Jubilæumsbog 50 år tfr

Page 1

50 ÅR TÅRNBY FORENINGS RÅD 50 ÅR JANUAR 2016

INDTRYK FRA TÅRNBY FORENINGS RÅD PARAPLY-ORGANISATION i 50 ÅR JANUAR 2016

Tårnby FORENINGS RÅD 50 ÅR 1

JUBILÆUMS-PAMFLET I ANLEDNING AF K.T.U.R. / TFR’s 50 ÅRS JUBILÆUM JANUAR / FEBRUAR 2016


rnby å T l i t e k k y l l nt ti e j t r o f l e v g um æ l i b u j s Et stort o r å ’s 50 d å R s g n i n Fore Det er stærkt og det er godt gået. Det helt centrale er, at velfungerende samfund kræver forpligtende fællesskaber på tværs af samfundslag. Moderne, diverse samfund kræver social kapital der bygger bro. Det er derfor ligeså meget den sociale opsplitning og forskellen i livsmuligheder, som den konkrete økonomiske ulighed, som underminerer fællesskabet. Derfor skal vi organisere os. Fordi civilt engagement gavner såvel samfund som den enkelte deltager, men også fordi vores fællesskaber langsomt smuldrer, hvis vi ikke skaber en slagkraftig modkraft. For 50 år siden var det en gruppe af yngre pionerer, herunder Terkel Spangsbo og Poul Feldvoss, der organiserede de unge i et netværk, der kunne presse de kommunale myndigheder, så der skabtes de rette forhold for aktivitetsudfoldelse i kommunen. I takt med udbygningen af velfærdsamfundet, herunder fritidslovgivning om tilskud, lokalebenyttelse og kurser, blev varetagelse af foreningernes interesse det primære. Se blot på TFR’s formål: varetage fælles interesser for foreninger i Tårnby Kommune, formidle kontakt mellem kommunens foreninger, arrangere fællesmøder, konferencer o.l., vejlede i foreningsarbejdet og indsamle oplysninger om foreningernes arbejde og publicere dette. I dag ser folk tv og går mindre til mø-

Ejnar Luduch er selv aktiv foreningsmand i den filipinske venskabsforening Pugad. Her er han aktiv som kulturudvalgsformand, hvor han døber en håndbygget robåd hos Roklubben Øresund ved arrangementet Spræl i Havnen i september 2015.

der og tilsyneladende kan internettet opfylde alles behov til enhver tid; det er derfor at netop social kapital og civilt engagement får demokratiske samfund til at præstere bedre på en lang række områder. Det giver velfærdsprogrammer, og generel befolkningstilfredshed. Lad mig nævne sundhedsugen, frivillighedsdag, Stjerner i natten, foreningsweekend, Spræl i Byen, Spræl i havnen. Og i denne kommune har vi et højt aktivitetsniveau i forenings- og idrætslivet, hvoraf en del af æren tilfalder TFR og KTIS. Vi ved også, at mange brænder stærkest for deres egen forening, det være maleren, radioamatøren eller spejderen og i enhver paraplyorganisation, så er den skabt, formet og levet i af andre. Derfor er det kunsten at få medlemmerne til at tage et ejerskab og forsvare organisationens værdier – og også her ser det ud til, at det er lykkedes TFR ( KTIS ) at balancere disse to retninger, så der er plads til engagement og entusiasme i den enkelte forening og et arbejdende fællesskab båret af fokus

på opgaven og den enkeltes arbejdsindsats i de større fællesopgaver. Det er aktive, levende mennesker der i fællesskab udvikler og udvikles – og dette er et enormt aktiv i enhver kommune. Så tak for jeres indsats og det store og dygtige arbejde der er udført i de sidste 50 år. Skal jeg så til sidst kigge fremad, så tror jeg, at vi bliver stærkere, mere professionelle og kan få mere ud af de ressourcer vi råder over ved et endnu tættere samarbejde mellem kommunen og TFR. Stort tillykke. Einer Lyduch Formand for Kultur- og Fritidsudvalget

Festtalen ved 25 år jubilæet

2 Tårnby FORENINGS RÅD 50 ÅR

På bagsiden af pamfletten, der indkaldte til 25 års jubilæet, skrev Poul Feldvoss:

Fra Poul Feldvoss’ 50 års fødselsdag i baghaven på Pyrus allé. I midten Kim Fredsbo, byrådsmedlem for Fremskridtspartiet. Til højre Ninna Feldvoss.

Først i 60’erne begyndte en klubvirksomhed i menighedshuset i Kastrup. Børn, der havde mødt hinanden på svagbørnskoloni, var ikke så svage længere; og fortsatte i børneklubben, da de blev gamle nok. Møderne var åbne for alle – til en jazzaften kom 15, til et erhvervsorienteringsmøde kom over 100, og en dag var det paneldiskussion om ”Ønsker til udviklingen på fritidsområdet”. I panelet sad repræsentanter for en idrætsforening, en politisk ungdomsorganisation, for spejderne og for ungdomsmøderne. Der var flere lighedspunkter end forskelle i fremtidsønskerne, og der var masser områder, hvor foreningerne kunne arbejde sammen om

løsninger. Det kom til at dreje sig om anskaffelse af lokaler og fælles konturhjælp. Panelmødet førte til dannelsen af Kastrup Tårnby Ungdoms Råd nogle måneder senere. Ad snørklede veje fik Rådet sæde i det daværende Ungdomsnævn og kunne tage del i debatten om den nye fritidslov, der var på trapperne. K.T.U.R. har i sine første 25 år levet sammen med denne fritidslov, som blev kaldt for verdens bedste. Den er senere forbedret og har givet nye muligheder. De kommende år skal leves i selskab med Folkeoplysningsloven, som stiller nye krav til samarbejdsevner og -vilje. Det tror jeg K.T.U.R. kan leve op til. Tillykke med jubilæet. Poul Feldvoss


“Kongerækken”

Der har kun været fem formænd i K.T.U.R / TFR. Fra venstre er det Poul Feldvoss, den første og Erik Nielsen, nummer to. John Topp den tredje, Terkel Spangsbo, nuværende.

Terkel Spangsbo var i en periode afløst af TFR’s nuværende sekretær, Michael Pedersen.

Sådan begyndte vi (de) for 50 år siden Det er nu 50 år siden de første 4-5 foreninger i Tårnby gik sammen og dannede Kastrup Tårnby Ungdoms Råd i daglig tale K-tur Af Terkel Spangsbo 4. formand i rækken

Hvad idrætsforeningerne har praktiseret i så godt som hver kommune i Danmark, at gå sammen i en organisation for i fællesskab at pleje sine interesse, er kun få steder lykkedes for ikkeidrætten, og ingen steder har fællesskabet holdt ud så længe som i Tårnby. Med Poul Feldvoss som primusmotor blev der indkaldt til et møde, hvor få foreninger dukkede op – og så var man i gang med den organisation, der i dag kendes som Tårnby Forenings Råd. Hvorfor kunne et foreningssamvirke blive livskraftigt i Tårnby, når tilsvarende forsøg over hele landet stille og rolig ebbede ud efter en kort årrække? Vi plejer at sige, at det var fordi vi havde en duplikator i fællesskab. Og det var og er ikke uvæsentlig, at vi har noget synlig praktiskt, som foreningerne kan være sammen om.

