Nyhedsbrev januar 2014 udskrift

Page 1

NYHEDSBREV FÆLLESKONTORET

Tårnby Forenings Råd (TFR) & Kastrup Tårnby Idræts Sammenslutning (KTIS)

En stor mand blev fejret! Men bare rolig, han er ikke stoppet endnu! Se side 3.

Nr. 19 Januar 2014


Pas på pengene! I november afholdt vi et kursus omhandlende ”Bestyrelsens ansvar” i samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Det blev til en hyggelig aften med mange gode emner som blev vendt, og alle kunne supplere med egne erfaringer på en række områder på godt og ondt. Een detalje skulle det vise sig, at de færreste var bekendt med, og netop derfor bringer vi gerne denne information videre her: Oplever man at der bliver hævet penge uretmæssigt på ens konto, så er man sikret og skal i værste fald betale en selvrisiko på kr. 1200,-, og får således sine penge igen via banken. Dette gør sig IKKE gældende for virksomheder og ej heller for foreninger! Forsvinder pengene af den ene eller anden grund, så er det bare ”too bad”! Det vil være rigtigt trist at skulle opleve, og for nogle foreninger vil det være en sand katastrofe. Der er heldigvis langt imellem netbank

indbruddene, men de finder sted, og for hvert år i stigende antal. Og hvad gør man så ved det, når man i forvejen holder hævekort tæt ind til kroppen, og har både firewall, antivirus og andet sikkerhedsudstur kørende på computeren?

en sådan er jo op til bestyrelsen, men man bør nok tage drøftelsen, så alle aspekter bliver vendt.

Tjek eventuelt med eget forsikringsselskab, hvis I i forvejen er forsikret og ellers er der også en mulighed hos www. netbankforsikring.dk, som dækker for op til mere end to millioner, for en pris Tja, som med så meget andet, så er omkring kr. 670,- om året.

der selvfølgelig opstået et marked her, hvor man kan tegne en forsikring lige præcis imod den slags! Om hvorvidt man har behov for

Idræt giver milliardbesparelse! En stor undersøgelse fra konsulentfirmaet DAMVAD viser, at aktivitetsniveauet i DIF-idrætten resulterer i store sundhedsøkonomiske gevinster. Gevinsten er helt op til 1,7 milliarder kroner alene i forbindelse med fire specifikke sygdomme. Det offentlige støtter foreningsidrætten økonomisk, men foreningsidrætten leverer også et

stort økonomisk bidrag den anden vej. Det viser en ny sundhedsøkonomisk undersøgelse, som konsulentfirmaet DAMVAD har udarbejdet for DIF. Undersøgelsen dokumenterer blandt andet, hvad besparelsen udgør for fire specifikke sygdomme: Type-2 diabetes, iskæmisk hjertesygdom (hjertesygdomme forårsaget af åreforkalkning),

brystkræft og tyktarmskræft. Her løber besparelsen ifølge undersøgelsen op i mellem 425 millioner og 1,7 milliarder kroner. (Sakset fra www.dif.dk)


Svend Olsen stopper i 2014 Svend Olsen har valgt at stoppe pr. 1. augusr i år, efter mere end 40 års tjeneste i Tårnby kommune, og ”nogen” besluttede derfor at skulle der siges pænt tak for indsatsen fra foreningerne, så var det oplagt at udnytte, at han er fast inventar ved den årlige uddeling af Foreningslederprisen og Foreningsprisen. Normalt står han pænt i baggrunden og assisterer Vibeke Rasmussen og Terkel Spangsbo med at overrække priserne. Det fik han ikke lov til at nøjes med denne gang!

under lidt mere uformelle former, et sted hvor man kunne få en kold øl og sammen ryge en smøg! Og ja, når Svend ikke vil komme til majestæten,

så må majestæten jo komme til Svend...og det gjorde hun så!

