Page 1

PODZIM / AUTUMN 2013

JARO - LÉTO / SPRING - SUMMER 2013

online: www.mgmagazine.cz

TIP6

NEJKRÁSNĚJŠÍCH MĚST ITÁLIE THE MOST BEAUTIFUL CITIES IN ITALY

Tip6

reportáže zeexotických skutečných míst na svatební cestu svateb

Most exotiC venUes for honeyMoon

9 771805 684009

32

CZK 89 € 3,50

Exkluzivní 10. vydání EXCLUSIVE TENTH EDITION

RECEPTY A NÁVODY svatební veletrhy JAK NA TO? Wedding Fairs HOW DOES ONE DO IT? RECIPES AND WALK–THROUGHS

2013

NEJVĚTŠÍ KATALOG SVATEBNÍCH PRODUKTŮ THE LARGEST CATALOGUE the largest Catalog OF WEDDING SUPPLIES of wedding ProdUCts reportáže ze skutečných svateb

Real Weddings in Prague


Svatba-v-raji.cz Splňte si svůj sen a zažijte svatební den na bílé pláži či pod palmou

Tyrkysové moře, skvělý servis, panenský klid a romantika. Atraktivní slevy pro nevěstu.

Maurícius Seychely Maledivy Kontaktujte největšího specialistu na svatby v zahraničí a líbánky na nejromantičtějších místech světa.

www.Svatba-v-raji.cz

www.Mauritius.cz

www.Seychely.cz

www.Maledivy.cz


Vážení a milí čtenáři, Dear readers

Vážení a milí čtenáři, jsem velmi rád, že jsem to já, kdo má tu příležitost, představit vám jubilejní 10. vydání našeho svatebního průvodce. A jelikož jubilea jsou odjakživa určitou výzvou k rekapitulaci i já se hodlám krátce ohlédnout za nelehkou cestou, kterou jsme v Marriage guidu spolu s vámi, našimi čtenáři, ušli. I když mnozí by po desetiletích strávených v manželství mohli mluvit jinak, svatba bývá považována, za jednu z nejkrásnějších chvílí v životě každého z nás. Proto mě tak překvapilo, že v České republice se toho o svatbách píše tak málo a tak málo kvalitně. Tuto skutečnost jsme se rozhodli rychle změnit. Naší vizí byl časopis, který bude odrážet styl svých čtenářů. Tedy lidí, kterým na svatbě záleží, ale kteří chtějí vybočit z vlezlého růžovobílého kýče doposud neúprosně ovládajícího veškerou svatební tématiku. Doufám, že když právě držíte Marriage guide v ruce, budete souhlasit, že to se podařilo. Protože myslíme světově, vše si samozřejmě můžete přečíst i v angličtině, jak říkají Britové, řeči králů. A jsem rád, že když se ohlédnu za vývojem Marriage guidu, můžu s klidným srdcem konstatovat, že kraluje českému svatebnímu trhu. Podzim je vždy obdobím, kdy většina zasnoubených párů již plánuje první kontury své vysněné svatby. Zamlouvají se svatební místa, vybírají prstýnky a nevěsty si oťukávají, jaké svatební šaty jsou zrovna in. Kde jinde pak nabrat svatební inspiraci, krom Marriage guidu samozřejmě, než na svatebních veletrzích. I těch je ovšem Marriage guide mediálním partnerem a najdete v něm prakticky vše a spíše ještě více, než je na těchto událostech k vidění. V tradiční rubrice Tip 6 jsme vybrali nekrásnější místa v Itálii, a jak je zde správně řečeno, na svatební cestu není lepší volba než posadit nevěstu do rudého kabrioletu a projet italskou kozačku křížem krážem. Kvapem se také blíží Vánoce a po přečtení článku o Jeruzalému vás bude jistě lákat oslavit příchod Ježíše Krista na zem na místě, na kterém z ní zase odešel. Jeruzalém bude nesmírně zajímavou destinací i v případě, kdy vaším oblíbeným prorokem je Mohamed nebo na jeho příchod teprve čekáte. A pokud podzim zastihl vaši imunitu nepřipravenou, není lepší recept na chřipku než bylinkový čaj s levandulí. Prakticky synonymem pro bylinky a levanduli je pak Provance, do které vás zanese náš další článek. Pro praktičtější povahy je pak určena naše nová rubrika Jak na to, kde se dočtete, jak podomácku připravit svatební výzdobu, která bude vypadat jako od profesionála. Na cokoli dalšího, co vás v souvislosti se svatbou napadne, pak naleznete odpověď v na webu mgmagazine.cz. Články jsou přehledně řazeny v rubrikách a krom tradičních témat, jako jsou šaty, květiny, dorty a zvyky, zde naleznete i reportáže a nezapomíná se ani na často opomíjené ženichy v sekci pro muže. Vizuální inspiraci pak nabízí rozsáhlá fotogalerie a v adresáři firem najdete prakticky kohokoli, co má se svatbami něco byť jen vzdáleně společného. A pokud chcete pravidelné informace ze světa svateb, neváhejte ani vteřinu a staňte se fanoušky Marriage guidu i na facebooku. Tradiční závěrečné poděkování pak patří všem spolupracovníkům z tištěné verze i webu, inzerentům, fanouškům a hlavně komu jinému, než vám, čtenářům. Přeji vám ničím nerušené čtení více než tří set stran plných inspirace, elegance a stylu. Dear readers, I’m glad it’s me who has the opportunity to introduce you the jubilee 10th issue of our wedding guide. Jubilees mean from time immemorial some kind of call to recapitulate, therefore even I would like to look back shortly on the uneasy way we in Marriage guide have experienced together with you, our readers. Although many people who are through dozens of marriage can hold different opinion, a wedding is usually considered one of most beautiful moments in life of each of us. That’s why I was very surprised that in the Czech Republic, there is hardly any writing about weddings and if does, it’s of poor quality. We decided to change this fact. Our vision was a magazine that will reflect style of its readers. This means of people who really take great pains to wedding and want depart from traditional pink-rose kitsch dominating mercilessly overall wedding theme. I hope that when you hold in your hands our Marriage guide, you will agree that we achieved our aim. And because we think globally, you can read the articles in English, as the Brits say, in the kings’ language. When looking back on development of Marriage guide, I am pleased I can say having a clear conscience that we rule Czech wedding market. Autumn is always a season when most of the engaged couples plan first steps to their dream wedding. Wedding venues are booked, rings are chosen and brides are checking out which wedding dress is IN at the moment. Nowhere but at wedding fairs, besides Marriage guide, one can draw inspiration from. Marriage guide is actually medial partner of them and it provides practically more that those events. For the traditional section Tip6 we picked out most beautiful places in Italy, and as it’s mentioned in the article, there isn’t better choice for a honeymoon but to seat a bride in a red cabriolet and travel the length and breadth of the Italian boot. Christmas is approaching and after reading the article about Jerusalem you will certainly want to celebrate Jesus’ arrival to the earth at a place he left from. In case Mohammad is your favourite prophet or you still wait for his arrival, Jerusalem is extremely interesting destination. And if autumn surprised your immunity as unprepared, it’s no better recipe for flu than herbal tea with lavender. The synonym for herbal and lavender is definitely Provence, where you will be taken through another article. A new section How To Do is determined to rather practical natures and gives you advice how to prepare a wedding decoration looking like having been done by a professional. Answers to everything what comes up your mind with regard to wedding, you can find at our web mgmagazine.cz. Articles are sorted in a well arranged way into several sections and besides traditional topics such as dresses, flowers, cakes and habits, there are reportages as well, and we haven’t even forgot about men and prepared the unique section for them. The visual inspiration is offered in a wide photo gallery and the company address book provides you information about everyone who has something in common with wedding. And if you like to be regularly given pieces of information concerning wedding world, don’t hesitate a second and become a fan of Marriage guide at facebook. Traditional final thanks belong primarily to my colleagues working on printed version as well as web sites, advertisers, fans and nobody else but you, our readers. I wish you calm and kind reading of more than three hundred sites full of inspiration, elegance and style.

David Squerzi

Obchodní ředitel / Sales Director


Marriage Guide – the wedding magazine MK ČR E 20123 Czech Republic CZK 89 Eurozone € 3,50 Redakce a obchodní oddělení Desk and Commercial Department Kollman & Partners, s.r.o. Smetanovo nábřeží 327/14, 110 00 Praha 1 Czech Republic E.: info@mgmagazine.cz T.: +420 773 121 007 On-line na: www.mgmagazine.cz Ředitel vydavatelství / CEO Bc. Petr Kollman E.: kollman@mgmagazine.cz Obchodní ředitel / Sales Director David Squerzi E.: squerzi@mgmagazine.cz Šéfredatkor / Chief Editor Ing. Filip Uhlíř E.: redakce@mgmagazine.cz Art Director Mgr. Eva Prokopová E.: info@ateva.cz Produkce / Production Gabriela Novotná E.: info@mgmagazine.cz Překlady / Translation UNITED s.r.o. Bc. Šárka Hazuchová E.: preklady@mgmagazine.cz Obchodní oddělení / Commercial Section Michal Pivoňka E.: pivonka@mgmagazine.cz Vladislav Gubenko E.: gubenko@mgmagazine.cz Redakční rada / Advisory Board Daniel Kremzow, Lukáš Fetr, Václav Svárovský, Tereza Neumannová, Vladimíra Novotná, Doc. Vladimír Daňkovský, Helena Dynybilová, Vratislav Nejedlý Distribuce / Distribution Kollman & Partners, s.r.o. Předplatné / Subscriptions E.: info@mgmagazine.cz Titulní strana © Shutterstock.com Vydavatel ani redakce neodpovídá za obsah inzerce. Žádná část z obsahu tohoto časopisu nesmí být kopírována ani jakýmkoli způsobem rozmnožována bez písemného souhlasu vydavatele.


94 20 66 86 102 116 228 242 294

192

Obsah

Jak na to? Recepty a návody How does one do it? Recipes and walk-throughs Zámecká svatba / Castle wedding TIP 6 nejkrásnějších měst Itálie / TIP 6 the most beautiful cities in Italy

244

Contents

Eva a Chris, slovensko-americká letní svatba Eva and Chris, Slovakian-United states summer wedding Katalog svatebních produktů / Catalogue of wedding supplies Pohádková svatba v Kroměříži / Fairytale wedding in Kroměříž Africká inspirace / An African wedding Jeruzalém / Jerusalem


Vše záleží jen na Vás a Vašich konkrétních potřebách Svatební Ateliér v Salonu Petra Měchurová Svatební ateliér je komplexní služba, kterou

Poradíme nejen v našem oboru

Salon Petra Měchurová nabízí nejen svým

i zajistíme externí profesionály

klientkám a klientům, ale Vám všem, kteří

na další služby. Rádi Vám

jste učinili ono úžasné životní rozhodnutí

zprostředkujeme toho pravého

– spojit svůj život ještě pevněji s někým

člověka, který Vám pomůže s

druhým. Onomu slavnostnímu dni předchází

jednotlivými částmi příprav.

spousty příprav a zařizování a právě proto

Výhodou služby je její profesionalita

na základě našich zkušeností vznikly

a také flexibilita – lze ji objednat

Svatební ateliéry, které Vám s mnohými

jako komplexní balíček či jen její

starostmi pomohou.

jednotlivé části.

Potěšte svou rodinu a přátele dárkovým poukazem do Salonu Petra Měchurová


Mint & Gold design

Text a foto: Báječná svatba

Svatební inspirace 2014

We carefully watch the development of new wedding trends for each season.For the season 2014, let us introduce to you the newest trend. Mint & Gold color palette.

Každou sezonu pečlivě sledujeme nové svatební trendy. Pro rok 2014 Vám představujeme aktuální svatební trend, kombinaci mentolové a zlaté barvy.

6

Marriage Guide


Inspirace pro rok 2014 od svatební Inspiration for the year 2014 from the weding planner Prague Dream Wedding agentury Báječná svatba 7 podzim – autumn


Báječná svatba pro vás zařídí svatb na klíč. Prague Dream Wedding provides full wedding service.

Koncept

Naším záměrem bylo použít jako základ mentolovou a zlatou barvu a doplnit ji květinami v odstínech korálové, růžové, oranžové a bílé. Jako hlavní motiv jsme zvolili kolibříka. Podle individuálního návrhu jsme nechali vyrobit originální svatební oznámení, jmenovky, program. Vše se symbolem kolibříka. Designerka svatebních dortů navrhla luxusní, precizně zpracovaný, dort, k němuž jsme pak ladili i sweet bar, opět v barvách svatby a s motivem kolibříka. Na obřad jsme instalovali pergolu s květinovou výzdobou a mentolovou látkou. Uličku lemovaly stylové lucerny a klícky naplněné květy. Na bílý koberec jsme natiskli zlatou barvou monogram a symbol kolibříka. Na výzdobu stanu, kde se konala hostina, byly použity designové lampiony a látky v barvách svatby, nádherné křišťálové svícny, vintage klícky a vázičky z mléčného skla. Pro hosty jsme nechali vyrobit jako dárek speciální designovou krabičku s domácími čokoládovými lanýži.

8

Také jsme instalovali speciálně vyzdobený foto koutek pro hosty, kde si mohli pořizovat stylové fotografie. Samozřejmě nesměl chybět wishing tree, kde hosté mohli nechávat přání, vzkazy a dárky. Marriage Guide


Concept

We wanted to use mint & gold colour as our basic and we wanted to add flowers is coral, pink, orange and white colours. The main motive was a hummingbird. Original wedding invitations, name tags, programmes were made by individual design – with the hummingbird. A wedding cake designer created a luxury, rigorous made cake, the sweet bar was just like that. For the wedding ceremony we installed a gazebo with a flower decoration and mint cloth. The lanterns and birdcages were standing in the sides of the isle. We printed the golden newlyweds´ monograms and the hummingbird on a white carpet. We used the design lanterns and fabric, beautiful crystal candle stands, vintage cages and glass vases in a wedding gazebo where the reception took the place. We made a special design box with homemade chocolate truffles. We installed a special design photo corner for guests where they could took a lovely images.

The wishing tree should have not been missing. The guests could leave a message, wishes and presents for the newlyweds.

Zaměřujeme se na svatební design, We concentrate on wedding design, we rsonalize very wedding ke každé svat istupujeme individuálně podzim – autumn

9


We organize weddings since 2006,

Svatby organizujeme od roku 2006, 200 spokojených párů, skvělé reference a pověst.

200 satisfied clients, great testimonials and good name.

Nabízíme kompletní svatební servis • zorganizujeme pro vás svatbu na klíč

• nabízíme přátelský přístup a precizní přípravu • spolupracujeme s nejlepšími dodavateli v oboru • máme předem stanovený honorář a finanční podmínky • předložíme vám přehledný položkový rozpočet • podílíme se na veškerých přípravách spolu s vámi • poskytneme odbornou asistence při vyřízení administrativy • návrhneme originální koncepci a design • ke každé svatbě přistupujeme individuálně • vytvoříme vám vlastní webové stránky • mluvíme anglicky, španělsky, německy a italsky • svatbu koordinujeme a moderujeme

We provide full wedding service • we provide full wedding service

• we offer friendly treatment and detailed organisation • we cooperate with the best suppliers in their fields

• our fee is a flat rate, we create an itemized budget for you • we participate on all stages of preparations • we design a unique wedding concept for your wedding

Světlana Uldrichová majitelka společnosti / company owner

• we approach each couple individually • we will guide you through the legal process • we coordinate and host the wedding • we create your personal wedding web site • we speak English, Spanish, German and Italian

Báječná svatba • www.bajecnasvatba.cz • info@bajecnasvatba.cz • tel. 724074754 • Puškinovo náměstí 2 • Praha 6 Prague dream wedding • www.praguedreamwedding.com • info@praguedreamwedding.com • tel.724074754 • Puškinovo náměstí 2 • Prague 6


s v a t e b n í

Svatba, to jsou emoce, radost, společně prožívané štěstí a pro mnohé nejkrásnější den jejich života. Snažím se, aby mé originální fotografie tento okamžik zachytily co nejvěrněji a záleží mi na tom, aby ženich a nevěsta byli spokojeni a díky mým fotografiím znovu a znovu prožívali svůj velký den.

f o t o g r a f

Wedding ...it means emotions, pleasure, joy, time when we can feel and share the happiness together and for many people it is the most beautiful day in their lives. In my authentic photographes I try to do my best to capture faithfully your most important day. My target is to make bride and groom be satisfied and pleased. Thanks my photos they can remember and live their greatest day again.

Kontakt / contact: Navara Lukáš Tel.: +420 603 188 136 E-mail: info@navarafoto.cz

Facebook.com/navarafoto.cz www.navarafoto.cz


14

Marriage Guide


Asijská

Asijská origami svatba v centru Prahy Text: Mgr. Veronika Kutnarová, Anna Kutnarová Foto: Archiv Frezia Fleur

P

øi pøípravách tohoto èlánku jsme dlouho váhali nad tím, kterou z letošních svateb pro vás odprezentovat. Uplynulá svatební sezóna nám pøinesla mnoho velice zajímavých projektù a možnost se seznámit se spoustou milých snoubencù. Nakonec jsme se rozhodli vám ukázat tu nejexotiètìjší. Navíc jsme pøi realizaci této svatby použili naprostou novinku, která se na pøelomu letošního roku objevila v New Yorku. Jedná se o kvìtiny, které jsou ruènì skládané ze speciálních papírových archù.

Asian Origami Wedding in the centre of Prague

P

reparing this article, we were hesitating for a long time which of this year’s wedding to share with you. Last wedding season brought various interesting projects as well as gave us the opportunity to meet many kind engaged couples. In the end, we have decided to introduce you the most exotic one. In addition to it, when realizing this wedding, we used an absolute novelty that appeared in New York at the turn of this year. The thing is flowers that are hand-folded of special sheets of paper.

více na / more at

web: www.frezia.cz


Design: Vzhledem k tomu, že se jednalo o asijskou svatbu, která se konala v historickém centru Prahy, nebylo snadné propojit všechny tyto aspekty tak, aby byl výsledný efekt co nejvyváženìjší. Pøi volbì tématu jsme se drželi asijských tradic, mezi které patøí i umìní Origami. Pak již byl jen krùèek k propojení s moderním trendem skládaných papírových kvìtù. Vyrobit je nebylo ale vùbec snadné, protože dodnes neexistují žádné šablony ani návody na jejich zhotovení. Museli jsme tedy zapojit své veškeré výtvarné nadání a hodiny zkoušet rùzné postupy.

Barevnost: Asijská kultura je všeobecnì známá svým odlišným vnímáním barev a jejich kombinací. Požadavkem nevìsty bylo, aby se ve výzdobì objevovala rùžová a fialová. Tyto dvì barvy by samy o sobì pùsobily, vzhledem k zadání, málo výraznì. Bylo tedy potøeba namíchat do palety barev ještì další. Po dùkladném zvážení jsme se rozhodli použít fíkovou barvu, která pùsobí teplým høejivým dojmem a je sama o sobì hodnì výrazná, ale kombinaci doplòuje a propojuje.

16

více na / more at

web: www.frezia.cz Marriage Guide


Design: Given the fact that it was an Asian wedding that took place in the historical centre of Prague, it was not easy to connect all the aspects to achieve as most harmonious effect as possible. When choosing a theme, we followed Asian traditions to which belongs even the Origami art. Afterwards, there was just one step left to connect it with modern trend of folded paper flowers. But it was actually not easy to fold them, because there is not any a pattern or manual. Therefore we had to apply all our art skills and keep trying various methods for hours.

Colours:

The Asian culture is generally known for its different sense for colours and their combinations. The bride required to have pink and violet as part of the wedding decoration. Considering the assignment, these two colours would not be enough bold. Therefore it was necessary to add other colours to the palette. After thorough consideration, we decided to use fig colour that gives the warm impression and although the colour itself is very bold, it adds and connects the combination.

podzim – autumn

17


Zajímavosti: Specifickým asijským zvykem je, že pøi pøíchodu hostù se s nimi snoubenci fotografují. Bylo tedy nezbytné toto místo nìjak zkrášlit. Vyrobili jsme tedy na míru velkou stìnu, na kterou jsme umístili desítky papírových kvìtù a aby hosté mìli památku, také ozdobný nápis se jmény snoubencù a datem svatby. Dalším zajímavým prvkem byl originální candy bar, za který jsme umístili podobnou kvìtinovou stìnu a motiv papírových kvìtù se objevil i na dortu a ostatních sladkostech. Aèkoliv byla tato svatba pro asijskou i naší kulturu v mnoha ohledech neobvyklá, mìla obrovský úspìch u obou. Musím øíci, že bylo velice složité design vymyslet, poté ho vyrobit a realizovat. Nevìtším ocenìním pro nás bylo, když jsme vidìli s jakým nadšením se hosté fotí nejen u fotostìny, ale i u veškeré ostatní výzdoby. Bylo hezky vidìt, že pokud èlovìk obèas poruší zabìhnutá pravidla, mùže vzniknout nìco neobvyklého a zajímavého.

více na / more at

web: www.frezia.cz

Interesting things: A specific Asian custom is to take photos of engaged couple with host when they arrive. Therefore it was necessary to embellish this place. We have tailored a wall and decorated with dozens of paper flowers, ornamental names of the engaged couples and the wedding’s date for hosts to have a nice memory. Another remarkable feature was an original candy bar behind which we situated similar flower wall. Last but not least, the motif of paper flowers appeared even on cake and other sweets. Even thought this wedding was for the Asian as well as for our culture unusual in various respects, it was considered successful by both. I have to admit that it was very complicated to come up with the design, make and afterwards realize it, but the biggest appreciation for us was to see host taking photographs at the photo-wall as well as other decorative feature with such excitement. That it can arise something extraordinary and remarkable if one sometimes breaks common rules, proved to be truth.

18

Marriage Guide

Kvìtiny, design, dekorace / Flowers, design, decoration: Frezia Fleur Dort a sladké / Cake and sweets: Punk Rock Cakes Fotograf / Photographer: Eva Fildánová, Kamil & Simona Lokalita / Locality: Žofín Garden


KvĂŹtiny K Design DDekorace D www.frezia.cz tel: 733 734 000


Jak na to?

recepty a návody

1

Jutové prostírání Nechcete pøi aranžování svatební tabule jen ubrousky do špièky? Máte rádi pøírodní materiály? Tak dnešní inspirace je právì pro Vás! Dnes jsem pro Vás pøipravila dùkaz, že opravdu v jednoduchosti je síla. Juta, kytièky posbírané na louce, motouzek, kobercová páska, pár šikových rukou a levné, originální a hlavnì stylové jmenovky pro Vaše svatební hosty máte na svìtì. Pusťte se do toho :) Co budeme potøebovat? • juta • • • • •

pøírodní motouz svìtlá kobercová látková páska nùžky permanentní tenký fix kvìtinky s láskou posbírané

Postup: • • •

20

Z juty nastøíháme obdélníky ve velikosti DL obálky. Na okraji struktury látky vytáhneme pár nití (vytvoøí se nám jemné tøásnì). Z látkové kobercové látky nastøíháme potøebnou velikost a tvar jmenovky, nalepíme na hladkou, rovnou, pracovní plochu a napíšeme jména. Poté jmenovky nalepíme na pøipravené jutové prostírky. Z natrhaných kvìtinek uvážeme malé a milé kytièky, svážeme pøírodním motouzkem a zastøihneme do stejné délky. Kytièku položíme do prostøed jutové prostírky. Marriage Guide


Autor foto l Kateøina Hrabalová pro Wedme.cz

podzim – autumn

21


2

Krtkovy dortíky Máte oblíbený dort, který peèete své rodinì nebo pøátelùm? Zkuste zmìnu a každému vytvoøte jeho vlastní zmenšenou verzi, jako tøeba tyto dortíky s tvarohem a banánem inspirované krtkovým dortem. Skvìle se k nim, nebo i k jiným dezertùm budou hodit hoblinky ze dvou druhù èokolády, jejichž výroba je jednodušší, než se zdá! Co budeme potøebovat? (na 11-12 větších košíčků nebo 15-16 muffinů) • • • • • • • • • • • • • •

22

3 vejce, žloutky a bílky zvlášť 180 g cukru 200 ml sluneènicového oleje 200 ml mléka 320 g hladké mouky 1 balení prášku do peèiva 3 lžíce kakaa 1 banán 750 g tvarohu 150 g vanilkového tvarohu (Lipánek) 100 g jogurtu 30 g vanilkového cukru 250 ml smetany ke šlehání strouhaná mléèná èokoláda

Marriage Guide

Postup: Troubu pøedehøejte na 200°C a pøipravte si vìtší papírové košíèky na tartaletky nebo menší na muffiny. V míse šlehejte metlou nebo mixérem žloutky s cukrem a olejem nìkolik minut do svìtlé husté pìny. Pøilijte mléko, mouku prosátou s práškem do peèiva a kakaem. Ve vedlejší míse ušlehejte dotuha sníh z bílkù a pøimíchejte do tìsta. Tìsto nalijte do košíèkù 1 cm po okraj a peète pøibližnì 15 minut. Mezitím si pøipravte náplò, tvarohy promíchejte s jogurtem a cukrem, pøidejte dotuha ušlehanou smetanu, nakonec nastrouhanou èokoládu a uložte do lednice. Po upeèení nechte dortíky zchladnout, potom jim odøíznìte horní polovinu a lžièkou


Dobrou chuť

Co budeme potøebovat na èokoládové ozdoby? • •

75 g bílé èokolády 75 g hoøké èokolády

Postup:

vydlabejte vìtšinu tìsta i zevnitø, až zùstane 1 centimetrová stìna i dno. Tìstwo odložte na pozdìji. Pomocí sáèku nebo lžièky naplòte košíèky krémem, poklaïte banánem nakrájeným na koleèka, ještì pøidejte krém a dejte na 15 minut vychladit. V hlubší misce rozdrobte vydlabané a odøíznuté tìsto a v drobcích obalte dortíky, aby byl pokrytý všechen krém a uložte do lednice.

Autor foto l Klára Bernklau pro Wedme.cz

Oba druhy èokolády nasekejte na menší kousky a dejte do misek. V mikrovlnné troubì nejprve pomalu rozehøejte bílou èokoládu, vždy po pár vteøinách promíchejte, až bude èokoláda hladká. Rozpuštìnou èokoládu ještì pár minut míchejte a poté nalijte na rovné dno plechu na peèení nebo na tác. Rozetøete stìrkou na rovnomìrnou vrstvu a tu rychle pøejeïte stìrkou nebo nožem se zuby. Plech dejte na 10 minut do mrazáku a mezitím stejným zpùsobem rozpusťte i hoøkou èokoládu. Tu nalijte na proužky bílé èokolády, rozetøete a znovu uložte na 15-20 minut do mrazáku. Pøipravte si ostrý, rovný nùž a z vychlazené èokolády seškrabávejte hoblinky ve smìru proužkù, nùž držte obìma rukama, nakloòte k sobì a rychle zatlaète od sebe. Ozdoby naskládejte na talíø a pøed podáváním nechte v lednici.

podzim – autumn

23


3

Èokoládové mille-feuille Co budeme potøebovat? • 40 celých malin • 200 g èokolády Na kuchyòskou linku si pøipravte plech nebo pekáè, obraťte ho dnem nahoru a pod nìj vložte sáèek s ledem a nechte vychladit. Èokoládu nastrouhejte nebo nakrájejte na kostièky a pomalu rozehøejte ve vodní lázni nebo v mikrovlnné troubì. Na plech položte peèící papír a pøipravte si kulatou formièku. Tu postavte na papír, dovnitø nalijte 1-2 lžièky èokolády, rozetøete, nechte pár vteøin stát, formièku sundejte a stejným zpùsobem pøipravte dalších 11 koleèek. Papír s èokoládou nechte na plechu a uložte do lednice.

Malinová omáèka • • • • •

24

200 g malin 1-2 lžíce vody 40 g cukru 100 ml studené vody 1-2 lžièky škrobu

Marriage Guide

Maliny co nejjemnìji rozmixujte, pøeceïte, abyste se zbavili semínek a promíchejte v rendlíku s vodou a cukrem. Do hrnku s vodou pøisypte škrob a dùkladnì promíchejte. Pøilijte k malinám, pøiveïte k varu a za stálého míchání zahøívejte asi 5 minut, až smìs zhoustne a odstavte.

Kávová pìna • •

250 g mascarpone 80-100 g mouèkového cukru (nebo podle chuti) • 200 ml ušlehané smetany • 4-5 lžic silného espressa Mascarpone šlehejte s cukrem a po lžících pøilívejte kávu. Dùkladnì promíchejte a pøidejte ušlehanou smetanu. Podle chuti mùžete ještì pøisladit.

k varu. Chvíli vaøte, až sirup lehce ztmavne a hned odstavte a pøendejte na chladnou podložku (nebo do mísy s vodou a ledem). Pøimíchejte pár kapek barviva a pomocí vidlièky vytahujte vlákna ztuhlého sirupu, nebo mùžete nalít do silikonových formièek a nechat ztuhnout. Po vychlazení sundejte opatrnì pomocí nože èokoládová koleèka z papíru (snažte se nedotýkat se èokolády prsty). První koleèko položte na talíø, lžièkou nebo zdobícím sáèkem na nìj naneste krém a po obvodu vyskládejte celé maliny. Pøiklopte dalším koleèkem, znovu naneste krém a pøidejte maliny a pøiklopte tøetím. Navrch dejte cukrové ozdoby nebo ještì trochu krému a podávejte s omáèkou.

Cukrové ozdoby • • •

1 hrnek cukru � hrnku vody � hrnku medu nebo kukuøièného sirupu • potravináøské barvivo Cukr, med (sirup) a vodu dejte do hrnce a pomalu zahøívejte. Obèas promíchejte, až se všechen cukr rozpustí. Zvyšte teplotu a pøiveïte

Autor foto l Klára Bernklau pro Wedme.cz


4

Podzimní èokoládový cheesecake Pokud plánujete svatbu na podzim, nezapomeòte kromì vašich dekorací sladit i dezerty. Tøeba opadané listí z èokolády nebo obarveného fondánu ozdobí Vaši tabuli na jednièku. Co budeme potøebovat? (na 25 cm dortovou formu) • • • • • • • • • • • • •

150 g celých Oreo sušenek cca 75 g studeného másla 340 g kvalitní hoøké èokolády 680 g krémového sýra nebo plnotuèného tvarohu 160 gr cukru krupice 3 vejce 1,5 lžièky vanilkového extraktu 240 ml zakysané smetany 100 g hoøké èokolády 100 g smetany ke šlehání bílá nebo hoøká èokoláda fondán potravináøské barvivo

Postup: Nejprve si pøipravte sušenkovou èást cheesecaku – Oreo sušenky rozmixujte se studeným máslem, až se zaènou spojovat (mùžete je také rozdrtit v sáèku a poté smíchat s máslem). Smìs naneste na dno dortové formy a rukou nebo sklenicí rozprostøete, co nejvíce stlaète a dejte do lednice. Pøedehøejte troubu na 180°C a na dno položte hlubší pekáè s horkou vodou, aby byl v troubì vlhký vzduch. Èokoládu rozlámejte do misky a nechte rozehøát nad hrncem s vaøící se vodou (miska by se nemìla dotýkat vody, po

Autor foto l Klára Bernklau pro Wedme.cz

rozpuštìní misku sundejte. Èokoládu nechte trochu vychladnout. Mezitím ve vìtší míse mixérem nebo metlou míchejte krémový sýr (tvaroh), pøidejte cukr a pøilijte èokoládu, až bude tvarohová hmota hladká a promíchaná. Postupnì po jednom pøidávejte vejce a stále míchejte, nakonec pøidejte vanilkový extrakt, smetanu a míchejte do hladka. Smìs nalijte na vychlazenou sušenkovou vrstvu. Vložte do trouby a peète 35-50 minut

(podle velikosti) až cheesecake zpevní, ale uprostøed se bude poøád tøást. Po upeèení ho nechte zchladnout na pokojovou teplotu a poté uložte nejlépe pøes noc do lednice. Vychlazený cheesecake mùžete polít polevou, kterou vytvoøíte rozmícháním nasekané èokolády v horké smetanì. Jako ozdoby si mùžete vyrobit lístky z èokolády, kterou nalijete do formièek nebo fondánu, ze kterého si vykrájíte tvary podle šablony.

, podzim – autumn

25


5

Svatební kytice z jiøin Zahrady hlásí èas jiøin a tak tady máme další z návodù DIY - udìlej si sama, který pro vás Wedme.cz pøipravilo. Jiøiny patøí mezi nejznámìjší a nejoblíbenìjší zahradní kvìtiny a do Evropy byly pøivezeny pøed 200 lety. Šlechtìním vznikla celá øada druhù a my dnes využijeme krásný velký kvìt bílé jiøiny. Pokud jste alespoò trošku manuálnì zruèné (což vìtšina žen je), tak se nebojte tuto kvìtinu navázat nejen pro sebe, ale i tøeba pro kamarádku, maminku, babièku. Vždyť tuto kvìtinu jsme zvládly navázat i my. Takže chystáteli svatbu na pozdní léto, èi podzim, rozhlédnìte se po okolních zahradách a o svatební kytku máte postaráno.

• • • • •

saténovou mašli nùžky zahradnické nùžky nit drátek na pøipevnìní brože

Postup: 1. Jiøiny a ostružiny oèistíme od listù, zastøihneme do zhruba stejné délky. 2. Kvìty jiøin opatrnì skládáme dokulata k sobì, držíme pevnì, ale opatrnì, aby se nám kvìty nepolámaly. Mezi kvìty poté opatrnì zasunujeme šlahounky ostružin. S ostružinama zacházíme opatrnì, aby nám neopadaly.

3. Opatrnì je do kytky „usadíme“. Kvìty popravíme, pozasunujeme, aby nám vznikla krásná kulatá kytice. 4. Kytku svážeme silonovou pevnou nití, utáhneme. Stonky zastøihneme zahradnickýma nùžkama. Délka stonkù by mìla být dlouhá tak, že pokud chytneme kytku do ruky, mìly by stonky z dlanì trèet max. 2cm. 5. Kytku obvážeme saténovou stuhou dolù a následnì smìrem nahoru, kde konec mašle zapravíme, popø. zašpendlíme. 6. Pokud máte rádi tøpytivé brože, mùžete a nemusíte ji do kytice použít. Na drátek pøipevníme ozdobnou brož, kterou zasuneme do kytky.

Co budeme potøebovat? • • •

26

kvìty bílých jiøin (cca 20ks) pár vìtvièek ostružin ozdobnou brož

www.wedme.cz Marriage Guide

Autor foto l Kateøina Hrabalová pro Wedme.cz


6

Špuntová písmena Dekorace, které vám dnes pøedstavím, mùžete vytvoøit jako krásnou vzpomínku na váš den. Špuntová písmena mohou být vystavena napø. ve vinném sklípku, kde bìhem svatby bude probíhat degustace vín, nebo ve fotokoutku, nebo jen tak u knihy pøání, možností je spousta . . . Vìøím, že se vám povedou, staèí nasbírat korkové špunty, naladit se tøeba právì troškou vína a zaèít tvoøit. Co budete na tvorbu písmen potøebovat? • • • •

Postup: 1. Pøipravíme si šablonu písmena a špunty a rozehøejeme tavnou pistoli. 2. Na šablonu si naskládáme špunty dle pøedlohy. 3. Lepidlo nanášíme na špunt (mùžeme jen v jednom místì), jakmile máme celou øadu, spojíme v místì druhém. 4. Tvarujeme dle pøedlohy. 5. Písmeno je slepeno z lícní strany. Písmeno otoèíme na stranu rubovou. 6. Písmeno z rubu peèlivì zafixujeme lepidlem z tavné pistole. 7. Zopakujeme postup s dalším písmenem a máme hotovo.

špunty rùzných tvarù tavnou pistoly náplnì do tavné pistole šablonu písmena

Autor foto l Veronika Harnolová pro Wedme.cz

podzim – autumn

27


Slovy nevěst: dechberoucí jedinečné krásné Simple

amazing

silly

jednoduché a milé

I started to cry, when I saw them magické

legrační

zachytí každý pocit, radost, nervozitu, lásku... beautiful, just must have them... words from brides art


petr peLucha THE wedding photo graphy

w w w. p e l u c h a . c o m


SVAT B A V H OT ELU V IL L A VOY TA , SVAT B A JA KO N A Z Á MKU Přejete si svůj velký den prožít na krásném a romantickém místě v secesních prostorách hotelu, elegantním restaurantu DALIBORKA a romantické zahradě s altánkem a jezírkem?

V ítejte u nás.

V hotelu Villa Voyta pro Vás rádi připravíme malý svatební obřad s welcome drinkem, ale též velkolepou oslavu s ubytováním a gastronomickým servisem. Máte možnost říci si své ano v altánku, slavnostně poobědvat v restaurantu a odpolední setkání s přáteli si užít v zahradě pod kaštany. Připravili jsme pro Vás speciální nabídku svatebního servisu i praktické rady, aby Váš svatební den byl tím nejkrásnějším a podle Vašich představ.

Hotel V illa Voy ta • K Novému dvoru 124/54 • Praha 4 – Lhotk a, 142 0 0 w w w.v i l l a v o y t a . c z


Pozvěte svou lásku do ráje Svatba v zahraničí a svatební cesta

32Svatba v ráji - šťastní klienti na Seychelách Marriage Guide


Svatba v ráji a líbánky na nejromantičtějších místech Řekněte si své ANO ve stínu kokosových palem na pohádkové písečné pláži s bílým pískem při šumu tyrkysového moře. Začněte svoji společnou cestu životem na místech, která jsou právem označována za ráj. Právně platný sňatek můžete uzavřít na ostrovech Maurícius, Seychely, v Polynésii na Tahiti, Moorea či Bora Bora, na Fiji. Nezapomenutelný symbolický svatební obřad bez právní platnosti si užijete na Maledivách. Zabezpečíme pro Vás ty nejlepší služby a celou svatbu zorganizujeme za Vás. Rádi byste bydleli v doškové chaloupce jako z pohádky, v nadvodním bungalovu nebo v luxusním hotelu pár kroků od oceánu? Vše pro Vás s radostí připravíme a postaráme se o Vás. Specializovaná cestovní kancelář Travel & Business Centre byla založena v roce 1995. Máme pojištěni proti úpadku s limitem pojistného plnění 21.000.000 Kč a proti škodě na zdraví do 15.000.000 Kč/osoba. První svatbu v zahraničí jsme uspořádali v roce 1999. Ročně pořádáme více než 100 svateb v ráji a jejich počet narůstá.

podzim – autumn

33


Zájezdy na míru sestavené dle Vašich přání Proměňte svoje cestovatelské sny ve skutečnost! Leťte na místa, která dokonale splňují význam slov luxusní dovolená. Odletět můžete kdykoliv, délka zájezdu může být libovolná. Objevte s námi kouzlo individuálního cestování. Svatba v ráji bude připravená právě pro Vás. Máme překladatelku do češtiny i slovenčiny. David Villiers, nejlepší svatební fotograf na Mauríciu, fotí jen pro nás. A nebudete členy německy mluvící skupiny. Využijte služeb 1. české cestovní kanceláře specializované na svatby v ráji. Očekávejte individuální přístup a atraktivní slevy 25% až 100% z ceny pro ženu na ubytování a stravování na svatební cestě. Přijďte osobně s vydáním Marriage Guide do naší cestovní kanceláře a získáte bonus 1.000 Kč na Vaši Svatbu v ráji nebo Svatební cestu. Kontaktujte největšího specialistu na svatby v zahraničí a líbánky na nejromantičtějších místech světa. Více najdete na www.svatba-v-raji.cz - Cestovní kancelář Travel & Business Centre s.r.o. Zavolejte pro Prahu 724 065 779, 724 065 778 nebo pro Brno 724 730 002, 724 065 777.