Viden og fælles ønsker I dag er der mere end 80 foreninger samlet under paraplyorganisationen Tårnby Forenings Råd (og godt 40 i læ af paraplyen Kastrup Tårnby Idræts Sammenslutning, KTIS), og det fæl-

lesskab er ikke kun et andelsselskab om en trykkemaskine. Nu kan hver mand jo selv printe indkaldelser og referater på en hjemmeprinter. Vi har stadig kopiering som et stort aktiv. Vi hjælper med opsætning af programmer. Vi kan trykke i farver, folde og hæfte, og nu har vi købt en billig printer, som kan klare A1. Navneskiftet fra Ungdomsråd til Fællesråd kom efter Ungdomsåret i 90’erne. Flere kommuner benyttede lejligheden til at oprette Ungdomsråd med en helt anden dagsorden end Kastrup Tårnby Ungdoms Råd, blandt andet ungdomsrådgivning og da kontoret to gange blev ringet op af selvmordstruede unge, var det tid at finde et andet navn. Samtidig var såvel stiftere af K.T.U.R. og øvrigt aktive foreningsledere ikke længere værdige til at bære betegnelsen ”ungdom”, da de fleste var langtidsholdbare og stadig er det for manges vedkommende. Det blev så Tårnby Forenings Råd. Bestyrelsen i K.T.U.R. blev kaldt forretningsudvalg, så Poul Feldvoss kunne kende forskel på bestyrelserne i KTIS og K.T.U.R. Han var aktiv begge steder.

Fritidsnævn, og som sådan blev unge foreningsfolk nogle af Danmarks første ”civile” deltagere i kommunale udvalg. Det var også en revidering af samme lov som krævede af kommunerne, at der skulle ydes forskellige tilskud til ungdoms- og foreningsaktiviteter. Det betød lokaletilskud til egne eller lejede lokaler – en kæmpe vitaminindsprøjtning, når foreninger fik egne lokaler på fuld tid. Man kunne forlade timetyraniet i lånte klasseværelser og uden skemalægning være aktiv 24/7 på egen matrikel. Formidling om viden og information om praktiske gøremål og regler i foreningslivet har været en stor opgave for TFR og de foreningsledere, som tog en ekstra tørn for fællesskabet ved siden af en typisk meget aktiv indsat i egne foreninger. Der er gennem årene sat flueben ved mange ønskede indsatser og ønsker, dels ved hjælp af tilskud, men så sandelig også ved flid, energi og viden. tsp

To do-liste nu med flueben En ny fritidslov omkring 1970 krævede brugerdeltagelse i det kommunale

Hvad har vi/foreningerne opnået i de 50 år ger, der ønsker egne lokaler, som ikke har det.

Tilskud med egenbetaling Siden først i 70’erne har vi haft medlemstilskud, trænertilskud, kursustilskud og tilskud til egne eller lejede lokaler. Ikke sådan at forstå, at foreningerne får alt betalt. Egenbetaling i form af kontingenter eller overskud på arrangementer og salg af lodsedler er stadig en væsentlig del af økonomien. En 5%-pulje, initiativ- og udviklingspuljer hos Tårnby Kommune har givet økonomi (som sikkerhedsnet) for nye tiltag i foreningerne individuelt eller flere i samarbejde. TFR har også kun kunne gennemføre uddannelserne som lørdagsskoler, foreningslederweekend og

deltagelse i seminar og lignende på basis at donationer fra disse puljer. Vi har udgivet flere foreningskataloger og fritidsaviser samt oprettet netsiden www.taarnbynet.dk, som vi via sekretæren holder ved lige og opdaterer. I flæng kan nævnes tilskud til en trailer og en container som udstyr til Store Legedag. Musik-, teater- og korforeninger har fået lydanlæg med trådløse mikrofoner - mest til brug i foreningerne, men som så meget andet udstyr, vi har, kan det deles med alle foreninger.

Udstrakte lånemuligheder På samme måde passer vi en flagbank, to partytelte (ikke Harald-Nyborg standard), spejdertelte. Projektorer

med bærbar computer. Og ikke mindst har vi en kopiservice med tilhørende rådgivning i tryksags layout. Kopimæssigt er vi fulgt med tiden. Kan nu printe i A1 størrelse, hæfte og folde og laminere - dog kun til og med A3-formater. Uden TFR ingen fritidsudstillinger, ingen Spræl i Havn & By, Foreningslederweekend, lørdagsskoler plus alt det løse. Meget lidt af ovenstående kunne gennemføres, hvis vi ikke havde fået økonomisk opbakning hos kommunen. Vi har brugt mange offentlige midler, men er ubeskedne nok til at mener, at vi har forvaltet pengene godt. tsp

Tårnby FORENINGS RÅD 50 ÅR 3

De bløde værdier kan ikke listes op eller tælles, men alle foreningsledere der har deltaget i Fritidsudstillinger, Spræl eller Foreningslederweekend har hentet værdier hjem personligt og til brug i foreninger. Sekretær og forretningsudvalg (TFR’s bestyrelse) yder rådgivning og står for planlægning og meget af gennemførelse af fællesarrangementer. Det er noget lettere på hardware-siden. Her har især de forbedrede lokaleog anlægsforhold været det mest positive for foreningslivet. Vi har fået lokaler og baner til udfoldelse af den centrale hobby, og vi har også fået lokaler, så det sociale samvær har fået gode kår. Der er meget få forenin-


Idé og initiativ-manden Poul Feldvoss Det var som medhjælper på en svagbørnskoloni, at Poul Feldvoss mødte børn fra datidens klondyke-område på Vestamager. Da kolonien sluttede stiftede han sammen med flere andre Kastrup Børneklub. Herfra var der ikke langt til Kastup Ungdomsmøder, der inddirekte førte til K.T.U.R.

4 Tårnby FORENINGS RÅD 50 ÅR

Poul var efter realeksamen i 1961 medhjælper på kommunens svagbørnskoloni. Her havde han en del børn fra Kastrup og det, der dengang var klondykeområde ude på Vestamager, mange af dem havde det svært. Det gjorde stort indtryk på ham. Efter opholdet stiftede han - med flere - Kastrup Børneklub, som var en realitet i 1962, den holdt til i Kastrup Menighedshus. Kastrup Ungdomstmøder startede i september 1963, bl..ndt andet med medhjælpere fra Børneklubben. Senere var en gruppe unge fra Ungdomsmøderne med til at danne K.T.U.R. formelt i 1966. Poul og Ninna boede sammen fra 1967. De blev gift og boede i Vordingborg, til Ninna var færdig med seminariet i 1970. Nogle af de ældste medlemmer i børneklubben førte arbejdet videre hjemme i Kastrup. Jørgen Kristensen. seminariekammerat var formand. Hjemkommet fra Vordingborg kastede Poulsig ind i ungdomsarbejdet - og det politiske - igen. - Han blev medlem af Fritidsnævnet i kommunen. Han kunne Fritidsloven på fingrene. Han blev valgt til kommunalbestyrelsen i 1978 for Solcialdemokratiet. Der sad han bl.a. i Kulturelt Udvalg og var formand for samme gennem ca. 20 år. Poul sad i kommunalbestyrelsen i 28 år, valgte ikke at stille op i 2005, fortæller Ninna Feldvoss. - Pouls mål var at få sat noget i gang. Når først det var sat i gang, ville han hellere støtte op om selve projektet med andre som ledere, og sætte nyt i gang.

Ud fra undervisning - ind hos kultur Det, der ”harmede” Poul var, at de undervisningsrelaterede tiltag eksempelvis interessegrupper og aftenskoler. Han arbejdede blandt andet. via sit sæde i socialdemokratiets hovedbestyrelse for at få foreningslivet rykket fra undervisningsministeriets regi til kulturministeriet. Første dublikator på sprit - Den praktiske start på for-

eningskontoret var, at Poul tik fat i en aflagt spritduplikator, som blev stillet på 1. sal i Poul og Ninnas hus på Pyrus Alle. Der kunne foreningerne så komme og få trykt deres foreningsblade. - Jeg husker endnu duften af duplikatorsprit! , fortæller Ninna Feldvoss. - Der kom flere på besøg for at få at vide, hvordan man oprettede en forening, eller for at få et godt råd som om hvordan man kunne henvende sig til kommunen. Alt det som nu finder sted på TFR’s kontor. - Foreningerne var i det hele taget hans hjertebarn. Han tog ud til foreningerne, eller inviterede dem hjem for at høre, hvad deres problem var. Det var det samme i hans tid som folkevalgt - på hans kontor på kommunen, eller hjemme. Der var så at sige åbent hus. Han hjalp med at skrive ansøgninger, hvis nu foreningen ikke selv så godt kunne.

