Page 244

l Text: Michaela Vadová l Foto: MG Magazine

Africká inspirace Afrika – rozlehlý kontinent, mnoho rituálů a kultur…

co z africké svatby inspiruje vás?

Bílé krajkované vzory na èokoládové pleti nevìsty, nebo pestrobarevné ornamenty lesklých látek – Afrika je pøekrásným pøíkladem prolínání moderních trendù a tradièních kulturních koøenù. Nechte se inspirovat africkou svatbou. Spontánní svatba plná rytmu, hudby, barev, kvìtin a srdeèných setkání…Exotická krajina, dramatická obloha, svatba na boso…to je romantika Afriky. Nìkteré prvky mají africké a evropské svatby spoleèné, nìkteré jsou naopak zcela odlišné. Posuïte sami…

242

Marriage Guide

Marriage Guide - wedding podzim 2013  

Svatební magazín pro svatbu, s výběrem svatebních šatů, snubních a zásnubních prstenů. Wedding magazine, bridal, bride, jewelry, chateau, .....

Marriage Guide - wedding podzim 2013  

Svatební magazín pro svatbu, s výběrem svatebních šatů, snubních a zásnubních prstenů. Wedding magazine, bridal, bride, jewelry, chateau, .....

Advertisement