Page 1

MARITIEM

MGZN SPECIALE UITGAVE VAN


Services Air Export Import Traffic Ocean Export Automation Services Cargo Insurance Customs Brokerage

Rotterdam Office Nijverheidsweg 62 3341 LJ Hendrik Ido AmbachtĹ?

www.clearfreight.com


Een uitgave van T R A N S PA R A N T I N M E D I A

DRUKWERK PRINTING RECLAME

Welkom in het Maritiem MGZN Wat geeft me het een trots gevoel, als ik alle verhalen en interviews uit dit Maritiem MGZN zo lees. Trots op de verscheidenheid aan bedrijven, trots op hun betrokkenheid en daadkracht, op de mooie producten ze ontwikkelen, hoeveel hart iedereen heeft voor de zaak ... 'DWPDDNWPHWURWVRSGHJHKHOHPDULWLHPHVHFWRUYROLQQRYDWLHYRORQWZLNNHOLQJYRO¶KDUWHQ]LHO· Naast al deze bedrijvigheid, geven we in dit Maritiem MGZN ook ruimte aan spelers die belangrijk zijn voor onze sector. Zo leest u hoe gedreven de havenmeester van Amsterdam de veiligheid in de haven waarborgt – wat niet alleen geldt voor fysieke veiligheid, maar zeker ook voor digitale veiligheid (pag. 48). Zeer betrokken is ook CBRB-secretaris Lijdia Pater, die schippers vraagt om munitie (pag. 28). En sla zeker de interviews met BLN-Schuttevaer-voorman Dominic Schrijer (pag. 14), én offshore-sector-man Tjerk Suurenbroek (pag. 82) niet over. Beiden delen ze hun ideeën voor een gezonde toekomst. $OV¶NHUVRSGHWDDUW·KLHOGRQ]HFROXPQLVWHHQELQQHQYDDUWYORJJHU/LDQD(QJLEDUMDQHHQGDJERHNYRRURQVELM (pag.38). Kortom: er is zóveel te lezen en te zien dat ik u niet langer wil ophouden. Geniet van dit bruisende Maritiem MGZN.

Mede namens het hele team,

Foto: Leona Meijer

Jan van Laar Uitgever Maritiem Media

Team Maritiem Media, v.l.n.r.: Kees van der Wilt (studio), Tom Snoek (sales), Jan van Laar (uitgever), Jolanda Rijsdijk (traffic), Monika Plewinski (studio).

MARITIEMMAGAZINE 2019 | 3


gallemakelaars.nl

SINDS 1923 HET VERTROUWDE ADRES VOOR DE AAN- EN VERKOOP VAN BINNENVAART SCHEPEN!

T +31 (0)183 50 70 40 | E info@gallemakelaars.nl | Biesboschhaven Noord 12 | 4251 NL Werkendam


coverfoto: fackphotos

Inhoud

Colofon UITGEVERIJ MARITIEM MEDIA 078 64 54 286 info@maritiemmedia.nl www.maritiemmedia.nl — Jan Valsterweg 104 3315 LG Dordrecht REDACTIE Beatrijs Bonarius (hoofdredactie), Matthijs Daniels, Gabi de Graaf, Tessa Heerschop, Claudia Langendoen, Ellen Lengkeek, Desirée Scheid, Conny Taheij, Leo van Teeffelen, Yvonne Vogel, Marianne van de Werken, /HRQD0HLMHU IRWRJUDÀH

14

Jan van Laar % 06 5132 0758 jan@maritiemmedia.nl ADVERTENTIEVERKOOP Tom Snoek % 06 3634 7172 tom@maritiemmedia.nl TRAFFIC Jolanda Rijsdijk % 06 5254 9450 jolanda@maritiemmedia.nl

10

Volle vaart vooruit richting digitale transformatie

14

Dominic Schrijer, nieuwe enthousiaste voorman BLN-Schuttevaer

26

Teus Vlot: 'Uiteindelijk willen we toe naar emissieloos'

28

Lijdia Pater: 'Regelgeving moet juist faciliterend zijn'

30

Nieuwenhuijsen Scheepsbouw: hard werken met Brabantse gastvrijheid

38

De week van … Liana Engibarjan

28 38

STUDIO Kees van der Wilt kees@maritiemmedia.nl Monika Plewinski monika@maritiemmedia.nl DISCLAIMER De redactie is niet aansprakelijk voor gegevens door derden verstrekt. Druk- en zetfouten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd en/ of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Maritiem MGZN is een gratis uitgave van Maritiem Media. Maritiem Media is ook de uitgever van Maritiem Courant, het maandelijkse vakblad voor de scheepvaart, haven en maritieme sector. Heeft u interesse om een uiting te plaatsen in dit vakblad? Neem dan contact met ons op. Oplage 10.000

10 30

MARITIEMMAGAZINE 2019 | 5


Together we can engineer, manufacture and install complete hydraulic systems

Parker has the most complete program of products and services in motion and control technologies. Together we can engineer and manufacture complete hydraulic systems including on site commissioning and servicing. In our system solutions we combine all Parker product groups in order to suit our customers’ needs to a maximum. Using our wide experience in the marine industry and our experience with all well-known classification societies gives you all benefits you need. Parker is your partner for now and in de future!

follow us

www.parker.com


Inhoud

48

82 48

Rijkshavenmeester van Amsterdam, Marleen van de Kerkhof: ‘Veiligheid boven alles’

54

De Groot Diesel Marine Services ‘We willen met elkaar goed werk afleveren’

62

Binnenkijken op het schip van de toekomst

77 82

Facts & Figures

84

SBH Heijmen & Mobene B.V.: ‘Ga voor biologisch, de tijd is rijp’

84

77

Offshore-voorman Tjerk Suurenbroek: ‘We moeten onszelf niet buitenspel zetten’

62 54

MARITIEMMAGAZINE 2019 | 7


De specialist in de maritieme sector!

Mobiel

Internet

Telefonie

4COM levert totaaloplossingen op het gebied van data- en telecommunicatie. Sinds 2005 realiseert en ontwikkelt een jong en enthousiast team degelijke en innovatieve oplossingen voor de maritieme sector

Persoonlijk contact ADVIES@4COM.NL

Maatwerk advies 078 - 750 17 35

24/7 support

WWW.4COM.NL


4COM: MOBIELE ÉN VASTE TELECOMMUNICATIE

9RRUGHELQQHQYDDUWpQDOOH WRHOHYHUDQFLHUV

Paul van Utrecht: 'Bij ons betaal je maandelijks, per gebruiker.'

œ9RRUKHHQIRFXVWHQZHYRRUQDPHOLMNRSPRELHOH WHOHIRQLHLQGHELQQHQYDDUW¡DQDO\VHHUWGLUHFWHXU 3DXOYDQ8WUHFKWYDQ&20œ0DDUPRELHOHHQYDVWH WHOHIRQLHLQWHJUHUHQVWHHGVPHHU(Q]HNHUQXGH.31 ,6'1OLMQHQZRUGHQRSJHKHYHQKHEEHQZHDOHHQJURWH VWDSJHPDDNWQDDUEUHGHUHGLJLWDOHGLHQVWYHUOHQLQJ YRRUGHKHOHWHOHFRPPXQLFDWLH¡ Beatrijs Bonarius

œ:HVWDDQEHNHQGDOVGpPRELHOHGLHQVWYHUOHQHULQGH ELQQHQYDDUW¡YHUYROJW9DQ8WUHFKWGLHQHWDOV]LMQEURHU0DUFR – tevens mededirecteur van 4COM, op een schip is geboren. œ:HNHQQHQGHPHQVHQHQZHWHQZDWHUVSHHOWGDWLVRQ]H kracht. Ook omdat we de snel veranderende telecommarkt goed kennen, kunnen we als onafhankelijke en servicegerichte partner maatwerkadvies uitbrengen Ên goede producten leveren. Transparantie richten onze klanten is hierbij een belangrijke kernwaarde. Dat geldt zeker niet alleen voor de binnenvaart; we doen dat ook voor maritieme toeleveranciers, als werven, PDFKLQHIDEULHNHQHQEHYUDFKWHUV¡ ,6'1RSJHKHYHQ Veel bedrijven hebben momenteel een vaste telefooncentrale. Maar nu de ISDN-lijnen van KPN worden opgeheven, kan 4COM alle type internetverbindingen koppelen aan het eigen digitale SODWIRUPJODVYH]HO&2$;RI'6/œ(HQHLJHQYDVWHFHQWUDOHLV nu niet meer nodig, bellen via de Cloud is een kwalitatief goed

Salesteam 4COM

alternatief. Daarmee is ook het op- of afschalen van aantal telefoons – of dat nu vast of mobiel is – zeer eenvoudig. En dat scheelt uiteindelijk ook in kosten, doordat langdurige contracten YHUGZLMQHQ%LMRQVEHWDDOMHPDDQGHOLMNVSHUJHEUXLNHU¡ Doordat de vaste en mobiele telefoons steeds meer geĂŻntegreerd zijn, is zowel thuiswerken als op locatie een stuk HHQYRXGLJHUÂś'DWLVHIĂ€FLsQWYRRUEXLWHQGLHQVWPHGHZHUNHUV maar bijvoorbeeld ook handig in internationaal telecomverkeer. 'LHĂ H[LELOLWHLWJHOGWRYHULJHQVRRNYRRURQ]HLQWHUQHWYHUELQGLQJ¡ ]HJW3DXOYDQ8WUHFKWÂś:HKHEEHQELMYRRUEHHOGHHQEHYUDFKWHU als klant, die vaak in Zwitserland werkt; hij kan – waar hij ook is – via zijn eigen bedrijfsnetwerk werken en bellen, tegen ORNDOHWDULHYHQ=LMQNODQWHQPHUNHQGDDUQLNVYDQ¡2RN het doorschakelen naar een telefoniste, wanneer iemand bijvoorbeeld telefonisch in gesprek is, behoort tot de 4COMGLHQVWHQÂś'DWJHOGW]RZHOYRRUPRELHOHDOVYDVWHWHOHIRQLH¡ VXSSRUW Tot slot geeft Paul van Utrecht aan dat 4COM misschien niet een KHHOJURWHVSHOHULVPDDUGDWGLWMXLVWYRRUGHOHQELHGWÂś'RRUGDW we de maritieme markt goed kennen, en door onze omvang Ă H[LEHO]LMQNXQQHQZHWRHJHVSLWVWHVHUYLFHOHYHUHQ:HJHYHQ niet alleen advies, we installeren ook, doen de facturatie ĂŠn de support, we staan 24/7 voor onze klanten klaar. En daarbij beseffen we heel goed dat onze binnenvaartklanten ons hebben JHPDDNWWRWZLHZHQX]LMQGDWZLOOHQZHQLHWYHUJHWHQ¡ :::&201/ MARITIEMMAGAZINE 2019 | 9


Foto: Leona Meijer

General Manager Maarten Speet: ¶:HZHWHQSUHFLHVZDWHUVSHHOWELQQHQ de branche en kennen de bedrijfsprocessen.'

¶9ROOHYDDUWYRRUXLWULFKWLQJ GLJLWDOHWUDQVIRUPDWLH· 91 % van onze klanten zou weer voor Logic Vision kiezen

$OVVRIWZDUHVSHFLDOLVWYRRUGH0DULWLHPH,QGXVWULHNHQW /RJLF9LVLRQXZEHGULMIVSURFHVVHQHQKHOSHQZHXRP ]RHIIHFWLHIHQHIÀFLsQWPRJHOLMNWHZHUNHQHQDOOHVXLW XZRUJDQLVDWLHWHKDOHQ %HQWXDONODDUYRRUGHWRHNRPVW"

9DQXLWKHWNDQWRRUSDQGLQ+DUGLQ[YHOG*LHVVHQGDPZDDU/RJLF9LVLRQGLWMDDU alweer haar WZLQWLJMDULJHMXELOHXP viert, vertelt General Manager Maarten 6SHHWRYHUGHVRIWZDUHRSORVVLQJHQYDQ/RJLF9LVLRQ¶2Q]HVRIWZDUHRSEDVLV van Microsoft Dynamics 365 Business Central, ondersteunt alle processen binnen een organisatie. De software van Microsoft hebben we uitgebreid met HLJHQDSSOLFDWLHVVSHFLÀHNJHULFKWRSGHPDULWLHPHZHUHOG(HUVWYRRUGH scheepsnieuwbouw, jachtbouw en scheepsreparaties, later ook voor rederijen HQWRHOHYHUDQFLHUV·'HDXWRPDWLVHULQJVSURFHVVHQYDQ/RJLF9LVLRQKHOSHQ bij projectplanning, in- en verkoopadministratie, magazijnbeheer, service en onderhoud, facturatie, customer support en het inplannen van uw medewerkers.

10 | MARITIEMMAGAZINE 2019


'\QDPLFV%XVLQHVV&HQWUDO Werk veilig in de cloud voor een vast bedrag per maand. Start met wat uw bedrijf nodig heeft en groei wanneer u daar aan toe bent. Krijg volledig inzicht in uw bedrijf, maak de beste beslissingen en verbeter de interactie met uw relaties, ondersteund door de 45 specialisten van brancheH[SHUW/RJLF9LVLRQ

3HUVRQHHOVSODQQLQJ ¶(HQPRRLYRRUEHHOGLVGHLQWHUIDFHGLHZHRQWZLNNHOGKHEEHQ voor Kotug Smit Towage, waarmee een hectische bedrijfstak als de sleepbootwereld de bemanning effectiever kan inplannen. Dit gebeurde voorheen veelal op het gevoel van de planners. Nu is er een koppeling met het havensysteem: Wanneer wordt een schip verwacht? Hebben we een contract? Is er contact met het schip? Is de loods geregeld? Wat is de afmeting van het schip? Hierdoor kunnen ze precies zien hoeveel tugs er nodig ]LMQHQZHONW\SH'HDIKDQGHOLQJJHEHXUWQXYHHOHIÀFLsQWHUHQ er zijn nauwelijks meer wachttijden. Dat bespaart ook nog eens RQQRGLJYHHOEUDQGVWRIHQHQHUJLH·

Onze processen zijn goed onder te brengen en het systeem is eenvoudig in gebruik. Bovendien sprong Logic Vision er tijdens het selectietraject eruit. De consultants weten waarover ze praten. Er was duidelijk een klik en het voelde al snel alsof we collega’s waren. Dat werkt zeer prettig.

markt, speciaal ontwikkeld voor kleine tot middelgrote bedrijven. Eenvoudig en snel te implementeren. Geen investeringen in dure eigen servers, maar met een paar gebruikers veilig in de cloud YRRUHHQEHWDDOEDUHYDVWHSULMVSHUPDDQG· Voor Speet is het niet de vraag of, maar wanneer de stap naar GHFORXGJHPDDNWZRUGW¶9HHOEHGULMYHQLQGHPDULWLHPHVHFWRU hechten nu nog aan de hun eigen, vertrouwde server. Natuurlijk is dat de komende jaren nog prima, maar uiteindelijk is de cloud een stuk veiliger en beter beschermd dan de eigen server op NDQWRRU· Logic Vision blijft met de cloud-variant van Business Central GHIRFXVKRXGHQRSGHPDULWLHPHLQGXVWULH¶:HZHWHQ precies wat er leeft speelt binnen de branche en kennen de bedrijfsprocessen. Hierdoor kunnen we inspelen op veranderingen en vragen vanuit de sector. Met Business Central Cloud beheerst men alle bedrijfsprocessen in één (standaard) applicatie en heeft men alle tools in huis om de interactie met de NODQWHQWHYHUEHWHUHQGHEHVWHEHVOLVVLQJHQWHPDNHQ· 2IÀFHHQKHW0LFURVRIW3RZHU3ODWIRUP 'RRUGHYROOHGLJHLQWHJUDWLHPHW2IÀFHNXQWXEOLMYHQZHUNHQ PHWYHUWURXZGHSURJUDPPD·V(HQRIIHUWHYHUZHUNHQYDQXLW 2XWORRN"+HWRSHQHQYDQJHJHYHQVLQ([FHO"5DSSRUWHQSULQWHQ vanuit Word? Allemaal geen probleem! Dankzij het Microsoft Power Platform kunnen er dankzij PowerApps zelf applicaties gemaakt worden. Met Power BI kan men data verzamelen en analyseren en met Flow kan men zelf geautomatiseerde werkstromen maken. 3URÀWHHUYDQGHYRRUVSURQJGRRUDXWRPDWLVHULQJPHW RQGHUVWHXQLQJYDQEUDQFKHH[SHUW/RJLF9LVLRQ%HQWX klaar voor de digitale transformatie en benieuwd naar de mogelijkheden die wij u bieden met Dynamics 365 Business Central? Wij komen graag vrijblijvend met u in contact!

Kotug

,Q]LFKW ¶'HJURRWVWHEHVSDULQJ]LWLQKHWHIÀFLsQWSODQQHQ·]HJW6SHHW Of het nu gaat over personeel of over voorraden, zowel voor DDQERRUGDOVYRRUZHUYHQHQUHGHULMHQ¶+HWVFKHHOWWLMGJHOG en energie als een leverancier maar één in plaats van drie keer hoeft voor te rijden. Of dat men van onderdelen die weinig gebruikt worden niet standaard teveel op voorraad heeft. Voor scheepswerven hebben we een module ontwikkeld die goed inzicht geeft in de planning van een project, inclusief het automatiseren van het voorraadbeheer. En voor aan boord ELHGHQZHHHQEHVWHOHQ4+6(V\VWHHP·

/DQFHULQJ'\QDPLFV%XVLQHVV&HQWUDO In april 2018 vond de lancering plaats van Dynamics 365 Business Central – voorheen Dynamics NAV – en nu ook EHVFKLNEDDUDOVFORXGRSORVVLQJ¶%XVLQHVV&HQWUDO&ORXGLV de meest complete, alles-in-één (standaard)oplossing op de

93 % van onze klanten beveelt onze software-oplossingen aan

/RJLF9LVLRQ%9 ² LQIR#ORJLFYLVLRQQO ORJLFYLVLRQQO,OYEFQO

MARITIEMMAGAZINE 2019 | 11


VOORTVAREND DOOR techniek dolderman toonaangevend in binnenvaart BINNENKALKHAVEN 17 | 3311 JC DORDRECHT | TELEFOON: +31(0)78 - 613 8277 | dolderman.nl


0DDVODQG6KLSEURNHUVOHYHUW QLHXZHYUDFKWVFKHSHQDI

9DQPRWRUYUDFKWVFKHSHQ PRWRUWDQNVFKHSHQHQNRSSHOYHUEDQGHQ WRWGXZERWHQHQEDNNHQ0DDVODQG 6KLSEURNHUVXLW0DDVEUDFKWEHPLGGHOW ELMGHDDQHQYHUNRRSYDQHHQNHXU DDQELQQHQYDDUWVFKHSHQ0DDUGH ODDWVWHWLMGODDWGHVFKHHSVPDNHODDURRN VFKHSHQWXUQNH\DIERXZHQ

In januari nog leverde Maasland Shipbrokers uit Maasbracht een spiksplinternieuw vrachtschip af. Het 135 meter lange schip Zonga met een laadvermogen van 4100 ton werd gekocht door familie Goedgezelschap uit Den Bosch. Een tweede schip met zelfde formaat werd verkocht aan familie Kuipers uit Terneuzen. ¶'HWZHHVFKHHSVFDVFR·VNZDPHQRRUVSURQNHOLMNXLW&KLQD,NKHE]HJHNRFKWELM 5HQVHQ6KLSEXLOGLQJLQ=ZLMQGUHFKW·YHUWHOW.HYLQ5RPHLMQGHUVYDQ0DDVODQG Shipbrokers. Beide schepen zijn in samenwerking met andere Maasbrachtse ondernemers helemaal afgebouwd. In deze zogenoemde Maasbracht Groep zitten Scheepselektrotechniek Vissers & Van Dijk, Tinnemans Floating Solutions en Verbunt Industriële Reiniging & Conservering.

Gabi de Graaf

NIEUW CASCO Inmiddels heeft Maasland Shipbrokers een nieuw casco besteld bij Rensen 6KLSEXLOGLQJ¶'LHNRPWHLQGMXOLELQQHQ·]HJW5RPHLMQGHUV¶2RNGLWVFKLS]XOOHQZH weer binnen de Maasbracht Groep volledig afbouwen. Dit geheel naar de wensen YDQGHNODQW· Kevin Romeijnders komt uit een echte schippersfamilie, groeide op in de wereld van de binnenvaart en is inmiddels dan ook een deskundige op dit gebied. In 2007 startte hij Maasland Scheepvaartmakelaardij op dat in 2016 werd omgedoopt tot Maasland Shipbrokers.

Ook het volgende schip bouwen we weer geheel naar de wensen van de klant af

BEMIDDELING Ook de bemiddeling tussen aan- en verkoop van andere binnenvaartschepen loopt DDUGLJYROJHQV5RPHLMQGHUV¶(ULVHHQKRRSKDQGHOLQGHWZHHGHKDQGVPDUNW· zegt hij. Zo heeft Maasland Shipbrokers in februari nog succesvol bemiddeld bij de verkoop van twee motortankschepen, de Amatis en de Destino¶2YHULJHQVKHHIW de vorige eigenaar van de Destino, familie Hulsman, onlangs het bunkerstation Nautica Janssen in Maastricht overgenomen. Ik wil ze daarmee nog heel veel VXFFHVZHQVHQ·]HJW5RPHLMQGHUVWRWEHVOXLW ZZZPDDVODQGVKLSEURNHUVFRP MARITIEMMAGAZINE 2019 | 13


'RPLQLF6FKULMHU¶(UPRHWQX echt een vergroeningsfonds NRPHQ· Foto: Jasper Bosman

DOMINIC SCHRIJER, NIEUWE ENTHOUSIASTE VOORMAN BLN-SCHUTTEVAER:

¶'HZHJHQ]LWWHQYRO LNYRRU]LHHHQJRXGHQWRHNRPVW· +LMZDVZHWKRXGHULQGH0DDVVWDGYULHQGHQYLMDQGYRRU]DJGDDUQDKHWSOXFKH LQGH7ZHHGH.DPHU'DWOLHSDQGHUV'RPLQLF6FKULMHUZHUGEXUJHPHHVWHU YDQ=ZLMQGUHFKWOHHUGHHUGHPDULWLHPHZHUHOGNHQQHQHQLVQXYRRU]LWWHUYDQ EUDQFKHRUJDQLVDWLH%/16FKXWWHYDHU'DDU]LHWKLM¶JURWHNDQVHQ· Ellen Lengkeek

14 | MARITIEMMAGAZINE 2019


Bij de opening drie jaar geleden van het nieuwe BLN-kantoor DDQGH6FKHHSVPDNHULMLQ¶]LMQ·JHPHHQWHOLHSKLMYUROLMNRYHU de kade richting ceremonieel. De ambtsketting van Zwijndrecht blinkend om de nek. In de rol van burgervader met de meeste binnenvaartondernemers onder zijn dak sprak hij vol lof over de branchevereniging. Regeren is vooruitzien. En daar weet Schrijer, als politiek dier, alles van. Niet alleen het BLN-kantoor DDQGH2XGH0DDVPRFKWUHNHQHQRS]·QEHODQJVWHOOLQJ2RNELM het CBRB dat zich diezelfde periode huisvestte op een nieuwe stek aan het Vasteland in Rotterdam, hapte hij netjes een toastje PHH6FKULMHUVWHOW]LFKJUDDJRSDOVHHQ¶YHUELQGHU·HQKHWLVQLHW ondenkbaar dat hij het fusiepad uitloopt waar het transitiecomité ooit stopte. Maritiem MGZN gaat met hem in gesprek.

Om dit alles te kunnen realiseren hebben we een sterke belangenorganisatie nodig. Een organisatie die tussen haar leden staat, weet wat er in de sector en daarbuiten speelt, samen met anderen duidelijke resultaten weet te boeken en als KHWQRGLJLVRRN]LMQWDQGHQODDW]LHQ*UUUU·

(HUVWPDDUHYHQGH]H.RPWGHIXVLHPHWKHW&%5%HUGDQ MDUHQODWHUWRFKDDQ" ¶.UDFKWHQEXQGHOLQJPHWKHW&%5%SDVWLQKHWVWUHYHQRPGH belangenbehartiging van de binnenvaart ook in de toekomst goed te kunnen uitvoeren. Welke vorm dat precies krijgt, is nu nog niet duidelijk, dat wordt momenteel verkend. Voor de zomer ]DOGDDUPHHURYHUEHNHQG]LMQ·

1RJJRHGHWLSVPHHJHNUHJHQYDQGHZDDUQHPHQGHYRRU]LW WHUV(ULN6FKXOW]HQ-DQYDQ%HO]HQ" ¶%HLGHYLFHYRRU]LWWHUVYHUWHJHQZRRUGLJHQWZHHELM]RQGHUH verenigingen waarvan het ontstaan inmiddels vele jaren terug gaat. CBOB staat dit jaar stil bij de oprichting, honderd jaar geleden. KSV bestaat zelfs sinds 1863 en is met haar waardevolle werk op nautisch-technisch gebied niet meer weg te denken. Beide vicevoorzitters wezen mij erop dat de krachtenbundeling van BLN en CBRB heel goed is, en dat tegelijk ook goed rekening moet worden gehouden met het belangrijke werk en de betekenis van beide verenigingen voor KHHOYHHOELQQHQYDDUWRQGHUQHPHUVHQGHVHFWRU·

8RPVFKULMIW]LFK]HOIDOVHHQGRHQHUHQHQWKRXVLDVW:HONH GRHOHQKHHIWX]LFKELMDDQYDQJYDQGH]HIXQFWLHJHVWHOG" ¶'DW]LMQHUGULHGLHWRHYDOOLJDOOHPDDOPHWHHQ¶P·EHJLQQHQ Om te beginnen: modal shift. We willen meer vervoer over het water zodat het minder druk is op de weg en we minder met HONDDULQGHÀOHVWDDQ'LWYUDDJWRPQLHXZHVOLPPHORJLVWLHNH oplossingen. Het milieu speelt uiteraard ook een grote rol. Vervoer over water is al een relatief schone transportvorm, maar door de vergroening van de vloot zal de milieuprestatie beter worden. In 2050 zullen schepen vrijwel emissieloos zijn en de aandrijving klimaatneutraal. Dit gaat niet vanzelf en deze transitie zal wel betaalbaar en haalbaar moeten zijn voor de ondernemers. Nog een doel gaat om menskracht. Om meer (jonge) mensen geïnteresseerd te krijgen om te (blijven) werken in de sector zullen we samen met heel veel partijen het werken in de binnenvaart bekender en aantrekkelijker moeten maken.

Mijn doelen richten zich op 3x ‘m’: modal shift, milieu en menskracht

:DWKHHIWXPHWGHELQQHQYDDUWHQPDULWLHPRQGHUQHPHUV" ¶$OVEXUJHPHHVWHUYDQ=ZLMQGUHFKWKHELNQDWXXUOLMNGHDIJHORSHQ zes jaar heel veel contact gehad met ondernemers en bedrijven gerelateerd aan de binnenvaart in de Drechtsteden. Vanuit mijn wethouderschap in Rotterdam en ons woonhuis op Heijplaat, midden in de Waal-Eemhaven, heb ik de haven heel goed leren kennen. Heel bijzonder is dat mijn voorouders van het voormalige eiland Schokland komen. Na de evacuatie van dat eiland in de Zuiderzee, rond 1860, heeft Willem Jan Schuttevaer ervoor gezorgd dat de haven van Schokland behouden en onderhouden werd, zodat schippers er bij storm terechtkonden.