Det første hus I 1970 ”fandt” Poul et tomt hus, der skulle rives ned Rosenlund ved siden af Kastrup Kirke, og fik lov til at råde over det og organiserede brugte møbler, radiatorer osv. Stedet fungerede som en slags ungdomsklub for de større børn fra børneklubben, som stadig voksede, huske Ninna. Der var ikke så mange fritidshjem eller børnehaver dengang, og børnene blev passet hjemme, (men passede vist mest sig selv, red.) - Poul var i det hele taget meget optaget af at skaffe huse! Han kom hjem fyr og flamme, da han havde ”fundet” en nedlagt tobaksfabrik på hjørnet af Englandsvej og Løjtegårdsvej (nu fysioterapiklinik) - Der blev blandt andet lavet en lille scene til Teatergruppen Team, hvor Terkel Spangsbo kom med. Der blev hentet gamle biografstole fra den netop lukkede Aladdin Bio. Der var mange vidt forskellige foreninger, der selv indrettede lokalerne og dermed opnåede at have deres eget lokale i stedet for et klasseværelse med begrænset brugsret. Pouls kongstanke var ”Et

Kulturminister Niels Mathiasen kom ofte på besøg på Løjtegårdsvej enten fordi han var socialdemokraternes folketingskandidat eller for som her at deltage i indvielsen af ”Foreningshuset. Klip fra Amagerbladet.

Foreningernes Hus.” Han elskede når foreningerne brændte for deres sag og ville gerne virke for, at de ikke var nødt til at bruge al deres tid på bankospil, trykning af blade mm. for at få økonomien i foreningen til at hænge sammen - og i stedet bruge energi på det, der var foreningens formål. Kulturminister Niels Mathiasen kom på besøg ved indvielsen, der var i 1971. Han var Socialdemokratiet Kastrup/Tårnby folketingskandidat. - Det kunne ind imellem være op ad bakke at vinde gehør for ideerne i kommunalbestyrelsen, også fra egne partimedlemmer i socialdemokratiet, men Poul fandt vej til midler i lovgivningen. K.T.U.R. fik en sekretær ansat, Kirsten Adamsen. (så fik jeg lidt mindre at lave! Vi var de eneste, der kunne læse Pouls håndskrift, sagde han.)

Foreningsbrochure - K.T.U.R. (og den kommunale forvaltning?) lavede en foreningsavis, som gjorde folk opmærksomme på, hvad der var af foreninger i kommunen. Poul interesserede sig ikke specielt for, hvad foreningerne lavede, men i deres engagement. Det menneskelige samvær,

siger Ninna Feldvoss. - Poul var også opsat p at få de forskellige forenin ger til at arbejde samme og udnytte hinandens kom petencer. Jeg har været me ude til utallige foreningslo kaler og sportsanlæg og s på gulve, omklædningsrum belysning, fliser, til jubilæe med meget mere. Da Tårnby Skole blev ned lagt i slutningen af l980’er ne fik Tårnby Teater og for eningsrådet lokaler på Eng landsvej 290. Poul havde e kæmpe netværk. Han kunn ikke gå ti meter, uden ha lige mødte en, han skull snakke med. - Hvor familien skull holde Sankt Hans afhang a i hvilken forening han skull holde tale. Han gik på pen sion i 2005 og døde i 2010 - Han blev mere efter tænksom på sine gaml dage og ville gerne hav mere tid til at læse og skrive - og til sin familie, minde Ninna Feldvoss. j


Kirsten Adamsen ved en nyerhvervet (1972) skrivemaskine med lang valse. Så slap hun for at klippe stencils over, når der skulle laves blade med to sider i A5 størrelse

Luksus - K.T.U.R. får sekretær K.T.U.R./TFR var ikke blevet, hvad vi er i dag uden ansatte sekretærer, som havde forståelse for, hvad foreninger er og hvilke underlige mennesker foreningsledere er. Kirsten Adamsen var den første og gav K.T.U.R. et fundament, der er bygget videre på. Kirsten Adamsen var K.T.U.R.s første sekretær og den eneste lønnede medarbejder i de svære startår. - Jeg arbejdede til 17 kroner i timen 12-15 timer om ugen, men det var fint dengang. Privat havde jeg helt små

børn, så det var fint med deltid. Først var vi i en nedlagt bagerbutik på Amager Landevej, kort tid efter flyttede vi sammen med en række foreninger til Cigarfabrikken på Løjtegårdsvej. Fabrikslokalerne var noget gammelt lort, og jeg måtte eksempelvis selv sygardinerne til mit kontor. - Jeg tog telefon og var sekretær for bestyrelsen, sørgede for at breve blev besvaret og duplikerede medlemsbladet. - Jeg havde en lille pengekasse, som jeg en gang imellem fik fyldt op med penge til indkøb mv. Det var før vi fik kommunale tilskud. - Det var hyggeligt og frie forhold.

Jeg kunne bare sætte en seddel på døren, hvis jeg skulle over og kopiere på AV-Centralen. - Vi havde en kæmpe gammel duplikator. Det var meget primitivt og klubblade og vores egne udsendelser blev skrevet på stencil. Senere fik vi samarbejde med AV-Centralen på Fuglebækvej, så vi kunne sætter billeder og tegninger på elektro-stencil. Det var en smule mere professionelt, men det var jo lærernes område, så vores/min tilstedeværelse på centralen blev tålt. - Det skal være rigtige ildsjæle, hvis sådan en organisation som K.T.U.R. og fælleslokalerne skal fungere og det var der. Jeg mødte Poul Feldvoss, mens han var skolelærer, og jeg kan godt savne Poul og hans evner. Jeg startede nyt job i november 1978, hvor Poul Feldvoss blev indvalgt i kommunalbestyrelsen. Terkel var dengang formand for teatergruppen Team. - Terkel var der jo meget, da teateret holdt til i huset. Det største lokale var ombygget til teater og værksteder. Vi så flere forestillnger og mine børn var meget glade for forestillingerne for børn som Dyrene i Hakkebakkeskoven. jli

En ildsjæl i sekretærstolen En sekretær med forståelse for foreninger og ikke mindst foreningsledere er guld for TFR og forretningsudvalget. Sådan en sekretær har TFR fået i Michael Pedersen. Han kender foreningslivet indefra som leder i FDF Korsvejen og en lang karriere i TFR.

udvalget, der består af både brugere, foreningsrepræsentanter og politikere, ligesom han i egenskab af sekretær sidder med i TFRs forretningsudvalg. - Men jeg valgte at trække mig fra udvalgene, da jeg blev sekretær for at undgå habilitetsproblemer, og jeg har været sekretær for foreningen siden. Jeg føler mig godt klædt på til opgaven i forhold til arbejdet med kommunen, da jeg jo har masser af erfaringer fra udvalgsarbejdet. Jeg arbejder tre valgfrie dage om ugen, og det passer fint med mit andet arbejde som brandmester. Udover arbejdet i TFR er Michael Pedersen fortsat meget aktiv i FDF Korsvejen og er medarrangør af Korsvejsmarked. Han er kasserer i FDF og har været det i mange år. Hver tirsdag er han i spejderhuset og laver mad til spejderlederne, som de kan hygge sig med, når ungerne er sendt hjem. jli

Et par eksempeer på leverede tryksager i A3 fra 1988. Sekretæren på øverste blad hedder Lars Strunge. Nu kan vi levere kopi i A1-størrelse.

