Nyhedsbrev nr. 38 januar 2018

Page 1

NYHEDSBREV FÆLLESKONTORET

Tårnby Forenings Råd & Kastrup Tårnby Idræts Sammenslutning

Nr. 38

Januar

2018


18 MILLIONER TIL AT FORBEDRE FRILUFTSLIVET 30 projekter fik den 11. dec. bevilliget tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv. I alt 18 mio. kr. blev givet til friluftsprojekter, blandt andet med fokus på bevægelse i naturen, frivilligt engagement og oplevelser i natur- og nationalparker. 30 nye natur- og friluftsprojekter er et skridt tættere på realisering efter, at Friluftsrådet mandag d. 11. december besluttede at støtte dem med i alt 18,3 millioner kroner fra Udlodningsmidler til Friluftsliv. Udlodningsmidler til Friluftsliv består af overskuddet fra Danske Lotteri Spil og Klasselotteriet. Naturen åbnes for flere mennesker Blandt dem, der kan glæde sig over at få tilskud er Lemtorpskolen i Lemvig, der tilskud på 200.000 kroner til at omdanne et sumpet og tilgroet område til et tilgængeligt sted med faciliteter til undervisning, for eksempel madpakkehus, adgangsbro, træbroer og skilte. Også Vallensbæk Kommune får tilskud til at åbne naturen for flere borgere med stier og et multifunktionelt fugletårn i Vallensbæk Mose. ”Det er spændende projekter, som er rigtig gode eksempler på, at vi har mange naturområder, som flere mennesker kan få glæde af i hverdagen, hvis der bare er faciliteter eller formidling, som gør det muligt at opleve naturen på en ny eller bedre måde. Det håber vi at der bliver mulighed for med tilskuddene, der i den grad er med til at udvikle friluftslivet lokalt” siger Jan Ejlsted, direktør i Fri-

luftsrådet. Endnu bedre oplevelser i naturog nationalparker Blandt de projekter, der nu er et skridt nærmere i at blive ført ud livet er 10 projekter i tre af Danmarks nationalparker og en række Danske Naturparker. Blandt andet har Naturpark Åmosen på Vestsjælland fået 1,1 millioner kroner til at udvikle tre Naturrum og Nationalpark Thy får 370.000 kroner til at udvikle besøgendes muligheder med f.eks. udlån af ladcykler og en helhedsplan for stier og ruter i Nationalparken, der også vil styrke deres fotoformidling på sociale medier for at vise friluftsmulighederne i området. Flere kommer ud og bevæger sig i naturen Et nyt område, der er givet tilskud til er projekter inden for temaet ”Bevæg dig i naturen”. Her har 11 projekter fået tilskud og fælles for dem er, at de vil tage mennesker i udsatte positioner med ud i naturen og bruge den som en ramme om at forbedre trivsel og sundhed. Det er blandt andet Forum for Mænds Sundhed, der får 530.000 kroner til at udvikle naturoplevelsespakker til Mænds Mødesteder for mænd, der af forskellige årsager står uden for arbejdsmarkedet og Kvindecenterfonden Dannerhuset, der får 350.000 kroner til at udvikle deres naturbaserede terapi for voldsramte kvinder, der heler i naturen. FAKTA: Projekterne, som har fået tilsagn om tilskud, er fordelt på fire temaer:

Bevægelse i naturen: Tilskud til projekter, som er med til at styrke danskernes fysiske eller mentale sundhed med naturen som ramme. Det er især projekter, der sigter på at få mennesker med særlige behov for støtte ud i naturen. Udvikling af frivilligt engagement: tilskud til projekter, der udvikler metoder til samarbejde mellem frivillige og kommuner og undersøger frivilliges engagement i naturprojekter. Natur- og friluftsoplevelser i nationalparker og Danske Naturparker: De danske naturparker og

nationalparker store oplevelser i storslået natur. Tilskud til for eksempel nye faciliteter og formidling af natur og kulturhistorie, som kan forbedre oplevelser i naturen. De hemmelige steder i naturen: Tilskud til projekter, som er med til at udbrede danskernes kendskab til de små, skjulte naturperler og åbne naturen for flere mennesker med f.eks. stier, broer eller faciliteter. Fakta om udlodningsmidler til friluftsliv Udlodningsmidler til Friluftsliv består af overskuddet fra Danske Lotteri Spil og Klasselotteriet. Først i løbet af foråret melder Friluftsrådet ud, hvilke temaer, der kan søges tilskud til i 2018. (Sakset fra www.foreningstilskud.dk)


