MARITIEM COURANT | DECEMBER 2022

Page 1

In de race voor schonere zeevaart zijn het Havenbedrijf Rotterdam en het bedrijf GoodShipping de campagne Switch to Zero gestart. Doel daarvan is om bedrijven ertoe aan te zetten om hun vracht met duurzame brandstof te vervoeren. Bavaria en Dille & Kamille doen mee.

Het tempo voor vergroening moet omhoog stelt de Rotterdamse havenbaas Allard Castelein, want de scheepvaart ligt niet op schema om in 2050 CO2-neutraal te zijn. De campagne stuurt erop aan om in eerste instantie twintig zeevrachtrederijen mee te krijgen.

Het Nederlandse bedrijf GoodShipping, waarmee de Rotterdamse haven samenwerkt,

heeft hiervoor het concept ‘insetting’ bedacht waarbij CO2-reductie niet wordt bereikt door compensatie.

Dat gebeurt wel bij ‘offsetting’ waarbij vervuilende bedrijven bijvoorbeeld bomen laten aanplanten ter compensatie. De campagne zet in op gebruik van duurzame brandstof door de scheepvaart zelf. Verladers, die vaak kleine aantallen containers op verschillende schepen laten vervoeren, kunnen met insetting CO2-reductie ‘kopen’. GoodShipping zorgt dat die wordt gerealiseerd door een schip van duurzame brandstof te voorzien. Dat hoeft niet hetzelfde schip te zijn als waarop de containers worden vervoerd.

In de scheepvaart is het gebruik van nieuwe duurzame brandstoffen geen gemeengoed. GoodShipping: ,,Onze innovatie is gespecialiseerd in het ondersteunen van bereidwillige rederijen om te innoveren met

,,Met de Switch to Zero campagne maken we het voor bedrijven eenvoudig hun transport te verduurzamen, zonder ingewikkelde aanpassingen in de supply chain’’, vult CEO Dirk Kronemeijer van GoodShipping aan.

Er wordt door veel havens, Rijkoverheid en maritieme organisaties druk gezocht naar middelen om de zeevaart wereldwijd te vergroenen. Daar moet ook de invoering van de Carbon Intensity Indicator (CII), een energielabel, vanaf 2023 aan bijdragen volgens de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). In Rotterdam is dit jaar daarnaast flink ingezet op walstroom voor zeeschepen, productie van bio-kerosine voor de luchtvaart en green corridors voor zeeschepen.

| Oplage 22.500 exemplaren jaargang 5, editie 54 | www.maritiemmedia.nl Een uitgave van De helende werking van imposante Lego-bouwwerken Afscheid van 2022: een overzicht van het maritieme jaar Om te kiezen voor binnenvaart moet je het eerst ontdekken Nieuw radarsysteem houdt het oog op draaikolken Zuidergat 1350-5157 9 Discom denkt niet in problemen, maar in oplossingen. Reduceer CO-, HC-, NOx- en roetdeeltjes met de oplossingen van Discom Meer informatie? Bel ons: 078 681 0 60 info@discom.eu | www.discom.eu www.simase.nl Fuutweg 2 -4791 PB KLUNDERT Havennr. 460A - Moerdijk +31 (0)78-612 29 52 +31 (0)6-25 02 7173 Onderhoud, revisie, service en reparatie van de meest voorkomende diesel motoren. Gespecialiseerd in Cummins en Detroit Diesel Levering van nieuwe en gebruikte motoren REINTJESDe beste keuze voor uw schip! 0167 - 523 721 24 / 7 De Groot Diesel Marine Services Tel. 078 - 303 97 00 | info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com Onze producten, de bouwstenen van uw onderneming 2 Dokken Service motoren Hermotoriseren Levering motoren Levering onderdelen Service boegschroeven Levering boegschroefsystemen Levering onderdelen Levering en plaatsen van ballastpompen Dutch Marine Technology B.V. Tel: 010-890 00 41 • info@dmtbv.com • www.dmtbv.nl NAVIGATION & COMMUNICATION WITHOUT BORDERS www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl Scheepvaartweg 9 3356 LL Papendrecht T +31 (0)78 641 68 88 E info@psipiping.com www.psipiping.com BAVARIA EN DILLE & KAMILLE GAAN OP
FRITUURVET
hun brandstoffen. Dit doen we door alle relevante stakeholders, zoals vlaggenstaten, motorfabrikanten, klassenorganisaties en verzekeringsmaatschappijen bij elkaar te brengen.’’ (foto MSC)

Time is money. You have deadlines to meet and don’t need the hassle of equipment breakdowns. You need products that won’t let you down and a partner that you can count on. A partner that really understands what heavy duty means.

With Valvoline, you can count on premium quality products that stand up to the toughest conditions. Designed for increased durability, efficiency and performance. With our hands-on expertise and service, we do our job so you can complete yours. Because we know it’s really only about three things. Blood. Sweat. And oil.

SPECIALISTS IN HEAVY DUTY LUBRICANTS MPD FLUID ® TECHNOLOGY MPD ® TECHNOLOGY

MODAL SHIFT WINT NU OOK TERREIN IN LIMBURG, MAAR ER

IS NOG EEN WERELD TE WINNEN

Verladers die versteld staan hoe snel een binnenvaartschip zich verplaatst. Vervoerders die niet beter weten dan dat vracht op een schip wordt gezet. De modal shift wint steeds meer terrein, zoals in Limburg waar sinds dit najaar huishoudelijk afval niet langer op vrachtwagens wordt afgevoerd.

Een primeur afgelopen oktober voor Limburg: in Maastricht werd huishoudelijk afval voor het eerst op een binnenvaartschip geladen en op transport gezet naar afvalverwerker AVR in Rotterdam. In plaats van driehonderd kilometer over de weg te overbruggen naar verbrandingsovens elders, zoals gebruikelijk is. Het afval werd daartoe in vijftienhonderd balen geperst en ingetaped met gerecycled folie.

Door één schip te laten varen, hoeven zo’n zestig chauffeurs de weg niet op, zo becijferde Bureau Voorlichting Binnenvaart, betrokken bij het project. En als al het Limburgse afval via water naar Rotterdam en Drenthe zou worden vervoerd, kan dat zelfs zesduizend vrachtwagens op jaarbasis schelen. Afval intapen en afvoeren via het water klinkt logisch. Fluitje van een cent en op tal van plekken in een mum van tijd te realiseren, zou je denken. Helaas, zo simpel ligt dat niet, verduidelijkt Paul Goris, voorzitter van KBN. De faciliteiten, kades en machines moeten er wel zijn of komen. ,,Het moet allemaal wel gebeuren’’, schetst hij. ,,In Limburg bijvoorbeeld moet er een machine komen om de afvalbalen in te pakken. Juist daarom zijn modal shift-regelingen zo hard nodig.’’

Daar kunnen ze bij evofenedex over meepraten. In anderhalf jaar tijd nam de ondernemersvereniging in een afgelopen voorjaar afgerond landelijk modal shift project vierenzestig bedrijven onder de loep. Waarna vijfendertig bedrijven geschikt werden bevonden voor een pilot met alternatief vervoer. Zes verladers voerden vervolgens daadwerkelijk die pilot uit, waarbij niet langer voor de weg, maar voor spoor en/of water werd gekozen.

Dit opende flink wat ogen. ,,Ieder bedrijf dat nog steeds enkel per truck over de weg grote volumes vervoert, zou in de mogelijkheden van het spoor moeten duiken om te kijken wat voor hen mogelijk is’’, stelde een deelnemer na afloop van de proef. Een ander: ,,We zetten nu zoveel mogelijk in op de binnenvaart. Dat gaat prima. Onze vervoerders zijn er helemaal aan gewend.’’ En een derde: ,,Ik stond er versteld van dat vanuit Zuid-België een schip gewoon in vijf dagen laadt, hiernaartoe vaart, lost en terugvaart. In vijf dagen! Ik had geen idee dat die schepen zo snel gaan.’’

Obstakels werden uiteraard ook ervaren, zo

vatte evofenedex samen. Wat de binnenvaart betreft, is er onvoldoende zekerheid dat containers in Rotterdam op tijd geladen en gelost worden. Ook doet niet elke inlandterminal elke deepsea-terminal aan, is de afvaartfrequentie soms te laag en zitten bedrijven soms te ver van een inlandterminal af.

Wat shortsea betreft zitten bedrijven soms te ver af van een plek waar een shortsea-schip kan komen, is er te weinig volume om een heel shortsea-schip te vullen of zijn bijvoorbeeld goederen te lang onderweg. En dan zijn er natuurlijk ook nog de droogteen laag waterproblemen, waarmee de binnenvaart geregeld kampt. Hoewel dat voor het Limburgse afvalproject dan weer niet geldt, verduidelijkt logistiek adviseur Miranda Volker, eveneens van Bureau Voorlichting Binnenvaart. ,,De vaarroute MaastrichtRotterdam is volledig gekanaliseerd. Voor Rotterdam is laag water geen issue. Moet je naar Noord-Nederland, dan zouden schippers de IJsselroute kunnen mijden en voor het Amsterdam-Rijnkanaal kunnen kiezen. Afval is bovendien een relatief licht product. Zelfs als een schip volgeladen is, ligt het nog niet op volledige diepgang.’’

Of het Limburgse project een vervolg krijgt? Daaraan wordt gewerkt. Het vereist een verandering van mindset; vooral bij gemeenten, die vaak niet met een modal shift bezig zijn. Dat vereist lobbyen, de voordelen laten zien, verduidelijkt Miranda Volker. ,,We zoeken een landelijke aanpak. Ik zie dat omgevingsdiensten het project met interesse bekijken en medewerking verlenen. Ondernemers zijn benieuwd naar de uitkomsten. Rijk en provincies zijn positief. Nu moeten gemeenten nog aanhaken en inzien wat voor hen de meerwaarde is. Het vraagt om een andere manier van aanbesteden.’’ Daarnaast wordt gekeken naar meer soorten afval. ,,We kijken ook naar welke winst te behalen is bij afvoer van PMD en brandbaar bedrijfsafval. Alles wordt nu becijferd. Dan hebben we resultaten in handen en kunnen we aangeven hoeveel balen per uur verwerkt kunnen worden, hoeveel CO2-reductie behaald kan worden, wat het effect van luchtdicht verpakken is voor de kans op broei, enzovoort. Dan kunnen we meer praten vanuit feiten en alle betrokkenen in de keten laten zien hoe kansrijk vervoer over water is.’’

Koninklijke Binnenvaart Nederland is betrokken bij het opstellen van het nationaal crisisplan olie, met het oog op het nieuwste sanctiepakket tegen Rusland. Sinds 5 december geldt er onder andere een verbod op de aankoop, invoer en overdracht van ruwe olie uit Rusland. Vanaf 5 februari gaat dit ook gelden voor geraffineerde producten als gasolie en diesel.

,,Ofschoon vanuit vele richtingen de geluiden minder pessimistisch klinken over de beschikbaarheid van zware olie of diesel lijkt de interesse van de traders om grote

volumes op te slaan, nog steeds beperkt’’, zo is de inschatting van KBN. ,,Men probeert nog steeds met de huidige marktprijzen de voorraad zo kort mogelijk op te slaan.’’ ,,Ondanks de berichtgeving dat er voldoende alternatieve leveringen vanuit andere producerende landen zijn opgeschaald, heerst er toch angst in de markt omdat de beschikbaarheid en prijzen sterk afhankelijk zijn van de druk die er in de markt ontstaat. Eerder dit jaar heeft de binnenvaart ook al de gevolgen ondervonden van brandstofschaarste die mede veroorzaakt werd door tekorten als gevolg van explosieve prijsstijgingen en verminderde voorraden bij de terminals en bunkerstations. Deze hoge prijzen zijn sinds deze eerdere schaarste nog onveranderd.’’

Met het oog op de aanstaande uitvoering van de Europese sancties op olie-importen uit Rusland werkt KBN dus mee aan een

crisisplan en neemt het deel aan het overleg Werkstroom Olie en Olieproducten. Daarbij spreekt KBN de wens uit: ,,Laten we hopen dat de beëindigde stakingen in Frankrijk en de heropende raffinaderijen een dalende lijn blijven laten zien op de gasolieprijs. Een milde winter en voldoende alternatieven voor de Russische import zouden voldoende beschikbaarheid moeten waarborgen.’’

Negentig dagen Het kabinet houdt een strategische olievoorraad aan die goed is voor negentig dagen binnenlands verbruik. Dat betekent dat er genoeg olie op voorraad is om de vitale processen negentig dagen te laten doorgaan. Vorig jaar kwam in Nederland nog zo’n 33 procent ruwe aardolie uit Rusland. Sinds de aankondiging van de sancties is de markt bezig om te schakelen naar import van niet-Russische olie.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Waarom zou je het laten inschatten of een schip gangbaar en/ of financierbaar is alleen bij een ‘financier’ beleggen? Het is de wedervraag die ik stelde nadat mij werd gevraagd of de bank nog wel bepaalde type schepen financiert. Een vervolgvraag hierop zou kunnen zijn of de branche in de eerste plaats niet zelf verantwoordelijk is voor de financierbaarheid van haar vloot?

WIM TEKKELENBURG

is als Accountmanager Binnenvaart verantwoordelijk voor een ‘diverse’ binnenvaartportefeuille van Rabobank en is zowel zakelijk als privé verbonden met het water.

Het zijn – als het gaat om alle veranderingen die op de branche en binnenvaartondernemers afkomen – uitdagende tijden. Moet de individuele binnenvaartondernemer die inschatting dan helemaal zelf bedenken? Het initiatief zal inderdaad vanuit de ondernemer moeten komen, maar een gezonde binnenvaartvloot inclusief een goed financieringsklimaat is een gemeenschappelijk belang van de gehele branche.

De branche zou daarom moeten investeren in sectorrapporten. Dit zou idealiter belegd moeten worden bij een breed gedragen en krachtige brancheorganisatie, waarbij uitgebreid onderzoek gedaan wordt naar marktverwachtingen, toekomstige ladingpakketten en de benodigde scheepstypen voor deze ladingstromen.

Nederland gebruikt Russische olie onder meer voor de productie van diesel en kerosine. Omdat de consequenties van de sancties op de wereldmarkt moeilijk te voorspellen zijn, heeft het kabinet het Centraal Orgaan voor de Voorraadvorming van Aardolieproducten (COVA) afgelopen zomer uit voorzorg de opdracht gegeven de strategische dieselvoorraad te verhogen. Naast de verhoging van de olievoorraad wordt het crisisplan voor olie dus geactualiseerd. Het huidige crisisplan olie is in 2016 opgesteld en treedt in werking als er onverhoopt toch tekorten ontstaan. Het richt zich op het beheersen van olieof dieseltekorten bij vitale processen en geeft inzicht in de ketenrisico’s en in de maatschappelijke effecten. In het plan worden scenario’s uitgewerkt en richting gegeven wat gedaan kan worden per scenario.

De branche zou daarnaast zelf moeten investeren in technische expertise. Hoe toon je gefundeerd aan of een schip in een economische onderhoudsstatus verkeert en of een schip qua wetgeving, technische- en duurzaamheidseisen ‘futureproof’ is of daarvoor geschikt te maken valt (en tegen welke kosten)? Vervolgens heb je als individuele ondernemer altijd de verantwoordelijkheid om je eigen financiën op orde te hebben, positieve jaarcijfers en goede balansverhoudingen te presenteren.

Als dan het businessplan bevestigt dat aan het vakmanschap niet behoeft te worden getwijfeld, de marktverwachtingen in kaart zijn gebracht, de staat van het schip is onderzocht, de investeringen in beeld zijn en de totale financiële verwachtingen kloppen, dan wordt financieren eenvoudiger, overzichtelijker en niet in de laatste plaats verantwoorder.

Ik wens u goede zaken toe in 2023.

December 2022 | Pagina 3
Reageren? redactie@maritiemmedia.nl
KBN in gesprek over nationaal crisisplan olie
WWW.KOEDOOD.NL
Ik had nog zo gezegd niet vliegen maar varen!

BIOBRANDSTOF

De milieueffecten voor de biobrandstoffeninstallatie

circa 700.000 ton per jaar aan biobrandstoffen produceren, zoals biodiesel en biokerosine.

MAIDENTRIP

Aan de Rotterdam Car Terminal in de Brittanniëhaven bij Hoek van Holland is voor het eerst de Auto Achieve tijdens zijn maidentrip aangekomen. Deze gloednieuwe car carrier vaart tussen Zeebrugge, Rotterdam en Scandinavische havens. Auto Achieve – dit jaar opgeleverd door de Chinese werf Jiangnan Shipyard – kan varen op meerdere brandstoffen, waaronder LNG.

PENNING

Binnenvaartschippers vervoeren nu 35 procent van alle goederen in Nederland. De komende jaren wil het kabinet nog meer goederen over water vervoeren om het dichtslibben van wegen te voorkomen en de transportsector te verduurzamen.

BATTOLYSER-FABRIEK

De haven van Rotterdam krijgt de eerste grote battolyser-fabriek ter wereld. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de vraag naar groene waterstof en energieopslag. De 1 GW per jaar battolyser-fabriek wordt ontwikkeld in het Rotterdamse M4H-gebied. De ontwikkelkosten van de 14.000 vierkante meter grote productiefaciliteit zijn geschat op 100 miljoen. Wanneer het volledig operationeel is zijn er zo’n 700 directe werknemers nodig en creëert het nog eens vier keer zo veel indirecte banen bij toeleveranciers.

500.000 kuub

In het voorjaar zinkt Rijkswaterstaat beide tunneldelen van de Maasdeltatunnel af naar de bodem van de Nieuwe Waterweg (het Scheur). Daarvoor is een sleuf tot 30 meter onder NAP uitgegraven. De sleephopperzuigers Artevelde en Meuse River zogen in totaal zo’n 500.000 kuub zand en grond op. Een groot deel is afgevoerd naar de Noordzee ter hoogte van Scheveningen en opgeslagen in een put bij de noordoever van het Scheur. Voordat de tunneldelen in maart en april 2023 worden afgezonken komt de sleephopperzuiger nogmaals in actie.

December 2022 | Pagina 5 24/7 BEREIKBAAR VERKOOP, REPARATIE EN ONDERHOUD VAN ALLE GANGBARE TURBO MERKEN Fijne feestdagen en een TURBO 2023! Wattweg 23 | 3208 KH Spijkenisse | Nederland +32(0)180 51 58 51 | www.turbonld.com | service@turbonld.com
bij Gunvor Petroleum Rotterdam zijn nog niet goed beschreven. Dat zegt de commissie voor de milieueffectrapportage. Gunvor Petroleum Rotterdam wil een installatie bouwen voor het omzetten van plantaardige en dierlijke oliën en vetten naar biobrandstoffen. Deze installatie komt op het bestaande terrein van Gunvor in Europoort Rotterdam. Gunvor wil Havenmeester René de Vries van de Rotterdamse haven heeft de Cargadoors Penning gekregen voor onder meer zijn rol tijdens de coronacrisis. Rotterdam en Dordrecht bleven toen open voor schepen met besmette bemanning aan boord. Ook werkte De Vries, samen met KVNR, aan een vaccinatieprogramma voor zeevarenden. (foto Port of Rotterdam) (Impressie Kraaijvanger Architects) (foto Port of Rotterdam, Ries van Wendel de Joode) (foto Rijkswaterstaat) (foto ministerie Infrastructuur & Waterstaat)
cleanops@burando.eu FOLLOW, LIKE AND SHARE BURANDO BARGING WENST IEDEREEN FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND 2023!

Woede over dreigende stremming sluis Heel, KBN weet schade te beperken ‘Alsof

sluiting van de A2 wordt geaccepteerd!’

Schippers en binnenvaartbedrijven hebben boos gereageerd op Rijkswaterstaat na de dreigende stremming van sluis Heel en de St. Servaasbrug in Maastricht.

Brancheorganisatie

KBN heeft erger kunnen voorkomen, maar het probleem van verouderde camera’s is niet zomaar verholpen. ASV wil een evaluatie van bedienen op afstand.

Brancheorganisatie KBN heeft erger kunnen voorkomen, maar de problemen rond stremming van sluis Heel en de St. Servaasbrug zijn nog niet achter de rug.

Rijkswaterstaat stelt dat de camera’s zijn verouderd en daarom niet meer in het donker kan worden geschut. Daarom besloot Rijkswaterstaat dat vanaf 24 november scheepvaart alleen gebruik kon maken van de sluis tussen zeven uur in de ochtend en vijf uur ’s middags. De verouderde camera’s zouden een beperkt zicht geven op de sluis in de nacht. Ook de Sint Servaasbrug zou alleen worden bediend tussen negen (9.00) en vijf (17.00) uur en mogelijk daarna wel worden opengezet voor scheepsverkeer.

De mededeling viel niet bepaald goed bij binnenvaartondernemers. ,,Onacceptabel!’’, reageerde ASV direct. ,,Rijkswaterstaat heeft zijn spullen niet op orde en benadeelt daar wederom de binnenvaart mee. Schippers moeten hun spullen op orde hebben op straffe van torenhoge boetes, maar de overheid hoeft dat kennelijk niet’’, aldus woordvoerster Sunniva Fluitsma. ,,Dat gebeurt dan nota bene op een hoofdvaarweg terwijl

BINNENVAART HEEFT DE TOEKOMST, MAAR DAAR MOET IEDEREEN EEN BIJDRAGE AAN LEVEREN

Investeringen in vaarwegen en vergroening en digitalisering van de vloot. In de Toekomstvisie van de Binnenvaart onderstreept het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het belang van de binnenvaart; nu, maar zeker ook in de toekomst.

Ondernemingsvereniging evofenedex heeft de minister bij het opstellen van deze visie wel nadrukkelijk gewezen op de brede keten rondom de binnenvaart, die in toekomstige planvorming meegenomen moet worden.

Het kabinet zet de komende jaren in op de modal shift, dus op meer vervoer over water; nog meer dan de huidige 35 procent van het goederenvervoer dus. Maar er liggen grote uitdagingen op de loer, erkent minister Harbers in de toekomstvisie. Vaarwegen worden getroffen door de gevolgen van klimaatverandering. Het kabinet trekt miljarden uit voor onderhoud en instandhouding, maar dat alleen is niet genoeg. Om onze vaarwegen ook voor de toekomst geschikt te houden voor de binnenvaart is klimaatadaptatie iets waar structureel rekening mee moet worden

minister Harbers maar blijft pleiten voor modal shift. We weten allemaal wat er zou gebeuren als men de A2 zou afsluiten: dat zou door niemand worden geaccepteerd.’’

Felle lampen

Ook Koninklijke Binnenvaart Nederland ging met Rijkswaterstaat om tafel waarna de bediening van de sluis al werd verruimd van zeven (7.00) tot elf (23.00) uur. De ‘simpele’ oplossing om de camera’s te vervangen of felle lampen te plaatsen bij de sluis om beter zicht te krijgen, zijn onderzocht maar niet haalbaar. Mogelijk kan de inzet van extra mankracht wel helpen, was de gedachte.

KBN: ,,Tevens is geopperd om contact te houden met de schepen via de marifoon en desnoods een maatregel uit te vaardigen dat de sluis alleen nog dead slow mag worden ingevaren. Dat is een optie die nog is meegenomen. Er wordt ook gekeken naar het inzetten van verkeersregelaars waardoor de 24/7 bediening kan worden hervat en naar de mogelijkheid om de

gehouden. Rijkswaterstaat onderzoekt daarom de effecten van klimaatverandering op de vaarwegen, zoals wateroverlast, droogte en overstromingen.

Om verdere stappen te zetten richting een klimaatneutrale binnenvaart in Europa wordt onder meer de Tijdelijke Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen uitgebreid in 2023. Verder digitaliseren ten slotte kan de binnenvaart in de toekomst nog efficiënter en veiliger werken, met minder administratieve lasten en met betrouwbare levertijden. Het ministerie wil samen met alle relevante partijen tot een gezamenlijke actieagenda komen. In het eerste kwartaal van 2023 moet die gereed zijn.

‘De binnenvaart heeft goud in handen’, las evofenedex in de toekomstvisie. ,,Dat is ook

St. Servaasbrug in de hoogste stand te zetten. Het verkeer vanuit Born kan hierdoor zijn weg vervolgen, maar het verkeer vanuit het zuiden vindt de brug als een bottleneck op zijn weg.’’

Toch opgelost Schippersvereniging ASV heeft aangegeven ‘moe te worden’ van Rijkswaterstaat. ,,Vlot en veilig varen is er zo niet bij met deze situatie. Bovendien wordt er altijd gesuggereerd dat bedienen op afstand prima zou werken, maar niet als door afhankelijkheid van beelden en camera’s de binnenvaart gestremd wordt, zoals regelmatig het geval is. De ASV vraagt dan ook al jaren om een evaluatie van bedienen op afstand. Wanneer komt dat er nu eens?’’

Klagen hielp. De sluis ging eindelijk eind vorige maand toch weer 24/7 open. Dat kon dankzij de inzet van extra verkeersregelaars door Rijkswaterstaat ter plekke.

zo’’, schrijft de ondernemingsvereniging in een reactie, ,,maar om dat goud te verzilveren en de maatschappelijke potentie ervan waar te kunnen maken, zullen zowel de sector en de relevante ketenpartijen als de overheid hier gezamenlijk hard aan moeten trekken. Alleen door de binnenvaart als integraal onderdeel van een bredere keten te zien, kan een sterke toekomst realiteit worden. Ook kan er dan een logische connectie gemaakt worden met handels- en productiebedrijven (verladers), voor wie de keuze voor binnenvaart zo aantrekkelijk blijft.’’

,,De klimaatuitdagingen en de staat van onderhoud van de vaarwegen vragen om helderheid rond het emissielabel, het wegnemen van obstakels en belemmeringen, en een prioritering daar waar het gaat om het onderhoud van de vaarwegen, zeker met de te verwachten wisselende waterstanden.’’

Nu wachten op planstudie nieuwe brug

Nu Rottterdam, het Rijk en de provincie hebben gekozen voor een derde brug over de Maas tussen De Esch en IJsselmonde, is het afwachten. Dat de brug er ondanks verzet van onder meer KBN komt lijkt praktisch onafwendbaar nu het Rijk 634 miljoen euro gaat meebetalen. Dat is bijna de helft van het totale bedrag dat nodig is om de brug te bouwen. Er volgt nu een planstudie van zeker twee jaar.

Leny van Toorenburg van Koninklijke Binnenvaart Nederland: ,,We blijven van mening dat een brug op deze locatie tussen natuurgebied De Esch en de Nessedijk

niet veilig is. Aan veiligheid moet je nooit concessies doen, dat is een groot goed.’’

KBN heeft al lange tijd overleg met een omgevingsberaad over een nieuwe oeververbinding.

Van Toorenburg: ,,We blijven aandringen op veiligheid. Pijlers voor de brug, waarvoor De Esch moet worden afgegraven is geen optie. Ook de CCR is tegen.

We zullen de gemeenteraad van Rotterdam blijven informeren en wachten nu het politiek reces af op vervolgstappen en komen wellicht opnieuw met een ‘position paper’. We blijven voor een tunnel. Een brug op deze plek is gevaarlijk voor de binnenvaart.’’

THIALF IN DE MIST

December 2022 | Pagina 7
Wauw… Havenvriend Robert Nederlof maakte in Rotterdam deze prachtige foto van de Thialf in de mist. Hij won daarmee alle eer in de fotowedstrijd van de Havenvrienden Rotterdam (HVR) van afgelopen maand en daar is geen speld tussen te krijgen. Te mooi om geen ereplaatsje te geven in onze laatste krant van dit jaar. (foto Robert, Ropeti Nederlof) De locatie van de nieuwe brug over de Maas. Sluis Heel. (foto Rijkswaterstaat)

KPC 1803 Bootlak Blank

UV-bestendige, slijtvaste, hoogglanzende blanke jachtlak, speciaal ontwikkeld voor toepassing op houten delen van boten en schepen. Tevens kan deze lak toegepast worden op bijvoorbeeld tuinmeubelen, deuren, kozijnen etc. Voor binnen en buiten.

SHIPYARD KLADOVO

Op onze eigen werf in Kladovo, aan de Donau, bouwen wij doorgaans onze schepen. Dat bespaart op kosten maar in generlei op kwaliteit noch veiligheid.