Tårnby FORENINGS RÅD 50 ÅR 5

Michael Pedersen startede som leder af FDF Korsvejen for mange år siden, og kom ad den vej ind som FDF’ernes repræsentant i foreningsrådet. Han blev valgt ind i Forretningsudvalget i starten af 2000’erne, og han blev formand i en kortere årrække som afløser for TFR’s daværende formand Terkel Spangsbo, trængte til en pause for at hellige sig udviklingen af Tårnby Bladet. Efter et par år byttede de to ”kasketter” tilbage igen, og Terkel Spangsbo kom tilbage i formandsstolen, hvor han har siddet solidt siden. Jobbet som foreningens sekretær kom i 2009, da Henrik Fehrenkamp stoppede. - Det passede med, at jeg var nået til et sted i mit liv, hvor jeg havde tid og overskud til det, og hvor jeg tænkte, at det kunne være sjovt at bruge noget krudt på. Michael Pedersen har siddet i både foreningsudvalget og folkeoplysnings


Et succesfuldt lokalt lokale-tiltag

Foto fra indvielsen af foreningshuset på Løjtegårdsvej 157. I midten ses Erik Nielsen, på daværende tidspunkt medlem af SFU, senere formand i K.T.U.R. Herren med det høje hår er Poul Feldvoss, der trods han ikke længere sad i bestyrelsen for Ungdomsrådet, var aktiv deltager og inspirationskilde i paraplyorganisationens arbejde. Kvinde i biografstolen er Lone Carlsen fra Teatergruppen Team. Fotograf: Preben Jensen. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5847

Ved siden af en løbende, evigtvarende uddannelse er egne lokaler et livsgrundlag for foreninger. Er stort skridt for mange foreninger blev taget, da K.T.U.R. kastede sig ind i eksperimentet Foreningshuset på Løjtegårdsvej 157. Her flyttede fra starten Teatergruppen Team, senere Teatergruppen Kastrup, nu Tårnby Teater ind (foto tv. taget i teatersalen med interiør fra den nedlagte Aladdin-biograf på Amagerbrogade). SF Ungdom, SFU, KTH, Kastrup Tårnby Håndboldklub, AB Boldklub af 1970, Amager Smalfilmklub (som leverede de to personer til venstre i billedet), Tårnby Socialdemokratiske vælgerforening og K.T.U.R. flyttede ligeledes ind. Økonomien blev delvis klaret ved et kommunalt tilskud efter 75%-reglen i Fritidsloven. 75%-reglen gav tilskud til lejede eller egne lokaler alt efter andelen af børn og unge under 25 år. Tårnby Teater udviklede sig med børne-, ungdoms- og voksenhold. Senere gadeteater overalt i Norden og sendte flere medlemmer afsted til professionelle karrierer på scenen og bag kulisserne. Fodboldklubben AB af 1970 har nu 100’vis af medlemmer, eget klubhus og spillere i alle grupper. Det samme har Tårnby Håndboldklub.

Lederne kan ikke få viden nok

6 Tårnby FORENINGS RÅD 50 ÅR

6 Tårnby FORENINGS RÅD 50 ÅR

Fra starten var det de praktiske foreningsgøremål, som K.T.U.R. satsede på at løse for foreningerne. De praktiske gøremål handlede dengang som nu om at dygtiggøre foreningsfolk. Man skulle ikke have mange medlemmer, før kassereren ikke længere kunne nøjes med en cigarkasse og en lille billig lommebog med en kolonne til indtægter og en til udgifter. Vi fik en lokal sparekasse til at arrangere kasserer/ bogholderi kurser for os i lækre undervisningslokaler, udlevering af kolonnebøger til dobbeltbogholderi og et

traktement ved kurserne, som fik kassererne til at føle sig meget betydningsfulde. I forbindelse med den tekniske udvikling på tryk- og kopieringsområdet sendte vi også foreningsredaktørerne på kurser. Vi brugte også i stor udstrækning kurser hos Dansk Ungdoms Fællesråd. Sidstnævnte bragte os som en bonus i kontakt med andre foreningsfolk som fodterapeuternes faglige klub og Fremskridtpartiets Ungdom. Vi blev klogere på mange områder. Den helt store inspiration til bredere undervisning

af foreningsfolk fik vi, da Idrætssammenslutningen, KTIS, inviterede nogen af os med til KAI’s weekendkurser på Kollekolle. Luksus og viden på samme tid. KAI var og er fortsat paraplyorganisation for idrætssammenslutningerne i Københavns Amt. Ved fremkosten af den lovpligtige 5%-pulje (omtalt andetsteds) kom muligheden for, at K.T.U.R. nu TFR kunne invitere 80-90 ledere fra ”ikke-idrætten” til et tilsvarende inspirationskursus ligeledes på Kollekolle.

Flagskibet i Sverige Det blev til flere - nu kaldet - Foreningslederkurser fra

lørdag til søndag flere gang afviklet på et fantastisk kursussted i Höör i Sverige. Foredrag og andre indslag blev i diskussioner omsat til foreningsbrug uagtet, at foredragsholderen måske sigtede på det professionelle erhvers- eller sportsliv.

TFR og KTIS De første kurser var kun for TFR-foreningerne, men nu deltager der også ledere fra idrætsforeningerne. Det giver en idéudveksling, for grundlæggende er det basale foreningsarbejde ens i alle klubber og foreninger. tsp


Et langt liv som fyrtårn for kultur- og fritidslivet i Tårnby Svend Olsen er nærmest født ind i foreningsverdenen med en far, der var formand for den lokale fodboldklub Tårnby Boldklub igennem 30 år. Personligt var han mest med i sportsforeningerne og har også arbejdet på travbanen, da den eksisterede i sin tid Svend Olsen, som gennem 35 år var kultur- og fremfor alt fritidsfolkets mand par excellence i Tårnby kommune, kom til Undervisningsog Kulturforvaltningen i 1980, hvor han blev ansat som økonomimedarbejder. - Men jeg sagde allerede ved ansættelsessamtalen, at jeg rigtig gerne ville arbejde med kultur og fritid, hvis muligheden og en stilling bød sig. I 1981 blev der en ledig stilling og den fik jeg. Jeg ville gerne arbejde med noget positivt efter 10 år i skatteforvaltningen med fogedforretninger og lignende, fortæller han. - Foreningsrådet er og har altid været en uvurderlig samarbejdspartner for Tårnby kommune, understreger Svend Olsen. Foreningsrådet har nu i 25 år haft plads i flere politiske udvalg blandt andet Foreningsudvalget og Folkeoplysningsudvalget, som behandler alle foreningsrelaterede forhold.

Svend Olsen har gennem 35 begivenhedsrige år kæmpet en utrættelig kamp for kultur- og fritidslivet i Tårnby som kommunens embedsmand på området.

Kultur og fritid i fokus - Poul Feldvoss var jo en sprællemand, der kæmpede for alle foreningerne, selvom idrætten altid har haft en høj plads i Tårnby. Jeg nåede at få 25 år med Poul som formand, hvor vi fulgtes ad ”side by side”. Også Terkel var en meget aktiv ildsjæl. Vi var og er altså nogen stykker, der kæmper for, at vores børn, unge og voksne har noget positivt at

interessere sig for, fortæller Svend Olsen. - Det var først, da Poul blev viceborgmester, at han for alvor kunne slå i bordet og sætte sig igennem. Poul var meget synlig i samfundet og det gav pote. Vi høstede masser af roser i de år og vi har fået bygget meget. Jeg er stadigvæk stolt over, hvor godt vedli-

ler. Centeret startede på den tidligere tekniske skole ved siden af Korsvejen Skole og flyttede senere ind i det nedlagte posthus på Amager Landevej. Der var og er fortsat aktiviteter fra tidlig morgen til sen aften. Svend Olsen erkender, at det fortsat kan være svært at rekruttere frivillige til foreningerne og i dag ser vi mange ”Tordenskjolds soldater” i bestyrelserne. - Jeg håber, at flere unge vil tage aktivt del i bestyrelsesarbejdet fremover, poiunterer han.

geholdt vores bygninger er. Men mange nye projekter bliver desværre udskudt – svømmehal, skøjtebane etc. Forståelsen for vigtigheden af foreningslivet er blevet mindre de seneste år.

