Marriage guide 2018

Page 1

ROK / YEAR 2018

online: www.mgmagazine.cz

TIP6 MÍST NA SVATBU V ZAHRANIÈÍ VENUES FOR WEDDING ABROAD RECEPTY JAK NA TO? HOW TO DO IT? RECIPES SVATEBNÍ MÍSTO ROKU WEDDINGS VENUES OF THE YEAR

Slovenská svatba WEDDINGS IN SLOVAKIA

CZK 249 € 11.99

NEJVÌTŠÍ KATALOG SVATEBNÍCH PRODUKTÙ THE LARGEST WEDDING PRODUCT CATALOG
Marriage Guide – the wedding magazine MK ČR E 20123 Czech Republic CZK 249 Eurozone € 11,99 Redakce a obchodní oddělení Desk and Commercial Department Kollman & Partners, s.r.o. Smetanovo nábřeží 327/14, 110 00 Praha 1 Czech Republic E.: info@mgmagazine.cz T.: +420 773 121 007 On-line na: www.mgmagazine.cz Ředitel vydavatelství / CEO Bc. Petr Kollman E.: kollman@mgmagazine.cz Obchodní ředitel / Sales Director David Squerzi E.: squerzi@kkmedia.eu Obchod / Sales Karin Hanzlíková Karolína Volková E.: obchod@mgmagazine.cz Šéfredaktor / Editor in Chief Veronika Moreira Tůmová E.: redakce@mgmagazine.cz Art Director Mgr. Eva Prokopová E.: info@ateva.cz Překlady / Translation UNITED s.r.o. Šárka Kremzow, MA, Martin Daňkovský E.: preklady@mgmagazine.cz PR oddělení / PR department Josef Šrámek E.: sramek@kkmedia.eu Redakční rada / Advisory Board Daniel Kremzow, Josef Šrámek, Gabriela Kollmanová, Dagmar Novotná, Doc. Vladimír Daňkovský, Helena Dynybilová, Vratislav Nejedlý, Max Tjumencev Distribuce / Distribution Kollman & Partners, s.r.o. Předplatné / Subscriptions E.: info@mgmagazine.cz Titulní strana © Petr Pelucha Photography, www.pelucha.com Vydavatel ani redakce neodpovídá za obsah inzerce. Žádná část z obsahu tohoto časopisu nesmí být kopírována ani jakýmkoli způsobem rozmnožována bez písemného souhlasu vydavatele. ISSN 1805-6849, cena 249 Kč 11,99 EUR


Vážení a milí čtenáři, Dear readers

Svateb jsem viděl nespočet a mám je rád.

Nakonec asi pořád víc a víc. Je to i tím, že se nevěsty a ženichové začali konečně zamýšlet nad svou svatbou a neberou jí jenom jakýsi cár papíru. Jsem moc rád, že se kultura svateb v naší krásné zemi postupně přibližuje západu, nebo snad východu? Tradicemi a kulturou východu a stylem západu. I proto jsme se v letošní rubrice světové svatby zaměřili na naše sousedy Slováky, protože od nich se máme, ohledně svatebních tradic, ještě co učit. Držíte v ruce 19. vydání svatebního magazínu Marriage guide, který inspiruje svatební trh. Přeji, aby inspiroval i vás ke krásné svatbě, která bude východně tradiční a západně stylová.

Příjemné čtení milý snoubenci!

I’ve been to countless weddings and I still love them.

And with time probably even more and more. Maybe it is because the brides and the grooms have finally begun planning their weddings properly and stopped taking it as a mere formality, a stamp on a piece of paper. I am glad to see that the wedding culture in our beautiful country has been gradually drawing nearer to the West, --or maybe to the East? By traditions and culture to the East and by style to the West? For this reason we have looked into Slovak weddings in our annual ‘Weddings around the World’ section, because we still have a lot to learn from them with respect to wedding traditions. This is already the 19th issue of the Marriage Guide, which inspires the wedding market. And I wish that it also inspires you to plan a beautiful wedding, which will be both Eastern in tradition and Western in style.

All the best to all potential fiancés.

Petr Kollman

Zakladatel Marriage Guide/ Founder of Marriage Guide


40 20 40 66 78 88

66

Svatba jedné víly / The wedding of a fairy Slovenská svatba / Weddings in Slovakia Jak vybrat svatební kytici / How to choos a wedding bouqet TOPMG zajímavosti / TOPMG Curiosities Katalog svatebních produktů / List of Wedding products

78


88 180 222 236 248 260

222

260

Obsah

Contents

Jak na to? Recepty a návody / How to DIY? Recipes Real Weddings / Real Weddings

Svatební místo roku 2017 / Wedding Venue of the Year 2017 Svatební koordinátor/ Wedding planners TIP 6 míst na svatbu v zahraničí / TIP 6 Venues for Wedding Abroad


FotoEditorial

Foto-Editorial

s v a t e b n Ă­

f o t o g r a f

Svatba v Thajsku dne 12. 2. 2017


koordinรกTor: Art Factory Phuket

rok / year 2018

7


mĂ­STo: The Tubkaak krabi Boutique resort (www.tubkaakresort.com/)

8

Marriage Guide


rok / year 2018

9


10

Marriage Guide


rok / year 2018

11


12

Marriage Guide


FoTogrAF: Lukáš navara (www.navarafoto.cz) orgAnizAce z čeSké STrAny: ToUriSm AUTHoriTy oF THAiLAnd ( Prague office ) a media communication s.r.o.

rok / year 2018

13


Česká Miss 2016 Andrea Bezděková & Martin Švach Svatba v Thajsku dne 12. 2. 2017

V rámci celonárodní kampaně s názvem „Thailand Wedding Destiny“ na podporu a uvědomění si Thajského království jako světové svatební destinace bylo pozváno celkem devět známých párů, pro které zde byla zorganizována originální svatba. Česká Miss 2016 Andrea Bezděková, její přítel Martin Švach, majitel agentury media communication Mirek Cipra a profesionální fotograf Lukáš Navara (www.navarafoto.cz) odletěli do Thajska tuto akci podpořit a mediálně zpropagovat.

Svatební pár Andrea Bezděková a martin Švach i všichni zúčastnění byli po celou dobu pobytu maximálně hýčkáni a dostali od Thajské strany vše na co si jen pomysleli. Většina párů toto pozvání využila a vzali se skutečně i se všemi právními náležitostmi. náš pár Andrea Bezděková a martin Švach se na toto ještě necítili a tak pojali tuto nádhernou akci jako tzv. „svatbu na zkoušku“.

14

Marriage Guide
Potrebujete jen její ano. ˇ A prsten.


Potrebujete jen lásku. ˇ

Vítejte v obchodě, jenž je jako první v Praze zasvěcený zásnubním a snubním prstenům - a lásce. Marry Me - Vezmi si mě. To jsou nejkrásnější slova, která můžete druhému říct. A nejsou to jen slova. Je to závazek, slib, celý svět emocí. Otevření se člověku, který obrátil váš svět vzhůru nohama. Marry Me je jedinečnou volbou pro výběr zásnubních a snubních prstýnků pro mladé milence a milence mladé srdcem. S radostí vám představujeme řadu šperků prémiové kvality, které rozhodnutí setrvat s někým navždy vyjadřují neodolatelně svěžím způsobem.


Zamilujte se navždy v našem obchodě Na Přikopě 15 • Praha 1 • marry-me.cz

Zásnubní a snubní prsteny


20

Marriage Guide


Svatba jedné víly aneb rusko-česká svatba na Zbraslavské myslivně

TheofWedding a fairy

a Russian-Czech wedding in the Zbraslav Hunting Lodge Všechno to začalo před třemi lety, kdy mě Max požádal o ruku. Byli jsme spolu tehdy jen pár měsíců, ale oba jsme věděli, že je to ten pravý a ta pravá. Poprvé v životě jsem se s mužem cítila opravdu šťastná. Už od prvního rande mi bylo jasné, že spolu zůstaneme navždy. A proto jsem tehdy na otázku „Vezmeš si mě?“ bez váhání odpověděla ano. Everything has started three years ago when Max made a proposal. At that time, we were only a few months together but knew we found the right person. For the first time in my life I felt really happy with a man. From the very first date I was clear we spend our entire lives together. Therefore, when he asked me the question “Will you marry me?”, my answer was “Yes, I do” without any hesitation.


22

Marriage Guide


Číslo 7 je číslem lásky, takže je to ten nejlepší den k tomu, říci si své sliby a zpečetit svou lásku svatbou. Datum 7. 7. 2017 jsme nevybírali jen podle vzhledu, ale jelikož jsem velmi citová bytost, řídím se vždy svými vnitřními pocity a vše pro mě musí mít nějaký význam. Kdysi jsem si v knihkupectví zakoupila knihu o numerologii, a tak jsem ji využila i pro výpočet data našeho svatebního dne. A vycházelo to opravdu skvěle. Číslo 7 je číslem lásky, takže je to ten nejlepší den k tomu, říci si své sliby a zpečetit svou lásku svatbou. Jde rovněž o číslo rodiny a přátelství, takže je to ten správný den k oslavě manželství s těmi, koho nejvíce milujete.

Number 7 symbolizes love, therefore it is the best day to say your vows and seal your love with a wedding. The date July 7th 2017 wasn’t chosen just because of its look. I am a highly emotional person, always follow my inner feelings and everything must have some reason to me. Long ago, I bought a book about numerology and used it to find our perfect wedding date. And the result was really great. Number 7 symbolizes love, therefore it is the best day to say your vows and seal your love with a wedding. It symbolizes family and friendship as well and so it is the right day to celebrate marriage with those you love the most.

rok / year 2018

23


24

Marriage Guide


V den D jsem ráno nemohla vůbec dospat, v noci jsem se stále probouzela a koukala z okna ven, zda neprší. Na pátek totiž hlásili bouřky. Jelikož jsme měli mít církevní obřad venku, byla jsem z toho dost nervózní a pomalu jsem začínala vymýšlet vnitřní variantu. Naštěstí mám skvělého muže, který mě vždy dokáže uklidnit. Oba jsme velice pozitivní lidé a když ty své pozitivní energie dáme dohromady, vždy se nám splní to, co si přejeme. A tak jen co jsme vyrazili na cestu do Zbraslavské myslivny, kde se měla naše svatba odehrávat, začalo se rozjasňovat. Při příjezdu už bylo pěkné horko, a tak jsme mohli v klidu připravovat venkovní dekorace a místo na svatbu.

Já už byla celkem nervózní, abychom to vše stihli včas.

On my big day I wasn’t able to sleep. During the night, I was waking up and watching out the window, if it was raining. The chance of thunderstorm for Friday was in the forecast. Our plan was a religious ceremony outdoor, therefore I was very nervous and started to prepare another version of our wedding to take place inside. Fortunately, I have a great man who is always able to calm me down. We are positive people and when we put our positive energies together, our wishes come always true. Right in the moment we set out to our wedding location - the Zbraslav Hunting Lodge, the sky was clearing up. After our arrival it was already quite hot and we were allowed to arrange outside decorations and prepare our ceremony location.

I was already quite nervous if we manage everything in time.

Všechny dekorace jsme si chystali sami a k tomu nám pomáhali i naši svědci Eva a Minja. Také jsme měli půjčené rustikální doplňky od našeho kamaráda Petra. Dřevěné sudy místo stolů, dřevěnou paletu na harmonogram a nádherný stůl - šicí stroj, který nám posloužil jako stolek k obřadu. Já už byla celkem nervózní, abychom to vše stihli včas. Květiny jsme vyzvedávali den předem a nechali je ve sklepě, kde jim bylo dobře. S Evičkou jsme využily skvělé možnosti samosběru přímo u děvčat z Louky květ a musím říci, že to byl nezapomenutelný zážitek. Já mám přírodu a květiny strašně ráda, a proto mi to přišlo jako skvělý nápad. Dekoraci z květin si potom můžete vymyslet a připravit úplně sami podle vašich představ. Hlavní kytice do ruky pro nevěstu, maminky, svědkyni, korsáž pro ženicha, tatínky a svědky, vývazky pro svatebčany a pro mě věneček do vlasů jsme samozřejmě měli od holek nachystané. A opravdu hezčí květiny jsem v životě neviděla.

We had prepared all our decorations ourselves with the help of our witnesses Eva and Minja. We also borrowed some rustic decorations and accessories from our friend Petr. Wooden barrels serving as tables, a wooden palette as time table and a wonderful table - a sewing machine serving as a table for our ceremony. I was already quite nervous if we manage everything in time. A day before wedding, we picked flowers up and gave them into the cellar where they had perfect conditions. With Eva we made use of the possibility to collect flowers on our own in the flower farm Louky květ (“Meadow flowers”), which was a great experience. It was a great idea for I love nature and flowers. You can come up with a flower arrangement and prepare everything according to your own wishes. Ladies from the farm prepared a bouquet for the bride, flowers for mothers, the maid of honour, boutonnières for the groom, fathers and the best man, small bows for buttonsholes for all guests and a flower hair wreath. I haven’t ever seen more beautiful flowers in my life, really.

rok / year 2018

25


Maxův modrý oblek byl také nachystaný už delší dobu a doplnila ho bílá košile a černé kšandy Když bylo vše nachystané na svých místech, byli jsme na řadě my. Já měla šaty pořízené už pár let dopředu z obchodu Sugarbird, který vlastně ani není svatební. Mají ale krásné společenské šaty a ty mé mě zaujaly hned na první pohled. Byly přesně podle mých představ a nebyly vůbec drahé. Takové vílí. Vzhledem k věnečku do vlasů z živých květin jsme se svou kadeřnicí Pavlínkou zvolily rozpuštěné zvlněné vlasy. Maxův modrý oblek byl také nachystaný už delší dobu a doplnila ho bílá košile a černé kšandy, kterým se ze začátku dost urputně bránil, ale nakonec si zvykl a dokonce ho i začaly bavit.

Max had a blue suit a long time as well. He put on it together with a white shirt and black braces, even though he didn’t want to wear any braces at the beginning.

26

When everything was prepared, we had to prepare ourselves as well. Already few years, I had a dress from the shop Sugarbird. It is not a wedding dress, actually. This shop offers wonderful formal dresses and my wedding dress attracted my attention at the very first sight. It was perfect and not expensive. Is was a kind of a fairy dress. Due to the hair wreath of fresh flowers, me and my hairdresser decided for curly hair. Max had a blue suit a long time as well. He put on it together with a white shirt and black braces, even though he didn’t want to wear any braces at the beginning. Then, he changed his mind, got used to and liked it. Marriage Guide


Jen jsem si užívala tu nezapomenutelnou chvíli okamžiku a pocitu štěstí. Z horního pokoje jsem mohla mezi přípravami sledovat, jak přicházejí hosté a nervozita ve mně stoupala. A víte, čeho jsem se bála úplně nejvíc? Že se rozbrečím. Buď ve chvíli, kdy si mě přijde vyzvednout táta a uvidí mě úplně poprvé ve svatebním, anebo až půjdu k oltáři. Nakonec jsem to všechno dobře zvládla, i když jen tak tak. Hudbu jsem vybírala společně s mým dobrým kamarádem Pavlem, který je úžasný zpěvák a můžete ho sledovat pod jménem Pame Faul. Písničku od Lady Gaga Milion reasons mi nazpíval tak nádherně, že jsem u toho vždy brečela a měla husí kůži po celém těle. DJ Dominik nechal tuto písničku hrát potichu po celou dobu obřadu a bylo to nádherné. Jen jsem si užívala tu nezapomenutelnou chvíli okamžiku a pocitu štěstí.

I was enjoying the unforgettable moment and happiness I felt. From the upper room, I could observe guests arriving to us and was getting more nervous. Do you know what I was afraid of the most? That I burst into tears. Either in the moment my dad comes for me and sees me in the wedding dress for the first time, or when I go up the aisle toward the altar. At last I managed the situation very well, even thought I was near to tears. Together with my friend Pavel we were choosing music. He is a great singer and you can know him with his art name Pame Faul. He covered the song Million reasons from Lady Gaga in such a wonderful way that I’m always crying and have goose bumps. DJ Dominik played this music during the ceremony and it was beautiful. I was enjoying the unforgettable moment and happiness I felt.

rok / year 2018

27


28

Marriage Guide


Po obřadu nás čekala hostina uvnitř myslivny, o kterou se nám starala úžasná Denisa Richterová z V4Catering. Jelikož jsme naši svatbu brali na půl českou a na půl ruskou, jako polévku jsme zvolili vývar s knedlíčky a tradiční boršč. Po polévce jsme se všichni přesunuli na venkovní raut a musím říci, že Denisa je opravdu žena na svém místě. Všechno jídlo bylo dokonalé a já slyšela jen samou chválu.

Všechno jídlo bylo dokonalé a já slyšela jen samé chvály I přes mé protesty proti únosu nevěsty mě to stejně čekalo. Bohužel jsem chlapům nemohla zkazit náladu a doufala, že to mému manželovi dojde. V Rusku takový zvyk nemají a já si ještě svou svatbu chtěla užít. Odvedli mě do blízké hospody s názvem Škoda lásky, což mi přišlo vtipné. Naštěstí mě Max našel celkem rychle, a tak jsem se trochu naštvaná mohla vrátit zpět do myslivny a obejít si svatební hosty.

After the ceremony, there was wedding reception in the hunting lodge that amazing Denisa Richterová from the catering company V4Catering prepared. We decided to serve broth with meatballs and borscht for our wedding was partially Czech and partially Russian. After the soup we moved to the outside wedding buffet and I have to say that Denisa is a perfectionist. All food was perfect and all guests were full of praise.

All food was perfect and all guests were full of praise. Even though I didn’t want anybody to kidnap me, this tradition was awaiting me. Unfortunately, I couldn’t put guys in a bad mood and was hoping my husband dawns on. In Russia, they don’t have any wedding custom like this and I wanted to enjoy the rest of my wedding. They took me in a near pub called Škoda lásky (Waste of love), which was funny. Fortunately, Max found me quite quickly and I was allowed to come back in to the hunting lodge and meet all my wedding guests, even though I was a bit angry. rok / year 2018

29


30

Marriage Guide


Po delším přemýšlení, zda investovat peníze do fotek a videa, jsme se rozhodli pro. Přeci jen je to jedna z mála hmotných vzpomínek, které vám zůstanou. Náš svatební den měla na starosti fotografka Lin Šerková a kameraman Petr Vyšohlíd a já zase nemohu jinak, než je vychválit až do nebes. Tak úžasné lidi jsem dlouho nepotkala a jsem strašně ráda, že díky naší svatbě jsem měla možnost je poznat. Lin fotí nádherné přirozené fotky, na kterých dokáže zachytit to důležité kouzlo okamžiku, a Petr nám sestříhal tak dokonalé svatební video, že si ho teď budu muset zase pustit.

After hesitation we decided to invest money in photographs and video. It is one of few material memories that remain, after all. Our wedding day was captured by the photographer Lin Šerková and the cameraman Petr Vyšohlíd and I cannot but praise them for their work a lot. I hadn’t meet so great people a long time and am really happy I had the opportunity to meet them thanks to our wedding. Lin makes wonderful and natural photos and is able to capture the important magic of the moment. Petr made a perfect wedding video that I need to watch it again right now.

Naše svatba byla přesně taková, jací jsme my dva

Our wedding day was unique because we made a lot of things on our own.

Abych to tedy nakonec shrnula. Náš svatební den byl opravdu neobvyklý v tom, že jsme si spoustu věcí dělali sami. Občas to byl menší stres, ale já jsem za to nesmírně ráda. Díky tomu naše svatba byla přesně taková, jací jsme my dva. Přirozená, něžná, veselá, dojemná, prostě kouzelná a tak trochu vílí.

To sum up. Our wedding day was unique because we made a lot of things on our own. Sometimes, it we were little bit under stress. Nevertheless, I am glad for it because this is the reason why our wedding was exactly as we are. Natural, tender, cheerful, emotional, charming and a kind of fairy.

Tímto bych ještě jednou chtěla všem moc poděkovat za spolupráci, obrovskou pomoc a podporu. Děkujeme, Markéta a Max. Let me use this opportunity to thank everybody for their work, help and support. Thank you all, Markéta and Max.

rok / year 2018

31


text: Petr Kollman, foto: Petr Pelucha, archiv MG

32

Marriage Guide


Tip na svatební menu aneb výborné jídlo na svatbě je základ! Výběr vhodného svatebního menu, restaurace, nebo cateringu je velice důležitý. Nejen proto, že většina svatebních hostů se těší na skvělé jídlo a to pak nakonec zanechá největší dojem z celé svatby. Můžete mít zpožděný program, nebo bude špatné počasí, ale jídlo na svatbu je pod drobnohledem všech svatebčanů a musí být prostě fantastické!

on a wedding menu

for tasty wedding food is crucial! To choose the right wedding menu, restaurant or catering is very important. Not only because most of wedding guests are looking forward to delicious food which will make the greatest impression of the wedding but also because wedding food comes under scrutiny of all guests. There might be some delay in the wedding programme or bad weather, all this does not matter but wedding food must be perfect!


Naše svatba se konala venku, tudíž jsme vše měli na jednom místě. Volba byla tedy více než jasná - svatební catering. Catering je vlastně taková pojízdná restaurace nabízející úplně vše. Skvělé jídlo, pití, talíře, skleničky, příbory, personál a veškerý servis jsou schopni připravit téměř kdekoli a kdykoli. Naše požadavky byly trochu netradiční, jelikož jsme měli večerní svatbu a hostinu jsme plánovali až ve 22:00 večer. Chtěli jsme servírovanou polévku (vybrali jsme knedlíčkovou) a vše ostatní pak formou rautu. Vybrali jsme studený, teplý raut a grilování, které nám přišlo k celé koncepci rustikální svatby nejtypičtější. Vybrali jsme si Denisu Richterovou z firmy V4Catering a současně provozovatelku restaurace Na Vinici v Praze, která nám vyšla maximálně vstříc a svým lidským přístupem nám i sedla nejvíce! Když jsme pak ochutnali její výtečný bramborový salát, nebylo již co řešit :) Denisa vzala na svatbě vše pod svou koordinaci a nejen servis spojený se svatebním pohoštěním byl prostě na jedničku! Volba Denisy Richterové se nám opravdu vyplatila a za žádnou cenu bychom neměnili, dokonce si troufnu říci, že bychom to bez ní nezvládli. Byla zkrátka součástí celé svatby, celého týmu, který naši svatbu perfektně připravil. Our wedding took place under the open air and everything was at one place. Therefore, the choice was clear - a wedding catering. Catering is a kind of mobile restaurant offering everything. They can prepare delicious food, beverages, plates, glasses, cutlery, stuff and service almost everywhere and anystime. Our requirements were a little bit untraditional for we had an evening wedding and our wedding reception was planned to take place at 10 pm. We wanted stuff to serve a soup (we chose a meatball soup) and the rest to be a standing reception. We chose cold as well as warm meals and bbq which we thought it would be most suitable for the whole concept of a rustic wedding. We chose Denisa Richterová from the company V4Catering who is a manager of the restaurant Na Vinici (On Vineyard) in Prague. She was willing to help us and the right for us thanks to her human approach. When we took a taste of her tasty potato salad we knew it was decided :) Denisa took care about the wedding reception and everything was perfect! Denisa Richterová was a perfect choice and we would never choose anybody else. I dare to say we won’t be able to sail through our wedding without her. She was a part of the wedding day, of the team which prepared our wedding well.

34

Marriage Guide

Naše svatba se konala venku, tudíž jsme vše měli na jednom místě. Our wedding took place under the open air and everything was at one place.


Svatební menu – předkrmy Příjezd svatebních hostů byl naplánován na 18:00 a k welcome drinku jsme zvolili jednoduché, ale za to syté a výborné variace předkrmů: Slané předkrmy: • skvělé miniburgery, • plněné croissainty, • slané tyčinky z listového těsta, • škvarkovou pomazánku na domácím chlebu, posypanou čerstvou jarní cibulkou Sladké předkrmy: • hodonínské koláče • domácí štrůdl

Svatební menu – hlavní chod Po svatebním obřadu jsme se přemístili na slavnostní svatební hostinu. Polévku jsme měli, jak jsem již zmínil výše, servírovanou (na každém stole byla připravena mísa s naběračkou). Následoval raut, neboli švédské stoly, které se prohýbaly pod váhou skvělého jídla, které šikovný personál od Denisy promptně doplňoval. Do rautu jsme zařadili mnoho dobrot a i vzhledem k velkému arzenálu alkoholických nápojů jsme volili tučnější a klasické pochutiny: • domácí guláš (s knedlíkem, rýží, chlebem) • bramborový salát a variace kuřecích a vepřových řízečků • hajdůcké zelí • šopský, řecký, okurkový a rajčatový salát, • variace klobás, salámů, sýrů, sušeného masa, doplněno o kozí rohy a výborné papričky, • tlačenky, utopence, nakládaný hermelín a různé druhy omáček Venku probíhalo grilování, kde jsme vybrali: • šunka od kosti • bavorské, pikantní a moravské klobásky, • grilovaný hermelín Všichni si moc chválili a jako bonus jsme od Denisy v 10:00 dopoledne dostali všichni skvělou česnečku!

Jedlo se a pilo, pilo se a jedlo, skvělá zábava pokračovala až do dopoledních hodin druhého dne.


Wedding menu – starters The arrival of wedding guests was planned to be at 18 pm. We decided to serve easy but filling starters to the welcome drink: Salted starters: • delicious mini burgers, • croissants with fillings, • salted puff pastry sticks, • pork crackling spread with a homemade bread and fresh spring onion, Sweet starters: • cakes of Hodonín • homemade strudel

People were drinking, drinking and eating. Great entertainment lasted till the morning hours of the following day.

