Nyhedsbrev maj 2013 print

Page 1

NYHEDSBREV FÆLLESKONTORET

Tårnby Forenings Råd (TFR) & Kastrup Tårnby Idræts Sammenslutning (KTIS)

Så går turen snart til Sverige igen! I juni drager et hold afsted på 5 dages studietur til Sverige og Norge i 2 minibusser .

Se mere på side 3

Nr. 16 Maj 2013


GRATIS PR MED KULTUNAUT! Bedre PR for aktiviteter og arrangementer - brug ”Det sker i Tårnby”/ Kultunaut! ”Det sker i Tårnby”/ Kultunaut er en elektronisk arrangementskalender som Tårnby kommune har været en del af siden 2003. Kalenderen, der udarbejdes i samarbejde med Kultunaut, har nu fået en mere markant placering på såvel kommunens som bibliotekets hjemmeside, samt en tiltrængt ansigtsløftning. Hvad indeholder kalenderen? Her findes oplysninger om arrangementer indenfor teater, musik, kunst og de øvrige traditionelle kulturområder som sportsforeninger, naturforeninger, børne- og ungdomsforeninger. Men der er også mulighed for at finde oplysninger om aktiviteter arrangeret af politiske foreninger, grundejerforeninger, borger- og beboerforeninger, menighedsråd mm.

kert at formidle information om egne arrangementer og møder på internettet. Både tv, radio og de trykte og elektroniske medier benytter udtræk fra Kultunaut-kalenderen når der informeres om aktuelle arrangementer. Der er tale om alt fra stavgangs-arrangementer til store koncerter i Parken. ”Det sker i Tårnby” er altid ajourført. Foreninger og institutioner kan til hver en tid rette eller tilføje arrangementer på Kulturkalenderen Det er gratis at taste et arrangement og søge i kalenderen.

Hvorfor bruge ”Det sker i Tårnby” Foreninger og institutioner har her mulighed for hurtigt og sik-

Hvordan kommer man i gang? Kalenderen er baseret på selvbetjening - du taster selv dine arrangementer ind. Første gang kalenderen anvendes skal du oprette den forening eller institution, som du repræsenterer. Du bliver guidet igennem oprettelsen, men du er altid velkommen til at kontakte Kultunauts administrator i Tårnby Kommune, Anne Petersen akp.hb.uk@taarnby.dk , telefon: 32 46 05 92, hvis det dril-

Så kører planlægningen af dette års Spræl i Byen for fuld skrue! Planen er, at afholde arrangementet i og omkring Tårnby Skole, som er inddelt i fem områder, Store Skolegård, Lille Skolegård, Baggården, Trekanten og Firkanten. Der bliver to spillesteder med Grøn Scene og Orange Scene

(hvor er det lige jeg kender dem fra!?) hvorfra der på skift vil køre en masse underholdning. Madstedet samt udskænkningen er ligeledes udvidet fra et til to steder, så der er basis for at trække en masse mennesker forbi denne lørdag som kommer til at byde på et fantastisk vejr! Arrangementet

ler. Se Det sker i Tårnby Både kommunens www.taarnby. dk og bibliotekets taarnbybib. dk hjemmesider linker direkte til ”Det sker i Tårnby” Vi håber på øget anvendelse af kalenderen. Til gavn og glæde først og fremmest for kommunens borgere og andre potentielt interesserede, men også til gavn for de enkelte arrangører i kommunen.

løber fra kl. 1100-1700 og afsluttes med en stor omgang fællesspisning! Tilmelding på tfr@tfr.dk.

Lørdag tember d. 21. sep yen.dk aelib www.spr


NORDEN RUNDT PÅ 5 DAGE! Tirsdag d. 4. juni sidst på eftermiddagen drager 11 lokale foreningsledere afsted i to minibusser for at besøge kommunens to venskabsbyer, Alligsås i Sverige i to dage og Skedsmo i Norge, ligeledes i to dage. Lørdag når holdet Oslo, hvor man kører ombord på færgen til København, således at man er hjemme igen søndag morgen. Lørdag aften holder man et afsluttende møde i et mødelokale ombord inden man går ombord i buffeten.

dende og varieret program, hvor de lokale foreninger og kommunale forvaltninger viser frem af deres faciliteter og fortæller om hvilke betingelser de driver deres foreningsvirke under.