WIE IS DOMINIC SCHRIJER? Dominic Schrijer wordt geboren op 25 juli 1966 en groeit op in een Roomsrood nest in Amersfoort. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Erasmus hŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚŝŶZŽƩĞƌĚĂŵǁĞƌŬƚŚŝũĂůƐ beleidsmedewerker bij de provincie Zuid-Holland en bij het adviesbureau ŽŶƐƵůƟƵŵǁĂĂƌŚŝũĚĞŽǀĞƌŚĞŝĚ adviseert over de vermindering van ŵŝůŝĞƵďĞůĂƐƟŶŐ͘ Van 1998 tot 2006 is hij bestuurder ǀĂŶZŽƩĞƌĚĂŵͲŚĂƌůŽŝƐ͘,ŝũǁĞƌŬƚ er aan de vermindering van ĐƌŝŵŝŶĂůŝƚĞŝƚĞŶŚĞƚůĞĞĩĂĂƌŵĂŬĞŶ van probleemwijken. Daarna wordt hij wethouder en locoburgemeester ǀĂŶZŽƩĞƌĚĂŵ͘,ŝũnjĞƚnjŝĐŚŝŶŽŵ

meer mensen aan het werk te krijgen en het aanbod van stageplekken voor studenten te vergroten. Van 2011 tot 2013 werkt Schrijer als consultant in de publieke sector waar ŚŝũnjŝĐŚǀĂƐƚďŝũƚŝŶŚĞƚŽƉnjĞƩĞŶǀĂŶ samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en burgers. In 2013 wordt hij burgemeester van Zwijndrecht. Eind januari 2019 stopt Schrijer als burgemeester. Op dit ŵŽŵĞŶƚŝƐ^ĐŚƌŝũĞƌǀŽŽƌnjŝƩĞƌďŝũ<ŽͲ ŶŝŶŬůŝũŬĞ>EͲ^ĐŚƵƩĞǀĂĞƌĞŶ toezichthouder bij maatschappelijke ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐnjŽĂůƐŝŶŶĞŶǀĂĂƌƚ <ƌĞĚŝĞƚƵŶŝĞEĞĚĞƌůĂŶĚ͘

MARITIEMMAGAZINE 2019 | 15


We zullen het werken in de binnenvaart bekender en aantrekkelijker moeten maken Inmiddels ligt die oude haven in de Noordoostpolder en is het HHQZHUHOGHUIJRHG+HWQDWLRQDDOELQQHQYDDUWPRQXPHQWVWDDWHU· 'HEHVWHVWXXUOXLVWDDQDDQZDO«7RFKRRNZHOHHQVPHH JHYDUHQ" ¶=HNHUPHWHHQWDQNVFKLSRSGH2XGH0DDVHQSDVQRJDDQ het roer van het koppelverband Arctic Circle, met containers van de Kreekraksluizen naar de Volkeraksluizen. Ik ben veel aan boord geweest: op een Kempenaar, een nieuw drogeladingschip YDQPHWHUHHQ¶SRHGHUVWRIVLORVFKLS·HQGHYHUERXZGH museumboot, de René Siegfried. Ik ga er nog vele bezoeken tot LN]HDOOHDFKWGXL]HQGNHQ· 'DWZRUGWKHHOZDWYDUHQ:HOYROGRHQGH]ZHPGLSORPD·V" ¶,NKHEYROGRHQGH]ZHPGLSORPD·VPDDUKHWORSHQRYHUGH gangboorden van de schepen is best spannend als je dat niet JHZHQGEHQW· 9DUHQULFKWLQJ+DDJVH+RIYLMYHUZRUGWQXRRNJHPDNNHOLMN PHW6FKULMHUDDQURHU" ¶0LMQRSJHERXZGHQHWZHUNELQQHQSROLWLHNRYHUKHGHQHQKHW bedrijfsleven vanuit Rotterdam en Zwijndrecht is zeker belangrijk HQQXWWLJYRRUYULMZHODOOHYUDDJVWXNNHQ· 8]LHWYHHONDQVHQYRRUYHUYRHURYHUZDWHU" ¶'DWPRHWMHHLJHQOLMNDDQGHYHUODGHUVYUDJHQ:LM]LHQ uiteraard kansen voor vervoer over water maar het kunnen dat niet afdwingen. De omstandigheden en factoren voor vervoer moeten richting de binnenvaart gaan en daar zie ik in de komende jaren grote kansen. Het vervoer over water stijgt in Europa niet zo sterk, maar dat is meer een gevolg van groei op de andere sectoren in met name de landen om ons heen. En GDDUELMJURHLWKHWDDQGHHOLQUHJLR·VDOV2RVW(XURSDRRNQLHW snel, mede als gevolg van diepgangsproblemen op de Donau en de groei die het wegvervoer nog steeds doormaakt. Maar ik ben wel optimistisch over groei in de toekomst: het volume stijgt met name in Europa door handel en productie in Europa en met die groei worden de wegen rondom de steden door het vrachtverkeer echte dure parkeerplaatsen. Immers ook het personenvervoer kent groei en niet alleen met spoor. Er komt niet zo snel een nieuwe spoorlijn bij, de bevolking accepteert dat QLHWPHHUHQGXVEOLMIWHURYHUGHUXLPWHRSKHWZDWHU·

als op deelstaatniveau. Maar helaas geen snelle omzetting naar ligplaatsen. De belangen van andere partijen stroken niet met die van de binnenvaart. Denk aan wonen aan water, emissie-eisen, politieke beslissingen om havens af te stoten ... Alles speelt mee in de strijd om behoud en vernieuwing van ligplaatsen. We voeren veel overleg en hebben een goede relatie opgebouwd met de instanties. Er zitten wel een paar nieuwe ligplaatsen in de molen, PDDUYRRUDOVQRJHHQPDOOHPROHQKHWJDDWQRJZHOHYHQGXUHQ· &RQJHVWLHLQGHKDYHQVSHHOWQRJVWHHGV+RHVWDDWKHWPHW RSORVVLQJHQ" ¶(U]LMQYLHUZHUNJURHSHQDDQGHVODJJHJDDQ(ULVQXPHHU begrip tussen de partijen (terminals, rederijen, operators/ schippers, ontvangers, verladers). Er zijn nu ook meer partijen die in Rotterdam (gedeeltelijk) door betaling Ã&#x20AC;[HGZLQGRZV hebben gekregen. Dit is misschien een goede oplossing voor de

Er zitten een paar nieuwe ligplaatsen in de molen, maar vooralsnog is het een mallemolen Rotterdamse terminals, maar verschuift de problemen naar het DFKWHUODQG· +RHVWDDWKHWPHWGHEHRRJGHJUHHQGHDO" ¶'DWYUDDJWQRJZHOYHHOWLMG(UPRHWQXHFKWHHQ vergroeningsfonds komen. Er is geld nodig voor innovaties op het gebied van schoon varen, het beter benutten van vervoer over water en afspraken zijn nodig over bijmenging met biobrandstof. Maar ik voorzie een gouden toekomst voor de binnenvaart. De wegen zitten vol. Onderhoud daarvan dreigt RQEHWDDOEDDUWHZRUGHQ· 2RNQRJWLMGYRRURQWVSDQQLQJ" ¶,NEHQHHQOLHIKHEEHUYDQPX]LHNHQYDQNRUHQ,NKRRSGH komende tijd nog een paar keer lekker mee te zingen of klarinet WHVSHOHQPHWHHQ]HHPDQVNRRU·

*HOGWGDWRSWLPLVPHRRNYRRUGHNOHLQHUHVFKHSHQ" ¶-XLVWRRNYRRUNOHLQHUHVFKHSHQGLHPRHWHQKXQURXWHYLQGHQRS de kleinere wateren en niet zozeer op de grote verkeersaders, tenzij het laag water is. Dus meer het grootstedelijke verkeer en in de zijtakken als het Duitse en Belgische kanalennetwerk. Noord-Frankrijk zal nog wel even een probleemgebied blijven tot ook daar de Seine-Noord-verbinding open gaat. Tussen de drie Seine-havens zal de vervoerseenheid wel groter worden, maar GDDUEXLWHQEOLMIWKHWHHQNOHLQVFKLSGDWWHOW· (UZRUGWWURXZHQYHHOJHNODDJGRYHURQYROGRHQGHOLJSODDW VHQ ¶'DW]DOKHODDVRRNZHOHYHQ]REOLMYHQKRHZHOHUQXRRNHHQ besef komt bij met name de Duitse overheden, zowel landelijk

16 | MARITIEMMAGAZINE 2019

Een vrolijke Schrijer destijds bij de opening van KHW%/1NDQWRRULQ¶]LMQ·=ZLMQGUHFKWVDPHQPHW Roland Kortenhorst. Foto: Ellen Lengkeek


'RPLQLF6FKULMHU¶(UNRPWQLHW]RVQHO een nieuwe spoorlijn bij, de bevolking accepteert dat niet meer, en dus blijft er RYHUGHUXLPWHRSKHWZDWHU· Foto: Jasper Bosman

MARITIEMMAGAZINE 2019 | 17


De Gerlien van Tiem :ppUSURMHFWHQRPWURWVRSWH]LMQ ZZZJHUOLHQYDQWLHPFRP

'DWKHWYHHO]LMGLJHIDPLOLHEHGULMIHONSURMHFWELQQHQGHDIJHVSURNHQ WLMGDIURQGWLVHHQJHJHYHQ0DDUVFKHHSVZHUI'H*HUOLHQYDQ7LHP RQWZLNNHOWERYHQGLHQLQQRYDWLHYHRSORVVLQJHQRPHONSURMHFW²KRH PRHLOLMNRRN²WHODWHQVODJHQ'ULHXQLHNHSURMHFWHQZDDUPHHGH 'UXWHQVHZHUI]LFKNZDOLWDWLHIRQGHUVFKHLGW Beatrijs Bonarius

Het is mooi om met dit soort projecten het verschil te mogen ĂŠn te kunnen maken!

2PERXZSDVVDJLHUVVFKLSBon Voyage Het 110 meter lange en 11.45 meter brede hotelschip Bon Voyage van rederij Uniworld River Cruises kreeg onlangs een uitgebreide UHĂ&#x20AC;W1LHWDOOHHQKHWLQWHULHXUZHUGDDQJHSDNWRRNZHUGHQKXWWHQ omgetoverd tot suites, kwam er een zwembad in het schip, en werd ook nog een moderne sewage-installatie gemonteerd; vervuild water kan hiermee aan boord ook weer worden gereinigd. 3URMHFWOHLGHU(ULF5LHWYHOGÂś,NEHQHUWURWVRSGDWGH]HKHOH ombouw in relatief korte tijd is gelukt, maar vooral door het hoge niveau van afwerking; het gehele interieur is naar de hoogste VWDQGDDUGHQJHPDDNW'LWVFKLSLVQXHFKWHHQĂ RDWLQJFDVWOH Ook de rederij is zeer tevreden: de Bon Voyage is nu een van hun VXSHUVFKHSHQ¡

Volantis ZRUGWKHUERXZGWRW ]RXW]XXUWDQNHU De Gerlien van Tiem doet regelmatig onderhoud aan schepen voor ÂśEXXUPDQ¡,PSHULDOPDDUQXZHUGGH'UXWHQVZHUIJHYUDDJGYRRUHHQ ELM]RQGHUSURMHFWÂś2IZHKXQVFKLSVolantis konden herbouwen naar een zoutzuurtanker. Tja, en zoutzuur, dat bijt overal doorheen. Dus ontwikkelden we samen een tank met rubbercoating, een leidingsysteem van kunststof, en kunststof pompen. Die uiteraard wel bestand zijn tegen zoutzuur. We bouwden direct ook een nieuwe motor en generatoren in, hebben het stuurhuis vervangen, het interieur opgeknapt, de woning compleet gerenoveerd â&#x20AC;Ś Eigenlijk is het gewoon een nieuwbouwschip JHZRUGHQ$OPHWDOZDVKHWHHQPRRLHVDPHQZHUNLQJ¡

Eigenlijk is het gewoon een nieuwbouwschip geworden

7DQNHUHardiNULMJWWDQNVPHWJODVFRDWLQJ Aangezien de tanker Hardi zeer agressieve producten gaat vervoeren, zijn ÂśJHZRQH¡VWDOHQZDQGHQOHLGLQJHQHQSRPSHQQLHWDIGRHQGH'H*HUOLHQ van Tiem ontwikkelde daarom, samen met Vof Duchesse en Rommerts Shipdesign, vijf speciale tanks die in de tanker worden gemonteerd. Deze WDQNVNULMJHQDDQGHELQQHQNDQWHHQJODVFRDWLQJGLHGHĂ&#x20AC;UPD0XHKOKDQ HURSVSXLW3URMHFWOHLGHU0DUFHOYDQ7LHPÂś8LWHUDDUGLVGH]HFRDWLQJ SURFHQWGHNNHQG]RGDWGHODGLQJYHLOLJNDQZRUGHQYHUYRHUG¡2RN de leidingen en pompen op de Hardi zullen uiteraard bestand zijn tegen agressieve stoffen: deze worden gemaakt van een speciaal kunststof. In september 2019 wordt de Hardi met gecoate tanks door De Gerlien van Tiem opgeleverd.

MARITIEMMAGAZINE 2019 | 19


Aqua Barging

Holland

Het bevrachtingskantoor voor allerlei transporten op alle Europese binnenwateren

~ Alle Nederlandse en Belgische binnenwateren ~ Rijn en de Duitse kanalen ~ Neckar ~ Moezel en Saar ~ Donau

Vervoer over water .............de juiste weg! Ons adres: Scheepmakerij 152 3331 MA Zwijndrecht Tel: +31 (0) 78 304 01 11 Mob: +31 (0) 6 52 52 52 81 E-mail: info@aquabarging.nl Internet: www.aquabarging.nl


KRIESELS Shipbroker B.V.

Who else? RenĂŠ Kriesels

Innovatieve SDUWQHUYRRU GHVFKHHSYDDUW

Innovative SDUWQHU IRUVKLSSLQJ

1LHXZERXZDDQHQYHUNRRSYDQVFKHSHQ ORDGLQJPDWFKpQHHQQLHXZHZHEVLWH HULVPRPHQWHHOYHHOJDDQGHELQQHQ .ULHVHOV6KLSEURNHU%9GDWZHUHOGZLMG DDQGHZHJWLPPHUW

1HZEXLOGVVDOHDQGSXUFKDVHRIVKLSVORDGLQJPDWFK DQGDQHZZHEVLWHWKHUHLVSOHQW\JRLQJRQDW.ULHVHOV 6KLSEURNHU%9DQDFWLYHJOREDOSOD\HU

Claudia Langendoen

De vormgeving van de website is op zich al een online bezoek aan Kriesels Shipbroker B.V. waard. Dankzij prachtige SDQRUDPDIRWR¡VĂ&#x20AC;OPRSQDPHVHQJUDGHQIRWRJUDĂ&#x20AC;HZDDQW de bezoeker zich aan boord van schepen in het assortiment van de scheepsmakelaardij. En wordt de veelzijdigheid van Kriesels Shipbroker B.V. duidelijk. Scheepsmakelaar RenĂŠ Kriesels is LPPHUVDOWLMGLQEHZHJLQJ:DQWVWLO]LWWHQ"Âś'DW]LWQLHWLQPLMQ DDUG¡ Kriesels is actief op velerlei gebieden: van binnenvaart, offshore en bagger/dredging tot zeevaart en kustvaart. Hij koopt en verkoopt, brengt lading en/of vaartuigen bij elkaar ĂŠn werkt continu aan innovatieve, duurzame vernieuwingen. Wat dat betreft kan de markt rekenen op de introductie van nieuwe scheepsmodellen en diensten, die worden gekenmerkt door duurzaamheid en diversiteit. Sleutelwoorden zijn verbinden, vertrouwen en innoveren. Met als doel de wereld een stukje mooier te maken. En dat ZRUGWJH]LHQÂś,NNULMJUHDFWLHVYDQRYHUGHKHOHZHUHOG¡DOGXV de scheepsmakelaar. Alle reden om de ogen gericht te blijven houden op Kriesels Shipbroker B.V.!

The design of the website is enough to make an online visit to Kriesels Shipbroker B.V. worthwhile, on its own. The fabulous SDQRUDPLFSKRWRJUDSKVĂ&#x20AC;OPUHFRUGLQJVDQGGHJUHH photography place the visitor on board the range of vessels available from this leading shipbroker. See, at a glance, the variety on offer at Kriesels Shipbroker B.V. RenĂŠ Kriesels himself is always on the move. â&#x20AC;&#x153;Sitting back and waiting is just not my style.â&#x20AC;? Kriesels operates in a variety of markets, from inland shipping via offshore and dredging through to seagoing and coastal vessels. Kriesels buys and sells, matches loads and vessels and is constantly working on innovative, sustainable ideas. With that in mind, the market must be sure to look out for the introduction of new vessel models and services all hallmarked by sustainability and diversity. Key words at Kriesels Shipbroker B.V. are combination, FRQĂ&#x20AC;GHQFHDQGLQQRYDWLRQZLWKWKHDLPRIPDNLQJWKHZRUOGD better place. This active approach has not gone unnoticed. â&#x20AC;&#x153;I have received reactions from all over the world,â&#x20AC;? concluded the shipbroker. Every reason to keep a close eye on Kriesels.

.ULHVHOV6KLSEURNHU%9 | 5HQp.ULHVHOV +31 (0)612 890610 +31 (0)84-7309218 info@KShipbroker.com info@rksbv.nl Kriesels.Shipbroker www.KShipbroker.com

MARITIEMMAGAZINE 2019 | 21


SPECIALIST IN OPPERVLAKTEBEHANDELING

Yo u C a l l , We C lean it A ll… VERM Services is hét adres als het gaat om oppervlaktebehandeling. Wij zijn u graag van dienst met… Door een jarenlange ervaring die wij wereld wijd hebben op gedaan kunnen wij u een passende service geven. VERM Services B.V. is thuis in zo wel staal als roestvast staal.

Beitsen & Passiveren Ontvetten & Desinfecteren Slijpen, schuren & Polijsten Stralen & Satineren %HLWVSDVWD %HLWVYORHLVWRI*UDƅWL9HUZLMGHUHQ

Services B.V Adres: Alexanderstraat 22, 3295 CA ‘S-Gravendeel, Nederland Telefoon: +31 (0)78 750 3908 • Mobiel: +31 (0)6 34 30 48 51 • Internet: www.vermservices.nl


93*6FKHHSVVHUYLFH%9

.ODQWEOLMIW NRQLQJELM93* 6FKHHSVVHUYLFH +HWYHUWUHNYDQJRHGHEXXU 6FKHHSVZHUI*HOULDLVYRRU93* 6FKHHSVVHUYLFHJHHQUHGHQRPELMGH SDNNHQQHHUWH]LWWHQ¶:HEOLMYHQDOOH UHSDUDWLHVLQERXZHQNHXULQJHQGRHQ (QGDDULQEOLMYHQZHRRNJRHG· Beatrijs Bonarius

Aan de Kanaalhaven in Nijmegen ligt het vier rijen dik, er lopen elektriciens en lassers af en aan, en klinkt gehamer op de achtgrond. 'LUHFWHXU7RRQYDQGH/RJWYDQ93*6FKHHSVVHUYLFH¶$OGHHOGHQZH enkele klanten met Gelria, en hadden we gezamenlijke faciliteiten, ook PHWKXQYHUWUHNEOLMYHQZHJHZRRQDOOHVDDQSDNNHQYRRURQ]HNODQWHQ· +LHURPQDP93*6FKHHSVVHUYLFHHHQGRNYDQ*HOULDRYHU¶(QYHUGHU hebben we alles gewoon in huis om brede range aan werkzaamheden te NXQQHQXLWYRHUHQ· En dat blíjft veel, want de ervaren VPG-monteurs kunnen alles tussen de radarmast en schroefas aanpakken. Daarnaast, zegt Van de /RJW¶ZLOOHQZHRQ]HNODQWHQ]RVQHOPRJHOLMNZHHURSSDGVWXUHQQD VWRULQJHQLQERXZUHSDUDWLHVRINHXULQJHQ'DWEOLMIWJHZRRQ]R·2RN onveranderd blijft dat de werkzaamheden van VPG voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. En minstens zo belangrijk: de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. En natuurlijk blijft ook de goede service, EHWURXZEDDUKHLGHQGHÃ&#x20AC;MQHVIHHUDOVYDQRXGVHHQYDQGHVSHHUSXQWHQ ELM9DQGH/RJW¶.ODQWHQNRPHQELMRQVWHUXJ8LWHUDDUGRPGDWZHRQV werk goed en snel verrichten, PDDURRNRPGDWKHWHUYULHQGVFKDSSHOLMNDDQWRHJDDW·

â&#x20AC;&#x2DC;We sturen onze klanten zo snel mogelijk weer op padâ&#x20AC;&#x2122; KRACHTEN Graag voegt Toon van de Logt nog toe dat ze op zijn werf nog wel goed SHUVRQHHONXQQHQJHEUXLNHQ¶:H]LMQDOWLMGRS]RHNQDDUJHPRWLYHHUGH krachten. In de hydrauliek, voor motorenreparaties, ach, eigenlijk bedrijfsbreed. En ook al is iemand niet ervaren, wij geven hem graag een gedegen interne opleiding. Om onze klanten uiteindelijk nóg beter te NXQQHQKHOSHQ·+HWLVGXLGHOLMN93*6FKHHSVVHUYLFHEOLMIWRQYHUDQGHUG klantgericht én een alleskunner. ZZZYSJVFKHHSVVHUYLFHQO

6SHFLDOLVPHQ VPG Scheepsservice is een alleskunner. Dit zijn de belangrijkste specialismen: â&#x20AC;¢ Mechanisch en technisch onderhoud â&#x20AC;¢ Inbouw/reparatie van (voorstuwings)motoren â&#x20AC;¢ Produceren van schroefasgeneratoren (op maat) â&#x20AC;¢ Kopschroef- schroefas- en roerreparaties â&#x20AC;¢ Produceren (op maat) en keuren van stuurmachines â&#x20AC;¢ Reparatie van hydraulische stuursystemen

â&#x20AC;¢ Motorkamerinstallaties van elk merk, ook elektrisch â&#x20AC;¢ Reparatie van generatoren Â&#x2021;6WXXUPDFKLQHNHXULQJHQ 93*KHHIWKHW,95FHUWLÃ&#x20AC;FDDWRP de verplichte driejarige keuring (elk merk) te verrichten, dat kan aan de kade of op locatie) â&#x20AC;¢ Agent van ABC-dieselmotoren (regio Oost)

MARITIEMMAGAZINE 2019 | 23


EUROPAâ&#x20AC;&#x2122;S MEEST UITGEBREIDE ASSORTIMENT SCHEEPSBOUWSTAAL 50.000 ton staal op voorraad

Avelingen-Oost 5 | 4202 MN Gorinchem | Tel.: +31 (0)183 633 788 | Fax.: +31 (0) 183 633 427 | verkoop@stigterstaal.nl | www.stigterstaal.nl


6WLMJHQGHYUDDJQDDUQLHXZERXZ GXZERWHQHQDIERXZFDVFR·VELM 7LQQHPDQV)ORDWLQJ6ROXWLRQV

'HIRFXVELM7LQQHPDQV)ORDWLQJ6ROXWLRQVLQ 0DDVEUDFKWODJGHODDWVWHMDUHQYRRUQDPHOLMNRS UHSDUDWLHHQRQGHUKRXGLQGHGULHGURRJGRNNHQ0DDU GHDDQYUDJHQQDDUQLHXZERXZYDQYRRUQDPHOLMN GXZERWHQHQGHDIERXZYDQEHVWDDQGHFDVFR·VORSHQ RSPHUNHOLMNZHHUYORWELQQHQ Ervaring in nieuwbouw-duwboten heeft het 80-jarig familiebedrijf voldoende. Onder andere de Lianco, Thejos, Jannick, Bryan en de Libra zijn door Tinnemans Floating Solutions (voorheen P.H. Tinnemans & Zn) samen met hun â&#x20AC;&#x201C; voornamelijk Maasbrachtse â&#x20AC;&#x201C; onderaannemers gebouwd. De volledige bouw van duwboten gebeurt in de nieuwbouwhal [PPHWHHQERXZKRRJWHYDQPHQHHQSRRUWKRRJWH YDQPHHUGDQP RSGHHLJHQVLWH¶+LHUGRRU]LMQGH communicatielijnen met (eventuele) onderaannemers heel kort en kan de klant de bouw 24/7 opvolgen zonder ook maar één YOLHJWXLJWLFNHWQDDUHHQEXLWHQODQGVHVFKHHSVZHUIWHERHNHQ«· aldus Jan Tinnemans. 22.$)%28:9$1%(67$$1'(&$6&2·6=,7,1'(/,)7 Met de afbouw van het mvs Zonga, afgelopen winter, heeft Tinnemans ook op het gebied van de afbouw van een bestaand casco een pittige klus tot een goed einde gebracht. Tinnemans nam de afbouw grotendeels voor haar rekening: het volledig droogzetten van het 135 m lange Chinese casco, de staalwerken onder en boven de waterlijn, de machinekamers, interieurwerkzaamheden in de stuurhut en de voor- en achterwoning, als ook de volledige inbouw van toegeleverde FRPSRQHQWHQHQWHFKQLHN-DQ7LQQHPDQV¶:HKHEEHQVDPHQ

met onze Maasbrachtse collega-bedrijven deze mooie klus verricht. Het resultaat viel zo in de smaak bij opdrachtgever Maas Building Projects dat we nu druk bezig met de afbouw van een ander Chinees casco tot containerschip Vios·

In een ontspannen sfeer kun je knelpunten sneller bespreken BELANG VAN EERLIJKE EN KORTE COMMUNICATIELIJNEN Jan en Geert Tinnemans hechten in hun werkzaamheden groot EHODQJDDQHHQHHUOLMNHGLUHFWHFRPPXQLFDWLHVWLMO¶(QODWHQ we vooral het belang van humor niet vergeten. De (af)bouw is vaak voor een hele familie of onderneming een emotioneel proces omdat het best wel een grote investering betreft. Tijdens ]R·QHPRWLRQHHOERXZSURFHVNDQHHQJUDSMH]RQXHQGDQGH spanning wat breken en die ontspannen sfeer zorgt ervoor dat HYHQWXHOHNQHOSXQWHQVQHOOHUEHVSURNHQZRUGHQ·DOGXVGHQHYHQ Tinnemans.

ZZZWLQQHPDQVIVFRP MARITIEMMAGAZINE 2019 | 25


Een Cummins QSK 19 M wordt ingebouwd aan boord van een schip, door Teus Vlot Diesel Marine in de haven van Teus Vlot. V.l.n.r.: Geert Vlot, Ronald Kornet, Marco de Ruijter, Baltus van Ulden.

7HXV9ORWLQJHVSUHNRYHUNRHUV QDDUGHWRHNRPVWYDQGHELQQHQYDDUW 0HWHHQNQLSRRJQDDUGHZDUPHEHXUVYDQYRULJMDDU PDDUYRRUDODOVXLWQRGLJLQJYRRUHHQJHVSUHNGHOHQ GHPHGHZHUNHUVYDQ7HXV9ORW¶HPLVVLHLMVMHV·XLW WLMGHQV0DULWLPH,QGXVWU\'H7HXV9ORW*URHSLQ 6OLHGUHFKWLVFRQWLQXEH]LJPHWGHWRHNRPVWYDQGH ELQQHQYDDUWHQZLOELQQHQYDDUWRQGHUQHPHUVJUDDJ HHUOLMNDGYLVHUHQELMDIZHJLQJHQGLH]HQXYRRUKXQ VFKHSHQPRHWHQPDNHQ

Matthijs Daniels

26 | MARITIEMMAGAZINE 2019

Waar gaat het naartoe met de binnenvaart? Dat is de centrale vraag die medewerkers van Teus Vlot doorlopend stellen DDQ]LFK]HOIDDQHONDDUDDQNODQWHQHQFROOHJD·V+HWHQLJH vastliggende uitgangspunt op dit moment, volgens managing GLUHFWRU5RQDOG.RUQHWLV¶'DWZHZHWHQGDWGHELQQHQYDDUWQLHW op dieselmotoren blijft draaien, zoals we zo lang gewend zijn JHZHHVW· ¶:H]LHQDQGHUHHQDOWHUQDWLHYHYRUPHQNRPHQYRRUGH aandrijving van schepen waardoor de emissies worden teruggedrongen volgens de nieuwe eisen. Elektriciteit, waterstof, nabehandeling, synthetische brandstoffen. Onze projectmanager Marco de Ruijter houdt zich een groot deel van de tijd bezig met DOGH]HQLHXZHRQWZLNNHOLQJHQ·


En dan zou je haast nog de misschien wel belangrijkste partners vergeten die aan nieuwe, schonere vormen van voortstuwing werken voor de binnenvaart: de motorfabrikanten Scania, Cummins en Agco Power (voorheen SiSuDiesel) waarvan Teus Vlot Diesel & Marine dealer is. Baanbrekende nieuwe projecten: ze zijn in de maak, maar het verhaal moet wel compleet zijn voor het verteld wordt, VWHOOHQ5RQDOG.RUQHWHQ0DUFRGH5XLMWHUœ8LWHLQGHOLMNZLOOHQ we toe naar emissieloos. Dat is het grote doel. Er zijn mooie ontwikkelingen op komst, maar wij praten er het liefst pas over als alles werkt. Zodra er nieuws te melden is, laten we van ons KRUHQ¡¡

061,&2/( Teus Vlot loopt niet graag met de borst vooruit, maar loopt al jaren mede voorop bij de bouw van duurzamere vormen van YRRUWVWXZLQJLQGHELQQHQYDDUWœ:HKHEEHQHUPLVVFKLHQ te weinig ruchtbaarheid aan gegeven destijds, maar al in 2010 hebben wij de dieselelektrische rivierhopper Nicole KHOHPDDODIJHERXZG¡YHUWHOW0DUFRGH5XLMWHUœ=RZHOGH voortstuwing als de baggerpompen werden daarop elektrisch aangedreven. Dat was een van de eerste schepen waarop GDW]RJHEHXUGHDOVKHWQLHWKHWHHUVWHZDV¡ œ:LMSUDWHQHUOLHYHUQLHWWHYHHORYHUZLM]LMQPHHUGRHQHUV GDQSUDWHUV¡VWHOW&RUDOLQGH9ORWYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUGH FRPPXQLFDWLHELQQHQGH7HXV9ORW*URHSœ:H]RUJHQOLHYHU HHUVWGDWDOOHVJRHGZHUNWHQGHNODQWYHUGHUNDQ¡

Uiteindelijk willen we toe naar emissieloos. Dat is het grote doel

Wat is nu de te bevaren weg, nu de Stage V-normen (zijn) gaan gelden in de binnenvaart, met een verscherping van de emissie-eisen? Ronald Kornet schetst de afweging die schippers PRHWHQPDNHQÂś2IODDWMHQRJHHQPRWRULQERXZHQXLWGH huidige generatie en onder de oude regelgeving Ăłf kies je voor een nieuwe motor die aan de nieuwste eisen moet voldoen? Wij willen onze klanten daarbij helpen met eerlijk, onafhankelijk advies. Iedereen laat eigen belangen en gevoelens meewegen bij de voor hem of haar verstandigste investering, die de beste NHX]HLVYRRUGHWRHNRPVW¡ Âś7HXV9ORWLVHHQVHUYLFHEHGULMIPHWKHHOYHHOGLVFLSOLQHV diesel marine, elektra, verspaning, revisie en (internationale) KDQGHO'DDUPHHNXQQHQZHRQ]HNODQWHQQXVQHOHQĂ H[LEHO helpen, maar onze brede specialisatie â&#x20AC;&#x201C; ook in meerdere branches â&#x20AC;&#x201C; helpt ons ook innoveren. De kennis van Teus Vlot Elektrotechniek laat ons verder kijken naar alternatieve voortstuwing. En onze dieselmonteurs zijn allemaal bijgeschoold LQGHQLHXZHWHFKQLHNHQ¡

HUG ENGINEERING De Teus Vlot Groep heeft in 2018 een samenwerkingsverband gesloten met het Zwitserse HUG Engineering. Dit bedrijf heeft een werkende oplossing ontwikkeld voor nabehandeling van dieselmotoren waardoor deze aan de eisen voor minder uitstoot voldoen. Deze is vanuit andere sectoren gekomen en nu ook in de binnenvaart toepasbaar. 5RQDOG.RUQHWœ+HWYRRUGHHOO is dat deze techniek op GHEHVWDDQGHDDQGULMà LMQ kan worden toegepast en toch zorgt voor de nodige reductie van emissie. Het is ÊÊn van de oplossingen voor een schonere ELQQHQYDDUW¡ 230 VAC

(optional 24 VDC)

Compressed Air

Engine Signal

DIESEL MOTOREN SERVICE Cummins-specialist DMS uit Ridderkerk hoort sinds 2014 bij de Teus Vlot Groep. DMS levert, onderhoudt en reviseert Cummins-motoren en heeft een grote voorraad aan motoren, onderdelen en generatorsets voor de industrie en scheepvaart. Sinds kort is DMS ook voor BelgiĂŤ Cumminsdealer geworden voor de industriesector. Rond de zomervakantie wordt tegenover het onderkomen van Teus Vlot aan de Baanhoek in Sliedrecht aan nieuwbouw begonnen voor DMS. Daar krijgt het bedrijf veel meer ruimte dan nu, waardoor er een nog grotere voorraad aan motoren en spares gehouden kan worden, om snel schakelen voor de klant te blijven garanderen. De verwachting is dat het nieuwe pand van DMS eind 2019, begin 2020 wordt opgeleverd.