34

Marriage Guide


Nejširší nabídka hotelů od specializované cestovní kanceláře

Vyberte si nejvhodnější ubytování na Mauríciu, Seychelách nebo Maledivách. Svatba v ráji je první BEST PARTNER pro řetězec Beachcomber Hotels v České republice. Nabízíme nádherné hotely Constances, cenově výhodné LUX+ Resorts a exkluzivně St. Regis Hotel, kde má nevěsta pobyt zcela zdarma! Nově máme pro sezonu 2013/2014 zastoupení i levných 3*** hotelů. Česky mluvící delegátka samozřejmostí..

Vyhrajte týdenní zájezd v 5***** hotelu Beachcomber na Mauríciu

Pokud si koupíte zájezd na Svatební cestu nebo zájezd se Svatbou v ráji na Mauríciu nebo Seychelách, která se uskuteční mezi 1.11.2013 až 31.10.2014, budete zařazeni do slosování o pobyt pro 2 osoby na 7 nocí s polopenzí v 5* hotelu Beachcomber na Mauríciu. Svatby v zahraničí - Svatební cesty - Výročí svatby - Zájezdy na klíč od r. 1995 Weddings abroad – Honeymoon in Paradise - Wedding anniversaries - Tailor made holidays since 1995

www.Svatba-v-raji.cz – Praha, Na Příkopě 9/11 - Brno, Vídeňská 55 - Bratislava, Vajnorská 8/A


Svatba jako pro princeznu, medové týdny po vzoru šlechtičen… Tajným přáním mnoha dívek a žen je vdávat se jako princezna. Ve svých snech stoupají v nadýchaných svatebních šatech po širokém kamenném schodišti k honosně vyzdobené svatební komnatě. Tato představa se může stát skutečností pokud se rozhodnete prožít svůj svatební den na Chateau Herálec. Chateau Herálec*****, Boutique Hotel & Spa by L’OCCITANE, nabízí slavnostní obřady v rozsáhlém nově revitalizovaném anglickém parku z 18. století, v intimitě zámeckého nádvoří nebo v historických zámeckých prostorách. K slavnostním účelům je možno využít i zrekonstruovanou kapli sv. Anny, robustní Síň předků nebo kouzelný Růžový salonek.

Chateau Herálec*****, Boutique Hotel & Spa by L‘OCCITANE Herálec 1, 582 55 HERÁLEC, Česká republika, GPS souřadnice: 49°31'50.505 N, 15°27'16.153 E Virtuální prohlídku zámku naleznete na www.chateauheralec.com.

36

Marriage Guide


Pro novomanželský pár je připraveno Královské apartmá Pánů Trčků z Lípy a Prezidentské apartmá Pánů ze Solmsu. Obě nabízejí velkoryse koncipované prostory a noblesu starých časů, podbarvenou freskami, štukovou výzdobou a původními bohatě řezbářsky vyzdobenými dřevěnými obklady. Svatebním hostům je k  dispozici 17 luxusních ubytovacích prostor – 7 exkluzivních apartmánů, 9 dvoulůžkových pokojů s krásným výhledem do parku a 1 komfortní jednolůžkový pokoj. Cateringové zázemí poskytují honosné prostory Síně předků v jižním křídle zámeckého objektu. Elegantní a historickými klenbami ojedinělá zámecká restaurace Honoria nacházející se v  nejstarší části zámku nabízí bohaté menu. Uzavřenější společnost může využít romantický salonek Ve věži. V letních měsících nabízí Chateau Herálec mimo jiné možnost stolování na zámeckém nádvoří nebo přímo v zámeckém parku pod korunami staletých velikánů a s kulisou štěbetavého ptactva. Pokud si klienti přejí svatební veselí pojmout netradičně, je k dispozici pestrá nabídka bohatých piknikových košů. Za zmínku stojí také plně vybavené luxusní wellness zázemí zámku. Navíc, od listopadu 2013 jsou na zámku Chateau Herálec otevřeny první Spa by L’OCCITANE v České republice. Vysoký standard hotelových služeb a neobyčejná atmosféra zámku, který připomíná proslulé francouzské zámky na Loiře vedli k rozhodnutí společnosti L’OCCITANE udělit zámku licenci na provozování tohoto unikátního wellness&spa konceptu. Zámecké L’OCCITANE Spa na na Chateau Herálec jsou zárukou zážitku, jaký byste zažili také v originálním Spa L’OCCITANE v domovském 5ti hvězdičkovém hotelu Couvent des Minimes v  Provence. Ideální tip pro honeymooning pobyt! Navštivte tedy, milé nevěsty, naše webové stránky www.chateauheralec.com a přesvědčte se, že Chateau Herálec je to správné místo pro Váš slavnostní den i  romantické líbánky. Náš tým svatebních koordinátorů Vám připraví kouzelný zážitek, na který Vy ani nikdo z Vašich blízkých nezapomenete. podzim – autumn

37


JEDINEČNÉ SVATEBNÍ FOTOGRAFIE

www.jindrasterba.cz


l Text: Filip Uhlíř l Foto: archiv MG magazine

Francie je zemí lásky, Paříž je metropolí romantiky, Burgundsko je vinařským rájem, ale kdybych měl doporučit místo, které člověk ve Francii vidět prostě musí vidět, byla by to přesto Provence. Není to náhoda, že právě do tohoto nádherného kraje jezdí na dovolenou takřka celá Francie i zbytek světa a  užívá si azurové pobřeží na slovutné Riviéře nebo obdivuje tisíce let staré památky, které pamatují ještě rozmach mocné Římské říše.

40

Marriage Guide


Provence France is a country of love, Paris is a  metropolis of romance, Burgundy is a  winegrowing paradise, but if I  am told to recommend a  venue, which one has to see, then I  would definitely say Provence. It’s  no coincidence that almost the whole of France as well as the rest of the world goes on holiday into this wonderful region to enjoy the azure seashore at the farfamed riviera or to admire thousand years old sights that went through the expansion of the powerful Roman Empire.

podzim – autumn

41


Jako historicky první římská zaalpská država si ostatně Provence vysloužila i své zvučné jméno odvozené právě od termínu provincie. A když se člověk zamyslí nad tím, co všechno je v Provence k vidění, není divu, že Římané expandovali právě sem. V  Provence najdete to nejazurovější pobřeží v  celém středozemním moři, věčně zasněžené alpské vrcholky, antické památky, kaskádovité vinice, na kterých rostou ty nejsladší hrozny, rušná velkoměsta i ty nejmalebnější vesničky. Chcete-li, ale zažít něco, co se vám v hlavě nenávratně spojí s návštěvou tohoto kraje, nesmíte vynechat ranní procházku po všudypřítomných, levandulových polích. Když právě vycházející slunce roztřpytí čerstvě padlé kapky rosy na fialových lánech tohoto ušlechtilého keře a  proslulý vichr mistrál smísí svěží mořský vzduch s  omamnou vůní levandule, vaše smysly budou bez sebe a budete vědět, že život je fajn. Že žít v Provence je prostě terno by pochopil i neandrtálec, což ostatně dokazují i pravěké vykopávky z okolí Nice, které poukazují na místní osídlení existující už před 400  000 lety. Dále se na tomto území střídaly mnohé kmeny, z nichž nejvýznamnější byli Ligurové a Keltové. Místní pohádkově krásná krajina ale neušla pozornosti starých Řeků, kteří celou oblast kolonizovali. Jim vděčí Provence za mnohé, protože to byl právě národ filozofů, který sem dovezl vinnou révu, třešně, fíky i olivy.

42

Marriage Guide

Především ale Řekové zakládali města, která dnes nesou jména jako Nice, Marseille nebo Monako. Aby se místní řečtí osadníci ubránili nájezdům původních kmenů, spojili se brzy s Římany, čímž oblast volně přešla pod vliv dalšího mocného antického národa. Právě z tohoto období pochází nejvýznamnější památky, jako akvadukt Pont du Gard nebo amfiteátr v Arles. Po pádu Římské říše o území bojují Gótové i Frankové a nakonec se stává součástí Franské říše. Že je Provence přímo mucholapkou na turisty takřka ze všech koutů světa, pak dokládají i četné nájezdy Normanů z daleké Skandinávie či Saracénů z Blízkého východu. Právě před nimi se původní obyvatelé často uchylovali do horských vesnic, jejichž prastarý ráz dnes může za jejich světový věhlas. Od roku 972, kdy padla poslední saracénská pevnost, zažívá celé území období nebývalého středověkého rozkvětu. Daří se obchodu, architektuře i umění. Právě v Provence vznikla rytířská tradice francouzských trubadúrů. K  dalšímu rozvoji přispěly křížové výpravy, které ještě zvýšily nutnost námořního obchodu a z Marseille udělaly jeden z nejvýznamnějších přístavů své doby. Ostatně právě zde, v marseillském přístavu, skončila nechvalně dětská křížová výprava, kterou papež naivně vyslal do boje proti bezvěrcům, když byly ziskuchtivými šejdíři prodány děti do otroctví. Že si tímto činem Marseillané ale zrovna nevylepšili karmu, dokazují četné morové nákazy, které v dalších letech doslova decimovaly místní obyvatelstvo.


Provence, historically the first behind-Alpine domain, earned its renowned name through derivation from the term province. In case one has a think about what everything is possible to see in Provence, than it’s  no wonder that the Romans expanded here. In Provence, you find the most azure seashore in the whole Mediterranean Sea, the still snow-covered Alpine peaks, Ancient sights, cascade vineyards, where the sweetest grapes grow, busy metropolis as well as the most picturesque villages. But if you like to experience something that connects this region to your mind, you cannot omit morning a walk around omnipresent lavender fields. When the sun is rising and makes the violet vast fields of this sublime bush sparkle, the famous gale mistral mixes the fresh sea air with enchanting lavender scent, your senses will be captivated and you will know life is fine. The fact that to live in Provence is just a windfall would understand even a  Neanderthal, which proves prehistoric archaeological finds in the surroundings of Nice that points to local settlement existing already before 400 000 years. In this region, several tribes changed with each other and the most significant ones were Ligures and Celts. Local fairytale and enchanting landscape didn’t escape the attention of ancient Greeks who colonised the entire area. Provence actually owes much to them, because it was no one but this nation of philosophers who brought grapevine, cherries, figs as well as olives here. It was primarily Greeks who established cities which have names such as Nice, Marseille or Monaco. Greek settlers, to be able to defend themselves against incursions of native tribes, united quite early with Romans, through which the region passed to the influence of another powerful Ancient nation. It was just this era that gave rise to most significant sights such as the aqueduct Pont du Gard or Arles Amphitheatre. After the fall of the Roman Empire, the Goths and the Franks fought for this area which became part of the Frankish Empire in the end. The fact that Provence is irresistible for tourists almost from all corners of the world is supported by several incursions of Normans from far Scandinavia or Saracens from the Near East. It was they before whom the local inhabitants took shelter in mountain villages, whose ancient character caused today’s worldwide fame. Since 972, when the last Saracen fort was conquered, the entire region experienced the era of extraordinary mediaeval flourishing. Trade, architecture as well as art were prospering. It was Provence, where the knightly tradition of French troubadours came into existence. The next development was supported by the Crusades which increased necessity of marine trade and made Marseille one of the most significant harbours of its time. After all, it was here, in Marseille harbour, where a Children’s Crusade ended ingloriously which Pope sent naive to fight against unbelievers, when actually children were sold to slavery by acquisitive tricksters. That this act didn’t make karma of Marseille better is proved by several infections of the plague that literally decimated the local population in the following years. podzim – autumn

43


44

Že politika byla ve středověku o poznání jednodušším řemeslem, dokazuje období, kdy papežové přesídlili právě do provensálského Avignonu. Lépe řečeno museli přesídlit do Avignonu na příkaz francouzského krále, který je zde držel v zajetí, aby církev nemohla klást odpor jeho plánům na zrušení a konfiskaci majetku mocného řádu templářů. Na rozdíl od templářů, kteří často končili v plamenech, Provence na tomto přesídlení papeže i s jeho přepychovým dvorem značně vydělalo, což je vidět na skvostně zachovalém starém Avignonském městě, které je na seznamu světových památek UNESCO. Po tomto bouřlivém období zažívá Provence spíše klidné časy, které ruší až náboženské války mezi katolíky a protestanty za období reformace, kterým padlo za oběť spoustu církevních památek. Rok 1720 je pak v historii Marseille i celého kraje zapsán černým písmem. Špatná hygiena a ruch přístavu byli živnou půdou pro veškeré nákazy, ale morová rána, která udeřila na Provence, prakticky nemá obdoby. Přes na svou dobu těžko představitelná opatření jako stavba obří zdi, která měla oddělit zdravé od nemocných, jen v Marseille padla za oběť této strašné nemoci více než polovina obyvatelstva. Z této pohromy se oblast dlouho nemohla vzpamatovat a po sériích neúrod a hladomorů na konci 18. století byla Provence tou nejradikálnější baštou Velké francouzské revoluce. V několikrát menší Marseille se prý za dob jakobínské diktatury kutálelo od gilotiny více hlav než v celé Paříži. A byly to také revoluční sbory z Marseille, které si při pochodu pařížské revoltě zpívaly s takovou vervou známou pochodovou píseň, že po nich dostala název Marseillaisa a později se stala hymnou celé Francie. Marriage Guide


That politics was a much easier occupation in the Middle Ages is proved by the era, when Popes changed residence in Provence city Avignon. Better to say they had to relocate in Avignon because of order of French king who held them captivate, church not to be able to put up resistance his plans for annulmentand confiscation of property of powerful Knights Templar. Unlike the Knights Templar, who often ended in flames, Provence significantly benefited from this resettlement of the Pope and his luxurious court, which is obvious in magnificent preserved old Avignon town which is included on the List of World Cultural Heritage UNESCO. After this tumultuous era, Provence experienced rather calm times which were, from time to time, disturbed by religious wars between Catholics and Protestants during the reformation era, to which many church sights fell victim. The year 1720 is recorded in the history of Marseille with black ink. Bad hygiene and bustle of the harbour were breeding ground for all the infections, but plague, which affected Provence, has practically no parallel. Despite all the measures, which were hard to imagine in that time, such as building of giant wall which might have separated the healthy from ill ones, more than half of the population fell victim to this horrible disease in Marseille alone. For a long time, this area wasn’t able to get over it and after series of crop failures and famine at the end of 18th century, Provence was the most radical bastion of the  French Revolution. During the Jacobin dictatorship, there were more heads rolling from guillotine in much smaller Marseille than in the entire city of Paris. And it was the revolutionary forces of Marseille that when walking sang a famous marching song to Paris revolt with such a verve that the song became the name Marseillaise and later on became anthem of the entire France. podzim – autumn

45


Bylo to ostatně právě tady v Provence, kde se do té doby neznámý dělostřelecký důstojník s podivným korsickým jménem vyznamenal při dobývání Toulonu od Britů. Za neobyčejné vojenské umění byl tak Napoleon Bonaparte povýšen do hodnosti brigádního generála, aby tak odstartoval raketový nástup hvězdné kariéry, která skončila až císařskou korunovací. A bylo to opět zde, kde Napoleon svojí slávu vzkřísil, když se v Cannes vylodil ze svého vyhnanství na Elbě a tzv. napoleonskou cestou přitáhl do Paříže, kde se na krátko postavil opět do čela celé Francie. Ze svého druhého exilu na ostrově Svatá Helena se pak Napoleon nevrátil nejspíše proto, že byl příliš daleko od Provence. Každopádně v druhé polovině 19. století se v celé oblasti děje něco, co se dá označit přímo za provensálskou renesanci. Zdejší zbožňovaný básník Fréderic Mistrál, po kterém je ostatně pojmenován i  místní typický přímořský vítr, se významně zasloužil o obrození provensálského jazyka. Z Marseille se stal moderní přístav a železnice zkrátila dojezdové vzdálenosti na

46

Marriage Guide

před tím nemyslitelné časy. TO způsobilo, že se na celé pobřeží začala sjíždět smetánka z celé Francie i  okolního světa. Právě z tohoto období pochází proslulé přímořské klasicistní a secesní promenády, kterým vévodí luxusní hotely a lázně. Provence tak objevili i  nejslavnější umělci a  promítli ji nezapsatelně do své tvorby. Mezi nimi byli především Cézanne, van Gogh, Renoire, Monet, Matisse a další. V roce 1887 byl poprvé použit název azurové pobřeží, který se vžil dodnes. O období prosperity 20. let se dá říci, že ho evropská smetánka protančila právě na Riviéře.  V roce 1929 tu bylo otevřeno první kasino v Palais de la Méditerranée a častými hosty zde byli prý i Francis Scott Fitgerald nebo Ernest Hemingway. Ještě větší příliv turistů pak zajistilo zavedení povinných dvou týdnů dovolené. Kdo by to byl řekl, že to byly právě odbory, kdo se zasloužil o rozvoj Saint-Tropez, Nice nebo Monaka. Založení Mezinárodního filmového festivalu v Cannes v roce 1947 pak již jen doladilo atmosféru přepychu, luxusu a slávy, kterou se azurové pobřeží dodnes pyšní.


After all, it was right here in Provence, where then unknown artillery officer with a strange Corsican name excelled when conquering Toulon against Brits. Napoleon Bonaparte was promoted for extraordinary military skills in rank of brigade general to begin the sudden commencement of a star career that ended with crowning for emperor. And again, it was here, where Napoleon revived his fame, when he disembarked in Cannes after his banishment in Elba and through so called Napoleon Route arrived in Paris, where he became leader of France again for a short time. Napoleon didn’t return from the second banishment to the island Saint Helena maybe because he was too far from Provence. Nevertheless, during the second half of 19th century, there was happening something in the entire area, what is possible to be described as Provence renaissance. Local admired poet Fréderic Mistral, who actually gave the name of local typical seaside wind, contributed to a revival of Provence language. Marseille became a modern harbour and railway make shorter finish distances to unthinkable times.

THIS caused that high society of France and surrounding world started to travel to the seashore. Right this era gave rise to famous seaside Classicist and Art Nouveau promenades with dominating luxurious hotels and spas. Whereupon Provence was founded by most famous artists and projected it in their creation. It was primarily Cézanne, van Gogh, Renoire, Monet, Mtisse, etc. In 1887, the name azure seashore was used for the first time and then became usual. The era of prosperity in the 1920’s can be characterised that European high society spent it dancing at the Riviera. In 1929, the first casino v Palais de la Méditerranée was opened and among frequent guest were even F. S. Fitzgerald or Ernest Hemingway. A bigger influx of tourists ensured the implementation of an  obligatory two weeks of holiday. Who would say it that it was unions what contributed to development of Saint Tropez, Nice or Monaco. Establishing of Cannes International Film Festival in 1947 just enhanced the atmosphere of sumptuosity, luxury and fame that azure seashore can boast with up today. podzim – autumn

47


Jak je vidět dějiny doslova kráčely skrze Provence a to se odrazilo i  na památkách, které zde můžete najít. Tím, co vidět zkrátka musíte, je město Arles se svou arénou, antickým divadlem, římskými lázněmi i hřbitovem s dochovanými sarkofágy. K tomu připočtěte Arcibiskupský palác, kostel Notre-Dame-de-la-Major, klášter Saint-Trophime a prakticky celý den je pryč. Nejzachovalejší římský amfiteátr pak najdete v  nedalekém Orabnge. V tomto přímo magickém prostoru teprve člověk docení, jak vyspělá byla civilizace před dvěma tisíci lety, k čemuž přispěje i Vítězný oblouk z roku 26. Přímo nemyslitelné je nenavštívit Avignon se starým i novým papežským palácem, starým městem a slavným mostem, který končí v půlce řeky Rhony. Typické bílé stěny avignonských staveb září na břehu řeky jako diamant a díky tomu pochopíte, proč je slavná píseň o místním mostu tak veselá. Zaujme i keltské město Gordes poblíž něhož

48

Marriage Guide

se nachází i cisterciácký klášter Sénanque, který je přímo obsypán lány fialových levandulových polí. Tarascon je nejzachovalejším středověkým hradem v celé Francii a Antibes je zase nejstarobylejším městem, které omývají vlny místního azurového moře. Když se rozbouřené vlny tříští o útesy, nad kterými se tyčí místní pevnost, člověk se nediví, že se v místních vodách mezi řadou vraků našla loď dokonce z etruského období. Přímo symbolem celé Provence je pak  Pont du Gard, trojpatrový antický akvadukt, který kdysi přiváděl vodu do města Nimes, dodnes vznosně vyčnívá nad údolím, jakoby stále fungoval. Z pohodové nálady vás může vyvést snad jen alpská středověká pevnost Château-Ville-Vieille, kde byly hromadně vezněny a  mučeny údajné čarodějnice. Jen z tohoto krátkého výčtu musí být jasné, že navštívit Provence není úkol na pár dní, a to jsem ještě nezmínil, že hned 18 provensálských vesnic je v žebříčku nejkrásnějších francouzských vesniček.


It’s obvious that history literally walked through Provence, which reflected on sights which you can find here. The thing you have to see is the city Arles with its arena, Ancient theatre, Roman spas as well as the cemetery with its surviving sarcophagus. Add to it the Archbishop Palace, church NotreDame-de-la-Major, the monastery Saint-Trophime and a  day is practically gone. The best  preserved Roman amphitheatre is located in nearby Orabnge. Only in this magical room one realizes fully how developed the civilisation before two thousand years was, to which contributes even the Triumphal Arch of the year 26. It’s unthinkable not to visit Avignon with its old and new Pope’s palace, the old town and famous bridge ending in the middle of the Rhone river. Typical white walls of Avignon buildings shine at the riverside like a diamond thanks to which you realize, why the famous song about the local bridge is so cheerful. One is enchanted by Celtic town Gordes nearby

in which is located the Cistercian monastery Sénanque is surrounded by violet lavender vas fields. Tarascon is the most preserved mediaeval castle in the entire France, whereas Antibes is the most ancient town surrounded by waves of the azure sea. When wild waves break on cliffs, over which the local fort rises, one isn’t surprised that even a ship of the Etruscan era was discovered among several different shipwrecks there in local waters. A symbol of entire Provence is definitely the Pont du Gard, a three-floored Antique aqueduct, which formerly brought water to the city Nimes, and today rises above the valley giving the impression it still works. The only place that can throw you off balance is maybe the only Alpine mediaeval fort Château-VilleVieille, where were kept in prison and tortured alleged witches on a mass scale. Thanks to this short list it must be clear that to visit Provence isn’t a task for few days, and I haven’t mentioned yet, that 18 Provence villages rank among the most wonderful French villages. podzim – autumn

49


50

Nejsou to ale jen památky, kvůli čemu sem jezdí lidé z celého světa. Na azurovém pobřeží se vzácně mísí atmosféra velkoměst s  přímořskými letovisky a  po procházce na rušném bulváru si můžete skočit na surf tažený motorovým člunem, nebo si pronajmout jachtu či plachetnici. To pravda není zábava, na kterou ušetříte z  kapesného, ale člověk po pobytu na riviéře brzy získá pocit, že bohatství je jakousi nevyřčenou samozřejmostí. Už jen procházka po molech Andělské zátoky v Nice vzbudí v milovnících techniky takřka extázi. Právě tady po většinu roku kotví i pověstná 170 metrů dlouhá jachta Romana Abramoviče, jejíž hodnota se odhaduje na 7 miliard korun. Sportovní auta značek Ferrari, Lamborghini či Aston Martin, která vidíte zaparkovaná na takřka každém rohu, se pak oproti tomuto korábu jeví spíše jako chudinská koloběžka. Dalším letoviskem, na které nelze zapomenout, je samozřejmě Cannes, kde se každý rok po červeném koberci procházejí největší hollywoodské hvězdy, takže když sem přijdete ve správnou dobu, tak můžete krom dobrého filmu narazit třebas na Marriage Guide

George Clooneyho, Leonarda DiCapria nebo Angelinu Jolie. Byl to ostatně také film, který udělal z blízkého Saint-Tropez to, čím je dnes. Turistickou i sexuální revoluci rozpoutal film s Brigitte Bardot A Bůh stvořil ženu, ve kterém se ikonická francouzská diva svíjela na svou dobu tak nemravně, že volnomyšlenkářští cestovatelé pobřeží Saint-Tropez přímo zaplavili. Nudisté a zlatá mládež jsou ostatně hlavními protivníky místního četnictva ve filmové sérii, kterou proslavil Luis de Funés. Suverénně nejvýše postavené v pomyslném žebříčku luxusních měst je pak samozřejmě Monako. Toto město sice oficiálně k Provence nenáleží, protože jde o samostatné knížectví, ale je to do něj doslova co by kamenem dohodil. Jedete-li do Provence na svatební cestu, pak výlet autem do Monaka bude takovým malým dárkem pro vašeho muže, protože možnost projet se jen tak po okruhu formule jedna nebude mít nikde jinde na světě. Nechte ho tak pořádně říznout šikanu u přístaviště nebo dát plný plyn při průjezdu tunelem v kokpitu vašeho rodinného vozu.


But it’s not only sights what lures people from all around the world. At the azure seashore, an atmosphere of metropolis mixes beautifully with seaside resorts. After a walk around busy boulevard you can go on surf drawn by motorboat, or hire a yacht or sailing boat. It’s true it’s not fun you can save up from pocket money for, but one gets very soon the impression during the stay at the Riviera that wealth is kind of unspoken commonplace. Already a walk around landing stages in Bay of the Angels in Nice awakes almost an ecstasy in technology lovers. It is just here, where the famous Roman Abramovič’s 170 m long yacht anchors for the majority of year and its value is guessed to be 7 billion crowns. Sport cars of makes such as Ferrari, Lamborghini or Aston Martin parking almost at every corner can be considered a poor scooter in comparison to that huge opulent yacht. Next resort which cannot be omitted is Cannes, of course, where every year the greatest Hollywood stars walk around the red carpet, so if you come here in the right time, than you can not only meet a  good movie

but also George Clooney, Leonardo DiCaprio, or Angelina Jolie. After all, it was movie, what made nearby Saint-Tropez, what it is today. A touristic as well as sexual revolution was started by a movie with Brigitte Bardot called And God Created Woman, in which the iconic French diva twisted in such a immodest way for that time, that freethinkers literally flooded the Saint-Tropez seashore. Nudists and golden kids are, after all, major enemies of local gendarmes in a movie series made famous by Luis de Funés. At the top of the imagine scale of luxurious cities is definitely Monaco. This city isn’t officially a part of Provence, because it’s an  independent principality, but it’s literally just a stone’s throw from there. If you go on honeymoon in Provence, then a  car trip to Monaco will be a  gift for your husband, because to have an opportunity to drive around circuit of F1 is not possible to get anywhere else in the world. Let him to cut off a corner of chicane at the jetty and step on the gas when passing through a  tunnel being in cockpit of your family car.

podzim – autumn

51


Trochu z jiného soudku než procházky po luxusních promenádách je návštěv hlavního města celé oblasti, Marseille. Tento přístav na ústí řeky Rhony je rušným průmyslovým centrem a druhým největším městem v e Francii, čemuž odpovídá i jeho složení. Po masivní vlně imigrace z bývalých francouzských kolonií je město novodobým Babylonem, kde tak jako na málokterém místě v Evropě uvidíte takovýto kulturní mix. Výjevy jako z Bronxu jsou občas k vidění na marseillských předměstích, ale neměli bychom zapomínat, že právě z těchto betonových plácků vzešel bezpochyby nejznámější rodák z Marseille Zinedine Zidane. Krom tradičních památek jako vítězného oblouku nebo katedrály by měl člověk určitě navštívit rybí trhy i obří přístaviště, které proslavil Gene Hackman v kultovním snímku Francouzská spojka. Krom amerického detektiva s malým kloboukem, který nejde pro ránu daleko, je Marseille domovem i pro literární postavu hraběte Monte Christa. Na blízkých Frioulských ostrovech je skutečně věznice, kde měl tento hrdina přebývat. Tyto ostrovy jsou jednou z mnoha přírodních zajímavostí Provence. Tou největší je pak jednoznačně Kaňon řeky Verdon, který se svou sedmisetmetrovou hloubkou a šestimetrovou šířkou jakoby vypadl z oblíbených filmů o Vinnetouovi. Podobě jako náčelník Apačů závodil s Old Shatterhandem na kánoích, můžete si tu dát vy závody na šlapadlech.

52

Marriage Guide


A little bit different topic than walking around luxurious promenades is a visit to the capital city of the entire region, Marseille. This harbor at the Rhone’s river mouth is a busy industrial centre and second most inhabited city in France, to which responds its composition. After a massive immigrant wave from the former French colonies, the city is contemporary Babylon, where you meet a cultural mix like nowhere else in Europe. Scenes like from Bronx are sometimes to observe at Marseille suburbs, but we shouldn’t forget that it was just those concrete places, where the most famous native of Marseille, Zinedine Zidane, grew up. Besides traditional sights such as Triumphal Arch or cathedral, one should visit fish marketplaces and the huge quay, which made famous Gene Hackman in cult movie The French Connection. Besides American resolute detective with small hat is Marseille home for literal character the Count of Monte Cristo. At Frioul archipelago, there is really a jail, where this hero might have been living. These islands are one of several natural places of interest of Provence. The biggest one Is definitely canyon of Verdon river, that seems to be from popular movies about Veneto because of its 7 m in depth and 6 m in width. Similarly as tribal chief of Apaches raced with Old Shatterhand on canoes, you can race here on paddle boats.

podzim – autumn

53


54

Dost už však o tom, co všechno by se mělo vidět v Provence, to by se totiž nemělo jenom vidět, ale především zažít a  samozřejmě cítit. Veškeré myslitelné vůně z místní oblasti najdete v  starobylé Parfumerii Fragonard ve městě Grasse a  věřte, že po jedné procházce po levandulovém poli si budete chtít odvézt aspoň malou extrahovanou vzpomínku na Provence v roztomilé skleněné baňce. Přes všechny krásy a vůně svého kraje, a na to vsadím boty, by nakonec ale dal rodilý Provensálec mezi všemi smysly přednost chuti. Asi nikde na světě krom Zanzibaru není pro rodáky větší téma jídlo a koření. Provensálské koření se proslavilo po celém světě a přesto, že jeho složení není zcela jasné a  každý Provensálec by přísahal, že právě jeho směs je ta jediná pravá, víme, že se skládá z mateřídoušky, majoránky, libečku a fenyklu. To ale není vše. I bouquet garni, pilíř francouzské kuchyně, pochází také odsud a  základní tymián s bobkovým listem zde rádi doplňují o šalvěj, rozmarýn,

Marriage Guide

oregano a koriandr. Koření je zde zkrátka vážné téma, což poznáte na všudypřítomných kořenářských trzích, a  kvalitní koření se vyvažuje zlatem, což platí doslova, kouknete-li na cenu zdejšího proslulého šafránu. Provensálci jsou zkrátka požitkáři, což poznáte na místním olivovém oleji, vínu a především jídle. Nejslavnější francouzský šéfkuchař, kterému se přezdívalo kuchař králů a král kuchařů, pochází samozřejmě také odsud. Auguste Escoffier založil francouzskou kuchyni, jak jí známe dnes, a ve své době byl takovou celebritou, že by mu mohl závidět Jamie Oliver nebo Gordon Ramsey. Šéfoval kuchyni v známém Moulin Rouge nebo hotelu Ritz-Carlton a  jeho kuchařka Ma Cuisine je dodnes doslova biblí šéfkuchařů. Takže i  gurmeti s  těmi nejvytříbenějšími jazýčky budou Provence doslova hltat. A  i  když se může zdát, že v  Provence se všechno točí jen kolem jídla, tak pravda bude spíš mnohem lyričtější, jak trefně napsal básník Alfons Daudet: „Celý ten krásný provensálský kraj žije jenom světlem.“


But it’s enough telling about what one might see in Provence, because it’s not about seeing but primarily about experiencing and feeling. Every conceivable scent of the local region are possible to find in ancient Parfumery Fragonand in the city Grasse, and believe that after one walk through lavender field you will want to take at least a  small extracted remembrance on Provence in cute glass flask. But native Provence man would, I bet my shoes, prefer taste among all senses despite all beauties and scents of its region. Probably nowhere except Zanzibar but here doesn’t exist bigger topic than food and spices for native men. Herbes de Provence is famous all around the world and despite the fact that the composition is not much clear and every Provence man would swear that his mixture is the only right one, we know that it consists thyme, marjoram, lovage and fennel. But that’s not all. Even bouquet garni, the key ingredient of French cuisine, originates from here and basic ingredients thyme and bay leaf is replenished by sage, rosemary, oregano and coriander. Spice is really a  serious topic here, which is obvious at omnipresent spice marketplaces, and spices of high quality is equalized by gold here, which literally hold true when looking at price of local famous saffron. Provence men are real pleasure seekers, which is obvious on olive oil, wine and primarily food. The most famous French chief cook, who was nicknamed cook of kings and king of cooks, originates from here as well. August Escoffier established French cuisine like we know it today. In that time, he was such celebrity that even Jamie Oliver or Gordon Ramsey could have been jealous of him. He was a chief cook in famous Moulin Rouge or hotel Rotz-Carlton and his cookbook Ma Cuisine is literally a  bible of today’s  chief cooks. That means that even gourmets with polished tongue will definitely devour Provence. And even if it might seem that Provence revolves just around food, the true is more lyrical, how the poet Alfons Daudet appositely described: “the entire wonderful Provence region lives just by light”.

podzim – autumn

55


Náš kompletní svatební servis například zahrnuje:

Svatba v hotelu Villa Romantica to je vše na jednom místě - obřad v zahradě, hostina i ubytování. Moderní hotel je určen všem, co dávají přednost kvalitnímu, klidnému a útulnému prostředí s nevšední atmosférou, zcela odlišnou od velkých hotelů. Hotel Villa Romantica najdete ve východní části Středních Čech, 60 km od Prahy, ve městě Kolín. Byl otevřen v roce 2006 a od začátku se stal vyhledávaným místem pro realizaci svateb. Desítky novomanželů a jejich hostů od nás odjížděli velice spokojeni a rádi se v den výročí vracejí na místo, kde prožili svůj svatební den. Využijte našich dlouholetých zkušeností s organizováním svateb a přátelské prostředí hotelu pro váš úžasný zážitek. Jsme připraveni naplánovat a uspořádat svatbu podle vašich přání a možností.

• • • • • • • • • • • •

poradenství ve vztahu k matričnímu úřadu zajištění obřadu na zahradě hotelu smyčcový kvartet před a během obřadu veškerý květinový servis sestavení svatebního menu a tabule podle vašich představ a přání zajištění svatebních dortů a koláčků zahradní párty s večerním grilováním výslužky živá nebo reprodukovaná hudba služby profesionálního fotografa a kameramana ubytování novomanželské apartmá

Hotel Villa Romantica, Zborovská 600, 280 02 Kolín II, tel: 321 623 844 e-mail: hotel@villaromantica.cz, www.villaromantica.cz


Rezidence

Rezidence Liběchov

Vydáte- li se z Prahy na sever, za Mělníkem se před vámi začne otvírat malebná krajina českého středohoří. Jedním z nekrásnějších míst a zároveň bránou do této oblasti je slavné Kokořínské údolí, nesoucí název významného středověkého hradu. V tomto kousku panenské přírody se na okraji stejnojmenného městečka nachází Rezidence Liběchov. Majestátní vila tyčící se nad okolní krajinou na první pohled zaujme výraznými prvky architektury art deco z třicátých let minulého století. Vila byla koncipována jako letní sídlo významného pražského továrníka Moučky a byla tak svědkem mnoha večírků, na nichž nechyběly ty nejvýznamnější osobnosti

58

Marriage Guide

prvorepublikové kulturní i politické scény. Poté však nastala smutnější epizoda v historii tohoto nádherného místa. Za války byla rezidence zabrána pro účely německého wehrmachtu a po převratu v roce 1948 samozřejmě nemohla uniknout vlně konfiskací komunistického režimu. Restituce po pádu železné

opony však začala psát světlejší kapitolu v osudu sídla, která vyvrcholila rozsáhlou rekonstrukcí v roce 2006. Nynější majitelka paní Tunysová při rekonstrukci dbala na maximální možné zachování původní architektonické koncepce včetně zachování unikátních dobových interiérových prvků.


Rezidence Liběchov

„Vila byla koncipována jako letní sídlo a byla tak svědkem mnoha večírků.“ ”The residence was designed as a summer residence and so it witnessed many parties.“

If you set out from Prague to the north, right beyond Mělník you will come across picturesque landscape of the Czech central range. One of the most beautiful places and the gate into this area, at the same time, is the famous Kokořín valley named after the important mediaeval castle. In this part of the untouched nature there is on the outskirts of the city, which is the same name, the Residence Liběchov. Majestic residence rising above surrounding landscape will at first sight catch your attention for its noticeable architecture elements of Art Deco from 1930s. The residence was designed as a summer residence for important Prague factory owner Moučka, and so it witnessed many parties, where the most important celebrities of first republic cultu-

ral and political scene didn’t miss. After that came the sadder episode in the history of this amazing place. During the war the residence was occupied for the purposes of German Wehrmacht and after the coup in 1948 it couldn’t be missed by the wave of confiscations of the communistic regime. Restitution after the Fall of the Iron Curtain

started to write the better chapter in the fate of the residence, which culminated into the extensive reconstruction in 2006. The current owner Ms. Tunysová paid attention by the reconstruction to the preservation of the original architectonic concept including the preservation of the unique interior elements of that past time. podzim – autumn

59


Vila tak jakoby ožila svou slavnou předválečnou atmosférou, která zde na vás přímo dýchá. Na druhou stranu byla rezidence obohacena některými moderními prvky. Ty se týkají zejména oblasti wellness, ale vévodí jim designová oranžerie navazující přímo na samotnou vilu. Že je cesta, kterou se ubírá nynější majitelka rezidence správná, potvrzuje i mnoho prestižních ocenění, mezi kterými vynikne především první místo v kategorii wellness a lázeňská turistika internetového portálu Czechtourism a cena Best of reality 2007. Hlavní myšlenkou fungování Rezidence Liběchov je propojení genia loci s vřelou, přátelskou a rodinnou atmosférou, která je na hony vzdálená od velkých anonymních hote-

60

Marriage Guide

lových komplexů. Každý host se může těšit na vřelé přivítání a vstřícný personál, který vám s úsměvem splní každé myslitelné přání. S tímto přístupem se samozřejmě setkáte i v rezidenční restauraci, na kterou je majitelka právem hrdá. Umění zdejšího šéfkuchaře dokonale uspokojí světaznalé labužníky i tradiční příznivce kvalitní české kuchyně. V závislosti na ročním období si pak můžete vychutnat sezónní speciality třeba na prostorné terase, která poskytuje nádherný výhled na okolní krajinu a za vlahých letních večerů přímo vybízí k večeři při svíčkách. Romantický víkend nebo odpočinková dovolená s partnerem je tady opravdovou trefou do černého. Zasazení v klidné panenské přírodě je skutečným balzámem na duši, ale Rezidence

Liběchov poskytuje dokonalé možnosti i pro regeneraci těla. Masážní sprcha parní i finská sauna a relaxační vířivka vaše tělo dokonale uvolní a třešničkou na dortu jsou pak nejmodernější postupy v oblasti wellness, které si v Rezidenci užijete. Relaxační masáže, baňkování, čokoládová detoxikace, masáže bahenními sáčky, aromaterapie i péče s využitím čtyřiadvacetikarátového zlata, to vše zde můžete po právu dopřát svému tělu. Jako denní program se samozřejmě nabízí cyklistika nebo pěší turistika, která vás může zavést na mnoho krásných míst v okolí, jakými jsou blízké vinice, pískovcové sochy architekta Levého, Liběchovský zámek, hrad Kokořin nebo temnými pověstmi opředený hrad Houska.


