MOTOREN MGZN 2022

Page 1

2022


Eerste Cat EU Stage V motoren

succesvol in gebruik genomen drie binnenvaartschepen voorzien van volledig af-fabriek gecertificeerd systeem Integraal systeem

Begin dit jaar zijn de eerste zes Cat EU Stage V gecertificeerde maritieme motoren succesvol in gebruik genomen. Op de scheepswerf van Dolderman in Dordrecht zijn de nieuwgebouwde tankschepen Moorea, Messina en Cito uitgerust met een volledig af-fabriek EU Stage V gecertificeerd systeem. De Cito, gebouwd voor Vario Scheepvaart B.V. van de gebroeders Mandemakers, is voorzien van twee Cat 3512E motoren. De Moorea en de Messina, voor Universe Shipping B.V., kregen ieder twee C32’s. Een mijlpaal voor zowel Caterpillar als Pon Power en Dolderman.

Commitment aan de Binnenvaart

De zes motoren zijn de eerste in gebruik genomen motoren waarvan Caterpillar het totale geïntegreerde product levert, dus zowel de dieselmotor als het nabehandelingssysteem. Het complete EU Stage V systeem bestaat naast de Cat motor uit een diesel particular filter (DPF) en een Selective Catalytic Reduction system, ofwel een SCR.

Ben Timmerman, Accountmanager Binnenvaart bij Pon Power, is opgetogen over de ingebruikname. Hij vertelt: “Dit is de feestelijke afronding van een hele intensieve periode, waarin wij als Pon Power en Caterpillar ons commitment aan de binnenvaart hebben bewezen. Het was een moeilijke weg, deels door corona en deels door grondstoffentekorten in de leveranciersketen. Deze oplevering heeft dan ook vertraging opgelopen, maar door de intensieve samenwerking met Dolderman, Vario Scheepvaart B.V. en Universe Shipping B.V. is het nu toch gelukt. Wij bedanken Vario Scheepvaart B.V. en Universe Shipping B.V. voor het in ons gestelde vertrouwen en wensen hun schepen een behouden vaart.”

Een centrale computer aan de motor stuurt het hele systeem aan, wat een zo efficiënt mogelijke verbranding en een zo schoon mogelijk werkende motor over het hele gebruiksprofiel oplevert. Omdat alle onderdelen van Caterpillar zijn is het hele systeem af-fabriek EU Stage V gecertificeerd.

Image boost

Ondanks de pittige aanloop ziet Pon Power voornamelijk voordelen van de EU Stage V wetgeving. Ben Timmerman legt uit: “Uiteindelijk is EU Stage V een zegen voor de binnenvaart, omdat de motoren qua emissies nu gelijk zijn aan de milieuemissies van wegverkeer. Qua klimaatemissies scoort de binnenvaart tot negen keer beter dan wegverkeer. Dit betekent dus een enorme image boost voor de binnenvaart in de transportketen en ik verwacht dat wij als totale branche daar de vruchten van gaan plukken.

UW PARTNER VOOR DE COMPLETE EU STAGE V RANGE • voortstuwing, generatorsets en hulpvermogen • af-fabriek gecertificeerd • 24/7 service Kijk voor meer informatie op : pon-cat.com/stageV

PON POWER BV

WE TAKE CARE OF IT

pon-cat.com/stageV ©2022 Caterpillar All Rights Reserved


VOORWOORD MOTOREN

COLOFON

UITGEVERIJ MARITIEM MEDIA

Redactie Matthijs Daniels Claudia Langendoen Leo van Teeffelen Jos Hubens Traffic Jolanda Rijsdijk 06 5254 9450 jolanda@maritiemmedia.nl Advertentieverkoop Jan van Laar 06 5132 0758 jan@maritiemmedia.nl Jeron van Laar 06 3619 6998 jeron@maritiemmedia.nl Michel Loopik 06 1495 3078 michel@maritiemmedia.nl Studio Kees van der Wilt kees@maritiemmedia.nl Michelle Reijnst michelle@maritiemmedia.nl

Disclaimer Motoren MGZN is een uitgave van Maritiem Media. Maritiem Media is de uitgever van Maritiem Courant, het maandelijkse vakblad voor de scheepvaart, haven en maritieme sector. Heeft u interesse om een uiting te plaatsen in dit vakblad? Neem dan contact met ons op.

Het hart van elk schip is ook het hart van de energietransitie in de maritieme sector: de motor. De scheepsmotor staat centraal in alle grote vragen die we nu en in de komende twintig, dertig jaar te beantwoorden hebben. Iedere maand berichten we in onze Maritiem Courant over de laatste innovaties, technische ontwikkelingen, plannen, wetten, regels en (emissie-) eisen in de scheepvaart. Daarnaast staan wij, voor de tweede keer, wat langer stil bij de scheepsmotor in het bijzonder, in het speciaal daarop toegespitste Motoren MGZN. Hierin gaan we in gesprek met een keur aan ervaringsdeskundigen: met vertegenwoordigers van toonaangevende ontwikkelaars en fabrikanten, maar ook met gebruikers en met opleiders. De gesprekken gaan onder andere over Stage V, over elektrisch varen en over de opkomst van alternatieve brandstoffen als waterstof en methanol. Waar staan we nu en waar gaan we naartoe? En hoe ziet de weg naar dat einddoel eruit, welke kansen en obstakels zullen we onderweg tegenkomen? Het is misschien nog niet helemaal duidelijk welke keuzes we precies gaan maken, maar dát er keuzes gemaakt worden – en op afzienbare termijn – dat staat vast. Daar is iedereen dan ook druk mee bezig, zo blijkt maar weer uit het Motoren MGZN. Ja, er staan ons grote uitdagingen te wachten en die zullen de nodige zorgen met zich meebrengen, maar als er één sector is die de innovatiekracht en het vakmanschap bezit om ze tot een goed einde te brengen, dan is dat de maritieme. Daar zijn wij na het maken van deze uitgave extra van overtuigd! Jan van Laar Maritiem Media MARITIEM MOTOREN MAGAZINE 2022 | 3


POWER IN CUMMINS ENGINES & PARTS

D-I INDUSTRIAL KEERKOPPELINGEN

CUMMINS PARTS - CUMMINS ENGINES - D-I MARINE TRANSMISSIONS

DIESEL ENGINES ONLINE B.V. Augustapolder 11, 2992 SR, Barendrecht

 +31 (0) 180 699273  info@dieselenginesonline.com DIESELENGINESONLINE.COM


INHOUDSOPGAVE

PON POWER

Eerste Cat EU Stage V motoren succesvol in gebruik genomen.

2

DE GROOT DIESEL MARINE SERVICES BV Leidende rol met schone Stage V-motoren van MAN en Cummins.

7

KOEDOOD DIESEL SERVICE

8

Hermotorisering met extra’s voor Wenro.

DA VINCI COLLEGE

Onderwijs beweegt snel mee met de nieuwe techniek.

11 t/m 17

DRAAIJER TURBO SERVICE

19

Heeft weer de ruimte.

MOBENE

21

Ziet volop kansen voor duurzaam varen.

MAN ROLLO

Levert complete EU Stage V range voor voortstuwing en hulpvermogen.

23 t/m 25

GESCHIEDENIS

De historische scheepsmotoren van het Binnenvaartmuseum.

27, 29

BESTEVAER

Verzorgt bijbehorende inspectie , inclusief benodigde certificaatwijziging(en) voor nieuwe ingebouwde dieselgedreven hoofdmotor, boegschroefmotor of generatorset.

D&A ELECTRIC

33

De toekomstbestendige oplossing

ONDERWIJS BEWEEGT SNEL MEE MET DE NIEUWE TECHNIEK

31

TURBONLD

‘Aandeel turbotechniek is alleen maar groter geworden’.

35

27

31

33


Inbouw, Inbouw,ombouw ombouwen eninstallatie: installatie:

de bouwstenen van onderneming De Dieseluw Marine Services De Groot Groot Diesel Marine Services Benieuwd naar de de mogelijkheden mogelijkhedenen enprijzen? prijzen? Benieuwd naar Tel. 303 97 97 00 00 Tel. 078 078 -- 303 info@degrootmarine.com info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com www.degrootmarine.com

Onze producten, producten, bouwstenen de bouwstenen onderneming van uw onderneming authorized partner of man engines

authorized partner of man engines

of geautor

officieel geautoriseerd dealer

Service

motoren Service boegschroeven Hermotoriseren Levering boegschroef-system Levering motoren Levering onderdelen Levering onderdelen Levering en plaatsen van ballastpompen Service motoren Service boegschroeven authorized offi cieel authorized offi cieel partner of geautoriseerd partner of geautoriseerd Hermotoriseren Levering boegschroef-systemen man engines dealer man engines dealer Levering motoren Levering onderdelen Levering onderdelen Levering en plaatsen Nu ook Leverbaar: De Groot Diesel Marine Services van ballastpompen Tel. 078 - 303 97 00 | info@degrootmarine.com | www.degrootmarine.co stage V gecertificeerde motoren

2

Dokken

Inbouw, ombouw en installatie:

De Groot Diesel Marine Services Tel. 078 - 303 97 00 info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com

met vermogens van 150 pk t/m 1450 pk

2

Dokken

Benieuwd naar de mogelijkheden en prijzen?

Inbou

w, ombo

uw en

install

atie: Benieuwd naar de moge De Groo lijkhed en en Tel. 078 t Diesel Marin prijzen ? - 303 97 e Servi info@ 00 ces degro otmar www. ine.co degro m otmar ine.co m

Impor

teur en

Services Service motoren motoren De Groot Diesel Marine Service Service boegschroeven Service boegschroeven Tel. 078 - 303 97 00 | info@degrootmarine.com | www.degrootmarine.com Hermotoriseren Levering boegschroef-systemen Hermotoriseren Levering boegschroef-systemen Levering motoren Levering onderdelen Levering motoren Levering onderdelen Levering onderdelen Levering en plaatsen Levering onderdelen Levering en plaatsen Inbouw, ombouw en installatie:

Benieuwd naar de mogelijkheden en prijzen?