Baggrunden for den lille happening som var arrangeret, var at han fik Dronningens Fortjenestmedalje, da han havde 40 års jubilæum, men han takkede (skriftligt) pænt nej tak til at møde majestæten, da han mente at det var bedre at mødes

Handler du i... på Tårnby Torv? SuperBrugsen har startet initiativet, SuperBrugsen Støtter Lokalt, der går ud på, at hver butik hvert kvartal donerer penge til en række lokale projekter, foreninger eller klubber, der mangler penge til at realisere gode idéer, der giver værdi til lokalsamfundet. Det er kunderne i den enkelte butik, der bestemmer, hvordan

pengene bliver fordelt, og det foregår ved at man tager en rød ”mønt” og stopper i en stemmeboks ud for den klub, man nu ønsker at støtte. I øjeblikket er der blandt andet mulighed for at stemme på KFUM Kastrup blandt tre forskellige. Den som efter en periode har fleste mønter/stemmer vinder og modtager støttebeløbet.

Har I en god ide? SuperBrugsen søger hele tiden flere, de kan hjælpe, så har du en god idé, der kan være med til at skabe glæde og værdi for de fleste, så hent et ansøgningsskema i din lokale SuperBrugsen eller snak med din lokale uddeler.


Pengene sad løst denne dag! I november gik hele 71 indsamlere ud (faktisk flere, eftersom flere gik sammen om den samme indsamlingsbøsse) og skrabede flotte kr. 77.173,- ind på de cirka tre timer man i gennemsnit var ude at gå. I Hovedstaden samlede 3900 indsamlere cirka 5.000.000,- ind og på landsplan blev det samlede resultat kr. 13.528.424,-, indsamlet af i alt 11.733 friske indsamlere! Og hvad gik pengene så til? I år (nu sidste år) gik pengene fra årets Landsindsamling blandt andet til arbejdet i Myanmar, DR Congo, Sydsudan og Syrien. I Myanmar uddeler man nødhjælp til mennesker fordrevet på grund af konflikter eller naturkatastrofer og når forholdene tillader det, giver Dansk Flygtningehjælp bistand

til genopbygning af lokalsamfund ramt af konflikter og katastrofer. I DR Congo hjælper man både med akut nødhjælp til de mange fordrevne, som har brug for mad, rent vand, tæpper, tøj, hygiejneprodukter – og man arbejder med uddannelse, stabilisering og genopbygning. I Sydsudan driver man flygtningelejre, hvor man hjælper flygtninge med de basale fornødenheder såsom vand, mad og tag over hovedet. Man forsøger at finde varige løsninger, så flygtninge kan gå i gang med at genopbygge deres nye liv, og man rydder landminer og andre af krigens efterladenskaber.

per, tøj, vand, husly, hygienekits eller anden form for nødhjælp fra Dansk Flygtningehjælp. Situationen i og omkring Syrien er lige nu verdens største humanitære krise.

Pengene fra Landsindsamlingen gør det muligt at planlægge og udføre den bedst mulige hjælp, når katastrofen rammer og hverdagen forvandles til kaos på grund af krig og konflikter.

I og omkring Syrien har mere end 500.000 fordrevne modtaget tæp-

Heste og spejdere samles... For første gang opføres et rideanlæg med plads til en række andre brugergrupper. Heste og ryttere i Løgstør Rideklub vil i fremtiden dele deres nye faciliteter med spejdere, cyklister og løbere. Lokale og Anlægsfonden har deltaget i udviklingen af projektet og støtter det nu med 7 mio. kr. Det typiske rideanlæg skal være en lukket facilitet, hvor der kun er adgang for ryttere! Den tankegang har Lokale og Anlægsfonden længe forsøgt at udfordre. Mange rideanlæg er på samme tid natur-

skønt og bynært placeret, og det virker oplagt, at rideanlæggene også kan bruges som samlingssteder og støttefaciliteter for de andre, der udfolder sig aktivt i naturen. Landets første eksempel på, at et rideanlæg indrettes til andre brugergrupper end ryttere, bliver opført i Vester Ørbæk nær Løgstør. Her bliver der plads og faciliteter til friluftsfolkene fra FDF, cyklisterne fra Løgstør Mountainbikeklub og hunde-entusiasterne i Løgstør Hundeklub. Derudover vil

