Thurø Sogns Kirkeblad

Page 1

63.2022NovemberOktoberSeptember4årgangThurø SognsThurøKirkeblad Sogns Kirkeblad

Spoiler: Gud vinder Fra præsten

Hvis du som menneske kun vil være ”natur” og leve i kælderen, så bliver du et unaturligt menneske.

Ikke et dyr. Din natur består derfor af tre ting på samme tid: krop, sjæl og ånd. Det er vigtigt at minde sig selv om. Du har tre etager, så at sige. Disse tre etager har Gud givet dig. Og han har givet dig dem af en grund.

Dit legeme forholder sig til det, der er lavere end dig selv: mad, drikke, seksualitet. Din sjæl forholder sig til det, der er ud for dig selv: dit selv, din selvforståelse og identitet. Ånden forholder sig til det, der er højere end dig selv: Gud og de evige værdier. Alle dine tre etager skal fyldes, mættes og bebos: dit legeme skal have mad, drikke og sex. din sjæl skal mættes med visdom og selvindsigt. din ånd skal fyldes med Gud og det evige. Alle tre etager har magt over dig med de længsler og behov, du kender, men tro ikke, at fordi en etage er tydeligere i sit behov, at det så er vigtigere end de andre. 2

Er det ikke rigtig, at lykke ofte er en følelse, der overrasker dig? Ofte kommer lykkefølelsen bag på dig netop når du er i gang med noget, der er godt. Du kan ikke fremtvinge den følelse, den kommer når du ikke venter den. Og den er bundet op på det at gøre det gode på den rette måde. Lykke er en belønningsfølelse ved Duuselviskhed.eretmenneske.

Pastor Thomas Aallmann 3

Vi skal leve i hele huset og holde forbin delse igennem etagerne. Det er afgørende, at bevægelsen går oppe fra og ned, for det er fra den øverste etage, at du har den bedste udsigt til virkeligheden. Du skal jo f.eks. styre din krops lavere behov med dit sinds valg, så du ikke bare æder andres mad eller tager deres mænd og koner, fordi du kan. På samme måde skal dit sinds valg styres af den evige morallov om godt og Gudondt.står bag alle etager, for han er vores skaber, men han bor i det høje. På den måde bliver hele dit hus oplyst af solen ovenfra og energien fra moralen og var men fra det gode, det sande og det skønne fordeler sig ned igennem etagerne af dit hus, så selv de lavere behov forklares. Kroppen skal holdes i live af sjælen, og sjælen skal holdes i live af ånden. Og da Ånden kommer fra Gud, så er det at være et helt naturligt menneske at have forbin delse til det overnaturlige - det lys der er over huset. Hvis du som menneske kun vil være ”natur” og leve i kælderen, så bliver du et unaturligt menneske. Det er en pligt at lære hele sit hus at kende. Den pligt kommer fra dit hjerte.

Man er jo ikke lykkelige, bare fordi man er mæt. Du skal lære hele dit hus at kende. Ellers kender du ikke dig selv - og al lykke begynder med selverkendelse. Dine tre etager er forbundne. Du kan ikke bare leve på den ene etage. Du kan ikke bare være en sjæl, så er du et spøgelse, og du kan ikke bare være et legeme, så er du en zombie. En krop uden sjæl er en død krop. Det kalder vi et afsjælet legeme. På samme måde som en krop er en død krop uden sjæl, så gælder det på det højere plan, at en sjæl uden ånd er en død sjæl.

Dit hjerte vil ikke have med dig at gøre, hvis du svigter det. For dit hjerte ved, at kun den, der ved nok om sig selv kan søge den rigtige retning. Hele livet handler jo om den rigtige ret ning og at træffe de rette valg. For du vil jo gerne være lykkelig? Men lykkelig kan man kun blive, hvis man mætter alle eta ger – også din længsel efter Gud. Ingen, der gør lave og onde ting for at nå sine mål, bliver lykkelig – stjålet gods gør ingen glad, og magt, du har taget egoistisk, kor rumperer dig. Lykkelig bliver derimod den, der træffer valg, der er truffet med øje for det høje. Du skal højere op og dybere ind – du skal simpelthen forædles af lys fra oven. Træk gardinerne fra, kom i kirke – lær dig selv at kende, sådan som du er skabt til.

