Page 1

88 JANUARI en exemplaren| |jaargang jaargang6,7,editie editie94 96 UITGAVE SEPTEMBER NOVEMBER 92 JULI 2017 90 MEI 2017 17.500 exemplaren Maandelijks vakblad vakblad voor voor de de scheepvaartbranche scheepvaartbranche en -makelaardij -makelaardij || Oplage Oplage 20.000 84 2016 2016 Maandelijks Maandelijks vakblad voor de scheepvaartbranche en -makelaardij | Oplage 18.500 exemplaren | jaargang 7, editie 102

MEI 2018 2018 JANUARI MAART JULI 2018

20.000 98 1 Maandelijks enmaritieme -makelaardij | Oplage 18.500 exemplaren | jaargang 7, editie 100 Maandelijksvakblad vakbladvoor voorde descheepvaartbranche scheepvaart, haven en sector | Oplage 18.500 exemplaren | jaargang 1, editie

COMPONENTS

MARITIEM COURANT COMPONENTS

COMPONENTS

RS

WAALWIJK BLIJFT BIJ SCHUTLENGTE VAN 82 METER

www.scheepswerfboer.nl Tel. +31 (0) 184-412303

nl 3

CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS VONKENVANGERS SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (SCR) DIESEL PARTICULATE FILTERS ■

www.scheepswerfboer.nl Tel. +31 (0) 184-412303 ■

www.scheepswerfboer.nl Tel. +31 (0) 184-412303

 VREES VOOR MEER STROMING 9 10 11 MEI MEI MEDIA ‘KRAPPE’ SLUIZEN Maritime Industry Binnenvaart strijdt door tegen hoge boetes Pleidooi voor behoud schepen tot 1500 ton in Tweede Kamer IN DEZE KRANT Schippersinternaat Winst Havenbedrijf ook goed voor binnenvaart HONDERDEN BANEN TEVERWEER SCHIPPERS MASSAAL IN TEGEN bij HOGERE BOETES Alle zeilen voor aanpak Nu al tekort aan kleinere schepen! Donderwolken nog lang niet weg vervangen voor gezinshuizen VERGEVEN IN DE BINNENVAART UIT VOORRAAD LEVERBAAR AD ‘DEZE LEVERBAAR REGELGEVING personeelstekort SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS 2016 NIJPEND TEKORT BVB HOOPT OP GENOEG IS BESPOTTELIJK’ AAN PERSONEEL GELD OM JONGEREN

N RK ES EHAL

Volg @StromingCourant Volg ons ons op: op:Schroefreparatie @StromingCourant • STUURMACHINES • ROEREN Schroefreparatie Scheepsschroeven Scheepsschroeven Schroefassen • NIEUWBOUW • LEIDINGWERK Schroefassen • ALUMINIUM CONSTRUCTIES

De De Stroming Stroming Courant Courant

De De Stroming Stroming Courant Courant

EenSchroefreparatie uitgave van

www.destromingmedia.nl www.destromingmedia.nl

• STUURMACHINES Schroefreparatie • STUURMACHINES • ROEREN DRUKWERK Scheepsschroeven Een uitgave van van • ROEREN Een uitgave PRINTING @StromingCourant Scheepsschroeven @StromingCourant WWW.MARITIEMMEDIA.NL VOLG ONS OOK VIA SOCIAL MEDIA Schroefassen • NIEUWBOUW • LEIDINGWERK • NIEUWBOUW • LEIDINGWERK RECLAME DRUKWERK SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS 2017 DRUKWERK Schroefassen • ALUMINIUM CONSTRUCTIES PRINTING • ALUMINIUM CONSTRUCTIES PRINTING In deze editie: BIJLAGE IN DEZE KRANT | 26 EN 27 SEPTEMBER Authorised dealer: Service Authorised dealer: Service RECLAME Promarin Promarin RECLAME UIT VOORRAAD LEVERBAAR UIT VOORRAAD LEVERBAAR • HYDRAULIEK • REPARATIE • HYDRAULIEKEVENEMENTENHAL • REPARATIE • HYDRAULIEK • REPARATIE 0184-493888 0184-493888 UIT VOORRAAD LEVERBAAR Promarin Service Promarin Service Uitneembare bijlage Havenkant 8 - 4781 AA Moerdijk Havenkant 8 - 4781 AA Moerdijk • MACHINEFABRIEK • MACHINEFABRIEK • meer MACHINEFABRIEK GORINCHEM SCHIPPERS MET NIEUWE ‘SLIMME’ LIGPLAATSEN CALANDKANAAL www.teusvlot.com AXCES EMISSION Havenkant 8 - 4781 AA Moerdijk www.teusvlot.com AXCES EMISSION TECHNOLOGY Havenkant 8 - 4781 AA Moerdijk Steeds ouders kiezen ervoor om met hun kinderen aan deBLIJ wal te gaan wonen. Foto: Lex Broere/Buitenfotografie

TECHN AXCES EMISSION TECHNOLOGY Tel: +31 168 416310 - info@promarin.nl info@ promarin.nl 0184-493888 Tel: +31 168 416310 info@promarin.nl www.promarin.nl ERVAAR DE KRACHT VAN VAKMANSCHAP WWW.STRAALBUIZEN.NL +31 (0)184 67 62 62 UITLAAT ERVAAR DE KRACHT VAN|NABEHANDELI VAKMANSCHAP ERVAAR KRACHT VANNABEHANDELINGSSYSTEMEN VAKMANSCHAP TEL: 0166 - DE 603285 www.axces.com www.teusvlot.com UITLAAT www.promarin.nl

HEM TECHNOLOGY ON Tel: +31 168 416310 - info@promarin.nl info@ promarin.nl 0184-493888 een spotje bij een vlogger plaatsen’, aldus het BVB. Tel: +31 168 416310 -|VAN info@promarin.nl www.promarin.nl ERVAAR DE KRACHT KRACHT VAKMANSCHAP WWW.STRAALBUIZEN.NL |NABEHANDELINGSSYSTEMEN +31 (0)18467 6762 62 62 62 STRAALBUIZEN.NL +31 (0)184 UITLAAT ERVAAR DE VAN VAKMANSCHAP AP com www.teusvlot.com HANDELINGSSYSTEMEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR www.promarin.nl Urea injectie

TE MOTIVEREN VOOR binnenkomt reclameTe hard varen het schutproces hadden zijn de vaarnetwerk, loopt het in Waalwijk juist mis. er devoldoende Inspectie Leefomgeving en Transport Krimpen aangeld den IJssel ingericht, en voor Eben Haezer DE T +31BINNENVAART (0)78 641 68 68 Hoewel de vraag gerechtvaardigd is Rotterdam op de betonconstructie te groot’’, Schippers op een oplossing enDordrecht de politie hebben met de isbinnenvaartAmsterdamse hebben inkrachten behoren. ,,Dat tegenwoorOpnieuw wachten nemen al ditlang schooljaar minder spotjes. ‘onaanvaardbare’ Ahoy Nieuweeffect.’ Maas haven LL®Filter Papendrecht EPOXY PRODUCTEN DPFCHOCKFAST Diesel3356 Particulate

Urea in

T RAN

EN N

DE S T

Urea injectie Urea injectie Gevreesd Schippers komen dat massaal meerjongerenoffensief sluizen in verweer in Nederland tegenvan destraks toename te krap vanzijn voor Er ditwordt jaarschippersinternaat een groot start. Bureau VoorGeluiddemper Geluiddemper Geluiddemper Hetgaat klassieke lijkt z’n langste tijd te hebben Nieuwe rechtstreekse Kwestie Waalwijk: Opvallend goed 86-meter-schepen. Waalwijk, dat zijnpijlen sluisop renoveerde voor 5 miljoen boetebedragen en het handhavingsbeleid bijhet overtredingen. lichting Binnenvaart (BVB) richt alle rekruteren van STRAALBUIZEN.NL | +31 (0)184 67 62 62 binnenvaartdienst r gehad. Ook dit schooljaar zijn er minder aanmeldingen. Internaten BLNcontainers overweegt voor jaar euro, zit nu met een meter ‘kleinere’ De minister INGSchippers Cwaterdoorgang. Het regent klachten bij4 de Algemeene Vereeniging M O jongeren voor de binnenvaart. De omvang van de campagne hangt O U containers juridische stappen in Rotterdam R op een nieuwe werkelijkheid herbezinnen zich noodgedwongen 7-10 november 2017 wordt erbij gehaald. (ASV) sinds die een petitie is gestart in een ultieme pogingbeschikom de af van de hoogte van het budget dat de sector zelf mede 27 28 september 2016 Ahoy Rotterdam zoals de opzet van gezinshuizen. VEELZIJDIG EN BETROUWBAAR AR VEELZIJDIG EN BETROUWBAAR VEELZIJDIG EN BETROUWBAAR ‘klopjacht op binnenvaartschippers te stoppen’ en politiek Den SPECIAL CIAL LEESMEER MEEROP OPPAGINA PAGINA LEES 55 baar Ellen stelt. AA55 Lengkeek Hierdoor neemt de schutcapaciteit af van MACHINE UITLIJNINGEN MACHINE UITLIJNINGEN MACHINE UITLIJNINGEN Haag op andere gedachten te brengen. Scheepvaartweg 9 86 naar 82 meter. het schutten twee Scheepvaartweg Wichard van VlietBijvan Stichtingmet Limena VIBRATIE ANALYSES Claudia Langendoen9 VIBRATIE ANALYSES VIBRATIE ANALYSES Volker aan. En ja, het zou erg mooi zijn als sets deuren, waarmee we voor de renovatie Terwijl de overheid pleit voor een fijnmazig waartoe de internaten De Driemaster in ON-SITE MACHINEREN 3356 LL Papendrecht ON-SITE MACHINEREN 3356 LL Papendrecht WWW.STRAALBUIZEN.NL | +31 (0)184 67 62 962 ON-SITE MACHINEREN N.NL | +31 (0)184 67 62 962 Scheepvaartweg Scheepvaartweg Scheepvaartweg 9 7-10 november 2017 Ellen Lengkeek Betere service ILT: ‘Boetes Einde aan DPF DieselGeluiddemper Particulate Filter SCR Katalysator

® CHOCKFAST PRODUCTEN 3356 LL EPOXY Papendrecht ® FUNDATIE ELEMENTEN MECLEV T +31 (0)78 641 68 88 E info@psipiping.com Schippers woedend dubbele boetes Regeneratie beboet www.psipiping.com met brander

SCR Katalysator Geluiddemper

Claudia Langendoen ® FUNDATIE T +31 (0)78 641ELEMENTEN 68 88 MECLEV E info@breko.com Snuffelstages op binnenvaartschepen voor voor de ‘te kleine’ sluis tussenop deinternaten Bergsche E info@psipiping.com schipperskinderen hun intrek Regeneratie www.psipiping.com met brander vmbo-leerlingen zodat ze meer alKleine op dan jonge leefMaas enwww.breko.com de haven in Waalwijk. Dewijziginsluis is De petitie is al door tweeverspreid door heel het land.

T +31 (0)78 641 68 68

LL®Filter Papendrecht EPOXY PRODUCTEN DPFCHOCKFAST Diesel3356 Particulate

DPF DieseG SCR Katalysator

® FUNDATIE T +31 (0)78 641ELEMENTEN 68 88 MECLEV EE info@breko.com info@psipiping.com Regeneratie www.psipiping.com met brander www.breko.com

of dat per se reclamespotjes op tv zou moeten aldus burgemeester Er nog sector kennelijk een Kleijngeld. goudmijn aangeboord dig geen vanzelfsprekendheid meer. Steeds zijn. moet wel opzijn deom juiste een kleine miljoen euro nodig de voorDe de boodschap Nederlandse schatkist.’’ Sommige meer vrouwen en complete gezinnen kiezen geuit Dete jeugd kijkt tijd kennismaken binnenvaart; een sluis weer ‘op lengte’ krijgen. Dat wil na niet met meer geschikt voormaar binboetes zijnworden. inderdaad tien keer hoger geduizend binnenvaartondernemers en plek ervoor om met de kinderen aan deimmers walhet te genrenovatie in de aantallen zijnde nog mogelijk, LEES MEER OP PAGINA 57 AA11 57 AXCES EMISSION TECHNOLOGY LEES PAGINA LEESMEER MEEROP OP PAGINA11 steeds minder tv, beseft Wilco Volker. En des virtual reality-bril waarbij hetZe leven op college niet. Ook alInspectie bestaat deLeefomgeving mogelijkheid nenvaartschepen langer dan 82 meter. Dat LEES MEER OP PAGINA 17 A 17 worden, beaamt sympathisanten ondertekend. worden gaan wonen.’’ eind vorige maand bleef de teller steken +31 (0) 180 48 43 43 www.emhabv.nl v.nl +31 (0) 180 48 43 43 www.emhabv.nl +31 (0) 180 48 43 43 www.emhabv.nl te meer naar YouTube en soortgelijke kanaeen binnenvaartschip levensecht wordt dat bedrijven een claim bij Waalwijk indiekomt door de Machinerichtlijn, die van en Transport. straks aangeboden aan de Tweede Kamer. kinderen. Zo blijkt uit de berekeningen UITLAAT NABEHANDELINGSSYSTEMEN 88 JANUARI Maandelijks vakblad voor scheepvaartbranche en -makelaardij | Oplage 17.500 exemplaren | jaargang 6, editie 92 JULI 2017 2017 694 90 MEI 2016 84 UITGAVE SEPTEMBER 2016 ,,Misschien moeten we wel een spotje bij nagebootst; aantrekkelijke spreekbeurtpaknen. kracht isdeals een machine (wat sluismet is) len. Veel binnenvaartondernemers zitten Censis, Centrale Stichting vaneen Internaten Urea injectie TOEKOMST bekende vlogger plaatsen”, verduidelijkt ketten voor scholieren in zo plaats vanhoudt algemene De burgemeester waarschuwt voor een wordt gerenoveerd. Het college vast een ,,Doordat boetes voor schippers-eigenaars de handen in hetenhaar, blijkt uit talrijke voor SchippersKermisjeugd. De daling Nieuwe rubriek! Geluiddemper Rijnhaven Wageningen n Drukker dan Oplossing hij. is vanproblematiek. alles mogelijk. folders nu toegestuurd als landelijke Kleijngeld: ,,Vande die schutlengte van 82 meter zijn en Er werkgevers-reders gelijk zijn getroknoodkreten dienogdeworden Algemeene is weliswaar minder groot dan het Schippers jaarindaarDe veranderende tijdsgeest noopt instelKOEDOOD D aan Met recht: bestaat ooit op Maritime Botlekbrug D300 I E SConflict Ejaar L S E R V I C E B .V. isomdat om debeiden binnenvaartsector onder de kinderen ofbinnenkrijgt. tieners informatiemateriaal V. af eind jaren 60 zijn er meer sluizen zoals Havenverordening, die in In september wordt Doel ken, zelf kunnen beslissen Vereniging voor, maar zet wel om door. 2015 woonden lingen tot continue zelfreflectie. Want heeft aandacht te brengen van zoveel mogelijk jonover liggeld ... vragen, en een reclamespot op tv. Plannen in Waalwijk opgeleverd. Ook deze moebesproken. Koninklijke BLN-Schuttevaer is hoe zij schepen bemannen’’, verduidelijkt ,,Het is kennelijk bijzonder lucratief geIndustry nog 719 kinderen op een schippersinternaat. het internaat in klassieke vorm met woonnabij CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS VONKENVANGERS CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS VONKENVANGERS CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS VONKENVANGERS RS IN DEZE EDITIE: SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (SCR) 1 (SCR) diein binnenkort voor een beroepskeuze genoeg. Maar alles valt of staat vooral met ten straks worden gerenoveerd waarbij woest, overweegt stappen en833 haalt SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (SCR) een woordvoerster. ,,Een voorbeeld van de worden om voor de kleinste overtredingen In 2014 waren datjuridische er nog 794. In 2013 en geren groepen grotere gebouwen nog toekomst? SELECTIVEFrankepad CATALYTIC REDUCTION www.scheepswerfboer.nl www.scheepswerfboer.nl www.scheepswerfboer.nl nl DIESEL PARTICULATE FILTERS DIESEL PARTICULATE FILTERS dat beschikbaar UITNEEMBARE DIESEL PARTICULATE FILTERS 3341 LV Hendrik Ido Ambacht staan. Wat dat betreft, is er nog een wereld hoogte van het budget de nieuwe Machinerichtlijn geldt.’’ BLNde minister erbij. Waalwijk zou namelijk wel grootste stijging zie je bij het niet naleven boetes tot vele tienduizenden euro’s op te in 2012 860 kinderen. Ter vergelijk: in 2000 ,,Dat betwijfel ik’’, reageert Van Vliet. ,,Met LEES MEER OP PAGINA 7 9 BIJLAGE LEESMEER MEER OPPAGINA PAGINA175 OP Tel. +31 (0) 184-412303 Tel.LEES +31 (0) 184-412303 Tel. +31 (0) kunnen 184-412303 3AA17759 eens winnen, merkt BVB, dat dat er het op komt. ,,Daarvoor zijn wezijn nuvoor metmeer partijen Schuttevaer overweegt juridische stappen de opmaat van de kinderen bemanningsvoorschriften. Voor leggen’’, verwoordt ASV-voorzitter Sunniva zaten er nog 1475 schipperskinderen opvan in- te minder moeten wevindt de bedrijfsvoeTel : 078-6813127 het gebied van in gesprek’’, schetst directeur Wilco Volker De en vraagt bij dearbeidsmarktcommunicatie minister om aandacht. ,,We dergelijke sluizen in Nederland. varen metCourant één matroos te Stroming weinig moeten Fluitsma. ,,Dat gebeurt ooker bij ternaten. In 1980 waren dat zelfsschippers 3411. ring telkens anders organiseren en wellicht Volg ons @StromingCourant Stroming De Courant www.destromingmedia.nl Volg ons op: op: @StromingCourant De Stroming Courant De Stroming Courant www.destromingmedia.nlFax : 078-6812025 Schroefreparatie Schroefreparatie nu nog kansen onbenut blijven. ,,Terwijl het van Bureau Voorlichting Binnenvaart het nemen dit hoog op. Ook al vanwege een ,,De aannemer, die de werkzaamheden heeft schippers-eigenaren evenveel betalen als uit de particuliere binnenvaart die, zoals De gestage terugloop is grotendeels te veruiteindelijk gaan inkrimpen tot gezinshui• STUURMACHINES • STUURMACHINES • ROEREN • STUURMACHINES • ROEREN N Schroefreparatie• ROEREN Schroefreparatie Scheepsschroeven Scheepsschroeven steeds moeilijker wordt om aan goed gekwatijdspad. ,,We praten met de brancheorganiprecedentwerking voor de renovatieronde uitgevoerd, heeft de veiligheidscriteria uit Email : info@koedood.nl werkgevers-reders: 3000 euro. Eerder bewe allemaal weten, al jarenlang beneden zen Vibia wil nog SPECIAL: klaren uitScheepsschroeven de keuzevrijheid die vrouwen zoals die er al zijn in het land, waarbij BBB-borrel wordt Meer gevaarlijke • NIEUWBOUW • LEIDINGWERK Scheepsschroeven • NIEUWBOUW • één LEIDINGWERK • NIEUWBOUW • LEIDINGWERK RK Schroefassen Schroefassen Diesel Particulate Filter SCR Katalysator Geluiddemper personeel te komen.’’ saties. En onder andere met scholen. ZieDPF het die nodig is voorkinderen de kunstwerken in de kleide Machinerichtlijn getoetst. Uit ,,Trouwde deze bewww.koedood.nl taalden schippers 300 euro.’’ hun lading vervoeren. Sinds de lificeerd met kinderen anno 2016 hebben. kleine groepjes in woningen met Schroefassen Schroefassen jaar knallen Opleidingsschip MATE: • ALUMINIUM CONSTRUCTIES :ES BBBB-borrel op • ALUMINIUM CONSTRUCTIES • kostprijs ALUMINIUM CONSTRUCTIES stoffen over deze editie: in Nederland.’’ als crowdfunding sector. Iedereen Authorised dealer: nere vaarwegen schouwing is geconcludeerd datschipper debedragen krachten dealer: verhoging van debinnen boetes de jeAuthorised dertig jaar geleden metdezijn een dan Inalleen groepsleiding wonen.’’ Promarin Service Promarin Service • HYDRAULIEK • REPARATIE • HYDRAULIEK • REPARATIE • HYDRAULIEK • REPARATIE EHAL die 0184-493888 Maritime Industry 0184-493888 Regeneratie binnenwater EVENEMENTENHAL is enthousiast.’’ tijdens het schutproces op de deuren en Evenementenhal Gorinchem 29AA - 31 mei 2018 soms tot wel vertienvoudigd’’, benadrukt Uitneembare bijlage wist je als vrouw één ding zeker: eventuele Promarin Service Promarin Service met brander Havenkant 8 4781 Moerdijk Havenkant 8 4781 AA Moerdijk • MACHINEFABRIEK • MACHINEFABRIEK • MACHINEFABRIEK GORINCHEM TECHNOLOGY HEM TECHNOLOGY www.teusvlot.com www.teusvlot.com Komend jaar moeten zoveel mogelijk plande sluiskolk ontstaan, verdeeld moet worzij. ,,Bijzondere Opsporings Ambtenaren AXCES EMISSION AXCES EMISSION Havenkant 8 4781 AA Moerdijk kinderen zouden uiteindelijk naar een interON AXCES EMISSION TECHNOLOGY 0184-493888 Havenkant 8 4781 AA Moerdijk 0184-493888 LEES MEER OP PAGINA 11 VERVOLG 5 Steeds meer ouders kiezen ervoor om met hun kinderen aan de wal te gaan wonen. Foto: Lex Broere/Buitenfotografie Tel: +31 168 416310 info@promarin.nl info@ promarin.nl Tel: +31 168 416310 -•info@promarin.nl info@ promarin.nl LEES MEER OPis PAGINA 7 langs www.tb-plus.nl 078-684 1400 TECHN www.tb-plus.nl 078-684 1400 vanGelukkig voor de branche de praktijkopleiding voor matroos in trek. opleidingsschip van dePAGINA STC Group links) maakt op •de Maas genoeg bedrijven kleiner hebben binnenvaartschepen nu enHet in de toekomst hard nodig. nen concreet uitgevoerd, geeft LEES MEER OP 21 (hierTEL: den over vier setsworden deuren in plaats twee. 21 (boa’s) bij Rijkswaterstaat en instanties als een spotje bij een vlogger plaatsen’, aldus het vaarwater BVB. Tel: +31 168 416310 info@promarin.nl naat gaan’’, verwoordt algemeen directeur Tel: +31 168 416310 info@promarin.nl LEES MEER OP PAGINA 25 InTEL: de binnenvaart is-VAN veel werk te vinden. ErOok zijn honderden vacatures. LEES VANAF PAGINA 17 25 17 23 23 ERVAAR DE KRACHT VAN VAKMANSCHAP www.promarin.nl ERVAAR DE KRACHT VAN VAKMANSCHAP ERVAAR DE KRACHT VAKMANSCHAP www.promarin.nl 0166 603285 www.axces.com www.teusvlot.com AP 0166 603285 www.axces.com www.teusvlot.com UITLAAT NABEHANDELINGSSYSTEMEN UITLAAT NABEHANDELI HANDELINGSSYSTEMEN UITLAAT NABEHANDELINGSSYSTEMEN TEL: 0166 - 603285 www.axces.com com vaaruren. Foto E.Lengkeek Maashaven Rotterdam, locatie‘explodeerde’ voor veel kleinere binnenscheepvaart. Foto: E.Lengkeek Door uitbreiding van de vaste Maasvlakte de containeroverslag vorig jaar. Foto: Havenbedrijf Roterdam/Eric Bakker www.promarin.nl www.promarin.nl

MEI

r

AR CIAL AA55

EN N

400

AA11 57 A 17 9 v.nl

n

D

V.

