Page 1

HAVNE SKIBSFART

&

11. ÅRGANG · DECEMBER 2009 · NR. 6

FOKUS PÅ : ESBJERG GREEN SHIP OF THE FUTURE FORENER VIRKSOMHEDER UDSTØDNINGSGAS FRA SKIBE UDEN SVOVL OG PARTIKLER

FOR FREMGANG OG SAMARBEJDE I DET BLÅ DANMARK


*O GHOLJ-8/ ,ĂŶƐƚŚŽůŵ,ĂǀŶƆŶƐŬĞƌĂůůĞĞŶƌŝŐƟŐŐůčĚĞůŝŐũƵů ŽŐƚĂŬŬĞƌĨŽƌĞƚŐŽĚƚ ƐĂŵĂƌďĞũĚĞŝůƆďĞƚĂĨĊƌϮϬϬϵ͘ sŝƐĞƌĨƌĞŵƟůĞƚŶLJƚĊƌĨLJůĚƚŵĞĚ ƵĚǀŝŬůŝŶŐŽŐŶLJĞƉƌŽũĞŬƚĞƌ͘ DĂŶŐĞŚŝůƐŶĞƌ ,ĂŶƐƚŚŽůŵ,ĂǀŶ

ZZZKDQVWKROPKDYQHIRUXPGN ZZZSRUWRIKDQVWKROPGN


HAVNE SKIBSFART

&

HAVNE & SKIBSFART 6.2009 FOR FREMGANG OG SAMARBEJDE I DET BLÅ DANMARK

11. ÅRGANG · DECEMBER 2009 · NR. 6

INDHOLD 4 Konsolidering i den danske maritime medieverden 5 QteC – her koster service & kundenærhed ikke ekstra FOKUS PÅ : ESBJERG

6 Esbjerg Havn i superligaen

GREEN SHIP OF THE FUTURE FORENER VIRKSOMHEDER

10 Granly Diesel A/S på banen med nye Cummins motorer

UDSTØDNINGSGAS FRA SKIBE UDEN SVOVL OG PARTIKLER

12 West Diesel har bidt sig fast i Kina Havne & Skibsfart

13 Ventiler til hele verden

– den direkte vej til kommandobroen på den danske skibsfart

14 Maritim kongres en succes 15 Snedkere på job i trange omgivelser

Postomdeles til navngivne abonnenter i Skandinavien. Til samtlige danske havne og havnerelaterede virksomheder, til speditører, rederier, samtlige skibe i den danske handelsflåde, lodserier, linjeagenturer, havariagenturer, værfter, relevante, lokale, politiske udvalg samt folketinget.

16 Den International Maritime konference i 2010 17 Når ilden skal skummes ihjel 18 Hvordan skal Det Blå Danmark forsat udvikle sig? 19 Green Ship of the Future forener virksomheder i Det Blå Danmark

ISSN 1395-4466

20 Katalysatorsystem på patruljeskib hos Søværnet

Ansvarshavende redaktør René Wittendorff (rw@erhvervsmagasinerne.dk)

fjerner kvælstofilter 22 Udstødningsgas fra skibe uden svovl og partikler

Annoncer Tlf.: 70 20 41 55, kl. 09.00-12.00 Fax 70 20 41 56 Eller annoncekonsulent: Kasper Kristensen Direkte tlf. 76 10 11 44

Maritim Industri 23 Arbejdstilsynets særlige indsats over for skibsværfter i 2009 24 Bladt Industries A/S finder løsning med Kina-koncept

Udgiver ErhvervsMagasinerne ApS Jægergaardsgade 152, Bygn. 03 I 8000 Århus C Telefontid: kl. 9.00-12.00 Tlf.: (+45) 7020 4155, Fax: (+45) 7020 4156

26 Scanel International A/S tilbyder nu også marineelektronik Mere i e-magasinet på havneogskibsfart.dk og maritim-industri.dk Transportens innovationsnetværk Skibsfart uden kvælstofilter

Layout: Amazezig Tryk: Rosendahls Næste nummer: Udkommer februar

Følg med i nyheder på

Eftertryk kun tilladt efter skriftlig aftale med redaktionen

Havneogskibsfart.dk - nu også med maritimt TV

Diesel engine and fuel injection parts

dieselpartner.com · Tel. +45-7631-0531 · DK Kolding

Læs de daglige nyheder på www.havneogskibsfart.dk

H AV N E & S K I B S FA R T / 6 · 2 0 0 9

3


Fra venstre ses Kim Thøgersen, direktør Seapress ApS, Rene Wittendorff, redaktør og ejer af Havne & Skibsfart, Erhvervsmagasinerne ApS og Erik Brandt-Jensen chefredaktør/partner i Seapress ApS.

Konsolidering i den danske maritime medieverden Fra 1. januar 2010 går Forlaget Seapress ApS sammen med Erhvervsmagasinerne ApS om at udgive magasinet Havne & Skibsfart / Maritim Industri. Det betyder, at magasinet Havne & Skibsfart vil ændre sig på en række punkter. Samarbejdet vil bl.a. betyde, at redaktions- og produktionsansvaret for Havne & Skibsfart fremover vil blive varetaget af Seapress, der også har ansvaret for produktionen af Foreningen

4

til Søfartens Fremme medlemsblad ”Søfart”. Aftalen indebærer videre, at vi øger udgivelsesraten af Havne & Skibsfart / Maritim Industri fra seks til tolv udgivelser om året. Det gøres bl.a. for at vi kan udvikle Havne & Skibsfart / Maritim Industri hen mod den rolle, vi gerne ser magasinet indtage i relation til havnene og ikke mindst havnenes mange baglande – fra leverandører til speditører. På samme sæt er det målet at styrke bladet som præsentationsplatform for maritimt udstyr og maritime projekter.

H AV N E & S K I B S FA R T / 6 · 2 0 0 9

Sideløbende med fokus på forskellige enkelthavne, som det kendes fra Havne & Skibsfart i dag, vil vi fremover således sætte fokus på mere generelle og fælles interesseområder – som det vil fremgå af vores tema- og produktionsplan for 2010.

Dette er således på mange måde et fælles projekt med læserne. Det klare sigte er, at magasinet skal være et samlende medie for målgruppen hos havnene og de maritime interessegrupper. Vel mødt fredag 29. Januar

Videre vil vi gerne benytte anledningen til at lancere en række andre ændringer i Havne & Skibsfart. Men ikke alle på én gang og ikke alle på basis af vore ideer alene. Vi ønsker et tæt og seriøst samspil med magasinets målgrupper og ser meget gerne, at der kommer input og ønsker retur.

Flere artikler i E-magasinet www.havneogskibsfart.dk


Maling fjernes med højtryksvand.

Maling fjernes med VacuBlaster.

QteC – her koster service & kundenærhed ikke ekstra QteC Automation & WaterJet Technology er en service- og handelsvirksomhed med danske og udenlandske industrikunder. Vi er ordreproducerende og centralt placeret nær motorvejen i Aabenraa Syd. Vi har arbejdet med højtrykspumper og vandstråleudstyr siden 1984 og har et net af danske og udenlandske samarbejdspartnere. QteC’s primære arbejdsområder er: • Maskiner og pumper til vandstråleskæring – standardiserede og kundespecifikke maskinløsninger for ”stand-alone” og ”in-line” produktioner og processer. Arbejdsområderne svinger fra få kvadratcentimeter til 4 x 12 meter eller mere. • Pumper og udstyr til rengøring og rensning af tanke, vekslere, inddampere, maskiner m.v. samt fjernelse af maling og belægning på skibe, broer, stålkonstruktioner m.m. Anlæggene leveres som enkeltkomponenter eller turn-key løsninger i standardcontainere, trailere eller biler med kundetilpasset indretning: tekniker- og mandskabsrum, buffertanke, booster- og filtersystemer m.v.

• Service- og vedligeholdseftersyn samt reparation af højtrykspumper og udstyr med arbejdstryk op til 6000 bar. Både egne og fremmede mærker. Desuden kan vi skole operatører og vedligeholdspersonale, så kunden selv kan foretage eftersyn. • Vi er lagerførende med reserve- og sliddele til egne og et udvalg af fremmede mærker. Vi har dag til dag-levering eller om nødvendigt inden for få timer. Ved opgaver med skæring, rensning, rengøring eller automationsopgaver sikrer vi os i samråd med kunden, at finish, kvalitet osv. opfylder alle ønsker og krav. Til opgaver med højtryksvandstråleudstyr anvendes en skæretest af materialet eller en testrensning af inddamperrør. Testrensning er meget vigtigt, da små ændringer i design og dyse- og pumpeparametre kan have stor indflydelse på resultatet og afgøre, om opgaven kan løses.

Vandsstråleskæremaskine med fire skærehoveder.