MAKELAAR

Door onze jarenlange ervaring, weten wij waar u belang in stelt. Sinds 2000 zijn wij gespecialiseerd in de scheepsmakelaardij voor de binnenvaart.

DUURZAAMHEID

Met eigen scheepsontwerpen zijn wij betrouwbaar, innovatief en aantrekkelijk door brandstofbesparing gecombineerd met maximaal aantal ladingstonnen.

KROONINTCOATING.COM | +31 (0)78 654 37 50 PROTECTIVE COATING Aalsvoort 5 | 7241MA Lochem | Nederland | 0573 250 680
Fijne feestdagen & een gelukkig 2023!

Van Lego kan Wilfred alles maken

De aanleiding voor de hobby van legobouwer Wilfred Meijerink is heftig. Een hartafwijking bracht hem naar het havengebied, waar ‘iets’ hem greep en behalve een passie ook een levensles werd geleerd.

Je verwacht dat Meijerink op een schip werkzaam is. Dat is niet het geval. De vader van drie kinderen, die woont in Giethoorn, werkt vier avonden als vrachtwagenchauffeur. Toch is hij juist dol op de maritieme wereld en bouwt hij sinds jaren met Lego containerschepen na en onlangs ook de Sleipnir 6.

,,Ik ben geboren met een hartafwijking, Tetralogie van Fallot, en daar drie keer aan geopereerd. Twee keer volgens planning, maar de derde keer was onverwacht’’, zegt hij. ,,Tijdens het revalideren kwam ik langs de Westerschelde terecht en zag een containerschip. Het greep me, in eerste instantie door de afmeting. Ik bedoel, 400 meter schip, dat is op zee al wat, maar op de Westerschelde ziet het er gewoon bizar uit. Later, toen het beter met me ging, reed ik vaak naar de Maasvlakte en kwam ik tot een inzicht dat mij flink heeft geholpen. Een haven is hectisch en ramt 24/7 door. Toch vaart een schip altijd de haven in op het tempo dat daarbij past; traag, beheerst en geholpen door de sleepboten. Na bijna veertig jaar viel bij mij het kwartje: wil ik gezond blijven dan moet de rem erop. Voor een chauffeur maak ik best weinig uren, maar ik kan ook niet elke week naar de haven om te fotograferen. Zo ben ik begonnen met Lego. Ik haal de haven wel in huis.’’

Concordia Damen doet zaken op basis van eigen Intuïtie en ervaring. Dit blijkt uit de schepen die zij exploiteert en zeer gerenommeerde scheepsmakelaardij met een aantrekkelijk aanbod van binnenvaartschepen.

Contemporary view on Shipping

Scheepsnaam: Hybrid Type schip: Motorvrachtschip Afm. (L/B/D) : 109,92 x 10,5 x 3,16

Tonnage: 2.588 ton Bouwjaar : 1985 Voortstuwing: Deutz 1200 Pk, SBV 6M628, Bj. 1985, gereviseerd tussen 2015 en 2019.

Prijs: € 1.450.000

Scheepsnaam: Vera Cruz I/II Type schip: Koppelverband Afm. (L/B/D) : 110/62 x 11,48 x 3,00 Tonnage: 2.478/1.582 ton Bouwjaar : 2004

Voortstuwing: Caterpillar 3512, 1.380 Pk, koprevisie 2013

Prijs: N.O.T.K

Sleipnir

De Sleipnir (1600 onderdelen!) is na zes containerschepen en twee terminals zijn eerste werk buiten de containersector. Hij had er dertig avonden voor nodig. Soms wordt een model hernieuwd. Wilfred: ,,De CMA CGM heb ik helemaal uit elkaar gehaald en weer opgebouwd in hun nieuwste versie, zodat het nu lijkt op het groenblauwe lng-schip. Ik bouw in een schaal die betaalbaar is, vandaar het afwijkende aantal containers in zowel lengte als breedte. Van vier maatschappijen weet ik dat ze het geweldig vinden dat ik een schip van ze heb nagebouwd. De Sleipnir moet nog in het water komen te liggen. Ik weet alleen nog niet of ik een stukje Calandkanaal (de vast ligplaats) nabouw, of hem in actie plaats op zee. Daar ga ik deze winter eens over nadenken.’’

Scheepsnaam: Volenta

Type schip: Motorvrachtschip

Afmetingen : 60,92 x 6,65 x 2,45

Tonnage: 655 ton

Bouwjaar : 1963

Voortstuwing: Volvo D13, 500 Pk (CCRII), Bj. 2018

Prijs: € 295.000

December 2022 | Pagina 9 Biesboschhaven Noord 7 | 4251 NL Werkendam | t +31 183 60 03 91 | e info@concordiadamen.com www.concordiadamen.com/scheepsaanbod of scan de QR-code
Een impressie van de model-schepen. Ze zijn allemaal te zien op @shipspotting_wilfred78. Wilfred Meijerink heeft tijdens het spotten veel mensen ontmoet in de haven, zo mocht hij hier aan boord van een containerschip bij de chief officer Enis.
Volvo Penta
feestdagen
2023
wenst u hele fijne
en een gezond
volvopenta.com

Arjen van Aalst

is 42 jaar, zeventien jaar getrouwd met zijn vrouw Susanne en samen zijn zij de trotse ouder van zoon Fimme, die 7 jaar is. Sinds 2018 is hij mede-eigenaar van AVA Marine, dit is een toeleverancier van scheepsbenodigdheden voor zowel de beroeps- als pleziervaart.

Dit wist je vast nog niet van hem!

Hoe zou je jezelf beschrijven in drie woorden? Of iets meer…

Ik ben zeer gedreven, hou graag van overzicht en ik kan vastberaden zijn.

En als je een vriend of vriendin had die in alles op je leek, waaraan zou je je dan kunnen ergeren?

Die heb ik en wij gaan we er allebei vol voor om iets geregeld te krijgen. Dit kan dan wel eens wat opdringerig overkomen en daaraan zou je je kunnen gaan ergeren.

Als je terugdenkt aan je jeugd, welke herinneringen komen dan als eerste boven?

Varen op- en rondom Sneekermeer! Ik ben geboren in een schippersfamilie. We woonden aan het water en hoe slechter het weer was hoe meer het mij aantrok om met onze schippersvlet te gaan varen.

Als je de vrijheid hebt om morgen een paar maanden op vakantie te gaan:

waar zou je dan naartoe gaan en met wie?

Dan ga ik samen met mijn vrouw, onze zoon en onze twee honden naar Texel.

Daar heb je het vrije gevoel van een eiland, maar kun je toch veel ondernemen, zoals fietsen, wandelen en musea bezoeken. Ik ben zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Op Texel is hier veel over te vinden.

Ben je sportief? Wat doe en wat kijk je graag?

Ik beoefen geen sport, maar fiets wel regelmatig en ben vooral veel aan het wandelen met onze honden.

Van wie had je vroeger posters boven je bed? En voor welke bekende persoon heb je nu bewondering?

Ik had vroeger geen poster van idolen boven mijn bed, wel van KNRM reddingsboten.

Ik heb niet specifiek bewondering voor één persoon. Wel heb ik bijvoorbeeld in het algemeen en uit eigen ervaring veel bewondering voor het ziekenhuispersoneel dat fantastisch drie maanden voor onze zoon heeft gezorgd na zijn vroeggeboorte.

Wat is de grootste miskoop die je ooit hebt gedaan?

Ik heb eens een drie jaar jonge auto gekocht met weinig kilometers op de teller. Vijfhonderd meter na vertrek bij de garage stond ik met een kapotte koppeling langs de kant.

Waar ben je best goed in, terwijl andere mensen dat misschien niet van je zouden verwachten?

Het schrijven van teksten voor brochures en folders. Ook de SEO (dus de vindbaarheid) van onze website verzorg ik zelf.

En wat zou je graag nog eens willen leren?

Daarop aansluitend: het werken met Abode Indesign om zelf folders of advertenties te kunnen maken.

Wat is je favoriete restaurant?

De Compagnie, Oudeschild Texel. Dat heeft een fraai uitzicht over de jachthaven en wadden en er hangt een fijne, ongedwongen sfeer. En ik ben een groot liefhebber van vis!

Wat gaat je nooit vervelen?

Het wandelen met mijn vrouw, zoon en hond rondom Ruinen, in het Dwingelderveld in Drenthe.

Ga je elke dag fluitend naar je werk? Ja, we werken bij AVA Marine met mooie producten en hebben veelal fijn contact met onze klanten en met onze leveranciers.

Prettige Prettige feestdagen feestdagen

GJ Yachting is gespecialiseerd in verkoop van polyester en stalen motorjachten. Schepen die in het buitenland liggen kunnen samen met ons bezichtigd worden en de eventuele aankoop en transport kan via ons geregeld worden.

Het grootste gedeelte van ons aanbod ligt in Kudelstaart, hier is een ruim en steeds wisselend aanbod.

Wij kunnen u ook ondersteunen in de verkoop van uw jacht, dit doen wij vanaf uw ligplaats of vanaf onze verkoophaven.

December 2022 | Pagina 11
Wilt u een boot aan of verkopen neem dan vrijblijvend contact met ons op, dan zal ons enthousiaste team voor u klaar staan. Kijk voor ons actuele aanbod op WWW.GJYACHTING.NL
226, 1433 GR Kudelstaart, NL
215
Kudelstaartseweg
Tel.: +31 297 303
Redactie Ellen Lengkeek, Claudia Langendoen, Leo van Teeffelen, Jan van den Berg, Chantal Blommers, Ton de Kort, Matthias Vanheerentals, Marc Vossen en Matthijs Daniels (eindredactie). Persberichten redactie@maritiemmedia.nl Medewerkers Jos Hubens, Wim Tekkelenburg en Sylvia Boer. Advertenties Jan van Laar 06 5132 0758 jan@maritiemmedia.nl Michel Loopik 06 1495 3078 michel@maritiemmedia.nl Jeron van Laar 06 3619 6998 jeron@maritiemmedia.nl Jolanda Rijsdijk 06 5254 9450 jolanda@maritiemmedia.nl Studio Rhawina Badloe info@maritiemmedia.nl Kees van der Wilt kees@maritiemmedia.nl Disclaimer De redactie is niet aansprakelijk voor gegevens door derden verstrekt. Druk- en zetfouten voorbehouden. De Maritiem Courant is een gratis maandelijkse uitgave van Maritiem Media. Niets van deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Colofon UITGEVERIJ MARITIEM MEDIA 078 64 54 286 info@maritiemmedia.nl www.maritiemmedia.nl Jan Valsterweg 104, 3315 LG Dordrecht

Wereldwijd. Altijd dichtbij.

Reders, bevrachters, kapiteins en scheepseigenaren zijn 24 uur per dag in touw, overal ter wereld.

Als u op zoek bent naar optimale contractuele ondersteuning of geconfronteerd wordt met aansprakelijkheid of schade, heeft u een partner nodig die er op dát moment voor u is.

NNPC denkt mee, pakt aan, voorkomt onnodig grotere schade en helpt de continuïteit van uw bedrijf te bewaken, waar u ook bent.

T:
534 32 11 | E:
| W:
+31(0)50
info@nnpc.nl
www.nnpc.nl

Radar maakt Zuidergat veiliger bevaarbaar

De Westerschelde is vaak moeilijk te bevaren en soms zelfs ronduit riskant. Zo kunnen in het Zuidergat gevaarlijke draaikolken optreden. Een nieuw radarsysteem brengt ze in beeld.

Sinds medio oktober wordt het Zuidergat geobserveerd door drie radarinstallaties die de snelheid en richting van de stroming van het water permanent in beeld brengen. Dit deel van de Westerschelde tussen Hansweert en Walsoorden is berucht om de gevaarlijke stroming, die we het beste kunnen omschrijven als een draaikolk van een paar kilometer breed.

Deze draaikolk heeft de afgelopen jaren meerdere schepen plotseling van koers doen veranderen. Aangezien de Westerschelde druk bevaren wordt en de vaargeul hier maar vijfhonderd meter breed is, kan dat tot gevaarlijke situaties leiden. Het bekendste incident vond plaats op 20 september 2005. Toen werd het 277 meter lange containerschip Fowairet door de draaikolk uit de vaargeul geduwd, waardoor het op een zandbank terechtkwam. Dat leidde bij het daaropvolgende eb bijna tot het breken van het schip.

,,Daarna is Rijkswaterstaat de stroming

in het Zuidergat in de gaten gaan houden’’, zegt de net gepensioneerde Scheldeloods Herman Croenen. ,,Het was een raadsel waarom het schip uit koers liep. Onderzoeksinstituut MARIN kwam na onderzoek tot de conclusie dat de oorzaak gezocht moest worden in een giertij.’’ Dat is een stroming die optreedt tijdens een springvloed waarbij de waterstand nog hoger is dan bij gewone springvloed. De Raad voor de Scheepvaart concludeerde tijdens het onderzoek naar de oorzaak van de stranding van de Fowairet dat het optreden van het giertij door de loods en de bemanning niet voorzien kon worden, omdat er niets over bekend was. De loods in kwestie verklaarde voor de Raad nooit een giertij meegemaakt te hebben en dat hij er ook nooit collega’s over had gehoord.

MARIN onderzocht het verschijnsel grondig en kwam tot de conclusie dat het giertij in het Zuidergat stroming kan opleveren met een snelheid van 2 tot 2,5 knopen. Toen de Fowairet daar voer, kon deze zelfs 4 tot 5 knopen hebben bedragen. Een andere conclusie was dat het giertij maar van korte duur is, namelijk van hoogwater tot een half uur daarna. Het treedt ongeveer twintig keer per jaar op. Vreemd is het dus niet, dat het verschijnsel onbekend was.

Dat wil zeggen: De Raad ontdekte ook dat schippers van de veerboten die tot 2003 tussen Kruiningen en Perkpolder voeren het giertij wel kenden. Dat is logisch, want ze voeren altijd precies door het Zuidergat. Deze kennis was voor hun waarschijnlijk zo gewoon, dat ze het nooit hebben gedeeld met bijvoorbeeld de Scheldeloodsen.

Observeren

Hoe dan ook, in 2008 begon Rijkswaterstaat met een schip de stroming te meten, als het stromingsmodel van de Westerschelde aanleiding gaf om te vermoeden dat de draaikolk kon optreden. Dat was nuttig, maar deze methode had zijn beperkingen. Het schip voer alleen overdag en niet bij windkracht 7 of meer.

En dus was er behoefte aan een betere methode. Deze is ontwikkeld door het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer van de Westerschelde en het Belgische Waterbouwkundig Laboratorium. De methode bestaat uit het voortdurend observeren van de stroming door twee radarinstallaties bij Waarde (op de noordoever van de Westerschelde) en een in Walsoorden (op de zuidoever). Iedere installatie bestaat uit twee zend- en twaalf ontvangstantennes voor hoogfrequente signalen. De antennes bestaan uit sprieten van twee meter hoog. Zowel de zend- als de ontvangstantennes staan drie meter uit elkaar. In het landschap vallen de installaties nauwelijks op.

De ontvangen signalen wijken iets af van de uitgezonden signalen. Uit de afwijking kan de snelheid en de richting van de stroming

Gefeliciteerd en welkom RWE!

Volgens Yves Plancke, senior onderzoeker bij het Waterbouwkundig Laboratorium, wordt de scheepvaart op de Schelde hiermee een stuk veiliger. ,,De nieuwe meettechniek gaat live stromingsinformatie doorgeven van het gehele Zuidergat en op die manier de draaikolk in beeld brengen. Wanneer schippers daar varen, zullen zij die zien aankomen en kunnen ze er rekening mee houden, op het moment dat ze de locatie passeren.’’ Schepen als de Fowairet kunnen dus een stuk veiliger naar Antwerpen varen.

SYLVIA BOER

Sylvia Boer is directeur van Amsterdam IJmuiden

Offshore Ports (AYOP), een actieve vereniging met 115 leden: bedrijven, regionale overheden en kennis- en onderwijsinstellingen die actief zijn in de offshore-olie-, gas- en windenergiesector in het Noordzeekanaalgebied.

De laatste column ging over haast maken omdat de energietransitietrein voortdendert, en inmiddels kan ik aankondigen dat we een nieuwe passagier aan boord hebben. Welkom RWE AG! RWE is, met dochteronderneming Oranje Wind Power II, namelijk de winnaar van de vergunning voor een van de twee nieuwe windparken in het gebied Hollandse Kust (west). Het gaat hier om de bouw en exploitatie van het windpark Hollandse Kust (west) kavel VII in 2026. Het mooie aan dit nieuwe windpark op zee is dat het niet alleen zo'n 1 miljoen huishoudens van groene stroom gaat voorzien, maar dat er heel duidelijk een aantal innovaties in verwerkt zijn. Waaronder batterijopslag, het gereedmaken voor waterstofproductie en de toepassing van zonne-energie op water. Dat maakt de oplossing van RWE een heel interessante combinatie van wind op zee en nieuwe technieken die nodig zijn voor de energietransitie. Iets waar mijn hart sneller van gaat kloppen; misschien ook wel omdat een van de innovatieve oplossingen afkomstig is van mijn oud-collega’s van Damen die SolarDuck hebben opgericht, ontwikkelaar van drijvende zonnepanelen. Zij gaan binnen het project van RWE een 5MW-demonstrator bouwen met geïntegreerde oplossingen voor drijvende energieopslag.

Het nieuwe windpark is niet alleen van groot belang voor de energietransitie zelf, het biedt door de gunstige ligging ook kansen voor de offshore sector in het Noordzeekanaalgebied. En dat kan ik vanuit AYOP alleen maar toejuichen!

Alle geplande windparken op zee samen zullen rond 2030 voorzien in circa 75 procent van de huidige elektriciteitsbehoefte.

Het kabinet heeft de ambitie voor windenergie op zee verhoogd naar 21 GW rond 2030. Momenteel is circa 2,5 GW windenergie op zee volledig in bedrijf genomen en is een aantal windparken in aanbouw of vergund. Het eerstvolgende windpark dat zal worden vergund, na kavel VI van Hollandse Kust (west), is IJmuiden Ver (4 GW).

De regio Amsterdam-IJmuiden is dé regio welke het best gelegen is om deze ambitie te kunnen realiseren. Strategisch gelegen aan de Noordzee met kades en infrastructuur en alle O&M faciliteiten binnen handbereik. Met een sterk netwerk aan bedrijven dat hier al gevestigd is en voldoende mogelijkheid voor nieuwe bedrijven om zich hier te vestigen. Dus heb je interesse? Join the offshore wind hub!

December 2022 | Pagina 13
Giertij worden bepaald. Er ontstaat dan een real time beeld, dat direct verzonden wordt naar loodsen aan boord van schepen op de Westerschelde, naar de verkeersleiders op de verkeerscentrale in Hansweert en aan de overige scheepvaart.
Reageren? redactie@maritiemmedia.nl
Rijkswaterstaat hoeft niet meer met een meetschip het Zuidergat op. (foto’s Rijkswaterstaat) De draaikolk is goed te zien, als de omstandigheden gunstig zijn (de pijlen geven de stroomrichting aan). De Fowairet kon alleen met grote moeite worden losgetrokken.
Tel : +31(0)168 - 46 54 68 Fax : +31(0)168 - 46 54 69 Mob : +31(0)6 - 54 20 69 39 Havenkant 8 4781 AA Moerdijk www.svbrenate.nl Bemiddeling, in- & verkoop van alle drijvende materialen Scheepvaart Bedrijf “Renate” B.V. Scheepsnaam : Poseidon Type : Pilot Tender/Werkboot L/B/D : 14,66 x 5,30 x 1,20 m Bouwjaar : 1982 Motor : 2x MAN Diesel elk 360KW/490 PK POSEIDON NIEUW VOOR ALLE REPARATIES BOVEN DE WATERLIJN KUNT U BIJ ONS TERECHT! BEZOEKADRES: Havenkant 8 4781 AA Moerdijk info@nuala-reparatie.nl 06 54206939 nualabv NUALA SCHEEPSREPARATIEBEDRIJF Scheepsnaam : Laetitia Type : Motorvrachtschip L/B/D : 84,5 x 9,5 x 2,73 m Ton/M3 : 1503 ton / 1620 m3 Bouwjaar : 1969 Motor : Cat 3512 DI-TA 1191 PK 876 KW Boegschroef : Daf 825 165 pk met drie kanalen zeer sterke kopschroef LAETITIA Scheepsnaam : Fraternite Type : Duwboot L/B/D : 24,34 x 5,78 x 2,42 m Duwcapaciteit : Communautair 5930 m3 en Rijnvaart 2000 ton Bouwjaar : 1939 Motor  : MTU V4000-02-RH, 880 kw bouwjaar 2009 Generator 1  : Perkings 35 kva 220/380 volt Generator 2 : Lister 17 kva 220/380 volt FRATERNITE 2XSPUDPALEN KANTELAARS Type : 2 x spudpaalkantelaar L/B : 14 x 2,4 m Bouwjaar : 2015 Opmerking : Incl. 2 hydrpacks, 2 spuds elk 12.00 m. Kantelaars op 3 manieren te bedienen: manueel, remote en nood. Incl. sterkteberekenings- en stabilisatierapport. NIEUW!!! Scheepsnaam : Nadia Type : Duwboot L/B/D : 15 x 8,4 x 1,7 m Duwcapaciteit : Communautair en Rijnvaart 5400 ton Bouwjaar : 1963 Motor : 2x Caterpilar 3408 van 440 pk Generator : 2x Lister 20 kva 220 / 380 volt 2007 en 2010 NADIA Scheepsnaam : Egalite Type : Duwboot L/B/D : 18,75 x 8,02 x 1,96 m Duwcapaciteit : Communautair 8000 m3 en Rijnvaart 5540 ton Bouwjaar : 1981 Motor : 2x Mitsubishi van 863 pk bouwjaar met 2008 Generator 1 : Perkings van 30 kva 220/380 volt EGALITE Kraanponton met figee kraan Vlugt 25 m. 17 ton Ponton 35 x 16 m Met sputpalen BO TAURUS Scheepsnaam : Ella Type : Duwboot/ monopool L/B/D : 23 x 6 x 2,2 m Duwcapaciteit : Communautair 3939 m3 en Rijnvaart 2800 ton Bouwjaar : 1954 Motor 1 : Volvo Penta D16 van 600 pk bouwjaar 2017 Motor 2 : DAF Kmd van 500 pk bouwjaar 2016 Generator : 2x Yanmar 22 kva 220/380 volt ELLA Scheepsnaam : Typhoon Scheepstype : Vrachtschip L/B/D : 80 x 9,48 x 2,56 m Ton/M3 : 1240 ton / 1700 m3 Bouwjaar : 1940 Motor : 2x Caterpillar van 365 pk type 3408 revisie 2017 en 2018 Boegschroef : Van Tiem 160 pk Daf 1160 TYPHOON Scheepsnaam : Tatiana Scheepstype : Vrachtschip L/B/D : 85,99 x 10,05 x 3,22 m Bouwjaar : 1961 Ton/Teu : 1826 ton / 90 teu Motor : Mitsubishi C32 1278pk / Bj 2010 Generator 1 : Hatz 30 Kva 220/380/Bj 2010 Generator 2 : John Deere 45 Kva 220/380/Bj 2010 Boegschroef : Ballegooy 430 pk / Bj 2010 TATIANA ALBERT-R Type : Duwsleepboot L/B/D : 21,25 x 4,92 x 2,35m Duwcapaciteit : Communautair 2635 m3, Rijnvaart 800 ton. Bouwjaar : 1939 Motor : Volvo Penta van 551 pk complete revisie 2018 Generator : Hatz, 20 Kva 220/380 volt IN PRIJS VERLAAGD!!! Scheepsnaam  : Bo Djovanny Type : Duwsleepboot L/B/D : 30 x 5,70 x 2,49 m Duwcapaciteit : Communautair 8000 m3 en Rijnvaart 3000 ton met oude motor Bouwjaar : 1930 Motor : Mitsubishi 1600 pk 2006 Rev. 2017 Generator 1 : John Deere 28 kva 220/380 volt bj. 2017 Generator 2 : Yanmar 41 kva 220/380 volt bj. 2019 BO DJOVANNY Namens alle medewerkers een fantastisch 2023! T.E.A.B.

de scheepsliften van Niederfinow

Bij Niederfinow moet een hoogteverschil tussen Oder en Havel, een zijrivier van de Elbe, van 36 meter overwonnen worden. Daarvoor werd tussen 1605 en 1620 het 32 kilometer lange Finowkanaal aangelegd. Het was daarmee het eerste binnenvaartkanaal van Duitsland. De sluisjes waren 26 meter lang en 3,11 meter breed. Door de dertigjarige oorlog verviel het kanaal door verwaarlozing.

Finowkanaal

Vanaf 1743 werd het kanaal herbouwd en geopend in 1746. Tussen 1747 en 1753 werd het kanaal uitgebreid richting het oosten. De schepen die er konden varen waren de eerste standaardmaat, Klasse I, voor binnenvaartschepen in Duitsland de zogenoemde groot Finowkahn, met afmetingen 41 meter lang, 5,10 breed, diepgang van 1,75 meter en 270 ton groot. Daarvoor was er al een klein Finowkahn van 40 meter lang, 4,60 meter breed, met diepgang van slechts 1,40 meter en een tonnage van 170 ton. In 1898 en 1899 werden proeven gedaan om schepen elektrisch door het kanaal te slepen. Er werden twee systemen getest. Een door middel van elektrisch aangedreven locomotiefjes langs het kanaal en een systeem met elektromotor aan een vast opgehangen en gespannen staaldraad. De opgedane ervaringen werden later gebruikt bij de sluistrap van Niederfinow. Vandaag de dag wordt het Finowkanaal alleen nog maar gebruikt door de recreatievaart.

Oder Havel Kanaal

Begin 1905 besloot de Pruisische regering het Oder Havel kanaal aan te leggen. Het kanaal zou de grootste Pruisische Oostzeehaven Stettin met de hoofdstad Berlijn verbinden. In 1906 werd begonnen met de aanleg van deze nieuwe vaarwegverbinding, ruimer dan het Finowkanaal. Het Oder Havel kanaal werd in 1914 geopend door Kaiser Wilhelm II. In het Finowkanaal waren nog twaalf sluizen nodig om het hoogteverschil van 36

meter te overbruggen. In het Oder Havel Kanaal bij Finow kon een sluizentrap van vier sluizen van 64 meter lang en 10 meter breed, met elk een verval van negen meter, dit hoogteverschil overwinnen. Tussen de vier opeenvolgende sluizen waren tussenpanden van 260 meter gegraven. Daarlangs reden acht elektrisch aangedreven locomotieven om de schepen naar de volgende sluis te slepen. Het duurde ongeveer twee uur om de sluizentrap te passeren. Pas in 1972 werd de viersluizentrap buiten bedrijf gesteld.

Oude scheepslift

In 1906 schreef de Pruisische regering een prijsvraag uit voor de bouw van een scheepslift bij Niederfinow, om het hoogteverschil van 36 meter sneller te overwinnen. Daarop volgde in 1914 de aanbesteding en de lift zou in 1918 gereed moeten zijn, maar de Eerste Wereldoorlog brak uit. Uiteindelijk werd een aangepaste versie van de scheepslift gebouwd tussen 1927 en 1934. Op 21 maart 1934 werd de scheepslift geopend door Rudolf Hess, de plaatsvervanger van Adolf Hitler.

De constructie van de lift werd in deze tijd aangepast voor schepen van 1000 ton, in plaats van de oorspronkelijke plannen voor 650 ton grote schepen. Men besliste niet enkel op grond van tekeningen en berekeningen maar men bouwde zelfs een functionerend schaalmodel van 1:5 in Eberswalde. De scheepslift werkt op het zogenaamde tegengewicht principe. In de scheepstrog zijn de maximale toelaatbare afmetingen voor schepen van 83,50 meter lang, 9,50 meter breed, 2,00 meter diep en met een onder doorvaarthoogte van 4,10 meter, Klasse IV.