Et foreningscenter - Noget af det, jeg er mest stolt af, er, at vi fik etableret et Foreningscenter til gavn for foreningslivet og med plads til de foreninger, der ikke rådede over egne loka-

En cadeau - Terkel og Michael har været fantastiske ildsjæle. Terkel burde hives op på rådhuset og udnævnes til ”århundredets ildsjæl.” og Poul Feldvoss vil jeg også gerne fremhæve. Terkel er med i utroligt mange udvalg. Tårnby Bladet er hans seneste ”barn,” og det er blevet en rigtig god lokalavis. Det, Terkel har gjort for foreningslivet her i Tårnby, er simpelthen uvurderligt, slutter Svend Olsen med et veltilfreds smil. jli

Tårnby FORENINGS RÅD 50 ÅR 7

Svend Olsen var embedsmand, men også en spasmager, så da han fik Dronningens Fortjenstmedalje for mange år i offentlig tjeneste frabad han sig audiens, men foreslog majestæten at de kunne mødes på et værtshus med rygetilladelse. Dronningen takkede nej. Ved en prisoverækkelse kom Majestæten så til Svend og gav ham ”røg” og en tur i den royale bærestol.

Fremtiden for foreningerne Jeg sætter en ære i at skille tingene ad, så jeg har ikke været med i bestyrelsen for K.T.U.R. eller TFR. Jeg var embedsmand, Poul var politikeren, og Terkel havde alle sine foreninger. Men vi var altid lydhøre over for hinanden, og resultaterne kom altid foreningslivet til gode. Vi var tre i Fritids- og Kulturforvaltningen, men da jeg stoppede, valgte de at nedlægge min stilling, så nu er der to tilbage og de har det hårdt. Man kan godt frygte lidt for kulturens og fritidens fremtid i Tårnby. Vi har 40 idrætsforeninger i kommunen. Der er flest medlemmer i idrætsforeninger og hos spejderne, men derudover har vi vel 80 foreninger med andre og nok lidt ældre målgrupper.


Gør omvej til en genvej Hvad får et menneske til at bruge så meget tid af sit liv til ikke bare at arbejde i sin egen forening med en hobby, som man givet elsker, men også til at engagere sig næsten fuldtid- og fritidspolitisk. Den nuværende formand for Tårnby Foreningsråd, der har været med i K.T.U.R. /TFR siden først i 70’erne, mere end 45 år, prøver at give ét svar – bare ét for der findes mange.

8 Tårnby FORENINGS RÅD 50 ÅR

Det hele startede med, at det var sjovt at spille amatørteater og amatørteater er jo sjovest, hvis der kommer nogen og kigger på. For at der skal komme det, så kræver det, at man lærer at skrive pressemeddelelser, brochurer osv. Og det krævede viden om den slags, så jeg kom på nogle kurser, hvor jeg lærte at formulere mig journalistisk og opbygge en pressemeddeleslse. Vi dannede teatergruppen Team i 1970 og i Landsorganisationen Dansk Amatørteater Samvirke lærte jeg mere om PR. De første forestillinger spillede vi i festsalen på Løjtegårdsskolen. Via Helle Degn, som var kommunalbestyrelsesmedlem for Socialdemokratiet i Tårnby, kom vi i kontakt med Poul Feldvoss. Og via ham fandt vi ud af, at hvis vi var flere foreninger, der gik sammen, ville der være mulighed for at få større, mere velegnede og frem for alt egne lokaler. Det er egentlig simpelt - Når vi er flere sammen, kan vi løfte mere i fællesskab.

Fællesskab som mulighed K.T.U.R. flyttede med ind på cigarfabrikken på Løjtegårdsvej og jeg fik ret hurtigt plads i forretningsudvalget. Jeg var 24 år dengang, men det var første gang, jeg kom ind i en paraplyorganisation og fik øje på alle de oplevelser, man via det netværk havde mulighed for at tage del i. Vi deltog på kurser hos Dansk Ungdoms Fællesråd og Kultur og Fritid. Det førte til, at jeg blev udpeget som medlem af det kommunale Fritidsnævn, hvor også Poul Feldvoss sad, og der sad han stadig, men som politiker og formand, da han var blevet indvalgt i kommunalbestyrelsen. Jeg opdagede fordelene ved fællesskabet og dermed også mulighederne for at få tilskud fra kommunen til lokaler osv. Det var glade tider for foreningslivet dengang. Her på det seneste er det gået lidt i stå med opbakningen fra kommunen til

foreningslivet, synes jeg og vi har også oplevet at blive direkte beskåret på enkelte konti. Jeg synes, at idrætslivet bliver favoriseret i forhold til interesseforeningerne og det synes jeg ærlig talt er ærgerligt. Men stadig har langt de fleste foreninger egne lokaler. Vi skal ikke tilpasse os skolernes åbningstid og pedellernes arbejdstid. Vi kan komme, når vi vil og når det passer os. Vi kan have vores grej i fred uden indblanding og det er et kæmpegode.

Frihed uden indblanding Jeg vil også gerne fremhæve den frihed, man har givet foreningsrådet. Vi får penge og vi har egen sekretær, som jeg har et forbilledligt samarbejde med, ligesom jeg har haft det med de tidligere sekretærer. Vi har bl.a. fået mulighed for at lave de sidste tre fritidsaviser, (kommunens officielle oplysningsorgan om fritidslivet i Tårnby og Kastrup). Vi får tilskud til at skabe gode rammer for fritidslivet i lokalområdet uden politisk indblanding. Fællesskabet gør jo også, at vi kan lave de store fritidsudstillinger som Spræl i Byen og senest Spræl i Havnen. Ikke uden hak i tuden Jeg overtog formandsposten i ’97 eller ’98 efter John Topp, da han døde og jeg har været formand stort set siden med en pause på et par år, hvor den nuværende sekretær gennem rigtig mange dejlige år, Michael Pedersen, overtog. Man kan jo kun være en god formand, fordi jeg har haft et kæmpegodt makkerskab med alle sekretærerne og fordi min familie tillod mig at bruge så meget tid på foreningsarbejdet. Det har taget tid, men har givet mange fantastiske oplevelser. Det har lært mig ting og det har formet mig til den, jeg faktisk gerne vil være. Det har ganske vist også givet nogle alvorlige hak i tuden engang imellem, men det har egentlig chokeret

- Tag på kurser, konferencer, højskoler – alt med andre mennesker. Prøv at påvirke dem, lær af dem. Det er aldrig til at vide, hvor du møder det næste spændende menneske, som du kan udvikle noget sammen med, siger Terkel Spangsbo, formand for Tårnby Forenings Råd, TFR.

mig, hvor lede og udspekulerede foreningsfolk kan være mod hinanden. Jeg oplevede selv at blive ”smidt ud” af teaterforeningen efter utrolig mange års indsats som instruktør og foreningsleder. Foreningsfolk kan være ualmindelig hårde og det undrer mig meget, at der kan opstå så meget jalousi og manglende tolerance, og at man kan modarbejde hinanden i en sådan grad. Og så i et foreningsarbejde, der jo skulle være fælles. John Topp trak mig også ind i Foreningen Norden. Jeg syntes, det var stort at komme rundt i alle de lande og møde alle de spændende nye mennesker. Vi inviterede foreningsledere fra de andre foreninger med på Nordiske dage, hvis temaet for besøget passede – som for eksempel Nordisk Amatørteater eller idræt.