So the residence renewed its famous pre-war atmosphere which there is omnipresent. On the other hand, the residence was enriched with some modern elements. They refer primarily to the wellness area, but design orangery connecting straight to the own residence dominate to it. That the way, for which the owner is making, is right, confirm either many prestige awards, among which primarily excel the first position in a cathegory Wellness and Spa Tourism announced by the internet portal Czechtourism and the prize Best of Reality 2007. The main idea of the function of the Residence Liběchov is the connection of the genius loci with the hearty, friendly and family atmosphere, which is far away from huge anonym hotel complexes. Every guest can look forward to be hearty welcomed and to the responsive personal that will make every your imaginable wish come true. With this procedure you can, of course, meet either in the residence restaurant, of which is the owner rightfully proud. A skill of local cook will perfectly satisfy not only worldlywise gourmet but either tradition fan of Czech cuisine. According to the season you can savour seasonal specialities for example at the spacious terrace, which abounds with amazing view of the surrounding landscape. And in the balmy summer evenings it invites you to have a dinner by candlelight. Romantic weekend or a relaxing holiday with the partner is the real hit the bull’s-eye. Location in a calm untouched nature is really calming for your soul, but the Residence Liběchov offers the perfect options also for the body regeneration. Massage shower, steam and also Finnish sauna, and relaxing whirlpool perfectly relax you and the icing on the cake is the most modern procedures in the field of wellness you will enjoy in the Residence.

podzim – autumn

61


Chcete-li si užít něco zajímavějšího, můžete okolí projet na koních z nedalekého ranče, zastřílet si pod dohledem odborníků z luku, kuše, krátkých i dlouhých zbraní nebo si zahrát paintball v rezidenčním lesoparku. V případě nepřízně počasí pak jistě oceníte čtyři bowlingové dráhy. Rezidence Liběchov je také často vyhledávaným místem pro větší společenské akce. Firemní meetingy lze situovat do kruhové konferenční místnosti pro 30 osob nebo do

The relax massages, cupping, chocolate detoxication, massage with mud bags, aromatherapy and also care using 24-carrat gold, you can let your body have all these things. As a daily programme there is offered, of course, cycling or hiking which can bring you at many wonderful places in the surroundings, e.g. the near vineyard, sandstone statues by architect Levý, castle in Liběchov, Kokořín Castle, or Houska

62

Castle full of dark legends. If you will enjoy something more interesting, you can try to travel throughout the surroundings by riding a horse from the close ranch, or you can shoot with a bow, crossbow, short and also long weapons under the supervision of

Marriage Guide

prostorné elegantní oranžerie, která pojme až sto hostů. K dispozici je samozřejmě dokonalá technologie včetně wifi, dataprojektoru, flipschartu, automatického plátna i domácího kina, vše vhodné i pro pořádání tiskových konferencí a exkluzivních prezentací. Tyto prostory včetně restaurace lze samozřejmě využít pro pořádání svateb, rodinných i jiných sešlostí a oslav. Personál je v těchto případech ochoten vyjít maximálně vstříc individuálním přáním a vše závisí na

specialists, or you can play paintball in the residential forest park. Assuming that the weather won’t be unfavourable, you will appreciate four bowling lanes. The Residence Liběchov is also very often sought-after for holding the bigger social events. The company meetings you can situate into the round conference room for 30 persons or into the spacious elegant orangery, which can accommodate up to 100 guests. It is, of course, available the perfect technology including Wi-Fi, video projector, flip chart board, automatic projection screen and also home cinema, everything is suitable for holding the news conference and the exclusive presentations.

domluvě a představách pořádajícího. Šéfkuchař je pro tyto příležitosti vždy připraven vyladit individuální menu až pro 200 hostů. Perfektně udržovaná zahrada s vodní kaskádou, záhony levandulí a altánkem, je pak jako stvořená pro svatby pod širým nebem. V jedinečném prostředí Rezidence Liběchov se zkrátka vše možné a sny se zde stávají doslova skutečností.

The spaces including restaurant are possible to be used for holding wedding ceremonies, family or the other meeting and celebrations. Personal is in these cases willing to do their best in making your wishes come true and everything depends on the agreement and the visions of a organizer. The head cook is always prepared for these occasions to create an individual menu for up to 200 guests. Perfectly maintained garden with the water cascade, bed of lavenders and arbour, is suitable for holding weddings under the open-air. In the unique setting of the Residence Liběchov is everything possible and your dreams become there true.


Ve stylové atmosféře nádherné vily z 30. let a jedinečném prostředí zahradní oranžérie, Vám tým Rezidence Liběchov připraví svatbu až pro 100 svatebních hostů. Tým luxusního **** hotelu je připraven Vám zajistit kompletní svatební servis – přípravy pro Váš svatební den, květiny, fotografa, svatební obřad v okouzlující zahradě, slavnostní oběd s Vámi pečlivě vybraným svatebním menu, odpolední dort, večerní raut a grilování na naší zahradní terase, ubytování. Jsme připraveni splnit každé Vaše přání tak aby Váš svatební den byl dokonalý.

www.rezidence-libechov.cz Liběchov 121, 277 21 LIBĚCHOV, Telefon +420 315 650 000, e-mail: recepce@rezidence-libechov.cz


www.TROJACATERING.cz

Restaurace Castle Residence • Nekuřácká restaurace • Venkovní zahrádka • Dětský koutek • Adventure golf • Samostatné salonky • Gotická vinárna • Dětské hřiště • Parkoviště • Hotel **** • Bazén • Whirlpool, sauna

Restaurace Castle Residence Květinářská 755 (konec ulice Nad Rokoskou) 182 00 Praha 8 Otevírací doba: Po - Ne 7:30 - 22:00 hod. tel: 283 850 014 tel: 603 107 964, 734 207 100 e-mail: info@trojacatering.cz www.restaurace-castleresidence.cz

Těšíme se na Vaší návštěvu!

www.SVATEBNIDEN.com


Zámecká svatba Rozhovor s nevěstou

Velmi nás zaujala svatba Lenky a Pavla pro svou nápaditost a svatební design. Svatba se konala v krásném prostředí zámku Chateau Herálec a organizovala ji svatební agentura Magická svatba. Vyzpovídali jsme pro vás nevěstu, aby nám řekla jak probíhaly přípravy a aby nám prozradila v čem spočívá dokonalá svatba.

66

Marriage Guide


J

ak dlouho jste svatbu připravovala a proč jste se rozhodla využít služby svatební agentury?

Svatbu jsem připravovala téměř rok. Svatební agenturu jsme si zvolili proto, že jsme s manželem chtěli mít vše sladěné a perfektně připravené. K tomu potřebujete zainteresované a zkušené poradce. Velmi jsem ocenila, že mi svatební agentura nabídla již prověřené a velmi kvalitní dodavatele. Navíc přišli s mnoha originálními nápady, které by mě samotnou nenapadly. Velkou výhodou svatební agentury bylo také to, že jsem se v den svatby nemusela vůbec o nic starat.

P

roč jste se rozhodla pro svatbu na zámku?

Vždy jsem snila o svatbě na pláži, kde budeme jen my dva, šumění moře, písek a nádherná příroda. Jelikož jsme ale nechtěli rodině upřít zážitek zúčastnit se naší svatby, plánovali jsme od začátku svatbu v Čechách. Toužili jsme po klidném a romantickém místě, kde budeme pouze my dva, naše rodina a nejbližší přátelé. Dlouho jsme vybírali mezi zámky, až nám agentura nabídla zámecký hotel Chateau Herálec. Láska to byla na první pohled a hned jsme věděli, že svatbu chceme právě tady. Pro svatební obřad jsme si vybrali pohádkové nádvoří zámku a i sem se nám povedlo přenést trochu mého snu. Bílý svatební oltář zdobený krásnými květinami spolu s bílým kobercem mi připomněly můj exotický sen – svatbu na pláži. podzim – autumn

67


68

Marriage Guide


V

aše svatba byla propracovaná do nejmenšího detailu. Prozradte nám více o designu vaší svatby.

Od začátku jsem věděla, že chci mít svatbu laděnou do růžových odstínů. Co se týká výběru květin a dekorací, nechala jsem vše na zkušené designérce z Frezia Fleur. Její úkol byl skloubit růžovou barvu spolu s interiérem Chateau Herálec. Dominantou zámku tvoří fresky na stěnách zobrazující anděly. A právě odkaz na ně byl použit i v našem candy baru, který byl příznačně nazván "Nebeské mlsání". Konečný design vedle velkého množství květin byl doplněn o skleněné a křišťálové dekorace. Hlavní dekoraci pak tvořily dvě obří ledové sochy.

C

o byste poradila nevěstám plánujícím svatbu?

Všem budoucím nevěstám bych poradila, aby začaly s přípravou svatby včas a nebály se obrátit na profesionály. Vždyť v zahraničí je naprosto běžné mít svého svatebního koordinátora. Není totiž nic důležitějšího, než si svatbu naplno užít!

podzim – autumn

69


TOP 5 inspirací 2)

1)

Strom života větve stromu ozdobené køišťály a květinami, kam hosté mohli zavěsit svá přání

Svatební porsche komu nestačil strom přání, měl jedinečnou pøíležitost vzít fix a napsat přání přímo na auto novomanželů - a o zábavu bylo postaráno! :o)

3)

Obøad jako na pláži květinová dekorace obřadního místa spolu s krásným slunným počasím svatebčany pøenesla do exotických míst

4)

70

Ledové sochy sochy v životní velikosti umístěné podél dominantního schodiště korespondovaly s celkovým designem svatby

5)

Svatební ohòostroj svatbu symbolicky zakončil velkolepý ohòostroj sladěný s písní We are the champions od Queen

Foto: Eva Fildánová

Marriage Guide


Láska je touha po kráse. Magická svatba - svatební agentura www.magickasvatba.cz, tel: +420 603 141 792

podzim – autumn

71


„Víno všemi smysly…“

Vytváříme novodobou skládáme Ikona jihomoravské krajiny historii Sonberku aCrème de la Crème Ikona jihomoravské Crème de lavinice Crème střípky věčné krajiny mozaiky z unikátního místa, jedinečné a z rukopisu lidí, tvořících srdcem…

íno uché v í bílé s ní Evropy š p le j Ne hod víno 2010 í a výcé suché anter y střeedjlenpšírboílphy dDneícEvrop 10 N nal T výcho 0 a nter 2 Resgtio řední ophy Deca r nal T Regio

www.sonberk.cz www.sonberk.cz


Ikona jihomoravské krajiny Ikona jihomoravské krajiny

Crème de la Crème Crème de la Crème íno uché v í bílé s ní Evropy š p le j Ne hod víno 2010 í a výcé suché anter y střeedjlenpšírboílphy dDneícEvrop 10 N nal T výcho 0 a nter 2 Resgtio řední ophy Deca r nal T Regio

www.sonberk.cz www.sonberk.cz


“ ...about love, about life... ...simply spontaneous... “


Augustiniánský dům

Foto: Tomáš Loutocký | Dekorace a produkce: Easy Wedding | text: Augustiniánský Dům

Romantická svatba na kouzelném místě

Romantic wedding at a marvelous place surrounded by nature 76

obklopeném přírodou

Marriage Guide


Sníte milé nevěsty o svatbě na letní terase historického hotelu s výhledem do zahrady? Anebo o církevním obřadu v romantické kapličce? Nebo v altánku v hotelové zahradě?

To vše Vám dokázeme splnit v hotelu Augustiniánský dum! Poznejte místo prvorepublikové noblesy a elegance, místo, kde pobýval a tvořil Leoš Janáček. Hotel s rodinnou atmosférou a všestrannou péčí o hosty, kde se vzájemně prolíná novorenesanční exteriér s moderně zařízeným interiérem, hotel s ideální polohou, odkud je vše takřka na dosah ruky, Vám svou atmosférou umožní dokonale vychutnat největší moravské lázně Luhačovice. Augustiniánský dům byl postaven v letech 1902 – 1904 a sloužil jako ubytovací zařízení pro kněží a katolické rodiny. Součástí hotelu je tedy i novogotická kaplička sv. panny Marie, ve které probíhají církevní svatební obřady.

podzim – autumn

77


Hotel Augustiniánský dům **** superior je exkluzivní čtyřhvězdičkový hotel, který nabízí 26 převážně dvoulůžkových pokojů v moderním designu, včetně podkrovního romantického pokoje Augustian a luxusního svatebního apartmá, restauraci s nabídkou zážitkové gastronomie, moderní wellness centrum, konferenční sál se 72 místy, salonek pro 10 osob, hlídané parkoviště a sportovní areál pro chvíle odpočinku. Inspirujte se exkluzivní atmosférou hotelu a objevte příjemné a netradiční prostředí pro svůj nejvýznamnější den. Profesionální personál zajistí dokonalý průběh svatebního dne, významného pro Vás i Vaše nejbližší. Po konzultaci se šéfkuchařem Vám sestavíme menu dle Vašich přání a požadavků.

Spolupracujeme s agenturou Easy Wedding, která se postará o veškeré svatební přípravy, zajistí Vám květiny, dekorace, oznámení, veškerou administrativu a profesionálního fotografa, video, líčení i česání. Velkolepý ohňostroj je už jen „třešnička“ na závěr vašeho svatebního dne. Neváhejte milé nevěsty a kontaktujte nás, rádi Vám uděláme prohlídku hotelu a nastíníme možný scénář celého svatebního dne.

78

Marriage Guide


Dear brides, are you dreaming about the wedding at the terrace of the historic hotel overlooking the garden? Or about a church ceremony in a romantic chapel? Or in the hotel garden pavilion?

All we can make true at the hotel Augustinian house! Get to know the place of the First Republic of Czechoslovakia, the place of nobleness and elegance, the place where Leoš Janáček used to stay and create. The hotel with the family atmosphere and all-inclusive care for guests where the Neo-Renaissance exterior interweaves with modern interior design; the hotel is ideally located, almost everything is within reach, its atmosphere will make it possible for you to taste the spirit of the largest Moravian spa of Luhačovice. Augustinian house was built between 1902 - 1904 and served as an accommodation for priests and Catholic families. Also the neo-Gothic chapel of St. Virgin Mary, where the religious wedding ceremonies take place is part of the hotel.

podzim – autumn

79


Nic není nemožné a každé vaše přání se pokusíme splnit!

Wellness & spa hotel Augustiniánský dům **** superior A. Václavíka 241, 763 26 Luhačovice Tel.: +420 577 113 666 E-mail: recepce@augustian.cz www.augustian.cz

80

Marriage Guide


Augustinian House Hotel **** superior is an exclusive four-star hotel that offers 26 mostly double rooms in modern design, including loft rooms - romantic Augustian suite and luxurious wedding suite, a restaurant with experience gastronomy, a modern wellness center, conference hall with 72 seats, lounge for 10 people, parking and sports facilities for the moments of relaxation. Get inspired by exclusive atmosphere of the hotel and discover unusual and pleasant environment for your most important day. The professional staff will ensure a perfect course of your wedding day, so important for you and for your loved ones. After the consultation with the chef, we will prepare for you a menu according to your wishes and requirements.

We work closely with agency Easy Wedding which takes care of all the pre-wedding arrangements including administration, flowers, decoration, stationery and professional suppliers as photographer, hair stylist, make up artist. Spectacular fireworks will be just „icing“ at the end of your wedding day. Dear brides, do not hesitate to contact us, it will be a pleasure for us to show you the hotel and introduce you to a possible scenario of the whole wedding day.

hotel@augustian.cz | www.augustian.cz

podzim – autumn

81


Promeníme Vaše sny v realitu v prostredí Augustiniánského domu

V květnu 2013 jsme pro Vás připravili tento svatební editorial v krásném prostředí Augustiánského hotelu v Luhačovicích. Jelikož jsme měli volnou ruku ohledně barevnosti, vybrali jsme si něco netradičního – paví pero. Chtěli jsme ukázat, že není třeba se bát barev a svatba nemusí být jen bílá. Krásné fotografie jsou dílem Tomáše Loutockého, www.loutocky.com. Modelkou nám byla Petra Dohnalová, jedna z našich nevěst, která si velmi ráda znovu vyzkoušela svatební make-up od Michaely Dallago a užila ten pocit ve svatebních šatech, které nám zapůjčil salon Sedm z Brna. Ženichem se stal náš multi-talentovaný kameraman Milan Hruška www.kameramanbrno.cz. Květiny a veškeré dekorace pro Vás připravila Lucie Rolencová, Iva Vinkler a Petra Těšinská – koordinátorky z agentury Easy Wedding. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na Vaši svatbu. Nebojte se nám napsat na info@easywedding.cz

Where all your dreams are coming true This wedding editorial was shoot in May 2013 in beautiful surroundings of Augustianian hotel in Luhačovice. There was no restriction on color so we decided to go with the colors of peacock feather. We wanted to show you that you shouldn’t be afraid of bold colors and wedding can be different. Photos are from Tomas Loutocky, www.loutocky.com. We would like to thank you to our model Petra Dohnalova – one of our bride from season 2012, makeup artist Micheala Dallago, dresses were from saloon Sedm Brno, as groom our multitalented cameraman Milan Hruska. Flowers and decoration from Lucie Rolencová, Iva Vinkler a Petra Těšinská – coordinator from Easy Wedding. Do not hesitate to contact us for free consultation on info@easywedding.cz


s vat e b n í a g e n t u r a b r n o - p r a h a

• půjčovna dekorací • organizace obřadů wedding planning • decoration rental • ceremony organization

svatba na klíč

Nevíte jak na to a čím začít? Potřebujete poradit s organizací svatby, výběrem místa na obřad nebo zapůjčit dekorace? Kolik to bude stát? U nás najdete odpovědi na všechny Vaše otázky. We provide professional wedding planner services since 2004, including locations for ceremony and party, catering, photo & video, flowers and decoration. We are flexible, reliable and creative. We make your wedding dream come true.

Koordinace svatby od 1.500 Kč Svatba na klíč od 5.000 Kč www.easywedding.cz / tel. +420 604 376 909


Magdaléna Straková

kreativní svatební fotografie creative wedding photography www.photomls.cz

Žebříček a fotosoutěž top světových svatebních fotografů Fearless Photographers uvádí v současnosti (7/13) Magdalénu Strakovou jako nejlepší fotografku v České a Slovenské republice. According to Fearless Photographers, home of the best wedding photography in the world, Magdalena Strakova is currently (as of 7/13) the leading photographer of both Czech and Slovak Republic.


Prožijte svůj svatební den na zámku

Potštejn

Nabízíme Vám:

~ Svatební obřady v historických prostorách zámku nebo v růžové zahradě pod širým nebem ~ ~ Církevní sňatky v zámecké kapli ~ ~ Fotografování v komnatách zámku v ceně svatebního obřadu ~ ~ Svatební noc v novomanželském zámeckém apartmá ~ ~ Služby svatebního koordinátora ~ ~ Speciální interiérové prohlídky zámku jen pro svatební hosty ~ ~ Hudební doprovod v ceně obřadu ~ ~ Možnost občerstvení v zámecké cukrárně ~ ~ Svatební hostiny na zámku Potštejn ~ ~ Zámecký hotel pro svatební hosty ~ ~ Projížďky kočárem ~ ~ Zprostředkování služeb kadeřnice, vizážistky, manikérky i profesionálního fotografa ~ ~ Nabízíme kompletní svatební servis, od strojení nevěsty po první svatební noc ~ Kateřina Skalická, zámek Potštejn Jarníkova 1, 517 43 Potštejn tel: 494 546 064, mob.: 728 939 028 email: zamekpotstejn@zamekpotstejn.cz, web: www.zamekpotstejn.cz


Tip 6

Nejkrásnějších měst Itálie Hledat krásu v Itálii je jako hledat dříví v lese. Je prostě všude kolem vás. Italové si prostě potrpí na styl a to je v Itálii vidět. Italské umění, architektura, design, auta, i móda jsou prakticky synonymem krásy. Lehčí by proto bylo patrně hledat šest míst, která jsou nevzhledná, škaredá ba přímo hnusná. Přesto jsme se pokusili vybrat města, která nad italským, tradičně vysokým standardem ještě o něco vyčnívají. A pokud náhodou stále někdo váhá, jakým způsobem pojmout svatební cestu, když neholduje neustálému válení na pláži, pak projet Itálii je ten nejlepší nápad, jaký kdy měl. Jako dopravní prostředek samozřejmě nepřichází v úvahu nic jiného než sportovní kabriolet italské výroby. Pakliže se jeden takový jakýmsi zvráceným řízením osudu ještě neobjevil ve vaší garáži, je nejvyšší čas nenápadně naznačit svému bohatému strýčkovi, co že by byl ten pravý svatební dar, který by vám nebývale usnadnil nelehký vstup do společné cesty životem. Pak již jen stačí vyleštit vzpínajícího se koně na červené kapotě, stáhnout střechu, odstranit rachtající plechovky, které zlomyslní kamarádi přivázali na přítlačné křídlo a andiamo. Jakým směrem vyrazíte je celkem jedno, protože všechny cesty vedou do Říma a spolehnout se můžete na navigaci lásky.

86

Marriage Guide


l Text: ing. Filip Uhlíř l Foto: Archiv redakce MG

Seeking beauty in Italy is similar to looking for wood in a forest. It’s all around you. Italians just have a liking for style, which is really obvious in their country. Italian art, architecture, design, cars as well as fashion are synonyms for beauty. Therefore it would be easier to look for six venues that are unattractive, ugly or even disgusting. Nevertheless, we gave it a try and picked out cities that are little bit more special than the traditionally high Italian standard. In case someone still hesitates, how to organise a honeymoon where one does not indulge in lying on a beach, than to travel across Italy is the best idea that comes to mind. Nothing other than a sporty cabriolet of Italian brand can be taken into consideration as a means of transportation. In case such a car does not park in your garage probably due to strange quirk of fate, it’s the highest time to indicate discreetly to your wealthy uncle it would be the right wedding gift which would make your entry into common life easier. Then you need only to polish the horse rising up on the red bonnet, pull down the roof, give away noisy tins your bad minded friends tied to a pressure wing, and andiamo. No matter which way you choose because all ways lead to Roma and you can count on the navigation of love, of course.

Most Beautiful Cities in Italy podzim – autumn

87


1.

88

Pisa

Přestože název města a mnohé obaly slavné rozvážené pizzy k tomu mohou svádět, Pisa není místem, kde by byla vynalezena pizza. Ta v podobě, jak ji známe dnes, vznikla kdesi v okolí Neapole a za její finální verzi vděčíme Kryštofu Columbovi, který do Evropy dovezl doposud neznámá rajčata. To však neznamená, že byste měli nepříliš objemný kufr vašeho sportovního vozu zaplnit chleby s paštikou. Italská kuchyně je prostě eccellente, ať jste kdekoli, Pisu nevyjímaje. Toto středně velké město v Toskánsku na pobřeží Ligurského moře proslavilo především slavné Piazza dei Miracoli, neboli náměstí zázraků. A když na toto rozlehlé náměstí vstoupíte, bude vám připadat skutečně zázračné. Ve starobylém městě se najednou rozprostře pohled na románské monumenty, které jakoby spadly z jiného světa. Tím nejznámějším je samozřejmě proslulá šikmá věž. Pisa byla ve Marriage Guide

12. století jedním z nejbohatších italských přístavů a teprve pohromy v podobě zanášení místního přístavu bahnem a prohra v námořní bitvě s největším konkurentem z Janova zapříčinila pokles jejího významu. Do té doby se však kupci z Pisy doslova topili v penězích a své bohatství hodlali dát také patřičně najevo. Jedním z jejích nejambicióznějších plánů byla stavba nejvyšší zvonice na světě. Podobně jako v biblickém Babylonu se však tento smělý plán poněkud zvrtl. Nebo lépe řečeno dostal na šikmou plochu. Mělké základy a nestabilní jílovité podloží není nic, co by šlo dvakrát dohromady, takže již po pár letech stavby bylo místním jasné, že architekt s nimi nehraje úplně narovinu. Lajdácký stavitel se to snažil napravit speciálním zpevněním základů na jedné straně, ale svou snahu, jak víme dnes, poněkud přehnal. Při dostavbě třetího patra už totiž bylo patrné, že se věž naklání zase na druhou stranu. To však

nebylo nic, co by obyvatele Pisy odradilo a stavělo se dál, přičemž každé další patro mělo vyrovnávat těžiště věže, ale celkový počet pater se nakonec zastavil na pouhých šesti. Náklony věže se v průběhu věků ještě mnohokrát změnily, nejvíce v průběhu 20. století, kdy byl náklon již tak strmý, že muselo dojít k záchranným pracím, po nichž se věž významně napřímila. Na náměstí najdete také slavný dóm, jenž je jednou z největších románských bazilik na světě, a celou trojici završuje baptisterium. V Pise byla již ve středověku založena jedna z vůbec nejstarších univerzit a bádal na ní i Galileo Galilei, který právě při pouštění kamínků z šikmé věže ověřoval některé ze svých fyzikálních zákonů. Pisa je univerzitním městem dodnes a až polovina obyvatel jsou právě studenti, což ve školním roce znamená velmi rušný noční život. Ale pokud jste spíše na klidnější zábavu, můžete navštívit nejstarší evropskou botanickou zahradu.


Although the city’s name and several boxes filled with famous pizza could suggest so, Pisa isn’t the place where pizza was invented. The form we know today originates somewhere in the surroundings of Naples and for its final version are we grateful to Christophe Columbus who brought unknown, for that time tomatoes to Europe. But it doesn’t mean you should fill your small trunk of sport car with bread and paste. Italian cuisine is eccellente wherever you are and Pisa isn’t any exception. This middle city in Tuscany, situated on the coast of Ligurian Sea, was made famous primarily because of the well-known Piazza dei Miracoli, which means Square of Miracles. Entering this vast square, it will appear really miraculous to you. In the ancient town, the view of Romanesque monuments looking like something from another world opens before your eyes. The most famous is the Leaning Tower, of course. In the 12th century, Pisa was one

of the richest Italian harbours until the fouling the local harbour with mud, and losses in battle against the great rival Genoa caused the decrease of its importance. But until then, merchants in Pisa were rolling in money and intended to manifest properly their wealth. The most ambitious of their plans was to build the highest bell tower in the world. Similarly to biblical Babylon, this courageous plan went awry. Or better to say it went downhill. Shallow foundations and an unstable clayish bedrock weren’t ideal conditions, therefore it was clear to local people after a few years that the architect didn’t play a fair game. The sloppy builder tried to right wrongs with a special strengthening of foundations on one side, but, as we know today, he exaggerated his effort. Finishing the 3rd floor it was clear the tower was leaning to the other side. But this wasn’t something that would have discouraged Pisa’s residents and the building went on, where

each following floor might have balanced the tower’s centre, the overall number of floors was unfortunately stopped only at six. The towers’ inclinations were changing many times during the years, the most remarkable change was taking place during the 20th century when the inclination was so steep that rescue works were necessary, and after that the tower straightened up. At the square, there is also a famous dome which belongs to largest Romanesque basilicas in the world. The third sight is a baptistery. Already in the Middle Ages, one of the oldest universities was established in Pisa, where even Galileo Galilee explored. It was he who let down little stones out of the tower to verify some of his physical principles. Pisa is a university city, which means that there is very lively night life during the school year. But in case you prefer rather a gentler and calmer entertainment, you can lead your steps to the oldest European botanic garden.

podzim – autumn

89


2.

Milano

Řím je bezpochyby městem měst, na které je hrdý každý Ital, ale pokud se někde na severu zeptáte, co že je jejich skutečnou metropolí, odpoví vám jednoznačně, že Milán. Ostatně v Lombardii velmi populární strana Liga severu již dlouho propaguje odtržení severní části Itálie s hlavním městem právě v Miláně. Že by to pro Italy nebylo ničím novým, potvrzuje letmý pohled do historie. Milán byl od roku 293 hlavním městem západní Římské říše, za hlavní město italského království ho prohlásil i Napoleon ihned poté, co se zde nechal korunovat Italským králem. Milán stál také v čele sjednocování Itálie a právě tady založil Benito Mussolini fašistické hnutí a podnikl pochod na Řím. Že bylo pro něj toto město přímo osudové, dokazuje to, že právě tady byl také dopaden a oběšen. Jednoduše Milán psal italské dějiny. Není proto překvapením, že je toto velkoměsto centrem průmyslu i financí a řadí se k jedněm z nejvyspělejších regionů celé Evropy. Tím prvním, co se však

90

Marriage Guide

snad každému vybaví, když se řekne Milán, je město módy. Pakliže tou nejuznávanější osobou v Římě je papež, pak v Miláně jsou to fotbalisté a módní návrháři. Rozhodně zapomeòte na oblíbený český výstřelek v podobě ponožek pyšně křičících do světa z gumových sandálů: „Móda mě nezajímá.“ S takovýmto přístupem tady zkrátka nepochodíte. A nedej bože abyste si vzali ponožky do v Itálii tak oblíbených mokasínů. Pokud by vás ve zbytku Itálie za tento módní zločin čekala maximálně křiklavá gestikulace a zvolání „Porko dio,“ pak v Miláně vás v lepším případě vyhostí z města a v tom horším umlátí stylovou polobotkou k smrti. Na druhou stranu, pokud přijedete do Milána v době, kdy se zde dvakrát do roka koná legendární Milan Fashion Week, budete se mít na co koukat a to nemusíte být ani na pečlivě vybíraném seznamu hostů na velkolepé módní přehlídky. Obyvatelé Milána i další návštěvníci totiž tuto událost berou jako módní happening a molem

se pro ně stává doslova každá ulička. Po vyslovení názvů módních domů Valentino, Gucci, Versace, Prada, Armani a Dolce & Gabbana, které zde sídlí, snad není potřeba k módě nic dodávat. Kde je nabídka, musí být ovšem i poptávka. A z toho důvodu se člověk skoro až zdráhá doporučit návštěvu Milána jakémukoli novomanželovi bez zlaté kreditní karty, který má s sebou svou drahou polovičku a jen špetku soudnosti. Dokonce i jedna z nejslavnějších milánských památek, galerie Viktora Emanuela druhého, je galerií nákupní a přilehlá čtvrť, které se přezdívá čtyřúhelník módy, se může snadno stát osudovou pastí pro shopaholičku se slabou vůlí, která se ovšem skrývá prakticky v každé ženě. Lepší tak bude navštívit spíše tradiční pamětihodnosti jako velkolepý gotický dóm nebo kostel Santa Maria delle Grazie s kultovní freskou Leonarda da Vinciho. Nezapomenutelný zážitek pak samozřejmě znamenají návštěvy místní La Scaly nebo zápasů fotbalových gigantů AC a Interu.


Roma is undoubtedly the city of cities, which every Italian is proud of, but in case you ask someone in the north what they consider their real metropolis, they definitely will answer Milan. After all, very popular Lombard party Lega Nord campaigned long ago to separate the northern part of Italy and establish the capital city at Milan. The fact that it wouldn’t be anything new for Italians can be proved by a fleeting glance to history. Milan was the capital city of the western Roman Empire from 293, and even Napoleon declared the city to be the capital of the Italian Kingdom after being crowned Italian King. Milan was in the vanguard for unification of Italy, and it was nowhere but here that Benito Mussolini established the fascistic movement and made his march to Rome. He was caught as well as hung there, which is a proof the city was really fatal to him. Purely and simply, Milan determined history. Therefore it’s no wonder that this metropolis became the centre of industry and finance, and is numbered among the most developed regions of all Europe. The first thing that comes to one’s mind when describing Milan is the city of fashion. If the Pope is the most respectable person of Rome, than in Milan

it’s definitely football players and fashion designers. Absolutely forget about the famous Czech fashion fad in the form of socks in rubber sandals screaming: “I don’t care about fashion.” You don’t find success with such an attitude. And God forbid wearing socks in famous Italian moccasins. Due to this fashion fad people of the rest of Italy would at the best gesticulate and cry out “porko dio”, whereas in Milano you would be probably be expelled from the city in the kinder case, or beaten to death by a stylish low shoe in the worst case. On the other hand, visiting Milan during the legendary Milan Fashion Week, which takes place twice a year, you have something to observe without being on the carefully selected list of guests for magnificent fashion show. Milano’s citizens as well as guests consider this event fashion happening where a catwalk is literally every street. After telling names of fashion houses such as Valentino, Gucci, Versace, Prada, Armani and Dolce & Gabana, which are located here, it’s not necessary to add anything. Where there’s a supply, there must be a demand as well. And that’s the reason why one is loath to recommend a visit to Milan to any bridegroom who doesn’t own a golden

credit card, has her beloved better half with almost no circumspection. Even one of the most famous sights of Milan, the Galleria Vittorio Emmanuelle II, is a shopping mall, and the adjacent quarter, which is nicknamed the quadrangle of fashion, can be easily a fatal trap for a shopaholic with weak will, which is hidden almost in every woman. Therefore it would be better to visit traditional sights, such as magnificent Gothic dome or the church Santa Maria delle Gracie with cult fresco by Leonardo da Vinci. Unforgettable experience must be to visit local La Scala or the meeting of football gigant AC and Inter, of course.

podzim – autumn

91


Toto město je tou nejtypičtější ukázkou nádherného přímořského letoviska. Starobylé klasicistní i secesní hotely z přelomu 19. a 20. století se tyčí nad neapolským zálivem jako pohádkové zjevení. Pro Sorrento je typická především sytá barevná scenerie, kterou rozehrávají křiklavě omítnuté stavby ostře kontrastující s azurovým mořem v zálivu pod skalnatými výběžky na pobřeží. Scenerie neapolského zálivu, který mnozí označují za vůbec nejkrásnější v celé Itálii, lákala do Sorrenta již odpradávna. Že lákala je to pravé slovo, dokazuje to, že právě zde podle starořímské legendy měly sídlit bájné Sirény, které vábily místní mořeplavce k pobřeží, kde se roztříštily jejich lodě o skryté útesy. V antické mytologii to

3.

92

však nebyla dechberoucí krása sorrentského pobřeží, ale zpěv, co lákalo ubohé námořníky ke břehu. Jedinými hrdiny, kteří pak podle legend přežili tuto ďábelskou operu, byli argonauti na palubě s Orfeem, který byl evidentně lepší pěvec než krvežíznivé harpie, a Odysseus, který své posádce nechal zalít uši voskem. Bájní rekové však nebyli jedinými slavnými, kteří navštívili místní vody. V Sorrentu totiž často pobývala i taková jména jako Maxim Gorkij, Lord Byron, J. W. Goethe, W. Scott nebo Enrico Caruso a Luciano Pavarotti. To dokazuje, že jde o skutečně múzami políbené místo. Byl by samozřejmě hřích pobývat v místním zálivu a nenavštívit Neapol. Ostatně slavné rčení říká „vidět Neapol a zemřít.“ Toto přísloví

Sorrento

Marriage Guide

ovšem v souvislosti s řáděním cholery po nechvalně známé odpadní krizi nabylo poněkud jiný význam. Že pohled na magické pobřeží pod Vesuvem skrývá svá nebezpečí, vám pak víc než co jiného ukáže návštěva nedalekých Pompejí, které byly po výbuchu této sopky doslova pohřbeny v popelu. Nebyly však pohřbeny jen v popelu ale i v čase, což nám po pečlivé práci archeologů otvírá jedinečný pohled na život v době starověkého Římu. Například pro historiky naprosto šokující objevené množství erotických fresek a předmětů naprosto změnilo jejich pohled na to, co bylo hybnou silou Říma. A pro novomanželské páry je to jasná nápověda, co vše lze nalézt v Sorrentu.


This city is the most typical example of a wonderful seaside resort. Ancient hotels in Classicism and Art Nouveau style of the turn of the 19th and 20th century rise above the Gulf of Naples like a fairytale apparition. Sorrento is characterised by intense colourful scenery full of buildings with showy plasters that contrast strongly with the azure sea in the bay lying beneath stony spits of land at the seashore. Scenery of the Gulf of Naples, which is often described as the most gorgeous in all Italy, lured people to Sorrento from time immemorial. To lure is definitely the right term because the ancient Roman legend says it was here the mythical Sirens were located, who lured nearby sailors to shipwreck on the hidden rocky coast. According to the Antic

mythology it wasn’t the breath-taking beauty of the Sorrento coast but singing what lured poor sailors to the shore. The legend says the only heroes, who survived this devilish opera, were the Argonauts on board with Orpheus, who was obviously a better singer than bloodthirsty harpies, and Odysseus, who let his crew and himself pour wax over their ears. The mythical heroes weren’t the only ones who visited these waters. In Sorrento, there were staying very often names such as Maxim Gorkij, Lord Byron, J. W. Goethe, W. Scott, Enrico Caruso or Luciano Pavarotti. This proves that’s really a place kissed by muses. It would be sinful to stay only in the bay and not to visit Naples. After all, the famous saying runs “to see Naples and

die”. This saying, in connection with the ravages of cholera after the infamous garbage crisis, acquired a somewhat different meaning, of course. That the view of the magic shore under Vesuvius hides its dangers manifests you nothing, but a visit to nearby Pompeii which was literally buried in ash after the eruption of this volcano. It was buried not only in ash but also in time, which provides us with a wonderful view of life in the era of ancient Roma thanks to the careful work of archaeologists. E.g. for historians a shocking amount of discovered erotic frescos and objects completely changed their opinion on what was the impetus of events in Roma. For newlyweds it’s a clear hint that everything is possible to find in Sorrento.

podzim – autumn

93


4.