Tijdens een bombardement in de Tweede Wereldoorlog op 26 februari 1945 werd het dorp Niederfinow zwaar beschadigd

maar bleef de scheepslift onbeschadigd. In negen decennia voorzag de scheepslift van Niederfinow, zo goed als storingsvrij, in de behoefte van de binnenvaart. Na opening van de nieuwe scheepslift zal de oude lift nog vijf jaar, in geval van calamiteiten, als reserve lift in bedrijf blijven. Geregistreerd als monument van industrieel erfgoed zal de historische scheepslift, bestaande uit vijf miljoen klinknagels, bewaard blijven.

Nieuwe scheepslift

In 1992 begon men met de plannen voor een nieuwe scheepslift om de oude te vervangen. Na drie jaar viel de beslissing om de nieuwe scheepslift te vervangen gebaseerd op hetzelfde principe van tegengewicht compensatie en in verticale hoogte, zoals haar voorganger. Deze keer werd geen schaalmodel gebouwd, maar werd door middel van 3D-model computersimulatie getest. De lift moest geschikt zijn voor Klasse V schepen, met afmetingen van 110 meter lang, 11,45 meter breed met een diepgang

2,80 meter. Een doorvaarthoogte van 5,25 meter zou mogelijk moeten zijn voor tweehoog gestapelde containervaart. In opdracht van het WasserstrasseNeubauamt in Berlijn is in 2008, noordelijk van de oude scheepslift, gestart met bouw van de lift. Hij zou volgens planning in 2014 in gebruik genomen moeten worden. Bouwkosten waren begroot op 185 miljoen euro, maar het werk kostte uiteindelijk 520 miljoen euro.

Alvorens de scheepslift in gebruik kon worden genomen moesten en zijn vijfhonderd succesvolle proefschuttingen uitgevoerd. In Niederfinow passeren jaarlijks twaalfduizend schepen. De nieuwe scheepslift heeft een capaciteit van ruim vier miljoen ton.

Toerisme

Voor de jaarlijks ongeveer 150 duizend bezoekers van de scheepsliften is speciaal een informatiecentrum gebouwd. Deze tentoonstelling is gratis te bezoeken. Er zijn vier generaties waterbouwwerken te zien, namelijk de sluis van Liepe uit 1743 van het Finowkanaal, de vier-trapsluis van 1914 en de oude en nieuwe scheepslift. Vaartochten zijn ook mogelijk.

Zes kilometer stroomafwaarts de Oder, in Oderberg, aan de rechteroever ligt het voormalige raderpassagiersschip Riesa, het schip is ingericht als Binnenschifffahrtsmuseum.

December 2022 | Pagina 15
De oude scheepslift van NiederFinow uit 1934 Fotoarchief: Jos Hubens
Na een bouwtijd van veertien jaar, is op 4 oktober 2022 de nieuwe scheepslift
gesteld. Daarmee is de verbinding via het water tussen Berlijn en de Poolse Oostzeehaven Szczecin (Stettin) voor de toekomst gewaarborgd.
Jos Hubens, ambassadeur De Binnenvaart.
Dekker Marine - Sint Annaland - Tel 0166 - 65 24 54 - www.dekkermarine.nl
De nieuwe scheepslift uit 2022. Fotoarchief: Jos Hubens.

386t, 1961

39x5,06, Alu.Friese kap, St.vloer 2012, 430m3, Scania 420pk, kopschr.200pk, 20kva 220/380V, piloot, ruime woning, SI 11-2024

383t, 1911

50x6,30 Azobe met zandgoten ,630m3, 225pk, kopschr.105pk

Aluminium stuurhut, hydraulisch sturen, 14kva 220/380,. 467t, 1962

49x5,07, alu.Friese kap, Azobe vloer, 580m3, 250pk, kopschr. 140pk, nautisch compleet, goed onderhouden, communautair 03-2024

516t, 1905

49,50x6,36, Friese Kap met wagen, 800m3, Azobe vloer, vernieuwd 1964.

540t, 1953

57x6,28, alu.damwand met twee karren, 840m3, St. vloer, 400pk Kopschr.200pk, nette woning, vlak en sporen van 2006/2008, kop vernieuwd 604t, 1962

55x6,60, Friese kap met wagen, 950m3, st.vloer hardox, 450pk, kopschr.140pk, 2x 220/380V, nautisch compleet, nette woning, dicht onder de gangboorden, goed schip voor constructies, hydraulisch sturen, SI 07-2028

683t, 1965

CCR2 3000 uur, Kopschr.140pk, nautisch compleet, eventueel met vast werk 814t,1958 67x7,20, Alu Friese kap, 1250m3, st.vloer 10mm, 630pk.3000 uur na revisie kopschr. 200pk, hydr.stuurwerk, Alu. hut overzakbaar, 2x 220/380

Amsterdammertje van 1910

15x,3,30, Kromhout 6TS 105pk, hydraulisch sturen,kopschr.8 pk,10Kva 220/380V,nieuwe stuurhut, klaar voor intimmeren

Dag passagiersschip Lady Madeleine Goed uitgerust onderhouden en strak schip 450/250 passagiers, 1996, 41x8,16, 2x311pk, kopschroef van Tiem 300pk, 45 en 65 kva.220/380. Complete ruime keuken etc. CvO 11-2026

Sleep/duwvlet 1956 15,60x3,68, 155pk, Hatz 10kva, kruiphoogte ca. 3mtr, 2 slaapplaatsen duwcapaciteit 248m3 bij max 86mtr, communautair 04-2027

Varende woonschepen en recreatieschepen: Luxe Motor, 1928, 31,42x5,38, leeg ruim en roef, technisch en ijzerwerk klaar. DAF 575 120 pk, kopschroef nieuw 380V BB/STB, 2x aggregaat, spudpalen 2x telescopisch 5 mtr. onder het schip. CvO pleziervaart 06-2023

Luxe Motor,1927, 30x5, Scania D11 153pk, schip is in gebruik als stationair woonschip, heeft een geldige CvO ( geldig tot 12 -2025) maar om te kunnen varen is wel wat technische aandacht nodig. Schip is geschikt voor een

PIU ALLEGRO / Postbus 11388, 1001 GJ Amsterdam / Tel:
/ Fax: 0031(0)206207880 / Web: www.piuallegro.nl / Email: info@piuallegro.nl PIU ALLEGRO SCHEEPSMAKELAARDIJ
0031(0)653596164
Courtier en Bateaux MEERDERE SPITSEN EN KEMPENAARS IN BEMIDDELING.
complètes voir site internet, voor ons
zie:
vendre.
bemiddeling schepen
soorten.
Pour nos offres
volledig aanbod
www.piuallegro.nl On demande des bateaux pour
Gevraagd ter
in alle maten en
WIJ WensEN u prettige feestdagen Uw visie is ons streven naar perfectie! Aan- en verkoop Bemiddeling Nieuwbouw binnenvaart Nieuwbouw zeevaart Afbauw begeleiding www.shipvision.nl SHIP VISION B.V. Merwestraat 4a 4251 CR Werkendam info@shipvision.nl Telefoon: +31 (0) 183 50 54 33 Jan Ruijtenberg: +31 (0) 651 14 53 39 Dolf Cornet: +31 (0) 646 92 12 80 Johanna v/d Werken: +31 (0) 6485 298 50 Volg ons op Nieuwe website Ancolia Afmetingen 79.90 x 8.20 x 2.72 Tonnage 1.190 Bouwjaar 1964 Hoofdmotor Caterpillar C32 ACERT, 1.015 Pk, Bj. 2016 Mentor Afmetingen 85,84 x 9,50 x 2,67 Tonnage 1.433 Bouwjaar 1961 Hoofdmotor Caterpillar, type C32, CCR2, 1.016 Pk, Bj. 2018 Nieuwbouw tanker Afmetingen 135 x 11.45 x 3.70 Aantal tanks 11/4025 m3 Imperieux Afmetingen 105 x 9,60 x 3 Tonnage 2143 Ship Vision B.V. wenst u fijne feestdagen IN PRIJS VERLAAGD TREAT YOUR STAINLESS STEEL! FOR NEW BUILDING & SHIPS IN SERVICES SURFACE TREATMENT SERVICES: GRINDING / POLISHING PICKLING / PASSIVATION TANKINSPECTION / ADVICE BOILER CLEANING Corrosion never sleepssszzz not even the X-mas days!

De duisternis was al ingevallen toen de Binnenvaart Business Borrel van november begon en dat vroeg om passende invulling van de avond. Het was Hollandse Avond in restaurant en wijnbar Wiqui ditmaal en daarbij werd stevige winterkost geserveerd. De gasten konden zich tegoed doen aan een heerlijk zangeres Daantje – bekend van tv-programma Bloed, Zweet en Tranen – Hollandse klassiekers zong. Deze editie van de maandelijkse binnenvaartborrel werd mede mogelijk gemaakt door Slurink BV en Trendco.

De Binnenvaart Business Borrel wordt elke eerste of tweede donderdag van de maand door de Maritiem Courant gehouden in Wiqui in Zwijndrecht en iedereen die direct of indirect aan de binnenvaart verbonden is, is er van harte welkom. Aanmelden of een lidmaatschap is niet nodig, de inloop is vrij vanaf 17.30 uur. De sponsoren van de avond bieden het buffet aan, Wiqui zorgt voor een hapje tussendoor en genuttigde drankjes zijn voor eigen rekening.

December 2022 | Pagina 17 wij wensen u en een gelukkig nieuwjaar! Hoogendoorn MBI Beatrixhaven 35 4251 NK WERKENDAM T +31 (0)183 308 383 info@hoogendoorn-mbi.nl www.hoogendoorn-mbi.nl
HEERLIJK HOLLANDS GENIETEN BIJ BINNENVAART BUSINESS BORREL Beaufortlogistics.com T: +31 (0)78 303 3020 FIJNE FEESTDAGEN en een mooi2023! en een NAMENS HET TEAM VAN +31 (0)78 303 3020
Alwin, Bert, Rob en Sjoerd Slurink Jeffrey Smit en Ilse van den Dool van Trendco

Er is veel gebeurd tijdens dertig jaar Teus Vlot Groep

Op 1 november 2022 bestond Teus Vlot Groep precies dertig jaar. Het toeval wil dat DMS, sinds 2014 onderdeel van de groep, toen ook precies dertig jaar bestond. Oprichter en voormalig directeur Teus Vlot schudt met gemak de ene anekdote na de andere uit zijn mouw. Het gaat over hoogtepunten, maar ook over dieptepunten.

De eerste anekdote. Het is 2004 en er is een beurs in Ahoy. Op de verder lege stand van Teus Vlot staat een wand met de tekst: ‘We zijn er wel, maar nu even niet’. ,,Dat komt zo, mijn vrouw lag in het ziekenhuis in München, het was belangrijker om bij haar te zijn. Blijkt dat het contractueel verplicht was dat er én bemanning én producten op de stand moesten staan. We hebben toen twee dames van kantoor gevraagd folders uit te delen’’, vertelt Teus. ,,En een klein dieselmotortje op de stand gerold’’, vult zoon Geert Vlot aan. Hij is de huidige directeur van DMS en TVDM. ,,De tekst kon veranderd worden in ‘We zijn er weer!’.’’ Nog eentje: ,,Tijdens een interview had ik eens gezegd: die Scania repareer ik met mijn ogen dicht. Stond er in de kop: Teus Vlot repareert met zijn ogen dicht. Niet lang daarna stond ik bij een klant klaar om zijn motor te repareren. Die man wenste me succes, verliet de machinekamer en deed het licht uit.’’

,,Ik heb vanaf 1983, op een paar maanden na, tien jaar voor Veth Motoren gewerkt. Dat was een goede leerschool en een goede baan, maar toch voelde ik mij beperkt in mijn vrijheid. Vandaar dat in 1992 besloot zzp’er te worden. Niet iedereen begreep dat. Ik had een chronisch zieke vrouw en drie jonge kinderen. Toch wist ik, na een teken van boven, dat ik het moest doen. Van Veth kreeg ik een gereedschapskist mee en de belofte dat ik terug mocht komen na een half jaar als het niet beviel. Zo is het begonnen.’’

Groot verlies

Na een jaar kwam de eerste monteur in dienst en in 1995 verhuisde het bedrijf vanuit Bleskensgraaf naar een nieuwe loods op de huidige locatie in Sliedrecht aan de Baanhoek. De groei zat er lekker in, maar in 2001 gebeurde er iets verschrikkelijks. ,,Een van mijn werknemers was Teun van Ballegooijen. Hij vulde precies mijn zwakke kanten aan, zorgde voor structuur in het bedrijf en regelde de administratie en facturatie. Hij was mijn rechterhand. Groot was de schok toen hij dat jaar, op 41-jarige leeftijd, plotseling overleed. Een groot verlies, tot op de dag van vandaag komt hij soms nog in mijn dromen voor. In praktische zin werd Teuns werk overgenomen door andere werknemers, maar het gemis is altijd gebleven.’’

Genezing

In de jaren erna werden meer bedrijven overgenomen, maar gebeurde er vooral iets heel bijzonders. Janneke, de vrouw van Teus, leed sinds 1989 helse pijnen en kon nauwelijks meer lopen door de aandoening posttraumatische dystrofie. ,,Na alle mogelijke behandelingen zonder resultaat kwamen we terecht in het Erasmus MC waar in 2007 geconstateerd werd dat er niets meer voor haar te doen was. Ze ging daarna naar een gebedsdienst en het wonder geschiedde. Ze genas ter plekke en kan sindsdien weer alles. We zijn er nog elke dag dankbaar voor. Voor mij werd toen wel duidelijk dat ik te veel was gevlucht in mijn werk en te veel had gegeven in de combinatie werk en zorg. Beide accu’s waren leeg.’’

Geert Vlot directeur

Dat besef leidde ertoe dat Geert Vlot, op 24-jarige leeftijd, in 2009 het stokje overnam. Geert: ,,Ik ben wel vroeg begonnen, ja. Het was een sprong in het diepe, maar je doet het gelukkig niet alleen. Van monteur en later chef werd ik ineens de baas van het bedrijf. Je moet ineens leiding gaan geven aan mensen met wie je tot voor kort nog samen aan het werk was. Dat niet alleen, in die periode barste de binnenvaartcrisis los. Ik was nog bezig krediet op te bouwen en toch moest er actie worden ondernomen. Het was nog net geen personeelsreorganisatie, er vielen geen gedwongen ontslagen, maar de ploeg werd door natuurlijk verloop flink ingekrompen. Een pittige periode.’’

Een paar jaar verder, in 2014, gaat het aanzienlijk beter. Weer overnames, waaronder die van DMS, waardoor het bedrijf niet alleen Cummins diesels levert voor de binnenvaart, maar ook voor de industrie. Door die bredere aanpak is het bedrijf minder

Pagina 18 | December 2022 DOWNLOAD DE MARITIEMAPP
Leo van Teeffelen bevattelijk voor economische tegenslag. In 2018 komt Ronald Kornet in dienst als managing director van Teus Vlot Diesel Marine. Zijn inbreng blijkt van grote waarde. Geert en Teus sleutelen aan een Cummins Teus toen hij net voor zichzelf was begonnen.DMS helemaal in het begin Dorpsstraat in Bleskensgraaf. Dit was de eerste loods/kantoor/ magazijn, en boven woonden wij. Krantenartikel 1995 ‘repareer met mijn ogen dicht’ Teus en Teun Van links naar rechts: Teus, Coralinde en Geert Vlot.

Nieuwbouw

In 2019 is Teus Vlot zelf opnieuw in beeld. In het kader van ‘als je een schip kunt bouwen, moet een bedrijfsgebouw ook lukken’ wordt hij hoofdaannemer voor de nieuwbouw van DMS in Sliedrecht. Lang verhaal kort: grond gekocht, heipalen op voorhand gekocht (daar was op dat moment een groot gebrek aan) en het met alle ingehuurde partijen tot een goed einde gebracht.

De vrouwelijke touch

Coralinde Vlot sprak op jonge leeftijd uit dat ze het liefst monteur te paard wilde worden. Door het vele vakantiewerk kreeg ze interesse in het bedrijf van haar vader, maar haar geliefde paard van de buren in de steek laten ging haar te ver. Die combinatie is het toch niet geworden. ,,Ik heb gekozen voor HBO Commercieel Communicatiemanagement. Na verschillende stages kwam ik toch bij de Teus Vlot Groep uit als afstudeeropdracht. De kans om hier communicatie en marketing op te zetten heb ik met beide handen aangegrepen. Toen dat overeind stond, bleek dat door de aangescherpte regels veel meer zaken moesten worden vastgelegd op het gebied van personeelszaken. Zo kreeg ik de uitdaging om na een versnelde HR-opleiding een HR-afdeling op te zetten. Inmiddels focus ik mij op talentmanagement om via talentmetingen ons personeel verder te kunnen helpen, begeleiden en ondersteunen. Om het werk voor hen aantrekkelijk te houden en ze te behouden voor het bedrijf. Dat is nu actueel. En o ja, ik zorg voor de vrouwelijke touch in deze mannenwereld.’’

De geschiedenis van de Teus Vlot Groep en de familie Vlot zijn innig met elkaar verweven. Je zou er een boek over kunnen schrijven. Het is niet ondenkbaar dat zo’n boek er nog eens van komt.

Elfstedentocht

Coralinde Vlot en Esther de Jong schaatsen 200 kilometer voor Stichting Hartekind. Een spontaan idee om een deel van de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk te gaan schaatsen, is op een prettige manier uit de hand gelopen. Op 27 januari 2023 zetten de beide vriendinnen alles op alles om de volledige tocht van 200 kilometer uit te schaatsen. Maar dan wel voor een goed doel: Stichting Hartekind.

Beide dames hebben in hun nabije omgeving te maken met de gevolgen van hartfalen. Marco, de vriend van Coralinde, kreeg in 2020 een hartinfarct waardoor hij sindsdien met beperkingen leeft. Ook neefje Jack onderging onverwacht een openhartoperatie. Dat is

gelukkig goed afgelopen. Esther is voor haar beroep bezig met wetenschappelijk onderzoek op cardiologisch gebied en ziet dagelijks de gevolgen van hartfalen. Stichting Hartekind zet zich in voor het vergroten van de overlevingskansen van kinderen met een hartafwijking en het verbeteren van kwaliteit van leven. Voldoende reden voor de beide dames om zich tot het uiterste te geven en voor Stichting Hartekind geld in te zamelen. Alle donaties gaan volledig naar dit goede doel. Op hun Instagrampagina zie je de voorbereidingen in de vorm van kilometers maken op de ijsbaan, schaatsclinics volgen en trainingen op duurconditie. De Maritiem Courant ondersteunt steunt ze van harte, als de lezers dat ook doen wordt het zeker een succes.

Donaties kunnen worden gedaan via hun Instragrampagina @winterhart2023 (link in bio), via www.pifworld.com (zoeken op winterhart 2023), via de mail op winterhart2023@outlook.com of via bijgevoegde QR code.

December 2022 | Pagina 19
Beurs Ahoy 2004 Genezing Janneke Vlot 2007 Directieoverdracht van Teus naar Geert 2009 Eerste paal nieuwbouw DMS 2018/2019

Wij wensen u pret en een gez

MTS AQUAMARIN

Bouwjaar: 1996

Bouwwerf: Usti, Tsjechië

Afmetingen: 110 x 11.36 x 3.40 meter Tonnage: 2737 ton

Kopschroef: Detroid Diesel - 498 pk Hoofdmotor: ABC - 1651 pk

100m3 per uur

MTS FORENS

Bouwjaar: 2010

Bouwwerf: Melnik, Tsjechië

Afmetingen: 134.87 x 11.48 x 3.67 meter Tonnage: 3897 ton Inhoud: 4494 m3

Kopschroef: Caterpillar– 600 pk Hoofdmotor: 2 x Caterpillar– 1065 pk

Bijzonderheden: Klasse vernieuwd in 2021

MTS MANOUK III

Bouwjaar: 2010

Afmetingen: 109.87 x 11.42 x 3.31 meter

Tonnage: 2780 ton Inhoud: 3040 m3

Kopschroef: Caterpillar - 608 pk

Hoofdmotor: ABC - 1500 pk

Pompen: 8 x Deepwell

ttige feestdagen zond 2023

MS IMMANUEL

Bouwjaar: 2008

Bouwwerf: Yizheng, China

Afmetingen: 110 x 11.45 x 3.67 meter

Tonnage: 3225 ton

Inhoud: 3700 m3

Hoofdmotor: Caterpillar - 1836 pk (‘22 Koprev.)

Bijzonderheden: - Voor en achter spudpaal

MS BAREND

Bouwjaar: 1994

Afmetingen: 109.84 x 11.40 x 3.51 meter

Tonnage: 3049 ton Inhoud: 3900 m3

Hoofdmotor: Caterpillar – 1736 pk

MS MARITA

Bouwjaar: 1979

Afmetingen: 84.94 x 8.20 x 2.87 meter

Tonnage: 1348 ton Inhoud: 1950 m3

Kopschroef: DAF - 320 pk

Hoofdmotor: MTU– 1150 pk (bj. 2007, rev. 2020)

Bijzonderheden: Gezandstraald zijde, gangboorden en den in 2021

T +31 (0)183 50 70 40 | E info@gallemakelaars.nl | Biesboschhaven Noord 12 | 4251 NL Werkendam | gallemakelaars.nl
Inspectie en keuringen Voldoen aan relevante wetten en regels Baanhoek 140, 3361GM Sliedrecht • +31(0) 184 413 491 • info@dekkcontrol.com • dekkcontrol.com Wij verzorgen Arbo-technische inspecties en keuringen voor in de scheepvaart verkoop van blusmiddelen! Faciliteren veiligheidsmiddelen Faciliteren veiligheidsmiddelen Bij DekkControl kunnen wij uw schip onder andere helpen met: Fijne feestdagen & een veilig 2023!

Innovated Groep breidt bedrijfsactiviteiten uit

Vanuit de wens om de scheepvaartindustrie nog breder te kunnen bedienen, biedt Innovated Groep sinds kort een nieuwe vorm van support aan, waarmee scheepvaartondernemingen worden ondersteund en ontzorgd op het gebied van onder andere bevoorrading en vakwerkzaamheden.

De nieuwe support richt zich op een veelzijdig pallet aan diensten: van de aankoop en levering van scheepsbenodigdheden en (bouw) materialen tot de inzet van eigen vakmensen/technici vanuit een flexibele schil medewerkers die Innovated Groep om zich heen heeft gecreëerd.

In eerste instantie wordt deze nieuwe vorm van support aangeboden aan de vijftien schepen die Innovated Groep in beheer heeft, onder andere namens Nedcargo en Container Terminal Moerdijk (CTM). Maar zeer binnenkort is het de bedoeling de service sectorbreed uit te rollen, benadrukken directeur Taeke van Turenhout en HR Office Manager Ryanne Robbemond. Dan kan dus iedereen een beroep doen op de nieuwe service van de in de maritieme sector gepokt en gemazelde organisatie. Die is gespecialiseerd in onder meer de nieuwbouw, afbouw en het management van schepen, shipping en crewing voor de grote binnenvaart en bunkersurvey en duiken, maar ook in personeels- administratie, transport en verzekeringen.

komt voort uit de ontwikkelingen in de maatschappij, waarbij prijzen op allerlei fronten de pan uit rijzen, (bouw)materialen lastiger verkrijgbaar zijn en personeel en vakmensen alsmaar schaarser worden, met lange wachttijden voor reparaties en andere technische werkzaamheden tot gevolg. Kortom: talrijke omstandigheden die het alsmaar lastiger maken om te ondernemen. ,,En waardoor de continuïteit van de dienstverlening bij bedrijven en in onze vaart in de knel komt’’, weet Taeke van Turenhout. Dat moet te allen tijde worden voorkomen, beseft hij. ,,Tijd is geld, schepen moeten kunnen varen. Ons doel is daarom om minder afhankelijk te zijn van externe partijen en meer in eigen beheer te kunnen doen, sneller mensen aan te kunnen sturen, sneller reparaties te bewerkstelligen, storingen te verhelpen en daarmee continuïteit te garanderen.’’

In de praktijk betekent dit dat Innovated Groep een brede technische service verleent, waarmee lange wachttijden voor werkzaamheden als nieuwbouw, service en reparaties worden voorkomen. Dit dankzij allerhande techneuten en vaklieden, zoals elektriciens en ijzerwerkers, die de organisatie op oproep beschikbaar heeft. Ook biedt zij dankzij een groter inkoopvolume scheepsbenodigdheden en bouwmaterialen tegen scherpere prijzen aan.

Klanten reageren erg positief, ervaart Ryanne Robbemond van het in de Hoeksche Waard, nabij de Rotterdamse haven en Moerdijk, gelegen bedrijf. ,,Zij geven aan opgelucht te zijn niet meer elders tevergeefs te hoeven zoeken. Wij verwachten dat deze service zeker breder zal aanslaan.’’

Met de support is een waardevolle toevoeging gecreëerd op de toch al veelzijdige werkzaamheden van Innovated Groep, die jarenlange ervaring in de maritieme sector koppelt aan kennis en vernieuwing. Zowel Taeke van Turenhout

als mededirecteur Maurice Robbemond is kapitein en afkomstig uit de binnenvaart. Taeke van Turenhout: ,,Wij handelen altijd vanuit de visie van een kapitein.’’ Beide mannen bundelden jaren geleden al de krachten, met de organisatie zoals die er nu staat als resultaat.

En hierbij zal het niet blijven. Integendeel, Innovated Groep heeft nog veel meer wensen en plannen, benadrukt Taeke van Turenhout: ,,Wij verwachten de komende twee, drie jaar een aanzienlijke groei in activiteiten te bewerkstelligen.’’

Niet voor niets heeft het ervaren Innovatedteam het motto ‘Innoveren is vooruit durven gaan’ hoog in het vaandel staan.

Dit in combinatie met de liefde voor de binnenvaartsector en een dosis nuchter doorzettingsvermogen vormen de ingrediënten voor mooie ontwikkelingen die ongetwijfeld komen gaan. Taeke van Turenhout: ,,Wij doen wat we het liefste doen: de binnenvaart promoten en gezond maken. Daartoe zien wij talrijke kansen en mogelijkheden, waarbij onze focus continu ligt op datgene wat wij kunnen doen en wat we kunnen verbeteren. Wij denken niet in problemen, maar in kansen. Dáár ligt onze kracht.’’

Geïnspireerd geraakt door de veelzijdigheid en het enthousiasme van het Innovated-team en zou je daarvan deel willen uitmaken?

Neem gerust contact op. Dat is gezien de groeiende activiteiten op zoek naar leuke, enthousiaste medewerkers.

December 2022 | Pagina 23
Het ontstaan van de nieuwe support
FCG B.V. 0166 - 69 27 58 info@fcg.nl fcg.nl Koude isolatie Thermische isolatie Geluidsisolatie Brandwerende isolatie Steigerbouw Isolerende coatings Isolatie matrassen Heat tracing Turn-key oplossingen Inspectie, engineering en thermografie Wij zijn FCG B.V. een krachtpatser in de maritieme sector, industrie en utiliteitsbouw. Na onze fusie in 2022 staan we sterker dan ooit te voren. Zo zijn wij klaar voor alle isolatie uitdagingen in de toekomst. We zetten deze ijzersterke samenwerking graag door naar 2023. Daar gaan we voor. Fijne feestdagen! Go Go Go!
Maurice Robbemond (links) en Taeke van Turenhout, oprichters en drijvende krachten achter Innovated Groep.
www. dijvler .nl DÉ LIERENSPECIALISTVOOR DEBINNENVAART. fijne 3 Wij zijn een erkend leerbedrijf. Vraag naar de opleidingsmogelijkheden. Leerling? Volg ons op facebook voor alle vacatures TELEFOON: +31 85 071 11 20 E-MAIL: KANTOOR@DURASHIP.NET OF KIJK OP: WWW.DURASHIP.NET DURASHIP BEDANKT AL HAAR KLANTEN, RELATIES EN PERSONEEL VOOR EEN MOOI JAAR! GENIET VAN DE FEESTDAGEN EN PROOST OP EEN SUCCESVOL EN GEZOND 2023! OOK MET LAAG WATER ZIJN WIJ DE JUISTE KEUZE

DE GERLIEN VAN TIEM ZIET VOLOP UITDAGINGEN

Het eind van het jaar is een prima moment om terug én vooruit te kijken. Bij De Gerlien van Tiem in Druten doen de leden van het salesteam dat met een positief gevoel. Eric Rietveld (nieuwbouw) en Marcel van Tiem (reparatie en verbouw) zien de toekomst met vertrouwen tegemoet, ondanks het stukje onzekerheid waarmee de hele sector te maken heeft. Door de diversiteit van de scheepswerf blijft De Gerlien van Tiem in staat om in te spelen op nieuwe uitdagingen. ‘Er ligt een nieuwe markt vóór ons’, klinkt het aan de Waal vol overtuiging. Ton de Kort

,,We hebben het hartstikke druk’’, concludeert Eric Rietveld tevreden. ,,We hebben mooie projecten mogen realiseren en ook op stapel staan voor komend jaar.’’ Aan de andere kant ziet hij ook de onzekerheid voor de sector, veroorzaakt door wat er op het wereldtoneel allemaal gebeurt. ,,Onze markt ijlt altijd wat na’’, weet collega Marcel van Tiem. ,,Als er al sprake is van een recessie, laat die zich bij ons pas later gelden. Dat leert de ervaring uit het verleden.’’ Hij weet dat de binnenvaartwerf sterk

genoeg is om tegen een stootje te kunnen. ,,Wij zijn als bedrijf zó divers, niet afhankelijk van één bepaald deel van de markt. Wij doen niet het standaard werk, noch in reparatie, noch in nieuwbouw. We pakken klussen aan, die anderen afschrikken. Het is niet altijd het mooiste en schoonste werk, wat wij doen.’’