C.S. Lewis - En Biografi - Af Thomas Aallmann

Lewis vil nok være mest kendt for sine bøger om Løven Aslan i Narnia, men hans egen livsbane er også værd at spejle sig i for os senmoderne mennesker. Lewis gennemgik en spændende proces fra ung ateist til troende voksen med alle de spørgsmål som Gud afføder for et moderne menneske  Lewis mister sin elskede mor, da han var 9 år og binder sig tæt til sin sto rebror hele livet, glider væk fra sin far og oplever som soldat i 1. verdenskrigs skyttegrave rystelser, der bringer ham tættere på livets kerne, blandt andet ta bet af de fleste af hans bedste venner og kravet fra et løfte om at tage sig af en soldaterkammerats mor. Han modnes og brydes med de store spørgsmål, samtidigt med at han læser og underviser på Oxford Universitet, hvor hans venskab med forfatteren til ”Hobbitten” og ”Ringenes Herre”, J.R.R. Tolkien åbner nye eventyrlige veje, der kaster klarhed over meget af det, som vi alle kæmper med som men nesker. Jeg tænker, at vi mødes og går frem gennem bogen sammen, kapitel for kapitel.

Hvordan kan man tro på mirakler og være videnskabsmand?

I forsommeren udkom min biografi om den engelske forfatter og Oxford under viser C.S. Lewis (Forlaget ProRex).

Studiekreds 4

Hvorfor er der lidelse, hvis der er en gud?

Findes der et liv efter døden? Kommer alle i himlen? Hvad er ondskab? Har vi en fri vilje, og hvad er moral?

5

lånes

BØRNEKORET Børnekoret

ved Thurø Kirke

Første gang af tre bliver TIRSDAG d. 29. november kl. 16.30-18.00 Tilmelding til mig på 62 20 50 92 eller på mail: tha@km.dk Pastor Thomas Aallmann ”I believe in Christianity as I believe that the sun has risen: Not only because I see it, but because by it I see everything else” – C.S. Lewis

Der vil blive rig mulighed for både at tale om C.S. Lewis og hans bøger og vendt vores egne og vores Bogenrejse.kan på biblioteket eller købes hos boghandleren eller det første møde.

spørgsmål til livet

evt.

ER FOR ALLE BØRN FRA 3. – 6. KLASSETRIN, DER HAR LYST TIL AT SYNGE I KIRKEKOR.

Da skoledagen er lang, begynder vi hver øvegang med lidt at spise. I koret øver vi salmer og sange. Vi del tager i familiegudstjenesterne og andre udvalgte gudstjenester. Vi afholder en årlig koncert og hjælper minikonfirman derne ved deres krybbespilsoptræden. Det enkelte kormedlem får løn for at synge til gudstjenester. Vi tager med på fælles korstævner og diverse korprojekter. Der er ingen optagelsesprøve, man skal bare henvende sig til organist og korle der Vibeke Lücking Pedersen hvis man gerne vil være med. Mange hilsner Vibeke L. Pedersen

af mig ved

6 Kirkekoncerter EFTERÅR 2022 Herlufsholms Kirkes Kammerkor FREDAG D. 2. SEPTEMBER KL. 19.30 Herlufsholm kirkes Kammerkor har i år 25 års jubilæum. Første weekend i september er koret på en lille turné til Sydfyn og Langeland bl.a. med koncert i Thurø kirke fredag den 2. september kl. 19.30. Programmet indeholder udelukkende dansk musik i fire afdelinger: Sensommer/HøstBibelskeMorgen/DagmotetterDag/Aften Imellem afdelingerne spiller organist og dirigent Karsten Gyldendorf et par orgelværker. Koncerten varer ca. en time.

Svestar har det 3. album Åndehuller undervejs. Åndehul er i bogstavelig forstand et hul i isen, hvor sæler og andre arktiske dyr kan søge hen og få luft efter at være neddykket. I overført betydning er det et fristed uden for mange disciplinære begrænsninger. I begge betydninger er det et sted at få luft!