94

Siena

Siena je jedním z nejstarších měst, které podle legendy založil Senius, syn Rema, jednoho ze zakladatelů samotného Říma. Právě odtud také pochází znak města s vlčicí kojící slavná dvojčata. Své nejslavnější období však město zažilo v období vrcholného středověku a renesance, kdy byla Sienská republika největším konkurentem svého toskánského rivala, Florencie. Když byla v 16. století roztroušená Itálie pustošena vojsky španělského krále, spojili se s ním Medicejové a společnými silami Sienu po osmnáctiměsíčním obléhání dobyli. Vzhledem k tomu, že v té době bylo město navíc nebývale oslabeno hrozivou epidemií moru, nejedná se zrovna o historický příklad fair play, jako spíše ryzího Machiavelismu. Nikdo jiný, než tento florentský myslitel, by asi neodsouhlasil výrok, „peníze hledej za vším,“ více. A samozřejmě to byly peníze, které Marriage Guide

dlužil španělský král medicejským bankám, což vedlo k tomu, že Florencie se stala centrem Toskánska, zatímco Siena jen menším městem lokálního významu. Za tento fakt však mohou být dnešní Sieòané nebývale vděční. Jelikož od 16. století nedocházelo ve městě prakticky k žádným stavebním úpravám a Siena se jako jedno z mála italských měst vyhnulo bombardování za druhé světové války, jde o nejzachovalejší středověké město v celé Itálii. Celé město je prakticky stále uzavřené v obvodu středověkých hradeb a i Sieòané jsou na svůj starobylý původ patřičně hrdí. To si dvakrát do roka dokazují historickým dostihem Palio, jehož kořeny sahají také až středověku. Jde prakticky o festival, kdy je v ulicích Sieny neskutečně živo a přijet sem tedy jindy než 2. července nebo 16. srpna je podobný nesmysl, jako jet do Ria, když se

nepořádá karneval. V závodu mezi sebou soupeří reprezentanti jednotlivých čtvrtí města, jejichž prapory a erby nosí panoši. Samotní závodníci jsou pak profesionálně trénovaní žokejové, kterým se platí obrovské částky, a ničím neobvyklým nejsou ani úplatky nebo dohody mezi závodníky. Kůò je losován v předstihu, aby mu mohli dát ve stájích jednotlivých čtvrtí patřičnou péči. Nakonec vypukne samotné Palio přímo na slavném čtvercovém náměstí Piazza del Campo, kterému vévodí středověká radnice a oblouk, kterým musí jezdci projet. Že závod je skutečně na ostří nože, dokazuje pohled na ostré rohy náměstí, kde se zatáčí, i na dlažbu na náměstí, po které koně pádí v šílených rychlostech. Ostatně co dělat tu měl James Bond při akční honičce v dílu Quantum of Solace. Sienu a obzvlášť Polio si ovšem užijete doopravdy jedině naživo.


Siena belongs among the oldest cities that were according to a legend founded by Senius, son of Romus, who was one of the founders of Roma. From there originates the town’s emblem with a shewolf suckling the famous twin brothers. The most significant era of this town took place in the high Middle Ages and Renaissance, when the Republic of Siena was the biggest rival of the Tuscany city – Florence. In the 16th century, when Italy was devastated by the army of the Spanish King, the Medici joined him and collaboratively conquered Siena after an 18 month long siege. In view of the fact that in that era the town was weakened due to a dangerous plague epidemic, it isn’t an historical example of fair play but Machiavellism. Nobody but this Florentine thinker would agree with the statement “look for money behind everything”. Of course,

it was money that the Spanish King owed to Medici banks, which led to Florence becoming the centre of Tuscany, whereas Siena was only a smaller town of local importance. But this is exactly what contemporary citizens of Siena can be grateful for. Because in the 16th century, there were almost no building projects in the city and Siena, as one of not many towns, wasn’t affected by bombing during WWII, and therefore it counts itself among the most well-preserved mediaeval towns in all Italy. The whole city is practically enclosed within the mediaeval walls, and Siena people are properly proud of their ancient origin. They manifest that twice a year by the historical race Palio, which originates in the Middle Ages as well. It’s a festival during which Siena’s streets are really lively. To come here at another time other than July 2 or August 16 is

similar nonsense like going to Rio when the carnival isn’t taking place. Representatives of particular city’s quarters accompanied by esquires who carry their flags and arms compete with each other in the race. The racers themselves are professionally trained jockeys who are paid huge amounts, and bribes and agreements among jockeys are no exceptions. In the end, the Palio itself takes place at the famous squared Plazza del Campo with the dominating city hall and arch through which the riders must pass. That the race is really on a knife edge proves the view of square’s corners, where the racers turn and the pavement on which the horses rush at terrible speed. After all, even for James Bond during an action chase in Quantum of Solace it was really demanding. Siena and Polio is just necessary to enjoy live.

podzim – autumn

95


5.

96

Apulia

Dalším tipem na projetí Itálie tentokrát není jen jedno město, ale spoustu městeček v oblasti zvané Apulie. Tento geografický „podpatek italské kozačky“ je turismem i civilizací prakticky nedotčené místo. Nikde jinde se nehodí víc hledat zapomenuté liduprázdné pláže, kde se můžete koupat klidně nazí. V této části Itálie se jakoby zastavil čas. V malých vesničkách s typickými vápennými domky stále ještě uvidíte procesí, která jdou k jakémusi poutnímu místu nebo v neděli do kostela na mši. Cokoli budete potřebovat, musíte vyřídit ráno nebo večer, protože siesta je opravdovou mantrou místních horkých dnů. Na turistům přizpůsobená letoviska, kde je otevřeno takřka nonstop a bez problémů se domluvíte anglicky, můžete zapomenout. Tady vládne Marriage Guide

italština. Pokud jste ale jen trochu komunikativní a máte smysl pro gesta, nenarazíte na Itala, který by se vám nesnažil cokoli ochotně vysvětlit. Jednou z místních nejznámějších vesniček je Alberobello. Toto město vyniká především záplavou bíle omítnutých staveb s báòovitou střechou. Věřte nebo ne, ale stavbu těchto roztomilých domků zvaných trulli má na svědomí tehdejší daòový systém. Ten určoval speciální daò z městské zástavby, a tak byly domky budovány speciální metodou bez malty, aby mohly být narychlo rozebírány jejich střechy, kdykoli přijede královský výběrčí daní. Mít takto nejistou střechu nad hlavou se samozřejmě zrovna nezamlouvala místním obyvatelům. Ti nejodvážnější se tak vydali s prosbou přímo ke králi a ten v roce 1797 tuto obec od

daòové povinnosti osvobodil. Od té doby zde tyto prazvláštní stavení zůstala a malty při tom ani nebylo zapotřebí. Největším střediskem celé Apulie je pak Bari. To, že toto město s 400 tisíci obyvatel je po Neapoli druhým největším v celé jižní Itálii, svědčí o tom, jak zemědělsky založená celá oblast na jih od Říma. V Bari vás zaujme jednoznačně především staré město se stavbami až z 12. století. Ty jsou, nebo lépe řečeno nejsou uspořádány do změti úzkých křivolakých uliček, které končí už na útesu vypínajícím se nad místním temně modrým mořem. Tento pohled jistě stojí za vidění i přes to, že Bari má pověst doupěte jihoitalského zločinu a neřesti. Pohled na noční krásy města je tak spíše jen pro odvážné.


Another tip on travelling through Italy isn’t only a city but many towns in the region called Apulia. This geographic high heel on the boot of Italy is practically untouched by tourism as well as civilisation. Nowhere but here it’s proper to look for forgotten lonely beaches, where you can swim even naked. In this part of Italy, it seems that time has stopped. In small villages with typical lime houses, it’s possible to meet parade walking to a place of pilgrimage or a church to Sunday’s Mass. Whatever you need, you must arrange in the morning or evening, because siesta is really king of mantra of local hot days. Forget about resorts adjusted to tourists with nonstop opening hours without having problems to make yourself understood in English. Here rules Italian. In

case you are at least a little bit communicative and have sense for gestures, than you meet only Italians who are willing to explain you whatever. One of the most famous villages is Alberobello. This town is significant primarily for its mass of white plastered buildings with cupola roof. Believe or not, the building of those lovely houses called trulli were caused by the tax system. It determined a special tax for town buildings, therefore the houses were constructed in a special method without using mortar to be able to deconstruct their roofs in a hurry, whenever the royal tax collector came. To have such an uncertain roof over one’s head appealed not to local people, of course. The most courageous ones set out directly to the king who exempted this town from tax

duty in 1797. Since then, these strange houses were left there without need of mortar. The largest centre of the entire Apulia is Bari. The fact, that this town with 400 thousand citizens is after Naples the second largest in southern Italy, testifies how agriculturally is based the whole region situated to the south of Roma. In Bari, primarily the old town with buildings of the 12th century catches your eye. They are, or better to say are not, arranged in a snarl of tiny tortuous streets that end at the cliff rising above the local dark blue sea. This view is worth it to experience even despite the fact that Bari has the reputation of a hideout for south Italian crime and vice. A view of city’s night beauties is therefore only for the brave ones.

podzim – autumn

97


6.

98

Verona

Kde jinde by měl zakončit novomanželský pár cestování po Itálii než ve městě do kterého král dramatu, William Shakespeare, umístil největší milostný příběh všech dob. Verona je tak již neodmyslitelně především městem Monteků a Kapuletů. A v domě, který Kapuletům kdysi skutečně patřil, tak můžeme dodnes obdivovat Juliin balkón, pod nímž byl údajně pronesen ikonický monolog, který dal teprve ten pravý význam slovu romantika. Každému čerstvě ženatému muži se před návštěvou tohoto místa vřele doporučuje připravit si nějakou láskyplnou větičku, kterou zde pronese své milované. Se slovy: „Hm, balkon jako každej jinej. Nevím, s čím tu všichni dělaj takový cavyky,“ si Marriage Guide

rozhodně neříkáte o klidný návrat ze svatební cesty. Opravdoví mistři svého řemesla zvaného vztah pak v těchto situacích nasazují terapii šokem a jen tak mezi řečí o Shakespearovi utrousí: „Myslím, že tvůj otec musel být zloděj.“ Když se jeho žena rozzuřeně zeptá, jak to jako myslí, s klidem se na ni dlouze podívá a řekne: „Protože ukradl dvě nejkrásnější hvězdy z oblohy a vložil je do tvých očí.“ Když nic jiného, tak tento pokus o romantiku vyvolá zaručeně úsměv. Tato taktika má samozřejmě své slabiny, pokud jste již své ženě v Milánu zakoupili obří sluneční brýle Gucci a‘la Victorie Beckham. V tomto případě situaci vyžehlí již jen růže zakoupená od všudypřítomných prodavačů a lístky

na večerní operu. Asi nejhodnotnější památkou města je totiž nebývale zachovalý římský amfiteátr, který je třetím největším na světě, a Verdiho opery, které se zde hrají pod otevřeným nočním nebem, jsou druhou nejproslulejší atrakcí města. Římské divadlo, gotický hrad, nebo Rajský dvůr jsou jen jedněmi z mnoha památek neskutečně zachovalého středověkého města, které svůj šarm krom Shakespeara odvozuje od typických načervenalých cihel, ze kterých je většina staveb postavena. A i když už vaše cesta po Itálii končí, musíte se vrátit zpátky k rodině a nesnášíte svoji tchýni, mějte na paměti, jak kvůli rodinným půtkám skončil právě místní nejslavnější pár.


Where else should a newlywed couple finish their journey through Italy, than in a city, where was set the greatest love story ever written by William Shakespeare, the king of drama. Verona is today the city of the Montague’s and Capulet’s. And in the house, which Capulet’s really owned, you can admire Juliet’s balcony, under which was supposedly given the iconic monologue and gave the real meaning to the word romance. To each freshly married man is recommended to prepare a sentence full of love in advance to recite there to his beloved. “Well, a balcony like any other. I have no idea, why people make a lot of fuss about it,” aren’t words through which you ask for a calm return from honeymoon. The real

masters of relationship branch use the therapy by shock in these situations and when talking about Shakespeare just throw in: “I think your father must have been a thief.” When his angry wife asks how does he mean it, he fix his eyes on her and says: “Because he had stolen two most beautiful stars from the sky and put them into your eyes.” When nothing else, than this attempt to produce romance must give rise to a smile. Of course, this tactics has its weakness in case you have already bought your wife large sunglasses Gucci a’la Victoria Beckham. In such case, only a rose bought from an omnipresent salesmen and tickets for an evening opera can help you. Probably the most significant town’s sight is the well

preserved Roman amphitheatre, which is actually the third largest in the world, and Verdi’s operas, which are performed here under the open night sky, are the second most renowned city’s attraction. The Roman theatre, Gothic castle, or Paradisal court are only a few examples of several sights of the unbelievably preserved mediaeval town, which derives its charm from not only Shakespeare but also the typical red bricks, which are the building material of the majority of local buildings. And when your journey through Italy finishes here and you must return to your family and can’t stand your mother-in-law, remember the fact, how the most famous local couple ended up because of family arguments.

podzim – autumn

99


Romantická svatba v barokním paláci v centru Prahy

Suite Hotel Pachtův Palác Prague

Romantic Wedding

at the Baroque Palace in the centre of Prague

Mamaison Suite Hotel Pachtuv Palace TEXT A FOTO: Mamaison

S našimi nepřekonatelnými službami a zkušenostmi se vaše vysněná svatba stane skutečností. Objevte jedno z nejvíce romantických míst v Praze – Mamaison Suite Hotelu Pachtův Palác. Náš hotel má jedinečnou polohu pro konání zásnubních večírků, svatebních obřadů, recepcí a líbánek. Nachází se jen pár kroků od Karlova mostu ve významném historickém barokním paláci, ze kterého jsou dech beroucí výhledy na Vltavu a Pražský hrad. Hotel má dvě nádvoří, která poskytnou klidné a romantické prostředí pro váš kouzelný den. Náš tým vám rád pomůže uskutečnit vaše svatební plány, doporučí a zařídí možnou květinovou výzdobu, svatební dekoraci, pomůže vybrat a zařídit hudbu a cokoliv dalšího, co byste si pro svůj obřad a recepci mohli přát. Svatební apartmá, které již svou historií navozuje atmosféru romantiky, bude vyzdobeno speciálně pro vaše líbánky. Součástí hotelu je i restaurace Amade, která vám připraví výborné svatební menu včetně okouzlujícího svatebního dortu přesně dle vašeho přání. Vyzkoušejte náš překrásný hotel a my učiníme váš svatební den nezapomenutelným. Make the wedding of your dreams come true in the heart of Prague with our amazing services and experience. You will discover one of Prague’s most romantic venues at Mamaison Suite Hotel Pachtuv Palace. Our hotel is the perfect location for engagement parties, wedding ceremonies, receptions and honeymoons. It is ideally located a few steps from Charles Bridge in a historically renowned Baroque palace, offering breath-taking views of the Vltava River and Prague Castle. The hotel contains two courtyards, creating a peaceful and intimate setting for your magical day. Our team will happily assist and accommodate your wedding plans by recommending and arranging florists, sourcing wedding decorations, finding music options and arranging a nything else you desire for your ceremony and reception. Your wedding suite will be given the honeymoon treatment, adding to the romance that our historical atmosphere provides. The contemporary Amade Restaurant is located inside of our hotel. The staff there will elegantly prepare a delicious wedding menu, along with a charming wedding cake, according to your wishes. Come and experience our incredible hotel, and help us make your wedding day unforgettable.

www.mamaison.com


Foto: Cosmopolites’ wedding


Eva a Chris

Text a foto: Andrea Hanušová, Exclusive Weddings in Prague

letní svatba

slovensko-americká

summer wedding

Slovakian – United States 102

Marriage Guide


Eva Chris

Real Weddings

Eva Chris

Eva je krásná dáma pùvodem ze Slovenska, která již øadu let žije v USA. Tam také potkala Chrise, jejího manžela. Sice se již vzali v roce 2012, ale jelikož to byl jen malý soukromý obøad, rozhodli se pokraèovat v oslavách dále…

Eva, beautiful women from Slovakia, has been living for many years in the USA now. There she also met Chris, her husband. They got married there already back in 2012, but since it was just a small private ceremony, they planned to continue and celebrate more… podzim – autumn

103


E

va a Chris chtěli, aby jejich svatba byla událost pro nejužší rodinu a přátele, ale přesto aby si užili legrace. Vybrali si Prahu z toho důvodu, že zde již několikrát byli a vždy byli fascinováni její krásou. Je to tak romantické a perfektní místo pro svatbu. Jelikož je Eva ze Slovenska, Praha byla ideální lokalitou jak její rodinu, tak pro hosty z USA, aby se zde setkali a společně slavili . Eva řekla: „Výběr lokality byl však zdaleka těžší. Je zde tolik krásných zahrad, hotelů a zámků. Bohužel vzhledem k našemu pracovnímu vytížení jsme nemohli přiletět do Prahy a osobně si vybrat místo pro obřad a hostinu. Takže jsme si našli agenturu, která má spoustu zkušeností s plánováním a organizací, aby nám se vším pomohla. To bylo rozhodně nejlepší rozhodnutí, jaké jsme učinili a opravdu velmi doporučujeme mít lokální agenturu komukoliv, kdo plánuje svatbu v zahraničí. Sestra Evy žije také v České Republice, takže alespoň ona přijela do Prahy společně s manželem, aby si prohlédla lokalitu a ujistila sestru, že je v nejlepších rukou :-) Po dlouhém roce plánování, skypových hovorů a stovkách emailů byli oba velice natěšeni na to, až vše uvidí ve skutečnosti. Samozřejmě se nemohli dočkat toho, až uvidí jejich místo, hotel The Augustine. Eva si stále pamatuje jak byla nervozní v den, kdy tam měli přijít. Jakmile tam byli, byla Eva ještě více nadšená z celé svatby. Místo bylo překrásné. Personál velice přátelský a přesně jak si přáli, místo bylo velice intimní. Menší hotel poblíž Pražského hradu s bohatou historií již od 13. století. Skládá se z několika budov obklopujících kostel Sv. Tomáše a klášter. Několik mnichů dokonce stále v klášteře žije. Ve sklepích hotelu je unikátní pivnice a Svatotomášské pivo bylo podáváno i během recepce. Noc před svatbou se všichni hosté sešli v Lokále na pár piv a dobré české jídlo Před večeří si pár ještě s nejbližší rodinou a přáteli užil zkoušku obřadu, který byl jen symbolický, díky tomu, že civilní již měli za sebou.

104

Marriage Guide


Eva Chris

E

va and Chris wanted their wedding to be an intimate family and close friends affair, but still wanted it to be fun. They chose Prague in Czech Republic for their wedding because they have visited this city a few times before and were always fascinated by its beauty. It's so romantic and perfect for a wedding. Since Eva is originally from Slovakia, a neighboring country to Czech Republic, Prague was a great location for her family and the guests coming from the United States to meet and celebrate together. Eva said: Choosing our venue was a lot harder though. There's so many beautiful gardens, hotels, and castles to choose from. Unfortunately, due to our busy schedules we were unable to travel to Prague and see venues in person before the wedding. So we chose a wedding agency that has a lot of experience planning weddings in Prague to help us make all the arrangements. This was unbeatably one of the best decisions we've made and we highly recommend to have a local wedding planner to anyone planning a destination wedding. Sister of Eva lives also in the Czech Republic, so at least she managed to come to Prague together with her husband to see the venue and inform her sister, that she is in best hands only :-) After a year of long-distance planning, skyping and hundreds of emails they were both very anxious to see it all together when we arrived in Prague. Most importantly, they could not wait to see their venue, the Augustine Hotel. Eva stil remembers how nervous she was the day they went to see it. Once they got there she was both relived and even more excited for the wedding. The venue was beautiful. The staff was very friendly and it felt intimate just as we wished. The small hotel near the Prague Castle has a rich history dating back to the 13th century. It consists of seven buildings surrounding the Saint Thomas Church and Monastery. Few practicing friars still live in an adjoining quarter. Underneath the hotel is a small brewery making the the Saint Thomas beer which was served at their reception. The night before everyone met at Lokal for a few beers and good czech food. Before this dinner couple and closest family and friends enjoyed rehearsal at the hotel. The ceremony was only symbolic, since they got married already. podzim – autumn

105


E Elegantní koncept sestával z arvy lé, krémové, světle oskvové, ůžové, ořicové a světle zelené/ šedé, z květin yly použity ůže David Austin, jiřiny (také na dou) a hoenzie.

106

Marriage Guide

va je velice krásná a má vytříbený vkus, takže zajištění květin a design bylo velkým potěšením pro floristku a svatební agenturu. Mnoho věcí bylo posláno do Prahy z USA, jako například dekorace dezertního baru, zasedací pořádek či holubice na dort. Elegantní koncept sestával z barvy bílé, krémové, světle broskvové, růžové, skořicové a světle zelené/šedé, z květin byly použity růže David Austin, jiřiny (také na dortu) a hortenzie. Obřad v zahradě nepotřeboval mnoho dekorací, takže byly jen použity vysoké podstavce s vázami s nevěstiným závojem a mnoho skleněných váz různých velikostí a výšek. Jelikož hotelové židle neladily s konceptem, byly použity dřevěné bílé žide v zahradním stylu, jak na obřad, tak i na hostinu. Pro oddělení arkád od restaurace byly dovezen vysoké vázy se stromečky, což přispělo k vytvoření romantické atmosféry. Jelikož hotel má pouze bílé ubrusy, nechal se užít dlouhý runner v barvě pískové. Vypadal velice dobře v kombinaci se zlatými proužky na bílých talířích.

Grafické studio pak vytvořilo další tiskoviny – cedulky na dezertní stůl, čísla na stoly, jmenovky a menu. Každý host také dostal jako dárek malou lahvičku tradičního Bohemia sektu, ovázanou stuhou a s brčkem. Eva nechtěl mít klasickou knihu přání na podpis, takže hosté mohli podepsat magnum lahev k jejich prvnímu výročí.


E

va is very beautiful and has a refined taste, so flowers and design was a big pleasure for florist and wedding planner. Many of the things were delivered to Prague from the US, like decor for sweet bar, seating plan and little svans for the cake. The elegant concept did consist from white, cream, peach, pink, cinnemon and light green/grey tones, from flowers were used David Austin roses, dahlias (were used also no the cake) and hydrangeas. Ceremony in the garden didn´t need much decor, so we only used tall pedestals with baby breath and many glass lanterns in different sizes and heights. Because hotel chairs didn´t go well with the theme, garden style white chairs were used for both ceremony and reception. To separate the arcades from the restaurant were used a few high pots with trees, which created very romantic atmosphere. Since hotel has only white tableclothes, sand colour runner was tailored on the long table. It looked really well together with golden stripe on the white plates. Graphic design studio arranged also signs for sweet bar, numbers for tables, menu cards and name tags. Each guest received as a little thank you small bottle of traditional Bohemia sparkling wine, wrapped with ribbon and straw. Eva didn´t want to use the traditional guests book, so guests could sign the magnum bottles of champagne, for their first anniversary.

The elegant concept did consist from white, cream, peach, pink, cinnemon and light green/grey tones, from flowers were used David Austin roses, dahlias (were used also no the cake) and hydrangeas

podzim – autumn

107


J

elikož svatba byla v České Republice, Eva chtěla mít tradiční české dezerty místo mini dortů či cake pops, takže hosté si pochutnávali na malých kremrolích či jablečném štrůdlu.

Symbolický svatební obřad se konal v malé Sundial garden, následován cocktailem. Eva a Chris odjeli na společné fotografování k blízkému Karlovu mostu, Vltavě a Valdštejnské zahradě. Večeře poté byla podávána v arkádách hotelu a po ní následoval první tanec od Michaela Buble - "Can't help falling in love" pod nádherným stropem Litchfield baru, zdobeným barokními freskami. I když na svatbě bylo jen něco málo přes 30 hostů, užili si dost zábavy na tanečním parketu. DJ byl vážně skvělý a udržel všechny na parketu. Pro Evu a Chrise malá svatba byla zcela perfektní a oni věděli, že jsou obklopeni jejich milovanými rodinami a přáteli a mohli se s každým pobavit. Toto pro ně mělo opravdový význam a bylo tím nejhezším z celé svatby.

108

Marriage Guide


S

ince the wedding was held in the Czech Republic, Eva asked for traditional czech desserts for sweet bar, instead of minicakes or cake pops. Guests could then enjoy little kremrole or apple pie (strudl). The symbolic ceremony took place in an intimately enclosed Sundial garden, followed by a cocktail reception. Eva and Chris went to take pictures by the nearby Charles bridge and Vltava river and in the Wallenstein garden. The dinner took place in cloistered arcades and was followed by their first dance to Michael Buble's "Can't help falling in love" underneath a Baroque fresco ceiling of the Litchfield bar. Even though they only had little bit over 30 guests, they had lots of fun on the dance floor. DJ really did a great job at keeping them dancing. For Eva and Chris a small wedding worked out great and they loved that they were surrounded by their dearest family and friends and had a chance to talk to everyone. This was something that felt true to them and was the most favorite thing about the wedding.

podzim – autumn

109


Tým snù Deam team Organizace a koordinace svatby / Wedding planning and coordination

Exclusive Weddings in Prague (www.exclusiveweddingsinprague.com) Wedding ceremony and reception

The Augustine (www.theaugustine.com)

Fotograf / Photo Stepan Vrzala Účes a líčení / Hair and make-up Kamila Simankova Květiny / Flowers Inspirito by Marketa Motlova Music over the ceremony and cocktail: Klarovo Kvarteto DJ – Jiri Brezina Transport minibuses: Sebatour Desserts for sweet bar: Erhartova cukrárna Rehearsal dinner: Lokal Wedding gown: Casablanca Couture Shoes: Betsey Johnson Earrings: Nina Bridal Engagement ring: Tiffany Groom´ suit, shirt, and tie: Calvin Klein Shoes: Cole Haan Seating chart: WhiteTulips, Etsy Sweet bar decorations: Etsy

110

Marriage Guide


Let Your Dreams Come True

M: +420 777 845 845

www.exclusiveweddingsinprague.com


An exceptional wedding

can only be in an exceptional location!

„Výjimeèná svatba

mùže být jen na výjimeèném místì!“

GreenYacht Hotel & Restaurant

112

U Libeňského mostu 1 (Rohanský ostrov), 180 00 Praha 8, Česká Republika Tel.: +420 270 004 150, Fax: +420 270 004 159, GSM: +420 608 175 008 info@greenYachthotel.com, www.greenYachthotel.com Marriage Guide


Původní loď byla postavena v roce 1979, ačkoli byla ukotvena v Hamburku, sloužila jako kulturní klub s kinem pro české námořníky. V roce 2004 prošla loď kompletní rekonstrukcí a o 4 roky později už stabilně kotvila na svém současném místě u Libeňského mostu. Rekonstrukce s sebou přinesla krom moderního designu i řadu technických možností, jak prostory na palubě  využít. 

The original ship was built in 1979, although it was anchored in Hamburg, served as a cultural club with cinema for Czech sailors. In 2004, the ship underwent a complete renovation and four years later, stably anchored to its present mooring at Libensky Bridge. Reconstruction brought a modern design along with a number of technical options how to enjoy the facilities aboard.

podzim – autumn

113


V současnosti  jachta  funguje  jako  velmi  příjemný  hotel  s  vlastní  restaurací  a  krásnými  prostory  jak  uvnitř  lodi, tak i na otevřené palubě. Toto spojení samo vybízí  k pořádání takových společenských akcí, jako jsou právě svatby, které lze uspořádat na palubě od začátku do konce, včetně obřadu, hostiny, večerní party a ubytování hostů, tedy vše na jednom místě, bez zbytečného  stresu z přesunu. Toto a možnost uspořádání obřadu na  horní otevřené terase s romantickým výhledem na řeku patří mezi největší výhody svatby na greenYacht.  The GreenYacht is currently accommodating very pleasant hotel with its own restaurant and other beautiful venues inside the ship, and on open decks for different functions. This is an ideal place for organizing social events such as weddings. Wedding can be organized on board from start to finish, including the ceremony, reception, evening party and accommodation for guests, that is “All in one place wedding”, without any stress of transport and rush. The possibility to organize a ceremony on the open terrace with scenic views of the river and Prague skyline is one of the greatest benefits of marriage aboard greenYacht.

114

Marriage Guide


Naše pozice zaručuje klid od ruchu velkoměsta s velmi dobrou dostupností do centra. Jako první člověka při pomyšlení na svatbu na lodi napadne svatba v námořnickém stylu, ale samozřejmě se greenYacht  dá využít jak pro klasické svatby, tak pro různá tematická  pojetí.  Snažíme  se,  aby  každá  svatba  byla  zážitkem  pro  naše  hosty,  ale  samozřejmě  i  my,  posádka greenYacht, z každé svatby čerpáme energii a  inspiraci  pro  pokračování  v  naší  činnosti.  Ať  už  se  jedná o velkou, či naopak menší svatbu čistě v rodinném kruhu, snažíme se každou pojmout originálně a  podle přání klientů. Díky možnosti ubytování přímo  na  lodi  jsme  mohli  uspořádat  i  velkou  mezinárodní  svatbu se svatebčany z celého světa, kteří s novomanželi strávili příjemný víkend v Praze. Mezi posledními čerstvými zážitky můžeme zmínit zejména  menší rodinnou svatbu, kdy si ale klientka přála, aby vše zůstalo do poslední chvíle v tajnosti, a krom ženicha nikdo z hostů nevěděl, že přichází na svatbu.  Snažíme se, aby každá svatba byla zážitkem pro naše  hosty,  ale  samozřejmě  i  my,  posádka  greenYacht,  z  každé  svatby  čerpáme  energii  a  inspiraci  pro  pokračování v naší činnosti. Location ensures peace from busy city but with very good accessibility to its centre. Wedding on a yacht awakes a wedding in sailor’s style, but of course greenYacht can be used for either traditional weddings or various thematic ones. We try to make every wedding an exceptional experience for our guests, but of course we draw energy and inspiration to continue our work. Whether it is a large or a smaller family wedding, we try to serve each individually and according to wishes of bride and groom. Thanks to the 33 hotel rooms right aboard we are able to accommodate large international wedding with guests from all around the world. Among the last fresh experiences we can mention in particular one smaller family wedding. Bride wanted everything to remain until the very last minute a secret, so except the groom and one of the guests nobody from those invited did know that they are coming to the wedding. We try to make every wedding grate experience for our guests, but of course the greenYacht crew also acquire new inspiration for future work.

podzim – autumn

115


Katalog

118 165 201 220 222

Podzim

Autumn

Šperky Jewelery

Svatební šaty Wedding Dress

Svatební služby Wedding services

Svatební oznámení Wedding announcement

Svatební vozy Wedding vehicles


List of Wedding products

podzim – autumn • KATALOG – CATALOGUE

117


Wedding Rings 118

Marriage Guide

31/B

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz


9/H

12/F5

Cena na doptání v showroomu

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

www.retofy.cz

13/E

16/I

18/1A

Cena na doptání v showroomu

Cena na doptání v showroomu

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

www.retofy.cz

www.retofy.cz

31/E black rhodium

31/F

Cena na doptání v showroomu

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

www.retofy.cz podzim – autumn • KATALOG – CATALOGUE

119


11/LK

42 Hk

Cena na doptání v showroomu

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

www.retofy.cz

17/BK

23/B

31 Tk3

Cena na doptání v showroomu

Cena na doptání v showroomu

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

www.retofy.cz

www.retofy.cz

120

Marriage Guide

30/A

31/KK

Cena na doptání v showroomu

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

www.retofy.cz


43 Dk

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

podzim – autumn • KATALOG – CATALOGUE

121 5


Photo by Jiří Štarha - www.jiristarha.cz

Osobitý šperk přímo pro Vás


Zlatnicví Janka Sokolovská 5/34, Praha 8 (Metro B/C - Florenc) Po - Pá: 8:30 - 19:00, So: 10:00 - 13:00 Tel: 222 313 527 Mobil: 603 207 707 E-mail: info@zlatnictvijanka.cz

zakázková výroba snubních a zásnubních prstenů ze zlata, stříbra, oceli a titanu možnost výroby z Vámi doneseného zlata velký výběr z našich vzorů opravy zlatých a stříbrných šperků velký výběr ze zásnubních prstenů prodej zlatých a stříbrných šperků výkup zlata prodej a opravy hodinek a nástěnných hodin

Při předložení této inzerce do 30.6.2014 sleva na objednávku prstenů 10%

www.zlatnictvijanka.cz


Šperkařský atelier


zásnubní prsteny

Love O36 Cena od 12 890,-

Love O37 Cena od 5330,-

128

Love 041 Cena od 15 800,Marriage Guide


Love 049 Cena od 5270,-

Love 051 Cena od 6290,-

Love 055 Cena od 14 990,-

Love 048 Cena od 5270,-

Love 035

Love 013

Cena od 4400,-

Cena od 5900,-

www.prsteny.cz podzim – autumn • KATALOG – CATALOGUE

129


snubnĂ­ prsteny

329/03 Cena od 21 250,-

331/03 Cena od 15 520,-

335/03 Cena od 12 270,-

130

334/03

330/03

Cena od 8920,-

Cena od 12 090,-

Marriage Guide


411/02 Cena od 17 950,-

www.prsteny.cz podzim – autumn • KATALOG – CATALOGUE

131


snubnĂ­ prsteny

401/02 Cena od 13 750,-

409/02 Cena od 13 150,-

311/03 Cena od 14 080,-

132

Marriage Guide

400/02

410/02

Cena od 14 290,-

Cena od 18 390,-


312/03 Cena od 27 230,-

www.prsteny.cz podzim – autumn • KATALOG – CATALOGUE

133


Ruční výroba zásnubních a snubních prstenů

Zlatnický Atelier Petr Pluhař Vodičkova 728/13, Praha 1-Nové Město 110 00 1. patro (zastávka tramvaje Vodičkova) email: ppluhar@email.cz, tel: 603 523 894, www.ppluharsperk.cz

136

Marriage Guide


Autorské šperky Zakázková práce podzim – autumn • KATALOG – CATALOGUE

137


SN-003 Harmonie pøírody www.invencie.cz

SN-045

Mokume gane www.invencie.cz

138

Marriage Guide


SN-091

Mokume gane www.invencie.cz

SN-065

Prsteny budoucnosti www.invencie.cz

SN-062

Prsteny budoucnosti www.invencie.cz

podzim – autumn • KATALOG – CATALOGUE

139


Harmonie pøírody www.invencie.cz

Harmonie pøírody www.invencie.cz

140

Marriage Guide


Harmonie pøírody www.invencie.cz

Prsteny budoucnosti www.invencie.cz

Harmonie pøírody www.invencie.cz

podzim – autumn • KATALOG – CATALOGUE

141


řemeslo, profesionálně Poctivéodvedená práce a osobní přístup ke každému zákazníkovi

142

Kontakt: zlatnictví Řehák–Karnas, Sladkovského 1787, Pardubice web.: www.rehak-karnas.cz, tel: +420 702 092 440 Marriage Guide


S

Nabídka zásnubních a snubních prstenů ve všech cenových relacích

podzim – autumn • KATALOG – CATALOGUE

143


Snubní prsteny č. 36 bílé zlato cena 10 500 za pár

Snubní prsteny č. 3 bílé a červené zlato cena 12 000 za pár

Snubní prsteny č. 55 bílé zlato

cena 13 000 za pár

Snubní prsteny č. 47 bílé zlato

cena 12 500 za pár

Snubní prsteny č. 48 bílé a žluté zlato cena 13 500 za pár

Snubní prsteny

KOUŘIL Rádi bychom Vám všem, co plánujete vstoupit do manželství, představili naši firmu. Jsme výrobci šperků se specializací na výrobu snubních prstenů. Na trhu působíme už řadu let. Myslíme, že můžeme nabídnout snubní prsteny originálního designu odlišné od těch ostatních. Naše prsteny jsou ručně vyráběné, každý kus je originál, proto si je můžete uzpůsobit podle svých představ.Používáme ty nejtvrdší slitiny zlata, naše šperky jsou barevně stálé, s kvalitně zasazenými kameny. Jako výrobci také můžeme oslovit příjemnými cenami, rychlým servisem a osobním přístupem.

Navštivte náš web www.snubni-prsteny-lk.cz

a přesvědčte se sami !