Derfor Jeg vil gerne dele det, jeg finder spændende, med andre. Vi lavede for eksempel forestillingen Glasværk, om Kastrup Glasværk engang, hvor vi fik rideskolen, forskellige sangkor, folkedan-

sere, Kreativ Klub og andre mennesker fra foreninger med. Efter Spræl i Havnen sad vi bare og var glade bagefter over, at vi havde lavet noget i fællesskab. Det er følelsen af at have præsteret noget sammen med andre, der driver værket.

En omvej som genvej Det er som nævnt foreningslivet, der har gjort mig til den, jeg er, og det er nok også årsagen til at jeg har været tillidsmand ”ude i det civile” og er stolt over en overenskomst, vi fik landet på en af mine tidligere arbejdspladser. Som jeg ser det, så kan en omvej faktisk godt være en genvej til noget andet og bedre. Jeg blev ramt af polio som femårig. Det var sgu en streg i regningen, men det ”friår” eller ”sabbatår”, som den sygdom gav, har givet mig en genvej til mit liv. Men i mit næste liv vil jeg ikke have noget med frivilligt arbejde at gøre overhovedet, slutter Terkel Spangsbo – vistnok med et af hans velkendte lune glimt i øjet. jli

Pamletten er skrevet og redigeret af: Terkel spangsbo (tsp), ansvarshavende. Journalist Jesper Israelsen (jli). Redaktionssekretær Birgitte Barkholt, samt øvrige personer fra Tårnby Bladets redaktion. Materiale og foto fra Tårnby Bladets arkiv, Amager Fotoklub og taget af artikel-forfatterne, Amagerbladet, KT-Posten.


Da vi først begyndte at samle informationer om forne tider regnede vi med at det blev til 8-10 korte artikler. Vi blev klogere. Vi har skåret i endnu længere interview end dem vi bringer på disse 10 sider og trods en sparsom mænge foto og klip, må meget stå over. Men lidt af det, vi ikke fik med i den regulære jubilæumspamlet bringes på denne ekstraside (9 og 10). Pamfletten er skrevet og redigeret af følgende. Ansvarshavende Terkel spangsbo. Jornalist Jesper Israelsen. Redaktionssekretær Birgitte Barkholt. Samt øvrige fra Tårnby Bladets redaktion.

Arrangør af indsamlinger TFR har stået for de lokaleindsamlinger, når Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp kaldte til landsindsamlinger. Opfordringen til at være organisator kom fra Tårnby Kommune, som ganske naturligt mente, at vores kontakt med de frivillige foreninger var et godt fundament til at få mange indsamlere. I de tidlige år påtog vi også opgaven med at henvende os til offentligheden for at få folk som indsamlere. Den opgave er nu overtaget af landsorganisationerne selv ligesom Røde

Kors har valgt at have deres egen systemer. Men vi har stadig den centrale opgave for Dansk Flygtninghjælp en gang om året. Vi ved, at vi har et godt gennemarbejdet system med at tildele ruter, udlevere materiale og afregne i en lokal bank. Pt. hjæper Arbejdernes Landsbank med optællingsopgaven. På foto th. er det en tidligere meget effektiv sekretær Astrid Berg og hjælper Lars Miss, som sidder med bogholderiet.

Det begyndte med 5 - nu er vi 80 Medlemsforeninger i Tårnby Forenings Råd: AK Viking (Atletklubben Viking) Amager Folkedansere Amager Fotoklub Amager Fugleforening Amager Harmonikaklub Amager Kabareten Amager Marineforening Amager MiniRace Amager P96 (Petanqueklubben af 1996) Amager Slægtshistoriske Forening Amager Square Dancers Amager Video Klub (AVK) Amagerland hundetræning og adfærd Amagerlands Fjerkræavlerforening Amagerlands Numismatiske Forening Amagerteatret American Car Club Copenhagen ASF Dansk Folkehjælp Bedre Psykiatri, Amager afd. Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune Brevdueforeningen Tårnby CISV Amager (Childrens International Summer Villages) Dansk Blindesamfund, Storkøbenhavn Syd Dansk Cyklist Forbund Tårnby

Særlige datoer

Formand Poul Feldvoss, Foreningen Norden. Næstformand Leif Kildevang-Jacobsen, K.T.H. Kasserer Jess Folke Andersen K.T.A. Sekretær: John Topp, Kastrup Ungdomsmøder Samme år kommer Kastrup Boldklub, Kastrup Atletikklub, Elevforeningen på Pilegårdsskolen med. 1971 Første sekretær, Kirsten Adamsen ansættes til 17

Natteravnene Noahs Ark/Babelstårnet NTK - Amager’s Tennisklub (Nøragersminde Tennis Klub) Pilehavekoret Pugad Schæferhundeklubben, Kreds 2 Sct. Georgs Gilderne, Kastrup-Tårnby Gildet Senior Bo, Tårnby-Dragør Skytteforeningen ”Pilen af 1927” Socialdemokratiet Tårnby Kreds Station Amager Stifinderne Amager Division – DDS Tømmerup Sportsrideklub (TSR) Tårnby Bladforening Tårnby Kreativ Klub Tårnbykoret Tårnbymalerne Tårnby Skakklub Tårnby Teater Tårnbytorsken Ullerup Linedance Vestamager Gymnastikforening for børn Visens Venner Amagerland Yggdrasil Ældre Sagen

kroner i timen (10-12 timer fordelt på mindst tre dage) 19. september indledes flytningen fra ”Bageriet” på Amager Landevej til ”Cigarfabrikken” Løjtegårdsvej. Samtidig indvies et ”Ungdomscenter” på Nøragersminde med Knud Jans som leder. De første foreninger på Løjtegårdsvej er Teatergruppen Team (senere Tårnby Teater), S.F. Ungdom, Amager Smalfilmklub, Socialdemokratisk

Vælgerforening, Tårnby, A.B. Tårnby (fodboldklub). K.T.U.R. åbnede kontor. Desuden genudlejede vi til AOF (daghold), malermester i kælderen og lejligheden til privatbeboelse. Der oprettes et narkotikaudvalg af (?) og K.T.U.R. overvejer udgivelse af turistbrochure.

1993 fraflyttes Løjtegårdsvej

Tårnby FORENINGS RÅD 50 ÅR 9

1966 Første planlægningsmøde. 6. januar mødtes repræsentanter fra K.T. Klanen, K.T. Håndboldklub, D.S.U. og Kastrup Ungdomsmøder. Første repræsentantskabsmøde 10. februar på Kastrupgård. Kontingent på 10 kroner vedtaget. Senere skrivelser fortæller at K.T.U.R. blev stiftet denne dag.

Dansk Fragt- og Banemærke Klub (DFBK) Dansk Løbehjuls Forening De Grønne Pigespejder, Tårnby Gruppe Den Indiske Kultur Forening Dyrenes Mindegrave Eksperimenterende Danske Radioamatører Amager Afd. FDF Korsvejen FDF Tårnby Foreningen Norden Foreningen Taarnby Middelaldermarked Frie Børnehaver i Tårnby Hundeforeningen af 1970 - Amager Agility Høreforeningen Tårnby lokalafdeling Kastrup Søbadere Kastrup Søspejder Kastrupgårdsamlingens Venner KFUM-Spejderne, Vestamager Gruppe KFUM-Spejderne, Kastrup Gruppe Kløver Ole Wass Spejdergruppe - DDS Kastrup-Tårnby Kvindelige Gymnastikforening, KTKG Kastrup-Tårnby Pensionistforening LEV Dragør-Tårnby/Handi-DoT Lions Club Kastrup Tårnby Mc. De uenige Motionsforeningen København


TÅRNB Y BLA DET

TÅRNBY BLADET T E D A L B Y B TÅRN NR.