Wedding menu – main course After the wedding ceremony we moved to the festive wedding reception. The soup, as I have already mentioned above, was served in a classical way (there was a bowl with a ladle on every table). Then, there was a standing reception, a smörgåsbord, with a huge amount of delicious food which was always quickly supplied by the stuff from Denisa. We served a lot of delicacies and chose rather richer meals and classic dishes due to the number of alcoholic beverages: • Homemade goulash (with dumplings, rice, bread) • Potato salad and small chicken or pork schnitzels • Pork with cabbage • Shpska, greek, cucumber and tomato salad, • Sausages, salami, cheese and dried meat variations with goat horn peppers and delicious peppers, • Brawns, pickled sausages, pickled Camembert type cheese and various dips For bbq we chose: • ham • Bavarian, piquant and Moravian sausages, • grilled Camembert type cheese

36

Everybody was more than satisfied with food. As a bonus from Denisa we became delicious garlic soup at 10 am. Marriage Guide


V4 Catering na vaší svatbu vám splní všechna přání! Denisa Richterová Tel: +420 774 708 087 Vladislav Suchý Tel: +420 774 708 099 Email: vladislav.suchy@gmail.com
text: Veronika Moreira Tůmová, foto: Petr Pělucha / archiv MG

Světové Svatby The world wedding'S

Slovensko / Slovakia

Svatby na Slovensku Weddings in Slovakia

aneb jak se berou u sousedů how neighbors get married

S

lovenské svatby mají s těmi našimi mnoho společného. A jak by také ne, vždyť jsou to naši nejbližší, i když zahraniční sousedé. Na Slovensku, stejně jako u nás, je nepřeberné množství krásných míst a úchvatných lokalit, kde prožít úchvatný svatební den nebo nezapomenutelnou svatební cestu.

40

Marriage Guide

S

lovak weddings have a lot in common with Czech weddings. It is no wonder because they are the closest, even though foreign neighbors of the Czech republic. In Slovakia, as well as in the Czech republic, there is a lot of wonderful venues and stunning localities where you can hold your wedding day or go to honeymoon.


J

ste pozvaní na tradiční slovenskou svatbu? Berete si Slovenku či Slováka? Zasvěcení by vás zřejmě v prvé řadě varovali. Slováci totiž dodržují své svatební tradice a jejich symboliku se vší vážností. Málokdy se od některých z nich upustí, důraz se klade v tomto směru i na přání rodiny.

Na rozdíl od nás jsou Slováci často silně věřící, a pokud jde o svatbu, potrpí si tu hlavně na tzv. předávání nevěsty ženichovi, děkování rodičům za výchovu a nutnost jejich požehnání. S něčím takovým se často setkávají např. ateistické české snoubenky přijíždějící na Slovensko, aby se seznámili s rodinou ženicha a místem, kde se bude konat veselka. Někdy, přiznejme si, jen těžko skrývají rozpaky. Slovenská svatba se však vyznačuje především neutuchajícím veselím a neúnavným tancem, a tomu nakonec odolá málokdo, nemyslíte?

A

re you invited to a traditional Slovak wedding? Do you marry a Slovak woman or a man? Those in the know should warn you first of all. Slovaks follow wedding traditions and their symbolism and take it very seriously. Breaking traditions is very rare, the engaged couples follow family’s wishes. Unlike Czechs, Slovaks are strong believers. As far as weddings are concerned, they follow primarily the following traditions, such as getting the bride at her parents’ house, giving thanks to parents for upbringing and parents’ blessing. This is something what e.g. atheist Czech fiancées are surprised about when coming to Slovakia to meet the groom’s family and the wedding venue. Sometimes, let’s admit, it is hard to hide her embarrassment. Slovak weddings are characterized by never-ending joy and dance, and this is something what hardly anybody is able to resist, don’t you think?

rok / year 2018

41


Neodolatelné krásy Slovenska

Češi na Slovensko nezanevřeli ani přes bohatou nabídku exotických destinací, kterými nás zahrnují cestovní kanceláře i s nabídkou svatebních služeb a balíčků. Nepřestávají nás fascinovat Vysoké a Nízké Tatry, Malá Fatra či Slovenský ráj. Najdeme tu dechberoucí romantiku, tajemné soutěsky, lázně i skutečnou divočinu. Letní Slovensko si prostě musíte zamilovat. A najít tu to pravé místo pro svatbu? Není nic snazšího. Ale teď už k samotné svatbě a jejím tradicím.

42

Marriage Guide

Slovak irresistible beauties

Czechs don’t take against Slovakia, even though there is a wide offer of exotic destinations inclusive of wedding services and packages the travel agencies bombard us with. They are still riveted by High and Low Tatras, Little Fatra or Slovak Paradise. Here you can enjoy breathtaking romance, mysterious gorges, spas as well as real wilderness. You definitely fall in love with summer Slovakia. And how to find the right venue for your wedding? Nothing is easier. But now, let’s look at weddings themselves and their traditions.


Co je to “odobierka?“

Základním předpokladem bude dobře se vyspat, neboť jak jednou vstoupíte do dění tradiční svatby na Slovensku, jste v tom až po uši. Záleží samozřejmě na kraji a místě, kde se svatba koná, neboť všude jsou trochu jiné zvyky a tradice, jak to ostatně bývá i jinde ve světě. Někdo říká, že čím dál na východ Slovenska, tím je dodržování tradic a náboženských zvyklostí přísnější, svatební zábava pak o to bujařejší. Vše začíná tzv. “odobierkou.“To je obřad, kdy se syn loučí se svými rodiči, aby se odebral do domu nevěsty, kde dcera prosí o požehnání rodičů, aby se poté mohla po boku družby odebrat k oltáři.

What does “odobierka” mean?

The basic condition is to sleep well because when you start your traditional Slovak wedding day, you are up to your ears in it. It depends on a region and a venue where you hold your wedding, of course, because there are different customs and traditions, as it is usual in the world. Some people say the more eastwards in Slovakia the more they follow traditions and religious customs, and the more lively the entertainment is. Everything starts with a so called “odobierka”. This is a ceremony where the son says goodbye to his parents before going to the bride’s house, where the daughter asks for the parents’ blessing to be allowed to departure to the altar at bridesman’s side.

rok / year 2018

43


Požehnání a poděkování rodičům

Odobierka se obvykle provádí den před samotným obřadem, někde ji však můžete vidět v kratší verzi až ve svatební den, těsně před obřadem. Je to především tak trochu obřadné poděkování rodičům, odprošení za všechno špatné a zlé a prosba o požehnání. Vtipným doplněním může být tzv. vyjednávání o předání nevěsty, kdy člen rodiny, např. nevěstin bratr, klade ženichovi otázky ve smyslu, zda si přišel skutečně pro ni. Dobrý deň. Čo chcete? Hľadáme nevestu. Niektorí by tu boli. Čo za ňu dáš? Nič. Zbavíš sa sestry. Hm...zaujímavá ponuka, tak poďte ďalej. Následuje křížek na čelo a udělení požehnání rodiči. Poté si všichni připijí a srdečně se objímají. Tento svatební zvyk je obvykle velmi emotivní záležitost, kdy jsou všichni, zejména pak maminky, tety, babičky apod. velmi dojatí a ani nevěsta se v takový okamžik neubrání slzám.

Odchod do kostela v doprovodu kapely

44

Svatební obřad začíná již v pátek odpoledne, kdy zástupci nevěsty jdou k ženichovi pro “pokrytku“, kterou pak v sobotu nevěsta připne svému nastávajícímu na sako. Rodiče předají své rodičovské požehnaní a připravují se k odchodu do kostela. Mezitím si každá družička vybere svého družbu. Nastoupený průvod přejde několikrát plným vědrem vody - pro štěstí - a průvod v čele s muzikou se začíná přesouvat ke kostelu. Trasa je různě dlouhá, vždy podle toho, jak daleko od kostela bydlí nevěsta. Za vesele vyhrávající a alkoholem už notně povzbuzenou kapelou jde starosta celé svatby, který nese v ruce ozdobený malý smrček. Marriage Guide

Čardáš, z pěv a alkohol

Svatební kapela musí umět zahrát pořádně od podlahy. Většinou se hraje čardáš, ale i jiná veselá a divoká muzika. Průvodu svatebčanů se obvykle kladou překážky na silnici a ty se odstraní až po zaplacení – většinou jde, jak jinak, o štamprlata alkoholu. Svatební obřad je plný zpěvu, modliteb a velkého dojetí, jeho součástí bývá např. zvedání zelených věnců nad hlavy nevěsty a ženicha. Věnce upletly nevěstiny družičky ve svatební den ráno po té, co se všechny sešly u ní doma. Po obřadu v kostele, který je dosti zdlouhavý, většinou trvá téměř dvě hodiny, se odchází do místního kulturního domu, kde se opět všichni pomodlí.

Vykoupení nevěsty z vesnice

Po svatební mši následuje nelehký úkol, a to vykoupení nevěsty z vesnice. Je nutno podotknout, že to mnohdy bývá s místními chalany velmi tvrdé vyjednávání. Nakonec však samozřejmě vše dobře dopadne, nevěsta je ženichovi předána a vše se řádně zapije.


Blessing and giving thanks to parents

“Odobierka” takes place usually a day before the wedding ceremony itself. But somewhere, people decide for a shorter version on the wedding day, just before the ceremony. It is a kind of ceremonial giving thanks to parents, the engaged couple asks for forgiveness for everything wrong and bad and asks for blessing. Negotiation for a bride can be very funny. A family member, e.g. a bride’s brother asks the groom questions about if he really comes for her. Hello. What do you want? I am looking for my bride. There are some. What do you give me in return for her? Nothing. You get rid of your sister. Well... that’s very interesting. So, come in. Making the sign of the cross on the forehead and blessing from parents follows. Then, they all clink glasses and hug themselves heartily. This wedding custom is usually very emotive moment when everyone, especially mothers, aunts, grandmothers etc. are deeply moved. Even the bride can’t help crying in such moment.

Departure to the church to Csárdás, singing and alcohol the accompaniment of a band The wedding ceremony starts already on Friday afternoon, when bride’s representatives go to the groom for a “pokrytka” which the bride pin up to the groom’s jacket on Saturday. Parents bless them and get ready to leave to the church. In the meantime, each bridesmaid chooses a partner. The procession goes through a full water bucket - for good luck - and the procession lead by a band starts its way to the church. The way is quite long. It depends on how far from the church is located the bride’s house. Behind the band, playing happily, refreshed by alcohol, a mayor is going holding in hands a little decorated spruce.

A wedding band must be able to whoop it up. They mostly play csárdás as well as any other amusing and wild music. The procession is usually given obstacles on the street. These can be removed first after they pay something - in the most cases it is about drinking alcohol shots. The wedding ceremony is full of singing, praying and emotions. Guests often lift the green wreaths over the heads of the bride and groom. The bride’s bridesmaids have made the wreaths on the wedding day in the morning after they all arrived to her home. After the church ceremony, which is quite long, usually takes two hours, they all leave to local community center, where they all pray again. rok / year 2018

45


Jídlo, pití a cukroví pro všechny!

Na slovenské svatbě se jídlem a pitím skutečně nešetří. Nabídnuto je doslova každému, kdo se k veselici nachomýtne. Pozváni jsou obvykle všichni z dané vesnice, pozvat veškeré příbuzenstvo bývá samozřejmostí. Cukroví a dorty bývají napečené s dostatečným předstihem, výjimkou nejsou tyto lahůdky připravované i ze šedesáti vajec! Před svatbou obvykle každý z pozvaných něco donese – mouku, vejce, alkohol apod. Bývá zvykem pamatovat si nebo poznamenat, co kdo přinesl na vaši svatbu, abyste mu mohli stejně oplatit, až oni pozvou vás.

Svatební hostina

Většinou se podává asi pět až šest chodů jídel. U stolu obsluhují příbuzní, tzv. “sokačky“. Dohlížejí, aby se stoly nepřestávaly prohýbat pod jídlem a pitím, pobízejí hosty ke konzumaci i k účasti při zábavě. Každý se musí bavit, aby svatba měla spád. Svatební hostina bývá jeden velký raut a mezi tradičními jídly najdete například pirohy, bryndzové halušky, sýrové mísy s korbáčíky, kapustnici, pečenou kachnu, nebo smažené řízky s bramborovým salátem.

Ransom of the bride from the village

After a wedding mass, there is an exacting task to be fulfilled - ransom of the bride from the village. It is necessary to say that negotiation with local guys is usually very hard. Nevertheless, everything turns out well in the end, the bride is given to her groom and they all celebrate it with drinks.

Food, drinks and sweets for all!

Slovak weddings abound with food and drinks. They offer refreshment to everyone who happens to be there. Everybody from the particular village is usually invited. To invite all relatives is a matter of course. Sweets and cakes are made in advance. Using more than five dozens eggs for these delicacies is no exception. Before the wedding, each invited guest usually brings something - flour, eggs, alcohol, etc. It is customary to remember or note who brought what to be able to repay the same when you will be invited.

Wedding reception

46

In the most cases, five or six courses are served. Relatives, so called “sokačky”, are served at the tables. They supervise that tables are still overflowing with food and drinks and prod guest to eat and take part in entertainment. Everybody must have fun, so that the wedding goes with a swing. The wedding reception is a huge banquet with traditional Slovak meals, such as pirogi, bryndzové halušky (soft cooked little dumplings or noodles with a sheep milk cheese), cheese plates with korbáčik (hard string cheese), cabbage soup, baked duck or fried schnitzels with potato salad. Marriage Guide


“Redový“ tanec (půlnoční tanec typický hlavně na východě Slovenska)

Okolo půlnoci začíná takzvaný "redový tanec". To se již s nevěstou převlečenou do kroje loučí blízké příbuzenstvo, které jí ke vstupu do manželství přispívá různými finančními částkami. Všichni si s ní krátce zatančí, porcuje se dort, za každý kousek pak všichni zaplatí určitou sumu. Hudba hraje a na vše dohlíží starosta, který celou svatbu vedl. Nakonec se celý vybraný obnos předá novomanželům. Svatba pokračuje také další den, tedy v neděli, ale to už obvykle jen v blízkém rodinném kruhu.

“Redovy” wedding dance (a midnight dance, typical for Eastern Slovakia)

Round about midnight, it is time for so called “redovy” (pronounce “rah-dov-ye”) dance. The bride usually wear a national costume and says goodbye to her close relatives who contribute to her marriage with various sums of money. They all dance with her, the wedding cake is cut and everybody who is given a piece of cake must pay for it. Music is played and the mayor, who led the whole wedding, supervises the whole situation. Collected money is given to the newly-wed couple. The wedding continues on the next day, on Sunday, but mostly only in close family circle.


“Začepčenie“ a sbírání peněz do věnce

Krásný svatební zvyk, kdy je nevěstě sňat závoj a vdané ženy jí dají na hlavu šátek nebo čepec, kterým ji tak přijímají mezi sebe, vdané ženy. Ženichovi se zase nasadí klobouk bez “mládeneckého“ pírka. Pak se většinou nevěstin závoj hází mezi svobodné dívky a ženich se pokouší sundat nevěstin podvazek, jen pomocí zubů, aby jej pak hodil mezi svobodné mládence. Nastává čas pro tanec nebo zdvihání novomanželů na židlích do vzduchu, kde si společně připijí. Zajímavý je také zvyk, kdy se jedna z družiček převlékne za cikánku a chce po ženichovi alimenty. To se pošle jiná, obchází hosty a sbírá do věnce peníze. Jiná verze je určená pro vybírání peněz za účelem budoucího narození dítěte apod.

Slovenské svatební tradice, které známe i u nás

Ačkoliv jsou svatby na Slovensku z jistého úhlu pohledu jistě poněkud konzervativnější než ty u nás, nelze Slovákům upřít fakt, že skutečně umí oslavovat a umí se bavit. Mnohé jejich svatební tradice jsou však z pochopitelných důvodů hodně podobné těm našim. Máme na mysli například rozbíjení talíře, první tanec novomanželů, jedení z jednoho talíře nebo nejrůznější svatební hry. Nevěsty na Slovensku znají i házení podvazkem nebo stahování podvazku ženichem bez pomoci rukou.


“Začepčenie“ and collecting money into a wreath

A wonderful wedding custom, when the veil is took of the bride and married women give her a scarf or bonnet on her head, which is a way they ritually welcome her among themselves, married women. The groom is given a hat without a “bachelor” feather. Then, the bride’s veil is mostly thrown among single women and the groom is trying to remove the bride’s garter off with his teeth to throw it among single men. After this it is time for a dance or lifting up the newly-wed couple in the air when they are sitting on chairs. During this they clink glasses. A custom when a bridesmaid changes her clothes and looks like a gipsy woman and wants maintenance from the groom. Another woman is sent to collect money from guests into a wreath. Different version of collecting money is done for a future child, etc.

Slovak wedding traditions the Czechs know as well Even though weddings in Slovakia are a kind of more conservative than weddings in the Czech republic, it is a fact Slovaks can really celebrate and have much fun. A lot of their wedding traditions are very similar to Czech traditions, for obvious reasons. We mean e.g. plate smashing, first dance of the newly-wed couple, eating together from one plate or various wedding games. Brides in Slovakia know garter tossing or removing garter by the groom without using his hands as well.

rok / year 2018

49Yes, we do!

Wedding Photography

www.michalmecner.com


...because reality is finally better than your dreams!
Grandma, how did you meet grandpa? www.michalmecner.com


S úctou a pokorou…. www.honzakorinek.czPlnit přání a sny, pomáhat dělat krásné dny a být u toho, když si dva zamilovaní řeknou ANO – to byly myšlenky, které stály u zrodu svatební agentury Wedding agency Honza Kořínek. Založil jí oblíbený kadeřník Honza Kořínek, který má už několik let v centru Královských Vinohrad v Praze svůj kadeřnický salon. „Každý rok pomáháme mnoha nevěstám v jejich den D se svatebním účesem a líčením, tak jsem se rozhodli naše služby rozšířit a nabídnout kompletní servis pod záštitnou naší svatební agentury,“ vysvětluje majitel Honza Kořínek.

S úctou, pokorou a srdcem na dlani Svatebních agentur nebo svatebních koordinátorů jsou v Česku desítky, možná stovky. Wedding agency Honza Kořínek se profiluje jako agentura pro všechny, které chtějí se svým velkým dnem pomoci. Nabídnout může širokou škálu služeb a dalších partnerů ze všech různých oborů a pomůže svatebčanům splnit všechny jejich přání. „Pro nás není nic problém. Od běžných záležitostí ale zvládneme pomoci i se svatbou na netradičních místech nebo převezmeme zodpovědnost za různé detaily a osvobodíme snoubence od zbytečných telefonátů, smluv a dalších záležitostí,“ říká Jana Češková, hlavní koordinátorka a zároveň i ředitelka agentury. Wedding agceny Honza Kořínek staví na třech základních pilířích. Perfektní, bezchybná a empatická, až rodinná koordinace svatebního dne a celé svatby, dalším z pilířů je jedinečný, originální program a zábava během svatebního dne. „Třetí základní kámen, na kterém stavíme jsou moderní technologie a online. Můžeme totiž manželům vyrobit svatební web, kde jsou veškeré informace, hromadná komunikace pro všechny svatebčany a podobně. To jsem si už na několika svatbách vyzkoušeli a rozhodně to nejsou vyhozené peníze, šetří to čas a pokud snoubenci chtějí, celou agendu přebíráme my a oni s tím nemají jedinou starost,“ vysvětluje Jana Češková.


Honza Kořínek

kadeřník, majitel Hair studio Honza Kořínek a Wedding agency Honza Kořínek

Vaší profesí je kadeřník, jsou ve svatebních účesech nějaké trendy? Řekl bych, že v tomto směru moc trendů neexistuje. Je to vždy práce na míru, originál podle přání nevěsty. Takže někdy jsou to účesy náročnější, někdy méně. Možná jediné, co se do svatebních účesů promítá, jsou styly svateb – hodně češeme rozevláté vlasy, copy, dáváme květiny, čelenky. Ale stále se dělají i klasické záležitosti jako drdoly a dávají se do vlasů i šperky. Vy sám jste navrhl kolekci šperků do vlasů, proč? Snažíme se naší práci odlišit, a tak jsme se rozhodli udělat něco svého. Byly to šperky, které podle mě krásně pasují do různých účesů. Já jsem udělal návrhy a ty překrásně zpracovali v jablonecké šperkařské firmě ŠENÝR Bijoux. Z výsledku jsem byl já i celý tým nadšen. Jaké maté další plány? Rok 2018 pro nás bude ve znamení oslav. Bude to pět let, co se naše značka objevila na trhu, a tak chystáme různá překvapení pro naše klienty i partnery. Chceme určitě pokračovat ve věcech, které fungují a mají smysl. Představíme další novou tvář našeho salonu a s tím bude souviset i spousta práce. V květnu nás čekají oslavy. A rozhodně budeme chtít pokračovat v našem charitativním projektu Když ruce pracují srdcem – ten podle nás má opravdu smysl a jsem na nějak hrdí a pyšní.

Své práci se věnuje už přes 17 let. Baví ho a před pěti lety si založil vlastí kadeřnické studio. Později rozšířil své portfolio a další projekty se prý chystají. Stojí také za charitativním projektem Když ruce pracují srdcem – za dva roky rozdělil pomoc v hodnotě téměř 750.000 Kč.

hlavní koordinátorka, ředitelka Wedding agency Honza Kořínek

Jana Češková

Práce ve svatební agentuře je pro Janu jasnou volbou. Přála si jí. A když přišla nabídka od Honzy Kořínka – neváhala ani minutu. Spíše než ředitelkou, se cítí jako „kamarádka“ nevěst, která jim pomáhá, je tu pro ně a připravena vyřešit všechny jejich prosby i pomoc v neočekávaných situacích.

Jano, na co zatím za nejvíc vzpomínáš? Každá svatba je krásná. Za dobu, co se snoubenci chystáme jejich velký den se často velmi sblížíme. Takže na každého mám nějakou hezkou vzpomínku. Asi nejvíc mne potěší, když se s nimi potkám po nějaké době a oni jsou stále vděční a vzpomínají, jak krásný den jsme jim udělali. Co je podle tebe nejhorší, co se může na svatbě stát? Řekla bych, že je to většinou to, když se někdo opije tak, že se nekontroluje a pak to kazí atmosféru. Jasně, že alkohol na svatbu patří, je to oslava velkého dne. Ale já sama říkám svým klientům, že ženich i nevěsta by měli být schopni se rozloučit i s posledním hostem, kterého na svatbě mají. Několikrát jsem řešila opilé svatebčany, to je pak rychlý a nenápadný proces – odklidit, ať může zábava pokračovat. Stalo se ti někdy, že sis s nevěstou nesedla? Neřekla bych nesedla, to ne. Jen je někdy potřeba nalít si čistého vína, umíme zázraky na počkání, spoustu věcí vymyslíme, zařídíme. Ale samozřejmě i já se někdy neshodnu se všemi to je jasné. Takže ano, přiznávám s jednou nevěstou jsem spolupráci ukončili.
Text: Veronika Moreira Tůmová, Foto: Harmonie Květin – Michaela Lorková

66

Marriage Guide


Jak vybrat svatební kytici aneb co všechno obnáší svatební květinová výzdoba?

How to choose a aneb wedding bouquet co všechno obnáší svatební květinová výzdoba?

and what you need to know about wedding flower decoration? Květinová svatební výzdoba a svatební kytice by měly podléhat určitým pravidlům. Při výběru květin pro svůj svatební den se můžete inspirovat třeba ročním obdobím, nebo i měsícem, ve kterém se svatba koná. Můžete však také popustit uzdu své fantazii a obklopit se prostě jen barvami a vůní květů, které máte odjakživa nejraději. Wedding flower decoration and a wedding bouquet should be subject to particular rules. When choosing flowers for your wedding day you can draw inspiration from a season or a month which your wedding is held in. You can also let your imagination run riot and enjoy only colours and aroma of flowers you like the most.


In any case, flowers must be present in every wedding. They symbolise beauty, tenderness and romance. They are feast for the eye as well as soul. On your wedding day, flowers decorate everything what can be decorated, such as cars, wedding arches, guests, ceremony and banquet venue, bride and maybe even the bed before the wedding night. What flowers should be chosen for a spring, summer, autumn or winter wedding to be wonderful decoration for a whole wedding day? And what should you think over when choosing wedding flowers? We consulted this topic with a leading Czech wedding florist Míša Lorková from the company Harmonie květin (Harmony of flowers) in Beroun.

V každém případě však květiny rozhodně na žádné svatbě chybět nesmí. Jsou symbolem krásy, něhy a romantiky, potěchou pro oko i pro duši. Ve svatební den květiny ozdobí vše, co se ozdobit dá, od automobilů či slavobrány přes klopy svatebčanů, místo obřadu i hostiny, až po samotnou nevěstu a nakonec třeba i společné lože před svatební nocí

Poradili jsme se s přední českou svatební floristkou Míšou Lorkovou z Harmonie květin. Jaké květiny tedy vybírat pro svatbu na jaře, v létě, na podzim či v zimě, aby byly po celý svatební den krásnou dekorací? A na co všechno vlastně myslet při výběru svatebních květin? Poradili jsme se s přední českou svatební floristkou Míšou Lorkovou z Harmonie květin v Berouně.

68

Marriage Guide


Jak nejlépe vybírat svatební kytici?