Š foto: Pavel Beran


Nejkrásnìjší žena Èeskaa svatební prsteny Bisaku v půvabné harmonii

Když se před objektivem ocitne Česká MISS Gabriela Kratochvílová se svatebními prsteny české značky Bisaku, spoušť fotoaparátu jako by na okamžik oněměla v tichém úžasu a pak… Ale podívejte se sami. Je odvěkou pravdou, že mezi šperky a  ženskou krásou existuje až magická přitažlivost. A   nutno přiznat, že k   velkému potěšení všech, kteří se dostanou do jejich blízkosti. Tím spíš, pokud se tohle rendez-vous odehrává v  okouzlujících kulisách pětihvězdičkového zámeckého hotelu Chateau Mcely. Značka Bisaku jako jeden z  hlavních partnerů akce využívá tuhle exkluzivní příležitost, aby potěšila oko čtenářů časopisu Marriage Guide. Miss Gabriela Kratochvílová, která se navždy zapsala do povědomí veřejnosti jako „ta s   krátkými vlasy“, se možná vymyká z  romantických představ o  princezně nevěstě, ale o  to víc její půvab nechá vyznít jemné linie šatů i  elegantní modely svatebních prstenů Bisaku. Dá se tušit, že její přirozenost, kterou zaujala během nedávné volby, dodá inspiraci i sebevědomí také mnohým ženám, které stejně jako ona dávají přednost kratšímu střihu vlasů. Díky originálním kolekcím zásnubních a  snubních prstenů Bisaku se každý velký okamžik v  životě obou partnerů může stát oslnivým a  nezapomenutelným. Jak listujete kolekcemi, objevujete mnoho inspirace pro tyto krásné příležitosti. Těžko byste hledali lepší způsob, jak potěšit vaše nejbližší unikátním řemeslným dílkem trvalé hodnoty. Každý svatební prsten je symbolem věčné lásky a  pevnosti vztahu, proto je přirozené, že velká část zákazníků vybírá v  první řadě zavedenou značku a  až poté konkrétní design z  její kolekce. Zkušení zlatníci, faséři a  rytci v  klenotnictví Bisaku se mohou pochlubit bohatými zkušenostmi z  oboru. Ke každé nové zakázce přistupují s   odpovědností a  s   odhodláním naplnit očekávání i  té nejnáročnější klientely. Kromě jejich poctivé práce a  kvalitních materiálů je dostatečnou zárukou také více než dvacetiletá historie značky. Koneckonců velkým zážitkem je již samotný nákup v nedávno otevřené reprezentativní prodejně ve Štupartské ulici v centru Prahy. Přesvědčte se. www.snubni-prsteny.cz podzim – autumn • KATALOG – CATALOGUE

147


Š foto: Pavel Beran


The most beautiful

Czech woman and Bisaku rings in graceful harmony

In case that the Czech MISS Gabriela Kratochvílová wearing rings from the Czech brand Bisaku appears in front of the camera, shutter release seems to be astonished and then...have a look at it yourselves. That there is a magic attraction between jewels and woman beauty is a general truth. We have to admit that this connection delights everyone who gets close to them. In case such a rendezvous takes place in the charming fivestar castle hotel Chateau Mcely the more amazing the event is. The brand Bisaku, which is one of main partners of this occasion, would like to delight readers of the magazine Marriage Guide with this exclusive event. Miss Gabriela Kratochvílová, who is well-known for her short hair, is probably not completely a princess according to romantic visions, but her gracefulness and fine figure in dresses together with elegant models of wedding rings Bisaku give the impression of harmony. Her natural beauty, which captivated the judges in the recent competition, probably encourages and gives inspiration to several women who prefer short hairstyles like she does. Each unique moment in the life of both partners can be dazzling as well as unforgettable thanks to the original collections of engagement and wedding rings. Browsing through the collections you discover inspiration for these beautiful occasions. You would hardly find a better way, how to delight your closest relatives or friends than with unique craft work that has permanent value. Each wedding ring symbolizes eternal love and relationship stability. It’s natural that several customers choose firstly an established brand and secondly a concrete design from their collection. Experienced goldsmiths, jewellers and engravers of jewellery Bisaku can pride themselves on various experiences in the branch. They approach every single order with responsibility and resolution to live up to the expectation of even the most demanding clients. Besides their thorough work and high-quality materials the brand’s history lasting 20 years is an adequate guarantee as well. To buy something in our newly opened representative store in Štuparská Street in the centre of Prague is an amazing experience. See for yourselves! www.snubni-prsteny.cz

podzim – autumn • KATALOG – CATALOGUE

149


Comsa C12

AU/585, cena od 6 790 Kč (briliant 0,25 ct; SI/G cena 22 900 Kč) www.snubni-prsteny.cz


zásnubní prsteny

Comsa C13

AU/585, cena od 4 590 Kč (briliant 0,20 ct; SI/G cena od 16 900 Kč) www.snubni-prsteny.cz

Comsa C6

AU/585, cena od 5 290 Kč (briliant 0,21 ct; SI/G cena od 17 890 Kč) www.snubni-prsteny.cz

Comsa C8

AU/585, cena od 7 490 Kč (briliant 0,38 ct; SI/G cena od 39 800 Kč) www.snubni-prsteny.cz

podzim – autumn • KATALOG – CATALOGUE

151


Linia 4690

AU/585, Cena za pár se zirkony od 24 850 Kč, s brilianty od 26 850 Kč) www.snubni-prsteny.cz


snubní prsteny

Linia 4577-5

AU/585, Cena za pár se zirkony od 19 950 Kč, s brilianty od 36 850 Kč www.snubni-prsteny.cz

Linia 4578

AU/585, Cena za pár se zirkony od 14 275 Kč, s brilianty od 16 675 Kč www.snubni-prsteny.cz

Linia 4238-3,5

AU/585, Cena za pár se zirkony od 13 950 Kč, s brilianty od 48 150 Kč www.snubni-prsteny.cz

podzim – autumn

153


Linia 4693

AU/585, Cena za pár se zirkony od 12 350 Kč, s brilianty od 22 800 Kč www.snubni-prsteny.cz

154

Marriage Guide

Linia 4636

AU/585, Cena za pár se zirkony od 17 250 Kč, s brilianty od 20 850 Kč www.snubni-prsteny.cz

Linia 4843

AU/585, Cena za pár se zirkony od 12 290 Kč, s brilianty od 14 290 Kč www.snubni-prsteny.cz


Linia 4626

AU/585, Cena za pár se zirkony od 14 250 Kč, s brilianty od 19 000 Kč www.snubni-prsteny.cz

Linia 4639

AU/585, Cena za pár se zirkony od 15 200 Kč, s brilianty od 75 200 Kč www.snubni-prsteny.cz

Bisaku Vintage B38 AU/585, Cena za pár se zirkony od 15 580 Kč, s brilianty od 26 130 Kč www.snubni-prsteny.cz

podzim – autumn • KATALOG – CATALOGUE

155


FRANCOUZSKÁ 13 • NÁMĚSTÍ MÍRU • 120 00 PRAHA 2 • TEL. 222 518 222 • 605 281 900 WWW.ATELIER-SPERKU.CZ


Strit + Stity

CENA 18 800 KČ WWW.ATELIER-SPERKU.CZ

Dejv +Dejzy

CENA 16 900 KČ WWW.ATELIER-SPERKU.CZ

Zet +Zety

CENA 22 900 KČ WWW.ATELIER-SPERKU.CZ

Jakl + Jaky

CENA 15 900 KČ WWW.ATELIER-SPERKU.CZ

Bejel + Bejzy CENA 14 700 KČ WWW.ATELIER-SPERKU.CZ


snubniprsteny4U.eu

Prodejna ocelových šperků a snubních prstenů, Pospíšilova 281, 500 03 Hradec Králové 3 Provozní doba: Po–Pá 9:00–17:00, So–Ne dle telefonické domluvy web: www.snubniprsteny4U.eu, e-mail: info@snubniprsteny4u.eu

tel.: +420 731 149 574

SL EV CW OV S

Up le -52 Ý K v do latn a -NQ U 1 31 ěn 0 77 PÓ .1 í s % N .2 l e 01 vy 4

široký výběr snubních a zásnubních prstenů


162

Marriage Guide


Snubní prsteny jinak jsou založeny na osobním setkání autora s dvojicí. Rozhovor se snoubenci je základním inspiračním zdrojem, ze kterého se rodí jedinečný tvar prstenu. Autorské snubní prsteny jsou provedeny nejprve ve stříbře, po konzultaci a zkoušce ve výsledném materiálu. Kromě žlutého, bílého a červeného zlata lze užít ryzí zlato, platinu, wolfram, titan a netradiční materiály.


www.svatebni-saty-amelie.cz www.bridarling.com Stecherův mlýn, Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice Výhradní zastoupení francouzských svatebních šatů pro ČR + SR těchto značek:


„Říkáte, že vám přišla nová kolekce? A kolik nových modelů ve skutečnosti máte?“ Půjčovny svatebních šatů se v Čechách začaly rodit a množit hlavně v druhé půlce devadesátých let minulého století. Ve své propagaci používají hojně pojmy jako „značkové“, „z Barcelony, Milána, Paříže“, „exkluzivní“, „nová kolekce již v salonu“, „největší výběr pro váš jedinečný den“, apod. Člověk by tedy řekl, že v České republice se to musí kvalitními a nejnovějšími modely svatebních a společenských šatů od proslulých světových značek na dámách jen hemžit. Je tomu skutečně tak? Je u nás dostatek luxusních svatebních salonů a studií, jak člověk usoudí při zběžném pohledu na internet? Pojďme si o této problematice něco povědět.

Pronovias Fashion Show

166

Marriage Guide


Jak jsem publikoval ve Wikipedii, V Česku je zvykem si svatební šaty pronajímat na 4-5 dní (čtvrtek až pondělí) ve specializovaných svatebních salonech, ve většině zemí jsou však pouze k prodeji ve značkových obchodech příslušného výrobce nebo dovozce. Schéma distribuce svatebních šatů je v zahraničí i u nás shodné, pouze s opačným poměrem prodejů svatebních šatů oproti pronájmům 90% ku 10%. Výrobci mají sítě vlastních svatebních salonů (značkových obchodů) a poskytují licenci prodeje dovozcům (franšíza, jiná autorizace). Dovozci mají vlastní svatební salony či sítě svatebních salonů (značkových obchodů) a v souladu s obchodní politikou dodavatele buď poskytují sortiment ještě třetím osobám či nikoliv. Třetí osoby mají svatební salony, nemají franšízu ani autorizaci, a sortiment nakupují od výrobců a dovozců. Svatební salony výrobců a dovozců mohou být metropolitní (minimálně jeden značkový obchod ve velkém městě) nebo značkovou sítí o více provozovnách téhož subjektu. Svatební salony třetích osob se dále dělí na regionální, metropolitní, případně síť, nejedná se však o salony značkové, protože nakupují zprostředkovaně a nemají s výrobcem svého zboží přímou vazbu. Realita s „novými kolekcemi“ je taková, že většina půjčoven svatebních šatů nakoupí výše popsaným způsobem jen několik kusů značkového zboží, v lepším případě aktuálního ročníku, aby se pak v reklamě nějakou významnou značkou zaštítila. A nová kolekce je na světě! V horším případě půjčovna nakoupí pár šatů ze starších kolekcí známé značky a za nové modely je pouze vydává. A nejhorším případem jsou množící se, především internetové, ale i kamenné, obchody s plagiáty a padělky označovaných logem známých firem. Svatební branže je profesionální živnost jako kterákoliv jiná, leč zvenčí vypadá jako příjemné klábosení s nevěstami a ženichy při oblékání do romantických šatiček a lesklých obleků, které vám ještě zaplatí. Mnoho salonů však pohoří na velmi náročné údržbě a úpravách jakýchkoliv šatů, neboť světová produkce opravdu nepočítá s pronájmem a několikerým použitím svatebních modelů. Tím je determinována reálná situace a kvalita českých svatebních salonů.

podzim – autumn • KATALOG – CATALOGUE

167


Proto je třeba nahlížet na propagaci půjčoven z hlediska množství značkového zboží, referencí od nevěst a ženichů, lokaci a umístění provozovny, komunikaci při telefonické rezervaci termínu. Bonusem je zakotvení vámi vybraného salonu v adresách zástupců na oficiálním webu proslulého výrobce svatební módy (například barcelonská Pronovias má tzv. prémiové dealery). V takovém salonu by mělo vše probíhat k vaší spokojenosti. Skutečně značkových svatebních salonů (tedy autorizovaných přímo výrobcem) je, jak po bedlivém průzkumu zjistíte, vlastně málo, respektive tak akorát. Největším dovozcem prvotřídních svatebních a společenských šatů Pronovias Barcelona je svatební firma Nuance. Tuto značku vám zřejmě netřeba představovat, každoročně po jejích modelech šílejí nevěsty z celého světa. Pronovias je perfekcionalistická firma, která svého věhlasu dosahuje nekompromisním vedením, marketingem, materiály, zpracováním a stočleným návrhářským týmem. Pronovias ví, že nejlepších výsledků lze docílit pouze skrze profesionální a spokojené distributory po celém světě. Pronovias pro své nejlepší zástupce pořádá v Barceloně každoročně dva kongresy. V lednu se prezentuje, vybírá a objednává předkolekce pro následující rok (v lednu 2014 vybereme předkolekci 2015). Hlavní kolekce je pak předváděna v květnu předcházejícího roku, oproti roku modelovému, na světové premiéře tradičně v historické budově Muzea národního umění Katalánska na výšině v centru Barcelony, při takzvané Pronovias Fashion Show Jsme každý rok přímo u zrodu a cizelace nových kolekcí Pronovias v Barceloně, a máme možnost vybrat z mnoha hledisek nejvhodnější modelovou škálu pro český trh. Mimoděk tak naplňujeme reálným obsahem mnohde jen proklamované reklamní fráze zmíněné na začátku tohoto článku. Užijte si fotoreportáž z letošní květnové Pronovias Fashion Show (hlavní kolekce 2014 s mottem: First Love), kterou nafotil Martin Andrle, www.martinandrle.cz.

168

Viktor Blažek, NUANCE

Marriage Guide


NeJvíCe ProNoviAS? NUANCE.

www.nuance.cz


Valencia Manuel Mota / PRONOVIAS 2013 for sale 79.900,- CZK

www.nuance.cz

170

Marriage Guide


Galera Manuel Mota / PRONOVIAS 2013 for sale 71.900,- CZK

www.nuance.cz

podzim – autumn • KATALOG – CATALOGUE

171


Zingara Candy PRONOVIAS 2013 for sale 16.500,- CZK for rent 4.900,- CZK

PRONOVIAS 2013 for sale 22.000,- CZK

www.nuance.cz

www.nuance.cz

Canarias PRONOVIAS 2013 for sale 16.600,- CZK for rent 4.900,- CZK

www.nuance.cz

172

Marriage Guide


He? Scent. Charisma. Javier Arnaiz.

Components by

Luxury brands Javier Arnaiz and Pronovias to buy in the new NUANCE PrEmiUm storE Národní 24, Prague 1. www.nuance.cz


Svatební salon

Dokonalé Kaznìjov Svatby


Svatební salon Dokonalé Svatby Kaznějov u Plzně. Hlavní činností je půjčování a prodej svatebních a společenských šatů a pánských a chlapeckých obleků. Kromě zapůjčení svatebních šatů nabízí svatební salon dokonalé svatby vše, co se svatebním dnem každé nevěsty souvisí: svatební oznámení, snubní prstýnky, svatební kytice s kompletní výzdobou svatební hostiny, česání, líčení nevěsty a svatebčanů, dorty, ohňostroje, svatební koberec, potahy na židle, svatební vozy, foto, video, prostě vše co je potřeba k dokonalé svatbě. Z Plzně dojedete autem do Kaznějova za cca 10 minut. Celková plocha salonu je více než 220 m2.

Více na www.dokonalesvatby.cz


Se salonem Romantik Paris bude váš svatební den skutecnì romantický 178

Marriage Guide


V našem svatebním salonu Romantik Paris, který vznikl již v roce 1994, pùjèujeme, ale také prodáváme luxusní dámské a pánské svatební šaty Cymbeline Paris, Mariées de Paris, Emelie Costa, Wilvorst a dalších renomovaných znaèek.

Text a foto: Archiv Romantik Paris

Naše nabídka uspokojí jak nevìsty toužící vdávat se v nežné romantice, tak i ty, které dávají přednost netradičním modelům či klasické eleganci: máme šaty velmi jednoduché, zdobené, extravagantní i velmi elegantní.

JAKÉ NABÍZÍME MATERIÁLY? Například hedvábí, satén, hedvábný taft i pravou francouzskou krajku. Pokud si nevyberete z šatů vystavených v našem salonu a chtěla byste si koupit jiný model, mužeme jej pro vás z kompletní nabídky těchto značek objednat.

Než najdete šaty podle svých představ, budete možná chtít několikery vyzkoušet. Proto se raději objednejte předem, abychom měli čas jen pro vás. Vyhradte si alespoň jednu hodinu, abyste si v klidu vybrala nejen šaty, ale také doplňky – svatební obuv, šperky, ozdoby do vlasů apod. Doplňky si nejlépe vyberete, když budete mít svatební šaty na sobě. Nezapomeňte, že vaše oblíbená bižuterie z domácích zdrojů nemusí se zvolenými svatebními šaty ladit. Pokud tedy chcete být dokonalá, neponechávejte ani ten nejmenší detail náhodě, aby se nepokazil výsledný dojem. Nebudete-li si čímkoliv jistá, naše školené asis-

tentky jsou pripravené podat vám kdykoliv pomocnou ruku. Proto se nebojte na cokoliv se jich zeptat. Poradí vám i v tom, jak se v šatech pohybovat, jak si v nich sedat, nastupovat do auta, nebo doladit vybraný model pomocí různých vlasových doplňků, závojů, rukaviček a bižutérie. Nevìsta a ženich spolu musí ladit. Nevìsta se ženichem by měli ve svatební den vytvořit ideální pár. Měli by působit harmonicky, ladit spolu – nejen co do barvy, ale i do stylu. Někdy ženich usoudí, že mu postačí běžný konfekční oblek, a když se pak vidí na fotografiích, výsledek ho zaskočí. podzim – autumn

179


Nevěsta v modelových šatech jen září, protože chtěla vypadat a vypadá dokonale (vždyt si také dala na výběru záležet), ale on vedle ní pusobí, jako když si na chvíli odbehl z kanceláře. Takové zklamání si můžete ušetrit, když využijete našeho bohatého výberu kvalitních pánských obleku značky Wilvorst i jiných. Svatební oblek by měl být opravdu společenský a tudíž ne takový, ve kterém chodíte bežne do práce. Samotný svatební den by měl být pro snoubence okamžikem zcela výjimečným, na který budou vzpomínat po celý život. Proto ani ženich nesmí nic zanedbat. Jeho chvíle nastane, když má nevěsta vše vybrané, protože jeho oblečení se rídí podle jejích šatů. I on musí všechno sladit – oblek, vestu s kravatou nebo plastronem, košili, boty). Pořítáme i s družickami. U větších svateb bez problému oblékneme celý doprovod (družicky i družbu) a vše uvedeme do souladu s barvami celé svatby.

KOLIK TO VŠECHNO BUDE STÁT? Cena za vypůjčení dámských svatebních šatů je od 4500 Kc až do zhruba 15 500 Kc (záleží na značce). Je to včetně spodničky, vyčištení šatů a případných úprav. Cena za půjčení pánského obleku či smokingu se pohybuje od 2000 Kc do 3500 Kc. Má-li ženich oblek svůj a chce si půjčit třeba jen slavnostní vestu a regatu, zaplatí za tuto službu 1500 Kč (u značky Wilvorst). Prodejní ceny dámských svatebních šatů začínají již na 15 000 Kč. Pokud je na nich nutné něco upravit, například prodloužit sukni, zabrat živůtek apod., ceny se zvyšují jen nepatrně. U pánských obleků se prodejní ceny pohybují od 9000 Kč do 13 000 Kč. Pokud dámské nebo pánské svatební šaty, které si vyberete, nejsou ihned k prodeji (na skladě), dodáme vám je za dva až dvanáct týdnu. Prodáváme i půjcujeme také společenské a plesové šaty, pánské obleky, obleky pro deti, šaty pro družicky, nebo smokingy či fraky, určené pro slavnostní účely. Ke všem máme bohatý výber veškerých nezbytných doplňnku – jak u svatebních, tak u společenských šatů. Dámy a nevěsty si u nás mohou vybrat a sladit s oblečením například bižuterii, vlasové doplnky, strevíčky, polštárky na prstýnky, podvazky pro štestí a další drobnosti, bez kterých se správná svatba neobejde. Poradíme vám i s výberem kytice pro nevěstu, která by také měla ladit s jejími šaty. Pro pány a ženichy máme připravené: boty, vesty s regatou, košile frakové i společenské, motýlky, kravaty, manžetové knoflíčky a další nezbytné doplňky.

SVATBA BEZ STAROSTÍ – TO JE SVATBA NA KLÍČ Nechcete ve svatební den rešit organizační záležitosti jako zasedací pořádek u stolu, fotografa, či v jakém kdo pojede autě? Přeneste své starosti na naše bedra! Máme bohatou praxi pri zajištování nejrůznejších svatebních služeb, umíme splnit každé vaše prání. V prvé řadě z vás sejmeme břemeno vyřizování předsvatebních formalit a zajistíme pro vás i termín na matrice, zámku i v kostele – v jakémkoliv obřadním místě, které si vyberete, třeba i velmi neobvyklém.

180

Marriage Guide


Dámské a pánské svatební šaty

Obstaráme podle vašeho výběru svatební oznámení, snubní prsteny, kompletní květinovou výzdobu. Poradíme vám, jak to udělat, abyste nedostali řadu stejných svatebních darů, třeba prostřednictvím založení svatebního listu. V den svatby pošleme k nevěste domů vizážistu a kadeřníka. Vezmeme si na starosti hostinu včetně menu, dortu a zasedacího pořádku, a půjdeme s vámi na ochutnávku.

Splníme vaše přání ohledně speciálního programu, ať už jde o vystoupení oblíbeného zpěváka, ohňostroj, šermíře, trubače nebo kohokoliv jiného. Dopravu do obřadní sině i na hostinu budete mít díky nám zcela bez stresu. Ohlídáme za vás, aby všichni hosté prišli včas, zajistíme pro ně ubytování, nachystáme svatební výslužky a další drobnosti, které dělají svatbu svatbou.

Pokud jste nerozhodní, pomůžeme vám i zorganizovat svatební cestu. Zkrátka zkoordinujeme váš svatební den tak, že proběhne naprosto hladce. Náš salon má totiž i svoji vlastní svatební agenturu, a díky tomu si můžete užít svůj svatební den zcela bez starostí. Jen dobrou náladu si musíte přinést sami… Svatební salon Romantik Paris je zárukou dokonalé svatby bez starostí.

PŘIJDTE SE K NÁM PODÍVAT A NÁŠ OCHOTNÝ A ZKUŠENÝ PERSONÁL VÁM RÁD A FUNDOVANĚ PORADÍ. TEŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTEVU. podzim – autumn • KATALOG – CATALOGUE

181


Falbala

Elegantní šaty s „krajkovým prodlouženým tělem“ a volánovou sukní lze doplnit hladkým topem s látkovou květinou. Půjčovné: 16 000 Kč Barva: slonová kost Materiál: hedvábí, krajka Velikost: 38-40 Prodej: od 39 500 Kč Barva: slonová kost Materiál: hedvábí www.romantikparis.cz

182

Marriage Guide


podzim – autumn • KATALOG – CATALOGUE

183


Autumn

Sokolskรก 41, Praha 2 (+420) 222 938 363, (+420) 733 421 177 info@svatbasnu.cz, www.svatbasnu.cz Albany


Svatební šaty roku 2014

Svatební šaty roku 2014 budou ve stylu vintage s návratem k ramínkům a luxusní krajce s květinovýmy vzory. Pokračuje trend smetanových odstínů od diamantově bílé až po klasickou champagne. Tyto barvy si lépe než tradiční bílá rozumí s různými tóny pleti a použitými krajkovým vzory. Velkým hitem roku 2014 jsou holá nebo poodhalená sexy záda zahalená pouze v průsvitné krajce s ornamentálním vzorem. Převažujícím střihem je štíhlejší silueta, široké kaskádové sukně jsou na ústupu.

Od prosince 2013

v našem svatebním salonu. Alyce


Salon S alon Mierva

Prodej jednoduchých svatebních šatů a společenských šatů pro svědkyně, družičky, hosty a svatební matky ve vel. 34–56. Šaty i do 1000 Kč ve výprodeji. Prodej společenských kabelek, bolerek a spodnic.

www.spolecenske-saty.eu


Ivana

Svatební agentura

HODONÍN, ul. Pøíèní 9, www.agenturaivana.cz, tel. 518 342 870 250 modelù svatebních šatù znaèek LA SPOSA, Atelier Diagonal, W1, Agnes, Magique Moment, nejnižší ceny na trhu! Spoleèenské šaty k prodeji i pùjèení. Kompletní svatební servis


Naive

188

Marriage Guide


Svatební šaty s noblesou NAIVE s.r.o. www.naive.cz BRNO Masarykova 37, 2. patro (hlavní nádraží, u KFC) tel: +420 541 242 202 e-mail: brno@naive.cz PRAHA Kateřinská 21, Praha 2 (zastávka metra I. P. Pavlova) tel: +420 222 518 517 e-mail: praha@naive.cz NAIVE SK s.r.o. www.naive.sk BRATISLAVA Letná rezidencia - Letná 5 831 03 Bratislava (pri OD Slimák, neďaleko Polusu) tel: +421 908 366 444 e-mail: naive@jesuspeiro.sk

Výhradní distributor značky


Svatební agentura NAÏVE zajišťuje kompletní svatební servis - civilní obřady na netradičních místech, květiny a výzdobu interiérů, foto a video, oznámení, kadeřnické a kosmetické služby, pronájmy limuzín, mikrobusů, ubytování, hostiny, catering a další.


NAÏVE – svatební agentura Kateřinská 21, Praha 2, metro I. P. Pavlova Otevírací doba: Po - Pá 11-19 E-mail: agentura.praha@naive.cz tel.: +420 222 518 517, mobil: +420 776 661 827 Masarykova 37, Brno, Hlavní nádraží Otevírací doba: Po - Pá 9-18 E-mail: agentura.brno@naive.cz tel.: +420 541 242 202, mobil: +420 722 666 201 www.naive.cz


192

Marriage Guide


Prodej a pùjèovna svatební a spoleèenské módy, obuvi, doplòkù a bižuterie ... • odìvy pro družièky a mládence • spodní prádlo • šití odìvù na zakázku • osobní pøístup k zákazníkovi • parkování pøed obchodem

Svatební šaty Agnes Bridal Dream CENA PÙJÈENÍ 8900–9900 KÈ WWW.STUDIOAGNES.CZ

www.studioagnes.cz Studio Agnes Plzeòská 1125/160, 150 00 Praha 5 Košíøe kontakt: 731 109 628 mail: info@studioagnes.cz www.studioagnes.cz po–pá 12.00–18.00 hodin so 9.00–14.00 hodin dle tel. objednávek podzim – autumn • KATALOG – CATALOGUE

193


196

Marriage Guide


Luxusní svatební a společenské šaty včetně doplňků od evropských firem k zapůjčení i prodeji Otevřeno: Po–Pá 10–18h So 9–16h Studio AVALON Kněžská 7, 370 01 České Budějovice Telefon: +420 603 518 087 info@studioavalon.cz

www.studioavalon.cz


198

Marriage Guide


podzim – autumn • KATALOG – CATALOGUE

199


Boutique & salon Jiřina Tauchmanová l Sokolovská 341/27 l Praha 8 www.tauchmanova.cz l jirina@tauchmanova.cz l Tel: +420 603 465 55 for english +420 731 415 498 l office@tauchmanova.cz l www.luxusnipanskekosile.cz

Originální svatební šaty

Každá nevìsta si pøeje být ve svùj svatební den krásná a nezapomenutelná. Vybrat z nepøeberného množství stylizací však není jednoduché. Toužíte po tom, aby Vaše svatební šaty byly originálním výrazem všeho, co do tohoto významného kroku vkládáte? Chcete-li se zbavit starostí, ušetøit èas i pøedejít zklamání, dopøejte si na svou svatbu kompletní odìvní servis pro celou rodinu. Obleèeme Vás i Vaše hosty tak, aby vzájemnost vyzaøovala z každého detailu.


. . . i Vaše sny se mohou stát skutečností . . .

SVATEBNÍ AGENTURA Svatební agentura Thalia Dolní 32/13, Žďár nad Sázavou www.agenturathalia.cz tel.: 732 920 059

* organizace svateb * pùjèovna svatebních a spoleèenských šatù * poradenství a konzultace * E-shop svatebních dekorací a doplòkù

Společenská - Svatební SHOW . . . rádi bychom Vám ukázali to nejlepší co mùžete chtít a mít pro Váš vyjímeèný den, ať je to svatba, maturitní veèírek,oslava narozenin,nebo jiná vyjímeèná pøíležitost ve vašem životì . . . více na www.spolecenska-svatebni-show.cz


Soft Sofa – kvartet profesionálních hudebníků, kteří zpříjemní Vaši svatbu.

Tomáš Nykl,Tel: 604 919 354 Jan Ježek, Tel: 728 451 950 e-mail: softsofa@email.cz www.softsofa.cz

Najdete nás i na Facebooku ! 202 Marriage Guide


Recas Caramele Timis Arad Vítěz 2013 Hradeckého poháru vína 2013. Celkem letos vyhrála 14 medailí. Firma Kassimex s.r.o. se zabývá dovozem a prodejem rumunských vín již od roku 2009. Zastupuje vinice Wine Princess- Arad a Cramele Recas – Timis. Nabízí rozmanitou škálu vín, od levnějších až po luxusní.

Provozovna: Slovanská alej 30, 326 00 Plzeň Kontaktní osoba: Ing.Casian Suciu-Šubert – jednatel společnosti

Tel.: 602 315 643 a 724 326 424

E-mail: casians@seznam.cz a info@kassimex.cz., www.kassimex.cz


Svatební dorty Výslužky

Koláčky Mini dezerty

Anna Magdaléna Cukrářská výroba na nejvyšší profesionální úrovni. Dolnocholupická 18 Praha 4 tel: 734 473 420 e-mail: annamagdalena@annamagdalena.cz

www.annamagdalena.cz


L

uxusní svatební dorty

Nechte se ve svůj nejkrásnější den hýčkat a rozmazlovat. www.luxusni-dorty.cz Luxusní Dorty jsou tu proto, aby Vám zajistily ten nejkrásnější a Vámi vysněný svatební dort, který bude jedinečný svojí chutí tak, že Vám po čase při vzpomínce na Váš pohádkový den vykouzlí sladký úsměv na rtech. Nabízíme i další sladké dobroty jako jsou makaronky, cupcakes, cake pops, mini dortíky, sušenky, perníčky, a další cukrovinky na Váš Sweet Bar, který na míru sladíme do stylu a barev Vaší svatby. Rovněž si u nás můžete zapůjčit i stylové dortové stojany a dekorace.

Rozvážíme po celé ČR! Jaroslava Kasálková www.luxusni-dorty.cz, info@luxusni-dorty.cz +420 777 231 359, Antonínská 2, Brno 602 00


ANDĚLSKÉ PRALINKY ANEB MADE IN DREAM PŘEMÝŠLÍTE NAD SVATEBNÍ HOSTINOU, HLEDÁTE VHODNÝ DÁREČEK PRO SVATEBČANY, LÁMETE SI HLAVU NAD TÍM, JAK POTĚŠIT A ZÁROVEŇ BÝT ORIGINÁLNÍ? Andělské pralinky jsou přesně tím, co dokreslí kouzlo okamžiku a zajistí, že si o Vaší svatbě budou hosté ještě dlouho povídat. Andělské pralinky jsou nová značka symbolizující jedinečný zážitek z ručně vyráběných pralinek z luxusní francouzské čokolády Michel Cluizel. Tyto pralinky jsou bez konzervačních látek, GMO a jako jediné v ČR nesou se souhlasem firmy Michel Cluizel patentovanou značku „Chocolat ingrédients nobles“ (urozené ingredience), která čokoládě garantuje prvotřídní kvalitu použitých surovin.

Vytvořili jsme pro Vás speciální edici svatebních pralinek, ve které najdete jak tradiční motivy (srdíčka, holoubci, motýlci atd.), tak i pralinky, na kterých se objeví fotografie z Vašeho života, případně Vámi zvolený text, datum svatby, monogramy atd. S citem pro detail připravíme také originální krabičky, které můžeme opatřit ražbou. Rádi si hrajeme a každému klientovi nabízíme individuální přístup, proto se nebojte navštívit nás a přát si modré z nebe … kdo

jiný by Vám jej měl snést, když né Andělské pralinky? 


Kompletní svatební floristiKa • kytice pro nevěstu • • květiny pro svatebčany • • ostatní svatební dekorace •

• profesionální služby již 13 let • • individuální přístup • • kalkulace zdarma • • doprava a instalace zdarma • • slevový program •

Dejvická 42, 160 00 Praha 6 tel.: 739 612 347 • www.svatebnikvetinky.cz


kontakt www.mat-flowers.cz info@mat-flowers.cz

květiny které neuvadnou vzpomínka na „velký den“ SVATEBNÍ KYTICE Vám vydrží po dlouhá léta

774 333 314 777 314 675

adresa

MAT Flowers design 5. května 35, 140 00 Praha 4

(magistrála po pravé straně ve směru z centra)

vytvoříme

kytice a dekorace propracované do detailu

komplexní květinový servis


yCelebrate.com – zábava a služby pro Vaši akci! yCelebrate.com spojuje lidi, kteøí poøádají rùzné spoleèenské události (svatby, firemní veèírky, narozeniny atd.) s tìmi, kteøí dokážou na akci vytvoøit zábavu èi poskytnout své služby. Funguje to jednoduše: Vytvoøíte poptávku, získáte mnoho nabídek a vyberete si pro vás tu nejvhodnìjší. V naší databázi máme více než 1000 umìlcù a služeb ve více než 60 kategoriích. Ať už chceme nebo ne, kulturní a spoleèenské akce nás provází po celý život. V mládí si užíváme dìtské oslavy a první diskotéky. Ve školním vìku se každý, více èi ménì dobrovolnì, úèastní výchovných koncertù a akademií. Na støední pøicházejí první festivaly, koncerty, stužkovací a maturitní veèírky, kde si všichni ještì bezstarostnì užívají až do doby, než pøijde první zásadní životní rozhodnutí – svatba. Rodinný život se poté nese již v ponìkud jiném duchu. Oslavy narozenin èi rodinná setkání jsou souèástí každé fungující rodiny. Zajímavým zpestøením všedních pracovních dnù zase mùže být bohatý firemní veèírek s rautem a degustací vína. Našli jste alespoò v nìkteré z pøedchozích èástí textu sebe sama? My ano, a proto jsme vymysleli on-line vychytávku yCelebrate.com. Úspìch spoleèenské události má totiž vždy stejný základ. To, jestli vás akce baví, nebo z ní odcházíte znudìní, závisí na tom, jak kvalitnì je zorganizována a jaká na ní panuje atmosféra. Tyto faktory však mùžete jednoduše ovlivnit díky našemu nápadu. Ruku na srdce, uspoøádat tøeba svatbu, to chce hodnì pevné nervy. Desítky hodin práce, telefonáty, hledání a tøídìní informací, stres a obavy, zda budou hosté nakonec spokojení. Kde

najít fotografa, jehož snímky pøesnì vystihnou atmosféru toho neopakovatelného dne? Kapelu, která zahraje písnièky podle vašeho gusta? Pyrotechnika obstarávajícího veèerní pøekvapení v podobì ohòostroje? Tohle všechno zaøídit a obvolat, zabere opravdu hodnì èasu! „Vìdìli jsme, že známý známého má známého, a ten prý hraje v kapele. Už jsme si ale nemohli vzpomenout, jak se ta kapela jmenuje. Nezbylo nám, než hledat na internetu kontakty, obvolávat skupiny, psát maily a èekat, než vyvolená kapela prolustruje kalendáø a hraní koneènì potvrdí. Tedy, vyvolená. Chtìli jsme pùvodnì jinou, ale ta nám vùbec neodpovìdìla,“ popisovali nám kdysi své peripetie s poøádáním svatby pøátelé. Nejen tento pøíbìh nás pøimìl k tomu, abychom v podobných situacích zkusili pøinést øešení. Na webu www.ycelebrate.com vytvoøením jediné poptávky bezplatnì oslovíte ty umìlce a služby, které potøebujete. Od hudební skupiny pøes cukráøe až po herce pantomimy. Zadáte termín akce, pøedpokládaný rozpoèet a další informace a požadavky. Umìlci a další poskytovatelé služeb vás poté již sami kontaktují s konkrétní nabídkou. Navíc si je ve svém profilu mùžete srovnat podle referencí, nabídnuté ceny, prohlédnete si jejich video nebo poslechnete mp3 a jednáte jen s tìmi, kteøí vás zaujmou. To vše jednoduše, rychle, zdarma a online. Nejsme agentura. Nebereme si žádné provize z uskuteènìné akce, proto Vám mùžeme garantovat, že vždy obdržíte ty nejrozumnìjší nabídky. Cena a podmínky? Záleží pouze na dohodì mezi Vámi a umìlcem. Naše služba šetøí èas, peníze a nervy. Získáte cenové nabídky od umìlcù provìøených referencemi. A o to tady jde…

www.ycelebrate.com +420 724413053, email: info@ycelebrate.com, www.ycelebrate.com


Poøádáte svatbu nebo hledáte

kameramana

fotografa

kapelu

malování na oblièej

barmanskou show

kouzelnické vystoupení

cukrovinky

catering

skákací atrakce

vizážistku

ohòostroj

øešením je

• • • •

1.

zvolíte si zábavu na svatbu

DJ

Na výbìr pøes 1000 umìlcù a služeb z více než 60 kategorií Nemusíte nikoho vyhledávat, obtelefonovávat Získáte konkrétní cenové nabídky Porovnáte nabídky a podle referencí, ceny si vyberete nejvýhodnìjší pro Vás

2.

získáte nabídky

3.

vyberete si nejlepší a bavíte se


„Svatba co má styl …“ MojeParty.cz – svatební výzdoba kompletní služby pro Váš svatební den tematické a stylové svatby na míru dovoz a prodej svatebních doplňků a dekorací vlastní dekorační servis svatební floristika svatební balónkové dekorace organizace a svatební koordinace

Provozovna a prodejna

Pod Rapidem 3, 100 00 Praha 10, Tel: 725 094 699, Email: Petra.Svobodova@mojeparty.cz

NOVÁ prodejna Svatební centrum Adina, Tupolevova 747, Praha 9 www.svatebnivyzdoba.cz, www.mojeparty.cz


V I K T O R Š T Ě PÁ N E K l s v a t e b n í D J

Svatební den je jedním z Vašich nejdůležitějších a nejšťastnějších dní v životě. Každý rok se podílím na mnoha svatbách po celé ČR a mým největším přáním a odměnou je vždy spokojenost Vás novomanželů a Vašich hostů. Nechte tedy hudbu a zábavu na mě a věnujte se jen milým povinnostem.

Mám pro Vás připraven nezapomenutelný a jedinečný den, který může začít pohodovou hudbou při příjezdu svatebních hostů, po dobu hostiny, focení... Uvedu Váš první tanec, provedu Vás svatebními tradicemi, pozvu hosty na taneční parket a k rautu. Vytvořím skvělou atmosféru celého svatebního dne a večera kvalitní hudbou, moderováním a v případě zájmu i soutěžemi. Zkrátka pro Vás udělám vše, co si budete přát.

Další služby • • • • • •

ozvučení obřadu karaoke balónkové dekorace foto a video zábavné atrakce párty stany

Hudba • od 60. let po současnost • písničky na přání • rock, CZ&SK, oldies, 80‘-90‘, latino, pop, RNB, taneční muzika, filmová hudba . . . • kvalitní zvuková a světelná aparatura

Kontakt AKCE HLADCE Viktor Štěpánek V Hájku 320, 281 25 Konárovice u Kolína Tel.: +420 775 967 194 E-mail: djwikki@djwikki.cz www.akcehladce.cz


hudební produkce – DJ párty na vaši svatební oslavu ceny již od 5990 Kč za celovečerní párty hrajeme hudbu zásadně podle vkusu

Vašeho a Vašich hostů v případě potřeby zajistíme hudbu

i na Váš svatební obřad špičková zvuková kvalita

www.t13.cz Markéta Jir áková

Svat ební fotogr a fk a

www.t13.cz

profesionalita, kreativita, zkušenosti klasický, roMantický, vtipný i retro styl


222

If you want every moment at your wedding day to be an unforgettable experience – you should be considering unique and comfortable transport. Being transported by a limousine Hummer H200 with a professional chauffeur is definitely an exceptional experience. This 10 meter long American limousine adds a special touch to your wedding, and you will enjoy the comfort of a charming interior equipped. Marriage Guide


podzim – autumn • KATALOG – CATALOGUE

223


Jsme ideální řešení pro ohňostroj na Vaší svatbě.