HER ER DANMARKS BEDSTE HOLDKAMMERAT Mikkel Madsen på 16 år, som er amerikansk fodboldspiller i Sønderborg Sergeants, har ved DR og DIF's gallashow, Sport 2017, vundet Årets Fidusbamse, som uddeles til årets bedste holdkammerat af DIF og Nordea-fonden. Danmarks bedste holdkammerat hedder Mikkel Madsen. Han er 16 år og spiller amerikansk fodbold i Sønderborg Sergeants. 206 unge mennesker fra hele landet var på sitet www.fidusbamsen. dk indstillet til at vinde DIF og Nordea-fondens Fidusbamse og titlen som Årets Holdkammerat 2017, og nu er vinderen fundet. Udover at kunne kalde sig for Danmarks bedste holdkammerat vandt Mikkel Madsen en idrætsrejse for hele sit hold i Sønderborg Sergeants til en værdi af 100.000 kroner. "Prisen betyder rigtig meget for mig. Den viser, at man kan opnå rigtig meget, hvis man kæmper for det," sagde Mikke Madsen fra scenen i Boxen i Herning. I indstillingen af Mikkel Madsen lyder det blandt andet, at han altid formår at skabe god stemning i omklædningsrummet, uanset om holdet vinder eller taber. Mikkel Madsen tager sig altid godt af de nye medlemmer i klubben, og derudover er han ofte primus motor for de sociale arrangementer i Sønderborg Sergeants.

DIF’s formand, Niels Nygaard, siger om kåringen af årets holdkammerat: ”Dansk idræt er fyldt med flere

hundredetusinde unge mennesker, der dyrker deres idræt og ikke mindst fællesskabet i foreningerne. I idrætsforeningerne kæmper man for hinanden, og her opstår utallige gode kammeratskaber. Det vil vi gerne hylde. Vi er derfor glade for at kunne kåre Mikkel Madsen fra Sønderborg Sergeants som vinder af Fidusbamsen 2017,” siger DIF’s formand, Niels Nygaard. Hos Nordea-fonden udtaler direktør Henrik Lehmann Andersen: ”Gode holdkammerater er alfa

omega, når man dyrker idræt, og gode holdkammerater er med til at skabe liv og glæde i idrætsforeningerne, hvad enten man vinder eller taber med sit hold. Fællesskabet

binder idrætten sammen,” siger Nordea-fondens direktør, Henrik Lehmann Andersen. De to øvrige nominerede til prisenvarSofie Cassøe, Sabro IF, (håndbold) og Laura HaslundChristensen, FIF (atletik). De vinder begge 10.000 kroner til en god oplevelse for deres respektive hold. (Sakset fra www.dif.dk)


FÆLLESKØKKENET – ET IDÉKONCEPT ER PÅ VEJ

Fællesspisning har ofte været en central begivenhed i foreningslivet og andre fritidsfællesskaber. Fra at være noget, der særligt var stort i forsamlingshusene, har fællesspisning bredt sig til idrætshaller, spejderhytter og kulturhuse.

Fra at være professionelt produceret mad, er der kommet stor interesse for selv at være en del af madlavningen. Da Lokale og Anlægsfonden på den baggrund får flere og flere henvendelser specifikt om design af fælleskøkkener både indendørs og udendørs, har fonden taget initiativ til at udvikle et idékoncept, der viser forskellige løsninger til fælleskøkkener som et aktivt og socialt samlingssted. Resultatet vil vi få at se til næste år. (Sakset fra www.loa-fonden.dk)

