Nyhedsbrev oktober 2016

Page 1

NYHEDSBREV FÆLLESKONTORET

Tårnby Forenings Råd (TFR) & Kastrup Tårnby Idræts Sammenslutning (KTIS)

Nr. 32

Oktober 2016

Puljer i Tårnby der kan søges

Kultunaut & storskærme

Nominer en fantastisk frivillig!


PULJER I TÅRNBY KOMMUNE

Initiativpuljen 2017

Udviklingspuljen 2017

Kommunalbestyrelsen har efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget godkendt at der i Tårnby Kommune er oprettet en Initiativpulje til lokale foreningsformål med en samlet tilskudspulje på 200.000 kr. årligt.

Kommunalbestyrelsen har efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget besluttet at oprette en Udviklingspulje med en samlet tilskudspulje på 50.000 kr. årligt.

Folkeoplysningsudvalget har godkendt vilkårene for tilskud fra Initiativpuljen som følger: • Puljen kan søges af alle folkeoplysende foreninger registreret som hjemmehørende i Tårnby Kommune - men ikke af enkeltpersoner. • Der kan ydes tilskud til nye og tværgående foreningsaktiviteter. • Der kan ydes materialetilskud m.m. - dog maks. 10.000 kr. pr. forening pr. år i forbindelse med nye eller eksperimenterende aktiviteter. Ansøgninger skal være indsendt til Folkeoplysningsudvalget senest den 1. november 2016.

Tilskud til aktiviteter fra denne pulje skal være forankret i Tårnby Kommune. Folkeoplysningsudvalget har godkendt vilkårene for tilskud fra Udviklingspuljen som følger: • Puljen kan søges af alle folkeoplysende foreninger, enkeltpersoner og persongrupper med folkeoplysende aktiviteter m.m. • Udviklingspuljen skal understøtte udviklingsarbejde i forbindelse med organisationsformer, nye initiativer eller projekter. • Udviklingspuljen skal understøtte såvel aktiviteter der foregår i etablerede foreninger som aktiviteter, der foregår i selvorganiserede grupper. • Målet er at involvere nye grupper i folkeoplysningsarbejdet. Ansøgninger skal være indsendt til Folkeoplysningsudvalget senest den 1. november 2016.

BEMÆRK! Ansøgningsskema kan hentes på Tårnby Kommunes hjemmeside www.taarnby.dk under Sport og Fritid. Budget for ansøgningen og foreningens sidst godkendte regnskab skal medsendes. Tilskudsmodtagerne skal efterfølgende fremsende dokumentation for de modtagne tilskud sammen med en eventuel rapport. Ansøgninger med bilag sendes elektronisk til følgende mailadresse: sfp.hb.bk@taarnby.dk

Tårnby Kommunes Studiepulje

Studiepuljen yder støtte til unge fra 18-30 år bosiddende i Tårnby Kommune. Primær gruppen er unge der er optaget på eksamensgivende og su-berettigede erhvervsuddannelser, højskoler, seminarier, universiteter og andre højere læreanstalter. Sekundær gruppen er unge der er optaget på eksamensgivende og su-berettigede ungdomsuddannelser. For at komme i betragtning til et legat fra Studiepuljen skal man opfylde kravet om studiested, være bosiddende i Tårnby Kommune og opfylde nedenstående økonomiske krav: • Ved hjemmeboende ansøgere må husstandsindkomsten ikke overstige 325.000 kr. • Ved udeboende ansøgere må husstandsindkomsten ikke overstige 225.000 kr, dog gives der et tillæg på 15.000 kr. pr. hjemmeboende barn under 18 år. Husstandsindkomsten består af den samlede indkomst i husstanden, dvs. at forældres, søskendes og samlevers indkomst bliver regnet med i husstandsindkomsten. Ansøgningsskema findes på Tårnby Kommunes hjemmeside. Ved eventuelle spørgsmål kan Børne- og Kulturforvaltningen kontaktes på 3247 1401. Ansøgningsskemaet skal afleveres til Tårnby Kommune senest den 15. oktober 2016


KAN VI BRUGE HINANDEN?

Kommunale kulturinstitutioner og foreningslivet mødtes på biblioteket sidst i september til en snak om hvordan man kunne gøre (mere) brug af hinanden. Der blev blandt andet ”speeddatet”, så alle fik hilst på hinanden i cirka 60 sekunder - hvorefter man rykkede videre! En kort opsummering af vigtige ting for foreningerne på mødet: - Kultunaut er kommunens foretrukne side til at annoncere kulturelle begivenheder på. Alle kan oprette sig som brugere og herefter indtaste arrangementer man gerne vil gøre opmærksom på. Herefter vil de - udover at kunne ses siden - også dukke op på forsiden af kommunens hjemmeside, hvor der er en fast boks

med ”Det sker i Tårnby”. Tjek www.kultunaut.dk!