ERS

A 75 9 A17 15

E:

DE 21 25 17 39 23 com IAL

or

AR e 5 CIAL AA 5

n

EN N

AA11 57 400 A 17 bv.nl

n

D

WAALWIJK BLIJFT BIJ SCHUTLENGTE VAN 82 METER9 - 10 - 11 MEI

Urea injectie

Urea injectie

Schippers blijven strijden tegen de hoge boetes die ze soms krijgen Geluiddemper Nieuwe Zandvaart de dupe Kwestierechtstreekse Waalwijk: Opvallend goed LNG-tankers opgelegd. Gesprekken met de Tweede Kamer staan deze van maand binnenvaartdienst sluis voor BLNkapotte overweegt jaar containers nog slimmer die het kabinet heeft gesteld. Voor eenVereeniging inhaalslag in euro, zitnieuwe nu met een 4zich meter ‘kleinere’ waterdoorgang. De minister Het regent klachten bij de Algemeene Schippers jongeren voor de binnenvaart. De omvang van de campagne hangt behoud van de kleinere binnenvaartschepen tot 1500 ton. containers ECT en een trotse directeur Allard Castelein van de Waalwijk juridische stappen SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS vacatures voor met nameweer matrozen blijft in straks Rotterdam 2016 gemaakt opop stapel. herbezinnen zichVONKENVANGERS noodgedwongen een nieuwe werkelijkheid van personeelstekort in de binnenvaart voor nu en infrastructuur trekt het kabinet 2 miljard euro uit.groeien. wordt erbij gehaald. CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS (ASV) sinds die een petitie isRotterdamse gestart in een ultieme poging om de af van de hoogte van het budget dat de sector zelf mede beschik27 28 september 2016 EN BETROUWBAAR SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (SCR) haven. ‘De goederenoverslag groeide www.scheepswerfboer.nl Er is nu al een gebrek aan deze binnenvaartschepen, zeggen OFFICIEEL VEELZIJDIG EN BETROUWBAAR BETROUWBAAR zoals opzet van gezinshuizen. Er zijnde honderden banenflink te vergeven. Bureau Voorlichting VEELZIJDIG aan te pakken. Behalve brancheorganisaties ennaar VEELZIJDIG DIESEL EN PARTICULATE FILTERS Uw verfleverancier CUMMINS DEALER Onderhoud, revisie, service en reparatie REINTJES Service ‘klopjacht op binnenvaartschippers te stoppen’ en politiek Den SPECIAL vaartijdenwet of onvoldoende naleven van LEES MEEROP OPPAGINA PAGINA LEES MEER 55 baar stelt. OFFICIEEL Tel. +31Lengkeek (0) 184-412303 het hoogste niveau Ellen van deaf meest voorkomende diesel bedrijven die aan kleiner vaarwater liggen. REINTJES Ellengerichte Lengkeek Hierdoor neemt de ooit.’ schutcapaciteit van MACHINE UITLIJNINGEN Snel, Betrouwbaar en Competent binnenvaartondernemers denken ook gemeenten, het in de binnenvaart Binnenvaart gaat nog meer campagne voeren MACHINE UITLIJNINGEN CUMMINS DEALER bemanningsvoorschriften. Sommige boetes SERVICE MOTOREN MACHINE UITLIJNINGEN motoren. Gespecialiseerd in Haag op andere gedachten te brengen.

‘DEZE REGELGEVING BVB HOOPT OP GENOEG IS BESPOTTELIJK’ GELD OM JONGEREN

Geluiddemper Nieuwe privacywet Begin aanleg

Geluiddemper

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

Wichard van Vliet van Stichting Limena VIBRATIE ANALYSES Claudia Langendoen zijn inderdaad, zoals ASV stelt, tien keer hoger SIGMA TE MOTIVEREN VOOR VIBRATIE ANALYSES Rijk, uitkeringsinstantie UWV en het onderwijs mee. LEVERING MOTOREN onder jongeren. voor uw schip! Volker aan. En ja, het zou erg mooi zijn als sluis of brug wordt bediend.” sets deuren, waarmee we voor de renovatie Terwijl de overheid pleit voor een fijnmazig ON-SITE MACHINEREN • STUURMACHINES • ROEREN 3356 LL Papendrecht waartoe de internaten De Driemaster in ON-SITE MACHINEREN geworden. ‘Doordat boetes voor schippersWoordvoerster Sunniva Fluitsma van de Algede containersector is van groot belang omdat Service Motoren • Hermotoriseringen SIGNAAL Handelsen productiebedrijven ON-SITE MACHINEREN 9 Service Motoren • Hermotoriseringen Scheepvaartweg 9 Scheepvaartweg De beste9keuze Scheepvaartweg Ellen Lengkeek VIBRATIE ANALYSES

dat schepen uren Bij moeten wachten tottwee deen Detroit Diesel. 86 naar 82 meter. het schutten met Cummins HERMOTORISERINGEN

DE BINNENVAART

KABINET: INHAALSLAG VREES VOOR MEER VOOR BINNENVAART ‘KRAPPE’ SLUIZEN Maritime Industry Schippersinternaat SCHIPPERS MASSAAL IN VERWEER TEGEN HOGERE BOETES Een Green Dealeen om de sector versneld tegroeiende vergroenen enkrap een beter Gevreesd dat meer sluizen in Nederland te zijn voorcontainers, Schippers komen massaal inom verweer tegen destraks toename vanvlot Het is steeds moeilijker insterk de binnenvaartsector Ondernemersvereniging evofenedex heeft de Tweede Kamer Er gaat ditwordt jaar groot jongerenoffensief van start. Bureau VoorEen overslag van fikse Aan alle kanten worden maatregelen getroffen en wordt Het klassieke schippersinternaat lijkt z’n langste tijd te hebben vervangen voor gezinshuizen bediening van sluizen en bruggen. Het zijn twee opvallende doelen 86-meter-schepen. Waalwijk, dat zijn sluis renoveerde voor 5 miljoen boetebedragen en het handhavingsbeleid bij overtredingen. lichting Binnenvaart (BVB) richt alle pijlenHet op rekruteren van een belangrijke opdracht gegeven mee te werken aan het vakbekwaam personeel te vinden. aantal openstaande banengroei bijhet Rotterdams grootste containeroverslag naar oplossingen gezocht om hetom halsstarrige probleem gehad. Ook dit schooljaar zijn er minder aanmeldingen. Internaten Urea injectie

Urea in

Onze nieuwe columnist Bouw tweede Wat betekent 50 overnachtingsRaymon Berkhout kolk sluis dit voor deSpijk plekken bij stelt zich voor Eefde gestart binnenvaart?

PAGINA 7 VEELZIJDIG EN EN BETROUWBAAR BETROUWBAAR VEELZIJDIG PAGINA PAGINA53 5

MACHINE UITLIJNINGEN UITLIJNINGEN MACHINE Scheepvaartweg 9 VIBRATIE ANALYSES CCV zoekt VIBRATIE ANALYSES ON-SITE MACHINEREN 3356 LL Papendrecht examinatoren ON-SITE MACHINEREN Scheepvaartweg 9 ® EPOXY PRODUCTEN CHOCKFAST DPFCHOCKFAST Diesel Particulate Handige hulp bij68 Tbinnenvaart +31 (0)78 641PRODUCTEN 68 3356 LL®Filter Papendrecht EPOXY ® FUNDATIE ELEMENTEN MECLEV ® FUNDATIE +31 (0)78 641ELEMENTEN 68 88 MECLEV risico-inventarisatie ET info@breko.com E info@psipiping.com PAGINA 9 Regeneratie enwww.breko.com -evaluatie www.psipiping.com met brander

LEVERING ONDERDELEN Proceswijziging Ruimere Ellen Lengkeek Ellen Lengkeek Betere service ®moeten Containergroei ILT: ‘Boetes Einde aan Onrust over er binnenkomt voor reclameBLN-Schuttevaer noemt hetKatalysator hoopgevend Deze miljarden worden over Te hard varen het schutproces hadden zijn de vaarnetwerk, loopt hetPRODUCTEN in juist mis. CHOCKFAST EPOXY PRODUCTEN devoldoende Inspectie Leefomgeving en Transport SCR Katalysator • NIEUWBOUW • LEIDINGWERK DPF Diese ®Filter eigenaars en werkgevers-reders gelijk zijn meene Schippers Vereeniging (ASV) ingericht, laat het Krimpen aangeld den IJssel en Eben Haezer DPF Diesel Particulate SCR Katalysator Geluiddemper DPF Diesel Particulate Filter SCR Geluiddemper CHOCKFAST PRODUCTEN die essentiële rol speelt in het creëren van aaneen kleiner vaarwater of bedrijven die geen 3356 LL® EPOXY Papendrecht T 3356 +31 (0)78 641 68Waalwijk 68 verdeeld LL Papendrecht CHOCKFAST EPOXY Levering motoren • Levering onderdelen Levering motoren • Levering onderdelen Claudia Langendoen ® FUNDATIE in ADN Explosiespotjes. Hoewel de vraag gerechtvaardigd is ® dat het nieuwe kabinet expliciet de binweg-, wateren openbaar vervoer. Branchekrachten op de betonconstructie te groot’’, Schippers wachten al lang op een oplossing MECLEV ELEMENTEN doorgang en de politie hebben met de binnenvaartder Starre. ,,Tot nu toe zijn we daar nog niet getrokken, omdat beide zelf kunnen beslissen in Den Haag desnoods op ruzie uitkomen, als Amsterdamse haven nekt binnenvaart T +31 (0)78 641ELEMENTEN 68 88 hebben effect.’ ® in Dordrecht behoren. ,,Dat is tegenwoorOpnieuw nemen dit schooljaar minder toegevoegde waarde zoals werkgelegenheid MECLEV FUNDATIE • ALUMINIUM CONSTRUCTIES T +31 (0)78 641 68 88 ‘onaanvaardbare’ grote hoeveelheden grondstoffen kunnen BP-voorwaarden Nieuwe Maas MECLEV FUNDATIE ELEMENTEN E info@breko.com Ellen Lengkeek Authorised dealer: Fuutweg 2 zij -4791 PB KLUNDERT andere initiatief komt van de meldde grond. of dat per se reclamespotjes op tv moeten EZwijninfo@psipiping.com Snuffelstages op BLN-Schuttevaer binnenvaartschepen voor nenvaart noemt als schoon en duurzaam organisaties als en hetLengkeek aldus burgemeester Kleijngeld. Er zou nog voor de kleine’ tussenop deinternaten Bergsche E‘te info@psipiping.com hoe schepen bemannen’, Inspectie er maar geluisterd wordt naar devan klachten van sector kennelijk een goudmijn aangeboord voldoende inpleidooi geslaagd. Om allerlei redenen: in de haven en het achterland. Daarnaast ben Superlatieven te over bij de presentatie de dig geen vanzelfsprekendheid meer. Steeds schipperskinderen hun intrek opslaan, merken aanIn binnenEvofenedex heeft het devan Algeveiligheid • HYDRAULIEK • sluis REPARATIE Ellen Regeneratie overnachtingsRegeneratie Havennr. 460A - Moerdijknu al een gebrek 0184-493888 Schippers woedend dubbele boetes voor tankvaart beboet 078 - 616 55 99 www.breko.com www.psipiping.com drecht, krijgt het Binnenvaart Centre ofal. met brander www.psipiping.com met brander zijn. De boodschap moet wel op de juiste vmbo-leerlingen zodat ze al op jonge leefvervoersmiddel. ‘We zijn bij dat de nieuwe CBRB (beide spannen zich in voor meer van Leefomgeving en Transport (ILT) eerder zeker 2000 schippers. De schippers zijn nog aleen kleine miljoen euro nodig zijn om de Maas en de haven in Waalwijk. De sluis is ik tevreden over het hoge niveau van investejaarcijfers van het Havenbedrijf Rotterdam dat voor de Nederlandse schatkist.’’ Sommige De petitie is al door meer dan tweede crisis, krapte op de arbeidsmarkt, innovaartschepen tot 1500 ton, zegt evofenedex. meene Schippers Vereeniging (ASV) voor het meer vrouwen en complete gezinnen kiezen verspreid door heel het land. Kleine wijzigin +31 (0)78-612 29 52 • MACHINEFABRIEK Service boegschroeven Service haven Haaften www.psmarine.nl info@degrootmarine.com www.teusvlot.com info@dgstechniek.nl Excellence vanaf deze eigen loca +31 (0)6-25 02 7173 Voor het varen met éénmaand matroos te weinig, moetijd kwaad over de soms torenhoge die plek geuit worden. De jeugd kijkt immers tijd kennismaken met binnenvaart; een regering de knelpunten in de bereikbaarduurzaam vervoer over water) enKamer, redersversluis weer ‘op lengte’ teboetes krijgen. Dat wil het na renovatie niet in meer geschikt voor binover 2017 eenbinnenvaartschepen containergroei noteerde van ringen omdat we hierdoor onzeeen bestaande en Dat is een belangrijk signaal. De vereniging behoud van tot 1500 boetes zijn inderdaad tien keer hoger geduizend binnenvaartondernemers en vatie en daarmee behoefte aan specifiek De dede Tweede met ervoor om met de kinderen aan de wal te gen‘nieuwkomers’ in de0184-493888 aantallen zijn nog mogelijk, maar Levering boegschroefsystemen Levering psmarine@psmarine.nl www.tb-plus.nl • 078-684 1400 www.degrootmarine.com www.dgstechniek.nl LEES MEER OP PAGINA 5 tie op het Innovation Park. De gemeente heeft Wat er precies moet gaan gebeuren, is nog niet AXCES TECHNOLOGY ten schippers-eigenaren evenveel betalen als worden opgelegd voor de in hun ogen relatief PAGINA LEES MEER LEES MEEROP OPPAGINA PAGINA11 7 Levering ruim 12onderdelen procent. De overslag op Maasvlakte 2 wilnieuwe klanten nog beter kunnen faciliteren.” REINTJES Benelux BVBA | EMISSION www.reintjes-gears.com ERVAAR DE VAN VAKMANSCHAP steeds minder tv, beseft Wilco Volker. En des virtual reality-bril waarbij hetZe leven op heid en de drukte op de gaan eniging KVNR positief de plannen PAGINA97 7 college niet. Ook al bestaat deweg mogelijkheid nenvaartschepen langer dan 82 meter. Dat Levering LEES MEER OP PAGINA 17 staat met 15.000 ondernemers voor een ton ondersteund. De ASV bood onlangs in de 9 www.teusvlot.com worden, beaamt Inspectie Leefomgeving sympathisanten ondertekend. worden geschoold personeel, versnippering van binnenvaart in43 de portefeuille, zijn zich er +31Veilige (0) 180 180 48 48 43 43 43 43 www.emhabv.nl gaan wonen.’’ eind vorige maand bleef deover teller steken PAGINA +31 (0) 180KRACHT 48 43zijn 43 www.emhabv.nl +31 (0) 180 48 43 43 www.emhabv.nl TEL: +31 0166 - 603285 www.axces.com www.simase.nl Tel. 078 - 693 10 10 +31 (0) www.emhabv.nl (0) 180 48 43 www.emhabv.nl voormalige kantine van euro. Schokbeton gerevastgesteld maar wel dát er iets moet gebeuLeveringen en plaatsen van ballastpompen Leveringen werkgevers-reders: Eerder betaalkleine overtredingen. Aan de vaste commisnam sterk toe en ook bijna alle overige termienorm netwerk van handelsen Tweede Kamer een petitie aan die verzoekt om te meer naar YouTube en soortgelijke kanaeen binnenvaartschip levensecht wordt oppakken en daarbij een belangrijke rol groot landelijk3.000 van het kabinet maar ook realistisch. Want dat bedrijven een claim bij Waalwijk indiekomt door Machinerichtlijn, en Transport. straks aangeboden aan Tweede Kamer. initiatieven vanuit de sector zelf en tede geneinmiddels ookdeZo van bewust evenals dedie nieuwe 694UITLAAT kinderen. blijkt uitde berekeningen van NABEHANDELINGSSYSTEMEN reddingsvesten noveerd gesteld.  ren. Daarom wordt op de maritieme vakbeurs den schippers 300 euro. Fluitsma: ,,De hoogtes sie voor Infrastructuur enhaven Waterstaat bood de nals vertoonden stijgingen. Met de uitbreiding productiebedrijven. demet kleinere binnenvaartschepen deels vrij te spotje len. ,,Misschien moeten we wel een bij nagebootst; aantrekkelijke spreekbeurtpakvoor vervoer over water ziet’, schrijft zeWe in en ter beschikking wat gaat nu precies Ondernenen. kracht isdeer als een machine (wat een sluis is) Veel binnenvaartondernemers zitten Tweede Merwede in DORDRECHT. rieke communicatie richting doelgroep. projectmanager van hetgebeuren? Bureau Tweede Merwede haven Censis, Centrale Stichting vanVoorlichting Internaten Uitstoot Urea injectie een in het geding Grevelingenweg 23, 3313 LB DORDRECHT. Grevelingenweg 23, Onderwijsinstellingen STC Group en het ROC in Gorinchem strategische agenda of mavaneen de boetes zijn niet in verhouding met de ASV vorige maand een petitie en een honderd TOEKOMST van 2000 hectare Maasvlakte, vijf jaar geleden stellen van eisen die devoor Centrale Comeen bekende vlogger plaatsen”, verduidelijkt ketten voor scholieren in zo plaats van algemene een verklaring. mersvereniging evofenedex (dat onder meer De burgemeester waarschuwt voor wordt gerenoveerd. Het college houdt vast KAMERVRAGEN: Tel 078-6165599, ,,Doordat boetes schippers-eigenaars de handen in Het het blijkt uit talrijke moeten devanuit handen ineen slaan en gezamenBinnenvaart. isKermisjeugd. voor de nieuwe BVBTel 078-6165599, Opening voor Schippersenhaar, De daling Interview: directeur Nieuwe rubriek! Geluiddemper Rijnhaven Wageningen E-mail: info@dgstechniek.nl. Drukker dan Da Vinci College hebben pas het Maritiem nifest voor de lange termijn ondertekend door E-mail: info@dgstechniek.nl. Ontdekken en Nieuwe Oplossing overtredingen. We voelen ons als schippers pagina’s tellend zwartboek aan. ,,Hopelijk wordt in gebruik genomen, werd groei voor de binCastelein vervolgt: ,,Ook over de snelheid missie (CCR) worden opgelegd. Alcampagne KOEDOOD hij. is van mogelijk. folders nu nogdeworden toegestuurd als Rijnvaart Het nieuwe kabinet (VVD, CDA, D66, Lees vervoer over water promoot bij landelijke problematiek. Kleijngeld: ,,Vanaan de die schutlengte 82 meter in zijn 2 KOEDOOD Website: www.dgstechniek.nl en Er werkgevers-reders gelijk zijn getroknoodkreten die Algemeene Schippers Website: www.dgstechniek.nl lijk een op dealles doelgroep gerichte frontvrouw, Mariska van der Starre, een van is weliswaar minder groot dan het verladers) jaar daarDe veranderende tijdsgeest noopt instelKOEDOOD PAGINA 25 verder op pagina 7 ‘Waarom nog geen lijst maritiem 5000 m TechPlatform gelanceerd waar bedrijfsleeen groot aantal partijen. ,,Partijen vanuit de BLN-Schuttevaer opgejaagd deplannen ILT. Het gaathet soms omMaritime vele de petitie binnenkort besproken,” zegt FluitMet recht: nenvaartsector beloofd. waarmee onze uitvoeren wat D I E S E L S E R V I C E B .V. bestaat 300 jaar langer waarschuwt ASV dat het kleine I E Sde E L komende Som E Rals Vinformatiemateriaal I Cgoede E periode. B2015 .V.eerste ooit op ontmoeten columnist! Botlekbrug DbeI E SConflict Eop L S E R V I C E B .V. Doel isomdat om debeiden binnenvaartsector onder de wijdoor kinderen ofDbinnenkrijgt. tieners ChristenUnie) wil met eenschip Green Deal ziet een Green Deal stap af eind jaren 60 zijn er meer sluizen zoals Havenverordening, die in september wordt ken, zelf kunnen beslissen Vereniging voeren.’’ de speerpunten voor, maar zet wel door. In woonden lingen tot continue zelfreflectie. Want heeft ven en studenten elkaar vinden. opleidingen, individuele ondernemers en branvan verboden tienduizenden euro’sen endigitalisering boetesover die tien keer ... sma, ,,wantaandacht daar was devoor laatste vergadering simulatorcentrum De cijfers goed nieuws de binnenvaart, treft energietransitie kunnen hetmet moeilijk heeft. Ook evofenedex stelt datmogelijk er Co Abercrombie teinbrengen van zoveel jonvragen, en een reclamespot oplucratief tv. sector Plannen vooral uitstoot van vervuilende stoffen temaar had graag gezien dat het kabinet in Waalwijk opgeleverd. Ook deze moebesproken. Koninklijke BLN-Schuttevaer hoe zij schepen bemannen’’, verduidelijkt ,,Het is kinderen kennelijk geAan boord van nieuwe binnenvaartscheAan aandacht voor de maritieme is zijn Industry STL-beurs Kalkar nogCUSTOM 719 op bijzonder een schippersinternaat. het internaat in klassieke vorm met woonKruisinga nabij CUSTOMliggeld MADE UITLAATDEMPERS VONKENVANGERS CUSTOMHenri MADE UITLAATDEMPERS VONKENVANGERS MADE UITLAATDEMPERS VONKENVANGERS cheorganisaties, sociale partners, overheden, hoger zijn geworden. Wij zijn geen vrachtwageen tijd meer voor. Zeker wel gaan we binnenals debehoefte congestie in de Rotterdamse haven niet we content zijn. Het Havenbedrijf steunt de juist is om de bedrijven langs kleiner Frankepad 1 (SCR) Frankepad 1 scheepsbrandstof?’ SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (SCR) SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION Frankepad 1 geren die binnenkort voor een beroepskeuze genoeg. Maar alles valt of staat vooral met rugdringen en het milieu verbeteren. Dat een innovatiefonds voor de binnenvaart was ten straks worden gerenoveerd waarbij woest, overweegt juridische stappen en haalt SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (SCR) een woordvoerster. ,,Een voorbeeld van de worden om voor de kleinste overtredingen pen wordt al meer aandacht gegeven aan onder jongeren BVBIn geen www.scheepswerfboer.nl In 2014 waren datvolgens er nog 794. 2013gebrek. 833 en groepen in grotere gebouwen nog toekomst? www.scheepswerfboer.nl waaronder gemeenten, rijk het UWV, zulgens dievan overal even makkelijk kunnen stoppen kort praten met deland PVV en SP.en De VVD mogelijk weer sterkstaan. deons kop opsteekt ten gunste van ambitie hetop regeerakkoord om in de CO2DIESEL PARTICULATE FILTERS PARTICULATE vaarwater in te kunnen blijven bereiDIESEL PARTICULATE FILTERS 3341 DIESEL LV Hendrik IdoFILTERS Ambacht 3341 LV Hendrik Idodiverse Ambacht Tankvaart tv 3341 LV Hendrik Ido Ambacht Wat dat betreft, isbijer nog een wereld hoogte van het datopleidingen beschikbaar is ook hard nodig omdat Nederland op het gekomen. de nieuwe Machinerichtlijn geldt.’’ BLNde minister erbij. Waalwijk zou namelijk grootste stijging zie je het niet naleven boetes tot vele tienduizenden euro’s opwel te een prettige leefomgeving voor personeel. ,,De instroom in debudget is een in 2012 860 kinderen. Ter vergelijk: inhet 2000 ,,Dat betwijfel ik’’, reageert Van Vliet. len dan ‘go’ geven aan agenda en met LEES MEER OP PAGINA 75 PAGINA 9 en,,Met parkeren. Er zijn plekken, of procent we lopen ook.” PAGINA 139 wegvervoer. De winst diedehet Havenbedrijf uitstoot in 2030 te weinig reduceren tot LEES 49 Tel. +31 (0) 184-412303 9 ken. Met de steeds groter wordende schepen is Tel. +31 (0) 184-412303 LEES MEER OP PAGINA MEER VANAF PAGINA 15 LEES MEER OP PAGINA 17 PAGINA te winnen, merkt BVB, dat vindt dat er komt. ,,Daarvoor zijn we nu met partijen gebied van duurzaamheid achterloopt op Evofenedex: ,,De benodigde investeringen Schuttevaer overweegt juridische stappen eens opmaat kunnen zijn voor meer van van de bemanningsvoorschriften. Voor het leggen’’, verwoordt ASV-voorzitter Sunniva Waar het vooral om gaat is pure mensenvoldoende. Belangrijk is om ze ook enthouzatende er nog 1475 schipperskinderen op inminder kinderen moeten we de bedrijfsvoeTel : 078-6813127 Tel : 078-68131279 elkaar deonder slag gaan met Om jongeren warm laten Scheepvaartweg Tel : 078-6813127 vertraging op en door opstopping in de infrastrucmaakt wordt meer geïnvesteerd om de van het niveau in zij-instromers 1990. Om dit waar tete maken daar deaan infrastructuur niet opconcrete berekend.acties’’, het gebied van arbeidsmarktcommunicatie in gesprek’’, directeur Wilco Volker andere Europese landen. Het betekent dat voor verduurzaming vanvarend de sector zijn hoog en vraagt bij deschatting minister om aandacht. ,,We dergelijke sluizen in Nederland. varen met één te weinig moeten Fluitsma. ,,Dat gebeurt ook schippers kracht. Naar komt alenbijna 30 siast te3356 krijgen voor een beroep. Daar ternaten. In 1980 waren dat er bij zelfs 3411. ring telkens anders organiseren wellicht : 078-6812025 aldus Mariska van der Starre het Bulopen voor de isworden ook eenschippers nieuwe Fax :schetst 078-6812025 tuur zoals sluizen. daarbij De ASV stelde vorig jaar dematroos petitie ‘Stop de Fax :van 078-6812025 infrastructuur van haven tenamens verbeteren. Zo is nu een groot aantal projecten in onderzoek.” Schroefreparatie LL Papendrecht In de praktijk is hetde onhaalbaar voor de meesworden gemaakt met hetFax bedrijfsleven. De onderneDitbinnenvaart isEnhet eerste nummer de Schroefreparatie nu nog kansen onbenut blijven. ,,Terwijl het van Bureau Voorlichting Binnenvaart het de milieuprestatie van binnenvaartscheen moeilijk terug tewerkzaamheden verdienen. Hierdoor nemen dit hoog op. Ook al vanwege een ,,De aannemer, die de heeft schippers-eigenaren evenveel betalen als uit de particuliere binnenvaart die, zoals • STUURMACHINES • ROEREN procent van de schippers en matrozen nu is behoorlijk wat werk aan de winkel.’’ •zijn STUURMACHINES • ROEREN Denog gestage terugloop is grotendeels te veruiteindelijk gaan inkrimpen tot gezinshuireau Voorlichting Binnenvaart. televisieserie over de branche in de maak in Schroefreparatie Schroefreparatie soms wel drie keer in de week gecontroleerd.” klopjacht, stop onredelijkheid boetebeleid Scheepsschroeven werden ligplaatsen in hetom CalandkaHavenbedrijf verwacht ookBLN-Schuttevaer voor ditde jaar Scheepsschroeven te van vorig deze jaar kleinere schepen aan de Het mer, de bevrachter, de schipper en toeleveranciers, maandelijkse Maritiem Courant voor binnenUITNEEMBARE BIJLAGE T +31 (0)78 641 68 68 Email :Scheepvaartinfo@koedood.nl :aan info@koedood.nl steeds moeilijker wordt om aan goed gekwatijdspad. ,,We praten met de brancheorganipen verbeterd dient te00 worden. Verladers dreigt deEmail binnenvaart opjarenlang gebied duurprecedentwerking voor de renovatieronde uitgevoerd, heeft veiligheidscriteria uit :nieuwe info@koedood.nl werkgevers-reders: 30 euro. Eerder bewe allemaal weten, al beneden Vibia wil nog één zijn naast politiek• NIEUWBOUW uit het buitenland waarbij Polen, Tsjechië ,,Het tekort personeel neemt serieuze SPECIAL: Scheepsschroeven klaren uit de keuzevrijheid dievan vrouwen zen zoals die ergemaakt al zijn in het land, waarbij ,,Belangrijk is op, een arbeidsmarktbeleid voor de samenwerking metjaar de onverminderd tankvaart. Opmerkelijk Transafe Academy BBB-borrel wordt Scheepsschroeven Leefwerf • NIEUWBOUW •de LEIDINGWERK Meer gevaarlijke Schroefassen ASV zegt ook zeevaart dit teEmail blijven binnenvaart’ die inomdat rap tempo 2000 keer Schroefassen groei in overslag maar denkt de explosieve naal verbeterd en ‘slimmer’ (zie pag.5). CCR-eisen te voldoen, het technisch onenOpen overheid, de• LEIDINGWERK belangrijkste pijvaartsector, en offshore. Een DPF Diesel Particulate Filter SCR Katalysator Geluiddemper www.koedood.nl www.koedood.nl E info@breko.com MARITIME lificeerd personeel te komen.’’ saties. En onder andere met scholen. Zie het en opdrachtgevers zouden ‘groene schepen’ zaamheid niet langer koploper te blijven.’’ die nodig is voor de kunstwerken in de kleide Machinerichtlijn getoetst. Uit deze bewww.koedood.nl NEEM GRATIS DEEL Schroefassen taalden schippers 300 euro.’’ kostprijs hun lading vervoeren. Sinds de Roemenië hoog scoren. Aan scholen is Schroefassen vormen aan en er wordt al veel gebruik gebinnenvaart voor de lange termijn.” BvB hoopt is ook een initiatief in Amsterdam om mensen met kinderen anno 2016 hebben. ,,Trouwde kleine groepjes kinderen in woningen met • ALUMINIUM CONSTRUCTIES strijden om zowel de nieuwe minister dein ILTAntwerpen werd ondertekend. Opinvesteringen 5 december stapte • ALUMINIUM CONSTRUCTIES groei vorig jaar met containers de als komenjaar knallen mogelijk is of omdat de dusdanig lers voor nieuws over deDe maritieme sector. krantvan met een vertrouwde en ervaren bemanning Opleidingsschip MATE: dagen 2018 gestart BBBB-borrel op Biesbosch stoffen over als crowdfunding binnen de sector. Iedereen moeten belonen met vinden veel De organisatie is met een nere vaarwegen in Nederland.’’ schouwing is geconcludeerd dataangescherpt debedragen krachten verhoging van deblij boetes zijn de op een sneeuwbaleffect, dat nu al zichtbaar uit een uitkeringssituatie via eenAAN zij-instroomin de,,De afgelopen jaren allading, meer geld gegeven maakt van personeel uit het buitenland. Dat www.breko.com je dertig jaar geleden met een schipper dan alleen groepsleiding wonen.’’ Promarin Service tot inkeer te laten komen. Fluitsma: ,,Voor velen ASV ermee naar Den Haag en overhandigde INDUSTRY Promarin Service de maanden niet te kunnen evenaren. Allard Castelein: Rotterdamse haven heeft CONGRES hoog zijn waardoor het onrendabel is. Dat tervan journalisten en branche-deskundigen. • HYDRAULIEK • REPARATIE • HYDRAULIEK • REPARATIE Antwerpen Industry loopt averij op Regeneratie binnenwater Promarin Service is enthousiast.’’ partijen. De kosten van vroegtijdig vervanplan voor bediening van sluizen enbenadrukt bruggen. die tijdens het schutproces op de deuren en Promarin Service wordt, doordat ereen veel nieuwe plannen ineen enwerk route aan het werk te krijgen ingeldt deMaritime binnenvaart. soms tot wel vertienvoudigd’’, om leerlingen te begeleiden naar in de niet nieuw, maar als sector moeten we nu wist jeHavenkant als vrouw één ding zeker: eventuele Havenkant 8 - 4781 AA Moerdijk mag de crisis voorbij zijn, dat niet voor de deze samen met zwartboek waarin voor8 4781 AA Moerdijk een goed jaar achter de rug. Onder aanvoering wijl deze binnenvaartschepen vaak nog in met brander • MACHINEFABRIEK • MACHINEFABRIEK BEURS AXCES EMISSION TECH Havenkant 8 4781 AA Moerdijk AXCES EMISSION TECHNOLOGY Komend jaar moeten zoveel mogelijk planvoor de binnenvaart zijn. Havenkant 8 4781 AA Moerdijk Op dit moment zijn meer dan tweehonderd vaging van schonere motoren kunnen veel ,,Voor bedrijven is het van groot belang dat de sluiskolk ontstaan, verdeeld moet worSteeds meer ouders kiezen ervoor om met hun kinderen aan de wal te gaan wonen. Foto: Lex Broere/Buitenfotografie zij. ,,Bijzondere Opsporings Ambtenaren sector. Ook volwassenen kunnen met hulp wel serieus aan de slag om ook jongeren uit binnenvaart waar veel mensen vangeduid een minibeelden staan. Veel van de boetes worden kinderen zouden naar eenvan interTel:op +31pagina 168 416310 info@ promarin.nl Tel: +31 168 416310uiteindelijk - info@promarin.nl info@ promarin.nl deconditie containersector groeide de 11 goederenprima en een belangrijke spil LEES MEER OP PAGINA In de krant wordt laatste nieuws met achVERVOLG 5 verder 7 -•info@promarin.nl LEES MEER OP PAGINA 7 VERVOLG OP het PAGINA 5 verkeren www.tb-plus.nl 078-684 1400 www.tb-plus.nl •info@promarin.nl 078-684 1400bij LEES MEER INLees DE  een spotje een vlogger plaatsen’, aldus het BVB. Tel: +31 168 416310 info@promarin.nl Want de binnenvaart is hot. Het ene na het catures in de binnenvaart moeilijk te bezetten. Tel: +31 168 416310 nen concreet worden uitgevoerd, geeft schippers nu niet terugverdienen. de binnenvaart 24 uur beschikbaar is en niet LEES MEER OP PAGINA 21 den over vier sets deuren in plaats van twee. (boa’s) bij Rijkswaterstaat en instanties als versneld instromen. eigen land warm te krijgen’’, waarschuwt Van mum inkomen moeten rondkomen.” opgelegd vanwege het overschrijden van de PAGINA 17 www.promarin.nl naat gaan’’, verwoordt algemeen directeur overslag naar het hoogste niveau ooit. Juist ERVAAR DE KRACHT VAN VAKMANSCHAP www.promarin.nl LEES MEER OP PAGINA 25 PAGINA 11 VANAF PAGINA 11 zijn in de hele binnenvaartmarkt, aldus ASV. tergrondverhalen en artikelen waarbij crossovers ERVAAR KRACHT VANNABEHANDELINGSSYSTEMEN VAKMANSCHAP LEES VANAF 17 MEER OP PAGINA 39 23 UITLAAT NABEHANDELI UITLAAT TEL: 0166LEES - 603285 www.axces.com EUROPORT-SPECIAL TEL: 0166 - 603285 www.axces.com TEL: 0166 - DE 603285 www.axces.com www.promarin.nl www.promarin.nl Levering van nieuwe en gebruikte motoren