• 24. ÅRGANG 1 - JANUAR 2016

BYBLADET.DK

JANUAR 2016

NR. 9 - OKTOBER 2015 • 23. ÅRGANG • WWW.TAARNBYBLADET.DK

OKTOBE R 2015

NR. 12

ARN • WWW.TA

- DEC

EMBE

R 20

15 • 23. ÅR GANG

• W WW.T AARN

BYBL

ADET .DK

DEC

EMB 201 ER 5

- Jeg er stolt over forningslivet i Tårnby, sagde Carsten Fuhr (C), da han talte ved Spræl i Havnen.

Det sagde han blandt andet Carsten Fuhr (C), medlem af Folkeoplysningsudvalget, havde de store ord fremme om foreningslivet og kaldte dem ildsjæle.

har næppe været over Tårnby r Fotoklub. RKERI. Himlen en fra Amage RIGT FYRVÆ FULDT FARVE get af Kurt Peders rksvej indfan IND I 2016 MED imlen over Saltvæ Her er natteh

mere flot og

deøen Amager

Ba

farverigt oplyst

4 indbyggere får godt 40.000 g med omkrin g. Økonomiudog København monisk løsnin at gere på Amalagde op til, unalbe120.000 indbyg . valget i Tårnby Står det til komm havnebadene nlægget skulle i Tårnby og ger har to plus svømmehals-a til Brygstyrelserne r i løbet af meters bassin badet på Islands med 25 Amage et vil Havne r have Dragø nær fremtid , mens man gere to nye ge udvides i hverdagsbrug få år have yderli med sau25 meter et anlæg ade r bygge et vinterb også ville svømmehalle sbo dningsrum. børne- og famiAf Terkel Spang na og omklæ bassin, hvor irektør s. eventd afvikle Endelig har et længe stili liebadning kunne Royal Arena Kort før jul blev er skal så i helt Hammer fra om størrelsen De to bassin , at den store let spørgsmål e kunne slås net i Tårnbys Ørestad varslet til de store særlige tilfæld der på svømmebasin klar ved voila! så kan hal også er svømmehal sammen og kommende heder på sambeer i langbane. bade-begiven Idrætscenter sættes rekord Boxen i HerVestamager me måde som r 2014 svaret. klaret ved i Syv svømmehalle en i Draet 50 har bygge ning styrels Skulle man kæmpe badeKommunalbe at opstille et , som ville være n synkront bemeter bassin på hallens gulv, egør har næste (svømme-)kar hele svømm at opføre en gang kunne attraktivt for sluttet sig for y til så der for første r som skulle stilles i St. Magleb mesterskabe danmark og svømmehal aafvikles europa for danmarks-, den vandsk til rådighed kortbane i Danrafløsning for i svømning på verdensmeste har ligget vandion syntes europa- og dede hal, der mark - en attrakt skulle man bygge år. flere i skaber eller i Herning. ng tømt disse man denga 9 bassin, så r, at Dragør Se mere side et 25 meter Det betyde gere får r ikke kunne indbyg nhede begive med 13.000 . Tårnby med finde sted i Tårnby af en salo1 svømmehal, lidt Svaret blev BLADET

TÅRNBY

end natten mellem

31. december

og 1. januar.

inge

Møde om flygtn

en. ngesituation om flygtni lgende være une inviterer Der vil efterfø Tårnby Komm e borgere at få svar på mulighed for alle interessered boligplacemøde om spørgsmål om til informations flygtg af ring. boligplacerin vil der efshallen Rådhu I ninge og tilhørernes ter oplægget mulighed une har i løbet spørgsmål være Tårnby Komm stande fra lomodtage 99 for at besøge af 2015 skulle er og forkale organisation flygtninge. arbejder med har ønsket at Kommunen eninger, som integration. boligmæssig flygtninge og sikre en stor e g 28. borger torsda nye de Mødet holdes spredning af kl. 19.30 at skabe de jan i Rådhushallen for på den måde rammer for inog 20.30. bedst mulige spanger satsen. tegrationsind uafklarede Der kan være ne borger spørgsmål blandt situation. i den nuværende Henrik ZimiBorgmester ationsmøde no på et inform orientere s på Tårnby Rådhu

”Vi kæmper for retten til at beholde den nedlagte jernbane med det primære formål at tilbyde københavnere og turister kørsel med skinnecykler”

Amagerbanens Venner.

Se side 20.

Vind og vejr var imod. Sensommeren holdt sig væk og alligevel blev Spræl i Havnen, foreningslivets manifestation af sin idérigdom og farverighed, en folkefest. 1,7 kilometer havnefront ved Øresund var fyldt op med aktiviteter (for mange?) og information om Tårnbys rige foreningsliv - som året igennem foregår ind og ude. Foto - her fra markeringen af dagen som øvrige foto, hvor intet andet er nævnt er taget af © Amager Fotoklub (selv en forening).

Total politisk enighed om det kommunale budget for 2016 Tårnby Kommune vil omsætte for godt 3,xxx mia. i 2016. Det er mere end regeringen ønsker, men borgmesteren forventer ingen stafafgift Af Terkel Spangsbo

Samtlige partier og løsgænger i Tårnby Kommunalbestyrelse er blevet enige om det kommunale husholdningsregnskab, som tager udgangspunkt i en uændret skatteudskrivning på 23,3 procent, en grundskyldspromille på 0,24. 128 mill. kroner skal bruges på anlæg. I 2015 har der været et serviceløft i årets budget og

også i 2016 tale servicen til borgerne øget. - Vi har således valgt at overskride vores servicedriftramme med 27 mill. kr. i forhold til aftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening, men vi påregner ingen sanktion fra finansministeren, idet kommunernes samlede driftsramme ikke ser ud til at blive fyldt helt ud, siger borgmester Henrik Zimino. Merforbruget i 2016 finansieres dels af ekstra indtægter og et kassetræk på et vist antal millioner kroner. Det specifikke indhold i af-

TÅRNBY BLADET

talen vil fremgår af indstillingen fra Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsens møde tirsdag 29. september. De kommunale udgifter ligger på 3,1 mia. Udgifterne finansieres af skatter på 2 mia. og en række statsrefusioner på godt 500 mill. Dertil kommer betalinger fra modtagere af ydelser både fra Tårnby og andre kommuner. Den største samlede konto udgøres af socialeopgaver og beskæftigelse, der alene sluger 1,2 mia. Mere om budgettet på side 3.