- Der står storskærme placeret rundt i kommunen, 14 steder i alt, blandt andet på biblioteket, i biografen og i Sundhedshuset, hvor alverdens informationer tikker henover. Informationer som altså når ud til rigtigt mange mennesker. Vil man gerne gøre opmærksom på et arrangement, så kan man også få dette annonceret denne vej - og uden at det koster noget! Skriv til Carsten på bibliotek@taarnby.dk, og fortæl hvad det drejer sig om, så aftaler I hvornår og hvor længe ”annoncen” skal køre, og om det skal være på alle skærme eller kun nogle bestemte.

- Stjerner i Natten løber af stablen igen næste år, helt præcis 17. maj 2017. En række foreninger er allerede med, men der er altid plads til flere. Var det noget for jer så skriv endelig til Jacob på Naturskolen på ns.uk@taarnby. dk. Tjek www.stjernerinatten.dk! - Amager Fotoklub er en forholdsvis ny klub, men alligevel utroligt meget om sig. De tilbyder, at stille op for foreninger, der måtte have et ønske om at få taget billeder i.f.m. et arrangement. Så sender de en fotograf (under forudsætning af af de kan) som sørger for at få taget en samling kvalitets billeder. Kontakt deres formand Torben på mail@amagerfotoklub.dk. Tjek www. amagerfotoklub.dk!

I år uddeles Foreningslederprisen og prisen til Årets Forening onsdag d. 16. november, som sædvanlig i kantinen på rådhuset. Indstillinger kan fremsendes til tfr@tfr.dk og DEADLINE er nu på søndag d. 9. oktober!! Priserne omhandler de ikke-idrætslige foreninger. Idrætten har deres prisuddelinger i marts i det ny år.


Så er det lige op over med Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling 2016!

skere på gaden for at samle ind til flygtninge i verdens brændpunkter.

Jeg kontakter jer for at høre, om I vil være med til at samle ind til Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling søndag den 6. november 2016.

Som indsamler får man omkring 1000 kroner i indsamlingsbøssen, og for de penge kan vi fx uddele vintertøj og tæpper til to familier på flugt i Syrien, så de kan overleve vinteren eller vi kan give 20 flygtningefamilier i Sydsudan såsæd, så de kan dyrke deres egen mad.

På det, der for de fleste danskere bare er endnu en søndag i rækken, kan I gøre en konkret forskel for et menneske, der står i sit livs sværeste situation. Et menneske på flugt. På denne dag går tusinder af dan-

hyggelig søndag sammen om den gode sag. Tilmeld jer i dag på ved at kontakte Fælleskontoret på tfr@tfr.dk Jeg håber, I har tid og lyst til at hjælpe og glæder mig til at høre fra jer. Michael Pedersen Sekretær Fælleskontoret

Det tager 2-3 timer at gå en indsamlingsrute – og hele jeres forening kan deltage og få en

120 mio. kr. omdanner Middelgrundsfortet til Ungdomsøen

Fra foråret 2019 kan unge fra hele landet mødes om fælles aktiviteter på Ungdomsøen midt i Øresund. 120 mio. kr. fra Nordea-fonden søsætter nemlig spejdernes vision om at omdanne Middelgrundsfortet til en ø for alle unge. En ø fuld af aktiviteter for unge udviklet af unge. Det var idéen, da den nystiftede Middelgrundsfond sidste år overtog Middelgrundsfortet i Øresund. Og den idé bliver nu til virkelighed, efter at Nordea-fonden har besluttet at støtte projektet med yderligere 120 mio. kr. Ungdomsøen, der

forventes at stå klar i 2019, bliver et centrum for hele Danmarks ungdom med fokus på fællesskab, friluftsliv og udfordringer.

(Sakset fra www.middelgrundsfonden.dk/nyheder)


STAFET FOR LIVET

KOMMER TIL TÅRNBY KOMMUNE? INVITATION TIL INFOMØDE

VI ER EN GRUPPE FRIVILLIGE DER ARBEJDER PÅ AT FÅ STAFET FOR LIVET TIL TÅRNBY I 2017 Stafet For Livet er et fantastisk projekt, hvor du kan gøre noget aktivt i kampen mod kræft. Vi har brug for frivillige, der vil - være med til at planlægge og koordinere Stafet For Livet - være med i en arbejdsgruppe om fx mad, PR, underholdning, økonomi, oplysning, kontakt til hold - oprette hold til at deltage i stafetten eller deltage på anden vis - høre mere om, hvad Stafet For Livet er