Reactant

Control Unit VNC

Dosing Unit VND

Sensors Raw Gas VNS1

Reactant Supply Unit VNR

Injection Unit VNI

Sensors Raw Gas VNS2

RAW GAS

Burn & Injection Tube

Sensors

Control Unit BNC

BIE

CLEAN GAS

DPF Section

SCR Section Converter Unit

Burner Unit BV(P)N

Fuel Supply Unit BDN

Fuel Pump BP Ejector BEJ

Air Supply Unit BLI

230 VAC Engine Signal Ambient Air

Fuel

Compressed Air

Legend: Electric Reactant Air Fuel

MARITIEMMAGAZINE 2019 | 27


5HJHOJHYLQJ

¶9RRU]LHPLM YDQGHMXLVWHPXQLWLH·

Foto: Leona Meijer

(ULVRS(XURSHHVQLYHDXHHQZHUHOGWHZLQQHQYRRUGH ELQQHQYDDUWVHFWRU]HNHUDOVKHWJDDWRPKHWFUHsUHQ YDQXQLIRUPHHQJHEUXLNVYULHQGHOLMNHWHFKQLVFKH UHJHOJHYLQJ0DDUGDQPRHWGHVHFWRUZHOEUXLNEDUH LQSXWOHYHUHQEHSOHLW/LMGLD3DWHUGH*URRW Claudia Langendoen

28 | MARITIEMMAGAZINE 2019

=HYLQGWGDW¶ZHDOVELQQHQYDDUWEHGULMIVOHYHQQLHWPRJHQ onderschatten wat het voor ons betekent om tegenwoordig aan tafel te kunnen zitten binnen CESNI. We hebben weliswaar geen beslissende stem, maar wel een duidelijk raadgevende functie. En dat is zeer belangrijk! Er worden ingrijpende beslissingen genomen die vaak uiterst relevant zijn voor de dagelijkse bedrijfsvoering van binnenvaartbedrijven en in potentie een kostenpost kunnen vormen. Het is daarom belangrijk om goed beslagen ten ijs te komen. Maar daarvoor moet ik wel de juiste PXQLWLHPHHNULMJHQ·


Aan het woord is Lijdia Pater-de Groot, onder meer secretaris 1DXWLVFKHHQ7HFKQLVFKH=DNHQELQQHQKHW&%5%¶%HJULMS me niet verkeerd: ik heb volledig begrip waardoor ik te weinig munitie krijg. Ik heb zelf 22 jaar lang gevaren op ons eigen schip. Ik ben kapitein en weet dat in de dagelijkse praktijk iedereen met zijn eigen bedrijf bezig is. Logisch. Dan is er vaak geen tijd om een goed onderbouwde reactie te geven als wordt gevraagd om informatie over bepaalde onderwerpen, zoals de gevolgen als LHWVRSHHQEHSDDOGHPDQLHU]RXZRUGHQLQJHYRHUG· 0DDUGRHGDWZHO]HJW]H¶,NPLVVRPVQXDQFHHQVWHUNH argumenten. Terwijl die zo belangrijk zijn. Voorzie mij van de MXLVWHPXQLWLH·:DQW]RGUD/LMGLD3DWHUPHWVWHUNHDUJXPHQWHQ komt, vindt ze gehoor bij de deskundigen van de lidstaten van GH(XURSHVH8QLHHQ&&5PHWZLH]LMRPWDIHO]LW¶9DQHON stukje regelgeving moeten nut en noodzaak duidelijk zijn. En wie NXQQHQGLHGXLGHOLMNKHLGEHWHUJHYHQGDQGHVHFWRU]HOI"· ¶%HVHIJRHG·JHHIW]LMRRNDDQ¶GDWKHWVHULHXVHUJHQVRYHUJDDW Namelijk om beslissingen die van invloed zijn op élk Europees schip. Van een veerpont tot een grote duwboot: voor iedereen heeft datgene wat wordt beslist gevolgen. We hebben het over UXLPSDJLQD·VWHFKQLVFKHYRRUVFKULIWHQGLHDOVGRHOKHEEHQ de mens en het milieu te beschermen en veiligheid te creëren. 'HXLWGDJLQJGHNRPHQGHMDUHQ]LW¶PLQKHWFUHsUHQYDQHHQ regelgevend kader dat ruimte biedt voor innovatie en dus niet WHEHQDXZHQGLV·EOLNW]LMDOYDVWYRRUXLW¶-HPHUNWGDWVRPPLJH delegaties regelgeving vaak erg willen dichttimmeren, terwijl ik juist vind dat regelgeving faciliterend moet zijn. Laat ruimte RYHUYRRULQQRYDWLHVHQH[SHULPHQWHQ'DWYUDDJWZHORPOHIRP EHSDDOGHGLQJHQXLWWHSUREHUHQ·

zij het vertrouwen dat de sector haar schenkt. Haar taak is nog lang niet volbracht. Er is immers volop werk aan de winkel om tot vereenvoudiging van de besluitvorming op het gebied van de binnenvaartregelgeving te komen. Maar dan heeft zij dus wel input nodig. ¶=RNUHJHQZHVLJQDOHQYDQXLWGHVHFWRUGDWGUDDJEDUH schuimbrandblussers niet worden geleverd vanwege bepaalde eisen in de regelgeving. Dankzij een door ons ingediende probleemanalyse hebben we dit onderwerp op het werkprogramma gekregen. Ons doel is de regelgeving te ZLM]LJHQ+LHUYRRUKHEEHQZHLM]HUVWHUNHPXQLWLHYDQH[SHUWVHQ goede argumenten nodig. Met de juiste informatie in handen lukt KHW·

â&#x20AC;&#x2DC;Het gaat serieus ergens over, namelijk over élk Europees schipâ&#x20AC;&#x2122;

â&#x20AC;&#x2DC;Regelgeving moet juist faciliterend zijnâ&#x20AC;&#x2122;

CIJFERS

Lijdia Pater staat op de barricaden, maar voelt zich zeker geen URHSHQGHLQGHZRHVWLMQ¶,NPHUNMXLVWGDWKHWWLMZDWGLWEHWUHIW begint te keren. Bij technische vraagstukken moet steeds vaker de link worden gelegd met menselijk gedrag. Ik voorzie komende jaren daarom meer discussies over de vraag of in een situatie de QDGUXNPRHWZRUGHQJHOHJGRSEHZXVWZRUGLQJYDQULVLFR·VHQ de rol van menselijk handelen daarin of dat iets verankerd moet ZRUGHQLQUHJHOJHYLQJ· Ze weet waarover zij spreekt. Recent voltooide ze een master 6WDDWVHQ%HVWXXUVUHFKW¶9RRUQRJPHHULQ]LFKWQXZHHWLN RRNSUHFLHVKRHUHJHOJHYLQJWRWVWDQGNRPW·0DDUERYHQDOYRHOW

Met 8.279 schepen is de Nederlandse binnenvaartvloot de grootste en modernste van Europa.

Lijdia Pater-de Groot is secretaris Nautische en Technische Zaken binnen het CBRB, daarnaast is ze secretaris van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens én namens de binnenvaart afgevaardigde binnen CESNI: het Europees Comité voor de opstelling van technische standaarden in de binnenvaart.

Van alle Nederlandse sluizen gaan de meeste containers door de Volkeraksluizen. In 2017 waren dat 1.126.037 containers.

18% van de Nederlandse binnenvaartvloot is gebouwd tussen 1880 en 1930.

Er varen 4.377 drogeladingschepen onder Nederlandse vlag, 1.138 natteladingschepen, 1.205 duw- en sleepboten en 1.203 passagiersschepen . De binnenvaart heeft een totaal vervoersaandeel van 34% in het Nederlandse goederenvervoer.

MARITIEMMAGAZINE 2019 | 29


1LHXZHQKXLMVHQ6FKHHSVERXZ KDUGZHUNHQPHW%UDEDQWVH JDVWYULMKHLG $DQGHULYLHUGH'RQJHLQ*HHUWUXLGHQEHUJZRUGHQ GHULDQWHIDFLOLWHLWHQYDQGHPRGHUQHVFKHHSVZHUI JHNRSSHOGDDQGHHUYDULQJXLWHHQODQJHHQULMNH KLVWRULH(QKDUGZHUNHQJDDWHUKDQGLQKDQG PHW%UDEDQWVHJDVWYULMKHLGHQYULHQGHOLMNKHLGELM 1LHXZHQKXLMVHQ6FKHHSVERXZGHVFKHHSVERXZHU YDQ%UDEDQW

Matthijs Daniels

Ben je er nooit geweest, dan kan het even zoeken zijn. De werf ligt nabij Keizersveer, net onder de Bergsche Maas en hemelsbreed niet ver van het Hollands Diep. Klanten komen er speciaal voor vanuit het noorden van het ODQGHQWRW%HOJLsWRHQDDU*HHUWUXLGHQEHUJÂś0DDUYRRU degenen die ons niet kennen, blijft de locatie â&#x20AC;&#x153;een dingetjeâ&#x20AC;?, merkt Martijn Nieuwenhuijsen op, die samen met broer Ron GHGDJHOLMNVHOHLGLQJKHHIWÂś,NKRRUDIHQWRHQRJZDDU]LWWHQ MXOOLHGDQ"¡ De werf is er toch al sinds 1907 en de naam Nederlof Scheepsbouw prijkte er lang op de gevel. Opa Bertus Nieuwenhuijsen werkte er al vijftig jaar en vader

30 | MARITIEMMAGAZINE 2019

Tiny Nieuwenhuijsen heeft 49 dienstjaren in het bedrijf zitten. Samen zijn zij dus al goed voor bijna honderd jaar Nieuwenhuijsen! In 2016, dertien jaar nadat de familie Nederlof het stokje had RYHUJHGUDJHQDDQÂśGH1LHXZHQKXLMVHQV¡ZHUGGHZHUIRIĂ&#x20AC;FLHHO omgedoopt tot Nieuwenhuijsen Scheepsbouw. Tiny Nieuwenhuijsen is inmiddels met pensioen. Zijn zoons, GLHEHLGHQHLJHQDDU]LMQ0DUWLMQ Ă&#x20AC;QDQFLHHOFRPPHUFLHHO HQ 5RQ WHFKQLVFKSHUVRQHHO YRUPHQQXGHGLUHFWLHÂś2QVSD zei vroeger altijd: â&#x20AC;&#x153;Ga wat anders doen, er is meer dan de VFKHHSVZHUIÂľ0DDUKHWKHHIWQLHWJHZHUNW¡YHUWHOW0DUWLMQ ODFKHQGÂś,NEHQJHOLMNYDQXLWVFKRROLQKHWEHGULMIJHNRPHQ 5RQYLDHHQNOHLQHRPZHJ¡5RHO0RVWHUGLMNLVLQKHW management komen versterken als commercieel directeur, terwijl Hendrik Vegter als bedrijfsleider samen met Ron verantwoordelijk is voor alle werkzaamheden. $OOURXQG Nieuwenhuijsen Scheepsbouw is een allround scheepswerf die alle projecten aankan. Nieuwbouw, ombouw, schadeherstel en alle specialistische werkzaamheden die erbij NRPHQNLMNHQLQVWDDOUYVHQDOXPLQLXP9DQJHFHUWLĂ&#x20AC;FHHUG ODVZHUNWRWEDQNZHUNHUVZHUNHQSLMSĂ&#x20AC;WWHQ2QGHUDDQQHPHUV


en derden zijn in overleg van harte welkom om hun deel van het werk aan boord uit te voeren. De werf beschikt over vijf hellingbanen naast elkaar, drie maal 135 meter lang en twee maal 125 meter lang, en is voorzien van GULHWRUHQNUDQHQ'H WRQ ERWHQNUDDQELHGWH[WUDà H[LELOLWHLW in het werk, waardoor kleinere schepen onafhankelijk van de helling drooggezet kunnen worden. Het eigen team van medewerkers is ongeveer veertig man groot, waarvan veruit de meesten Nederlandssprekend zijn. Martijn wijst naar buiten, waar op het moment van gesprek negen schepen voor langere tijd droog en aan de kade liggen YRRUZHUN]DDPKHGHQ¶2SSLHNPRPHQWHQEHVFKLNNHQZHLQ VDPHQZHUNLQJPHWXLW]HQGRUJDQLVDWLHVRYHUHHQà H[LEHOHVFKLO waardoor we onze ploeg kunnen uitbreiden tot 75 of zelfs meer GDQKRQGHUGPHQVHQ· Ondanks de grote ploeg blijft de communicatie kort en duidelijk, elk schip/project heeft een vaste aanspreekpersoon voor de NODQW¶GDDUPHHNXQMHDOOHYRRUNRPHQGH]DNHQEHVSUHNHQ7ZHH maal per dag wordt met de aansturende ploeg de planning en de voortgang van het werk doorgesproken. 2PNZDOLWHLWOHYHUWLMGHQWHYUHGHQKHLGWHZDDUERUJHQ·

Gastvrijheid Relaties die zelf van elders uit het land komen, maken bij Nieuwenhuijsen Scheepsbouw kennis met de Brabantse gastvrijheid. Het is precies die prettige manier van omgaan met elkaar die zeer op prijs wordt gesteld door klanten en VDPHQZHUNHQGHSDUWLMHQœ5RHO0RVWHUGLMN]HJWDOWLMG´'HVIHHU hier is heel sociaal en menselijk, maar zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit en snelheid van werken. Het is gewoon een prettige omgeving, zowel voor onze eigen mensen als onze NODQWHQ¡¡

Twee keer per dag wordt met de aansturende ploeg de planning en voortgang doorgesproken. Zo kunnen we kwaliteit, levertijd en tevredenheid waarborgen

NIEUWENHUIJSEN SCHEEPSBOUW 1LHXZHQKXLMVHQ*HHUWUXLGHQEHUJ%9 1LHXZHQKXLMVHQ6FKHHSVERXZ +HW%RRWKXLMV Rivierkade 1 $$*HHUWUXLGHQEHUJ W ZZZQLHXZHQKXLMVHQVFKHHSVERXZQO

MARITIEMMAGAZINE 2019 | 31


SAA OVERVLIET ASSURANTIEMAKELAARS: Ă LTIJD IN BEWEGING

1,QWHJHU

8x SAA

+HWLV]RQQHNODDUÂś=RQGHUYHUWURXZHQKRHIMHJHHQ]DNHQWHGRHQ¡ stelt Senior Accountmanager Marine Arjan de Mik. Hij spreekt liever van vertrouwensmakelaar, want bij Overvliet doen ze alleen aan maatwerk en zijn ze wars van overbodige verzekeringen. De organisatie maakt deel uit van de Samenwerkende Assurantie Adviseurs (SAA) en is als onafhankelijk UHJLVWHUPDNHODDUQLHWYHUERQGHQDDQVSHFLĂ&#x20AC;HNHYHU]HNHUDDUV(U]DOGDDURP nóóit vanuit commercieel oogpunt een bepaald product worden aangeprezen.

:LHHHQEHURHSGRHW RSGHGHVNXQGLJKHLG van SAA Overvliet $VVXUDQWLHPDNHODDUVNDQ UHNHQHQRSWRHZLMGLQJHQ FUHDWLYLWHLWZDDUELMPDDWZHUN KHWXLWJDQJVSXQWLV7HDP 2YHUYOLHWLQSRVLWLHYH HLJHQVFKDSSHQ²]RQGHUGH SUHWHQWLHYROOHGLJWHZLOOHQ ]LMQ

26SHFLDOLVWLVFK Van arbeidsongeschiktheid, brand en ziektekosten tot aansprakelijkheid en pensioen: Overvliet is specialist in de maritieme sector, van alle markten thuis en continu in beweging. Wat betreft wetHQUHJHOJHYLQJHQRSĂ&#x20AC;VFDDOJHELHGLV immers alles doorlopend aan verandering onderhevig. Dat vereist voortdurende studie HQVFKROLQJYDQGHHUYDUHQH[SHUWV

Claudia Langendoen

,-YHULJ

SAA Overvliet is gevestigd aan de Twentestraat in Rotterdam.

6IHHU De no-nonsense-mentaliteit en goede onderlinge verstandhouding binnen het team vertalen zich in een positieve sfeer naar de klant, met wie vaak langdurige relaties worden onderhouden. Is er iets dringends aan de hand? $UMDQGH0LN¶'DQVWDSSHQ wij onmiddellijk in de auto en NRPHQZHHUDDQ·

De professionals beschikken bepaald niet over een 9-tot-5mentaliteit. Wie hulp nodig heeft, kan altijd terecht. En aan ambitie geen gebrek: SAA Overvliet $VVXUDQWLHPDNHODDUVZLOGHœEHVWH PDULQHEURNHUYDQ1HGHUODQG]LMQ¡

5XLPGHQNHQG Te allen tijde wordt voorkomen dat situaties vanuit HHQNRNHUEOLNZRUGHQEHRRUGHHOGÂś+HWZRRUG QHHNHQQHQZLMQLHW¡YHUZRRUGW5HODWLHEHKHHUGHU Binnendienst Marlon Gerretzen. Bij Overvliet wordt daarom geregeld buiten de lijntjes gekleurd en â&#x20AC;&#x201C; MDZHOGDDULVGHWHUPZHHU²ÂśPDDWZHUN¡JHOHYHUG

$OHUW Verwacht geen afwachtende houding. De specialisten hebben de blik voortdurend gericht op de markt en op datgene wat van belang is voor de klant. Signalen worden opgevangen, er wordt meegedacht en geregeld wordt bijvoorbeeld bekeken of de polis nog up-to-date is.

7HDPSOD\HUV De Rotterdamse mentaliteit is overduidelijk YRHOEDDUœ2YHUYOLHWHUV¡ zijn down to earth en KDUGHZHUNHUVœ(Q WHDPSOD\HUV¡YHUZRRUGW Registermakelaar in AssurantiÍn Els Oosse. œ-HNXQWLPPHUVQRJ ]R¡QJRHGWHDPKHEEHQ zonder samenwerking NRPMHQHUJHQV¡

82QGHUVFKHLGHQG Het is onmiskenbaar: SAA Overvliet Assurantiemakelaars is op velerlei gebied onderscheidend. En gaat alleen voor een transparante en eerlijke samenwerking met de klant, die åltijd kan rekenen op persoonlijk FRQWDFWœ=RGDWZLMVDPHQGHEHVWHNHX]HVNXQQHQPDNHQ¡

RYHUYOLHWQO

Foto: Nancy de Ridder MARITIEMMAGAZINE 2019 | 33


Eigenaar Marco de Waal (links) en directeur Johan Verlaan.

0DFKLQHIDEULHN'H:DDO DOWLMGLQRQWZLNNHOLQJ 6SHFLDOLVWLVFKLQQRYDWLHIYRRUXLWVWUHYHQGHQDOWLMG LQRQWZLNNHOLQJGDWLV'H:DDO'H:HUNHQGDPVH PDFKLQHIDEULHNLVKDDUWLMGYHUYRRUXLWDOVKHWJDDWRP YRRUWVWXZLQJVHQPDQRHXYUHHUWHFKQRORJLH(LJHQDDU 0DUFRGH:DDOHQGLUHFWHXU-RKDQ9HUODDQ]LMQWURWVRSGH UHVXOWDWHQœ$OVIDPLOLHEHGULMIVWDDQZHDOPHHUGDQWDFKWLJ MDDUPHWYHHOHQWKRXVLDVPHNODDUYRRURQ]HNODQWHQ¡DOGXV 'H:DDO2RNGLWMDDU]LMQGHRUGHUERHNHQZHHUJRHGJHYXOG 'HDIPHHUNDGHVLQGH%LHVERVFKHQ%HDWUL[KDYHQ]LMQ FRQWLQXGUXNEH]HWHYHQDOVGHVFKHHSVOLIWHQ

(DV\Ă RZURHUHQ]LMQVODQNHUGDQDQGHUHURHUW\SHQHQVWDDQ verder naar buiten opgesteld. Ze staan hierdoor net buiten het snelstromende schroefwater. Dit water stroomt sneller langs de binnenkant van het roer dan aan de buitenkant. Dat zorgt voor overdruk aan de binnenkant en onderdruk aan de EXLWHQ]LMGH+HWJHSDWHQWHHUGH(DV\Ă RZYOHXJHOSURĂ&#x20AC;HO]HW GLWGUXNYHUVFKLORPLQH[WUDVWXZNUDFKWDe roeren leveren HHQĂ LQNHEUDQGVWRIEHVSDULQJRSHQGDDUQDDVWYHUEHWHUWLQ veel gevallen de manoeuvreerbaarheid van het schip en is het stiller in de woning. De voordelen op een rij:

(HQRPERXZQDDU(DV\Ă RZGHOHYHULQJYDQHHQFRPSOHHW nieuwe schroefasinstallatie of een ombouw van openwater- of vetsmering naar een compleet gesloten oliebadsysteem: het is maar een kleine greep uit de mogelijkheden die De Waal biedt. Diverse superjachten zijn voorzien van een stuurwerk en veel IVR-binnenvaartkeuringen zijn verricht. De beide scheepsliften zijn goed gevuld met schepen voor allerlei reparaties en onderhoud.

â&#x20AC;˘ Optimaal rendement â&#x20AC;˘ Uitstekend manoeuvreren â&#x20AC;˘ Aantoonbaar brandstof besparen â&#x20AC;˘ Robuust uitgevoerde lagering â&#x20AC;˘ Langdurig onderhoudsvrij â&#x20AC;˘ Voorzien van unieke krimpring Â&#x2021;*ODGURHUSURĂ&#x20AC;HOPHWYODNJHVOHSHQODVVHQ â&#x20AC;˘ Inbouw en service in eigen scheepsliften â&#x20AC;˘ Leverbaar onder ieder gewenste klasse â&#x20AC;˘ Uitermate geschikt voor ombouw.

Trots -RKDQÂś:HERXZGHQYROWURWVPHHDDQGHSendo Liner van Sendo Shipping B.V., het eerste schip dat volledig emissieloos kan varen. Wij leverden de schroefassen, de Green Award JHFHUWLĂ&#x20AC;FHHUGHDIGLFKWLQJHQHQZHHUVWDQGVDUPH(DV\Ă RZ URHUHQ¡1RJVWHHGVLVHUYHHOYUDDJQDDUGLWLQQRYDWLHYH roersysteem. Zowel voor nieuwbouw als ombouw. De StuwaÂŽ 34 | MARITIEMMAGAZINE 2019

6FKURHIDVLQVWDOODWLHV 0DUFRœ:H]LMQWHYHQVJHVSHFLDOLVHHUGLQ schroefasinstallaties. Ze worden compleet met afdichtingen, VFKURHIDVUHPHQXQLHNHK\GUDXOLVFKHPRHUJHOHYHUG¡ De Waal heeft een eigen gesloten afdichtingssysteem


met binnen- en buitenseals. Ze zijn kostenbesparend en dragen bij aan een duurzaam milieu omdat ze gegarandeerd lekvrij zijn. De laatste jaren is er volgens Marco steeds meer vraag naar buitenseals. Schepen moeten immers schoon zijn op schroefasgebied. Het gesloten systeem van De Waal houdt buitenwater tegen waardoor vet of olie niet meer in het watermilieu terechtkomt. Alle Stuwa afdichtingen van De Waal ]LMQJHFHUWLÀFHHUGGRRU*UHHQ$ZDUG

Aan de Sendo Liner leverden we de schroefassen, de Green Award gecertificeerde afdichtingen en weerstandsarme Easyflow-roeren

4)3RZHUSDFN De frequentiegeregelde Stuwa® QF stuurmachine heeft vele voordelen. De pompen draaien alleen als er een stuurcommando wordt gegeven. Hierdoor is er onder andere sprake van een lager gasolieverbruik en daarbij is de standtijd van pompen, ÀOWHUVHQHOHNWURPRWRUODQJHU'H]HVWXXUPDFKLQHZRUGW momenteel voornamelijk toegepast in de superjachtbouw, maar kan ook worden toegepast op binnenvaartschepen. Bij deze unieke stuurmachine wordt de frequentie van de stroom geregeld waardoor de motor, die de hydrauliekpomp aandrijft, in toerental gereguleerd wordt. Door de elektra te regelen, is een

proportioneel ventielsysteem overbodig. In de eigen proefstand, waarover De Waal als enige stuurmachineleverancier beschikt, worden alle stuurmachines die de fabriek verlaten uitgebreid getest en van tevoren ingeregeld. Innoveren De Waal gaat met de tijd mee en daarom wordt er regelmatig geïnnoveerd. De ontwikkeling van de lasrobot is hier volgens -RKDQHHQPRRLYRRUEHHOGYDQ¶'H]HKLJKWHFKURERWZRUGW gebruikt voor het lassen van diverse roeronderdelen en LQPLGGHOV]LMQGHURERWHQRSHUDWRUJHFHUWLÀFHHUGRQGHU/OR\G·V De volgende doelstelling is het compleet lassen van roeren voor de binnenvaart en uiteindelijk ook voor superjachten en de ]HHYDDUW· De eerste testen om met de hightech robot een klein model van een scheepsroer te lassen, zijn onlangs succesvol verlopen. Stap voor stap wordt zo opgeschaald naar het volledig automatisch lassen van grote 1:1 roeren. Toekomst De Waal denkt altijd na over de toekomst, er wordt niet alleen geïnvesteerd in producten maar er is ook tijd en aandacht voor het overbrengen van kennis aan de jeugd. Zo worden er regelmatig werkbezoeken georganiseerd waarbij, onder andere, jongeren voor even kunnen snuffelen aan de praktijk. In februari brachten de eerstejaars studenten hbo Werktuigbouwkunde aan de Hogeschool Avans te Breda nog een bezoek aan de PDFKLQHIDEULHN0DUFR¶=RPDNHQMRQJHUHQRSHHQOHXNHPDQLHU NHQQLVPHWKHWYDNZHUNWXLJERXZNXQGH·

ZZZGHZDDOEYQO

SPECIALISTISCH, INNOVATIEF EN VOORUITSTREVEND

MARITIEMMAGAZINE 2019 | 35


Consulting Engineers and Naval Architects

Grevelingenweg 23 - 3313LB Dordrecht Tel: +31 (0)10-4130852 PO-box 9008 - 3301AA Dordrecht

Website: www.groensoet.nl E-mail: info@groensoet.nl

Altijd de juiste koers UW LEVERANCIER VOOR:

O.A. FLENZEN, FITTINGEN, LASBOCHTEN, BUIZEN EN AFSLUITERS

Van Utrechtweg 29 2921 LN Krimpen aan den IJssel Tel : 0180-551460 | Fax: 0180-518711 Email: verkoop@hilto.nl | www.hilto.nl

Hilto bv is lid van : Hilto bv is lid van :

U vaart wel met Huisman Etech Experts. Onze engineers koppelen specialistische kennis aan groot oplossend vermogen. Vanaf het eerste ontwerp tot en met de oplevering van uw schip kunt u rekenen op de ervaring en inzet van onze experts. Maar ook daarna staan de specialisten van onze service- & onderhoudsdienst dag en nacht voor u klaar. Vakkundig en snel verhelpen zij uw storing, zodat u snel weer zorgeloos kunt doorvaren. Vestigingen in: Druten, Elst, Nijmegen (NL) Hamburg (D) Monaco

T +31 487 51 85 55 W www.huismanetech.nl


1HG0DULQH6HUYLFHV

'HGUXNOLJWDOWLMGELMRQV QRRLWELMGHNODQW

Een medewerker van Ned Marine Services voert een inspectie uit.

7RHQ*HU0RQVWHULQEHVORRWHHQ HLJHQEHGULMIWHEHJLQQHQKDGKLMHHQ HHQPDQV]DDNYRRURJHQ+HWOLHSDQGHUV ZDQWLQPLGGHOVKHHIWKLM]R·QWZLQWLJ medewerkers in dienst ELM1HG0DULQH6HUYLFHV

Yvonne Vogel

Belt iemand op vrijdagmiddag 16.00 uur voor een spoedklus? Dan pakken we die in het weekend nog op

Na dertig jaar werkzaam te zijn geweest voor een baas in de VFKHHSYDDUWEUDQFKHJRRLGH0RQVWHUKHWURHURP¶'HEHODQJULMNVWHUHGHQ" Ik wilde iets opzetten vanuit menselijk oogpunt, met klanttevredenheid boven economische belangen. Bij Ned Marine Services is continuïteit belangrijker dan KHWVQHOOHJURWHJHOG·'DWVORHJDDQZDQWLQWLMGHQYDQUHFHVVLHZLVW0RQVWHU tegen de stroom in direct veel klanten binnen te halen. Die kloppen bij de organisatie aan voor de meest uiteenlopende offshore- en scheepvaartinspecties. Ook is het bedrijf onder meer gespecialiseerd in de verkoop en fabricage van scheepsladders, loopplanken en kathodische bescherming met zink, aluminium en magnesium opofferingsanodes. HART VOOR DE ZAAK ¶:HVQDSSHQZDWNODQWHQZLOOHQ*DDWKLHURSYULMGDJRPXXUGHWHOHIRRQ voor een spoedklus? Dan wordt die door medewerkers in het weekend nog opgepakt. Met een lach, want ze hebben stuk voor stuk hart voor de zaak. Het zijn goede ambassadeurs van Ned Marine Services, die beseffen dat de druk bij ons ligt en nooit bij de klant. Ik heb nu een leeftijd waarop ik niet meer bovenaan de ladder sta te brullen, maar onderaan sta te luisteren naar de frisse ideeën van de jonge garde. Het eenmanszaakje is nogal uit de klauwen gelopen, maar op GH]HPDQLHUQRJSULPDWHEHKDSSHQ·

1HG0DULQH6HUYLFHV%9 Tinstraat 109, 2984 AN Ridderkerk 0180 420 055 info@nedmarine.com www.nedmarine.com

MARITIEMMAGAZINE 2019 | 37


'HZHHNYDQ«/LDQD(QJLEDUMDQ 'DWVFKLSSHUVWXXUPDQ0DULWLHP0HGLDFROXPQLVW PHGLDYURXZHQELQQHQYDDUWYORJJHU/LDQDHUDOOHVDDQ GRHWRPGHELQQHQYDDUWVHFWRULQHHQSRVLWLHIGDJOLFKW WHVWHOOHQLVGXLGHOLMN+DDUKHOHZHHNGUiiLWRPGH ELQQHQYDDUW/LDQDJHHIWRQVHHQPRRLLQNLMNMHLQKDDU GUXNNHZHUN]DDPKHGHQ

DINSDAG Vroeg uit de veren want vandaag er een JDQJZD\ geplaatst op een zeeschip door de Matador. En het allerleukste is dat ik ook mee in het bakje mocht: de lucht in!

MAANDAG Vandaag een hele dag opnemen van een vlog reeks die binnenkort online komt. Een groot project waar ik nog even niks over mag vertellen â&#x20AC;&#x201C; alleen dat ik heel vroeg uit bed moest!

WOENSDAG Vandaag was ik in het mooie Delfzijl, uiteraard om weer een vlog op te nemen. Dit keer aan land, maar wel een prachtig en duurzaam project waar ik heel graag mijn VWHHQWMHDDQELMGUDDJÃ&#x20AC;OPHQPDDU

38 | MARITIEMMAGAZINE 2019


DONDERDAG Het is zover: mijn eerste kantoor! Flink wat verbouwen. Samen met een goede vriendin, Suzan Alberts, hebben wij een stap gemaakt. Als twee jonge ondernemers ben ik heel erg trots dat wij dit hebben bereikt!