Het vinden van voldoende mensen om al het werk uit te voeren, wordt alsmaar lastiger. ,,Maar dat probleem heeft iedereen’’, weet Rietveld. ,,Wij zien dat ook. Voorheen kwam

het gros van onze medewerkers uit de omgeving, kwamen ze bij wijze van spreken met de fiets naar het werk. Nu halen we steeds vaker mensen uit andere landen.’’ Er is immers werk genoeg. De heren zien tot hun genoegen dat er telkens weer een team ontstaat, vanuit de combinatie van trouwe medewerkers, jonge aanwas en collega’s van verder weg. ,,We zien hoe trots onze mensen zijn, als ze weer een mooi project gerealiseerd hebben’’, weet Van Tiem. Niet al die projecten mogen overigens van de daken worden geschreeuwd, door de vertrouwelijkheid waarmee ze gepaard gaan.

Vergroening is een belangrijk item voor de toekomst. ,,Maar op dat gebied is er nog geen eenduidige oplossing’’, weet Eric Rietveld. ,,Wat is nu de beste oplossing? We zitten in een periode van overgang.’’ Marcel van Tiem onderschrijft dat: ,,Je ziet dat ideeën nu in een stroomversnelling komen. Wordt het voortstuwing op gas, waterstof, elektra? En ook autonoom varen wordt een optie.’’

De Gerlien van Tiem denkt graag met klanten mee, om samen tot een passende oplossing te komen. ,,Alle nieuwe motoren moeten minimaal aan Stage V voldoen, motoren met nabehandeling dus. Dan ga je toch ook kijken naar wat er voor alternatieven zijn. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar het vaargebied, waarvoor de schepen bedoeld zijn. Er liggen volop uitdagingen, om bij ieder schip te kijken hoe je dat het meest optimaal kunt inzetten. Daarbij gaan we heel klant-specifiek te werk, zoals onze trouwe klanten dat ook van ons verwachten.’’

December 2022 | Pagina 25
De partner binnen de scheepvaart • Brandblussers • Brandslangen • Gasdetectie • Adembescherming • Valbeveiliging • Laad-en losslangen • Reddingsvesten Voor verkoop, verhuur en 24/7 service van alle apparatuur én middelen voor de brandveiligheid van o.a.: www.rbc-group.nl • +31(0)10 288 02 28 Fijne feestdagen en een gelukkig 2023!
WE’VE GOT YOU COVERED 24/7 ANYWHERE IN THE WORLD PRO LIQUID - PROFESSIONALS IN LIQUID CARGO HANDLING pro-liquid.com Slangen: voor lading en gasretour Fenders Mobiele Ladingspompen Stikstoflevering op locatie Lading filtratie Stoomboilers Tankreiniging en advies Etc...... UW PARTNER VOOR 010 3 10 8888 24/7 Scheepswerf en Machinefabriek ‘t Ambacht B.V. Noordeinde 3 • Postbus 14 • 3341 LW Hendrik Ido Ambacht Tel. (078) 681 41 77 • Fax. (078) 681 50 56 E-mail: post@scheepswerfambacht.nl • Internet: www.scheepswerfambacht.nl Scheepswerf ’t Ambacht Kwaliteit is vakmanschap Scheepswerf ’t Ambacht beschikt over een ervaren team van professionals waarmee altijd naar de snelste en de goedkoopste oplossing voor de klant wordt gezocht. De term “thuis in de binnenvaart” past daarom ook perfect bij Scheepswerf ’t Ambacht omdat wij als team met korte lijnen en goed overleg tussen de klant werken, brengen we elke klus naar een goed resultaat! Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 2023

Lifetime Achievement Award tijdens Maritime Awards Gala Kommer Damen geëerd voor ‘hele oeuvre’

Kommer Damen heeft in november een Lifetime Achievement Award toegekend gekregen tijdens het Maritime Awards Gala in Rotterdam. Damen ontving de onderscheiding vanwege zijn prestaties, werkwijzen en bijdrage aan de Nederlandse maritieme sector.

Damen (78) is Voorzitter van de Supervisory Board van Damen Shipyards Group en nog steeds internationaal actief in het bedrijf dat hij in 1969 overnam van zijn vader en oom. De organisatie van het event oordeelde dat Damen deze erkenning onder meer te danken heeft aan zijn visie op scheepsbouw en zakendoen, die aan de basis stond van de groei die Damen Shipyards doormaakte van één werf in 1969 tot ongeveer zeventig bedrijven vandaag de dag.

Daarnaast roemde Bas Ort, die de prijs uitreikte namens Netherlands Maritime Technology (NMT), de scheepsbouwer om zijn betrokkenheid bij zijn medewerkers en zijn rol in het Nederlandse maritieme bedrijfsleven. Ook zijn inzet voor kunst en cultuur wordt genoemd, bijvoorbeeld voor het Nederlands Dans Theater, alsmede zijn

actieve betrokkenheid bij zijn omgeving, niet alleen in Gorinchem, maar ook rond buitenlandse vestigingen.

Familiebedrijf

Kommer Damen is lid van de Maritieme Raad en Honorair Consul van Mexico. Hij was van 1988 tot en met 2020 lid van het bestuur van maritieme branchevereniging NMT (voorheen VNSI). Daarnaast was hij van 1997 tot en met 2020 lid van het bestuur van koepelorganisatie Nederland Maritiem Land (NML) en lid van de Raad van Toezicht van Platform Bèta Techniek. Hij is getrouwd met Josien Damen en heeft vier kinderen die alle vier actief zijn in het bedrijf. Zo is Annelies Damen lid van de Supervisory Board, Arnout Damen is CEO van Damen Shipyards Group, Rose Damen is Managing Director bij Damen Yachting en Bear adviseert het bedrijf vanuit zijn eigen, creatieve expertise.

Nichemarkten

Momenteel is Damen Shipyards Group wereldwijd actief in vrijwel alle maritieme nichemarkten. In de afgelopen jaren zijn diverse werven overgenomen, vele gespecialiseerd in nieuwe nichemarkten. Het bedrijf telt twaalfduizend medewerkers, vijfendertig nieuwbouw- en reparatiewerven en diverse gerelateerde bedrijven die bijvoorbeeld ankerkettingen, roeren, lieren en andere componenten leveren. Damen heeft in totaal meer dan

Kommer

zorg voor zijn werknemers.

KBN: MINISTER HARBERS NEEMT DE BINNENVAART SERIEUS

Zoals op pagina 7 van deze krant te lezen is, heeft minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat met de Toekomstvisie Binnenvaart een integrale aanpak gepresenteerd voor de komende decennia. De komende tijd gaat Koninklijke Binnenvaart Nederland deze met het ministerie verder uitwerken.

KBN heeft op de verschillende thema’s uit de toekomstvisie gereageerd: Het kabinet trekt miljarden uit voor onderhoud en instandhouding van de vaarwegen, maar dat alleen is niet genoeg. Om onze vaarwegen ook voor de toekomst geschikt te houden voor de binnenvaart, is klimaatadaptatie iets waar structureel rekening mee

gehouden moet worden. Rijkswaterstaat onderzoekt daarom de effecten van klimaatverandering op de vaarwegen, zoals wateroverlast, droogte en overstromingen. Voor KBN zit die betrouwbaarheid ook in minder uitval en storingen van sluizen en bruggen. Dus meer aandacht en geld voor inspecties en preventief en correctief onderhoud.

Wat betreft de Nederlandse fondsen om de uitstoot van de binnenvaart terug te dringen: daar is KBN blij mee. ,,Mooi om nu een bescheiden start te maken ook al moet de grootse investeringsgolf de komende decennia nog komen. Terecht geeft de minister aan dat de sector die kosten niet alleen kan dragen. Daar is Europees geld voor nodig. Nederland als grootste binnenvaartland in Europa zal daar meer op moeten drukken. Dat zal zowel door het ministerie in Brussel moeten gebeuren, als door als de Europese sectorvertegenwoordiging.’’

,,Verder noemt de minister bij de vergroening ook het Binnenvaart Emissie Label. In de huidige vorm vindt KBN dat vooral een motor-label dat tot misverstanden kan leiden bij verladers, havens en banken. We hebben daarom gevraagd om een onafhankelijke beoordeling van het label door TNO.’’

,,Verladers en bevrachters geven aan dat kleinschalig vervoer over de binnenwateren belangrijk is en blijft. Het is van belang om vast te stellen wat de economische gevolgen zijn van de afname van het aantal kleine schepen en wat de impact daarvan is op de bedrijvigheid die nu actief gebruik maakt van deze schepen’’, vindt KBN. ,,In het lopende onderzoek naar de gevolgen van het aflopen van de overgangstermijnen voor technische eisen in 2035/2041 voor bestaande schepen wordt hier aandacht aan besteed. Het onderzoek gaat ook in op: welke kansen er zijn voor innovatieve

‘Het negatieve omzetten in positieve vibes’

Het jaar 2022 zal in de geschiedschrijving geen onverdeeld positieve lading krijgen met de nasleep van corona, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis. Maar hoe gaan we daarmee om en duiken we toch optimistisch gestemd het nieuwe jaar in? Anne-Marie Baan van Visscher Scheepsreparatie heeft daar wel een visie op.

,,Uiteraard ligt er een beladen sfeer over de afgelopen jaren: covid, trage leveringen, langere wachttijden voor materialen en zeker de diverse prijsverhogingen. Daar kan je negatief van worden of je kunt het negatieve omzetten in positieve vibes. Dat laatste hebben we gedaan met al onze medewerkers.’’

,,Wij zijn druk bezig geweest om onze zelf ontworpen stage V motor TAD13 te ontwikkelen en gecertificeerd te krijgen en dit is gelukt. Wij zijn druk bezig om onze nieuwbouw realiseerbaar te krijgen en ook behoren we weer bij de top 3 van best verkopende Volvo Penta-dealers.’’ ,,Verder hebben we leuke projecten afgehandeld. De Diezehopper en Cotrans 1 zijn voorzien van Volvo Penta Stage V motoren, op dit moment doen we hetzelfde bij de Robiene en de Brandaris. In december volgen twee Stage V motoren voor de Jelmer en begin januari komt de Ameland ook met twee Stage V motoren. Er lopen diverse andere projecten en super veel aanvragen.’’ ,,Wij zijn dankbaar met het vertrouwen dat onze klanten in Visscher Scheepsreparatie BV blijven schenken. We hopen dat ze in 2023 ook aan ons blijven denken. Dat is onze kers op de taart en waar wij het met zijn allen voor doen!’’

Baan

kleinschalige binnenvaartconcepten, welke kansen kleinschalig vervoer biedt voor het beter benutten van het vaarwegennet, wat het economisch belang van de kleine vaarwegen is, welke bijdrage kleinschalig vervoer kan leveren tijdens langdurige perioden van droogte en watertekorten, welke bijdrage kleinschalig vervoer mogelijk kan leveren aan het beheersbaar houden van de kosten van beheer en onderhoud.’’

KBN is blij dat dit onderwerp nu op de agenda staat en is betrokken bij dit onderzoek.

December 2022 | Pagina 27 VERKOOP STUWSCHROEVEN & BOEGSCHROEVEN REPARATIE, DYNAMISCHE BALANS, DRAAIWERK 078 - 614 82 19 info@hartogscheepsschroeven.nl hartogscheepsschroeven.nl Voor het repareren, leveren en machinale bewerking van scheepsschroeven, kan men terecht bij Hartog en Zn. Scheepsschroeven. Een familiebedrijf dat specialist is in het vak. HARTOG HELE FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR! ELEFIJNEFEESTDAGENENEENGELUKKIGNIEUWJAAR Petermann GmbH Schiffssachverständigenbüro Weil Unglück nicht schläft, 24/7 erreichbar! Havariekommissare Schiffsingenieure und Dispacheure Sachverständige für Schiffskasko-, Maschinen-, P&I- und Ladungsschäden Bewertung von Schiffen undschwimmenden Anlagen Neumarkt 4-6 • D-47119 Duisburg T: +49
u.
info@petermann-gmbh.com
(203) 8787800
4829772
www.petermann-gmbh.com
Kommer Damen (Op de foto staan Anne-Marie en Theo de Paus) zesduizend schepen gebouwd en levert jaarlijks zo’n 175 schepen op. Damen werd in 1994 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, ontving een Lifetime Achievement Award op Seawork (de grootste Europese beurs voor werkschepen, Southampton, 2012), werd Industry Leader of the Year (Offshore Support Journal Conference, London, 2015) en is benoemd tot ereburger van Gorinchem (2017) vanwege zijn verdiensten voor de stad en de

HELM EN JAS VOOR MINISTER

Helm? Jas? Check! Onze directeurgeneraal @micheleblom heeft een set beschermingsmiddelen overhandigd aan minister Marc Harbers. De nieuwe minister is er zo klaar voor om veilig ons areaal te bezoeken en kennis te maken met het mooie werk van Rijkswaterstaat. @Rijkswaterstaat

GERED

Heb je dat niet meegekregen dan?

We discussiëren, babbelen, lachen en beargumenteren erop los op de socials: op Facebook, LinkedIn, Insta, Twitter en in tal van social-groepen. Zo kijken we mee wat er in de politiek wordt geroepen, brancheorganisaties, coöperaties, overheid, zijn we fan van de Havenvrienden en informeren we ook zelf via de socials over maritieme zaken. Een bloemlezing van onze social-pagina’s.

Koningin bezoekt Antwerpen

Zeesluis geopend door onze koning

‘De grootste zeesluis ter wereld wordt eindelijk geopend! Na een intensieve bouw- en testperiode is Zeesluis IJmuiden klaar voor gebruik. Op 26 januari wordt de zeesluis officieel geopend door Zijne Majesteit de Koning. Vanwege coronamaatregelen is het helaas zonder publiek.’

EXPLOSIE TE HARD

Het lijken wel hele grote…

Pleerollen! Een grappige reactie binnen de Havenvrienden Rotterdam. Rijk van de Lagemaat legde dit stoere beeld vast op de Maas bij Hoogvliet. Nieuwe opslagtanks uit Antwerpen voor de Neste terminal in Vlaardingen waar ze van dieren- en plantaardige vetten CO2-vrije brandstoffen maken.

Deel 9: Schepen en banen

Pagina 28 | December 2022 DOWNLOAD DE MARITIEMAPP
Net voor zijn aankondiging dat #Koningsdag2023 in Rotterdam wordt gehouden ontving Burgemeester Aboutaleb deel 9 van ‘Schepen en banen in de haven van #Rotterdam’ bij het #Ondernemersontbijt.
reacties
Twitter nadat een gecontroleerde ontploffing
uit
Het regende
op
van de middensluis in Terneuzen
de hand liep. Na de enorme knal kwamen schademeldingen van bewoners binnen. Hoewel de boel meermaals was gecontroleerd bleek de explosie veel heftiger te zijn dan was voorzien. De knal was tot kilometers ver te horen en te voelen.
Ellen Lengkeek
(foto’s RWS en RVD) (foto Rijkswaterstaat)
(foto Rijkswaterstaat)
‘Een hele eer om Hare Majesteit Koningin Mathilde mee te mogen verwelkomen op de #GlobalMercy twitterde Port of Antwerp ceo Jacques Vandermeieren. ‘@PortofAntwerp staat volledig achter @mercyshipbe & wat het doet voor de gezondheidszorg in Afrika @jacquesvandermeiren BOEREN Humor. Boerenprotest breidt zich uit naar Rotterdamse haven (foto Danyell)
Verkeersleider Michael. Late dienst #RWS72. Melding van sluis Tiel dat er een gans met een gebroken vleugel door de kolk zwom. Beestje gevangen en overgedragen aan de dierenambulance Tiel. @Rijkswaterstaat (foto Port of Antwerp)

TROTS OP VLOOTVERNIEUWING!

EERVOL OPGEKNAPT

Krachtpatsertje

Drenkelingen

Daan (@VLW_Daan) : Vandaag een demonstratievideo opgenomen. Een mooi middel om op respectvolle wijze een drijvend stoffelijk overschot veilig te stellen. Gelukkig zat er dit keer een pop in.

December 2022 | Pagina 29
Ook vuurtorens moeten onderhouden worden. Het leverde dit mooie beeld op bij Marken. ‘Paard van Marken is de bijnaam’, twitterde Rob. ‘In de steigers maar een schitterend gezicht deze vuurtoren op Marken en aan het Markermeer. #Rijkswaterstaat was het roerend met hem eens.
‘Met trots kunnen wij mededelen dat Van de Graaf & Meeusen Rivertransport B.V. in Ridderkerk de eerste fase van de vlootvernieuwing heeft afgerond met de ingebruikname van de eerste twaalf van twintig uit Guyana afkomstige duwbakken. Een verjonging van 27 jaar. Wij bedanken betrokken partijen voor hun inzet bij deze levering.’ CAROLINE EN QATAR VVD Europarlementariër Caroline Nagtegaal (tweede links) neemt het niet alleen voor binnen- en zeevaart op. ‘Als de voetbalmannen de One Love Band in Qatar niet mogen dragen, doen de lady’s het wel in het EP in Straatsburg.
’Beagle-tje, het kleine krachtpatsertje in onze Rotterdamse Port’. Ingrid BruggemanBussching legde de sterke kleine dame vast in het Yangtzekanaal op de Maasvlakte vanaf het veerpontje Veerwel dat vaart van Hoek van Holland, de Berghaven, naar Futureland. NPRC: creatieve rijststroom! ‘De prijzen voor containervervoer rijzen de pan uit. Dat vraagt om creatieve oplossingen. Zo ook voor deze rijststroom uit Myanmar. Tot voor kort vervoerd per container en nu onderweg als bulkstroom van 20.000 ton. Dat zijn aardig wat kopjes rijst!’ #binnenvaart #supplychain #agribulk
(foto Rijkswaterstaat) WAT EEN PLAATJE! Het casco van River Dron 1 – de eerste van tien – wordt voorzichtig van boord gehesen en naar de afbouwwerf gebracht. #rensendriessen #astoshipyard
(foto Van de Graaf & Meeusen) (foto NPRC)
Verkeersleider
(foto Rob Hoeijmakers)
(foto Rensendriessen)
WWW.TRANSAFE.INFO HET TEAM VAN TRANSAFE WENST U EEN VEILIG EN GEZOND 2023! Bezoekadres Langesteijn 116 3342 LG H.I. Ambacht Postadres Postbus 11 3340 AA H.I. Ambacht T +31 (0) 78 682 43 00 E info@transafe.info Transafe BVBA Vosseschijnstraat 140 B-2030 Antwerpen VERHAAR OMEGA | T: +31 (0)252 745 300 | info@verhaar.com | www.verhaar.com MAARINE E AIR SYSTEMMS PERSLUCHT SYSTEMEN WERKLUCHTCOMPRESSOREN N2 STIKSTOF SYSTEMEN k KANALEN BOEGSCHROEVEN k STUUR ROOSTERS MANOEUVRING EQUUIPMENNT ® ELECTRIC PRROPPULSIOON k Official dealer Atlas Copco marine compressors EEUWESTEIN SCHEEPSINTALLATIES B.V. Keizershof 14, 3311 JP Dordrecht 078-6311477 info@leeuwestein-scheepsinstallaties.nl www.leeuwestein-scheepsinstallaties.nl UW AANSPREEKPUNT VOOR UITEENLOPENDE SCHEEPSREPARATIES ELEKTROTECHNIEK BALLASTPOMPEN TOTAALOPLOSSINGEN SPUDPALEN BRANDBEVEILIGING ELEKTRISCH VAREN MERRY CHRISTMAS

VINDINGRIJKHEID EN WERKLUST VAN DRECHTSTEDEN IN DE SPOTLIGHTS

Drechtsteden stonden vorige maand letterlijk in de spotlights. Een week lang werden bruggen en gebouwen verlicht. Dat was niet alleen een spektakel voor inwoners

Lichtshows en spotlights: een kleine week was er van alles te zien rondom de drukst bevaren rivier van het land. Spotlights On (uitgevoerd door kunstproducent Mothership) zette de regio Drechtsteden in het licht. Met superzuinige lampen werd het gevecht tegen klimaateffecten en het water uitgebeeld. Er was aandacht voor de geschiedenis: de Sint-Elisabethsvloed van 1421 die de regio voorgoed veranderde. En aandacht voor het nu. De strijd tegen het water is immers actueler dan ooit. Het lichtspektakel, waar vele inwoners van genoten, had daarnaast ook een onderliggende boodschap: meer dan ooit wil de regio laten zien wat het te bieden heeft. ,,Tijdens Spotlights On kwamen onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven bij elkaar om het te hebben over de toekomst, maar ook om de show te zien. Natuurlijk vindt niet iedereen het mooi, het blijft een soort van kunst. Maar we hebben vooral veel complimenten gehad. De mooiste was de vergelijking met het Noorderlicht’’, zegt Joost Weeda van de Economic Development Board (EDB) Drechtsteden.

Trots

Afgelopen jaren focuste de EDB op vier thema’s: wonen, werken, innoveren en beleven. ,,Dat zijn de vier pijlers waarop we dit gebied ontwikkelen. Beleven is daarbij heel belangrijk’’, zegt Weeda. ,,In deze regio is veel te beleven. Neem de Biesbosch en het Drierivierenpunt, waar drie grote rivieren bij elkaar komen. Dat is een uniek punt in Nederland. Maar hoeveel mensen zijn zich daarvan bewust? Wij zijn trots op onze regio. Dat zijn we allemaal en dat werd nog duidelijker tijdens Spotlights On.’’ Trotse inwoners en werknemers gaan uitdragen waarom de regio zo mooi is. En dat maakt weer dat andere mensen er willen komen wonen en werken. ,,Daar komt natuurlijk een heleboel bij kijken, maar het stuk beleving mag je echt niet

onderschatten. Dat is het cement van de samenleving. In Rotterdam zijn ze daar al goed in, de Erasmusbrug wordt regelmatig verlicht en is een icoon van de stad. Dat laten we nu ook in de Drechtsteden zien. En reuring veroorzaken is altijd goed, zolang het past bij de identiteit van de regio. Zo zetten we een plus op het gebied en benadrukken we: het is hier leuk, kom hier werken.’’

Maritiem

Ruim 11.500 mensen werken in de maritieme sector binnen de Drechtsteden, vooral in de offshore en de binnenvaart, de waterbouw en bij maritieme toeleveranciers. Bedrijven hier zijn vaak toonaangevend en bepalend voor het innovatieklimaat, zegt Weeda. ,,Een enorme uitdaging, gezien het feit dat er duizenden vacatures voor technici open staan.’’

Ook regiovoorzitter en burgemeester van Dordrecht Wouter Kolff benadrukte het belang van de maritieme bedrijven in deze regio. ,,We staan voor een grote opgave in klimaatadaptatie en energietransitie. Dit vereist dat we onze vindingrijkheid en werklust aanspreken. Met proces engineering, slimme designs en binnen field labs kunnen we als Smart Delta Drechtsteden de juiste innovatie leveren. Daar staat onze regio wereldwijd om bekend. Wel is het noodzakelijk om talent, van kundige werknemers tot handige ingenieurs, te boeien en te binden om naar de toekomst toe te blijven excelleren.’’

Of Spotlights On een vervolg krijgt, is nog niet bekend. Weeda: ,,Maar hoe dan ook blijven we ons inzetten om deze regio de aandacht te geven die het verdient.’’

December 2022 | Pagina 31
De
om van te genieten, er zat ook een belangrijke boodschap achter.
Fijne feestdagen! 4COM | Uw telecommunicatie specialist in de binnenvaart Wij bedanken u voor het vertrouwen en zien
De drukst bevaren rivier van Nederland, de Merwede, werd tijdens Spotlights On fantastisch in beeld gebracht. (foto Tom Knol)
Mobene B.V. Maasboulevard 226 • 3331 ML Zwijndrecht • +31 (78) 2040440 • info@mobene.nl www.mobene.nl en een Gelukkig Nieuwjaar Van Maasdijkweg 67, 3088 ED Rotterdam, Nederland T: +31 (0)10 246 01 06 | M: +31 (0) 6 54 97 77 87 Minimax brandbeveiliging Experts in Fire Protection - advies, ontwerp en aanleg - onderhoud, herkeuren en inspectie van brandblusinstallaties

Het zijn onzekere tijden voor ondernemers. Gerdien Vlot, accountant en directeur van Raadviseurs in Gorinchem, helpt bedrijven om grip te houden op hun eigen toekomst. ‘De accountant is steeds vaker een klankbord.’

Het vak van de accountant is met de tijd behoorlijk veranderd. Gerdien Vlot kan het weten, zij is al zo’n dertig jaar in de branche actief. ,,De meeste ondernemers weten vrij goed wat ze willen. Als accountant kun je een sparringpartner zijn, een klankbord. Iemand die toetst of die dromen en wensen ook overeenkomen met de financiële situatie en de regelgeving. Ook de fiscale gevolgen worden dan in kaart gebracht.’’

Veel ondernemers hebben het momenteel zwaar, ziet zij. ,,Met name bedrijven die in

de coronacrisis al een klap hebben gehad. Daar komen nu stijgende inkoopprijzen, langere levertijden, personeelstekort en loonstijgingen bij. En dan hebben we het nog niet eens over de energiekosten gehad. Voor heel wat ondernemers is de toekomst nu erg onzeker.’’

Het is nu belangrijker dan ooit dat ondernemers duidelijkheid krijgen over wat de mogelijkheden zijn en hoe de regels in elkaar zitten. Vlot: ,,Ik grap wel eens dat belastingregels een kortere houdbaarheidsdatum hebben dan een pak melk. Ook nu gaat er weer een boel op de schop. Het is belangrijk dat ondernemers daar zicht op hebben.’’

Een voorbeeld: een ondernemer moet voor zijn eigen pensioen zorgen. In plaats van een pensioensverzekering af te sluiten of een pensioenrekening te openen, besluit de ondernemer te investeren in een tweede huis, dat hij verhuurt. Alleen veranderen nu

de regels en wordt zo’n tweede huis ineens zwaarder belast. ,,De politiek zegt: mensen die een tweede huis kunnen betalen, kunnen best iets extra’s bijdragen aan de belastingen. Alleen in dit geval betekent het ook dat deze ondernemer een deel van zijn pensioen ziet verdampen.’’