Svestars samarbejde begyndte for år tilbage på Syddansk Musikkonservatorium og består af Anne Roed Refshauge, sang, Kirstine Sand, violin, Kirstine Elise Pedersen, cello og Marie Sønderby, klaver. Svestar bevæger sig organisk mellem flere forskellige genrer og tonesprog, når de udformer deres kompositioner.

For sælerne er det helt afgørende, at de kan finde åndehuller, hvor de kan trække vejret.

Svestar

7

Boel, Berg og Jensen

ONSDAG D. 14. SEPTEMBER KL. 19.30

Og på samme måde er åndehullerne helt afgørende for vores evne til at trives som men nesker. Svestar ser derfor frem til at præsentere nye sange, hvor der i musikken og tek sterne bliver reflekteret over netop åndehullets betydning i alle dets afskygninger.

TORSDAG D. 8. DECEMBER KL. 19.30

Trioen spiller koncerten Lyden af december, som er en lille times topmusikalsk julehygge med både danske og amerikanske juleklassikere.

Der er kaffe og the på kanden og småkager til. Minikonfirmand ved Thurø Kirke 2022 Husk at Minikonfirmand begynder tirsdag d. 13. september 2022., og er et tilbud som henvender sig til alle børn i 3. klasse. Til minikonfirmand får børnene lejlig hed til at komme tæt på nogle af kri stendommens og livets store spørgs mål. Der arbejdes med bibelhistorier, salmer og kirkerummet gennem diverse aktiviteter, og der øves Fadervor. Eleverne i 3. klasse på Thurø skole, har fået et brev med hjem med invitation til at deltage, derudover er brevet sendt via IAula.det daglige står organist og kirke medarbejder Vibeke Lücking Pedersen (tidligere lærer) for undervisningen, mens sognepræst Thomas Østergaard Aallmann også af og til er med.

8

Onsdag d. 24. august ”Sommersange og salmer”

ALLE AFTNER FRA KL. 19.30

Vi kommer også til at drikke lidt saft og den slags og tegne. Når gudstjenesten er færdig, hentes børnene af deres forældre i konfirmandhuset. Alle børn i alle aldre er velkomne, og jeg glæder mig til at se jer. Kærlig hilsen Ingrid Eysturdal

Minikonfirmand 2022

Søndagsskole på Thurø

Sangaftner

Et par søndage hver måneden (se guds tjenesteoversigt bag på bladet) vil børnene på Thurø kunne deltager i den første del af gudstjenesten sammen med deres forælde. Når salmen inden prædiken bliver sunget, går jeg sammen med børnene over i kon firmandstuen, hvor vi vil synge og høre om dagens tekst og lidt om vores kristne tro.

Onsdag d. 12. oktober (Sangaftenen er rykket fra d. 26. oktober) Onsdag d. 23. november ”Synges der julesange”

9 Babysalmesang 2022 Babysalmesang finder sted i konfirmandhuset hver tirsdag fra 10.30-11.45. Vi synger fagtesange/salmer, tumle sange, stille sange/salmer og stille klavermusik. Der er kaffe og te på kanden og småkager. Hilsen(organist)Vibeke Præstegårdens Pensionistklub TORSDAG, DEN 22. SEPTEMBER 2022 KL. 14.00–16.00 Arne Ploug fra Gudme kommer med sin harmonika og spiller til fællessang, og så vil han synge et par viser og fortælle historier på ægte fynsk – en dialekt, der er meget forskellig, om man kommer fra nord-syd-øst eller vest-fyn. Mød op til en munter eftermiddag. Da der serveres kaffe og kage bedes tilmelding ske til Kirsten Schou på mail: kirstenschou@thuromail.dk eller telefon mobil 26205651 (sms eller ring) - senest mandag den 19/9. Med venlig hilsen Kirsten Schou og pastor Thomas Aallmann

I første del af foredraget fortæller Koso vic om Scavenius som menneske. Anden del fokuserer på Scavenius som politiker og spørger: Var han en landsforræder? Og hvad skal vi med Scavenius i dag?

”Mellem

10 Thurø

Alle møder er kl. 19.30 i præstegårdens konfirmandstue.