Dagene nordpå byder på et spæn-

Der er i skrivende stund to ledige

På turen vil man få masser af inspiration til arbejdet hjemme i egen forening - og knyttet kontakter, som man måske vil kunne bruge ud i fremtiden ved et besøg den ene eller anden vej med sin forening.

pladser, så skulle I sidde to personer, som ikke fik meldt sig i første omgang, og som har lyst og muligheden for at deltage, så kontakt fluks Fælleskontorets sekretær på tfr@tfr.dk.

Der er fortsat to led ige pladser!

HAR FORENINGEN JUBILÆUM? CEWE forærer fotobøger til foreningsjubilæer! Har din forening snart jubilæum? CeWe Color Nordic har valgt at ønske alle foreninger i Danmark tillykke med foreningsjubilæet med professionelt trykte CEWE FOTOBØGER til en samlet værdi af 1.500,- kr. Så er du medlem af en registreret,

almennyttig forening, som snart har jubilæum – så har du mulighed for at ansøge om støtte hos CEWE på vegne af din forening. CEWE yder støtte til følgende jubilæer: 10-, 20-, 25-, 30-, 40-, 50-, 60-, 70-, 75-, 80-, 90-, eller 100-års foreningsjubilæum. Fotobøgerne kan ligge fremme i foreningens lokaler/klubhus eller bortgives til foreningens ildsjæle,

som har gjort en ekstraordinær stor indsats i foreningen. Besøg www.cewefotobog.dk og klik på ”Foreningsjubilæum” - her kan du, nemt og hurtigt, udfylde ansøgningsformularen online, eller bare læse mere om de gratis fotobøger.


INITIATIVPULJEN - 2. RUNDE På Folkeoplysningsudvalgets møde i maj behandlede man indkomne ansøgninger til Initiativpuljen og Udviklingspuljen. Følgende fik bevilget et tilskud: Tårnby Kreativ Klub fik kr. 6.300,- til indkøb af et komfur (til aktiviteter - ikke madlavning). BK 12 Ældrebordtennis fik kr. 9.000,- i tilskud til træningsbolde, lånebats og en bordtennisrobot. Amager Cykle Ring fik kr. 10.000,- til medfinansiering af lånecykler til piger/kvinder.

toiletbygning med. Tårnby Styrkeløfter Klub fik kr. 10.000,- i tilskud til indkøb af løfteplateauer. Og endelig så fik Tårnby FF kr. 10.000,- til medfinansiering af opbevaringsrum til tøj, bolde m.m. Der blev også givet en række afslag på nogle ansøgninger, og fælles for dem er, at de går på indkøb af IT-udstyr, såsom PCere og projektorer og at man har fremsendt mere end een ansøgning.

Tårnbymalerne fik kr. 7.500,- til indkøb af 6 nye staffelier.

IT-udstyr ønsker man altså fra udvalget ikke at støtte indkøb af - så undlad den form for ansøgninger, når nu svaret er givet på forhånd.

Kløver Ole Wass spejderne fik kr. 10.000,- til at renovere deres

Næste ansøgningsfrist er 1. september.

MÅNEDENS IDÈ ER 50.000 VÆRD! Har du Danmarks bedste idé? – Den kan være 50.000 kr. værd! Vi er på udkig efter idéer og projekter, der kan gøre friluftslivet i Danmark endnu bedre. Hvor ser du muligheder? Hvad skal der til? Har du en idé eller et projekt, der kan skabe endnu bedre friluftsliv for os alle? Idéerne må gerne skabe nye tilbud, nye oplevelser, give bedre livskvalitet eller masser af motion. Og kan din idé oven i købet være med til at skabe nye arbejdspladser og trække flere turister til – så er den lige i øjet.

Alle idéer er velkomne.

som din idé passer til.

Hvad der sker med din idé? Din idé kan komme med i et idékatalog om friluftsliv til miljøminister Ida Auken. Eller måske er din idé så god, at den bliver månedens idé. Så kan den få op til 50.000 kr. til at blive ført ud i livet.

Hvis du vil være med i opløbet om månedens idé, skal du oplyse din e-mail, så vi kan komme i kontakt med dig og høre mere om din idé. (Sakset fra Naturstyrelsen)

Hvordan? elsen. r Beskriv din idé meget kort, du y t s r u rm.nat itik har max 1000 tegn. Har du o t s e d i l http:// k/friluftspo meget på hjerte, så del dine d idéer op i flere. Du kan ikke uploade bilag, men du kan sætte et foto på din idé. Vælg et frilufspolitisk pejlemærke


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.