Jak už jsme zmínili, květiny nejčastěji vybíráme podle období, ve kterém budeme svatbu mít. Byla by škoda nevyužít na jaře třeba voňavý šeřík, samozřejmě pokud na něj zrovna netrpíte alergií. Sezonní květiny dokonale podtrhují svatební atmosféru. V létě se bude hodit vlčí mák a další oblíbené luční kvítí, na podzim si nenechte ujít slunečnice nebo gerbery, jako dekorace pak může být úchvatné i samotné barevné listí a samozřejmě nepřehlédnutelné dýně. V zimě se bude hodit jmelí nebo cesmína. S výběrem svatební kytice však souvisí třeba i střih vašich šatů, tvar a velikost kytice může záviset také na výšce a typu nevěsty. Rozhodující bývá celkové pojetí svatebního dne, tedy svatební téma.

How to choose a wedding bouquet?

As we have mentioned above, flowers should correspond to the season which our wedding is held in. It would be a pity not to use e.g. a fragrant lilac for your spring wedding. If you don’t have an allergy to it, of course. Seasonal flowers highlight the wedding atmosphere perfectly. In summer use field poppy and other popular meadow flowers, in autumn you cannot miss sunflowers or gerberas, coloured leaves and striking pumpkins can serve as decoration. In winter choose mistletoe or holly. Choosing a wedding bouquet relates to your dress cut, the shape. The size of a bouquet can depend also on bride’s height and type. Very important is the overall concept of the wedding day the wedding topic.

S výběrem svatební kytice úzce souvisí střih šatů a téma svatby!

rok / year 2018

69


Podle čeho určujeme téma svatby?

Téma svatebního dne záleží samozřejmě na přání snoubenců, obvykle se dá odvodit už od místa svatby, je-li na zámku, na statku, na zřícenině, na lodi apod. Rustikální svatební téma patří k velmi oblíbeným trendům, tady se obvykle klade důraz na přírodní materiály a venkovský styl, čemuž odpovídají v prvé řadě dekorace a samozřejmě právě květinová výzdoba. Svatba na zámku si žádá určitou okázalost, hodí se růže, orchideje, kaly atd. Pro letní svatbu pod širým nebem jsou stále oblíbenější jednoduché vazby lučních květin, drobné pestrobarevné květy, jemná zeleň či obilí.

Téma svatby volíme především podle místa svatby.

Kdy objednávat svatební květiny a dekorace?

Jak doporučuje odbornice Míša Lorková, s vybíráním a objednáváním svatebních květin a dekorací je dobré začít minimálně měsíc před svatbou. Zkušená floristka by vás sice neměla nechat ve štychu ani v kratším termínu, proč si však přidělávat starosti a zbytečný stres? Jakmile budete mít jasno v tom, kdy a kde se budete brát a které téma svatby zvolíte, výběr květin už by neměl být nijak složitý. Pak už si můžete jen nechat poradit, jaké doplňky či jejich kombinace budou skvěle dotvářet celek vytvořený květinovou výzdobou a tematickou dekorací. Možností bude rozhodně dost, proto si dopřejte čas na výběr!


What a wedding topic depends on?

A wedding topic depends on wishes of the engaged couple, of course. Usually, the topic can correspond to the wedding location - castle, homestead, ruin, ship, etc. Rustic weddings are very popular now. In this, the couple puts emphasis on natural materials and country style, which corresponds to decorations and flower decoration, of course. Castle weddings relate to a kind of pomp. For this occasion, roses, orchids, calla lilies etc. are a perfect choice. For summer weddings under the open air simple bouquets of meadow flowers, tiny colourful flowers with green features or corn are increasingly popular.

When to order wedding flowers and decoration?

As the expert Míšá Lorková recommends, you should be choosing and order wedding flowers as well as decoration at least one month before your wedding. A skilled florist should be able to help you even in a shorter period but why be worried and under stress? As soon as you know when and where you get married and what will be your wedding topic, choosing wedding flowers shouldn’t be complicated. Then, you can be given advice on what accessories and its combination can underline the overall flower decoration and topic. There is a lot of possibilities. Therefore, take enough time to be able to choose!

rok / year 2018

71


Květinová výzdoba a dekorace v souladu se svatební kyticí

Květinová výzdoba musí ladit se svatební kyticí a naopak, obvykle je vaše kytice součástí celkové květinové výzdoby, jde tedy ruku v ruce s druhy květin, barvami i stylem provedení. Ve stejném duchu se tak nesou i korsáže pro družbu a ženicha, květiny na auta, vývazky, kytice pro družičky, svědkyně a maminky, květinová výzdoba stolu, obřadního místa apod. Perfektně sladěnými vazbami květin či jen malými květinovými ozdobami můžeme obohatit všechna důležitá místa, například prostor pro ukládání svatebních darů, candy bar, fotokoutek atd. Květy mohou zdobit i jakékoliv oznamovací tabule pro svatebčany, směrovky, vstup do restaurace nebo salonu a podobně.

Flower decoration and other decorations in harmony with a wedding bouquet

Flower decoration must match a wedding bouquet and vice versa. Usually, your wedding bouquet is a part of wedding flower decoration, it goes hand in hand with flower types, colours and style. The same goes for boutonničres for the groom and his witness, flowers for cars, small ribbons for guests, bouquets for bridesmaids, bride’s witness and mother, flower decoration of tables, ceremony venue, etc. Perfect floral arrangements or small flower decorations can enrich all important places, such as a room, where wedding gift should be placed, candy bar, photo corner, etc. Flowers can decorate also any informative boards for guest, signs, restaurant or saloon entrance, etc.

72

Marriage Guide


Jak vybrat správnou svatební floristku?

Svatební floristku vybírejte nejen podle toho, co má zrovna za výlohou, ale i podle referencí nebo doporučení známých. Měla by být vstřícná a ochotná pomoci vám s výběrem květin i s jejich aranžováním na správných místech, stejně jako se vším ostatním, s čím si nebudete vědět rady. Svatební floristka by měla poskytovat kompletní servis a odborné poradenství, i co se týče péče, uložení a převozu choulostivějších květin. Dle vašich přání, preferovanému svatebnímu stylu a v neposlední řadě i podle typu šatů by měla umět dát dohromady celou květinovou svatební kompozici. Dále byste u ní měli najít kompletní a co nejpestřejší nabídku svatebních dekorací, přizpůsobenou vámi zvolenému tématu svatby.

How to choose the right wedding florist?

Don’t choose a wedding florist only on the basis of what she displays in a window. Pay attention to references or recommendations of your friends. She should be helpful and willing to help you with choosing flowers and its arrangement on the right places, as well as with everything you need. A wedding florist should be offering complete services and professional consultancy as far as care, storage and transport of fragile flowers is concerned. Based on your wishes, a preferred wedding style and last but not least the style of your dress, she should be able to offer you the overall wedding flower composition. She should be able to offer you a complete and varied collection of wedding decorations she tailors to you wedding topic.

Svatební floristka musí být vstřícná a ochotná! rok / year 2018

73


Moderní květinová výzdoba a dekorace – jaké jsou trendy?

V poslední době jsou oblíbené tzv. funkční dekorace, jako jsou svatební harmonogramy, směrovky, zasedací pořádek hostů, to všechno pak v moderním a velmi vyhledávaném rustikálním stylu, s využitím přírodních materiálů, jednoduchosti a čisté elegance. Floristka Míša Lorková nás seznámila i s nejnovějšími květinovými a dekoračními trendy letošního roku. Pokud jde o svatební kytice, letos jsou v popředí volnější vazby, tzv. “boho“ styl. Do těch se budou hodit například pivoňky, nebo i celoročně dostupné anglické růže, dále pak oblíbené luční kvítí pro letní svatby a velmi zdobné i netradiční sukulenty na podzim. Z barev je na vrcholu dominantní kombinace zelenobílé, doplněná např. barvou fialovou nebo bordó. Jak jsme už zmínili, ostatní doplňky a dekorace si žádají rustikální pojetí a kouzlo přírodních materiálů. Velmi trendy je tzv. “homemade“ styl, kdy si nejrůznější doplňky a ozdoby vyrobíte, právě s pomocí těchto materiálů, úplně sami. Jak ukazuje ve své nabídce i Míša Lorková, postačí vám k tomu třeba úplně obyčejná zavařovací sklenice, březová kůra, dřevo nebo korek. Okouzlující i geniálně jednoduché vázičky nebo svícny zvládne každý a mohou nakonec posloužit i jako milá pozornost pro hosty. Nechte se inspirovat!

Modern flower decorations what are the trends?

So called functional decorations are increasingly popular. This term includes wedding day timeline, seating plan, all this in very popular rustic style when using natural materials, simplicity and pure elegance. The florist Míša Lorková introduced us to newest flower and decoration trends of this year, as well. As far as a wedding bouquet is concerned, this year primarily free arrangements in Bohemian style will be on the front burner. You can use e.g. paeonies, English roses that are available during the whole year, meadow flowers for summer wedding and very decorative and untraditional succulents for autumn wedding. A dominant colour combination will be green-white with e.g. violet or wine red colour. As we have already mentioned, other decorations should be in rustic style, made of natural materials. “Homemade” style is very popular as well. This means you make various accessories and decorations with these materials by yourself. As Míša Lorková shows in her offer, you need only a usual preserving jar, a piece of birch bark, wood or cork. Very charming and genial simple vases or candleholders can be made by everyone. You can also use it as small gifts for your wedding guests. Let yourself get inspired!Chcete-li si užít něco zajímavějšího, můžete okolí projet na koních z nedalekého ranče, zastřílet si pod dohledem odborníků z luku, kuše, krátkých i dlouhých zbraní nebo si zahrát paintball v rezidenčním lesoparku. V případě nepřízně počasí pak jistě oceníte čtyři bowlingové dráhy. Rezidence Liběchov je také často vyhledávaným místem pro větší společenské akce. Firemní meetingy lze situovat do kruhové konferenční místnosti pro 30 osob nebo do

prostorné elegantní oranžerie, která pojme až sto hostů. K dispozici je samozřejmě dokonalá technologie včetně wifi, dataprojektoru, flipschartu, automatického plátna i domácího kina, vše vhodné i pro pořádání tiskových konferencí a exkluzivních prezentací. Tyto prostory včetně restaurace lze samozřejmě využít pro pořádání svateb, rodinných i jiných sešlostí a oslav. Personál je v těchto případech ochoten vyjít maximálně vstříc individuálním přáním a vše závisí na

domluvě a představách pořádajícího. Šéfkuchař je pro tyto příležitosti vždy připraven vyladit individuální menu až pro 200 hostů. Perfektně udržovaná zahrada s vodní kaskádou, záhony levandulí a altánkem, je pak jako stvořená pro svatby pod širým nebem. V jedinečném prostředí Rezidence Liběchov se zkrátka vše možné a sny se zde stávají doslova skutečností.

Vydáte-li se z Prahy na sever, za Mělníkem se před vámi začne otvírat malebná krajina českého středohoří. Jedním z nejkrásnějších míst a zároveň bránou do této oblasti je slavné Kokořínské údolí, nesoucí název významného středověkého hradu. V tomto kousku panenské přírody se na okraji stejnojmenného městečka nachází specialists, or you can play paintball in the The spaces including restaurant are possiThe relax massages, cupping, chocolate deRezidence Liběchov. toxication, massage with mud bags, aromatherapy and also care using 24-carrat gold, you can let your body have all these things. As a daily programme there is offered, of course, cycling or hiking which can bring you at many wonderful places in the surroundings, e.g. the near vineyard, sandstone statues by architect Levý, castle in Liběchov, Kokořín Castle, or Houska

Castle full of dark legends. If you will enjoy something more interesting, you can try to travel throughout the surroundings by riding a horse from the close ranch, or you can shoot with a bow, crossbow, short and also long weapons under the supervision of

residential forest park. Assuming that the weather won’t be unfavourable, you will appreciate four bowling lanes.

The Residence Liběchov is also very often sought-after for holding the bigger social events. The company meetings you can situate into the round conference room for 30 persons or into the spacious elegant orangery, which can accommodate up to 100 guests. It is, of course, available the perfect technology including Wi-Fi, video projector, flip chart board, automatic projection screen and also home cinema, everything is suitable for holding the news conference and the exclusive presentations.

ble to be used for holding wedding ceremonies, family or the other meeting and celebrations. Personal is in these cases willing to do their best in making your wishes come true and everything depends on the agreement and the visions of a organizer. The head cook is always prepared for these occasions to create an individual menu for up to 200 guests. Perfectly maintained garden with the water cascade, bed of lavenders and arbour, is suitable for holding weddings under the open-air. In the unique setting of the Residence Liběchov is everything possible and your dreams become there true.


Ve stylové atmosféře nádherné vily z 30. let a jedinečném prostředí zahradní oranžérie, Vám tým Rezidence Liběchov připraví svatbu až pro 100 svatebních hostů. Tým luxusního **** hotelu je připraven Vám zajistit kompletní svatební servis – přípravy pro Váš svatební den, květiny, fotografa, svatební obřad v okouzlující zahradě, slavnostní oběd s Vámi pečlivě vybraným svatebním menu, odpolední dort, večerní raut a grilování na naší zahradní terase, ubytování. Jsme připraveni splnit každé Vaše přání tak aby Váš svatební den byl dokonalý.

www.rezidence-libechov.cz Liběchov 121, 277 21 LIBĚCHOV, Telefon +420 315 650 000, e-mail: recepce@rezidence-libechov.cz


TOPmg

text: Petr Kollman a Lucie Bečvářová

Zajímavosti Curiosities

Nejdražší limuZíNa, NejluxusNější svatebNí dort či Nejlepší výhled od svatebNího stolu v praZe? přinášíme přehled svatebních zajímavostí, které v letošním roce kralují. the most expeNsive limousiNe, the most luxurious weddiNg Cake or the best view from a weddiNg table iN prague? here are leading wedding curiosities of this year.


TOPMG prsteny rings JAKé nOVInKy sI PřIPRAVIlI Přední sVěTOVí náVRhářI snubníCh A ZásnubníCh PRsTenů PRO ROK 2018? What neWs leading World designers of Wedding and engagement rings have prepared for the year 2018?

Tiffany t

Čisté linie a jasné, graficky přesné úhly se spojily, aby se vytvořila jedinečná krása kolekce tiffany T. Odvážný design v kombinaci s rose gold barvou a nádherné diamanty to jen podtrhují. Cena od 55.000 Kč.

Tiffany t Clear lines and pure, graphically exact angles were connected to create unique beauty of a new collection Tiffany T. A courageous design combined with rose gold colour and stunning diamonds stress the quality. Price from 55.000 CZK.

tantalum rings prsteny z Tantalume

Tantal představuje novou generaci designu snubních prstenů. tento modro-šedý, vzácný a tvrdý kov je vysoce inertní, a proto je velice vhodný například pro alergiky. V Čechách můžete zakoupit tyto prsteny pouze u společnosti Invencie, která je jako jediná vyrábí.

Tantalum means an innovative design generation of wedding rings. This blue-grey, precious and hard metal is highly inert, therefore it is suitable for e.g. allergic persons. In the Czech Republic, you can buy these rings only in the company Invencie, which is the only one using this metal. rok / year 2018

79


TOPMG rolls-royce od šejka

nejdelší Rolls-Royce, vyrobený na zakázku v beverly hills dubajskému šejkovi samíru 2., je nyní v Praze a může se stát součástí i vaší svatby, či rozlučky se svobodou! Tuto osmimetrovou limuzínu se třemi nápravami exkluzivně zakoupil pan Koubek, který je nyní, i spolu s dalšími dvěma raritními vozy této značky, pronajímá již od 10.000 Kč!

The longest Rolls-Royce, produced to order in beverly hills for dubai’s sheikh sameer 2nd, is in Prague now and can be a part of your wedding or bachelor party as well! This eight-meter-long limousine with three axles was bought exclusively by Mr. Koubek who is renting this as well as other two rarity cars of this brand for the price from 10.000 crowns!

rolls-royce from sheikh

80

Marriage Guide


TOPMG V Praze existuje mnoho míst, které svým výhledem uchvátí každého. Jedním z naprosto nejlepších výhledů od svatebního stolu je ale pohled z restaurace ginger & fred, která se nachází přímo v prostorách tančícího domu. Chtěli byste i vy mít svatební hostinu s tímto nezapomenutelným výhledem?

nejlepší výhled od svatebního stolu

In Prague, there are a lot of places with a view that enthrals everybody. One of best views from a wedding table is a view from the restaurant Ginger & Fred in the dancing house. Would you like to have a wedding banquet with thin unforgettable view?

most wonderful view from a wedding table


TOPMG Nejdražší víno na svatbu The most expensive wedding wine nejdražší víno na světě pochází jak jinak než z Francie, konkrétně jde o Chateau pétrus. Vyrábí se na malém a nevýrazném zámečku v Pomerolu, který budí skromný dojem. Ovšem kdybyste ho chtěli naservírovat svým hostům, což by jistě velmi ocenili, můžete si na takovou koupi připravit pořádný balík. Jeden barikový sud ročníku 1961 by dnes vyšel na něco přes půl milionu korun.

The most expensive wine comes from France, from the Chateau Pétrus, of course. It is produced in a small and insignificant chateau in Pomerol which gives a modest impression. If you want to serve this wine to your wedding guests, which they would be glad about, you need to have a tidy sum of money. One barrique of the year 1961 would cost over half a million crowns.


TOPMG Nejluxusnější svatební dort The most luxurious wedding cake syn ruského miliardáře Karen Karapetjan si letos v září užil s manželkou svoji pohádkovou svatbu v Moskvě. Jejich svatební dort ve tvaru chrámu o výšce několika metrů zdobily tisíce nadýchaných květinových dekorací a hvězdiček, postaven byl na obřím křišťálovém podnose a dokonale ladil s monumentálním elegantním lustrem na hostině i zlatými prvky na nevěstiných šatech.

A Russian billionaire‘s son Karen Karpetyan enjoyed a fairy-tale wedding with his wife this september in Moscow. Their wedding cake shaped as a several meters long temple decorated with thousands of flowers and stars was standing on a huge crystal tray. The cake matched a monumental and elegant chandelier in a wedding banquet and gold features on the bride’s dress. rok / year 2018

83


TOPMG Pokud plánujete svatbu v Asii, zvažte marina bay sands hotel singapur s obří lodí ukotvenou na střeše několika spojených mrakodrapů. Výhled z nebes nad singapurem, kterým se budete moci kochat, vám moc jiných míst na světě nenabídne. svatby jsou tu časté a jídelní balíček pro deset hostů vás přijde zhruba na 1.300 dolarů.

Nejlepší výhled ze svatebního The best view from a wedding apartmá apartment If you plan to hold your wedding in Asia, think about Marina bay sands hotel singapore with a kind of ship on the top of the skyscrapers. The view from the sky over singapore you can enjoy cannot be offered by a lot of other places in the world. Wedding are held very often here and a dining package for ten guest costs about 1.300 dollars.

84

Marriage Guide


TOPMG The longest marriage

Nejdéle trvající manželství

Jste na pochybách, jestli není manželství moc velký závazek? Inspirujte se u nejdelšího manželského svazku z Guinessovy knihy rekordů. herbert a Zelmyra fisherovi se brali 13. května v roce 1924 a celý život prožili ve stejném domku ve stejném malém městečku new bern v severní Karolíně v usA a to přesto, že jsou každý jiného vyznání. Jejich receptem na věčnou lásku je respekt – do posledních společných dnů spolu seděli na lavičce před domem a sledovali dění v ulici.

do you have doubts about marriage is a too big commitment? draw inspiration in the longest marriage from the Guinness book of Records. herbert and Zelmyra Fisher got married on May 13 in 1924 and spent their lives in the same house in the same little city new bern in north Carolina in the usA, even though they had different religious beliefs. Their recipe for eternal love is respect - till the last common days, they were sitting on a bench in front of their house and watching life in the street.


TOPMG

Nejšílenější svatební suvenýr The craziest wedding souvenir Ohledně svatby kate middleton vznikl v británii neuvěřitelný boom a všichni obchodníci s dárkovým zbožím se začali předhánět, kdo Kate a Williama nejlépe zpodobní na svém výrobku. Mimo prezervativů, ledniček, záchodových prkének a sáčků na zvracení s malbou manželského páru přišla firma Papa John’s s královskou pizzou, na které z ingrediencí vyskládala na těsto obličeje novomanželů. Jedno balení vyšlo na 500 liber.

When kate middleton’s wedding took place, there was an incredible boom in souvenirs in britain. All tradesmen were competing, whose depiction of Kate and William on an article will be the best. besides condoms, fridges, toilet seats and sickness bags with a painting of the married couple, the company Papa John’s made the royal pizza with faces of the newlyweds made from ingredients. The price of one pizza was 500 pounds.

86

Marriage Guide


TOPMG

Nejstylovější odjezd z kostela

sestra vévodkyně Kate, pippa middleton, se s obřadem rozloučila opravdu stylově. společně s manželem odjížděla z kostela nejznámějším „sporťákem“ na světě, veteránským Jaguárem typu e z roku 1961, který má nevyčíslitelnou hodnotu. není divu, že se svým nastávajícím Jamesem Matthewsem měli úsměvů na rozdávání! The sister of the duchess Kate, pippa middleton, departed the ceremony in a stylish way. From the church, she and her husband departed by the most popular sports car in the world - the veteran Jaguar type e from the year 1961 that is priceless. It is no wonder that Pippa with James Matthews were smiling from ear to ear!

The most stylish departure from the church


Katalog

rok / year

2018

90 122 156

Šperky Jewelery

Svatební šaty Wedding Dress

Svatební služby Wedding services


List of Wedding products

rok / year 2018

89
www.invencie.cz Atelier Invencie, Jagellonskรก 2, 130 00 Praha 3www.invencie.cz Atelier Invencie, Jagellonskรก 2, 130 00 Praha 3www.invencie.cz Atelier Invencie, Jagellonskรก 2, 130 00 Praha 3www.invencie.cz Atelier Invencie, Jagellonskรก 2, 130 00 Praha 3

JP 8068

SVATEBNÍ ŠATY S NOBLESOU BRNO Česká 4, 4. Patro tel: +420 722 666 202 e-mail: brno@naive.cz

BRATISLAVA Račianská 77 A tel: +421 908 366 444 e-mail: naive@jesuspeiro.sk

NAIVE s.r.o., www.naive.cz

PRAHA Kateřinská 21, Praha 2 tel. +420 722 666 201 e-mail: praha@naive.cz


JP 8053

JP 8010

JP 8068 JP 8037

JP 8039


JP 8004

JP 8032

JP 8000


JP 8040

JP 8064


JP 8012

Cena 12 000–16 000 Kč JP 8063 JP 8001


JP 8016

JP 6000

JP 6005

JP 8020

JP 8076


JP 8044

JP 8036

GABRIELLE

JP 8069


JP 8067

WALLIS

JP 8007

JP 8029

JP 8055

JP 8049


MONTSE 15 000 KčZELENY 14 000 KčMICAELA 16 000 KčTIBET 16 000 Kč


BRNO, ฤ eskรก 4


OTILIA 15 000 Kč


BRNO, ฤ eskรก 4


DRANOE 15 000 Kč


BRNO, ฤ eskรก 4


DAYAMI 16 000 Kč


BRNO, ฤ eskรก 4


Svatební salon Marilyn Praha se postará o Váš nejkrásnější den v životě! Uděláme z Vás nevěstu snů... Svatební šaty světových značek naleznete v naší nabídce s více než 250 modely. Půjčujeme svatební šaty, společenské a večerní šaty, dětské svatební šaty a obleky i pánské obleky. Na místě Vám rádi poradíme jak s výběrem svatebních šatů, tak dalších svatebních doplňků a obuvi. Dále Vám můžeme zařídit květinovou výzdobu, svatební kytice, zajistit profesionální fotografku a video. Nalíčit a učesat Vás může ve Váš velký den naše vizážistka.

Tel.: +420 222 733 810, +420 774 333 390 E-mail: rezervace@nevestasnu.cz, www.nevestasnu.cz Žitná 1575/49, Praha 1, 110 00, Nové Město

Chcete-li, aby Váš svatební den byl skutečně nezapomenutelný, obraťte se na pražský Svatební salon Marilyn!


Foto: Nikola Górská Na ušití těchto šatů, ve velikosti 36, bylo spotřebováno 15m saténu a krajky. Svatební róbu zdobí 89 diamantů briliantového brusu o celkové váze 55 karátů. Čistota kamenů je VS abarva G a H. Modelku zdobily také nádherné šperky od Antique Cinolter, který je také dodavatelem diamantů. Bližší info o ceně v salonu MarilynFoto: Nikola Górská, Květiny: Floristino Kristino Bližší info o ceně v salonu MarilynJak z vašeho nastávajícího manžela udělat toho nejhezčího ženicha na světě? Svatba je v životě ženy i muže velkým okamžikem. Obzvláště pro nevěstu je velmi důležité, aby vše bylo dokonalé a sladěno do posledního detailu. Proto nevybírá šaty jen pro sebe, ale stará se také o to, jak správně obléknout svého partnera, aby spolu na svatbě vytvořili absolutně dokonalý pár. Jak správně obléknout ženicha na svatbu jsme se zeptali šéfdesignérky značky Pánské obleky BANDI, Denisy Gróffové.