Importeur en service partn

De Groot Diesel Marine Services Tel. 078 - 303 97 00 info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com

van van ballastpompen ballastpompen

2 Dokken

Dokken

Inbou

w, ombo

uw en

installatie:

Inbou

w, ombo

uw en

installatie:

Benie uwd naar de moge De Groo lijkheden en prijze Tel. 078 t Diesel Mari n? - 303 97 ne Serv info@ 00 ices degro www.degr otmarine.c ootmarine. om com Benieuwd naar de moge De Groo lijkheden e Tel. 078 t Diesel Mari - 303 97 ne Serv info@ 00 ices degro www.degr otmarine.c ootmarine om .com

De Groot Diesel Marine Services Inbouw, ombouw en installatie: Benieuwd naar de mogelijkheden en prijzen? Importeur en service De Groot Diesel Marine Services en installatie: Benieuwd naar|deMarine mogelijkheden Importeur en servic Tel. 078 - 303 97Inbouw, 00 ombouw | info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com De Groot Diesel Services en prijzen? Tel. - 303 97| 00Marine Tel. 078 - 303 97 00 | info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com De078 Groot Diesel Services info@degrootmarine.com Tel. 078 - 303 97 00 www.degrootmarine.com info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com


Importeurenenservice servicepartner: partner: Importeur

De Groot Diesel Marine Services BV:

fficieel riseerd dealer

Leidende rol met schone Stage V-motoren van MAN en Cummins Schone Stage V-motoren van de Duitse fabrikant MAN bouwde De Groot Diesel Marine Services BV al langer in. Afgelopen jaar kwamen daar de Stage V-motoren van de Amerikaanse fabrikant Cummins bij. En de eerste schepen met 1000 pk MAN-Stage V-motoren gaan binnenkort óók in de vaart.

men

Claudia Langendoen

Inbou

w, ombo

uw en

install

atie: Benieuwd naar de moge De Groo lijkhed en en Tel. 078 t Diesel Marin prijzen ? - 303 97 e Servi info@ 00 ces degro otmar www. ine.co degro m otmar ine.co m

Impor

teur en

servic

e partne

Importeur en service partner:

om

n servic

e partne

r:

ner:

r:

Het zijn mooie ontwikkelingen die de vooruitstrevendheid van de Dordtse onderneming kenmerken. Als veelzijdig specialist in de (her)motorisering, onderhoud en revisie van binnenvaartschepen en werkschepen loopt zij voorop wat betreft Stage V. Zodra een nieuwe motor voor de markt beschikbaar komt, neemt De Groot Diesel Marine Services BV haar leidende rol en het inbouwen van de nieuwe motor ter hand. Daarbij kunnen de ervaren technici snelheid en efficiency garanderen; mede dankzij het feit dat de (her)motoriseringsspecialist het dealerschap voert van zowel MAN- als Cummins-motoren. ,,Dat stelt ons in de gelegenheid om optimaal aan de vraag naar Stage V-motoren te kunnen voldoen’’, verduidelijken Bert Ridders en Marco Kok van De Groot Diesel Marine Services B.V.

Waardevolle stappen

Importeur

en servic

e partn

er:

en prijze

n? Importeur

en servic

e partn

er:

partner:

ce partner:

Wat deze motoren onderscheidt? Het behoeft weinig uitleg, maar kan niet vaak genoeg worden benoemd: ,,Stage V-motoren zijn schoner, stiller en zuiniger in brandstofverbruik’’, somt Bert Ridders de voordelen op. En erg belangrijk: met de innovatieve motoren kunnen schepen aan de schoonste Europese emissie Stage V-norm voldoen, zoals ook is opgenomen in de Green Deal, waarmee een klimaatneutraal Europa in 2050 wordt nagestreefd. ,,Ook een groot voordeel is dat de MANmotoren al volledig op HVO brandstof kunnen draaien.’’ Dat stimuleert de motorenfabrikanten MAN en Cummins

tot het ontwerpen van steeds meer vernieuwende, duurzame motoren. ,,Er draaien intussen ook waterstofmotoren in de zeevaart en die zijn voor de binnenvaart volop in ontwikkeling’’, stelt Marco Kok. Ook dit is veelbelovend. Het is slechts een kwestie van tijd, voordat ook wat dit betreft waardevolle stappen kunnen worden gezet. Uiteraard volgt de Dordtse onderneming deze ontwikkelingen op de voet, om zodra nieuwe motoren op de markt verschijnen tevens aan deze vraag te kunnen voldoen.

Boegschroeven

De onderneming is gericht op de complete afbouw en het onderhoud van schepen en plaatst daarbij al vele jaren dieselmotoren, generatorsets en alternatieve brandstofmotoren van zowel MAN als Cummins. Ook ontwikkelt zij complete Van Ballegooy boegschroefsystemen, koproeren en ballastpompen en is het bedrijf producent van Rheinstrom boegschroeven voor kleine werkschepen en pleziervaart. Klein ijzerwerk behoort ook tot de werkzaamheden. Voor dit alles beschikt het bedrijf over een 60 meter lange, 18 meter brede en 18 meter hoge scheepsbouwhal, twee schroevendokken en over een eigen 300 meter lange kade aan de 2e Merwedehaven in Dordrecht. Die is erg beschut gesitueerd, waardoor wind er geen vrij spel heeft en golfslag nauwelijks een rol speelt. ,,Wij bieden veel meer dan de aankoop van een goede motor alleen’’, benadrukt het bedrijf ook. ,,Van het meetwerk en de inbouwbegeleiding tot de inbedrijfstelling en het onderhoud: wij verzorgen alles van A tot Z en in samenspraak met de klant, die zich daarbij kan richten op één aanspreekpunt.’’ En erg prettig: dankzij de vele faciliteiten kunnen meerdere werkzaamheden en reparaties tegelijkertijd worden uitgevoerd. ,,Zodat een schip niet onnodig lang stilligt en uit de vaart hoeft te worden genomen.’’ Zo probeert De Groot Diesel Marine Services BV altijd mee te denken met de klant. Het spreekt voor zich dat een negen tot vijf mentaliteit daarin niet past. En kan een schip niet naar de 2e Merwedehaven komen? Dan worden werkzaamheden op locatie uitgevoerd. Zodat de klant te allen tijde wordt ontzorgd.

www.degrootmarine.com MARITIEM MOTOREN MAGAZINE 2022 | 7


Hermotorisering met extra’s voor Wenro

‘KOEDOOD IS EEN PRACHTBEDRIJF, OM FIER OP TE ZIJN’ Het oogt allemaal blinkend nieuw in de machinekamer van het 80 meter lange drogeladingschip Wenro. En dat is het ook! In plaats van een motorrevisie kozen eigenaren Ronny Verstrepen en Wendy de Wit ervoor om een nieuwe motor te laten plaatsen. In overleg met Koedood Dieselservice vonden ze een oplossing die het schip perfect paste, zowel qua aandrijving als in de opstelling.

De stemming is uitstekend aan boord van de Wenro. Op de Werkendamse scheepswerf De Werken is zojuist het afsluitende spuitwerk uitgevoerd in de machinekamer en daarmee zijn de Vlaamse eigenaren klaar om weer het water op te gaan. Samen met Jan Breedveld, verkoopleider hermotoriseringen bij Koedood Marine Group, kijken ze tevreden terug op vlot verlopen werkzaamheden. ,,We verwachtten op voorhand vijf weken werk, maar we hebben het in vier weken kunnen afronden’’, opent Breedveld en Ronny Verstrepen vult direct aan: ,,Minder zelfs, want Pasen en Koningsdag vielen er nog tussen weg.’’

Alles nieuw

Het echtpaar Verstrepen-De Wit nam het in 2000 gebouwde schip vijf jaar geleden over. Ze varen ermee voor wisselende opdrachtgevers en vervoeren uiteenlopende ladingen: veel granen, maar ook onder andere kolen en rollen staal. Die vervoeren ze in een 8 | MARITIEM MOTOREN MAGAZINE 2022

groot gebied, dat Nederland, België en Frankrijk beslaat. In 2020 kwam uit endoscopisch onderzoek van de motor tevoren dat de oude Mitsubishi toe was aan een revisie. ,,We hebben daarop een prijs opgevraagd en besloten toen dat we dan liever alles nieuw wilden laten zetten’’, blikken ze terug. ,,Dan ben je voor de komende jaren tenminste ook weer gerust.’’ De relatie tussen het schip en Koedood Dieselservice gaat al vele jaren terug. De vorige eigenaren kwamen voor onderhoud al altijd naar Hendrik-Ido-Ambacht en Ronny Verstrepen en Wendy de Wit zetten dat voort, want: ,,Het is fijn om bij een bedrijf te komen dat de historie van je schip kent.’’

Motor en keerkoppeling

De oude motor van de Wenro was ook al een Mitsubishi: namelijk een S12R MPTA met 880 kW op 1600 toeren. Dat vermogen was voor de lengte van het schip (80 x 9 meter) eigenlijk niet nodig en dus


viel de keuze nu op een ander motortype: een Mitsubishi S12A2-Z3-MPTAW-3 met 701 kW op 1940 toeren. Ronny Verstrepen, lachend: ,,Nu de olie zo duur geworden is, was dat zeker de beste keuze.’’ Daarbij werd ook een nieuwe keerkoppeling geplaatst: een Masson, type MMW3450 met een reductie van 5,476. Het moment voor de hermotorisering was bewust gekozen. De order werd in 2021 bevestigd, maar de eigenaren kozen ervoor om nog een jaar door te varen, tot de CCR2-periode tegen het einde liep. ,,Nu konden we nog kiezen voor een nieuwe CCR2-motor, een kostenoverweging’’, stellen ze. ,,Door de werkzaamheden nu te laten uitvoeren, hebben we toch een jaartje gespaard.’’

is’ – en tevens de bevestiging van de uitlaat op de fundering van het schip. Omdat daarnaast de motor op trillingdempers staat, ervaren Ronny en Wendy aanzienlijk minder geluidsoverlast aan boord. ,,Zonder te overdrijven: het is zeker 60 tot 70 procent minder geluid.’’ Koedood Marine Group fungeerde als hoofdaannemer voor de hermotorisering met meewerkend voorman Cees den Braber als vast aanspreekpunt voor de eigenaren. ,,Dat werkte heel prettig’’, ervoeren zij. ,,We konden Cees alles vragen. Niets was hem ooit te veel.’’ Thermatras, ADS van Stigt, Oechies Elektrotechniek, Hydromarine en Blokland Propulsion waren ook bij de werkzaamheden betrokken.

Generator

Het werd allemaal in eenentwintig werkdagen geklaard, zo rekenen Jan Breedveld en Ronny en Wendy na. ,,Alles was mooi op tijd. We hebben nergens op hoeven wachten’’, besluiten de eigenaren. ,,Koedood is een prachtbedrijf, daar mag je echt fier op zijn.’’