Informationsmøde om Stafet For Livet

Tirsdag d. 25. oktober kl. 19-21 Foreningscentret, Mødelokale 1, Amager Landevej 71, 2770 Kastrup Om Stafet For Livet Stafet For Livet er et døgn med holdstafet, aktiviteter, underholdning og oplysning, der giver håb og støtte til alle, der er berørt af kræft. Målet er at stå sammen i kampen mod kræft og at skaffe midler til Kræftens Bekæmpelses arbejde med forskning, forebyggelse og patientstøtte. Læs og se mere på www.stafetforlivet.dk Send en mail eller ring, hvis du vil høre mere. Tilmeld dig gerne mødet inden d. 23 oktober. Med venlig hilsen Erik Overgaard Nielsen, projektkonsulent for Stafet For Livet, Kræftens Bekæmpelse eon@cancer.dk eller tlf 35257524


Nu kan du indstille et lokalt initiativ til Danskernes Idrætspris

DR P4, e-Boks og DIF opfordrer alle idrætsinteresserede til at indstille et lokalt idrætsinitiativ til pris, modtageren får 100.000 kroner. Hvor er den forening, den person eller den gruppe af borgere, der har taget Danmarks bedste initiativ til gavn for foreningsidrætten i 2016? Det spørgsmål søger DR P4, e-Boks og Danmarks Idrætsforbund svar på for at overrække initiativtagerne 100.000 kroner og prisen, Danskernes Idrætspris 2016. Alle kan fra den 26. september og frem til 14. oktober klokken 12 indstille, hvad de synes er det bedste lokale idrætsinitiativ. Det kan for eksempel dreje sig om en lokal idrætsforening, der yder et ekstraordinært stort arbejde, eller nogen, der har fået en idé, som udvikler måden, vi dyrker idræt på i hverdagen. Men det kan også være nogen, der i særlig grad har formået at engagere et lokalsamfund og styrket samarbejdet omkring et banebrydende idrætsinitiativ. Bemærk dog, at Danskernes Idrætspris ikke gives til en enkeltperson for vedkommendes store frivillige arbejde i en forening. Prisen gives til det projekt, aktivitet eller initiativ, der på inspirerende vis er med til at styrke, udvikle eller nytænke foreningsidrætten i Danmark.

os med at finde frem til de bedste idrætsinitiativer, så de kan blive inspiration for andre. Anne-Marie Dohm, direktør, DR danmark Alt, hvad man skal gøre for at indstille et idrætsinitiativ til prisen, er at gå ind på www.danskernesidrætspris.dk og skrive, hvad initiativet går ud på. I første omgang udpeger en lokal dommerkomité de tre bedste idrætsinitiativer, hvor alle kan stemme på deres favorit. De regionale vindere går videre til den landsdækkende finale, og den endelige vinder afsløres ved DRs show ’Sport 2016’ lørdag den 7. januar 2017 i Herning. Ud over titlen er der 100.000 kroner til initiativtageren. Over 14.000 stemte sidste år Sidste år indstillede danskerne i alt 248 initiativer og over 14.000 danskerne var inde og stemme på deres favorit. ”Overalt i Danmark bliver der tænkt nyt for at give danskerne de bedst mulige vilkår at dyrke foreningsidræt under. Det er disse nye initiativer, vi gerne vil have frem i lyset i forbindelse med Danskernes Idrætspris,” forklarer DIF's formand Niels Nygaard, der fortsætter:

På P4 vil vi gerne være med til at vise det engagement, som driver mange lokalsamfund frem. Med vores regionale forankring kan vi komme ud til stort set alle danskere. Og vi håber, at de vil hjælpe ”Prisen skal nemlig gå til det

idrætsinitiativ, der er mest banebrydende og til inspiration for de danske idrætsforeninger. Det behøver ikke være stort, som prisvinderen sidste år, foreningskollektivet Odense Sportscentrum, det kan også være en mindre ting, der har forbedret foreningsidrætten.” e-Boks trådte ind som sponsor af prisen i 2014 og netop støtte til lokalidrætten hænger godt sammen med e-Boks udbredelse over hele Danmark. ”I e-Boks er vi meget stolte af at stå bag Danskernes Idrætspris. Med fem millioner danske e-Boks brugere er vi ude i alle områder af Danmark, og derfor mener vi også, det er vigtigt at støtte en pris, der er borgernær, og som hylder aktiviteterne derude, hvor vores brugere er. Det danske samfund har i høj grad brug for den sammenhængskraft, som vokser ud af de lokale idrætsforeninger, og det bakker vi op om med denne pris, siger Susanne Søndahl Wolff, kommunikationsdirektør i e-Boks. P4 sætter fokus på pris og projekter DRs regionale P4-stationer sætter i den kommende tid fokus på prisen og på de projekter, der vil ind og blande sig i opløbet. ”På P4 vil vi gerne være med


til at vise det engagement, som driver mange lokalsamfund frem. Det udspringer ofte af idrætsforeningerne, som konstant sætter nye initiativer i gang, der giver opbakning og fortsat deltagelse i både lokalmiljøet og især i det idrætsforeningerne. Med vores regionale forankring kan vi komme ud til stort set alle danskere. Og vi håber, at de vil hjælpe os med at finde frem til de

bedste idrætsinitiativer, så de kan blive inspiration for andre,” siger direktør for DR Danmark AnneMarie Dohm.

der brugte pengene på at skabe Svendborg Sportsfestival, som foregik lørdag den 18. juni i år.