Můžete si u nás vybrat ohňostroje všech druhů a ve všech možných variantách otevřeno po celý rok Prodejna MARTHYpyro - pyrotechnika a ohňostroje Modřanská 4/3 (Obchodní náměstí) 143 00 Praha 4 - Modřany Telefon: +420 222 726 490, Mobil 777 34 33 08 E-mail: pyrotechnika@marthypyro.cz

web: www.marthypyro.cz

ohňostroje již od 2000 Kč


www.mgmagazine.cz


Svatební webový portál magazínu Marriage guide Vám nabízí: Všechny vydané magazíny zdarma ON-LINE! Inspirující svatební èlánky Soutìže o hodnotné ceny Nejvìtší fotogalerii pro vaši inspiraci Nejvíce svatebních dodavatelù na jednom místì Slevy pro Váš den D a mnoho dalšího

www.mgmagazine.cz


Pohádková svatba v  roměříži

K

Katka a Pavel žijí v Bratislavě, ale svůj svatební den se rozhodli prožít v romantické Kroměříži, která je známá svým historickým centrem a nádhernými zámeckými zahradami. Oba jsou pracovně zaneprázdněni, a proto se v listopadu 2012 obrátili emailem na naši svatební agenturu Juliana, abychom jim pomohli s realizací jejich svatby.

228

Text: Stanislava Červenáková Foto: Foto jursa, Ateliér7 Marriage Guide


Fairytale Wedding  in    roměříž

K

Zadání snoubenců znělo: svatba v srpnu a obřad v zámeckých zahradách nebo na Zámku. Nevěsta si přála mít bílé šaty s černo-stříbrnými doplňky a podobně doladit i ženicha. Hostina pro cca 80 lidí i s ubytováním. Zajištění fotografa, kadeřnice a květin. Svatební kytice z hortenzií. Z těchto základních informací jsme vycházeli a poslali snoubencům první návrhy, ceník našich služeb a předběžný rozpočet jejich svatby. První osobní schůzka proběhla již v prosinci, kdy si nevěsta s pomocí naší svatební agentky vybrala v salonu Juliana své vysněné svatební šaty z kolekce Jasmine Couture Bridal a ženich černo-šedý žaket, se všemi potřebnými doplňky. Nezapomněli jsme ani na svědky a družičky. Na první schůzce si budoucí manželé u nás objednali také prstýnky a oznámení. Z našich návrhů si vybrali obřad v Sala Terreně v Arcibiskupském zámku, který si také zvolili pro místo svatební hostiny. Předběžně jsme se domluvili i na výzdobě a barvě celé svatby. Po této schůzce probíhala další komunikace již jen pomocí emailu.

podzim – autumn • KATALOG – CATALOGUE

229


Vše jsme následně zařídili na matrice a na zámku. Zajistili jsme cateringovou společnost, floristku, kadeřnici a kosmetičku, domluvili jsme fotografa, kameramana, cukroví a svatební dorty. Naše svatební agentka vše řešila podle přání snoubenců a ti se mohli v klidu věnovat své práci a životu v Bratislavě. Nevěsta Katka přijela na poslední zkoušku šatů dva týdny před svatbou, abychom měli čas na případné úpravy. Nebyly třeba, šaty padly přesně. Společně jsme pak doladili harmonogram svatby, díky kterému všichni ví, co se bude kdy dít, od setkání svatebních hostů a vázání voniček, až po první tanec. Když přišel den D, vše klapalo podle harmonogramu. Úkolem svatebních hostů bylo se bavit a prožít tento den s novomanžely. Vše ostatní měla na starosti naše svatební koordinátorka. Jakmile vznikl menší problém, ať už při focení skupinek, se zasedacím pořádkem nebo s odvozem hostů, koordinátorka vše vyřešila a snoubenci si v klidu užili svůj velký den a s nimi i jejich hosté...

230

Marriage Guide


A co na to naše nevěsta Katka? „S manželem jsme se shodli, že jen díky naši koordinátorce, jsme vše zvládli, a prožili dokonalou svatbu na zámku. Byla to svatba jako z pohádky a to jsem vždy chtěla. 200 kilometrová vzdálenost nebyla žádný problém...stačily dvě schůzky a všechno ostatní už jsme probrali mailem. Ještě jednou děkuji agentuře Juliana za bezstarostnou a kouzelnou svatbu. Oba jsme měli nezapomenutelné zážitky, včetně našich hostů. A na tom mi záleželo nejvíce.“ And what did our bride Kate say? „My husband and I agreed that only thanks to our coordinator we managed everything and had a perfect wedding at the chateau. 200 kilometer distance was no problem at all... just two meetings and everything else was discussed via email. Once again big thanks to Agency Juliana for a stress free and magical wedding. We both had an unforgettable time – including all our 80 guests. And that’s what really mattered to me.”

www.svatbyjuliana.cz Agentura.juliana@post.cz Agency.juliana@gmail.com Moravská 3232, Kroměříž, 767 01 Fotograf: www.klarinetka.cz, Ateliér7 www.fotojursa.cz

podzim – autumn

231


Státní zámek LYSICE národní kulturní památka

Státní zámek Lysice • tel.: 516 472 235 • e-mail: lysice@brno.npu.cz • pro návštěvníky: www.zameklysice.cz

Prožijte

úplně první okamžiky společného života v romantickém prostředí kouzelného zámku v Lysicích Pouze 35 km severně od Brna. Nabízíme snoubencům od března do října:

konání svatebního obřadu v reprezentačním velkém sále zámku nebo v pohádkové zámecké zahradě možnost pořízení svatebních snímku v bohatě zařízených komnatách či zámecké zahradě pronájem prostor pro svatební hostiny zvýhodněné prohlídky zámku pro svatební hosty


Svatba jako z pohádky

Wedding like in a fairy tale and not only that...

a nejen to . . .

Zámek

Liblice

Château 234

Marriage Guide


Nedávno zrekonstruovaný Zámek Liblice je ideálním místem pro pořádání svatebních oslav s nezapomenutelnými zážitky. Zkušený tým odborníků se o Vás postará od Vaší první návštěvy až po samotnou realizaci svatebního dne. Zámek Liblice vybízí k zásnubám, svatebním obřadům i celým svatebním slavnostem. Neopomenutelnou součástí jsou oslavy výročí, stříbrné, zlaté a diamantové svatby.

The uniqueness

Jedinečnost okamžiku

of the moment

Recently renovated Château Liblice is an ideal venue for wedding celebrations with an unforgettable experience. An experienced team is ready to take care of you from your first visit to the actual realization of your wedding day. Château Liblice attracts to the engagement, wedding ceremonies and the entire wedding celebrations. Important occasions are the anniversary celebrations as well as silver, gold and diamond wedding celebrations. podzim – autumn

235


• • • • • • •

svatební obřady v Mramorovém sále a francouzské zahradě fotografování v zámeckých interiérech a přilehlém parku s jezírkem svatební hostinu s večerní party na letní terase ubytování v zámeckých pokojích jízdu kočárem taženým starokladrubskými hřebci květinový servis, služby fotografa, doprovodný program a další služby vyberte si z naší nabídky čtvero ročních období a ostatní nechte na nás

• wedding ceremonies in the Marble Hall nd the French garden • shooting wedding photos in the castle interiors and the surrounding park with a lake • wedding banquet or reception with the evening party on the terrace • stylish guest rooms in the castle • horse carriage rides • flower decoration and service, photographer, accompanying program and other services • just select from our offer of four seasons and let us to take care of you

What do we offer?

Co Vám nabízíme?

236

Marriage Guide


Barokní perla zasazená do malebné krajiny Mělnicka-Kokořínska Zámek Liblice je jednou z nejcelistvějších památek českého vrcholného baroka z dílny italského architekta Giovanni Battista Alliprandiho, který v roce 1699 vypracoval, na podnět tehdejšího majitele panství později povýšeného do hraběcího stavu pana Arnošta Josefa Pachty z Rájova, osobitý projekt nového díla. Posledním šlechtickým rodem vlastnícím zámek byli Valdštejnové. V roce 1945 přešel majetek do vlastnictví státu, který předal zámek pod správu Akademie věd ČR. V roce 2007 byla ukončena, za přispění fondů Evropské unie, rozsáhlá rekonstrukce zámku, který se tak proměnil v moderní konferenční a kulturně vzdělávací centrum, luxusní zámecký hotel s restauracemi a relaxačním wellness centrem. Nabízí vysoký komfort a pohostinnost klientům na cestách za obchodem i odpočinkem. Příjemně zařízené pokoje, krásná restaurace s pestrou gastronomickou nabídkou a špičkově vybavené zasedací prostory pro různé typy akcí jsou pro naše hosty zárukou příjemně stráveného a produktivního pobytu. Zámecká restaurace, Vinárna, Letní zahrádka s výhledem do parku, Wellness & spa, či zámecká zahrada s oborou nabízí různé možnosti využití volného času.

podzim – autumn • KATALOG – CATALOGUE

237


Baroque pearl set in a picturesque landscape of M elnik-K okorin The castle Liblice is one of the most solid Czech monuments of the Baroque period designed by the Italian architect Giovanni Battista Alliprandi, who made a proposal of distinctive design for the new project in 1699 at the initiative of the owner of the estate later promoted to the rank of count Mr Ernest Joseph Pachta of Rรกjov. The last noble family who owned the castle were the Wallenstein. In 1945 the property was transferred to state ownership, than the castle passed under the administration of the Czech Academy of Sciences. In 2007, thanks to the contribution of EU funds an extensive renovation of the castle was completed, which was than transformed into a modern conference and cultural as well as educational centre, and last but not least a luxury castle hotel with restaurants and a relaxing wellness centre. It offers comfort and hospitality to the clients traveling on both, business and leisure. Comfortably furnished rooms, beautiful restaurant with a varied gastronomic offer and excellently equipped meeting rooms for different types of events for our guests are the guarantee of a pleasant and productive stay spent. Castle restaurant, Wine bar, summer terrace overlooking the park, wellness & spa, or chateau garden with a game park offers a variety of leisure opportunities.

238

www.zamek-liblice.cz

Marriage Guide


V restauraci Hliněná Bašta vládne kouzelná atmosféra.

Restaurace Hliněná Bašta daleko více než tradiční českou restauraci připomíná výletní hospůdky ve Francii nebo Itálii. Objekt restaurace je první moderní stavbou z nepálené hlíny v Čechách. Restaurace je z jedné strany ukryta v uměle zatravněném kopci, zatímco druhá strana s prostornou terasou je otevřena směrem k malému romantickému rybníčku. Svatební obřad se pořádá přímo na okraji rybníčku. Čeká Vás vyhlášená kuchyně, nádherná terasa nad rybníčkem, venkovní grilování, dva salonky ve věži pro Vaše soukromí, velké hlídané parkoviště, dětské hřiště s trampolínou. Pokud na Hliněnou Baštu zavítáte, budete se do ní rádi vracet. Více o stavbě a historii restaurace se dovíte na www.hlinenabasta.cz. Najdete zde i obsáhlou fotogalerii.

www.hlinena basta.cz

Újezdská ulice č.p. 619, Průhonice u Prahy, Telefon: 272 690 700, Tel/fax: 272 690 531, E-mail: info@hlinenabasta.cz


Slavkov „VÍNO VŠEMI SMYSLY…“

SVATEBNÍ AGENTURA

Zámek Slavkov

Areál slavkovského zámku nabízí bezpočet možností, jak důstojně prožít svatební den v krásných historických prostorách, ať už si zámek zvolíte jako místo pro konání svého svatebního obřadu, hostiny nebo jen jako krásné pozadí pro svatební fotografie. Předností zámku je snadná dostupnost z moravských metropolí Brna, Olomouce a Zlína. Zájemci si mohou vybrat místo pro svatební obřad v některém z reprezentativních sálů zámku Rubensův sál, Divadelní sál, Historický sál či zámeckou kapli. Reprezentativní prostory zámku a jeho okolí jsou také vhodným místem pro uspořádání svatebních hostin. Pro tyto účely slouží zámecký park a několik místností zámku, včetně honosného Historického sálu, ve kterém bylo podepsáno příměří po bitvě tří císařů v prosinci roku 1805. Kolektiv profesionálních pracovníků je připraven uspokojit veškeré požadavky klientů, kteří se rozhodnou strávit jistě nezapomenutelné okamžiky v tomto jedinečném prostředí. Při svatebních hostinách spolupracujeme v oblasti gastronomie, doprovodných programů a květinové výzdoby s renomovanými firmami. Svatby se v prostorách zámku konají od března do listopadu ve spolupráci s matrikou. Termín, hodinu a místo konání svatebního obřadu je nutno předem domluvit na matrice Slavkov u Brna, tel.: (+420) 544 121 114 nebo (+420) 544 121 122. Jestliže o svatbě na slavkovském zámku uvažujete, neváhejte a kontaktujte nás. Veškeré detaily svatby s Vámi předem pečlivě projednáme.

Zámek Slavkov - Austerlitz Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna tel.: +420 544 221 685, +420 544 221 204 e-mail: info@zamek-slavkov.cz, svatby@zamek-slavkov.cz www.zamek-slavkov.cz


l Text: Michaela Vadová l Foto: MG Magazine

Africká inspirace Afrika – rozlehlý kontinent, mnoho rituálů a kultur…

co z africké svatby inspiruje vás?

Bílé krajkované vzory na èokoládové pleti nevìsty, nebo pestrobarevné ornamenty lesklých látek – Afrika je pøekrásným pøíkladem prolínání moderních trendù a tradièních kulturních koøenù. Nechte se inspirovat africkou svatbou. Spontánní svatba plná rytmu, hudby, barev, kvìtin a srdeèných setkání…Exotická krajina, dramatická obloha, svatba na boso…to je romantika Afriky. Nìkteré prvky mají africké a evropské svatby spoleèné, nìkteré jsou naopak zcela odlišné. Posuïte sami…

242

Marriage Guide


An African Wedding

Africa – a sprawling continent, where innumerable rituals and cultures centre around an African wedding,

but what inspires you?

White lace pattern on the bride’s chocolate skin or colourful ornaments of glossy textiles – Africa is a wonderful example where modern trends and traditional cultural roots mingle. Let yourself be inspired with an African wedding. A spontaneous wedding full of rhythms, music, colours, flowers, and hearty welcomes...exotic landscape, dramatic sky, getting married barefoot...this is exactly the romance of Africa. Some of the features are common for both African and European weddings, but others are completely different. See for yourselves... podzim – autumn

243


Esprit africké svatby Strhující rytmus bubnù, cinkání lidových instrumentù, pískání a bujaré veselí, úsmìvy a povzbuzující halekání žen připomínající africké ptactvo. Tančí všichni bez ohledu na věk i zdravotní kondici, především maminky a starší ženy jsou plné elánu a radosti. Èím hlasitěji se na svatbě svatebčané veselí, tím šťastnější a vydařenější svatba je. Přípravy na africkou svatbu trvají přibližně půl roku. Ústředním tématem je setkání veškerého příbuzenstva a to i ze vzdálenějších koutů rodiny, či ze vzdálenějších kmenů. Oslavy se tak kromě veselení mohou nést i v posvátném duchu, kdy se spojí životy dvou lidí z různých kmenů. Na rozdíl od našich dopoledních obřadů začíná celý svatební rituál až v odpoledních hodinách, kdy slunce nad krajinou pomalu začíná zapadat a večer s sebou přináší příjemný chladný vánek.

244

Marriage Guide


The spirit of African wedding It means an impressive rhythm of drums, tinkling of folk instruments, whistling and lively mirthfulness, smiles and women whooping giving the impression of African birds. All the people dance no matter how old they are or in what health condition they are; primarily mothers and older women are full of vitality and joy. The louder the wedding guests are during the wedding, the luckier and more successful the wedding is. To prepare an African wedding takes roughly half a year. The main theme is the meeting of all relatives who are even distant members of a family or a tribe. Celebrations can be held not only in the spirit of merrymaking but also in the sacral spirit, when two persons’ lives of different tribes are connected together. Contrary to our morning ceremonies, wedding rituals there start in the afternoon, when the sun is slowly going down over the landscape and the evening brings a pleasant cool breeze. podzim – autumn

245


Africké svatební šaty Africké nevěsty často chtějí ohromit a volí moderní evropské trendy, kdy snadno oslní kombinací zářivě bílých šatů elegantního střihu a své čokoládové pleti. Druhou možností je, že nevěsta se rozhodne prostřednictvím svých svatebních šatů podtrhnout africké kořeny. V takovém případě se nevěsta zahalí do nádherných pestrobarevných látek plných výrazných ornamentů a zkrášlí se množstvím korálků nebo svítivými zlatými šperky. Svou hlavu místo průhledného závoje ozdobí tradičním turbanem, který bývá vytvořen ze stejné látky, jako jsou svatební šaty. Studené barvy naprosto mizí a převládá zlatá, bronzová, oranžová, růžová, veškeré teplé odstíny a to i v pro nás netradičních kombinacích. Díky zakrytí tmavých vlasů krásně vyniká nevěstin obličej, tvar jejich očí, rtů a samozřejmě i svatební make up. Ten může být opět stylizován k africkým kořenům, doplněn barevnými prvky, bílými nebo černými tečkami, tetováním henou na rukou či nohou apod. Pokud africká nevěsta místo turbanu zvolí závoj, nebo živé květiny ve vlasech, dopřeje si překrásné efektivní účesy z různých drobounkých copánků a dredů. U některých afrických kmenů je tradicí pomazání nevěsty speciálními vonnými oleji.

Africká svatební tabule

O tom jak bude vypadat svatební tabule, rozhoduje pořádající hostiny i místní zvyky. Na lidovější svatbě si pochutnáte např. na kuřecím masu s cibulí, pečeném v ovocné šťávě, chybět nebudou ani ve žhavém popelu pečené banány. Tradiční africká svatba z chudších koutů Afriky nabídne kozí maso a domácí pálenku. Hostiny ve vyspělejších zemí jsou srovnatelné s naším evropským standardem: květinové dekorace z exotických květin, barevné sladění tabule a menu s několika chody.

246

Marriage Guide


African wedding dress African brides want to astonish and therefore they choose modern European trends, which means they easily amaze with the combination of shiny white dress of elegant style and their chocolate skin. The second possibility is that a bride decides to emphasize her African roots through her wedding dress. In such case a bride wears wonderful and colourful textiles full of distinct ornaments and pretties herself up with a huge amount of beads or shiny golden jewellery. Instead of wearing a transparent veil over her head she decorates it with the traditional turban which is usually made of the same textile as the wedding dress. Cold colours completely disappear and colours such as gold, bronze, orange, pink, and all the warm tones dominate even in combinations we take as being un-traditional. Thanks to her dark hair the bride’s face emphasises beautifully the shape of her eyes, lips and the wedding make-up which can be stylized according to African roots, enriched with colourful features, white or black points, henna tattoo on hand or foot, etc. In case an African bride choose a veil or fresh flowers in hair instead of a turban, then she can enjoy amazing effective hairstyles of various little braids or dreadlocks. Some of the African tribes follow a tradition according to which a bride must be anointed with special aromatic oils.

African wedding table

Organisers of the wedding feast as well as local traditions determine the style of the wedding table. In the case of a folk wedding you relish yourself on chicken meat with onion baked in fruity juice, and even bananas baked in red-hot cinders cannot be omitted. A traditional African wedding located in the poorer parts of Africa offers goat meat and home-made spirit. Feasts held in more developed countries can be compared to our European standard: bouquet decoration of exotic flowers, colour harmonisation of the table and a menu containing several courses. podzim – autumn

247


Svatební dary novomanželům

Zajímá vás, jaké svatební dary dostanou afričtí novomanželé? Podobně jako u nás jsou to peníze, sváteční sady nádobí, koberce a užitečné předměty do domácnosti. Specifičtějším typem darů je dobytek, kozy, velbloudi a naprosto speciální záležitostí je darování kouzelných amuletů. V některých osadách zajištují vesničané stavbu domu pro novomanžele, přičemž zázračné amulety se přidávají do základů – nebo spíše podkladu domu. Hlavní funkcí kouzelných předmětů je přinášet štěstí a blahobyt, odvracet hádky, přispět k dobrému fungování manželství a co nejvíce rozmnožit rodinné potomstvo. Mimochodem, také Afričané mají mnoho předpokladů, jak by měla dobrá žena – tedy budoucí manželka vypadat, jaký má mít tvar očí, celkový tvar obličeje nebo držení těla při chůzi. Např. když budoucí nevěsta při své chůzi odhazuje patami písek kolem sebe, symbolizuje to prý také budoucí rozhazovačnost rodinných příjmů a méně štěstí. Ženy, které mají oči posazené daleko od sebe, jsou prý jako družky hádavé a intrikánské. Ale vraťme se ještě na chvíli k bydlení. V některých kmenech celé obydlí pro novomanžele staví místní ženy a to z klacků a z udusané hlíny. Podlahu tvoří udusaný písek barvy antuky. Svatební přípravy se pojí s touto stavbou, kde se i ve svatební den tajně připravuje, obléká a líčí nevěsta.

Wedding gifts to newlyweds

Are you curious what wedding gifts are given to African newlyweds? Similarly as in our country they get money, festive sets of dishes, carpets and other useful things intended for the household. More specific gifts can be livestock, goats, camels, and completely special thing is to present magical amulets. Villagers of some settlements arrange the building of a house for newlyweds and the magical amulets are deposited into the foundations – or better to say into the house base. The main function of magical amulets is to bring luck and prosperity, to avert quarrels, to help the good working of the marriage and to increase the number of family descendants as much as possible. By the way, Africans place several demands on how a good woman – expectant wife should look like, what shape her eyes, overall face should be, and what posture a woman should have while walking. E.g. in case sand is flying away behind heels of an expectant wife when walking, it symbolises future throwing money around and less luck. Women whose eyes are far from each other are quarrelsome and full of intrigue, they say. But let’s get back to housing. Women in some tribes usually build the whole dwelling for newlyweds by means of sticks and beaten soil. The floor is made of beaten sand of clay colour. Wedding preparations are connected with this building, which is actually the location, where the wedding day is secretly prepared and where a bride is given dress and make-up.

248

Marriage Guide


podzim – autumn

249


Vyznání udává tón svatby Afrika je pro nás kontinentem plným exotiky, pestrosti, pøekrásné pøírody i mnoha kultur. Prolínají se zde rùzná vyznání víry a právì to, jakého vyznání svatebèané jsou je rozhodujícím faktorem, jak bude výsledná svatba vypadat. Oddávat nový manželský pár mùže knìz v kostele, nebo naopak náèelník kmene pøi západu slunce. Na svatební obøad pøijede buï auto, limuzína, nebo svatebnì vyzdobený velbloud. Svatební síní mùže být romantický otevøený prostor v pøekrásné pøírodì, posvátná èást lesa nebo oddací místnost vyzdobená hlavami ulovených antilop. V nìkterých zemích se podobnì jako u nás berou lidé na úøadì, církevnì a až potom pøichází tradièní – nejdùležitìjší svatební èást s kožešinovými kostýmy a domácími zvyklostmi. Ty poukazují na hluboké kulturní koøeny. Na prùmìrnou svatbu dorazí i pìt stovek svatebèanù. Rodina a její rozvìtvené koøeny mají totiž v Africe stále obrovskou hodnotu a význam. V souèasnosti již o námluvách i o sòatku rozhodují mladí, než jejich rodièe a pøíbuzenstvo. Obecnì si však mladý pár pøeje, aby rodièe i širší rodina s jejich svobodnou volbou souhlasili. V rámci nìkterých obøadù tak zùstává prvek žádosti o získání požehnání od rodièù nebo posvátné zásnubní rituály.


Religion determines the wedding style Africa means to us a continent full of exoticism, variety, wonderful nature and several cultures. There are many religions, which is the factor that determines how the wedding is going to look. Engaged couples can marry in a church by priest, or by tribal chief during the sundown. They can come to the wedding ceremony by car, limousine or on a decorated camel. The Wedding hall can be either romantic open space in amazing nature, holy part of a forest, or marriage room decorated with heads of hunted antelopes. People there in some countries as in ours attend the local office authority, or in a church and there they hold the traditional part of wedding – the most important one with fur costumes and home customs that refer to deep cultural roots. On the average five hundred wedding guests visit the wedding there, because the family and its broad roots are still valuable and important. Rather than the parents and relatives the young people decide about the courtship and the wedding today. Generally, each young pair wishes that parents and broader family agree with their free will. That’s why there is still the feature of request for blessing of parents or holy engagement rituals during some ceremonies. podzim – autumn

251


Plánujete svatbu nebo svatební cestu? Chtěli byste se vyhnout předsvatebnímu stresu a tlaku okolí? Toužíte prožít dovolenou, kterou si zapamatujete navždy? Očekáváte jedinečný zážitek a kvalitu? Chcete se jednoduše sbalit a odjet? Kontaktujte nás! Vše pro vás osobně testujeme! Připravili jsme již stovky svateb na tropických ostrovech! Na Mauriciu a Seychelách doporučujeme hotely Beachcomber!


Svatební cesty a výročí

Svatby na Seychelách

Leťte s námi změnit svůj život!

Svatby na Mauriciu

Cestovní kancelář Blue Marlin s.r.o. info@bluemarlin.cz, tel.:777 811 821 www.bluemarlin.cz


l Text: Misha Lebeda l Foto: Petr Pelucha

Jak na

rustikální svatbu pro 150 lidí

How to hold a

rustic wedding for 150 people

Požádal mě o ruku v Barceloně na vyhlídce parku Güell. Bylo to romantické, kolemjdoucí tleskali, my plakali. Na ruce se mi třpytil nádherný šperk a připadala jsem si jako ve snu - já se budu vdávat! He proposed to me in Barcelona from the view atop Güell Park. It was romantic, the passers by were applauding and we were crying. Wonderful jewellery was sparkling on my hand and I felt like being in a dream – I was going to get married!

254

Marriage Guide


Naše představa o svatbě byla jasná. Měla by se konat v přírodě v okolí Prahy (odkud pochází nevěsta), mělo by se tam dát grilovat a uspořádat rockový koncert. Ideálně jsme chtěli ubytovat většinu hostů na místě, případně jim umožnit v blízkosti postavit stany.

We had a clear idea about the wedding. It could be held in the nature near Prague (which is the bride’s residence) with the possibility of a barbecue and arranging a rock concert. In the ideal case we intended to accommodate the majority of our guests directly there, or to enable them to set up a tent nearby.

Počet hostů jsme stanovili na cca 150. Nechtěli jsme zároveň oběd v sedě pro všechny (sitting diner). Oběd měl být pro rodinu, pro přátele raut. (Tip: počítejte s tím, že cca 20% z pozvaných hostů nedorazí - nemoc, pracovní povinnosti, narození miminka...).

We set the number of guests at about 150. At the same time, we didn’t want to prepare a sitting dinner for all of them. The dinner could be only for the family, and friends might be provided with a banquet. (Tip: count on it that about 20% of invited guests won’t come – illness, working duties, baby’s birth...)

Stanovili jsme si rozpočet a jednotlivé úkoly rozepsali do několika excelovských tabulek. Plánování bylo trochu složitější, protože žijeme v zahraničí. Většinu věcí se nám ale podařilo zajistit přes internet. Určitě jsme nechtěli šetřit na jídle a pití, na fotografovi ani na oblečení. Šaty jsem během jedné návštěvy sehnala v Salonu Adina za 9000 Kč (www.svatebni-saty-adina.cz) a závoj si objednala na internetu za 1000 Kč.

We drew up the budget and laid out all the tasks in several tables of Excel. Planning was a bit difficult because we live abroad. Fortunately, we managed to arrange various things on the internet. Definitely, we didn’t intend to spare any expense for food, drink, photographer, or clothes. I acquired my wedding dress for 9000 CZK when visiting the fashion house Adina (www. svatebni-saty-adina.cz) and my veil for 1000 CZK ordered from the internet. podzim – autumn

255


V českých podmínkách šlo o velkou svatbu, a tak najít místo za rozumnou cenu nebylo nejjednodušší. Přes jeden ze svatebních serverù manžel narazil na Mlýn Davídkov (www. mlyndavidkov.cz). Místo se nám podle fotek zdálo jako to pravé - ubytovací kapacita cca 65 lùžek, velká louka na stanování a parkování, hospoda s kapacitou 50 osob, velká stodola s pódiem a barem, venkovní gril, bazén a rybník s molem. To vše na samotě v údolíčku 50km od Prahy. Ve skutečnosti bylo místo ještě kouzelnější. Rezervovali jsme si termín na konec srpna. Slečna provozní nám nabídla svatební menu včetně venkovního cateringu a dala kontakt na šikovné slečny dekoratérky (www.fiestologie.cz).

Tak a teï rozeslat pozvánky! V zimě jsme se sešli s fotografem Petrem Pěluchou (www.pelucha.com). Jeho práce se nám moc líbila, fotil dříve svatbu kamarádce a hned jsem si vzala kontakt. Po hodině práce s Petrem jsme byli v úžasu a bylo jasné, že se můžeme spolehnout na opravdového profesionála. Ze společně nafocených pražských fotek jsme vybrali jednu, kterou jsme použili na pozvánky. Ty jsme si vyráběli sami.

256

Marriage Guide

Vykoupili jsme papírnictví a zvolili hnědo-zelenou kombinaci - přírodní barvy, které se nacházejí také ve mlýně. Protože jsme s manželem oba kutilové, ve spoustě věcí jsme se mohli spolehnout sami na sebe. Zapojili jsme rodinu, přátele a dekoratérky a s inspirací z www.pinterest.com jsme se do toho pustili. Heslo: rustic wedding. Sestra s tátou nám na základě našich požadavkù vymysleli svatební web s hlavními informacemi pro svatebčany. My jsme zatím začali sbírat zavařovací sklenice, které jsme použili jako svíčníky. Na bleším trhu jsem našla staré klíčky. Ty manžel s bratrancem hodiny obrousili od rzi a se sestřenkou jsme na ně navázali mašličky - a vznikly myrty, které vydrží. Staré rámy na obrazy posloužily jako rekvizity do „Smile Boxu“, který měl u svatebčanù veliký úspěch. Manžel zavařoval fíkovou marmeládu, kterou jsme dávali jako výslužku. Na Youtube jsem objevila techniku Scrapbooking a vytvořila knihu hostů. Na internetu jsme objednali zelené a bílé lampiony s LED žárovičkami (www.levnelampiony.eu). Všechny květiny jsme nakoupili ve velkoobchodě (www.tulipapraha.com). Měli jsme jen luční kvítí a nevěstin závoj, žádné rùže. Veškerá květinová výzdoba, kytice pro nevěstu, svědkyni a obě maminky, korzáže pro ženicha a svědka nás vyšla na 4600 Kč.


In relation to Czech conditions, we planned a great wedding, therefore it wasn’t easy to find a venue for a reasonable price. My fiance came across the Mill Davídkov (www.mlyndavidkov. cz) thanks to a wedding portal and it seemed perfect to us judging by photographs – accommodation capacity around 65 beds, a wide meadow for camping and parking, pub with a capacity of 50 persons, a huge barn with podium and bar, outside grill, pool and pond with mole, and all this located at a secluded place in valley only 50 km from Prague. But the reality was more charming than we expected. We reserved it for the end of August. The restaurant manager offered us a wedding menu inclusive of outside catering and gave us contact for a skilful decorator (www.fiestologie.cz).

The next step was to send out invitations! We met the photographer Petr Pělucha (www.pelucha.com) in winter. We admired his work, he was the photographer of one of my friend‘s wedding and we took the contact number for him. We were astonished that already after one hour of working with Petr it was clear we can rely on a real professional.

The invitations, made by ourselves, were decorated with a photo of Prague we took together with the photographer. We bought all supplies in a stationery shop and chose combinations of brown and green – natural colours that are present in the mill as well. Both I and my man are do-it-yourself guy, therefore we were able to rely on ourselves in various matters. We involved our family, friends and decorators and began working with the inspiration of www.pintrest.com. Key word: rustic wedding. My sister and father invented a wedding web according to our requirements with various pieces of information for wedding guests. In the meantime, we started collecting preservation jars to be used as candleholders. At the flea market, I bought old keys, my husband and cousin scraped off the rust and I, with my female cousin, decorated them with ribbons – and created an untraditional and permanent myrtle. Old picture frames were used as a property for a “Smile Box” which was highly popular among guests. My husband bottled fog marmalade we gave it to guests as a gift of food. In YouTube I discovered Scrapbooking technique and created the guests book. We also ordered green and white lanterns with Led bulbs from the internet (www.levnelampiony.eu). podzim – autumn

257


Dort! Chtěli jsme se vyhnout velkému čtyřpatrovému dortu ze šlehačky, který se v horku rozteče, všichni se po něm nafouknou jako balón a není pak s nimi řeč. Zvolili jsme proto cestu minidezertů, kdy si každý mohl vybrat, co mu chutná a přitom se nepřetláskal sladkým. Protože máme oba slabost pro francouzskou kuchyni, chtěli jsme i pyramidu z makronek. Manžel opět na internetu narazil na paní Dvořákovou, jejíž dobroty jsou jednoduše neodolatelné (www.laskominy.eu).

Hosty muže jsme poprosili, aby si vzali zelenou kravatu. Svatebčané náramně spolupracovali a někteří dokonce přišli v zelené košili nebo kalhotách, některé dámy si vyhrály se zelenými doplňky.

258

My s manželem jsme „ulítli“ na zelených ponožkách, motýlku, lodičkách a kšandách (www.lesbretellesdeleon.com). Střevíčky jsem koupila u belgické značky Noë, která dělá koženou dámskou obuv ve všech barvách (www.noepumps.com). Na bílou košili jsem manželovi vyšila zelenou bavlnkou knoflíky (www.ctshirts.co.uk). A družičkám jsme nechali ušít jednoduché, ale rafinované smaragdově zelené šaty. Aby byl obřad skutečný zážitek a ne desetiminutová rychlovka s panem starostou, poprosili jsme svědky a dva kamarády, aby těsně před oddáním na mole pronesli pár slov. Jejich proslovy byly osobní, dojemné a vtipné. Skutečně jsme si tak užili i samotný obřad. Poté, co jsme si řekli „ano“, odpadla veškerá nervozita a náš den jsme si začali naplno užívat. Bubny Praha (www.bubnypraha.com) rozjely pořádnou rockovou pařbu a DJ Mikuláš noční disko vlnění (www.mixcloud.com/DJMikulas). Svědkové nám připravili spoustu překvapení, kromě promítání našich fotek z dětství i LipDup video od přátel, manželský kvíz a spoustu další zábavy. Celý den proběhl pohádkově i díky kamarádce Martině, která se ujala role koordinátorky. Dohlížela na harmonogram, hasila nečekané požáry a s úsměvem za nás vše odběhala. Naši svatbu jsme si užili do poslední chvíle nejenom proto, že jsme přípravě věnovali tolik energie, ale hlavně díky všem lidem, kteří nám pomáhali, i těm, kteří se ve mlýně radovali s námi. Byl to určitě ten nejkrásnější den v životě. Marriage Guide


All the flowers were bought in the warehouse (www.tulipapraha.com). We had only meadow flowers and bride’s veil, no roses. The whole flower decoration, bouquets for bride, the female witness and both mothers, lapel flowers for groom and male witness cost 4600 CZK.

Cake! We wanted to avoid a huge four-tier cake of whipped cream that melts away in the heat, all guest would have bloating belly and no fun. Therefore we chose the way of mini desserts, where everyone could choose what they liked and not to stuff oneself with sweets. Because we have a weakness for the French cuisine we wanted a pyramid of macaronis. It was again my husband who found Mrs Dvořáková whose delicacies are irresistible (www.laskominy.eu).

Male guests were asked to wear green ties. All the wedding guests cooperated and some of them wore even a green shirt or trousers and some of the female guests used wonderful green accessories. Me and my fiance got carried away by green socks, bow tie, pumps and braces (www.lesbretellesdelon.com). The pumps were bought at the Belgian brand Noë which make leather female footwear in all colour varieties (www.noepumps.com). I embroidered my husband’s white shirt buttons with green cotton (www.ctshirts.co.uk). And our bridesmaids were given refined emerald dresses sewed just for them. To have a real experience and not only a 10 minutes short ceremony with Mr. Mayor we asked the witnesses and two friends to give a speech at the mole shortly before getting married. Their speeches were personal, emotional as well as funny and we had really a good time during the ceremony. After saying “yes, I do”, all the nervousness was gone and we started enjoying our big day fully. Bubny Praha (Drums Prague, www.bubnypraha.com) whooped the rock party up and the DJ Mikuláš night disco (www. mixcloud.com/DJMikulas). Our witnesses prepared for us many surprises, such as projection of photos of our childhood, LipDup video from friends, marital quiz and many more. The whole day went like a fairytale thanks to our friend Martina who took charge of wedding coordinator. She supervised the schedule, fought the unexpected fires and did various things for us with a smile. We enjoyed our wedding up to the last moments not only because of the fact we gave the preparations so much energy, but also because of all the people who helped us and had a whale of a time with us in the mill. It was definitely the most beautiful day of our life. podzim – autumn

259


Kouzelná svatba na historickém mlýně Zažijte romantickou svatbu v neformálním prostředí a přátelské atmosféře, včetně obřadu, oslavy i ubytování.


Ve slunečném údolí mezi Prahou a Kutnou Horou leží odedávna starobylý Mlýn Davídkov, který bude ve Váš svatební den otevřen jen pro Vás.

e-mail: info@mlyndavidkov.cz

Areál je k dispozici po celý rok. Rezervujte si včas oblíbené jarní a letní termíny či využijte zvýhodněné zimní nabídky v období 1. 11. 2013 do 30. 4. 2014.

telefon: +420 777 717 131

www.mlyndavidkov.cz


Jen pro ten dnešní den.. Svatební vzhled, podtrhující přirozenou krásu, je pro každou nevěstu jednou z nejdůležitějších věcí dne D. Vizážistka Simona Bártová a kadeřnice Petra Pánková, které se kráse nevěst úspěšně věnují mnoho let a pracují v týmu, nám prozradily několik tipů ze zákulisí svatebních příprav. Spolupracují spolu již 8 let, za tu dobu jim rukama prošly stovky nevěst. Svou práci milují a jejich nevěsty vypadají jako modelky z titulní strany. Mezi jejich klientky patří kromě českých nevěst mladé ženy z celého světa, které si vybraly Prahu nebo některý z českých zámků jako vysněné pohádkové místo pro svou svatbu.