VRIJDAG Afgereisd naar Amsterdam, een havenstad niet zo groot als Rotterdam, maar niet geheel onbelangrijk! De havens van Amsterdam zijn zich aan het richten op de binnenvaart, ik dien graag als portaal tussen Port of Amsterdam en de schippers. Dus als er verbeterpunten zijn, hoor ik het graag! ZATERDAG De Open Scheepvaart Dagen. Uiteraard heb ik daar een bezoek aan gebracht en een vlog gemaakt. Wat een leuke beurs!!

ZONDAG Na alle drukte is het tijd voor werken achter de schermen. Wat vaak bestaat uit het editen van alle beeldmateriaal, social-media-content maken, artikelen schrijven en mails bijwerken. Gelukkig hou ik ook wel wat tijd over voor mijn lover!

92/*78%,11(19$$57,1)/8(1&(5/,$1$$/2362&,$/0(',$" ZZZLQVWDJUDPFRPOLHQJLEDUMDQ_ZZZ\RXWXEHFRPXVHUOLDQDHQJLEDUMDQ (QQDWXXUOLMNHONHPDDQGPHWHHQFROXPQRSZZZPDULWLHPPHGLDQO

MARITIEMMAGAZINE 2019 | 39


GJV DIESEL SERVICE DĂ&#x2030; PARTIJ VOOR REPARATIE, REVISIE EN KEURINGEN GOEDE SERVICE EN PERSOONLIJK CONTACT

Een persoonlijke, vertrouwde partner voor alle reparaties, revisies, hermotoriseringen en keuringen van de scheepsmotor. Onze kennis en ervaring op het gebied van dieselmotoren staan garant voor een gedegen advies aan onze klanten. GJV Diesel Service is ofďŹ cieel Caterpillar Marine Service Provider. Hierdoor beschikken wij over alle benodigdheden en kennis om professionele service te verlenen aan uw Caterpillar.

Moerbei 10 | 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam 0184 67 92 25 | WWW.GJVDIESELSERVICE.NL

doet het goed ĂŠn VEILIG

PGespecialiseerd in levering en installatie van pijpleidingen voor de scheepvaart en industrie. PAdvies bij ontwerp, fabricage en montage PReparatiewerkzaamheden

Combi Isolatie Tholen is 9&$ JHFHUWLČ´FHHUG

Combi Isolatie B.V. Tholen, uw partner in isolatie! â&#x20AC;˘ Scheepsisolatie â&#x20AC;˘ Isolatie in de jachtbouw â&#x20AC;˘ Koude Isolatie Č? Î&#x2013;VRODWLHPDWUDVVHQČ?%UDQGZHUHQGHGRRUYRHUHQ JHFHUWLČ´FHHUG â&#x20AC;˘ Elektrische tracing â&#x20AC;˘ Akoestische Isolatie â&#x20AC;˘ Warmte Isolatie

Jacobus Lipsweg 91, 3316 BP Dordrecht Tel. : 078 6171517, Fax: 078 6170221 E-mail : info@ankopiping.nl Internet : www.ankopiping.nl

Direct, ďŹ&#x201A;exibel en een goede service

â&#x20AC;˘ Tankisolatie â&#x20AC;˘ Isolatiepakketten voor exportdoeleinden Energieweg 38 4691 SG Tholen Tel. : 0166-69 27 58 â&#x20AC;˘ Fax: 0166-69 29 79 â&#x20AC;˘ E-mail: info@combi-isolatie.com www.combi-isolatie.com


&RPPXQLFDWLHLVVSHHUSXQWYRRU 'XWFK0DULQH7HFKQRORJ\ ZZZGPWEY

John Tournier en Melissa de Jong zijn de bekende gezichten van DMT op beurzen en bij binnenvaartborrels.

'XWFK0DULQH7HFKQRORJ\OHYHUWRQGHUPHHU FRPPXQLFDWLHV\VWHPHQYRRUGHELQQHQYDDUW 0DDUKRH]LWKHWPHWGHHLJHQFRPPXQLFDWLH ULFKWLQJGHNODQWHQ"'DDULVVLQGVYRULJMDDU GXLGHOLMNYHUDQGHULQJLQJHNRPHQ

Leo van Teeffelen

Na negen jaar is Dutch Marine Technology in +DUGLQ[YHOG*LHVVHQGDPHHQJHYHVWLJGHQDDP Het pionierswerk van John Tournier en John van der Wens is uitgegroeid tot een bedrijf dat nautiek, navigatie- en communicatiesystemen, IT-oplossingen en entertainment als specialiteiten heeft. Bovendien is het snel en adequaat handelen in geval van een storing een van de troefkaarten die het bedrijf een goede reputatie heeft opgeleverd. Dat kan alleen maar als je een goed team om je heen verzamelt en daarin is DMT in geslaagd.

We installeren, onderhouden en repareren apparatuur, én spelen een rol in de innovatie ervan Met de groei van de klantenschare is het regelmatig bezoeken van al die klanten niet meer mogelijk. ¶'DDURPKHEEHQZHWZHHMDDUJHOHGHQDOEHVORWHQ GDWZHKHWDQGHUVPRHWHQDDQSDNNHQ·YHUWHOW commercieel medewerker Melissa de Jong-Taal. Zij is vanaf vrijwel het begin in dienst en een

groot voorstander van een goede communicatie met de klanten. De komst van Emiel Poulich als algemeen directeur om professionalisering en toekomstbestendigheid te garanderen, kwam dan ook als geroepen. Stand En zo stond DMT in 2018 voor het eerst op Maritime ,QGXVWU\PHWHHQHLJHQVWDQG-RKQ7RXUQLHU¶'H]H beurs is een ontmoetingsplek voor de binnenvaart en KHHOJHVFKLNWRPFRQWDFWHQWHRQGHUKRXGHQ·0HOLVVD ¶(UNZDPHQ]HOIVNODQWHQODQJVGLHDSSDUDWXXU PHHEUDFKWHQWHUUHSDUDWLH·9DQGDDULQZHHUHHQ stand, dit keer een grotere en mooiere gezamenlijke stand samen met EMS. Dat is niet het enige, een regelmatige aanwezigheid bij andere beurzen en binnenvaartborrels zorgen het hele jaar door voor communicatiemogelijkheden met de klanten. Innovatie Er valt genoeg te communiceren. John Tournier: ¶'HRQWZLNNHOLQJYDQHHQVHPLDXWRQRPHSLORWYRRU de binnenvaart, samen met Rado Zeeland DMP en Tresco Engineering, is zo ver gevorderd dat we echt wat kunnen laten zien. Ook zijn we weer YHUGHUPHWGHRQWZLNNHOLQJYDQHHQÃ&#x20AC;EHURSWLFDO gyroscope die aanzienlijk sneller en nauwkeuriger ZHUNWGDQGHKXLGLJHDSSDUDWXXU·=LHKLHUKHWJURWH verschil tussen DMT van toen en nu: niet alleen fungeren als specialist in het leveren, installeren, onderhouden en repareren van apparatuur, maar zelf een rol spelen in de innovatie ervan. Samen met uitbreiding van het personeelsbestand en het nieuwe communicatiebeleid worden zo grote stappen gezet in de richting van de gewenste professionalisering en toekomstbestendigheid van Dutch Marine Technology.

MARITIEMMAGAZINE 2019 | 41


Konutherm BV - de specialist met meer dan 50 jaar ervaring: â&#x20AC;˘ Hoogwaardige brandstof- en ladingverwarmingsystemen â&#x20AC;˘ Direct gestookte ketels tot ca. 30.000 kW â&#x20AC;˘ Afgassenketels (economizers) tot ca. 5.000 kW â&#x20AC;˘ Heetwater- en stoomverwarmingssystemen â&#x20AC;˘ Spare parts & 24/7 servicee

Uw partner voor een energiezuinig en betrouwbaar thermische olie- of heetwatersysteem   &    

    

        

Konutherm BV - Thermal Oil Systems Baarnsche Dijk 6a8 â&#x20AC;˘ 3741 LR â&#x20AC;˘ Baarn tel: +31 (0)353 034910 www.konutherm.nl â&#x20AC;˘ info@konutherm.nl

          

 

  

 !  "# $ % 

Voor verduurzaming van bestaande schepen

TO B E E XACT . VAN HERMOTORISERING TOT HET PLAATSEN VAN EFFICIĂ&#x2039;NTE ROEREN EN TUNNELS, HET GEBEURT BIJ ASTO SHIPYARD Omdat Asto Shipyard alle disciplines in eigen huis heef t, is een ef ficiĂŤnte planning gegarandeerd. Het gehele traject wordt centraal gecoĂśrdineerd en het schip wordt â&#x20AC;&#x2DC;turn-keyâ&#x20AC;&#x2122; opgeleverd. Asto Shipyard onderhoudt contacten met een groot aantal fabrikanten en impor teurs van erkende, innovatieve scheepsmotoren, waaronder Caterpillar, Mitsubishi en Scania. Asto Shipyard maakt bestaande schepen weer modern en toekomstbestendig.

T 0162 - 513 650 - E i n f o @ a s t o - b v. n l - I w w w. a s t o - b v. n l

f

in


John van Maaren te midden van PRWRUHQGLHGRRUGHHLJHQH[SHditieafdeling klaargezet zijn voor verzending.

John van Maaren van De Maas BV FRQFHQWUHHUW]LFKRSGHPDULQHGLYLVLH $FKWHUGHIUDDLHJHYHOYDQKHWSDQGYDQ0DDV%9LQ =ZLMQGUHFKWJDDWHHQHYHQFRPSDFWDOVVXFFHVYRO EHGULMIVFKXLO'H0DDVPRWRUHQZRUGHQKLHUQDDU NODQWVSHFLÃ&#x20AC;FDWLHRSJHERXZGRPLQGHKHOHZHUHOG WHUHFKWWHNRPHQ Leo van Teeffelen

Directeur Willem Verheij kan het soms zelf nauwelijks bevatten: ¶+HWLVRQJHORIHOLMNKRHYHHOPRWRUHQZHOHYHUHQWHUZLMOHUWHU plaatse andere leveranciers zijn die dat ook kunnen. Maar de service die wij leveren, dat lukt bijvoorbeeld in Egypte niet. Daarom kopen ze de motoren liever bij ons. Dit is een deel van RQVVXFFHV· John van Maaren is als General Sales Manager in 2018 EHJRQQHQRPGHPDULQHGLYLVLHOHHVGHELQQHQYDDUWHHQH[WUD LPSXOVWHJHYHQ¶'HQDGUXNOLJWRSKHWLPSRUWHXUVFKDSYDQ Doosan-motoren uit Zuid-Korea. Doosan is een grote speler op motor- en industrieel gebied en heeft een wereldwijde footprint. Doosan heeft zich bewezen, de fabriek maakt gebruik van de innovatie in de industriesector en past die toe op de marinemotoren. We weten allemaal van de betrouwbaarheid van Koreaanse automerken, dat is in de scheepvaart niet DQGHUV+HWOHYHUWWURXZHNODQWHQRS·'DDUEOLMIWKHWQLHWELM want ook Lister Petter-motoren worden nog steeds geleverd. Dit gerenommeerde merk wordt door De Maas BV van oudsher verkocht en onderhouden. John heeft in zijn leven veel ervaring opgedaan bij grote

producenten van dieselmotoren en generatorsets. Hij is bijzonder EOLMPHWGHRS]HWYDQ'H0DDV%9¶=RKHEEHQZHWZHHPDDO SHUGDJHHQNRIÃ&#x20AC;HSDX]HHQ]LWWHQPHW]LMQDOOHQELMHONDDU2S die manier hebben wij dan soms kort overleg en horen we van elkaar waar we tegenaanlopen en hoe we problemen op kunnen lossen. We doen het hier met zijn allen en kennen geen DIVFKXLIV\VWHHP·

De Doosan-fabriek past innovaties uit de industriesector toe op marinemotoren Een ander merk dat we terugzien is het Engelse/Italiaanse Mecc Alte-generatoren. De vraag hiernaar is toegenomen in verband met de oprukkende dieselelektrische combinaties. In dit geval als set met Doosan-motoren. Samen met zusterbedrijf Brinkmann & Niemeijer uit Twello worden ook generatorsets geleverd met JCB-motoren. Kortom, de mogelijkheden zijn legio. ¶:LOOHP9HUKHLMKHHIWPLMDDQJHQRPHQRPGHPDULQHGLYLVLHXLWWH bouwen en daar zet ik me volledig voor in. Dit is een pragmatisch bedrijf waarin ik me thuis voel, elke belofte naar de klant willen wij waarmaken, dat is fantastisch. De relatie met de dealers en werven is van belang, maar dat geldt ook voor de positieve ervaringen van de eindgebruiker. De scheepvaart is zo veelzijdig, we kunnen veel van elkaar leren. Daarom zijn beurzen, zoals 0DULWLPH,QGXVWU\EHODQJULMNYRRURQV+HHOEHODQJULMN·

GHPDDVEYQO MARITIEMMAGAZINE 2019 | 43


TURBO EXPERTISE AROUND THE CLOCK AROUND THE WORLD Draaijer Turbo Service is een state-of-the-art service station in Dordrecht, dat is uitgerust om alle typen Turbochargers te kunnen onderhouden en te repareren. De engineers en technici met zeer ruime ervaring op het gebied van Turbochargers en een zeer up-to date technisch kennisniveau, zijn de sterke punten van Draaijer Turbo Service. De kwaliteit van onze service en onze materialen zorgen ervoor dat onze klanten ons keer op keer weer weten te vinden.

24/7 SERVICE OP LOCATIE Het is logisch dat u 24 uur per dag, zeven dagen per week de best mogelijke service verwacht. Onze bekwame en zeer ervaren ďŹ eld service engineers kunnen u van betrouwbare service voorzien, ongeacht het type turbocharger.

WILT U MEER INFORMATIE? Neem dan contact op met ons op: info@draaijerturboservice.nl

Draaijer Turbo Service BV Planckstraat 44 3316 GS Dordrecht, the Netherlands - Phone: +31(0)78 617 19 17

WWW.DRAAIJERTURBOSERVICE.NL


Het bunkerstation van Reinplus Fiwado in Zwijndrecht. Fiwado heeft de hele lijn van Total Nederland NV in zijn assortiment en is een partner waarmee op meerdere vlakken wordt samengewerkt.

7RWDO1HGHUODQG19 XSJUDGHKHOHSURGXFWLHOLMQ QDDUQLHXZVWHHLVHQFRQVWUXFWHXUV œ'HHQHUJLHWUDQVLWLHLVLQYROOHJDQJRRNELM7RWDO¡$DQ KHWZRRUGLV'DYH:RXWHUVDFFRXQWPDQDJHUYRRUGH ELQQHQYDDUWELM7RWDO1HGHUODQG19GHLQVSDQQLQJHQ VFKHWVHQGGLHRSGLWYODNZRUGHQJHGDDQELMGH ROLHPDDWVFKDSSLM Matthijs Daniels

Âś:HLQYHVWHUHQYHHOLQGHWUDQVLWLH:HZHUNHQELMYRRUEHHOG samen met PitPoint, een internationale leverancier van infrastructuuroplossingen voor schone brandstoffen. PitPoint is bezig met het eerste LNG-bunkerstation in Duitsland. Daarnaast voeren we een complete range met biologische producten voor RQGHUDQGHUHGHVFKURHIDVVHQHQURHUHQLQGHELQQHQYDDUW¡ 8SJUDGH Total Nederland N.V. voorziet in een complete productlijn van smeeroliĂŤn die volledig is geĂźpgraded volgens de nieuwste eisen van de motorconstructeurs. Zo voldoet de LOW SAPS motorolie &$35$127'-:DDQGHKRRJVWHVSHFLĂ&#x20AC;FDWLHV2RN]LMQ CAPRANO SPECIAL PLUS 30 en 40 in samenwerking met de motorfabrikant Anglo Belgian Corporation (ABC) samengesteld. Dankzij de nauwe samenwerking zijn de olieproducten naar een nog hoger niveau getild en volledig afgestemd op de ABCmotoren voor de toekomst. Het maakt Total uniek en wordt daarom aanbevolen door ABC voor hun motoren. 6HUYLFH Total Nederland N.V. onderhoudt vanuit zijn kantoor in Den Haag korte lijnen naar zijn afnemers, de bunkerstations in het ODQGÂś(QDOVHUHUJHQVSUREOHPHQDDQERRUG]LMQ]LWRQ]HHLJHQ WHFKQLVFKHGLHQVWRRNJHZRRQLQ1HGHUODQG¡]HJW:RXWHUVÂś'XV we kunnen vaak dezelfde dag nog komen kijken en naar een RSORVVLQJZHUNHQ¡

%LQQHQYDDUWSRUWDO Vorig jaar lanceerde Total Nederland N.V. een online portal waarin scheepseigenaren, rederijen en bunkerstations alle productinformatie over de smeermiddelen kunnen raadplegen. 9DQWHFKQLVFKHJHJHYHQVRSGHVPHHUVFKHPD¡VHQ veiligheidsbladen tot de uitkomsten van ANAC motordiagnoses, ze staan allemaal in het persoonlijke portal op www.totalbinnenvaart.nl. Âś+HWLVPDNNHOLMNHUHQVQHOOHUZHUNHQYRRUGHPHQVHQ¡VWHOW :RXWHUVÂś$OVMHLQIRUPDWLHQRGLJKHEWNXQMHGH]HYLDGH binnenvaart-portal zelf boven â&#x20AC;&#x153;waterâ&#x20AC;? halen. Daarnaast kun je RRNFRQWDFWOHJJHQPHWPHGHZHUNHUVYDQ7RWDO1HGHUODQG19¡

Met motordiagnosesysteem ANAC kun je op basis van een oliemonster slijtage van mechanische onderdelen meten; dat kan veel technische problemen voorkomen ANAC Klanten van Total kunnen gebruikmaken van het motordiagnosesysteem ANAC. Als ze een oliemonster inzenden, wordt op basis daarvan een diagnose opgesteld om de slijtage van mechanische onderdelen (motor, transmissie, hydrauliek) WHPHWHQHQWHPRQLWRUHQœ+HWLVHHQNOHLQHPRHLWHGLHYHHO WHFKQLVFKHSUREOHPHQNDQYRRUNRPHQ¡]HJW:RXWHUVœ-HEHQW er tijdig bij als er een afwijking wordt geconstateerd. Je kunt er onderhoud op plannen, hogere kosten voorkomen en je olieintervallen mee optimaliseren. Het is bijna zonde om er geen JHEUXLNYDQWHPDNHQ¡ MARITIEMMAGAZINE 2019 | 45


STANDNR D104

Productie van kwaliteit trek- & duwkabels

VERKOOP INSTALLATIE REPARATIE SERVICE 24/7

Distributeur Julianastraat 1 Distributeur

Microtem mechanische schroefasdichtingssystemen van 50 tot 2000 mm

Marine Jet Power waterjets. RVS en aluminium waterjets met mixedof axial-ï¬&#x201A;ow van 112kW tot 21Mw

Distributeur

3331 XG Zwijndrecht

Kobelt elektronische en mechanische motorbedieningen, schroefasremmen en stuurwerken, Keypower boeg- en hekschroeven en Accu-Steer continues run pumps.

+31 (0)78 6192003 MECHANICAL SEALS

MECHANICAL SEALS

L

info@dcsint.nl

WWW.DCSINT.NL

EEUWESTEIN SCHE E PSI N TAL L AT I E S B . V .

UW AANSPREEKPUNT VOOR UITEENLOPENDE SCHEEPSREPARATIES ELEKTROTECHNIEK BALLASTPOMPEN TOTAALOPLOSSINGEN SPUDPALEN BRANDBEVEILIGING ELEKTRISCH VAREN

Keizershof 14, 3311 JP Dordrecht 078-6311477 r info@leeuwestein-scheepsinstallaties.nl www.leeuwestein-scheepsinstallaties.nl


2QOLQHPRQLWRULQJ 'HRQOLQHEHVFKLNEDDUKHLGYDQGH PRWRUJHJHYHQVKHHIWYHHOYRRUGHOHQ Â&#x2021;'LDJQRVHRSDIVWDQGZRUGWLQHHQV PRJHOLMN(HQHUYDUHQPRQWHXUNLMNWPHH DOVHURQYHUKRRSWHHQIRXWPHOGLQJLV 'LHNDQEHRRUGHOHQRIKHWYHUVWDQGLJLV RPGRRUWHYDUHQPHWGHVWRULQJ Â&#x2021;3ODQQLQJHQORJLVWLHNZRUGWYHHO HHQYRXGLJHU'HXUHQVWDQGHQZRUGHQ JHPRQLWRUGHUNDQSURDFWLHIRQGHUKRXG JHSODQGZRUGHQ Â&#x2021;+HWJHEUXLNYDQHQGHRPJDQJPHWGH PRWRUHQZRUGWLQ]LFKWHOLMN Â&#x2021;(UNDQSHUWUDMHFWJHNHNHQZRUGHQQDDU KHWEUDQGVWRIYHUEUXLN

Steven de Kam, eigenaar van SDK Diesel Support.

0RWRUPRQLWRULQJPHW&DQQ\:DUH PLQGHULVPHHU &DQQ\:DUHLVKHWHHQYRXGLJHUHPRWH PRQLWRULQJV\VWHHPGDWRQWZLNNHOGLVGRRU6'.'LHVHO 6XSSRUWHQ*SV&DP+HWLVQXXLWJHEUHLGPHWYROOHGLJH ZHHUJDYHpQEHGLHQLQJDDQERRUGGHYHUYDQJLQJGXV YDQKHWKXLGLJHGDVKERDUG Matthijs Daniels

Het systeem blinkt uit in zijn eenvoud. De volledige installatie FRPPXQLFHHUWRYHUGHFDQEXV¶.RUWJH]HJGRYHUYLHUGUDGHQ WZHHNHHUFDQEXVHQSOXVHQPLQYROW·VFKHWVW6WHYHQGH Kam, eigenaar van SDK Diesel Support. +LMYHUWHOW¶,QHHQFRQYHQWLRQHOHLQVWDOODWLHZRUGHQDOOH benodigde signalen over een eigen draad gevoerd tot op de EUXJ0HHVWDOZRUGWHUGDQHHQH[WUDEHVWXULQJVNDVWQDDVWGH motor geplaatst om alle logica met de bijbehorende relais te KXLVYHVWHQ'H]HFRPSOH[HEHVWXULQJVNDVWLVYDDNHHQEURQYDQ storingen. Logisch, ieder draadje kan los rammelen en ieder relais heeft slijtagedelen. Bovendien is hij duur. Alles wordt ontworpen voor deze VSHFLÃ&#x20AC;HNHPRWRUHQJHERXZGGRRUHHQHQJLQHHU%LMVWRULQJHQ PRHWHUHHUVWGRRUGHVFKHPD·VJHZRUVWHOGZRUGHQYRRUHU GXLGHOLMNKHLGLV· 9HUYDQJHQ Met het nieuwe, zeer compacte systeem van CannyWare wordt de besturingskast vervangen door een solid-state-module waar direct de sensoren en de actuatoren van de motor op aangesloten kunnen worden. Meestal past deze direct in de besturingskast die fabrieks-origineel op de motor is geleverd.

'XVYHUYDOWGHH[WUDEHVWXULQJVNDVWQDDVWGHPRWRUYROOHGLJ Vanaf de module lopen de vier draden naar de overige componenten van het systeem: een of meerdere touchscreens om de motor te monitoren en/of bedienen en de gateway die de data online beschikbaar maakt. Door deze gestandaardiseerde aanpak en door gebruik te maken van bewezen en beproefde (massaproductie-)hardware kan CannyWare een scherpe prijs bieden, met een resultaat dat beter aansluit op de eisen en wensen van de moderne gebruiker.

Met CannyWare vervalt de extra besturingskast naast de motor volledig (HQYRXGLJEHWURXZEDDUEHWDDOEDDU De installatietijd gaat van een week naar een dag, de bedrijfszekerheid is groter (want storingen komen minder vaak voor en zijn veel makkelijker op te lossen) en de kosten zijn ODJHU¶(HQYRXGLJEHWURXZEDDUHQEHWDDOEDDU·VWHOW6WHYHQGH .DP¶'LWPDDNWYDQ&DQQ\:DUHHHQWRWDDOSDNNHW· Zo kan SDK Diesel Support het ook leveren, inclusief panelen en installatie. Het is ook mogelijk om het systeem door de eigen installateur te laten aansluiten. CannyWare is breed inzetbaar, op alle merken mechanische en elektronische motoren.

ZZZVGNGLHVHOVXSSRUWQO

MARITIEMMAGAZINE 2019 | 47


De haven Amsterdam kreeg in 2018 bezoek van 41.424 binnenvaartschepen en 7525 zeeschepen, waaronder 180 zeecruiseschepen.

Foto: Stetz 48 | MARITIEMMAGAZINE 2019


$OOHVSODWLQGHKDYHQQDHHQF\EHUDDQYDO

Rijkshavenmeester Marleen van GH.HUNKRI¶9HLOLJKHLGERYHQDOOHV·

Foto: Tessa Heerschop

+HWJHYDDUYDQHHQDDQVODJORHUWRYHUDO]RZHUG RQODQJVSLMQOLMNGXLGHOLMNLQ1HGHUODQG3RUWRI $PVWHUGDPZDSHQW]LFKWDOMDUHQWHJHQDDQYDOOHQYDQ EXLWHQDI'HPRGHUQHDDQYDOOHUODDW]LFKHFKWHUQLHW WHJHQKRXGHQGRRUHHQKHNPDDUKDFNWKHWV\VWHHP 5LMNVKDYHQPHHVWHU0DUOHHQYDQGH.HUNKRIKDPHUW HUGDDURPRSGDWF\EHUVHFXULW\YDQJURRWEHODQJLV ¶9URHJRIODDWZRUGHQZHJHUDDNW· Tessa Heerschop

¶'LJLWDOHEHYHLOLJLQJLVQHW]REHODQJULMNDOVI\VLHNHYHLOLJKHLG· vertelt Van de Kerkhof vanuit een spreekruimte op grote hoogte in het gebouw van het Havenbedrijf. Om binnen te komen, moeten bezoekers door een poortje met een pasje. Na de terroristische aanslagen op 11 september 2001 in New York kwam meer bewustzijn voor veiligheid en werd een havenbeveiligingswet ingevoerd. Anno 2019 zijn er echter meerdere manieren om het havenbedrijf binnen te komen, bijvoorbeeld door een hacker via de digitale snelweg. Daarnaast kan grote schade worden aangericht door een DDoS-aanval. Hierbij worden zoveel mogelijk digitale data naar de IT-systemen van een bedrijf JHVWXXUGZDDUGRRUGH]HRYHUEHODVWUDNHQ9DQGH.HUNKRI¶$OV de systemen worden platgelegd door een DDoS-aanval, dan hebben we echt een groot probleem. Vroeg of laat worden we JHUDDNWGDDUPRHWHQZHHUQVWLJUHNHQLQJPHHKRXGHQ· REÃ&#x2039;LE ANGST Een cyberaanval kan ieder moment plaatsvinden, daar is de KDYHQ]LFKEHZXVWYDQ¶'RRUDOOHRQGHUOLQJJHOLQNWHV\VWHPHQ ]LMQZHNZHWVEDDU·'HGDGHUNDQXLWLHGHUHKRHNNRPHQHQ

onverwachts toeslaan met gijzelsoftware, een virus of een DDoS-aanval. Het kan gaan om een terroristisch motief, een overheid die onze logistiek wil dwarsbomen, maar ook zoiets simpels als een scholier met een hobby die de gevolgen niet RYHU]LHW'HDDQYDOKRHIWRRNQLHWDOWLMGVSHFLÃ&#x20AC;HNJHULFKWWH zijn op een bedrijf, zo bleek twee jaar geleden toen de APM Terminals (een dochter van Maersk) in Rotterdam geraakt werden. De containerterminals lagen dagen plat nadat het Notpetya-virus een Oekraïens boekhoudsysteem had geïnfecteerd. Het verspreidde zich automatisch over alle op een netwerk aangesloten apparaten waardoor niets meer werkte. Hijskranen stonden stil, schepen konden niet laden of lossen. Het duurde weken voordat alles weer op orde was en in de tussentijd weken schepen uit naar andere havens. De economische schade was enorm, het bedrijf heeft nooit cijfers naar buiten willen brengen, maar de schattingen lopen in de vele KRQGHUGHQPLOMRHQHQHXUR·V'HVFKULN]DWHUJRHGLQYROJHQV

Vroeg of laat worden we geraakt, daar moeten we rekening mee houden 9DQGH.HUNKRI¶,QppQNODSZHUGGXLGHOLMNKRHDIKDQNHOLMNZH van IT zijn. Hoe we aan elkaar verbonden zijn en wat het belang LVYDQF\EHUVHFXULW\HQZHHUEDDUKHLG·,QPLGGHOVVWHNHQGH havens en bedrijven tonnen in cyberprojecten om te voorkomen dat zoiets nogmaals voorkomt. Het gaat dan om een goede ,&7EHYHLOLJLQJ]RDOVHHQÃ&#x20AC;UHZDOOPDDURRNRPJHGUDJYDQ medewerkers zoals phishing mails niet openen, veilige usb-sticks gebruiken en oppassen met vreemde bestanden downloaden. MARITIEMMAGAZINE 2019 | 49


oefening wakker werden geschud. Ze vroegen zich af hoe ze hun eigen systemen beveiligd hebben tegen digitale aanvallen HQRRNRI]HQRJZHO]RQGHUFRPSXWHUVNXQQHQ· Port of Amsterdam heeft een cyberprogramma ontwikkeld en krijgt daarvoor subsidie om de digitale veiligheid te verbeteren. Bedrijven dwingen om hun cybersecurity op peil te houden, kan KHWKDYHQEHGULMIQLHW¶:LMNXQQHQQLHWGHV\VWHPHQYDQEXLWHQDI controleren die bedrijven gebruiken. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen weerbaarheid. Omdat veel systemen aan elkaar gekoppeld zijn, willen wij wel de bedrijven bewust maken van GHULVLFR·V·+HWKDYHQEHGULMIRUJDQLVHHUWGDDURPJHUHJHOG bijeenkomsten en oefeningen en verstrekt informatie aan bedrijven. SMART SHIPPING De scheepvaart krijgt steeds meer te maken met digitalisering. Zo draait Smart Shipping om systemen die met behulp van zoveel mogelijk data zorgen voor slimme oplossingen in de scheepvaart. Al die digitale toepassingen zijn kwetsbaar voor YLUXVVHQHQH[WHUQHDDQYDOOHQ0DUOHHQOHJWXLWGDWGHKDYHQ]LFK moet voorbereiden op de komst van (semi-)autonome schepen. ¶:DWLVGHLPSDFWRSGHYHUNHHUVOHLGLQJHQRSGHORRGVHQ"+RH FRPPXQLFHUHQZHPHWHHQVFKLSGDWDXWRQRRPYDDUW"·YUDDJW ]H]LFKKDUGRSDI¶'DWVRRUWYUDJHQ]LMQUHOHYDQWRPQXDOPHH bezig te zijn, zodat we tijdig kunnen anticiperen. We doen mee in SURMHFWHQHQJDDQ]HOIHHQGURQHSLORWGRHQ·

)RWR0D['LMNVWHUKXLV

ALLES PLAT Om de gevolgen van een digitale aanslag in beeld te brengen, werd onlangs een oefening gehouden. De walradar en de PDULIRRQV\VWHPHQODJHQGDDUELMSODW¶2SHHQVLVDOOH ondersteuning weg en dan is de vraag: Wat doe je nu? Als het mooi weer is en het is rustig, dan lukt alles de eerste uren nog wel met behulp van patrouilleboten en de mobiele WHOHIRRQ·YHUWHOWGHKDYHQPHHVWHU¶+HWZRUGWSDVHFKWHHQ uitdaging wanneer het slecht weer is, grote vaartuigen zoals FUXLVHVFKHSHQGHKDYHQLQHQXLWZLOOHQYDUHQHQHUÃ&#x20AC;OHV RQWVWDDQELMWHUPLQDOVDOVVFKHSHQQLHWZHJNXQQHQYDUHQ·

In één klap werd duidelijk hoe afhankelijk we van IT zijn De tij-kritische schepen die alleen bij hoogwater kunnen wegvaren worden het hardst geraakt als ze hun tijdslot om te varen missen, met enorme economische schade van dien. Daarnaast ontstaat er onrust aan boord van cruiseschepen DOVHUWHODQJHHQRSRQWKRXGLV¶'HRSVSRULQJVGLHQVWHQJDDQ DFKWHUGHYHURRU]DNHUDDQYDQ]R·QDDQYDOPDDUZLMPRHWHQ ondertussen zorgen voor een oplossing voor de fysieke effecten. We moeten ons daarom voorbereiden en blijven oefenen op LQFLGHQWHQ· WAKKER GESCHUD Het effect van de oefening was enorm, zo merkte Van de .HUNKRI¶:H]DJHQGDWGHEHGULMYHQGLHPHHGHGHQDDQGH 50 | MARITIEMMAGAZINE 2019

VARENDE EN VLIEGENDE DRONES Vaarwegen vol autonoom varende vrachtschepen zijn nog een toekomstbeeld, maar de varende drone is wel in opkomst. Deze zelfstandige scheepjes worden momenteel getest in de Moezelhaven. De apparaten hangen vol met apparatuur en zijn YDDNYLDZLÃ&#x20AC;YHUERQGHQPHWHHQFRPSXWHUDDQZDO'HSLORWLV gericht op het nautische proces, de eigen kerntaak van de Port of Amsterdam. De drones voeren onder meer dieptemetingen buitengaats (buiten de sluizen, red) uit.