Danskernes Idrætspris får i år sit eget liv på Facebook. Søg efter #dkidrætspris Første modtager af ‘Danskernes Idrætspris’ på P4 i 2014 var Svendborg Gymnastikforening,

TÅRNBY SUNDHEDSUGE 2016 8. oktober – 16. oktober Aktiviteter for børn og unge Cykelleg Lørdag den 8. oktober Kl. 10.00-10.45 for børn i førskole alderen Kl. 11.00-11.45 for børn i skolealderen Med Cykelleg kan børnene få udviklet cykelfærdighederne gennem en perlerække af kendte fælleslege – nu på cykel. Sted: Parkeringspladsen for enden af Blåkirkevej. Tilmelding: Fri adgang med cykel og cykelhjelm.

Family Active i KG66 Torsdag den 13. oktober Kl. 16:00-16:55: Voksen + barn (ca. 5-8år) Kl. 17:00-17:55: Voksen + barn (ca. 9-15år) Få en gratis smagsprøve på Familieholdet, og se om det kunne være en ny sund vane for dig og dit barn. Sted: Kastrup Gynmastikhal, Kamillevej 5 Tilmelding: foredrag.sc@taarnby.dk eller tlf. 3247 0049

Vjdojooo

(Sakset fra www.dif.dk)


TÅRNBY SUNDHEDSUGE 2016 8. oktober – 16. oktober Aktiviteter for voksne Hjerne Madsen og den sunde levevis v. hjerneforsker Peter Lund Madsen Tirsdag den 8. oktober Kl. 18.00-19.30 Hjerne Madsen, Peter Lund Madsen, vil – på en letforståelig måde – underholde med, hvordan menneskehjernen fungerer. Sted: Kulturhuset Kastrup Bio, Kastrupvej 270 Tilmelding: Billetter købes på kulturhusetkastrupbio.dk, på Hovedbibliotektet eller Kulturhuset Kastrup Bio Pris: 175kr. pr. billet

Tips til adfærdsændringer - Nudging Torsdag den 13. oktober Kl. 16.30-18.30 Kom til foredraget ”Tips til adfærdsændring” og hør, hvordan man kan få nogle nye gode vaner gennem adfærdsændringer med metoden, der kaldes nudging. Sted: SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. Tilmelding: foredrag.sc@taarnby.dk eller tlf. 3247 0079

Julelotteriet 2016 I perioden den 31. oktober til den 24. december 2016 sælger foreninger, idrætsklubber og skoleklasser julelodder over hele landet. Din forening, idrætsklub eller skoleklasse kan også være med i Julelotteriet 2016 og derved tjene penge til jeres aktiviteter. I tjener 8,50 kr. pr. solgt lod til 20 kr. og I har fuld returret af usolgte lodder. Det er gratis at tilmelde sig, den eneste omkostning I har, er ved returnering af usolgte lodder.

Vjdojooo

(Sakset fra www.bhd.dk)

NOMINER EN FANTASTISK FRIVILLIG! Røde Kors hylder i samarbejde med Coop, Roskilde Festival og Kræftens Bekæmpelse Danmarks fantastiske frivillige. Dem, der har overskud til at være noget for os andre, for fællesskabet, for de ensomme, misbrugerne, eller bare de skolebørn, der har svært ved matematik. Kender du en person, som gør en stor indsats som vågekone, strandrenser, håndboldtræner, mentor, besøgsven - eller måske bare lige gør det ekstra, der får det lokale forsamlingshus til at fungere? Kort sagt, kender du en eller flere frivillige, der fortjener at blive hyldet for deres ulønnede og frivillige engagement, så vil vi gerne høre fra dig. En udvalgt jury finde 10 fantastiske frivillige, der især fortjener at blive hyldet for deres indsats. En af de helt fantastiske frivillige får 25.000 kroner sponsoreret af Coop til at kunne forsætte eller udbrede det gode arbejde. Du kan nominere fra den 1. september og frem til den 1. november 2016. (Sakset fra www.fantastiskefrivillige.dk)