Foto: Daniel Šeiner, Lucie Linhartová

více na: www.makeupist.com Simona Bártová – vizážistka tel.: +420 603 523 065 Petra Pánková – kadeřnice tel.: +420 606 538 986


Účesy Účesy Petry Pánkové jsou klasicky elegantní, ale velmi svůdné a hlavně sluší. Svatební účesy jsou pro ni krásná a tvůrčí součást kadeřnického řemesla. Výčes musí mít logiku, snoubit technickou dokonalost zpracování s elegancí a půvabem nevěsty. Co letos bude hlavně česat? Lehce načechrané výčesy, nespoutané vlny, asymetrické polovýčesy, romantické copy, hladké objemnější uzly. Odvážnější nevěsty láká stále častěji retro stylizace, zpět se vrací pokládaná vlna předválečného období, pin-up styl či vytupírované drdoly 60. let. I ty nejrozevlátější vzdušné účesy jsou rafinovaně fixovány, účes drží celý den, nejlépe až do rána. Stále větší roli hrají vlasové ozdoby – čelenky, spony, francouzské závojíčky a výrazné „fascinátory“, jak se jim roztomile říká.

podzim – autumn

263


Líčení Simona Bártová je vizážistka, která vždy respektuje osobnost nevěsty. Její styl podtrhuje přirozenou krásu, něvěstám však umí navrhnout také odvážnější, ale stále elegantní varianty líčení. Doporučením pro letošní sezónu jsou přírodní barvy – béžová, smetanová, meruňková, nugátová, kakaová, zlatavá. Rty svěží a šťavnaté – krásně vypadá melounová, jahodová, meruňková nebo lososová rtěnka. Pokud toužíte po výrazných rtech, sáhněte po sytější, třeba vínové nebo červené rtěnce v kombinaci s jemnými béžovozlatými stíny a tenkými tekutými linkami a dokonale vykresleným obočím. Tvářenka přirozeně modelující tvář v tónech losově růžové nebo broskvové může mít i módní zlatavý podtón. Posledním dotykem jsou něžné rozjasňující pudry či bronzery na lícní kosti, výsledek působí luxusně.

264

Marriage Guide


Zkouška Důležitou částí svatebních příprav je zkouška svatebního účesu a líčení. Simona a Petra ji dělají společně, obvykle asi měsíc před svatbou, takže výsledek budete moci okamžitě posoudit jako celek. Připravte se na spoustu otázek… Třeba na to, jak je váš partner vysoký a jakou budete mít kytici, připravte si fotografii svatebních šatů. Také se dozvíte, jak připravit své vlasy v den svatby a jak pečovat o pleť tak, aby byla v den svatby co nejsvěžejší. Můžete pozvat na zkoušku i kamarádku, která bude všechno fotit, abyste novou vizáž mohly náležitě konzultovat, porovnávat varianty a posoudit, jak bude vypadat líčení na fotografii. Nakonec můžete večer někam vyrazit! Účes i líčení by měly být dokonalé nejen na fotografii, ale je hodně důležité, aby se nevěsta cítila krásně a zároveň pohodlně. Trvanlivost makeupu a účesu od rána do noci je klíčová – nevěsty si při obřadu někdy popláčou, neměly by umazat manžela rtěnkou při prvním polibku, přijímají dojaté gratulace celého příbuzenstva, pár hodin pózují fotografům – někdy v lehkém deštíku, jindy v 30°C – a zbytek noci protančí. To vše absolvují stále krásné a dokonalé. Jako vy.

podzim – autumn

265


Štěpán Vláčil

Svatební Fotografie Brno profesionální svatební fotograf s působností po celé ČR i SK Štěpán Vláčil – Svatební fotografie Brno profesionální fotograf se zaměřením na svatební a předsvatební fotografii s působností po celé ČR i SK +420 776 705 337 info@svatebni-fotografie-brno.cz www.svatebni-fotografie-brno.cz blog.svatebni-fotografie-brno.cz


Svatební pohádka v Průhonicích Wedding Fairytale in Průhonice

Okouzlete své svatební hosty pohádkovou atmosférou romantického zámku a zámeckého parku v Průhonicích. Průhonice jsou vyhledávány zejména kvůli svatbám v parku, kde voní tisíce květů a vítr pohupuje větvemi exotických stromů, ale nemusíte se bát ani nepřízně počasí – vždy je možné přesunout obřad do historických sálů zámku. Průhonický zámek byl kulisou pro mnoho pohádek – i ta vaše může začít právě zde.

Enchant your wedding guests with the fairytale atmosphere of a romantic chateau and chateau park in Průhonice. The city Průhonice is visited especially because of holding weddings in the park where thousands of blossoms smell and the branches of exotic trees are swaying in the wind. But you needn’t worry about weather – it is always possible to move the ceremony into the historical chateau halls. Chateau Průhonice was used as a backdrop for many movie fairytales – your own fairytale can start right here.

bot.cas.cz i @ y k s n i s u bor.mat i l a d : l i a 3 073 m 0 e 6 2 0 6 www.svatbypruhonice.cz 0 2 el.: +4

t


Narodil(a) jste se v Čechách a berete si cizinku nebo cizince? Přemýšlíte, kde si říci své ano? Jaké výhody a nevýhody s sebou nese binacionální svatba? Podle čeho se rozhodovat a jak zkombinovat tradice či chuťové buňky? Jakou vybrat hudbu, aby byli spokojeni všichni hosté? Každá svatba nese s sebou mnoho otázek, na které se najdou odpovědi většinou až po ní, a proto se v každém čísle podíváme blíže na to, co by nás mohlo překvapit na svatbách konaných na různých místech či mezi různými národnostmi. Čekají nás svatby na farmě, hradě, v hotelu nebo například americko-albánská svatba, … to ale až s dalšími čísly magazínu Marriage guide.

Skotská svatba na moravské půdě, trefa do černého Morava, 3. 10. 2013 Obřad: zámecká kaple valtického zámku Hostina: vinný sklep Úvaly Mohlo by se zdát, že místo jako je Česká republika bude mít pramálo společného s krásou skotské přírody. Pravdou ale je, že jestli může někdo konkurovat národu „v sukních“, jsou to právě moravské sklepy a vinice. Pojďme se blíže podívat na výhody a nevýhody právě takovéto svatby.

268

Marriage Guide


Were you born in the Czech Republic (Czechoslovakia) but are marrying a foreigner? Are you thinking about where to take your vows? What are the pros and cons of a bi-national wedding? What should be the basis of your decision and how should you combine traditions and taste buds? What music should you choose to please all the guests? Each wedding raises many questions, which are usually easier to answer once it’s over. This is why in each issue, we will take a closer look at what could surprise us at weddings held in various places and with various nationalities. There will be a farm wedding, castle wedding, hotel wedding and even an America-Albanian wedding… all coming up in future issues of Marriage Guide.

A Scottish wedding on Moravian soil, a perfect hit Moravia, 3 October 2013 Ceremony: Chapel at the Valtice Chateau Reception: Úvaly wine cellar It may seem that the Czech Republic has precious little in common with Scotland’s stunning natural beauty. But the fact is that if anybody can compete with the “kilted” nation, it is the cellars and vineyards of Moravia. Let us take a closer look at the benefits and drawbacks of a wedding like this.

podzim – autumn

269


Výhody svatby na Moravě Ubytování v místě hostiny. Nám se podařilo ubytovat všechny hosty v areálu vinných sklepů. To je ideální stav. Odpadnou tím náklady na přepravu hostů z různých míst. Pokud je většina z nich ze zahraničí, jsou nemobilní, a s tím je potřeba počítat od začátku svatebních příprav. V porovnání s oddávajícími v Čechách jsou oddávající na Moravě důslednější; mají propracovanější proslovy a sled událostí, jsou sehranější s matrikářkami a překladatelkami. Výsledkem je mnohem větší zážitek z obřadu. Prostředí sklepů na Moravě je jedinečné. Honosné výzdoby, umělá vlákna, organzy apod. by narušily atmosféru místa. Hodně tedy ušetříte za dekorace. K dobrému vínu patří dobré jídlo, nečekejte, že byste ve sklepích narazili na něco, co by vám nechutnalo. Stoly z masivu, kožešiny na židlích, svícny z oceli, cihlové stěny, muži v sukních, tradiční skotská květinová výzdoba z bodláků, cimbálová kapela, to vše jakoby odjakživa patřilo k sobě. Kontrast svatebních šatů a přírodních materiálů sklepů je dokonalý. České tradice v podobě svatebního stromu, chomoutu, vězeňské koule a vysloužení si prvního tance jsou na zahradě vinného areálu přirozenější než na hradebním nádvoří či v moderním hotelu. S dopravními podniky se na Moravě dohodnete na zapůjčení autobusu pro přepravu zahraničních hostů snadněji. Ceny jsou téměř o 2/3 nižší než v Čechách. Pokoje pojmenované po odrůdách révy vinné jsou zajímavým zpestřením pro národ, jenž stojí za vynálezem whisky. Skotové umějí rovněž ocenit chuť českého rumu.

270

Marriage Guide


Benefits of a wedding in Moravia Accommodation at the reception venue. We managed to accommodate all of the guests at one of the wine cellars. This is the ideal situation. There are no costs for transporting guests from various locations. If most of them are from abroad, they will not be mobile, and this must be taken into account from the early stages of wedding planning. Compared to priests in Bohemia, those in Moravia are more thorough; they have more elaborate speeches and procedures, and are better coordinated with the registrars and interpreters. This makes the ceremony a much nicer experience. The setting of Moravian wine cellars is exceptional. Fancy decorations, artificial fibres, organza, etc. would disrupt the genius loci. This means plenty of money saved on decorations. Good wine requires good food. Don’t expect to find anything at the cellars that you wouldn’t like. Solid wood tables, furs on the chairs, iron-wrought candlesticks, brick walls, men in kilts, traditional Scottish floral arrangements with thistles, brass band, it all seems to have been made for each other. The contrast between the wedding dress and natural materials used in the cellar is perfect. Czech traditions like a wedding tree, yoke, ball and chain, and earning the first dance are far more natural in the garden of a winery than in a castle courtyard or modern hotel. It is easier to arrange the hiring of bus transport for foreign guests with transit companies in Moravia. Prices are almost 2/3 lower than in Bohemia. Rooms named after grape varieties are an interesting novelty for the nation that invented whisky. Scots know how to appreciate the taste of Czech rum. podzim – autumn

271


Nevýhody náklady spojené s letenkami, náklady spojené s ubytováním, přeprava z letiště a nádraží; většina hostů přilétá v různé hodiny i dny, nejistota, jestli budou zahraniční hosté spokojeni s českou kuchyní, zahraniční hosté nejsou mobilní a nacházejí se v neznámém prostředí, většina hostů přiletí minimálně na dva až čtyři dny, dvojjazyčná komunikace v průběhu celé svatby. Když to shrneme, může se přeprava svatebčanů a ubytování pro rodinu i přátele vyšplhat na tučnou částku, ale kvalitnější jídlo za nižší ceny, dobré víno, srdečný projev oddávajícího, perfektní servis dodavatelů, krásná příroda a nápaditost sklepních prostor, to vše nám dává záruku, že svatební den bude úspěšný a každý z hostů si z něj odnese dobrou náladu a mnoho zážitků. Z pohledu koordinace je spolupráce s dodavateli na Moravě jasnější a střízlivější. Dodají, co slíbí, jsou ochotní a nápomocní v průběhu celého dne. Ačkoli se může zdát, že by to mělo být samozřejmostí, je v dnešní době málo dodavatelů, kteří to, o čem mluví, nakonec udělají. Za agenturu VIP svatba má město Valtice, zámek Valtice i vinný sklep Úvaly za jedna.

272

Marriage Guide


Drawbacks costs for flights. costs for accommodation. transport from the airport and train station; most guests arrive at various times and on various days. uncertainty whether foreign guests will enjoy Czech cuisine. foreign guests are not mobile and find themselves in a strange environment. most guests will arrive for at least two to four days. bilingual communication throughout the wedding. To sum it up, the transport of wedding guests and accommodation for friends and family may add up, but the better food for lower prices, excellent wine, heart-warming speech from the priest, perfect service from suppliers, stunning natural setting, and originality of the cellars all come together to guarantee that your wedding day will be a success and every one of your guests will depart in good spirits with fond memories. In terms of coordination, working with suppliers in Moravia is clearer and more reliable. They will deliver what they promised, and they are willing and helpful throughout the entire day. Although it may seem like a matter of course, there are few suppliers nowadays that know what they are talking about and actually carry through. The town of Valtice, Valtice Chateau and Úvaly wine cellar all get an A+ from VIP Weddings. podzim – autumn

273


Každá svatba s sebou nese svá pro a proti, ale většinou je řešitelný každý problém, takže pokud se chcete vdávat na lodi, voru, opuštěném ostrově, zámku, v hotelu, zahradě, ve vzduchu či pod vodou, splňte si svá přání. A kdybyste si opravdu nevěděli rady, tak se neváhejte obrátit na odborníky, naštěstí je jich v České republice stále dost. Every wedding has its pros and cons, must there is usually a solution to every problem. So if you wish to get married on a boat, raft or abandoned island, at a chateau or hotel, in the air or under water, you can make your dream come true. And if you’re really at a loss, don’t hesitate to contact the experts. Luckily, there are still plenty of them in the Czech Republic. www.vipsvatba.cz

274

Marriage Guide


VIP LOGO + webovky + tel


A M B A S S A D O R

G R O U P

Svatba snů v luxusním romantickém hotelu v Mariánských Lázních

Opravdový zážitek z relaxace a luxusního prostředí

HOTEL ESPLANADE SPA & GOLF RESORT Karlovarská 438, 353 01 Mariánské Lázně e-mail: hotel@esplanade-marienbad.cz • www.esplanade-marienbad.cz

Oáza klidu v centru Prahy Otevřeno denně 11.00 – 22.00 hod. e-mail: info@atwc.cz www.atwc.cz

Luxusní Ambassador Thai &Wellness Club

HOTEL AMBASSADOR • ZLATÁ HUSA

Václavské náměstí 5-7, 111 24 Praha 1 e-mail: reservation@ambassador.cz • www.ambassador.cz

Svatební oslava v historickém centru Prahy


Svatba – ANO starosti – NE!

SVATBA NA KLÍČ Kompletně připravíme a zrealizujeme Pro svatebdej dekoraních cí

E-sho p

Vaší svatbu dle Vašich přání. Kompletní či částečný servis Svatby na jihočeských zámcích Poradenství a konzultace Catering, Party stany Pódia, ozvučení, osvětlení Venkovní svatební obřady Svatební design Litvínovice 32, Stecherův Mlýn 370 01 České Budějovice 420 387 949 723 420 774 742 048 www.svatby-amelie.cz


© Nina Henderson Photography www.ninahendersonphotography.co.nz © Central Lakes Photography www.centrallakesphotography.co.nz © Fluid Photo www.fluidphoto.com

Kam oko dohlédne, horské hřebeny pokryté snìhem, tu a tam přerušené stříbrnou žilnatinou ledovcových řek, či přízračnì tyrkysovou hladinou nekonečných jezer. Pilot obratnì manévruje a usazuje helikoptéru na skalním ostrohu… Teplé barvy západu slunce, mísící se s azurovým mořem a zlatavým pískem dlouhých písčitých pláží, křik rackù a na obzoru silueta plachetnice… Rudì kvetoucí stromy pohutukawa šumí v lehkém vánku a z dálky doznívá maorská kytara. Lákavá vùnì grilující se zvìřiny, výborného jehnìčího či vyhlášených mořských delikates, cinkot sklenek s prvotřídním Pinot Noir – to vše na pozadí koloniální usedlosti z dob zlaté horečky, podbarvené celou paletou podzimních barev regionu Central Otago…

278

Marriage Guide


Zasnili jste se? Pak vás možná bude zajímat, že skutečně můžete dát průchod svým nejromantičtějším představám a snům o tom, v jakém stylu se váš svatební den odehraje – a sny proměnit v realitu! Řeč je o zemi, které co do rozmanitosti nemůže konkurovat žádná jiná – o pravém přírodním ráji s naprosto úchvatnými scenériemi, přátelskými obyvateli a skvělým zázemím pro návštěvníky – o mystické Středozemi JJR Tolkiena – o Novém Zélandu.

Jsme novozélandská cestovní kancelář v českých rukách a naším posláním je realizace kompletního cestovatelského servisu klientele z ČR a SR.

podzim – autumn

279


Již přes 10 let připravujeme exkluzivní cestování na míru – od dovolených pro jednotlivce a malé komorní skupiny či pro podnikatele a jejich rodiny, až po sportovní týmy, českou diplomacii - či právě dvojice, které si Nový Zéland vybraly jako místo pro svůj nezapomenutelný svatební den… Do našeho repertoáru však patří také ostrovy Polynésie a Antarktida a Subantarktické ostrovy – pokud by snad vaše svatba měla být skutečně jedinečná! V rámci našich služeb spolupracujeme se špičkovými partnery v oblasti ubytování, dopravy, cateringu, stejně jako svatebními agenturami – a v neposlední řadě nabízíme služby vlastního sňatkového celebranta v českém jazyce a asistenci při zajišťování nezbytné dokumentace.

280

Marriage Guide


True Travel Nový Zéland s.r.o. (TRUE TRAVEL Ltd) … opravdové cestování pro opravdové fajnšmekry! True Travel Nový Zéland s.r.o. Velflíkova1430/8, 160 00 PRAHA 6 - Dejvice tel: +420 230 234 444 www.truetravel.cz e-mail: info@truetravel.cz


LUXUSNÍ PARTY STAN „ZÁMECKÁ TERASA“

Jedinečný prostor s výhledem na zámek • Kapacita 150 osob • Slunná terasa Podsvícený bar • Profesionální cateringové vybavení • Parkování v areálu zámku Zámek leží na trase dálnice D11 – PHA -HK

Barokní zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou rozšiřuje své služby. Na zámecké terase je pro návštěvníky od května do září připraven luxusní party stan s restaurací. Party stan je vhodný pro pořádání svatebních hostin a firemních oslav. Hlavní cíl: vytvoření dalšího vhodného a atraktivního místa pro svatební hostiny, které byly do této chvíle pořádány jen v Mramorovém sálu (kapacita 150 osob) a zámecké Oranžerii (kapacita 50 osob). Zámek Karlova Koruna nabízí všechny služby pro uspořádání zámecké svatby, firemní oslavy či jiné party – pronájem zámeckých budov, catering, koňský kočár, focení v šlechtických komnatách. Společně se zámkem vytváří komplex luxusního prostředí i pro náročné klienty.

SVATEBNÍ BALÍČKY

Zámecký – 9000 Kč · Zahradní – 6500 Kč · Zámecký s party stanem – 17 000 Kč · Zahradní s party stanem – 15 000 Kč

www.zamecka-terasa.cz · www.kinskycastles.com

KOMENSKÉHO, 503 51 CHLUMEC NAD CIDLINOU, TEL.: + 420 721 176 272, E-MAIL: KARLOVAKORUNA@KINSKY-DAL-BORGO.CZ


Bulharskรก 1784 - Pardubice 530 03 - รˆeskรก Republika


286

Marriage Guide


podzim – autumn

287


V gotické hradní kapli Nanebevzetí panny Marie z konce 12.století lze uzavřít sňatek jak civilní, tak církevní. Kdo touží po romantice v přírodě nebo pod širým nebem, může své „ano“ vyslovit v zahradním altánku, na zámeckých terasách nebo kdekoli v anglickém parku. Svatební hostinu a párty lze prožít v duchu ryzího hradního středověku nebo romantické a noblesní zámecké renesance. Erbovní sál v přízemí zámku je jako stvořený pro pravou královskou hostinu v rustikálním stylu s možností večerního posezení na nádvoří s novorenesanční kašnou. Pro noblesní svatbu, kde se každá nevěsta mění v princeznu, není krásnějšího místa než je Muchův sál s prosklenou střechou a dominantními křišťálovými lustry, zimní zahradou a originálem opony od velikána secese, Alfonse Muchy. Po obřadu, pro prodloužení romantické chvíle, se mohou novomanželé projet v kočáře taženém kladrubskými bělouši nebo zasadit v zámeckém parku stromek, který jim bude navždy připomínat pohádkový den jejich života. Tečkou v programu může být velkolepý ohňostroj. Neméně důležitý je i kulinářský zážitek. Původní catering Gastro Žofín - dnes již Chateau Catering Zbiroh, patří v oboru mezi nejprestižnější společnosti u nás a jeho věhlasné gastronomické umění Vás nikdy nezklame. Po pohádkově stráveném dni a po západu slunce nemusí ze zámku nikdo pospíchat. Luxusní Chateau hotel Zbiroh se svými 52 pohádkově stylovými komnatami dopřeje všem pocitu a spánku vskutku královského. Noblesa a nepopsatelné charisma zámku Zbiroh jej společně s vysoce profesionálním svatebním servisem vynesla na hvězdné nebe České republiky v podobě prestižního ocenění „SVATEBNÍ MÍSTO - HVĚZDA ROKU 2012“ v kategorii veřejného hlasování. Pro jeho krásu, důstojnost a pohostinnost doporučuje zbirožský zámek i světoznámá módní návrhářka Blanka Matragi, jejíž skvostné svatební šaty i letos v létě na překrásné nevěstě při svatebním obřadu v sále Alfonse Muchy, zazáří. Neváhejte a přijeďte se podívat. Jsme a budeme zde jen a jen pro Vás! Za svatební tým Vaše Renata Páchová

288

www.zbiroh.com Marriage Guide


Chateau Zbiroh ... pro jedinečnost okamžiku, pro dokonalost a prestiž, pro kouzlo a romantiku, pro váš prekrásný začátek bez konce ...

Unikátní historické sídlo českých císaru a králu luxusnímchateau chateauhotelem hotelem. s exkluzivními sály aaluxusním Kompletní svatební servis bez omezení pod jednou střechou - civilní a církevní obřady v jedné z nejstarších kaplí v Čechách - venkovní obřady na zámecké terase, na nádvoří, v parku - pohádkové rustikální i vznešené svatební hostiny - hotelové komnaty pro více než 100 hostů - historické programy, originální dekorace - patrové svatební apartmá v zámecké věži www.zbiroh.com a romantické apartmá s nebesy tel.: +420 602 237 590, svatba@zbiroh.com

tel.: +420 602 237 590, svatba@zbiroh.com


L


Rakovecká 13, 635 00, Brno Tel. 515 908 620/515 908 624 Fax: 515 908 622 recepce@hotelrakovec.cz www.hotelrakovec.cz

Hotel Rakovec dokonale romantické místo s krásným výhledem v pøíjemném prostøedí Brnìnské pøehrady Pøipravujeme svatby dle pøání klientù s profesionálním pøístupem Pomùžeme Vám zajistit nejen perfektní obøad a svatební pohoštìní, ale i veškeré pøípravy s tím spojené, napø. zajištìní svatebního dortu, cukroví, kvìtin, dekorací, hudby, fotografa, kadeønice, vizážistky atd. Klimatizované prostory Komfortní ubytování Relaxaèní služby Bowling Restaurace, salónky, letní terasa


Hotel Savannah**** deluxe je situován na Znojemsku a nachází se v těsné blízkos� rakouských hranic. Jeho součás� je i wellness a Ajurvédské centrum zdraví. Pro Vaši svatbu nabízíme stylové prostředí s puncem luxusu, špičkovou gastronomii, nejlepší regionální vína a profesionální servis. Pomůžeme Vám zorganizovat svatbu od pozvánek až po luxusní novomanželské apartmá. A nejen to! Svatební den umíme zrealizovat v místech dle Vašeho přání. Jsme tu pro Vás!

Hotel Savannah**** deluxe, Chvalovice – Hatě 198, 669 02 Znojmo, Tel.: +420 515 284 084, E-Mail: hotel@hotel-savannah.com,

www.hotel-savannah.com


Jeruzalém Jeruzalém l Text: Filip Uhlíø l Foto: archiv MG magazine

mela

P

rávì v tomto mìstì jako v žádném jiném na svìtì mùžete øíct, že jste byli bohu takøka na dosah ruky. Je jedno, jste- li žid, køesťan nebo muslim, tak èi tak se v Jeruzalémì ocitnete na posvátné pùdì a i ateisté by mìli pøiznat, že to už není jen tak ledajaká shoda náhod.

294

Pokud však èlovìk zabrousí do historie, rozhodnì nemùže øíct, že by toto „svaté mìsto„ bylo zrovna bohem požehnané. Každopádnì pohnutý osud tohoto místa dokládá, že všeho moc škodí, bohy i mesiáše nevyjímaje. Jeruzalém, jehož založení se datuje až do 2000 let pøed naším letopoètem, se øadí mezi nejstarší mìsta svìta. Bohužel také mezi mìsta, která byla za celou dobu své existence pøedmìtem vzpour, válek, pustnutí a nejrùznìjších jiných katastrof. Èísla hovoøí jasnì. V prùbìhu dìjin byl Jeruzalém dvakrát totálnì znièen, 23krát obléhán, 52krát napaden a 44krát dobyt. Každému, kdo sleduje složitou situaci na blízkém východì, je jasné, že ani tato odstrašující èísla nemusí být koneèná. Pøes veškeré zlovìstné zprávy o pumových útocích, které se na nás chrlí média, lze však Jeruzalém považovat za jedno z nejbezpeènìjších mìst na svìtì. Bezpeènostní opatøení státu Izrael se nedají srovnat s žádnou jinou zemí na svìtì a i pohled do statistik prokáže, že tím nejvìtším nebezpeèím pro turisty jsou pøedevším úpal a poulièní kapsáøi. Marriage Guide


asurej N

owhere but in this city can you say you were within the reach of God‘s arm. No matter if you are Jew, Christian or Muslim, you will be on sacred ground anyway, and atheists should admit that it’s not any coincidence.

But in case one takes a look at history, one cannot say that this “sacred city” was blessed by God. In any case, the troubled fortune of this city proves that too much of anything is bad, with no exception for gods and Messiahs. Jerusalem, established already 2 000 years BC, rates among the world’s oldest cities. Unfortunately, it is among cities that were the subject of revolts, wars, desolation and various other catastrophes during its entire era of existence. Numbers are clear. During its history, Jerusalem was twice completely destroyed, 23 times besieged, 52 time attacked and 44 times conquered. Everyone, who pursues the complicated situation at the Near East, must be clear that these deterrent numbers can be extended. Despite all the sinister news about bomb attacks the media ply us with, Jerusalem can be considered one of most safe cities in the world. Safety measures of the state Israel aren’t possible to be compared to any other land in the world and even a look in the statistics proves that the biggest danger for tourists is primarily heatstroke and street pickpockets.

Jerusalem

podzim – autumn

295


Starovìká historie Jeruzaléma se váže pøedevším ke kmeni Izraelitù a podle zmínek v bibli z nìj král David uèinil hlavní mìsto svého kmene již v 10. století pøed naším letopoètem. Archeologické výzkumy sice poukazují na fakt, že v tomto období byl Jeruzalém spíše ještì ne pøíliš významnou horskou vesnicí, ale kdo by chtìl polemizovat s tím, co je psáno v písmu svatém, že. Spoleènì s Davidem, coby králem Izraelitù, byla do Mìsta Davidova, jak se dnes Jeruzalému také pøezdívá, pøivezena i bájná Archa úmluvy. Že tato nejposvátnìjší náboženská relikvie Izraelitù, ve které bylo uloženo všech 10 pøikázání od samotného boha, musí mít úctyhodnou svatyni, pochopil Davidù syn, král Šalamoun, a dal postavit první jeruzalémský Chrám. Další období se nesla ve znamení rozkvìtu a blahobytu mìsta, které odrazilo mnohá obléhání a útoky, ale mocnému Babylonu již odolávat nedokázalo a padlo roku 598 pø. n. l. Proti babylonské nadvládì se Izraelité brzy vzbouøili, ale jejich povstání bylo králem Nebukadnesarem II. tvrdì potlaèeno, Chrám byl demonstrativnì zboøen a vìtšina obyvatelstva byla vzata do tzv. babylonského zajetí. To ukonèil až vpád Peršanù do Babylonu a náboženská svoboda, kterou vyhlásil král Kýros II. Izraelité se vrátili zpìt do Jeruzaléma a na místì bývalého chrámu postavili chrám nový. Toto období se nazývá obdobím druhého chrámu, ale ani to se nedá poèítat za pøíliš pokojné. Již roku 332 pø. n. l. dobyl Jeruzalém Alexandr Veliký, èímž zapoèal období postupné helenizace, které vyvrcholilo v roce 167 pø. n. l., kdy byla do svatého chrámu umístìna socha boha

296

Marriage Guide

Dia. Tento v oèích prostých, nepoøeètìných židù bezbožný èin byl poslední kapkou. Následné makabejské povstání pak zbavilo Jeruzalém i celou Judeu cizí nadvlády témìø na sto let. Ani odbojná Judea však nedokázala vzdorovat nezastavitelnému Øímskému impériu a byla dobyta roku 63 pø. n. l. V roce 37 pø. n. l. se moci ujal nechvalnì proslulý král Herodes Veliký. Podle bible byl tento tyran zodpovìdný za údajné vraždìní neviòátek, soudobí dìjepravci ho však popisují jako uvážlivého vladaøe, který nebývale zvelebil celý Jeruzalém a nechal pøestavìt posvátný chrám. To vše pak však bylo z historického hlediska nièím oproti tomu, co se stalo v Jeruzalémì okolo roku 33 n. l. Jistý buøiè, jehož jméno bylo mimochodem Ježíš Nazaretský, vjel pøesnì v souladu s prastarým proroctvím v období nejvìtšího židovského svátku Pesah do Jeruzaléma na oslu. Zprávy o Ježíšovì uèení i jeho zázracích se už tou dobou nesly celou Judeou a jeho pøíjezd vyvolal obrovský rozruch, protože mnozí v nìm vidìli pøíchod Mesiáše. Další pokraèování pøíbìhu je již notoricky známé. Ježíš, ukøižovaný za své buøièství na hoøe Golgotì o pár dní pozdìji vstává z mrtvých, sype moudra z rukávu, snímá høíchy z celého lidstva, odchází na zasloužený odpoèinek ke svému otci do nebe a definitivnì tak peèetí svùj status prvního globálního superhrdiny. Pro dìjiny mìsta je podstatné, že Herodem èerstvì vyšperkovaný chrám se pár dní po Ježíšovì smrti pøesnì v souladu s jeho proroctvím bortí pøi záchvìvech zemìtøesení. Židovské víøe, která se v té dobì pyšní patentem na vzývání jediného boha, tak roste mocná konkurence – køesťanství.


The mediaeval history of Jerusalem is primarily connected with the tribe of Israelites. According to mentions from Bible, King David made it the capital city of his tribe already in the 10th century BC. Although archaeological researches show Jerusalem was rather a less significant mountain village in that era, who would argue against things written in Holy Scripture, right? Together with King David, the king of Israelites, even the mythical Ark of the Covenant was brought into the City of David, which is today’s nickname. The necessity of respectable sanctuary for this most sacred religious relic of Israelites, where might be stored the Ten Commandments from God Himself, understood even David’s son, King Solomon, and had the first Jerusalem temple built. The following eras are characterised by flourishing and the prosperity of the city, which repulsed various sieges and attacks, but it wasn’t able to resist powerful Babylon and was captured in 598 BC. Israelites revolted soon against Babylonian hegemony, unfortunately, their rebellion was hard suppressed by King Nebuchadnezzar II, the Temple was demonstratively pulled down, and the population majority was taken into Babylonian captivate. It was terminated by Persian invasion in Babylon and religious freedom declared by King Cyrus the Great. Israelites returned back to Jerusalem and build a new temple at the place of the former one. This era is called Second Temple Period, but nor can this be rated among calm eras. Already in 332 BC, Jerusalem was conquered by Alexander the Great and started the era of gradual Hellenization which culminated in 167 BC, when a statue of Zeus was located in the sacred temple. This sacrilegious act, according to common non-Greek Jews, was the last straw. Following revolt of Maccabees they freed Jerusalem and entire Judea of foreign hegemony for almost a hundred years. Not even rebellious Judea wasn’t able to resist unstoppable Roman Empire and was conquered in 63 BC. In 37 BC, the ingloriously famous King Herod the Great assumed power. According to the Bible, this tyrant was responsible for massacre of innocent children, nevertheless, contemporary historians describe him as a judicious monarch who made Jerusalem thrive and let rebuilt the sacred temple. But all this was nothing in the contrary to events in Jerusalem around 33 BC. A firebrand, whose name was actually Jesus of Nazareth, entered in Jerusalem on a donkey during the greatest Jewish feast Pesah, which happened exactly in compliance with ancient prediction. News about teachings and miracles of Jesus were known already in the entire Judea and his arrival caused a stir, because many people considered it the arrival of the Messiah. The following story is famously known. Jesus crucified at Golgotha due his rabble-rousing rose from death, spread pearls of wisdom, removed the sins from all of mankind, left to a deserved rest at his father in heaven and definitely sealed his status as the first global superhero. For the city’s history, it’s very important that newly decorated temple by Herod tumbled down due to earthquake exactly in accordance with prediction of Jesus few days after his death. Jewish religion, which boasted itself with a patent of the worshipping of only one god, had a new powerful rival – Christianity.

podzim – autumn

297


Rozruch kolem, který Ježíš vyvolal, byl zèásti i dílem hluboce zakoøenìné nespokojenosti židovského obyvatelstva s pomìry v zemi a zejména s øímskou nadvládou. V roce 66 pak zaèalo v celé Judeji protiøímské povstání, které bylo díky nejednotnosti Židù potlaèeno v roce 70 pozdìjším øímským císaøem Vespasianem. Následky pro Jeruzalém i zbytek Judeji byly katastrofální.

Celý Jeruzalém byl znièen, chrám byl až na jedinou zeï (dnešní Zeï náøkù) srovnán se zemí a mnoho Židù odešlo ze zemì. Z trosek Jeruzalém pozvedl až císaø Hadrián, Židùm byl však vstup do mìsta zapovìzen. Císaø Konstantin I., velký propagátor køesťanství v Øímské øíši, pøetvoøil Jeruzalém na køesťanské mìsto. Byla to údajnì právì jeho matka Helena, která vykonala pouť do svatého mìsta a nalezla zde ostatky køíže, na kterém byl ukøižován sám Ježíš. Obdivuji jistotu, s jakou dokázala urèit právì ten konkrétní køíž, faktem ovšem je, že na místì nálezu nechala postavit baziliku

298

Marriage Guide

Svatého hrobu, která je dnes také èasto oznaèována jako „Svatý hrob.“ Židùm byl vstup do svatého mìsta zakázán i po celé období nadvlády Východoøímské øíše a jejich nelehkou situaci zmìnilo až ovládnutí celé oblasti Araby, kteøí aplikovali politiku náboženské svobody pøes jejich muslimské vyznání. To, že je Jeruzalém nejsvìtìjším místem pro dvì monoteistická náboženství, bylo bohu evidentnì málo. Svaté mìsto má totiž obrovský význam i pro muslimy. V arabštinì nese Jeruzalém èestné jméno El-Quds, svatý, což naznaèuje postavení, jakého se v islámu tomuto místu dostává. Mohamed totiž vìtšinu pùvodních modlitebních zvykù pøevzal právì od židù a Jeruzalém byl i prvním místem, kam mìli jeho následovníci smìøovat své modlitby. Až po roztržce s židy v Mekce, se právì toto mìsto stalo nejvýznamnìjším místem Islámu. Pøesto se z Mekky podle legendy pøemístil Mohamed na okøídleném koni Buraqovi na chrámovou horu, odkud vystoupil do nebe, kde promlouval s bohem. Na místì kamene, odkud Mohamed na nebe vystupoval, postavili Arabové Skalní dóm a kousek od nìj slavnou mešitu Al Aksá.


Stir around that Jesus caused was partially an act of deeply rooted dissatisfaction with conditions in land and Roman hegemony of Jewish population. In 66, rebellion against Romans began in the entire Judea, nevertheless, due to the disunity of Jews it was suppressed by later Roman Caesar Vespasian in 70 AD. Consequences for Jerusalem as well as the rest of Judea were catastrophic.