Koedood plaatste voor de motor een 20 kVA hydraulische generator die voldoet voor de stroomvoorziening op het hele schip. Verder werd de lessenaar in de stuurhut aangepast met elektronische bediening en de volledige data-uitlezing geïntegreerd in één paneel. In de machinekamer bouwde Koedood boven de motor het fraaie bordes – ‘wat een enorme vooruitgang

www.koedood.nl MARITIEM MOTOREN MAGAZINE 2022 | 9


Particuliere Transport Coöperatie PTC • vervoersgarantie staat • leveringsbetrouwbaarheid voor: • constantVAN aanbod TRANSPORT DEUR TOT DEUR, • duurzaam vervoer GEGARANDEERD, VEILIG, • continuïteit

INNOVATIEF EN SNEL

gaat verder dan vervoer alleen!

Dealer van Honda en Mercury outboard, Ranieri, Tinn Silver, Rigiflex en Quicksilver boten

www.ptcba.nl

• vervoersgarantie • innovatief • ontzorging voor schipper en klant • duurzaam vervoer • continuïteit VOORDELEN ONDERNEMEN IN DE PTC: • sterk vanuit samenwerking • aandeel in financieel resultaat • inspraak in organisatie en collectief • ingangen bij financiering

VERKOOP - INRUIL - REPARATIE - ONDERHOUD

INBOORD EN OUTBOARD SERVICE EIGEN HAAL EN BRENG SERVICE

PTC WERKT SAMEN MET HVC EN DEN BREEJEN VOOR LOSSE BEVRACHTINGEN EN LOSSE BEVRACHTINGEN VOOR VASTE KLANTEN

Dekker Marine - Sint Annaland - Tel 0166 - 65 24 54 www.dekkermarine.nl

WWW.PTCBA.NL

Inrichten nieuwe machinekamer Bij Nieuwenhuijsen Scheepsbouw kunt u ook terecht voor het volledig vernieuwen van de machinekamer. Door installatie van een stage 5 motor brengt u uw schip naar de huidige tijd. Uw schip voldoet aan de huidige emissie normen en kan nog jarenlang onderhoudsvrij varen. Kijk voor meer informatie over deze dienst op nieuwenhuijsenscheepsbouw.nl

Rivierkade 1 - Geertruidenberg - 0162-512290

NS-adv190x135mm-Maritiem-Magazine.indd 4

29-04-2022 11:35

S


GREEN ENGINE TECHNOLOGY AAN DA VINCI COLLEGE WINT AAN POPULARITEIT

ONDERWIJS BEWEEGT SNEL MEE MET DE NIEUWE TECHNIEK

Dat het een uitdagende tijd is voor ontwikkelaars van motoren en motorpakketten en voor scheepseigenaren, dat is een veelbesproken gegeven. Stage V, waterstof, methanol: de branche heeft heel wat te verwerken. Maar wat te denken van de opleiders? Hoe blijven zij in deze boeiende periode bij de tijd? Gerrit Kadijk, docent verbrandingsmotorentechniek aan ROC Da Vinci College, vertelt hoe de technici van de toekomst in de nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen. De BBL-opleiding Green Engine Technology die de studenten volgen op het Da Vinci College is enig in zijn soort in Nederland. Lees verder op pagina 13 $ MARITIEM MOTOREN MAGAZINE 2022 | 11


REINTJES REINTJES Green Green Solutions: Solutions: REINTJES Green Solutions: The Hybrid System The Hybrid System REINTJES Green Solutions: The Hybrid System The Hybrid System Up to 2,650 kW from diesel or gas engine Up to 2,650 kW from diesel or gas engine Up electric motor Up to 2,650 kW from diesel or power gas engine Up to to 630 630 kWe kWe electric motor power Giving 25% electric drive Up to 630 kWe electric motor 2,650 kW from diesel gas engine Giving 25% electric driveor power Giving 25% electric drive Up to 630 kWe motor power We can supply: Giving electric drive We can25% supply: A including We can supply: A system system including the the gearbox, gearbox, the the electric electric motor/generator, electronics, the A system includingthe thepower gearbox, the electric We can supply: motor/generator, the power electronics, the shaft line and motor/generator, the electronics, the A system thepower gearbox, the electric shaft line including and the the propeller. propeller. shaft line and the propeller. motor/generator, the power electronics, the shaft line and the propeller.

REI REI REI The The REI The The Up to

Up to Up Up to to Givin Up to Givin Givin Up to We Givin We ca ca A We ca A syst syst motor A syst We ca motor shaft motor A syst shaft shaft motor shaft

REINTJES REINTJES Green Green Solutions: Solutions: The REINTJES GreenSystem Solutions: The Hybrid Hybrid System The Hybrid REINTJES GreenSystem Solutions: Inland shipping magazine_190x140_102018.indd 1 The Hybrid System 25.10.2018 Inland 11 Inland shipping shipping magazine_190x140_102018.indd magazine_190x140_102018.indd

09:23:46 25.10.2018 09:23:46 25.10.2018Antwerpen 09:23:46 Inland shipping magazine_190x140_102018.indd 1 REINTJES Benelux BVBA | Luithagen Haven 2, Unit F | B-2030

REINTJES Benelux BVBA | Luithagen Haven 2, Unit F | B-2030 Antwerpen 25.10.2018 09:23:46 Phone +32 3 541 92 33 | info@reintjes.be | www.reintjes-gears.com Inland shipping 1 Phonemagazine_190x140_102018.indd +32 3 541BVBA 92 33||Luithagen info@reintjes.be | www.reintjes-gears.com REINTJES Benelux Haven 2, Unit F | B-2030 Antwerpen 25.10.2018 09:23:46 Phone +32 3 541 92 33 | info@reintjes.be | www.reintjes-gears.com


# Vervolg van pagina 11

De BBL-opleiding Green Engine Technology die de studenten volgen op het Da Vinci College is enig in zijn soort in Nederland

INTJES INTJES Green Green Solutions: Solutions: INTJES Green Solutions: e Hybrid System System e Hybrid INTJES Green Solutions: e Hybrid System e Hybrid System o 2,650 kW from diesel or gas engine De Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Een mooiere plek om onderwijs aan te bieden in de techniek van straks is haast niet denkbaar. Hier is een indrukwekkende leeromgeving ingericht met hulp van het bedrijfsleven, met de focus op de energietransitie en op de maritieme maakindustrie. Achterin de hal vinden we de scheepsmotoren, ook al uitgerust met roetfilter en SCRkatalysator, maar dit is geen plek waar gesleuteld wordt, legt Gerrit Kadijk uit. ,,Dit zijn de examenopstellingen. Onze studenten werken en leren tegelijk. De praktijk leren ze vier dagen in de week bij het bedrijf waar ze werken. Eén dag in de week zijn ze hier om ook de theorie achter de techniek te leren en algemene vakken te volgen.’’

o 2,650 kW from diesel or gas engine o electric motor 2,650 kW from diesel or power gas engine o 630 630 kWe kWe electric motor power ng 25% drive o 630 kWe electric motor 2,650 kW from diesel gas engine ng 25% electric driveor power ng 25% o 630 kWe Greenelectric motor power Engine drive Technology an supply: ng electric drive an25% supply: tem including an supply: tem including the the gearbox, gearbox, the the electric electric r/generator, electronics, the tem includingthe thepower gearbox, the electric an supply: r/generator, the power electronics, the line and r/generator, the electronics, the tem thepower gearbox, the electric line including and the the propeller. propeller. line and the propeller. r/generator, the power electronics, the line and the propeller. is de nieuwe naam van de opleiding Verbrandingsmotorentechniek, voorsorterend op een toekomst met andere brandstoffen. De opleiding wordt gegeven op niveaus 2, 3 en 4, met de mogelijkheid om door te ontwikkelen tot technisch specialist verbrandingsmotoren. Het Da Vinci College werkt samen met de branchevereniging en partijen uit het bedrijfsleven in het subsidieproject PPS GET (publiek private samenwerking Green Engine Technology), waarin curriculumvernieuwing en het afstandsleren de grote speerpunten zijn.

Positieve tendens

De BBL-opleiding Green Engine Technology die de studenten volgen op het Da Vinci College is enig in zijn soort in Nederland. En is dus van groot belang voor de maritieme sector, die immers staat te schreeuwen om goede vakmensen. Ruim 70 procent van de studenten

Gerrit Kadijk: ,,Het is leuk om de studenten alvast een doorkijkje te geven en te laten zien dat ze over twintig jaar aan hele andere concepten sleutelen.’’

komt in de maritieme sector te werken – niet voor niets staat de Duurzaamheidsfabriek in het hart van de drukste binnenvaartregio – en het goede nieuws is: er zit een stijgende lijn in het leerlingenaantal. Er waren 115 studenten in het voorbije schooljaar en Kadijk hoopt op 150 als het nieuwe jaar begint. Een positieve tendens, maar hij weet ook dat de vraag het aanbod nog altijd ruim overstijgt. ,,We krijgen nu een instroom van vijfendertig nieuwe leerlingen, maar als dat er vijfenzeventig tot honderd zijn, vinden zij ook moeiteloos hun weg naar bedrijven. Studenten die verder weg wonen, bieden we de mogelijkheid om te leren op afstand, zodat ze drie weken in de maand digitaal les krijgen en eens 25.10.2018 in de maand naar school komen.’’ 09:23:46

25.10.2018 25.10.2018 09:23:46 09:23:46 25.10.2018 09:23:46

De verbrandingsmotortechniek bestaat uit heel veel puzzelstukjes en die vormen een alsmaar grotere puzzel. Lees verder op pagina 15 $

25.10.2018 09:23:46

MARITIEM MOTOREN MAGAZINE 2022 | 13


Teus Vlot Diesel Marine is op zoek naar: ● Servicemonteurs Dieseltechniek ● Servicemonteurs Elektrotechniek ● Machinebankwerker (Verspaner) ● Sales Support International ● Monteur Revisietechniek ● Medewerker Parts & Service

Diesel Motoren Service is op zoek: ● Servicemonteurs Dieseltechniek ● Sales Support

Alle vacatures en meer informatie is te vinden op www.teusvlot.com/nl/vacatures

Teus Vlot Diesel Marine Baanhoek 182 b 3361 GN Sliedrecht vacatures@teusvlot.nl 0184 49 38 88 www.teusvlot.com


# Vervolg van pagina 13

De verbrandingsmotortechniek bestaat uit heel veel puzzelstukjes en die vormen een alsmaar grotere puzzel

Een dieselmotor met nabehandelingssysteem in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht.