Foredragsforening

6. BirgitheOktoberKosovic, forfatter løgn og overlevelse”

I sin roman ”Den inderste fare”, beskri ver Birgithe Kosovic besættelsestidens regeringsleder Erik Scavenius. Han er i manges øjne danmarkshistoriens største landsforræder. Kosovic’ roman er dan markshistorie og ægteskabsdrama i et. Her møder vi ham både som politiker og som ægtemand i en udmarvende æg teskabskamp. Hans ja til at lede samar bejdet med tyskerne vækker gamle kon flikter med hans kone til live, og krigens spørgsmål bliver også hans egne: Hvor meget af sin frihed skal man opgive for freden? Og hvor meget af sin fred skal man ofre for friheden? Hvad er integri tet, og hvad er underkastelse? Konflikten bliver sat på spidsen, da han forelsker sig i en 27 år yngre korsetsyerske. Men hvem er denne kvinde, som tilsyne ladende ikke har nogen skrupler ved at nærme sig ham, den forhadte?

’Den inderste fare’ vandt Politikens Lit teraturpris 2018. Birgithe Kosovic (f. 1972) fik sit gennembrud med romanen ’Det dobbelte land’, som vandt Weeken davisens Litteraturpris 2010, DR's Ro manpris 2011 og Danske Banks Littera turpris 2011, og senest har hun udgivet Det du ikke vil vide om sin opvækst i en dansk-jugoslavisk familie. Hun modtog i 2012 Statens Kunstfonds tre-årige arbejdslegat. (Forudgående generalforsamling)

”Mellem

6. BirgitheOktoberKosovic, forfatter løgn og overlevelse”

11 historiker ”Dansk-jødisk historie i fortid og nutid” Det er i år 2022 400 år siden, at kongen indbød den første jøde til at slå sig ned i kongeriget. Siden har der kontinuerligt væ ret menigheder i Danmark, ja faktisk 10 i provinsen, hvad begravelsespladser stadig vidner om, og den store i København. Det har været en dramatisk historie, hvor jø der blev hånet og forfulgt som i 1819 under jødefejden, men også en tolerant historie, hvor jøder fik næsten fulde borgerrettighe der i 1814 og i 1800-tallet kom til at spille en vigtig rolle for Danmarks udvikling. Jødernes historie under Anden Verdens krig og flugten i 1943 spiller stadig en afgørende rolle for danskerne og for vor moralske rettesnor. Alle danske jøder har dramatiske familiehistorier at berette og af tenens foredragsholder har skrevet bogen Min fars Flugt (2015) om sin fars flugt til Sverige i oktober 1943, der endte drama tisk med tre druknede. Selv efter krigen har der ofte været drama tik omkring menigheden, som da en bombe eksploderede ved synagogen i 1985 og et terrorangreb dræbte den jødiske vagtmand Dan Uzan i 2015. Men menigheden er på trods af alle kriser og dramaer en levende me nighed med stor kulturel og religiøs aktivitet. Om historien og nutiden beretter cand. mag. og journalist Bent Blüdnikow. Han er uddannet historiker og var i 10 år arkivar i Rigsarkivet. Siden 1994 var han debatre daktør på Weekendavisen og siden 1998 debatredaktør på Berlingske. Han har siden 2004 været kulturjournalist på Berlingske.

3. BentNovemberBlüdnikow,

De yngre generationer i 2022 lever et liv som ofte baserer sig på at navigere i en in dividualistisk livsstil, hvor de fleste ønsker at være unikke. Mange af de værdifulde ledsa gehistorier synes glemt, og der mangler ofte noget at læne sig op ad, når livet brænder på. Preben Kok ønsker med foredraget at gøre opmærksom på, hvad vi i nutiden går glip af, som for bare få år siden var alment gældende og som kan være særdeles vær difuldt arvegods at give videre til de næste generationer. Så kom og opdag, hvad der ligger af værdifulde erfaringer i dine gem mer – og i kirken.

For medlemskab af Thurø Foredragsfor ening indbetal venligst Kr. 200.- på neden stående konto. Fynske bank Reg. nr. 0813 Konto 813 430 66 46. Angiv: Navn, e-mail og tlf. nr. Man kan også mod betaling ved døren møde op til enkelt-foredrag. Der lukkes op for betalende gæster kl. 19.20.

1. PrebenDecemberKok, forfatter og sygehuspræst Vejle ”Arvegods” Preben Kok udgav i 2021 bogen ”Arve gods” og skriver om sit foredrag: Når et menneske i 2022 har levet i over 70 år er det helt almindeligt at have samlet en masse nyttig viden, fortællinger og erfaring, som ofte har været givet videre i generationer. Det hele er blevet gjort tilgængeligt blandt andet gennem forældrene, familien, mor gensangen, bibelhistorierne og bøgerne i skolen, den almene dannelse, kirkeklok kerne og den danske sangskat.

Det har været til gavn i både vanskelige og lykkelige situationer og kan kaldes for al mengyldige ledsagehistorier eller arvegods.

Sognepræst: Thomas Ø. Aallmann Kirkestræde 10 B, Thurø Tlf. 6220 5092 Træffes bedst hverdage kl. 12.00-13.00, mandag er fridag. tha@km.dk Hjælpepræst Lotte Boas tlf. 29 40 30 68 e-mail: logb@km.dk Hanne Uhre Hansen tlf. 30 44 09 51 e-mail: huh@km.dk Præstesekretær: Eva Lindhardt Gaarsdahl Træffes i konfirmandhuset, tirsdag 9-12 og fredag 9-12. Tlf. i samme tidsrum. Tlf. 6220 5042 e-mail: evlg@km.dk Formand menighedsrådet:for Jens Tlf.ThurøBlåbyvejMadsen2827921801 Kirkeværge: Bent KastanievejTreldal21, Thurø Tlf. 4029 0011 Organist: Vibeke Lücking Pedersen Tlf. 6161 organist.thuro@gmail.com9931 Graver og kirketjener: Niels Tlf.5700LolkvængetRasmussen24Svendborg62201324 Graverbygningen: Tlf. 62 20 61 79 Mobil: 40 20 61 79 tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 11.30-12. Mail: tkg1639@outlook.com Kirkekasserer: Kirsten BjarkesvejSchou15, Thurø Tlf. 6220 5651 Ved Adressermobilepay:indsamlinger32625.Redaktion: Sognepræste Tryk: Mark & Storm Grafisk A/S Traditionen tro vil navnene på dem i sognet, der er gået bort siden sidste Alle helgen blive læst op ved Alle helgens gudstjenesten den 1. november. SEPTEMBERwww.thuroekirke.dk 11. 13.s.e.trin. kl. 11.30 (Kristiansen) 18. 14.s.e.trin. kl. 11.30 (Boas) 25. 15.s.e.trin. kl. 10.00 (Aallmann)  OKTOBER 2. 16.s.e.trin., kl. 10.00 (Aallmann)   9. 17.s.e.trin. kl. 10.00 (Boas) 16. 18.s.e.trin. kl. 11.30 (Kristiansen) 23. 19.s.e.trin. kl. 11.30 (Boas) 30. 20.s.e.trin. kl. 10.00 (Aallmann) NOVEMBER 6. Alle Helgen kl. 10.00 (Aallmann)   13. 22.s.e.trin. kl. 11.30 (Boas) 20. 23.s.e.trin. kl. 10.00 (Hansen) 27. Sidste s. i kirkeåret kl. 10.00 (Aallmann)  = Søndagsskole  = Kirkekaffe

Dåb: Hvis man ønsker dåb, henvender man sig til kirkekontoret, som aftaler dato for dåben. Derefter aftales samtale med præsten. Vielse: Hvis man ønsker at blive gift i Thurø Kirke, skal man henvende sig til kirkekontoret og præsten og aftale en dato for vielsen. Begravelse: Når en person dør, skal de pårørende anmode om begravelse/lig brænding til begravelsesmyndigheden, det vil sige sognepræsten eller kirke kontoret i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl. Begravelse/bisættelse aftales medKirkebilenGudstjenestersognepræsten. kan bestilles til at køre til og fra alle gudstjenester. Man bestiller selv taxa på tlf. 7010 2122. Kørslen betales af kirkekassen.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.