Ellen Lengkeek

WAALWIJK BLIJFT BIJ SCHUTLENGTE VAN 82 METER ■

VREES VOOR MEER ‘KRAPPE’ SLUIZEN

Eerste editie Maritiem Courant ■

Urea i

Urea injectie

Gevreesd dat meerjongerenoffensief sluizen in Nederland te krap voor Schippers komen massaal in verweer tegenvan destraks toename vanzijn Er ditwordt jaarschippersinternaat een groot start. Bureau VoorGeluiddemper Hetgaat klassieke lijkt z’n langste tijd te hebben Nieuwe Kwestierechtstreekse Waalwijk: Opvallend goed 86-meter-schepen. Waalwijk, dat zijnpijlen sluisop renoveerde voor 5 miljoen boetebedragen en het handhavingsbeleid bij overtredingen. lichting Binnenvaart (BVB) richt alle het rekruteren van 25 binnenvaartdienst voor gehad. Ook dit schooljaar zijn er minder aanmeldingen. Internaten BLN overweegt jaar containers jaar euro, zit nu met een meter ‘kleinere’ waterdoorgang. De minister Het regent klachten bij4 de Algemeene Schippers Vereeniging jongeren voor de binnenvaart. De omvang van de campagne hangt containers juridische stappen SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS 2016 in Rotterdam herbezinnen zich noodgedwongen op een nieuwe werkelijkheid wordt erbij gehaald. CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS VONKENVANGERS (ASV) sinds die een petitie is gestart in een ultieme pogingbeschikom de af van de hoogte van het budget dat de sector zelf mede 27 28 september 2016 SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION www.scheepswerfboer.nl zoals de opzet van(SCR) gezinshuizen. VEELZIJDIG EN BETROUWBAAR VEELZIJDIG EN BETROUWBAAR Uw verfleverancier DIESEL PARTICULATE FILTERS Uw verfleverancier Onderhoud, revisie, service reparatie REINTJES Service ‘klopjacht op binnenvaartschippers te stoppen’ en politiek Den SPECIAL Onderhoud, revisie, service en reparatie LEES MEER OPen PAGINA 5 REINTJES Service LEES MEER OP PAGINA baar stelt. OFFICIEEL Ellen OFFICIEEL van de meest voorkomende diesel 5 Tel. +31Lengkeek (0) 184-412303 REINTJES -de schutcapaciteit van deaf meest voorkomende diesel Hierdoor neemt van inBetrouwbaar de binnenvaart REINTJES Snel, Betrouwbaar en Competent MACHINE UITLIJNINGEN CUMMINS DEALER Snel, en Competent SERVICE MOTOREN MACHINE UITLIJNINGEN in de binnenvaart motoren. Gespecialiseerd in CUMMINS DEALER SERVICE MOTOREN motoren. Gespecialiseerd in Haag op andere gedachten te brengen. Schroefreparatie De beste keuze 86 naarHERMOTORISERINGEN 82 meter. Bijvan het schutten twee Cummins en Detroit Diesel. De beste keuze HERMOTORISERINGEN Wichard van Vliet Stichtingmet Limena VIBRATIE ANALYSES Claudia Langendoen Cummins en Detroit Diesel. VIBRATIE ANALYSES ■ ■

■ ■

■ ■

OFFICIEEL CUMMINS DEALER

■ ■

OFFICIEEL CUMMINS DEALER

SIGMA

HERMOTORISERINGEN VIBRATIE ANALYSES Schroefreparatie Scheepsschroeven voor uw aan. ja,schip! het zou ergDriemaster mooi zijn als LEVERING MOTOREN sets deuren, waarmee weDe voor de renovatie Terwijl deScheepsschroeven overheid pleit voor een fijnmazig Volker voor uw schip! Levering van nieuwe enLEVERING gebruikteMOTOREN motoren waartoe de En internaten in• Hermotoriseringen • STUURMACHINES • ROEREN Service Motoren ON-SITE MACHINEREN Schroefassen Scheepvaartweg 9 Service Motoren • Hermotoriseringen Service Motoren • Hermotoriseringen LEVERING ONDERDELEN Ellen Lengkeek LEVERING ONDERDELEN er voldoende geld binnenkomt voor reclamehet schutproces hadden ingericht, zijn de vaarnetwerk, loopt het in Waalwijk juist mis. de Inspectie Leefomgeving en Transport ® Krimpen aan den IJssel en Eben Haezer DPF Diesel Particulate Filter SCR Katalysator Geluiddemper Schroefassen CHOCKFAST EPOXY PRODUCTEN • NIEUWBOUW • LEIDINGWERK 3356 LL Papendrecht Levering motoren • Levering onderdelen Levering •• Levering Leveringmotoren motoren Levering onderdelen Claudia Langendoen Hoewel de vraag gerechtvaardigd is op onderdelen de betonconstructie te groot’’, Schippers wachten al lang enDordrecht de politie hebben met de isbinnenvaart® inkrachten behoren. ,,Dat tegenwoorOpnieuw nemen dit minder spotjes. T +31 (0)78 641 68schooljaar 88op een oplossing MECLEV FUNDATIE ELEMENTEN Promarin Service • ALUMINIUM CONSTRUCTIES Authorised dealer: of dat per se reclamespotjes op tv moeten Snuffelstages op binnenvaartschepen voor aldus burgemeester Kleijngeld. Er zou nog voor de ‘te kleine’ sluis tussen de Bergsche E info@psipiping.com Fuutweg 2 -4791 Promarin Service sector kennelijk een goudmijn aangeboord dig geen vanzelfsprekendheid meer. Steeds PB KLUNDERT schipperskinderen intrek op internaten Authorised dealer: Havenkant 8Regeneratie - 4781 AA Moerdijk • HYDRAULIEK • hun REPARATIE 078 -460A 99 Moerdijk 0184-493888 078 - De 616 55 99 www.psipiping.com met brander zijn. moet wel opzijn deHavennr. juiste vmbo-leerlingen zodat ze al op jonge leefHavenkant 8 4781 AA Moerdijk een kleine miljoen euro nodig om de616 -55 Maas en de haven in Waalwijk. De sluis is voor de boodschap Nederlandse schatkist.’’ Sommige De petitie is al door meer dan tweemeer vrouwen en complete gezinnen kiezen verspreid door heel het land. Kleine wijziginTel: +31• MACHINEFABRIEK 168 416310 - info@promarin.nl  +31 (0)78-612 29 52 www.psmarine.nl Service boegschroeven info@degrootmarine.com Service boegschroeven Service www.psmarine.nl info@degrootmarine.com www.teusvlot.com info@dgstechniek.nl 168 416310 geuit Dete jeugd kijkt tijd kennismaken met binnenvaart; een sluis weer ‘op lengte’ krijgen. Dat wil het na renovatie niet- info@promarin.nl meer geschikt voorLevering bin +31 (0)6-25 boetes zijnworden. inderdaad tien keer hoger geduizend binnenvaartondernemers en plek 0184-493888 ervoor om met de kinderen aan deimmers wal te 02 7173 genTel: in+31psmarine@psmarine.nl de aantallen zijnde nog mogelijk, maar www.promarin.nl Levering boegschroefsystemen 0184-493888 Levering boegschroefsystemen www.tb-plus.nl • 078-684 1400 www.degrootmarine.com psmarine@psmarine.nl www.degrootmarine.com www.dgstechniek.nl www.promarin.nl steeds minder tv, beseft Wilco Volker. En des Levering onderdelen virtual reality-bril waarbij hetZe leven op REINTJES Benelux BVBAwonen.’’ | www.reintjes-gears.com college niet. Ook al bestaat de mogelijkheid nenvaartschepen langer dan 82 meter. Dat worden, beaamt Inspectie Leefomgeving sympathisanten ondertekend. worden gaan eind vorige maand bleef de teller steken Levering onderdelen REINTJES Benelux BVBA | www.reintjes-gears.com ERVAAR DE KRACHT VAN VAKMANSCHAP Levering www.teusvlot.com Tel. 078 693 10 10 www.teusvlot.com (0) 180 48 43 43 www.emhabv.nl TEL: +31 0166 -www.teusvlot.com 603285 www.axces.com www.simase.nl Tel. 078 van - 693 10 10 Leveringen en plaatsen ballastpompen Leveringen Leveringen en plaatsen van ballastpompen

AXCES EMISSION TECHNOLOGY naar YouTube enbij soortgelijke kanaeen binnenvaartschip levensecht wordt bedrijven een claim Waalwijk indiekomt door deZoMachinerichtlijn, van tedat enmeer Transport. straks aangeboden aanuitde Tweededie Kamer. 694UITLAAT kinderen. blijkt berekeningen NABEHANDELINGSSYSTEMEN

,,Misschien moeten we wel een spotje bij nagebootst; aantrekkelijke spreekbeurtpaknen. kracht isdeals een machine (wat sluismet is) len. Veel binnenvaartondernemers zitten Tweede Merwede haven in DORDRECHT. Censis, Centrale Stichting vaneen Internaten Tweede Tweede Merwede Merwede haven haven in DORDRECHT. Urea injectie Grevelingenweg 23, 3313 LB DORDRECHT. Grevelingenweg 23, 3313 LB DORDRECHT. TOEKOMST Grevelingenweg 23, bekende vlogger plaatsen”, verduidelijkt ketten voor scholieren in zo plaats vanhoudt algemene De burgemeester waarschuwt voor een wordt gerenoveerd. Het college vast een Tel 078-6165599, ,,Doordat boetes voor schippers-eigenaars de handen in hetenhaar, blijkt uit talrijke voor SchippersKermisjeugd. De daling Tel 078-6165599, Tel 078-6165599, Geluiddemper E-mail: info@dgstechniek.nl. E-mail: info@dgstechniek.nl. E-mail: info@dgstechniek.nl. hij. Er is van alles mogelijk. folders die nu nog worden toegestuurd als landelijke problematiek. Kleijngeld: ,,Vanaan de schutlengte van 82 meter in zijn Website: www.dgstechniek.nl en veranderende werkgevers-reders gelijk noopt zijn getroknoodkreten die de groot Algemeene is weliswaar minder dan het Schippers jaar daarDe instelKOEDOOD Website: www.dgstechniek.nl tijdsgeest

Levering van nieuwe en gebruikte motoren

ON-SITE MACHINEREN

Betere service ILT: ‘Boetes Einde aan ® EPOXY PRODUCTEN TeCHOCKFAST hard varen Amsterdamse hebben MECLEV®effect.’ FUNDATIE ELEMENTEN ‘onaanvaardbare’ Nieuwe Maas haven Fuutweg 2 -4791 PB KLUNDERT Schippers woedend Havennr. 460A Moerdijk dubbele boetes beboet  +31 (0)78-612 29 52  +31 (0)6-25 02 7173

LEES MEER OP PAGINA 57 www.tb-plus.nl • OP 078-684 1400 LEES 11 LEESMEER MEER OPPAGINA PAGINA LEES MEER OP PAGINA 17 +31 (0)www.simase.nl 180 48 43 43 www.emhabv.nl

Nieuwe rubriek! Rijnhaven Wageningen Drukker dan Oplossing

KOEDOOD

VEELZIJDIG EN BETROUWBAAR MACHINE UITLIJNINGEN VIBRATIE ANALYSES ON-SITE MACHINEREN 9 Scheepvaartweg 3356 LL® EPOXY Papendrecht CHOCKFAST PRODUCTEN ® FUNDATIE T +31 (0)78 641ELEMENTEN 68 88 MECLEV E info@psipiping.com Regeneratie www.psipiping.com met brander

www.tb-plus.nl • 078-684 1400 +31 (0) 180 48 43 43

www.emhabv.nl

KOEDOOD

DPF Diese


Vacatures

Uw vacature plaatsen? info@maritiemmedia.nl

Recruitment & Ship Solutions RS staat voor Recruitment & Ship Solutions, wij bieden onze klanten een totaaloplossing: van het plaatsen van gespecialiseerd nautisch personeel tot scheeps- en crew management. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Wij zijn op zoek naar:

kapiteins • stuurmannen (leerling) matrozen Voor diverse schepen te weten:

duwvaart • tankvaart • vrachtvaart Neem voor meer informatie contact met ons op:

 Lindtsedijk 88 e • 3336 LE Zwijndrecht Nederland info@rsgroupbv.nl +31 (0)85 303 1530

NAUTIC SERVICES & CONSULTANCY B.V. ERKEND LEERBEDRIJF T/M MBO NIVEAU 4 (KAPITEIN-ONDERNEMER)

BIEDT DE VOLGENDE BEMANNINGSLEDEN AAN VOOR DIVERSE NAUTISCHE FUNCTIES:

Ben jij op zoek naar een: kapitein, stuurman of matroos

06 47 11 11 01

Stuurmannen

Stuurmannen

• In bezit aantekening stuurman in

• In bezit van Donaupatent

het dienstboekje

Matrozen • In bezit van aantekening matroos

in het dienstboekje

www.aflosser-binnenvaart.nl

Deksmannen / Leerling Matroos • In bezit van aantekening

Deksman/leerling matroos in het dienstboekje

Alle vaarschema’s bespreekbaar. Nautic Services & Consultancy B.V. verzorgd de totale organisatie betreffende het reizen, de plaatsing en de begeleiding van alle kandidaten. Door zelf iedere 5 tot 6 weken een week in Roemenië op kantoor te verblijven, zijn wij in staat om zelf het interview face to face af te nemen, als onderdeel van de sollicitatieprocedure. Hierdoor komt er niemand naar Nederland die niet door ons gesproken en gezien is. Ad Hoc plaatsingen zijn hiervan uitgesloten. Deze gebeuren op basis van de informatie en papieren die wij ontvangen van onze Roemeense partner.

Heeft u interesse, of wilt u solliciteren?

Dan kunt u contact opnemen via: info@nsc-bv.nl of +31 (0) 85 0479357

Uw personeelsadvertentie hier? Informeer naar de mogelijkheden info@maritiemmedia.nl of bel: 078 64 54 286

COURANT


JULI 2018 | PAGINA 3

WWW.MARITIEMMEDIA.NL

‘Binnenvaartondernemers zijn dag en nacht op hun werk, daar moet ik zelf niet aan denken’

Colofon UITGEVERIJ

MARITIEM MEDIA 078 64 54 286 info@maritiemmedia.nl www.maritiemmedia.nl îš“ Jan Valsterweg 22 3315 LG Dordrecht

Waar kunnen we je ’s nachts voor wakker maken? ,,Niet doen!!�

Redactie

Beatrijs Bonarius (hoofdredactie), Ellen Lengkeek (nieuws), Matthijs Daniels, Claudia Langendoen, Leo van Teeffelen

Medewerkers Raymon Berkhout, Jos Hubens

Advertenties

Jan van Laar î˜Ą 06 2359 2993 Jolanda Rijsdijk î˜Ą 06 5254 9450 jolanda@maritiemmedia.nl

Studio

Kees van der Wilt î˜Ą 06 313 08 155 kees@maritiemmedia.nl

Disclaimer

De redactie is niet aansprakelijk voor gegevens door derden verstrekt. Druk- en zetfouten voorbehouden. De Maritiem Courant is een gratis maandelijkse uitgave van Maritiem Media. Niets van deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

IN GESPREK MET....