KONTINGENTSTØTTE Folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune kan nu søge om kontingentstøtte til et barn, hvis forældrene ikke selv har råd til at betale. Det er blevet muligt i forbindelse med budgetaftalen for 2018, som politikerne i Borgerrepræsentationen har indgået. Man kan søge om op til 1.000 kr. årligt pr. barn til kontingent og om op til 500 kr. årligt pr. barn i støtte til udstyr og stævnedeltagelse. Før man som forening kan søge, skal man have været i dialog med familien og afklaret, at familien ikke selv kan betale kontingentet. Ordningen er nemlig målrettet børn og unge i alderen 6-17 år fra økonomisk trængte familier samt børn og unge med flygtningestatus. Hvis et barn én gang har fået støtte fra ordningen, kan det fortsætte det efterfølgende år, hvis familiens økonomiske situation ikke har ændret sig. Max 30 % af en forenings medlemmer må være på kontingentstøtte.

PENGE FRA SUPERBRUGSEN

TILSKUD TIL ANSÆTTELSE

Brugsuddeleren på Tårnby Torv efterlyser foreninger, der har brug for et økonomisk tilskud! SuperBrugsen har nemlig en såkaldt donationsstander med tre beholdere, hvor i kunderne putter små røde jetoner, hvis antal så bestemmer hvor meget de tre aktuelle foreninger hver især skal støttes. Din forening kan være en af de tre næste gang - ansøgningsskema fås i kiosken.

Med Budget 2018 i Københavns kommune blev der afsat midler til 10 nye sociale partnerskaber mellem folkeoplysende foreninger og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Hver forening modtager 200.000 kr. årligt i fire år til ansættelse af en ressourceperson i foreningen.

(Sakset fra ”2770”)

Støtten skal gå til ansættelse af en ressourceperson (20 timer om ugen), som skal arbejde for, at foreningen kan rumme udsatte børn og unge. For at sikre fremdrift, fokus og udvikling i de berørte foreninger, indebærer de sociale partnerskaber, at der indgås en gensidigt forpligtende partnerskabsaftale mellem foreningen og forvaltningen. Følgende er efter indstilling valgt: Amager Judo Skole, BK Union, Boldklubben Skjold, BørneBasket København, Copenhagen Floorball Club, Global Kidz, Hovedstadens Svømmeklub, Rollespilsfabrikken ogStevnsgade Basketball.


KONGELUNDSFORTET BLIVER NYT KRAFTCENTER FOR OUTDOORAKTIVITETER Et nyt projekt skal over de kommende tre år udvikle Kongelundsfortet på Amager til et centrum for idræt, motion og fællesskaber i naturen. Dragør Kommune og DGI Storkøbenhavn står bag projektet, som er støttet af Nordea-fonden med en økonomisk uddeling på 5,2 mio. kr. ”Dragør Kommune glæder sig over det fremtidige samarbejde med DGI. Ikke mindst fordi vi får endnu et aktiv til kommunen til gavn for borgere i alle aldre. Det aktive udeliv har allerede gode betingelser i Dragør – og det bliver løftet yderligere! Jeg ser store muligheder for, at Kongelundsfortet bliver et kraftcenter både for Dragør og de omkringliggende kommuner”, udtaler Dragørs borgmester Eik Bidstrup Aktiviteter, aktiviteter, aktiviteter… Det tidligere militærfort er placeret på sydspidsen af Amager og er omgivet af hav, strand, skov og fuglereservat. Dette muliggør et væld af aktiviteter, som orienteringsløb, mountainbike, havkajak og vandaktiviteter. Samtidig indbyder selve fortet til rappelling fra radartårnet, stand-up-paddling i voldgraven og parkour og crossfit i fæstningsanlæggets terræn. Projektet skal først og fremmest skabe en masse aktiviteter, der forener naturoplevelser, idræt og friluftsliv – alt sammen med udgangspunkt i fortets placering og historie. ”DGI vil sammen med Dragør kommune og lokale idrætsforeninger skabe et kraftcenter for outdoor aktiviteter. Målet er at skabe idræt, motion, leg og læring for skoleklasser, børnefamilier