en række selvorganiserede brugere - som fx løbere og vandrere - blive inviteret indenfor som brugere af det nye natur- -og ridecenter. Projektet er tegnet af Tegnestuen LBB3. Vesthimmerlands Kommune støtter projektet med 3 mio. kr. Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 7 mio. kr. I alt vil projektet koste 24 mio. kr. at opføre. (Sakset fra www.loa-fonden.dk)


Fælleskontoret tilbyder...! Husk at bruge Foreningernes Fælleskontor, vi er til for jer! Sekretæren er til at fange tre gange om ugen, og du kan altid se hvornår på www.taarnbynet.dk - og mailen, tfr@tfr.dk, tjekkes dagligt flere gange. Og hvad er der så at byde på? • Udlejning af telte, 3 styk a 6 x 6 meter i meget kraftig kvalitet, alt pakket på en trailer. • Et Partytelt på 8 x 4 meter. • Udlån af projektor og eventuel tilhørende bærbar PC.

• Kopiservice til en billig penge. Der kopieres i farver og sort/ hvid, duplex, A4 og A3 og der kan både foldes og hæftes i een arbejdsgang. • Udlån af flag. Vi har fra 56 forskellige lande(!), og flere af dem i to størrelser! • Hjælp og rådgivning i forbindelse med ansøgninger. • Udlån af diverse kabeltromler og forlængerledninger. Kontakt sekretæren på tfr@tfr.dk eller 3250 5290.

Har I en ”frivillig-ansvarlig”? Få en frivillig-ansvarlig! Uden frivillige, ingen forening – så enkelt kan det siges. En velfungerende forening kræver frivillige på mange niveauer: Fra bestyrelsen, som lægger den overordnede strategi til forældre og aktive, der hjælper med praktiske opgaver i hverdagen og ved arrangementer i foreningen. DIF anbefaler, at alle foreninger får en frivillig-ansvarlig, som sørger for at koordinere og organisere frivilligheden i foreningen. En frivillig-ansvarlig kan være én person eller et team. DIF anbefaler, at den frivillig-ansvarlige er medlem af bestyrelsen, og at der ikke er personsammenfald med andre poster som fx formand, kasserer, ungdomsformand mv.

Den nye funktion som frivillig-ansvarlig ligger i forlængelse af DIF’s anbefaling om, at foreningen laver en plan for det frivillige arbejde – en frivillighedsstrategi. Hvad er den frivillig-ansvarliges funktion? Den frivillig-ansvarlige skal ikke lave listen over, hvem der kører til kamp, men skal sikre, at en af forældrene tager opgaven som kørselskoordinator. Den frivillig-ansvarlige skal heller ikke sørge for, at nye medlemmer bydes velkommen i klubben, men organisere at andre tager opgaven med at lave en velkomstfolder og byde velkommen. Man kan sammenligne en frivillig-ansvarlig i foreningen med en HR-ansvarlig i erhvervslivet. Ofte vil den frivillig-ansvarlige være en udadvendt person, som er god til at kommunikere, og som kan sætte tingene i system.

Hvad laver en frivillig-ansvarlig? • Skaber overblik • Finder frivillige • Organiserer hverdagen • Plejer og anerkender de frivillige • Gør de frivillige endnu bedre Hent eventuelt folderen ’Pas godt på de frivillige: Få en frivilligansvarlig’ på www.dif.dk (Sakset fra www.dif.dk)