Een drone kan bij een gevaarlijk incident veel dichterbij komen dan de brandweer In de toekomst zouden andere drones van andere partijen mogelijk bij incidenten de hulpdiensten kunnen ondersteunen. ¶,QGHKDYHQYLQGWRSHQRYHUVODJSODDWVYDQHQRUPYHHO gevaarlijke stoffen. Bij een gevaarlijk incident zou een drone veel GLFKWHUELMNXQQHQNRPHQGDQSROLWLHRIEUDQGZHHU·'HYOLHJHQGH drone wordt nog niet ingezet, maar komt wel steeds vaker voor in het havengebied doordat particulieren ermee spelen. Zo had de Telegraaf, overigens zelf gevestigd in het havengebied, HHQÃ&#x20AC;OPSMHYDQHHQEUDQGRSHHQEHGULMYHQWHUUHLQLQKDQGHQ ¶,HPDQGNDQPHWHHQGURQH]RRSHHQEHYHLOLJGHQDIJHVFKHUPG terrein komen. Die vliegt gewoon over het hek. Het is aan de bedrijven om te bepalen hoe ze daarmee omgaan, maar wij, als KDYHQEHGULMIYROJHQGH]HRQWZLNNHOLQJZHORSGHYRHW· NIEUWE BRANDWEERKAZERNE Naast alle digitale maatregelen om de haven veilig te houden, wil de Amsterdamse havenmeester benadrukken dat de veiligheid YDQGHJURRWVWHEHQ]LQHKDYHQYDQ(XURSDLQ¶GHHFKWHZHUHOG· QHW]REHODQJULMNLV(HQGLJLWDOHÃ&#x20AC;UHZDOOEHVFKHUPWQLHWWHJHQ een echte brand. Daarom krijgt het Westelijk Havengebied een eigen brandweerkazerne: Gemeentelijke Brandweer Amsterdam (GBA) is gespecialiseerd in industriële branden. De huidige


Foto: Honing

kazernes in Amsterdam kunnen de aanrijtijden in de uitgestrekte haven vaak niet halen. De investering van drie miljoen euro wordt zowel door het havenbedrijf als de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland als de bedrijven betaald. Er is haast bij, want uit het rapport Brandweerzorg in de Amsterdamse haven van de Rekenkamer Metropool Amsterdam bleek afgelopen jaar dat de kans op een incident in de Amsterdamse haven weliswaar klein is, maar de effecten van een brand bij een bedrijf met gevaarlijke stoffen enorm kunnen zijn. De voorbereiding voor het GBA was echter al bezig, nog voordat de rekenkamer haar onderzoek begon. Dit initiatief komt voort uit de brandweer zelf en niet door het rapport van de rekenkamer. Bedrijven hebben zich al eerder verenigd in het Amsterdam Mutual Aid System (AMAS). Dit zorgt voor materiaal voor de brandweer, zodat deze in staat is om ook grote branden bij de betrokken oliemaatschappijen en opslagterminals te bestrijden. AMAS wordt gevormd door Aircraft Fuel Supply Schiphol, Zenith Energy, Vopak Terminal Amsterdam, Oiltanking Amsterdam B.V., EuroTank Amsterdam B.V., Nustar Amsterdam B.V. en Nuon. De verwachting is dat vanaf januari 2020 de gemeenschappelijke kazerne in de haven operationeel is. VEILIGHEID VAN SCHIPPERS Als het gaat om veiligheid zien schippers in de haven Amsterdam vooral de maatregelen die de internationale beveiligingscode ,636PHW]LFKPHHEUHQJW+HNNHQSDVMHVFDPHUD¡V beveiligingsplannen, controles en andere veiligheidsprocedures moeten ervoor zorgen dat kwaadwillenden geen kans krijgen op en rond het water. Daar komt nu ook nog eens de digitale EHYHLOLJLQJELM9DQGHU.HUNKRIÂś:LMKHEEHQZHOLVZDDUJHHQ signalen dat de systemen aan boord een doelwit zijn, maar toch kunnen de boordcomputers besmet raken, net zoals iedere DQGHUHFRPSXWHULQGHZHUHOG¡+HW1DWLRQDDO&\EHU6HFXULW\ Centrum (NCSC) adviseert bedrijven om alleen verbinding met YHUWURXZGHZLĂ&#x20AC;QHWZHUNHQWHPDNHQVWHHGVGHEHVFKLNEDUH software-updates te installeren en contact op te nemen voor ondersteuning als er toch een vitaal systeem uitvalt tijdens het varen. 0DUOHHQYDQGH.HUNKRIEOLMIWDOHUWÂś:LM]LMQYHUDQWZRRUGHOLMNYRRU

GROOTSTE DIGITALE GEVAREN DDos staat voor Distributed Denial of Service. Zoveel mogelijk data kwaadwillenden naar een server gestuurd, waardoor deze overbelast raakt. Een site, digitale dienst of een systeem komt hierdoor plat te liggen en is niet meer bereikbaar. Het Nationaal Cyber Security Centrum van de Nationaal CoĂśrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is dagelijks bezig met het monitoren van mogelijke aanvallen. 9LUXVVHQ zijn de meest bekende en oudste vorm van een cyberaanval. Ook wormen, Trojaanse Paarden (trojans) en Spyware vallen hieronder. Door een link in HHQPDLOWMHKHWGRZQORDGHQYDQHHQH[HEHVWDQGRIHHQ ander beschadigd bestand kan het virus de computer binnendringen. Hier kan het schade aanrichten en in ernstige gevallen het systeem compleet vernielen. Antivirussoftware beschermt hiertegen, maar moet wel regelmatig worden geĂźpdatet. 5DQVRPZDUH JLM]HOVRIWZDUH Deze geniepige software bestaat sinds enige jaren en wordt gebruikt als chantagemiddel. De computer is onbruikbaar. De software belooft dat de computer weer werkt als een geldbedrag wordt overgemaakt. De politie waarschuwt echter dat in veel gevallen de computer ook na het betalen van het losgeld niet bruikbaar is. +DFNHUVLQĂ&#x20AC;OWUHUHQV\VWHPHQGRRUPLVEUXLNWHPDNHQ van kwetsbaarheden of systeemlekken. Eenmaal binnen kunnen ze data aanpassen, spioneren of een systeem saboteren.

de afhandeling van het verkeer op de hoofdvaarwegen. Dat is onze kerntaak en daar staat veiligheid bij voorop. We zoeken altijd naar oplossingen om de scheepvaart zo goed mogelijk van GLHQVWWH]LMQ¡ MARITIEMMAGAZINE 2019 | 51


ZŽ $- lc?EcX-ZIVXIcc-c°‰—ϣ-¶†-‰— °-‰¿l‰@-c ±IV ZZ$ll‰  @-±-cŽ—-¶†-‰—IŽ-ϣ±-‰X¿bE-$-c °c —l— ¿ ŽìđÒòùϣùƅŔùŗŦĕŜùŜ —ÒƅÒŦĕùŜ $ĕĦŦùİùŦĕıČùı

ÒŜìĺϣ ùı ſùĕĩĕČđùĕòŜĕıŜŔùìŦĕùŜ òſĕùŜ ĺŬƀëùČùĩùĕòĕıČ

ùŜŦùſÒùŗ -ƅŔùŗŦĕŜù ϒ°ϒ ĺùĩùƀùŗċ άΰ Ч Ϊαΰί °- Ч ‰ĕòòùŗĦùŗĦ МΫΩ ϟΨϠ ΩΰΨ ΰέέ ΨΫέ Ч ƀƀƀϒëùŜŦùſÒùŗëſϒıĩ Ч ĕıċĺЩëùŜŦùſÒùŗëſϒıĩ


Onze producten, de bouwstenen van uw onderneming

Service motoren Hermotoriseren Levering motoren Levering onderdelen Service boegschroeven Levering boegschroef-systemen Levering onderdelen Levering en plaatsen van balastpompen

Inbouw, ombouw en installatie:

CCNRII emissie-eis

EIA regeling ÂŽ

Benieuwd naar de mogelijkheden en prijzen? De Groot Diesel Marine Services Tel. 078 - 303 97 00 info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com

0GGJDJFFMEFBMFS:

ÂŽ

REINTJES Green Solutions: The Hybrid System Up to 2,650 kW Up to 630 kWe Giving 25%

from diesel or gas engine electric motor power electric drive

We can supply: A system including the gearbox, the electric motor/generator, the power electronics, the shaft line and the propeller.


'H*URRW'LHVHO0DULQH6HUYLFHV

¶:HZLOOHQPHWHONDDU JRHGZHUNDIOHYHUHQ· 9DNPDQVFKDSHUYDULQJHQHHQNODQWJHULFKWHLQVWHOOLQJ 'DDUVWDDW'H*URRW'LHVHO0DULQH6HUYLFHVDOUXLP GHUWLJMDDUYRRU0DDUZLH]LMQGLHYDNPHQVHQRSGHZHUI DDQGH*UHYHOLQJHQZHJLQ'RUGUHFKW":LMVSUDNHQGULH HQWKRXVLDVPHPHGHZHUNHUV Conny Taheij

Recent hebben we een nieuw baggerponton opgeleverd. Mooi!

%UDP%ORP YRRUPDQLM]HUZHUN ¶+HWEUXLVWHUJHEHXUWKLHURSHHQGDJ]RYHHO· ¶1DPLMQRSOHLGLQJPER:HUNWXLJERXZEHQLNEHJRQQHQ als inbouwmonteur in de scheepvaart. Dat ik in de scheepvaart terecht zou komen, was voor mij als schipperskind logisch. Dat zit in je bloed. Ik werk nu ]R·QWLHQMDDUDOVYRRUPDQLM]HUZHUNELMGLWEHGULMI,N stuur mensen aan en werk als het nodig is zelf mee. Maar ik loop vooral veel buiten, van schip naar schip om medewerkers te begeleiden in de uitvoering van hun werk. Je ziet buiten bijna geen water meer, dus dat betekent dat we het enorm druk hebben. We zijn met van alles bezig: onderhoud, reparaties en nieuwbouw. Dat laatste vind ik zelf het leukst, omdat je dan met een langetermijnplanning te maken hebt en er veel valt te organiseren. Recent hebben we een nieuw baggerponton opgeleverd. Mooi! De Groot Diesel Marine Services is een veelzijdig en levendig bedrijf. Het bruist; er gebeurt hier op een dag ]RYHHO=HNHULQ]R·QGUXNNHSHULRGHLVKHWHHQKHOHNXQVW om al het werk zo goed en snel mogelijk af te krijgen. Dat lukt altijd weer, want je weet dat de bedrijfsvoering van de klant moet doorgaan. Wat ik mooi vind aan mijn vak, is dat ik met materialen werk, maar vooral met heel veel YHUVFKLOOHQGHPHQVHQ1HGHUODQGVHFROOHJD·VHQFROOHJD·V met een buitenlandse achtergrond én natuurlijk met de VFKHHSVHLJHQDUHQ·

54 | MARITIEMMAGAZINE 2019


Ik zorg ervoor dat schippers weer op tijd wegkunnen. Het liefst gisteren â&#x20AC;Ś

6WHIDQGH*URRW GRNEDDV œ+HWLVVHFXXUZHUNMHPRHWKHWYRRU]LFKWLJ GRHQDQGHUVPDDNMHVFKDGH¡ œ$OVGRNEDDVOHJLNVFKHSHQGURRJYRRURQGHUKRXG of reparatie. Dat doe ik inmiddels al zeven jaar. Ik had niet zoveel met school en wilde graag in ons familiebedrijf werken. Het vak heb ik geleerd van de oude dokbaas. Hier in de Tweede Merwedehaven hebben we twee droogdokken. Daar komen veel klanten voor: vaste en nieuwe. Het is secuur werk, je moet het voorzichtig doen, anders maak je schade. Ik vind het uitdagend om telkens weer die grote schepen goed in het dok te krijgen. Elke keer is het anders qua lengte, breedte, voor- of achterkant. Ik

begeleid de schippers bij het invaren. Je moet er oog voor hebben. Als een schip tussen de balken moet liggen, moet je het daar ook precies zien te NULMJHQ(QMHPRHWRI¡VRFKWHQGVYURHJRI¡VDYRQGV ODDWZHUNHQ]RGDWGHFROOHJD¡VYURHJNXQQHQ EHJLQQHQRIVFKLSSHUV¡VDYRQGVZHHURS tijd wegkunnen. Het liefst gisteren â&#x20AC;Ś Daarom zijn er nĂłg twee dokbazen. We werken hier snel. Als de schepen eenmaal in het dok liggen, is er nog genoeg ander werk te doen. Zo haal ik ook de schroeven of boegschroeven eraf. Het dokken zelf is niet zo zwaar, maar het werk in het dok wel. Het is een mooi moment als een schip weer wegvaart en het werk naar tevredenheid van de klant LVJHGDDQ¡

We hebben grote verantwoordelijkheid, want we werken met dure apparaten, zoals nieuwe motoren

3HWHU5LHWYHOG LQERXZHU œ6RPVPRHWLNHHQVODQJHQPHQV ]LMQJHOXNNLJKHELNJHHQ FODXVWURIRELH¡ œ1HHLNNRPQLHWXLWGHELQQHQYDDUW maar metaal heeft mij altijd getrokken. Na mijn mbo Scheepsbouw ben ik elders begonnen met sectiebouw. Bij De Groot kan ik echter meer gevarieerd werk doen: van hermotoriseren tot nieuwbouw en reparatie. We ontwikkelen hier ook hoogwaardige producten, zoals boegschroefsystemen, ballastpompen en koproeren. En we leveren diverse motoren. Ik zelf plaats motoren, keerkoppelingen, hydraulische sets, pompen, maar hang ook kasten op, net wat er moet gebeuren. Alles wat er in een schip moet worden ingebouwd,

kan ik inbouwen. Ja, daarvoor moet je soms een slangenmens zijn en ik heb gelukkig geen claustrofobie. Het leuke van dit bedrijf is die veelzijdigheid. Elke dag is het een verrassing wat je moet doen of wat er bijvoorbeeld bij onderhoud of reparatie tevoorschijn komt. We werken hier zo snel mogelijk, zonder dat dat ten koste gaat van het product en de kwaliteit. We willen met elkaar wel iets goeds Dà HYHUHQ'HEHGRHOLQJLVGDWGHNODQW tevreden is en weer terugkomt. Je hebt een grote verantwoordelijkheid, want je werkt met dure apparaten, zoals nieuwe motoren. Er wordt gezegd dat ik netjes werk, al zeg je dat natuurlijk niet van jezelf. Ik heb het naar mijn zin bij dit bedrijf, zowel qua afwisseling van KHWZHUNDOVPHWGHFROOHJD¡V(UKHHUVW HHQJRHGHVIHHU¡

2RNZHUNHQELM'H*URRW'LHVHO0DULQH6HUYLFHV" +HWEHGULMILVGULQJHQGRS]RHNQDDUGLHVHOPRQWHXUV GHJURRWPDULQHFRP

MARITIEMMAGAZINE 2019 | 55


6ɉ JPHSKLHSLYMVY([SHZ*VWJV THYPULJVTWYLZZVYZ

2, 3 OR 4 CHANNELS EXECUTION 220 – 955 KW (300 – 1300 HP)

103 – 662 KW (140 – 900 HP)

STARTING- AND WORKING AIR COMPRESSORS

VERHAAR OMEGA T: +31 (0)252 745 300 • E-mail: info@verhaar.com • www.verhaar.com


'RRUVWHYLJHJURHLNDQXeamos ZHHUHHQSURIHVVLRQDOLVHULQJVVODJPDNHQ 6WHHGVPHHURSGUDFKWHQGRRURQWZLNNHOLQJYDQ GHLQJHQLHX]HXLWVWRRWUHGXFWLHV\VWHPHQPHHU ZHUNQHPHUVKHWJDDWJRHGPHW;HDPRV+HW LQJHQLHXUVEXUHDXGDWQDEHKDQGHOLQJVV\VWHPHQ HQ6&5LQVWDOODWLHVRQWZLNNHOWYRRUGHELQQHQYDDUW LQGXVWULHOX[HMDFKWERXZpQRIIVKRUHJURHLWRSDOOH IURQWHQ(QGDDUZRUGWGHNODQWEHWHUYDQ

Beatrijs Bonarius

Inmiddels zijn er zestien mensen in dienst, maar directeur Alwin de Kock verwacht tegen het eind van het jaar twintig man te ZHUNHQ¶'DDUPHHNXQQHQZHRSQLHXZHHQSURIHVVLRQDOLWHLWV HQYHUGLHSLQJVVODJPDNHQ·1DDVWGH GRRU RQWZLNNHOLQJ YDQJHwQWHJUHHUGHV\VWHPHQRSKHWJHELHGYDQÃ&#x20AC;MQVWRIHQ VWLNVWRIUHGXFWLHOHYHUW;HDPRVRRN¶ORVVH·URHWÃ&#x20AC;OWHUV6&5 'H12[NDWDO\VDWRUHQHQR[LGDWLHNDWDO\VDWRUHQYRRUGHUHGXFWLH van koolwaterstoffen (HC en CO). Ook biedt het Wijchense EHGULMIJHGHJHQRQGHUVWHXQLQJELMFHUWLÃ&#x20AC;FHULQJ(QNHOH voorbeelden.

BINNENVAART Nu de (semi)overheid steeds vaker een betrouwbare en groene oplossing wil in binnenschepen, veerponten of havenschepen, wordt steeds vaker gekozen voor een XLWODDWJDVQDEHKDQGHOLQJVV\VWHHPYDQ;HDPRV$OZLQGH.RFN¶=HNHUGHODDWVWHWZHH jaren zet de (semi)overheid steeds meer in op uitstootreductie. Dat geldt ook voor de veerpont Rozenburg-Maassluis, met motoren van ruim dertig jaar oud. Met ons MPATV\VWHHPNUHHJGHHLJHQDDUHHQFRQFHVVLHRPGHSRQWZHHUMDUHQODQJWHH[SORLWHUHQ· Ook in het baggerbedrijf en havenonderhoud is er een businessmodel ontstaan voor groen varen. Met het MPAT-systeem voldoet veerpont Blankenburg nu aan de Stage V-eisen.

INDUSTRIE +HWJHPDDOELM+DUGLQ[YHOG*LHVVHQGDPKHHIWPHWVWUHQJHUHJHOJHYLQJYDQGRHQ YDQGRHQ$OZLQGH.RFN¶9RRU]RJHKHWHQVWDWLRQDLUHLQVWDOODWLHVJHOGHQVWUHQJH omgevingsnormen op het gebied van uitlaatgasemissies en geluid. Ons MPAT-systeem GUDDLWGDDUQX]R·QXXUSHUMDDU·'LWSURMHFWLVGRRU;HDPRVWXUQNH\XLWJHYRHUG dus inclusief de installatie.

Drie verticaal opgestelde MPAT-systemen bij het Kolffgemaal.

JACHTBOUW 2RNGH,02UHJHOJHYLQJYRRUVXSHUMDFKWHQLVVWUHQJ¶:DDUGHJHQHUDWRUHQDDQERRUG DODDQ]LHQOLMNVWLOZDUHQNXQMHMHRSHHQOX[HMDFKWJHHQXLWVWRRWYDQ12[SHUPLWWHUHQ 2RNURHWXLWVWRRWLVWHJHQZRRUGLJQRWGRQH·;HDPRVRQWZLNNHOWHQERXZWXLWODDWUHGXFWLH systemen op dit hoogste niveau in, zowel nationaal als internationaal. Intussen zijn de eerste projecten in Nieuw Zeeland en de Verenigde Staten in bedrijf genomen.

www.xeamos.com

(HQSODWURHWÃ&#x20AC;OWHUV\VWHHPERYHQRSHHQJHQHUDWRUVHWRSHHQMDFKW UHÃ&#x20AC;WSURMHFW 

OFFSHORE Op olie- en gasplatforms gelden ook strenge emissienormen voor generatormotoren. 'H]HQRUPHQ]LMQLQKHW$FWLYLWHLWHQEHVOXLWYDVWJHOHJG¶6DPHQPHWHHQSDUWQHU installeerden we SCR-systemen voor de offshore-markt. Hiermee wordt stikstofuitstoot JHUHGXFHHUG·2PRSRIIVKRUHSODWIRUPHQWHPRJHQZHUNHQKHHIW;HDPRVHLJHQ personeel laten opleiden. Een SCR-systeem op een offshore-platform in de Noordzee.

MARITIEMMAGAZINE 2019 | 57


Inland Transport Solutions BV Daltonstraat 27 3335 LR Zwijndrecht The Netherlands â&#x20AC;˘ info@itsbarging.com

www.itsbarging.com


-RRVW/RVYDQ6FKHHSVZHUI*HEU.RRLPDQ%9

œ,NEHQHUYRRUDOOHVZDWSLHSW NQDUVWHQNUDDNW¡

-RRVW/RVIXQJHHUWLQWHUQDOVYUDDJEDDNPDDURRNH[WHUQZHWHQ]HKHPWHYLQGHQ

*HEU.RRLPDQ%9LQ=ZLMQGUHFKWRQGHUGHHOYDQ.RRLPDQ 0DULQH*URXSLVKHWZHUNJHELHGYDQPHHZHUNHQG EHGULMIVOHLGHU-RRVW/RVœ$OVMHPHHZHUNWZHHWMHZDWHU JHEHXUWHQKHWELHGWPLMGHNDQVNHQQLVHQHUYDULQJWH GHOHQ¡ Leo van Teeffelen

Het oorspronkelijke werfje uit 1884 is uitgegroeid tot een professionele werf dat alle disciplines aankan. Met onder meer twee langshellingen, twee stevendokken en een 150 meter lange afbouwkade. Verder een scheepsbouwafdeling, machinefabriek, WLPPHUDIGHOLQJHQHHQHLJHQRQWZHUSEXUHDXœ:HKRXGHQDOOHV ]RYHHOPRJHOLMNLQHLJHQKDQG¡YHUNODDUW-RRVWœ,-]HUZHUN loodgieterswerk, hydrauliek, pneumatiek, noem maar op. We doen het hier als uitvoerenden en kantoorpersoneel samen. Als er twijfel is over een onderdeel, loop je zo het ontwerpbureau op. :HKHEEHQNRUWHOLMQHQHQZHUNHQDOVppQWHDP¡ Als Joost Los gebeld wordt door een schipper met een SUREOHHPSUREHHUWKLMDOOHVFHQDULR¡VDIWHORSHQœ2RNDOLV het aan de telefoon, ik zie het dan voor me. Vaak kan ik het RSORVVHQ¡$OVQHOEOLMNWKLMHHQJHGUHYHQPDQGLH]LFKGRRU cursussen en ervaringen heeft opgewerkt via voorman tot EHGULMIVOHLGHU'HWHFKQLHNKHHIWGXLGHOLMN]LMQYRRUNHXUœ,NEHQ er voor alles wat piept, knarst en kraakt. Het gaat erom dat we meedenken met de klant, op zoek naar de beste oplossing. We GRHQGDWRSHQHHUOLMNHQWUDQVSDUDQW¡ 9HLOLJKHLGLVHHQEHODQJULMNRQGHUZHUSœ1LHWDOOHHQRPGDWGH NODQWKHWYUDDJWPDDURPGDWZHKHW]HOIRRNZLOOHQ¡'HJHOH

lijnen die de looppaden aanduiden zijn daar voorbeelden van, ook zie je niemand zonder helm rondlopen op het terrein. -RRVW/RVIXQJHHUWLQWHUQDOVYUDDJEUDDNPDDURRNH[WHUQ ([SHUWVYDQH[SHUWLVHEXUHDXVHQYHU]HNHULQJVPDDWVFKDSSLMHQ weten hem te vinden bij ingewikkelde kwesties. Komen zaken voor de rechter, dan maakt hij er een model van, bijvoorbeeld YDQGHDDQGULMà LMQ(HQYRUPYDQDDQVFKRXZHOLMNRQGHUZLMVGDW zich samen met zijn uitleg bewijst in rechterlijke kringen. In de hectische reparatiepraktijk is de planning een hele puzzel. œ(LJHQOLMNNRPWGHSODQQLQJQHHURSWHONHQVRSQLHXZSODQQHQ We willen de klanten altijd ter wille zijn, ook al zijn er grenzen aan en kan het niet altijd op juist die ene gewenste dag. We doen het van A tot Z, van de constatering van een defect tot en PHWGHIDFWXXUGLHGHGHXUXLWJDDW¡

â&#x20AC;&#x2DC;We zoeken naar de beste oplossing: open, eerlijk en transparantâ&#x20AC;&#x2122; Joost Los begint elke dag vroeg en werkt vaak tot in de avond GRRUÂś,NYRHOPHEHWURNNHQELMKHWEHGULMIGRHKHW]RJUDDJ het is het leukste werk dat er bestaat. Dat geldt tevens voor functioneringsgesprekken. Ik stel me dan kwetsbaar op, zo kom MHKHWYHUVW'DQYRHOLNPHVRPVQHWHHQSV\FKRORRJ¡ NRRLPDQPDULQHJURXSQO MARITIEMMAGAZINE 2019 | 59


OUR MISSION IS YOURS

Special transport | www.vanderwees.nl


6WXXUKXL]HQ%9 DOXPLQLXPVWXXUKXL]HQGHXUHQ FDVFR·VpQVFKHHSVUDPHQ KHW]HOIGH·ODFKW+HQUL5DDPV¶:LMJDDQJHHQXLWGDJLQJXLWGH weg. Wij ontwerpen altijd naar wens van de klant. Schepen willen natuurlijk altijd een zo laag mogelijke kruiplijn, dus wij zorgen ervoor dat de bovenbouw zo ver mogelijk kan zakken door middel van overzakkende, wegklappende of scharnierende ]LMNDQWHQ· Als aannemende partij kan Stuurhuizen BV de nieuwbouw RIYHUYDQJLQJYDQKHWVWXXUKXLVFRPSOHHWYHU]RUJHQ¶%LQQHQ :HUNHQGDP0DULWLPH,QGXVWULHVKHEEHQZHDOOHVLQKXLV·VWHOW 5DDPV¶'HWLPPHUPDQGHHOHNWULFLHQDOOHVZDWQRGLJLV· $OXPLQLXP Net als van de stuurhuizen wordt de productie van aluminium deuren helemaal in eigen huis uitgevoerd. Inmeten, zagen, boren, slijpen; het gebeurt allemaal in de grote loods van Stuurhuizen BV. Ook andere aluminium toepassingen voor aan boord worden hier gemaakt. Spiegelsteunen, heklichtbeugels, autoplateaus, trappen, davits en meer. ¶:HRULsQWHUHQRQVQXRSGHDOXPLQLXPFDVFRERXZ·YHUWHOW 5DDPV¶6ORHSHQZHUNERWHQVSRUWERWHQ7RWPHWHUODQJ KHEEHQZH]HDOJHPDDNW· Stuurhuis van de Jacobus.

$OXPLQLXPVWXXUKXL]HQGHXUHQHQDQGHUHDOXPLQLXP VFKHHSVEHQRGLJGKHGHQZRUGHQRSPDDWJHPDDNW ²LQLHGHUHJHZHQVWHDIPHWLQJ²HQJHOHYHUGGRRU 6WXXUKXL]HQ%9XLW:HUNHQGDP Matthijs Daniels

6WXXUKXL]HQ%9 Tot afgelopen jaar heette het bedrijf aan de Werkendamse %HDWUL[KDYHQ9DQ:LMN6WXXUKXL]HQ¶:H]LMQLQRSJHULFKW PHWPHGHZHUNLQJYDQ0DFKLQHIDEULHN9DQ:LMN·YHUNODDUW+HQUL 5DDPV¶$GYDQ:LMNLVVLQGVHHQSDDUMDDUJHHQPHGHHLJHQDDU meer. We werken nog wel veel samen met Van Wijk, dus in dat opzicht is er niets veranderd. Maar we vonden het beter om verder te gaan als Stuurhuizen BV, zodat het voor iedereen GXLGHOLMNLVGDWGLWHHQDSDUWEHGULMILV·

6FKHHSVUDPHQ Stuurhuizen BV werkt sinds kort samen met Hora Scheepsramen en heeft zodoende zijn assortiment nog wat verbreed. De HHUVWHVFKHHSVUDPHQ]LMQDOJHSODDWVW5DDPV¶6DPHQ PHW+RUDKHEEHQZHHHQQLHXZSURÃ&#x20AC;HORQWZLNNHOG+HW]LMQ verdiepliggende ramen die esthetisch erg fraai zijn. We leveren vaste ramen, klap- en schuiframen. En net als onze deuren ZRUGHQGHUDPHQRQGHUNHXUJHOHYHUG· ZZZVWXXUKXL]HQFRP

Wij zorgen ervoor dat de bovenbouw zo ver mogelijk kan zakken door middel van overzakkende, wegklappende of scharnierende zijkanten 2YHU]DNNHQGHERYHQERXZ Stuurhuizen BV maakt en levert aluminium stuurhuizen en GHXUHQRSPDDWDDQGHVFKHHSYDDUW¶*HHQGHXURIKXWLV

Een mooie roefdeur die door Stuurhuizen werd uitgevoerd.