„Špatný výběr obleku může způsobit i to, že z vaší svatby bude propadák“

Je nutné, aby ženich na svatbě dokonale ladil? Určitě ano, musíte si dát ale pozor na to, s čím bude ladit. Ženich by měl být sladěný výhradně s nevěstou, protože tvoří pár právě s ní a ne s barvami svatební tabule nebo balónkovou výzdobou. Existuje několik prvků a variant, díky kterým můžeme ženicha s nevěstou krásně sladit tak, aby na svatbě tvořili ten nejkrásnější pár. S barvou šatů a doplňky nevěsty můžeme sladit například svatební vestu a svatební kravatu s kapesníčkem. I takový detail jako kapesníček dokáže pár dokonale propojit. Jakou barvu obleku nejlépe na svatbu zvolit? Nejde říct, že na svatbu je nutno mít světlý nebo tmavý oblek. Je důležité zvolit barvu obleku podle typu muže. Na snědých typech krásně vynikne světlý, krémový oblek, naopak muži světlejšího typu by ve světlém obleku mohli působit nevýrazně a mezi ostatními svatebčany zaniknout. Proto jsou v tomto případě tmavé obleky jasnou volbou. Zakryjí také drobné nedostatky na postavě muže, takže pokud je ženich menší, působí ve tmavém obleku o něco vyšší, tmavá barva taky opticky zeštíhluje a nenápadně dokáže zakrýt menší bříško.

Co když si ženich odmítá vzít svatební vestu? Je to přeci proti všem pravidlům společenského oblékání. Pokud si ženich svatební vestu vzít nechce, nevadí to, není to žádné pravidlo. Svatební vesta je sice často tím nejlepším výběrem celého svatebního oděvu, ale není to tak vždycky. Svatební vesta nesluší každému, to se prostě musí vyzkoušet společně s oblekem a botami. Pokud se ženich ve vestě necítí, může ji jednoduše nahradit anglickou kravatou (regatou) nebo klasickou svatební kravatou a kapesníčkem do kapsičky saka. Tady je zase důležité zvolit správnou barvu tak, aby ženich ladil se svatebními šaty a doplňky nevěsty. Koupě obleku se někomu může zdát jako velká investice, je možné, že výběrem toho správného obleku peníze ušetříme? Samozřejmě. Pokud správně vyberete oblek na svatbu, můžete ho využít také k dalším příležitostem. Volbou lesklého obleku rozhodně neuděláte chybu, protože lesklý oblek dále využijete pro večerní společenské události, například ples. Lesklý oblek působí slavnostněji a muži dodá na eleganci. Na druhou stranu, pokud ženich pracuje jako manažer, je pro něj lepší variantou oblek matný, který pak využije do práce. Matný oblek je univerzální. Je vhodný do práce, na obchodní jednání, ale také pro večerní události. Zde nejsou opravdu žádná omezení. Myslím, že základ bychom měli, zbytek je už na samotných nevěstách a ženiších. Děkuji moc za rozhovor. Není zač, bylo mi potěšením.


Ženich má oblečeno Tmavě modrý pánský oblek BANDI v matném provedení. K tomu bílou košili a svatební vestu v bordó barvě, která je sladěna s barvou slavnostní anglické kravaty, tedy regaty. Oděv je doladěný exkluzivními manžetovými knoflíčky, koženým opaskem a obuví, obojí v černé barvě. Matný oblek doporučujeme nosit i k dalším příležitostem, jako jsou plesy, slavnostní večery nebo různé oslavy jubileí.


Černý kožený opasek BANDI s klasickým zapínáním z býčí kůže.

349 Kč * Exkluzivní anglickou kravatu BANDI, tedy regatu, doporučujeme nosit na slavnostní příležitosti.

399 Kč *

Luxusní manžetové knoflíčky BANDI doporučujeme nosit na slavnostní události, jako jsou svatby nebo plesy, do tanečních a na oslavy jubileí.

249 Kč *

Pánská obuv BANDI je vyrobena z prvotřídní kůže. Boty jsou velmi prodyšné a vaše nohy tak budou v pohodlí.

1.599 Kč *

Bílá slavnostní košile BANDI je ideální pro všechny slavnostní události.

779 Kč

*

* Uvedené ceny jsou platné k prosinci 2016, v době tisku katalogu. Doporučujeme nakupovat s V.I.P. Club kartou BANDI, která vám zajistí ty nejlepší ceny.


Manžetové knoflíčky BANDI využijete na slavnostní příležitosti, jako je svatba, ples nebo do tanečních.

Pánský lesklý motýlek BANDI je elegantním doplňkem pro váš slavnostní oděv. Doporučujeme nosit i na ples, do tanečních nebo do divadla.

Ručně šitá lesklá pánská obuv BANDI dokonale doladí váš slavnostní vzhled. Exkluzivní materiál zaručí delší životnost obuvi a pohodlí pro vaše nohy.

Slavnostní regata BANDI je ideální volbou svatební kravaty pro ženicha. Předem uvázaný uzel vám ušetří čas.

Pánský černý opasek BANDI z býčí kůže s automatickým zapínáním spony umožňuje snadné a rychlé upravování délky.

Více rad a produktů najdete na www.bandi.cz


Ostrava

Praha-Michle

Brno

Olomouc

Pardubice

Plzeň

Ústí nad Labem

České Budějovice

Praha-Vysočany


Jdete na svatbu jako host? Svatební hosté si často kladou otázku, jak se obléct na svatbu, aby vypadali skvěle a neztrapnili se. Co si vzít na sebe, abyste zanechali ten nejlepší dojem? Na to jsme se zeptali šéfdesignérky značky Pánské obleky BANDI, Denisy Gróffové, která pomáhá mužům vypadat skvěle nejen v zaměstnání, ale také na výjimečných událostech jako je svatba.

Čtěte, jak správně vybrat oblečení, abyste před rodinou nevěsty nebo ženicha neudělali ostudu

Jaký oblek si mám na svatbu obléct? Vybírat můžete ze dvou základních typů obleků. Dvoudílný a trojdílný. Dvojdílný oblek tvoří kalhoty a sako. Díky stále menším nárokům na formální vzhled je tento typ u mužů nejčastější volbou. Trojdílný oblek je doplněný o oblekovou vestu. Muži si trojdílný oblek vybírají proto, aby podpořili svůj seriózní vzhled. Na svatbu můžete obléct oba obleky, je jen na vás, ve kterém se budete cítit lépe. Vhodné barvy obleku na svatbu jsou černá, tmavé odstíny šedé a modré. V případě, že se svatba koná v létě, můžete použít také světlý pánský oblek, který je ušitý z lehčího a vzdušnějšího materiálu. Jaká košile je na svatbu vhodná? Především si k obleku oblékněte košili s dlouhým rukávem. To je základ. Rukávy košile by měly vyčnívat z rukávů saka. Jinak byste mohl působit tak, že máte příliš velký oblek. Anebo hůř, že máte oblek po starším bratrovi a nemáte na svůj nový. Pro svatebního hosta je vhodná bílá nebo světlá barevná košile. Košili s krátkým rukávem si můžete obléct na volnou zábavu. Sako nechte z dohledu.

A co kravata? Kravatu vybírejte s ohledem na barvu šatů vaší partnerky. Nejlepší by bylo přijít do prodejny i s partnerkou nebo alespoň s jejími šaty. Obchodní poradci vám pomohou vybrat ten správný odstín, abyste krásně ladili. Například k fialovým šatům můžete zvolit světle i tmavě fialovou kravatu. Co když kravatu nosím nerad? Musím si ji brát? To dokážu pochopit, ale na oficiální část obřadu to prostě budete muset vydržet. Po této části si můžete kravatu sundat a schovat do kapsy saka. Rozhodně si kravatu nepovolujte. Mohl byste působit, že jste společensky unavený, jako by byly tři hodiny ráno. A to určitě nechcete. Když si kravatu sundáte, můžete si rozepnout vrchní knoflík u košile. Občas mě kravata škrtí, čím to je? Pokud vás škrtí kravata, není to samotnou kravatou. Může za to malý průměr límce košile. To znamená, že jste bud přibrali na váze, nebo vybrali špatnou velikost košile. Správně vybírejte košili tak, že volně strčíte prst mezi límec košile a krk. Kravata vás tak nebude škrtit a budete se cítit pohodlně. Anebo navštivte prodejnu Pánské obleky BANDI ve vašem městě a nechte si pomoct od odborných poradců. Bude to pro vás bez starostí. Děkuji za rozhovor Není zač. Nezapomínejte, že tím, jak se na svatbu obléknete, dáváte najevo, jak moc si vážíte pozvání budoucích novomanželů.Weddingshop.cz Všechny nabízené produkty jsou od ověřených firem s garancí kvality Marriage guide. Sestavte si svatbu z pohodlí vašeho domova online! Stylové dekorace 2018

156

Marriage Guide


sTylové dekorace 2017-18 Trendové doplňky pro svaTby v romanTickém naTure sTylu klícky – 350 Kč Stužky a girlandy – od 25 Kč Krabičky na drobnosti – od 9 Kč Boxy na přání – od 190 Kč

www.mojeparty.cz

ZÁvĚsné dekorace Lampiony – od 25 Kč Dekorační koule – 39 Kč pom poms – 35 Kč Rozety – 45 Kč

www.mojeparty.cz


kouZlo svaTebnÍ Tabule Svícny s krajkou – 70 Kč Krajkové běhouny – od 135 Kč Šerpy z juty – od 135 Kč Květinové aranže – od 250 Kč Dekorační koule – od 15 Kč

www.mojeparty.cz

svaTebnÍ pŘÍZdoby peříčka na vlasci – 75 Kč perličky na vlasci – 55 Kč

www.mojeparty.cz

158

Marriage Guide


moHlo by se HodiT Balonky – od 2 Kč zasedací pořádek svatební dekoratér – 450 Kč á hod. zapůjčení mobiláře (stolky, obřadní altánky, tylové stěny, vázy, protorové dekorace aj.)

www.mojeparty.cz

svaTebnÍ doplňky Polštářky na prstýnky – od 135 Kč Vějíře – od 65 Kč aj.

www.mojeparty.cz


SVateBní VýSLužKa Lámete si hlavu s netradiční svatební výslužkou, kterou prakticky využijí i Vaši svatební hosté? Nikdo přeci nepohrdne kvalitním domácím medem a navíc zaujmete i originalitou! Skleničky naplněné skvělým domácím medem, označené ručně vyráběnou etiketou s poděkováním. Krásná práce Michaely Lorkové, svatební designérky a floristky. Cena od – 65 Kč/ks

www.harmoniekvetin.cz

neTradičnÍ slavobrÁna Rustikální starožitné dvoukřídlé dveře, které se využívají jako netradiční krásná slavobrána. Součástí dveří je i nosná konstrukce. Cena za pronájem na 24 hodin – 2.490 Kč

160

www.weddingshop.cz Marriage Guide


ZajišTĚnÍ kompleTnÍHo caTTeringu Kompletního jídlo pro Váš svatební den. Cena je počítána již od 490 Kč za osobu a obsahuje předkrm, polévku, hlavní chody, večerní grilování. Zapůjčení vybavení, obsluhující personál, přípravu na místě. Cena od 490 Kč/osoba

www.weddingshop.cz

pÁrTy sTan pro 100 osob Je se saténovými nebesy, mobilní podlahou s kobercem, podium a taneční parket, kulaté stoly se židlemi a zvláštní tabuli pro novomanžele a jejich rodiče včetně ubrusů a osvětlení. Pronájem na svatbu – 70.000 Kč

www.fdpartyevents.cz


svaTebnÍ Tablo Na zakázku, ručně vyráběné, svatební tablo, které kombinuje vkusnou dekoraci s účinným nástrojem na směřováních hostů ke svatebním stolům. Zasedací pořádek máte stále na očích! Vyrobíme ho tak, aby ladilo ke konceptu Vaší svatby. Krásná práce Michaely Lorkové, svatební designérky a floristky. Cena od – 500 Kč

www.harmoniekvetin.cz

obraZ na oTisky prsTů Krásná památka na přítomnost Vašich svatebních hostů. K obrazu je možné přikoupit bílý rám a barevné polštářky na otisky. Originální dekorace s naším vlastním motivem. Cena – 150 Kč

www.mojeparty.cz


svĚTelný ŘeTĚZ Je s klasickými žárovkami a hodí se na všechny večerní, venkovní svatby, může se instalovat i do prostoru, či párty stanu. Řetěz je dlouhý 10 m a obsahuje celkem 10 žárovek. Zapůjčení na svatbu – 490 Kč

www.weddingshop.cz

svaTebnÍ menu Na zakázku, ručně vyráběné svatební menu, které s Vámi pečlivě vybereme tak, aby ladilo k celému konceptu Vaší svatby. Jedinečná práce Michaely Lorkové, svatební designérky a floristky. Cena od – 50 Kč/ks

www.harmoniekvetin.cz rok / year 2018

163


laHodný malinový svaTebnÍ dorT Pro 70 osob, trochu v rustikálním stylu, který na přání připravila cukrárna Anna Magdalena. Cena – 6.400 Kč

www.annamagdalena.cz

ZavaŘovacÍ sklenice Zapůjčení různých druhů a velikostí zavařovacích sklenic s rustikálním motivem. Vše ruční práce a originální vzhled. Zavařovačky můžete nazdobit květinami, nebo zavěsit na strom a nechat v nich hořet svíčku. Variant a možností využití je opravdu mnoho, každopádně je to vkusný doplněk Vaší svatby. Cena od – 35 Kč

www.weddingshop.cz


rusTikÁlnÍ limonÁdový bar Obsahuje barikované sudy s dřevěnou desku, dekorační bedýnky se slámou a výběrem ovoce. 15 litrů limonády pro nealkoholické potěšení Vašich svatebních hostů. Limonáda je připravena ve speciálních skleněných dózách, součástí je i 20 kusů skleniček. Pronájem na 24 hodin včetně montáže a 15 l limonády – 4.990 Kč

www.weddingshop.cz

svaTebnÍ podvaZek Má ve světě svateb velikou tradici a jeho hlavním úkolem je přinášet novomanželům štěstí, proto by ho každá nevěsta měla mít ve svatební den na sobě. Cena od – 45 Kč

www.mojeparty.cz


domÁcÍ mini kremrole Z cukrářské dílny Anny Magdaleny je vynikající doplněk ke svatebním koláčkům, či svatebnímu dortu. Potěší chuťové pohárky každého hosta Vaší svatby. Cena – 12 Kč/ks

dŘevĚné srdÍčko Srdíčka jsou rozměru 6 cm. Fixem na ně napíšete jména a díky přiložené šňůrce můžete obvázat například příbor. Vznikne tak netradiční jmenovka s rustikálním nádechem, která potěší každého Vašeho hosta. 1 kus jmenovky srdíčka – 15 Kč

www.mojeparty.cz

166

Marriage Guide

www.annamagdalena.cz


svaTebnÍ moderÁTor a dj Z evropy 2 Martin Vám na Vaší svatbě ozvučí obřad, pustí hudbu k obědu, odmoderuje veškeré důležité momenty i svatební hry. Večer Vám odehraje svatební párty, která může být okořeněna o karaoke. „Udělám vše proto, abyste si svůj den D užili na maxximum.“ Cena – 15.000 Kč

www.martincihlar.cz

led svÍTÍcÍ balónky Svítící LED balónky jsou ideální na noční vypouštění, krásný efekt bez nebezpečí požáru, který hrozí u ohňostroje, nebo vypouštění lampiónů. Nutné dokoupit helium - máme také skladem! 5 kusů balónků cena od – 85 Kč

www.mojeparty.cz

rok / year 2018

167


D

e

c jvi

kรก 401/42

, 1 60

0

0 Pr

a ah 6 - Dejvic e


o@ inf

flowers-livin

g.c

z

/

+4 20 73

2 347 9 61

k o m p l e t n Ă­ s v a t e b n Ă­ f l o r i s t i k a


LUXURY SLEEPING – jistota věrnosti po celý život! Dokonalý spánek od tradičních zahraničních výrobců Vám přinášíme již od roku 2008

150 let tradice • Královská pečeť kvality • Ruční výroba na míru

TM

LUXURY SLEEPING, multibrand showroom Korunní 108/b, Praha 10, tel.: 773 503 100, info@postele-ls.cz, www.postele-ls.cz


Svatební noc jako vyšitá!

Výšivka na přání pro novomanžele zdarma.

LUXURY SLEEPING, multibrand showroom Korunní 108/b, Praha 10, tel.: 773 503 100, info@postele-ls.cz, www.postele-ls.cz


If you want every moment at your wedding day to be an unforgettable experience – you should be considering unique and comfortable transport. Being transported by a limousine Hummer H200 with a professional chauffeur is definitely an exceptional experience. This 10 meter long American limousine adds a special touch to your wedding, and you will enjoy the comfort of a charming interior equipped.rok / year 2017

zima / winter 2015

jaro – léto / spring – summer 2015 2016

online: www.mgmagazine.cz

SVATEBNÍ MÍSTA V ANGLII WEDDINGS VENUES IN ENGLAND

recepty jak na to? hoW to Do it? reciPes

RECEPTY JAK NA TO? HOW TO DO IT? RECIPES

svatební místo roku WeDDiNGs veNues of the year

SVATEBNÍ MÍSTO ROKU WEDDINGS VENUES OF THE YEAR

největší katalog svatebních produktů the larGest WeDDiNG ProDuct cataloG

NEJVÌTŠÍ KATALOG SVATEBNÍCH PRODUKTÙ THE LARGEST WEDDING PRODUCT CATALOG

CZK 189 € 7

svatebNí místo roku wedding Venue of the Year

recepty, Jak na to? how to do it? recipes

Největší katalog svatebNích produktů the largest wedding product catalog

neJvětší katalog svatebních produktů the largest wedding product catalog

Indická svatba

CZK 189 € 7

jaro – léto / spring – summer 2014

PODZIM / AUTUMN 2013

JARO - LÉTO / SPRING - SUMMER 2013

online: www.mgmagazine.cz

NEJKRÁSNĚJŠÍCH MĚST STŘEDOMOŘÍ moSt Beautiful CitieS in the mediterranean

recePty, Jak na to? how to do it? recipes

Most exotiC venUes for honeyMoon

CZK 89 € 3,50 32

JARO - LÉTO / SPRING - SUMMER 2013 2013

2014

Wedding Wedding

AUTUMN

CZK 189 € 7

reportáže zeexotických skutečných míst na svatební cestu svateb

/

Rio de Janeiro

Prsteny roku rings of the year awards

PODZIM

SCandinavia

jaro – léto / s p r i n g – s u m m e r

podzim / a u t u m n 2 0 1 4

Skandinávie

Tip6

neJvětší katalog svatebních ProDuktů the largest wedding product catalog

9 771805 684009

RECEpTy, JaK Na TO? how to do it? reCipeS

CZK 189 € 7

TIP6

NEJKRÁSNÌJŠÍCH MÌST ITÁLIE THE MOST BEAUTIFUL CITIES IN ITALY

Destinací Pro netraDiční svatební cestu destinations for an untraditional honeymoon

NEJvĚTŠÍ KaTalOg SvaTEbNÍCH pRODuKTů the largeSt wedding produCt Catalog SvĚTOvé SvaTby weddingS around the world

online: www.mgmagazine.cz

tip6

tip6

a Jamaica wedding

CZK 189 € 7

Wedding Wedding

podzim / autumn 2014

online: www.mgmagazine.cz

Jamajská svatba

svatební místo roku wedding Venue of the Year

a india wedding

Wedding WEDDING 2016

rok / ye ar 2017

CZK 189 € 7

Americká svatba AMERICAN WEDDINGS

israeli WeDDiNGs

neJkrásněJších hradů a zámků most beautiful castles and palaces

NejkrásNějších měst itálie most beautiful cities in italY

zima / w i n t e r 2 0 15

Izraelská svatba

tip6

tip6

TIP6

nejkrásnější zámky světa Most Beautiful Palaces

online: www.mgmagazine.cz

online: www.mgmagazine.cz

online: www.mgmagazine.cz

tip6

Exkluzivní 10. vydání EXCLUSIVE TENTH EDITION

RECEPTY A NÁVODY svatební veletrhy JAK NA TO? Wedding Fairs HOW DOES ONE DO IT? RECIPES AND WALK–THROUGHS

2013

NEJVÌTŠÍ KATALOG SVATEBNÍCH PRODUKTÙ THE LARGEST CATALOGUE the largest Catalog OF WEDDING SUPPLIES of wedding ProdUCts reportáže ze skutečných svateb

WEDDING Real Weddings in Prague


rok / year 2018

online: www.mgmagazine.cz

tip6 míst na svatbu v zahraničí venueS for Wedding abroad recepty jak na to? hoW to do it? recipeS svatební místo roku WeddingS venueS of the year

Slovenská svatba Wedding in Slovakia

rok / year 2018

CZK 249 € 11.99

největší katalog svatebních produktů the largeSt Wedding product catalog

Wedding


Nově zrekonstruovaný hotel The Granary se nachází v budově bývalé sýpky zámku Ctěnice v Praze, obklopen zelení zámeckého parku. Romantické historické prostředí se zde dokonale snoubí s vkusným designovým vybavením hotelu a restaurace. The Granary je ideálním místem pro svatby typu „Vše na jednom místě“. V zámku a přilehlém parku probíhají celoročně civilní i církevní obřady, v restauraci se postarame o Vaši dokonalou svatební hostinu a v romantickém hotelu můžeme ubytovat Vaše svatební hosty. Pro nevěstu a ženicha je k dispozici nádherné svatební apartmá s luxusní vanou pro dva přímo v pokoji. O jedinečnost svatebního dne se postarají profesionálové ve svém oboru. Náš šéfkuchař se svým týmem udělá z Vaší hostiny nezapomenutelný gastronomický zážitek a naše koordinátorka se postará o každý moment Vašeho dne až do nejmenšího detailu.


Vše na jednom místě...

Pomůžeme Vám, aby se Vaše významné okamžiky staly nezapomenutelnými a jedinečnými...

Žádosti o ruku | Rozlučky se svobodou | Svatební hostiny Narozeninové párty | Oslavy promocí a jiné zvláštní příležitosti Kapacita restaurace až 70 hostů, kapacita hotelu 52 lůžek Bližší info a objednávky: Event koordinátor | +420 721 703 761 | events@granary.cz

Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9 – Vinoř www.granary.cz


Svatební obřady pořádáme standardně v zámecké kapli, popř. v zámeckém sále nebo v jakékoliv části zámeckého parku podle představ budoucích novomanželů. O to, aby váš den byl dokonalý, se postará naše zámecká koordinátorka, která dohlédne na samotný obřad i na svatební hostinu.

Chateau St. Havel **** je malebný romantický hotel v novogotickém zámku v Praze 4 - Krči. Snoubenci si u nás užívají jako princezna s princem – hostinu, obřad i ubytování pod jednou střechou. Obřad i hostinu u nás uspořádáme na klíč podle vašich představ v průběhu celého roku.

Před nádražím 1/6 140 00 Praha 4 - Krč

www.chateauhotel.cz

+420 241 445 717 (Recepce, ubytování, informace) info@chateauhotel.cz restaurace@chateauhotel.cz

Náš sehraný profesionální tým v čele s kulinářským mistrem Ondřejem Slaninou se postará o dokonalou svatební hostinu. Raut, grill nebo klasickou servírovanou hostinu připravujeme vždy z čerstvých a sezónních surovin. Svatební hostinu u nás můžeme uspořádat v několika různých prostorech s různou kapacitou: Zámecký sál Zámecká kaple Venkovní (vyhřívaný) stan Hotel Chateau St. Havel disponuje celkem 28 dvojlůžkovými pokoji s možností přistýlek. Pokoje jsou vybaveny v zámeckém stylu, aby korespondovaly s ostatními prostory objektu. I dokonalá svatba s sebou nese určitou dávku stresu, proto pro váš odpočinek máme připravenou širokou nabídku služeb v našem zámeckém wellness centru. Pro vaše hosty lze využít náš jedinečný tréninkový golfový areál jako zpestření vašeho svatebního dneJak na to?

Text: Veronika Moreira Tůmová, Foto: archiv MG

How to DIY?

S květinami umí kouzlit jako nikdy jiný. Pokud toužíte po nečem, co jinde nenajdete, po něčem, co ostatní ani nenapadne vytvořit, zkrátka po něčem navíc, milujete květiny a kreativitu, pak jste tady správně. Pokud zrovna tahle doslova květinami posedlá žena není ve svém ateliéru, je stejně duchem u designu a kytiček. A pokud ne, věnuje se nevěstám, svatebním přípravám nebo designérské činnosti. Přičemž část dne nehraje žádnou roli, ať už je ráno, odpoledne či pozdní večer. Jak sama přiznává, květinami a svatbami doslova žije a jediná věc, co ji přibržďuje, je „pouze“ 24 hodinový den. Působí po celé české republice, často taky vyjíždí i k našim sousedům. A ráda! Vše kolem květin jí dělá radost. A to všude, nejen v rodném Uherském Hradišti. Ať už se jedná o dekorace či přípravy svatby Vašich snů. Už od malinka zbožňovala květiny, věnovala se floristice, toužila po vlastním květinářství, a hlavně, šla si za svým snem. Plánovat, připravovat, organizovat i řídit svatby a hrát si s květinami. Pro ni to není jen práce, je to prostě poslání, její smysl života. Dosáhla již hodně ocenění a několik jiných článků již tuhle ženu rovněž vystihlo. Svatbám se intezivně věnuje téměř 15 let, květinám celý život. Miluje cestování po celém světě za designem, novými trendy, vzděláváním, kurzy a další inspirací. Její srdcové destinace jsou, jak jinak, Holandsko a Anglie. Určitě Vás nepřekvapí její slabost pro francouzskou Provence, italské Toskánsko, španělskou Andalusii nebo třeba řecké Santorini. Ale stejně tak krásy naší země, a to především rodného Slovácka a jeho tradic. Všechno to zkombinujte a ...dostanete květinový ateliér Žaneta. Už při prvním setkání s ní poznáte, že tohle, na první pohled neslučitelné, se skloubí v jedné sympatické mladé ženě, která Vaši svatbu promění v pohádkový svatební den. Každé ráno Vás ve svém květinářství uvítá s otevřenou náručí a úsměvem na rtech. Posadí Vás k hrníčku domácího bylinkového čaje nebo kávě a doslova Vám vykouzlí kytici dle Vašich představ, jakoby čerpala inspiraci přímo ve Vaší mysli. Mezitím Vám ouška zabalí její přívětivá slova a příjemná hudba. Zkrátka se budete cítit jako doma, i když do jejího ateliéru zavítáte poprvé.