SKOLEREFORMEN - KOMMER DEN OS FORENINGER VED?? På valgmødet i efteråret var det tydligt at flere var meget interesserede i at høre om skolereformen og hvilken betydning den ville få for vores foreningsliv i Tårnby. Der var mange spørgsmål og ingen svar. Svarene er vi ikke kommet nærmere, men nu har man så småt taget hul på de indlende drøftelser. Og hvad er det så lige med den skolereform, som gør at foreningslivet nu pludselig skal inddrages? De fleste har nok hørt lidt, men hvad er det helt præcist som skal ske? Man indfører blandt andet et begreb som hedder den Understøttende undervisning, hvor ideen er at i indskolingen lægges mere undervisning på pædagoger og øvrige faggrupper (foreningerne/ idrætsklubberne) og en mindre del på lærerne. Foreningerne er ikke for-

pligtet til at tage del, hvis man ikke ønsker det/ikke har kapacitet til det, men kan byde ind, hvis man har noget relevant for skolebørnenes udvikling at byde ind med. Det er ikke intentionen at de frivillige skal overtage lønnet personales opgaver, men at begge parter skal have noget (lige meget) ud af projektet. Det kan blandt andet ske ved at foreningslederen/ instruktøren lønnes for indsatasen eller at en sum penge tilgår klubben. Klubbens økonomi må ikke bliver belastet af en aftale, så et ”merslid” på bolde eller andre effekter kan der kompenseres økonomisk for - indenfor de økonomiske rammer der nu engang er. Nyt er, at skolen nu skal vare længere, men omvendt ikke kun byde på traditionel undervisning, men netop være afvekslende, og så kommer der mere fokus på idræt, sundhed og det at holde sig i bevægelse.

JA!

Ønsker man som forening at byde ind med noget, så skal det altså være i tidsrummet frem til kl. 1600, og ikke efter, hvor de fleste jo normalt først starter op. Det er naturligvis ikke alle som har de muligheder grundet arbejde, men måske nogle af de unge ledere/instruktører kan byde ind her, og måske også tjene en lille skilling som alternativ til jobbet i Netto eller lignende fritidsjob? Det er mit indtryk at man kan byde ind med alt lige fra et fast ugentligt program punkt til samtlige skoler i kommunen, til et enkelt projekt et par timer i en enkelt uge i en enkelt skole. Planen er, at ”alt det nye” skal træde i kraft pr. 1. august 2014, men mon ikke nogle af tiltagene først kommer i gang senere. Lyder det interessant eller giver det anledning til spørgsmål, så ring eller skriv gerne til kontoret, så skal jeg svare eller videreformidle en kontakt til rette person. tfr@tfr.dk eller 3250 5290.


SKOLEREFORMEN Hvad har andre gjort? Nogle foreninger har allerede gode erfaringer fra samarbejde med skolerne, mens andre er mere usikre på, hvad folkeskolereformen kommer til at betyde for deres hverdag. I DGI Storkøbenhavn har man samlet en række eksempler, der beskriver gode erfaringer med samarbejde mellem skole og foreninger. Det gælder bl.a.: Grønnemose Skole i Gladsaxe. Skolen har siden 2012 haft en idrætsprofil med to elementer: profil-timer i idræt og bevægelse i fagene, og alle skolens elever har med profil-timerne to ekstra lektioner pr. uge med idræt og bevægelse. Mange af profil-timerne gennemføres i samarbejde med lokale idrætsforenin-ger, bl.a. deltager eleverne på 1. årgang i et ishockey-forløb i samarbejde med

Gladsaxe Ishockey. Valhøj Skole i Rødovre. Valhøj skole sætter fokus på bevægelsesglæde, moti-on, leg og socialt samvær som en naturlig del af skolegangen. Bl.a. arrangerer Valhøj Skole ”Klubbernes dag”, hvor 0.-5. klasser prøver forskellige idrætsgre-ne hos lokale idrætsforeninger i Rødovre. Skolen ved Nordens plads på Frederiksberg. To klasser fra mellemtrinnet på Skolen ved Nordens Plads, som er en specialskole for børn med autisme, går til atletik hver onsdag i Frederiksberg Handicap Idrætsforening. Klassens pæda-goger følger børnene på vej og støtter op, mens trænere fra foreningen vare-tager aktiviteterne. Hensigten