En test foretages hos os sammen med kunden eller ved videodokumentering af resultaterne. Først efter kundens accept iværksættes næste etape. Testen er grundlag for tilbudsgivning og godkendelse af anlæg. En ny hal med en frihøjde under kran på 6,5 meter bety-

der, at selv store anlæg kan samles og testes før den endelige opstilling hos kunden eller slutbrugeren. Læs mere på www.qtec.dk


ESBJERG

Esbjerg Havn i superligaen - Ja, nu er det jo ikke kun rykket i Superligaen. Det

er lette hverken at rokke eller ændre, og at den i øvrigt har sat kurs mod helt nye forretningsområder.

går sådan set også fint

En heldig udvikling

Esbjerg Havn, der er

i håndbold, fodbold og ishockey. Med den slutbemærkning fik Søren Stougaard – som måske ikke helt uventet repræsenterede Blue Water Shipping, der også har lagt navn til Esbjergs nye stadion – det sidste og muntre ord med på vejen, da en snes medlemmer fra Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) for nylig satte hinanden stævne i havneadministrationens bygning i Esbjerg til et møde omkring nærskibsfart og udviklingen af Esbjerg Havn. Men mens byens position i sportsverdenen kan ændre sig fra kamp til kamp, så er der ingen tvivl om, at havnens satsninger i de seneste år ikke

6

Havnearealerne bugner af vindmøllevinger og fundamenter til mølleparker i både Danmark og udlandet. Kornsiloer og mange andre bygninger, der tidligere prægede havnefronten, er forsvundet som dug for solen, og i stedet er oplagringspladserne skudt op, mens de store møllefragtskibe ligger ved kajerne. Det er godt for både by og havn. Esbjerg har på mange måder været centrum for en helt speciel og meget heldig udvikling. Som hjemsted for omkring 600 fiskekuttere i 1960’erne ramte det plet, da Esbjerg fra 1970’erne opbyggede sin position som baseby for olie- og gasindustrien i takt med, at fiskeriet var på retur. I dag har den nye Esbjerg storkommune omkring 40.000

H AV N E & S K I B S FA R T / 6 · 2 0 0 9

arbejdspladser – heraf er 20.000 offentlige, og af de resterende 20.000 er ca. halvdelen havnerelaterede på en eller anden vis, så det munder ud i mindst 10.000 mennesker og deres familier, der har et tæt forhold til havnen og dens aktiviteter. Det kan være i job i fiskeriet, offshoreindustrien eller som medarbejdere i de mange virksomheder på land, der optræder som leverandører eller aftagere til erhvervene. De er vokset op sammen med olie- og gasindustrien i de forløbne ca. 30 år og har derved indhentet nogle uvurderlige kompetencer, som ingen i Danmark kan gøre dem efter. Byen kan selv

Ved olieeventyrets begyndelse og de store hook-ups i 1980’erne vrimlede byen med udenlandske eksperter. Sådan er det ikke mere. Nu kan virksomhederne selv, og de har høstet uvurderlig erfaring i at arbejde på vandet.

- Det er samarbejdet og vidensdeling mellem havn, virksomheder og byens uddannelsesinstitutioner, der har gjort Esbjerg til en helt speciel historie i dansk industri. Så speciel, at man virkelig taler om ”big business” på området med en omsætning, der ligner noget omkring ti mia. kr. – heraf omkring 7,3 mia. kr. i Esbjergs virksomheder, og det får mange til at ønske at være med og få en bid af kagen, siger havnens marketingchef Søren Clemmesen. Gods fra vej til sø

- Men ud over at vi var så heldige og dygtige til at blive offshoreby, så venter der jo også mange andre opgaver, hvor Esbjerg er ideelt placeret. Der kommer nogle benhårde politiske krav om en reduktion af CO2-udslippet, som bl.a. kan imødekommes ved at flytte mere transport fra vej til sø, og her har Esbjerg jo en fantastisk placering i forhold til både euro-

Flere artikler i E-magasinet www.havneogskibsfart.dk


pÌiske og oversøiske havne. Og desuden skal man holde sig for øje, at der regnes med opstilling af 10.000 havvindmøller i Nordsøen i de kommende ti ür, pointerer han. Det er han ikke ene om at kunne se mulighederne i, og der er da ogsü tilflydt Esbjerg Havn omkring 300 mio. kr. over en periode pü fem ür fra büde nationalt hold og EU’s pengekasser til forbedringer af søtransporten. Bl.a. har EU-Kommissionens MOS-program bevilget Esbjerg Havn og havnen i Zeebrßgge i Belgien 5,3 mio. euro tilsammen, hvilket svarer til knapt 40 mio. gode, danske kroner. MOS stür for Motorways of the Seas. Det er ogsü besluttet, at motorvejen føres helt til havnen, og det betyder bl.a., at man kan fü adskilt vindmølletransporterne fra den øvrige trafik pü det sidste stykke af E20, hvilket byens borgere utvivlsomt vil sÌtte pris pü.

Hurtig vĂŚkst

Vindmølleaktiviteterne er efter anlÌgget af mølleparken Horns Rev 1 i 2002 vokset ligesü hurtigt som olie- og gasindustrien gjorde tidligere. Ogsü hurtigere og mere end man ventede for kun fem ür siden. Der var engang, hvor vindmøller kunne fragtes i almindelige standardcontainere pü 40 fod. Det er ikke aktuelt lÌngere, for büde mølletürne og vinger er i dag meget lÌngere. Til gengÌld krÌver møllerne ogsü store arealer, mens de venter pü udskibning. Arealerne er pü vej. Mod syd har havnen allerede en masterplan for udviklingen, som omfatter godt 800.000 m². Den er ved at blive VVM-behandlet, og man hüber pü en godkendelse, sü havnen snart kan komme i gang med udvidelsen. Nür det nye havneareal engang stür fÌrdigt, er der ikke meget mere at komme efter mod syd, for sü kommer man tÌt pü naturomrüder, der ikke mü berøres.

tCylinderreparation tMaskinbearbejdning t Komponentsalg

t)ZESBVMJLTFSWJDF t.BSJOFLSBOFS t4QJMQSPEVLUJPO

t,SBOFGUFSTZO t4QFDJBMVETUZS t&OHJOFFSJOH

Din samarbejdspartnerQĂŒ&TCKFSH)BWO

Vi ønsker vore kunder en glĂŚdelig jul og et godt nytĂĽr A/S Oilpower Hydraulics • Boven 2 • 6700 Esbjerg "40JMQPXFS)ZESBVMJDTt#PWFOt&TCKFSHt%FONBSL Tlf.5MG 75 12 55 55t'BY • Fax. 75 12 57 09 • oilpower@oilpower.dk tPJMQPXFS!PJMQPXFSEL

24h service

XXXPJMQPXFSEL

LĂŚs de daglige nyheder pĂĽ www.havneogskibsfart.dk

H AV N E & S K I B S FA R T / 6 ¡ 2 0 0 9

7


Kraner og kajer FAKTA Esbjerg Havn blev etableret i 1868 som port for landbrugseksporten til Storbritannien. Fiskerne søgte ned fra klitten til den nye havn, der blev Danmarks største fiskerihavn med over 600 kuttere på sit højdepunkt i 1960’erne. Olie- og gasindustrien kom ind i billedet med efterforskning og udvinding fra først i 1970’erne og siden drift af installationerne i Nordsøen. Fra midten af 1990’erne udviklede havnen sig desuden til center for udskibning af møllevinger, -tårne og -fundamenter til vindmølleparker i specielt Nordsø-området.

Men også på selve havnen er der gjort meget for at tilbyde offshoreindustrien gode vilkår. - Vi har sørget for at have de fornødne kraner og moderne, forstærkede kajarealer, som vi i øvrigt også udbygger, siger Søren Clemmesen. Offshoreaktiviteterne har været Esbjergs og havnens held. Mange internationale oliefirmaer har etableret sig i byen: Halliburton, Amerada Hess, DONG, Mærsk Olie og Gas, Schlumberger, Vattenfall for nu blot at nævne nogle få. Samtidig har mange af virksomhederne formået at føre deres olie- og gasekspertise med over i vindmøllebranchen. Også dygtige virksomheder inden for shipping, stevedoring og service bidrager til havnens succes. Industrien trækker utallige følgeindustrier med. Platforme og rigge skal have sejlet forsyninger ud lige fra rør og boremudder til kød og nylonstrømper. Der skal være vagtskibe, og

sammen med vindmøllesektorens opblomstring er en anden aktivitet skudt op. Det er rigrepair, som trækker flere og flere borerigge til havnen til eftersyn, renovering eller ombygning. Synet af en eller flere rigge i havnebassinerne er blevet dagligdag. Regionens lokomotiv

- Men det er naturligvis ikke olie, gas og vind det det hele. Esbjerg er også en travl havn på containertrafikken, har både ro-ro og lo-lo og er anløbshavn for adskillige ruter. Færgetrafikken til England er her også, fiskeriet er skrumpet, men er til stede, og så er der naturligvis den store kulimport. I øjeblikket venter vi så på, om Siemens beslutter sig til at placere en ny vindmøllefabrik i Esbjerg med flere hundrede arbejdspladser i kølvandet, siger han. Så havnen står over for store udfordringer i de kommende fem-seks år. - Heldigvis er alle klar over

Danish Supply Corporation

...et stærkt team -

Skibsproviantering Lysholdt

Schierbeck

Fiskebrogade 8 DK-6700 Esbjerg Phone +45 75 12 10 22 Fax +45 75 12 60 96 E-mail: dsc@lysholdt.dk

Redmolen 2 DK-2100 København Ø Phone +45 39 29 55 55 Fax +45 39 29 55 66 E-mail: dsc@schiersupply.dk

Harald Christiansen

Sophus E. Johnsen

Vestre Strandvej 6-8 DK-9990 Skagen Phone +45 98 44 13 33 Fax +45 98 44 30 12 Email: dsc@skawsupply.dk