Wie uit de binnenvaartbranche inspireert je? ,,Eigenlijk elke zelfstandige binnenvaartondernemer. Die zijn namelijk dag en nacht op hun werk. Ik zou er zelf niet aan moeten denken om op continu op mijn werk te moeten zijn.�

TOON VAN DE LOGT (53) Directeur VPG Scheepsservice bv

Wat was je eerste baantje? ,,Aardbeien plukken.� Wat zou je doen als je dit werk niet deed? ,,Waarschijnlijk in cafetaria werken, die hadden we vroeger thuis.� Wiens baan zou je absoluut niet willen? ,,Burgemeester; je zou het allemaal maar naar ieders zin moeten maken.� Wiens baan zou je voor ÊÊn dag willen uitvoeren? ,,Vuilnisman. Zonder veel na te denken bakken legen!!� Wat doe je als je niet aan het werk bent? ,,Lekker thuis van alles en niks doen, vooral alles wat mag en niet moet.� Wat is je grootste blunder tijdens je werk? ,,Teveel om op te noemen ‌�

Met welke BN’er wil je graag een week op vakantie? ,,Met Mark Rutte. Dan kunnen we het er gelijk over hebben wat-ie verkeerd of goed doet, en wat anders moet.� Wat zou je op werkgebied anders doen als je terug kon in de tijd? ,,Eigenlijk niks, ik vind zelf dat het prima is, zo. Ik heb met alle redelijkheid het op mijn manier kunnen doen.� Welke vraag zou je aan een alwetend iemand stellen? ,,Wat wordt nu echt de brandstof van de toekomst?� Wat moet beter in de binnenvaartsector? ,,Als ik de klanten zo hoor, zijn dat vooral de vrachtprijzen.�

Het kleine schip

Net hoorde ik weer zo’n bericht. Het ging over de moeilijke situatie waarin de ondernemers van kleine schepen zich bevinden. In het kort: door de lagere tonnage en daardoor de lagere omzet is de kostprijs ten opzichte van de grotere tonnages hoger. Met als gevolg dat veel ondernemers met schepen in kleinere tonnages moeite hebben om een gezonde exploitatie te voeren. Daarnaast lees ik ook nog dat het werk op de ‘kleine’ trajecten veelal verschuift naar concurrerende modaliteiten. Blijkbaar kan deze categorie schepen niet voldoen aan de strengere regelgeving, zoals die over de uitstoot van scheepsmotoren. En nu hoor ik in de wandelgangen dat deze tekortkomingen dan maar vanuit de sector en overheid moeten worden ondersteund. Met subsidies, met vrijstellingen of andere middelen. Wat een flauwekul. De binnenvaart is een vrije sector en onderdeel van het mondiale goederenvervoer. En de binnenvaart is hiervan de schoonste. Maar we worden flink op de hielen gezeten. Juist hierom is het zaak dat elk schip gaat voldoen aan de huidige normen, ĂŠn de nieuwe normen, ĂŠn de toekomstige normen. Ook de kleine schepen. Sterker nog: jĂşist die kleine schepen moeten daaraan voldoen, gezien de kleinere tonnages en dus hogere uitstoot per kilometer. Wanneer deze situatie rondom het kleine schip daadwerkelijk aanblijft, en die zijn exploitatie dus niet rond krijgt, dan is dit simpelweg geen rendabele transportvorm. Als sector moeten we hier eerlijk in zijn, in plaats van te vragen om bescherming.

Vleesch aan Huis

Van wie wil je volgende maand de antwoorden op deze vragen lezen? ,,Alwin de Kock, van Xeamos/Solfic.�

COLUMN | RAYMON BERKHOUT #columnRaymon

ďż˝

SERVICE

ADVIES

PARTNER

(ER)VAAR KWALITEIT

Importeur van EE malleabele ďŹ ttingen

PRODUCTIE

PLANNING

KWALITEIT KNOW HOW

INNOVATIEF

Er zijn genoeg bedrijven die u een meetinstrument kunnen leveren. Voor de keuze van het bÊste instrument voor een specifieke toepassing is het plezierig als u kunt samenwerken met een bedrijf dat meer biedt: een bedrijf als Berg MM. Wij denken mee en nemen verantwoordelijkheid voor het totale project, dragen oplossingen aan, houden de hand aan planningen en zorgen dat het project stipt op tijd wordt opgeleverd. Van advies tot productie tot montage en – niet onbelangrijk – after sales: wij leveren het complete pakket.

NIEUWSGIERIG WAT WIJ VOOR U KUNNEN BETEKENEN? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

Van Utrechtweg 29 | 2921 LN Krimpen aan den IJssel | Tel : 0180-551460 Fax: 0180-518711 | Email: verkoop@hilto.nl | www.hilto.nl

Hilto bv is lid van :

 Ter Steeghe Ring 51-53 3331 LX Zwijndrecht 0183 - 648 248 088 BERGMMS info@bergmm.nl www.bergmm.nl


Vacatures

Uw vacature plaatsen? info@maritiemmedia.nl

Wechseln Sie den Kurs Ihrer Karriere

De beste stuurlui staan niet aan wal

RsR Nemo Ltd. ist der Anbieter von nautische Management für FlusskreuzRsR Nemo Ltd. is de aanbieder van nautisch management voor de binnenvaart

fahrtunternehmen. Zu diesem Zeitpunkt führt RsR Nemo Ltd. mehr als 26

riviercruiserederijen. Op dit moment beheert RsR Nemo Ltd. meer dan 26 rivier-

Flusskreuzfahrtschiffe und ist mit einer Anzahl von mehr als 220 Mitarbeitern

cruiseschepen en is met een medewerkers aantal van meer dan 220 één van de

eine der größten Managementgesellschaften für die Flusskreuzfahrt. Wir suchen:

grootste nautisch management bedrijven voor de riviercruisevaart. Voor onze klanten zijn wij op zoek naar:

1e en 2e Kapitein • • • • • • •

i.b.v. Rijnpatent min. tot Mannheim Donaupatent is een pré Ervaring in de passagiersvaart Kennis van de Duitse en/of Engelse taal Representatief uiterlijk Goede vrijetijdsregeling en salariëring Zwitsers contract

Steuermann • • • •

i.b.v. Rhein- und/oder Donaupatent ist ein Vorteil Kenntnisse der Deutschen und/oder Englischen Sprache Repräsentatives Erscheinungsbild Gutes Freizeitschema und gute Entlohnung

Matrose • • • •

i.b.v. ein Dienstbuch mit der Rhein und Donau Qualifikation Matrose Kenntnisse der Deutschen und/oder Englischen Sprache Repräsentatives Erscheinungsbild Gutes Freizeitschema und gute Entlohnung

Matrose/Motorwart • • • •

i.b.v. ein Dienstbuch mit der Rhein und Donau Qualifikation Matrose und Motorwart Kenntnisse der Deutschen und/oder Englischen Sprache Repräsentatives Erscheinungsbild Gutes Freizeitschema und gute Entlohnung

Bent u de juiste persoon voor één van bovengenoemde functies, dan kunt u uw sollicitatie richten aan:

Sind Sie die richtige Person für eine der oben genannten Positionen dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung an:

RsR Nemo Ltd. | A1 Agias Zonis & Thessalonikis street | Nicolaou Pentadromos Center Block A, Floor 7, Office 708 | 3025 Limassol, Cyprus | pz@rsrnemo.com Voor meer informatie: +31 621839314 Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

RsR Nemo Ltd. | A1 Agias Zonis & Thessalonikis street | Nicolaou Pentadromos Center Block A, Floor 7, Office 708 | 3025 Limassol, Cyprus | pz@rsrnemo.com Für weitere Informationen: +31 621839314 Keine Akquisition über diese Anzeige durch Personalvermittlungen erwünscht!

Nautical Expertise for Maritime Operations

Nautical Expertise for Maritime Operations WWW.RSRNEMO.COM

WWW.RSRNEMO.COM

Voor mts Wervelwind zoeken wij een

Voor mts Wervelwind zoeken wij een

VASTE AFLOSSER/ LOODS/KAPITEIN

KAPITEIN

VOOR MEE NAAR DUITSLAND EN TERUG

MET ERVARING OP RVS-TANKER

 Rijnpatent tot Mannheim  Radar patent

 2 weken op 2 weken af  Rijnpatent  Groot vaarbewijs  Radar patent  ADN  ADN-C

Meer info? Bel naar  06 513 207 58 of mail  info@vls.lu

Meer info? Bel naar  06 513 207 58 of mail  info@vls.lu


COURANT Alle maatregelen om de doorstroming in de Rotterdamse haven te bevorderen ten spijt loopt de binnenvaart nog altijd tegen flinke wachttijden aan op de grote deep-sea containerterminals. ‘Er is geen peil op te trekken. We moeten geregeld drie tot vier dagen wachten. Als we al plek krijgen toegewezen’, zeggen schippers.

JULI 2018 | PAGINA 5

WWW.MARITIEMMEDIA.NL 

‘Het erge is; we zijn er al aan gewend geraakt’

Binnenvaart ligt nog te vaak stil, ondanks congestiemaatregelen

Claudia Langendoen

De vertragingen zijn weliswaar niet meer dagelijks zoals enkele jaren terug, maar het congestieprobleem is wel structureel. Geregeld gaat het even beter, dan vlot de doorstroming. ,,Dat is echter áltijd tijdelijk. Want uiteindelijk zakt het toch weer in”, meldt een schipper die niet bij naam genoemd wil worden. Die anonimiteit is tekenend voor het wachttijdenprobleem in de haven van Rotterdam waar jaarlijks ruim 12 miljoen containers worden overgeslagen, waarvan er ruim 3 miljoen per binnenvaartschip worden vervoerd. Betrokkenen zijn bang voor represailles en willen niet met hun naam in de openbaarheid. MAASVLAKTE Hoewel de wachttijden per terminal verschillen, lopen die vooral op bij de Maasvlakte in Rotterdam. Dichterbij Rotterdam gaat het al wel beter. ,,Het erge is: we zijn eraan gewend geraakt”, verwoordt een medewerker van een bevrachtingskantoor. ,,Onze norm is na al die jaren vervaagd. Vroeger werd je binnen een dag geholpen. Tegenwoordig maakt een terminal goede sier als je binnen een dag aan de beurt bent. We houden in onze planning zelfs rekening met de wachttijden.’’ ZEEVAART HEEFT VOORRANG Een schipper die in het ARA-gebied tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen vaart, zegt het als volgt: ,,Het komt inderdaad helaas nog steeds voor dat we drie tot vier dagen liggen te wachten. Als we al plek krijgen toegewezen.” Hij vervolgt: ,,De verdeling is niet eerlijk. De zeevaart maakt de dienst uit op de terminals. Soms melden we ons aan en krijgen we niet eens een reactie. ‘Sorry’, wordt er dan gezegd. ‘We hebben geen tijd’.” ,,Het is grotendeels een personeelsprobleem”, verwoordt een ander. ,,Ik zie te veel kranen stilstaan. En zodra de temperatuur na de winterperiode weer voor het eerst richting 30 graden gaat, kan je ook standaard rekenen op extra vertragingen. Kennelijk zijn er dan meer ziekmeldingen.” TASTBARE RESULTATEN In de Rotterdamse haven is vorig jaar een sectoroverleg containerbinnenvaart opgestart waarbij werkgroepen die de binnenvaartketen vertegenwoordigen, onder regie van het

Blije gezichten als burgemeester Aboutaleb (r) in 2015 op de Tweede Maasvlakte de geautomatiseerde terminal van RWG opent. Er moeten steeds meer containers naar het achterland worden vervoerd. Een vlottere doorstroming in de haven van Rotterdam maar ook Antwerpen is nog steeds een uitdaging. Foto: RWG/Havenbedrijf Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam naar oplossingen zoeken. Dat heeft intussen tastbare resultaten opgeleverd, geeft het Havenbedrijf aan. Het spreekt van meerdere initiatieven waarin deepsea terminals, binnenvaartrederijen en inland terminals samenwerken en containervracht bundelen op belangrijke vaarroutes tussen Rotterdam en het achterland. Met grotere calls per terminal en meer containervervoer via de binnenvaart tot gevolg. Vorige maand is er een binnenvaartpendel opgestart tussen de ECT-terminals op de Maasvlakte en terminals en depots in het Waal- en Eemhavengebied, de Merwehaven, de Botlek, Alblasserdam en Ridderkerk. De ECT garandeert hierbij een vrije kade voor de

‘Tegenwoordig maakt een terminal goede sier als je binnen een dag aan de beurt bent’ Intercity Barge, bij minimaal tweehonderd containerverplaatsingen. Intussen heeft de Kramer Group het aantal dedicated binnenvaartshut-

tles tussen de terminal in de Eemhaven en de deepsea containerterminals van APMT en RWG op de Maasvlakte uitgebreid. BETER PLANNEN Het Havenbedrijf spreekt ook van een ‘merkbare toename in afspraken tussen ketenpartijen om beschikbare capaciteit in te zetten, onder andere door het reduceren van de ‘no-shows’ en het invullen van vrijgevallen afhandelcapaciteit’. Ook worden alle opeenvolgende wijzigingen in de oorspronkelijke slot-aanvraag, bijvoorbeeld veranderingen in call sizes, opgeslagen in een Port Community-systeem Portbase. Daardoor kunnen terminals en barge operators beter plannen en hebben zij beter inzicht in de actuele status van afhandelingen. BREIN Deze zomer moet een in ontwikkeling zijnde keten-performance-dashboard klaar zijn. Die moet beter inzicht geven in de bron van congestieproblemen zodat die sneller opgelost kunnen worden. Het Havenbedrijf geeft ook aan te blijven investeren in Nextlogic, de digitale tool waarmee barge operators en terminalbedrijven informatie uitwisselen voor de afhandeling van containers. BREIN, de centrale planningstool van Nextlogic, wordt naar verwachting eind 2018 opgeleverd. En de ECT heeft aangegeven extra operationele medewerkers te werven, net als bij APMT het geval is.

Hoewel de wachttijden per terminal verschillen, lopen die vooral op bij de Maasvlakte in Rotterdam. Foto: Shutterstock/Hans Engbers

‘ZO HARD NODIG’ Het is een greep uit de maatregelen. Of die merkbaar zijn? ,,Nee, eerlijk gezegd nog niet”, verwoordt een schipper. ,,Ik heb het idee dat er meer wordt vergaderd dan dat er concrete stappen worden gezet die de binnenvaart ten goede komen.’’ ,,En dat terwijl de binnenvaart zó hard nodig is’’, vult een andere schipper aan. ,,Moet je kijken hoeveel mensen er afgelopen jaren in Europa bij zijn gekomen. Die moeten allemaal eten en hebben allemaal spullen nodig. En vrijwel alles moet van overzee komen. Als wij er als binnenvaartschippers de brui aan geven, valt alles om. Samenwerking is het grote toverwoord. Ik heb echter geen hoop meer dat we ooit congestievrij zullen varen. Misschien ben ik echter te pessimistisch en valt het na de maatregelen straks toch weer wat mee.”


Vacatures

Uw vacature plaatsen? info@maritiemmedia.nl

Word jij onze nieuwe collega?

Allround

ScheepSmonteur de WAAl iS op zoek nAAr een ervAren ScheepSmonteur. In deze functie werk je in een gemotiveerd team van nog echte vakmensen. Het betreft gevarieerd werk en je staat direct met de klant in contact.

SCHETSER LEIDINGWERK PIJPFITTER

Je bent (veelal samen) bezig met het inbouwen van schroefassystemen, wisselen van scheepsschroeven, repareren- en inbouwen van roersystemen en alle overige bijbehorende werkzaamheden aan één van onze moderne scheepsliften. Ook ga je regelmatig alleen of samen op karwei naar andere scheepswerven om daar onze Stuwa® voortstuwings- en manoeuvreerproducten in te gaan bouwen.

MEEWERKEND VOORMAN PIJPFITTER

MEEWERKEND VOORMAN AFBOUW

Wat we van je vragen… Je kunt zelfstandig werken en hebt relevante werkervaring als bankwerker, monteur of ijzerwerker, bij voorkeur in de scheepsbouw of reparatie. Je hebt een service gerichte instelling en beschikt zo mogelijk over kennis of ervaring met schroefas- en roersystemen. Tevens dien je in bezit te zijn van diverse lasdiploma’s en het VCA veiligheidscertificaat.

TeamCo Shipyard BV in Heusden is een toonaangevend scheepsbouwer van alle soorten binnenvaartschepen en kleine zeeschepen. Ons bedrijf is met name gespecialiseerd in de tankvaart, de passagiersvaart en de custom made projecten. Daarnaast houden wij ons bezig met reparaties van alle soorten

Wat bieden wij jou… Wij bieden een aangename werkomgeving en leuke werksfeer in de aantrekkelijke scheepvaartwereld. Een goed salaris en eindejaarsuitkering. Afwisselend werk met veel uitdaging. Persoonlijke begeleiding. Goede opleidings-en ontwikkelingsmogelijkheden. Werken bij een innovatief, degelijk en solide familiebedrijf.

vaartuigen. Als uitbreiding van ons huidige team zoeken wij een gemotiveerde:

SCHETSER LEIDINGWERK PIJPFITTER MEEWERKEND VOORMAN PIJPFITTER In deze functies ben je o.a. verantwoordelijk voor het uitvoeren van

De Waal Biesboschhaven Noord 4 4251 NL Werkendam The Netherlands T +31 (0)183 501811

Kortom waar wacht je nog op! Reageer nu. Bel, mail, schrijf of kom direct persoonlijk langs. Vraag voor meer informatie naar dhr. L. Versluis. Sollicitaties kunt u richten aan dhr. J.A.M. de Waal.

info@dewaalbv.nl

www.dewaalbv.nl

de volgende werkzaamheden: • Je werkt samen met een klein team pijpfitters en legt (schetst) gezamenlijk de nodige leidingsystemen aan in machinekamers van binnenvaartschepen.

MEEWERKEND VOORMAN AFBOUW In deze functie ben je o.a. verantwoordelijk voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: • Je werkt samen met een klein team afbouwers welke je per schip aanstuurt aangaande de afbouw van binnenvaart casco’s. Voor deze functies vragen wij het volgende: • Een afgeronde technische opleiding richting werktuigbouwkunde of een opleiding van vergelijkbaar niveau. • Je hebt eventueel aanvullende scheepsbouwkundige cursussen gevolgd. • Ervaring in het schetsen van pijpleidingen is een pré. • Je heb ervaring in het werken op binnenvaartschepen. • Je beschikt over praktijkervaring en leidinggevende capaciteiten wanneer je wilt doorgroeien als meewerkend voorman pijpfitter of afbouw. • Goede beheersing van Nederlandse taal. • Je bent nieuwsgierig van aard, dienstverlenend, flexibel en denkt oplossingsgericht. Voor deze functies kunnen wij je het volgende bieden: • • • •

Een goede beloning. Werken in een groeiend bedrijf met een klein gemotiveerd team. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Mogelijkheden tot het volgen van cursussen en vervolgopleidingen.

Sollicitaties kun je richten aan: TeamCo Shipyard BV t.a.v. Dhr G. van Tiem Bakkersdam 1a 5256 PK Heusden Of mail je sollicitatie naar: g.vantiem@teamcoshipyard.nl - Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld -

Maritiem Media is per direct op zoek naar een

Accountmanager

Heb jij sales ervaring en affiniteit met de scheepvaartbranche? Solliciteer dan direct! Als accountmanager ben je verantwoordelijk voor de acquisitie en relatiebeheer van de Maritiem Courant. Je werft nieuwe klanten en onderhoudt en verstevigt de relatie met bestaande klanten. Wij vragen: • Ervaring in de sales en bij voorkeur affiniteit met de scheepvaartbranche. • Je weet je goed in te leven in de klant, kunt goed luisteren en je bent communicatief zeer vaardig Wij bieden: • Een informele werksfeer in een klein gezellig team. • Een marktconform salaris. • Reiskostenvergoeding en pensioenregeling. • Volop ruimte voor creativiteit, kennisdeling en nieuwe initiatieven en ideeën; Pas jij binnen dit profiel? Solliciteer dan direct via: info@maritiemmedia.nl of bel naar 078-6454286 DRUKWERK PRINTING RECLAME


COURANT

JULI 2018 | PAGINA 7

WWW.MARITIEMMEDIA.NL

50 nieuwe plekken voor overnachting van binnenvaartschepen

Begin van nieuwe haven bij Spijk Met onderzoek naar milieugevolgen en naar mogelijk niet ontplofte explosieven is een zichtbaar begin gemaakt met de aanleg van een grote nieuwe overnachtingshaven langs de Waal bij Spijk. De haven wordt uitgegraven in de Beijenwaard en moet straks vijftig binnenvaartschepen kunnen plaatsen. Ellen Lengkeek

Om de haven, die volgend jaar wordt aangelegd, te kunnen realiseren is veel onderzoek nodig. Zo zijn er bodemmonsters genomen van de uiterwaard om te bepalen welk bouwmateriaal er nodig is om de haven te kunnen graven, heeft er archeologisch onderzoek plaatsgevonden en onderzoeken ecologen of beschermde planten en dieren in het gebied aanwezig zijn. De Vogelbescherming is om die reden in beroep gegaan tegen de vergunning voor de haven. Ook moet worden gekeken naar de extra hoeveelheid stikstof die de haven veroorzaakt. Informatie wordt onder meer gebruikt voor het contract waarop aannemers zich voor de omvangrijke klus kunnen aanmelden. Volgens de laatste plannen moet de nieuwe haven in 2021 een feit zijn en wordt dit najaar met de aanbesteding gestart. De haven is hard nodig omdat er tussen de Duitse grens en Tiel een flink tekort aan overnachtingsplaatsen is. Om die reden is de haven bij Lobith pas gemoderniseerd en sinds begin dit jaar uitgebreid. Er kunnen nu grotere schepen terecht. De invaart is verbreed, er is een autoafzetsteiger gemaakt en er kwamen extra parkeerplaatsen en walstroom. GEVAARLIJKE STOFFEN Om op de rivieren het groeiend aantal schippers te kunnen huisvesten, werkt Rijkswaterstaat en ook Duitsland aan de uitbreiding van bestaande havens en de voorbereiding van de aanleg

Kleine schepen

Impressie van de nieuwe overnachtingshaven bij het dorp Spijk. Foto: Rijkswaterstaat van nieuwe overnachtingshavens. Naast de aanpassingen in Lobith komen er in het nabijgelegen Spijk nog eens vijftig plekken waar schepen terecht kunnen en schippers ‘s nachts en in het weekend kunnen rusten. ,,Naast de vijftig ligplaatsen voor schepen met een lengte van 135 meter, moeten er twee ligplaatsen komen voor schepen tot 190 meter, negen ligplaatsen voor schepen met gevaarlijke stoffen aan boord (kegelschepen) en een voor een lang kegelschip (twee-kegelschip).

Daarnaast komt er een auto-afzetsteiger en een steiger voor een boot van Rijkswaterstaat”, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. CAMPERPLAATS ,,De schippers kunnen straks in de haven uiteraard gebruik maken van walstroom, zodat zij geen aggregaat hoeven te gebruiken. Voor hun auto’s komt een parkeerplaats met 75 plekken. Daarnaast is er een camperplaats met vijf tot tien plekken bedacht. Verder komen er een boothelling,

Vervolg van voorpagina ,,Wanneer het aantal van deze schepen verder afneemt, zijn bedrijven genoodzaakt om te verhuizen naar een andere vestigingsplaats of om over te stappen op wegtransport’’, zegt adjunct-directeur Joost Sitskoorn van evofenedex.“ Een groot deel van onze leden maakt dagelijks gebruik van schepen tot 1500 ton. Denk hierbij aan staal voor Frankrijk, gerst en mout voor bier of zand en cement voor de bouw.” In juni nam de Tweede Kamer een motie aan die de regering verzoekt om schepen tot 86 meter vrij te stellen van deze CCR-eisen. Binnenkort gaat de minister met verschillende binnenvaartorganisaties in gesprek om een goed beeld te kunnen krijgen van de specifieke problematiek. Vervolgens is het van belang dat deze vrijstelling op Europees niveau wordt aangekaart en opgelost, zo zeggen evofenedex en ASV.

Groen licht voor uitbreiding van kade OTB

Het vee- en voerderoverslagbedrijf OTB in Bergambacht mag van de Raad van State uitbreiden, ondanks protest van omwonenden die bang zijn voor meer overlast. Het bedrijf mag zijn kade verbreden en met 300 meter verlengen. Volgens de Raad van State is er geen sprake van extra overlast. OTB is een op- en overslagbedrijf voor zowel bulk als containers en wil transport via water beter benutten. Rijkswaterstaat heeft ook vergevorderde plannen om over twee jaar achter het bedrijf een overnachtingshaven aan te leggen voor acht binnenvaartschepen.

facilitaire voorzieningen en blusleidingen voor de brandweer. Aan de oostzijde van de haven komt groen. De rest wordt uiterwaard en wordt gebruikt als ruimte om de natuur te ontwikkelen als compensatie. De gemeente Zevenaar legt buitendijks een fietspad tussen Tolkamer en de Duitse grens aan. Dat was een grote wens van de bewoners van Spijk, zodat kinderen niet over de druk bereden dijk naar school hoeven te fietsen.

MARITIEM COURANT Vervolg van voorpagina

De route naar Lobith wordt sinds jaren druk bevaren door binnenvaart. Hier een impressie uit 1995.