er at give foreningsuvante børn succesoplevel-ser med at dyrke idræt og mod på at blive medlem af den lokale idrætsfor-ening. GFO Svøm i Gentofte. Den 1. august 2011 blev den traditionelle skolesvømning i Gentofte Kommune omlagt. Nu hedder det GFO-svøm, og det er instruktører fra svømmeklubben, der tilrettelægger undervisningen. Undervisningen fore-går i formiddagstimerne og de tidlige eftermiddagstimer, hvor skolernes ske-maer får et ”hul” på godt to timer til denne aktivitet. Da aktiviteten således ik-ke foregår i skoletiden, er det pædagoger fra GFO’erne, der ledsager børnene, og ikke skolelærere. (Sakset fra www.dgi.dk)

DATOER DER SKAL HUSKES! 15. februar! Har du et godt bud på hvem som fortjener en af KTIS Idrætspriser, så er det nu at du skal komme med dit bud! Der er tre priser, som der skal uddeles: • Tårnby Kommunes Idrætspris

• Tårnby Kommunes Idrætslederpris samt • Kastrup- Tårnby Idrætssammenslutnings idrætspris ”ÅRETS FUND”. Indstillinger sendes til kontoret eller KTIS formand Jørgen Jørgensen, jjvvs@mail.dk.

1. marts! Husk den sædvanlige deadline omkring 1. marts overfor kommunen, hvis I søger om brug af haller, skal aflevere regnskab for

foreningstilskud og lokaletilskud, og så er der ikke mindst frist for ansøgninger til Initiativpuljen samt Udviklingspuljen! tilhørende bilag og der skal indstilles til idrætspriserne!


GRATIS ONLINE KURSUS Er Det Bestyrelsen Der Skal Tømme Skraldespanden...? - Eller Er Det Bestyresens Pligt At Skraldespanden Bliver Tømt? DIF tilbyder nu et nyt gratis online kursus for bestyrelsesmedlemmer i de danske idrætsforeninger. Kurset tager udgangspunkt i klassiske problemstillinger inden for bestyrelsesarbejde og vil derudover løbende blive udvidet.

”Vi ved, at flere bestyrelsesmedlemmer landet over har flere udfordringer i det daglige arbejde. Det her online kursus er en ny måde at hjælpe foreningerne på, og vi håber, at de vil benytte sig af tilbuddet,” siger Jon Mortola Hansen fra DIF Uddannelse.

www.dif.dk for at få adgang til kurset. (Sakset fra www.dif.dk)

Det nye kursus tager cirka en time at fuldføre. Brug QR koden her på siden eller gå på DIF’s hjemmeside

KREATIV IDEUDVIKLING Går du nogle gange i stå, når der skal udvikles nye ideer? Så har du den 5. marts mulighed for at få et værktøj til idéudvikling, som du kan bruge i din bestyrelse, dit udvalg eller din lokalforening. Med udgangspunkt i værktøjet Ideku, får du både mulighed for at udvikle på dine egne projekter, men du får også læring i, hvordan du kan bruge værktøjet hjemme i organisationen sammen med andre frivillige.

Du får • Et idéudviklingsværktøj du kan bruge i din egen organisation • Udvikling af egne ideer

frivillige i DUFs medlemsorganisationer og deres lokalforeninger, der arbejder med projekter, facilitering eller idéudvikling.

Underviser er Loa Gottlieb, konsulent med speciale i innovative, kreative og samarbejdsudviklende processer.