Wat een accountant in dit geval kan doen? ,,We kunnen duidelijkheid scheppen en laten zien: zo staan de zaken ervoor. Verder zijn we steeds meer een klankbord. We kunnen verschillende scenario’s schetsen. Ondernemers zitten vaak vol plannen. Accountants zijn altijd bedacht op de risico’s.’’ Gerdien Vlot helpt met name ondernemers met een midden- of klein bedrijf (MKB). ,,Ik vind het een bijzondere tak. Je zit met de eigenaar aan tafel, er is geen onderscheid tussen de eigenaar van een bedrijf en de directeur die de dagelijkse gang van zaken regelt. De MKBondernemer kent alle ins en outs van zijn bedrijf en personeel en laat die meewegen in zijn besluitvorming. Natuurlijk worden dan nog steeds rationele beslissingen gemaakt, maar

de achtergronden kunnen wel een rol spelen.’’ De accountant kan helpen om ondernemers een spiegel voor te houden, zegt ze. ,,Uiteindelijk is een gezond bedrijf het doel. Een accountant zal nooit zeggen: je moet dit doen. Maar we laten zien dat als iemand iets doet, wat dan de mogelijke gevolgen zijn.’’

Vanaf januari zal Vlot op nog een manier het MKB helpen. Zij is door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants benoemd tot voorzitter van de commissie MKB. ,,Die commissie adviseert het NBA-bestuur gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen in het MKB. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met verslaggevingsregels, hoe deze kunnen worden ingepast in een MKBaccountantskantoor. Omdat ik nog niet ben begonnen, moet ik nog gaan ervaren hoe mijn werkzaamheden er precies uit gaan zien. In elk geval kijk ik ernaar uit om ook op die manier mijn steentje bij te dragen.’’

December 2022 | Pagina 33
DE ONDERNEMER ZIT VOL PLANNEN, DE ACCOUNTANT HOUDT DE RISICO’S IN HET OOG U DE LUSTEN ...zorgenwij voor de lasten! Grote Haarsekade 122 4205 VL Gorinchem Postbus 433 4200 AK Gorinchem 0183 - 820 240 info@raadviseurs.nl www.raadviseurs.nl Wij wensen u pre feestdagenige
REPARATIE Wij beschikken over uitstekende faciliteiten voor werkzaamheden onder en boven de waterlijn. ONDERHOUD Dankzij onze partners bieden wij de mogelijkheid om in te staan voor alle onderhoud van uw vaartuig. ONZE STERKE PUNTEN: AFBOUW/170 M DWARSHELLING Scheepshelling met een lengte van 170 meter en een breedte van 40 meter. CONTACTGEGEVENS Scheldewerf Rupelmonde N.V. Gelaagstraat 51 9150 Rupelmonde BEL OF E-MAIL ONS: E-mail: info@scheldewerf.be Tel: +32(0)3 774 11 45 Scheepswerf Scheldewerf Rupelmonde N.V. heeft zich toegelegd klassewerkzaamheden: Scheldewerf Rupelmonde Scheldewerf Rupelmonde WIJ WENSEN IEDER EEN GOEDE GEZONDHEID TOE Uit voorraad leverbaar Volvo Penta motoren, generatorsets en onderdelen Hermotoriseren en reviseren van Volvo Penta motoren en overige merken motoren Het uitlijnen van motoren en keerkoppelingen met behulp van een laser Het afbouwen van schepen en Constructie- en ijzerwerkzaamheden milieubewust en Zuinig Dealer van www.visscherscheepsreparatie.nl Tel. 0031 (0)184-496363 Visscher Scheepsreparatie is de perfecte combinatie met uw motor. Visscher Scheepsreparatie B.V. is in ruim 30 jaar uitgegroeid tot een zeer betrouwbare partner met 15 ervaren medewerkers. U kunt ons vinden bij de gemeentehaven van Sliedrecht aan de Merwede. kunnen worden uitgevoerd. Maar ook het uitvoeren van werkzaamheden op locatie is geen enkel probleem. Veel klanten weten ons reeds te vinden door onze service en Wij wensen u kerstdagengezegende We power your future Inlandshipping l lnsurance l Ship’s survey l Retatedsectors Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf met diverse medewerkers, waaronder monteurs, lassers, hydrauliekspecialisten, constructie/bankwerkers en administratief personeel. Door onze ruime ervaring weten we heel goed wat er in de beroepsscheepvaart speelt. We zijn in staat snel te handelen als er iets gerepareerd moet worden, overal binnen Europa. Service staat bij ons hoog in het vaandel. Handelsweg 75, 6541 CS Nijmegen 024 3731919 06 53 10 90 65 info@vpgscheepsservice.nl www.vpgscheepsservice.nl wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar

TALENT

De maritieme sector heeft al jaren te maken met personeelsschaarste. De vraag naar zowel varend personeel als (technische) medewerkers bij maritieme toeleveranciers is groot. Gelukkig is er ook veel Talent in Zicht. De Maritiem Courant stelt in deze rubriek de toekomstige gezichten van de maritieme branche aan u voor.

Instituut Willem Barentsz (MIWB). Hij is meteen gaan op de Holland America Lijn. Vlak voor zijn afstuderen spraken we hem voor de rubriek Talent in Zicht van de Maritiem Courant.

,,Al van jongs af aan wilde ik de zeevaart in. Mijn opa heeft ook altijd gevaren en we woonden aan het water, dus het zat in de familie. Mijn hele jeugd zag ik foto’s en filmpjes voorbijkomen vanuit mijn opa’s werk. Ik bezocht daarom de open dag van het MIWB en dat beviel meteen goed. Mijn ultieme droom is om kapitein te worden op een cruiseschip. Daarin komen twee aspecten samen die mij trekken: de zeevaart en met mensen werken.’’

,,Ik kreeg fulltime les op Terschelling en woonde daar doordeweeks met andere studenten op de campus, vlak bij de school. Je hebt een eigen kamer en per verdieping een gezamenlijke woonruimte. Koken hoef je niet zelf te doen: er staat een heel team klaar om het ontbijt, de lunch en het avondeten te verzorgen. We eten gezamenlijk in het Nautisch Kwartier op school. De sfeer op de campus is heel hecht, het voelt als een kleine gemeenschap. Je begint je opleiding met een ontgroeningsweek, waar je bezig bent met sporten en

samenwerken en elkaar goed leert kennen. Vanuit de studentenvereniging zijn er veel sportgroepjes, zoals een eigen voetbalteam, een roeiteam en er zijn ook een aantal studenten die kitesurfen. Ik geef zelf vechtsportlessen. Elke week hebben we een baravond in onze eigen bar, en daarna gaan we met z’n allen uit in het dorp.’’

,,Bij maritieme opleidingen ben je veel met techniek bezig. Als dat je trekt, leerde je al snel allemaal dingen die je leuk vindt. Zelf vond ik simulatorvaren het leukst in het eigen simulatorcentrum van de school. Je oefent hier verschillende situaties op de brug- en machinekamersimulator. Bijvoorbeeld het schip veilig een haven binnenloodsen of wat je moet doen als een ander schip niet reageert op de radiocommunicatie. Natuurlijk ga je ook echt het water op tijdens praktijkdagen, op ons eigen opleidingsschip of op een schip van de Koninklijke Marine. Dan vaar je een dag op de Waddenzee of Noordzee, waarbij

je het werk op de brug, in de machinekamer en op het dek afwisselt. Dat zijn leuke dagen, omdat je dan van elk vakgebied de theorie toepast die je hebt geleerd.’’

,,De school zit echt aan zee en tijdens de les keek je uit op het water. En onze docenten zelf ook hebben gevaren, bijvoorbeeld in de machinekamer of als kapitein. Je

merkte dat de meeste studenten ontzag en respect voor ze hebben. Zij hebben al gedaan wat wij ook wilden doen. Dit is ook de enige zeevaartschool in Nederland waar we in uniform lopen. Het geeft de uitstraling dat we allemaal gelijk zijn. We werken ook met schouder-epauletten: als je de propedeuse hebt gehaald, krijg je je eerste ‘gouden’ streepje. Vooral na het eerste jaar is dat een mooie mijlpaal.’’

December 2022 | Pagina 35
Jim Verschoor is dit jaar afgestudeerd als maritiem
Wierda Vermogensbeheer Assen-Laren Bezoekadres Assen Oostersingel 1, 9401 JX Assen T: 0592 301 550 Bezoekadres Laren Stationsweg 2, 1251 KC Laren T: 035 2031 126 info @ wierdavermogensbeheer.nl www.wierdavermogensbeheer.nl Let op! Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden UW VERMOGEN, ONZE ZORG, ONS VAK DE ONDERNEMERS IN DE BINNENVAART KIEZEN VAKER VOOR VERMOGENSBEHEERDER WIERDA Wilt u weten of vermogensbeheer iets voor u zou kunnen zijn? Vraag een informatiepakket aan of bel ons voor een afspraak. Vermogensbeheer is dat men geld laat beheren door een gespecialiseerde
vermogensbeheerder. En dat is precies wat Wierda doet. ‘Voor onze klanten beleggen we vrijgekomen middelen in een gespreide effectenportefeuille op eigen naam’, vertelt Wierda, oprichter en directeur van het bedrijf Maatwerk voor klanten ‘Wij volgen de ontwikkelingen op de financiële markten in de wereld. Dat is onze basis bij het inschatten van risico’s en het analyseren van kansen. Het leveren van maatwerk voor onze klanten is daarbij het uitgangspunt’, stelt Wierda.’ Een nuchtere vermogensbeheerder met voeten in de klei
HOEYKENS & MINERVA SHIPPING AG 0031 654 72 42 87 HOEYKENS@SHIPMAIL.NL & een gelukkig 202 ! wensen iedereen Fijne Kerstdagen Thermische olie ketels en water glycol verwarmingsinstallaties HTF verwarmingssystemen Zee- & Binnenvaart Thermische olie en heet water systemen met warmteterugwinning Konutherm B.V. Baarnsche Dijk 6a8 3741 LR • Baarn tel: +31 (0)35 3034910 www.konutherm.nl Konutherm systemen op water service 392 24/7 Fijne feestdagen en een gelukkig 2023!

Onderzoekers UAntwerpen en TU Delft bestudeerden alternatieve brandstoffen voor scheepvaart

‘Schepen zullen in de toekomst groener, maar trager varen’

De International Maritime Organization (IMO) stippelde een strategie uit om de broeikasgasemissies van schepen voor de helft te verminderen tegen 2050, in vergelijking met 2008.

Alternatieve brandstoffen worden in dat plan als essentieel beschouwd om de door de Verenigde Naties gestelde emissiereductiedoelstellingen te halen, maar tot nog toe was er geen consensus over de meest geschikte alternatieve brandstofkeuze. Het was ook niet duidelijk wat de impact van deze mogelijke alternatieve brandstoffen op de optimale vaarsnelheid zou zijn. Daar wilden Edwin van Hassel (UAntwerpen), Koos Frouws (TU Delft) en Konstantinos Kouzelis (TU Delft,

Greencast.io) verandering in brengen. Zij gingen op zoek naar de meest gepaste alternatieve brandstoffen om aan de opgelegde emissiereductiedoelstellingen te voldoen en tegelijkertijd optimale prestaties te leveren, met name wat de snelheid van het varen betreft.

Edwin van Hassel: ,,We moesten rekening houden met verschillende criteria: de prijs van de alternatieve brandstof is belangrijk, want rederijen willen de transportkosten natuurlijk zo laag mogelijk houden. Ook de performance van de brandstoffen is van groot belang: kunnen schepen sneller varen met een bepaalde brandstof, of moet die snelheid juist omlaag? In ons

onderzoek wogen we die verschillende factoren tegen elkaar af.’’

Drie winnaars

Op basis van een uitvoerige analyse naar tal van alternatieve brandstoffen, kronen de onderzoekers drie brandstoffen tot ‘winnaar’. Het gaat om opgewaardeerde bio-olie, FischerTropsch-diesel (diesel gemaakt uit aardgas) en vloeibaar biomethaan. Dat trio kan volgens de wetenschappers als de meest veelbelovende alternatieve maritieme brandstoffen van de toekomst worden beschouwd, als de doelstelling tenminste is om naar nul CO2 te gaan. Want, zo zeggen ze ook, de huidige

gangbare brandstoffen zoals zware stookolie en vloeibaar aardgas zullen hoogstwaarschijnlijk dominant blijven indien de huidige regelgeving niet verandert.

Konstantinos Kouzelis: ,,Er gaan strengere emissieregels komen en die zullen voor een transitie naar alternatieve brandstoffen zorgen. Die overgang zal een impact hebben op de hele transportketen. Ze kan bijvoorbeeld vervoer met grotere schepen tot gevolg hebben. Verder onderzoek naar alle mogelijke aspecten en prijsontwikkelingen is nodig, maar uit onze modellen blijkt dat we zullen evolueren naar lagere vaarsnelheden.’’

December 2022 | Pagina 37
Wetenschappers van UAntwerpen en de TU Delft hebben gaan zijn voor de scheepvaart, met als speciale focus: welke impact ze op de snelheid van de schepen zouden hebben. De performance en prijs van de brandstoffen werd nadrukkelijk meegenomen in het onderzoek. (foto MSC)
Wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar
PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

De Damen Shipyards Group gaat haar werf aan de Avelingen-West in Gorinchem uitbreiden met extra reparatiefaciliteiten en een 150-ton schepenlift. De werf in HardinxveldGiessendam wordt afgestoten. De zeventig medewerkers van die werf verhuizen volgend jaar naar Gorinchem.

Het bedrijf, met vijfendertig scheeps- en reparatiewerven over de hele wereld, wil zijn maritieme positie in de Nederlandse maakindustrie versterken en ziet daar alleen kans toe in Gorinchem. Naast de werf is op hetzelfde terrein aan de Avelingen-West het wereldwijde hoofdkantoor van Damen Shipyards Group gevestigd.

Eind 2023 gaan alle, ongeveer zeventig, medewerkers uit Hardinxveld-Giessendam over naar de werf in Gorinchem, die dan optimaal geschikt moet zijn voor design,

onderhoud, reparatie, conversie en nieuwbouw van schepen tot 90 meter. De werf in Hardinxveld-Giessendam wordt in de tussentijd afgestoten. Met de uitbreiding in Gorinchem wordt deze maand nog gestart. ,,We zien dat er in de toekomst meer werk voor Nederlandse klanten in Nederland gedaan gaat worden’’, licht Jos van Woerkum toe, de managing director van Damen Shipyards Hardinxveld. ,,Op onze werf in Hardinxveld-Giessendam is geen ruimte voor verdere groei, dus daarom doen we dat in Gorinchem.’’

Lokale bedrijven

Naar verwachting volgt eind 2023 de oplevering van de nieuwe faciliteiten, waaronder een 150-tons schepenlift. ,,Dat betekent voor ons een flinke verruiming van de mogelijkheden ten opzichte van onze werf in Hardinxveld, waar we een 40-tons lift in gebruik hebben’’, aldus Van Woerkum. ,,Daardoor kunnen we ook meegroeien met de vraag van lokale bedrijven uit de regio, die al vanaf het eerste uur klant zijn in onze bakermat Hardinxveld.’’

Damen Shipyards Group blijft in Hardinxveld-Giessendam aanwezig met de

vestiging van Damen Marine Components, waar zo’n negentig medewerkers werkzaam zijn. Naast de werf in Gorinchem is Damen Shipyards Group in Nederland actief met nieuwbouwwerven in Vlissingen (marineschepen en superjachten), Den Helder, Werkendam (binnenvaart) en Nijkerk (bagger equipment). Met reparatiewerven in Vlissingen, Amsterdam, Rotterdam, Schiedam, Harlingen, Den Helder en op Texel. De werf in Stellendam richt zich op reparatie, re-fit en visserij. Ook worden er onderdelen voor de maritieme sector gefabriceerd in Amsterdam, HardinxveldGiessendam, Schiedam, Vlissingen en Zwolle.

Tienduizend medewerkers

Familiebedrijf Damen Shipyards Group bestaat al ruim negentig jaar en biedt wereldwijd maritieme oplossingen via het ontwerpen, bouwen en repareren van schepen en het leveren van aanverwante diensten en componenten. Het bedrijf is opgericht in 1927 door twee broers, waarvan één de vader van Kommer Damen, die het bedrijf zou uitbouwen tot de wereldspeler van nu. Zij bouwden al sinds

Damen is een system integrator bij uitstek en onderscheidt zich door de seriebouw van hoogwaardige, innovatieve schepen; ondersteund door een wereldwijd verkoopen servicenetwerk. We exploiteren vijfendertig scheepswerven in dertien landen en bieden directe werkgelegenheid aan meer dan tienduizend medewerkers.

Duurzaam

Damen Shipyards ambieert de meest duurzame scheepsbouwer van de wereld te zijn, onder andere door de digitalisering en standaardisatie van zijn producten.

Vorig jaar ontving het nog de KNVTS Ship of the Year Award voor Veerboot Bryggen. Een elektrisch aangedreven emissievrij schip dat tachtig mensen kan vervoeren. Daarvoor werd ook een innovatief aanmeersysteem ontwikkeld dat volledig automatisch is om de laadtijd zo lang mogelijk te maken. Het laadsysteem wordt automatisch gekoppeld aan de walvoeding tijdens het aanmeren.

December 2022 | Pagina 39
1922 vletten in Hardinxveld-Giessendam en breidden het bedrijf uit tot vier locaties: de originele werf, twee nieuwe werven en een timmerfabriek.
Damen breidt Gorcumse werf flink uit; Hardinxveld afgestoten
STAP OVER VOOR 31 DECEMBER 2022 IS UW ZORGVERZEKERING VOOR 2023 AL GEREGELD? VOOR DE MARITIEME SECTOR STAP1 Ganaar www.azvz.nl enklikinhetlinkermenuop ‘aanvraagformulierAZVZ’. STAP2 Vuljegegevensin. STAP3 AZVZregeltderestmet deoverstapservice. 1 2 3 VOORDELEN OP EEN RIJ • UITGEBREID AANVULLEND VERZEKERINGSPAKKET waaronder vergoeding van het wettelijk eigen risico (€385,00
door
• PREMIEKORTING OP AANVULLENDE VERZEKERING
van aanvullende verzekering), wal-medewerker en
30%. • MOGELIJKHEID TOT GESPREID EN VOORUIT BETALEN WETTELIJK EIGEN RISICO Ga voor meer informatie naar www.azvz.nl of bel naar 020 - 586 66 66 GOED OM TE WETEN • AZVZ richt zich specifiek op de maritieme sectoren. • AZVZ heeft geen winstoogmerk. • Je bepaalt zelf om wel of niet over te stappen
AZVZ;
niet verplicht.
Damen Shipyards Gorinchem wordt uitgebreid. (foto Damen Shipyards)
per jaar in 2023)
uw werkgever als gevolg van cao-afspraken. Informeer bij uw werkgever.
Tot 65% voor zeevarenden (afhankelijk
gezinsleden krijgen een korting van
naar
overstappen is namelijk

NIEUWE LIJNDIENST VOOR SINAASAPPELSAP MET MARILIE

North Sea Port heeft zijn positie als voedselhaven versterkt door vanuit Gent een vaste lijndienst te verzorgen van sinaasappelsap naar het Verenigd Koninkrijk. Het sap wordt vervoerd door JuiSea Shipping.

medewerkers actief op meer dan zestig productielocaties in twaalf landen. Trilobes is gespecialiseerd in tankbouw, terminals en scheepsvrachtsystemen voor vloeibare bulkgoederen. Het is actief op alle continenten, bijvoorbeeld in Brazilië, België en Japan.

Ook in de Rotterdamse haven speelt transport van fruitcontainers uit Zuid-Afrika, Brazilië en Costa Rica een grote rol. Uit deze landen komen de meeste fruitcontainers, met hoofdzakelijk citrusvruchten, bananen en druiven, vandaan. In de Rotterdamse fabriek van Innocent wordt vervolgens alleen daar al 300 miljoen liter vruchtensap gemaakt, dat jaarlijks in achttien landen wordt gedronken.

JuiSea Shipping is een samenwerking van Refresco en Trilobes, beide met het hoofdkwartier in Nederland. Het sinaasappelsap wordt in Gent bij Louis Dreyfus Company en Citrosuco aan boord geladen van het 89 meter lange schip mv Marilie. JuiSea Shipping zet het schip tweeëndertig keer per jaar in tussen Gent en de haven van Portland in Engeland. Vanuit daar gaat het naar Bridgewater waar het in

de fabriek van Refresco wordt afgeleverd. Het onder Finse vlag varende schip zal zowel geconcentreerd als vers sinaasappelsap aan boord meenemen.

Voor de import en de export van sinaasappelsap zijn er in North Sea Port bedrijven van over de hele wereld actief.

De Refresco Group is ‘s werelds grootste onafhankelijke bottelaar van frisdranken en vruchtensappen. Het is met ruim tienduizend

,,Voortaan wordt het sinaasappelsap dus ook verscheept vanuit Gent naar het Verenigd Koninkrijk. Hiermee wordt één van de strategische pijlers van North Sea Port versterkt. Met deze lijndienst wordt de haven immers verder als ‘foodport’ uitgebouwd. Brazilië en het Verenigd Koninkrijk zijn hier dan ook van groot belang: Brazilië was in 2021 voor North Sea Port de derde belangrijkste handelspartner, het Verenigd Koninkrijk de vierde’’, aldus een woordvoerder van de fusiehaven. North Sea Port ontstond officieel vier jaar geleden

Innocent opende de fabriek, de Blender, vorig jaar na zijn oprichting in 1999 en koos als eerste klant voor de Rotterdam Food Hub als vestigingsplaats, omdat hun producten en ingrediënten hier veel minder afstand hoeven afleggen. Zo wordt hun logistieke keten met 20 procent verkort. De Blender is een volledig CO2-neutrale elektrische drankjesfabriek, waarin alles in het teken staat van duurzaamheid. Energie voor de fabriek komt onder andere van windmolens en zonnepanelen. Er werken tweehonderd mensen.

December 2022 | Pagina 41
door een samengaan van de zeehavens Gent, Terneuzen en Vlissingen. Het schip Marilie wordt 32 keer per jaar ingezet om sinaasappelsap te vervoeren naar het Verenigde Koninkrijk. (foto Trilobes)
BINNENKALKHAVEN 17 | 3311 JC DORDRECHT | TELEFOON: +31(0)78 - 613 8277 | dolderman.nl WIJ WENSEN U fijne FEESTDAGEN EN een VOORTVARENDE Jaarwisseling Voor de laatste keer vanuit de Binnenkalkhaven 17! jaar dolderman
(foto E. Lengkeek)
WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN VOORTVAREND NIEUWJAAR 20222023 LOADING....... Wenst u fijne Feestdagen en een Voortvarend 2023!

Veiligheid voor de binnentankvaart specialiteit van C.E. van ’t Hof BV

Het familiebedrijf C.E. van ’t Hof werd in 1985 opgericht door Louis Bijl. Hij mag gezien worden als een pionier op het gebied van het ontwikkelen van betrouwbare elektronische meetinstallaties, in een tijd dat de elektronica nog in de kinderschoenen stond. Zijn zoon John Bijl werkt al vele jaren in het Ridderkerkse bedrijf dat geheel met de tijd is meegegaan, maar zonder de geschiedenis te vergeten.

Helaas is Louis Bijl in 2022 op 81-jarige leeftijd overleden. Zijn zakelijke erfenis blijft echter voortleven. Zijn alarmsystemen voor de tankvaart blonken uit in betrouwbaarheid, eenvoud en inventiviteit qua programmeerbare besturing (PLC). Er zijn nog steeds schepen die met dit oorspronkelijke systeem varen, installaties die uitstekend functioneren.

John demonstreert in de testruimte zo’n oorspronkelijke besturing die inderdaad nog perfect werkt. Alleen de in onbruik geraakte vijfpolige DIN-aansluitingen verraden de leeftijd.

Maken we een sprong in de tijd naar het heden, dan zien we dat de elektronica op het gebied van overvulbeveiliging en tankdrukalarmeringen niet heeft stilgestaan. Van ’t Hof heeft er toe bijgedragen door

computertechnologie te integreren in systemen die niet alleen betrouwbaar zijn, maar ook nog eens makkelijk te onderhouden. Van ’t Hof verzorgt de levering, installatie en inbedrijfstelling van de systemen; dat laatste doet John altijd persoonlijk.

Samenwerking

In die 37 jaar heeft Van ’t Hof een trouwe klantenkring opgebouwd. ,,Natuurlijk gaat er wel eens een klant naar een van onze concullega’s en vice versa, maar het gros blijft ons trouw. Zeker in deze tijd, waarin levertijden uitlopen, is het belangrijker dat we met hen samenwerken om de klant te bedienen, stilliggen te voorkomen en de veiligheid te blijven waarborgen. Want ons werkveld is en blijft specialistisch.’’

Geen concessies

Het hoort bij dit bedrijf om geen concessies te doen aan de kwaliteit. ,,Ik wil mijn systeem niet uitkleden’’, verwoordt John Bijl gedecideerd. ,,Door vereenvoudiging of het toepassen van mindere kwaliteit onderdelen kun je de prijs verlagen, maar daar beginnen we nooit aan. Wij hebben een reputatie opgebouwd op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid en die willen we niet kwijt.’’ Het geldt voor de dubbele RVS vlotterschakelaars, manometers, elektronische drukmeters, de geleide en vrij zicht radars en temperatuursensoren.

Betrouwbaarheid is ook te verwachten van de zelf ontwikkelde systeemkasten die het hart vormen van de meetinstallaties. C.E. van ’t Hof bedient klanten in Nederland, België en Duitsland. Dat zijn rederijen, scheepseigenaren en zzp’ers. Niet alleen door levering en installatie, maar ook door

onderhoud en reparatie. Waar fabrikanten vervanging door nieuw adviseren, zal in Ridderkerk eerst gekeken worden of reparatie mogelijk is. Uiteraard heel wat voordeliger voor de klant.

Keuringsinstanties

Veiligheid en keuringsinstanties horen bij elkaar. C.E. van ’t Hof zorgt bij levering voor de benodigde tekeningen en bij onderhoud voor een rapport over de werking van de installatie. Iets wat de keuringsinstanties graag zien en waardoor de keuringstijd vermindert.

Webshop

De bijna tien jaar geleden opgezette webshop (www.hofshop.nl) heeft in de branche ook een mooie reputatie opgebouwd. Temeer omdat het een mooi overzicht geeft van de leverbare producten. Hoewel het via de webshop mogelijk is rechtstreeks online te bestellen, geven de meeste afnemers er de voorkeur aan om de producten alsnog persoonlijk te bestellen. Zo blijft het contact met de klanten in stand en dat vinden ze bij Van ’t Hof helemaal niet erg.

www.cevanthof.nl

December 2022 | Pagina 43
John Bijl aan het werk in de huidige systeemkast. En zo ging het er in 1987 aan toe: inbouw van de toenmalige PLC met de vijfpolige DIN-aansluitingen.
DE H LUB OY
Seasons Greetings
M
FIJNE FEESTDAGEN EN EEN SUCCESVOL 2023! Draaijer Turbo Service BV Zernikestraat 25 3316 BZ Dordrecht The Netherlands T 0031 (0) 78 617 19 17 info@draaijerturboservice.comwww.draaijerturboservice.com

EEN FEEST VAN INNOVATIEKRACHT

De innovatiekracht van de maritieme sector werd in november geëerd tijdens het jaarlijkse Maritime Awards Gala in Rotterdam. Haalbaarheid, aantoonbare innovatie en duurzaamheid vormden daar de belangrijkste criteria in de verschillende categorieën. Het superjacht Viva werd uitverkozen tot het KNVTS Schip van het Jaar. Een overzicht:

Superjacht Viva, ontwikkeld door Feadship/Royal van Lent blinkt in alles uit in perfectie, aldus de jury van de Maritime Awards. ,,Opvallend zijn de consistente materiaalkeuzes, het uitgekiende ruimtegebruik en de complexe constructies in staal, aluminium en glas. De gebogen ramen die doorlopen over de gehele lengte van de opbouw zijn een technisch hoogstandje. Onder de motorkap worden de unieke prestatie en samenwerking van ontwerpers, engineers, bouwers en management onderstreept met een efficiënt, trillingvrij en geluidloos hybride voortstuwingssysteem.’’

Deze prijs ging naar de zusterschepen VOX Ariane, VOX Apolonia en VOX Alexia van Van Oord. De jury zei hierover: ,,Met het in de vaart brengen van drie state-ofthe-art sleephopperzuigers laat Van Oord zien wat verduurzaming en efficiëntie gaan betekenen voor grote zeegaande schepen en welke mindset dat vraagt van de bouwer.