Liana Engibarjan wint prijs én wordt columnist Maritiem Courant

De CBOB Binnenvaartondernemerswisseltrofee 2018 is op 28 juni uitgereikt aan Liana Engibarjan. Zij ontving deze erkenning voor de promotie van de binnenvaart en voor het enthousiasmeren van jongeren voor een varend bestaan via haar Instagram- en YouTube-kanaal. Natuurlijk wil Maritiem Courant zo'n belangrijk boegbeeld voor de binnenvaart nog meer podium geven. Volgende editie start Liana als columnist voor onze maandelijkse krant. Een mooie aanwinst voor alle lezers van Maritiem Courant.

Maritiem Courant verschijnt twaalf keer per jaar met een focus op de binnenvaartbranche. Ook zeevaart en offshore komen in artikelen aan de orde, mede in relatie tot duurzame technologie en innovatie van de gehele maritieme sector. ,,Naast de maandelijkse krant brengen we twee keer per jaar een glossy magazine uit in nieuwe stijl. Hierbij zullen we internet- en social media-kanalen verder benutten, zodat ook onze adverteerders beter online bereik zullen krijgen’’, aldus uitgever en maritiem ondernemer Jan van Laar, bekend van onder meer de vroegere Stroming Courant. ,,Onze journalisten hebben ieder een eigen maritieme expertise en onderhouden veel contact met de brancheorganisaties en kennisinstituten. Uiteraard gaan zij ook langs bij de bedrijven en de schepen voor mooie verhalen en nieuws. Ook lokale en landelijke politiek wordt binnen onze maritieme sector gevolgd en vertaald naar verhalen in print en het internet.” BUSINESS-BORREL Er staan ook maritieme evenementen op stapel, zoals een maandelijkse business-borrel waarvan de eerste in september wordt gehouden. ,,Zo bieden we een platform waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten op een informele manier maar ook kennis met elkaar kunnen delen. Jan van Laar besluit: ,,We nodigen daarnaast ondernemers van harte uit ons te informeren over nieuws uit de sector en het maritieme bedrijfsleven. En even langskomen bij onze redactie in Dordt kan natuurlijk altijd. De koffie staat klaar!’’


EGALITE

MACOMA

Scheepsnaam : Egalite : Duwboot Type : 18,75 x 8,02 x 1,96 m L/B/D : 1981 Bouwjaar 3 ton ir 8000 m , Rijnvaart 5540 Duwcapaciteit : Communauta 8 200 met bj. pk 863 : 2x Mitsubishi van Motor 30 kva 220/380 volt Generator 1 : Perkings van 60 kva 220/380 volt van re Dee Generator 2 : John vernieuwd 2018 eels end Opmerking : Electra grot

MAZZEL

Scheepsnaam Type L/B/D Ton/teu Bouwjaar Motor Generator 1 Generator 2 Boegschroef Bijz. heden

GHBEOOST SNIPER

DOLFIJN

Scheepsnaam : Dolfijn Scheepstype : Duw/Sleepboot L/B/D : 21,34 x 5,30 x 2,00 m Duwcapaciteit : Communautair 3770 m3, Rijnvaart 1500 ton Bouwjaar : 1950 Motor : Mitsubishi van 700 pk type S6R 23MPTAW 3 bj 2012, 6300 uur Generator 1 : Lister 27 kva 220/380 volt Generator 2 : Lister 13 kva 220/380 volt

: Macoma : Containerschip : 102 x 12 x 3,50 mtr. : 3099 ton / 192 teu : 1970 : 2x Mitsubishi 950 pk van bj 2009 : John Deere 60 kva van bj 2008 : Deutz 60 kva van bj 2006 : Cummins 300 pk van bj 2010 : Evt. met werk, inruil mogelijk, mee financieren mogelijk

Scheepsnaam : Ghost Snip er Type : Vrachtschip L/B/D : 82 x 8,24 x 2,56 m Bouwjaar : 1956 3 Ton / M / teu : 1173 ton / 32 m3 / 36 teu Motor 1 : Mitsubishi van 953 pk bou wjaar 2015 Boegschroef : Veth met Doo san

ADELAAR

BO JOOP

HILARIUS

EVT. MET VAST WERK! Scheepsnaam : Mazzel Type : Duwsleepboot L/B/D : 22,60 x 5,98 x 2,10 m Bouwjaar : 1943 Duwcapaciteit : Rijnvaart 4300 ton Motor 1 : Daf kmdxf 510/bj.16-7-2013 700 uur Motor 2 : Daf kmdxf 510/bj. 2006 revisie 2012 op 5-3 2013 10.900 uur Generator 1 : Perkings 40 kva 220/380 volt 500 draaiuren op 16-7-2013 Generator 2 : Deutz 17.5 kva 1999

ORIENT

Scheepsnaam : Scheepstype : L/B/D : Bouwjaar : Motor : Bijz. heden :

Scheepsnaam : Hilarius Type : Duwsleepboot L/B/D : 21,35 x 5,83 x 2,50 Bouwjaar : 1956 Duwcapaciteit : Communautair 4500 m3 Motor : Baudouin van 660 pk met bouwjaar 2017 Generator : 2x Hatz van 25 kva 220/380 volt bouwjaar 2016 en 2017

Scheepsnaam Scheepstype L/B/D Bouwjaar Duwcapaciteit Motor 1 Motor 2 Generator 1 Generator 2

TEAB REMACUM

n snaam : Orioacu Scheep m hip eepsnaam : Rem Sch : Vrachtsc Type hip 2 x 2,60 m htsc Vrac : Type : 54,93 x 6,6 L/B/D x 2,80 m x 8,20 /Dwjaar : 73 L/B 4 196 : Bou 4 ton / 940 m3 wja/arm3 : 196 Bou 610 : Ton 3 0 m3 / 160 7 ton460 : 112 M 816 van bouwM pk type BA6 Ton/ : Deutzvan type 545 b.j. 1964 rev. 2000 Motor 1 pk tz 198750 : Deu Motor 8 jaar pk 4 kanalen bouwjaar 1984 gschroef : Van Wijk van 270 type DKA van 198 pk Boe Boegschroef : DAF 1160

Scheepsnaam : Diva Type : Motorvrachtschip L/B/D : 110 x 9,50 x 2,98 m Bouwjaar : 1980 3 Ton/M /Teu : 2099 / 2900 / 108 Motor : Caterpillar 1200 pk type C32 met nieuwe koppeling van bouwjaar 2018 Boegschroef : Veth van bouwjaar 1980 350 pk Scania van bouwjaar 2009

ERAGON

Scheepsnaam : Eragon Type : Motorvrachtschip L/B/D : 110 x 11,45 x 3,65 m Bouwjaar : 2007 Ton/M3/Teu : 3238 ton / 208 teu / 4425 m3 Motor : Caterpillar van 1697 pk bouwjaar 2007 Boegschroef : 2 x Veth Jet van 575 pk / en 1 x 430 pk van bouwjaar 2007

Scheepsnaam : Beo Type : Vrachtschip L/B/D : 63 x 6,67 x 2,64 m Bouwjaar : 1961 Ton / M3 : 750 ton / 1150 m3 Motor : Modag van 400 pk bouwjaar 1961 Boegschroef : Usoekie 150 pk ballengooie

FESTINA LENTE

“Renate” B.V.

Scheepsnaam : Tatiana Scheepstype : Motorvrachtschip L/B/D : 85,99 x 10,05 x 3,22 m Bouwjaar : 2010 Ton/Teu : 1826 ton / 90 teu Motor : Mitsubishi van 1278 pk met bouwjaar 2010 Generator 1 : Hatz 30 Kva 220/380 volt bouwjaar 2010 Generator 2 : John Deere 45 Kva 220/380 volt

FOREVER

Scheepsnaam : Festina Lente Type : Vrachtschip L/B/D : 39,85 x 6,54 x 2,06 m Bouwjaar : 1909 Tonnenmaat : 325 ton Motor : GM / 180 pk / 1991 Revisie 2009 Boegschroef : Daf 140 pk / 360 gr

Scheepvaart Bedrijf

Scheepsnaam : Adelaar Type : Duwboot L/B/D : 16,70 x 7,80 x 1,75 m Bouwjaar : 1972 Duwcapaciteit : Communautair onbeperkt en rijnvaart onbeperkt Motor : 2x Caterpillar 3412 / 640 pk /1998, rev 2009 en 2010 Generator : 2x Iveco, 30 Kva 2006 en 2008

TATIANA

BEO

DIVA

Orient Duw/sleepboot 16,50 x 9,50 x 2,00 m 1965 2x 600 pk GM Boot is recent gestraald

: Bo Joop : Duwboot : 12,5 x 8,6 x 1,4 m : 1981 : Communautair 2960 m3 en Rijnvaart 1200 ton : Doosan 368 pk van september 2014 : Doosan 368 pk van januari 2014 : Hatz 27 kva 220/ 380 volt van bj 2009 : Hatz van 30 kva 220/ 380 volt

Scheepsnaam : Foreve r Type : Duwsleepboot L/B/D : 22 x 5,74 x 2,20m Bouwjaar : 1940 Duwcapaciteit : Comm unautair 5800 m3 Motor : Mitsubish Generator 1 : Deutz i van 863 pk bouwjaar 2008 40 kva met 16.000 uur Generator 2 : Hatz revisie 2013 35 kva met 10.000 uur bouwjaar 2015

Bemiddeling, in- & verkoop van alle drijvende materialen Bemiddeling, in- & verkoop

van alle drijvende materialen Oude Heijningsedijk 207 4794 AK Heijningen Bemiddeling, in- & verkoop van Tel alle drijvende materialen : +31(0)168 - 46 54 68

: +31(0)168 - 46 54 AK 69 Heijningen OudeFax Heijningsedijk 207 4794 Mob : +31(0)6 - 54 20 69 39 Oude Heijningsedijk 207 4794 AK Heijningen Tel : +31(0)168 - 46 54 68 : 68 +31(0)168 - 46 54 69 Tel : +31(0)168 - Fax 46 54 : 69 +31(0)6 - 54 20 69 39 www.svbrenate.nl Fax : +31(0)168 - Mob 46 54 Internet: www.svbrenate.nl Mob : +31(0)6 - 54 20 69 39

Internet: www.svbrenate.nl


COURANT

JULI 2018 | PAGINA 9

WWW.MARITIEMMEDIA.NL 

Examinatoren binnenvaart gezocht

‘Goede vaart. U bent geslaagd!’

Het binnenvaartvak wordt onder meer geleerd met behulp van simulatoren, zoals hier bij het STC of het nieuwe simulatorcentrum in Barendrecht.

Het CCV is op zoek naar examinatoren binnenvaart. ‘Een leuke freelancebaan, goed te combineren met ander werk’, stelt deze afdeling van het bekende CBR. Ellen Lengkeek

Het CCV is onderdeel van het CBR (bekend van de rijbewijzen), dat namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onder meer is belast met het beoordelen van de vakbekwaamheid van professionals in transport en logistiek. CCV neemt in Nederland op dat vlak vrijwel alle examens af. Waar het de binnenvaart betreft, neemt het CVV met behulp van professionals uit de branche examens af bij volwassenen. ,,Denk aan contractonderwijs, volwassenen en zijinstromers, die hun opleiding volgen en via ons het examen afleggen. Theoretisch, ergens aan boord of met behulp van een simulator’’, aldus Remco Dekker die examenmanager is bij het CBR en onder meer samenwerkt met BLN-Schuttevaer, het CBRB en Bureau Voorlichting Binnenvaart. Behalve de uitvoering van vakexamen in de Rijn- en binnenvaart verzorgen ze er ook de uitgifte van vaarbewijzen, Rijnpatenten, radarpatenten en ADNR-verklaringen. Examinatoren moeten in het bezit zijn van vaardocumenten, goed kunnen samenwerken, zelf examenhandelingen kunnen uitvoeren en kunnen omgaan met kandidaten in stresssituaties. AFWISSELEND Bas Struijk is beleidsadviseur onderwijs bij BLN-Schuttevaer en tevens een enthousiaste binnenvaartexaminator: ,,Het is afwisselend werk. Onze binnenvaartopleiders zitten door heel Nederland dus je komt op veel plaatsen. We werken samen met de STC Group in Rotterdam, het ROC Nova College in

‘Onze binnenvaartopleiders zitten door heel Nederland, dus je komt op veel plaatsen’ IJmuiden, de Maritieme Academie Harlingen en ROC Friese Poort in Urk en Edumar. We houden ons niet bezig met vmbo en mbo-examens. Daar zijn de onderwijsinstellingen zelf voor. Bij ons moet je denken aan contractonderwijs, volwassenen en zijinstromers, die hun opleiding volgen en via ons het examen afleggen. Theoretisch, ergens aan boord of met behulp van een simulator.’’ Meer weten? Zie werkenbijcbr.nl

Examinator Bas Struijk (rechts), hier samen met instructeur Niels de Bruijn, in de simulatorruimte van de STC in Rotterdam. In Nederland zijn vier operationele binnenvaart radarsimulatoren. Foto: E.Lengkeek

Nor Lines nieuwe klant voor Titan LNG

Veth Propulsion onderdeel Twin Disc, Inc. Thrusterfabrikant Twin Disc, Inc. heeft Veth Propulsion overgenomen. Vanaf juli maakt Veth Propulsion officieel onderdeel uit van de Twin Disc Groep. Twin Disc, Inc. is al honderd jaar een gerenommeerd internationaal merk, en mede daarom de beste keuze voor Veth Propulsion als overnamepartner. Door deze overname wordt het (service)netwerk vergroot, de positie in de markt versterkt en de continuïteit gewaarborgd. In 2015 wees Veth Propulsion Twin Disc, Inc. al aan als distributeur voor diverse Aziatische markten en aansluitend in 2016 ook voor de Noord-Amerikaanse markt. De twee bedrijven werken al geruime tijd samen op het gebied van verkoop & service en deze overname voelt dan ook voor beide partijen vertrouwd. Nor Lines wordt voorzien van LNG per truck. Titan zet straks voor de binnenvaart ook een varend LNG-bunkerstation in. Foto: Ries van Wendel de Joode

Hoog bezoek voor Damen Shiprepair Curaçao; koning Willem-Alexander en koningin Máxima namen op 1 juli jongstleden een uitgebreid kijkje op de werf. Voordat ze arriveerden via het water, bekeken ze ook twee nieuwe drijvende dokken (230x45 en108x 23 meter) die vanaf september operationeel worden. Op de foto leidt Damen Shiprepair & Conversion Managing Director Durk-Jan Nederlof het koninklijk echtpaar rond.

Rederij Nor Lines zet voor haar nieuwe tweewekelijkse lijndienst van de SCA terminal in Rotterdam naar de Noorse kust twee LNG (vloeibaar aardgas) aangedreven multipurpose schepen in: de MV Kvitnos en de MV Kvitbjorn. De schepen bunkeren – net als de Wes Amelie - bij Titan LNG op de City Terminal aan de Prins Willem Alexanderhaven in Rotterdam. De LNG wordt met een truck geleverd. Havenbedrijf Rotterdam en Titan LNG hebben de locatie tijdelijk ingericht om LNG aangedreven zeeschepen te laten bunkeren zolang er nog onvoldoende LNG bunkerschepen zijn. Deze bunkerlocatie zal voor marktpartijen beschikbaar blijven totdat RST start met de bouw van de uitbreiding naar de City Terminal. Het Havenbedrijf werkt hard aan de energietransitie in de Rotterdamse haven en stimuleert de overgang van stookolie naar LNG als brandstof voor de scheepvaart. SHIP-TO-SHIP Titan LNG levert al geruime tijd bunkers op de City Terminal. Het bedrijf specialiseert zich in verkoop en distributie van LNG aan de scheepvaart en industrie. Titan wil ship-to-ship gaan bunkeren: om dit mogelijk te maken is de FlexFueler in aanbouw waarmee het Zwijndrechtse bedrijf AMS gaat varen. Dit LNG-bunkerschip komt eind 2018 in de vaart en brengt vloeibaar aardgas via het water naar de schepen toe.


JJ

Diverse nieuwbouwmogelijkheden in Kladovo, Servië voor: Motorschepen, Koppelverbanden, Duwbakken, Tankers, Pontons en-/of ander drijvend materiaal, meerdere afmetingen zijn mogelijk.

GEBR DE JONGE

SHIPBUILDING SERVICES B.V.

 Koedijk 4, 7241CL Lochem 0031 573 250 680 0031 573 250 685  0031 65330 8248 / 0040 720 400 853  0031 65312 5543 info@shipbuildingservice.nl  www.shipbuildingservice.nl

DIVERSE

Kwaliteit en Service staan bij ons op nummer 1

MASTERS IN MASTERS IN NIEUWBOUWMOGELIJKHEDE INNOVATIVE Koppelverbanden, Duwbakk INNOVATIVE PUMP SOL PUMP SOLUTIONS meerdere afmetingen zijn mo

MASTERS IN INNOVATIVE PUMP SOLUTIONS Dankzij onze snelle levertijd, goede klantenservice, ruime assortiment en grote winkel kunnen wij u van alle scheepsmaterialen voorzien. FEMM Antwerpen heeft vrijwel alle producten direct uit voorraad leverbaar. FEMM is groothandel in alle denkbare materialen die nodig zijn voor het onderhoud van een schip. Een team staat elke dag klaar om vakkundig advies te geven en snel te leveren met een eigen bezorgdienst in Antwerpen. FEMM heeft een zeer ruim assortiment maritieme producten voor de scheepvaart, binnenvaart en Industrie. Van touw tot pompen en van batterijen tot verven. Wij hebben vrijwel alle producten direct uit voorraad leverbaar vanuit onze winkel. Het is mogelijk dat producten niet op voorraad zijn. In dat geval kunt u bij ons altijd een bestelling plaatsen. Wij zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk uw product aangeleverd krijgt, meestal lukt dat binnen 2 a 3 dagen.

Authorised Distributor:

Tel. +31(0) 180 44 01 43

www.epsbv.com

Authorised Distributor:

 + 32 (0)3 225 14 44 + 32 (0)3 225 33 46 info@femm.be www.femm.be

DOK+31(0) 138 - UNIT180 4 Tel. 44 01 43

BOTERHAMVAARTWEG 2 • 2030 ANTWERPEN BELGIЁ

Tel. +31(0) 180 44 01 43

www.epsbv.com www.epsbv.com sales@epsbv.com sales@epsbv.com

sales@epsbv.co


COURANT

JULI 2018 | PAGINA 11

WWW.MARITIEMMEDIA.NL

Scheepsmakelaar met schat aan kennis en ervaring

Een schat aan ervaring en een enorm netwerk aan contacten in de nautische branche zijn de gereedschappen die Peter Huizinga standaard met zich meedraagt in zijn reizen over de wereld. Sinds begin dit jaar werkt hij weer voor zichzelf als scheepsmakelaar, projectmanager in scheepsbouw en adviseur in transportoplossingen.

ik weet de weg naar banken, naar notarissen. We hebben de expertise in huis om alles te regelen voor de klanten.� Daarnaast is hij zelf schipper geweest. ,,Ik weet welke emoties er komen kijken bij de aan- en verkoop van een schip. We praten op hetzelfde level met elkaar. En ik sta voor kwaliteit. Ik ben eerlijk naar beide kanten. Is er iets niet goed aan een schip, dan zal ik het benoemen. Dan is het aan de klant wat die ermee doet, maar ik hecht aan langdurige relaties. Ik wil geen deal sluiten waar ik zelf niet achter sta.�

Matthijs Daniels

Peter Huizinga is een bekende verschijning in de binnen- en scheepvaart. Hij was aanvankelijk zelf schipper, maar moest door ziekte op de wal gaan werken. ,,Ik heb mezelf destijds de vraag gesteld: waar heb ik verstand van? Van schepen en transport, was het antwoord. Toen ben ik makelaar geworden.�Samen met compagnons had hij de succesvolle bedrijven Huizinga & Lubbers en Huizinga & Snijder en de afgelopen jaren werkte Peter Huizinga als freelancer als bemiddelaar voor andere bedrijven. ,,Daar heb ik hartstikke fijn gewerkt, maar als je zo lang zelf ondernemer bent geweest, dan blijft dat toch

Binnen Huizinga B.V. is zoon Peter Huizinga jr. (links) de rechterhand van zijn vader. ‘Junior’ heeft ruim vijftien jaar ervaring in de nautische branche en krijgt een steeds prominentere rol in de zaak. kriebelen�, vertelt Huizinga in zijn fraaie kantoor, een woonark in het Kanaal van Steenenhoek in Gorinchem. Sinds een half jaar heeft hij weer zijn eigen bedrijf: Huizinga BV – shipbrokers, shipbuilding, transport project management and transport solutions. AL WAT DRIJFT Huizinga BV is makelaar in al wat drijft, all floating equipment. In alle schepen, van tankers tot drogelading en duwbakken. ,,Maar ook in woonarkjes, droogdokken en in sloopschepen�, zo noemt hij een aantal voorbeelden. Huizinga helpt bij de aankoop, verkoop en (ver-)huur van schepen en kan tevens voldoen aan vraag naar nieuwbouw.

Dat laatste doet hij in samenwerking met partnerbedrijven als Holland Shipyard en Kamar Shipping. Kennis van de markt en een groot netwerk zijn onmisbaar in de scheepsmakelaardij en daarvan loopt Peter Huizinga over. ,,Ik ben in 1990 begonnen als makelaar en ik weet precies wat er speelt in de markt. Ik kijk doorlopend naar het aanbod aan schepen en wie er voor welke prijs belangstelling heeft in welk schip. Zo breng ik partijen tot elkaar.� Naast bijna dertig jaar ervaring weet Huizinga de juiste partners in te schakelen voor optimale dienstverlening aan de klant. ,,Voor alle typen vaartuig ken ik deskundige expertisebureaus,

BOUWPAKKETTEN ,,Ook aan klanten in het buitenland verkoop ik alleen goede kwaliteit. Je ziet het in de export weleens anders, maar zo wil ik niet werken�, vervolgt Peter Huizinga. Mede daardoor is de wereld zijn werkgebied. Tijdens dit gesprek heeft hij een Uruguayaanse aankoop in de afrondende fase en tipt hij een Slowaakse relatie over Nederlandse ferry’s. Specialist bij uitstek is hij op het Afrikaanse continent. ,,Ik heb veel schepen uit Europa naar Afrika verkocht die we daarvoor helemaal hebben aangepast aan de tropen. En ik heb tientallen pontons geleverd aan Afrikaanse klanten. Daarvoor heb ik het concept van levering als bouwpakket bedacht, omdat de aankoop en het transport erg duur was. In plaats daarvan liet ik bouwpakketten naar Afrika brengen en ze ter plaatse in elkaar zetten. Leuke bijkomstigheid was dat het lokaal werkgelegenheid opleverde.� Een laatste beschouwing over de lokale markt: ,,Ik zie veel nieuwbouw die volgens mij niet nodig is. Laten we oppassen dat we over een paar jaar geen grote overcapaciteit hebben aan schepen. Voor speciaal transport van zware chemie is het een ander verhaal, maar in de tankvaart hebben we toch schepen genoeg?�

 www.huizingabv.com

Huizinga B.V. Kanaal van steenenhoek z.z. 8 4202 LS Gorinchem+31(0)6 53 12 55 44 / +31 (0)6 29 29 50 63 info@huizingabv.com www.huizingabv.com

Otter Lenght Beam Draft Year of construction Main Engine Output

Hendrika Inachos I + II Joint Lenght Beam Draft Year of construction Main Engine Output Tonnage

Patrolvessel : 12,60 : 4,00 : 1,35 : 1957 (1968 rebuild) : Df DH-825 : 132 (bhp)

General Cargo Ship

Ship Barge Combi : 171,50 : 11,40 : 3,45 : 1983 : 2x Cummins : 2x 1200 (bhp) : 4810

New price â‚Ź 2.200.000,-

Lenght Beam Draft Year of construction Main Engine Output Tonnage Teu

: 110,0 : 11,45 : 3,67 : 2004 : Caterpillar 3512 : 1521 (bhp) : 3164 t : 208

What we do: Shipbroker Shipbuilding Project management Transport solutions Transport management Crewing


iJräaer

iJräaer iJräaer Dräger

Elektrische installaties

Dräger X-am 8000

voor de binnenvaart

De nieuwe PAC serie

AANBIEDINGEN Onwa Portofoon KV-28

Onwa Marifoon KV-280

IP67 70-kanaals portofoon. Drijft en knippert!

DSC marifoon Class D

Marifoon Sailor RT6248 Professionele, hoogwaardige IPx8 handset met hoogwaardige Rx/Tx

1150,00

164,00

114,00

Vervangingshoorn marifoon Vervangingshoorn voor RT2048 & RT6248

Marifoonantenne

200,

00

Mp4 coacial diopole marifoon antenne. De meest gebruikte marifoon antenne in de binnenvaart.