og naturoplevelser for borgerne i Dragør, Tårnby og København”, udtaler Mogens Kirkeby, politisk ansvarlig for DGI Outdoor. Fortet bliver et sted for mange mennesker Når projektet er i gang, vil der være formidlingsaktiviteter for skoleklasser i dagtimerne, idrætsog bevægelsesaktiviteter for selvorganiserede og foreninger eftermiddag og aften, samt familieaktiviteter i weekender og store events som Kongelundsfortet i bevægelse dagen og Naturens Dag. Der skal skabes aktiviteter for mere end 10.000 deltagere, der omfatter børn og unge i skole- og institutionsregi, forenings- og selvorganiserede idrætsudøvere, børnefamilier og borgere fra Dragør, Tårnby og København samt resten af Hovedstadsområdet. Udover de mange aktivitetsmuligheder som Kongelundsfortet rummer i sig selv, vil det også fungere som en aktiv indgang til Naturpark Amager. ”Kongelundsfortet bliver ’konge’ som et naturens lærings- og aktivitetscenter for børn og unge. Initiativet er desuden også en vigtig brik i udviklingen af Naturpark Amager, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv. Med de mange aktivitetsindsatser fokuserer projektet på at bygge bro mellem skoletid, fritid og familietid. (Sakset fra www.dgi.dk)

Fakta om projekt: Kongelundsfortet – i bevægelse • Aktivitetsprojektet er et samarbejde mellem Dragør Kommune og DGI Storkøbenhavn med 5,2 mio. kr. støtte fra Nordeafonden • Projektet forløber i 3 år med opstart maj 2018 • 10-12.000 børn og unge skal aktiveres i løbet af projektperioden • Projektet bidrager til udvikling af stærke lokale foreninger • Projektet henvender sig til alle borgere i Dragør, Tårnby og Københavns Kommune • Følg med på Facebook: https:// www.facebook.com/kongelundsfortet/


MÅSKE EN IDE TIL NÆSTE SPRÆL ELLER STJERNER I NATTEN...! Hvad er Burning Man? Forestil dig Spejdernes Lejr, et samlingspunkt hvor man i en uge bor side om side med folk fra hele verden, en masse fremmede kulturer og er vidne til et helt unikt fællesskab, der bygger på frivillighed, ansvarlighed, sammenhold og individualitet. Forestil dig så, at der er dobbelt så mange deltagere, at de mudrede og våde marker er skiftet ud med en gold ørken, at afslutningslejrbålet ikke er en scene med en video af ild på storskærm, men en 40 meter høj brændende træskulptur af en mand, og at der er en så stor mængde vildskab, at det får Spejdernes Lejr til at minde om bunden af en brændt gryde. Der har du den! Burning Man-festival opstod i 1986, og har siden hen været afviklet hvert år i Black Rock Desert i Nevada, USA, og har vokset og udviklet sig lige siden.

DET ER MENNESKER!!

Stor frihed På Burning Man lever man på sin egen måde fra hånd til mund. Det eneste, man kan købe, er isterninger og kaffe, og alt andet er man nødt til at skabe sammen, eller også er det gratis. Deltagerne på festivalen medbringer derfor et særligt talent, en speciel madvare eller et unikt projekt, og gennem byttehandler og gaver bliver der sørget for alle. Det kan være, du er supergod til at flette stråhatte, kan de vildeste dansemoves, har evnen til at lave den bedste havregrød, eller har en idé til den sejeste skulptur af haveaffald. Der er ikke nogen ledere til at kommandere rundt med dig og sætte dig til at vaske op eller bygge med rafter. Det er helt op til dig, hvad du vil bruge ugen på, så længe du bidrager til festivalens samfund og fællesskab.