ELEV – Jeg er stolt over at se, at for-ERNE PÅ rom TÅRN an og eningslivet i Tårnby og ikke BY GY teater MN fores mindst Tårnby Foreningsråd, tilling ASIUM ind af Ale viede TFR, og Idrætssammenslutxand er Du i novemb ningen, KTIS, har styrke til at er for mas, men alvor binde an med så stort og flot eleve r og læden nye dra arrangement, sagde han. rere havd ma/teate e sat rsal, da de deres Om de frivillige ledere: spille helt Jan Ba eget de Ka - Vi hører for sjældent om præg melia talt for age var mi på de da dem, der gør det hele muligt. ldest bløffe nne for men i en blev t, da ny ve estill ud - Det er disse utrættelige ing. rsion foren nævnt til han . Forlæ ing åre ildsjæle, der kaster sig over slede Foto: gget r 2016 ts er de Ku Det gik LÆS opgaven med at give andre . n ga Fotok rt Pede MERE rsen, lub. ler be hverken SIDE mle oplevelser og socialt samvær. Amag dre for værre 21. er be sty De gør det for at glæde andre. relse kommun elFrank sm forho Det er ulønnet i kroner, men lin (lø edlem alld at ha af ”an Br anke gang ve sp den kø godt betalt, når man ser glæsag i sgænger), ian en illet ville Østre nslig takser d samlej i sit en sæ før om den hos medlemmerne. tte e”, Land et til være ste sæ Af Te sret 40 da hvilket ble udnæ sig for Hvor Der er rkel ges fæ - Dem skal vi være stolte af at ov t, kend v vn Sp de gå els an tal r i ngsel te et ererne. nede e om gsbo byret . og bruge enhver lejlighed til og så nogle an r sid mere en Men dømm , at to ten d 16 dre de var en Bri me do va e at hylde! Herfra vil jeg gerne an Fra måDa Ein Jan Baag , sagde de be dlem af de sek og én mmere vil r Tårnb e styrel ar Ly nklin fri le s do efter sige tak – I gør en fantastisk y duch berolige ten mmere kende, ka en arb se og till Kommun , en var begru ldt ham straks de t. ali Lan indsats! At str ige om nde blev ejdsplads idsmand dsret rfrem aff præ va åre an en på i lge for at an Også foreningernes rolle i ho mi ts for Lu dage blev ening t af ham s klage ldt, sigtet fthavne ændre sserne. imidl samfundet fik et par ord med sle samfun fængsel so t fra og sen n ertid Kultu færdi t for vo til 40 kortv der, blev m ldt rudv dstje gh ere - Ma ikke på vejen. han algsfo ari neste 60 timers Lydu stedd edskræn ægt og blu nge en ch ud din rman kelse atter. har nygt stum. straff plet på re, kre - Børn i foreninnæ denvænnes fjerne af en dt go Bri I Købe ea for Am vner for d Einar ger Ha ativitet r dt af at ha ttest, som an Frank nhav gerne klu til et medagmotion ogmanbåde komm år ble b, liv ns By lin n ening rmonika Jan Ba er Harm v i Am et for komm må forlad kan medfø s klu foren af deres slive til de on udnyttelse af tre han dømt ret i marts ae poste re, unalb t gene b og i vist, ingsle age,kreative n årl at spille til åre ika, hvora for et i De es for og ige at en n de de t rel tyrels ts evner og de får et personligt forho afg sy f voldt ingern n væ pri r i Tå t. Du for no når du esme som rnby heds øres sen e i Tå sfest for nge ægten ld af Birvenskaber har beslu han. get, så til ott rste, der dlem. netværk. Livslange Jan Ba nævn ere i gitte for rnb 10 tte Sto ku e va gå års fæ 0 pro y et”. nne giv r r ”valgb r va age Barkh felse Brian cent. r du ind for dig ng skabes i foreningslivet, Byret var eg sagde are op olt da og r hans troede Som ten vu sel. til sek Franklin de en fam så for ikk t tlig for , e va blø da Carsten Fuhr. ilie s Jan Ba ening bare r tal rderede, kvind år været havde i huse medlemm flere af ha fsfolk heds fem ens mo Til slut lød det fra en glad kæres ts ka hurti age, så krænk e om blu at der kend sig af ge gt ntine er sad i ns else, er tægt, kvind r og havd te med råd, da ligt gla fatninge nvandt Carsten Fuhr: ej he færdig”som en han han n og ller vo ham men ret d over efter en far og hend e taget ten so - Gå ud og være nysgerrige – prise var tydees have ”, opfat ldhavd m stedfa n. været hvilket ha søster tede LÆS e r få en på opleveren! nede kla MERE til pig en stedfa eller i al Landre r over. Den burde fald SIDE derlig en, de tten i 121 t endn Og så gik 500 farverige bal3. al fal skønTårnb u ikk r på det relation d. e var tidsp y gjorde loner i luften. (se foto) un afsige Bladet ha fyldt TÅRN 18 år, kt r før lsen nere, hun små to det BY BL og de Frank interview domsrfor va måneder et Bri lin ADET ser der an Samm (se side tale et 3 og e tilb 4). ud impli har andre cered e fåe t.

Dom

men

Dig k

an vi

stadf

æstet

li’

Uden TFR og KTIS intet Tårnby Bladet Forenings- og kulturlivet hat behov for at gøres sig synlig – hvis ingen ved vi er der, er det ret ligemeget. Begge dele drejer sig om samvær og viden om, at man findes og er aktive. Det klarede man i mange år fint ved hjælp af en stort udbud i lokalaviser, en overgang også via en lokalradio, Radio Amager. Men fusions-bølgen ramte den trykte presse og et stort ødækkende blad havde ikke samme plads til det lokale fra Tårnby – hvor amatørteater, kor, idræt, spejdere etc. på et tidspunkt havde 4 eller 5 medier at boltre sig i havde man i princippet kun et – og det i begrænset omfang. Samtidig fremkom det edb-tekniske system, der hedder desktop publishing og Terkel Spangsbo havde lært sig og fået kendskab til teknikken, så det var muligt selv at gøre en stor del af arbejdet med at skrive, layoute en lokal funderet avis med indholdsmæssig vægt på græsrodskulturen og fritidslivet.

De to store paraplyorganisationer, KTIS fra idrætslivet og TFR fra ikke-idrætslivet, samlede sig om deres første store samarbejdsprojekt – der skulle komme flere og i dag er organisationerne på mange områder smeltet sammen – stiftelsen af Tårnby Bladforening, der dels påtog sig opgaven at undervis foreningerne i brugen af professionel desktop publishing og i at lave bedre foreningsblade teknisk og indholdsmæssigt. Senere kom produktion af hjemmesider til. Bladforeningen trak ”redaktører og skribenter” f4a foreningerne og tilbød andre at være med og i september 1993 udkom det første Tårnby Bladet som et 14-dages blad. Den kadence kunne ikke holdes, og man overgik til at være et månedsblad/-magasin. Indholdsmæssigt er hovedvægten stadig at være talerør for Forenings- og kulturlivet. Bladet lever sit eget liv, tilskudsfrit og med knap 20 frivillige medarbejdere.

Det er sådan noget vi laver på en Foreningsleder-weekend Et eksempel på et program kunne være den senest afviklede inspirationsweekend oktober 2015: Foredrag/optræden af Søs Egelind ”Få dampen op og humøret i top”. et langt eftermiddagsprogram om foreningerne og skolereformen med Aktivitetspiloterne fra København, ”Hvordan gjorde vi i København” ved Rikke Skovfoged. Debat med Reimer Bo Christensen som velorienteret ordstyret og skoleudvalgsformand og skoleleder fra Tårnby i panelet. ”Mulighederne o den moderne forening, præsentation af Facebook, Twitter, Instergram etc.” Aftenunderholdning med Bertel Abildgaard kendt som guitarKAJ. Søndag med Wakeupcalle, hvor deltagerne troede de skulle gøre gymnastik. I stedet blev de mødt af opvisningshold fra vores egen KG66. Lars Godbergsen fra Flying Superkids fortalte om at drive en forening med krav og konsekvens – om med venteliste af unge, der vil være med. Frederik Boll fra NGO Academy med foredraget ”Fast besluttet på at holde på den fejlslagne kurs”. FOTO fra 2006. Øverst Blekhornet vækker os. Midt og nederst møder blev holdt inde og ude.

Den dag vi blev ”født” I årevis har vi søgt efter datoen, hvor K.T.U.R. blev født. Den blev fundet ved et tilfælde Da nærværende pamflet skulle produceres havde eftersøgningen efter ”den gyldne dato” været et mysterium. Der stod ikke noget om en stiftende dag i de få dokumenter bi har fra den første dag. Da eftersøgningen havde stået på længe spurgte vi Lokalarkivet om evt. foto. Vi fortlate lederen af arkivet Lone Palm Larsen om vores savn. Så dukkede denne skrivelse til KTIS frem og se datoen 10.2. 1966.