Sverigesgade 8, 1. sal DK-8000 Århus C Phone +45 86 12 26 66 Fax +45 86 19 42 09 E-mail: dsc@sojus.dk

Mød os også på internettet, hvor vi er sammen med øvrige partnere i Danish Supply Corporation www.danishsupply.com

8

H AV N E & S K I B S FA R T / 6 · 2 0 0 9

...til svære løft

Kranudlejning - Maskinflytning H.E. Bluhmes Vej 73 - 6700 Esbjerg Tlf. 7512 0899 - Fax. 7512 0829 - www.franksegall.dk

Flere artikler i E-magasinet www.havneogskibsfart.dk


dens betydning som lokomotiv for hele regionen. Så der er ingen, der skal overbevises om de nødvendige investeringer, der ventes at løbe op på en lille mia. kr. Det er faktisk rigtig mange penge for en by som Esbjerg, hvor der for godt 140 år siden kun lå fem huse, siger Søren Clemmesen. - Heldigvis er vi også begunstiget af, at Esbjerg råder over Danmarks bedste havnebyggere – et ingeniørkorps med spe-

ciale i vandbygning. Det er en stor fordel. Desuden er det ”billigt” at bygge havn i Esbjerg. Sejlrenden skal alligevel holdes åben, og sandet derfra bruger vi til udbygningen, siger han. - Men når vi kan gøre alt dette, er det fordi, vi har de tre vigtigste ingredienser: Beliggenhed, beliggenhed og beliggenhed. Ellers kunne vi ligeså godt lade være, slutter Søren Clemmesen. Af Karen Sloth

FAKTA EMUC EMUC repræsenterer ”Den Danske Maritime Klynge” og ”Shortsea Promotion Denmark” og har 135 firmamedlemmer. Esbjergs havnedirektør Ole Ingrisch er medlem af bestyrelsen i EMUC. EMUC har følgende aktive ERFA-/Vidensnetværk: • Miljø • Arbejdsmiljø • HR/Crew Management • Forum for Shipping Økonomi & Strategi (FSØS) • Nærskibsfarten • EU Maritim JURA Se mere på www.emuc.dk

t Reparation af dieselmotorer t Egenproduktion af generatoranlæg t Egenproduktion af generatoranlæg t Reparation af dieselmotorer tt Renovering / kalibrering af Reparation af dieselmotorer brændstof udstyr udstyr t Renovering / kalibrering af t Reparation af hydraulik og maritimt brændstof udstyr 24 timers døgnservice t udstyr Reparation af hydraulik og maritimt 24 timers døgnservice t udstyr 24 timers døgnservice

Læs de daglige nyheder på www.havneogskibsfart.dk

H AV N E & S K I B S FA R T / 6 · 2 0 0 9

9


ESBJERG

Granly Diesel A/S på banen med nye Cummins motorer Søfarten mødes nu af skrappere miljøkrav, og kravene honoreres bl.a. af Cummins skibsmotorer. Landevejstransporten er ikke længere alene om at være i søgelyset med krav om en reduktion af forurening fra udstødningsgasserne. Nu sættes der også fokus på skibsfarten. Ikke uden grund for en undersøgelse fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) viser, at fortsætter den nuværende udvikling, vil udslippet

af kvælstofilter fra skibsfarten være lige så højt som udslippet på de danske veje i 2020. Også den internationale søfartsorganisation IMO har blæst vagt i gevær og opstillet skrappere miljøkrav, der skal opfyldes først i 2011 og med udsigt til en yderligere skærpelse fra 2016. Ny motorgeneration

Det mærkes allerede hos Granly Diesel A/S, hvor direktør Preben Vogt oplever en stigende interesse for en ny generation af Cummins dieselmotorer. - Kravene til en reduktion kommer jo. Det vil gælde for hele verden, og så kan man jo ligeså

godt komme i gang med at indfri dem. I øvrigt er der jo også i vore miljøfokuserede dage en god markedsføringsværdi i at sejle miljørigtigt – ikke kun for handelsflåden, men også for fiskeriet. Det er da værd at kunne slå på, at fisken er landet så miljøvenligt som muligt, ligeså vel som at andre varer fragtes rundt på kloden på miljørigtig vis, mener Preben Vogt. Han mener dog også, at Danmark med fordel kunne skele til norske regler, hvor rederierne kan få tilskud på helt op til 80 % af omkostningerne ved at skifte til NOx reducerende motorer. - Og det gælder ikke kun nor-

ske skibe, men alle skibe, der opererer i norsk farvand – herunder de danske vagt- og forsyningsskibe, der betjener olieog gasinstallationerne. Det er et godt princip – og det virker, fastslår han. Fremtidssikrede

De nye Tier 2-motorer fra Cummins er fremtidssikrede, så kunderne er sikret en vare, der er både er pålidelig, holdbar, sikker og funktionel – samtidig med at den lever op til miljøkravene i forhold til udledningen af NOx. - Men Cummins har også længe været pionér på området og siden 1990’erne lagt en tek-

TRANSPORT BY SEA

SALG KONSTRUKTION HYDRAULISK OG ELEKTRISK SPILUDSTYR OFFSHORE SPILUDSTYR STYREMASKINER

TRONDHEIM KRISTIANSUND MOLDE ALESUND FLORØ BERGEN

MASKINVÆRKSTED MOTORUDSKIFTNING OG REPARATIONER

HAU HAUGESUND U TANANGER TA T AN

ABERDEEN

REPARATION AF HYDR. UDSTYR OFFSHORE SERVICE

ESBJERG IMMINGHAM AMSTERDAM

STÅLARBEJDE WORLD-WIDE-SERVICES

Grumsen’s Maskinfabrik A/S Morsøgade 5-7 . DK-6700 Esbjerg . Tlf. +45 7512 5422 . Fax +45 7512 5420 . Mail: grumsen@grumsen.dk . www.grumsen.dk

10

H AV N E & S K I B S FA R T / 6 · 2 0 0 9

Sea-Cargo Agencies, Esbjerg Amerikavej 3A, P.box 100, 6700 Esbjerg - Ph. +45 76 56 00 10 - Fax +45 76 56 00 11 mail: esbjerg@sea-cargo.dk - www.sea-cargo.no

Flere artikler i E-magasinet www.havneogskibsfart.dk


nologisk strategi for udvikling af motorer, der opfylder både nuværende og kommende miljøkrav, mener Preben Vogt. Det har resulteret i et bredt program af dieselmotorer, hvoraf Tier 2 og Tier 3 vil blive en attraktiv løsning på skibsfartens miljøproblemer i det kommende årti. Tier 2-motoren repræsenterer en reduktion af NOx-udledningen på 20 % i forhold til den ældre Tier I, så den kan honorere de IMO-krav, der stilles fra januar 2011. For Tier 3 er reduktionen endnu større i forhold til Tier I – nemlig på 80 % - hvilket er det krav, der vil gælde fra januar 2016. Havene vil desuden blive opdelt i kontrolområder for NOx-udledning, idet der i nogle områder, specielt de kystnære, vil blive stillet specielt skrappe krav til en reduktion af NOxudledning. Det vil fordre en Tier 3 motor, mens Tier 2 lever

op til reduktionskravene uden for disse områder. - Så der er altså motorer til enhver opgave, påpeger Preben Vogt. Stor knowhow

Granly Diesel A/S, der er importør af de populære Cummins motorer, kan håndtere alt fra salg til installation og service på fremdrivningsanlæg bestående af motor, gear og skruetøj, generatoranlæg samt hovedreparationer. - Vores dieselafdeling har en helt speciel viden og knowhow på dette område, og det kommer naturligvis kunderne til gode – uanset om de bruger os som totalentreprenør på leverancer af de komplette fremdrivningsanlæg, eller når det gælder reparation og udskiftning af delelementer, siger han. Mange har allerede nydt godt af dieselafdelingens kompetente indgriben omkring justeringer,

eftersyn og hovedreparationer af skibsmotorer. - Cummins-produkterne er meget populære og bruges i øvrigt ikke kun i fremdrivningsanlægget. Motoren anvendes også i generatoranlæg på grund af den høje driftsikkerhed.

Disse generatorer anvendes i skibe, men også som strømbackupenheder i virksomheder, hvor driftssikkerhed er af afgørende betydning, påpeger Preben Vogt. Af Karen Sloth

* International konference * Virksomhedsseminar * Frokostmøde Inviter deltagerne på en spændende kombination: * INDHOLD Det bedste fra den danske højskole

* RAMMER Moderne professionelle konferencefaciliteter

eh.dk

eh@eh.dk * tlf. 79 13 74 00

ESBJERG HØJSKOLE

DIN PARTNER TIL PROJEKTER I HAVNE OG OFF-SHORE

Foto fra Horns Rev II er venligst udlånt af Danish Wind Association og Global Wind Energy Council

50% af Nordeuropas offshore vindkrafteffekt er realiseret med bistand fra NIRAS.

NIRAS er en af de foretrukne leverandører til havne både i Danmark og internationalt. Vi er fx i gang med et stort havneprojekt ved Sortehavet og har udarbejdet VVM-redegørelsen da Esbjerg Havn skulle udvides. Kontakt Jesper Harder, jha@niras.dk - 4810 4448, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan realisere dine visioner. NIRAS A/S

Læs de daglige nyheder på www.havneogskibsfart.dk

www.niras.dk

H AV N E & S K I B S FA R T / 6 · 2 0 0 9

11


ESBJERG

Det er bl.a. generatoranlæg af denne type, der leveres til de kinesiske værfter.

West Diesel har bidt sig fast i Kina For Esbjerg-virksomheden er globalisering en væsentlig og håndgribelig del af dagligdagen. Når europæiske redere vælger at få bygget skibe i Kina, har de et godt øje til West Diesel i Esbjerg, når det drejer sig om generatorvalg til deres nybygninger. Men hvorfor vælge en mindre, dansk virksomhed, der importerer Mitsubishi motorer fra Japan, til at levere anlæg til Kina? Det gør de, fordi West Diesel i samarbejde med dygtige underleverandører har formået at opbygge stor ekspertise i at udvikle, opbygge og teste anlæggene efter kundernes individuelle krav, herunder også til f.eks. design, klassificering i henhold til gældende IMO- og EAPP-regler mm. Alle anlæg leveres naturligvis fuldt certificerede i de fleste anerkendte klassificeringsbureauer som f.eks. Lloyds, BV og DNV.

12

Med produktion på Sjælland med seks mand i arbejde samt hovedkontoret i Esbjerg med 20 specialiserede medarbejdere er West Diesel godt rustet til de mangeartede opgaver. Medarbejderteamet omstiller sig hurtigt efter opgaven, og det er formentligt også årsagen til, at virksomheden i dag har ordrer i bogen helt frem til 2012. - Globaliseringen er en del af vores dagligdag og ikke længere noget, man bare hører om, siger adm. direktør Erling Sørensen fra West Diesel.

komponenter såsom generatorer, el-komponenter og andet udstyr er i stand til at konkurrere med asiatiske generatorbyggere på et globalt marked. Firmaet stiller store krav til sig selv om at være konstant på forkant med udviklingen, samtidig med at kundernes individuelle ønsker og behov prioriteres højt. - Alle anlæg er customermade – dvs. at de tilpasses ethvert kundekrav. Det er en af West Diesels store forcer, siger Erling Sørensen. Fiskeriet er vigtigt

Kontor i Shanghai

- I fire år har vi haft eget kontor i Shanghai med en fastansat og to freelance kinesiske medarbejdere. Det er godt at være tæt på kunderne og have kommunikationen i orden, siger han. For nylig deltog han selv i en stor messe i Kina, hvor West Diesel havde en udstillingsstand – endnu en god chance for at møde kunderne på hjemmebane og komme i kontakt med nye. West Diesel er stolt af, at de med vesteuropæiske kvalitets-

H AV N E & S K I B S FA R T / 6 · 2 0 0 9

Men selv om West Diesel i dag begår sig godt på verdensmarkedet, så danner fiskeriet stadig et solidt grundlag for virksom-

heden – både i Danmark og i Grønland. West Diesel var således også repræsenteret på Dan Fishmessen i Aalborg i efteråret og havde fornøjelsen af at få syv ud af otte ordrer på motorpakker til nybygninger til Thyborøn, Hvide Sande og Thorsminde til levering både i år og næste år. - Så det er godt, at investeringslysten er tilbage i fiskeriet, og at vi stadig kan have leverancerne hertil som en af grundværdierne for West Diesel, mener Erling Sørensen om ordrerne, der også er med til at sikre beskæftigelsen for virksomhedens 20 medarbejdere i Esbjerg. Af Karen Sloth

FAKTA Nye motorordrer til fiskeriet: Garnkutter L 518 ”Anette” til Thorsminde Rejetrawler L 610 ”Inger Katrine” til Thyborøn Rejetrawler L 299 ”Mallemukken” til Thyborøn Rejetrawler RI 568 ”Jette Mona” til Hvide Sande i 2010 Flyshooter L 426 ”Anders Nees” til Thyborøn i 2010 Konsumtrawler RI 236 ”Lisbeth Frich” til Hvide Sande i 2010 Konsumtrawler L 654 ”Pia Glans” til Thorsminde i 2010

Flere artikler i E-magasinet www.havneogskibsfart.dk


ESBJERG

Ventiler til hele verden På kun fem år har Lauridsen Industri i Esbjerg arbejdet sig ind på fjerne eksportmarkeder. Rederier og oliebranchen er de største kunder, men mange andre fra hele verden har også fundet ud af, at man ikke går forgæves efter ventiler, kvalitet og knowhow hos Lauridsen Industri på Vibevej 18-26 i Esbjerg. På kun fem år har virksomheden med de syv medarbejdere opdyrket en kundekreds, der strækker sig lige fra Argentina til Afghanistan, og det er kun få uger siden, man kunne føje skibene i det danske Clipperrederi på listen over kunder, der får ventiler fra Esbjerg. - Det er vi selvfølgelig rigtig glade for, og jeg tager det også som et udtryk for, at man har bemærket, at vi altid kan hjælpe i nødsituationer, siger adm. direktør Per Adelholt Lavridsen, der også er indehaver af virksomheden. Dag til dag

I hans branche er nødsituationer nogle, der skal afhjælpes med det samme, for skibe skal sejle, hvis de skal tjene penge, og olieog gasproduktionen skal holdes i gang af samme grund. Det er dyrt at lukke for hanerne.

- Derfor kan vi også levere døgnet rundt året rundt og fra dag til dag. Her i Esbjerg er vi lagerførende med utallige ventiltyper – store som små og helt op til DN 600 – som vi også selv kan samle efter det behov, kunden nu har. Så vi har altså både lager og produktion, siger han. Selv har 37-årige Per Adelholt Lavridsen en baggrund som smed, maskinarbejder, konstruktør og tekniker, så det er ikke uden grund, at Lauridsen Industri spænder bredt og på mange områder kan noget, som andre ikke kan. - Mange produkter fremstiller vi selv. Vi har rent fysisk selv haft tingene i hænderne, og vores tekniske baggrund giver os en knowhow, der sætter os i stand til altid at kunne give kunderne et kvalificeret svar, påpeger han. Ind i Argentina

Et af de nye, spændende markeder er Argentina, hvor man bl.a. har en kontrakt med Shell. - Det er ikke et land, hvor man tager de hurtigste beslutninger, men når de først har fået et tilbud, så skal det nok ende med en ordre. Så lidt tålmodighed er godt, for det kan godt vare et halvt år, før kontrakten er underskrevet, siger Per Adelholt Lavridsen. Til gengæld kan det også være svært at få varerne ind i landet og fortoldet, for argentinerne er

Fra Esbjerg-virksomheden Lauridsen Industri sendes ventiler i alle størrelser rundt til bl.a. rederier og olieindustrien i hele verden. strikse, og papirerne skal være i orden, før varerne kommer ind. - Så er det godt at kende nogen, der har de rette forbindelser. Det gør vi, for vi har allieret os med DSV, og det har været en god beslutning, for vi oplever ingen problemer, siger han. Men Lauridsen Industri kommer også den anden vej rundt om jorden med ordrer til bl.a. Afghanistan, Kasakhstan og aktuelt en forespørgsel fra firmaet La Nouvelle i Kuwait, hvor det også er olieindustrien, som viser interesse for de danske ventiler. Står stærkt

- Så efterhånden står vi stærkt. Formentlig fordi vi har nødvendige og rigtige produkter, har knowhow til god rådgivning,

så vi kan hjælpe, og dertil leveringssikkerhed med kort varsel fra et altid opdateret lager og selvfølgelig gode priser, mener Per Adelholt Lavridsen. Firmanavnet står desuden på alle ventiler på et portugisisk biogasanlæg, og også Tyskland og et værft i Singapore har bud efter ventilerne. - Så selv i Fjernøsten kan vi være med på prisen, konstaterer han. Men der stilles også store krav til produkterne. - Derfor har vi allieret os med bl.a. Det Norske Veritas (DNV), Lloyds og American Petrol, så kunden får de nødvendige certifikater. Selve tryktesten foregår i Esbjerg, siger Per Adelholt Lavridsen. Af Karen Sloth

BRANDSKUMVÆSKE, TRÆNINGSSKUMVÆSKE OG SKUMVÆSKETEST

A-Z-Snedkeriet.dk Snedker og Tømrerarbejde fra A-Z www.a-z-snedkeriet.dk 75126599 fax 75450933 Molevej 4 6700 Esbjerg

Læs de daglige nyheder på www.havneogskibsfart.dk

DIN LE VERAN D AF PR OFESS ØR IONEL SKUM VÆSK E

Leverandør: LD Handel & Miljø A/S - Ferrarivej 16B - DK-7100 Vejle +45 76 49 85 00 - info@ldhandel.dk

H AV N E & S K I B S FA R T / 6 · 2 0 0 9

13


ESBJERG

- Kongressen blev en solid succes, og vi kan lære meget af hinanden, siger Morten Hahn-Pedersen.

Maritim kongres en succes Med Esbjerg som vært satte maritime museer fra hele verden fokus på havnenes og søfartens betydning for moderne mennesker. Der var over 100 gæster, og de kom fra lande overalt på jorden: Europa, Nordamerika, Asien, Australien og Oceanien. De brugte fem dage i oktober i Esbjerg, hvorefter de rejste hjem efterladende museumsdirektør Morten Hahn-Pedersen fra Fiskeri- og Søfartsmuseet med et væld af rosende ord om både kongressens faglige indhold og den måde, den var organiseret på. Det var ellers med kort varsel, at Esbjerg blev vært for den maritime verdenskon-

14

gres International Congress of Maritime Museums (ICMM) med temaet ”Understanding Change – Coping with Uncertainty” (at forstå forandring – og kunne styre usikkerhed). - Men trods hastværket fungerede alt som et klokkeværk, konstaterer Morten Hahn-Pedersen tilfreds. Kig på hjemmesiden

Konferencen var delt op i klart adskilte temaer og med plads til diskussion efter hvert tredje indlæg. - Det skortede ikke på hverken inspiration eller idéer, så der var virkelig tale om, at deltagerne fik ”value for money”, mener han. Alle indlæg lægges i den kommende tid ud på organisationens hjemmeside www.iccmonnline. org og kan også findes på dens nyhedsbrev.

H AV N E & S K I B S FA R T / 6 · 2 0 0 9

- Men vi kan i hvert fald konstatere, at der sker meget i netværket, og at der er endog meget store udbygningsprojekter på vej. Vi kan lære af hinandens områder, siger han. Et godt eksempel er et projekt omkring søfartsmuseet i Amsterdam, hvor man ansatte hotelfolk i forløbet, så alt blev tænkt igennem i detaljer på servicesiden. - Det er bare et eksempel på, at der skal tænkes anderledes i dag for at få de kunder inden for, som tidligere kom af sig selv, siger Morten Hahn-Pedersen. Søfarten i 1000 år

Esbjerg-museet vakte selv opsigt med sine udstillinger, der bevæger sig fra akvarier og sælariet over i klima, miljø samt mennesket, havet og ikke mindst søfarten gennem 1000 år, ligesom den måde, hvorpå

man har implementeret forskningen i museumsdriften, vandt genklang. - Vi fungerer som center for maritime og regionale studier. Det interesserede bl.a. museumsfolk fra Rotterdam. På den måde er vores idéer brugbare for andre, ligesom vi lærer af dem. Det er jo også meningen med at sende så mange mennesker så langt rundt om jorden, siger han. De maritime museers opgaver er indsamling, bevaring, forskning og formidling. Dertil kommer founding, som ikke kun handler om nye projekter, men også om økonomi til den daglige drift. - Havnen er befolkningens port mod verden, og den vinkel skal vi formidle, så der ikke er tvivl om søfartens store betydning for moderne mennesker, siger han. Af Karen Sloth

Flere artikler i E-magasinet www.havneogskibsfart.dk


ESBJERG

Snedkere på job i trange omgivelser Hos A-Z-Snedkeriet.dk i Esbjerg er der plads til opfindsomhed, og det giver gode job til lands og til vands. De fleste vil nok mene, at skibe og lastbiler ikke har meget til fælles. Men det har de faktisk: Begge har begrænset plads, og begge er i bevægelse. Det stiller store krav til indretningen, for der skal både skabes rummelighed, og så skal alt være forsvarligt fastgjort og uden skarpe hjørner. Hos A-Z-Snedkeriet.dk på Molevej 4 på Esbjerg Havn kan man klare begge dele, for specialmøbler har været en af firmaets forcer, siden indehaveren John Pedersen i 1985 opfandt et sammenklappeligt tebord bestemt for det japanske marked. Eksporten blev dog hurtigt for dyr og for besværlig, men selve idéen om borde, reoler og andre møbler i miniformat var bæredygtig og kunne sagtens overføres til andre kundegrupper som netop automobilbranchen og de maritime virksomheder. Nye opgaver

Fiskeriet var en flittig kunde, men i takt med stagnationen i erhvervet, der har minimeret fiskerflåden i Esbjerg, skrumpede opgaverne. - Men så har vi bare rettet blikket mod nye opgaver. Bl.a. har vi forlænget en Huskydane fra 8,5 meter til 9,9 meter. Den skulle ligge ved Ribe Bådcenter. Forlængelsen gav båden en helt ny facon, og så fik den også en helt ny overbygning, forklarer John Pedersen.

Han har også tidligere været manden, der skabte en Starlet 32 fra pluk til form og færdigt fartøj, og Scanfisher 300-båden blev bygget over et Starlet 29-skrog i et samarbejde med Acer Design a/s i Bogense og Faaborg Værft A/S. Den prototype støbt i glasfiber, der kom ud af det samarbejde, er baseret på en Starlet 32 og oprindeligt en fiskerbåd, der blev skabt om til et lystfiskerfartøj beregnet til trollingfiskeri. Selv om de maritime opgaver ikke udgør alle aktiviteter for firmaets seks medarbejdere, så er de et vigtigt støtteben for virksomheden, og det har Esbjergs øvrige virksomheder også øje for. - Vi får masser af større og mindre opgaver for de maritime virksomheder som f.eks. ESVAGT A/S, Viking Life-Saving Equipment A/S, Svitzer A/S, Mærsk Olie og Gas AS m.v. Ja, selv kongeskibet Dannebrog har vi været om bord og arbejde på, da det engang lå i Esbjerg Havn. Udviklede køje

En af de seneste opgaver var udviklingen af bedre faciliteter til besætningen på en slæbebåd i Esbjerg. - Da den kom til havnen, var der hverken køjer eller skabe til besætningen. Vi udviklede så nogle specialkøjer, der kunne slås ud, forklarer John Pedersen, der også har løst opgaver med rygerum for Rømø-Syly Linien GmbH. - Så vi kan lidt af hvert. Selv plejer jeg at sige, at A-Z står for alsidighed, høj kvalitet og færdigt arbejde, siger John Pedersen. Af Karen Sloth

Læs de daglige nyheder på www.havneogskibsfart.dk

- Denne sovesofa har vi udviklet specielt, så den kan bruges under trange forhold om bord på et skib, siger John Pedersen.

EVERY™ TIME Tænk på miljøet det gør vi! De nye Cummins motorer overholder alle de nye Tier 2 emissionskrav, der er gældende fra 1. jan. 2011

Cummins dieselmotorer Fra 76 til 3500 HK Alle Cummins motorer overholder gældende emissionskrav

QSK 19 Tier 2

Få en snak med Granly Diesel om fremtidens motorer!

Granly Diesel A/S Hovedvejen 233 B, Osted - 4320 Lejre Fiskerihavnsgade 34 - 6700 Esbjerg Tlf. 46 42 35 50 - Fax 46 42 30 50 - www.granlydiesel.com

H AV N E & S K I B S FA R T / 6 · 2 0 0 9

15


Den International Maritime konference i 2010 på Ålands øerne i Østersøen Det overordnede emne er: The Global Shipping Industry in the 21st Century: Dynamics and Transformative Capacity Vel mødt på Alandica Culture & Congress Centre, den 13-15 april 2010 Conference website: www.aicis.ax Følgende akademiske temaer er: 1. Maritime clusters and their importance to the national economy 2.

Innovation in the maritime industries

3.

The transformation of maritime industries and their architecture

4.

Managing a sustainable shipping company/fleet/pool (e.g., tankers, bulk, container)

5.

The dual relationship between shipping and economic globalization

6.

The political economy of global shipping and the new world economic order

7.

Maritime policy (European, IMO)

8.

Green corridors and new logistics structures in world oceanborne trade

9.

Structural change in the organization of transportation in Europe (Motorways of the Sea)

10. The sustainable ship (ECO ship/green ship) Det praktiske spor med workshops og faglige præsentationer er som følger indenfor områder så som: 1. Substainable ferry transportation 2.

Ship finance

3.

Upholding short sea shipping in the Baltic Region after 2015 (within the current regulatory scenario)

4.

Motorways of the Sea/Marco Polo projects

5.

Port development in the Baltic Region

6.

Optimal vessel/fleet operation

7.

Piracy

Det officielle konference sprog er engelsk og konferencen vil blive afholdt på Alandica Culture & Congress Centre (se mere på www.alandica.ax) i Mariehamn, hovedstaden på Åland øerne. Bag konferensen står: Centre for Shipping Economics and Innovation (CENSEI), Copenhagen Business School Director, Associate Professor Henrik Sornn-Friese Åland International Institute of Comparative Island Studies (AICIS) Director, Associate Professor Agneta Karlsson The Maritime Development Centre of Europe (MDCE) President Steen Sabinsky The Danish Shipowners’ Association Vice President Jan Fritz Hansen

16

H AV N E & S K I B S FA R T / 6 · 2 0 0 9

Flere artikler i E-magasinet www.havneogskibsfart.dk


Når ilden skal skummes ihjel LD Handel & Miljø i Vejle har taget skumvæsker på programmet. Når olie brænder, så hjælper det ikke at dynge bålet til med vand. Der skal skum til, og skum er ikke bare skum – der skal forskellige slags skum til forskellige slags brande. LD Handel & Miljø A/S i Vejle lancerer nu et helt nyt program af skumvæsker til brandslukning. Væskerne fås både til decideret professionel brandslukning og til træningsbrug. - For os er det en helt naturlig udvidelse af vores sortiment. Vi leverer i forvejen en masse produkter og materiel til forureningsbekæmpelse ved uheld med spild på land og til vands. Aftagerne er både de kommunale beredskabsafdelinger, havne, lufthavne, på raffinaderier og andre steder, hvor man skal have professionelt udstyr klar til udrykning i tilfælde af brand. Med det nye produktprogram håber vi også at kunne vække interesse i offshoreindustrien, som jo er massivt repræsenteret i Esbjerg, siger René Lyngskov Kristensen, der er firmaets produktchef på miljøområdet. Centrale lagre

Foreløbig har kunderne – herunder kommunernes beredskabschefer taget godt imod tilbuddet og vist stor interesse, så vejen skulle være banet for en videreudvikling af området, der kan gøre LD Handel & Miljø til et naturligt valg, når det gælder skumvæsker i Danmark. - Måske fordi vi ikke bare sælger væskerne. Vi tilbyder også service og back-up garanti, så kunderne altid er sikre på at kunne få leveret. Vores hoved-

kontor ligger centralt i Vejle, hvor vi også har lager, men vi kan desuden etablere lagre andre steder i Danmark, påpeger han. Beredskaberne bruger som regel vand til brandslukning, men det er fordi, de oftest slukker almindelige husbrande osv., hvor vand er det effektive middel. - Men olie er meget sværere at slukke. Olie er jo vandafvisende, og branden opfører sig på en helt anden måde og kræver en speciel alkoholresistent slukningsvæske, der kvæler ilden, siger René Kristensen.

Det ser effektivt ud, når oliebrande slås ned med skumvæsker. - Det er det også, siger produktchef René Kristensen fra LD Handel & Miljø i Vejle.

FAKTA LD Miljø & Teknik favner bredt og forhandler produkter og materiel til: • Miljøberedskab • Tekniske artikler til olie- og benzinbranchen • Tanke og rørsystemer til brug over og under jorden på servicestationer mm.

24 timers service

Firmaet har i forvejen 24 timers døgnservice på de miljøbekæmpelsesprodukter, man har forhandlet den seneste halve snes år, og den service følger også med skumvæskerne. Skumvæskerne kan leveres i dunke med 25 liter, tromler med 200 liter eller i IBC palletanke med 1000 liter alt efter behovet hos den pågældende kunde. LD Handel & Miljø tilbyder desuden test af eksisterende skumvæskelagre. - Skumvæsker holder ikke evigt, og vi kan teste lagrene og få laboratorier til at undersøge, om væskerne stadig er brugbare til formålet. Bl.a. rederier har simpelthen krav om f.eks. test af brandslukningsvæsker, så man ikke risikerer ubehagelige oplevelser, den dag uheldet er ude, forklarer han. Programmet omfatter også miljøvenlige skumvæsker til træningsbrug på brandskoler og lignende. Af Karen Sloth

Læs de daglige nyheder på www.havneogskibsfart.dk

…en sikker obligationsinvestering

Danmarks Skibskredit Sankt Annæ Plads 3 1250 København K Telefon: 33 33 93 33 Telefax: 33 33 96 66

H AV N E & S K I B S FA R T / 6 · 2 0 0 9

17


Hvordan skal Det Blå Danmark forsat udvikle sig og sikre sig en position i Det globale maritime erhverv? Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) tager teten og sikre Det Blå Danmark platformen og rammerne for maritime netværk, viden og informations deling, innovation og udvikling. Her vil der være fokus på værdi til forretningen og bundlinien i medlemsvirksomhederne. Se mere på www.emuc.dk eller kontakt Steen Sabinsky på info@maritimecenter.dk eller mob 29662408 MILJØ NETVÆRKET 2010 vil have som overordnet profil : Implementering af Miljø , hvordan gøres det i praksis og med værdi på bundlinien. Første møde planlægges i januar – Nordjylland, næste møde i Marts – København, tredje møde i August (slutningen) Århus og sidste møde i November i København. Mødedag vil typisk være en Tirsdag og der er planlagt 4 møder. Nærskibsfart netværket 2010 Nærskibsfart netværket 2010 som har en del havne, operatører, rederier, skibsmægler, etc som deltagere har det spændende overordnet tema ”Fremme af nærskibsfart og comodalitet/intermodalitet” og netværket vil beskæftige sig med Klima, Trængsel/ Økonomisk udvikling, Økobonus, Fehmarn samt workshops om eksternaliteter og CO2 beregninger. Mødedag vil typisk være en onsdag og der vil være 4 møder. I 2010 er der planlagt en årlig konference i maj måned sammen med Transportens Innovationsnetværk. HR/Crew Management netværket (Søslangen) 2010: Her vil netværket se på udfordringerne i 2010 og fremad med det globale HR, multikulturelle besætninger, værdis ansættelse af personale og hvilke muligheder er der for forsat kritisk masse af

Det blå Danmarks personale. Typiske mødedatoer vil være torsdag og også 4 møder om året samt en årlig konference. Arbejdsmiljø netværket 2010: Her skal netværket have en ny formand. Kursen vil også blive sat på hvordan arbejdsmiljø kan give noget på bundlinien, gøre en forskel, sikre kundegodkendelser og sikre Det Blå Danmarks arbejdsmiljøfolk erfaringsudveksling mellem land og sø. 4 møder om året og her vil dagen blive aftalt med den nye formand. EU Maritim Jura netværket 2010: Her vil netværket fokusere på opdatering på forordninger, direktiver og andet nyt fra EU i 2009 - hvad betyder det for Det Blå Danmark og hvilke tiltag skal der iværksættes. Erfarings og videns udveksling er i højsædet. Her vil blive planlagt 4 møder og typisk i København. Forum for Shippingøkonomi og Strategi: I samarbejde med CBS/Irene Rosberg og styregruppen planlægges der ca. 3-4 blue events per halvår og dette er meget forretningsorienteret med sigte på hvad fremtiden bringer indenfor det globale maritime erhverv. Typisk vil indlæg være på engelsk og alle foredrag foregår på CBS i København. Som noget nyt vil EMUC på opfordring starte et netværk for medie og kommunikationsfolk op i Det Blå Danmark, for at sikre viden og informationsdeling i dette vigtige område. Velkommen til et nyt og udfordrende 2010. Se mere på www.emuc.dk De maritime Hr. og bemandingsfolk mødes på den årlige Blå HR/ Crew Management konference den 21 januar 2010 i København. Tilmelding til konferencen på www.emuc.dk

Søfartsuddannelser • HF-Søfart

• Sætteskipper

• Kystskipper

• Skibsfører

• Styrmand

• Efteruddannelse

Marstal Navigationsskole Skolen som ikke bare simulerer Tlf. 62 53 10 75 · www.marnav.dk

18

H AV N E & S K I B S FA R T / 6 · 2 0 0 9

Flere artikler i E-magasinet www.havneogskibsfart.dk


Green Ship of the Future forener virksomheder i Det Blå Danmark Projektet Green Ship of the Future kan noget helt specielt. Det har fået rederier og andre virksomheder i Det Blå Danmark til at samarbejde om en bestemt sag. Green Ship of the Future startede for to år siden med, at en række parter inden for Det Blå Danmark gik sammen om at vise, at det maritime erhverv kan blive mere miljøvenligt. Anledningen var topmødet COP15, og fokusområdet skulle være CO2-udledningen. I starten bestod Green Ship of the Future af Aalborg Industries, Odense Staalskibsværft, A.P. Møller-Mærsk og MAN Diesel. -Vi satte os de mål, at vi skulle have reduceret CO2udledningen med 30 procent samt SOx og NOx med 90 procent. De sidste to mål er noget, der bliver reguleret gennem IMO’s (FN’s søfartsorganisation) lovgivning, så man kan sige, dem er vi nødt til at opfylde. CO2-udledningen var vi på det tidspunkt ikke nødt til at opfylde, fortæller Han Otto Kristensen, medkoordinator og presseansvarlig for Green Ship of the Future. -Siden er der kommet flere og flere partnere med, så vi nu er oppe på over 20 partnere. Vi mødes hver tredje måned, og der er hele tiden kommet flere til. -Det, der er unikt ved Green Ship of the Future er, at vi har fået nogle partnere til at blive

stærkt engageret og brænde for en sag. Indgangsbilletten er seriøst arbejde og, at man ikke nødvendigvis forventer at tjene penge på det – i hvert fald på kort sigt. Man kan ikke være det, vi kalder for en ”sleeping partner”, man skal bidrage med noget og vise en fremdrift i de enkelte projekter, siger Hans Otto Kristensen. Ny teknologi gør det ikke alene

Partnerne i Green Ship of the Future arbejder alle på projekter, som skal være med til at gøre skibsfarten mere miljøvenlig. Man kan inddele projekterne i dem, der udvikler ny teknologi, og dem, der fokuserer på brugersiden. -Der er en række teknologier, der har at gøre med fremdrivning af skibe, med skrogform, propellere, maling af skroget og så videre. Så er der den teknologi, der har at gøre med selve motorens måde at virke på, så den bliver mere effektiv, og man bruger forskellige teknologier, så motoren udsender mindre NOx og SOx, forklarer Hans Otto Kristensen. -Så har vi også den operationelle side, for der er tit mange lavthængende frugter at hente på brugersiden. Specielt maskinmestrene kan ved at kigge på skibet opdage små detaljer, som for eksempel kan reducere olieforbruget. Vi har for eksempel også nogle ventilationsprojekter, som går ud på at indføre et intelligent ventilationssystem, som kan delvis kobles fra, når der ikke er behov for fuld ventilationsydelse, tilføjer Hans Otto Kristensen.