Een verdiepliggend raam. ¶(VWKHWLVFKHUJIUDDL· aldus Henri Raams. MARITIEMMAGAZINE 2019 | 61


SENDO SHIPPING HEEFT GEEN SUBSIDIE AANGEVRAAGD VOOR DE AANSCHAF VAN HET $&&83$..(7¶:,-=,-1(59$129(578,*' DAT EMISSIEARM EN/OF EMISSIELOOS VAREN VERWEZENLIJKT KAN WORDEN ZONDER DAT DIT DE GEMEENSCHAP DIRECT GELD KOST. ER IS WEL DEGELIJK EEN GOEDE BUSINESSCASE MOGELIJK ZONDER SUBSIDIES. ZOLANG ER MAAR EEN GOED EN VERANTWOORD ONTWERP AAN TEN GRONDSLAG LIGT EN SAMENWERKING :25'7*(=2&+7· 62 | MARITIEMMAGAZINE 2019


%LQQHQNLMNHQRSKHWVFKLS van de toekomst +DOIIHEUXDULLVGHHHUVWHSendo LinerJHGRRSW'LWVFKLSYDQGH WRHNRPVWNDQDOVHHUVWHELQQHQYDDUWVFKLSHHQDDQWDOXXUYROOHGLJ HPLVVLHORRVRSDFFX·VYDUHQ0DULWLHP0*=1PRFKWHYHQNLMNHQ RSGLWVSUDDNPDNHQGHVFKLS

MARITIEMMAGAZINE 2019 | 63


Het stuurhuis.

De bedieningsconsole met de automatische piloot, uitlezing voortstuwing en stuurwerk.

Sebastiaan van der Meer van Sendo Shipping: ‘We

zijn erg blij met ons nieuwe schip en alle tot nu toe behaalde resultaten. Het nieuwe ontwerp behaald alle de doelstellingen zonder in te leveren qua performance in combinatie met zeer goede vaareigenschappen. We zijn inmiddels druk bezig met de bouw van de volgende twee Sendo Liners.

De bedieningsconsole met de bediening van de voorstuwing, ERHJVFKURHYHQHQFDPHUD·V

Eén van de hutten voor de bemanning. In totaal zijn er zes hutten aan boord aanwezig.

De gezamenlijke ruimte in de roef met onder andere de keuken, eetgelegenheid en woonkamer. 64 | MARITIEMMAGAZINE 2019


Eind 2019 worden twee grotere Sendo Liners opgeleverd, deze zijn nog in aanbouw bij Concordia Damen Een bijzonder schip is het zeker. Volledig klaar voor de toekomst en zonder subsidie gebouwd. Vanuit de vraag van opdrachtgever MCS om duurzamer te kunnen vervoeren, heeft Sendo Shipping samen met Concordia Damen de Sendo Liner ontworpen. In 2016 lieten Sendo Shipping en Concordia Damen een aantal onderzoeken doen. De resultaten van vele onderzoeken, verschillende studies en verwerking van real data resulteren in het ontwerp van de Sendo Liner met een geheel nieuw onderwaterschip. Deze nieuwe rompvorm resulteert in een reductie van 40 procent CO2 per vervoerde container. Het elektrisch aangedreven FRQWDLQHUVFKLSPHHW[PHWHU+HWVFKLSLVDOV SODWIRUPRQWZLNNHOGHQHUSDVWppQH[WUDFRQWDLQHUOHQJWH (14 lengtes) in het laadruim voor meer vervoerde eenheden per reis. De Waal bouwde het stuurwerk in, LQFOXVLHIGHEUDQGVWRIEHVSDUHQGH(DV\à RZURHUHQ 2HFKLH¡VOHYHUGHKHWFRPSOHWHHOHNWULVFKHSDNNHW LQFOXVLHIGHYRRUVWXZLQJHQDFFX¡V Door de modulaire opbouw kan de Sendo Liner eenvoudig aangepast worden. Door deze opbouw zijn

onder andere de onderhoudskosten lager en is het VFKLSYRRUEHUHLGRPLQGHWRHNRPVWJHKHHOPHWDFFX¡V of op waterstof te kunnen varen. In de accukamer van de Sendo Liner staat op dit moment een pakket van OLWKLXPSRO\PHHUDFFX¡VPHWHHQFDSDFLWHLWYDQ kWh. Op het achterschip zijn twee hoogrendementelektromotoren geïnstalleerd voor de voortstuwing van 350 kW per stuk. Op het voorschip zijn twee generatoren geïnstalleerd van 425 kW per stuk. De beide boegschroeven hebben een vermogen van 300 kW per stuk. Door het gehele nieuwe ontwerp van de Sendo Liner met onder andere het nieuwe onderwaterschip, de ZHHUVWDQGVDUPHURHUHQHQGHDFFX¡VLVKHWPRJHOLMN 2 tot 3 uur emissieloos te varen met een snelheid van 12 tot 13 kilometer per uur over de grond. Op het hele traject kan, wanneer het niet stormt of hard stroomt, altijd op ÊÊn generator worden gevaren met hetzelfde vermogen als van ÊÊn vrachtwagenmotor. De pieken in de vermogensvraag worden dan opgevangen door het accupakket.

De centrale voormachinekamer vanaf het bordes.

Boegschroefunit met 300 kW elektromotor.

Het stuurwerk van De Waal. MARITIEMMAGAZINE 2019 | 65


Bemiddeling, in- & verkoop van alle drijvende materialen

VOOR ALLE REPARATIES BOVEN DE WATERLIJN KUNT U BIJ ONS TERECHT!

Scheepvaart Bedrijf “Renate” B.V.

NUALA SCHEEPSREPARATIEBEDRIJF

Oude Heijningsedijk 207 4794 AK Heijningen

BEZOEKADRES:

 Havenkant 8c 4781 AA Moerdijk info@nuala-reparatie.nl

Tel : +31(0)168 - 46 54 68 Fax: +31(0)168 - 46 54 69 Mob: +31(0)6 - 54 20 69 39

 06 54206939 nualabv

www.svbrenate.nl

Tel. 010 - 297 39 99

Verkoop- installatie en reparatie centrum

Wij verenigen de eisen die aan beide plaatsen worden gesteld. Duurzaamheid, kwaliteit, gemak en comfort gecombineerd met de persoonlijke wensen.

UIT VOORRAAD LEVERBAAR: • • • •

(Navigatie) verlichting Acculaders en omvormers Voedingen en converters Antennes

• • • •

Da-Capo is een gespecialiseerd bedrijf in scheepsbetimmering en interieurbouw. Op luxe passagiers- en binnenvaartschepen bouwen wij volledige interieurs naar de wensen van onze opdrachtgevers.

Schotel antennes Schakelmateriaal Kachels Dompelpompen

› Complete 2-draadsystemen

› Engineeren elektrische installaties

› Afbouw

TRADITIE EN DE KENNIS VAN NU

elektrische installaties

› › › ›

Nautische pakketten Airco-installaties Diepgang meting Tankmeetsystemen

› Overdruksystemen › Aansturing laad- en lospompen

› Gasdetectiesystemen › Bedrading motoren

T.I.B. Oechies B.V. - Waalhaven z.z. 42 3088 HJ Rotterdam - Tel. 010 - 297 39 99 - Email info@oechies.nl

www.oechies.nl

Rivierdijk 423a • 3372 BV Hardinxveld-Giessendam 0184 - 61 31 50

ŚŚŚӝAӳ:ĀÝ9řӝǸ


*HHQXLWGDJLQJLVWHJURRW YRRU+ 80DULWLHPH 6HUYLFH 5HSDUDWLH

6QHOHQYDNNXQGLJPHHGHQNHQGHQRSORVVLQJVJHULFKW (ULVZHLQLJXLWOHJQRGLJRPGHVHUYLFHYDQ+ 8 0DULWLHPH6HUYLFH 5HSDUDWLHXLWKHW%UDEDQWVH +HLMQLQJHQWHGXLGHQ(QGDQLVKHWYRRUGHNODQW yyNQRJSUHWWLJELQQHQZDQGHOHQLQKHWEHGULMIZDDU NHLKDUGZRUGWJHZHUNWPDDUGH%UDEDQWVHKDUWHOLMNKHLG HYHQHHQVRQWHJHQ]HJJHOLMNYRHOEDDULV Claudia Langendoen

:DDUYRRUGHNODQWWHUHFKWNDQELM+ 8"Âś:DDUYRRUHLJHQOLMN QLHW]RXGHQZHELMQD]HJJHQ¡UHDJHUHQGLUHFWHXUHLJHQDDU Walter Hasselmeijer en administrateur-planner Ad van Seeters van het allround maritiem service & reparatiebedrijf. Dankzij specialisaties van de medewerkers biedt H&U H[FOXVLHYHDOOURXQGVHUYLFH9DQUHSDUDWLHHQUHYLVLHYDQ scheepsvoortstuwingsâ&#x20AC;&#x201C; en generatormotoren tot hermotoriseren en bijvoorbeeld alle voorkomende reparaties aan ijzerwerk: H&U biedt op maat gesneden oplossingen met als doel schepen optimaal in de vaart te houden. In 1 keer meenemen Daarbij nemen de monteurs alle voorkomende reparaties en werkzaamheden â&#x20AC;&#x201C; aan bijvoorbeeld ook leidingwerk en pompen ĂŠn problemen als lekkages en deuken â&#x20AC;&#x201C; in ĂŠĂŠn keer mee. Zij zien problemen graag als een uitdaging. En klanten kunnen uiteraard 24 uur per dag, zeven dagen in de week terecht. Tel daar de unieke ligging om de hoek bij de Volkeraksluizen bij op en de meerwaarde van H&U Maritieme Service & Reparatie is geduid.

6IHHU Wie het duo Hasselmeijer en Van Seeters hoort praten, kan maar ĂŠĂŠn ding concluderen: bij H&U is iedereen gelijk, iedere NODQWNRQLQJ ÂśRQJHDFKWRIGLHVLQGVNRUWRIDOMDUHQODQJELMRQV NRPW¡ HQKHHUVWGHDXWKHQWLHNH%UDEDQWVHJH]HOOLJKHLG:DDU ]LFKGDWLQXLW",QHHQJRHGNRSNRIĂ&#x20AC;HHQHHQSUHWWLJH]LWKRHN waar zelfs eigenhandig gebrouwen bier wordt geserveerd. Maar bovenal in het persoonlijke contact dat de medewerkers van het familiebedrijf onderhouden met de klant. Dat is geen â&#x20AC;&#x153;kunstjeâ&#x20AC;?, maar gaat vanzelf. Het is misschien ook wel inherent aan de sfeer binnen een familiebedrijf, erkennen de mannen.

â&#x20AC;&#x2DC;Ons doel? Schepen optimaal in de vaart houdenâ&#x20AC;&#x2122; 1DWLRQDDOpQLQWHUQDWLRQDDO H&U verricht werkzaamheden in allerlei vormen van binnenvaartvervoer, zoals tankvaart, droge en natte lading en passagiersvervoer. Het bedrijf beschikt over eigen kaderuimte PHWHHQNUDDQHQH[WHUQHGRNPRJHOLMNKHGHQ(ULVHHQUXLPH werkplaats en eigen webshop. En de monteurs rijden naar VFKHSHQWRHÂś:DDUELMZHJHUXVWWRW2RVWHQULMNHQ%RHGDSHVW JDDQ¡YHUZRRUGW$GYDQ6HHWHUV(QGDQN]LMNRUWHOLMQHQPHW onderaannemers kan effectief en zonder tijdverlies worden JHZHUNWÂś,VHUHHQVWRULQJ"%HQDGHURQVZLMORVVHQKHWRS¡

ZZZKXPDULWLHPQO

MARITIEMMAGAZINE 2019 | 67


Elk schip is uniek. Daarom biedt Rotex Shipping u een oplossing op maat. Wij nemen al uw zorgen rondom scheepsmanagement uit handen. Door het management uit te besteden, kunt u focussen op wat u belangrijk vindt. Rotex Shipping gaat graag met u in gesprek over de mogelijkheden. Gaat u met ons in zee?

ADMINISTRATIE COMMUNICATIE ONDERHOUD OPLEIDINGEN VEILIGHEID REPARATIE INKOOP

SPECIALIST IN SCHEEPSMANAGEMENT VERHOOG UW RENDEMENT â&#x20AC;¢ ONTZORGD ONDERNEMEN MAATWERKOPLOSSINGEN


Exho Binnenvaart levert meer dan JRHGRSJHOHLGSHUVRQHHO

2RLWVWDUWWH([KRXLW5DDPVGRQNVYHHUPHWKHW GHWDFKHUHQYDQELQQHQYDDUWSHUVRQHHO1DHHQXLWVWDSMH QDDUHHQHLJHQYORRWJURHLGHKHWEHGULMIXLW]LMQMDVMH HQJLQJKHWWHUXJQDDUGHEDVLVÂś'HVWUDWHJLHHQ GHZHUN]DDPKHGHQJURHLGHQPHWRQVPHHLQHHQ PHHUYHUĂ&#x20AC;MQGHYHUVLHYDQRQ]HVWHUNVWHNZDOLWHLWHQ KHWDDQWUHNNHQRSOHLGHQHQOHYHUHQYDQJRHG JHNZDOLĂ&#x20AC;FHHUGSHUVRQHHORSYHUVFKLOOHQGHVRRUWHQ VFKHSHQ¡YHUWHOW([KRGLUHFWHXU+XXEYDQ([HO Marianne van de Werken

+HWOHYHUHQYDQJRHGJHNZDOLĂ&#x20AC;FHHUGSHUVRQHHOLVSUHFLHVZDDU ([KR]LFKWHJHQZRRUGLJRSWRHVSLWVWÂś:DDUZHRQVPHWQDPH sterk voor maken, is het aantrekken van nieuwe mensen. We vissen niet enkel in dezelfde vijver van mensen die al werkzaam zijn in de binnenvaart, maar kijken ook vaak daarbuiten. Er is een groot tekort aan goede krachten in de binnenvaart. We proberen het aanbod van goed geschoold personeel uit te breiden en te versterken door te investeren in onze mensen en hun opleidingen, alsook in mensen uit andere branches die een VZLWFKQDDUGHELQQHQYDDUWZLOOHQPDNHQ¡DOGXV+XXE *RHGEHORQHQ Die krapte betekent dat er hevig geconcurreerd wordt op de ORQHQÂś:HYLQGHQKHWEHODQJULMNRPRQ]HPHQVHQJRHGWH belonen, maar we vinden het nog belangrijker om ze daarnaast meer te bieden. Wij geloven dat wanneer wij in onze mensen investeren, deze mensen behouden blijven. Dat is niet enkel in RQVYRRUGHHOPDDULQKHWYRRUGHHOYDQGHKHOHELQQHQYDDUW¡ 2RNKHWNDQWRRUSHUVRQHHOYDQ([KRLVHHQJH]HOOLJHPL[YDQ mensen afkomstig uit zowel de binnenvaart als personeel met

een andere achtergrond. Dit betekent dat ze weten wat er aan boord van de schepen speelt ĂŠn de kennis en ervaring van GHWDFKHULQJDQVLFKKHEEHQ+XXEÂś:H]LMQGDDURPLQVWDDWRP snel te schakelen als er vragen zijn of wanneer zich drempels voordoen. We weten uit ervaring hoe we onze mensen snel YHUGHURSZHJNXQQHQKHOSHQ¡ 2S]RHNQDDUQLHXZHPHQVHQ" En die betrokkenheid bij het personeel werkt door in de relatie met de klanten. Met een fors personeelsbestand en dus arbeidskrachten in alle soorten en maten, kan in iedere behoefte worden voorzien. De vaste ploegen hebben aan een half woord genoeg om soepel samen te werken. Naast vaste ploegen wordt HURRNJHZHUNWPHWHHQDDQWDODĂ RVVHUVGLHĂ H[LEHOLQ]HWEDDU zijn op meerdere schepen en daardoor kennis van al die VFKHSHQPHHQHPHQHQGRRUJHYHQDDQKXQFROOHJD¡V 2QGDQNVKHWUR\DOHSHUVRQHHOVEHVWDQGEOLMIW([KRRS]RHNQDDU nieuwe mensen om op te leiden en zo haar steentje bij te dragen aan een nog beter opgeleid personeelsbestand, waar iedereen SURĂ&#x20AC;MWYDQKHHIW

We investeren in onze mensen, en ook in mensen die switchen vanuit andere branches %HQMLMJHwQWHUHVVHHUGHQZLOMHPHHUZHWHQRYHUGHJRHGH DUEHLGVYRRUZDDUGHQHQDOOHELMNRPHQGHYRRUGHOHQ]RDOV RQGHUDQGHUHZHNHQYULMSHUMDDU" 1HHPGDQFRQWDFWPHWRQVRSYLDRIVWXXUHHQ mail QDDUSODQQLQJ#H[KRQO MARITIEMMAGAZINE 2019 | 69


This is what the future looks like.

SENDO LINER

Concordia Damen heeft een eigentijdse kijk op scheepsbouw. Door zowel innovatieve als bewezen technieken in te zetten, creëren wij geëvolueerde oplossingen. Oplossingen die hoge prestaties combineren met een EFÚCIENCYŸDIEŸGELIJKTIJDIGŸDEŸOPERATIONELEŸKOSTENŸVERLAAGTŸENŸ de duurzaamheid vergroot. Wij bouwen voor de toekomst.

CONCORDIADAMEN.COM


Ben Sluimer (links) zal het bedrijfsleiderschap van Bert de Haas \overnemen.

%HQ6OXLPHUYROJWBert de Haas RSDOVEHGULMIVOHLGHUYDQ 9LVVFKHU6FKHHSVUHSDUDWLH +HWLVGHEHGRHOLQJGDW%HQ6OXLPHULQGHORRSYDQGH WLMGGHWLWHOEHGULMIVOHLGHURYHUJDDWQHPHQYDQ%HUWGH +DDVELM9LVVFKHU6FKHHSVUHSDUDWLHLQ6OLHGUHFKW%HUW GH+DDVJDDWGDQPHHUDFKWHUGHVFKHUPHQZHUNHQ PDDUEOLMIWKHWEHGULMIWURXZ Leo van Teeffelen

œ:HKHEEHQPHHUGHUHPDDWUHJHOHQJHQRPHQRPGHRUJDQLVDWLH anders in te delen in verband met onze groei en met het oog op GHWRHNRPVW¡YHUWHOOHQHLJHQDDU7KHRGH3DXVHQ$QQH0DULH Baan op kantoor. Het meest opvallende voor de buitenwereld is Ben Sluimer als opvolger van Bert de Haas. Bert is voor YHOHQKHWJH]LFKWYDQ9LVVFKHU6FKHHSVUHSDUDWLH7KHRœ,QGH afgelopen dertig jaar heeft Bert enorm veel kennis en ervaring opgedaan. Nu is de tijd aangebroken om die kennis en ervaring over te dragen aan een volgende generatie. Dieselmonteur Ben Sluimer loopt ondertussen al enige tijd warm voor de opvolging. Een belangrijke verandering voor de klanten is dat Ben dan het nieuwe aanspreekpunt is, Bert blijft ondertussen achter de VFKHUPHQPHHZHUNHQ¡ Na een overgangsperiode is het de bedoeling dat Bert Theo de Paus gaat ondersteunen, want door het vele werk kan Theo dat wel gebruiken. 0DJD]LMQPHGHZHUNHU Een ander nieuwtje is dat er voor het eerst een PDJD]LMQPHGHZHUNHULQGLHQVWNRPW$QQH0DULHœ:H zijn al in onderhandeling. Het maakt deel uit van verdere professionalisering. We hebben een enorm magazijn waaronder veel Volvo Penta-onderdelen. Tot nu toe regelden de monteurs en natuurlijk ook Bert de Haas dit tussen de bedrijven door. Het bijbehorende papierwerk en de administratieve rompslomp zijn à LQNWRHJHQRPHQYDQGDDUGDWHHQDSDUWHPDJD]LMQPHHVWHU DOOHVEHKDOYHHHQOX[HLV¡

Verder is Visscher Scheepsreparatie op zoek naar en aantal zelfstandige dieselmonteurs en inbouwbankwerkers. Vooralsnog ZRUGWGLWRSJHORVWPHWHHQDDQWDOYDVWH]]S¡HUVPDDURRNKLHULV KHWGHEHGRHOLQJGHYDVWHEDVLVYHUGHUWHYHUVWHYLJHQœ:HZLOOHQ NODDUVWDDQYRRUGHWRHNRPVW¡EHYHVWLJW7KHR Wat niet verandert, is de gemoedelijke sfeer, een eigenschap die door de trouwe klantenkring zeer gewaardeerd wordt. Net als de VHUYLFHYHUOHQLQJœ.ODQWHQNXQQHQRSRQVERXZHQRRNDOVKHW RPVHUYLFHJDDW¡DOGXV7KHRœ9DQGDDUGH]HYHUDQGHULQJHQRP GDWRRNLQGHWRHNRPVWWHNXQQHQEOLMYHQYHU]HNHUHQ¡

Klanten kunnen op ons bouwen, ook als het om service gaat ZZZYLVVHUVFKHHSVUHSQO

2UGHUSRUWHIHXLOOH Begin april was het uiterst druk bij Visscher Scheepsreparatie. Zo was er een aantal hermotoriseringen: MS Fossa; (Cummins eruit, Cummins erin), MS Spido II (Gardner eruit, Volvo Penta D13) erin en MS 7ZHH*HEURHGHUV (Deutz eruit, Volvo Penta D13 erin). Verder staan er een aantal nieuwbouwprojecten op stapel, wordt de kade bezet door schepen die er ter reparatie liggen en staan er op dat moment nog een aantal projecten op de rol.

MARITIEMMAGAZINE 2019 | 71


6HYHUQDY6KLS\DUG :HDUHGHGLFDWHGWRRXU FXVWRPHU¡VELJJHVWFKDOOHQJH WREXLOGWKHVKLSZKLOHGUDZLQJLW NAVIGATING A THRIVING MARKET More than 10 years of activity in the inland hull building, beside well-known international partner companies, makes us XQGHUVWDQGWKDW62)76.,//6DVĂ H[LELOLW\DQGWKHDELOLW\WR listen to the needs of our customers are just as important as NQRZOHGJHFRPPLWPHQWDQGH[SHUWLVH :(%8,/7,03529($1'*52:72*(7+(5 ,QWKLVHIIHUYHVFHQWPDUNHWZKHUHEHQHĂ&#x20AC;FLDULHVDUHNHHQWR EHQHĂ&#x20AC;WRIDOOLW¡VRSSRUWXQLWLHVWKHGHOLYHU\WLPHRIDWXUQNH\ vessel has to be as short as possible. As Builder of the hulls, Severnav has a crucial role in these projects. Well-known companies with impressive inland tradition as Rensen-Driessen Shipbuilding, Asto, Teamco and recently &RQFRUGLD'DPHQDUHWKHEHQHĂ&#x20AC;FLDULHVRIRXUH[SHULHQFH quality, performance and promptitude. 6HYHUQDYGHGLFDWHGWRWKHFXVWRPHU¡VELJJHVWFKDOOHQJH 7REXLOGWKHVKLSZKLOHGUDZLQJLW A very short building schedule, perfectly synchronized with the FOLHQW¡VGUDZLQJVFKHGXOHHQDEOHWRUHDFKDOOH[SHFWDWLRQV 72 | MARITIEMMAGAZINE 2019

The warranty of the constant quality at highest level, the ability WRDQVZHUSURMHFWVDWDOOOHYHOVRIFRPSOH[LW\DQGDOOGHVWLQDWLRQV inland as well as seagoing, write our visit card. 6HYHUQDYLVDIDPLO\ERQGHGLQWLPHE\DWWHPSWV The receipt of constant quality assurance at the highest VWDQGDUGVLVRZQHGE\WKHĂ&#x20AC;GHOLW\DQGXQLW\RIRXUWHDPZKLFK count today 550 skilled, permanent employees.This mature workforce has an average age of 35-45. The most focus is on the people, to care for the employees, to keep them happy and healthy, to create them a pleasant and FUHDWLYHHQYLURQPHQWZKLOHVDIHW\Ă&#x20AC;UVW Severnav has his own school, a modern laboratory, where 120 newcomers get the chance to learn and develop skills. 7KHFKDOOHQJHWRPDLQWDLQ´WKHEHVWSULFHTXDOLW\UDWLRÂľ Energy price is growing, the wages are higher, the materials JHWWLQJPRUHH[SHQVLYHGD\E\GD\ In order to â&#x20AC;&#x153;stay on marketâ&#x20AC;? and be able to offer our customers WKHEHVWTXDOLW\SULFHUDWLRZHDUHLPSOHPHQWLQJDPRUHHIĂ&#x20AC;FLHQW production process using automation, new technologies and robotics.


,QQRYDWLRQ &KDOOHQJH :HIXOO\WUXVWWKDWRXUFXVWRPHUV¡H[SHFWDWLRQVDUHDSHUPDQHQW VRXUFHRIRXUGHYHORSPHQWDQGLQQRYDWLRQ7KHLUH[SHULHQFHLV our challenge. 7RGD\ZHDUHSURXGWREH&RQFRUGLD'DPHQ¡VSDUWQHU\DUGLQ the building of a revolutionary cruise inland vessel having as owner A-Rosa cruise company. A different layout, a different concept. Severnav has the mission to fabricate with the consecrated craftmanship, the hull of this cruise vessel with imposing GLPHQVLRQVP[P The hull which will be a â&#x20AC;&#x153;state of artâ&#x20AC;? steel structure, DFFRPPRGDWLQJFDELQVH[FHOOVE\WKHEHDXW\RIQHZGHVLJQ and will warranty safe family journeys. :HQHYHUVWRSOHDUQLQJ &RPSDQLHVZRUNLQJZLWKXVQHHGWRPDNHVXUHWKDWRQH¡V working on their projects are able to innovate, to adapt to new technologies, to implement new concepts, to communicate well at all levels. We do assure them that once contracted, we keep our promises. Severnav process on yearly base more than 10.000 tone of steel, might you be interested in our company endeavors, it would be our pleasure to welcome you in Romania, at Severnav Shipyard, beautifully laid on the left banks of the Danube.

7DVPDQ]HH²DMHZHORQLQWHUQDWLRQDOZDWHUVLV UHPDUNDEOHIRURULJLQDOLW\DQGYHUVDWLOLW\ Delivered to Asto, one of the most dynamic shipyards in The Netherlands, this vessel is a signature of the wealth RIH[SHULHQFHZKLFKIDPLO\%DXZHQVWUDQVPLWWHGIURP IDWKHUWRVRQ'LPHQVLRQVP[P

%DUJHV Started last year, the dedicated production line for inland barges, successfully delivers monthly one hull. Due to series production the price and delivery time of such hulls stays very attractive. Coming soon 6HYHUQDYUHODXQFKWKH5HSDUDWLRQ5HĂ&#x20AC;WDQG&RQYHUVLRQ 'HSDUWPHQW $QH[FHOOHQWJHRJUDSKLFDOORFDWLRQDQGWKHH[LVWLQJIDFLOLWLHVDUH UHDG\WRUHFHLYHLQTXLULHVIRUUHSDUDWLRQUHĂ&#x20AC;WRUFRQYHUVLRQRIWKH vessels. :HDUHRSHQWRSDUWQHUVKLSVZLWKSURIHVVLRQDOVLQWKLVĂ&#x20AC;HOG Always welcome to share your ideas in reparation/conversion/ UHĂ&#x20AC;WRUUHTXHVWDQRIIHUUHSDUDWLRQ#VHYHUQDYUR :LVKOLVW5HFRQTXHUWKH6HD On our â&#x20AC;&#x153;Wishlistâ&#x20AC;? is to register in the Orderbook of 2021 VHDJRLQJSURMHFWVEHORQJLQJWREHQHĂ&#x20AC;FLDULHVZKRDOUHDG\ H[SHULHQFHGRXUVHUYLFHVDWRQFHRUQHZFXVWRPHUVWRSURYH them our reliability.

SEVERNAV SA 6WU7LPLVRDUHL 'UREHWD7XUQX6HYHULQ520$1,$ ZZZVHYHUQDYUR

 

&RQWDFW0DUNHWLQJ 6DOHV &ULVWLDQ0LX $JQHV.LVV 

MARITIEMMAGAZINE 2019 | 73


REINPLUS FIWADO Bunker

ALWAYS ON YOUR SIDE REINPLUS FIWADO Bunker, onderdeel van VARO is een van de grootste bunkerbedrijven voor de Rijn- en Binnenvaart. Binnen Europa is REINPLUS FIWADO Bunker op de belangrijkste vaarwegen vertegenwoordigd met een strategisch netwerk van eigen, modern uitgeruste bunkerstations en bunkerboten. REINPLUS FIWADO Bunker is al ruim 90 jaar actief in de bunkerbranche. Niet alleen in de grote zeehavens als Rotterdam en Amsterdam, maar tot ver in het Europese achterland doet de Rijn- en binnenvaart dag en nacht een beroep op de uitgebreide service en expertise van REINPLUS FIWADO Bunker voor het leveren van

74 7 4|M MAR MA MARITIEMMAGAZINE AR A RIIT ITI TIIE T EM MM MA MAG AGAZ AG AZI A ZIN ZI NE E 20 201 2 2019 0119 0

hoogwaardige brandstoffen (diesel, gasolie en geavanceerde duurzame biobrandstof) en alle A-merken smeerolie (zowel bulk als verpakt). Tevens treft u op alle bunkerstations en bunkerboten een zeer ruim assortiment scherp geprijsde scheepsbenodigdheden aan (meer dan 5000 artikelen) en kunt u ook voor uw dagelijkse verse boodschappen en/of speciale bestellingen bij ons terecht. REINPLUS FIWADO Bunker is een onmiskenbare schakel en logistieke partner voor de moderne Europese binnenvaart, waarbij verantwoord en duurzaam ondernemen vanzelfsprekend zijn.