57,50

Mastervolt Dräger Marine Marine & Offshore Dräger &

Den Offshore

Helder Service DenCenter Helder

Service Center

Den Helder Service Center & Offshore Koperslagersweg 14f Koperslagersweg 14f Koperslagersweg 14f Beurtschipperstraat 1 RA Den Helder 1786 3194 DK Hoogvliet 1786 RA Den Helder 3194 DK Hoogvliet 0223 2740 3194 DK HoogvlietÉkt CÍ krj787 kxC007 Ükxœoi kCËkt zkx 1786 RA Den Helder Éxì010 mkxC295 Ögxo t kCI CÒllynuxk 787 007 010 295 den helde r - m o.sd. n l@d er.co m sa les-m o.sd. n l@d2740 raeg er.com Łuv kxyrgm kxyø km0223 CTW l raeg Ðkæ xzyi nov010 v kxyzxggzC TC2740 0223 787 007 295 TZÆYCŠÇCÉkt CÍ krjden kxChelde rdenhelder-mo.sd.nl@draeger.com - m o.sd. n l@draeg er.co m VTŒWCÉŁC uumœrokzC saÍ sales-mo.sd.nl@draeger.com les-m o.sd. n l@draeg er.com Dräger Marine Beurtschipperstraat 1

Beurtschipperstraat 1

SUUVCZÆZCSSZ XCUZW S Helder Service Center Den äger Marine & Offshore STSCUŒ

2” 750W dompelpomp max. 26m3/u ger-mo.comger-mo.com www.draewww.drae

www.draeger-mo.com

590,00

www.draeger-mo.com

yj QtrÅ j xgkmkxQius ygrkyPs uQyjKoperslagersweg QtrÅ j xgkmkxQius 14fj kt nkrj kxPs uQ

eurtschipperstraat 1

1786 RA Den Helder

94 DK Hoogvliet

0 295 2740

les-m o.sd. n l@draeg er.com

0223 787 007

den helde r - m o.sd. n l@draeg er.co m

Den Helder Service Center

Marine & Offshore

Koperslagersweg 14f

chipperstraat 1

DK Hoogvliet

1786 RA Den Helder

m o.sd. n l@draeg er.com

den helde r - m o.sd. n l@draeg er.co m

5 2740

Oechies is dealer van Mastervolt. Vele types uit voorraad leverbaar. Informeer naar de prijzen.

Dompelpomp Komoran 120M

0223 787 007

www.draeger-mo.com

Blauw bord motor

Lineair motor tbv blauw bord. Deze krachtige 24V lineair motor heeft een slag van 150mm.

149,

00

Bay15D Led navigatielamp* 10-30VDC 3,5W 6000K 300lumen 16x45mm.

* niet gekeurd in combinatie met navigatielantaarn

Assortimentsdoos steekzekeringen

8x10st. (3A,5A,7.5A,10A,15A,20A, 25A,30A)

9,99

8,99

Deze aanbiedingen gelden tot het einde van de maand, of zolang de voorraad strekt. Genoemde prijzen zijn in euro, exclusief BTW. Zet- en drukfouten voorbehouden.

Traditie combineren met moderne kennis. Luxe passagiersschepen, grote jachten en binnenvaartschepen worden door Da-Capo voorzien van een volledig interieur.

ek o z e B el k n i w onze elektrotechniek

service

shop

Waalhaven Z.z. 42 - 3088 HJ Rotterdam T 010 - 297 39 99 - F 010 - 484 28 74 - E info@oechies.nl Dichtstbijzijnde aanlegsteiger (50mtr) 2242-6

www.oechies.nl Da-Capo BV | Rivierdijk 423a, 3372 BV Hardinxveld-Giessendam Tel: 0184 - 61 31 50 | Fax: 0184 - 61 86 01 | info@da-capobv.nl | www.da-capobv.nl

Ma/vrij 8.00-16.30 uur, Za 9.00-12.00 uur


COURANT

JULI 2018 | PAGINA 17

WWW.MARITIEMMEDIA.NL 

Specialist in Tinn Silver- en Jeanneau Rigiflex-bijboten Een S.I. gekeurde aluminium Tinn Silver of Jeanneau Rigiflex bijboot nodig? Dekker Marine biedt uitkomst. Boten kunnen er naar eigen wens en smaak worden aangepast, inclusief alle bijbehorende accessoires, apparatuur en trailers. ‘Alles is mogelijk.’ Claudia Langendoen

Wie een beroep doet op de expertise van Dekker Marine in het Zeeuwse Sint-Annaland kan rekenen op een ophaal- en afleverservice in de regio’s Rotterdam, Antwerpen, Dordrecht en Zeeland. ,,Voor reparatie halen en brengen wij boten. En bij aankoop van een nieuwe bijboot leveren we die op afspraak af. Dit inclusief bestickering wat betreft scheepsnaam en registratienummer. De klant wordt volledig ontzorgd”, verwoordt Marian Dekker-Zuiddam van Dekker Marine. Zij is binnen het bedrijf verantwoordelijk voor de Marine-service. Een taak die haar past als een jas. Want als schipperskind is zij zeer vertrouwd met de binnenvaart. ,,Ik ken de wereld van binnenuit. Ik weet hoe het werkt aan boord van een schip. Ik begrijp bijvoorbeeld maar al te goed dat afspraken moeten worden nagekomen en dat als iemand om 14.00 uur aan de wal ligt, wij niet om 15.00 uur moeten aankomen.” TINN SILVER Marian Dekker heeft vaak aan een half woord genoeg. En dat is prettig in een wereld waarin tijd schaars is en schepen niet onnodig lang stil kunnen blijven liggen. Dekker Marine constateert een toenemende vraag naar bijboten van het merk Tinn Silver

Tinn Silver 550 met een Honda-buitenboordmotor.

Bij het familiebedrijf Dekker Marine staat de derde generatie aan het roer. Marian DekkerZuiddam: ‘Juist dat persoonlijke contact vinden wij van groot belang.’ en Jeanneau Rigiflex. Een SI-keurcertificaat wordt bijgeleverd. En de bijboten worden bij Dekker Marine afgebouwd, geheel naar wens van de klant. ,,Alle mogelijkheden zijn bij ons bespreekbaar”, aldus Marian Dekker. De Tinn Silver is een sterke en duurzame aluminium bijboot in blanke uitvoering. Belangrijk voordeel is dat die volledig onderhoudsvriendelijk is. Het is een solide boot die is gemaakt van 4 millimeter dik aluminium. Uiteraard is die bestand tegen zout water. JEANNEAU RIGIFLEX De boten van Jeanneau Rigiflex zijn gemaakt van ABS, een zeer sterk en duurzaam materiaal. De boten zijn niet duur omdat de productie niet arbeidsintensief is en de boot daardoor tegen een scherpe prijs kan worden gebouwd. Dekker Marine is tevens le-

verancier van inboard en outboard-motoren, waardoor een totaalproduct kan worden geleverd. Zo is Dekker Marine officieel dealer van Honda- en Mercury-buitenboordmotoren en servicepunt voor Yanmar, Volvo Penta en Mercruiser TDI inboard-motoren. De in deze merken gespecialiseerde onderhoudsmonteurs worden elk jaar getraind en bijgeschoold zodat zij op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen. Overigens behoren naast de binnenvaart ook de visserij en pleziervaart tot de klantenkring van Dekker Marine. REPARATIE & REVISIE Reparaties kunnen worden uitgevoerd in de werkplaats van Dekker Marine. Dat kan ook op locatie en voor de pleziervaart beschikt het bedrijf over een eigen plek in de jachthaven van Sint-Annaland, op

loopafstand van de vestiging bij de ingang van het dorp. Reparaties en werkzaamheden kunnen variëren van een servicebeurt tot complete revisie. Daarbij worden uitsluitend originele onderdelen gebruikt. Bij een onderhoudsbeurt wordt bovendien gewerkt met een checklist zodat het voor de klant ook duidelijk is wat er aan de motor vervangen en gecontroleerd is.  Klanten komen vaak naar Sint-Annaland voor de persoonlijke benadering die er nog vanzelfsprekend is. Dekker Marine is wat dat betreft een op en top familiebedrijf waar de derde generatie nu aan het roer staat. Juist dat persoonlijke contact is ook voor de familie zelf van groot belang. Want in de binnenvaart ligt een groot deel van Marians hart. ,,Nog altijd als ik langs de waterkant loop en de schepen hoor, gaat mijn hart open. Dat is de liefde voor de VERKOOP – ONDERHOUD – REPARATIE - ONDERDELEN binnenvaart die bij zal VOORme UWaltijd TINN-SILVER ENblijven.” RIGIFLEX BIJBOOT MET EIGEN HAAL EN BRENG SERVICE

Dekker Marine

Sint Annaland Tel 0166-652454 www.dekkermarine.nl

globe www.dekkermarine.nl

VERKOOP – ONDERHOUD – REPARATIE - ONDERDELEN VERKOOP – ONDERHOUD – REPARATIE - ONDERDELEN VOOR UW TINN-SILVER EN RIGIFLEX BIJBOOT VOOR UW TINN-SILVER EN RIGIFLEX BIJBOOT MET EIGEN HAAL EN BRENG SERVICE MET EIGEN HAAL EN BRENG SERVICE

Dekker Marine Dekker Marine Sint Annaland

Sint Annaland Tel 0166-652454 Tel 0166-652454 www.dekkermarine.nl www.dekkermarine.nl

OMRU ssttaa MMee 55 nnddnn ssss 0022 r.r. eeKK aalklk aarr

SCHEEPSRAMEN

Omru Scheepsramen levert: • kwaliteitsramen die voldoen aan alle geldende normen; • standaard profi elen én geïsoleerde profi elen; profielen profielen; • vaste ramen, schuiframen, buitenklap of binnenklap; • enkel glas, isolatieglas, noise reduction glas.

Offerte aanvragen? Kijk op www.omruscheepsramen.com/offerte

Het beste zicht op service, kwaliteit en innovatie Bij onze hoogwaardige aluminium scheepsramen krijgt u standaard de allerbeste service. Daar zorgen onze vakspecialisten voor. Zij begeleiden uw opdracht met veel aandacht en zorg. En informeren u van begin tot eind over de voortgang.

OMRU. Kelvinweg Scheepsramen Kelvinweg 12a(Afstand . 6101 WT EchtMaasbracht 2 km) OMRU Scheepsramen 12a . . 6101 WT Echt vanaf +31(0) 475 475 58 55 04 10 88 23 .. EE info@omruscheepsramen.com info@omruscheepsramen.com .. II www.omruscheepsramen.com TT +31(0) www.omruscheepsramen.com

Op de juiste koers met de nieuwe E-klasse! De E-Klasse is er al vanaf € 52.528,-. Deze consumentenadviesprijs is inclusief BPM, BTW, geadviseerde kosten rijklaar maken, recyclingbijdrage en registratiekosten. Gecombineerd verbruik: 2,1 - 6,3 l/100 km, 47,6 - 15,9 km/l. CO2-uitstoot: 49 - 144 g/km. Voor kosten en leveringsvoorwaarden, zie autowust.nl.

Dordrecht Mijlweg 81, tel. 078 - 617 70 00. Oud-Beijerland J. van der Heijdenstraat 29, tel. 0186 - 61 84 55. Hellevoetsluis Rijksstraatweg 38, tel. 0181 - 33 12 33. www.autowust.nl, info@autowust.nl


DÉ telecomspecialist voor de binnenvaart Mobiele telefonie • Vaste telefonie • Internet • Hardware • 24/7 Support Advies op maat • Persoonlijk contact • Kennis van de maritieme sector

Nu leverbaar: ZIGGO THUIS

ens

• Supersnel internet tot 500 Mbit/s • Eerste zes maanden 50% Korting • Gratis wifi-modem • Gratis installatie thuis

atiebedrijf bv

Bel: 078 - 750 17 35 Bel: advies@4com.nl 078 - 750 17 35 Mail: Mail: advies@4com.nl www.4com.nl www.4com.nl

Combineer Vodafone en Ziggo en ontvang VEEL extra’s, WAARONDER dubbele data en extra zender pakket

A. RULLENS

installatiebedrijf b.v. www.rullensinstallatie.nl f

f

BEDRIJFSPROFIEL

A. Rullens Installatiebedrijf bv is sinds enkele decennia een gevestigde naam binnen de scheepvaart branche. Rullens installeert, onderhoud en reviseert waarnodig de gehele elektrische installatie, van plc-/motorbesturing tot aan de installatie in de woning. Dit voor alle mogelijke type binnenvaart schepen en coasters. Het klanten profiel van Rullens is heel divers; van makelaar, rederij of eindgebruiker allemaal weten ze A. Rullens Installatiebedrijf te vinden. Door onze expertise zijn wij continu werkzaam aan tankers, drooglading- en/of passagiersschepen.

CONTACTGEGEVENS A. Rullens Installatiebedrijf Sterrekroos 11 4941 VZ RAAMSDONKSVEER T. 0162 51 25 36 F. 0162 51 76 25 info@rullensinstallatie.nl

Bij Rullens zijn we op de hoogte van de door de keuringsinstanties gestelde eisen. Wij bouwen dan ook desgewenst volgens de normen van o.a. Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW), Lloyd’s Register, DNV GL of Buro Veritas (BV). Naast de elektrische installatie werkt Rullens nauw samen met diverse andere partijen om zo een compleet mogelijk pakket aan te kunnen bieden. Hierbij kunt U denken aan onder andere nautische apparatuur, klimaat beheersing, loodgieterswerk, sanitair en tank-/niveaumeting

 Gespecialiseerd in levering en installatie van pijpleidingen voor de scheepvaart en industrie.  Advies bij ontwerp, fabricage en montage  Reparatiewerkzaamheden

Jacobus Lipsweg 91, 3316 BP Dordrecht Tel. : 078 6171517, Fax: 078 6170221 E-mail : info@ankopiping.nl Internet : www.ankopiping.nl

Direct, flexibel en een goede service


COURANT

JULI 2018 | PAGINA 15

WWW.MARITIEMMEDIA.NL

Het kanaal van Corbulo (Latijn: Fossa Corbulonis) is een kanaal in ZuidHolland dat de mondingen van de Maas en de Rijn in de Hollandse delta met elkaar verbond. Omstreeks het jaar 50 na Chr. is het gegraven. Delen van het kanaal bleven in gebruik tot ongeveer het jaar 270.

DE GESCHIEDENIS VAN...

Fossa Corbulonis Jos Hubens, ambassadeur De Binnenvaart

De Romeinse keizer Claudius besloot in het jaar 47 dat de Rijn de noordelijke Rijksgrens van het Romeinse Rijk zou worden. Het leger van de Romeinse generaal Gnaius Domitius Corbulo, de naamgever van het kanaal, trok zich daarop terug achter de Rijn. Om een snelle en veilige aanvoer van troepen, materieel en bevoorrading van de Maas naar de Rijn mogelijk te maken en om zijn manschappen bezig te houden, heeft Corbulo vervolgens het 23 Romeinse mijlen (circa 34 km) lange verbindingskanaal laten graven. Destijds gebruikten de Romeinen voornamelijk platbodems en die waren niet zeewaardig. Door het graven van het Corbulokanaal kon voortaan de gevaarlijke Noordzee gemeden worden. TRACÉ Waarschijnlijk hebben de soldaten slechts enkele kilometers hoeven te graven, omdat ze bestaande waterlopen met elkaar verbonden, namelijk in het zuiden de Gantel, die uitmondde in de monding van de Maas (Helinium bij Naaldwijk), en in het noorden

De gemotoriseerde kempenaar Corbulo van de familie Tetteroo, in 1962, in thuishaven Delft. Vernoemd naar de Romeinse kanaalgraver, generaal Gnaius Domitius Corbulo. Foto: archief De Binnenvaart de Vliet, die uitmondde in de Oude Rijn bij castellum Matilo (Leiden). De exacte loop van het kanaal is niet over de volle lengte bekend maar het tegenwoordige Rijn-Schiekanaal maakte onderdeel uit van het Corbulokanaal. In Voorburg bij Forum Hadriana, waar het Corbulokanaal samenkomt met de huidige Vliet, is nog een Romeinse insteekhaven aangetroffen. Het zuidelijke gedeelte van het kanaal werd in de tweede en derde eeuw gerenoveerd, maar toen dit deel van ZuidHolland eind derde eeuw ontvolkte, raakte het in ongebruik; het kanaal verlandde en verdween. SCHIP CORBULO In 1962 is ter nagedachtenis van Corbulo, de kanaalgraver, in Voorburg, vlakbij het voormalige Corbulokanaal, een bronzen ruiterstandbeeld geplaatst. In 1924 liet de familie Tetteroo uit Delft bij scheepswerf De Haan & Oerlemans in Heusden een stalen sleepkempenaar bouwen en doopte het schip met de naam Corbulo.

In 1955 werd het sleepschip omgebouwd tot motorschip met een Man-motor van 150 pk. In 1987 verkocht Philip Tetteroo zijn Corbulo aan de scouting Nautilus in Delft, het schip is als zodanig nog steeds in bedrijf met dezelfde Man-motor. Tot op hoge leeftijd was Philip nog actief op zijn voormalig schip, maar ook voor vereniging De Binnenvaart. In 2014 werd gevierd dat Philip Tetteroo en de Corbulo beiden de negentigjarige leeftijd hadden bereikt. DE BINNENVAART In 1990 is vereniging De Binnenvaart opgericht en Philip stelde zich direct beschikbaar als bestuurslid. In 1994 werd hij gekozen als voorzitter. Hij was een goede voorzitter die met rust en kennis leiding gaf aan de, toen, snel groeiende vereniging. Philip was ook een begenadigd (scheeps)tekenaar en illustreerde het magazine Binnenvaart veelvuldig. In 1996 gaf hij de voorzittershamer door aan Jos Hubens. Als blijk van waardering voor zijn grote verdienste voor de vereniging

werd besloten Philip Tetteroo te benoemen tot erelid. Op 10 mei 2018 is Philip Tetteroo op 94-jarige leeftijd in Delft overleden. DRUSUS De zoon van Philip Tetteroo, Toon, zette de familietraditie door en noemde zijn schepen Drusus. Nero Claudius Drusus (38 v. Chr. - 9 v. Chr.), ook bekend als Drusus de Oudere of Drusus senior, was een Romeins generaal onder keizer Augustus die hem beschouwde als zijn bekwaamste bevelhebber. In de Nederlandse waterbouw is Drusus bekend om de Drususgracht die hij in 12 v. Chr. liet aanleggen op de plaats van waarschijnlijk de huidige Utrechtse Vecht. Voor de verdeling van de watertoevoer legde hij bij de splitsing van de rivieren Rijn en de Waal de Drususdam aan, die later door de Germanen werd verwoest. Voor meer informatie van deze schepen zie: www.debinnenvaart.nl en raadpleeg de databank De Binnenvaartschepen.

25 jaar

UW HELPENDE HAND BIJ

MEET- EN ALARM SYSTEMEN!

Marine dealer dealer Marine

Diesel Motoren Motoren Service Service BV, BV, Diesel uw Cummins Cummins industrie industrie uw én marine marine dealer dealer én Waarom DMS? DMS? Waarom

C.E. van `t Hof BV levert, installeert en onderhoudt al sinds vele jaren meeten BV alarmsystemen aan boord van zowelalzeegaandeC.E. van `t Hof levert, installeert en onderhoudt sinds vele als binnenvaart tankers. Steeds voorop als het zowel gaat om innovaties, jaren meet- en alarmsystemen aan boord van zeegaandebetrouwbaar als het gaat om service en ondersteuning, kortom: als binnenvaart tankers. Steeds voorop als het gaat om innovaties, een stabiele partner waarop de scheepseigenaar én de betrouwbaar als het gaat om service en ondersteuning, kortom: bemanning kunnen bouwen. een stabiele partner waarop de scheepseigenaar én de bemanning kunnen bouwen.

C.E. van t Hof BV EL ECTROTECHNISCH SCHEEPSINSTALLATIE BUREA U Keurmeesterstraat 15D - 2984 BA Ridderkerk Tel : 0180 - 430 327 - info@cevanthof.nl www.cevanthof.nl - www.hofshop.nl

Ervaren specialisten, volledig Ervaren volledig Cumminsspecialisten, gecertificeerd Cummins gecertifi ceerd Ruim 20 jaar ervaring met Ruim 20 jaar ervaring en metmarine. Cummins in industrie Cummins in industrie en marine.

Voor industrie & marine Voor industrie & marine Geschikt voor industrie, Geschikt voor industrie, grondverzet, bagger-, zeegrondverzet, bagger-, zeeen binnenvaart. en binnenvaart.

Originele onderdelen Originele onderdelen De kwaliteit van de De kwaliteit vandedespecifieke componenten, componenten, specifivoor eke de know-how staatdegarant know-how staat garant voor best mogelijke prestaties. de best mogelijke prestaties.

Onderhoud & revisie Onderhoud & revisie Onze specialisatie ligt op het Onze specialisatie ligt op het onderhouden en reviseren van onderhouden en motoren. reviseren van Cummins diesel Cummins diesel motoren.

Diesel Motoren Service B.V. Diesel Motoren Service Kaartenmakerstraat 3 B.V. Kaartenmakerstraat 2984 CB Ridderkerk 3 2984 CB Ridderkerk Member of the Teus Vlot Group Member of the Teus Vlot Group

T +31 (0)180 48 72 84 T (0)180 48 72 84 E +31 info @ dieselmotorenservice.nl info @ dieselmotorenservice.nl IE www.dieselmotorenservice.nl I www.dieselmotorenservice.nl


SCHROEFASSEN TOT 12 METER

Het vervaardigen en monteren van complete schroefasleidingen is al jaren één van onze specialismen. Assen worden in opdracht gefabriceerd op draaibanken van respectievelijk 8 en 12 meter lengte. Vakmanschap zorgt er voor dat dit tot op 1/100 millimeter nauwkeurig gebeurt. Montage kan plaatsvinden op locatie of in één van onze dokken. Eerste klas kwaliteit is verzekerd. Hardinxveld-Giessendam T +31 (0)184 - 676 140. www.breejen-shipyard.nl

VOORDELIG VERZEKERD VAN VRIJHEID

VERZEKERINGEN VOOR SCHEEPVAART, TRANSPORT & LOGISTIEK

Amandelgaarde 2a Postbus 236 3340 AE H.I. Ambacht NL

Tel. Mobiel

00 31 78 684 96 96 00 31 646 13 20 95

www.besure-marine.nl info@besure-marine.nl

Voor een onafhankelijk maatwerkadvies, service en een snelle schadeafwikkeling bent u bij ons aan het juiste adres!

Scheepvaartadministraties Bedrijfsadviezen Accountancy Fiscaliteit Riegman & Klaverdijk is als onafhankelijk accountantskantoor actief in alle segmenten van het midden- en kleinbedrijf. Kennis, ervaring en een diepgewortelde interesse in onder meer de binnenvaart, zijn de pijlers onder Riegman & Klaverdijk. Een dynamisch bedrijf dat haar huidige vooraanstaande positie in de branche vooral dankt aan de actieve en persoonlijke benadering van cliënten. Tot de cliënten behoren ondernemingen die actief zijn in de binnenvaart, kustvaart, detailhandel, bouw, IT, etc.

Riegman & Klaverdijk B.V. Scheepmakerij 360, 3331 MC Zwijndrecht tel.: 078 625 60 00, fax: 078 625 60 09

info@riegman-klaverdijk.nl www.riegman-klaverdijk.nl


Havens & Offshore

WWW.MARITIEMMEDIA.NL

JULI 2018 | PAGINA 17

Geslaagde open dag Eemshaven Duizenden bezoekers kwamen 23 juni af op de open dag in de Eemshaven. Groningen Seaports kijkt samen met de deelnemende bedrijven terug op een zeer geslaagde dag. Het gebeurt niet vaak dat publiek wordt toegelaten op een schip dat voor de bekabeling op de zeebodem van offshore windparken zorgt. Dus trok het enorme kabelschip van Nexus veel aandacht. Ook konden bezoekers een kijkje nemen in het hart van de hoogste windmolen van Nederland. En er was meer te doen: zo kregen bezoekers op informatietochten per bus een persoonlijke toelichting op de haven. Daarnaast had ook AG Ems haar schip Wappen von Borkum voor havenrondvaarten ter beschikking gesteld. Kinderen én volwassenen hadden het naar hun zin op het gezelligheidsplein bij Wijnne en Barends. En werkzoekenden haalden hun hart op met vacatures van Aldel, RWE, TenneT, Theo Pouw, Lagerwey en Groningen Seaports. Kortom, een zeer geslaagde dag in het hoge noorden.

Nieuwe diepzeekade langs Noordzeekanaal

Deze zomer start de bouw van een 900 meter diepzeekade aan het bedrijventerrein HoogTij langs het Noordzeekanaal. HoogTij is onderverdeeld in twee delen: een terrein voor havengebonden bedrijven (natte deel) en een terrein voor grondgebonden bedrijven (droge deel). Het totale gebied biedt ruimte voor 130 hectare bedrijvigheid. Het havengebonden terrein wordt ontwikkeld door Port of Amsterdam. INGEKASTE KADE Om de vrije doorgang in het Noordzeekanaal te waarborgen, wordt er een aanzienlijk terrein afgegraven. Hierdoor ontstaat er een zogenaamde ingekaste kade, zodat de schepen die laden en lossen niet in de vaarweg komen te liggen. De enorme hoeveelheid grond en zand die hierbij vrijkomt wordt gebruikt om fase twee van HoogTij – het droge terrein – op te hogen en gereed te maken voor nieuwe uitgifte. De werkzaamheden zullen naar verwachting tot eind 2019 duren.

