LIMS-markt 2024: leverancierstabel

Page 1

Bedrijf Contact Website, email Telefoon Pakket

Aantal consultants/adviseurs

SERVICES KENMERKEN DATABASES APPLICATIEGEBIEDEN

NL software service/NL kantoor support training consultancy in Nederland consultancy in buitenland helpdesk/NL gesproken helpdesk/EN gesproken

werkzaam in/buiten

ACD/Labs Richard Visser www.acdlabs.com ichard.visser@acdlabs.com Spectrus, Percepta, Luminata, Katalyst 2/200+

Agilent Technologies dr. Michel Elshof www.agilent.com michel.elshof@agilent.com +31 (0)6 15546125 SLIMS 20/70

Bassetti Group www.bassetti-group.com expertise@bassetti-group.com +33 (0)47 6233544 0/400

NL kantoor buitenlands kantoor (automatische) updates standaard (COTS: conf.baar off the shelve) maatwerkoplossingen (tailor made)

ELN (El. Labjournaal) LES (Lab. Execution System) eigen rapportagetool externe rapportagetool modulair client server webbased 100% Web-enabled cloudtoepassingen integrale kostenberekening standaard-databases GLP-proof GDPR-proof conform ISO 17025 en ISO 15089 audit-trail compliant met GMP/FDA-eisen voor farma ondersteunt databases REST-interfaces SOA (Service Oriented Architecture) standaard instrumentkoppelingen agrarisch biobanking bouw chemie energie farmacie food & feed forensics maakindustrie life sciences medisch (klinisch) omgevingen microbiologie milieu, water onderwijs overheid petrochemie kwaliteitscontrole R&D veterinair anders, nl: * Nieuwe functionaliteit, laatste innovatie, referenties

Live NMR-, LC/GC//UV/MS/IR/Raman-gegevens vanuit browser verwerken, interpreteren en rapporteren Referenties: zie www.acdlabs.com

v R-integratie, QC-trendmodule, MassHunter-pakketten, aggregatiemethoden, specificatieverbetering. Referenties: UZA/UA, Nestlé, InselSpital

Automated & intelligent scheduling; Business Intelligence Tool: indicator functionality to define KPI like PowerBI. Use of AI to analyze results

Referenties: Airbus, Hella, Wilo BESTMIX Software www.bestmix.com sales@bestmix.com +32 (0)50 303211 BESTMIX Quality Control 11/7

Opvolging en overzicht van kwaliteitsdata tijdens verschillende productiestappen, dit staat analyse toe van de interacties.

Referenties: Alltech Coppens, Vitelia Voeders, Mera Petfood Clinisys Bart de Meulder Koen van Damme www.clinisys.com info-euclinisys.com +32 (0)9 2202321 GLIMS, DaVinci, Cyberlab, Cybertrack 15/50

Betere opvolging van KPI's (Business Activity Monitor), strengere security beveiliging, volledige UTF-8 ondersteuning, Digitale Pathologie, Transactionele Order Communicatie, GLIMS Genetica integratie.

iVention Michiel Houbraken www.ivention.nl +31 (0)38 4528375 iLES Platform 50/250

bloedtransfusiefunctionaliteit

Integratie met huisartsystemen (automatisch aanvragen onderzoeken, starten bewakingsprotocol chronische patiënten, planning thuisbezoeken)

Referenties: Eurofins, Certe SMITCON Rob Leenders www.smitcon.nl rob@smitcon.nl +31 (0)6 53833551 3

Consultancy, projectmanagement, regievoering, architectuur, requirementsmanagement. Tientallen jaren ervaring in laboratorium automatisering. IT assessment bij overnames. Eurofins RIVM, GGD GHOR Siemens Industry Software Netherlands www.sw.siemens.com +31 (0)88 2418500 LIMS

Thermo Fisher Scientific www.thermofisher.com nicola.gardner@thermofisher.com +44 (0)7713986875

grijs gemarkeerde rijen bevatten gegevens uit eerdere edities. Deze tabel is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld op basis van reacties op een toegestuurde vragenlijst. Aan de inhoud van deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend. De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden. Alleen van respondenten zijn specificaties opgenomen over apparatuur, specialisaties, markten en introducties.

April 2024 18 19 April 2024 SPECIAL LIMS
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • v • v • v • v • v • v • v • v • v • v • v • v • v • v
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • v • v • v • v • v v v • v • v • v • v • v • v v • v • v
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • v • v • v • • • v • v
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • v • v • v • v
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • v • v • v • v • v • v • v
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • v • v • v • v • v • v • v • v • v • v • v • v • v • v • v • v • v • v • v iLES biedt LIMS, ELN, LES & SDMS functionaliteit in 1 platform. Voortdurend nieuwe functies, innovaties en gratis updates dankzij Continuous Delivery Referenties:
AVL,
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • v • v • v • v • v • v • v • v • v • v • v • v • v • v • v • v • v • v LabWare
Academy Project Coaching & Community; Louis Uunk www.lims-academy.com louis@lims-academy.com +31 (0)6 54687241 • • • • • • • • • LIMS Academy is een online LIMS project coaching en community platform. LIMS Academy is de online tak van LUFC LabConsultants. Professioneel
uitwisseling
kennis
ervaring
LIMS
met
LIMS experts. LUFC LabConsultants Louis Uunk www.labconsultants.nl louis@labconsultants.nl +31 (0)6 54687241 flexibel • • • • • • • • • LUFC levert leverancier-onafhankelijke diensten: LIMS Project Support & Business-analyse, LIMS selectie & implementatie , URS,& RFP documentatie • • • • • • • • • • • • • • • • • Online LIMS Project Coaching & Project Community, LIMS
& remote). Referenties: KWR BaseClear, WLN Philips Healthcare Jos Wassing, Daniella van den Corput
+31
+31
LABOSYS 13 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • v • v • v
laboratoria
2/45 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • v • v • v • v • v • v • v • v • v • v • v • v • v • v • v • v • v Serviceware
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • v v v • v • v • v
NKI,
NVWA, Nouryon LabWare Benelux Jos Wegter www.labware.com jos.wegter@labware.com +31 (0)6 53431100 LIMS/ELN/LES/Mobile/ Analytics 40+ ~1000
Analytics
Engine for Machine Learning and Artificial Intelligence LIMS
coaching en interactief internationaal community platform voor
van
en
tussen
gebruikers en
leverancier-onafhankelijke
Consultancy (on-site
www.philips.com jos.wassing@philips.com daniella.vanden.corput@ philips.com
(0)6 10557126
(0)6 16358665
Ondersteuning
EPD. Verbeterde ondersteuning voor microbiologische
QSI www.qsi-benelux.com stefaan.drieskens@qsi-benelux.com carsten.beckering@qsi.de +31 (0)46 8080285 WinLIMS
Benelux Ryan van Lierop Serviceware resources
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • v • v • v • v • v • v • v
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • v • • • • v • v • • • • • • v • • • v • v • v • De
SPECIAL LIMS
3 of meer draaiende implementaties: •= ja Standaardconfiguratie aanwezig: v= ja LIMS-markt 2024: wie levert wat?

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.