The whole of Jerusalem was destroyed, the Temple was too except for the only wall (today’s Wailing Wall) razed to the ground, and several Jews left the land. Yet the Emperor Hadrian raised Jerusalem from ruins, but Jews were forbidden to enter the city. The Emperor Constantine I, great propagator of Christianity in Roman Empire, transformed Jerusalem into a Christian city. Allegedly, it was his mother Helena, who made a pilgrimage to the sacred city and found remains of a crucifix on which was

Jesus himself crucified. Personally, I admire her certainty that she managed to find the one particular crucifix, but the fact is that she ordered to build Church of the Holy Sepulchre at the place of discovery. It’s often described just as the Holy Sepulchre as well. Jews were forbidden to enter the sacred city even during the hegemony of the Byzantine Empire and their uneasy situation was changed only by the gaining control over the region by Arabs, who applied the politics of religious freedom through their Muslim religion. The fact that Jerusalem was the most sacred place for two different monotheistic religions was probably not enough for god. The Sacred city has a huge significance even for Muslims. Jerusalem is in Arabic called honestly El-Quds, sainty, which indicated what position gets this place in Islam. Mohamed actually adopted the majority of original prayer customs from Jews and Jerusalem was even the first place, where his followers should have oriented their prayers towards. After quarrel with Jews in Mecca, this city became the most significant place of Islam. Mohamed moved according to a legend on a horse with wings Buraq from Mecca to the Temple Mount, from where he rose to heaven, where he talked to God. Arabs built the Dome of the Rock at the place of a rock, from which Mohamed rose to heaven, and near to it famous Al-Aksá Mosque.

podzim – autumn

299


melasur V 11. století ovládli celou oblast Palestiny Turci, kteøí mìli mnohem ménì pochopení pro poutníky cizí víry, a vìtšina z nich konèila muèednickou smrtí s hlavou kutálející po prašných píscích dnešního Izraele kamsi do dáli. To samozøejmì nenechalo v klidu celý køesťanský svìt v èele s papežem, který zahájil mohutnou kampaò za osvobození božího hrobu od barbarských bezvìrcù. Toto úsilí skonèilo dobytím Jeruzaléma první køížovou výpravou v roce 1099 a založením Jeruzalémského království, kterého mìli být rytíøi ochránci. Kdyby Ježíš nevystoupil ze svého hrobu, jistì by se v nìm otáèel jak na kolotoèi, kdyby vidìl, že v jeho jménu køižáci povraždili a zotroèili prakticky veškeré dosavadní obyvatelstvo Jeruzaléma. Tak èi onak, další køížové výpravy byly stále ménì úspìšné a poslední výspa køesťanství padla na Blízkém východì spolu s pádem pevnosti Akkon roku 1291. Z období nadvlády Osmanské øíše pak pochází slavné hradby, kterými je obehnáno jeruzalémské Staré mìsto. V dalších stoletích se však z Palestiny stala jen špatnì spravovaná zemì nikoho, což vyústilo v totální úpadek mìsta. Na poèátku 19. století mìl Jeruzalém pouhých 9 000 obyvatel a nejspíš jen málokdo by èekal, že to bude právì toto místo,

300

Marriage Guide

které bude v budoucnu destabilizovat celou okolní èást svìta a pøipraví mnohé bezesné noci i vládcùm nejmocnìjší zemì svìta. Židé byli v tu dobu rozptýleni v tzv. diaspoøe po celém svìtì a jen minimum jich žilo na území dnešního Izraele. Diskriminace, pogromy a setrvalá nenávist vùèi nim pøedevším v Rusku však odstartovala vlnu židovského pøistìhovalectví do „zaslíbené zemì“ a poèet zdejších obyvatel rychle narùstal. Myšlenka na založení nezávislého židovského státu na svaté pùdì se šíøila jako lavina, ale èelila mnoha pøekážkám. Holocaust byl pak definitivním morálním argumentem, který pøesvìdèil mocnosti o nutnosti povolení židovského státu na území bývalé Palestiny. Taková myšlenka se samozøejmì nesetkala s vøelým pøivítáním od pùvodního arabského obyvatelstva. Ihned po odchodu Britù v roce 1948 a vyhlášení Izraele vstoupila na jeho území Arabská legie a zaèala tzv. izraelská válka za nezávislost. Izrael arabskému útoku nakonec odolal, vìtšinu Jeruzaléma vèetnì Starého mìsta však mìlo v držení Jordánsko. V roce 1967 pak pøi Šestidenní válce Izrael dokázal obsadit celý Jeruzalém a tento stav zùstává prakticky dodnes.


rej In the 11th century, the region of Palestine was ruled by Turks who had much less sympathy for pilgrims of foreign religions, and majority of them ended with a martyred death with heads rolling over dusty sands of today’s Israel somewhere in the far distance. This didn’t keep calm the whole Christian world led by a Pope who started a huge campaign for the liberation of the Holy Sepulchre from barbarian unbelievers. This effort resulted in conquering Jerusalem through first Crusade in 1099 and establishing Kingdom of Jerusalem, knights might have been its guardians. If Jesus hadn’t got out of his grave, he would be turning in it in case he could see how Crusaders killed and enslaved practically the whole population of Jerusalem for his name. Anyway, following Crusades were still less successful and the last Christian stronghold fell at the Near East together with forth Akkon in 1291. The era of Ottoman hegemony gave rise to famous walls that enclose the Old City of Jerusalem. In the following centuries, Palestine became a badly neglected taken care of by nobody, which led to total city’s decay. At the beginning of 19th century, Jerusalem had only 9 000 inhabitants and even less people would have expected this city will destabilize the surrounding part of the world and cause dreamless nights to the rulers of most powerful countries of the world in the future. In that time, Jews were spread in so called diaspora all around the world and only a minimum of them lived at the area of today’s Israel. Discrimination, pogroms and permanent hate against them started, primarily in Russia, a wave of Jewish immigration into the “Promised Land” and the number of local inhabitants increased quickly. A thought of establishing of independent Jewish state at the sacred ground spread like an avalanche, but it faced several obstacles. The Holocaust was a definite moral argument that convinced the world powers of necessity to establish a Jew state at the area of former Palestine. Such thought wasn’t, of course, much appreciated by the original Arabic inhabitants. Already after Brits left in 1948 and the declaration of Israel, an Arabic legion entered its area and Israelite war for independence was begun. In the end, Israel resisted the Arabic attack, but the majority of Jerusalem inclusive of the Old Town was under the rule of Jordan. In 1967, Israel achieved to take control over the entire Jerusalem during the Six-Days War, and this state remains up to today.

podzim – autumn

301


Jeruzalém má pro cestovatele tu nespornou výhodu, že v tomto mìstì najdete vše prakticky na jednom místì. Jak již bylo zmínìno, v 19. století byl Jeruzalém spíše mìsteèkem než metropolí a veškerá památky se tak vejdou do rozlohy jednoho kilometru ètvereèního ve Starém mìstì, které je obehnáno 4 kilometry dlouhými mohutnými hradbami. Celá ètvrť je pochopitelnì na seznamu svìtových památek UNESCO. Hradby samotné jsou až 12 metrù vysoké a 2,5 metru široké. Projít se dá sedmi branami. Osmou je Zlatá brána, kterou má podle proroctví vstoupit do „Vìèného mìsta „ Mesiáš, a proto byla muslimy už v 16. století zazdìna. Pokud se mají Židé svého Mesiáše v nejbližší dobì doèkat, bude muset být tedy nejspíš pìknì zruèný s tìžkou stavební technikou. Mezi nejvìtší brány pak patøí zejména damašská, jaffská a lví a na opevnìní navazuje i Davidova vìž, což je v prùbìhu staletí nìkolikrát pøestavovaná antická citadela z doby 2. století pø. n. l., která rozhodnì stojí za vidìní. Nejvìtším tahákem v Jeruzalémì je pak samozøejmì chrámová hora. Tato skála je podle židovské víry údajnì tím prvním, kde hospodin zaèal se stvoøením a zároveò je to také místo, kde stál posvátný židovský chrám. Z nìj se dochovala pouze západní zeï, tzv. Zeï náøkù. Málokdo ovšem ví, že tato zeï ve skuteènosti není zdí samotného chrámu, ale pouze pozùstatkem z chrámového opevnìní, které nechal zbudovat Herodes Veliký, takže nakonec došlo na Ježíšova slova, že z chrámu nezùstane ani kámen na kameni. Židy tento fakt ovšem nijak netrápí a na obrovském prostranství pøed zdí se dennì intenzivnì modlí a strkají do spár ve zdi napsaná svá pøání ve víøe, že se jim splní. Prostranství pøed zdí je rozdìleno na ženskou a mužskou èást, a abyste na nìj mohli vstoupit, musíte mít pokrývku hlavy. Je otázkou, jestli tomuto úèelu poslouží napøíklad kšiltovka New York Yankees, každopádnì k dispozici jsou zdarma papírové jarmulky, které zaruèí, že vaše návštìva bude stoprocentnì košér. Prostranství pøed zdí pak vzniklo pøekvapivì až v roce 1967, kdy po ovládnutí Jeruzaléma Izraelem došlo ke zbourání pùvodní muslimské zástavby.

302

Marriage Guide


Jerusalem has for a spiritual traveller an indisputable advantage that it is possible to find everything practically at one place in this city. As it was mentioned, Jerusalem was rather small city than metropolis in the 19th century and all the sights fit in the area of one quadrate kilometre in the Old Town enclosed by massive walls 4 kilometres long. The whole quarter is naturally part of the List of World Heritage UNESCO. Walls themselves are 12 m high and 2,5 m wide. It’s possible to walk through seven gates. The eight one is the Golden Gate, through which might have entered the “eternal city” a Messiah, that’s why it was bricked up by Muslims already in the 16th century. If Jews should live to see their Messiah, he must be probably very skilful having hard construction machinery. Among the greatest gates belong primarily Damascus, Jaffa and Lions’ Gates, and even the Tower of David is connected to walls, which is actually an antique citadel of 2nd century BC rebuilt many times during centuries which one should see. The biggest lure of Jerusalem is definitely the Temple Mount. This rock is according to Jewish religion allegedly the first place, where the Lord started the creation of the world and where was located sacred Jewish temple as well. Only the Western Wall, so called Wailing Wall, remained. Hardly anybody knows that this wall wasn’t actually part of the temple but only a remnant of temple’s walls Herod the Great let build, so in the end, words of Jesus were fulfilled that no stone of the temple will be left untouched. Nevertheless, Jews don’t worry about this fact and pray intensively in front of the wall daily and put their wishes on paper into walls’ joints believing that they come true. A space in front of the wall is separated on women and men part and to enter here you must have a headwear. If you can use a baseball cup of New York Yankees for this purpose, that’s a question. Anyway, there are available paper Kippahs for free that ensure your visit is really kosher. The space in front of the wall came into existence in 1967, after ruling Jerusalem by Israel, when the former Muslim buildings were razed to the ground. podzim – autumn

303


Chrámová hora je druhým nejsvìtìjším místem i pro muslimy, což dokazuje pøedevším ponìkud tajemná stavba Skalního dómu. Tento dóm byl údajnì postaven již v na konci 7. století. Vnìjší plášť chrámu býval pokryt zlatými mozaikami, které Turci nahradili typickými modrými perskými dlaždicemi. Kopule je z pozlaceného aluminia pokrytého verši z koránu, ale traduje se, že pùvodní kopule byla z ryzího zlata. Zajímavá je i architektura stavby, která odpovídá spíše byzantským køesťanským kostelùm, a spekuluje se o tom, že tento tvar dostal dóm schválnì, aby lákal køesťany ke konverzi na islám. Okolo Skalního dómu se pak rozprostírá mešita Al-Aksá, v pøekladu nejvzdálenìjší mešita. Tato velkolepá stavba pojme až 5000

304

Marriage Guide

modlících se a má být postavena na místì, kam pøiletìl Mohamed na svém okøídleném koni. Nejsvìtìjším místem pro køesťany je v Jeruzalémì samozøejmì chrám Božího hrobu. Mnoho lidí znepokojuje fakt, že tento chrám je postaven uvnitø Starého mìsta, i když pùvodnì mìla být hora Golgota až za hradbami. Faktem ovšem je, že hranice mìsta se od Ježíšovy smrti nìkolikrát posunuly a je tak klidnì možné, že byl Ježíš ukøižován právì na tomto místì. Mnohem pádnìjším argumentem bezvìrcù ovšem je, že chrám je stojí na naprosté rovinì, která ani vzdálenì nepøipomíná nic, co by se snad v bibli mohlo nazývat horou. Vìøící tak musí spoléhat na Helenu, matku císaøe Konstantina, která právì na tomto místì objevila tøi starobylé køíže.


The Temple Mount is the second most sacred place even for Muslims, which proves primarily the kind of mysterious building of the Dome of the Rock. This dome was allegedly built at the end of 7th century. The exterior was covered by golden mosaics which were replaced with typical blue Persian tiles by Turks. The cupola is made from gilded aluminium covered by verses of Koran, but people say that the cupola was originally from pure gold. Even the building’s architecture is very interesting because it refers rather to Byzantine Christian churches, and people say that this shape was assigned to the dome intentionally to lure Christians to convert to Islam. In the surrounding of the Dome of the Rock, there is located Al-Aksá Mosque, which means the most distant mosque. This magnificent building caters for up to 5 000 praying people, and

it might be built at the place, where Mohamed arrived on his winged horse. The most sacred place for Christians is in Jerusalem definitely the Church of the Holy Sepulchre. Many people are worried by the fact that this church was built inside of the Old Town, even though Golgotha might have been behind the walls. Nevertheless, the fact is that the city’s borders have many times changed after Jesus died and therefore it’s possible that Jesus was crucified right at this place. But much cogent argument of unbelievers is that church is located on a plain that doesn’t remotely resemble anything, what can be called a mountain in Bible. Believers must rely on Helena, mother of Emperor Constantine, who discovered here three ancient crucifixes.

podzim – autumn

305


abc

Pøi putování po stopách Ježíše pak èlovìk urèitì nemùže vynechat Getsemanskou zahradu, kde Ježíš pobýval svou poslední noc. I když by vás tato zahrada mohla lehce zklamat, urèitì vás nezklame výhled na Jeruzalém z vrcholku Olivové hory, na jejímž úpatí hora stojí. Ještì pøed tím, než zde byl Ježíš zajat a svedl povìstný souboj s ïáblem, musel se na svùj den D øádnì posilnit se svými pøáteli. Místo poslední veèeøe, kde se podával velikonoèní beránek všem apoštolùm i s Jidášem, pak oznaèuje nádherná síò, které se øíká tzv. Veèeøadlo. Z ostatních staveb za zmínku nepochybnì stojí ještì Omarova mešita nebo synagoga Churva. Pokud si chcete Jeruzalém prohlédnout spíše v klidu, je lepší se rozhodnì vyhnout hlavním svátkùm, zejména Velikonocùm, pesahu i dalším muslimským svátkùm. Pøímo magickou atmosféru však mìsto nabírá v sobotu, kdy je o šabatu prakticky liduprázdné a zaène žít až posledním úsvitem sobotního slunce. Pokud jste naopak milovníkem noèního života, nelze doporuèit jiné období než židovský svátek purim, o kterém se má pít podle tradice tak mocnì, že èlovìk nepozná dobré od zlého. Židovskou mentalitu ještì lépe než v synagoze èlovìk nakonec pochopí na slavném mìstském bazaru, kde se smlouvá doslova na ostøí nože. Pocitem, který si z Jeruzaléma zaruèenì odvezete, je zvláštní mystická smìsice náboženského cítìní, které nejlépe definuje zvuk podveèerního volání muezína, které se mísí s vykládáním tóry èi zpìvem Ave Maria z nejbližšího kostela. A pokud jste spíše na ménì sakrální zážitky, rozhodnì neopomeòte ochutnat všudypøítomný, zaruèenì košér falafel. Takže šalom.

306

Marriage Guide


When following Jesus’ trails one cannot omit Gethsemane, where Jesus spent his last night. Even though this garden can lightly disappoint you, the view of Jerusalem from the peak of the Mount of Olives, where the garden is located at its foot, impresses you. Before Jesus was captured and fought his famous fight against the devil, he had had to strengthen himself for his day D with friends. A place of Last Supper, where Easter lamb was served to all Apostles with Judas, determines a wonderful hall called Cenacle. Besides other buildings, it’s worth to mention also the Mosque of Omar or the Hurva Synagogue. In case you want to take a look at Jerusalem rather in calm, it’s recommended to avoid all major feasts, primarily Easter, pesah and other Muslim feasts. At Saturday, the city achieves magic atmosphere because it’s Shabbat, streets are lonely and city starts to live with the last rays of the Saturday sun. But in case you love rather night life, the time of Jewish feast purim is highly recommended. In this time, one has to, according to a tradition, drink so powerfully not to recognize good from bad. Not in synagogue but at famous city’s bazaar it’s possible to learn about Jewish mentallity. One haggles here literally on a knife’s edge. A feeling, you definitely take from Jerusalem, is a strange mystical mixture of religious awareness that is best defined by a sound of early-evening calling of a muezzin that mixes together with reading Torah or singing Ave Maria in the nearest church. And in case you like rather less sacral experiences, don’t forget to taste the omnipresent kosher falafel. So, shalom. podzim – autumn

307


Golemův RESTAURANT a Golden Golem HOTEL s dlouhou tradicí je doporučován spoustou spokojených novomanželů. Nabízíme romantické prostředí vhodné pro uspořádání svatební hostiny, které lze kombinovat s oslavou v zahradní části restaurantu vybavené ratanovým nábytkem a grilem. Náš restaurant a hotel je také vyhledáván pro mnohá krásná zákoutí k fotografování novomanželů. Interiér i exterér je zdoben originálními malbami z rudolfínského období. Součástí areálu je parkoviště pro 55 vozů. V neposlední řadě si nás mnozí novomanželé vybrali pro naši výbornou kuchyni a příznivé ceny - svatební menu nabízíme za 369 Kč, dále ubytování svatebčanů v luxusních pokojích + novomanželské apartmá ZDARMA. Kapacita restaurantu je 120 míst + 100 míst na venkovní zahrádce (přízemí 40 hostů, velký salón v 1. patře 65 hostů, Salonek Rudolfa II 15 hostů, zastřešený prostor u zahrádky 25 hostů). Myslíme též na Vaše děti, pro které máme na zahradě dětský koutek se skluzavkou a houpačkou, koš hraček, přebalovací pulty, dětské sedačky atd.

Přijďte a přesvědčte se! Golemův RESTAURANT • Na Hlavní 21, Praha 8 – Březiněves • tel.: 283 910 213 fax: 283 910 333 • mobil: 777 079 445 • golem@golem-praha.cz www.golem-praha.cz


l Text: Filip Šimoník l Foto: Vrtbovská zahrada

A: Líský 33, 27376, ČR • M: +420-777-234-733 • E: info@svatebnifotografie.cz


Svatebnífotografie.cz

nejen Štěpán Hon Svatební fotograf


Uspoøádejte si svatební obøad ve

Vrtbovské zahradì

l Text: Filip Šimoník l Foto: Vrtbovská zahrada

Najít v centru Prahy místo, kde byste si obklopeni zelení mohli odpoèinout od shonu, který panuje v køivolakých pražských ulièkách, je témìø nadlidský výkon. Nicménì nic není nemožné, a pokud víte, kam smìøovat své kroky, mùžete za mohutnými vysokými zdmi starých palácù objevit místa, která vám mohou právì tento únik do svìta, v nìmž nehraje èas žádnou roli, nabídnout. Jedním z tìchto míst je Vrtbovská zahrada, která se nachází pár krokù od Malostranského námìstí, tedy v samém srdci Malé Strany. Vrtbovská zahrada, Karmelitská 25, Praha 1 - Malá Strana, 110 00


Text: Filip Šimoník

Foto: archiv Marina Vltava

Marina Vltava Každý, kdo aspoň chvíli bydlel v těsné blízkosti vodního toku, by určitě bez váhání potvrdil, že takovéto bydlení má neopakovatelné kouzlo – sladkovodní vůně, mírně vlhké klima a tekoucí voda totiž obvykle lákají nejen zástupce zpěvného ptactva, kteří svou přítomností dotváří již tak dokonalou atmosféru, ale i všechny milovníky klidu a odpočinku. Ne každému se však poštěstí trávit u řeky celý rok, a proto existují místa jako Marina Vltava, kam se můžete vracet a nerušeně si užívat tuto jedinečnou atmosféru!

314

Marriage Guide


Everyone who has ever lived near a watercourse would definitely agree that such living has its charm. Freshwater smell, mildly wet climate and flowing water usually allure not only songbirds, which emphasize such perfect atmosphere, but also all lovers of peace and rest. But not everyone is lucky enough to live at the river all year around, and that’s the reason why there exist places such as Marina Vltava where you can return and enjoy this unique atmosphere.

Areál Marina Vltava se nachází přibližně 30 km od Prahy v obci Nelahozeves, známé především jako rodiště skladatele Antonína Dvořáka. Výborná dostupnost (z pražského Masarykova nádraží jste zde vlakem za 40 minut, při cestě autem můžete využít dálnice D8) a jedinečná lokalita dělají z tohoto areálu, který je situován přímo na břehu Vltavy, dokonalé místo pro víkendový pobyt či uspořádání svatby. Marina Vltava vám nabídne široký okruh služeb, které zahrnují ubytování v penzionu s výhledem na řeku, celodenní nabídku jídel ve zdejší stylové restauraci, která běžně zajišťuje svatební hostiny až pro 100 osob včetně dekorace sálu a slavnostní tabule, přičemž je možno využít i její venkovní terasy, z níž budete moct pozorovat dění v přístavu, který je součástí areálu. The area Marina Vltava is located in Nelahozeves, around 30 km from Prague, which is famous mainly as the birthplace of the composer Antonín Dvořák. Great accessibility (going by train from the Prague Masaryk Railway Station you can be there in 40 minutes, or going by car you can use the highway D8) and unique locality make this area, which is situated right on the Vltava riverside, the perfect place for weekend stay or for holding your wedding. Marina Vltava offers you a wide range of services that include accommodation in the boarding house with the view of the river, food offer all day long in the local trendy restaurant that usually arranges wedding feasts for 100 guests inclusive of decoration in the hall and festive table; in addition to it you can even use its outside terrace and observe life in the port, which is part of the area.

podzim – autumn

315


Pokud byste se chtěli dění v přístavišti aktivně zúčastnit, můžete využít nabídky projížďky na výletní lodi pro novomanžely i svatebčany, a užít si tak řeky „na vlastní kůži“. Marina Vltava, ačkoli sama nabízí nepřeberné množství služeb a aktivit, je však také skvělým výchozím bodem pro objevování krás středních Čech. Pár set metrů od areálu se nachází renesanční zámek Nelahozeves, při svých toulkách se však můžete vydat i dál, a poznat tak například památnou horu Říp, hrad Okoř či zámek Mělník. Pokud dáváte přednost sportovním aktivitám, můžete využít Dvořákovu stezku, která vás dovede od penzionu až do Kralup nad Vltavou, kde si můžete zaplavat, zajít do sauny, zahrát tenis, squash či bowling.

316

Marriage Guide

If you want to experience such life, you can accept the offer of a sail trip for newly-weds and wedding guests to enjoy the river on your own. Even though Marina Vltava offers infinite number of services and activities, it’s also an amazing starting point for discovering beauties of the Central Bohemia. Renaissance castle Nahozeves is located only a few hundred of metres from the area, but you can go further to see e.g. memorable Říp Mountain, Okoř Castle or Mělník Castle. But if you prefer sport activities, you can use Dvořák Trail that leads you from the pension directly to the city Kralupy nad Vltavou where you can swim, go to sauna, play tennis, squash or bowling.


Svatby v malebném prostředí na břehu řeky Vltavy - 300 m od zámku Nelahozeves

Svatební hostiny, rauty, gril, letní terasa, ubytování v penzionu, vyhlídkové plavby pro novomanžele a svatebčany, netradiční fotografie, pouze 20 minut od Prahy.

MARINA

VLTAVA

www.marinavltava.cz Marina Vltava, Dvořákova Stezka 27, Nelahozeves Tel.: 724 903 473


Adresář Directory

Zlatnictví

/ Jewelery

AD Danda Jewellery Palackého 460/12, Kralupy nad Vltavou tel.: +420 736 488 555 email: danda@danda.cz www.danda.cz Ateliér Invencie Jagellonská 2, 130 00 Praha 3 tel.: +420 608 731 897 email: invencie@beem.cz www.beem.cz Ateliér – šperku Francouzská 13, 120 00 Praha 2 tel: +420 222 518 222 email: petr.horatschke@centrum.cz www.atelier-sperku.cz Bisaku - klenotnictví Štupartská 9, 110 00 Praha email: info@bisaku.cz tel/fax: +420 222 310 180 Jánská 12, 602 00 Brno email: bisaku@bisaku.cz tel/fax: +420542213154 www.snubni-prsteny.cz Brilance Sádek 75, Příbram tel: +420 605 462 969 www.brilance.cz DALOO design Jungmannova 217, Roztoky tel: +420 777 282 720 email: daloo@daloo.cz www.daloo.cz Irena Dayef Seifertova 21, Praha 3 tel: +420 222 541 674 www.dayef.cz

318

Marriage Guide

Svatební šaty Wedding dress

JL šperk Haštalská 27, Praha 1 tel: +420 608 957 507 email: info@jlsperk.cz www.snubniprsteny.com Ladislav Kouřil Havlenova 6, Brno tel: +420 777 552 419 www.snubni-prsteny-lk.cz Lukáš Rýdl – snubní prsteny Újezd 35, Praha 1 tel.: +420 257 323 836 email: info@snubniprsteny-lr.cz www.prsteny.cz Miroslav Lörincz tel: +420 723 418 840 email: prstenyjinak@gmail.com www.snubniprstenyjinak.cz Petr Pluhař Vodičkova 13, Praha 1 tel: +420 603 523 894 www.ppluharsperk.cz Øehák – Karnas Sladkovského 1787, Pardubice tel: +420 702 092 440 www.rehak-karnas.cz snubniprsteny4u.eu tel: +420 731 149 574 www.snubniprsteny4u.eu Retofy Rožnov, spol. s r.o. Masarykovo náměstí 174, Rožnov pod Radhoštěm tel.: +420 571 655 501 email: retofy@retofy.cz www.retofy.cz Zlatnictví Janka Sokolovská 5, Praha 8 tel: +420 222 313 527 email: info@zlatnictvijanka.cz www.zlatnictvijanka.cz

Agentura Thalia Dolní 32, Žďár nad Sázavou tel: +420 732 920 059 www.agenturathalia.cz Agentura Váš Den Havlíčkova 689, Litovel tel: +420 585 343 124 www.vasden.cz Jiřina Tauchmanová Dr. K. Tučka 69, Nová Paka www.tauchmanova.cz Kleinod - Wilworst Kulhavého 669/2, 149 00 Praha 4 tel.: +420 272 910 622 email: salon@kleinod.cz www.kleinod.cz Naive s.r.o. Kateřinská 21, 120 00 - Praha 2 tel.: +420 222 518 517 Masarykova 37, 602 00 Brno tel.: +420 248 242 202 www.svatebni-saty-naive.cz Nuance svatební dům Praha 1, Národní 23 tel: +420 737 438 084 email: pronovias@nuance.cz www.pronovias.cz Romantik Paris s.r.o. Žitná 17, Praha 1 tel.: +420 222 221 632, www.romantikparis.cz Salon Mierva Radniční, Frýdek-Místek tel: +420 724 063 020 www.spolecenske-saty.eu Svatba Snů Sokolská 41, Praha 2 tel: +420 222 938 363 www.svatbasnu.cz Svatební agentura Ivana Příční 9, Hodonín tel: +420 518 342 870 www.agenturaivana.cz


Svatební centrum CAXA Olomoucká 67, Velký Týnec tel: +420 585 393 003 email: info@caxa.cz www.caxa.cz

Magická Svatba Karlova 12, Praha 1 tel: +420 603 141 792 email: info@magickasvatba.cz www.magickasvatba.cz

GreenYacht Hotel & Restaurant U Libeňského mostu 1, Praha 8 tel: +420 270 004 150 email: info@greenyachthotel.com www.greenyachthotel.com

Svatební dům Zbraslav Milevská 1105/22 140 00 Praha 4 email: info@svatebnidumzbraslav.cz tel.: +420 257 313 288 www.svatebnidumzbraslav.cz

Naive s.r.o. Kateřinská 21, Praha 2 tel.: +420 222 518 517 Masarykova 37, Brno tel.: +420 248 242 202 www.svatebni-saty-naive.cz

Hotel Ambassador Zlatá Husa Václavské náměstí 5-7, 111 24 Praha 1 tel: +420 224 193 876 email: reservation@ambassador.cz www.ambassador.cz

Svatební agentury Wedding angencies

Agentura Thalia Dolní 32, Žďár nad Sázavou tel: +420 732 920 059 www.agenturathalia.cz Agentura Váš Den Havlíčkova 689, Litovel tel: +420 585 343 124 www.vasden.cz

Baječná Svatba Puškinovo náměstí 2, Praha 6 tel.: +420 724 074 754 email: info@bajecnasvatba.cz www.bajecnasvatba.cz Dokonalé Svatby Ke Škále 220, 331 51 Kaznějov tel.: +420 777 922 367 email: kaznejov@dokonalesvatby.cz www.dokonalesvatby.cz EasyWedding Údolní 5, 602 00 Brno tel.: +420 604 376 909 email: info@easywedding.cz www.easywedding.cz Exclusive Weddings in Prague tel.: +420 777 845 845 www.exclusiveweddinginprague.com Klára Pecháčková tel: +420 606 456 525 email: info@svatby-party-oslavy.cz www.svatby-party-oslavy.cz

Romantik Paris Žitná 17, Praha 1 tel.: +420 222 221 632 www.romantikparis.cz

Hotel Rakovec Rakovecká 13, Brno tel: +420 515 908 620 email: recepce@hotelrakovec.cz www.hotelrakovec.cz

Svatby Amelie Litvínovice 32 , 370 01 České Budějovice tel: +420 774 742 048 email: info@svatby-amelie.cz www.svatby-amelie.cz

Hotel Savannah Chvalovice-Hatě 198, Znojmo tel: +420 515 284 084 email: hotel@hotel-savannah.com www.hotel-savannah.com

Svatby Juliana Moravská 3232, 767 01 Kroměříž tel: +420 603 258 604 email: svatbyjuliana@email.cz www.svatbyjuliana.cz

Hotel Villa Romantica Zborovská 600, Kolín tel: +420 321 623 844 email: hotel@villaromantica.cz www.villaromantica.cz

V.I.P. svatba – Petra Čiháková Michelská 29, Praha 4 tel: +420 777 749 586 email: cihakova@vipsvatba.cz www.vipsvatba.cz

Hotel Villa Voyta K Novému Dvoru 124/54 Praha 4 tel: 241 049 401 email: info@villavoyta.cz www.villavoyta.cz

Hotely místa a restaurace, na svatbu

Hotels and restaurants, place for the Wedding Augustiniánský Dům A. Václavíka 241, 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 113 666 email: recepce@augustian.cz www.augustian.cz Golemův Restaurant Praha Na Hlavní 21, 182 00 Praha 8 tel: +420 283 910 213 email: golem@golem-praha.cz www.golem-praha.cz

Hliněná Bašta restaurant Újezdská ulice č.p. 619, Průhonice u Prahy info@hlinenabasta.cz tel.: +420 272690700 www.hlinenabasta.cz Hotel Esplanade spa & golf resort Karlovarská 438, 353 01 Mariánské Lázně tel: +420 354 676 111 email: hotel@esplanade-marienbad.cz www.esplanade-marienbad.cz Chateau Herálec Herálec 1 tel: +420 569 669 111 email: reception@chateauheralec.com www.chateauheralec.com

podzim – autumn

319


Chateau Zbiroh s.r.o. Slovanský ostrov – Žofin 226, Praha 1 tel.: +420 602 237590, email: svatba@zbiroh.cz www.hotel-chateau-zbiroh.cz Kinsky Castles Hrad Kost a zámek Karlova Koruna www.kinsky-dal-borgo.cz Křížovnická Bašta - restaurace Nad Studánkou 30, Tursko tel: +420 739 722 729 www.krizovnickabasta.cz Mamaison Suite Hotel Pachtuv Palace Prague Karolíny Světlé 34, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 234 705 111 email: reservations.pachtuvpalace@mamaison.com www.mamaison.com Marina Vltava Dvořákova Stezka 27, Nelahozeves tel.: +420 724 903 473 www.marinavltava.cz Mlýn Davídkov Hryzely 36, Barchovice tel: +420 321 797 231 www.mlyndavidkov.cz Restaurace Rybárna Bulharská 1784, Pardubice tel: +420 466 614 056 email: info@restaurace-rybarna.cz www.restaurace-rybarna.cz Rezidence Liběchov s.r.o Liběchov 121, Liběchov tel.: +420 315 650 000 email: recepce@rezidence-libechov.cz www.rezidence-libechov.cz Vinařství Sonberk Sonberk 1, Popice tel: +420 777 630 434 www.sonberk.cz Vrtbovská zahrada Karmelitská 25, Praha 1 – Malá Strana email: zahrada@vrtbovska.cz tel: +420 272 088 350 www.vrtbovska.cz

320

Marriage Guide

Svatební fotograf a video Wedding photographer and video

Zámek Liblice Liblice 61 277 32 Byšice tel.: +420 315 632 111 www.zamek-liblice.cz Zámek Lysice Zámecká 1, Lysice tel: +420 516 472 235 www.zameklysice.cz Zámek Potštejn Jarníkova 1, Potštejn tel: +420 494 546 064 www.zamekpotstejn.cz Zámek Průhonice tel.: +420 271 015 296, email: svatby@svatbypruhonice.cz www.zamekpruhonice.cz Zámek Slavkov - Austerlitz Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna tel.: +420 544 221 204 email: info@zamek-slavkov.cz www.zamek-slavkov.cz

Cateringové služby Cattering services

Vyšehrad 2000 Národní 10, 110 00 Praha 1 tel: +420 224 951 738 – 40 email: vysehrad2000@vysehrad2000.cz www.vysehrad2000.cz Troja Catering Květinářská 755, Praha 8 tel: +420 283 850 014 email: info@trojacatering.cz www.trojacatering.cz Kassimex - vína Slovanská alej 30, Plzeň tel: +420 602 315 643 e-mail: info@kassimex.cz, casians@seznam.cz www.kassimex.cz

anofoto Pod zámkem 27, České Budějovice 373 71 Rudolfov tel.: +420 732 403 565 email: anofotos@gmail.com www.www.anofoto.cz Bastyán Foto tel.: +420 776 642 572 email: jiri@bastyan.cz www.bastyan.cz

Jan Vlček Opavská 119 74722 Dolní Benešov - Zábřeh tel: +420 776 220 311 email: info@vlcekjan.cz www.vlcekjan.cz Jindra Štěrba Vnitřní 970, Pelhřimov email: info@jindrasterba.cz www.jindrasterba.cz Libor Svoboda – filmmaker Čejkovice tel: +420 775 023 170 www.liborsvoboda.cz Navara – foto Pasteourova 8a, Olomouc 779 00 tel: +420 603 188 136 email: info@navarafoto.cz www.navarafoto.cz Pavel Dufek Praha 9, Chmelická 613, 190 16 tel: +420 739 021 939/ +420 603 898 962 email: info@paveldufek.com www.paveldufek.com Petr Pelucha Photography tel: +420 604 932 816 email: petr@pelucha.com www.pelucha.com Photo mls tel: +420 604 410 980 email: magdalena.strakova@seznam.cz www.photomls.cz


Štěpán Hon tel: +420 777 234 733 email: info@svatebnifotografie.cz www.svatebnifotografie.cz Štěpán Vláčil tel: +420 776 705 337 email: info@svatebni-fotografie-brno.cz www.svatebni-fotografie-brno.cz T13 music – foto & music tel.: +420 777 233 753, tel.: +420 777 233 754 email: t13@seznam.cz www.t13.cz

Svatební hudba Wedding music

Akce Hladce – Viktor Štěpánek V Hájku 320, Konárovice tel: +420 775 967 194 www.akcehladce.cz Soft Sofa tel: +420 604 919 354 email: softsofa@email.cz www.softsofa.cz T13 music – foto & music tel.: +420 777 233 753, tel.: +420 777 233 754 email: t13@seznam.cz www.t13.cz

Květinářství a dekorace-design Florist and Decoration-Design Flowers & Living Dejvická 42, Praha 6 tel: +420 737 151 368 www.flowers-living.cz

Frezia Fleur 28. Pluku č. 9 101 00, Praha 10 tel.: +420 733 734 000 email: kvetiny@frezia.cz www.freziafleur.cz

MojeParty.cz Tupolevova 747, Praha 9 Pod Rapidem 3, Praha 10 tel: +420 725 094 699 www.mojeparty.cz

Svatební dorty Wedding cake

Andělské pralinky Zelený pruh 99, Praha 4 tel: +420 739 046 910 www.andelskepralinky.cz

Anna Magdalena Národní třída 23, 110 00 Praha 1 tel: +420 604 645 083 email: annamagdalena@annamagdalena.cz www.annamagdalena.cz Lemon Dorty Hošťálkova 20, 169 00 Praha 6 tel: +420 233 350 654 email: lemoncafe@seznam.cz www.lemon-dorty.eu Luxusní dorty – Jaroslava Kasálková tel: +420 777 231 359 email: info@luxusni-dorty.cz www.luxusni-dorty.cz

Svatební cesty Honeymoon

Bluecity.cz s.r.o. Dvouletky 18, Ostrava tel: +420 777 057 048 email: info@bluecity.cz www.bluecity.cz

Blue Marlin K sídlišti 1728/31, 140 00 Praha 4 tel.: +420 777 811 821 email: info@bluemarlin.cz www.bluemarlin.cz Travel & Business CenTre Praha, Na Příkopě 9/11 Brno, Vídeňská 55 Bratislava, Vajnorská 8/A tel.: +420 724 065 777 - 8 email: svatba@svatba-v-raji.cz www.svatba-v-raji.cz True Travel Ltd. tel: +420 230 234 444 email: info@truetravel.cz www.truetravel.cz

Limuzíny The Limousines

Simix Revoluční 25, Praha 1 tel.: +420 608 282 181 email: autosalon@simix.cz www.simix.cz Svatební Rolls - Royce tel.: +420 776 739 865 www.svatebni-rollsroyce.cz

Mat Flowers Design Štítová 283, Praha 4 tel: +420 777 314 675 email: info@mat-flowers.cz www.mat-flowers.cz

podzim – autumn

321


Kadeřnictví a vizážisti

The Hairdresser’s and Makeup Artists Makeupist Žalanského 231/12a, 163 00 Praha 6 tel.: +420 603 523 065 email: simona@makeupist.cz www.makeupist.com Petra Měchurová hair design Králodvorská 12, Praha 1 tel.: +420 224 222 442 www.petra.mechurova.cz

Svatební oznámení a tiskoviny Wedding print

Epsilon Pobočná 13, Praha 4 tel: +420 774 841 999 email: info@epsi-line.cz www.epsi-line.cz

KyoPrint Legionářská 194, Kouřim tel: +420 530 506 098 email: info@kyoprint.cz www.kyoprint.cz

Další služby Other services

ABS Jets K Letišti – Hangár C, Praha 6 tel: +420 733 788 716 www.absjets.cz Marthy Pyro - ohòostroje Modřanská 3, Praha 4 tel: +420 222 726 490 email: pyrotechnika@marthypyro.cz www.marthypyro.cz Soudní tlumočník a překladatel Mgr. Ivana Koubková Uruguayská 13, Praha 2 tel: +420 774 325 122 www.preklady.vecerniskola.cz

322

yCelebrate-webový portál www.yCelebrate.com Marriage Guide


Přehled všech nejvýznamnějších veletrhů, které si nesmíte nechat ujít a kde se na Vás budeme těšit listopad 2013

8. 11.-9. 11. 2013 Svatební EX P O Praha

Svatební Expo je největší podzimní svatební veletrh v republice se zaměřením na snoubence z Prahy a okolí. První ročník proběhl již v listopadu 2011. Důraz se kladl především na místa na svatby a přinesl mnoho novinek.

leden – únor – březen 2014

18. 1. 2013 Svatební Wonderland

Dne 18. 1. 2014 se pavilon „T“ na českobudějovickém Výstavišti změní ve svatební „wonderland“ V jednom dni pod jednou střechou najdou svatební páry vše co je třeba pro realizaci svého svatebního dne. Jedná se o vysoce kvalitní formát veletrhu, který již po druhé přinese nový standart do svatebního průmyslu. Vstupné bude 100 Kč a máte se na co těšit!

25. 1. 2014 Svatební den Benešov

Vážení snoubenci , zveme Vás 25.1.2014 od 9.30 –17.00 do Benešova u Prahy na 2. ročník svatebního prodejního veletrhu. V benešovském hotelu Benica Vás čekají vystavovatelé se širokou nabídkou služeb a výrobků z oblasti svateb, dále pak i bohatý kulturní program vč. módních přehlídek.

25. 1.–26. 1. 2014 Svatební SHOW Brno 2014

Již 4. ročník prestižního svatebního veletrhu, který je největším v Moravské metropoli v Brně. Veletrh se koná v nádherných prostorech Wannieck Gallery.

14. 2.–15. 2. 2014 - Svadobný veľtrh 2014 Bratislava

Veletrh se koná v Incheba Expo Bratislava. Je to již 9. ročník největšího svatebního veletrhu na Slovensku a je spojený s výstavou krásy Interbeauty.

16. 2. 2014 Svatební show Jihlava Dům Kultury a Organizace – Jihlava, 1.ročník.

22. 3. 2014 Společenská - Svatební SHOW

Zveme Vás na 1. ročník Společenské – Svatební SHOW, která se uskuteční v hotelu Tři Věžičky u Jihlavy, kde bychom vám rádi ukázali to nejlepší co můžete chtít a mít pro váš nezapomenutelný den.


Děkujeme našim partnerům:


Marriage Guide - wedding podzim 2013  

Svatební magazín pro svatbu, s výběrem svatebních šatů, snubních a zásnubních prstenů. Wedding magazine, bridal, bride, jewelry, chateau, .....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you