Vild ild! Du har sikkert lavet et stort bål eller to, men intet bål er så stort, at det ikke kan overgås. Og Burning Man overgår helt sikkert alle bål, du hidtil har lavet! Som afslutning på festivalen søndag aften finder den storslåede ceremoni nemlig sted, hvorfra festivalen har fået sit navn. I løbet af festivalen hjælpes gæsterne ad med at bygge ”the man”, en kæmpestor træskulptur, designet efter årets tema med en mand på toppen. Skulpturen gør det ud for byens centrum og samlingspunkt, og er symbolet på hele begivenheden. Til ceremonien samles alle festi-

valens gæster, og i nattens mørke tændes den store skulptur, hvorefter at den til stor glæde og bifald fra tilskuerne lyser natten op og brænder ned til jorden. Dagen efter, når festivalen har nået sit slutpunkt, hjælper alle til med at pakke alting sammen og rydde op, for derefter at forsvinde sporløst og ikke lade andet ligge tilbage end det golde og bare stykke ørken, hvor 70.000 mennesker har formået at leve og bo sammen, og opbygge en metropolis for kunst, åndelig dyrkelse og personlig udfoldelse. (Sakset fra spejdermagasinet ”Track”)


AFTALE SIKRER 72 MIO. KR. TIL DET LOKALE FORENINGSLIV Det lokale foreningsliv og de mange danskere, der er en del af foreningslivet, får bedre vilkår i fremtiden. En ny politisk aftale om spillehalsmidlerne tilgodeser almennyttige foreninger inden for bl.a. idrætslivet over hele landet. I fremtiden kan de frivillige foreninger i Danmark se frem til ordnede og stabile rammer for den årlige udlodning af de særlige spillehalsmidler. Det er resultatet af en aftale, som

regeringen og skatteminister Karsten Lauritzen har indgået med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Aftalen sikrer en ny, permanent fordeling af spillehalsmidlerne til lokale, almennyttige foreninger og formål. Det drejer sig om godt 70 mio. kr. årligt, som vil gå til foreninger under Danmarks Idræts Forbund, DGI, Dansk Ungdoms Fællesråd, Dansk Firmaidrætsforbund, Danske Handicaporganisationer, ISOBRO, Friluftsrådet og Oplysningsforbundenes Fællesråd. De nye udlodninger skal foregå efter en gennemsigtig model, hvor

otte lokale puljer skal sikre, at almennyttige foreninger over hele landet får lige muligheder for at søge. ”Frivillige foreninger er rygraden i det lokale Danmark. Og vores foreningsliv fortjener, at der er ro om spillehalsmidlerne, så lokale foreninger hele landet bliver tilgodeset. Jeg er glad for, at et bredt flertal i Folketinget nu er enige om en permanent og langsigtet model til gavn for de almennyttige foreninger”, siger skatteminister

Karsten Lauritzen. Baggrunden for den nye model er, at spillehaller med gevinstgivende spilleautomater indtil 2014 kunne få 95 procents nedslag i de statslige afgifter, hvis de i stedet valgte at give pengene som tilskud til lokale foreninger. Der var dog eksempler på, at ordningen blev misbrugt ved, at visse spillehaller valgte at tilgodese få udvalgte foreninger. Samtidig konstaterede myndighederne omfattende snyd med foreninger, der alene eksisterende på papiret for at få nedslag i afgiften. Andre spillehaller indgik aftaler om ulovlige modydelser fra modtagerne af

pengene. Derfor vedtog Folketinget – som en midlertidig ordning – at lægge spillehalsmidlerne i en pulje til udlodning til foreningslivet. Den nye, permanente ordning erstatter fra 1. januar 2018 den midlertidige ordning, og gør det muligt for almennyttige foreninger at søge om penge til særlige lokale formål via deres hovedorganisationer. Aftalen ligger i tråd med regeringsgrundlaget, som ligger vægt på, at der skal være gode udviklingsmuligheder for det frivillige og folkelige foreningsarbejde, ligesom regeringen støtter op om DIF’s og DGI’s fælles vision ”Bevæg dig for livet”, hvor målsætningen er, at 50 % af danskerne skal være medlem af en idrætsforening og 75 % af befolkningen skal være idrætsaktivet i 2025. Fordeling: - Dansk Ungdoms Fællesråd: 7,6 - DIF: 23,9 - DGI: 22,2 - Dansk Firmaidrætsforbund: 3,3 - Oplysningsforbundenes Fællesråd: 2,9 - Friluftsrådet: 2,5 - Handicaporganisationer og -foreninger: 3,6 - ISOBRO, Frivillige sociale organisationer, ældreorganisationer, sygdoms-bekæmpende organisationerog almennyttige foreninger: 6,2 I alt : 72,2 mio. kr. (Sakset fra www.foreningstilskud.dk)