180

Pro Žandu je nejdůležitější milý, individuální a osobitý přístup. Její motto, s láskou a kreativně..., provoní Váš den a vyhoví každičkému přání svých klientů. Pojďte s námi do jejího světa... do světa floristiky, svateb, designu, originálních nápadů a květin. Vítejte ve svatebním květinovém ateliéru Žaneta. Marriage Guide


Více každý den na: fcb. Květinářství Žaneta fcb. Úžasné svatby – S láskou a kreativně instagramu Květinářství Žaneta / Burešová nebo na www.kvetinarstvizaneta.com

rok / year 2018

181


1

Novomanželský záznamník Tímhle se Váš svatební den doslova vryje do paměti nejenom Vám, ale rovněž všem vašim hostům. Nikoliv pouze kamerou či foťákem mohou mít novomanželé navždy vše zvěčněné. Jejich jedinečný den, každý moment, z něhož dýchají emoce, každý důležitý okamžik, který bude navždy krásnou vzpomínkou na svatební den, můžeme uchovat a sdílet spolu s ostatními hosty, jako bychom jej vytesali do kamene. Láska, radost, dojemné vzkazy a přání.. mnohé Vám zůstanou v paměti, ale nejspíše ne všechny. Byla by škoda nemít je zálohované navždy. Co říkáte? Btw, přiznejme si, ne každý z hostů se bude cítit ve své kůži, když Vám bude chtít popřát, říci něco osobního a přitom na něj budou mířit objektivy kameramana či fotografa. A jak už řekl Vergilius: „Co je psáno, to je dáno“. Další nespornou výhodou je taktéž zabavení svatebčanů a hlavně jejich vzkazy a přání budou nespoutané, uvolněné a od srdce. Vizuálnost a realizaci volíme k celkové kompozici svatby. Příjemné prostředí jen podtrhne správnou a nezávaznou atmosféru, vše bude naprosto přirozené.

182

Marriage Guide


A teď to nejdůležitější, co je potřeba:

Tip:

-

Já mám osobně moc ráda, když vedle nebo v blízkosti jsou vystavené, zavěšené fotky nevěsty a ženicha z jejich dosavadního společného života. Ale také fotografie jich samotných od nemluvňat, přes školní léta a dospívání až doposud. Rovněž fotky jejich rodičů a příbuzných. A také skvělé je, mít i společné fotky přátel a svatebních hostů... můžete využit i jako hru.... najdi se a zavzpomínej

psací stroj, hodně ikoustu kniha, blok, papíry pera, tužky, fixy provázek, kolíky, sponky lepidlo, lepky, nůžky fotoaparát... velmi oblíbený polaroid, doporučuji více filmů:-) v kombinaci se svatební knihou se hosté budou předhánět v zanechání vtipnější fotky a vzkazu novomanželům....

jednoduše perfektní

Ať už zvolíte psací stroj, svatební knihu, nebo jiný způsob... přejeme, ať vaše ruce vede láska a životní zkušenosti se odráží ve vašich řádcích, jež novomanželům zanecháte.

rok / year 2018

183


2

Svatební náramky a čelenky Tohle není novinka, ale velmi oblíbený trend. O čem je řeč...? Důvodem této volby většiny nevěst, svědkyní či družiček není jen.... hlavně pohodlně, ale hlavně prostě krásně Od malých parádnic až po velké princezny Vás naprosto dostanou v jakékoliv slavnostní události. Ať už zásnubní, dárkové, pro nevěstu, svědkyni, malé / velké družičky, maminky a jiné blízké ženy. Kombinace materiálu/různé styly/barevné odstíny, se meze nekladou. Spolu se mnou nakoukněte do říše doplňků.

184

Marriage Guide


Co budeme potřebovat: - stuhy nebo základ na náramek (který pořídíte na internetu nebo v květinářství) - lepidlo na živé květy - tavnou pistol, lepící náplň, nůžky, mašle, perličky nebo jiné chtěné doplňky - květy Jak už budete tvořit luxusní verzi nebo v dnešní době velmi oblíbený vintage styl, držíme Vám pěstičky.

rok / year 2018

185


3

Gril bar Povolte si opasky. Rozpalte gril či ohniště a jdeme na to. Kreativitě a nápadům na pochutiny se meze nekladou. Maso, sýry, zelenina, hřiby, ryby, pečivo... dipy, omáčky atd. To bude obžerství! Všichni milovníci dobrého jídla nastartujte své chuťové buňky. Bude téměř nemožné odolat. Kdekoliv, kdykoliv a jakkoliv zahájíte gurmánský prožitek...klidně i od večera do rána jak se zpívá v jedné naší lidovce... Pro fajnšmekry můžete přichystat degustaci rumů, vína nebo slivovice... anebo také degustace pravých čokolád všechny přítomné dozajista pohltí. Zvláště odborně řízené ochutnávky jsou vynikajícím zpestřením a zároveň výborným vyplněním času po dobu nepřítomnosti novomanželů např. v době focení. K degustaci vína nebo slivovice si představte cimbálovou muziku. Dokonalé souznění a rozproudění zábavy. I taková domácí zabíjačka má své kouzlo, hlavně tedy od podzimu do jara. Je toho prostě spousta co můžete nabídnout... Hotový výsledek bude jedním slovem BOMBA. Vyzvedne Váš den o level výš a promění v nezapomenutelný lahodný zážitek.

186

Marriage Guide


Jak na to/co je potřeba: -

kvalitní potraviny funkční gril ohniště stůl či palety nebo jiné místo na pochutiny nejlépe točené pivo alespoň jednoho ochotného kuchtíka, který se po celý den o vše postará - pečivo, lihoviny, nealko nápoje a to studené i teplé - hořčice, křen, kečup, dipy, omáčky, saláty Můžete použít i variantu uvař si / obsluž se sám, nicméně vřele doporučujeme někoho pověřit přípravou a obsluhou grilu či zabíjačky. Pro případ ohniště a špekáčků jen dozor pro nejmenší a nejvíce „unavené“ svatební hosty.

Přejeme dobrou chuť a dokonalý zážitek

rok / year 2018

187


4

Gentlemanský koutek Víte co může být výhra na vaší veselce? Klasická svatební srdcová sedma. Pro mužskou část svatebčanů to bude to pravé, trefa do černého. Jak je známo, i muži mají své dny a také svůj svět. Dopřejte jim jejich požitkové území, kde si malí i velcí přijdou na své.

Štastná sedmička: 1 2 3 4 5 6 7

super nálada / požitky kapka dobré whisky, rumu nebo moravské slivovice či vína mužský šarm a vtip lahodný doutník dozvědět se něco nového (noviny, naučná kniha / časopisy, sport) něco za škraň prožít si svůj celý život za jeden den... vychutnat si svůj okamžik... cola cola

Co je k tomu potřeba:

- koutek, který je blízko k případnému fotokoutku... Věřte, že sranda bude zasetá - stůl, lavice, sud, palety nebo také třeba jen deka... nebo cokoliv co bude vyhovovat - dobré čtení, různorodé lihoviny, něco dobrého na mls, ryze mužskou záležitost (holení), pořádná košile, holinky, kravata, kvalitní pásek, zapalovač, dobrý tabák, otvírák, brčka, provázek adt., co Vás napadne a muže potěší...

Já osobně mám tématické koutky moc ráda... Odráží se v nich vše, co mají novomanželé rádi


rok / year 2018

189


5

Toaletní pozornosti Příjemný komfort pro Vaše svatební hosty i tam, kde by to nečekali. Pět hvězd z pěti možných. Detaily tvoří celek, detaily tvoří Váš svatební den.

Pro většinu žen 100% nezbytné. Co tedy nesmí chybět? Co je pro nás nejdůležitější?...No přece vše Pro představu: parfém, deo sprej, obličejový krém, make up, solinky, žvýkačky, mezizubní kartáčky, šitíčko, ústní voda, plenečky pro vaše prcky, vlhčené ubrousky, hřebínek, lak na na vlasy, sponky, vložky, tampony, pudr, lékarnička, ubrousky, špunty do uší, žabky na bolavé nožky po tanci, nálepky do botiček, deštník a pokud máte hosty k ubytování, tak klidně i domácí papučky, samozřejmě v barvách svatby... a spoustu dalších důležitých věcí :–)

190

Marriage Guide


Přidaná hodnota pro muže. Na co nezapomenout: zubní nit, parfém, deo sprej, lékárnička, párátka, krém, ústní voda, alkohol tester, žvýkačky, sprej do obuvi, ponožky, holení, kondomy a další maličkosti co Vás jen napadnou. Věřte, že právě takové maličkosti promění Vaši svatbu na tu jedinečnou a nezapomenutelnou. Vaši hosté budou mnohem uvolněnější, spokojenější, budou se více bavit a ještě dlouho budou vzpomínat jak na Vaší úžasné svatbě o ně ve všech směrech bylo postaráno.

Berte prosím na zřetel, že tohle určitě Vaše hosty potěší – vyzdvihne, zúročí, zaujme, zpříjemní jejich čas, pomůže... Pozor, některé muže to může i vyděsit. O Bože, co bude následovat dál... čenoch na toaletě :–)

rok / year 2018

191


Svatba se zahradním obřadem v centru Prahy? Jedině v The Grand Mark Prague… Luxusní avšak dostupné prostředí hotelu The Grand Mark Prague nabízí unikátní možnosti k realizaci svateb. Přijďte se sami přesvědčit! Soukromá barokní zahrada v hotelovém vnitrobloku, luxusní prostory pro svatební obřad i hostinu, speciální ceny ubytování pro svatebčany, zdarma pronájem prostor a kuchyně s Michelinským doporučením…


Svatební menu

Tříchodové tradiční svatební menu Sklenka na přivítanou 0,1 l Cuvée Tanzberg N/V, Mikulov, Česká republika Amuse Bouche Dle denní nabídky

Domluvte si bezplatnou prohlídku prostor a individuální kalkulací Vaší svatby! Nechte si profesionály připravit svůj vysněný den. grandmark.cz | sales@grandmark.cz | +420 226 226 136

Polévka Hovězí consommé s játrovými knedlíčky a zeleninovými nudličkami 0,15 l Veltlínské Zelené, Pozdní sběr, Piálek & Jäger Hlavní chod Dušená hovězí kýta se svíčkovou omáčkou, bylinkovým knedlíkem a brusinkami 0,15 l Rulandské Modré PN, Arte Vini Dezert Vanilkovo-tvarohový dortík s konfitovanou rebarborou a limetkovou zmrzlinou 0,04 l Tokay Late harvest,Oremus Tříchodová svatební menu od 790 Kč na osobu.


Jaká je nejlepší zábava na svatbu

a proč mít moderátora?

Rozhovor se svatebním DJ a moderátorem

Martinem Cihlářem z Evropy 2


Martine, jak dlouho působíš v branži? Jako DJ hraji již 11 let, na svatbách 8 let. Kolik jsi odehrál svateb? Zhruba 70 svateb, k tomu několik remních večírků a každý týden hraji v klubu. K čemu je na svatbě moderátor? Moderátor je na svatbě osobou, která svatebčany celým dnem provází. Informuje je o programu, přesunu osob a uvádí jednotlivé body programu, jako jsou hod kytkou, první tanec novomanželů, tanec s rodiči, svatební hry, případná překvapení a spoustu dalšího. Jsem moc rád, když můžu do programu zapojit všechny věkové kategorie, seznámit mezi sebou svatebčany, kteří se neznají a hlavně komentovat vtipné situace tak, aby zábava nevázla a všichni odcházeli s úsměvem na rtech. Jak moc dokáže moderátor ovlivnit svatební den? Dobrý moderátor dokáže díky svým zkušenos- tem a zápalu nejen provádět všechny zúčast- něné daným dnem, ale nadchnout je do pláno- vaných aktivit a i třeba jim zpříjemnit složitější přesuny, které jsou někdy třeba.

Martin, how long do you work in the branch? I’m working as a DJ already for 11 years, playing at weddings for 8 years. How many weddings did you play at? At 70 roughly, I played at several company parties and play in a club every week at the present. Why to hire a MC? A wedding master of ceremonies is a person who guides wedding guests through the entire day. He informs them about the programme, transport and introduces parts of the programme, such as bouquet toss, first dance of the newlyweds, dance with parents, wedding games, possible surprises and much more. I’m happy when involving all age groups in the programme, introducing wedding guests to each other and commenting funny situations to keep the fun going and everybody will be leaving with smile on their face. How much is a MC able to influence the wedding day? Thanks to his experience and enthusiasm, a good MC can introduce everybody to the day as well as get them interested in planned activities and make some breaks more pleasant because these are needed sometimes.

What is the best wedding entertainment and why to hire

a master of ceremonies? Interview with a wedding DJ and MC

Martin Cihlář from Evropa 2 radio


Co všechno dokážeš zařídit Ty pro novomanžele? Co se zvukové a moderátorské stránky týče, tak asi úplně vše. Obecně řečeno je to ozvučení obřadu, pomoc při volbě podkresové hudby k obědu a její spuštění, moderování celého svatebního dne včetně svatebních her a samozřejmě také DJování na večerní párty, popřípadě VJing nebo zajištění karaoke. Vlastním veškerou potřebnou techniku, takže není potřeba, aby novomanželé řešili ještě jakékoliv technické náležitosti. O vše se postarám já. Na místě komunikuji s koordinátorkou či koordinátorem, aby vše proběhlo ke spokojenosti novomanželů a svatebčanů. Pro příští rok mám také novinku - přístroj na tvorbu studené mlhy. Ta je ideální s podsvícením pro první tanec novomanželů. Ti totiž pak vypadají, že tancují v oblacích. Toto je velmi populární v zahraničí a já bych to rád rozšířil i k nám do Čech.

What are you able to arrange for the newlyweds? I would say everything as far as the sound system installation and MC’s role are concerned. Generally speaking, I can prepare music for the ceremony, help in choosing and playing the background music for lunch, commenting the wedding day with introducing wedding games and DJing for evening party or VJing or karaoke of course. I own all the necessary equipment, so there is no need for the newlyweds to solve any technical issues. I can take care about everything. On the place, I communicate with the wedding coordinator so that everything is going like clockwork and the newlyweds as well as guests are happy. For the next year, I’ve prepared a novelty - a low fog machine. With lighting this is ideal for the first dance of the newlywed couple. They are looking like dancing in the clouds. This is very popular abroad and I would like to spread this in the Czech Republic as well.


Jakou formu zábavy nejčastěji novomanželé pro svatebčany volí? Toto je velmi rozmanité. V poslední době je velmi oblíbené volit už místo konání obřadu popřípadě pak hostiny a zábavy tam, kde je i zároveň něco extra, co by se jako forma zábavy pro svatebčany dalo použít. Letos jsem se například setkal se zábavou ve formě bazénu, pétanque, ping pongu, golfu či golfových vozíků a spousty dalšího. Kromě možností resortu také využívají novomanželé služeb kapel či DJů (i třeba pro karaoke). A samozřejmě nemohou chybět hry a kvízy. Jaké hry či kvízy máš ty jako moderátor nejraději? Určitě mám rád tradiční novomanželský kvíz - vždy se totiž dozvíte nějakou tu perličku na novomanžele. Kromě toho jsem se setkal jednou i s upravenou formou pubquizu přímo na míru novomanželům. Bylo to něco nového a všichni jsme se velmi pobavili. Ze svatebních her mě pak nejvíce baví taneční souboj párů, které se před svatbou neznali. Tato hra nejen probouzí českého soutěživého ducha, ale také láme ledy mezi svatebčany, což zpětně spousta lidí oceňuje. Nicméně her je spousta a je třeba vždy vybrat dle preferencí novomanželů. Tohle s nimi ale vždy proberu v dostatečném předstihu.

What wedding entertainment the newlyweds decide for in the most cases? This is very diverse. Recently, it is very popular to choose a ceremony venue or a reception venue that serves for entertainment as well. A venue where is something extra, what can serve as entertainment for guests. This year, I’ve experienced wedding entertainment in form of a swimming pool, pétanque, ping pong, golf or golf carts, and much more. Besides the possibilities offered by the resort, newlyweds make use of services offered by bands or DJs (e.g. karaoke). Games and quizzes are an integral part of every wedding, of course. As a MC what games or quizzes do you like the most? I like the traditional newlywed quiz, definitely - because this is the way how to learn some funny detail about the couple. Besides this, I’ve seen a modified version of the pub quiz for the newlyweds. It was something new and we all had a lot of fun. The wedding game I like the most is called dance battle for pairs who didn’t each other before the wedding. This game not only awakes the Czech competitive spirit, but also breaks the ice among wedding guests, which is something what a lot of people appreciate a lot. Nevertheless, there are a lot of games and it is always necessary to pick up the right games according to preferences of the newlyweds. This is something I always discuss with them in advance.

rok / year 2018

197


Která svatba byla pro Tebe nejkrásnější? Který moment si vybavíš jako ten nejkrásnější z těch 70 svateb? Každá svatba je jiná – kouzelná tím svým způsobem. Na každé je jiný vyšperkovaný moment. Pokud bych měl jmenovat jeden moment, tak si zrovna teď vybavím svatbu – cca před třemi lety – kdy novomanželé v den své svatby oznámili všem svatebčanů, že čekají miminko. To bylo pro mě v kontextu dané situace takové dvojnásobné štěstí! Opravdu skvělý moment.

198

Marriage Guide

What wedding was the most beautiful? What moment do you remember as the most beautiful one of the 70 weddings? Every wedding is different – beautiful in its way. Every wedding has its perfect moment. If I should name the only one moment, I remember right now the wedding that took place three years ago. At this wedding, the newlyweds announced they are expecting a baby. In the context of the given situation, this was a kind of double happiness to me! Really a fantastic moment.


How and where can engaged co uples contac t yo The easiest way u? is to call the num ber +420 732 81 send an e-mail to 9 46 4, mar tin@mar tin cihlar.c z, or cont via my web page ac t me w w w.mar tincih lar.c z. Jak a kde Tě mohou snoubenci kontaktovat? Nejjednodušší je zavolat na 732 819 464 nebo e-mailem martin@martincihlar.cz popřípadě přes webové stránky www.martincihlar.cz


Svatba na zámku v Průhonicích


・Civilní, církevní, symbolické obřady ・Rodinné oslavy, firemní akce, taneční večery, koncerty, společenské události ・Pronájem Rytířského sálu, salónků, Malého nádvoří nebo míst v parku ・Zajistíme nebo doporučíme catering, květinovou výzdobu, hudební doprovod, služby fotografa ・Výborná dostupnost z Prahy

www.zamekpruhonice.cz Botanický ústav AV ČR, v.v.i. Zámek 1 252 43 Průhonice Tel: 602 603 073 e-mail: zamek@ibot.cas.cz Průhonický park a zámek

Průhonický park – památka UNESCO nabízí v každém ročním období krásné prostředí nejen pro romantickou procházku, ale i pro konání samotného obřadu. Rozkvetlé magnolie, rododendrony nebo růže jsou skvělou kulisou.


P

OSTAR ÁME SE, ABY VÁ Š SVATEBNÍ DEN BYL JEDINEČNÝM Z Á ŽITKEM...

Co nabízíme: • krásné prostředí neorenesančního hotelu a přilehlého parku • soukromé prostory klubu v anglickém stylu • profesionální servis a výzdobu • vynikající českou i mezinárodní kuchyni • svatební dort a další cukrářské skvosty od našeho mistra cukráře

Zajistíme pro vás: • svatební obřad a hostinu • hudbu k obřadu nebo oslavě • svatební party • ubytování pro svatebčany a svatební noc v apartmá pro novomanžele • další svatební servis

Hotel Imperial ****Superior • Libušina 1212/18, 360 01 Karlovy Vary • Tel.: +420 353 203 116 • E-mail: event@spa-hotel-imperial.cz

www.spa-hotel-imperial.cz


Pr aha * Průhonice * Tábor www.flowers-more.cz telefon: 602 372 023 e-mail:flowers@flowers-more.cz

...svatební kytice s nápadem

při objednávce do 1. 3. 2018 sleva 20 % na svatební kytici


Sarah & Peter

Natalie & Damian

Lyndsey & Kevin

Bára & Jiří

WWW.PELUCHA.COM PETR@PELUCHA.COM +420 604 932 816foto: Michaela Rusaňukova text: Katka a Petr

Petr a Kateřina Peter and Kate


Mladý pár, který se seznámil v únoru 2014 přes kamarády. Oba si hned na začátku ujasnili, že touží po tom být šťastní, mít rodinu, děti. Petr tedy Kateřinu požádal po krásných 2,5 letech o ruku. Drželi se tradice a do roka a do dne proběhla svatba – nádherná svatba.

A young pair that gets acquainted by friends in February 2014. At the very beginning, they were sure they want to be happy, start a family and have children. After 2,5 wonderful years, Peter made a proposal to Kate. They kept up the tradition and a year and a day after they hold a wedding – a wonderful wedding. rok / year 2018

223


To pravé místo, občerstvení a dekorace

Již od počátku věděli, že chtějí obřad za účasti rodiny i přátel. Jak to tak bývá, seznam svatebčanů od počátků plánování svatby rostl, až se dostal kousek nad 100 osob. Jelikož s tímto novomanželé počítali, měli k tomu uzpůsobený koncept svatby – obřad, oběd v kruhu rodinném a zároveň zvlášť i raut pro přátele, odpolední a večerní zábava i s rautem pak již byly pro všechny společné. Dle tohoto konceptu bylo také vybíráno místo. Tím vyvoleným se stal na doporučení přátel Dvůr Perlová voda v Budyni nad Ohří, což je zhruba 60 km severozápadně od Prahy. Nejenže tento dvůr nabízel prostory pro zorganizování svatby dle konceptu, jaký si ženich s nevěstou přáli (2 oddělené prostory patrem, avšak stále snadno slučitelné), ale také poskytoval ubytování pro všechny svatebčany, což bylo pro Petra s Katkou moc důležité, neboť chtěli, aby každý, kdo s nimi prožije jejich den D, měl příležitost si ho užít až do konce a nebyl ničím omezen. To se také povedlo, neboť většina svatebčanů zůstala až do druhého dne. Na každé svatbě je důležité dobré a chutné jídlo, což novomanželům hotel dokázal nabídnout, takže volba byla jasná. Jediné, co hotel z cateringu pro svatbu Kateřiny a Petra nezajišťoval, byl candybar. Cupcakes a drobné dezerty měli novomanželé objednány z Cukrárny na Pěšině z Dolních Chaber. Svatební koláčky si na starosti vzaly maminky novomanželů, babička a pomáhaly s nimi i některé sousedky, protože domácí koláčky pečené s láskou jsou ty nejlepší. Tatínek nevěsty se také aktivně zapojil do příprav – osobně sesbíral jablka a nechal vypálit do výslužek jablkovici. Třešničkou toho všeho byl svatební dort – třípatrový ze dvou různých korpusů (vanilkový a čokoládový), nádherně dozdobený malinami, borůvkami a květinami shodnými s těmi, které byly použity v dekoracích. Květiny použité pro dekorace dodávala Daniela Brožová a byly to převážně růže, pivoňky a eukalyptus, které vydržely být krásné ještě několik dní po svatbě.

224

Marriage Guide

l


The perfect place, reception and decorations

Right from the start they were clear they want to hold a wedding with their families and friends. As it is usual, the guest list was getting longer till it included more than 100 persons. The couple took it into account and tailored the wedding concept to this fact – their ceremony, lunch in the family circle and a separated buffet for friends, afternoon and evening entertainment with a buffet for all the guests enjoying it together. The venue was chosen in compliance with this concept. On recommendation, the chosen one was Dvůr Perlová voda (Pearl Water Yard) in Budyně nad Ohří, located about 60 km northwest from Prague. This homestead offered not only spaces for a wedding in compliance with the concept the groom and the bride wanted (2 halls separated by a floor, but still easy to be united), but also accommodation for all the wedding guests, which was very important to Petr and Katka because they wanted everybody who spends their big day with them to have the opportunity to enjoy it till the end without being limited by anything. And they achieved this goal. Most of the guest stayed there till the second day. At every wedding, tasty food is very important. The hotel was able to offer it the couple, therefore the choice was clear. The only thing of catering the hotel didn’t prepare for the wedding of Kate and Peter was candybar. Cupcakes and little desserts were ordered from the confectioner’s Cukrárna na Pěšině from Dolní Chabry - Prague. Mothers of the couple, a grandmother and some neighbors were baking small wedding pastries because home-made pastries baked with love are the best. The bride’s father took part in preparations as well - he collected apples and let distil an apple brandy as wedding favours for the guests. The icing on the cake was the wedding cake itself – a three-tire cake made of different bases (vanilla, chocolate), wonderfully decorated with raspberries, blueberries and flowers that were identical with those in floral decoration. Flowers for decorations were supplied by Daniela Brožová - primarily roses, paeonies and eucalyptus, flowers that were still beautiful even several days after the wedding. rok / year 2018

225


The perfect bride

Dokonalá nevěsta

Jelikož je Kateřina velmi drobná, zjistila po několika návštěvách salónů se svatebními šaty, že s její velikostí v nich moc šatů na výběr mít nebude a ty vysněné se rozhodla nechat si ušít na míru. Výhodou bylo, že v salónech alespoň načerpala inspiraci, co přesně jí sedí a čemu by se naopak měla vyvarovat. Pak už stačilo strávit jen nějakou tu chvilku na pinterestu a návrh na vlastní svatební šaty na míru byl na světe. Po pár úpravách měla ušité vysněné šaty, ke kterým již stačilo dokoupit jen střevíčky. Těmi vyvolenými byly baleríny od Kateřinina jmenovce Manolo Blahnika. Botky k šatům úžasně seděly. O perfektní účes a make-up se postarala Barbora Javůrková působící v pražském studiu Wella, která si momentálně otevírá vlastní studio.