De drie zusterschepen die onder Nederlandse vlag gaan varen zetten de toon voor de nationale scheepsbouw, niet in de laatste plaats vanwege de efficiënte benutting van restkoude en -warmte voor de klimaatbeheersing aan boord. Triple innovation.’’

De UV-C Cooler van Corrosion kreeg de Maritime Innovation Award. Want: ,,Het gebruik van ultraviolet licht om vervuiling en zeepokken-aangroei in koelwatersystemen te verwijderen, mag met recht een maritieme innovatie worden genoemd. Het lost niet alleen een hoofdpijndossier op veel schepen op, maar doet dat ook nog eens zonder ecologische

belasting van het milieu. Daarmee wordt het mondiale probleem van koelwaterrestricties voorkomen, is er minder onderhoud nodig en gebruiken schepen minder energie.’’

Het gebruiken van big data over bestaande schepen bij het ontwerpen van nieuwe schepen om hun energiegebruik en uitstoot te verminderen, levert volgens de jury een opvallende verschuiving op van de ontwerpfocus: van proefvaart naar daadwerkelijk gebruik. Kirsten Odendaal monitorde en analyseerde de prestaties van bestaande schepen door middel van computer science technology. Deze methode leidt snel tot verbeteringen in het ontwerpproces van nieuwe schepen. ,,Dit mag met recht een

Deze prijs was voor Saskia Alberts met Unmanned Dipping Sonar Boat. ,,Een relevante en unieke bijdrage aan de operationele inzet van onze Koninklijke Marine.’’ Zo kenmerkt de jury Saskia Alberts’ onderzoek naar het gebruik van een onbemande eenheid bij onderzeebootbestrijding, waarbij onder andere zaken als uitgestraald geluid, stabiliteit, voortzettingsvermogen, onderhoud en launch and recovery mogelijkheden zijn meegenomen. De jury was onder de indruk van het feit dat Alberts, binnen de beperkingen van deze operationele inzet, geheel nieuwe mogelijkheden heeft gevonden om onderzeebootbestrijding verder te optimaliseren.

December 2022 | Pagina 45
quick win genoemd worden’’, aldus de jury die hem daarvoor de Maritime Designer Award toekende. Kirsten Odendaal, winnaar van de Maritime Designer Award Saskia Alberts won de Maritime Royal Netherlands Navy Van Hengel-Spengler Award.
GROTENOORD 19, 3341 LT HENDRIK-IDO-AMBACHT TEL. (0)78 - 681 61 11 | E-mail: info@marinespares93.nl Prettige feestdagen EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR SNIJDER WELVARENDE KERSTDAGEN EN EEN VAARSPOEDIG NIEUWJAAR! WIJ WENSEN IEDEREEN Scheepsschroeven Kampen Haatlandhaven 2A, 8263 AS Kampen www.scheepsschroeven-kampen.nl wenst iedereen prettige feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar
Superjacht Viva, het indrukwekkende KNVTS Schip van het Jaar.
Maasland Shipbrokers verzorgt in samenwerking met de Maasbrachtgroep de complete a ouw van uw schip. Turnkey oplevering voor een scherpe prijs. Naar eigen wens en met de juiste begeleiding. VOOR MEER INFORMATIE NEEMT U CONTACT MET ONS OP KIJK VOOR MEER INFO OP: WWW.MAASLANDSHIPBROKERS.COM Maasland Shipbrokers B.V. Zuidsingel 2 6051 CH Maasbracht E-mail info@maaslandshipbrokers.com Telefoon +31 (0) 475 46 00 60 +31 (0) 617 59 18 49 Maasland Maasland Shipbrokers bedankt haar klanten voor het vertrouwen en de fijne samenwerking en wenst iedereen een voortvarend en succesvol 2023

NEDERLAND ZET NIEUWE STAP IN VERGROENING

Bedrijven en banken komen vanaf 1 januari niet langer in aanmerking voor een exportkredietverzekering (ekv) voor nieuwe projecten in de fossiele energiesector, tenzij deze in lijn zijn met het internationale klimaatdoel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden.

De ekv wordt daarnaast aantrekkelijker gemaakt voor groene projecten, ter ondersteuning van bedrijven in

de energietransitie. De uitwerking van de verklaring van de COP26klimaatconferentie van vorig jaar in Glasgow is een belangrijke stap in de verdere vergroening van de exportkredietverzekering.

Het voorgenomen kabinetsbeleid is erop gericht om nieuwe publieke steun via de ekv voor de fossiele energiesector in het buitenland in 2023 te beëindigen. Dit betreft activiteiten die gericht zijn op de exploratie en winning, verwerking,

Wijgula mag zich Koninklijk noemen

HGK Shipping, heeft het predicaat Koninklijk gekregen.

Wijgula vervoert al honderd jaar diverse vloeibare producten. De koninklijke onderscheiding is een erkenning voor het belang van de rederij en haar onberispelijke bedrijfsvoering. Wijgula mag voortaan ‘Koninklijk’ in de bedrijfsnaam voeren en de Koninklijke Kroon opnemen in het logo. Tijdens een feestelijke ceremonie in Druten overhandigde Jan Markink, loco-commissaris van de Koning, de onderscheiding aan Norbert Meixner, directeur van Wijgula en Business Unit Director Liquid Chemicals van HGK Shipping. Hierbij waren ook de Drutense burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld en wethouder Ronald Thoonen aanwezig.

,,Wij zijn zeer vereerd met deze onderscheiding’’, zei Norbert Meixner. „Die bevestigt de goede naam van ons bedrijf, dat zich in de afgelopen honderd jaar heeft ontwikkeld van een handelaar in zwavelzuren tot een moderne rederij

op- en overslag en transport van fossiele brandstoffen en elektriciteitsopwekking door middel van fossiele brandstoffen.

Voor de energietransitie zijn de komende tijd veel investeringen in groene projecten nodig. Het kabinet wil deze kansen graag benutten en zet zich hiervoor in. De ekv is en wordt onder meer ingezet voor het verzekeren van meer risicovolle groene transacties en de groendekking voor investeringen in groene innovaties.

De ekv blijft onder strikte voorwaarden toegankelijk voor investeringen in

voor vloeibare chemicaliën én marktleider in het vervoer van anorganische zware chemicaliën. Met onze nieuwe stakeholder HGK kunnen we in moderne en duurzame tankschepen investeren en zijn we optimaal voorbereid zijn op de toekomst.’’

In juni vierde het bedrijf in Rotterdam de doop van de Synthese 18. Deze dieselelektrische type C-tanker is geschikt voor laagwater. Hij vervoert vloeibare chemicaliën op de Rijn en de zijrivieren. Het innovatieve schip van HGK Shipping is zo ontworpen dat het bij een diepgang van slechts 1,05 meter nog steeds 300 ton kan vervoeren.

Met zo’n zestig eigen en gecharterde type C- en N-tankers vervoert Wijgula zuren, logen, slurry en andere vloeibare producten voor de handel en de chemische- en metaalindustrie. Wijgula vervoert op jaarbasis zo’n 6 miljoen ton in de ARA-regio, België, Nederland en Frankrijk, op de Rijn, de zijrivieren en de Noord- en West-Duitse kanalen.

bestaande fossiele infrastructuur in lijn met het 1,5 graadscenario, om de energiezekerheid te garanderen.

Een belangrijke voorwaarde is dat de economische levensduur van de infrastructuur niet verlengd wordt.

Andere voorbeelden van uitzonderingen zijn ondersteunende diensten voor fossiele infrastructuur, multipurpose havens en elektriciteitsproductie in lage inkomenslanden met extreme energiearmoede.

Omdat veel projecten een lange aanlooptijd kennen, heeft het kabinet ervoor gekozen te werken met een overgangsperiode van één jaar.

FEMM is groothandel in alle denkbare materialen die nodig zijn voor het onderhoud van een schip. Een team staat elke dag klaar om vakkundig advies te geven en

Wij hebben vrijwel alle producten direct uit voorraad leverbaar vanuit onze winkel. Het is mogelijk dat producten niet op voorraad zijn. In dat geval kunt u bij ons altijd een bestelling plaatsen. Wij zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk uw product aangeleverd krijgt, meestal lukt dat binnen 2 a 3 dagen.

December 2022 | Pagina 47
Wijgula mag voortaan Koninklijk in de bedrijfsnaam voeren. In het midden van de foto directeur Norbert Meixner. (foto Wijgula/Rob Acket)
snel te leveren met een eigen bezorgdienst in Antwerpen.
FEMM heeft een zeer ruim assortiment maritieme producten voor de scheepvaart, binnenvaart en Industrie. Van touw tot pompen en van batterijen tot verven.
Dankzij onze snelle levertijd, goede klantenservice, ruime assortiment en grote winkel kunnen wij u van alle scheepsmaterialen voorzien. FEMM Antwerpen heeft vrijwel alle producten direct uit voorraad leverbaar. + 32 (0)3 225 14 44 + 32 (0)3 225 33 46 info@femm.be www.femm.be DOK 138 - UNIT 4 BOTERHAMVAARTWEG 2 • 2030 ANTWERPEN BELGIЁ Kwaliteit en Service staan bij ons op nummer 1 Kwaliteit en Service staan bij ons op nummer 1 DUTCH BARGING SERVICES BV Jan Verbergt & Koen Geeraerts TEL.: +31 (0)76 303 05 50 E-MAIL: operations@dbsbv.com Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie. Wij zijn actief op zoek naar schepen van 1000 t tot 000 t om onze vloot te versterken. DUTCH BARGING SERVICES WE WORK TOWARDS ZERO HOFDREEF 30 4881 DR ZUNDERT THE NETHERLANDS UW TROUWE COMPAGNON IN DE TANKVAART

210 meter aanlegsteiger, met: ∠ alle benodigde voorzieningen: binnen- en buitenkranen, stoom en dergelijke, ∠ additioneel beschikbare binnen- en buitenruimte voor op- en overslag, en ∠ bijbehorende personele capaciteit Het gemak van één aanspreekpunt Centraal gelegen in de Rotterdamse haven 24/7 bereikbaarheid De concentratie van bedrijven waarmee wordt samengewerkt, voor ∠ het totaalaanbod van alle relevante diensten, met ∠ hoge mate van professionaliteit, en ∠

Bij STE staat samenwerken centraal. Met dienstverleners vanuit meerdere specialismen, hun medewerkers, klanten en hun toeleveranciers.

STE heeft vaste samenwerkingen met:

010 - 760 04 40 info@serviceterminaleemhaven.com www.serviceterminaleemhaven.com Service Terminal Eemhaven Bunschotenweg 134, 3089 KC Rotterdam Harbour no. 2696
STE HEEFT ALLES WAT JE MAAR KUNT WENSEN! FIJNEFEESTDAGEN STE WENST U

Leerstoel Dennie Lockefeer met twee jaar verlengd

Al drie jaar werken UAntwerpen en Van Moer Logistics samen met partners uit de maritieme supply chain voor de Leerstoel Dennie Lockefeer, die inzet op onderzoek, onderwijs en dienstverlening op het vlak van de binnenvaart. Drieëndertig bedrijven, organisaties en particulieren engageerden zich om bij te dragen aan de leerstoel. Die wordt nu met twee jaar verlengd. Daardoor zullen weer heel wat lezingen georganiseerd worden.

De verlenging zorgt ervoor dat er een nieuwe doctoraatsstudent kan worden aangeworven om onderzoek te doen naar de binnenvaart. ,,Het onderwerp moet nog bepaald worden’’, zegt leerstoelhouder Katrien Storms. ,,Het zal een onderwerp worden dat intermodaliteit zal stimuleren.

In Europa blijft de binnenvaart alsook spoorvervoer op hetzelfde percentage schommelen. Die modal shift gebeurt niet heel sterk. Daar zal de onderzoeker meer op focussen.’’

Korte en lange termijn

De Leerstoel Dennie Lockefeer doet onderzoek op korte en lange termijn. ,,We hebben onder meer korte termijn onderzoek gedaan naar het containervervoer op de Rijn en kijken hoe

dat de komende jaren gaat evolueren’’, aldus Katrien Storms. ,,We zagen veel disrupties en laag water, dus dat is een interessante case. We kijken ook naar de effecten op de binnenvaart.’’ Op lange termijn wordt ingegaan op supply chain issues in de binnenvaart. Meer specifiek wordt diepgaand toegepast onderzoek over demurrage and detention uitgevoerd. Het doctoraatsonderzoek wordt verwacht in 2024 verdedigd te worden, maar in tussentijd wordt de output in lezingen meegegeven.

Daarnaast mogen de partners ook altijd thesisonderwerpen aanbrengen. Hiermee wil de leerstoel de volgende generatie managers kennis laten maken met de binnenvaart. Eén van de onderwerpen is de corridorwerking in België. ,,We bundelen goederen om naar de haven te brengen, zodat er volle schepen van 70 tot 150 moves vertrekken, zodat de congestie in terminals vermindert’’, zegt Storms. ,,Het wordt heel praktisch gericht. Daar kunnen we werken met studenten. Vergroening is een thema dat zeker aan bod zal komen, steeds in constante dialoog met de partners. We hebben ook een aantal Nederlandse partners waarmee we samenwerken.’’

Binnenvaart

De Leerstoel Dennie Lockefeer werd in 2019 opgericht binnen de schoot van het Universiteitsfonds Antwerpen, nadat Dennie Lockefeer, een klinkende naam in de maritieme sector met een groot hart voor de binnenvaart, op 42-jarige leeftijd overleed. Het doel van de leerstoel was om kennis over maritieme logistiek te blijven delen en aan toekomstgerichte oplossingen te werken om de binnenvaart binnen te loodsen in een klimaat van innovatie, research en verdere ontwikkeling. ,,De stoel probeert de binnenvaart meer onder de aandacht te brengen onder studenten’’, vertelt Storms. ,,De leerstoel financierde onder meer het werk van drie jonge onderzoekers, reikte drie scriptieprijzen uit aan vijf laureaten, maakte vier beurzen voor de Antwerp Inland Navigation School mogelijk en zorgde naast de inauguratie voor twee lezingen, een webinar, een boekvoorstelling, artikels in kranten en magazines en communicatie over de binnenvaart. De leerstoel bereikte op die manier niet louter de lokale havengemeenschap, maar een breed internationaal publiek.’’

Voor de komende twee jaar engageerde Van Moer Logistics, waar Dennie werkzaam was, zich als gouden partner. ,,De inzichten, resultaten en oplossingen die de leerstoel aanreikt, zijn voor ons allen waardevol om onze toekomst verder succesvol uit te bouwen. Op die manier doen we de nagedachtenis aan Dennie alle eer aan. Zo geven we vandaag om Dennie en tegelijk ook om morgen’’, aldus Jo Van Moer, CEO van Van Moer Logistics.

December 2022 | Pagina 49
De leerstoel Dennie Lockefeer werd met twee jaar verlengd. Dat betekent dat de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) en haar partners ook de komende twee jaar intensief onderzoek naar de binnenvaart zullen doen. Er staan heel wat thema’s op de agenda, waaronder inzetten op intermodaliteit wat past binnen de ambities van de Europese Green Deal.
Matthias De Thesisprijswinnaars van 2020, 2021 en 2022
Wij danken u voor het vertrouwen dat u ons het afgelopen jaar heeft gegeven. Wij kijken uit naar een gezond en mooi 2023! E inland@alphatronmarine.com T +31 10 453 4000
Katrien Storms

Drama

Torenhoog

De

zwaargewond.

Slimmer

De Rotterdamse haven kan nog wel wat slimme digiboys en digigirls gebruiken, vindt Margriet Geluk die werkt bij binnenvaart-coöperatie NPRC. Ze wordt door Jong Havenvereniging Rotterdam uitgeroepen tot Jong Haventalent van 2022 en ziet haar kans schoon de haven een jaar lang flink te promoten onder jongeren.

Ophef

Ophef rond de Lage Erfbrug in Rotterdam die door constructiefouten weken dicht moet en zo vooral de grinden zandtransporten van binnenvaart dwarsboomt. De brug is twaalf jaar geleden opgeknapt voor 7 miljoen euro. De binnenvaart voert via deze route over de Schie tonnen zand aan voor de nieuwe A16. BLN schiet de verontruste schippers te hulp en de gemeente besluit tot stremming van een week.

Geld terug

Rijnvarenden die in het verleden dubbele premies hebben moeten betalen, krijgen hun geld terug. Het gaat om aanslagen van enkele tienduizenden euro’s. Dat is beslist door het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch. Sommige Rijnvarenden kregen tussen 1 mei 2010 en 31 december 2015 te maken met dubbele heffing van sociale-zekerheidspremies door verschillende EU-lidstaten.

Fusie

Leden van Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN) zijn vóór de fusie met het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB). Het proces om te komen tot Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) kan daarmee worden afgerond nu alle leden van alle verenigingen groen licht hebben gegeven.

Werkbezoek waterstof Koning Willem-Alexander brengt een werkbezoek aan de Rotterdamse haven. Hij wordt door havenbaas Allard Castelein bijgepraat over de mogelijkheden van waterstof als nieuwe energiedrager.

Oorlog

Zowel

de export van containers naar Rusland ligt aan banden en vaarroutes zijn gesloten. Intussen zijn de eerste vluchtelingen ondergebracht op schepen in Rotterdam.

Geen gasolie

Meerdere bunkerstations in Nederland staan droog of hebben dat in de afgelopen dagen gestaan. Ook in België zijn er grote zorgen over de beschikbaarheid van voorraden gasolie. Dat zal zeker tot de zomer aanhouden, is de verwachting. De tekorten drijven de prijs op.

Ongeval

Een tragisch ongeval. Binnenvaartschip Mar-Grethe kapseist op de Nieuwe Waterweg bij Rozenburg door een instabiele lading en hekgolf van een voorbijvarend zeeschip. De schipper kan worden gered. Een 20-jarige matroos uit Urk komt om het leven. Zijn lichaam wordt na een intensieve zoekactie drie weken later gevonden. Het schip kapseisde in enkele seconden.

Mislukt

Het idee was mooi. Een toeristische trekpleister voor Rotterdam, een hommage aan Delftshaven, instapbanen voor werkzoekenden. Maar geplaagd door financiële tegenvallers, vertrekkende directeuren en mismanagement vaart de Oude Delft niet uit. Ze wordt afgebroken en in containers weggevoerd.

Jarig

De

Miljoenen

Elektrisch

2022 IN VOGELVLUCHT…

Pagina 50 | December 2022 DOWNLOAD DE MARITIEMAPP
(foto NPRC) (foto. E. Lengkeek) Een dramatisch ongeval bij de kade gemoederen blijven oplopen in de containerwereld. Terwijl grote partijen winsten aftikken van meer dan 20 miljard, en daar dit jaar zelfs bovenuit zullen komen, blijven de containerprijzen torenhoog. Tot woede van veel partijen, zoals de Europese expediteurs. de binnen- als zeevaart voelt de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Brandstofprijzen zijn explosief gestegen, (foto E. Lengkeek)
varen krijgt een boost. Met 50 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds kunnen door het bedrijf ZES vijfenveertig geëlektrificeerde binnenvaartschepen (zoals de Alphenaar, zie foto) mede worden ontwikkeld en komen er veertien nieuwe laadstations. Nederlands eerste klimaatminister Rob Jetten gelooft in de toekomst van de sector.
van scheepwerf Kooiman Hoebee in Dordrecht. Op een mosselkotter uit Ouwerkerk, die hier ligt voor onderhoud, vindt een ontploffing plaats waarbij een 25-jarige man uit Puttershoek overlijdt. Een 28-jarige Rotterdammer raakt (foto Port of Antwerp-Bruges) (foto KBN) Algemeene Schippers Vereeniging bestaat 75 jaar. Tijdens een grote receptie in Zwijndrecht komen behalve schippers ook prominenten langs zoals secretarisgeneraal Jan Hendrik Dronkers van het ministerie van I&W en verladersvoorman Steven Lak van evofenedex om de verenging te feliciteren. (foto via Facebook) (foto Port of Rotterdam/Jerry Lampen) (foto via Havenvrienden) (foto ASV)

Drukker

De Schiphol-ellende indachtig, het schrappen van vluchten, wordt het drukker op het water. Ook de wachtlijsten voor ligplekken in Nederland zijn inmiddels extreem lang. Intussen moet de beroepsvaart rekening houden met het groeiende aantal pleziervaartboten en hun (onervaren) kapiteins. Het aantal ongelukken neemt toe.

Grootste

Het grootste containerschip ter wereld, de Ever Alot, meert af in de Amazonehaven van Rotterdam bij de ECTterminal. Het schip van rederij Evergreen heeft een capaciteit van 24.004 teu.

(foto CSSC)

Aanvaring

Op de Lek bij het Utrechtse Ameide komen een motorjacht en een tanker met elkaar in aanvaring. Een vrouw wordt vermist, terwijl haar echtgenoot en kinderen veilig aan de kant kunnen komen. Het lichaam van de vrouw wordt later gevonden.

Onderhoud

Het kabinet maakt volgend jaar zo’n vier miljard euro vrij voor het onderhoud aan infrastructuur. Het meeste geld, bijna de helft, gaat naar de spoorwegen. Voor onderhoud en vernieuwing van vaarwegen wordt in 2023, een bedrag van 592 miljoen euro op tafel gelegd. Gezien de grote problemen met achterstallig onderhoud aan rivieren, sluizen en bruggen is het bedrag geen vetpot. Ook wordt ingezet op veiliger containervervoer op zee.

Drones

In havens worden steeds meer drones ingezet voor inspecties zoals deze Avy Aera met een spanwijdte van 2,40 meter en een snelheid van 90 kilometer per uur. Laat een drone bijvoorbeeld een open tankdeksel zien, dan zou dat kunnen wijzen op illegaal ontgassen door schepen en kan poolshoogte worden genomen. Ze kunnen ook kleine ladingen van drie kilo vervoeren, zoals medicijnen, scheepsonderdelen of ladingmonsters.

Toch een brug

Rotterdam krijgt van het Rijk een bijdrage van 634 miljoen euro voor de bouw van een derde brug over de Maas bij De Esch en de Nessedijk. De binnenvaartbranche heeft altijd gepleit voor een tunnel en ziet grote gevaren als juist in deze bocht een brug wordt gebouwd. Het beperkt het zicht voor de binnenvaart. De brug moet er in 2035 liggen.

Droge zomer

Unieke vondst

Garnalenvisser Victor Ayal haalt in z’n netten bij Texel een houten boegbeeld naar boven, dat waarschijnlijk een versiering was op een zeventiende-eeuws schip. Het is uniek dat het beeld zo goed bewaard is gebleven omdat in de Waddenzee veel paalwormen zitten die een houten beeld als dit in twee jaar opeten. Het beeld lag waarschijnlijk onder zand.

Onderzoek

Het

Lekker schoon

In de Rotterdamse haven is het nieuwe baggerschip Aquadelta gedoopt, dat de bodem schoonmaakt met behulp van waterinjectie. Op die manier wordt sediment verplaatst en met de stroom mee afgevoerd of opgepikt door een ander schip. Het schip kan de haven tot in de kleinste hoeken en gaten schoonmaken.

Waterstof toekomst

De vele windparken op zee vragen om meer duurzame scheepsoplossingen bij onderhoud voor nu en in de toekomst. Windcat, een grote speler in Europa bij offshore transport van personeel, heeft bij

meter lang,

uitstoot

die

OVER HET WATER

December 2022 | Pagina 51
Luguber Een luguber ongeluk met een watertaxi en een rondvaartboot van Spido op de Maas bij de Erasmusbrug in Rotterdam. De twee komen met hoge snelheid in botsing, waarbij de taxi met zes mensen – waaronder de schipper en een kind – onderste -boven volledig onder water verdwijnt. Door een luchtbel in de watertaxi blijven de passagiers wonderwel in leven en worden ze gered door snelle actie van andere watertaxi’s. De schrik is enorm. (foto brandweer Schoonhoven) (foto Victor Ayal) (foto. E. Lengkeek) aantal ongelukken met binnenvaart stijgt al zeven jaar. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat er meer onderzoek naar doen en wijst ook op drukker wordende scheepsroutes. Volgens de raad kunnen zee- en binnenvaart meer van elkaar leren. Kolen KBN is bezorgd over beschikbaarheid van scheepsruimte van de binnenvaart in eigen land en prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Door de grote vraag naar kolen als alternatief voor gas trekt een groot deel van de scheepscapaciteit naar deze markt. Ook worden schepen uit de markt weggekocht of gecharterd om naar het Oostblok te worden overgebracht, voor het vervoer van Oekraïens graan. (foto KBN-directeur Rob Leussink/KBN) (foto E. Lengkeek) (privé-opname) Droogte en lagere rivierstanden houden Nederland in hun greep. De beroepsvaart moet er blijvend rekening mee houden nu Europa voor het vierde achtereenvolgende jaar met een droge zomer heeft te maken. (foto C. Taheij) (foto Avy Drones) (foto E. Lengkeek) Damen Shipyards een order geplaatst voor de bouw van een serie Commissioning Service Operation Vessels (CSOV’s) op diesel en waterstof. De CSOV’s zijn ontworpen door Damen Shipyards samen met Windcat en CMB Tech. De schepen zijn 87 20 meter breed en bieden plaats aan 120 personen aan boord. Om de CO2- te verminderen gebruikt Windcat de dual fuel waterstoftechnologie van CMB Tech, al wordt toegepast op de Hydrocat en Hydroville. De nieuwe serie moet in 2023 klaar zijn. (foto Damen Shipyards)

WALSTROOM

VUIL AFVOER

Kaai 1, 4417 ES Hansweert T 0653322759 / 0622577244 E info@kaai85.nl KAAI85.NL LIGPLAATSEN & REPARATIEKADE
Uw schip kan aangesloten worden op een walstroom
/ 230V, 50 Hz), met eigen / gehuurde kabels. DRINKWATER Drinkwater voor de bemanning kan geleverd worden via diverse tappunten. KRAANDIENSTEN D.m.v. een eigen kraan / ingehuurde kranen kan hijswerk gearrangeerd worden.
kast (400V
Diverse afvalsoorten kunnen worden afgevoerd in daarvoor door de haven gearrangeerde containers. We hebben in Hansweert diverse ligplaatsen en een reparatiekade beschikbaar voor korte of langere tijd, voor (zeegaande) schepen.

EROP UIT, IN MARITIEME SFEER

De periode rond de feestdagen is een heerlijke tijd om er lekker op uit te gaan. Zoals elk jaar geeft de Maritiem Courant enkele leuke tips voor maritiem getinte uitjes. Laat je inspireren op deze pagina’s!

Zeemonsters in het Maritiem Museum

Door een samenwerking met het Natuurhistorisch Museum Rotterdam krijgen, naast de monsters, ook echte beesten een plek in deze tentoonstelling. Vergelijk bijvoorbeeld jouw arm met de tentakel van een reuzenoctopus of bekijk een walvispiemel van heel dichtbij.

Verhalen over zeemonsters zijn al eeuwen oud. Vroeger reisden zeelui maandenlang onder barre omstandigheden over de baren. Dan kon het zomaar gebeuren dat je een zeehond op een zandbank, vanaf een afstandje, aanzag voor een zeemeermin. In de Middeleeuwen geloofden mensen

Bij Futureland op de Maasvlakte is tot en met maart de reizende tentoonstelling Doggerland te bezoeken van het Rijksmuseum van Oudheden over de verdwenen wereld in de Noordzee. In de tentoonstelling gaat de bezoeker op

reis naar de verdwenen prehistorische wereld in de Noordzee. Het verhaal begint in de ijstijden toen de Noordzeebodem meestal droog stond en je van Nederland naar Engeland kon lopen. Er leefden mammoeten, wolharige neushoorns, reuzenherten, Neanderthalers en de eerste moderne mensen. Zo’n achtduizend jaar geleden werd die prehistorische wereld overspoeld door

dat zeemonsters echt bestonden. Daarom zijn ze terug te vinden op oude zeekaarten, waarvan een aantal bijzondere exemplaren te zien is in deze tentoonstelling. Ook tegenwoordig zijn we nog geïntrigeerd door wat in de diepzee leeft. Als wetenschappers op kilometers onder het wateroppervlak een dier ontdekken of ergens een vreemde schaduw wordt gespot, vinden we dat fascinerend. In deze tentoonstelling, tot en met 7 mei te zien, is niets wat het lijkt.

het stijgende zeewater. Tegenwoordig zijn er nog altijd sporen uit Doggerland te vinden op de zeebodem en aan de Noordzeestranden. Een aantal van deze vondsten is te zien in de tentoonstelling. Op de foto zie je het gereconstrueerde gezicht van een Neanderthaler.