NETWERKOVERZICHT

SERVICENETZ

Kantoor Nederland REINPLUS FIWADO Bunker Waalhaven Z.Z. 11 / 3089 JH Rotterdam T +31 (0)88 100 78 00 E info@reinplusfiwado.com Voor bunkeringen in België, Oostenrijk, Zwitserland en eventuele andere stations in Nederland of Duitsland, kunt u contact opnemen met het kantoor. Vertrieb Deutschland REINPLUS FIWADO Bunker GmbH Werfthallenstrasse 45 / 68159 Mannheim T +49(0)621 178 90 40 E info@reinplusfiwado.de Für Bunkerungen in Belgien, Österreich, Schweiz und eventuell anderen Bunkerstandorten in den Niederlanden oder Deutschland rufen Sie uns bitte an.

REINPLUSFIWADO.COM

MARITIEMMAGAZINE 2019 | 75


SPECIAL SHIPS SMART SOLUTIONS REGISTREER VOOR EEN GRATIS BEZOEK VIA WWW.EUROPORT.NL


Facts Figures

Werkendam heeft de 3e binnenvaarthaven van Nederland, heeft 7 scheepswerven, 19 maritieme toeleveranciers, 10 maritieme dienstverleners, en in deze sector ZHUNHQ]R·Q 2.000 mensen. %URQZHUNHQGDPPDULWLPHLQGXVWULHV

Op mbo-niveau zijn er landelijk 5 opleidingen voor de binnenvaart, vmbo Loket in Zwijndrecht begint in september 2019 met een opleiding scheepvaarttechniek.

$OVMHLQPHHUGDQ½LQYHVWHHUWLQEHGULMIVPLGGHOHQ GLHLQKHWEHODQJ]LMQYDQHHQGRHOPDWLJJHEUXLNYDQ HQHUJLHNXQMHRQGHUEHSDDOGHYRRUZDDUGHQ HYHQWXHHO QDDVWGHNOHLQVFKDOLJKHLGVLQYHVWHULQJVDIWUHN HHQHQHUJLH LQYHVWHULQJVDIWUHNWRHSDVVHQ'HHQHUJLHLQYHVWHULQJVDIWUHN LVYDQMHHQHUJLHLQYHVWHULQJHQLQ Bron: Peters en Van Sandijk

WERELDHAVEN-TOP 10 1 Ningbo & Zhoushan (China) 2 Shanghai (China) 3 Singapore (Singapore) 4 Suzhou (river port) (China) 5 Guangzhou (China) 6 Tangshan (China) 7 Qingdao (China) 8 Tianjin (China) 9 Port Hedland (Australië) 10 Rotterdam (Nederland) Alle Chinese havens zijn inclusief nationaal transport en binnenvaart. Bron: havenautoriteiten

De rivier Waal is 82 kilometer lang en heeft een debiet van 1500 kubieke meter per seconde

Beeld: De Zeeslag bij Gibraltar, 25 april 1607, Cornelis Claesz. van Wieringen

Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam opent in mei 2019 twee vaste presentaties: 5HSXEOLHNDDQ=HHHQ&DUWRJUDÃ&#x20AC;H &XULRVD$DQGHKDQGYDQWRSVWXNNHQYHUWHOW Republiek aan Zee het verhaal van de groei, bloei en neergang van Nederland als maritieme natie gedurende de 17e en 18eHHXZ&DUWRJUDÃ&#x20AC;H &XULRVDODDW]LHQKRH vanuit Amsterdam de wijdere wereld werd ontdekt, én hoe de wereld in de Gouden Eeuw naar Amsterdam kwam. ZZZVFKHHSYDDUWPXVHXPQO

In Port of Rotterdam kwamen in 2017 105.000 binnenvaartschepen binnen, een jaar later waren dat er 120.000 Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam zijn gestart met de berging van een scheepswrak in de Nieuwe Waterweg. Het scheepswrak ligt in de vaarweg en werd aangetroffen tijdens baggerwerkzaamheden voor de Verdieping Nieuwe Waterweg en Botlekhavens. Het gaat om restanten van het in 1938 gezonken vrachtschip SS Chryssi. Jaarlijks varen meer dan 15.000 zeeschepen over de Nieuwe Waterweg. Voor grotere schepen is de vaarweg echter te ondiep. De SS Chryssi ligt op circa 15,50 meter, maar de vaargeul moet 16,20 meter diep worden. Als de berging gereed is, kunnen zeeschepen met een diepgang van 15 meter voor het eerst de Botlekhavens bereiken. Hierdoor kan tot 50 procent meer lading per schip worden vervoerd.

,QPRHWDOKHWYHUYRHURYHU NRUWHDIVWDQGHQYLDGHZHJHQKHW ELQQHQZDWHUHPLVVLHYULM]LMQ Uit: Visie Handel en Logistiek in 2040

Een 19-jarige matroos verdient na 60 dagen opleiding 1.500 euro netto, vaak met een ritme van 2 weken werken en 2 weken vrij. MARITIEMMAGAZINE 2019 | 77


:HUNLQD:HUNHQGDP Innoveren YRRUVXFFHVYROOHUHGHUVHQ VFKLSSHUVPHW5LWWDO'DNYHQWLODWRU

Kees Hoekwater, bedrijfsleider bij Werkina Werkendam.

6FKHHSVLQVWDOODWHXU:HUNLQD:HUNHQGDPRQWZLNNHOW HQSURGXFHHUWLQQRYDWLHYHHOHNWURWHFKQLVFKH LQVWDOODWLHVYRRUHHQYHLOLJHHQHIÃ&#x20AC;FLsQWHVFKHHSYDDUW 'DDUELMEHQXWWHQGHJHVSHFLDOLVHHUGHPHGHZHUNHUV YDQ:HUNLQDGHPRJHOLMNKHGHQYDQ5LWWDO V\VWHHPSURGXFWHQ7HRYDQ0DDVWULFKWDOJHPHHQ GLUHFWHXUELM:HUNLQD:HUNHQGDP¶'HVDPHQZHUNLQJ WXVVHQ:HUNLQDHQ5LWWDOPDDNWLQQRYDWLHVPRJHOLMNHQ EHVSDDUWRQVYHHOWLMGRPGDWGHPHQVHQELM5LWWDOJRHG PHHGHQNHQHQGHSURGXFWHQYDQ5LWWDOJRHGRSHONDDU DIJHVWHPG]LMQ·

Werkina Werkendam is gevestigd in een modern bedrijfspand aan de Werkendamse Biesboschhaven waar reders en schippers zich kunnen laten informeren over de laatste stand van zaken in de maritieme elektrotechniek. In deze regio is Werkina bepaald niet de enige scheepsinstallateur, maar wel een van de meest ervaren en meest succesvolle. Teo van 0DDVWULFKW¶+HWJHKHLPYDQRQVVXFFHV":H]LMQHLJHQZLMV genoeg om op gezette tijden tegen de stroom in te zwemmen en 78 | MARITIEMMAGAZINE 2019

slim genoeg om te weten wanneer het tij is gekeerd en het tijd is voor een koerswijziging. En soms geven we zelf een nieuwe richting aan, zoals in 1995, toen we een nieuwe totaaloplossing voor de elektrische aandrijving en besturing van scheepsroeren ontwikkelden. Ons Data Besturings Systeem met touchscreenbediening kwam in 1996 op de markt en werd al snel de nieuwe standaard voor scheepsbesturingen. Sindsdien staan we in de scheepvaartsector bekend als innovatief, creatief en WUHQGVHWWHQG· 7URXZDDQELQQHQYDDUW Werkina verzorgt het ontwerp, de engineering en de bouw van complete elektrische installaties voor uiteenlopende maritieme toepassingen, maar de scheepsinstallateur werd groot als WRHOHYHUDQFLHUYDQGHELQQHQVFKHHSYDDUW9DQ0DDVWULFKW¶9HHO elektrotechnische bedrijven beginnen in de binnenvaart maar richten zich al snel op de grotere zeevaart, maar wij blijven trouw aan de binnenvaart. De binnenschippers en de lokale rederijen hebben ons gemaakt tot wat we nu zijn en wij blijven hen ondersteunen met betrouwbare installaties en met innovaties die KHWZHUNRSGHELQQHQYDDUWHIÃ&#x20AC;FLsQWHUYHLOLJHUHQDDQJHQDPHU PDNHQ·


:HVW(XURSHVHYORRW +HW([SHUWLVHHQ,QQRYDWLH&HQWUXP%LQQHQYDDUW (,&% inventariseerde dat het aantal binnenvaartschepen in de afgelopen 25 jaar is afgenomen. Daar staat tegenover dat het gemiddelde laadvermogen van binnenvaartschepen aanzienlijk is toegenomen, en dat de binnenvaartschepen steeds LQWHQVLHYHUHQHIĂ&#x20AC;FLsQWHUZRUGHQLQJH]HW9DQGHLQWRWDDO schepen die over het Europese vaarwegennet varen behoren 13.000 tot West-Europese landen, waarvan Nederland met 7547 schepen en Duitsland met 2593 schepen de grootste vloot hebben. Veel van deze schepen moeten in de komende jaren worden gemoderniseerd, waardoor de sector een belangrijke afnemer van elektrotechnische installaties blijft. :HUNLQDNLMNWYRRUXLW Bij Werkina Werkendam kijken de mensen graag vooruit. Toen bij veel binnenvaartschepen nog een ouderwets stuurrad in de stuurhut stond, bouwde Werkina al elektrische stuurmachines die dat stuurrad vervingen en automatische besturingen mogelijk maakten. Vervolgens bouwde Werkina honderden stuurmachines met elektronische regelingen, maar toen de binnenvaartschepen groter werden en reders massaal overstapten op hydraulische besturingen, specialiseerde Werkina zich verder in de elektrotechnische installaties op de schepen: van de verlichting tot de generatoren, pompen en elektrische kraanaandrijvingen. Naast motorbedieningen installeert Werkina al decennia nautische apparatuur, AC/luchtbehandeling, tankmeting, alarmering- en entertainmentsystemen. Gedurende de gehele ontwikkelingsgeschiedenis kwam de scheepsinstallateur uit Werkendam steeds opnieuw met verrassende innovaties op de proppen, zoals het modulaire power-managementsysteem voor schepen W-ROP. Dakventilator Er wordt hard gewerkt in de werkplaats in Werkendam. Kees Hoekwater, Bedrijfsleider bij Werkina Werkendam geeft een rondleiding langs lange rijen strak vormgegeven schakelpanelen GLHELQQHQNRUWRSWUDQVSRUWJDDQ+RHNZDWHUÂś'LWLVHHQ installatie voor een grote grindhopperzuiger, een werkschip met in totaal 14 megawatt elektrisch vermogen aan boord. Ons power-managementsysteem (W-PROP) verdeelt deze enorme hoeveelheid energie over de vier voortstuwingsmotoren van ieder 1.800 kW, de twee boegschroeven van elk 700 kW en de hekschroef van 700 kW. Ook de baggerinstallatie draait volledig elektrisch. Twee elektromotoren van 2.250 kW voor de baggerpomp en drie stuks jetpompen (twee van 950 kW en een van 700 kW) slokken heel wat vermogen op. Daarnaast zijn er andere verbruikers zoals transportbanden, lieren en de statische converter van 500 kVA, die de spanning

voor het boordnet verzorgt. Onze oplossing zorgt voor een optimale stroomverdeling en de Rittal TS8-kasten met het Rittal Ri4Power-railsysteem maken een compacte indeling mogelijk. De ruimte voor de elektrotechnische installatie is op schepen altijd beperkt en op advies van Rittal hebben ZHKXQQLHXZVWHGDNYHQWLODWRUHQWRHJHSDVWZDDUGRRUH[WUD ruimte in de kast vrijkwam. Op basis van het gebruik van de dakventilator berekende Rittal ook de optimale positie van de koperrails en de optimale klimatisering om aan alle eisen van de FHUWLĂ&#x20AC;FDWLHEXUHDXV/OR\GV5HJLVWHUHQ%XUHDX9HULWDVWHYROGRHQ Het resultaat is prachtig: veilig, compact, functioneel, trillingsbestendig, overzichtelijk, toegankelijk en RQGHUKRXGVYULHQGHOLMN¡

Rittal deelt ons enthousiasme voor de scheepvaart, en denkt met ons mee, in het belang van onze klanten 0DDWZHUNLQFRQVWUXFWLH VDPHQZHUNLQJ De geschiedenis van Werkina illustreert dat het ontwikkelen van elektrotechnische installaties voor de binnenvaart vele uitdagingen kent. Technologische ontwikkelingen, veranderende normen en een conjunctuurgevoelige markt vragen om veel Ă H[LELOLWHLWHQHHQJURRWDDQSDVVLQJVYHUPRJHQ9DQ0DDVWULFKW Âś'LHĂ H[LELOLWHLWYHUZDFKWHQZHRRNYDQRQ]HWRHOHYHUDQFLHUV en partners. Het liefst werken we met mensen die ons enthousiasme voor de scheepvaart delen, die met ons mee kunnen denken, in het belang van onze klanten. Rittal doet dat, HQGDWOHYHUWPRRLHRSORVVLQJHQRS¡ +RHNZDWHUÂś+HWHQJLQHHUHQHQERXZHQYDQHOHNWURWHFKQLVFKH panelen voor de scheepvaart is maatwerk. Zelfs bij het bouwen van panelen voor schepen die in serie worden geproduceerd, komen we bij elk schip weer iets bijzonders tegen. Andere merken zijn beperkt tot schakelborden, maar Rittal heeft ook railsystemen, dus het is een compleet systeem waarin alle systeemproducten â&#x20AC;&#x201C; van de kasten tot de dakventilatoren â&#x20AC;&#x201C; goed op elkaar afgestemd zijn. Kortom: de samenwerking van Werkina met Rittal levert ons veel tijd, ruimte en nieuwe innovatiemogelijkheden op.

MARITIEMMAGAZINE 2019 | 79


0LQLPD[%UDQGEHYHLOLJLQJ%9

œ%LMQDLHGHUHHQVWDSW QXDORYHURSKHW QLHXZHV\VWHHP 1RYHF¡ ERIK PLEIJSIER 0LQLPD[%UDQGEHYHLOLJLQJ%9

2XGHWLMGHKHUOHYHQKHWLVKRRJWLMLQGHELQQHQYDDUW(ULN3OHLMVLHU YDQ0LQLPD[%UDQGEHYHLOLJLQJPHUNWKHWRRNGHEOXVJDVLQVWDOODWLHV ]LMQQLHWDDQWHVOHSHQœ'LWNRPWQLHWDOOHHQGRRUGHHFRQRPLVFKH YRRUVSRHGPDDURRNGRRUGH(XURSHVH)JDVVHQYHURUGHQLQJ¡ DesirÊe Scheid

We halen de blusflessen zelf op om tijd te winnen voor de klant

ZZZPLQLPD[FRP

In de brandblusmiddelenindustrie is een transitie gaande, signaleert (ULN3OHLMVLHUÂś:HKHEEHQPHW]¡Q allen afgesproken de gassen te beheersen die de opwarming van GHDDUGHYHURRU]DNHQ'LH+)&¡V zaten niet alleen in onze koelkasten, maar ook als blusmiddel in veel brandblussystemen. De regulering laat toe het de komende vijftien jaar langzaam te laten uitfaseren. Maar Nederland en de rest van Europa zijn in een stroomversnelling gekomen. Bijna iedereen stapt nu al over op het nieuwe systeem, Novec1230. Twintig jaar lang leverden we voor dit soort toepassingen FM-200, dat iedereen kende en accepteerde. Deze transitie, waar we middenin zitten, heeft een behoorlijk prijseffect. Het is 30 tot 40 procent duurder dan mijn klanten gewend zijn. Dat is wel uit te leggen: vooralsnog is er maar ĂŠĂŠn leverancier voor het Novec1230-gas (3M). Als het patent DĂ RRSWZRUGWKHWYDVWXLW&KLQD gehaald, maar de invoering maakt het niet veel goedkoper. En je hebt er ook meer van nodig om hetzelfde effect te bereiken. Het zijn grotere installaties, PHWPHHUEOXVĂ HVVHQ¡ Erik Pleijsiers klanten staan, door de hogere prijs, langer stil bij hun NHX]HÂś(QGDDUGRRUNULMJHQZHGH opdrachten steeds korter van tevoren. Bovenop de drukte: bij het vulstation staan 24/7 ploegen te werken. De EHQRGLJGHĂ H[LELOLWHLWLQGH]HVHFWRU weten we gelukkig te handhaven. We LQYHVWHUHQHQPDNHQKHWHIĂ&#x20AC;FLsQWHU

Sinds kort beschikken we over een Ă H[LEHOHWUDQVSRUWZDJHQPHWNUDDQ die zelf kan laden en lossen. Hoeven we op de scheepswerf niet meer te ZDFKWHQRSGHKHIWUXFN%OXVĂ HVVHQ leveren we niet meer uit aan regulier transport, maar halen we zelf op en winnen tijd voor de klant. We blijven leveren wat er geleverd moet worden,

Door onze transportwagen met kraan hoeven we nu niet meer te wachten op een heftruck van de werf HQKRXGHQ]RKHWNODQWYHUWURXZHQ¡ Pleijsier vult aan dat het chemische blusgas Novec1230 niet corrosief of HOHNWULVFKJHOHLGHQGLVœ(QGDDUGRRU uitstekend voor controleruimten, schakelkastruimten en kleinere machineruimten. Hier kunnen blusinstallaties een brand snel, maar ook veilig blussen, zodat zelfs kwetsbare installaties niet door blusmiddelen beschadigd raken. De werking berust op fysieke koeling van de vlam zodat de hitte letterlijk wordt verwijderd uit het vlamfront en de verbranding stopt. Het kan hierdoor zeer goed worden ingezet in zones waar mensen lopen. En is ook zeer PLOLHXYULHQGHOLMN¡ MARITIEMMAGAZINE 2019 | 81


2IIVKRUH

œ:HPRHWHQRQV]HOI QLHWEXLWHQVSHO]HWWHQ¡ 7MHUN6XXUHQEURHN%XVLQHVV'HYHORSPHQW0DQDJHU YDQGHEUDQFKHYHUHQLJLQJYRRUGH1HGHUODQGVH 7RHOHYHUDQFLHUVLQGH2OLHHQ*DVLQGXVWULHHQ2IIVKRUH 5HQHZDEOH,QGXVWULH ,52 LVHUGXLGHOLMNRYHUœ:H VWDDQYRRUHHQRQJHORRà LMNODVWLJHRSJDYHHQ]XOOHQGH NRPHQGHMDUHQWHJHQRQ]HHLJHQJUHQ]HQDDQORSHQ¡ Claudia Langendoen

œ$OVRQVODQGWHULJRXUHXVODQGHQGHUXJWRHNHHUWGLHQRJJHHQ grote stappen op het gebied van energietransitie hebben gezet, ]HWWHQZHRQV]HOIEXLWHQVSHO¡VWHHNW7MHUN6XXUHQEURHNYDQ,52 YDQZDOœ6WHHNDOVHUYDULQJVGHVNXQGLJHMXLVWYDNHUGHKHOSHQGH KDQGWRH¡EHSOHLWKLM+LMKHHIWUHFKWYDQVSUHNHQDOVEXVLQHVV development-manager in de offshore-sector, waar de focus voor een belangrijk deel ligt op vormen van offshore-energie zoals windparken op zee, weet hij maar al te goed hoe de hazen lopen. En wat hij ziet, stemt niet louter hoopvol.

Morgen van het gas af, dat kĂĄn helemaal niet

Foto: Daniel Lee

82 | MARITIEMMAGAZINE 2019


De energietransitie waarvoor we staan, gaat veel geld kosten. 1LHWHONODQGKHHIWGDW+RHJDDQZHGDWPHW]¡QDOOHQRSORVVHQ" Âś'RRUWHRQGHUNHQQHQGDWZHKHWHQHUJLHSUREOHHPPRUJHQQLHW opgelost hebben, maar door wĂŠl tegelijkertijd veranderingen in gang te zetten. En door goed te kijken naar welke gaten we wanneer in de energievoorziening met nieuwe minder milieubelastende energiebronnen moeten gaan opvullen. Hiertoe PRHWHQPDDWUHJHOHQZRUGHQJHGHĂ&#x20AC;QLHHUG2IIVKRUHZLQG oftewel windparken op zee waarmee onze achterban â&#x20AC;&#x201C; goed voor ruim 400 bedrijven â&#x20AC;&#x201C; zich al jarenlang bezighoudt, gaat QDPHOLMNODQJQLHWDOOHVRSORVVHQ¡

Foto: Himanshu Srivastav

We moeten nú zaken in gang gaan zetten, anders is het te laat :DWZHO" œ(HQPL[YDQHQHUJLHEURQQHQ0DDUGDQPRHWZHOEHSDDOG worden waar tijd en energie ingestopt gaan worden. Daartoe moet de Nederlandse overheid de regie pakken. En moet vanuit Nederland veel meer worden ondernomen om andere landen te helpen bij het opzetten van een eigen duurzame energiehuishouding, waarbij zij hiervoor bijvoorbeeld inkomsten uit olie- en gasvoorraden kunnen aanwenden. Wij hebben in Nederland heel veel kennis opgebouwd en kunnen andere landen volop faciliteren. Die wil is er, maar dan moet van hieruit, vanuit Buitenlandse Zaken, aan landen die nog vooral zijn aangewezen op olie en gas wel het signaal worden afgegeven dat wij de helpende hand kunnen toesteken. En moet niet juist de handen van dat soorten landen worden afgetrokken. Dan zet MHMH]HOIDOV1HGHUODQGEXLWHQVSHO¡ +RHEHGRHOWX" œ-HVSHHOWDQGHUHODQGHQGDQLQGHNDDUW5HNHQPDDUGDWMH dan buiten beeld raakt en ook niet meer wordt gevraagd om aan te schuiven als er uiteindelijk wordt gesproken over duurzame PDDWUHJHOHQ¡ 2IWHZHOZHPRHWHQPLQGHU]ZDUWZLWGHQNHQ" œ,QGHRIIVKRUHZHUHOGGUDDLWQXYULMZHOiOOHVRPGH energievoorziening. Waar wij daarbij als branchevereniging tegenaan lopen, is dat in Nederland veel dingen worden geroepen die ver van de realiteit staan en verkeerde verwachtingen wekken. Dat verbaast me. Neem de kreet: œ0RUJHQYDQKHWJDVDI¡'DWNDQKHOHPDDOQLHW1XQLHWPDDU ook de komende tien tot vijftien jaar niet. Daarvoor zijn er nog QLHWYROGRHQGHDOWHUQDWLHYHQ¡ 'HWRHNRPVWYDQZLQGHQHUJLHOLJWRS]HHEHQDGUXNWXZDW ]LHWXGDDUELMYRRURQWZLNNHOLQJHQ" œ-H]LHWHHQEHZHJLQJULFKWLQJKHWYHUGHUHJHEUXLNYDQGH Noordzee voor nieuwe mogelijkheden. De Noordzee biedt daartoe volop kansen. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan het aanleggen van zeewierkwekerijen in windparken. Dat kan prima. Kansrijk is ook de aanleg van kunstmatige eilanden

op zee voor energieopslag. Daarentegen zal de aanleg van de benodigde infrastructuur lastig zijn. Er moet straks ontzettend veel elektriciteit aan land worden gebracht en ook nog over land worden vervoerd. Terwijl lokale parken nu al hun energiecapaciteit niet kwijtkunnen op het lokale netwerk. Dat YHUJWHQRUPYHHOLQYHVWHULQJHQ¡

Kansrijk is ook de aanleg van kunstmatige eilanden op zee voor energieopslag *DDQZHKHWUHGGHQPHWHONDDU" œ:HVWDDQYRRUHHQRQJHORRà LMNODVWLJHRSJDYHHQ]XOOHQ komende jaren tegen onze eigen grenzen aanlopen. Vandaar dat die regie zo hard nodig is. We moeten nú zaken in gang gaan zetten, anders is het straks te laat. Vaak zeggen mensen: de overgang naar duurzame energie gaat niet snel genoeg. Hoezo niet snel genoeg? Ten eerste kan het niet sneller, zo blijkt uit de FLMIHUV(QWHQWZHHGHKHEEHQZHQRJQLHWHHQVHHQSODQ¡ MARITIEMMAGAZINE 2019 | 83


6%++HLMPHQ 0REHQH%9

¶*DYRRUELRORJLVFKGHWLMGLVULMS· RIJURHQHUHQGXVPLOLHXEHZXVWDDQELHGHQ·YHUZRRUGW6HUJH Broekhuizen. Denk aan Castrol Biostat, een tandwielkastolie. ¶2IRQ]H&DVWURO%LR5LYHUJUHDVH(3YHWELMYRRUEHHOG· EHQDGUXNW'LUN3ROV¶'LHNRPHQKHHOHUJGLFKWELMUHJXOLHUHYHWWHQ en oliën, zowel qua prijs als kwaliteit, maar zijn wel biologisch DIEUHHNEDDU· /DQGHOLMNHVDPHQZHUNLQJ En dat is zeer belangrijk in een tijd waarin milieuverantwoord ondernemen hoog in het vaandel staat, zo benadrukken de specialisten van beide bedrijven waarvan SBH Heijmen deel uitmaakt van de Bunkerpartners. Dit is een landelijk netwerk van samenwerkende bunkerbedrijven, te weten: Heijmen Bunkerstations Millingen aan de Rijn, Nijmegen en Rotterdam, Bunkerstation Papendrecht/Werkendam, Van Megen Amsterdam/Zaandam, Van der Kolk Moerdijk/Dinteloord en Bunkerstation Kampen. Mobene B.V. is een dochter van BP/Castrol en met de 120 jaar ervaring in brandstoffen en smeermiddelen binnen deze organisatie, vult zij de technische kant aan.

De kwaliteit wordt nóóit uit het oog verloren, wat de toekomst ook brengt

:HHV]XLQLJRSGHWRHNRPVWHQJDYRRUELRORJLVFKH SURGXFWHQ=ROXLGWKHWPRWWRYDQKHW%XQNHUSDUWQHUV QHWZHUNHQKHW=ZLMQGUHFKWVH0REHQH%9¶:DDURP ]RXMHKHWQLHWGRHQDOVKHWNDQ"· Claudia Langendoen

De ontwikkelingen gaan razendsnel, benadrukken Sales en Engineering Manager Dirk Pols van BP/Castrol en Managing Director Serge Broekhuizen van bunkerbedrijf SBH Heijmen in Rotterdam. Dankzij innovatie is de kwaliteit van biologische producten de laatste jaren gelijkwaardig geworden. Die doet in niets meer onder voor reguliere producten. De prijs groeit steeds meer naar die van oorspronkelijke producten toe. En materialen en machines zijn op grote schaal geschikt gemaakt YRRUWRHSDVVLQJYDQELRORJLVFKHSURGXFWHQ¶'HWLMGLVULMSJDHU GDQRRNYRRU·EHSOHLWHQGHPDQQHQ $IEUHHNEDDU Of het nu gaat om gasoliën, smeermiddelen of VFKHHSVPDWHULDOHQ¶:HNXQQHQXLWHHQORSHQGHSURGXFWHQJURHQ 84 | MARITIEMMAGAZINE 2019

Pionieren ¶%3HQ&DVWUROZDUHQWZLQWLJMDDUJHOHGHQDOEHWURNNHQELM RQGHU]RHNHQQDDUELRORJLVFKHSURGXFWHQ·]HJW'LUN3ROVRYHU de betrokkenheid bij een onderwerp als duurzaamheid, hetgeen GXLGHOLMNQLHWYDQGHODDWVWHMDUHQLV¶'DWZDVGHVWLMGVQDWXXUOLMN puur pionieren. Compleet anders is dat nu in een tijd waarin er veel meer mogelijkheden zijn! Aan de maatschappijen ligt het dan ook zeker niet. Zij zijn er klaar voor en vertellen klanten graag over de kansen die er liggen en producten die leverbaar ]LMQ· En de kwaliteit die men van de betrokken bedrijven mag verwachten? Daaraan wordt geen moment getornd. De kwaliteit wordt immers nóóit uit het oog verloren, wat de toekomst ook brengt. De werkwijze van de betrokken organisaties is wat dat betreft veelzeggend. Want, zo verduidelijken beide mannen: ¶$OOHVZDWZLMXLW]HWWHQQDDUNODQWHQZRUGWXLWJHEUHLGGRRURQV JHWHVW(QGDWEOLMYHQZHGRHQ·.RUWRP¶.LHVYRRUELRORJLVFK· Helderder kunnen Serge Broekhuizen en Dirk Pols het niet YHUZRRUGHQ¶:DQWZDDURP]RXMHKHWQLHWGRHQDOVKHWNDQ"·


BUNKERPARTNERS 6DPHQJRHGYRRUUXLPMDDUHUYDULQJ Aan ervaring geen gebrek bij de vijf samenwerkende bedrijven binnen de Bunkerpartners. Met elkaar zijn de grotendeels familiebedrijven goed voor ruim tweehonderd jaar ervaring. Vanuit in totaal zeven bunkerlocaties vormen zij een netwerk dat heel Nederland dekt. Maar ook elders in Europa kunnen zij klanten via het BP/Castrol-netwerk optimaal bedienen. Dit dankzij zeer korte lijnen onderling en een grote gezamenlijke voorraad. Waar een schip ook ligt, in een mum van tijd komt er een bunkerboot langszij. En het mooie is: alle vijf de bedrijven hebben hun eigen identiteit behouden, terwijl de klanten dezelfde service en kwaliteit krijgen. Met als groot voordeel dat onder ĂŠĂŠn rekening bij de verschillende bedrijven kan worden gebunkerd.

Dankzij korte lijnen en een grote voorraad, kunnen we onze klanten in Europa optimaal bedienen

02%(1(%9 6SHFLDOLVWLQVPHHUPLGGHOHQYRRUGHELQQHQYDDUW 0REHQH%9LVVLQGVVHSWHPEHUGHRIĂ&#x20AC;FLsOHSDUWQHU van BP en Castrol voor het leveren van smeermiddelen aan de binnenvaart in Nederland. Het in Zwijndrecht gevestigde bedrijf biedt technische ondersteuning en advies aan zijn resellers en hun klanten. Zo adviseren de specialisten onder andere vrijblijvend bij het maken van een keuze voor de meest geschikte smeermiddelen voor een schip. Mobene B.V. is een Ă&#x20AC;OLDDOYDQ0REHQH*PE+ &R.*HHQMRLQWYHQWXUHYDQ%3 Europa SE en Oktan Mineraloel-Vertrieb GmbH en is ĂŠĂŠn van de marktleiders in Duitsland. Er is sprake van een gestage groei, zo blijkt uit het feit dat er op dit moment vijfhonderd personen werkzaam zijn.