Puzzelstukjes

Gerrit Kadijk en zijn collega Arnold Mäkel zijn de kartrekkers achter de opleiding Green Engine Technology. Zij vullen elkaar perfect aan. Mäkel heeft een kwart eeuw ervaring in het onderwijs, waar Kadijk nog een relatieve nieuwkomer is. Hij was tweeëndertig jaar werkzaam bij TNO, waar hij eerst onderzoek deed aan de motorproefstand en later emissies onderzocht van voertuigen in het algemeen. Zo maakte hij de ontwikkeling van de nieuwste technieken mee vanaf het begin. ,,De verbrandingsmotortechniek bestaat uit heel veel puzzelstukjes en die vormen een alsmaar grotere puzzel. Je moet allerlei verschillende deelpuzzeltjes maken om het grote plaatje te overzien. Er komen elektrische en elektronische elementen bij kijken, de nabehandeling

van uitlaatgassen is een factor geworden. Het is een zeer complexe, multidisciplinaire materie waarin je jezelf helemaal kunt verliezen als je alles wil begrijpen. Zoals ik’’, lacht hij. ,,De maritieme sector heeft in de afgelopen jaren grote stappen gezet. De Stage V-normering begint in de buurt te komen van de Euro 6 milieunorm van het vrachtverkeer. Maar nu is er een enorme volgende uitdaging, zéker voor een relatief kleine sector als deze: de fossiele brandstoffen gaan er de komende tien, twintig jaar uit. Waarbij de infrastructuur de grootste uitdaging wordt, want of we nu overgaan naar waterstof, methanol of biodiesel: het moet ook nog beschikbaar komen. Dat is een beetje een kip-ei-verhaal. Het einddoel is bekend, emissieloos varen, maar hoe je ervoor zorgt dat methanol of waterstof breed toegepast kan worden, daar is geen makkelijk antwoord op.’’

De verbrandingsmotortechniek bestaat uit heel veel puzzelstukjes en die vormen een alsmaar grotere puzzel Lees verder op pagina 17 $ MARITIEM MOTOREN MAGAZINE 2022 | 15


Voor onderhoud en reparatie in ons stevendok

TO B E EXACT . ASTO SHIPYARD BESCHIKT OVER EEN EIGEN DOK, MET EEN INWENDIGE AFMETING VAN 15 BIJ 35 METER EN EEN TOTAAL HEFVERMOGEN VAN MAAR LIEFST 450 TON. Boeg of achterschip worden moeiteloos drooggelegd voor reparatie en onderhoud. VAN HERMOTORISERING TOT geplaatst HET PLAATSEN VAN EEN Dagelijks worden schroeven gewisseld, roeren en schroefasbussen vervangen. NABEHANDELINGSSYSTEEM, GEBEURT BIJ kan ASTO SHIPYARD Dankzij de mogelijkheid om schepen vlot teHET kunnen in- en uitdokken, er ook direct worden gehandeld in geval van nood. Het dok is efficiënt ingericht, zodat de werkzaamheden in de Asto Shipyard onderhoudt contacten met eenGezien groot aantal fabrikanten en importeurs erkende, uitvoering optimaal op elkaar aansluiten. de grote functionaliteit van hetvan stevendok, innovatieve scheepsmotoren, waaronder Caterpillar, Mitsubishi, Iveco en Scania. Vanzelfsprekend omvat wordt er structureel in geïnvesteerd. de service volledig onderhoud volgens fabrieksvoorschriften.

T 016 2 - 513 6 5 0 - E inf o @as t o - b v.nl - I www. as t o-b v. n l

ff

in in


# Vervolg van pagina 15

Als opleiding zorgen wij voor een team dat meer studenten kan begeleiden, maar binnen de bedrijven moeten er ook leermeesters zijn

Andere concepten

,,Het onderwijs is daarin volgend’’, vervolgt Kadijk. ,,Ons doel is concepten te begrijpen, niet om te ontwikkelen. Maar het is wel leuk om de studenten van nu een doorkijkje te geven en te laten zien dat ze over twintig jaar aan hele andere concepten sleutelen. Overigens is het onderwijs dan wel volgend, maar als je in staat bent om publicaties te lezen en begrijpen kun je wel snel volgen met je onderwijs.’’ In het curriculum van de opleiding hebben onder andere de elektra, elektronica en nabehandelingstechniek inmiddels een plaats gekregen. ,,Dat komt bovenop de klassieke dieseltechniek. Er komt veel meer bij kijken dan dertig jaar geleden. Je moet verschillende brandstoffen kennen, de motor kunnen uitlezen op de laptop en de data interpreteren. Dat vraagt abstract denken op systeemniveau. Je zal daardoor steeds meer specialisten zien in de verbrandingsmotorentechniek’’, voorspelt Kadijk, ,,omdat de verbrandingsmotorentechniek als geheel zo complex geworden is.’’

Leermeesters

Met het oog op het personeelstekort in de sector heeft Gerrit Kadijk nog een belangrijke boodschap aan werkgevers in de

Gerrit Kadijk: ,,Bedrijven moeten goed beseffen dat ze zelf een hele belangrijke factor zijn om gemotiveerde mensen te krijgen en behouden.’’ maritieme techniek. ,,Als opleiding zorgen wij voor een team dat meer studenten kan begeleiden, maar binnen de bedrijven moeten er ook leermeesters zijn. Tijdens de vier dagen dat de student bij je over de vloer is, moet er ook aandacht voor hem of haar zijn. Wij maken het maar al te vaak mee dat we een gesprek inplannen met de student en de leermeester, maar dat er maar één van de twee is, omdat de ander moet werken. Nee, die tijd moet je vrij maken. Die verantwoordelijkheid moet je nemen als werkgever, je moet verder kijken dan alleen de cijfers van nu. Als je de student aan z’n lot overlaat, ben je hem of haar binnen twee of drie jaar weer kwijt.’’ ,,Dat is een kwestie van mindset, van levensvisie. Wij helpen mee om de studenten een sterke theoretische basis te geven, maar bedrijven moeten goed beseffen dat ze zelf een hele belangrijke factor zijn om gemotiveerde mensen te krijgen en behouden.’’ www.davinci.nl MARITIEM MOTOREN MAGAZINE 2022 | 17


YOUR CONTINUITY IS OUR PRIORITY Draaijer Turbo Service BV, established in 2010, is a young, dynamic, independent turbocharger repair/service company which is capable of servicing all brands of turbochargers, including ABB, KBB, MAN, NAPIER, MET and many more. With our young enthusiastic team, we are available 24/7 to serve all our customers’ needs.

Draaijer Turbo Service BV

 Zernikestraat 25, 3316 BZ Dordrecht The Netherlands  0031 (0)78 617 19 17  info@draaijerturboservice.com

www.draaijerturboservice.com


DRAAIJER TURBO SERVICE

HEEFT WEER DE RUIMTE

Op een steenworp afstand van de vorige locatie in Dordrecht, maar een wereld van verschil. Zo mag je de situatie na de verhuizing van Draaijer Turbo Service naar de Zernikestraat 25 wel noemen. Niet alleen de grootte van de nieuwe locatie valt op, ook de hoogte. Het heeft alles te maken met de groei van het bedrijf en die beperkt zich niet tot Dordrecht. Leo van Teeffelen

Work in progress, dat zie je aan de binnenkant. Op de verdieping wordt druk gewerkt aan een nieuw kantoor. Een stukje verderop wordt boven de straalcabine ook een nieuwe verdieping gecreëerd. Daar komt straks de grijpvoorraad voor het klein materiaal. Ook op andere plaatsen zijn verdiepingen bijgebouwd aan de randen. Een blik omhoog - en hoog is het - laat de zware kranen zien die ook de grote Turbochargers uit de energieplants op hun plek kunnen brengen ter reparatie of revisering. De onderdelen kunnen in de veel grotere ultrasoonbak dan die op de vorige locatie mogelijk was. De algemene indruk is dat Draaijer Turbo Service hier echt weer de ruimte heeft en dat is geen overbodige luxe. Dit onafhankelijke bedrijf voor Turbochargers kent sinds de oprichting in 2010 immers alleen maar groei. Het nieuwe pand is daarop gericht, op de groei, op een verbeterde efficiëntie, sneller werken, steeds betere apparatuur en vergroening, onder andere door zonnepanelen op het dak. Om maar twee voorbeelden te noemen: in plaats van meerdere, rijdt er nu maar één heftruck rond om de onderdelen en Turbochargers te verplaatsen. Het tweede voorbeeld is de wasplaats waarbij regeneratie plaatsvindt waarmee

het water gezuiverd teruggewonnen wordt. Doel van dit alles is om als duurzame onderneming voor nu en in de toekomst een bijdrage te leveren aan een schoner milieu. De sfeer, iedereen die het bedrijf kent zal het beamen, is nuchter. Keihard werken, niet lullen maar poetsen, maar ook op zijn tijd een lolletje en gezelligheid. Misschien nog wel het mooiste is de functie als Erkend Leerbedrijf. Vaak zijn het jongeren met een krasje die, eenmaal enthousiast voor de turbotechniek, zichzelf ontstijgen. Zo lopen er nu twee hoofdmonteurs rond die keien in hun vak zijn geworden en uit dit programma voortkomen. En er zijn er nog een paar onderweg… Typerend voor Draaijer Turbo Service is het zo veel mogelijk zelf doen. Zelfs de verbouwing in het pand gebeurt grotendeels door eigen krachten. Je ziet het ook terug in het softwareprogramma dat geheel op eigen wens is gebouwd en daarmee uniek is. ,,We doen ons eigen ding’’, is de grondslag. Zonder een vijandige sfeer te creëren met vakgenoten, want: liever werken we met ze samen. Veel beter voor iedereen. Zoals aangekondigd: de groei reikt verder dan Dordrecht. De huidige tweede vestiging van het bedrijf in Tarragona in Spanje krijgt een uitbreiding met een vestiging in ZuidSpanje en ook in Douala in Kameroen heeft Draaijer Turbo Service zich al gevestigd. Zo komen we aan bij het laatste deel van de filosofie van dit bedrijf: het is nooit af. En dat is precies de bedoeling, er is altijd ruimte voor verbetering. Of het nu om een energieplant, een locomotief of een schip gaat, Draaijer Turbo Service laat Turbochargers draaien. www.draaijerturboservice.nl MARITIEM MOTOREN MAGAZINE 2022 | 19


ar

Castrol is klaar voor Stage V

Wij zijn klaar voor de nieuwste generatie dieselmotoren en nabehandelingssystemen