226

Marriage Guide

Kate is slight and after visiting several wedding salons she found out she has not much choice due to her size. Therefore, she was looking for a tailor to have a dreamy tailored wedding dress. The advantage was that she drew inspiration in wedding salons, was clear what suits her and what she shouldn’t wear. Then, she spent some time on pinterest and her own wedding dress design was in the world. After some adjustments, she had her dreamy dress tailored and needed to buy shoes. The right one was the ballerinas from the namesake of her - from Manolo Blahnik. The shoes were perfect to the dress. Barbora Javůrková took care about her perfect hairstyle and make-up. She is working in the studio Wella in Prague and is opening her own studio now.


Wedding entertainment

Zábava na svatbě

Jediným přáním novomanželů, v jehož duchu se celý den nesl, bylo, aby se na jejich svatbě všichni bavili. Proto také bylo během dne pro svatebčany připraveno několik aktivit, kterých mohli využít – bazén, pétanque, ping pong, deky na piknik – třeba v momentech, kdy se nevěsta s ženichem šli fotit. V podvečer hrála k poslechu i tanci kapela And the End především oldies hity. Jelikož Petr hraje v kapele, tak samozřejmě svatebčané chtěli na pódiu vidět i jeho s kapelou. Kromě toho bylo pro novomanžele i pro svatebčany připraveno několik her. Ty probíhaly vždy v pauzách kapely a moderoval je DJ, zvukař a moderátor Martin Cihlář, který mimo jiné také ozvučil obřad a provázel svatebčany celým dnem. Informoval je o programu, o možnostech aktivit a komentoval všechny zábavné situace. Při večerních hrách pak byl schopný zapojit veškeré věkové kategorie hostů, což s nadšením ocenili novomanželé. Po připravených hrách a obou kapelách přešel Martin plynule z moderování do DJování.

The only wish of the newlyweds was that everybody has fun at their wedding. Their wish came true. Therefore, they prepared a lot of various activities for their wedding guest - such as a swimming pool, pétanque, ping pong, picnic blankets - they could enjoy it in moments the couple took wedding pictures. In the evening, the band And the End was playing primarily oldies hits for listening and dancing pleasure. Due to the fact that Peter plays in a band, wedding guest wanted him to be on the stage with his band as well, of course. Besides this, there were some games prepared for the newlyweds as well as the guests. When the band took a break, these games were played and the DJ, soundman and MC in one person – Marting Cihlář was commenting it. He was not only the DJ and MC but also played music for the ceremony and informing the guest about the course of the entire day. He was informing them about the programme, possible activities and commenting all funny situations. After the evening games, he was able to involve all age categories of wedding guest, which the newlyweds appreciated a lot. After prepared games and both band, Martin switched from announcing to Djing.

rok / year 2018

227


O překvapení nebyla nouze

Do zábavy ještě přispěla tři překvapení. Samozřejmě o těchto překvapeních vědělo jen pár lidí, kteří je vymysleli – koordinátorka a moderátor. První z nich bylo v programu zařazeno hned po obřadu. V momentě, kdy novomanželé procházeli jako čerstvě sezdaní mezi svatebčany, na konci uličky se objevili dva mladí chlapci a začali zpívat. Během následujících pár vteřin se k nim začala přidávat i děvčata, která až do toho momentu byla schovaná mezi svatebčany na různých místech. Během chvíle se celý sbor Cancioneta Praga vedený sbormistrem Lukášem Jindřichem shromáždil před novomanželi a společně jim zazpíval. Nevěstu toto gesto dojalo, neboť nejenže to nečekala, ale hlavně jako malá ve sboru zpívala a dodnes sborový zpěv miluje. Druhé překvapení přišlo ruku v ruce se třetím a to ve 22 hodin. Všichni svatebčané vytušili správně, že se bude jednat o ohňostroj pořádaný blízkým kamarádem Kateřiny a Petra. Nicméně to, že k ohňostroji přijde zazpívat a udělat show i Daniel Nekonečný, již nečekal nikdo. Dan Kateřinu a Petra v rámci své show plné rozkoše znovu oddal, zazpíval několik písní a vyfotil se s novomanželi i svatebčany. Nově pasovaní princ a princezna rozkoše byli skvěle překvapení a zároveň velmi nadšení.

228

Marriage Guide

No shortage of surprises

The entertainment was enriched with three surprises. Only few people who came up with them knew about these surprises, of course - the coordinator and the MC. The first surprise came immediately after the ceremony. In the moment the newly married couple was going through the aisle of guests, there were two young men staying at the end and started singing. After a few seconds, girls started singing as well. They were hidden among the guests on various places. In a while, the whole choir Cancioneta Praga lead by the choirmaster Lukáš Jindřich was standing in front of the newlyweds and singing. The bride was deeply moved by this gesture. As a small girl she was singing in a choir and loves choir singing till now. The second surprise came hand in hand with the third at 10 pm. All wedding guests had a right foreboding of a firework by a close friend of Kate and Peter. Nevertheless, they had no idea that Daniel Nekonečný will have a show and be singing. In his show full of pleasure, Daniel married Kate and Peter again, sang several songs and took pictures with the newlyweds and the guests. Newly dubbed princess and prince of pleasure were surprised and excited.


Dokumentace svatebního dne

Pro zaznamenání všech důležitých momentů na svatbě byla svěřena důvěra Kateřiny a Petra do rukou Michaly Rusaňukové, která zachytila snad každý důležitý moment na nádherných fotografiích a nafotila i překrásné svatební fotografie novomanželů. Michala má bohaté zkušenosti z České republiky, ale i ze zahraničí, kde nějakou dobu žila. Kdo chtěl ještě nějakou, třeba i bláznivou, památku navíc, mohl využít fotobudky Photoplace, která na svatbu kromě plátna vybraného dle novomanželů přivezla i spoustu rekvizit. Během dvou hodin si svatebčané mohli udělat nepřeberné množství vzpomínek vytištěných přímo na místě a později zaslaných také v elektronické podobě. Na přání novomanželů byla vybrána také forma data a jejich jmen v rohu každé vytištěné fotky.

Documentation of the wedding day

Kate and Peter put their trust in Michala Rusaňuková who captured every important moment and created wonderful pictures. She took stunning wedding photos of the newlyweds as well. Michala gained experience in the Czech Republic as well as abroad where she was living some time. Who wanted a keepsake, even a crazy keepsake, could make use of a photo booth Photoplace with a lot of properties and a screen chosen by the newlyweds. Within two hours, the guests were creating infinite number of keepsakes printed right on the place and later sent in the electronic form. A form of the date and names located in the corner of every printed photo was chosen on request of the newlyweds.

rok / year 2018

229


Aby vše šlapalo tak, jak má

Svatba o více než 100 lidech je už celkem velká akce a novomanželé si tento fakt uvědomovali. I přes to, že si přes celý rok dílek po dílku dávali svatbu dohromady sami, daný den přenechali na starosti Marcele Vyskočilové, která se organizaci svateb věnuje. S novomanželi se několikrát dopředu sešla, aby si ujasnili představy o svatbě, vytvořila jim harmonogram svatebního dne, pomohla vybrat a připravit svatební hry a aby si zrekapitulovali, v jaké fázi příprav který bod programu je. Sama se pak Marcela sešla se svědky pro doladění všech překvapení, aby zapadly do programu a byly pro ně zajištěny veškeré technické náležitosti. Stejně tak řešila detailně veškerý průběh daného dne s hotelem, pro který byla na místě hlavní kontaktní osobou, a s DJem a moderátorem daného dne, který byl pro ni osobou, jež celý program svatebčanům přetlumočil. Novomanželé díky jejímu přístupu a sehranosti s Martinem byli v klidu do poslední chvíle a zpětně jsou ze svatby velmi nadšení, protože v těchto dvou lidech měli zázemí, které je nezklamalo a které si chválili nejen oni, ale i ostatní svatebčané.

230

Marriage Guide

So that everything is running smoothly

A wedding with more than 100 people is quite a great event and the couple was aware of this fact. Even though they were step by step preparing their wedding on their own for more than a year, they let a wedding coordinator Marcela Vyskočilová take care of their big day. She met with the couple several times before the wedding to make their ideas about the wedding clear with each other, create a wedding day timeline, help to choose and prepare wedding games and sum up in what phase particular parts of the programme are. Marcela met with the witnesses on her own to fine-tune all the surprises so that they fit in the programme and there are all technical necessities prepared for. As a contact person she was discussing the course of the wedding day with the hotel as well as with the DJ and MC who was a person who was informing the guests about the programme. Thanks to her attitude and coordination with Martin, the newlyweds were without fuss and in hindsight they are very excited about their wedding because these two people were supporting them, didn’t disappoint them, and not only the couple was speaking highly about them but also the wedding guests.HOTEL & REsTauRanT SVATBA V HOTELU VILLA VOYTA, SVATBA JAKO NA ZÁMKU Přejete si svůj velký den prožít na krásném a romantickém místě v secesních prostorách hotelu, elegantním restaurantu a romantické zahradě s altánkem a jezírkem?


Přijďte a přejte si, to ostatní naplánujeme za Vás... Prožijte tak nejkrásnější dny vašeho života v romantickém secesním hotelu se zahradou v klidné vilové čtvrti Praha 4 - Lhotka. Svatební a hotelový servis na jednom místě Svatební obřad v zahradním altánu

Komplexní služby pro nevěstu a ženicha (kosmetika, kadeřnice, květiny...) Květinová výzdoba

Oběd, hostina či raut v secesním restaurantu

Svatební fotograf

Večerní grilování v zahradě Romantický svatební apartmán s terasou

Zábava pro děti (dětský koutek v zahradě)

Ubytování svatebních hostů

Výběr svatebních balíčků

Ing. Lucia Angelovičová, manažerka hotelu

Villa Voyta - Hotel & Restaurant

+420 734 234 038

K Novému dvoru 124/54

www.villavoyta.cz

office@villavoyta.cz

Praha 4 – Lhotka, 142 00


Golemův RESTAURANT a Golden Golem HOTEL s dlouhou tradicí je doporučován spoustou spokojených novomanželů. Nabízíme romantické prostředí vhodné pro uspořádání svatební hostiny, které lze kombinovat s oslavou v zahradní části restaurantu vybavené ratanovým nábytkem a grilem. Náš restaurant a hotel je také vyhledáván pro mnohá krásná zákoutí k fotografování novomanželů. Interiér i exterér je zdoben originálními malbami z rudolfínského období. Součástí areálu je parkoviště pro 55 vozů. V neposlední řadě si nás mnozí novomanželé vybrali pro naši výbornou kuchyni a příznivé ceny - svatební menu nabízíme za 369 Kč, dále ubytování svatebčanů v luxusních pokojích + novomanželské apartmá ZDARMA. Kapacita restaurantu je 120 míst + 100 míst na venkovní zahrádce (přízemí 40 hostů, velký salón v 1. patře 65 hostů, Salonek Rudolfa II 15 hostů, zastřešený prostor u zahrádky 25 hostů). Myslíme též na Vaše děti, pro které máme na zahradě dětský koutek se skluzavkou a houpačkou, koš hraček, přebalovací pulty, dětské sedačky atd.

Přijďte a přesvědčte se! Golemův RESTAURANT • Na Hlavní 21, Praha 8 – Březiněves • tel.: 283 910 213 fax: 283 910 333 • mobil: 777 079 445 • golem@golem-praha.cz www.golem-praha.cz


Zámek Karlova Koruna „Připraven pro každou svatbu“

Typ zámecký 9.000 ,- Kč Typ zahradní 7.500 ,- Kč Typ zámecký s pronájmem party stanu na svatební hostinu 14.000 ,- Kč Typ zahradní s pronájmem party stanu na svatební hostinu 12.000,- Kč

www.kinskyweddings.cz

Kapacita až 300 osob Parkování v areálu zámku. 70km od Prahy dálnice D11 PHA-HKSVATEBNÍ MÍSTO ROKU 2017 WEddiNg VENUE Of ThE YEAR 2017 Přinášíme výsledky již šestého ročníku soutěže SVATEBNÍ MÍSTO ROKU. Která svatební místa se letos umístila na prvních pozicích a jakou inspiraci přináší speciální oceněné kategorie? Svatební místo roku je zajímavá anketa, která vám přináší tipy hlasujících čtenářů a fanoušků i nové podněty od porotců na nejkrásnější svatební místa v České republice. Kromě prvních třech míst najdete ještě další a inspirující kategorie.

We are proud to announce to you the results of the sixth year of the award Wedding Venue of the Year. Which wedding venues are in first place this year and what inspiration can you draw from the special categories? Wedding Venue of the Year is an interesting survey as it is bringing tips from readers and fans voting and jurors proposing new motions as far as the most beautiful wedding venues in the Czech Republic are concerned. Besides the first three places, there are many more inspiring categories.

Pořadatelé soutěže: WEDDING EXPO a MARRIAGE GUIDE


hodnocení poroty / Jury Rankings

7 7

Farma Michael

Pár minut od Prahy a jste v jiném světě... tady čas jen tak plyne. „Tady za hradbami tvrze vládne duch bezpečí, harmonie a pocitu svobodného pohybu.“ Dopřejte si luxus prožít svůj den na té nejkrásnější farmě. Kapacita našich vnitřních společenských prostor je až 300 osob a zahradní plochy pojmou přibližně dalších 200 lidí. Ubytování je možné pro až 130 hostů, s možností externího ubytování pro další hosty. Svatba v přírodě na farmě nedaleko Slapské přehrady je ideální pro všechny snoubence. Only a couple of minutes outside Prague and you enter another world... where time flows calmly, easily. “Here, behind the ramparts, a spirit of safety, harmony and freedom of movement reigns.” Enjoy the luxury of spending your wonderful day on one of the most beautiful farms around. The indoor reception rooms may host up to 300 persons while the gardens can take approximately 200 more. Accommodation can be provided for up to 130 guests with possible additional capacity off-site. A wedding in natural settings, on a farm not far from the Slapy Lake is ideal for all.


hodnocení poroty / Jury Rankings

7 7

Hotel Maximus Resort

Hotel Maximus Resort je umístěn do malebné krajiny Podkomorských lesů, jen několik metrů od Brněnské přehrady a pouhých 20 minut od centra města Brna. Klidné prostředí nového moderního hotelu, UBYTOVÁNÍ ve tří a čtyřhvězdičkovém standardu, špičkové WELLNESS & SPA INFINIT MAXIMUS, gurmánská RESTAURACE a krásný SVATEBNÍ PALOUK v rokli za hotelem v kombinaci s OKOLNÍ PŘÍRODOU vás doslova omámí a nabije energií. Hotel Maximus Resort lies in the heart of the scenic Podkomorský Forest landscape, only several meters from the Brno Lake and a mere 20 minutes from the centre of Brno proper. This is new modern hotel providing ACCOMMODATION in three and four-star standard, with a top-tier WELLNESS & SPA INFINIT MAXIMUS, gourmet RESTAURANT and a beautiful WEDDING GLADE in a vale behind the hotel. The surrounding nature will daze your and recharge you with positive energy.


hodnocení poroty / Jury Rankings

7

7

Zámek Bon Repos

Zámek Bon Repos je kouzelné místo uprostřed přírody nedaleko Prahy, které Vám nabízí naprosté soukromí pro Vaši akci. Hrabě František Antonín Špork si vybral toto místo pro oddych a relaxaci, jak již sám název „Bon Repos“ napovídá, a jeho výběr byl správný. Celý areál na Vás dýchne klidnou atmosférou, nutící Vás se na chvilku zastavit. Můžete se kochat překrásným parkem se všemi budovami, které jsou kulturní a historickou památkou. The Bon Repos Chateau is an enchanting nook in the middle of nature, situated near Prague. The Chateau provides complete privacy for your event. Count František Antonín Špork who build it as a place for respite and relaxation aptly named it “Bon Repos.” The entire complex enjoys a peaceful atmosphere, which will make you pause and stop for a moment. The entire park and surrounding buildings form a cultural and heritage site.


Výsledky ankety / Survey Results

7 7

Zámecká restauraceŠtáblovice

Zámecká restaurace Štáblovice je ideálním místem pro Váš svatební den. Restaurace se nachází v prostorách Štáblovického zámku s rozlehlým zámeckým parkem. Svatby se konají na zahradě restaurace s výhledem na zámek, v případě nepříznivého počasí se mohou konat v erbovním sále, který se nachází v přízemí zámku. Celková kapacita pro usazení hostů k jedné společné svatební tabuli je 70 osob. Restaurace v obou svých částech pojme až 100 osob. O velkém zájmu o uspořádání svateb v Zámecké restauraci Štáblovice, hovoří i fakt, že v roce 2016 zde proběhlo již 40 svateb a stejné množství je závazně nasmlouváno i pro rok 2017. O oblíbenosti tohoto místa svědčí i skutečnost, že zde vystupovali mimo jiné Karel Gott, Lucie Bílá, Michal David, Ivan Mládek, Daniel Nekonečný a moderoval zde Leoš Mareš. Hledáte-li místo, pro originální svatbu, kde se všichni budou cítit dobře a pochutnají si na svatebním menu i rautu, inspirujte se Zámeckou restaurací Štáblovice. Zámecká restaurace Štáblovice is an ideal place for your wedding day. The restaurant is located on the premises Štáblovického chateau with an extensive park. Weddings are held in the garden restaurant overlooking the castle, in case of bad weather can be held in armorial hall, which is located on the ground floor. Total capacity for the establishment guests to the wedding of one common board of 70 people. Restaurants in both its parts can seat up to 100 people. The great interest to organize weddings in the Castle restaurant Štáblovice speaks the fact that in 2016 there was already 40 weddings and the same amount is mandatorily contracted for 2017. The popularity of this place is the fact they have performed among others Karel Gott Lucie White, Michal David, Ivan Mládek, Daniel endless and there was moderated by Leoš Mareš. If you are looking for a place for the original wedding where everyone will feel comfortable and enjoy a meal at the wedding and banquet menu, inspired by the Zámecká restaurace Štáblovice.


Výsledky ankety / Survey Results

7 7

Rezidence Libechov

Rezidence Liběchov Vás již na první pohled nadchne exteriérem a okouzlující zahradou. Koncept je postaven na špičkové kuchyni, stylovém prostředí s atmosférou třicátých let a individuálním přístupu k hostům. Hotel s nadčasovou elegancí, sofistikovaným stylem s tradiční hotelovou zdvořilostí je plný života. Spojení současnosti a minulosti, všechno vyjadřuje dokonalou pohostinnost. Vstřícný personál a pohodová atmosféra Vás provází po celém hotelu. Hotel ve stylu art deco v Liběchově v malebné oblasti Kokořínsko, vzdálený 8 km z Mělníka, 40 min z Prahy, velmi často navštěvovaný pražany pro své mírné a zdravé podnebí, nevšední přírodu, která je umocňována hlubokými lesy, četnými pískovcovými skalami a jezírky a nedalekým hradem Kokořín. Výborné jídlo, nádherný exteriér, skvělá a teplá atmosféra, vkusný a elegantní interiér, okouzlující zahrada, wellness…je mnoho důvodů proč navštívit Rezidenci Liběchov. Rezidence Liběchov will inspire you at first sight with its exterior and amazing garden. The hotel’s concept builds on excellent cuisine, stylish environment with the vibes of 30’s and individual approach to guests. Hotel with supertemporal elegancy, sophisticated style and traditional hotel grace is full of energy. Accomodating staff and relaxing atmosphere follows you through the whole hotel. The building is a dominant structure of Liběchov in the picturesque region of Kokořín, 8km from Mělník and a mere 40 minutes drive from Prague. The Kokořín valley is a favoured destination for Prague’s citizens and artists, especially because of its temperate and healthy climate, a rich historical background, overwhelming sandstone cliffs, romantic cycle routes and tour paths. Delicious cuisine, beautiful surroundings, glamorous and warm feel, smart and stylish interior, magic garden, wellness... There is many reasons to vist Rezidence Liběchov.


Výsledky ankety / Survey Results

7 7

Zámek Nimerice

Zámek Niměřice je ideálním místem pro váš svatební den. Prostory pro obřad, hostinu i ubytování jsou vám k dispozici na jednom místě, v romantickém prostředí areálu zámku Niměřice. Celý areál prošel kompletní renovací v roce 2013 a je zcela bezbariérový. Samozřejmostí je vysoký standard gastronomických služeb a skvělý servis. Niměřice Castle is an ideal venue for your wedding day. At one place, you can find rooms appropriate for a ceremony and a reception as well as accommodation. All this we can offer in the romantic surroundings of Niměřice Castle. The castle was renovated in 2013 and is completely barrier-free. A high level of gastronomy as well as other services is a matter of course.


Originální kategorie / Original Categories

7 7

Villa 603

Nováček roku

Villa 603 se nachází na velmi atraktivním místě Beskyd, na jedné straně samota u lesa a v blízkosti se nachází hrad Hukvaldy, hrad Starý Jičín, skanzen Rožnov pod Radhoštěm. Pokud sníte o romantické svatbě, tak myslím, že jste právě našli to pravé místo! Villa 603 lies in attractive settings in the Beskydy Mountains, on the edge of the woods and not very far from the Hukvaldy or Starý Jičín Castles, or Rožnov pod Radhoštěm open air museum. If you want a romantic wedding this is the place for you!


Originální kategorie / Original Categories

Trojan’s Mill is located in Prague 6 only 15 minutes from the city centre, in the middle of the Tiché údolí (Silent Vale) natural park and reservation. It is surrounded by a hilly terrain almost untouched by civilization, and the raw beauty of the original buildings. The omnipresent feeling of peace creates a unique atmosphere.

7

Trojanův mlýn se nachází na území Prahy 6 pouze 15 minut od centra města a přesto uprostřed nádherného prostředí přírodní rezervace Tiché údolí. Kopcovitý terén civilizací téměř nedotčené přírody, syrová krása původních budov a všudypřítomný klid společně vytváří neopakovatelnou atmosféru. Více než dvousetletá tradice osídlení mlýna a jeho jedinečná stále živá historie z něj dělá ideální místo pro uspořádání svatby.

7

Trojanuv Mlýn

Pohoďácké místo


Originální kategorie / Original Categories

7 7

Chateau Hostacov

Hrad zámek

Hotel Zámek Hostačov se nachází na okraji Vysočiny mezi městy Kutná Hora a Havlíčkův Brod. Hostačovský zámek je okouzlující lesní útočiště. Jste na venkově, daleko od hluku města a všude kolem vás vládne příroda. Nikdo vás nemůže vyrušit. Jste tu jen vy, vaše rodina a váš vysněný den! Svatební den od ranních příprav až po večerní party strávíte na zámku, který vám je plně k dispozici. Hotel Chateau Hostačov is located on the margins of Vysočina, between Kutná Hora and Havlíčkův Brod. Hostačov Chateau provides a charming forest refuge. This place is deep in nature, deep in the countryside, far away from the hustle and bustle of the city. No one will be able to distract you here. This is the place only for you, your family and your magical day! The Chateau will be yours from the morning preparations to the evening party.


Originální kategorie / Original Categories

7 7

Chateau Mcely

Luxusní místo

Mcely mají kouzlo v každém ročním období a jakémkoliv stylu. Můžete prožít rustikální boho svatbu v zimě s horkým svařeným vínem a vánoční dekorací, zámeckou svatbu a letní party s limonádovým barem a barbecue třeba u jezírka nebo na louce anebo se nechat okouzlit podzimními barvami a upořádat trendy venkovskou oslavu. Mcely is magical any time of the year and in any style. Experience a rustic, boho wedding in winter with hot mulled wine and Christmas decorations, a summer chateau wedding party with a lemonade bar and barbecue by the lake or in the meadow, or be charmed by fall colours and hold a trendy outdoor celebration.


l Text: Veronika Moreira Tůmová, l Foto: redakce MG, Petr Pelucha

Svatební koordinátor vaše pravá ruka v den „D“ Wedding planners and coordinators your right-hand person for your day “D”

248

Marriage Guide


Svatební přípravy stojí spoustu času, úsilí, plánování a nemalých starostí. Chcete, aby vše bylo do puntíku dokonalé, na správném místě a v pravý čas. Ve svatební den pak očekáváte spokojenost svých hostů a pro sebe už jen romantické okamžiky, láskyplnou atmosféru, radost a klid. Nechcete objevovat a na poslední chvíli řešit mezery ve svatebním harmonogramu, nedostatky spojené s organizací, nedodané květiny či neodpovídající druh a barvu dortu. Svůj den si chcete opravdu užít, bez stresu a nervozity z toho, jak to vlastně celé dopadne. A právě proto, že svatební den si zaslouží být bezchybný, ačkoliv to vůbec nemusí být jednoduché, stejně jako proto, že vy si zasloužíte prožít jej podle svých představ, vyplatí se investovat do profesionálů – svatebních koordinátorů. Smyslem svatebního koordinátora je ulehčit vám veškeré svatební přípravy, podělit se o vlastní zkušenosti z předchozích svateb a zajistit, abyste se vy i vaši hosté ve svatební den cítili dobře a spokojeně, stejně jako výjimečně.