Op de volle veerboot Wappen von Borkum, die rondvaarten door de Eemshaven maakte, kregen bezoekers een toelichting over de ontwikkelingen in de haven. Kabellegger Nexus van Van Oord is op de achtergrond ook te zien. Foto: Groningen Seaports

Innovatieve haven-startups

ben. Met Tulyp Wind (Arkom) werd getekend om een studie te doen voor het vinden van een geschikte locatie in de haven voor het plaatsen van hun compacte windmolens. Met ECOncrete wordt gekeken of hun duurzame betonproducten kunnen worden toegepast op en in kademuren in de haven. Met Cargoledger wordt hun systeem getest dat het afhandelen

Havenbedrijf Rotterdam heeft vanuit het innovatieprogramma PortXL een samenwerkingsovereenkomst gesloten met enkele veelbelovende startups.

Het Havenbedrijf Rotterdam tekende deze pilotcontracten met startups waarvan verwacht wordt dat zij impact op de haven zullen heb-

en verzenden van ladingen eenvoudiger maakt. En als laatste is een contract gesloten met WhaleWashing, om te onderzoeken waar in de Rotterdamse haven de eerste ‘carwash’ ter wereld voor schepen zou kunnen komen.

North Sea Port officieel gefuseerd

Eind juni 2018 werden de laatste handtekeningen gezet voor de fusiehaven North Sea Port. Ook de leden van het nieuwe toezichthoudend orgaan van de Europese naamloze vennootschap werden benoemd. De laatste toezichthouder die werd aangesteld is voormalig PvdAleider Diederik Samsom.

De scheepswerf met een dwarshelling tot 97,5 meter voor al uw onderhoud! Al 35 jaar lang maken wij afval voor 95% geschikt voor hergebruik. En dit doen we 24/7 met 216 collega’s veilig en verantwoord.

Verpakt chemisch afval Verontreinigde grond Oliehoudend slib Scheepsreiniging Scheepsafval Afvalwater Ontgassing

0168 - 389 289 | info@atm.nl | www.atm.nl

Oostdijk 25, 3077 CP Rotterdam Tel. 010 - 479 55 44 • E-mail: info@docksidebv.nl


KG TINNEMANS INTERIEUR: Scheepsinterieur op maat, interieurbouw particuliere woning, winkel en kantoor op maat.

Tinnemans interieur is een onderdeel van:

www.TinnemansFS.com Geert Tinnemans Industrieweg 16, 6051 AE Maasbracht NL +31 475 46 19 59 info@tinnemansinterieurbouw.nl

U DE LUSTEN ......

zorgen wij voor de lasten!

Raadviseurs Zwetsloot & Vlot BV Accountancy en Belastingadvies

Grote Haarsekade 122, 4205 VL Gorinchem Postbus 433, 4200 AK Gorinchem Tel Fax

: 0183 - 820 240 : 0183 - 820 241

Internet : www.raadviseurs.nl

E-mail : info@raadviseurs.nl

Raadviseurs Zwetsloot & Vlot BV


COURANT

FF DUBBEL

RENÉ VISSCHER (30) Lid van een branchevereniging: Nee Levensmotto: ‘Geniet van elke dag’

Leo van Teeffelen

Wat voor type schip vaar je? ,,Een riviercruiseschip. Lengte 135, breedte 11,45, diepgang 1,50 en hoogte van 6,45 meter. De hoofmotor is een CAT 1050 en we hebben drie C18-generatoren. We varen op GTL en dankzij de led-verlichting hoeven we meestal maar één generator te gebruiken. Zodra we aanmeren, gaan we over op walstroom, als die voorziening er is.” Hoe heet het schip? ,,MPS Grace, dat betekent elegantie. Het is een zusterschip van MPS Joy.” Hoeveel man zijn er meestal aan boord? ,,Het maximaal aantal gasten bedraagt 142 plus de crew van 44 personen.”

JULI 2018 | PAGINA 19

WWW.MARITIEMMEDIA.NL

Ben je zelfstandig of in loondienst? ,,Ik ben vaste tweede kapitein op MS Grace en soms eerste. Vaste eerste kapitein is de heer Liemberg, ik heb veel van hem geleerd en leer nog steeds van hem. Ik hoop dat hij nog een tijd blijft doorvaren!” In welk vaargebied vaar je? ,,Voornamelijk Amsterdam-Basel. En om de twee reizen een Moezelreis tot TrabenTrarbach. We varen overdag hooguit vier tot vijf uur. Het meest varen we ’s nachts, ik vind het prettig om dan te varen.” Mooiste plek om langs te varen? ,,Cochem. De hele ambiance, zowel om er langs te varen als er doorheen te lopen.” Mooiste plek om te overnachten? ,,Basel. Einde van de reis, motoren uit en op walstroom. Daar vind je rust, ook omdat er weinig scheepvaart is in de omgeving.” Waar wil je altijd zo snel mogelijk langs? ,,Het Ruhrgebied, met name door het gestress en de nonchalante manier waarop er gevaren wordt.”

AL MEER DAN 45 JAAR IN ISOLATIE!

Voor welke bevrachter/rederij vaar je? ,,Voor Scylla AG. Touroperator is Tauck, een Amerikaans bedrijf.” Hoe ben je begonnen in de binnenvaart? ,,Ik heb de matrozenopleiding gedaan op het vrachtschip van mijn opa en oma, de Eemshorn. Daarna ben ik op de Delta, een koppelverband, terechtgekomen. En na twee jaar de stap richting chemie gedaan, bij Oudcomb op de Oranje Nassau’s. Na een aantal jaren voeren we alleen nog tussen Rotterdam en Antwerpen en dat werd mij te saai. Via een maat van mij ben ik bij Scylla terechtgekomen. Na een intakegesprek en een paar maandjes training, werd ik tweede kapitein. Het was vooral wennen met de contraroterende propellers als voortstuwing, maar ik kreeg te horen dat ik het snel onder de knie kreeg.” Wat is je grootste ergernis in de binnenvaart? ,,Kennis en kunde. Het gebrek eraan bij onze Oost-Europese collega’s. Zonder de regels van opvaart en afvaart te kennen of toe te passen, wordt er doorgeduwd. Dat geeft de passagiersvaart een slechte reputatie. Aangezien ik zelf uit de vrachtvaart kom – en

vrienden en familie heb die dat nog steeds doen – erger ik mij daar extra aan. Het heeft voornamelijk te maken met rekening houden en meedenken met elkaar. Zo heb ik het gelukkig bij onze rederij geleerd, geen brokken maken, risicosituaties vermijden en de vaarregels in acht nemen. Het is ook gewoon een kwestie van fatsoen.” Wat is het leukste dat er hebt meegemaakt? ,,Eigenlijk maak je elke dag wel wat leuks mee, zeker met de gasten aan boord.” Heb je nog andere interesses? ,,Mijn interesse gaat uit naar Portugal. Als we daar in de toekomst gaan varen op de Duoro, door een van de mooiste natuurgebieden van Europa, dan wil ik daar zeker over nadenken. Zo ver is het nog niet, dus voorlopig geniet ik van de Rijn- en Moezelreizen, daar ben ik nog lang niet op uitgekeken.” Volgende keer in ff dubbel: Gouke Leeuwestein van MVS Audenda.

Vakmanschap sindssinds 1959!1959! Vakmanschap Leveringen en reparaties van van Leveringen en reparaties alle soorten scheepsschroeven alle soorten scheepsschroeven

ATIE!

ISOLATIESPECIALISTEN IN: • Scheepvaart / jachtbouw • On – Offshore • Isolatiematrassen • Brand technische, thermische en akoestische isolatie • Steigerbouw Kerkstraat 32a, 6651 KG DRUTEN Tel. (0487) 510 716 Fax (0487) 510 745

www.franssen.nl

ematrassen atie

510 745

ISOLATIESPECIALISTEN IN: • Scheepvaart/jachtbouw • On-Offshore • Isolatiematrassen • Brand technische, thermische en akoestische isolatie • Steigerbouw Waterstraat 6, 6657 CP Boven - Leeuwen • Tel. (0487) 510 716 Fax (0487) 510 745

www.franssen.nl

Jooren Scheepsschroeven BV Jooren Scheepsschroeven BV Papendrechtsestraat 2a Papendrechtsestraat 2a 3313 CT DORDRECHT 3313 CT DORDRECHT Tel. 078 - 6Tel. 133 831 078 - 6 133 831 www.joorenscheepsschroeven.nl www.joorenscheepsschroeven.nl 692487 Jooren Advertentie A4.indd 1 692487 Jooren Advertentie A4.indd 1

25-01-17 14:53

25-01-1


milieubewust en Zuinig

Dealer van

Visscher Scheepsreparatie is de perfecte combinatie met uw motor. Visscher Scheepsreparatie B.V. is in ruim 30 jaar uitgegroeid tot een zeer betrouwbare partner met 15 ervaren medewerkers. U kunt ons vinden bij de gemeentehaven van Sliedrecht aan de Merwede. Afmeren kan voor de wal, zodat de werkzaamheden snel en efficiënt kunnen worden uitgevoerd. Maar ook het uitvoeren van werkzaamheden op locatie is geen enkel probleem. Veel klanten weten ons reeds te vinden door onze service en flexibiliteit. Graag heten wij u welkom als nieuwe klant. ■ Uit voorraad leverbaar Volvo Penta motoren, generatorsets en onderdelen ■ Hermotoriseren en reviseren van Volvo Penta motoren en overige merken motoren ■ Het uitlijnen van motoren en keerkoppelingen met behulp van een laser ■ Het afbouwen van schepen en Constructie- en ijzerwerkzaamheden

advt 140 x 200

Scheepsalmanak

29-09-2011

09:40

Pagina 1

Koersbepalend in verzekeren

Gespecialiseerd in e d verzekeringen voorart Zee- en Binnenva

www.gebrsluyter.nl

Beurs-World Trade Center. Beursplein 37, Rotterdam. Telefoon: 010 - 405 2000 E-mail: casco@gebrsluyter.nl

www.visscherscheepsreparatie.nl Tel. 0031 (0)184-496363


COURANT

JULI 2018 | PAGINA 21

WWW.MARITIEMMEDIA.NL

Swets Group neemt aandelen ODV Maritiem over

Swets Group heeft sinds juni 2018 de aandelen in ODV Maritiem overgenomen. Hiermee hervatten beide bedrijven de samenwerking die ruim drie jaar geleden stopte toen Swets Inland Shipping zich vooral ging focussen op binnenvaartpersoneel en ODV Maritiem op nautische objecten, nautisch beheer en veerponten. Door de krachten weer te bundelen ontstaat een professionele, solide, nautische dienstverlener.

TOTAALOPLOSSING ,,Vanaf 1 juni zijn wij de grootste nautische dienstverlener”, zegt Maurice Swets, directeur Swets Group. ,,Ik ben trots dat alle nautische specialisten weer onder mijn hoede vallen. Door de sterke groei in de nautische wereld en de positieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren, moeten wij de mogelijkheden benutten om alle kennis te bundelen.

Op deze manier kunnen wij onze processen nog beter optimaliseren en digitaliseren. Voor onze klanten houdt dit in dat we een totaaloplossing kunnen bieden voor alle capaciteitsvraagstukken op nautisch gebied en voorbereid zijn op de toekomst.” Swets Group is medeverantwoordelijk voor diverse nautische ondernemingen: Swets Inland Shipping, het gecertificeerde uitzendbureau in de binnenvaart; Aqualiner, de exploitant van nieuw openbaar vervoer in Antwerpen De Waterbus; Mr James, het bemiddelingsbureau in de offshore dat zich tevens bezighoudt met connectiviteit en digitalisering van bedrijfsprocessen, en Ocean’s 500, makelaar in luxe jachten. Swets Group en de daaronder vallende nautische ondernemingen, brengen de kantooractiviteiten onder bij ODV Maritiem aan de Scheepmakerij 250 in Zwijndrecht.

Samenwerking Rijkswaterstaat en provincie voor binnenvaart Rijkswaterstaat en de provincie ZuidHolland gaan kennis en ervaringen uitwisselen voor een slimme, schone en efficiënte binnenvaart. Het slim gebruiken van ICT en datasets in de scheepvaart, smart shipping, staat hierbij centraal. De samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de provincie werd bekendgemaakt tijdens de bijeenkomst ‘Goederenvervoer over water in een stroomversnelling’, eind juni in Rotterdam. Gedeputeerde Rik Janssen: ,,Met ons programma Goederenvervoer over

Water hebben we de afgelopen jaren een koploperspositie opgebouwd in de binnenvaart. Realtime vaargegevens delen, subsidie voor elektrische schepen, multimodaliteit – in Zuid-Holland doen we dat allemaal al. We delen die kennis graag met Rijkswaterstaat, en maken ook weer gebruik van hun kennis om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen.” Tientallen schippers, havens, investeerders en belangenorganisaties hebben zich inmiddels bij het netwerk Goederenvervoer over Water aangesloten. Samen zetten zij zich in voor initiatieven zoals de klimaatneutrale transportroute ‘Groene Corridor’ tussen Alphen aan den Rijn en Rotterdam, voor nieuwe logistieke concepten zoals de scheepshaltes langs de Schie

en voor ‘meten aan de pijp’ voor schonere lucht. PLATINUM AWARD Directeur Jan Franssen van Green Award reikte diezelfde dag ook de eerste Platinum Award uit aan maritiem afvalverwerker Bek en Verburg. Waar schippers met de al bestaande awards (goud, zilver en brons) korting op havengelden krijgen, kunnen ze met een Platinum Award volledig kosteloos terecht. Doordat schepen steeds schoner worden, ontstond ruimte om erkenning te bieden aan de echte koplopers in de sector. PARTNERSHIP MET NPCR Stichting Green Awards had nog meer goed nieuws te melden: NPRC, de grootste binnenvaartcoöperatie van

Europa, gaat een partnerschap met de stichting aan en gaat 35 procent van de certificeringskosten aan haar leden vergoeden. NPRC heeft zo’n 120 leden en naar verwachting zal een groot deel van hen zich dankzij het partnerschap laten certificeren via Green Award. SMART SHIPPING Bij smart shipping draait het om efficiënt, duurzaam en concurrerend vervoer over water waarbij slim gebruik van ICT en datasets een belangrijke rol spelen. Smart shipping is nodig, want door de groei van de bevolking en de opkomst van de ecommerce groeit de vraag naar producten en dus naar transport. Om die vraag aan te kunnen, zijn investeringen noodzakelijk en moet ook de bestaande infrastructuur zo goed mogelijk worden benut. Optimale inzet van alle vervoersmodaliteiten is nodig: weg, spoor, én goederenvervoer over water. De provincie staat op 30 oktober met het project Smart shipping in Zuid-Holland in de finale van de Computable Awards 2018 in de categorie ‘ICTproject van het jaar bij de overheid’.

Lange nasleep olieramp verwacht

Het zal nog weken duren voordat de gevolgen van de olieramp in de Rotterdamse haven voorbij zijn. De schade loopt in de miljoenen euro’s en vele honderden vogels zijn besmeurd geraakt. De olie, gelekt uit de bulktanker Bow Jubail van de Noorse reder Odfjell, stroomde ook de Maas en Nieuwe Waterweg op. Van de Spijkenisserbrug en de Beneluxtunnel tot aan Hoek van Holland is olie gesignaleerd. In de Geulhaven is direct een speciale wasstraat gemaakt om vervuilde binnenvaartschepen schoon te maken. Brancheorganisaties BLN en CBRB beraden zich op stappen om de schade van bevrachters bij het Havenbedrijf Rotterdam neer te leggen. Het havenbedrijf stelt op zijn beurt Odfjell aansprakelijk. Ook honderden dieren zijn besmeurd met olie. Vrijwilligers zetten zich in voor hun welzijn. Onder wie vrijwilliger Will van Dierenambulance Zuid-Holland Zuid. Een mooi moment werd vastgelegd: na een lange dag op de boot ging een zwaan naast Will zitten en legde de zwaan zijn kop tegen hem aan.

Optimale inzet van alle vervoersmodaliteiten is nodig: weg, spoor, én goederenvervoer over water.

Nieuwe obligatieronde Binnenvaart Kredietunie De Coöperatieve Binnenvaart Kredietunie Nederland u.a. (BKN) vervult een steeds belangrijkere rol bij het financieren van projecten die de banken door strengere regelgeving niet meer willen of kunnen financieren. Tot 16 juli kunt u zich inschrijven voor een nieuwe obligatieronde.

Foto: Dierenambulance Zuid-Holland Zuid

BKN heeft inmiddels een sterke portefeuille opgebouwd die nog steeds doorgroeit. Met het samenbrengen van kapitaal, kennis en kunde levert BKN een bijdrage aan de verbetering van het ondernemersklimaat in de binnenvaartbranche. Om aan de gestage vraag naar financiering te kunnen voldoen opent BKN

weer een obligatieronde. Het gaat deze keer om obligaties met een looptijd van drie jaar, waarop leden van de Binnenvaart Kredietunie tot 16 juli kunnen inschrijven. Omdat ieder die beroepshalve in de binnenvaartsector werkzaam is, of is geweest, in principe lid kan worden van de Binnenvaart Kredietunie, staat het beleggen in obligaties van BKN ook open voor wie nog geen lid is van BKN, maar dat wel wil worden.

VOOR LEDEN DOOR LEDEN De Binnenvaart Kredietunie is aangesloten bij de Vereniging Samenwerkende Kredietunies (VSK). Daarvan zijn meerdere kredietunies lid. BKN onderscheidt

zich van de meeste kredietunies door de eigen invulling van het concept ‘kredietverlening door leden voor leden’. BKN bevordert niet alleen de solidariteit doordat leden geld bijeen brengen om andere leden krediet te kunnen verlenen, maar ook doordat krediet gevende leden de leden die krediet nemen begeleiden en adviseren (coachen). Dat is niet alleen mooi vanuit oogpunt van solidariteit, maar het beperkt ook de risico’s op de investeringen die BKN doet vanuit de centrale kas. Meer informatie via www.binnenvaartkredietunie.nl


Uw lading is onze zorg

Transport Vervoer over water

Flexibel Passende oplossingen

QHSE Safety first

One-stop-shop

Service Altijd bereikbaar

Vanuit ons efficiënt ingerichte kantoor in de Rotterdamse haven bedienen wij u van snelle service en houden wij onze schepen met uw kostbare vracht continu in de gaten. Wij vervoeren uw vloeibare lading door het FARAG-gebied (Vlissingen-Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen-Gent) en over de Rijn, de Moezel en de Main van en naar Duitsland.

 Veiligheid  Kwaliteit  Flexibel  Innovatie  Klantgericht

Burando Maritime Services is the ‘one-stop-shop’ service provider for the maritime industry. Providing both maritime and oil logistic services to seagoing vessels, oil majors, inland navigation, offshore industries and tank storage facilities.

Contactgegevens: Arie den Toomweg 37 3089 KA Rotterdam Tel.:+31 (0) 88 501 25 60 • E-mail: ops@rtrbarging.com • www.rtrbarging.com

Contactgegevens: Arie den Toomweg 37 3089 KA Rotterdam The Netherlands Tel.: +31 (0)88 501 25 50 • E-mail: bunkers@burando.eu • www.burando.eu

Onze speerpunten zijn dan ook:

081045_T_Poster:A2

KI ELEMENTS ELEMENTS ASSORTIMENT KI ASSORTIMENT BIJ SLURINK SLURINK UITGEBREID! BIJ UITGEBREID! KI Reddingsjas • KI Reddingsbodywarmer

KI Reddingsjas • KI Reddingsbodywarmer • KI Reddingsjas antistatisch vlamvertragend • • KI Reddingsjas antistatisch vlamvertragend • KI Reddingsbodywarmer antistatisch vlamvertragend KI antistatisch vlamvertragend KI Reddingsbodywarmer Regenjas 100% waterdicht • KI reddingsvest easyfit KI Regenjas 100% waterdicht • KI reddingsvest • KI regenbroek visserijmodel 100% waterdichteasyfit • • KI regenbroek visserijmodel 100% waterdicht •

Tel.: 078 - 613 31 77 • 0316 - 54 15 74 • info@slurink.nl Meer informatie: http://slurink.nl/over-slurink/product-informatie

Tel.: 078 - 613 31 77 • 0316 - 54 15 74 • info@slurink.nl Meer informatie: http://slurink.nl/over-slurink/product-informatie

23-04-2008

10:23

Pagina 1

Thuis in de scheepvaart

Scheepswerf en Machinefabriek Machinefabriek’t’tAmbacht AmbachtB.V. B.V. Scheepswerf en Noordeinde LWAA Hendrik idoIdo ambacht Nieuwe Bosweg34• IPostbus Postbus14 14• •3341 3340 Hendrik Ambacht Tel. (078) (078) 681 Fax. (078) (078) 681 Tel. 68141 4177 77• Fax. 68150 5056 56 E-mail: post@scheepswerfambacht.nl post@scheepswerfambacht.nl • internet: www.scheepswerfambacht.nl E-mail: www.scheepswerfambacht.nl


COURANT

JULI 2018 | PAGINA 23

WWW.MARITIEMMEDIA.NL

Binnenvaart in de social media Dit viel ons op!

Heerenschip (@Heerenschip) 16-06-18 Weer een #zwemvest die zich zelf spontaan opblaast in de stuurhut. #schrik Worden de #keuringsinstanties zelf wel gekeurd? Zo verdienen ze hun geld wel! #binnenvaart

pascal.1982 19-06-18

Doing what we do best in the harbour of Rotterdam, supplying seavessels with fuel. About to discharge 5800 ton fuel oil. #portofrotterdam #onzehaven #ontdekdebinnenvaart #captainslife #bunkerbarge #wijgaartshipping #mv2 #binnenvaart #captain #apm2 #mtsvirginia #AlwaysGood2Go #fueloil #maersk

Scheepvaart in beeld@scheepbeeld: dit zijn vesten met een zout tablet. Die zijn gevoelig voor vochtige omstandigheden. Nat weg hangen kan het al veroorzaken. Kan een keuringsinstantie niks aan doen. Die kijkt alleen of ze niet lek zijn na opblazen.

_keddilien_ 19-06-18

#sundown #zonsondergang #sunset #view #water #clouds #colors #skycolors #nijmegen #binnenvaart #schip #waal #waalkade

Heerenschip@Heerenschip: Hangen in een droge stuurhut. En hebben hem niet aan in de regen.. Scheepvaart in beeld@scheepbeeld: heeft toch 100% te maken met de zout tablet die reageert op vocht. Vesten werken 99 van 100x met oplossende zout tablet of druk patroon. Kan een heel langzaam proces zijn. Heerenschip@Heerenschip: Waardeloos! Scheepvaart in beeld@scheepbeeld: niet als je bedenkt dat die zoutpatronen niet het eeuwige leven hebben. Wanneer heb je ze voor het laatst vervangen? Of zijn de vesten voor het laatst gekeurd? Ik moet eerlijk zeggen dat het geen toeval kan zijn dat het binnen relatief korte tijd 2x gebeurd..

EOC verzekeringen (@ EOCverzekering) 18 -06-18 De derde editie van onze Traditionele Schepenbeurs van 9-11 november 2018 staat in het teken van #duurzaam #varen. traditioneleschepenbeurs.nl Noteer het alvast in uw agenda! Verkeersl. Michael (@VLW_Michael) 02-07-18

Het weekend is weer voorbij, het mooie weer nog niet! Ga je met het #mooieweer het #water op? Zorg dat er voor iedere opvarende een #reddingsvest aan boord is. Onze #badeend heeft hem voor de zekerheid omgedaan. @Rijkswaterstaat

BVBinnenvaart (@BVBinnenvaart) 19-06-18 De provincies Overijssel, Friesland en Zuid-Holland organiseren een symposium op vrijdag 13 juli over duurzaamheid in de binnenvaart, met als titel: Emissieloos varen: Hoe te realiseren voor 2030? U bent harte welkom! Lees hier meer: bit.ly/2JQDWaY

Heerenschip@Heerenschip: Als #zwemvest voor 2 jr goed gekeurd is dan verwacht je ook dat ze het 2 jr volhouden Voor zo’n #certificaat betalen we veel geld En dan nog iets: Nieuwe kopen haast goedkoper dan keuren. Lang leve de #afvalberg!

V.H.N.@_havenm 31-05-18 De Vereniging van Havenmeesters in Nederland schrijft geschiedenis. Voor het eerst in het bijna 60 jarig bestaan van de vereniging is er een voorzitter gekozen uit een binnenhaven. Alle voorzitters kwamen tot nu toe uit een zeehaven. Lou Goedel is de nieuwe voorzitter.