De voordelen van Castrol Vecton Long Drain E6/E9 10W40 met System Pro Technologytm

Langere levensduur roetfiler

Optimale werking van SCR systemen

Mobene B.V. Maasboulevard 226 • 3331 ML Zwijndrecht +31 (78) 2040440 • info@mobene.nl www.mobene.nl

Al 50.000 uur getest in de scheepvaart


MOBENE BV ZIET VOLOP KANSEN VOOR DUURZAAM VAREN:

‘MAAR VERDIEP JE WEL IN WAT ÉCHT GROEN IS EN WAT NIET’ De mensen van Mobene BV in Zwijndrecht en Castrol maken overuren. De specialisten in smeermiddelen voor de binnenvaart volgen de ontwikkelingen wat betreft de toepassing van groene, duurzame mogelijkheden en producten op de voet en hebben daarbij een grote voorsprong. Claudia Langendoen

Denk immers niet dat wat nu in de scheepvaart actueel is, altijd volledig nieuw is. Integendeel, verduidelijkt Sales en Engineering Manager Dirk Pols van BP & Castrol. ,,Wij zijn bijvoorbeeld al tien jaar geleden begonnen met de ontwikkeling van Stage V-oliën in de scheepvaart. Dit onderwerp is voor ons al zeer bekend terrein. Wij hebben al heel veel nieuwe ontwikkelingen meegemaakt.’’ Dirk Pols. Je zou denken: daar doet de scheepvaart volop zijn voordeel mee. Maar dat is, zo betoogt Dirk Pols, niet altijd het geval. ,,De scheepvaart maakt niet optimaal gebruik van de kennis die al aanwezig is. Men kan vrij sceptisch reageren bij nieuwe ontwikkelingen in de sector. Ik wil geen proefkonijn zijn, klinkt het dan. De realiteit is dat dit doorgaans zeker niet het geval is. Aan een toepassing in de scheepvaart gaan vaak jarenlange ontwikkelingen vooraf.’’ Dirk Pols wil maar zeggen: er zijn zoveel meer paden geëffend dan vaak lijkt. Mobene BV biedt resellers en hun klanten dan ook graag advies en technische ondersteuning aan bij het verkennen van de mogelijkheden, wat betreft de keuze voor de meest geschikte smeermiddelen voor een schip. De officiële partner van BP en Castrol is momenteel onder meer ook druk met nieuwe ontwikkelingen rond waterstof en methanol en wil graag de kennis vergroten over het gebruik van bio-oliën en biobrandstoffen. ,,Want daaraan zien wij haken en ogen. Niet

alle projecten die hiermee lopen, zijn echt groen, terwijl men daar vaak wel van uit gaat. Kies je voor biobrandstof? Weet dan goed waaraan je begint en verdiep je in de vraag waaruit dit bestaat en waar het vandaan komt!’’ Kortom, volop stof tot praten, onderzoeken en testen, dus. Iets wat de specialisten van Mobene BV precies doen. ,,Door alles in de praktijk uit te proberen, praktijkvoorbeelden te verzamelen en te praten met mensen die iets al hebben uitgeprobeerd. Neem ook het gebruik van methanol en elektrisch’’, vult Dirk Pols aan. ,,Het zijn allemaal geen nieuwe toepassingen, wij hebben er al veel ervaring mee opgedaan.’’ Dirk Pols ziet gelukkig steeds meer ondernemers in de binnenvaart die uiteenlopende mogelijkheden verkennen, die naar voren durven te kijken en zich verdiepen in wat écht groen is en wat niet. ,,Wij hopen hierbij onze ervaringen te kunnen delen en zo onze bijdrage te kunnen leveren. Daar is onze service op gericht.’’ Dit alles met als doel de scheepvaart uiteraard verder te vergroenen en nog beter inpasbaar te maken in de samenleving. Want dát is wat de scheepvaart als groene bedrijfstak verdient, benadrukt Dirk Pols. Het blijft te vaak onderbelicht, maar de scheepvaart is met recht een groene bedrijfstak te noemen, stelt hij. ,,Als je omrekent naar vermogen, verslaat deze sector alle treinen en auto’s bij elkaar.’’ Mobene BV, dat volop samenwerkt met bunkerstations door heel Nederland en binnen Europa wijdvertakt is, ziet de toekomst dan ook positief tegemoet voor de sector. ,,Er zijn tal van technische mogelijkheden voor de emissies die men vraagt. Er liggen uiteraard uitdagingen, maar nogmaals: er is niets nieuws onder de zon; de scheepvaart zal hier absoluut prima in mee kunnen komen.’’ MARITIEM MOTOREN MAGAZINE 2022 | 21


Clean Air Engineering

>97% roet reductie| | >90% >90%stikstofreductie stikstofreductie || Geluidsdemping >97% roet reductie Geluidsdemping

Legenda Elektrische connecties naar controller Externe elektrische connecties naar controller Elektrische connecties naar klemmenkast Ureum Perslucht Brandstof

Stage Stage V oplossingen voor alledescheepsmotoren. V oplossingen voor binnenvaart. Standaard en maatwerk aftertreatment systemen.

Standaard en maatwerk aftertreatment systemen. Subsidiebegeleiding.

Subsidiebegeleiding.

Slimme oplossingen voor een schonere wereld XEAMOS | Bijsterhuizen 24-16 | 6604 LL Wijchen | + 31(0)24 648 6015 | info@xeamos.com www.xeamos.com


MAN ROLLO LEVERT COMPLETE EU STAGE V RANGE VOOR VOORTSTUWING EN HULPVERMOGEN In 2020 introduceerde MAN Engines als één van de eerste motorenbouwers een maritieme af-fabriek Stage V gecertificeerde zescilindermotor. In navolging van dit succes presenteerde MAN Engines onlangs de complete lijn Stage V motoren in een vermogensrange tot 1066kW/1450 pk. Met deze uitbreiding zet deze motorenfabrikant een belangrijke stap in verdere verduurzaming van de binnenvaart. Lees verder op pagina 27 $ MAN Rollo levert al meer dan honderd jaar diesel- en gasmotoren voor de industriële en maritieme sector.

! Offshore windmolen ondersteuningsschip met dual fuel waterstofmotoren. MARITIEM MOTOREN MAGAZINE 2022 | 23


MAN V12 24 liter 1000 pk Stage V

MAN Stage V, een volledige range gecertificeerde motoren! Leverbaar van 300 pk tot 1450 pk. Zowel voortstuwings- als generatormotoren

Fabrieks gecertificeerde en geclassificeerde motoren

Geschikt voor HVO NEN 15940

Modulair SCR en DPF systeem

Dealers


MAN Rollo levert al meer dan honderd jaar diesel- en gasmotoren voor de industriële en maritieme sector

LNG stage V gas-elektrische voortstuwing in de binnenvaart.

MAN Engines zet zwaar in op emissiebeperkende technologieën. Succesvolle innovaties uit de automotiveindustrie zijn doorvertaald naar compacte maritieme oplossingen. In 2020 presenteerde MAN Engines het resultaat: een stille EU Stage V zescilinder marinemotor, voorzien van een modulaire SCR-nabehandelingsinstallatie. Recent presenteerde MAN Engines, als allereerste producent, een complete Stage V motorenlijn voor voortstuwing, generatorbedrijf en boegschroefbedrijf.

motoren geschikt en vrijgegeven zijn voor gebruik van HVO EN15940 biobrandstof. Bij verbranding van deze organische brandstof wordt nauwelijks koolstofdioxide (CO2) uitgestoten, waardoor dit een goed alternatief is voor fossiele brandstof. Vorige maand zijn ook de eerste twee MAN dual-fuel waterstof/dieselmotoren in bedrijf gesteld. Verder levert MAN Rollo IMO III / Stage V certificeerde en geclassificeerde LNG-oplossingen in de maritieme markt en is sinds kort de nieuwe MAN in-line hybrid te bestellen.

Af-fabriek gecertificeerd

Ondersteuning bij energietransitie

Jeroen van der Velde, team lead marine sales bij MAN Rollo, is verheugd over de lancering van deze complete motorenlijn. ,,Met de nieuwe Stage V motorenlijn bieden we de binnenvaartsector een af-fabriek gecertificeerd en onder klasse gekeurde maritieme oplossing, hierdoor is er geen externe keuring bij ingebruikname van de motoren nodig. Uiteraard zijn de motoren ook voorzien van IMO III certificatie waarmee ook de zeegaande markt uitstekend bediend kan worden met vermogens tot 1470kW/2000pk.’’

Compact en modulair

Niet alleen de volledige certificatie en classificatie van de motoren levert voordelen op. Ook het ontwerp van de SCR en DPF (Diesel Partikel Filter) is tot stand gekomen met het oog op gemak en flexibiliteit voor de klant. Het SCRnabehandelingssysteem, wel of niet gecombineerd met een DPF system, is compact en modulair. Daarmee worden de mogelijkheden voor installatie in krappe machinekamers aanzienlijk vergroot. Omdat de ureuminjectie in de SCR katalysator elektronisch geregeld is, heeft het systeem geen extra compressor nodig. Dit betekent een lagere investering en een kortere installatietijd.

HVO, LNG, hybrid, waterstof

Wat betreft vernieuwingen zet MAN vooral in op het gebruik van HVO, LNG en waterstof, een combinatie met een in-line hybrid is daarnaast ook mogelijk. De meest recent bereikte mijlpaal is dat bestaande MAN

Michel van Gulik, general manager bij MAN Rollo: ,,Samen met onze dealers, De Groot Diesel Marine services, Vink Diesel en Power Port, willen wij de klanten van de binnenvaart zo goed mogelijk ondersteunen in een periode dat de energietransitie langzaam vorm begint te krijgen. Het is een proces dat lang gaat duren met nog veel onzekerheden. Wij verwachten als MAN Rollo met een divers aanbod daarop in te kunnen spelen.’’

Internationaal importeur

MAN Rollo levert al meer dan honderd jaar diesel- en gasmotoren voor de industriële en maritieme sector. Het bedrijf is internationaal importeur van het merk MAN in negen Europese landen. MAN Rollo maakt sinds 1988 deel uit van de Pon Holding. Naast de plaatsing van MAN motoren in de scheepvaart, zoals werkschepen, kustvaarten binnenvaartschepen en jachten, worden de motoren ook gebruikt in landbouwmachines, kranen en treinen en in de stroom- en warmtevoorziening. Daarnaast is MAN Rollo vertegenwoordiger in onderdelen, filters en filtratiesystemen van Parker Racor en Hengst en heeft het bedrijf de grootste dealervoorraad van Europa in originele MAN onderdelen.

MAN Rollo Koraalrood 17, 2718 SB Zoetermeer Telefoon: 079-368 3683 www.manrollo.com MARITIEM MOTOREN MAGAZINE 2022 | 25


De zekerheid van continuïteit... 24/7 24/7

BREKO HEMIKSEM

SERVICE

SERVICE

HELLING CAPACITEIT 135M.

STEVENDOKKEN ABC DEALER STUURMACHINES EN ROEREN IVR KEURINGSSTATION IJZERWERK / REPARATIE TOTAAL ONDERHOUD REVISIE MOTOREN HERMOTORISERING HYDRAULIEK / DRAAIERIJ AFBOUWKADE 140 METER NIEUWBOUW

Scheepvaartweg 9 • 3356 LL Papendrecht T +31 (0)78 641 68 68 • E info@breko.com www.breko.com

NIEUWBOUW OFF-SHORE LEIDINGWERK SKID-BOUW STAAL / RVS / CUNIFER REPARATIE ONTWERP / ENGINEERING TOTAAL PAKKET RUIME ERVARING VCA GECERTIFICEERD

CONSERVEREN REPARATIE CASCO SCHADE KLASSE VERNIEUWING REPARATIE SCHROEVEN/ROER EN NIEUWBOUW REVISIE MOTOREN STUURWERK KEURING TOTAAL ONDERHOUD

Scheepvaartweg 9 • 3356 LL Papendrecht T +31 (0)78 641 68 88 • E info@psipiping.com www.psipiping.com

Herbekestraat 71 • 2620 Hem iksem +32 (0)46 848 85 81 • E info @breko.com www.breko.com

Electric boosters ZF

Electric transmissions Masson

PTI transmissions ZF Diesel twin input Masson

Retractable thrusters ZF Thruster hybrid transmissions Katsa

Carbon shafts Geislinger

Driveline specialist in conventional and hybrid solutions


De historische scheepsmotoren van het Binnenvaartmuseum Door Jos Hubens, ambassadeur De Binnenvaart

In het Wantij in Dordrecht liggen vier vaartuigen van het Binnenvaartmuseum: de duwboot Rene Siegfried sinds 2004, de LASHbak CG S 6013 sinds 2007 en sinds 2018 het veerschip Veerdienst 3 en de Fransemotor Marot. Binnenkort (2022 of 2023) wordt het opleidingsschip Prinses Beatrix daar als vijfde schip aan toegevoegd.

De Enterprise-Type DMG 36, viertakt motor, draaiend op GTL brandstof, uit 1947 in de Fransemotor Marot. Foto: De Binnenvaart Twee van deze schepen zijn voorzien van een historische motor. De Rene Siegfried is naar de EEG verordening ‘Structurele sanering regeling’ van 1989 ontmanteld van de twee MGO motoren van elk 1600 pk. De Prinses Beatrix, nu voorzien van een Daewoo motor, zal als onderdeel van het Binnenvaartmuseum opnieuw voorzien moeten worden van een Bolnes motor.

Enterprise engine

Enterprise motoren zijn vooral bekend als voortstuwingsbron in de zogenaamde Franse Motoren. De gebruikte motoren waren van het type DMG 36, zijn 480 pk/353 kW sterk, draaien 400 toeren per

minuut en wegen circa twintig ton. De motoren hebben zes cilinders, het zijn direct omkeerbare 4 takt dieselmotoren en maken gebruik van een perslucht-startinrichting. De brandstofvoorziening gebeurt, zoals gebruikelijk bij omkeerbare motoren, middels zes afzonderlijke brandstofpompen die direct per cilinder boven de nokkenas geplaatst zijn. De machines werden door de Enterprise Foundry Company in San Francisco USA gebouwd.

Marot

Tijdens de Tweede wereldoorlog bouwde de Enterprise Company honderden dieselmotoren voor de Amerikaanse marine voor

onder andere sleepboten en havenvaartuigen. En voor de Rijnvaart alle 120 Franse Motoren waarvan 25 kleine en 95 grote, alle gebouwd in het kader van de Marshallhulp voor Frankrijk; vandaar de naam Franse Motoren. Scheepswerf De Biesbosch in Dordrecht verzorgde de inbouw in de door haar geassembleerde en gebouwde Franse Motoren. Ook de onderdelenvoorziening, reparaties en revisie liepen via De Biesbosch. Twee van deze schepen liggen in Dordrecht bij het Binnenvaartmuseum. De kleine Franse Motor Pomerol, nu Geran, en de grote Franse Motor Marot. De laatste is toegankelijk voor publiek.

Vier generaties van de familie Van Capellen voerden de directie over de verschillende Bolnes vestigingen in Nederland. Lees verder op pagina 15 $

MARITIEM MOTOREN MAGAZINE 2022 | 27


GJV DIESEL SERVICE IS DÉ PARTIJ VOOR REPARATIE, REVISIE, HERMOTORISERING EN KEURINGEN Een persoonlijke, vertrouwde partner vooralle reparaties, revisies, hermotoriseringen en keuringen van de scheepsmotor. Onze kennis en ervaring op het gebied van dieselmotoren staan garant voor een gedegen advies aan onze klanten.

GOEDE SERVICE EN PERSOONLIJK CONTACT

Moerbei 10 | 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam 0184 67 92 25 | WWW.GJVDIESELSERVICE.NL

GJV Diesel Service is officieel Caterpillar Marine Service Provider. Hierdoor beschikken wij over alle benodigdheden en kennis om professionele service te verlenen aan uw Caterpillar.


# Vervolg van pagina 15

De motorenfabrikant Bolnes werd in 1987 verkocht aan het toenmalige Stork Wartsila Machinefabriek Bolnes

Vier generaties van de familie Van Capellen (1847-1987) voerden de directie over de verschillende Bolnes vestigingen in Nederland. De derde generatie, Johann Hendrik, maakte in 1948 een studiereis naar de Verenigde Staten. Hij kwam terug met de gedachte om de toekomstige motoren te lassen en samen te stellen uit eenvoudige standaard onderdelen. Daarop werd een nieuw twee takt motortype ontworpen, gebaseerd op de waarden 50 pk per cilinder bij 430 omwentelingen per minuut, die in 1949 voor het eerst draaide. De toevoeging van de letter L bij het type motor kwam doordat de L grote overeenkomsten zou hebben met de open voorzijde van het motorframe. De L stond dus niet voor Lassen. De motorenfabrikant Bolnes werd in 1987 verkocht aan het toenmalige Stork Wartsila, die vervolgens de fabricage van de Bolnes motoren stopzette.

Deze hermotorisering vond plaats bij machinefabriek Bolier in Dordrecht. De salonboot Veerdienst 3 is te huren voor dagtochten, bedrijfsuitjes en andere evenementen bij vereniging De Binnenvaart in Dordrecht. www. debinnenvaart.nl

Prinses Beatrix

Alle drie de opleidingsschepen van Koninklijk Onderwijsfonds voor de scheepvaart waren uitgerust met een 5 cilinder, 250 pk Bolnes 5L motor. Van de Prinses Beatrix is in 2008 bij firma Olthof de Bolnes motor vervangen door een Doosan/Daewoo, type L126TIH van 360 pk. Nu besloten is dat het laatste nog onder Nederlandse vlag varende instructievaartuigen

haar vaste ligplaats krijgt in Dordrecht, in de nabijheid van het Binnenvaartmuseum, is vereniging De Binnenvaart zoekende naar een Bolnes 5L motor. Inmiddels zijn er drie in optie waarvan er één nog in werking is. Mooi zou het zijn om weer een Bolnes 5L motor te bemachtigen voor dit historisch schip. Getracht zal worden de Prinses Beatrix, net zoals de Marot en Veerdienst 3, te laten voldoen als monument van Varend Erfgoed Nederland. Het Binnenvaartmuseum is gevestigd aan boord van de voormalige duwboot Rene Siegfried, liggende bij het terrein van de scheepswerf De Biesbosch waar zij in 1963, met bouwnummer 414, te water is gelaten.

Veerdienst 3

In 1898 gaf het stadsbestuur van Dordrecht aan de firma Van Gips aan de Lijnbaan in Dordrecht opdracht tot het bouwen van een stoomveerschip. De Veerdienst 3 kwam in 1899 in de vaart. Tot 1910 ging het schip met een platte sleeppont (voor rijtuigen) varen tussen Dordrecht en Papendrecht. Tot 1929 heeft het vervolgens dienst gedaan als pont tussen Wieldrecht en ’s Gravendeel, in de Dordtse Kil. Het schip werd gebruikt als sleepboot, blusboot en ijsbreker. In 1938 is de Veerdienst 3 bij Scheepswerf Koopman aan de Riedijkshaven omgebouwd en gemoderniseerd tot motorschip, met een 3 cilinder, 120 pk sterke twee takt Bolnes dieselmotor. In 1991, na 53 jaar werd de motor vervangen door een ander exemplaar, specifiek een Bolnesmotor 2 takt dieselmotor type 3L van 150 pk.

De Bolnes-Type 3L, tweetakt motor, draaiend op GTL brandstof, van de Veerdienst 3. Foto: De Binnenvaart

MARITIEM MOTOREN MAGAZINE 2022 | 29


24/7 ce i v r Se/7

24 ice v r e S

“Ervaar de kracht van vakmanschap” “Ervaar de kracht van vakmanschap”

Stuurmachine & inspectie

Stuurmachine & inspectie

Reparatie & Onderhoud

Reparatie & Onderhoud

Leidingwerk

Leidingwerk

Nieuwbouw & Afbouw Nieuwbouw & Afbouw

Machine Fabriek

Machine Fabriek

Roeren

Roeren

COMPRESSOREN BV

Amco Compressoren B.V. levert de volgende producten en diensten: Persluchtgereedschap, perslucht leidingsystemen (aluminium leidingsystemen, kunststof leidingsystemen, leidingwerk), compressor onderdelen, filters, drogers, drukvaten, ketels, pompen, schroefcompressoren, startluchtcompressoren, blowers, stikstofinstallaties, werkplaats inrichtingen. Onderhoud aan alle installaties.

STERK IN: STARTLUCHT/WERKLUCHT COMPRESSOREN COMPRESSOREN T.B.V. ADBLUE INJECTIE STIKSTOF INSTALLATIES

WWW.AMCO-COMPRESSOREN.NL

AMCO COMPRESSOREN BV Dokwerkerstraat 2 • 2984 BJ Ridderkerk • Tel.: 078 682 01 23


Gaat u een nieuwe dieselgedreven hoofdmotor, boegschroefmotor of generatorset inbouwen, dan verzorgen wij graag de bijbehorende inspectie, inclusief de benodigde certificaatwijziging(en) voor u.

Onze werkzaamheden hiervoor bestaan o.a. uit het opmaken van een inbouwverklaring, het uitvoeren van geluidsmetingen en indien noodzakelijk een proefvaart. Overigens kan in enkele gevallen worden afgezien van een proefvaart bij het plaatsen van een nieuwe hoofdmotor.

ALS DE ONAFHANKELIJKE BINNENVAART EXPERT VERZORGEN WIJ ALLEde emissie-eisen DOOR Uovereenkomstig GEWENSTE Per 01 januari 2020 gelden voor dieselmotoren NRMM Stage V. Wist u trouwens dat er nog gebruik gemaakt kan worden van een overgangsregeling voor het EXPERTISE-WERKZAAMHEDEN plaatsen van een CCR fase II motor?VAN A TOT Z Motoren (CCR II) met een vermogen > 300 kW, en gefabriceerd voor 01 januari 2020, mogen op bestaande schepen tot uiterlijk 30 september 2022 worden ingebouwd. Let hierbij op dat de inbouwkeuring ook voor deze datum uitgevoerd dient te worden.

Heeft u hierover nog vragen, of wenst u meer informatie m.b.t. overige inspecties, dan kunt u altijd contact met ons opnemen of verwijzen wij u graag naar onze website www.bestevaerbv.nl. Heeft u voor de gewenste investering een taxatie nodig, dan kunnen wij u hier uiteraard ook bij van dienst zijn.

Scan mij Bestevaer Expertise B.V. | Boelewerf 48 | 2987 VE Ridderkerk +31 (0) 180 855 035 | info@bestevaerbv.nl | www.bestevaerbv.nl


D&A® electric is een echte specialist op het gebied van aandrijftechniek en automatisering. D&A® electric creëert aandrijftechnische oplossingen voor een betere procesbeheersing, grotere energiebesparing en een groener imago. Of het nu gaat om een complete dieselelektrische scheepsaandrijving, offshore-installaties, industriële processen, of slechts een onderdeel hiervan. Klein of groot. Ondersteunend of uitvoerend.

THE DRIVE TO CREATE A SOLUTION Brouwerstraat 28 2984 AR Ridderkerk The Netherlands Tel.: +31 (0)180 419001 • Fax: +31 (0)180 419707 • E-mail: info@da-electric.nl

www.da-electric.nl


ELEKTRISCHE EPROP® AANDRIJVING VAN D&A ELECTRIC:

De toekomstbestendige oplossing Zoals de discussie in de binnenvaart gevoerd wordt over de brandstof van de toekomst, zo wordt die ook gevoerd over ofwel AC- óf DCsystemen voor de elektrische voortstuwing van schepen. Maar die discussie moet maar eens klaar zijn, meent Jeroen van Tilborg, oprichterdirecteur van D&A Electric. Zijn bedrijf bouwt voortstuwingssystemen die tientallen procenten zuiniger varen én geschikt te maken zijn voor alle energiebronnen. D&A Electric uit Ridderkerk pioniert al sinds de oprichting in 2006 met de elektrische aandrijving voor binnenvaartschepen en introduceerde al snel het revolutionaire voortstuwingssysteem waarmee een brandstofbesparing tot 40 procent te realiseren is. Dit Eprop®-systeem is gebaseerd op maximaal stuwkracht-rendement uit de schroef met veel minder vermogensgebruik, waarbij externe factoren dynamisch worden gecorrigeerd. Voor verdere optimalisatie van de aandrijving wordt Eprop® gecombineerd met een D&A power management systeem dat het beschikbaar vermogen zo efficiënt mogelijk inzet. De combinatie zorgt ervoor dat ook nieuwe energiebronnen gebruikt kunnen worden. Referenties? Meer dan honderd units inmiddels, waarvan dertig schepen in alle soorten en maten: tankers, passagiersschepen, onbemande schepen (drones), swaths voor het loodswezen,

supply vessels, hopperzuigers, onderzoeksschepen. Recentelijk bouwde D&A Electric de voortstuwing voor vijf duwboten in opdracht van TB Shipyards en daarnaast rust het Ridderkerkse bedrijf steeds meer coasters uit met de Eprop®-voorstuwing. ,,We hebben door de jaren heen meer dan 75 MW aan voortstuwend vermogen geïnstalleerd’’, weet Jeroen van Tilborg.

Toekomstbestendig

Nog een grote plus: D&A bouwt systemen die zowel met wisselstroom (AC) als gelijkstroom (DC) kunnen werken. ,,Traditionele generatoren werken met AC, maar batterijen en fuel cells met DC’’, legt Van Tilborg uit. ,,Er heeft lang een soort tweespalt bestaan: wordt het nu AC of DC? Ons systeem kan het allebei. We creëren de ruimte om later een DC-systeem in te bouwen of er één bij te zetten. AC, DC en/ of een combinatie dus.’’ ,,Een toekomstbestendige oplossing, zeker nu Europa ook voor de maritieme sector emissierechten invoert. Dat is ook de reden dat financiële instellingen ons systeem accorderen. En als je er nu voor kiest om zowel AC, DC als een combinatie mogelijk te maken hoef je later ook geen dure omvormers in te bouwen.’’ D&A Electric is een relatief kleinschalig bedrijf, maar zijn unieke Eprop® oplossing heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen. ,,Met een rendement dat gelijk of beter is dan dat van diesel direct en waarmee je door zijn flexibiliteit dus echt klaar bent voor de energietransitie: klaar voor de toekomst’’, besluit Van Tilborg. ,,Ik zeg altijd: als je het afzet tegen alle andere bekende systemen is onze oplossing het enige systeem dat zichzelf terugverdient.’’ www.da-electric.nl

Tankers, coasters, passagiersschepen en uiteenlopende werkschepen: het Eprop® systeem wordt op alle schepen succesvol toegepast. MARITIEM MOTOREN MAGAZINE 2022 | 33


VERKOOP, REPARATIE EN ONDERHOUD VAN ALLE GANGBARE TURBO MERKEN

24/7 BEREIKBAAR

Wattweg 23 | 3208 KH Spijkenisse NL +31(0)180 51 58 51 | service@turbonld.com WWW.TURBONLD.COM

Met de QuickShift® aart u comfortabeler dan ooit

Met de QuickShift® vaart u comfortabeler dan ooit

E

en Twin Disc keerkoppeling met QuickShift-technologie schakelt sneller en vloeiender. U kunt uw schip daardoor

manoeuvreren als nooit tevoren. Het zorgt bovendien voor een aanzienlijk lagere belasting van het gehele aandrijfsysteem. Zo vaart u niet alleen comfortabeler, maar ook duurzamer. De QuickShift-keerkoppeling komt het

w schip daardoor het gehele aan-

beste tot z’n recht in combinatie met een EC600 bedieningssysteem. Meer weten? Neem gerust contact op voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak.

ppeling komt het

erust contact op

9 Alphen a/d Rijn

www.esco-aandrijvingen.nl • info@esco-aandrijvingen.nl • +31(0)172-423333 • Ondernemingsweg 19 Alphen a/d Rijn


ERIC ERKENS VAN TURBONLD NA RUIM 40 JAAR ERVARING:

‘Aandeel turbotechniek is alleen maar groter geworden’ A ls je al sinds 1981 gespecialiseerd bent in turbotechniek, dan heb je recht van spreken. En dat doet general manager Eric Erkens van TurboNLD in Spijkenisse dan ook. Zijn bedrijf legt zich toe op reparatie van en onderhoud aan turbochargers en de verkoop van onderdelen. De vaak genoemde korte lijnen zijn bij dit bedrijf wel heel letterlijk: als je belt krijg je Eric aan de lijn. Leo van Teeffelen

Een beschepte as op de balanceerbank bij TurboNLD in Spijkenisse.

Vanuit zijn ervaring heeft hij gezien hoe de turbotechniek zich in vier decennia heeft ontwikkeld. ,,De oudere generatie heeft kogellagers. Hier moeten de kogellagers gewisseld worden na een x-aantal draaiuren. Hoeveel uren is afhankelijk van de inzet, want hoe minder belasting, hoe meer vervuiling er ontstaat. Vandaar dat de turbo’s in de zeevaart meer draaiuren aankunnen, omdat die vaak vol belast worden. De nieuwe generatie draait op glijlagers. Een hele andere techniek, hier gaat het om speling meten en beoordelen of die binnen de tolerantie blijft. Vandaar de balanceerbank van Schenck; bij elke ingreep is het van belang dat er altijd gebalanceerd wordt. Hoe nauwkeuriger dat gebeurt, hoe beter. Dat heeft een groot positief effect op de levensduur.’’ ,,Maar er is een groter verschil. De oude turbo’s zorgden voor 40 procent oplading van het motorvermogen, bij de nieuwe generatie motoren bedraagt dat percentage 75. Dat laat zien dat het aandeel van turbotechniek in het motorvermogen alleen maar groter is geworden.’’ Het komt erop neer dat een motor met een kapotte turbo nog maar een fractie van zijn vermogen kan leveren. TurboNLD is erop gericht om die problemen te voorkomen of ze zo snel mogelijk op te lossen. Voornamelijk voor de scheepvaart, maar ook voor power plants en soms voor locomotieven.

Oppakken in de praktijk

,,Er bestaat geen gerichte turbo-opleiding’’, zegt Eric Erkens. Zelf heeft hij na zijn LTS-dieseldiploma en zijn VD diploma van de Zeevaartschool als scheepswerktuigkundige voor de grote handelsvaart het onderwerp maar bar weinig voorbij zien komen. ,,Wil je je echt alle ins en outs van de turbotechniek eigen maken, dan kan je dat alleen oppakken in de praktijk en dat duurt zo’n vier tot vijf jaar.’’