To prepare a wedding costs a lot of time, effort, planning and huge concerns. You want your wedding to be perfect, everything and everyone to be in the right place at the right time. On your wedding day you expect guests will be satisfied and your only task will be to enjoy romantic moments, atmosphere full of love, happiness and peace. You don’t want to come across new difficulties and deal with spaces in the wedding day timeline, troubles with organization, unsupplied flowers or uncorresponding kind and color of the wedding cake. You want to really enjoy your day, without stress and nervousness of how the day comes off. Because your wedding day deserves to be perfect, even though it is not easy, and because you deserve to enjoy it according to your wishes, it is worth to put money into professionals - wedding planners and coordinators. Their aim is to make all the wedding preparations easier to you, share experiences from previous weddings and ensure that you and your guests will feel good, satisfied as well as exceptional on you wedding day.

www.svatebnikoordinatori.cz

rok / year 2018

249


Proč svěřit svůj velký den do rukou svatebního koordinátora? Svatební koordinátor či koordinátorka vidí věci objektivně, ze své praxe zná a umí posoudit nejrůznější situace, které mohou náhle a nečekaně nastat. Rychle zasáhne, poradí a pomůže tam, kde byste sami dlouho tápali. Bude vždy o krok napřed a připravený pomoci. Především vám však ušetří čas i peníze.

Svatební koordinátor se vyplatí (i zaplatí)! Porovná pro vás nabídky dodavatelů a vybere tu nejvhodnější, včetně zajištění možných slev, čímž vám pomůže udržet rozpočet v patřičných mezích. Toto je pro mnohé snoubence nedocenitelnou výhodou. Položka za svatebního koordinátora pak obvykle činí cca 10 % z celkového svatebního rozpočtu.

Svatební koordinátor pomůže s administrativou, dokumenty i správními poplatky Mnozí snoubenci jsou hned na začátku rozčarovaní tou praktičtější stránkou věci. Nemají tušení, co je potřeba zařídit z hlediska administrativy a úředních podmínek daných zákonem. I v tom může hned od prvního dne příprav pomoci právě svatební koordinátor. Zjistí a sjedná vše potřebné, včetně razítek, poplatků či překladů v případě svatby s cizincem.


Why to entrust your big day to a wedding planner? Wedding planners and coordinators are able to be objective, from their experience they know and can evaluate various situations which can occur suddenly. They take action, give advice and help in situations where you would probably grope in the dark. They are always one step ahead and ready to help. The greatest advantage is they save your time and money.

Wedding planners help you with administrative issues, documents and charges Several engaged couples are surprised about the practical issues at the very beginning. They have no idea about what is necessary to arrange as far as the administrative issues and official conditions given by law are concerned. And even this can be the task for a wedding planner who can help you on the very first day of your wedding preparation. He arranges everything needed, inclusive of stamps, charges and translations if you marry a foreigner.

Wedding planners are worth (and even pay for themselves)! They compare offers from suppliers and select the most suitable one. They can also arrange some discounts, which is a way how to keep your wedding budget as low as you want. This is a priceless advantage to many engaged couples. The cost for a wedding planner is usually 10 % of the overall wedding budget.


Svatební rozpočet

45 %

- místo hostiny - catering & dort - pronájem (nábytek, textil, atd.) - zábava (moderátor, dj či kapela) -

OBŘAD

- svatební povolení - úřední poplatky - místo obřadu - hudební doprovod -

HOSTINA

3%

SVATEBNÍ KOORDINÁTOR

8%

OSTATNÍ

FOTOGRAF & KAMERAMAN

KVĚTINY & DEKORACE

5% 12 %

HOSTINA SVATEBNÍ ODĚV

42 %

12 %

12 % POTŘEBY Z PAPÍRNICTVÍ

3% 12 %

POTŘEBY Z PAPÍRNICTVÍ SVATEBNÍ ODĚV

3%

8% 3%

SVATEBNÍ KOORDINÁTOR

OBŘAD KVĚTINY & DEKORACE

12 %

FOTOGRAF & KAMERAMAN

12 %

OSTATNÍ

5%

- koordinátor, který pomůže s plánováním od A do Z a se svatebním dnem samotným - koordinátor svatebního dne -

- svatební šaty - šaty na převlečení - svatební oblek - doplňky - účes a líčení -

- pozvánky - zpětné dopisy pro potvrzení účasti - poštovné - uvítací taštičky s pozorností - jmenovky pro zasedací pořádek - čísla stolů -

- květiny pro obřad - květiny pro hostinu - kytice & korsáže - osvětlení - půjčovné za dekorace -

- fotograf - kameraman - zásnubní - alba -

- dárky - výslužka - parkovné/cestovné - svatební polštářek -


Místo obřadu, zasedací pořádek nebo výběr svědka?

Se vším poradí svatební koordinátor! Datum svatby – váháte? Jste pověrčiví? Nebo jen nechcete žádný humbuk a bojíte se rušných víkendů uprostřed svatební sezóny? Všechna pro a proti s vámi probere svatební koordinátor, aby to pravé datum, které nakonec vyberete, bylo skutečně datem magickým.

Svatební hostina – svatební koordinátor zařídí s pomocí svých prověřených dodavatelů svatební hostinu od A do Z. Vše proběhne hladce a bez karambolů. A pokud ne, ani náhodou vylitá polévka nebude s jeho asistencí tak nenapravitelnou tragédií!

Oddávající a místo na svatbu – svatebních míst je jako máku a zorientovat se v nabídkách i cenách může být skutečný oříšek. Ohledně určitých neobvyklých míst pak mohou mít oddávající jisté požadavky, samostatnou kapitolou jsou pak svatby církevní. Nechte si poradit, svatební koordinátor už o tom ví své.

Seznam hostů – už moc dlouho dumáte nad seznamem hostů? Nevíte koho pozvat a koho nebude ostuda vynechat? I takový problém můžete probrat se svatebním koordinátorem.

Doprava na svatbu – limuzínou nebo veteránem? Kde a za kolik sehnat kočár s koňmi? Jak se řadí svatební kolona, kdo má jet na jejím začátku a konci, v jakém autě a s kým? Svatební koordinátor nejenže vnese jasno a pořádek do podobného chaosu, ale dohlédne také, aby všichni byli skutečně tam, kde mají v danou chvíli být.

Výběr svědků – nejlepší kamarád nebo kamarádka jsou jistě dobrou volbou, ale co když na tenhle čestný úkol čekají i jiní, třeba vaše sestra nebo bratr? Poraďte se a nechte si navrhnout možnosti, jak udělat to, co chcete, a přitom nikoho neurazit. Zábava na svatbu – zábava musí být a s výběrem firem, které ji nabízejí, vám poradí zkušený koordinátor, který zná spoustu dodavatelů i v tomto odvětví a najde pro vás kvalitu i dobrou cenu.

Květiny a dekorace – je mnoho zkušených floristek, jak si vybrat v té obrovské konkurenci a neprohloupit? To bude vědět svatební koordinátor, porovná pro vás ceny a může zajistit slevy i několik desítek procent. Dort a cukroví – to samé platí i u svatebního cateringu, cukrovinek a všech ostatních doplňkových služeb. Svatební koordinátor prostě ví, jak ušetřit, jak zařizovat věci jednoduše, bez stresu a ke spokojenosti všech stran. Celkový rozpočet – jak jsme už výše zmínili, svatební koordinátor zařídí vše potřebné tak, aby na vás zbylo už jenom to hezké a příjemné. Díky výhodnějším nabídkám od dodavatelů, které byste sami jen těžko dohledávali a snažili se uplatnit, můžete ušetřit nezanedbatelnou částku, která se určitě bude brzy hodit, třeba na svatební cestě, nemyslíte?

rok / year 2018

253


Wedding budget

THE BREAKDOWN

45 %

CEREMONY

3%

PLANNER

8%

MISCELLANEuS

PHOTOGRAPHY AND VIDEOGRAPHY

FLOWERS ANF DECOR

5%

RECEPTION ATTIRE

12 %

42 %

12 %

12 % STATIONERY

3% 12 %

STATIONERY

3%

8% 3%

ATTIRE

CEREMONY PLANNER

FLOWERS AND DECOR

12 %

PHOTOGRAPHY AND VIDEOGRAPHY

12 %

MISCELLANEuS

5%

- Reception vanue - Catering and cake - Rentals (furniture, linens, etc.) - Entertainment (presenter, dj or band) -

- Marriage license - Officiant fees - Ceremony venue - Ceremony musicians -

- Wedding planner - Day-off coordination -

- Weeding dress - Alterations - Tuxedo - Wedding rings - Accessories - Hair and make up - Invitations - Save the dates - Shower invites - Postage - Welcome bags - Escort cards - Table numbers -

- Ceremony flowers - Reception flowers - Bouquets and boutonnieres - Lightning - Decor rentals -

- Photography - Videography - Engagement session - Albums -

- Gifts - Favors - Parking/transportation - Cushion -


Wedding ceremony venues, seating plan or selection of a witness?

All this can a wedding planner help you with! Wedding date - do you hesitate? Are you superstitious? Or you don’t want any ballyhoo and are afraid of busy weekends in the middle of the wedding season? A wedding planner discuss with you all pros and cons, so that the right date you select will be really a magical day. Wedding registrar/ priest and your wedding venue - there is a lot of wedding venues and it is not easy to find your feet in offers and prices, this can be a hard nut to crack. A wedding registrar can have some special requirements as far as unusual wedding venue is concerned. Church weddings are even more complicated. Let a wedding planner to give you advice, he has already gained experiences in this field. Wedding transportation - by a limo or a veteran car? Where to get a carriage with horses and how much does it cost? How to line up a wedding convoy, who should be at its beginning and the end, in what car and with whom? A wedding planner not only shed light on the chaos, but also keep an eye on everyone so that they are where they should be at the given moment.

Wedding reception - a wedding planner arranges your wedding reception from A to Z with help of his proved suppliers. Everything will go smoothly. And if not, a poured soup won’t be a tragedy thanks to his assistance! Guest list - do you meditate on a guest list for a long time? You don’t know who to invite and who omit without bringing shame on you? Even this issue can be discussed with a wedding planner. Witness selection - your best friend is definitely a good choice, but what if other people are waiting for this role, e.g. your sister or brother? Consult it with your planner and let him suggest you how to do what you want without insulting anybody. Wedding entertainment - it is a musthave. An experienced wedding planner helps to select companies offering wedding entertainment. He knows a lot of suppliers in this branch and finds a good quality for a good price.

Flowers and decorations - there is a lot of experienced florists, how to choose the right one in such a huge competition and not to make a mistake? This is a question a wedding planner know an answer to. He compares prices and is able to arrange discounts of several tens of percent. Cake and sweets - the same applies to wedding catering, sweets and all additional services. A wedding planner knows how to save money, arrange things easily, without stress and to satisfy everybody. Budget - as we have mentioned above, a wedding planner arranges everything needed, so that you only have fun. Thanks to favorable offers from wedding suppliers, you won’t be able to find and use, you can save an appreciable sum of money which come later useful, maybe for your honeymoon, don’t you think?

rok / year 2018

255


Svatební koordinátor na celý den či jeho část

stačí si vybrat!

Svatební koordinátor může, ale také nemusí, být přítomen celému svatebnímu dni, tedy od brzkého rána až po večerní zábavu. Vše záleží na vašem přání a na dohodě, a tak pro vás může zařizovat třeba jen náležitosti týkající se obřadu. Často bývá svatební koordinátor využíván právě odpoledne a večer, kdy pomáhá organizovat program a obvykle se stává takřka moderátorem svatební zábavy.

Nebojte se využití služeb svatebního koordinátora,

splní vám vaše sny!

Pokud si myslíte, že by vám svatební koordinátor mohl hodně pomoci a spoustu věcí vám ulehčil, uvažujete správně. Možná však vaše konečné rozhodnutí kalí pochybnosti, zda nebude prosazovat svoje představy a nápady, zatímco vaše přání a požadavky bude potlačovat a zavrhovat. Právě naopak! Svatební koordinátor dobře ví, že má organizovat a plánovat VÁŠ VELKÝ DEN, uskutečnění vašich představ tak bude pro něho vždy a za všech okolností tím jediným cílem, ke kterému se bude ubírat. Proto bez obav položte na jeho bedra to, co by vás jen rušilo a zdržovalo od prožívání jednoho z nejkrásnějších dnů v životě…

Wedding coordinators hired for the whole day or its part -

you can choose!

Wedding coordinators can, but it is not necessary, be on your whole wedding day, which means from the early morning till the evening entertainment. Everything depends on your wishes and agreement. If you like he can help you only with the ceremony. Wedding coordinators are often hired to be on a wedding only in the afternoon and evening to help with the organization of the wedding programme and to be a kind of presenter of the wedding entertainment.

Don’t be afraid to hire a wedding planner or a coordinator,

he makes your dreams come true!

If you think a wedding planner or a coordinator can help you a lot and make a lot of things easier, your thinking is right. But maybe, you are not able to decide because you have concerns that he will promote his ideas while suppressing and rejecting your wishes and demands. The opposite is true! Wedding planners and coordinators know they should organize and plan YOUR BIG DAY, making your ideas real will be his only goal under all circumstances. Therefore, don’t hesitate and entrust him what would disturb and hinder you to enjoy one of you most beautiful days in your life.


největší seznam nejlepších svatebních agentur a koordinátorů www.svatebnikoordinatori.cz +420 739 887 746


kurz svatebního koordinátora Budete si svou svatbu připravovat sami? Nebo Vás láká představa stát se profesionální svatební koordinátorkou? Chtěli byste pracovat pro hotel či zámek, kde se svatby pořádají?

Kurz pořádá nejdéle působící svatební agentura v ČR PragueWeddings.com (od r.1998). Zkušená a milá koordinátorka Kateřina Fields a ředitel, Martin Dobeš, Vás na dvoudenním kurzu provedou všemi zásadními aspekty svatebního byznysu. Martin Dobeš je jediným partnerem Národní Britské asociace svatebních profesionálů http://www.nawp-uk.com/ a zároveň jeden ze tří partnerů pro mezinárodní kurzy včetně Číny. Kompletní náplň kurzů v Praze i Evropě, informace o lektorech, certifikátu, videa atd. najdete na: www.svatebniseminare.cz a www.europeanweddingacademy.com Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát pod záštitou Evropské asociace svatebních profesionálů, PragueWeddings. com a Svatby.cz. Pražské kurzy jsou celkem dva, plynule na sebe navazují, a pokud se hodláte svatbami vážně zabývat, doporučujeme navštívit oba dva. Cena obou kurzů je 7500 Kč. Investice je to sice nemalá, ale cenné know-how, které se jinak než dlouholetou zkušeností získat nedá, Vám určitě pomůže v podnikání a Vy můžete počítat s tím, že se Vám investice vrátí z jedné či dvou svateb. To už stojí za úvahu, nemyslíte? Absolventi kurzů se navíc mohou zúčastnit svateb jako druhý koordinátor. Vybraným absolventům může být nabídnuta stáž a stálá pracovní pozice! Kurzy jsou také nabízeny online – živě.

258

Termíny nejbližších kurzů: 17. – 18. 1. 2018 v Praze Více informací na facebooku a www.svatebniseminare.cz Marriage Guide


wedding coordinator course

Are you organising your wedding yourself? Or are you interested in the wedding business and would you like to become a professional wedding planner?

This specialised wedding course offers lot of valuable knowhow about this wonderful profession. It is lectured by the oldest wedding agency in Czech Republic, established in 1998, PragueWeddings.com. Within two days, the lectors - experienced and friendly senior wedding coordinator, Kateřina Fields and Martin Dobeš, Director - will guide you through all major aspects of the wedding planning business. Martin Dobeš is the only partner of the British Association of Wedding Professionals http://www.nawp-uk.com/ and one of three partners for international wedding courses incl. China, Course graduates receive a certificate by the European Association of Wedding Professionals. The content of the courses, information about lectors, certification etc.: www.europeanweddingacademy.com and www.svatebniseminare.cz

Closest courses: 17. – 18. 1. 2018 in Prague More information on facebook and www.svatebniseminare.cz

Kup mne jako DÁREK

rok / year 2018

259


Tip 6 míst na svatbu v zahraničí Venues for Wedding Abroad

Uvažujete o svatbě v zahraničí, ale neláká vás daleká a drahá cesta za exotikou? Nudí nebo dokonce děsí vás organizované dovolené a systém luxusních svatebních balíčků, když jinak obvykle cestujete na vlastní pěst? Cestovní kanceláře dnes zahrnují snoubence těmi nejatraktivnějšími nabídkami, kterým vévodí Mauricius, Maledivy, Srí Lanka, Thajsko a podobně. Co se tentokrát ponořit spíš do útrob staré dobré Evropy a zaměřit se na její města? Přinášíme vám dnes několik tipů na nedaleké a přitom lákavé destinace, ze kterých si určitě vyberete i vy. Proč se nevydat za krásami v zemích našich blízkých i vzdálenějších sousedů a nevyužít třeba i jejich svatebních zvyklostí a tradic, které nám mohou být bližší a tím i sympatičtější? Troufáme si tvrdit, že Evropa je díky kouzlu velmi bohaté historie místem obestřeným takovou krásou a tajemnem, které nám například Amerika může jen závidět. I v zemích Evropy, které jsou od nás oproti vyloženě exotickým destinacím doslova za rohem, přitom najdete překrásné písčité pláže, luxusní hotely, palmy a moře s romantickým západem slunce nad obzorem…

260

Marriage Guide


l Text: Veronika Moreira TĹŻmovĂĄ, l Foto: redakce MG, Petr Pelucha

Do you consider to get married abroad but are discouraged by a long and expensive travel to an exotic country? Are you bored or even scared by the idea of an organized holiday and the system of luxurious wedding packages because you rather travel on your own? Travel agencies shower the engaged couples with most attractive offers, such as Mauritius, Maldives, Sri Lanka, Thailand, etc. What about to concentrate rather on the old good Europe and its wedding venues? Here are some tips on near as well as tempting destinations that you pick up from, definitely. Why not to set out to see beauties of nearby countries or more distant neighbouring countries and maybe even to follow their wedding customs and traditions that can be closer and more pleasant to us? We dare to say that Europe, thanks to its charm and very rich history, is a place covered by mysteries and overflowing with beauty that America can only be envious of. European countries, which are very around the corner in contrary to exotic destinations, offer wonderful sand beaches, luxurious hotels, palms and sea with romantic sundown at the horizon...

rok / year 2018

261


1.

Vídeň (Rakousko) Ve Vídni na vás dýchne atmosféra odvěkého spojení kultury a umění. Chcete-li mít skutečný požitek z noblesy a elegance, kterou Vídeň nabízí, navštivte třeba Vienna Town Hall, nacházející se přímo v centru města. Tady budete mít skvělou příležitost k uspořádání civilního svatebního obřadu se vším, co k tomu patří. Chybět nebudou přední rakouští hudební velikáni v podání sólisty na klavír ani šampaňské. Další možností může být Mozart House, třípatrové muzeum věnované tomuto mistrovi, jehož prostory mohou být ve svatební den propůjčeny i vám. Malé komorní svatby, stejně jako ty vícečlenné a ve velkém stylu, se pořádají také na zámku Liechtenstein, kde oceníte především nádherný zámecký park, ale samozřejmě i vnitřní prostory, které sloužily jako venkovské sídlo princi Janu z Lichtenštejna cca od roku 1700.

262

Marriage Guide


Vienna (Austria) The capital city Vienna is full of old atmosphere given by the old connection of culture and art. If you want to enjoy local gentility and elegance visit e.g. the Vienna Town Hall located in the city’s centre. Here, you will have the opportunity to hold a civil ceremony with everything what is necessary. You will hear prominent musical greats performed by a piano player and drink champagne. Another possibility is the Mozarthouse, a three-storey museum devoted to this master. Its spaces can serve as your wedding location. Small intimate weddings as well as large weddings in a big style can be held at the Lichtenstein Castle. Here you appreciate primarily a wonderful castle park and the interiors as well. These served as a country house for Johann I Joseph, Prince of Liechtenstein since ca. 1700.

rok / year 2018

263


2.

Drážďany (Německo)

Německé Drážďany jsou další přehlídkou nepřeberných památek a zajímavých míst, jsou tu úchvatné hrady a zámky, kostely a katedrály, poutní místa, sochy, památníky a budovy ojedinělé a významné architektury. Zámek a park Pillnitz – krásné místo ideální pro návštěvu na jaře, kdy okolní park nádherně kvete. Sem se můžete nechat dopravit po Labi parníkem. V zámku se nachází uměleckoprůmyslové muzeum s krásnými sbírkami skla. Váš svatební den tu bude ve znamení majestátu, nejvýznamnější svatba se tu totiž konala v roce 1725, kdy se tu vdávala princezna Auguste Constantine. Svatba trvala celé čtyři týdny! V Drážďanech si můžete vybrat také z mnoha velmi osobitých, stylových restaurací. Nás zaujala například Sophienkeller se svou skvělou německou a středoevropskou kuchyní.

264

Marriage Guide


The German city Dresden is overflowing with historic sights and interesting places, there are stunning castles and palaces, churches and cathedrals, places of pilgrimage, sculptures, memorials and buildings of unique and significant architecture. Pillnitz castle and park - a wonderful place you should visit in spring, when the surrounding park is in blossom. Here, you can travel by a steamboat across the river Elbe. In the castle, there is the Museum of Decorative Arts with wonderful glass collections. Your wedding day will be a kind of majestic here for the most significant wedding was held in 1725 when princess Auguste Constantine got married here. The wedding was lasting as many as four weeks! In Dresden, there are a lot of original and stylish restaurants as well. We are impressed e.g. by Sophienkeller with its great German and Central European cuisine.

Dresden (Germany)

rok / year 2018

265


3.

VarĹĄava (Polsko)


Warsaw (Poland) Poláci jsou lidé pohostinní a milí. Komu se Polsko zdá být zemí nehodnou většího zájmu, brzy pochopí, jak se mýlil. Polsko má rozhodně co nabídnout a polská svatba? To je událost plná dobré zábavy, tradičního jídla a samozřejmě zde velmi oblíbeného moku - vodky. Ve Varšavě vás může mimo jiné nadchnout Královský hrad na Zámeckém náměstí, Palác kultury a vědy (nejvyšší budova v Polsku), či historické Staré město zapsané mezi památkami UNESCO. Varšavské metro má sice zatím jen dvě trasy, přesto je Varšava zajímavou metropolí, která se může pyšnit lecčím, včetně rozvinutého průmyslu a vzdělávacích institucí. Luxusní svatební servis tu nabízí například Polonia Palace Hotel, venkovským stylem a únikem z ruchu velkoměsta vás okouzlí Dwór Złotopolska Dolina. V Polsku vám svá zajímavá a krásná místa pro svatbu nabídne také Wroclaw, Gdaňsk nebo Krakow.

Poles are very hospitable and kind people. Who thinks Poland is not worth of interest will understand very soon how wrong he is. Poland has a lot of to offer and a Polish wedding? That’s an event full of good entertainment, traditional food and very popular beverage, of course - vodka. In Warsaw, you can be very impressed by the Royal Castle in the Castle Square, the Palace of Culture and Science (the highest building of Poland), or the historical Old Town placed on the UNESCO’s list of World Heritage Sites. The Warsaw Metro consists of two lines only. Nevertheless, Warsaw is an interesting metropolis, where people can take pride in several things, including developed industry and educational institutions. A luxurious wedding service is offered e.g. by Polonia Palace Hotel, Dwór Złotopolska Dolina captivates you with its provincial style and the possibility to run away from the bustle of a big city. Wonderful wedding locations in Poland can be found in Wroclaw, Gdańsk or Krakow as well.


4.

Dubrovník (Chorvatsko) Chorvatsko je námi Čechy velmi oblíbené, samotný Dubrovník, nesoucí hrdou přezdívku “perla Jadranu“, se pak stává stále žádanější svatební lokalitou. Dubrovník nabízí jedno z nejromantičtějších míst středomoří, stejně jako mnoho historických památek a úchvatnou přírodu. K uspořádání své svatby snů se tu rozhoduje stále více zahraničních i tuzemských snoubenců. Vybírají si například taková místa, jako je palác Sponza, pevnost sv. Jana či Lovrijenac, Knížecí palác, botanická zahrada v Trstenu, nebo renesanční zámek na ostrově Šipan. Dubrovník je znám také svými unikátními replikami mohutných historických plachetnic a korábů, i na nich je možnost uspořádání svatebního obřadu, který tak určitě nebude ničím všední. Klasická chorvatská kuchyně má svůj původ v prastarých slovanských tradicích, které se v přímořských oblastech snoubí s italskými prvky. Ochutnáte tu především grilované čerstvé ryby, plody moře a různě upravenou zeleninu, to všechno pak bude nedílnou součástí pravého středomořského svatebního menu.

268

Marriage Guide


Croatia is very popular to Czechs. The city Dubrovnik, having the nickname “the Pearl of the Adriatic” becomes increasingly popular as a wedding location. Dubrovnik offers one of most romantic places in the Mediterranean as well as a lot of historic sights and stunning nature. More and more engaged couples from abroad decide to hold a wedding of their dreams here. They choose locations, such as Sponza Palace, St. John’s Fortress or Fort Lovrijenac, Rector’s Palace, botanical garden in Trsteno or renaissance castle on the island of Sipan. Durovnik is popular also thanks to its unique replicas of huge historic sailing boats and sailing ships. Even there it is possible to hold a wedding ceremony that will be unique, definitely. The classic Croatian cuisine has its roots in the old Slavic traditions combined with Italic features in coastal areas. You can taste primarily fresh grilled fishes, sea food and vegetable prepared in different ways. All this can be a part of your Mediterranean wedding menu.