Læs de daglige nyheder på www.havneogskibsfart.dk

Nye bevillinger

Lige netop nu udløber de bevillinger fra Den Maritime Fond, som har været indtægtsgrundlaget for Green Ship of the Future i de sidste to år. -Vi har lige haft et møde med alle Green Ship-partnerne, og alle er enige om, at vi kan ikke stoppe nu. Det ville være et helt forkert signal at sende. Det her skal fortsætte. Derfor har vi indsendt en ny ansøgning til Den Maritime Fond, og så bliver der en del selvfinansiering.

Partnerne skal lægge et ganske stort bidrag i det, som skal gå til administration og den daglige drift som varetages dels af DTU ved Hans Otto Kristensens deltagelse men også med deltagelse fra FORCE Technology ved Christian Schack og Rasmus Carstens. af Tina Altenburg

H AV N E & S K I B S FA R T / 6 · 2 0 0 9

19


Katalysatorsystem på patruljeskib hos Søværnet fjerner kvælstofilter Et langvarigt samarbejde mellem Dansk Teknologi og Forsvarets Materieltjeneste har resulteret i et system til NOx-reduktion, der kan fjerne 80 procent af kvælstofilterne fra udstødningsgassen. Skibe i bynære områder og borerigge vil også kunne have glæde af SCR-systemet.

Søværnet har til et af sine skibe som de første afgivet ordre på et NOx-reduktionssystem, udviklet af Dansk Teknologi. I første omgang er systemet installeret på et patruljeskib i Diana-klassen, som Søværnet bruger til farvandsovervågning i danske territoriale farvande. Der er seks skibe i skibsklassen, og forventningen er, at NOxreduktionssystemet kan installeres på alle seks skibe, men nu starter man foreløbig med det ene for at teste systemet af i virkeligheden. -Vi har udviklet et system, der renser udstødningen for kvælstofilter, der er en giftig gasart. Landevejstrafikken har allerede fået indført nogle strenge regler for NOx-udledningen, og nu har FN’s søfartsorganisa-

tion IMO indført nogle krav, der gradvist begrænser NOxudledningen, så den fra 2016 bliver meget begrænset, siger Thomas Lund, adm. direktør i Dansk Teknologi. -Søværnet bruger nogle meget højtydende motorer, der er specielt udviklet til flådefartøjer og derfor udleder meget NOx. Vi har udviklet det her system i samarbejde med Grundfos og Haldor Topsøe. -Det fungerer på den måde, at der bliver sprøjtet urea ind i udstødningen, hvor varmen omdanner urea til ammoniak og vand. Ammoniakken reagerer med NOx og omdanner det til kvælstof og vand. Kvælstof er et naturligt stof, som går tilbage til naturens kredsløb, forklarer Thomas Lund.

På ret kurs med en søforsikring fra TrygVesta. Ring 44 20 62 37 eller e-mail marine@tryg.dk

20

H AV N E & S K I B S FA R T / 6 · 2 0 0 9

Flere artikler i E-magasinet www.havneogskibsfart.dk


Har du viljen – kender vi vejen -Man skal have en tank til urea og en computerstyret pumpe, der hele tiden doserer en meget nøjagtig mÌngde urea. Et antal airless dyser i udstødningen skaber en tüge af urea, der med det samme bliver omdannet til vand og ammoniak. Vi har udviklet et luftløst system, sü man sparer energi til trykluft. Vi kalder systemet for digital airless multipoint injection, siger Thomas Lund og tilføjer, at systemet für verdenspremiere pü SøvÌrnets skib. Et stort marked

Har du viljen – kender vi vejen

Skagen Skipperskole

Har duviljen viljen – kender vi vejen Har du – kender vi vejen ž Kystskipper / Fiskeskipper af 3. grad du 2010 viljen – kender vi vejen Start: 12.Har januar ž SÌtteskipper / Fiskeskipper af 1. grad Start: 11. januar 2010 ž

Maritimt Forberedelseskursus Start: april 2010

ž Alle former for maritime radiokurser GMDSS ž ECDIS kurser af 4 dages varighed ž SSO Kurser af 2 dages varighed. Kurset er godkendt af Søfartsstyrelsen. * Hold i Thyborøn – tilmelding kan ske ved henvendelse til Thyborøn Havns Fiskeriforening pü tlf.nr. 96 90 01 20

Bankvej 1 – 9990 Skagen – Danmark Tlf. (+45) 98 44 33 44 – Fax (+45) 96 79 15 15 e-mail: post@skipperskolen.dk www.skipperskolen.dk

Wärtsilä Ž is a registered trademark.

Thomas Lund er ikke i tvivl om, at der vil vĂŚre et stort marked for dette SCR-system. -NOx giver luftvejssygdomme som for eksempel astma, det bidrager til syreregn og til smog, og det medvirker ogsĂĽ til den globale opvarmning. Hvis man ser pĂĽ en stor by som Los Angeles, kommer en vĂŚsentlig del af NOx-udledningen fra havnen i Long Beach. Sagen er, at nĂĽr et skib ligger i havn, er hovedmotoren slukket, men

hjÌlpemotorerne kører stadig. Sü vi mener, der er et stort marked for det her, blandt andet til slÌbebüde, fÌrger og havnebusser, borerigge til offshore samt til hjÌlpemotorerne pü de store skibe. Norge har for eksempel vedtaget at lÌgge en skat pü NOx-udledningen, siger Thomas Lund. -Vi startede for nogle ür siden med, at vi lünte en udrangeret brandbil fra Forsvaret til at teste systemet. Derefter installerede vi katalysatoren pü fire af Forsvarets lastbiler. Forsvaret har vÌret med i udviklingen af teknologien pü den müde, at de i første omgang har vÌret villige til at teste den for os og i nÌste omgang har placeret ordre pü det første system, vi har bygget. De har vÌret med til at fremme en teknologi, som har store eksportmuligheder. Sü pü den müde er det et smukt eksempel pü et samarbejde mellem en privat og en offentlig virksomhed, vurderer Thomas Lund. af Tina Altenburg

THE ENGINE OF INDUSTRY WARTSILA.COM 8ĂŠSUTJMĂŠJO%FONBSLt+FOT.VOLTWFKt%,)JSUTIBMT 5FM t'BY tELJOGP!XBSUTJMBDPN

LĂŚs de daglige nyheder pĂĽ www.havneogskibsfart.dk

H AV N E & S K I B S FA R T / 6 ¡ 2 0 0 9

21


Udstødningsgas fra skibe uden svovl og partikler Skibsfarten skal i de kommende år til at reducere udledningen af svovl fra skibe ganske drastisk. Færgerederiet DFDS er involveret i Green Ship of the Future med et projekt, hvor udstødningsgas bliver renset for svovl og partikler.

Den direkte vej

22

H AV N E & S K I B S FA R T / 6 · 2 0 0 9

www.portesbjerg.dk

I kystnære områder, blandt andet Østersøen og Nordsøen, skal svovlindholdet i skibes brændstoffer reduceres fra 1,5 procent til 1 procent i 2010 og til 0,1 procent i 2015. Det svarer til en reduktion på 93 procent. Det kræver, at skibene enten anvender brændstof med meget lavt svovlindhold eller renser udstødningsgasserne. Brændstoffer med meget lavt svovlindhold, for eksempel marinediesel eller destillatolier, er meget dyrere end traditionelt heavy fuel oil og vil desuden kræve en stor udbygning af raffinaderikapaciteten, hvis der skal leveres tilstrækkelige mængder. -Der kan det her være et alternativ. Vi har fået tilladelse til at anvende olie med et svovlindhold på mere end 0,1 procent, fordi scrubberen vasker svovlet ud. Denne her metode gør, at økonomien bliver langt bedre og på den måde er det medvirkende til, at søtransport bliver mere konkurrencedygtigt sammenlignet med landevejstransport, siger Gert Jakobsen, informationschef i DFDS.

Svovl vaskes ud af udstødningsgassen

Aalborg Industries har udviklet en såkaldt scrubber, der kan rense udstødningsgassen fra et skibs hovedmotor ved at vaske udstødningsgassen med vand tilsat natriumhydroxid. Projektet foregår i samarbejde med DFDS og MAN. Skibsmotoren er udviklet af MAN, og DFDS lægger skib til. Røggasscrubberen er lige blevet installeret på DFDS’ ro/ro-skib Tor Ficaria, der sejler mellem Göteborg og Immingham. -Scrubberen vasker svovlet ud. Udstødningen bliver sendt gennem forstøvet vand, og vi kan anvende havvand eller ferskvand. Resultatet er, at der vaskes sulfater ud med vandet. Sulfat er naturligt forekommende i naturen og helt uskadeligt, fortæller Gert Jakobsen, informationschef i DFDS. Scrubberen er foreløbig testet i landforsøg og skal nu til at blive testet ombord på skibet. Det er verdens hidtil største scrubberanlæg, da skibets hovedmotor har en effekt på 21 MW. Udover at fjerne svovloxiden (SOx) har røggasscrubbere også vist, at de er effektive til at fjerne skadelige partikler fra dieselmotorers udstødningsgasser. af Tina Altenburg

Flere artikler i E-magasinet www.havneogskibsfart.dk


Transportens Innovationsnetværk - OGSÅ RETTET MOD DET BLÅ DANMARK

Med Transportens Innovationsnetværk (TINV) har hele den danske transportbranche fået et bredt nationalt netværk der skal styrke Danmarks globale position på transportområdet gennem øget innovation. HVAD ER TRANSPORTENS INNOVATIONSNETVÆRK? Transportens Innovationsnetværk (TINV) skal skabe synergi, match-making og generere forsknings- og udviklingsprojekter på tværs af erhverv, forskning, og uddannelsesmiljøer. TINV skal styrke samspillet mellem interessenter i transportbranchen på tværs af fagområder, og relaterede bran-

cher som fx energi- og infrastruktur. Derudover skal TINV være med til at styrke transportens konkurrenceevne gennem øget innovation. Netværket er finansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) med 14 millioner kroner over en fireårig periode. Tværgående Fokus i TINV er klima- og miljøforhold, energioptimering, sikkerhed,

match-making mellem virksomheder og vidensinstitutioner nationalt og internationalt, samspil og synergi mellem sø og land, infrastruktur, intermodalitet og energiforsyning, kompetenceudvikling, logistik og transportoptimering.