Daarom zijn we gespecialiseerd in onderhoud en reparatie. Eens houdt het op en ben je aan vernieuwing toe. Kunnen we ook voor zorgen. Maar zolang het verantwoord is, doen we er alles aan om dat moment uit te stellen. Afhankelijk van het merk - we doen alle merken - vereist dat kennis en ervaring en die hebben we gelukkig in huis. Onze buitendienstmedewerkers hebben stuk voor stuk ruime ervaring en weten hoe ze problemen snel kunnen oplossen.’’ Het betekent niet dat Eric Erkens alleen achter zijn bureau zit, want in noodgevallen gaat hij zelf op stap. De 24/7 service is hier geen wassen neus. TurboNLD kent een vaste klantenkring die groeit door mond-tot-mondreclame. Dat geldt nationaal en internationaal. Erkens heeft in al die tijd een netwerk opgebouwd van partners, waardoor hij wereldwijd kan bepalen welke bedrijf volgens de maatstaven van TurboNLD problemen kan oplossen zonder de klant op te zadelen met hoge kosten van monteurs die vanuit Spijkenisse de wereld overvliegen. ,,Behalve een goede relatie met onze klanten vinden we een goede relatie met onze leveranciers even belangrijk. Alleen zo kunnen we onze snelle service tegen betaalbare kosten blijven leveren aan onze klanten.’’ Voor beide partijen geldt volgens Erkens hetzelfde: ,,Behandel iedereen zoals je zelf wilt worden behandeld.’’ www.turbonld.com

24/7

,,De insteek van ons bedrijf is om de kosten voor de klant zo laag mogelijk te houden. MARITIEM MOTOREN MAGAZINE 2022 | 35


Efficiency makes the difference!

U wilt maatwerk

Onze diensten bestaan uit:

Wij leveren maatwerk. Daarmee bent u zeker van een systeem dat maximale prestaties levert voor uw schip en uw werkwijze.

Ontwerpen, leveren en installeren van elektrische aandrijving. Ontwerpen van de mechanische opstelling. Installeren van software. Installeren van controle- en besturingsapparatuur.

Hybrid Ship Propulsion B.V. Waalhaven Z.z. 42 3088 HJ Rotterdam +31 (0) 10 486 5066 info@hybridshippropulsion.com

www.hybridshippropulsion.com 36 | MARITIEM MOTOREN MAGAZINE 2022

De grote voordelen van hybride voortstuwing ∠ Besparing op brandstofverbruik. ∠ Toekomstbestendig. ∠ Verlaging van emissie.

Hybrid Ship Propulsion is dealer and System Integrator for OSWALD Elektromotoren GmbG

bezoek ons ook op:


Verplichte bijmenging uitgesteld Er is voorlopig geen sprake van verplichte bijmenging van biobrandstoffen voor de binnenvaart. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) onlangs laten weten. De verplichting zou gaan gelden vanaf 1 januari 2023, maar is voor nog onbepaalde tijd uitgesteld. Een belangrijke reden voor het niet verplicht bijmengen van biobrandstoffen vanaf 2023 is dat er de afgelopen maanden gesprekken zijn gevoerd met België, Duitsland en de Europese Commissie om een gelijk speelveld te kunnen waarborgen. Uit deze gesprekken bleek dat België en Duitsland niet onwelwillend staan tegenover invoering van de reductieverplichting, als bijdrage aan de verduurzamingsopgave voor de binnenvaart. Met name in Duitsland moet echter nog besluitvorming plaatsvinden op politiek niveau, waarna bij een positieve beslissing eerst wetgeving moet worden aangepast. Het is uitgesloten dat dit per 1 januari 2023 geregeld is in Duitsland. Daarom zal ook Nederland niet per 1 januari 2023 de verplichte bijmenging invoeren.

Additioneel onderzoek

In 2021 heeft Koninklijke Binnenvaart Nederland (toen nog BLN en CBRB) het ministerie van IenW verzocht verder onderzoek te doen. Eerder onderzoek van TNO/EICB en de NEN in 2021 leverden volgens KBN immer onvoldoende duidelijkheid heeft op over de eventuele risico’s voor de veiligheid op het water door verplichte bijmenging van biobrandstoffen. Dit additionele onderzoek zal nu alsnog vervolg krijgen, staat in de brief van het ministerie aan de Tweede Kamer. KBN zal hierbij intensief betrokken worden. De vraagstukken die op tafel liggen zijn onder andere de samenstelling en specificaties van de biobrandstof. De huidige normen voor de verschillende componenten en samenstelling zijn te ruim, meent KBN. Het is van belang om zo snel mogelijk de kwaliteit van biobrandstof vast te stellen die voor de binnenvaart bruikbaar is, met garanties dat die ook daadwerkelijk geleverd wordt. Daarnaast zullen de vraagstukken over kwaliteitscontrole in de keten, de informatievoorziening, de kosten en daarmee transparantie in de prijsvorming op zorgvuldige wijze moeten worden opgelost. Voor het algemeen belang van de sector vindt KBN dat het ministerie (samen met de sector) snel moet doorpakken om de verduurzaming van de sector goed, veilig en betaalbaar in te voeren. MARITIEM MOTOREN MAGAZINE 2022 | 37


Vo K& orhe Rp e om n pen

kwaliteit in pomp oplossingen en service

BEDRIJFSPRESENTATIE

SMARTGYRO HOUDT PLEZIER IN DE VAART

Alles draait om comfort en beleving aan boord

DESMI is een wereldwijde onderneming die gespecialiseerd is in de ontwikkeling en productie van pompen. Een totaal oplosser voor pompen en pompinstallaties aan boord van schepen of het nu om een machinekamer-, ballast-, ruim-, lens- of een dekwaspomp gaat DESMI kan altijd in de behoedoen fte voo rzievoor n. Ooons k voplezier. or uw BMaar allast Water TDe reatSmartgyro-serie ment bestaat uit 4 modellen: Varen we Systeem hebben wij een passende oplossing, met onze • SG20 – voor schepen tussen de 45-55 voet scheepsbewegingen zoals rollen en gecertificeerde installatie.

• SG40 – voor schepen tussen de 50-60 voet stampen zijn niet prettig. Dankzij Onze service afdeling staat voor u klaar, wij repareren bij • SG60 – voor schepen tussen de 55-65 voet geavanceerde technologie elimineren u aan boord of in onze werkplaats. Naast onze DESMI •aSG80 p o m p e n v e r r i c h t e n w i j o o k s e r v i c e e n r e p a r a t i e an alle– voor schepen tussen de 60-70 voet gyrostabilisatoren van Smartgyro het andere merken pompen. Later dit jaar volgen nieuwe modellen. rollen van de boot tot 95 procent. Dat veraangenaamt het verblijf aan boord. Smartgyro, anno 2014, is een gyrostabilisator Zo houdt de Smartgyro het plezier in de technologie bedrijf uit La Spezia in Italië en vaart. Alles draait om comfort. wordt ondersteund door strategische partner YANMAR en zijn bedrijven, waaronder VETUS, Maxwell en Flexofold. Installatie in een kleine ruimte is mogelijk. De constructie is namelijk compact en bovendien modulair. De demontabele unit past door smalle toegangsluiken. Opnieuw monteren is simpel en kostenefficiënt. Het onderhoud kan aan boord gebeuren. Dat scheelt tijd en kosten. MARINE & OFFSHORE OIL SPILL RESPONSE UTILITY Ontwerpers enINDUSTRY botenbouwers kunnen de DEFENCE & FUEL Smartgyro overal integreren in een scheepsontPROVEN TECHNOLOGY www.desmi.com /  +31 302610024 / desmibv@desmi.com werp. Zowel voor nieuwbouw als refit.

Dealer van Smartgyro in Nederland is Mulder Motoren in Ridderkerk. Boelewerf 6, 2987 VD Ridderkerk 0180 415 445 www.muldermotoren.com

De echte Volvo Penta specialist UITGEBREID PROGRAMMA VOLVO PENTA

U kunt bij Mulder Motoren terecht voor het hele Volvo Penta programma. Ook de originele onderdelen en een uitgebreid pakket aan after-sales diensten zitten in het leveringsprogramma. Denk aan onderhoud en reparatie van Volvo Penta motoren, drives, keerkoppelingen en accessoires. VOLVO PENTA ADVIES

Ook voor advies over een toepassing van een Volvo Penta aandrijflijn bent u bij Mulder Motoren aan het juiste adres. Net als voor het leveren van alle denkbare Volvo Penta accessoires, motoronderdelen en gebruiksartikelen. Bij Mulder Motoren hebt u als klant de beschikking over alle kennis en ervaring van onze specialisten. VOLVO PENTA ONDERHOUD

Onze door Volvo Penta opgeleide monteurs verzorgen het onderhoud van uw Volvo Penta installatie. Zij kennen het product als geen ander en hebben de beschikking over alle benodigde diagnose apparatuur en gereedschappen. Mede hierdoor werken zij goed en efficiënt. Bovendien is ons bedrijf VCA-Vol en ISO-9001 gecertificeerd. Een prettig gevoel als het gaat om kwaliteit, milieu en arbeidsomstandigheden. MEER VOLVO PENTA INFORMATIE

Als totaalleverancier van Volvo Penta geven wij u graag alle informatie die u wenst. Hebt u dus vragen, van welke aard dan ook? Neem contact met ons op! Wij zijn u graag van dienst.

Boelewerf 6, 2987 VD Ridderkerk 0180 415 445 info@muldermotoren.nl www.muldermotoren.nl

JACHTBOUW NEDERLAND INSIDE 2022

95


Atlas Copco levert naast compressoren voor Marine toepassingen ook on-site stikstof generatoren met het meest complete bereik van stikstoftoevoer met de hoogste energie-efficiëntie.

● Stikstofgas 24/7 binnen handbereik ● Kosten besparingen door efficiëntste generator ● ● ● ● ● ● ●

technologie op de markt Beschikbaar als Membraan (NGM) of PSA Technologie (NGP) Regelbare N2 - zuiverheid van 95-99,999% Gecertificeerd voor de scheepvaart Plug-and-play design Modulair ontwerp dat kan worden aangepast Remote Monitoring van het systeem met SMARTlink app Wereldwijde service verlening en spare-parts beschikbaarheid

Maak kennis met de meest betrouwbare bron voor stikstof generatie voor uw marine toepassingen! Atlas Copco adviseert u graag over de mogelijkheden van een van onze hoogwaardige N2 - generatoren voor uw specifieke behoefte.

Meer te weten komen over stikstof generatie? Lees er over op onze website


DÉ PARTNER VOOR AL UW HOOGWAARDIGE SMEERMIDDELEN VOLG ONS OOK OP SOCIALE MEDIA:

VROOAM LUBRICANTS INTERNATIONAL AVENTURIJN 300 | 3316 LB DORDRECHT | T: +31 (0) 78 750 16 32 E: INFO@VROOAM-LUBRICANTS.COM | W: VROOAM-LUBRICANTS.COM