Tilmeld dig her: http://congresso. duf.dk/index.php?id=503

Fyraftensmødet foregår den 5. marts 2014 kl. 17.00-20.00 hos DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø. Mødet retter sig mod ansatte og

Er jeres forening ikke organiseret under DUF, så prøv at tjekke værktøjet ud her, hvor det faktisk kan købes hjem for en billig penge - uden kurset: http://www.alt4kreativ.dk/idekuen.aspx


www.SPILSPILLET.dk Er du til lidt let underholdning uanset om du er sportsmand (eller -kvinde!) eller ej- så er spilspillet. dk værd at prøve. Du kan dyste mod andre - og er du god kan du prale med din viden på facebook. Spillet er udviklet i et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund og Danske Spil. Formålet med spillet er at udfordre sportsinteresserede på deres viden om sport. Det kommunikerer samtidig, at aftalt spil, spil på egne kampe og lignende er uetisk og forbudt ifølge DIF-idrættens regler, og hjælper til at forstå hvorfor reglerne er som de er.

Du kan finde information om DIF’s matchfixingregler på: stopmatchfixing.dif.dk Spil Spillet kan anvendes på de mest almindelige typer af mobile enheder og computere. For at spille spillet skal du have adgang til internettet. Systemet er

optimeret til de seneste versioner af Internet Explorer, Firefox, Chrome og Safari på Windows 7+ og Mac, samt de mobile styresystemer IOS 7 og Android version 2.3 og version 4.x. (Sakset fra www.spilspillet.dk)

Det koster dyrt i spillet, hvis man ikke kan svare rigtigt på matchfixingspørgsmålene.

FRIVILLIGBØRSEN...en ide? En FrivilligBørs er en markedsplads, hvor foreninger, virksomheder og kommunale institutioner møder hinanden for at lave aftaler om at bytte ydelser eller indgå et samarbejde på frivillig basis.

ske 1 1/time, hvor selve børsdelen stod på. Efterfølgende blev der spist pindemadder, udvekslet erfaringer og netværket blandt de mange deltagere.

Gladsaxe Kommune afholdt for første gang en FrivilligBørs mandag d. 23. september kl. 16-19.

FrivilligBørsen skabte i første omgang mulighed for praktiske aftaler, men på sigt forhåbentlig grundlag for gode og varige sociale partnerskaber.

Her mødte 39 forskellige frivillige foreninger, kommunale institutioner og lokale virksomheder hinanden. Ca. 100 deltagere hørte om hinandens aktiviteter og indgik aftaler om samarbejde og hjælp på kryds og tværs, og 64 aftaler blev underskrevet i løbet af den hekti-

Til lejligheden var lavet et børskatalog hvori man oplistede hvad der blev ”tilbudt” og hvad der var ”efterspørgsel” på. Hver gruppe var underinddelt i ”Lokaler og Materiel”, ”Kultur, Oplevelser og

Aktiviteter”, ”Rådgivning, Markedsføring og Erfaringsudveksling”, ”Foredrag, Kurser og Undervisning” samt ”Praktisk Hjælp og Frivillige”. Måske en ide at prøve af her i Tårnby...?


SundhedsCenter Tårnby

Ledelse med kærlighed & konsekvens SundhedsCenter Tårnby inviterer trænere og forældre fra elite klubber og foreninger i Tårnby til foredrag ved Lars Godbersen leder af Flying Superkids. Flying Superkids er en gedigen international showsucces, hvor det er børn, der sættes i scene. Samtidig er det et stort pædagogisk projekt. En sikker hånd om pædagogikken og ledelsesformen er essentiel, når man rejser rundt i verden med børn, teenagere og deres forældre. Med udgangspunkt i sine egne praktiske ledelseserfaringer fortæller Lars Godbersen levende, inspirerende og hudløst ærligt om bl.a. fejl, læring, konflikter, rummelighed, motivation og pædagogik. Samtidig får deltagerne en stærk indsigt i hans ledelsesfilosofier og hvorfor hans projekt ser ud til at skabe en enorm livsglæde hos de involverede børn.

Dato: tirsdag den 8. april 2014 kl. 19.15-20.45 Sted: SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th., Kastrup Tilmeld dig/jer på mail foredrag.sc@taarnby.dk eller telefon: 3247 0079 Det er gratis at deltage – vi serverer let forplejning Hilsen SundhedsCenter Tårnby


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.