Kontakt TINV sekretariatet: info@tinv.dk Administrator Katrine Bjerregaard Tlf.: 3348 9426 Alle netværksaktiviteter er gratis.

Læs mere om vores arrangementer og tilmeld dig netværket på www.tinv.dk

5 NYE NETVÆRKSAKTIVI-TETER ER SÆRLIGT RETTET MOD DET BLÅ DANMARK

Aktivitet 2 Intermodalitet (sø/land/bane), nærskibsfart og havnedesign Arbejder på at fremme alternative internationale transportruter i Europa ved at optimere samspillet mellem transportformerne og at belyse objektive metoder for anløbsoptimering i havne, havnedesignoptimering, vurdering af tonnagemaksimum, minimering af turn-around tider i havne.

Aktivitet 6 CSR i Transport

Aktivitet A3 Køretøjs- og skibsteknologi inkl. miljøvenlige brændstoffer Arbejder med teknologier der har til formål at fremme klimaog miljøvenlige løsninger og reducere afhængigheden af fossile brændstoffer i person- og godstransport i Danmark, at understøtte en samtidig udbygning af et effektivt og fleksibelt transportsystem, og at facilitere overholdelsen af EU kommissionens kommende krav til reduktioner af CO2, samt krav til andre fremdriftsmidler, herunder biobrændsler.

Aktivitet 8 Integrerede Produkt/Service Systemer Undersøger hvilke indsigter, aftaler og aktører der er nødvendige for at virksomhederne i den maritime branche bliver i stand til at skabe integrerede produkt- og serviceløsninger til deres kunder. Målet med denne aktivitet at identificere fremtidige samarbejdsprojekter og konkrete tiltag hos virksomhederne.

Fokuserer på videndeling og information omkring CSR politikker, systemer, innovative tiltag/løsninger og rapportering. Formålet med projektaktiviteten er bl.a. at opretholde, forbedre og forstærke den danske transportindustris konkurrenceevne og bæredygtighed gennem opbygning og udveksling af viden om CSR.

Aktivitet 4 IKT i transport og logistik (herunder e-business) Arbejder på udbredelse af viden og kendskab til nuværende og eksisterende IKT-løsninger i transport og logistikkæder, samt at identificere områder, hvor man med fordel vil kunne skabe sammenhæng og udnytte logistikløsninger på tværs af transportformerne mere effektivt.

Læs de daglige nyheder på www.havneogskibsfart.dk

H AV N E & S K I B S FA R T / 6 · 2 0 0 9

23


Skibsfart uden kvælstofilter Et nyudviklet EGR-system reducerer udledningen af kvælstofilter (NOx) fra skibe med 80 procent. Skibsmotorproducenten MAN Diesel har udviklet et såkaldt EGR-system (Exhaust Gas Recirculation-system), der kan reducere udledningen af det sundhedsskadelige NOx fra skibe med hele 80 procent. IMO har vedtaget, at udledningen af NOx skal reduceres med 80 procent i Emission Control Area (ECA)-områderne senest i 2016. Det inkluderer blandt andet hele Østersøen og Nordsøen. EGR-systemet er udviklet til totakt skibsdieselmotorer, som er hovedmotoren i de fleste containerskibe, tankskibe og bulkskibe.

-Normalt sender man blot udstødningsgassen gennem en turbolader og videre ud igennem skorstenen via en kedel og eventuelt en lyddæmper. Vi har udviklet et system, hvor man tager en delmængde af udstødningsgassen før turboladeren og blander den med den rene skylleluft, forklarer Niels B. Clausen, Senior Manager fra MAN Diesel. EGR-systemet virker ved at erstatte 30-40 procent af den friske indsugningsluft med udstødningsgas, der har et højt indhold af CO2 og et lavt indhold af O2. Herved sænkes de højeste peak-temperaturer i forbrændingskammeret, der er årsag til dannelsen af NOx. -Men hvis man bare gør det, tilfører man syreholdige gasser og partikler til motorens luftindtagssystem. Derfor sender man den recirkulerede udstød-

ningsgas igennem en scrubber, tilføjer Niels B. Clausen. Scrubberen renser udstødningsgassen, inden den sendes ind i motoren igen. Scrubberen renser udstødningsgassen for svovl og partikler ved, at udstødningsgassen vaskes med vand, hvorved SO2, SO3 og partikler vaskes ud af gassen og overføres til vandet. Efter vaskeprocessen skilles vandet fra gassen, så det ikke overføres til motoren og vandet renses i et særligt vandbehandlingssystem. MAN Diesel mener, at EGRsystemet vil være en stor økonomisk fordel for skibsrederne. Det er nemlig et system, der er integreret i motoren og dermed en kompakt installation. Det betyder, at man kan bygge, teste og godkende systemet hos motorbyggeren på samme tid som motorens performance

godkendes. Der er ikke noget dyrt efterbehandlingsanlæg til motoren, som skal installeres separat. -Vi tror, at vi kan opnå en effekt, så udledningen af kvælstofilter reduceres med hele 80 procent. Nu skal vi i samarbejde med A.P. Møller-Mærsk til at afprøve det på containerskibet Alexander Maersk. Det bliver et langt testforløb, hvor vi for første gang laver et fuldskalasystem til drift på tungolie ombord på et skib, siger Niels B. Clausen. -Det, der er kendetegnende ved Green Ship of the Future er, at flere partnere arbejder sammen. Det her kunne ikke lade sig gøre, hvis vi ikke arbejdede flere sammen om det, tilføjer Niels B. Clausen. Serviceforsøget er støttet gennem EU projektet Hercules-B.

ErhvervsMagasinerne HAVNE SKIBSFART 52. ÅRGANG · DECEMBER 2008 NR. 12

&

MAGASINET FOR NORDISK FISKERI OG FISKEINDUSTRI 10. ÅRGANG · DECEMBER/JANUAR 2008 · NR. 6

UDDANNELSE 2009

Maritim Industri MARITIM UGE 7.-13. APRIL 2008

10. ÅRGANG · MARTS 2008 · NR. 3

M ARITIME DANISH

MAGAZINE

FOR FREMGANG OG SAMARBEJDE I DET BLÅ DANMARK

1 - 2009

EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

FOKUS PÅ : ESBJERG MARITIM INDUSTRI

Sporbarhed: Projekter i gang i Danmark og på Færøerne Tun i nutid og fortid - Overfiskeri truer europæisk tun

FiskerBladet

MA R I TI M I N D U STR I / 2 · 2 0 0 7

Havne & Skibsfart

Besøg FiskerBladet.dk Havneogskibsfart.dk Maritimindustri.dk DanishMaritimeMagazine.dk

Maritim Industri

M ARITIME DANISH

TV

MaritimeTV.dk DanishMaritimeTV.dk

1

Uddannelse uden blindgyder

Det Blå Danmarks Danish Maritime Uddannelsesmagasin Magazine

Søg i over 700 artikler om erhvervet Tilmeld dig vores nyhedsbrev Læs tidligere udgivelser fra magasinerne

Få dit eget abonnement på samtlige magasiner for 375 kr. pr. år i portotilskud : abo@erhvervsmagasinerne.dk Reg.nr. 7604 konto 1331083, SWIFT VEHODK22 - IBAN DK2576040001331083

ErhvervsMagasinerne - Jægergårdsgade 152 - Bygn. 03 I - 8000 Århus C - Tel.: +45 7020 4155 - www.ErhvervsMagasinerne.dk

24

H AV N E & S K I B S FA R T / 6 · 2 0 0 9

Flere artikler i E-magasinet www.havneogskibsfart.dk


6.$*(1 ±  0$576 6.$1',1$9,(1667‘567( 0‘'(3/$'6)250$5,7,0( 9,5.620+('(52*5('(5,(5

%HUJHQ

1RUZD\ 6WDYDQJHU

2VOR

6ZHGHQ

6NDJHQ

*¡WHERUJ )UHGHULNVKDYQ

'HQPDUN

+HOVLQJERUJ

&RSHQKDJHQ

ZZZPDULWLPHSDUWHQDULDWHFRPHavne & Skibsfart -6-2009  

Havne, skibsfart, Søfart, Maritim Industri

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you