vi har to telte a 6 x 6 meter i kraftig kvalitet som står på en trailer, lige til at koble på bilen og køre afsted med.

Vi har en scene på 50 m2 som kan klappes sammen og slås op, både i fuld størrelse, eller det der er mindre.

Vi trykker i A3, A4 og A5.

De kan stilles op hver for sig eller samlet som 6 x 12 meter.

Den er lavet i moduler og kan derfor tilpasses efter behov.

Papirskvalitet fra 80 g til 160 g.

De er nemme at slå op. men kræver dog nogle stykker, da de vejer godt til.

Har virket i DR-Byen inden den fandt vej til os:-)

Der trykkes i såvel farver som sort.

Papir i faver. Der kan både hæftes i hjørner og der kan foldes og hæftes i ryg. Prisen er som udgangspunkt kr. 0,25 uden farver i A4 og kr. 0,75 med farver i A4.

PLAKATER

PROJEKTOR

Vi har en plotter, hvor der kan printes i store størrelser, helt op til A1.

Vi har to projektorer hvis der er behov for at smide noget op på en skærm.

Papiret er på ruller så i teorien kan der trykkes op til 60 cm bredt og 30 meter langt....!

Man kan bruge en hvid væg og ellers har vi også et lærred.

Papirskvaliteten er 140 g, men der kan også trykkes på egentligt fotopapir. Prisen regner maskinen selv ud fra forbrug af toner og papir. Så en plakat med tekst alene er ekstremt billig.

Vi kan også levere en bærbar computer med, hvis der er behov for det.

I ØVRIGT Så har vi en mønttæller som kan væregod til arrangementer hvor der kommer mange kontanter ind. Se annoncen andetsteds. Og endelig er der sekretæren som altid sidder klar til at hjælpe med stort som småt: Hjemmesider, pengeansøgninger eller hvad det nu måtte være...