Dubrovnik (Croatia)


5.

Budapešť (Maďarsko)

soch. Zahřejete se výborným, poctivým svařákem, horkou čokoládou, skvělou kávou nebo i hustou maďarskou polévkou.

Krásné město, jehož středem protéká Dunaj od severu k jihu, v celkové délce 28 kilometrů. Řeka jej dělí na dvě zcela odlišné části, rozdílnost krajiny obou částí města je výrazná a velmi unikátní. Budapešť je lázeňské město, známé svými slavnými termálními prameny, které jsou tak zároveň jeho největším a nejpřínosnějším přírodním bohatstvím. Své exkluzivní prostory pro svatbu v Budapešti nabízí dlouhá řada luxusních hotelů, jako je např. Danubius Hotel Astoria City Center, Hilton Budapest nebo “největší hotel přímo v srdci Budapešti“, bývalý Hotel Imperial, nyní Hotel Hungaria City Center. Budapešť je ovšem krásná i v zimě, a i když zima je tu mnohdy skutečně studená a díky řece i větrná, zaznamenáte tu neodolatelnou romantiku umocněnou majestátem mnoha husarských i jiných

270

Marriage Guide


Budapest (Hungary) A wonderful city divided by the 28-km long river Danube in the centre from the north to the south. The river separates the city into two different areas, the difference of the nature is very distinct and unique. Budapest is a spa town popular thanks to its thermal springs that are the greatest as well as most beneficial natural wealth. A wide range of luxurious hotels in Budapest offer their exclusive interiors and exteriors for weddings. Let’s mention e.g. Danubius Hotel Astoria City Center, Hilton Budapest or “the biggest hotel in the heart of Budapest�, former Hotel Imperial, Hotel Hungaria City Center. Budapest is wonderful even in winter. Even though winters are cold due to the river and windy here, you will feel irresistible romance emphasized by a lot of hussar and other sculptures. Warm up with a delicious mulled wine, hot chocolate, tasty coffee or thick Hungarian soup.

rok / year 2018

271


6.

Sofie (Buharsko) Sofie je hlavní město a kulturní srdce Bulharska. Tady vás ohromí široké bulváry i římské památky, oslovit vás může i poněkud umělecky pojatá zchátralost některých částí balkánského města, kde zanechal své stopy komunismus. Ještě před pár lety nebyla Sofie zrovna jedním z nejlákavějších míst, omšelá bezduchost komerčních i jiných staveb z minulého režimu byla příliš patrná a nořila návštěvníky do poněkud ponuré atmosféry. Sofie však dnes roste, a jak se o ní s nadsázkou říká, nestárne. Zdejší pouliční trhy s folklorními muzikanty, nepřeberné množství rozlehlých a krásných parků, starobylých kostelů, romantické úzké uličky dýchající historií, zapadlé kavárničky či městské turecké lázně, to všechno určitě stojí za zmínku i za úvahu. Luxus, romantický nádech i ojedinělou atmosféru vám nabídne např. Sofia Hotel Balkan nebo Anastazia Residence, v rámci svého pobytu v Bulharsku pak můžete navštívit i vyhlášená přímořská letoviska, např. Nesebar, Varnu, Slunečné pobřeží či Zlaté písky.

272

Marriage Guide


Sofia (Bulgaria) Sofia is the capital city and cultural heart of Bulgaria. Here, you will be impressed by wide boulevards and Roman sights, and a kind of artistic decrepitude of some Balkan city’s parts where communism left its traces. Before few years Sofia was not one of most attractive locations due to architecturally unimaginative commercial and other buildings from the previous regime. These caused that visitors immersed themselves into a kind of gloomy atmosphere. Sofia is growing and, as people say, isn’t getting older. Local street markets with folklore musicians, a wide range of large and wonderful parks, old churches, romantic alleys full of history, remoted cafÊs or Turkish city spa, all of this is worth mentioning and considering. Luxury, romantic and unique atmosphere is offered by Sofia Hotel Balkan or Anastazia Residence. During your stay in Bulgaria you can also visit popular seaside resorts, such as Nesebar, Varna, Sunny Beach or Golden Sands.

rok / year 2018

273


ROMANTICKÝ HOTEL MLÝN KARLŠTEJN VÍTĚZ ANKETY Svatební místo roku 2016

www.hotelmlynkarlstejn.cz • www.hhotels.cz


Jedineènost okamžiku Zahradní svatební obřady Svatební hostiny až pro 120 osob Večerní grilování Novomanželské apartmá Ubytování pro svatební hosty Svatební dekorace Doprovodný program Fotografování

Zámecký hotel Třešť ***&superior Dr. Richtra 234, 589 01, Třešť | Telefon: +420 567 224 247 | e‐mail: recepce@zamek‐trest.cz | | www.zamek‐trest.cz |
Barokní statek Benice Pokud hledáte romantické místo pro Váš svatební den a přejete si soukromí, rodinnou atmosféru a všude kam dohlédnete pouze přírodu, jste správně v Barokním statku Benice.

Svatba na lodi

Nejkrásnější den v životě muže a ženy si zaslouží výjimečné místo. Svatba v srdci Prahy

Více informací: www.svatbanastatku.cz

www.prague-boats.cz


www.svatebnishow.cz

2—3/02/2018 8. ROČNÍK VE VAŇKOVCE 2 / BRNO GALERIE VAŇKOVKA

SOUTĚŽ


MATRIKY

Výběr nejvyužívanějších matričních úřadů v České republice, spolu s adresou a telefonním číslem. Praha Praha 1 Vodičkova 18 115 68 Praha 1 Tel.: 221097111 Praha 2 nám. Míru 20 120 00 Praha 2 Tel.: 236 044 121 236 044 122 Praha 3 Havlíčkovo náměstí 9 130 85 Praha 3 Tel.: 222 116 234 222 116 232 Praha 4 Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4 Tel.: 261 192 291 Praha 5 Štefánikova 13 150 22 Praha 5 Tel.: 257 000 531 Praha 6 Čs. armády 601/23 160 00 Praha 6 Tel.: 220 189 752 220 189 754

280

Marriage Guide

Praha 7 Nábř. kpt. Jaroše 1000 170 00 Praha 7 Tel.: 220 144 193 Praha 8 U Meteoru 6 180 48 Praha 8 Tel.: 222 805 582 222 805 191 Praha 9 Sokolovská 14/324 180 49 Praha 9 Tel.: 283 091 313 Praha 10 Vršovická 1429/68 101 00 Praha 10 Tel.: 267093340 Praha 11 Vidimova 1324 149 41 Praha 4 Tel.: 267 902 354 267 902 304 Praha 12 Písková 830/25 143 00 Praha 4 Tel.: 261 711 402 261 711 403

Praha 13 Sluneční nám. 2580/13 158 00 Praha 5 Tel.: 235 011 313 235 011 312 Praha 14 Bratří Venclíků 1073/8 198 00 Praha 14 Černý Most Tel.: 225 295 337 225 295 338 Praha 15 Boloňská 478/1 109 00 Praha 10 Tel.: 281 003 223 Praha 16 nám. Osvoboditelů 21 153 00 Praha 5-Radotín Tel.: 234 128 240 234 128 241 Praha 17 Žalanského 291/12b 163 02 Praha 6-Řepy Tel.: 234 683 516 Praha 18 Bechyňská 639 199 00 Praha-Letňany Tel.: 284 028 128

Praha 19 Semilská 43/1 197 04 Praha-Kbely Tel.: 284 080 836

Jindřichův Hradec Janderova 147/II 377 22 Jindřichův Hradec Tel.: 384 351 111

Praha 20 Jívanská 647 193 21 Tel.: 271 071 655 271 071 658

Prachatice Velké náměstí 3 383 01 Prachatice Tel.: 388 607 269

Praha 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha-Újezd nad Lesy Tel.: 281 012 951 281 012 952 Praha 22 Nové náměstí 1250 104 01 Praha-Uhřiněves Tel.: 271 071 850 Jihočeský kraj České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II. 1/1 370 92 České Budějovice Tel.: 386 801 111 Český Krumlov nám. Svornosti 1 381 01 Český Krumlov Tel.: 380 766 200

Strakonice Velké náměstí 2 386 21 Strakonice Tel.: 383 700 111 Jihomoravský kraj Brno Husova 5 601 67 Brno Tel.: 542 175 200 Břeclav nám. T. G. Masaryka 42/3 690 02 Břeclav Tel.: 519 311 409 Hodonín Národní třída 25 695 01 Hodonín Tel.: 518 316 111 Vyškov Masarykovo náměstí 108/1 682 01 Vyškov Tel.: 517 301 111

Karlovarský Kraj Karlovy Vary Moskevská 21 361 20 Karlovy Vary Tel.: 353 118 282 Sokolov Rokycanova 1929 356 20 Sokolov Tel.: 352 325 215 Královéhradecký kraj Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové Tel.: 495 707 500 Jičín Havlíčkova 56 506 01 Jičín Tel.: 493 545 350 Trutnov Slovanské nám. 165 541 16 Trutnov Tel.: 499 803 111


Liberecký kraj Jablonec nad Nisou Komenského 8 467 51 Jablonec nad Nisou Tel.: 483 357 720

Olomoucký kraj Olomouc Horní nám. 583 779 11 Olomouc Tel.: 585 513 314

Plzeňský kraj Plzeň sady Pětatřicátníků 7-9 301 00 Plzeň Tel.: 378 036 517

Liberec nám. Dr. E. Beneše 1 460 59 Liberec Tel.: 485 243 724

Prostějov nám. T. G. Masaryka 130/14 796 01 Prostějov Tel.: 582 329 158

Rokycany Masarykovo náměstí 1 337 01 Rokycany Tel.: 371 706 112

Moravskoslezský kraj Frýdek Místek Palackého 115 738 01 Frýdek-Místek Tel.: 558 609 450

Přerov T. G. Masaryka 16 750 00 Přerov Tel.: 581 268 457

Středočeský kraj Benešov Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov Tel.: 317 754 219

Karviná Mírová 1429 735 06 Karviná-Nové Město Tel.: 596 387 111 Opava Horní náměstí 69 746 26 Opava Tel.: 553 756 111 Ostrava Gorkého 2 729 30 Ostrava Tel.: 599 442 038

Pardubický kraj Chrudim Pardubická 67 537 01 Chrudim Tel.: 469 657 200

Beroun Husovo nám. 68, 266 43 Beroun Tel.: 311 654 154

Pardubice nám. Republiky 12 530 21 Pardubice Tel.: 466 859 698

Kladno nám. Starosty Pavla 44 272 01 Kladno Tel.: 312 604 201

Svitavy Dvořákova 3 568 02 Svitavy Tel.: 461 550 400

Kolín Karlovo nám. 78 280 02 Kolín Tel.: 321 748 218 Kutná hora Havlíčkovo náměstí 552/1 284 01 Kutná Hora Tel.: 327 710 111

Zlínský kraj Kroměříž Husovo nám. 534 767 01 Kroměříž Tel.: 573 321 180

Mělník nám. Míru 1 276 01 Mělník Tel.: 315 635 539

Ústí nad Labem U Radnice 229 403 31 Ústí nad Labem Tel.: 475 507 050

Mladá Boleslav Komenského náměstí 61 293 49 Mladá Boleslav Tel.: 326 715 221

Kraj Vysočina Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 57 580 01 Havlíčkův Brod Tel.: 569 497 340

Uherské Hradiště Svatováclavská 568 686 70 Uherské Hradiště Tel.: 572 525 809

Jihlava Masarykovo nám. 1 586 28 Jihlava Tel.: 567 167 242

Vsetín Svárov 1080 755 01 Vsetín Tel.: 571 491 223

Ústecký kraj Děčín ul. 28. října 1155/2 405 38 Děčín Tel.: 412 591 111

Pelhřimov Pražská 2460 393 01 Pelhřimov Tel.: 565 351 111

Zlín L. Váchy 602 761 40 Zlín Tel.: 577 630 117

Chomutov Zborovská 4602 430 28 Chomutov Tel.: 474 637 226

Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou 1 Tel.: 566 688 120

Nymburk U Staré sladovny 470 288 28 Nymburk Tel.: 325 501 511

Litoměřice Mírové náměstí 15/7 412 01 Litoměřice Tel.: 416 916 213 Teplice Mírové nám. 2970 415 01 Teplice Tel.: 417 510 111 rok / year 2018

281


Adresář / Directory Zlatnictví Jewelery

Svatební šaty Wedding dress

Svatební místa Wedding Venues

Ateliér Invencie

BANDI VAMOS s.r.o.

Hotel Imperial

Jagellonská 2, 130 00 Praha 3 tel.: +420 608 731 897 e-mail: invencie@beem.cz www.beem.cz

Farbilia

tel.: +420 733 468 773 e-mail.: farbilia@seznam.cz www.farbilia.cz

HALADA – marry me Na Příkopě 15, Praha 1 www.marry-me.cz

Lukáš Rýdl – snubní prsteny

Újezd 35, Praha 1 tel.: +420 257 323 836 e-mail: info@snubniprsteny-lr.cz Obchodní galerie Orlí 3, 602 00 Brno tel.: +420 542 214 146, 773 215 954 e-mail: brno@snubniprsteny-lr.cz www.prsteny.cz

May Dream Luxury Jewellery Lázeňská 3, 360 01 Karlovy Vary tel.: +420 355 330 660 e-mail: info@maydream.cz www.maydream.cz

Retofy Rožnov, spol. s r.o. Masarykovo náměstí 174, Rožnov pod Radhoštěm tel.: +420 571 655 501 e-mail: retofy@retofy.cz www.retofy.cz

282

e-mail: eshop@bandi.cz www.bandivamos.cz

MARILYN svatební salon

Žitná 49, 110 00 Praha tel.: +420 222 733 810 e-mail.: rezervace@nevestasnu.cz www.nevestasnu.cz

Naive s.r.o.

Kateřinská 21, 120 00 - Praha 2 tel.: +420 722 666 201 Česká 4, 602 00 Brno tel.: +420 722 666 202 Račianská 77 A, Bratislava tel.: +421 908 366 444 www.naive.cz

Galard

Vyskočilova 1326/5, 140 00 Praha 4 Údolní 31, 602 00, Brno tel.: +420 778 801 802 e-mail: repa@galard.cz www.galard.cz

Svatební agentury Wedding angencies SvatebníKoordinátoři.cz Největší seznam nejlepších

Libušina 18, Karlovy Vary tel.: +420 353 203 116 e-mail.: events@spa-hotel-imperial.cz

www.spa-hotel-imperial.cz Chateau St. Havel

Před nádražím 1/6, 140 00 Praha4 tel.: +420 241 445 717 e-mail.: info@chateauhotel.cz www.chateauhotel.cz

Galatea

tel.: +420 773 554 375 e-mail.: svatby@galatea.cz www.galatea.cz

Golemův restaurant

Na Hlavní 21 Praha 8- Březiněves e-mail: golem@golem-praha.cz www.golem-praha.cz

Prague Boats – svatby na lodi tel.: +420 724 202 505 e-mail.: events@pragueboats.cz www.pragueboats.cz

Rezidence Liběchov s.r.o

Liběchov 121, Liběchov tel.: +420 315 650 000 e-mail: recepce@rezidence-libechov.cz www.rezidencelibechov.cz

Romantický hotel Mlýn Karlštejn

Karlštejn 329 tel.: +420 311 744 411 e-mail.: mlyn@hhotels.cz www.hotelmlynkarlstejn.cz

Marriage Guide

Statek Benice

Benice 1, 257 44 Netvořice tel.: +420 601 324 166 e-mail: svatba@statekbenice.cz www.favory.cz

Salabka

K Bohnicím 2, 171 00 Praha 7 tel.: +420 778 019 002 e-mail.: restaurant@salabka.cz www.salabka.cz

The Granary ****

Bohdanečská 259/1, Praha 9 tel.: +420 721 703 761 e-mail.: events@granary.cz www.granary.cz

The Grand Mark

Hybernská 12, 110 00 Praha tel.: +420 226 226 136 e-mail.: sales@grandmark.cz www.grandmark.cz

Villa Voyta

K Novému Dvoru 124/54, Praha 4, Lhotka tel.: +420 734 234 038 e-mail: office@villavoyta.cz www.villavoyta.cz

Zámek Karlova Koruna

Komenského 5, 503 31 Chlumec nad Cidlinou tel.: +420 495 484 519 e-mail: karlovakoruna@kinsky-dal-borgo.cz www.kinskycastles.com

Zámek Průhonice

tel.: +420 271 015 296, e-mail: svatby@svatbypruhonice.cz www.zamekpruhonice.cz

Svatební fotograf a video Wedding photographer and video Michal Mecner

Václavské náměstí 27, Praha1 tel.: +420 602 397 697 e-mail.: michal.mecner@gmail.com www.michalmecner.com

Navara – foto

Pasteourova 8a, Olomouc 779 00 tel: +420 603 188 136 e-mail: info@navarafoto.cz www.navarafoto.cz

Petr Pelucha Photography tel: +420 604 932 816 e-mail: petr@pelucha.com www.pelucha.com

Photoplace

tel.: +420 725 997 062 e-mail: info@photoplace.cz www.photoplace.cz


Květinářství a dekorace Florist and Decoration-Design

Limuzíny The Limousines

Další služby Other services

Flowers and Living

Simix

ABS Jets – svatba v oblacích

Dejvická 401/42, 160 00 Praha 6 – Dejvice tel:. 737 151 368 e-mail: info@flowers-living.cz www.svatebnikvetinky.cz

FLOWERS & MORE

tel.: +420 602 372 023 e-mail.: flowers@flowers-more.cz www.flowers-more.cz

Michaela Lorková – Harmoniekvětin

Plzeňská 40, Beroun tel.: +420 602 325 124 e-mail.: harmoniekvetin@volny.cz www.harmoniekvetin.cz

Revoluční 25, Praha 1 tel.: +420 608 282 181 e-mail: autosalon@simix.cz www.simix.cz

Rolls-Royce na svatbu

tel.: +420 776 739 865 www.svatebni-rollsroyce.cz

Kadeřnictví a vizážisti The Hairdresser’s and Makeup Artists

Honza Kořínek s.r.o. Sázavská 24, Praha 2 tel.: +420 273 132 131 e-mail.: recepce@honzakorinek.cz www.honzakorinek.cz

K Letišti – Hangár C, Praha 6 tel: +420 733 788 716 www.absjets.cz

Anna Magdalena - Cukrářka

Modřanská 10, Praha 12 e-mail: info@annamagdalena.cz tel.: 734 473 420 www.annamagdalena.cz

Luxury Sleeping

Korunní 108/b, Praha 10 tel.: +420 773 503 100 e-mail.: info@postele-ls.cz www.postele-ls.cz

Martin Cihlář – DJ a moderátor tel.: +420 732 819 464 e-mail.: martin@martincihlar.cz www.martincihlar.cz

Svatební cesta – Canaria Travel www.canariatravel.cz

V4 CATERING – Denisa Richterová Praha 5 - Malvazinky tel: 774 708 087

Ventura Food & Catering

Český catering Pod Žvahovem 11, 152 00 Praha www.ceskycatering.cz

rok / year 2018

283


Přehled všech nejvýznamnějších veletrhů, které si nesmíte nechat ujít a kde se na Vás budeme těšit Svatební Expo 2017 24.1 1.– 25.1 1. 2017 / PRAHA / HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE

Svatební veletrh Pardubice 2018 26. 1.– 27. 1. 2018 / PARDUBICE / ČSOB POJIŠŤOVNA

Svatební Expo je největší podzimní svatební veletrh v republice se zaměřením nejen na snoubence z Prahy a okolí, ale z celé ČR. První ročník proběhl v listopadu 2011. Důraz se klade na svatební místa, svatební šaty, květiny, ochutnávku vína a mnoho dalšího. Nevynechejte tuto příležitost získat inspiraci a zároveň využít mimořádné slevy od vystavovatelů. Hotel Internacional Prague - Kuklova 15, Praha 6 - Dejvice.

14. ročníku Svatebního veletrhu v Pardubicích, který je největším ve Východočeském kraji a proběhne ve dnech 26. a 27. ledna 2018 v budově ČSOB Pojišťovny na Masarykově náměstí v Pardubicích. Součástí veletrhu bude jako vždy skvělý doprovodný program plný módních přehlídek svatebních a společenských šatů, ale také hudby, tance, povídání s praktickými ukázkami o trendech svatebních kytic a dekorací, svatebních dortů a moderní gastronomie pro Váš velký den D.

Svatební veletrh Diplomat 2018 26. 1.– 27. 1. 2018 / PRAHA / EVROPSKÁ 370/15, HOTEL DIPLOMAT Čeká na Vás již 18. ročník největšího svatebního veletrhu v republice. Svatební veletrh v hotelu Diplomat na Evropské třídě. Těšit se můžete na stovku těch nejlepších hráčů v oblasti svatebního průmyslu

SVATEBNÍ SHOW Brno 2018 2. 2.– 3. 2. 2018 / BRNO / FAIT GALLERY Svatební SHOW je svatební veletrh nové kategorie, který pro Vás pořádá již osmým rokem svatební agentura Naïve s.r.o. Je určen všem zamilovaným a cílem je představit něco nového, ale přitom tradičně doplněného o ucelenou nabídku produktů a služeb týkajících se jedné z nejvýznamnějších životních událostí - svatby. Na ploše přes 1300 m2 bude pro návštěvníky přes 100 vystavovatelů a bohatý doprovodný program.

Svatební veletrh Incheba Expo Bratislava 9. 2.– 10. 2.2018 / BRATISLAVA / VÝSTAVISKO INCHEBA BRATISLAVA Největší svatební výstava na Slovensku se koná v hlavním městě Bratislavě ve dnech 9.-10. února 2018. Výstavou provází přes 150 vystavovatelů a navštíví ji přes 15.000 návštěvníků za oba víkendové dny.Děkujeme našim partnerům:

Děkujeme našim partnerům:


Voucher

15%

sleva n a luxusn pronájem íh Rolls- o vozu Royce

Voucher

10%

n a sva

tební v ý zdob a deko u od Míš race i Lorko vé

telefon: +420 776 739 865

telefon: +420 602 325 124

Platnost voucheru je do 31. 12. 2018.

Platnost voucheru je do 31. 12. 2018.

Voucher

15%

na or g

telefon: +420 725 436 080

sleva ani z ac i svatb y

Voucher

20%

sleva n aF od Pho otobudku to p l a c e

telefon: +420 606 561 108

Platnost voucheru je do 31. 12. 2018.

Platnost voucheru je do 31. 12. 2018.

Voucher

Voucher

15%

telefon: +420 773 121

sleva n a všech zapůjčení svateb ních de 007 korací

Platnost voucheru je do 31. 12. 2018.

15%

telefon: +420 732 819

sleva n a oz vuč moderován e ní í, a DJovsvatby á n na več erní páí rty 464

Platnost voucheru je do 31. 12. 2018.


Voucher

10% sleva na svatební výzdobu a dekorace od Míši Lorkové Svatební designérka Míša Lorková má 22 let praxe v oboru svatebního designu od návrhu až po realizaci. Specializace na ručně vyráběné dekorace. První konzultace je zdarma. Pro více informací, rezervaci termínu a uplatnění voucheru kontaktujte paní Míšu Lorkovou na telefonu: +420 602 325 124

Voucher

20% sleva na Fotobudku od Photoplace

Photoplace Je zábavná fotobudka na Vaší svatbu. Hosté se vyfotí a za pár vteřin si již odnáší hotovou fotografii. Výhodou je neomezený počet vytištěných fotografií, mnoho vtipných rekvizit a obsluha přímo na místě svatby.

Voucher 15% sleva na pronájem luxusního vozu Rolls-Royce silver shadow v prodloužených verzích. Více informací o vozech na www.svatebni-rollsroyce.cz Pro více informací, rezervaci termínu a uplatnění voucheru kontaktujte pana Milana Koubka na telefonu: +420 776 739 865

Voucher

15% sleva na koordinaci svatby od Marcely Vyskočilové Svatební koordinátorka Marcela Vyskočilová Vám nabízí kompletní organizaci svatby, koordinaci obřadu či svatebního dne nebo svatební konzultaci. Více naleznete na www.marcelavyskocilova.com

Pro více informací, rezervaci termínu a uplatnění voucheru kontaktujte pana Višňáka na telefonu: +420 606 561 108

Pro více informací, rezervaci termínu a uplatnění voucheru kontaktujte Marcelu Vyskočilovou na telefonu+420 725 436 080

Voucher

Voucher

15% sleva na moderování, ozvučení svatby a DJování na večerní párty

DJ a moderátor Martin Cihlář z rádia Evropa 2 Vám nabízí kompletní ozvučení Vaší svatby, moderování a hudební produkci po celý svatební den včetně osvětlení tanečního parketu. Pro více informací, rezervací termínu a uplatnění voucheru kontaktujte Martina

na telefonu: +420 732 819 464

15 % sleva na různé druhy rustikálních svatebních dekorací. Všechny je naleznete na webu: www.weddingshop.cz a jsou zde od dodavatele: Půjčovna dekorací Marriage guide k zapůjčení např. různé rustikální bary (limonádový, vinný, sektový) včetně obsluhy, obřadní dveře, venkovní párty světla, a mnoho dalších dekorací. Pro více informací, rezervaci termínu a uplatnění voucheru kontaktujte na telefonu: +420 773 121 007, nebo emailem na: dekorace@mgmagazine.cz


Potrebujete jen tu pravou. ˇ A vybrat prsten. Zamilujete se navždy v našem novém obchodě. Na Přikopě 15 • Praha 1 • marry-me.cz

Zásnubní a snubní prstenyIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.