December 2022 | Pagina 53
(Storm & Rutger Prins)
Moerbei 10 | 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam | 0184 67 92 25 | www.gjvdieselservice.nl Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar toe. GJV Diesel Service wenst u
Bakkersdam 1a 5256 PK Heusden The Netherlands T.+31 (0)416 665500 info@teamcoshipyard.nl www.teamcoshipyard.nl HAPPY CHRISTMAS and new year www.allpumpsholland.nl ALL PUMPS HOLLAND B.V. All Pumps Holland BV Buitendijks 11, 3356 LX Papendrecht Nederland Tel : +31 (0) 78 6414090 E-mail : info@allpumpsholland.nl Perfect in pompen! Prettige feestdagen en een gezond 2023! ON PREMISECLOUDHOSTED De bedrijfssoftware voor de maritieme industrie LogicVision wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar

VERBORGEN SCHATTEN IN HET MARINEMUSEUM

Op 8 januari 1488 wordt de basis gelegd voor wat vanaf 7 december 1813 de Koninklijke Nederlandse zeemacht heet. In 1905 krijg het oudste krijgsmachtonderdeel de naam Koninklijke Marine.

De marine zet zich met vloot en mariniers wereldwijd in voor veiligheid op en vanuit zee.

Ook bij crisisbeheersing, humanitaire hulp en rampen in Nederland en in het buitenland kunnen we rekenen op de Koninklijke Marine.

De collectie van het Marinemuseum bestaat uit tachtigduizend objecten. Een groot

Foto-overzicht van de Mens op Zee in het Scheepvaartmuseum

Het Scheepvaartmuseum presenteert Mens op Zee: een fototentoonstelling waarin prikkelende en ontroerende portretten en verhalen laten zien hoe het op-zee-zijn je als mens kan veranderen. Mens op Zee zet de rijke fotografiecollectie van Het Scheepvaartmuseum, aangevuld met bijzondere bruiklenen uit heden en verleden, in de schijnwerpers. De tentoonstelling is een coproductie met Dutch National Portrait Gallery en is te zien tot en met 28 mei.

In Mens op Zee tonen vele vormen van fotografie een brede waaier aan persoonlijke verhalen die achter de wereld op zee schuilgaan. Zeevarenden, passagiers, of een eenling op zee bevinden zich tussen twee werelden en varen voorbij de grenzen van het bekende. Het buitengaatse leven gaat hand in hand met vrijheid en transitie, maar ook met sociale structuren en hiërarchie aan boord. Mens op Zee laat zien hoe je je op het water verhoudt tot jezelf, de ander, het schip en de zee en raakt daarmee aan grotere thema's als gender, inclusie en migratie.

De tentoonstelling strekt van het oudst bekende portret van een Nederlandse zeeman tot de hedendaagse seascapes van Dolph Kessler en Mischa Keijser, van glasnegatieven

met bemanningsleden in alle rangen en

stuurman Willem Dirk Duijf tot een immersieve beeldinstallatie van de dia’s van solozeiler Herman Jansen.

deel hiervan wordt achter gesloten deuren voor toekomstige generaties bewaard. ‘Verborgen Schatten. Het Koninklijke van de Marine’ geeft schilderijen, scheepsmodellen, scheepssier, onderscheidingen, scheepsbellen, vaandels, sculpturen en zilverwerk, die lange tijd niet te zien zijn geweest, de volle aandacht. De tentoongestelde objecten kleuren de geschiedenis van de Koninklijke Marine vanaf de 17e eeuw tot op heden in.

EXPEDITIE STERKE YERKE IN HET FRIES SCHEEPVAART MUSEUM

Het lijkt een doldwaas avontuur, maar dan wel een met een serieuze boodschap. Het vierde vlot met de naam Sterke Yerke, alle vier gemaakt van uitsluitend gerecycled materiaal, vaart inmiddels op de Waddenzee. In de jaren zeventig deed de bemanning van de Sterke Yerke onderzoek naar de olievervuiling op zee, nu strijdt ze tegen de plastic soep.

Het Fries Scheepvaart Museum steunt deze strijd. Met de familietentoonstelling Expeditie Sterke Yerke, met een educatief programma voor scholen en met een randprogramma vol activiteiten, workshops en lezingen over plastic soep, recycling en leven zonder afval. Soms

In de familietentoonstelling Expeditie Sterke Yerke zie je het legendarische verhaal van de zeven vrienden die met een vlot de oceaan overstaken en ga je zelf op onderzoek uit aan de hand van een expeditiekaart. Er is een heus laboratorium waar je het probleem van olievervuiling en microplastics ontdekt. Op het nagebouwde vlot kun je het leven op zee ervaren. En met de op afstand bestuurbare plastic hunter ga je op jacht naar afval in de museumvijver.

Je leert vlotten bouwen, verschillende soorten plastic onderscheiden en hoe het recyclen van plastic in z'n werk gaat. En vergeet niet een duik te nemen in het plastic-doolhof!

December 2022 | Pagina 55
standen van Portret van een Javaans bemanningslid aan boord van de Johan van Oldenbarnevelt in 1938. (foto Alphons Hustinx/collectie Het Scheepvaartmuseum) speciaal voor kinderen, soms juist voor volwassenen en soms ook voor de hele familie.
Campagneweg 24 4761 RM Zevenbergen T +31 (0)168-407487 F +31 (0)168-407495 E info@rugotech.nl I www.rugotech.nl WIJ WENSEN IEDEREEN EEN MOOI 2023 EN HOPEN OP EEN PRETTIGE SAMENWERKING IN HET NIEUWE JAAR! 2023
Havenstraat 5, 6051 CR Maasbracht, The Netherlands T. +31 475 468618 E. info@tanktech.nl W. www.tanktech.nl Kalibratie ladingtanks 3D-scanning en Retrofit ® TankTech ® BV TankTech BV wenst u GEPKE SLEEPDIENST Bedankt voor de fijne samenwerking het afgelopen jaar! en zijn u graag met 1 van onze 3 schepen van dienst in 2023! Namens Sleepdienst Gepke We ws u fijne fetdan! WWW.SLEEPDIENSTGEPKE.NL 06 53 624 624info@sleepdienstgepke.nl Meer informatie? info@vls.lu of bel +352 206 07 66 VLS Sarl. 29 Grand Rue | L-9710 Clervaux Luxembourg ZOEKT U EEN ADMINISTRATIE-KANTOOR IN LUXEMBURG? VLS sarl ondersteunt ondernemers uit de scheepvaartbranche met administratieve, fiscale en financiële zaken. VLS sarl verzorgt uw loonadministratie. VLS sarl heeft veel ervaring in de scheepvaart. U bent van harte welkom in Luxemburg. Nederlands sprekend. wenst u

Succesvolle Dag van de Binnenvaart: BEWUST IN HET ONDERBEWUSTE DOORDRINGEN

Van Westerbroek in Groningen tot Maasbracht in Limburg. Van Den Helder in Noord-Holland tot Vlissingen in Zeeland. In heel Nederland waren zaterdag 12 november op eenendertig locaties activiteiten georganiseerd in het kader van Dag van de Binnenvaart. Bezoekers konden kennismaken met alle facetten van de binnenvaart. Doelgroep: jongeren, ouders en zij-instromers.

De organisatie is in handen van Wereld van de Binnenvaart. Bestuursleden Frans van Weert en Karel Uyldert zijn zeer gedreven om hun doel te bereiken: ,,Je kunt wel willen dat meer jongeren voor de binnenvaart kiezen, maar dan moet je eerst wel weten wat het is. Als je midden op de Hoge Veluwe woont, zie je nooit een binnenvaartschip voorbijvaren. De basis is: laten zien dat transport over water sowieso bestaat. De Dag van de Binnenvaart is er om kennis te maken met de binnenvaart en om een zaadje te planten. Bewust bedoeld

om in het onderbewuste door te dringen. Want als je tussen de 10 en 14 jaar met iets kennismaakt, is de kans groot dat je er later bij je beroepskeuze opnieuw aan denkt.’’

LOKET

Er is een groot tekort aan personeel in de binnenvaartsector. Niet alleen op de schepen zelf, maar ook bij toeleveranciers, serviceverleners, scheepswerven, havens, bruggen, sluizen en terminals zijn nieuwe medewerkers hard nodig. Zwijndrechtenaar Frans van Weert is ervaren in HR en zet al zijn capaciteiten in om de situatie te verbeteren, Hilversummer Karel Uyldert doet precies hetzelfde, maar dan vanuit zijn media-ervaring. Hij was, onder anderen met René Tempelaars, de man achter de fraaie zestiendelige serie Wereld van de Binnenvaart die vanaf 2012 op RTL7 is uitgezonden en in de jaren erna meerdere malen is herhaald. Frans, op zijn beurt, is de naamgever aan de Maritieme Leergang, die bij LOKET onder leiding van Albert de Zwart in Zwijndrecht aangeboden wordt. LOKET is een vmbo-school waar binnen de techniekprofielen dankzij Wereld van de Binnenvaart, ook een keuzevak voor de scheepvaart is te volgen. Een concept dat

inmiddels wordt uitgerold over meerdere vmbo-scholen in Nederland en daarmee een mooie springplank vormt naar MBOscheepvaartopleidingen.

Wereld van de Binnenvaart heeft van alles op touw gezet. Zoals Methodelink ‘Topografie met een binnenvaartschip’ waarmee basisschoolleerlingen door een filmpje vanaf een varend binnenschip plaatsen in Nederland leren kennen. Een belangrijk onderdeel is de aanwezigheid op regionale studiekeuzebeurzen om de sector daar op de kaart te zetten. Verder is er de Dag van het Binnenvaart, zoals die nu voor de tweede keer is gehouden. Met een kleine drieduizend bezoekers in 2022 was het een succesvolle dag waarmee er weer veel ‘zaadjes zijn geplant’. De reacties van de deelnemers en de bezoekers zijn zonder meer enthousiast.

Objectief en neutraal

Wereld van de Binnenvaart is de eerste partij die sinds 2017 structurele promotie maakt voor de binnenvaart. Voor dat doel worden de socials in stelling gebracht om de jongeren te trekken. Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube en ook de eigen website https://wereldvandebinnenvaart.nl worden continu voorzien van nieuwe content. Beide

heren vinden het belangrijk te benadrukken dat Wereld van de Binnenvaart objectief en neutraal is. ,,Het doel van ons en van onze sponsors is de vijver groter maken. Wij bouwen een merk dat fungeert als een schild over de binnenvaart heen. Behalve werving moeten we ook kijken naar binding met het personeel om (onnodige) uitstroom te voorkomen. Om aan de vraag naar personeel te voldoen, is de vijver in Nederland niet voldoende. Het wordt een Europese kwestie, alleen dan kunnen we op lange termijn echt een oplossing tegemoet zien.’’

We gaan dit terugzien tijdens de editie 2023 van Dag van de Binnenvaart. Behalve de vele deelnemers uit Nederland komen er dan ook voor het eerst deelnemers uit België en Duitsland bij. Precies in lijn met de ambitie van de twee mannen: ,,Wij willen dat deze dag jaarlijks groter wordt, gezien het animo gaat dat zeker lukken. Net als in dit jaar, is Dag van de Binnenvaart in 2023 opnieuw de afsluiting van ‘Maritime Week’. Alvast voor in de nieuwe agenda: op 11 november.

WWW.DAGVANDEBINNENVAART.NL

December 2022 | Pagina 57
Impressies van de dag van de binnenvaart 2022. (Foto’s Wereld van de Binnenvaart) Stolt-Nielsen Switzerland AG Baarerstrasse 149 CH-6302 Zug Tel : +41 41 766 30 20 Fax : +41 41 710 26 66 E-mail : SNSAGBargemanagement@stolt.com Stolt-Nielsen Inland Tanker Service B.V. Westerlaan 5 3016 CK Rotterdam Tel : +31 10 299 66 88 Fax : +31 10 892 08 61 E-mail : SNITS@stolt.com UW BETROUWBARE PARTNER VOOR DE BINNENVAART Vervoer van hoogwaardige chemieproducten met roestvaststalen schepen en vervoer van bulkchemicalien en minerale olieproducten met gecoate schepen. Stolt-Nielsen Inland Tanker Service Alblasserdam Kelvinring 84a, (078) 615 55 00 Dordrecht, Mijlweg 31, (078) 613 21 55 Gorinchem, Van Hogendorpweg 6, (0183) 645 800 Sliedrecht, Parabool 1, (0184) 413 500 www.vanmill.nl Elektr c teitsverbru k gecombineerd (WLTP) 29,5 – 23,3 kWh/100km, actieradius gecombineerd (WLTP) 275 - 330 km DIRECT LEVERBAAR BIJ VAN MILL KRACHTIG, PRAKTISCH EN EMISSIEVRIJ RIJBEREIK 275 KM RIJBEREIK 330 KM
SINDS 1938 VOLG ONS OOK OP SERVICE & ONDERHOUD ALTIJD EN OVERAL OOK IN 2023 Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een innovatief 2023

Hoe de Prinses Beatrix dan toch een museumstuk werd

Ab Initio is in korte tijd een klinkende naam geworden in de binnenvaart, als de naam van het nieuwe opleidingsschip van STC Group. Een van haar illustere voorgangers kreeg aan het einde van de zomer een nieuwe, vaste ligplaats in Dordrecht. De Prinses Beatrix voer onder begeleiding naar het Binnenvaartmuseum, waar het zoveel mogelijk in de oude staat teruggebracht is en wordt.

Daarmee ging een lang gekoesterde wens in vervulling van vereniging De Binnenvaart. Die lobbyde jarenlang bij het STC om een van de beroemde Prinsessen-schepen (ook de Prinses Irene en Prinses Christina werden begin jaren zestig te water gelaten) als vijfde vaartuig in zijn collectie te mogen opnemen.

Concordia Damen uit Werkendam, de nieuwe eigenaar van de Prinses Beatrix, stond voor dat verzoek open en besloot het schip in bruikleen te geven aan De Binnenvaart. De Binnenvaart krijgt in de toekomst, mocht verkoop ter sprake komen, het eerste recht van koop.

CEO Chris Kornet van Corcordia Damen: ,,Wij wilden het schip in bezit hebben vanwege zijn bijzondere geschiedenis en het prachtige model. Het Binnenvaartmuseum had haar zinnen ook

gezet op het schip als varend erfgoed maar kon er niet aan komen. Ze hebben ons benaderd om het schip toch te mogen exposeren en zo is het idee gegroeid. Het schip is goede handen bij het museum. Het heeft een goede ligplaats, wordt goed onderhouden en heeft een sociale functie die ons wel past.’’

Wat maakte de Prinses Beatrix in jullie ogen zo speciaal? ,,Het schip is in Nederland gebouwd op de werf van Hendriks in Dodewaard. Het is een bijzonder mooi model. Zeer veel Nederlandse schippers hebben hun opleiding op dit schip gevolgd en zij, en hun kinderen, zijn later weer klanten van ons geworden.’’

Wat is de rol geweest van Concordia Damen bij het ‘museum-waardig’

maken van het schip? ,,Wij hebben het schip weer in originele kleuren (de romp wit, de waterlijn groen en het onderste halfrond in Havana-bruin) teruggebracht. Daarnaast proberen we samen met het museum het schip verder terug te brengen in originele staat. Waarbij we misschien ook de huidige motor gaan vervangen voor het origineel model. Dat gaat technisch en financieel een grote uitdaging worden.’’

Wat is nu de officiële status? ,,Concordia Damen blijft eigenaar. De Binnenvaart onderhoudt, beheert, exposeert en parkeert het schip. De belangrijkste voorwaarde voor ons aan de overeenkomst is dat wij in samenspraak ook altijd beschikking hebben over het schip en dat het schip ook ingezet moet worden voor sociaal verantwoorde doelen.’’

Denken jullie dat het Binnenvaartmuseum de eindbestemming is voor het schip? ,,Daar ziet het voorlopig naar uit.’’

Het opleidingsschip Prinses Beatrix, oorspronkelijk van het Koninklijk OpleidingsFonds voor de Scheepvaart (K.O.F.), kreeg bij de bouw het aanzien van een toen moderne Kempenaar, is 53,50 meter lang, 7,08 meter breed, heeft

een diepgang van 1,65 meter. Ze was toen uitgerust met een 5 cilinder, 250 pk Bolnes motor. De Binnenvaart koestert nog de wens om weer een Bolnes-motor te bemachtigen en heeft inmiddels een draaiend exemplaar van het juiste type op het oog. Zodra die, gezien de strenger wordende milieueisen, vervangen moet worden zou hij ingebouwd kunnen worden op de Prinses Beatrix, mits dat uiteraard kan binnen de dan geldende wetgeving.

Getracht wordt de Prinses Beatrix te laten voldoen aan het predicaat van Varend Erfgoed Nederland. Bij het opheffen van het KOF in 2003 is het archief daarvan geschonken aan het Binnenvaartmuseum. Het thema van het Binnenvaartmuseum in 2013 was het Binnenvaartonderwijs van het K.O.F. Deze tentoonstelling zal aan boord van de Prinses Beatrix in de toekomst weer terug te vinden zijn.

Daarnaast is het idee gerezen om de geschiedenis van de schippersinternaten een plekje te geven op de Prinses Beatrix. Vereniging De Binnenvaart heeft al het archief ontvangen van het Prins Hendrik Internaat uit Vreeswijk.

Het schip heeft een ligplaats gekregen naast de René Siegfried. De Binnenvaart is nog in conclaaf met de gemeente Dordrecht en Rijkswaterstaat over het definitief maken van deze ligplaats.

December 2022 | Pagina 59
Prettige feestdagen en een succesvol 2023! WWW.AMCO-COMPRESSOREN.NL AMCO COMPRESSOREN BV Dokwerkerstraat 2 • 2984 BJ Ridderkerk • Tel.: 078 682 01 23 Am volg Prettige feestdagen en een succesvol 2023! STERK IN: WERKLUCHT COMPRESSOREN STARTLUCHT COMPRESSOREN STIKSTOF INSTALLATIES

HAPPY NEW YEAR

Bouwen aan een duurzame toekomst.

Wij wensen u een voorspoedig nieuwjaar en kijken uit naar mooie en duurzame samenwerkingen in 2023.

concordiadamen.com

Jubileumeditie Telematicadag: 25 jaar van grote digitale stappen

vervoer over water in de logistieke keten vormt een belangrijke uitdaging voor de toekomst.

De organisatie van de vijfentwintigste Telematicadag, onder leiding van Bureau Telematica Binnenvaart, heeft een programma in elkaar gezet dat is gericht op de binnenvaartondernemer aan de wal en in de stuurhut. Ook beleidsmakers en andere stakeholders zijn traditioneel aanwezig op dit toonaangevende evenement. Tijdens het evenement zullen deelnemers met elkaar een antwoord zoeken op de vraag hoe de digitale toekomst van de binnenvaart eruit moeten komen te zien.

Mammoet gaat een bijdrage leveren aan de realisatie van het grootste windmolenpark op zee: Dogger Wind Park Farm. De maritieme dienstverlener – de Britse dochter van het Nederlandse bedrijf – gaat hijs- en transportwerkzaamheden verrichten bij de installatie van de turbines.

De opdracht is aan Mammoet verleend door GE Renewable Energy. Dogger Bank Wind Park zal uiteindelijk 277 windturbines tellen, vanaf 125 kilometer uit de oostkust van Yorkshire. In 2026 moeten zij actief zijn en jaarlijks 5 procent opbrengen van de totale elektriciteitsvraag in het Verenigd Koninkrijk.

Er is in vijfentwintig jaar veel veranderd aan boord en op de vaarwegen: elektronische kaarten zijn een niet meer weg te denken onderdeel van iedere moderne stuurhut, de invoering van AIS wordt als een nuttig digitaal middel ervaren en veel schepen melden hun reis- en ladinggegevens met behulp van BICS. Dit alles in de context van zeer goede en inmiddels betaalbare mobiele dataverbindingen.

Daarbij blijft het niet. De introductie van meer intelligentie bij de besturing van schepen klopt op de deur van onze vloot. Ook de verdere integratie van

Aan bod komen onder andere de update van de BICS-gebruikersinterface, de Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaart, het oogpunt van de verlader en de wereldwijde containerlogistiek en het Masterplan Digitalisation Inland Waterways. Ook wordt de Telematica Award uitgereikt aan een persoon die een meer dan gemiddelde bijdrage heeft geleverd aan de toepassing van telematica in de binnenvaart en op de vaarwegen.

Het KSCC verzorgt de inwendige mens. Het programma begint op 30 december om 10.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur aan de Waalhaven 1K in Nijmegen.

December 2022 | Pagina 61
Het is, vanwege de bekende omstandigheden, voor het eerst sinds 2019, maar het is wel meteen een mooie jubileumeditie van de Telematicadag, die op vrijdag 30 december wordt georganiseerd op het KSCC in de Waalhaven in Nijmegen. Het programma staat in het teken van de grote digitale stappen die in de binnenvaart zijn gezet.
Mammoet betrokken bij bouw van grootste windpark op zee Maak ook schoon schip Kijk op m-egp.com of stuur een e-mail naar: mourikegp@mourik.com compacte en intelligente emissienabehandelingssystemen voor Stage V-toepassingen, en komt nu met zero emission-systemen

wenst u prettige kooken feestdagen toe!

KEUKEN-LINE en BAD-LINE; al meer dan 35 jaar een betrouwbare speciaalzaak in Zwijndrecht

Bij ons vind u keukens en badkamers in vele stijlen met vrijwel onbegrensde mogelijkheden. Onze ervaring gecombineerd met onze passie zorgt ervoor dat wij u uitstekend kunnen adviseren. Of u nu opzoek bent naar landelijk of modern, stijlvol of klassiek, laat uw keuken ontwerpen en kies voor montage door u zelf of door onze vakkundige monteurs. Ons team zorgt voor een perfecte afwerking en levert uitstekende nazorg. Kom langs en doe inspiratie op in onze showroom van twee etages groot, u bent van harte welkom!

KEUKEN-LINE | BAD-LINE Hoveniersplein 2, 3331 GJ - Zwijndrecht T 078 619 29 55 E info@keuken-line.nl www.keuken-line.nl
KEUKEN-LINE BAD-LINE

EEN BUNKERSTATION VOL SERVICE EN KLANTGERICHTHEID

Bijna vier jaar geleden namen Frank Hulsman, echtgenote Brigitte, zoon Fasco en schoondochter Selina het Maastrichtse bunkerschip Nautica Jansen over. Van een jarenlang leven op een motortankschip in de internationale binnenvaart naar een vaste stek aan de wal in Maastricht. Dat was toen natuurlijk een hele omslag. Toch blikt familie Hulsman heel positief en tevreden terug op de afgelopen vier jaren en kijken ze vol vertrouwen naar de toekomst.

Vossen Communicatie

Bij Nautica Jansen draait alles nog steeds om klantgerichtheid. Klanten worden 24/7 op hun wenken bediend. Of dat nu in het weekend of ’s avonds laat is. Er is nagenoeg altijd iemand aanwezig die een klant kan helpen. Ook de scheepswinkel straalt klantgerichtheid uit. Klanten kunnen terecht voor een breed scala aan producten en diensten.

,,Dat hoort helemaal bij deze tijd’’, zegt Frank Hulsman. ,,Wij kijken en luisteren naar wat onze klanten nodig hebben, en spelen daar zo goed mogelijk op in. En hebben we iets niet in huis, dan bestellen we het en leveren

wij het zo snel mogelijk na.’’

Zoon Fasco vult zijn vader aan: ,,Zoals bijvoorbeeld ons assortiment scheepstouwen. Daarin hebben we een enorm aanbod en kunnen we alles leveren.

Lengtes van 10, 100 tot 220 meter; alles kan en wij leveren het. Ook onze

Wij voorzien het dikke houten blad van een – bijna twintig lagen dikke – laklaag of een epoxy giethars. Vervolgens kiest de klant de gewenste opdruk en bestickering en leveren wij een unieke maatwerk statafel voor een zeer gunstige prijs. Een hobby van mij die heel goed aanslaat bij onze klanten.’’

warme sweaters. Nautica Jansen biedt kwaliteitsmerken tegen een gunstige prijs, gecombineerd met een uitstekende service. De allerbeste verven, lakken en primers voor uw jacht of binnenvaartschip vindt u bij Nautica Jansen. Fasco Hulsman: ,,Naast alle producten uit onze winkel bieden wij ook nieuwigheden. Zoals bijvoorbeeld een staftafel die gemaakt is van een olievat. De vaten worden behandeld en er worden poten aan gelast.

,,De huidige gasolie- en energieprijzen maken het de schippers en daarmee ook ons bunkerstation erg lastig. We kijken wel zes keer per dag naar de cijfers van de beurs om zo goedkoop mogelijk onze voorraad gasolie en diesel aan te vullen. Door de gestegen prijzen zien we dat bijvoorbeeld plezierjachtjes minder uitvaren en daardoor dus ook minder in onze winkel komen. Tel daar de coronacrisis van 2020-2021 bij op en je zult begrijpen dat wij nogal wat uitdagingen hebben.’’

,,Toch zit Nautica Jansen nog steeds in de lift en is er een duidelijke stijgende lijn qua bedrijfsvoering en omzet. We gaan vol vertrouwen een mooie toekomst tegemoet’’, aldus Frank Hulsman.

December 2022 | Pagina 63
Fasco en Frank Hulsman op het bunkerstation Nautica Jansen in Maastricht. Uniek product: Fasco Hulsman maakt statafels op maat. (foto’s Vossen Communicatie)
Op de webshop van www.nauticajansen.nl staat een keur aan scheepsbenodigdheden en watersportartikelen, zowel voor pleziervaart als voor binnenvaart. Maar ook kleding zoals mooie jassen en BUNKERSTATION & WATERSPORTWINKEL IN MAASTRICHT OPENINGSTIJDEN MAANDAG TOT VRIJDAG: 08.30 - 17.30 UUR ZATERDAG: 09.00 - 16.00 UUR WWW.NAUTICAJANSEN.NL MAASPROMENADE 7A01 6211 HS MAASTRICHT INFO@NAUICAJANSEN.NL BUNKEREN NA SLUITINGSTIJD ? NEEM CONTACT OP VOOR 16.00 UUR +31 (0)43 321 29 41 +31 (0)6 153 293 78 +31 (0)6 202 500 06 VRAAG NAAR FRANK OF FASCO PRETTIGGE GE T PR T E E REETTTI FEESTDAGGEEN N EN N F E TDA A E D E EES G EE EEN N VOORRSSPPOOEEDDIG R OE G D POSP VOO EN I 2023 023
petroleumkachels doen het momenteel heel goed, zeker nu de energiekosten de pan uitrijzen. Het lijkt wel alsof iedereen zo’n ding wil.’’
www.ve-screen.nl Hoofdstraat 23/25 - 2931 CE - Krimpen a/d Lek T 0180 - 51 90 71 M 06 -139 503 12 E-mail ve-stofferingwinkel@kpnmail.nl EN NATUURLIJK HET PLAATSEN VAN ONZE EIGEN VE-SCREEN ZONWERING VE SCREEN danMeeralleen screens! COMPLETE WONING EN SCHEEPSSTOFFERING EN STUURHUIS ZONWERING OP MAAT. VE-woning en scheepsstoffering Wenst u prettige feestdagen Ve-Screen BV / Ve-stofferingen BV Nieuwland Parc 9B -2952 DA - Alblasserdam T 0180 - 51 90 71 T 06 139 503 12 E-mail ve-stofferingwinkel@kpnmail.nl

Dymphina Jooren laat haar familiebedrijf in vertrouwde handen achter

‘Alle kennis die ik heb, zit in mijn hoofd’

Dertig jaar lang gaf Dymphina Jooren álles voor haar familiebedrijf Jooren Scheepsschroeven. Werkweken van zeventig, tachtig uur waren geen uitzondering. Nu gaat ze, met 55 jaar, met pensioen. ‘Natuurlijk komen daar best wat emoties bij kijken.’