Scheepvaart in beeld@scheepbeeld: ja maar zoals gezegd, als er onverhoopt vocht bij komt kan die tablet langzaam uit elkaar vallen en het vest activeren. Daar kan een keuringsinstantie niks aan doen. Jij ook niet. Op af en toe die tablet controleren/vervangen na.

V-POD

Official dealer for Atlas Copco marine compressors

MANOEUVRING EQUIPMENT

Allround specialist in scheepselektrotechniek

KANALEN BOEGSCHROEVEN

2, 3 of 4 kanalen uitvoering | 220 – 955 kW (300 – 1300 pk)

STUUR ROOSTERS 103 – 662 kW (140 – 900 pk)

24/7 service

Snijder Scheepselektro BV is dé specialist op het gebied van scheepselektrotechniek, camera systemen, satelliet volgsystemen, navigatie software, tachografen, navigatie apparatuur en communicatie systemen. Gedreven door de nieuwste technologische oplossingen ontwerpen, realiseren en onderhouden we complete installaties voor onze opdrachtgevers in de binnenvaart, offshore en bagger industrie.

Sisalstraat 9 8281 JJ Genemuiden

T: 038-385 7123 M: 06-5329 1879

info@snijderscheepselektro.com www.snijderscheepselektro.com

MARINE AIR SYSTEMS

PERSLUCHT SYSTEMEN Startlucht- en werkluchtcompressoren

VERHAAR OMEGA T: +31 (0)252 745 300 • info@verhaar.com • www.verhaar.com


Dé Partner binnen de scheepvaart

OVERVLIET LANCEERT

‘Uw verzekeringsspecialist voor’ Binnenvaart Zeevaart Transport en Logistiek Werk- en Landmateriaal Aansprakelijkheid Brand- en Bedrijfsschade Pensioen, Zorg en Inkomen Risicoanalyse en Maatwerk advies

SAA OVERVLIET ASSURANTIEMAKELAARS +31 (0)10-411 95 95 - WWW.OVERVLIET.NL

SURFACE TREATMENT

Corrosion never sleeps !

INOX SURFACE TREATMENT BV

Specialists in stainless steel and carbon steel surface treatment Industrieweg 9b, 3286 BW Klaaswaal The Netherlands Tel: +31 (0) 186 - 572 443 E-mail: info@inoxgroup.nl

www.inoxgroup.nl

f

in


COURANT

JULI 2018 | PAGINA 25

WWW.MARITIEMMEDIA.NL 

* Oppassen voor wildgroei aan keuringbedrijfjes * Bij intensief gebruik ieder jaar controleren

Veilige reddingsvesten in het geding! Dat opblaasbare reddingvesten regelmatig moeten worden gekeurd, lijdt geen twijfel. Maar binnen welke periode blijft een discussiepunt, en bij wie? Fabrikanten van reddingvesten maken zich zorgen over de wildgroei van keuringsbedrijfjes. Brancheorganisatie BLN-Schuttevaer waarschuwt alle schippers.

Wat gaat er mis?

BLN-Schuttevaer zet voor schippers een aantal belangrijke zaken rondom het reddingvest op een rij:  Er zijn bedrijven die in kleine letters op de rekening schrijven dat zij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het functioneren van het reddingsvest na keuring. Dit is een teken aan de wand. Een erkend keuringstation neemt zijn verantwoordelijkheid, het is immers in beginsel de reden waarom het vest wordt gekeurd.

Ellen Lengkeek

Opnieuw vraagt BLN-Schuttevaer aandacht voor het keuren van opblaasbare reddingvesten na vragen van binnenvaartschippers. ,,Er bestaan nog altijd onduidelijkheden. In het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR) is vastgelegd dat de fabrikant zowel de eisen als de frequentie van het keuren bepaalt”, zegt Marleen Buitendijk namens BLN-Schuttevaer. ,,Onlangs werden wij opgebeld door een oplettende schipper die aangaf dat op de website van een bepaalde reddingsvestfabrikant gesproken werd over een advies om het vest jaarlijks te keuren. Het woord ‘advies’ houdt een vrijblijvendheid in. Dit geeft onduidelijkheid.” NOODZAAK OM TE KEUREN Juridisch is niet de tekst op een website, maar de tekst uit de meegeleverde gebruiksaanwijzing van een reddingsvest bindend. In de gebruiksaanwijzing zijn fabrikanten over het algemeen nauwkeuriger én stelliger in hun uitingen en spreekt men veelal over een ‘noodzaak’ om jaarlijks te keuren, of schrijft men het geheel uit. Zoals deze: ‘Voor industriële modellen die vallen onder Scheepvaartinspectie, SOLAS of andere

 Vesten worden verkeerd ingevouwen. BLN heeft filmpjes gezien van verkeerd ineengevouwen vesten waarbij het 42 seconden duurde voordat het vest openging.  Er zijn bedrijven die vesten ter plaatse keuren op het schip. Als de vesten binnen een halve dag terugkomen, is dit verdacht. Bij een goede keuring worden de vesten namelijk zestien uur onder druk gezet om te kijken of er geen lucht weglekt. Ter plaatse keuren is onmogelijk.  Sommige keuringsbedrijven rekenen hogere tarieven dan de officiële keuringsstations zonder garanties te geven.

BLN-Schuttevaer: ‘Er zijn bedrijven die reddingsvesten niet goed keuren.’ 

toepassingen geldt een keuringsinterval van 12 maanden’. ,,De vrijblijvendheid is dus minder ‘vrij’ als het woord ‘advies’ doet vermoeden’’, zegt Buitendijk. BLN geeft schippers mee om vooral geen onnodig risico te nemen. Wanneer een reddingsvest professioneel en dus intensief gebruikt wordt,

Foto: Dräger en Secumar.

Hoe de keuring dan aan te pakken? Kijk voor de periodieke keuring van het reddingsvest op de website van de leverancier/fabrikant wat de erkende keuringsstations zijn, of bel de importeur voor nadere informatie.

is het volgens de branchevereniging verstandig en aan te bevelen het vest jaarlijks te laten keuren. NIET GECERTIFICEERD Afhankelijk van het merk van het reddingvest moet het vest jaarlijks of tweejaarlijks gekeurd worden door een

erkend/gecertificeerd bedrijf. Er zijn bedrijven die wel keuren maar niet zijn gecertificeerd of erkend door de fabrikant/leverancier. Reddingsvestfabrikanten maken zich zorgen over de (wild)groei van keuringsbedrijfjes. Er zijn bedrijven in de branche werkzaam die vesten niet goed keuren, aldus BLN-Schuttevaer.

+31 (0)183 - 64 64 94 E. info@kamphuisbv.nl Dr. Langeveldplein 22, 3361 HE Sliedrecht

Sanne Type Bouwjaar Afmetingen Tonnage Hoofdmotor Details

Ricky – M : Dubbelwandig motortankschip type C : 2007 : 81,25 x 9,64 x 3,03 m : 1.440 ton op 3,03 m : Caterpillar 3508 DI TA, 1.065 pk : Tanks zijn gecoat en hebben spiralen

Advisering op het gebied van;

Op en/of doorstart onderneming Financiering Aan– en verkoop schip

Type Bouwjaar Afmetingen Tonnage Hoofdmotor Details

: Dubbelwandig RVS motortankschip type C : 2004 : 81,30 x 10,20 x 3,20 m : 1.680 ton op 3,20 m : Cummins KTA 38 M2, 1.317 pk : Incl. vast werk

Wij zijn op zoek naar

Enthousiaste, startende ondernemers! Bezoek onze website www.kamphuisbv.nl


gallemakelaars.nl

MS. JUSTIN

MS. IONA

MS. SAYONARA

Bouwjaar:

1989

Bouwjaar:

1961

Bouwjaar:

2009

Bouwwerf:

Welgelegen te Harlingen

Bouwwerf:

T.S.M. te Terneuzen

Bouwwerf:

Yizheng Yangzi Shipyard, China

Afmetingen:

110 x 11.40 x 3.70 meter

Afmetingen:

81.10 x 8.20 x 2.99 meter

Afmetingen:

134.95 x 11.45 x 3.59 meter

Tonnage:

3305 ton

Tonnage:

1344 ton

Tonnage:

3946 ton

Inhoud:

3450 m³

Inhoud:

1980 m³

Inhoud:

5000 m³

Kopschroef:

Cummins - 450 pk

Kopschroef:

DAF - 320 pk (bj. 2000)

Kopschroef:

Scania - 528 pk

Hoofdmotor:

Caterpillar - 1521 pk (bj. 2009)

Hoofdmotor:

2 x John Deere - 1521 pk (bj. 2016)

Hoofdmotor:

2 x Mitsubishi - 1278 pk

Bijzonderheden: - Evt. vast werk bespreekbaar

Bijzonderheden: Geheel gelast

Bijzonderheden: Spudpaal voor en achter

MS. FITARIEK

MS. TEMPTATION

- inruil mogelijk

MS. DAYBREAK Bouwjaar:

1976

Bouwjaar:

2009

Bouwjaar:

2008

Bouwwerf:

Ebert und Sohne, Duitsland

Bouwwerf:

Yangzhou, China

Bouwwerf:

Yiangduj, China

Afmetingen:

105 x 11 x 3.22 meter

Afmetingen:

109.95 x 11.45 x 3.60 meter

Afmetingen:

134.96 x 17.10 x 4.19 meter

Tonnage:

2617 ton

Tonnage:

3188 ton

Tonnage:

6770 ton

Inhoud:

3000 m³

Inhoud:

3800 m³

Kopschroef:

Caterpillar - 1340 pk

Kopschroef:

Cummins - 600 pk (rev 2009)

Kopschroef:

Caterpillar - 608 pk

Hoofdmotor:

2 x Caterpillar - 1521 pk

Hoofdmotor:

Caterpillar - 1700 pk (bj. 2006)

Hoofdmotor:

Caterpillar - 1836 pk

Bijzonderheden: Spudpalen, Fabr. Van Wijk, 9 meter

Bijzonderheden: Ruim gestraald en gecoat 2018

Bijzonderheden: Spudpaal voor en achter

MS. CHEYENNE

MS. DESAFIO

MS. JOWINA

Bouwjaar:

1913

Bouwjaar:

2001

Bouwjaar:

1974

Bouwwerf:

Capelle aan den IJssel/Pont de Loup

Bouwwerf:

Orsova, Roemenië

Bouwwerf:

Scheepswerf De Kaap BV te Meppel

Afmetingen:

89.25 x 11.38 x 3.40 meter

Afmetingen:

109.87 x 10.50 x 3.18 meter

Afmetingen:

85.97 x 9.52 x 2.83 meter

Tonnage:

2354 ton

Tonnage:

2431 ton

Tonnage:

1608 ton

Inhoud:

2700 m³

Inhoud:

3050 m³

Inhoud:

2150 m³

Kopschroef:

DAF - 390 pk

Kopschroef:

MTU - 571 pk

Kopschroef:

Deawoo - 265 pk

Hoofdmotor:

Cummins - 1600 pk

Hoofdmotor:

Cummins - 1600 pk

Hoofdmotor:

2 x Caterpillar - 548 pk

Bijzonderheden: Voorschip van 1974

Bijzonderheden: Zeer goed onderhouden schip

Bijzonderheden: Woning grotendeels gemoderniseerd

Sinds 1923 is Galle makelaars in schepen het vertrouwde adres voor de aan- en verkoop van binnenvaart schepen. De bovenstaande schepen zijn een kleine greep uit ons verkoopbestand: Ms Justin, Ms Iona, Ms Sayonara, Ms Daybreak, Ms Fitariek, Ms Cheyenne, Ms Temptation, Ms Desafio & Ms Jowina. Voor vragen of een afspraak kunt u ons bellen of e-mailen. T +31 (0)183 50 70 40 | E info@gallemakelaars.nl | Biesboschhaven Noord 12 | 4251 NL Werkendam


COURANT

JULI 2018 | PAGINA 27

WWW.MARITIEMMEDIA.NL 

Altijd in beweging & voorbereid op de toekomst Service is our destination, zo luidt de bedrijfsfilosofie van Van der Helm Logistics in Rhoon en Moerdijk. Als logistieke dienstverlener met een grenzeloze passie voor logistiek en transport biedt de snel groeiende organisatie totaaloplossingen op het gebied van supplychain-management. Daarbij niets aan het toeval overlatend en continu inspelend op veranderingen. Claudia Langendoen

Werkzaamheden in het 40.000 m² warehouse in Moerdijk.

Het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie een zorg? Welnee, niet voor logistieke dienstverlener Van der Helm. Die bereidt zich al geruime tijd minutieus voor op de Brexit om bedrijven straks de helpende hand toe te kunnen steken. Net als de onafhankelijke en neutrale dienstverlener continu werkt aan technologische en sociale innovaties, bouwt aan een wereldwijd netwerk van agenten en altijd gericht is op de ontwikkeling van de vakgerichte kennis van zijn specialisten. De wereld van de logistiek en transport is immers volop in beweging. Dat vraagt om kunde, een oplossingsgerichte instelling en flexibiliteit. ,,Als je een beroep op ons doet, wil je immers nu en niet volgende week worden geholpen’’, verwoorden General Manager Ed Jansen en Commercial Manager Natazja Janssen. ,,Iedere klant bij ons heeft daarom een vast contactpersoon die beschikt over vakspecifieke kennis”, benadrukt Ed Jansen. ,,Je bent bij ons geen nummer, hier heb je nog een naam.’’ Van der Helm biedt een compleet pakket aan logistieke diensten op het gebied van supply-chain-management. Daarbij wordt de klant totaal ontzorgd – van consultancy tot aan uitvoering – en worden lokale en internationale transporten aangeboden via het water, de lucht en over land. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat voorop, er wordt altijd rekening gehouden met milieueffecten, kosten en doorlooptijd. En in Moerdijk beschikt de organisatie over 40.000 vierkante meter moderne opslagruimte. ADAPTO Typerend voor de technologische innovaties binnen het bedrijf is de Adapto, een recent geplaatst multi-order-pickingsysteem met highspeed-liften dat 21 shuttles bevat en 21.000 kratten met inhoud laadt via handscanners. Via dit systeem worden transportopdrachten nu nog effectiever verwerkt. Er werken anno 2018 260 vaste medewerkers bij de wereldwijd actieve organisatie die sinds

Het warehouse van Van der Helm is voorzien van de modernste technologische innovaties, zoals de Adapto, een gerobotiseerd multi-order-picking-systeem. september vorig jaar alle divisies heeft ondergebracht onder één naam: Van der Helm. In de logistieke top 100 bekleedt Van der Helm de 68ste plek. BAKFIETS En dan te bedenken dat het in 1936 allemaal begon met opa Van der Helm die op zijn bakfiets langs de deur ging met handel. Die bakfiets wordt gekoesterd en staat nog altijd bij de ingang van de vestiging in Moerdijk. En al die jaren later is de sfeer die een familiebedrijf kenmerkt nog voelbaar. Waar dat uit blijkt? ,,Uit de onderlinge betrokkenheid naar elkaar én de klant”, verwoordt Ed Jansen. ,,En uit het feit dat veel medewerkers al decennialang bij ons werken’’, vult Natazja Janssen aan. ,,Dat vertaalt zich tevens in langdurige relaties met klanten. En uiteraard in veel ervaring. Daarin hebben wij een prachtige combinatie gevonden met de instroom van nieuw talent. Wij zijn namelijk ook een leerbedrijf. Ervaren medewerkers begeleiden jonge mensen die met de nieuwste kennis op het gebied van innovatie en ICT binnenkomen. Een ideale situatie waarbij het binnen onze Van der

Helm-familie – ja, zo noemen wij dat nog steeds – áltijd draait om teamwork.’’ BREXIT Van der Helm is en blijft volop in beweging. En wat de Brexit betreft: stap gerust eens binnen in Rhoon of Moerdijk. Ed Jansen: ,,We weten dat de invoer van producten met 18 procent en de uitvoer met 137 procent gaat stijgen. De verwachting is ook dat er na de Brexit 35.000 ondernemingen bijkomen die allemaal te maken krijgen met douaneformaliteiten. Daarin kunnen wij van dienst zijn. We hebben een eigen Neutral Customs Services-afdeling met een deskundig team vol ervaren douane- en fiscale specialisten. Zij zijn volledig op de hoogte van de wet- en regelgeving, inspecties en belastingen die binnen de logistieke keten van belang zijn. Wij zijn tevens al anderhalf jaar bezig om nieuwe mensen op te leiden om na de Brexit nog meer bedrijven op dit gebied te kunnen ontzorgen. Natazja Janssen: ,,Wij garanderen effectieve oplossingen! Hulp nodig? Onze deur staat áltijd open!’’

globe www.vanderhelmlogistics.com

SHIPPING - TECHNICS - LOGISTICS De enige vakbeurs voor de binnenvaart in Duitsland

25 en 26 september 2018 Op 25 en 26 september 2018 organiseert Messe Kalkar opnieuw de NederlandsDuitse vakbeurs SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS (STL). Hier presenteren ca. 200 exposanten uit heel Europa hun nieuwste producten, trends, innovaties en diensten aan geïnteresseerde vakbezoekers. Twee dagen lang is Messe Kalkar dé ontmoetingsplek voor professionals in de maritieme branche. STL brengt vraag en aanbod in een aangename, gastvrije ambiance bijeen en biedt volop kansen waardevolle contacten te leggen en onderhouden. Is uw interesse gewekt? Wij informeren u graag nader! www.messekalkar.de

Party “Dock & Rock” met live muziek

Dinsdag 25 september 2018 - Party incl. buffet en live muziek voor maar € 30,00 p.p.

Griether Straße 110-120 • D-47546 Kalkar • Tel. +49 (0) 2824/910-151 • www.messekalkar.de

Uw contactpersoon: Leon Westerhof leon.westerhof@messekalkar.de Tel. (+49) (0) 2824-910 149 Mob: (+49) (0) 151/526 63 129


Gun je schip EEN LANGER LEVEN EEN LANGER LEVEN JULI 2018

MARITIEM COURANT

JAN MEDIA UITGELICHT

Gun je schip

Gun je schip

EEN LANGER LEVEN

Onderdelen

www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl

Het adres voor uw reclame-uitingen, webdesign, printing ĂŠn drukwerk

scheepsliften • eigenservicedienst • grote • eigen scheepsliften grote servicedienst • IVR-keuringsbedrijf • grote servicedienst • erkend IVR-keuringsbedrijf • erkend • erkend IVR-keuringsbedrijf • eigen scheepsliften • grote servicedienst • erkend IVR-keuringsbedrijf

Service

Biesboschhaven Noord 4 • 4251 Werkendam Biesboschhaven Noord 4 • NL 4251 NL Werkendam Biesboschhaven Noord 4 • 4251 NL Werkendam T 501362 • info@dewaalbv.nl T (0183) 0183 501811 501811• F•(0183) info@dewaalbv.nl

T (0183) 501811 • F (0183) 501362 • info@dewaalbv.nl

www awww. a lbv. nl de wa a lbv. n l ww. w.de de w w aalbv. nl

CHEMISCHE EN MECHANISCHE REINIGING

WIJ STAAN VOOR U KLAAR!

- Beitsen/passiveren - Ketel reiniging - Polijsten van schroeven - Polijsten van tankcontainers - Schuur/slijpwerkzaamheden

We power your future

Officieel service punt

 Handelsweg 75, 6541 CS Nijmegen 024 3731919 06 53 10 90 65 info@vpgscheepsservice.nl www.vpgscheepsservice.nl

Tel. +31 (0)78 750 3908 • Mob. +31 (0)6 34304851

www.vermservices.nl

CATERPILLAR MOTOR?

ort.nl

ort.nl

Verhelpen van elektrische storingen Reparatie / Revisie Onderhoud / Onderdelen 24/7 Service wereldwijd SDK Diesel Support BV Hulsenboschstraat 3-1, 4251 LR Werkendam +31 (0) 183-745 694 • info@sdkdieselsupport.nl www.sdkdieselsupport.nl

TURBO EXPERTISE AROUND THE CLOCK AROUND THE WORLD

Draaijer Turbo Service BV Planckstraat 44 • 3316 GS Dordrecht, tel.: +31(0)78 617 19 17 E-mail: info@draaijerturboservice.nl

Service en reparatie enals reparatie vaste Service als vaste en reparatie koers! als vaste koers! koers!

T (0183) 501811 • F (0183) 501362 Biesboschhaven • info@dewaalbv.nl Noord 4 • 4251 NL Werkendam

Scheepsservice BV

Gecertificeerd IVR Stuurwerk keurder

scheepsliften • eigen Een langer leven

Uw reclame (drukwerk) draait om een paar belangrijke factoren: de juiste uitstraling voor uw klanten, uw tevredenheid ĂŠn lage kosten. Daarom is Jan Media voor u de perfecte partner. Oprichter Jan van Laar: ‘Ons doel? Uw bedrijf of product onder de aandacht brengen. Tegen een scherpe prijs, met kwaliteit en vooral: tot uw tevredenheid.’ Beatrijs Bonarius

You never have a second chance for the first impression. Die eerste indruk is niet alleen belangrijk bij mensen, ook in bedrijfsuitingen – zoals uw website of flyer – is dat zeker van toepassing. Dus, vindt Jan van Laar, dat reclame-uitingen en drukwerk pico bello in orde moeten zijn, moeten passen bij uw organisatie, en bijdragen aan uw communicatiedoelstelling. Zijn bedrijf Jan Media, opererend vanuit de Jan Valsterweg in Dordrecht, verzorgt die dan ook met veel passie. Daarbij is ook de prijs interessant. ,,Zeg maar scherp.� JARENLANGE EXPERTISE ,,Welk doel of budget uw bedrijf ook heeft, welke uiting u voor klanten in gedachten heeft, wij denken Ên doen met u mee. We hebben inmiddels jarenlange expertise in allerhande drukwerk, in vormgeving van kranten, glossy magazines, webdesign, Ên met zeer diverse reclame-

uitingen. En kwaliteit staat bij ons op ÊÊn. Op een gedeelde eerste plek met die goede prijs, natuurlijk. Dat geldt niet alleen voor ons (drukwerk)advies, maar ook voor het ontwerpen Ên drukken van visitekaartjes, briefpapier, flyers, posters en steigerframebanners.� En ook voor een succesvolle deelname aan de beurs kan Jan Media rollupbanners of mooie wanden met een gewenste chique of juist strakke uitstraling verzorgen. Kortom, voor al uw reclame-uitingen, webdesign, printing en drukwerk is Jan Media graag uw partner. Jan van Laar, tot slot: ,,In Dordrecht ontvangen we u graag voor een gesprek over reclame, drukwerk, printing en webdesign. Kom gerust eens langs voor een kop koffie.�

YOUR PARTNER IN MARITIME INDUSTRY

Tel: +31 (0)85-4861360 info@marinepowerdrechtsteden.nl Tel: +31 (0)85-4861360 www.marinepowerdrechtsteden.nl

info@marinepowerdrechtsteden.n www.marinepowerdrechtsteden.n

info@marinepowerdrechtsteden.nl +31-085 486 13 60 Kerkeplaat 8, 3313 LC Dordrecht marinepowerdrechtsteden.nl

Tel: +31 (0)85-4861360 info@marinepowerdrechtsteden.nl www.marinepowerdrechtsteden.nl N NAVIGATION AVIGATION

C O M M U N I C A T I OWITHOUT N W I T H OBORDERS UT BORDERS && COMMUNICATION

KIES OOK VOOR

GRENZELOZE MOGELIJKHEDEN VOOR NAVIGATIE, COMMUNICATIE EN INTERNET VIA DE SATELIET Dutch Marine Technology B.V. Industriestraat 6-G • 3371 XD Hardinxveld-Giessendam Tel: 010-890 00 41 • info@dmtbv.nl • www.dmtbv.nl

www.draaijerturboservice.nl

KIES OOK VOOR

GRENZELOZE MOGELIJKHEDEN VOOR NAVIGATIE, COMMUNICATIE EN INTERNET VIA DE SATELIET DRUKWERK PRINTING RECLAME

Dutch Marine Technology B.V. Industriestraat 6-G • 3371 XD Hardinxveld-Giessendam Tel: 010-890 00 41 •info@dmtbv.nl • www.dmtbv.nl 0191578.pdf 1

Jan Valsterweg 22, 3315 LG Dordrecht Tel.: 078 -645 42 86 E-mail : info@janmedia.nl

WENST STICHTING MATE VEEL SUCCES

Kwaliteit - Service Innovatie - Duurzaamheid Ambachtsweg 28 - 3831 KB LEUSDEN Tel.: +31 33 494 50 40 • E-mail: info@rafa.nl Internet: www.rafa.nl

T +3178 615 22 66

E info@veth.net

www.veth.net

29-5-2017 16:25:02

Profile for Maritiem Media

Maritiem Courant | Juli 2018  

Maandelijks vakblad voor de scheepvaart, haven en maritieme sector een uitgave van Maritiem Media

Maritiem Courant | Juli 2018  

Maandelijks vakblad voor de scheepvaart, haven en maritieme sector een uitgave van Maritiem Media

Advertisement