MÅSKE ENDNU EN IDE TIL NÆSTE SPRÆL ELLER STJERNER I NATTEN...! Når du nytænker de klassiske idrætter og tilsætter en fuldmåne, så trækker det folk op af sofaen og ud i nattemørket for at bevæge sig. Det viste eventen Move For Life i november, hvor over 17.500 mennesker var i bevægelse på 24 timer i region Midtjylland i anledning af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017. Move For Life blandede kultur og

idræt og bød på alt fra beachvolley til lyden af blæseinstrumenter, historisk orienteringsløb, cykel optog med knæklys og basket i mørke. Der var også opvisninger der blandede ballet og kampsporten aikido, og en sognepræst stod for bøn i bevægelse med en DJ! (Sakset fra DGI/Udspil)

UDVIKLING AF FREMTIDENS TENNISANLÆG Tennis har siden starten af 1990erne haft dalende medlemstal. En af årsagerne kan være, at tennissporten i mange år forsømte at skabe lettere tilgængelige ”småspil”, som kunne introducere nye medlemmer til den gamle idrætsgren med det høje sværhedsniveau. En anden udfordring kan være, at mange spiller med en fast makker, og hvis den ene stopper, er der høj risiko for, at den anden også forlader tennissporten. Sammen med DGI og Dansk Tennis Forbund vil Lokale og Anlægsfonden se nærmere på, hvordan der kan udvikles nye facilitetsløsninger, som kan gøre tennis mere tilgængeligt for nye

medlemmer og nye brugergrupper. Resultatet af indsatsen vil blive præsenteret i et idékatalog på et senere tidspunkt. Lokale og Anlægsfonden har allerede arbejdet med alternative løsninger til tennisklubber i forbindelse med udviklingen og etableringen af Tåsinge Tennis Park, der udover almindelig tennis også har baner til padel, strandtennis, bordtennis og boldlege. Læs mere om Tåsinge Tennis Park: https://www.loa-fonden.dk/ projekter/2012/taasinge-tennispark


NÆSTEN 15 MILLIONER TIL FÆLLES SAMLINGSSTED TIL IDRÆT & KULTUR Landsbyerne Reerslev og Stærkende i Høje-Taastrup Kommune skal have et nyt fælles samlingssted til idræt og kultur. Samlingsstedet bliver et rundt landsbyhus inspireret af, hvordan folk i gamle dage samledes om gadekæret i Reerslev. Lokale og Anlægsfonden har været med til at udvikle projektet og har netop bevilget 2.972.625 kr. til etableringen.

kulturbyggeri, der samtidig er tilpasset – og inspireret af – den lokale atmosfære og særpræg. Landsbyhuset, der går under titlen ”Gadekæret”, bliver et moderne samlingssted med en rund form og naturligt lysindfald fra oven. Den runde bygning placeres frit af andre bygninger, men nær Reerslev Skole og de nye udearealer på området.

I Stærkende og Reerslev er naturen skøn og mængden af stråtækte huse så stor, at det vanskeliggør affyring af nytårsraketter. Det eneste idyllen mangler, er et sted at mødes og være aktiv indendørs. I dag udgør en udtjent skolehal de to landsbyers eneste aktivitetssted under tag. Det vil der blive rådet bod på med etableringen af et nyt landsbyhus i Reerslev.

Ikke kun æstetisk udtryk Landsbyhusets markante tag og runde form er ikke kun et æstetisk udtryk, det giver også mulighed for at placere forskellige aktivitetsmuligheder rundt om det 620 m² store sportsgulv i midten. Der bliver 112 m² aktivitetsareal uden om sportsgulvet, et balkonareal på 54 m² samt lounge, omklædning, tekøkken og depotrum. I alt bliver bygningen på 950 m².