De specialisten adviseren vrijblijvend bij het kiezen voor de meest geschikte smeermiddelen

HEIJMEN Ă?yNYRRUVFKHHSVXLWUXVWLQJHQHQVWXXUVWRHOHQ Hoogwaardige onderdelen voor de scheepsuitrusting of een nieuwe stuurstoel nodig? Ook daarvoor kan men terecht bij Heijmen Bunkerstations. Van drinkwatersystemen, gereedschappen, verf, pompen en reinigingsmiddelen tot huishoudelijke artikelen, kleding, hijsmaterialen en bijboten met bijbehorende motoren: alles is online verkrijgbaar en met ĂŠĂŠn druk op de knop te bestellen. Dat kan via de webshops ZZZVFKHHSVXLWUXVWLQJQO en ZZZVWXXUVWRHOHQFRP. De medewerkers van Heijmen Scheepsuitrusting en Heijmen Stuurstoelen staan zeven dagen in de week klaar voor advies. En in overleg wordt samen met de klant levering aan boord of op een andere gewenste plek bepaald. Meer weten? Benader de organisaties gerust.

0REHQH%9 Maasboulevard 226, 3331 ML Zwijndrecht, Nederland W _I[  e: info@mobene.nl | w: www.mobene.n

Van drinkwatersystemen, gereedschappen, pompen en reinigingsmiddelen tot huishoudelijke artikelen, kleding en bijboten

SBH Heijmen Rotterdam BV Bunschotenweg 127, 3089 KB Rotterdam t: +31(0)102361482 e: info@sbhheijmen.nl | w: sbhheijmen.nl

MARITIEMMAGAZINE 2019 | 85


Houtbewerking | Meubels Interieur | Scheepstimmerwerk

VERKOOP â&#x20AC;&#x201C; +047+.sONDERHOUD â&#x20AC;&#x201C; REPARATIE

8114796+005+.8'4'04+)+(.':$Ä?$16'0 MET EIGEN HAAL EN BRENG SERVICE Dealer van Honda en Mercury outboard

Dekker Marine - Sint Annaland - 0166-652454 - www.dekkermarine.nl

www.erwinswooddesign.nl

SAFETY AT WORK Bezo tijden ek ons sm indus aritime try 20 19. ST

AND

D128

VERHUUR VAN COMPRESSOREN

ERVOR

Lâ&#x20AC;&#x2122;INGENIERIE DE Lâ&#x20AC;&#x2122;AIR COMPRIME

Amco Compressoren B.V. levert de volgende producten en diensten: Persluchtgereedschap, perslucht leidingsystemen (aluminium leidingsystemen, kunststof leidingsystemen, leidingwerk), compressor onderdelen, ďŹ lters, drogers, drukvaten, ketels, pompen, schroefcompressoren, startluchtcompressoren, blowers, stikstoďŹ nstallaties, werkplaats inrichtingen. Onderhoud aan alle installaties.

STERK IN: WERKLUCHT COMPRESSOREN STARTLUCHT COMPRESSOREN Brandblusmaterialen Veiligheidsmiddelen

Blusgasinstallaties Gasdetectie

Oosteinde 12 - 14

T. +31 (0)10 292 73 84

2991 LG Barendrecht

I. www.polmai.nl

The Netherlands

M. info@polmai.nl

Reddingsvesten Laad- en losslangen

STIKSTOF INSTALLATIES

WWW.AMCO-COMPRESSOREN.NL AMCO COMPRESSOREN BV Dokwerkerstraat 2 2984 BJ Ridderkerk â&#x20AC;˘ Tel.: 078 682 01 23


EVEN SCHROEFWISSELEN

KLANTGERICHT ONTWERP

SCHROEFASSEN TOT 12 METER

Hardinxveld-Giessendam T +31 (0)184 - 676 140

www.breejen-shipyard.nl


UW PARTNER IN ZONWERING & STOFFERING OP MAAT

Ve-stoffering is een betrouwbare partner, denkt met u mee en weet wat kwaliteit is of het nu gaat om uw woning, schip of kantoor. Onze kracht is de ervaring en goede samenwerking met u als klant, de interieurbouwers en andere aannemers zodat alles perfect op elkaar afgestemd en opgeleverd wordt. Ook voor uw (her)stoffering van banken en stuurstoelen tot aan matrassen en bed textiel.

VE

NATUURLIJK HET PLAATSEN VAN SCREEN EN ONZE EIGEN VE-SCREEN ZONWERING

Hoofdstraat 23/25 - 2931 CE - Krimpen a/d Lek T 0180 - 51 90 71 M 06 -139 503 12 E-mail ve-stofferingwinkel@kpnmail.nl

www.ve-screen.nl


3HWHUV 9DQ6DQGLMN

V.l.n.r. Frank Schreurs, Peter van Sandijk, Marion van de Runstraat en Johan Peters.

'We maken DGPLQLVWUDWLHLQ]LFKWHOLMN PHW0DQDJHPHQW0RQLWRU

9DQXLW0DDVEUDFKWHQVLQGVUXLPGULHMDDURRNYDQXLW =ZLMQGUHFKWYHU]RUJHQGHÃ&#x20AC;QDQFLHHOH[SHUWVYDQ 3HWHUV 9DQ6DQGLMNGHÃ&#x20AC;QDQFLsOHDGPLQLVWUDWLHYRRU GHELQQHQYDDUW¶:LMQHPHQVFKLSSHUVKHWZHUNXLW KDQGHQZDDU]LMQLHWRS]LWWHQWHZDFKWHQ· UHODWLYHHUW-RKDQ3HWHUV

¶$GPLQLVWUDWLHRP]HWEHODVWLQJMDDUUHNHQLQJLQNRPVWHQHQ vennootschapsbelasting, loonadministratie, arbeidscontracten, ontslagovereenkomsten, hier proberen we onze klanten te RQW]RUJHQ'DDUEOLMIWKHWQLHWELM·DOGXV3HWHU¶:LMKHEEHQ een adviesfunctie als het gaat om aftrekposten, investeringen, bedrijfsplanning, pensioenopbouw, subsidies, wijzen op UHJHOJHYLQJGDDURYHUJHYHQZHJHYUDDJGRIRQJHYUDDJGDGYLHV·

Leo van Teeffelen

Johan richtte samen met zijn compagnon Peter van Sandijk bijna twintig jaar geleden het administratie- en belastingadviesbureau in Maasbracht op. Beiden zijn nauw verbonden met de binnenvaart. Peter komt uit een binnenvaartfamilie, dus het gevoel zit er wel in. Johan heeft de benodigde papieren voor de binnenvaart en zou bij wijze van spreken morgen met een binnenvaartschip weg kunnen varen.

â&#x20AC;&#x2DC;Aftrekposten, pensioenopbouw, regelgeving, daarover geven we gevraagd of ongevraagd adviesâ&#x20AC;&#x2122; Door de groei van het bedrijf zijn er in de loop van de jaren twee partners bij gekomen. Marion van de Runstraat en Frank Schreurs. Schippersdochter en -echtgenote Marion vaart regelmatig op het schip van haar man, heeft net als Johan alle papieren en maakt op het water alles mee wat andere binnenvaartschippers ook meemaken. Frank heeft weliswaar geen schippersachtergrond, maar is door het werken bij Peters en van Sandijk verslingerd geraakt aan de binnenvaart. Van de twaalf medewerkers heeft meer dan de helft een binnenvaartachtergrond. Samen nemen zij de zorgen over van binnenvaartondernemers die zich liever concentreren op varen en de dagelijkse leiding van hun bedrijf. Nergens bestaat daar zo veel begrip voor als bij Peters & Van Sandijk.

'LJLWDOLVHULQJ Ook in de binnenvaart blijft digitalisering niet onopgemerkt. -RKDQ¶:HKHEEHQLQGHDIJHORSHQYLMIMDDUJH]LHQGDW facturatie via e-mail een gigantische opmars heeft gemaakt. Als branchespecialist hebben wij deze ontwikkeling nauwgezet gevolgd, en zijn toen begonnen met scansoftware om het handmatige deel te verminderen. Inmiddels zijn we een stap verder door de administratie zichtbaar te maken voor de klant door middel van Management Monitor. De klant kan meekijken en heel eenvoudig betalingsverkeer verrichten via deze app op de pc, iPad of telefoon. Door facturen via de e-mail rechtstreeks aan ons door te sturen, hoeft er niets meer te worden geprint. Tankbonnetjes kun je bijvoorbeeld elimineren door het gebruik van een tankpas. De facturen ontvang je vaak via de mail, en de IDFWXXUYROGRHWYRRUKHWWHUXJYUDJHQYDQEXLWHQODQGVEWZ·'RRU een koppeling met een digitaal archief ontstaat er een up-to-date DGPLQLVWUDWLHGLHDOWLMGHQRYHUDOWRHJDQNHOLMNLV¶%RYHQGLHQ kun je snel schakelen bij bijvoorbeeld motorschade, of de DDQNRRSYDQHHQDQGHUHZRQLQJ· ¶7RFK]LHQZHGLJLWDOLVHULQJQLHWDOVHHQ verplichting; schippers met een eenvoudige administratie die er geen trek in hebben, helpen we met alle liefde. Gewoon op de RXGHUZHWVHPDQLHU·HLQGLJW ZZZSYVDQO Johan. Net op het moment dat een schipper het kantoor in Zwijndrecht binnenkomt die daar net zo over denkt. MARITIEMMAGAZINE 2019 | 89


REPARATIES VAN ALLE MERKEN POMPEN TEVENS VERKOOP VAN NIEUWE POMPEN

Perfect in pompen! ALL PUMPS HOLLAND B.V. All Pumps Holland BV Buitendijks 11, 3356 LX Papendrecht Nederland

Tel : +31 (0) 78 6414090 E-mail : info@allpumpsholland.nl

www.allpumpsholland.nl


RIEGMAN & KLAVERDIJK

.HQWGHVFKHHSYDDUWEUDQFKH DOVJHHQDQGHU (U]LMQLQ1HGHUODQGQLHW YHHODFFRXQWDQWVNDQWRUHQ JHVSHFLDOLVHHUGLQ VFKHHSYDDUWPDDU5LHJPDQ .ODYHUGLMNLVHUHHQYDQ0HW YHUYHVWDDQ]LMRQGHUQHPHUV ELMELQQHQGH]HQLFKHPDUNW Yvonne Vogel

Het directieteam, bestaande uit Robbert Klaverdijk, Peter de Graaf, Christiaan Klaverdijk en Ton Starink, weet als geen ander wat er speelt in de scheepvaartbranche. Net als alle medewerkers. Want de tijd waarin het opstellen van de jaarrekening het belangrijkste aspect was binnen een accountantskantoor, is DOODQJYRRUELM3HWHU¶3URJQRVHV advisering, bedrijfswijzigingen, overnames: de dienstverlening is HQRUPYHHO]LMGLJ· OPVOLGING Omdat er binnen de scheepvaart veel familiebedrijven actief zijn, gaat

Wij luisteren naar alle partijen binnen een familie en schetsen verschillende toekomstopties het ook regelmatig over opvolging. 5REEHUW¶9RRUGHMHXJGYDQ tegenwoordig is het steeds minder vanzelfsprekend om het stokje over te nemen van de ouders. Aan een sociaal leven aan wal wordt steeds meer waarde gehecht. Twee weken RSWZHHZHNHQDI]R·QULWPHLV daar lastig mee te vereenzelvigen. Bij zulke vraagstukken proberen wij naar alle partijen binnen een familie

te luisteren en verschillende opties te schetsen richting de toekomst. Soms is het prettig even met een RQDIKDQNHOLMNHSDUWLMWHVSDUUHQ· &KULVWLDDQYXOWDDQ¶:DWGHQLHXZH generatie ook met zich meebrengt, geholpen door digitalisering, is dat de aangeleverde schoenendozen vol met bonnetjes bij Riegman & Klaverdijk inmiddels tot het verleden behoren. Actuele cijfers zijn op elk moment in te zien. Hierdoor kun je, zo nodig, eerder ELMVWXUHQ·7RQ¶:LMKRXGHQ graag vinger aan de pols, zowel bedrijfsmatig als privé. Hoe meer je weet over hoe alles in elkaar steekt, des te gerichter wij onze service NXQQHQELHGHQ·

5LHJPDQ .ODYHUGLMN 6FKHHSPDNHULMÉ&#x2018;0&=ZLMQGUHFKWÉ&#x2018; É&#x2018; info@riegman-klaverdijk.nl www.riegman-klaverdijk.nl

De vier partners van Riegman & Klaverdijk (v.l.n.r.): Ton Starink, Robbert Klaverdijk, Peter de Graaf en Christiaan Klaverdijk. MARITIEMMAGAZINE 2019 | 91


SHIPPING - TECHNICS - LOGISTICS De enige vakbeurs voor de binnenvaart in Duitsland

24 en 25 september 2019 De enige Duitse vakbeurs voor de binnenvaart - Shipping - Technics - Logistics (STL) heeft een reputatie opgebouwd als hét internationale knooppunt voor de maritieme industrie. Als jaarlijkse inspiratiebron voor antwoorden op de centrale vraagstukken van de toekomst biedt het exposanten en bezoekers een platform van hoge kwaliteit voor onderlinge uitwisseling. De beurs STL koppelt vraag en aanbod in een aangename sfeer aan elkaar en vormt hiermee een stevige basis voor zakelijke lange-termijncontacten. Hebben we uw interesse gewekt? Neem contact met ons op!

Party “Dock & Rock” met live muziek Dinsdag 24 september 2019 - Party incl. buffet en live muziek voor maar € 30,00 p.p.

Uw contactpersoon: Leon Westerhof leon.westerhof@messekalkar.de Tel. (+49) (0) 2824-910 149 Mob: (+49) (0) 151/526 63 129

Griether Straße 110-120 • D-47546 Kalkar • Tel. +49 (0) 2824/910-151 • www.messekalkar.de


Facts Figures

DE MARITIME INDUSTRY-BEURS BESTAAT IN MEI 2019 JAAR

15

'H$IVOXLWGLMNZRUGWYHUVWHUNWHQ RQJHYHHU 2 PHWHUKRJHU+LHUYRRU ZRUGWGH$IVOXLWGLMNEHNOHHGPHW QLHXZRQWZRUSHQGXXU]DPH EHWRQEORNNHQ'LWZRUGWXLWJHYRHUG GRRUERXZFRPELQDWLH/HYYHOHQLV HLQGNODDU Bron: Van Oord

De havens van Moerdijk en OostendeNULMJHQ FDPHUD·VPHWDUWLÃ&#x20AC;FLsOHLQWHOOLJHQWLH GLHEHHOGHQPHHUNXQQHQ DQDO\VHUHQHQYHUGDFKWHVLWXDWLHV EHWHUNXQQHQRSPHUNHQGDQPHQVHOLMN PRJHOLMNLV7RWDDOEXGJHW

2,7 miljoen euro.

Instituut MARIN werd in 1929 opgericht als Stichting Nederlandsch Scheepsbouwkundig Proefstation. Inmiddels beschikt MARIN over de 7 testfaciliteiten: binnenvaarttank, diepwatertank, hogesnelheidstank, offshorebassin, zeegangs- en manoeuvreerbassin, vacuümtank en cavitatietunnel. Voor het trainen YDQORRGVHQVFKHHSVRIÃ&#x20AC;FLHUHQ sleepbootkapiteins en offshorepersoneel zijn er 3 simulatoren: de grote brug, kleine brug en de verkeersdienstsimulator. Bron: Wikipedia

Pioneering Spirit is met een lengte van 382 meter en een breedte van 124 meter het grootste schip ter wereld.

Wekelijks bereikt European Inland Navigation Promotion (EINP) via Facebook gemiddeld 28.000 mensen in de doelgroep, en via Instagram circa 19.000.

De deuren van de Prins Bernhardsluis in Deventer zijn sterk genoeg en kunnen zelfs bij NAP +0,45 meter nog schutten. (De maandenlange stremming in zomer 2018 was dus onnodig, blijkt uit onderzoek van deze gemeente.)

PHHUJRHGHUHQGDQ LQGH]HOIGHSHULRGHYRULJ MDDUZHUGHQRYHUJHVODJHQ LQKHWHHUVWHNZDUWDDO LQGH5RWWHUGDPVHKDYHQ PLOMRHQWRQWHJHQ PLOMRHQWRQLQGH]HOIGH SHULRGHLQ

De afmetingen van de Franse kanalen werden in 1879 vastgelegd door minister De Freycinet. Hieruit zijn de afmetingen van een spits (péniche) afgeleid. De sluiskolken zijn er minimaal 5,20 meter breed en 40 meter lang. De minimale waterdiepte bedraagt er 2,20 meter en de PD[LPDOHGRRUYDDUWKRRJWHLVPHWHU

%31RXU\RQ YRRUKHHQ$N]R1REHO6SHFLDOW\&KHPLFDOV HQ+DYHQEHGULMI5RWWHUGDP RQGHU]RHNHQVDPHQGHPRJHOLMNKHGHQYRRUGHSURGXFWLHYDQ¶JURHQH·ZDWHUVWRI GRRUPLGGHOYDQZDWHUHOHNWURO\VHYRRUGH%3UDIÃ&#x20AC;QDGHULMLQ5RWWHUGDP 1XQRJJHEUXLNWGHUDIÃ&#x20AC;QDGHULMZDWHUVWRIJHPDDNWXLWDDUGJDVYRRUGHRQW]ZDYHOLQJ van producten. Door deze volledig te vervangen door groene waterstof geproduceerd uit water met hernieuwbare energie, zou de CO2-uitstoot â&#x20AC;&#x201C; uitgaande van de huidige omstandigheden - met 350.000 ton per jaar kunnen afnemen. MARITIEMMAGAZINE 2019 | 93


Wij geven vorm aan uw stijl KEUKENLINE en Bad-Line; al meer dan 25 jaar een betrouwbare speciaalzaak in Zwijndrecht Of u nu op zoek bent naar een keuken of badkamer in een tijdloze klassieke stijl of een inrichting zoekt volgens de laatste trends en technieken. Bij ons vindt u het allemaal. Onze ervaring gecombineerd met onze passie zorgt ervoor dat wij u uitstekend kunnen adviseren. Of doe inspiratie op in onze ruime showroom in Zwijndrecht. U bent van harte welkom!

KEUKEN-LINE

BAD-LINE

KEUKEN-LINE Hoveniersplein 2, 3331 GJ - Zwijndrecht T 078 6192955 E info@keuken-line.nl

www.keuken-line.nl

REPARATIE BEDRIJF

Voor onderhoud en reparatie in ons stevendok

 7X24 UUR SERVICE DOOR GEHEEL EUROPA NIEUWE, GEBRUIKTE EN GEREVISEERDE MOTOREN EN KEERKOPPELINGEN REVISEREN VAN SCHEEPSMOTOREN EN KEERKOPPELINGEN SERVICE AAN ELEKTRISCHE EN HYDRAULISCHE INSTALLATIE’S

TO B E E X AC T .

 MAGAZIJN MET DIVERSE NIEUWE, GEBRUIKTE EN GEREVISEERDE ONDERDELEN

ASTO SHIPYARD BESCHIKT OVER EEN EIGEN DOK, MET EEN INWENDIGE AFMETING VAN 15 BIJ 35 METER EN EEN TOTAAL HEFVERMOGEN VAN MAAR LIEFST 450 TON.

 HERMOTORISEREN

Boeg of achterschip worden moeiteloos drooggelegd voor reparatie en onderhoud. Dagelijks worden schroeven gewisseld, roeren geplaatst en schroefasbussen vervangen. Dankzij de mogelijkheid om schepen vlot te kunnen in- en uitdokken, kan er ook direct worden gehandeld in geval van nood. Het dok is efficiënt ingericht, zodat de werkzaamheden in de uitvoering optimaal op elkaar aansluiten. Gezien de grote functionaliteit van het stevendok, wordt er structureel in geïnvesteerd.

T 0162 - 513 650 - E i n f o @ a s t o - b v. n l - I w w w. a s t o - b v. n l

f

in

 AFBOUW VAN NIEUWBOUW CASCO’S

Markerink B.V. BIJLANDSEWEG 30 6916 BJ TOLKAMER TEL. (0031) 316 541041 WWW.MARKERINK.NL INFO@MARKERINK.NL


'LHVHO(QJLQHV2QOLQHKHHIWDOWLMG HHQSDVVHQGHRSORVVLQJ

Het team van Diesel Engines Online, met in het midden Perry Andriese.

6RPVYDOWGHDSSHOQLHWYHUYDQGHERRP3HUU\ $QGULHVHJURHLGHRSWXVVHQGHGLHVHOPRWRUHQZDQW ]LMQYDGHUUXQGHHHQPRWRUHQUHYLVLHEHGULMI=HOI]HWWHKLM LQ'LHVHO(QJLQHV2QOLQHRS Yvonne Vogel

+HWEHGULMISURĂ&#x20AC;OHHUGH]LFKDOVQHODOVHHQEHWURXZEDUH KDQGHOVSDUWQHUÂś:LMYRHUHQQXLQRQVDVVRUWLPHQWELMQD alle modellen van Cummins, in zowel nieuwe, gebruikte of gereviseerde conditie. Ook de injectoren en brandstofpompen voor de Cummins QSK19, 38 en 50 motoren zijn vanuit voorraad leverbaar. We zijn bovendien een van de weinige bedrijven in Nederland met alle faciliteiten in huis om componenten als LQMHFWRUHQWXUER¡VZDWHUSRPSHQHQFLOLQGHUNRSSHQWHUHYLVHUHQ en kalibreren. Vanwege die brede dienstverlening spreken we HHQĂ LQNHGRHOJURHSDDQ.DPSWHHQVFKLSSHUPHWHHQNDSRWWH brandstofpomp? Dan regelen wij snel een ruilpomp en lossen het SUREOHHPRSODQJHUHWHUPLMQHYHQHHQVRS¡ Naast specialist op het gebied van Cummins is Diesel Engines 2QOLQHWHYHQVDOMDDUHQGDJH[FOXVLHIGLVWULEXWHXUYDQ',0DULQH NHHUNRSSHOLQJHQÂś,NKDDOGH]HYLMIWLHQMDDUJHOHGHQHHQVLQKXLV Degene aan wie ik ze verkocht, was razend enthousiast. Mij viel ook meteen de goede prijs-kwaliteitverhouding op.

Het merk werd in Nederland nog niet verkocht, dus ben ik gaan EHOOHQHQID[HQQDDUKHWEHGULMILQ=XLG.RUHD'DWPRQGGHXLW in het distributeurschap. Tot op de dag van vandaag een goede beslissing. De verkoop van de keerkoppelingen stijgt elk jaar, en schippers zijn enthousiast. Bijvoorbeeld over de DMT600DL, een œKHDY\GXW\¡NHHUNRSSHOLQJXLWJHYRHUGPHWGXEEHOHODJHUVHQ belastbaar tot 1500 PK (bij 1800 RPM). Diesel Engines Online YRRU]LHWLQHONHEHKRHIWH¡

Een kapotte brandstofpomp? Dan regelen wij snel een ruilpomp

'LHVHO(QJLQHV2QOLQH $XJXVWDSROGHU 65%DUHQGUHFKW W  HLQIR#GLHVHOHQJLQHVRQOLQHFRP ZZZGLHVHOHQJLQHVRQOLQHFRP

MARITIEMMAGAZINE 2019 | 95


Thuis in de scheepvaart

Scheepswerf en Machinefabriek Machinefabriek’t’tAmbacht AmbachtB.V. B.V. Scheepswerf en Noordeinde LWAA Hendrik idoIdo ambacht Nieuwe Bosweg34• IPostbus Postbus14 14• •3341 3340 Hendrik Ambacht Tel. (078) (078) 681 Fax. (078) (078) 681 Tel. 68141 4177 77• Fax. 68150 5056 56 E-mail: post@scheepswerfambacht.nl post@scheepswerfambacht.nl • internet: www.scheepswerfambacht.nl E-mail: www.scheepswerfambacht.nl

VFKHHSVZHUYHQ FRQVWUXFWLHEHGULMYHQ PDULWLHPHWRHOHYHUDQFLHUV PDULWLHPHGLHQVWYHUOHQHUV :HUNHQGDPDOOHVDDQERRUG

ZHUNHQGDPPDULWLPHLQGXVWULHVQO


9.96HUYLFHYHUKXLVWQDDU=ZLMQGUHFKW

¶:HEOLMYHQZHO5RWWHUGDPPHUV·

9.96HUYLFHKHHIWHHQJRHG XLWJHUXVWHGXZEDNNHQHQGXZ VOHHSERWHQYORRWHQZRUGW RYHUZHOGLJGPHWRSGUDFKWHQ+HW JDDW5RWWHUGDPYHUODWHQRPYHUGHU WHJURHLHQYHUGHUVDPHQWHZHUNHQ PHW56*URXS5HFUXLWPHQW 6KLS 6ROXWLRQVRP]RDOOHNODQWHQYROXLW WHNXQQHQEOLMYHQEHGLHQHQ Desirée Scheid

Sleep- en duwbotenbedrijf VKV Service groeide uit zijn Rotterdamse jasje en YHUKXLVWHLQGPHLQDDUGH1RRUGZHJLQ=ZLMQGUHFKW¶:HJDDQGHVWDGGDQZHO XLWPDDURQ]HPHQWDOLWHLWJDDWJHZRRQPHHZHEOLMYHQ5RWWHUGDPPHUV·%HUW Vos, eigenaar van VKV Service, vertelt over de noodzaak om te groeien en GHYRRUGHOHQYDQGHVDPHQZHUNLQJPHWGH56*URXS¶'HGUXNWHLQGHVHFWRU en de vraag naar personeel is nog steeds enorm. Wij zijn niet de enige die goede werknemers zoeken. Iedere twee weken komt er wel weer een schip bij dat bemand moet worden. De RS Group is onder meer gespecialiseerd in het plaatsen van nautisch personeel. Op dit vlak hopen we elkaar onder meer te kunnen versterken. We combineren daarbij ons werk, terwijl we toch ieder ons HLJHQGLQJEOLMYHQGRHQ· BEVRACHTING Naast de negen boten heeft VKV inmiddels ook vijftig duwbakken varen. ¶0HHUZHUNYRRUGHEDNNHQPHHUZHUNYRRUGHERWHQQRJPHHUGUXNRSKHW SHUVRQHHO·$UQROG%UXLQVPDEHYUDFKWHUELM9.9VWLSWDDQGDW]HYDDNEHQDGHUG ZRUGHQYRRUKHWEHYUDFKWHQYDQVFKHSHQ¶2Q]H]ZDDUGHUHERWHQGXZHQPHW gemak in één keer vier bakken. We verzorgen het transport en de overslag van allerlei ladingen. Van veevoeders, mineralen en ijzer tot ook af en toe FRQVWUXFWLHV·

9.96HUYLFH%9 1LHXZDGUHV Noordweg 19, 3336 LH Zwijndrecht 010-294 05 55 info@vkvservice.nl www.vkvservice.nl

1800(5 VKV zoekt het ook steeds verderop en verzorgt nationale en internationale transporten. Maar er varen ook steeds meer boten in de Rotterdamse haven. ¶'HYDVWHNODQWHQEOLMYHQWHUXJNHUHQPDDUHUNRPHQDOWLMGZHHUQLHXZHSDUWLMHQ ELMGDWOHJWH[WUDGUXNRSGHYORRW·YHUNODDUW9RV¶9DQGDDUGHVSURQJQDDU Zwijndrecht om uit te breiden en iedereen tevreden te kunnen houden. We blijven natuurlijk doen wat iedereen van ons gewend is. Ons 010-nummer KRXGHQZHDDQGDW]HJWJHQRHJ· MARITIEMMAGAZINE 2019 | 97


INDEX

BEDRIJFSNAAM

PAGINANUMMER

4com A Accountantskantoor Riegman en Klaverdijk All Pumps Holland Amco Compressoren Anko Piping Aquabarging Asto B Berg Maritieme Meetsystemen %HVWHYDHU([SHUWLVHV C Clearfright Combi Isolatie Concordia Damen Contargo Waterway Logistics D Da-Capo DCS International De Groot Diesel Marine Services De Maas De Waal Dekker Marine Den Breejen Shipyard Diesel Engines Online Diesel Motoren Service Dolderman Draaijer Turbo Service Dutch Marine Technology

8-9

91 90 86 40 20 42,94

32 

2 40 70 80

66 46 53-54-55 43 34-35 86 87 95 26 12 44 41

E Erwins Wooddesign Europort 2019 EXHO Binnenvaart

86 76 69

G Galle Makelaars GJV Marine Diesel Groenendijk & Soetermeer

4 40 36

H Hilto Technische Handelsonderneming Huisman Etech Maritiem

36 36

K Keukenline Koninklijke Van der Wees Groep Konutherm Kooiman Marine Group Kriesels Shipbroker

94 60 42 59 21

L Leeuwestein Scheepsinstallaties Logic Vision Logi Label

98 | MARITIEMMAGAZINE 2019

46 10- 11 100

BEDRIJFSNAAM

PAGINANUMMER

M Maasland Shipbrokers Markerink 0LQLPD[%UDQGEHYHLOLJLQJ

13 94 

N Ned Marine Services Nieuwenhuijsen Scheepsbouw

37 30-31

O Oechies Elektrotechniek Overvliet Assurantiemakelaars

66 33

P 3DUNHU+DQLÃ&#x20AC;Q Peters en van Sandijk Polmai Brandbeveiliging

 89 86

R Reinplus Fiwado Reintjes Ribowa Bootservice 5RWH[

74-75 53 6 

S S4M Shipping 58 SBH Heijmen 84-85 Scheepsreparatiebedrijf De Gerlien en van Tiem 18-19 6FKHHSVZHUI¶W$PEDFKW Scheepvaartbedrijf Renate 66 SDK Diesel Support 47 Severnav Shipyard 72-73 Shipping Technics Logistics Kalkar 92 Sloepen Specialist 99 Stigter Staal 24 Straathof Controls 42 Stuurhuizen.com 61 Swets Group 42 T Technisch Buro H&U Teus Vlot groep Tinnemans Floating Solutions Total Nederland

67 27 25 45

V VE- woning en scheepsstoffering / VE-screen Verhaar Omega Verm Services Visscher Scheepsreparatie VKV Services VPG Scheepsservice

88 56 22 71 97 23

W Werkendam Groep Werkina X Xeamos

96 78-79

57


! r e i z e l p p e o l s m 0 5 2 . 1 n a d r e Me BRUIKT

GE NIEUW EN

2

Ook uowor: adres v

Het grootste aanbod van nieuwe en gebruikte sloepen, tenders en consoleboten.

HYBRIDE EN ELEKTRISCHE

Kies uit meer dan 40 modellen van diverse topmerken!

PR INS

CONSOLEBOTEN Baanhoek 128 3361 GN Sliedrecht

BINNEN- EN BUITEN BOORDMOTOREN

4FAMILY 0184 â&#x20AC;&#x201C; 420774 info@sloepenspecialist.nl

Bekijk het volledige aanbod op www.sloepenspecialist.nl


TOSHIBA SUPPLIES WEBSHOP

Profile for Maritiem Media

Maritiem MGZN 2019  

Maritiem MGZN is een uitgave van Maritiem Courant

Maritiem MGZN 2019  

Maritiem MGZN is een uitgave van Maritiem Courant

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded