MG Programkatalog 21-22

Page 1

MARKS GYMNASIESKOLA

2021–2022

Välkommen! Att börja gymnasiet är spännande och stort och ger dig massor av möjligheter. Om du redan vet vad du vill jobba med i framtiden är kanske valet av program lätt, men du måste inte ha planen klar. Och vilket program du än väljer har du alltid möjlighet att plugga vidare på högskola eller universitet. Marks Gymnasieskola har allt du behöver för att din gymnasietid ska bli riktigt bra, oavsett vilken utbildning du går! Varmt välkommen hälsar rektorer, personal och elever på Marks Gymnasieskola!

Programkatalog 2021–2022

05DU ÄR VIKTIG! Du som elev är huvudpersonen för oss under din tid här på Marks Gymnasie­skola. Utan dig skulle vår tillvaro vara helt meningslös! Därför tycker vi att det är extra viktigt att skapa och sprida engagemang och att du ska få känna trygghet och studiero.

TUSENTALS IDÉER UNDER SAMMA TAK

Totalt går nästan 1000 elever hos oss. Eftersom vi har stor variation på programmen, finns också många olika intressen bland elever och personal. Förutom fem högskoleförberedande program, har vi tio yrkesprogram med massor av inriktningar som du kan studera som lärling, samt introduktionsprogram och gymnasiesärskola. I en miljö av trygghet och öppenhet vill vi ge dig möjlighet att utvecklas i den riktning du vill.

... OCH LITE TILL

Visste du att Marks Gymnasieskola har ett eget magasin? MGZINE ges ut två gånger om året och produceras tillsammans med elever från årskurs två på estetiska programmet. Här skriver vi om vad som är aktuellt på skolan och delar med oss av intressanta reportage och tips. Du kan bläddra i MGZINE, eller beställa ditt eget exemplar, på vår webbplats: marksgymnasieskola.se

Vi på Marks Gymnasieskola är extra bra på interna­ tionella utbyten. Bland annat är vi Amnesty's skola för mänskliga rättigheter och ambassadörskola för EU vilket gör att du får möjlighet att delta i interna­ tionella projekt både på hemma­plan och utomlands. ALLT DU BEHÖVER...

När du väljer att studera hos oss får du inte bara den bästa utbildningen. Du får också tillgång till vårt stora bibliotek, café, studiotek, samlingslokaler, elevhälso­team, ungdomsutvecklare med mera. Vi har en fin elevrestaurang som serverar inte mindre än tre olika lunchval per dag. Självklart en vetgetarisk också. Dessutom får du tillgång till vår fantastiska idrotts­anläggning med två stora hallar, gym, löp­ slingor, fotbollsplaner och simhall. Det är också enkelt att ta sig hit – busshållplats och tågstation ligger precis bredvid skolan.

Programkatalog 2021–2022

07


Vägar till

FRAMGÅNG Är du en teoretiker eller är du mer praktiskt lagd? Det finns många vägar till målet. Det viktigaste är att du väljer något du tycker är kul. Då blir skoltiden både lättare och roligare. Undrar du över någon av våra utbildningar finns våra studie- och yrkesvägledare redo att svara.

KONTAKTA GÄRNA VÅRA STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE:

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER!

Pia Struxsjö, pia.struxsjo@mark.se, 0320 21 73 97 Lisa Johansson, lisa.johansson@mark.se, 0320 21 74 47 Med reservation för ändringar. Besök vår webbplats för mer information och eventuella uppdateringar.

marksgymnasieskola.se


Barn- och fritidsprogrammet L

11

Bygg- och anläggningsprogrammet LS

13

Ekonomiprogrammet

15

El- och energiprogrammet LS

17

Estetiska programmet

19

Fordons- och transportprogrammet L

21

Handels- och administrationsprogrammet L

23

Hantverksprogrammet Frisör L

25

Industritekniska programmet LS

27

Naturvetenskapsprogrammet

29

Restaurang- och livsmedelsprogrammet LS

31

Samhällsvetenskapsprogrammet

33

Teknikprogrammet

35

VVS- och fastighetsprogrammet L

37

Vård- och omsorgsprogrammet LS

39

Idrottsgymnasium

41

Introduktionsprogram

43

Gymnasiesärskolan

45

Lärling

47

L = Endast lärlingsutbildning S = Endast skolförlagd LS = Lärlingsutbildning eller skolförlagt


10


BARN- & FRITIDSPROGRAMMET Det här är är ett yrkesprogram för dig som gillar att leda, stödja och motivera andra människor inom olika områden. Här får du lära dig varför vi människor känner, tänker och beter oss som vi gör. Eftersom möten med andra människor är grunden i många yrken, tränar vi mycket på samarbete och kommunikation. Utbildningen fokuserar på förskola, skola, social omsorg samt fritids- och friskvårdsverksamheter.

kurser som ger dig behörighet för att studera vidare på högskola eller universitet. Hos oss kan du välja mellan följande inriktningar: FRITID OCH HÄLSA L

På barn- och fritidsprogrammet har du möjlighet att växa som individ, bli modigare och samtidigt öka din förståelse för människorna och samhället runt omkring dig. Du får såväl teoretiska som praktiska kunskaper om hur du bemöter människor och han­ terar olika situationer. Beroende på vilken inriktning du väljer kan du gå direkt in i yrken inom förskola, skola, fritidsverksamhet eller social omsorg. Hos oss går du utbildningen som lärling och minst hälften av utbildningen är arbetsplatsförlagt läran­ de, så kallat apl. Du har alltid möjlighet att lägga till

Här lär du dig att leda och motivera andra människor till att leva ett mer aktivt och hälsosamt liv. Kunskaper om kost, motion, hälsa och hur kroppen fungerar gör att du till exempel kan studera vidare till personlig tränare eller lärare inom idrott och hälsa. PEDAGOGISKT OCH SOCIALT ARBETE L

Denna inriktning fokuserar på barn och ungas utveckling, lärande, behov, rättigheter och sociala processer. Du kan direkt efter gymnasiet börja jobba som till exempel barnskötare, elevassistent eller inom funktionshinderområdet.

L = Endast lärlingsutbildning – Läs mer om lärling på sida 47.

EXEMPEL PÅ JOBB EFTER EXAMEN:

DU KAN BL.A. STUDERA VIDARE TILL:

Elevassistent

Lärare

Idrottslärare

Förskollärare

Personlig tränare

Dietist

Badmästare

Arbetsterapeut

Väktare

Barnskötare Stöd och service inom funktionshinder

Personal inom idrotts- och fritidsanläggningar

Socionom Fullständig programplan finns på webben: marksgymnasieskola.se

Programkatalog 2021–2022

11BYGG- & ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Vad vore ett samhälle utan hus? Byggbranschen är viktig och består av många olika inriktningar och kompetenser. Den står också inför en teknisk utveckling som förändrar arbetssätten – och behöver därför massor av ny arbetskraft. Hos oss kan du välja mellan nedanstående inrikt­ ningar och profiler. Alla utom byggnadssnickare ges endast som lärling. Du kan alltid lägga till kurser som ger dig grundläggande behörighet för högskola eller universitet, eller studera vidare på yrkeshögskola. HUSBYGGNAD – BETONGARBETARE L

Betong är det dominerande materialet för både hus­grund och stomme och förekommer också i till exempel vägar och broar. Som betongarbetare sätter du formar, armerar, gjuter och efterbehandlar. HUSBYGGNAD – BYGGNADSSNICKARE S

Här lär du dig alla slags snickeriarbeten. Du får träna på hela processen, från ritning till att sista beslaget är på plats. Den här inriktningen är skolförlagd men en

stor del av lärandet är arbetsplatsplatsförlagt, så kallat apl. Här ingår även flera certifieringar, bland annat för Heta arbeten och Säkra lyft, samt motorsågskörkort A. MARK OCH ANLÄGGNING L

Den här inriktningen lär dig allt från att anlägga gräs­ mattor till att bygga vägar. Exempelvis mark­arbeten för järnvägar, ledningar och husgrunder, platt-, asfaltoch stenbeläggningar. MÅLERI L

Inriktningen måleri lär dig tekniker för att bli speci­ alist på behandling av ytor, som underarbeten och grundning, spackling, målning, tapetsering samt marmorering och dekoration. Du lär dig även färgens estetiska värden och skyddande egenskaper.

S = Endast skolförlagt L = Endast lärlingsutbildning – Läs mer om lärling på sida 47.

EXEMPEL PÅ JOBB EFTER EXAMEN:

DU KAN BL.A. STUDERA VIDARE TILL:

Betongare

Armeringsarbetare

Byggnadsingenjör

Arbetsledare

Markanläggare

Byggledare

Brobyggare

Inredningsmålare

Fastighetstekniker

Vägbyggare Plattsättare Fullständig programplan finns på webben: marksgymnasieskola.se

Programkatalog 2021–2022

13


14


EKONOMIPROGRAMMET Ekonomi och juridik styr vårt globala samhälle på många sätt och nya företag och förståelse för ekonomi är viktigt för vår framtid. Vårt ekonomi­ program fokuserar på entreprenörskap och internationali­sering samt ger en bred grund för fortsatta studier. Ekonomiprogrammet är en högskoleförberedande utbildning som ger en god grund vad du än väljer i framtiden. Vi lägger stor vikt vid att skapa insikt och förståelse om individer och samhället vi lever i. Vi på Marks Gymnasieskola är extra bra på att delta i internationella projekt både på hemmaplan och utomlands. Bland annat är vi Amnesty's skola för mänskliga rättigheter och ambassadörskola för Europaparlamentet.

Hos oss kan du välja mellan följande inriktningar: EKONOMI

Här fördjupar du dina kunskaper i entreprenörskap och företagsekonomi, bland annat inom marknads­ föring och redovisning. Du får också lära dig att starta, leda och driva ett eget företag i samarbete med Ung Företagsamhet (UF). JURIDIK

Efter utbildningen kan du alltså studera vidare på högskola eller universitet. Du kan också börja jobba direkt som till exempel säljare, ekonomias­ sistent eller i butik. Det är också många som efter att ha prövat på företagande i Ung Företagsamhet väljer att starta eget.

Här studerar du juridiska ämnen som affärs- och sam­ hällsjuridik. Kurserna ger dig bland annat perspek­tiv på hur rättsordningen är uppbyggd i ett demokratiskt samhälle. För att få en ökad förståelse för hur män­ niskor tänker, känner och handlar i olika situationer ingår även kurser i ledarskap, psykologi och filosofi.

EXEMPEL PÅ KURSER:

DU KAN BL.A. STUDERA VIDARE TILL:

Företagsekonomi

Redovisning

Civilekonom

Psykolog

Privatjuridik

Internationella relationer

Jurist

Advokat

Ledarskap

Lärare

Fastighetsmäklare

Socionom

Inköpare

Polis

Marknadsförare

Psykologi Entreprenörskap Marknadsföring

Retorik

Fullständig programplan finns på webben: marksgymnasieskola.se

Programkatalog 2021–2022

15


16


EL & ENERGIPROGRAMMET Dagens samhälle är i ständig och snabb förändring och helt beroende av energi. Alla delar i energisystemet hänger ihop med varandra och här får du lära dig att se helheten. El- och energiprogrammet är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med automationsteknik och elinstallationer. Under utbildningstiden har du motsvarande 16 veckor arbetsplatsförlagt lärande, så kallat apl, som genomförs i årskurs 2 och 3. Då får du prova på arbetslivet och kan knyta kontakter i bran­ schen. Båda inriktningarna kan du gå som lärling, där minst hälften av tiden är apl. Du har också möjlighet att söka gymnasial lärlingsanställning (GLA) och få lön när du studerar. Efter gymnasiet har du alltså mycket goda möjligheter till anställning. Du kan också lägga till kurser som ger dig grund­ läggande behörighet för studier på högskola eller universitet, eller studera vidare på yrkeshögskola.

Hos oss kan du välja mellan följande inriktningar: AUTOMATION LS

Inriktningen automation ger dig kunskaper i meka­ tronik, elektroteknik, datorteknik, drift, underhåll och programmering. Här lär du dig att planera, installera och sätta automatiserade system i drift. Du får även grundläggande kunskaper i datorkommunikation, nätverksteknik och robotteknik. ELTEKNIK LS

Denna inriktning ger dig möjlighet att arbeta med kraft- och belysningsinstallationer, fiber- och data­nät samt larm- och styrutrustning för framtidens bostäder och industrier. Du utvecklar din förmåga att installera, underhålla och reparera olika elanläggingar.

LS = Lärlingsutbildning eller skolförlagd – Läs mer om lärling på sida 47.

EXEMPEL PÅ JOBB EFTER EXAMEN:

DU KAN BL.A. STUDERA VIDARE TILL:

Industritekniker

Industrielektriker

Auktoriserad elinstallatör

Automationstekniker

Fibertekniker

Elkonstruktör

Driftoperatör

Larm- och säkerhetstekniker

Elektroingenjör

Installationstekniker Serviceelektriker

Fullständig programplan finns på webben: marksgymnasieskola.se

Programkatalog 2021–2022

17


18


ESTETISKA PROGRAMMET Estetiska programmet är högskoleförberedande och ger dig många möjligheter för framtida studier – samtidigt som du får använda din kreativitet och utveckla ditt skapande. På estetiska programmet får du arbeta med utställ­ ningar, konserter och du har stor frihet att skapa egna projekt. I årskurs tre gör eleverna en större scenisk produktion, exempelvis en musikal, som visas för skola ­och allmänhet. Estetik och media-inriktningen har sin examensutställning på Rydals museum. Under utbildningen gör vi flera studieresor till exempelvis Göteborgs­operan, reklambyråer och film- och musik­ studios. Du har även möjlighet att delta i skolans internationella utbyten. Hos oss kan du välja mellan följande inriktningar: ESTETIK OCH MEDIA

På den här inriktningen arbetar vi främst med fotografi och film men även med media i ett större perspektiv. Vi gör utställningar, egna projekt och riktiga jobb. Till exempel fotograferar eleverna alla bilderna till programkatalogen och skolans egen tidning MGZINE. MUSIK

På musikinriktningen får du hjälp att utveckla dina musikaliska förmågor och att hitta ditt sätt att uttrycka dig genom sång, instrument, ensemblespel, musikproduktion och scen­framträdanden.

EXEMPEL PÅ KURSER:

Historia 2b kultur Fotografisk bild Digitalt skapande Medieproduktion Musikproduktion

DU KAN BL.A. STUDERA VIDARE TILL:

Konstarterna och samhället

Lärare

Journalist

Ensemble med körsång

Psykolog

Art Director

Jurist

Kulturvetare

Musiker

Fotograf

Instrument eller sång

Musikproducent

Fullständig programplan finns på webben: marksgymnasieskola.se

Programkatalog 2021–2022

19


20


FORDONS- & TRANSPORTPROGRAMMET Bilbranschen präglas av en snabb teknisk utveckling som ställer krav att hela tiden lära nytt. Här lär du dig det du behöver för att arbeta med personbilar, använda rätt utrustning och metoder och du får kunskap om de datasystem som används inom yrket. Fordons- och transportprogrammet på Marks Gymnasieskola är en yrkesutbildning inriktad mot personbil. Du går utbildningen som lärling där minst hälften av lärandet är arbetsplatsförlagt, så kallat apl. Du kan därmed skapa bra kontakter med arbetslivet och har mycket goda jobbmöjligheter efter gymnasiet. Du har också möjlighet att lägga till kurser som ger dig behörighet att studera vidare på högskola eller universitet om du vill. PERSONBIL L

Inriktningen leder till arbete som person­bils­ mekaniker vilket är ett samlingsnamn för alla som

felsöker, analyserar, reparerar och utför service och underhåll på lätta fordon. Som personbils­ mekaniker behöver du vara både praktiskt lagd och förstå tekniska system. Utbildningen ger dig kunskaper om hur enskilda kom­­ponenter är upp­ byggda och fungerar, men också avancerad elektro­ nik, problemlösning och datahantering. Även om dagens fordon är tekniskt avancerade så finns det många praktiska uppgifter att behärska, som byte av bromsklossar, växellådor svetsning och enklare karosseriarbeten. Kundvård är också en viktig del av yrket och branschen behöver mekaniker som har god social kompetens.

L = Endast lärlingsutbildning – Läs mer om lärling på sida 47.

EXEMPEL PÅ JOBB EFTER EXAMEN:

DU KAN BL.A. STUDERA VIDARE TILL:

Personbilsmekaniker

Fordonstekniker

Kundmottagare Reservdelstekniker

Tekniker för personbilar och lätta fordon

Järnvägsingenjör Specialist elmotordrivna fordon

Tekniker tunga fordon Högskoleingenjör bilsystemteknik

Flygledare

Fullständig programplan finns på webben: marksgymnasieskola.se

Programkatalog 2021–2022

21


22


HANDELS- & ADMINISTRATIONSPROGRAMMET En framgångsrik handel är lika med ett framgångsrikt samhälle. Handeln är en viktig näring som ständigt utvecklas och syftar till att sammanföra köpare och säljare, oavsett om det sker i butik eller via näthandel. Handeln är en bransch med ett brett spektrum av olika arbetsuppgifter, mycket på grund av digitali­ sering och kundernas ökade medvetenhet. Därför är handeln i ständigt behov av personal med rätt kom­petens. I yrkeslivet kommer kontakten mellan människor att vara en central del av din vardag. Därför kommer du att få utveckla din förmåga att kommunicera och skapa hållbara affärs- och medar­ betarrelationer på bästa sätt. Entreprenörskap är också en viktig del av utbildningen. Handels- och administrationsprogrammet är en yrkes­utbildning som du hos oss går som lärling. Minst hälften av utbildningen är arbetsplatsförlagt lärande, så kallat apl. Du kan därför skaffa bra kontakter med

arbetslivet och har mycket goda jobbmöjligheter efter gymnasiet. Du har också möjlighet att lägga till kurser som ger dig behörighet att studera vidare på högskola eller universitet. HANDEL OCH SERVICE L

Inriktningen handel och service lär dig om för­ säljning, marknadsföring, kommunikation och programhantering. Utbildningen passar dig som tycker om att arbeta med människor och är serviceinriktad. Den ger dig bland annat kunskap om kommunikation, butiksarbete, inköp samt om modern teknik och e-handel. Du får även kunska­ per om service, ledarskap och företagande samt entreprenörskap.

L = Endast lärlingsutbildning – Läs mer om lärling på sida 47.

EXEMPEL PÅ JOBB EFTER EXAMEN:

DU KAN BL.A. STUDERA VIDARE TILL:

Butikssäljare

Kundservice

Butikschef

Butikskommunikatör

Företagssäljare

Demonstratör

Affärsutvecklare

Inköpsassistent

Lagerarbetare

Webbutvecklare e-handel Jurist handels- och marknadsrätt

Internationell säljare

Marknadsförare

Tullspecialist

Fullständig programplan finns på webben: marksgymnasieskola.se

Programkatalog 2021–2022

23


24


HANTVERKSPROGRAMMET Frisöryrket är ett hantverk där du får varje kund att lämna salongen stoltare och vackrare än innan. En frisör blir aldrig fullärd – det kommer ständigt nya trender, tekniker och behandlingar. På hantverksprogrammet hos oss kan du utbilda dig till frisör som lärling. Minst hälften av utbildningen är arbetsplatsförlagt lärande, så kallat apl. Kontakterna du skaffar dig ger dig mycket goda jobbmöjligheter efter utbildningen och dessutom finns det just nu gott om jobb för behöriga frisörer. Du kan också läsa kurser inom programmet som ger dig grund­läggande behörighet för studier på högskola eller universitet.

del av utbildningen eftersom många färdigutbilda­ de frisörer väljer att starta eget. Det är vanligt att frisörer fortbildar sig inom ledarskap, ekonomi och marknadsföring.

FRISÖR, BARBERARE OCH HÅROCH MAKEUPSTYLIST L

För att arbeta som behörig frisör krävs också en så kallad färdigutbildning. Det innebär att efter du av­ slutat din utbildning hos oss med ett avklarat delprov som skolan bekostar, behöver du jobba ett visst antal timmar på en salong för att få avlägga ett gesällbrev. Med ett gesällbrev i handen är världen din arbetsplats!

Vi utbildar framtidens behöriga frisörer i tätt sam­ arbete med branschen. Du lär dig allt från klippning till styling och färglära. Du får träna på olika stilar och tekniker och kommer bland annat lära dig sätta upp festfrisyrer, färga allt från balayage, ombre och sombre till att klippa frisyrer på killar och tjejer samt att permanenta. Entre­prenörskap är också en viktig

Är du både kreativ och tävlingsmänniska finns en mängd olika branschtävlingar där du kan skapa och uttrycka dig ännu friare än på salongskunderna. Frisörer som lyckas bra i stora tävlingar blir ofta trendsättare i branschen och inte sällan öppnas spännande internationella karriärmöjligheter.

L = Endast lärlingsutbildning – Läs mer om lärling på sida 47.

EXEMPEL PÅ JOBB EFTER EXAMEN:

DU KAN BL.A. STUDERA VIDARE INOM:

Herr- och damfrisör

Frisörlärare

Ledarskap

Yrkeshögskola

Hår- och makeupstylist

Rådgivare och säljare av produkter och verktyg för styling

Företagsekonomi

Kommunikation och konsultation

Barberare Frisörtekniker

Försäljning

Fullständig programplan finns på webben: marksgymnasieskola.se

Programkatalog 2021–2022

25


26


INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET Den moderna industrin behöver utbildade praktiker och problemlösare med hög teknisk nivå. På vår utbildning blandas teori med praktik och vi använder samma moderna utrustning som du möter ute i arbetslivet. Industritekniska programmet är ett yrkesprogram där du lär du dig hantera de tekniska system som behövs för att producera i industrin. Du kan välja mellan inriktningarna produkt- och maskinteknik samt svets­ teknik. Hos oss kan du gå utbildningen som lärling där minst hälften av tiden är arbetsplatsförlagt lärande, så kallat apl. Du har också möjlighet att söka gymnasial lärlingsanställning (GLA) och få lön när du studerar. Efter gymnasiet har du alltså mycket goda jobbmöjlig­ heter. Du kan alltid välja att lägga till kurser som ger dig grund­läggande behörighet för studier på högskola eller universitet, eller studera vidare på yrkeshögskola. VIKTIGA LICENSER INGÅR

I utbildningen hos oss ingår truckkort, svetslicenser och certifikat för Heta arbeten – en viktig säkerhets­ utbildning som branschen kräver för att få jobba med tillfälliga brandfarliga arbeten.

Du kan välja mellan följande inriktningar: PRODUKT- OCH MASKINTEKNIK LS

På den här inriktningen får du arbeta med program­ mering och modern teknik samt hantera utrustning och verktyg. Du får möjlighet att utveckla kunskaper för att själv designa, konstruera och producera. Bland annat får du lära dig datorstyrd produktion (CNC-, CAD/CAM-teknik), plåtbearbetning, svetsning, svarv­ ning och fräsning. SVETSTEKNIK LS

På svetsteknikinriktningen står det praktiska arbetet i fokus och varvas med teori. Utbildningen ger dig kunskaper om olika svetstekniker och hur du bearbe­ tar plåtdetaljer på rätt sätt. Hos oss kan du också bli internationell svetsare (IW) vilket innebär att du blir godkänd för att arbeta i över 30 olika länder.

LS = Lärlingsutbildning eller skolförlagd – Läs mer om lärling på sida 47.

EXEMPEL PÅ JOBB EFTER EXAMEN:

DU KAN BL.A. STUDERA VIDARE INOM:

CNC-tekniker

Internationell svetsare (IW)

Industridesign

Processindustrin

Produktionsutveckling

Maskinreparatör Produktionstekniker Verktygsmakare Svetsare

Tillverkningsindustrin Smidesarbetare

Teknik och tillverkning Industriell automationstekniker

Fullständig programplan finns på webben: marksgymnasieskola.se

Programkatalog 2021–2022

27NATURVETENSKAPSPROGRAMMET Naturvetenskap handlar om att förstå hur naturen är uppbyggd, från minsta beståndsdel till hela universum. Som naturvetare utvecklar du din förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang och problemlösning. Naturvetenskapsprogrammet är en utbildning för den som är studiemotiverad och nyfiken på omvärlden. Den ger dig den bredaste behörig­­heten för universitets- och högskoleutbildningar, även internationellt. Här sammanfogas den klassiska vetenskapen med de senaste rönen inom naturvetenskapens olika områden. Under utbildningen studerar du en hel del matematik, och du använder även dina matematik­kunskaper inom andra ämnes­ områden, som kemi och fysik. Du får kunskaper om saker som hur vi människor påverkar miljön, hur fysikens lagar fungerar och hur människo­ kroppen är uppbyggd. Hos oss kan du välja mellan följande inriktningar:

LIFE SCIENCE – NATURVETENSKAP

Med denna spännande inriktning får du fördjupa dig inom bioteknik, sjukdomar och läkemedel. Teori varvas med laborationer och ger dig en stabil bas för fortsatta studier inom framtidsområdet Life Science. Inriktningen passar även dig som vill studera vidare till yrken inom andra naturvetenskapliga områden, exempelvis civilingenjör. MODERN SOCIETY – NATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE

Här kommer du att studera moderna utmaningar inom kriminalteknik, samhällsvetenskap och beteende­­­vetenskap. Naturvetenskap kombineras med studier av männi­skan som biologisk, social och kulturell varelse och ger dig en bred och fördjupad förståelse för sam­hället, tekniken och naturen.

EXEMPEL PÅ KURSER:

DU KAN BL.A. STUDERA VIDARE TILL:

Biologi

Historia

Läkare

Marinbiolog

Fysik

Kriminalteknik

Veterinär

Biolog

Kemi

Specialiseringskurser

Civilingenjör

Fysiker

Moderna språk

Bioteknik

Ekonom

Miljlöstrateg

Matematik

Psykologi

Jurist

Tandläkare

Fullständig programplan finns på webben: marksgymnasieskola.se

Programkatalog 2021–2022

29


FOTO: Felicia Muir


RESTAURANG& LIVSMEDELSPROGRAMMET Mat är det mest universella vi har i världen. Den ska inte bara vara god, ge oss energi och näring – den kan också bli en upplevelse om du använder din kreativitet och ger bra service! Det här är en yrkesutbildning där du får lära dig att planera, laga och servera välsmakande och närings­ riktig mat. Hos oss går du utbildningen som lärling och minst hälften av utbildningen är arbetsplatsför­ lagt lärande, så kallat apl. Du får därför bra kontakter med arbetslivet och har mycket goda jobbmöjligheter efter gymnasiet. Du kan också välja att lägga till kurser som ger dig behörighet att studera vidare på högskola eller universitet. KÖK OCH SERVERING L

Inriktningen kök och servering lär dig allt om att arbe­ ta praktiskt med måltider nära kunder. Du kommer att

få lära dig att komponera matsedlar, välja råvaror och laga välsmakande, näringsriktig mat. I kallköket lär du dig att tillreda smörgåsar och snittar, sallader, kalla såser och desserter. Du får också kunskaper om serve­ ring och bararbete samt arbete inom besöksnäringen. Att arbeta som kock förutsätter att du kan arbeta snabbt och effektivt under tidspress. I arbetet som servitör tar du hand om miljön i matsalen, dukar, ger råd om mat och dryck och ser till att gästerna trivs och får vad de beställt. För att göra ett bra arbete måste du därför vara bra på att samarbeta, vara service­inriktad samt stresstålig.

L = Endast lärlingsutbildning – Läs mer om lärling på sida 47.

EXEMPEL PÅ JOBB EFTER EXAMEN:

DU KAN BL.A. STUDERA VIDARE INOM:

Kock

Hovmästare

Bageri

Kulinarisk kock

Köksbiträde

Skribent inom mat och vin

Måltidskunskap och värdskap

Livsmedelsteknik

Kallskänka Servitör/servitris

Måltidsekologi

Specialkost

Sommelierie

Fullständig programplan finns på webben: marksgymnasieskola.se

Programkatalog 2021–2022

31SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET Samhällsvetenskap handlar om att se världen i ett större perspektiv, att ifrågasätta och påverka samhället vi lever i. För det behövs kunskap om livsvillkor i olika kulturer, mänskliga rättigheter och internationella sammanhang, vilket du får här. Samhällsvetenskapsprogrammet är ett program för dig som vill bredda din syn på världen och vill hålla alla dörrar öppna för att kunna studera vidare på universitet och högskola, även internationellt. Här får du kunskap om det globala och vilka faktorer som på­ verkar möjlig­heterna att bygga ett hållbart samhälle. En stor del av utbildningen ägnas åt att studera etik, samhällsvetenskap och miljöfrågor. Vi fördjupar oss även i ämnen som demokrati och kommunikation bland annat genom att arrangera demokrati­­dagar och skolval. Vi anordnar även en FN-simulering som bjuder in skolans elever till debatt och diskussion. Vi på Marks Gymnasieskola är extra bra på att delta i internationella projekt både på hemmaplan och utomlands. Bland annat är vi Amnesty's skola för mänskliga rättigheter och ambassadörskola för EU.

Hos oss kan du välja mellan följande inriktningar: HUMAN BEHAVIOUR – BETEENDEVETENSKAP

Det finns många yrken där mänskligt beteende är centralt. Även utanför arbetslivet kommer du att ha stor nytta av kunskaper om människors agerande som individer och medlemmar i grupper, organisa­ tioner och samhällen under olika förutsättningar. INTERNATIONAL RELATIONS – SAMHÄLLSVETENSKAP

Här fördjupar du dina kunskaper inom samhällsve­ tenskaperna. Inriktningen ger dig kunskaper om de förhållanden som påverkar världspolitiken. Vi foku­ serar på samhälls­upp­byggnad, historia, demokrati och mänskliga rättigheter.

EXEMPEL PÅ KURSER:

Filosofi Psykologi Moderna språk Kommunikation

DU KAN BL.A. STUDERA VIDARE TILL:

Ledarskap och organisation

Polis

Journalist

Internationella relationer

Psykolog

Jurist

Beteendevetare

Lärare

Socionom

Präst

Sociologi

Sjuksköterska

Fullständig programplan finns på webben: marksgymnasieskola.se

Programkatalog 2021–2022

33TEKNIKPROGRAMMET Teknik grundar sig i människans strävan att övervinna sina begränsningar – att skapa föremål och metoder för att kunna uppfylla sina önskningar och behov. Dagens samhälle är helt beroende av teknik för att fungera. Teknikprogrammet är en utbildning för dig som är studiemotiverad och gillar att lösa problem. Matematik och fysik är cen­­trala bygg­s tenar för att förstå och analysera sammanhang. Programmet har tre inriktningar och är en god grund för vidare studier på högskola eller universitet, även inom naturvetenskap.

Hos oss kan du välja mellan följande inriktningar: INFORMATIONSTEKNIK

Här får du bland annat lära dig datorkommunikation, programmering och webbutveckling. Du skapar dynamiska webbsidor och lär dig om hård- och mjuk­ varor samt att hantera och administrera nätverk.

PROFESSIONELL TEKNIKUTVECKLING

PRODUKTIONSTEKNIK

På teknikprogrammet har vi goda och nära sam­ arbeten med lokala företag och industrin. Syftet är att säkra teknikbranschens behov av kvalificerad arbetskraft och att ge dig en attraktiv utbildning som kan leda till jobb eller lägga en god grund för vidare studier.

Här fokuserar vi på att lösa problem praktiskt och teoretiskt. Du lär dig CAD-teknik, automation, hur produktionslinjer styrs och industriell produktion.

Vi arbetar också ämnes­integrerat och kombinerar teori med praktiska projekt ute på olika företag.

DESIGN

Här utvecklar du din kreativitet och förverkligar dina idéer när det gäller design och produktutveckling. Du kommer att arbeta med skiss- och ritteknik, avan­ cerade CAD-program och med att ta fram modeller.

EXEMPEL PÅ KURSER:

DU KAN BL.A. STUDERA VIDARE TILL:

CAD

Teknik

Arkitekt

Designer

Design

Konstruktion

Industridesigner

Programmerare

Teknik

Mekatronik

Civilingenjör

Ekonom

Kemi

Programmering

Spelutvecklare

Jurist

Fysik

Bild och form

Byggnadsingenjör

Fullständig programplan finns på webben: marksgymnasieskola.se

Programkatalog 2021–2022

35VVS- & FASTIGHETSPROGRAMMET VVS står för de tekniska system som förser oss med värme, kyla, ventilation, vatten och avlopp – ett hantverk som alltid kommer att behövas. VVS- och fastighetsprogrammet är en yrkesutbildning där du lär dig att installera och reparera rör och anläggningar för värme, vatten och avlopp. Hos oss går du utbildningen som lärling och minst hälften av tiden är arbetplatsförlagt lärande, så kallat apl. Efter gym­ nasiet har du alltså mycket goda jobbmöjligheter men kan alltid lägga till kurser som ger dig grund­läggande behörighet för studier på högskola eller universitet.

VVS-yrket är ett traditionellt hantverk som moder­ niserats med ny teknik, till exempel de datoran­ ordningar som finns i värme och kylanläggningar. Förutom att behärska den nya tekniken måste en VVS-montör kunna tänka kreativt för att hitta de bästa lösningarna. I nybyggen behöver du kunna arbeta efter ritningar och tekniska beskrivningar. VIKTIGA LICENSER INGÅR

VVS L

Inriktningen leder till yrket VVS-montör. Du lär dig att installera och reparera värme-, ventilations- och sa­ nitetsanläggningar men också svetsteknik inriktad för VVS. Du får också kunskaper i ellära samt att installera och reparera pumpar, varmvattenberedare och styroch reglerutrustning.

I utbildningen ingår kursen Säker Vatten, som är branschens kompetens- och utförandekrav för VVS-installationer och som syftar till att minska riskerna för vattenskador. Dessutom ingår certifikat för Heta arbeten – en viktig säkerhetsutbildning som behövs för att få jobba med tillfälliga brand­ farliga arbeten.

L = Endast lärlingsutbildning – Läs mer om lärling på sida 47.

EXEMPEL PÅ JOBB EFTER EXAMEN:

DU KAN BL.A. STUDERA VIDARE TILL:

VVS-montör

Industrimontör

VVS-ingenjör

Drifttekniker

Isoleringsmontör

Ventilationsmontör

Rörmokare

Kyl- och värmepumpsmontör

Energitekniker byggnader

Anläggningskonstruktör

STI-ingenjör

Kyl- och värmepumpstekniker

Fastighetstekniker

VVS-projektör

Fullständig programplan finns på webben: marksgymnasieskola.se

Programkatalog 2021–2022

37VÅRD- & OMSORGS­ PROGRAMMET Vill du vara den som väljer världens viktigaste jobb? Vård och omsorg är en stor del av det samhälle vi lever i och utvecklas hela tiden. Vård och omsorg behöver dig! Här på vård- och omsorgsprogrammet utvecklar du din förståelse för människors reaktioner vid olika skeenden i livet. Kurser som ingår är bland annat beteendevetenskap, psykologi, barnhälsovård samt funktionsförmåga och funktionsnedsättning. En nyhet är att du också har möjlighet att utbilda dig till deltidsbrandman. Du kan alltid välja att lägga till kurser som ger dig behörighet för att studera vidare på högskola eller universitet. Inom våra profiler lär du dig hur man ger vård och omsorg. Grunden ligger i kurserna anatomi, fysiologi, social omsorg, hälso- och sjukvård samt omvårdnad. Vi skapar realistiska situationer i våra metodsalar för att öva med mycket avancerad teknik. JOBB- OCH KVALITETSGARANTI

När du avslutat din utbildning och fått din yrkes­ examen erbjuder Marks kommun arbete som under­

sköterska. Som certifierade medlemmar i vård- och omsorgscollege garanterar vi att din utbildning håller riktigt hög kvalitet. Efter examen får du ett diplom som visar att du har studerat hos en certi­fierad utbildare. Hos oss kan du välja mellan följande profiler: VÅRD UTAN GRÄNSER LS

Den här profilen bygger på medmänskligt engage­ mang och global medvetenhet. Du fördjupar dina kunskaper om de medicinska åtgärder som krävs i utsatta delar av världen. VÅRD INOM RÄDDNINGSMEDICIN LS

Akutsjukvård, ambulanssjukvård och räddnings­ tjänst är ofta den första vård som når fram vid till ex­ empel en olycka. Med denna profil får du en ubildning som gör att du kan söka tjänst som deltidsbrandman efter genomgångna prov.

LS = Lärlingsutbildning eller skolförlagd – Läs mer om lärling på sida 47.

EXEMPEL PÅ JOBB EFTER EXAMEN:

DU KAN BL.A. STUDERA VIDARE TILL:

Undersköterska

Biståndsarbetare

Sjuksköterska

Socionom

Stödassistent

Volontärarbetare

Polis

Fysioterapeut

Brandman

Dietist

Militär

Specialistundersköterska

Deltidsbrandman

Väktare Fullständig programplan finns på webben: marksgymnasieskola.se

Programkatalog 2021–2022

39IDROTTSGYMNASIET På Marks Gymnasieskola flödar det av idrottsentusiaster! MG är till exempel ett av två riksidrottsgymnasium (RIG) för basket i Sverige och har därmed Svenska Basketbollförbundets kvalitetsstämpel. Den stämpeln får bara skolor som håller riktigt hög klass! Tillsammans med våra övriga idrottsutbildningar ger skolan unika möjligheter för den som vill kombinera sina gymnasiestudier med idrott. Hos oss finns goda förutsättningar för att du ska kun­ na satsa på din idrott. Vi har en fantastisk idrottsan­ läggning med två stora idrottshallar, gym, löpslingor, fotbollsplaner och simhall. Dessutom har vi engage­ rade lärare och coacher från flera olika delar av Sveri­ ge och världen, som kompletterar varandra med sina olika styrkor och erfarenheter. I anslutning till skolan finns också vårt elevhem för alla elever som kommer från andra delar av landet. RIKSIDROTTSGYMNASIUM (RIG) – BASKET

RIG basket är en utbildning som är särskilt utformad för dig som redan idag håller hög nationell nivå och vill satsa på en internationell karriär. Vid sidan av träning­ en får du även utbildning i näringsfysiologi, idrotts­ psykologi och andra viktiga områden för elitidrottare. NATIONELLT GODKÄND IDROTTSUTBILDNING (NIU) – BASKET

LOKAL IDROTTSUTBILDNING (LIU) – FOTBOLL

Vår lokala idrottsutbildning (LIU) vänder sig till dig som är talangfull inom fotboll och är beredd att göra en seriös satsning på såväl din idrott som skolan. LOKAL IDROTTSUTBILDNING (LIU) – ÖVRIGA INDIVIDUELLA IDROTTER

Du kan också kombinera idrottsgymnasiet med en individuell idrott som vi inte erbjuder på skolan. En förutsättning är att du har en förening som står bak­ om dig och att du tar ansvar för både din träning och den kursplan som vi upprättar tillsammans. KOMBINATION MED GYMNASIESTUDIER

Idrottsgymnasiet kan kombineras med våra fem högskoleförberedande program: ekonomi-, estet-, natur­vetenskaps­-, samhällsvetenskaps­samt teknikprogrammet.

NIU är en nationell idrottsutbildning för dig som vill spela basket på elitnivå nationellt. Vid sidan av trä­ ningen får du, precis som eleverna på RIG, utbildning i näringsfysiologi, idrottspsykologi och andra viktiga områden för elitidrottare.

Programkatalog 2021–2022

41INTRODUKTIONSPROGRAM Introduktionsprogrammen vänder sig till dig som av olika anledningar inte har möjlighet att gå på något av våra nationella gymnasieprogram. Här kan du i din egen takt läsa in de kurser från grundskolan som du behöver för att kunna söka till det gymnasieprogram du vill. INDIVIDUELLT ALTERNATIV

Det individuella alternativet vänder sig till dig som behöver behörighet till ett nationellt program och som har med dig enstaka godkända betyg från grundskolan. Målet är att du ska kunna gå vidare till andra utbildningar. PROGRAMINRIKTAT VAL

Programinriktat val syftar till att du ska få en utbild­ ning som är inriktad mot ett visst nationellt program och att du så snart som möjligt ska kunna antas till det. Programmet som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskole­ förberedande program. SPRÅKINTRODUKTION

Språkintroduktionen vänder sig till dig som nyligen har kommit till Sverige. Utbildningen fokuserar på svenska som andraspråk, men vi erbjuder också möjligheten att studera andra ämnen. YRKESINTRODUKTION

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som inte har behörighet till nationellt program. Målet med utbild­ ningen är att hjälpa dig att bli etablerad i arbetslivet eller förbereda dig för studier på ett yrkesprogram.

Programkatalog 2021–2022

43GYMNASIESÄRSKOLAN På Marks Gymnasieskola finns tre yrkesinriktade nationella program och ett individuellt utformat program för dig med större behov av stöd. Programmen sträcker sig över fyra år – med hela 22 veckors praktik på yrkesprogrammen – och hjälper dig vidare till arbetslivet, fortsatta studier eller annan sysselsättning. YRKESINRIKTADE NATIONELLA PROGRAM: ADMINISTRATION, HANDEL OCH VARUHANTERING

Låter det roligt att arbeta i butik, på ett kontor eller att göra reklam? Den här utbildningen blandar lek­ tioner med praktik på arbetsplatser. Du får lära dig uppgifter på ett kontor, använda dator/iPad och att sköta ett företag. Du får också prova på att arbeta inom handel, möta kunder och ge god service.

INDIVIDUELLT PROGRAM:

Det individuella programmet passar dig som behöver och vill utvecklas utifrån dina personliga förutsätt­ ningar, kunskaper och intressen. Till­sammans med dig utformar vi din personliga studieplan som ger dig kunskaper för ett aktivt liv. Ämnesområden du läser här är estetisk verksamhet, hem- och konsumentkun­ skap, idrott och hälsa, natur och miljö, individ och samhälle samt språk och kommunikation.

FASTIGHET, ANLÄGGNING OCH BYGGNATION

Det här är en utbildning för dig som är en fixare och gillar att jobba med olika verktyg. Utbildning­ en för­­bereder dig för att arbeta med exempelvis reparationer och underhåll av fastigheter eller markarbeten och hantverk. RESTAURANG OCH BAGERI

Det här programmet är ett perfekt val för dig som tycker om utmaningar och att träffa nya människor. Här lär du dig grund­läggande kun­ skaper inom restaurang och bageri. Utbildningen förbereder dig för att kunna arbeta med till exem­ pel bageri- och konditori­varor, livsmedels­hygien, dukning och matlagning.

Programkatalog 2021–2022

45


Fråga vår

LÄRLINGS-

KOORDINATOR Ann-Sofi Sinkkonen, 0705-17 09 09, ann-sofi.sinkkonen@mark.se


LÄRLINGSUTBILDNING Hos oss kan du välja att gå din yrkesutbildning som lärling. Du får en yrkesexamen och möjlighet till grundläggande högskolebehörighet, precis som på skolförlagd utbildning. Skillnaden är att du genomför din utbildning på annat sätt, till stor del ute på en arbetsplats. FÖRDELAR MED LÄRLINGSUTBILDNING

Att studera som lärling är det bästa sättet att ta del av aktuella yrkeskunskaper och den senaste tekni­ken i branschen. Du blir en del av ett arbetslag på ett före­ tag och får in en fot i arbetslivet. Du kan utveckla din förståelse för yrket både praktiskt och teoretiskt och du skaffar dig massor av goda kontakter och erfaren­ heter att lägga till i ditt CV. En lärlingsutbildning ger dig både en yrkesexamen samt möjlighet att studera vidare på högskola eller universitet. Dess­utom ökar dina möjligheter till sommarjobb och att bli anställd efter gymnasiet. HUR GÅR DET TILL?

Som lärling på Marks Gymnasieskola går du i en lär­ lings­k lass med elever från andra yrkesprogram. Till­ sammans läser ni de gymnasie­gemensamma ämnena och individuella val på skolan. Du kan också lägga till kurser som ger dig grundläggande högskolebehörig­ het. Till skillnad från skolförlagd utbildning är minst hälften av dina tre gymnasieår så kallat arbetsplats­ förlagt lärande, då du är ute på en apl-plats. Där har du en handledare som stöttar dig och som också har tät kontakt med skolan.

Självklart förväntas du samtidigt sköta dina stu­ dier. Det är viktigt att du har godkända betyg även i de gymnasiegemensamma ämnena för att få din examen. APL-PLATSEN

Skolan ställer också krav på apl-platserna. Det ska finnas en lämplig handledare som gått Skolverkets handledarutbildning och det ska finnas rutiner för hur handledning, introduktion och information ska gå till. Arbetsmiljön måste vara godtagbar och följa skolans värdegrund. GYMNASIAL LÄRLINGSANSTÄLLNING - GLA

På vissa program finns möjlighet till så kallad gym­ nasial lärlingsanställning (GLA). Det innebär att du får en utbildning samtidigt som du är anställd och du får en lärlingslön från företaget. Det är lärare i samråd med arbetsplatsen som beslutar om GLA. VILL DU VETA MER OM GLA? Västsvenska Handelskammaren: gla.se Skolverket: skolverket.se/larlingscentrum

PASSAR LÄRLINGSUTBILDNING MIG?

För att lyckas bra på en arbetsplats behöver du vara motiverad och intresserad av yrket. Det är extra viktigt att vara skötsam med tider, ta ansvar och vara nyfiken. Det är viktigt att du känner dig bekväm med vuxna, att du är kommunikativ och har social kompe­ tens. Eftersom du följer arbetsplatsens tider behöver du också vara beredd på att göra hela arbetsdagar.

Programkatalog 2021–2022

VILL DU VETA MER OM LÄRLING? Kontakta vår lärlingskoordinator: ann-sofi.sinkkonen@mark.se, SYV: pia.struxsjo@mark.se eller läs mer på marksgymnasieskola.se

47


BESÖK OSS Du är alltid välkommen hit till MG för att ställa frågor och lära känna oss! Besök oss gärna på vår webbplats och på våra sociala medier för information om besöksdagar och öppet hus.

FÖLJ OSS!

marksgymnasieskola.seMarks Gymnasieskola Kunskapens Hus Besöksadress: Varbergsvägen 6, Skene Postadress: 511 80 Kinna 0320 21 73 70 marksgymnasieskola@mark.se marksgymnasieskola.se Facebook: Marks Gymnasieskola, Marks Elevkår, Basketgymnasiet Mark, Biblioteket Kunskapens Hus


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.