En ambitiøs arkitektur skaber et opsigtsvækkende idræts- og

Flere udskæringer i bygningen

giver adgang til udearealerne på i alt 1.833 m² med ankomstterrasse, to fitnessterrasser i direkte sammenhæng med bygningen, så der bliver læ til aktiviteterne, og et aktivitetsareal til streetsport, boldspil og løbetræning. Ankomstterrassen står i forbindelse med den lokale skole, mens de øvrige terrasser skaber forbindelse til fodboldbanen og det omgivende grønne område. Udskæringerne med de forskellige terrasser orienterer sig mod de omkringliggende arealer. Ankomsten henvender sig til den nye, samlede forplads, og kobler sig derfor direkte på ankomsten fra skolens område. De andre udskæringer søger for visuelle og rummelige forbindelser til henholdsvis fodboldbanen, og til det grønne rum omkring Bevægelseshuset. I alt koster det 14,863 mio. kr. at


etablere landsbyhuset ”Gadekæret” i Reerslev. Høje-Taastrup Kommune støtter projektet med 3 mio. kr. Den lokale sammenslutning ”Halforeningen” bidrager med 1 mio. kr. Lokale og Anlægsfonden har netop bevilget 2.972.625 kr. til projektet. Frands Bennetsen, formand for Halforeningen, siger om projektet: ”Det bliver et godt samlingssted

for alle generationer i vore landsbyer. En tiltrængt opgradering af en udtjent gymnastiksal. Et fantastisk lokalt teamwork gennem snart 20 år har utrætteligt mobiliseret mange frivillige kræfter, så egen-opsparingen kom på plads. Dels på vore jobs på Roskildefestivalen og som hjælpere ved Kandisballerne i Tune. En bevilling fra Lokale og Anlægsfonden er et fantastisk skulderklap til vores

projekt, der sammen med støtten fra Høje-Taastrup Kommune og vores egen-opsparing skal gøre os attraktive overfor de fonde, der skal sikre den sidste del vi mangler.” (Sakset fra www.loa-fonden.dk)


FÆLLESKONTORET TILBYDER... TELTUDLEJNING

SCENE

KOPISERVICE

Vi har to telte a 6 x 6 meter i kraftig kvalitet som står på en trailer, lige til at koble på bilen og køre afsted med.

Vi har en scene på 50 m2 som kan klappes sammen og slås op, både i fuld størrelse, eller det der er mindre.

Vi trykker i A3, A4 og A5.

De kan stilles op hver for sig eller samlet som 6 x 12 meter.

Den er lavet i moduler og kan derfor tilpasses efter behov.

Papirskvalitet fra 80 g til 160 g.

De er nemme at slå op. men kræver dog nogle stykker, da de vejer godt til.

Har virket i DR-Byen inden den fandt vej til os:-)

Der trykkes i såvel farver som sort.

Papir i faver. Der kan både hæftes i hjørner og der kan foldes og hæftes i ryg. Prisen er som udgangspunkt kr. 0,25 uden farver i A4 og kr. 0,75 med farver i A4.

PLAKATER

PROJEKTOR

Vi har en plotter, hvor der kan printes i store størrelser, helt op til A1.

Vi har to projektorer hvis der er behov for at smide noget op på en skærm.

Papiret er på ruller så i teorien kan der trykkes op til 60 cm bredt og 30 meter langt....!

Man kan bruge en hvid væg og ellers har vi også et lærred.

Papirskvaliteten er 140 g, men der kan også trykkes på egentligt fotopapir. Prisen regner maskinen selv ud fra forbrug af toner og papir. Så en plakat med tekst alene er ekstremt billig.

Vi kan også levere en bærbar computer med, hvis der er behov for det.

I ØVRIGT Så har vi en mønttæller som kan væregod til arrangementer hvor der kommer mange kontanter ind. Se annoncen andetsteds. I starten af det ny år går vi i gang med produktion af en ny Fritidsavis, som skal husstands omdeles i hele kommunen og der igennem præsentere det ualmindeligt aktive og sprudlende fritids- og idrætsliv vi har i kommunen. En præsentation af de samlede tilbud der er. Og endelig er der sekretæren som altid sidder klar til at hjælpe med stort som småt: Hjemmesider, pengeansøgninger eller hvad det nu måtte være...