Als baby van drie weken kwam ze al bij haar vader en opa in de fabriek. Als meisje van vijf jaar leerde haar vader haar hoe je een kapotte scheepsschroef herkent. En in haar puberjaren hielp ze haar opa na schooltijd. ,,Overall aan en vooral niet piepen om de zware hamer op te tillen. Ik was een dun meisje en zat vaak onder de blauwe plekken van die zware hamer. Maar ik gaf geen kik.’’ De klusjes breidden zich met de tijd uit: het magazijn opruimen, werkkaarten terugzetten, schroeven sorteren. Toch was het helemaal niet de bedoeling dat ze ook daadwerkelijk in het familiebedrijf zou stappen. Haar broer en man zouden het van haar vader overnemen en ineens viel het kwartje bij Dymphina: dit wil ik eigenlijk ook.

Nooit had ze spijt. ,,Het is een geweldig bedrijf met een mooi team vol trouwe mensen. Tot op het laatst vond ik het supertof om mijn vak uit te voeren. Maar de vele uren, het altijd werken op feestdagen, tot diep in de nacht doorwerken voor een vakantie zodat we een beetje ontspannen

weg konden. Na zoveel jaar merk je vanzelf dat het toch tijd wordt om het stokje over te dragen.’’

Maar aan wie dan? ,,Mijn dochter zei: mij niet bellen’’, lacht ze. En ook andere familieleden zagen het niet zitten om het stokje over te nemen. Met haar man en broer kwam toen voor het eerst de optie ‘het familiebedrijf verkopen’ op tafel. ,,Natuurlijk is dat best een ding, je verkoopt het bedrijf waarin je bent opgegroeid en waarvan de werknemers je familie zijn geworden. Daar komen best wat emoties bij kijken.’’

Het proces begon vijf jaar geleden met een stille verkoopprocedure. ,,Dan volgen er gesprekken, je wilt even kijken of het klikt. Natuurlijk was het weleens slikken, maar je groeit er dan ook in dat het moment komt dat je de deur achter je dicht trekt en dat het goed is.’’ Twee jaar geleden kwamen

de huidige eigenaren een kijkje nemen. ,,Met Chris en Yvette Smit voelde het direct vertrouwd.’’

Afgelopen jaren werkte Dymphina nog in het bedrijf. ,,Er bestaat geen opleiding voor het leiden van een bedrijf in scheepsschroeven. Alle kennis die ik heb, zit in mijn hoofd. Ik vond het dus heel belangrijk om dat goed over te kunnen dragen voor ik echt weg zou gaan.’’ Twee jaar lang zaten de oude en de nieuwe eigenaren naast elkaar op kantoor. ,,Daardoor heb ik ze goed leren kennen en weet ik zeker dat we de juiste beslissing hebben gemaakt om het aan hen te verkopen. Het

bedrijf gaat een nieuwe fase in en ik heb er alle vertrouwen in.’’

Ook zij zelf gaat een nieuwe fase in. Wat die gaat brengen, weet ze nog niet precies. ,,Na zoveel jaren zo hard werken, gun ik het mezelf om een tijdje niks te doen en uit te gaan vogelen wat ik nog wil gaan doen.’’ Ze schreef eerder het boek Eet Puur Geluk over voeding waar je blij van wordt. ,,Dat is een andere passie van mij en wie weet komt daar nu ook weer wat meer aandacht voor. Maar ik wil voor nu nog even niets bepalen. Eerst gaan we lekker op vakantie en volgend jaar zijn we zelfs een paar maanden lekker op pad. Daarna zien we wel weer verder waar het leven ons brengt.’’

December 2022 | Pagina 65
Dymphina Jooren Gezelligheid tijdens de afscheidsbijeenkomst

Frohe Weihnachten

Im Namen des Teams YST Logistics B.V.

Julianastraat 1 3331 XG Zwijndrecht +31 (0)78 6192003 info@dcsint.nl Distributeur DistributeurDistributeur DCS WENST U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2023! WWW.DCSINT.NL
u voor het in ons gestelde vertrouwen en
samenwerking in
en
u
uw
prettige kerstdagen
Wij danken
de aangename
het afgelopen jaar
wensen
en
familie
en een gezond, gelukkig en voortvarend 2023 toe.
Namens het team van YST Logistics B.V.
Prettige Feestdagen
Wir bedanken uns für das entgegen-gebrachte Vertrauen und die angenehme Zusammenarbeit im vergangenen Jahr und wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes, glückliches und energiegeladenes Jahr 2023.
Contact: Noordeinde 109 | NL-3341 LW Hendrik Ido Ambacht Tel. : +31-(0)78-6811540 | E-mail: info@ystlogistics.nl
www.ystlogistics.nl

MARITIEME BOEKENTIPS VOOR DE FEESTDAGEN

Een heerlijke, lange winteravond waarin je jezelf kunt verliezen in een prachtig boek; dat is bijna het ultieme decembergevoel. In 2022 verschenen er weer vele boeken waarin het water een hoofdrol speelt. De Maritiem Courant selecteerde een aantal mooie exemplaren.

EEN BELG IN URK…

De belevenissen van de Belgische schrijver en journalist Matthias M.R. Declercq in Urk waren dit jaar volop in het nieuws. Declercq werd in 2009 een dag naar Urk gestuurd om verslag te doen van een moordzaak. Het dorp fascineerde hem zo dat hij tien jaar later besloot op het voormalige eiland te gaan wonen, om te doen wat indertijd niet is gelukt: doordringen tot de kern van deze voor de buitenwereld zo onbekende gemeenschap. Declercq woont als vreemdeling in het hart van het dorp en gaat mee vissen, bidden en drinken. Stap voor stap openbaart zich de werkelijkheid. Declercq observeert een minzaam en godvrezend volk, maar ontdekt ook een schimmige en tragische wereld, met jeugdige baldadigheid, visfraude en drugs. Een wereld waarin niks is wat het lijkt. Declercq is er in deze persoonlijke queeste in geslaagd de identiteit bloot te leggen van ‘s lands schijnbaar meest gesloten en onbegrepen gemeenschap.

WANDELEN IN HAVENSTEDEN

In negen historische havenwandelingen, in lengte variërend van 8 tot 13 kilometer, nemen de gebroeders Hans en Kees Volkers ons mee naar Nederlandse zeehavens: van Amsterdam Noord tot Rotterdam Heijplaat, van het vergeten

Vlaardingen tot Nieuwediep en het verguisde Delfzijl tot Vlissingen, van het spuugmooie IJmuiden tot het pittoreske Harlingen en Dordrecht. Van vergane glorie tot bruisend havenleven: soms rauw en ongepolijst, soms verstild en lieflijk, maar altijd schilderachtig.

Weg met de saaie bospaden! Dit is voor wandelaars die houden van uitwaaien, het gekrijs van meeuwen, de geur van zeewater en stookolie, het schuren van scheepsstaal langs kademuren, van struinen door havenbuurten, van dijken en sluizen, strand- en zeegezichten, van haring en kibbeling en een stukje Atlantikwall toe. En: je komt nog eens ergens!

BOEKEN TIPS!

DE GOUDEN EEUW

Zonder

In de zeventiende eeuw konden zeelieden voor verschillende takken van zeevaart kiezen. Er waren Oostzeevaarders, IJslandvaarders, Oost- Indiëvaarders, vissers, walvisvaarders en vele anderen. De grenzen tussen de vaarten waren vloeiend omdat men op multipurpose schepen voer die soms voor het ene, dan weer voor het andere doel werden gebruikt. Het leven aan bord was hard en van de woeste elementen, kaperij, piraterij, slavernij en oorlogsgeweld ging een realistisch gevaar uit.

Wie waren die zeelieden, die op zeilschepen in de zeventiende eeuw het ruime sop kozen? Hoe zag hun leven en dat van hun gezinnen aan wal eruit? Aan de hand van overgeleverde getuigenissen schetsen de auteurs de gevaren en de ongekende hardheid van het zeemansbestaan in de Gouden Eeuw.

GETUIGENISSEN VAN DE VROEGERE SCHIPPERIJ

Nog geen eeuw geleden ging het grootste deel van het vrachtvervoer over water. De zeilvaart had daarin zowel op de binnenwateren als buitengaats een belangrijk aandeel. Het was een hard bestaan voor de schipper, zijn vrouw en kroost. Moed, zeemanschap en toewijding waren nodig om het schip ‘vrij’ te bevaren, zodat het beroep en de manier van leven konden worden doorgegeven aan een volgende generatie.

Van Ameland tot Maastricht sprak Hylke Speerstra met tientallen schippers en hun vrouwen. Dit resulteerde in deze bundeling verhalen, die de schipperij een stem gaf die wellicht anders nooit zou zijn gehoord. Een waardevolle ‘oral history’ over een bijzondere episode in de Nederlandse maritieme historie.

December 2022 | Pagina 67
OP ZEE zeelieden was de Gouden Eeuw er nooit geweest. Zonder handelsvaart en visserij was de unieke bloei van Nederland in de zeventiende eeuw nooit tot stand gekomen.
|||| TER STEEGHE RING 51-53 3331 LX ZWIJNDRECHTTEL. 0183 - 648 248INFO@BERGMM.NL WWW.BERGMM.NL BERG MARITIEME MEETSYSTEMEN fijne feestdagen en een gelukkig 2023! AL MEER DAN 20 JAAR UW PARTNER IN OPSLAG & TRANSPORT, BEMIDDELING & ADVIES IN DE SCHEEPVAART We verzorgen voor verschillende klanten de opslag van allerlei producten. Dit doen wij voornamelijk in duwbakken. Bulk producten zoals granen, kolen, bouwmaterialen, constructiedelen of machines tot containers. Dit kan zijn voor korte periodes tot meerdere maanden. Hierbij kunnen wij ook de opgeslagen producten van A naar B transporteren. Hierdoor ontzorgen we u als klant en zorgen wij ervoor dat het product op de afgesproken tijd op de juiste bestemming is. Ook bemiddelen en geven we advies over lading, transport of de aan of verkoop van een schip of duwbak. Door onze ruime ervaring en groot netwerk weten wij u altijd een oplossing op maat te geven. WILT U WETEN OF WIJ EEN PASSENDE OPLOSSING VOOR UW LADING OPSLAG OF TRANSPORT KUNNEN AANBIEDEN? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat we voor u kunnen betekenen. Kadeweg 39, 3241 SE Middelharnis • mvanoeveren@shipmail.nl • +31 (0)6 53 59 61 28 WWW.VOCSHIPPING.NL WENST U PRETTIGE FEESTDAGEN
Hylke Speerstra schreef vier verhalenbundels over schippers: Kop in de wind, De laatste echte schippers, Schippers van de zee en Bij nacht en ontij. Deze zijn nu voor het eerst gebundeld in één band: De stem van het water – getuigenissen van de vroegere schipperij.

Deze maandag de zee op voor het werk.

De maandag erop voor jezelf.

Gooi het over een andere boeg. Word loods. Werken op zee én vaker thuis zijn? Ontdek het werken als loods, misschien wel de meest veelzijdige functie in de scheepvaart. Jij zorgt ervoor dat een schip met haar lading en bemanning veilig en snel in of uit de haven komt. Kom jij aan boord? Kijk op werkenbijhetloodswezen.nl

EEN

VAN DE RIJN Stel dat de rivier een personage is, dan heeft hij ook een geboorte en een dood. Vertel me hoe hij is ontstaan. Die vraag stelt Mathijs Deen in De Grenzeloze Rivier op een zonnige septemberdag aan zijn tafelgenoot, een geoloog. Het antwoord dat volgt is het begin van een reis die de lezer meevoert van een tijd ver voordat we spraken van een Europees continent naar de dagen van nu, waarin schippers de rivier de Rijn nog altijd als een levend wezen zien, een persoon. Via de machtige nijlpaarden die miljoenen jaren geleden aan de oevers graasden naar de vermoeide zalm die zijn habitat langzaam veranderen zag. Van het oermeisje van Steinheim tot de Romeinse generaal Corbulo, de jonge Goethe en de Noordzeevisser Kommer Tanis. Deen vertelt hun verhalen, waarin de Rijn altijd aanwezig is, soms als hoofdpersonage, soms als figurant. Hij laat zien hoe de rivier sinds het begin der tijden verbindt en verdeelt, schrik aanjaagt, troost, draagt en verzwelgt.

Wagen en Winnen – vijftig jaar Nederlandse offshoreindustrie is een geschiedschrijving van de Nederlandse offshoresector, die is verschenen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van brancheorganisatie IRO. In 1959 wordt een enorme gasbel ontdekt onder de Groningse bodem. Experts vermoeden al snel dat ook onder de Noordzee gas te winnen is. Als dat blijkt te kloppen, storten bestaande en nieuwe bedrijven zich binnen de kortste keren op de olie- en gaswinning buitengaats. Zo groeit Nederland na de oliecrisis uit tot een van de belangrijkste offshore-landen ter wereld. Het is een onbekend, oer-Hollands succesverhaal. In opdracht van de grote oliemaatschappijen bouwt, transporteert en onderhoudt een groep innovatieve bedrijven de boorplatforms, om ze na gebruik ook weer op te ruimen. Deze bedrijven zijn vaak nauwelijks zichtbaar, maar ze behoren tot de wereldtop. Tegenwoordig spelen ze met al hun expertise een belangrijke rol in de overgang naar duurzame energiewinning, die grotendeels op zee wordt gerealiseerd.

Joke Korteweg en Frits Loomeijer beschrijven de stormachtige ontwikkeling van de Nederlandse offshoreindustrie. Naast de spectaculaire geschiedenis komen technische ontwikkelingen, de rol van de overheid, veiligheid voor mens en milieu en de toenemende maatschappelijke discussie over olie, gas, en windenergie uitgebreid aan bod.

HET LANDSCHAP DE NOORDZEE

Doggerland is een uitgebreid en divers overzicht van onderzoek naar een miljoen jaar bewoningsgeschiedenis van een van de belangrijkste prehistorische landschappen van Europa: de Noordzee. Dit publieksboek vertelt het verhaal van één van de belangrijkste, maar minst bekende archeologische vindplaatsen van Europa: Doggerland. Slechts weinigen weten dat onze stranden aan de rand liggen van een enorm verdwenen landschap. Een prehistorische wereld die bijna een miljoen jaar menselijke bewoning documenteert en die gedurende het grootste deel van die tijd droog lag. Het is de plek waar meer dan 900.000 jaar geleden de eerste voetstappen van vroege mensachtigen in Noord-Europa werden achtergelaten. Daarna was het honderdduizenden jaren lang het toneel van ijstijden: de wereld van wolharige mammoeten en neushoorns, paarden en rendieren en de

succesvolle Neanderthalers, waaronder Krijn – de eerste van Nederland, die erop jaagden. De eerste moderne mensen aan het eind van de laatste ijstijd lieten hier eveneens hun sporen achter, waaronder een schedelfragment van de oudste mens van Nederland en de vroegste kunst uit onze streken.

Doggerland was vooral ook het gebied dat met het aanbreken van het Holoceen, ons huidige tijdperk, in toenemende mate werd geconfronteerd met klimaatverandering en zeespiegelstijging, net als nu. De mesolithische jagerverzamelaars leefden er in een rijke, maar constant veranderende wereld, waarbij een enorme tsunami rond 6150 voor Christus een eerste genadeklap vormde. Enkele eeuwen later verdwenen de laatste eilanden onder water en daarmee ook Doggerland. Dit boek haalt deze verdwenen wereld weer boven water.

Victor Hoefnagels heeft in zijn ruim veertigjarige loopbaan als kunstenaar met vele thema’s gewerkt. In Zilt vertelt hij hoe hij tot het schilderen van zeegezichten is gekomen. Hij toont de zeefdrukken die hij maakte voor de North Sea Regatta, laat schilderijen zien die geïnspireerd zijn door de Vliegende Hollander en toont zo’n honderd zeegezichten, geschilderd in acryl- en olieverf.

Kenmerkend voor zijn zeegezichten is dat er niets anders dan water is te zien en dat bijna alle schilderijen vanuit een laag standpunt zijn gemaakt. Hoefnagels werkt vanuit zijn geheugen, om zo extra dynamiek in de schilderijen te

kunnen leggen. Door de vele reizen die hij heeft gemaakt, beschikt hij over een enorme variatie in beeldend vermogen. Een goed visueel geheugen en zijn technische beheersing geven de schilderijen een bijzonder karakter. Bestellen kan door te mailen naar victorhoefnagels@icloud.com, onder vermelding van naam en adres. Na overmaking van 22 euro plus 4,60 euro aan verzendkosten wordt het boek toegestuurd. Het boek is, op afspraak (via mailadres), af te halen voor 22 euro bij Pied-à-Terre, Prins Hendrikstraat 162, 2518HZ Den Haag.

December 2022 | Pagina 69
WAGEN EN WINNEN: DE STORMACHTIGE ONTWIKKELING VAN DE NEDERLANDSE OFFSHORE KUNST WAARIN DE ZEE DE HOOFDROL SPEELT REIS LANGS DE VERHALEN
BOEKEN TIPS! & A HAPPY NEW YEAR we Wish you a Diesel Engines Online B.V. Augustapolder 11, 2992 SR Barendrecht • + 31 (0) 180 699273 • info@dieselenginesonline.com DIESELENGINESONLINE.COM POWER IN CUMMINS PARTS CUMMINS BRANDSTOFPOMP & INJECTOR REVISIE D-I INDUSTRIAL KEERKOPPELINGEN
WINDWARD Zwijndrecht en Hamburg. info@windward-insurance.com Ringdijk 466 G in Zwijndrecht Scheeps . Op zoek naar een beter alternatief? Persoonlijk. Flexibel. Sterk. 078 - 208 4040 Fijne feestdagen en een goed nieuwjaar! Noordweg 19 3336 LH Zwijndrecht 010 - 294 05 55 info@vkvservice.nl VKVSERVICE.NL DUW EN SLEEPVAART PROFESSIONALS 24/7 sinds 1999 HAPPY NEW YEAR 2023 werkendammaritimeindustries.nl Werkendam: alles aan boord Prettige feestdagen & een gezond 2023 7 scheepswerven 18 maritieme toeleveranciers 12 maritieme dienstverleners 6 constructie- en waterbouwbedrijven

INSPIRERENDE OFFSHORE

De

December 2022 | Pagina 71
offshore industrie is ingrijpend veranderd in de afgelopen vijftien jaar. De energietransitie heeft innovaties aangewakkerd en nieuwe kansen gecreëerd op de markt. De ‘renewable energy’ is een enorme industrie op zich geworden, die snel is omarmd door bestaande en nieuwe bedrijven. Kennisdeling en het koesteren van onderlinge samenwerking stonden eind november centraal tijdens de vijftiende editie van Offshore Energy Exhibition & Conference 2022 in de RAI Amsterdam. Dat maakte een inspirerende tweedaagse van deze grote internationale beurs, waarin het belang werd benadrukt van samenwerking om zowel de klimaat- als de energiecrisis te kunnen overwinnen. Op deze pagina een impressie van twee mooie OEEC-dagen.

Stadswarmte voor Eurotank

Eurotank Amsterdam (ETA) gaat zijn op slagtanks voor biobrandstoffen verwarmen met stadswarmte. De warmteleiding is deze maand aangelegd door Westpoort Warmte, een samenwerking tussen Vattenfall en de gemeente Amsterdam.

Het gebruik van stadswarmte in plaats van traditionele gasgestookte boilers zorgt voor een CO2-reductie van ongeveer tweeduizend ton per jaar. De opslagtanks die nu met stadswarmte worden verwarmd, worden ingezet om de viscositeit van de biobrandstof te behouden.

TENTOONSTELLING MUSEUMWERF VREESWIJK OVER NEGENHONDERD

Negenhonderd

Initiatiefnemer tot deze afdamming was de Utrechtse bisschop Godebald. De afsluiting had letterlijk heel wat voeten in de aarde. Er vielen zelfs doden. Dat dit niet

JAAR WATERBEHEER

door wateroverlast kwam wordt duidelijk in de tijdelijke tentoonstelling ‘900 jaar Waterbeheer’ bij Museumwerf Vreeswijk.

Damens elektrische sleepboot op TIME’s Best Inventions List 2022

TIME Magazine heeft Damens eerste fullyelectric havensleepboot Sparky op de TIME’s Best Inventions List 2022 geplaatst. De sleepboot, een RSD 2513-design van Damen Shipyards, wordt door opdrachtgever Ports of Auckland ingezet in de Nieuw-Zeelandse haven.

De Best Inventions List wordt samengesteld door redacteuren en correspondenten overal ter wereld. Er is speciale aandacht voor opkomende sectoren, zoals elektrische voertuigen, duurzame energie

en de metaverse. TIME Magazine heeft elke kandidaat op basis van een aantal factoren beoordeeld, waaronder originaliteit, effectiviteit, ambitie en impact. Zowel Damen als Ports of Auckland is trots op de onderscheiding. ,,Ze is de eerste elektrische sleepboot ter wereld met zo’n grote capaciteit’’, aldus CEO Roger Gray van Ports of Auckland. ,,We zetten hiermee een concrete stap richting de decarbonisatie en emissiereductie van onze havenactiviteiten.’’

Sparky wordt binnen twee uur opgeladen

en kan daarna uren aan de slag om met haar 70 ton trekkracht vier grote schepen te ondersteunen in de haven van Auckland, voordat de accu’s weer opgeladen moeten worden. Sparky zal jaarlijks naar verwachting 465 ton aan CO2-emissies besparen. Daarnaast is deze elektrische sleper geluidsarm, trilt hij veel minder en zijn de verwachte exploitatiekosten minder dan een derde van die van een dieselsleepboot.

TIME’s Best Inventions List is te vinden op: time.com/best-inventions-2022.

Veel aandacht in deze expo gaat uit naar de Leckendyk. Verteld wordt waarom de Rijn moest worden afgedamd en wat er allemaal bij kwam kijken. De tijdelijke tentoonstelling geeft ook een kleine vooruitblik, want de wens tot het behoud van droge voeten is van alle tijden. Een audiotour met QR-code geeft tekst en uitleg. Tip voor de bezoekers: vergeet niet uw telefoon met oortje of koptelefoon mee te nemen.

De tijdelijke tentoonstelling 900 jaar Waterbeheer is onderdeel van de tentoonstelling Water! Vriend of Vijand? die is samengesteld door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Het Utrechts Archief en die eerder dit jaar in Utrecht was te zien.

De deelexpo 900 jaar Waterbeheer ging op tournee naar Wijk bij Duurstede om te eindigen bij de Museumwerf waarmee het herdenkingsjaar 2022 wordt afgesloten. De deelexpo is geschonken aan de Museumwerf en staat tot eind december opgesteld in de Expositieruimte.

Het museum is geopend op woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 16.30 uur.

www.museumwerf.nl

December 2022 | Pagina 73
(foto EuroTank/VTTI) jaar geleden werd de Rijn bij Wijk bij Duurstede afgedamd. Met die afsluiting in 1122 en de daaruit voortvloeiende aanleg van de Vaartse Rijn en de dijken startte ons waterbeheer.
Een
Disc
QuickShift-technologieschakelt sneller
vloeiender. U
uw
voor een aanzienlijklagere belasting van het gehele aandrijfsysteem. Zo vaart u niet alleen comfortabeler, maar ook duurzamer. De QuickShift-keerkoppeling komt het beste
z’n
in combinatie met een nieuw EC600 bedieningssysteem. Meer weten? Neem gerust contact op voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak. www.esco-aandrijvingen nl • info@esco- aandrijvingen nl •+31(0)172-423333 •Ondernemingsweg 19 Alphen a/ d Rijn Met de QuickShift ® vaart u comfortabeler dan ooit Esco wenst u een voorspoedig 202 !
Twin
keerkoppeling met
en
kunt
schip daardoor manoeuvreren als nooit tevoren. Het zorgt bovendien
tot
recht
ONDERHOUD, REVISIE, SERVICE EN REPARATIE VAN DE MEEST VOORKOMENDE DIESEL MOTOREN LEVERING VAN ORIGINELE ONDERDELEN LEVERING FLEETGUARD FILTERS LEVERING VAN NIEUWE EN GEBRUIKTE GENERATORSETS LEVERING VAN NIEUWE EN GEBRUIKTE MOTOREN GESPECIALISEERD IN C UMMINS EN DETROIT DIESEL Cummins Fuutweg 2 - 4791 PB Klundert - Holland - Havennummer 460A - Moerdijk +31 (0)78 - 612 29 52 Service: Rob Bisschop +31 (0)6 - 537 558 48Chris van Sinttruije +31 (0)6 - 25 02 7173 Hugo van Sinttruije +31 (0)6 - 38 93 5845 Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 202 CATERPILLAR, MITSUBISHI WENST U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR DE SCHEEPSWERF MET EEN DWARSHELLING TOT 97,5 METER VOOR AL UW ONDERHOUD! Oostdijk 25, 3077 CP Rotterdam Tel. 010 - 479 55 44 • E-mail: info@docksidebv.nl Platinalaan 10, 5234 GH, ’s-Hertogenbosch | Netherlands Tel.: +31 (0)88 222 86 00 | info@abato.nl De nieuwste Stage-V en IMO motoren van Baudouin zijn gebaseerd op echte scheepsmotoren Wat de Stage-V en IMO oplossingen van Baudouin uniek maakt: Zuinig, stil en hoog koppel door common-rail technology Compact en flexibel te installeren nabehandelingspakket Al het onderhoud aan de voorzijde, motor met inspectiedeksels Model 6M26.3 12M26.3 Cilinderinhoud (L) 16 32 Vermogen P1/P2/P3 600/660/815 pk 1200/1320/1650 pk Toerental 1800/1800/2100 1800/1800/2300 WWW.ABATO.NL

METIP ontwikkelt drone-vervoer naar zee

Jan van den Berg

Drones voor het transport van goederen zijn nog niet bepaald gemeengoed. Maar er wordt aan gewerkt om deze nieuwe vorm van transport mogelijk te maken. Proeven met vluchten boven land zijn geen bijzonderheid meer. Kan zoiets ook op zee, vroeg men zich af bij METIP (Maritime Emerging Technologies Innovation Park).

Het instituut is aan het onderzoeken hoe drones ingezet kunnen worden om goederen te vervoeren vanaf het land naar schepen en platforms op zee. Dat het vervoer op zichzelf mogelijk is weten we van succesvolle experimenten van bijvoorbeeld pakketvervoerders of organisaties die bloed en medicijnen op deze manier hebben afgeleverd.

Maar daarmee zijn we er niet. Om dronevervoer kosteneffectief, efficiënt en veilig te laten verlopen zijn technische standaarden en procedures nodig. Niet alleen voor de drones en de apparatuur om hiermee te kunnen communiceren, maar ook voor bijvoorbeeld de luchtverkeersleiding en de te volgen routes. Ook is het nog een open vraag hoe drones kunnen worden geïntegreerd in de bestaande logistieke ketens. En hoe die eventueel moeten worden aangepast.

Die vragen zijn nog niet beantwoord. Zo denkt de Amerikaanse Federal Aviation Authority bijvoorbeeld dat het nog zeker twee jaar duurt, voordat drones voor

(personen)vervoer operationeel kunnen zijn. METIP is een van de partijen die antwoorden op deze vragen zoekt. Dit gebeurt in het project Long Distance Cargo Drone Delivery, waarin het instituut samenwerkt met droneoperator DroneQ Robotics. ,,We denken dat bijna 40 procent van de pakketten die nu nog door helikopters worden vervoerd van en naar schepen en platforms op zee in aanmerking komt voor drone delivery’’,

Een deel van de kostenbesparing kan komen uit het autonoom vliegen van de drones. Dat wil zeggen dat er geen piloot meer aan te pas komt, die de drone van een afstand bestuurt. Het zal duidelijk zijn, dat voor autonoom vliegen nog meer techniek en procedures ontwikkeld moet worden dan wanneer er een piloot ‘in de loop’ zit. De veiligheid van de operatie moet immer gegarandeerd zijn.

Alle begin is moeilijk, zo luidt het gezegde. Dat is misschien niet altijd het geval,

maar het begin van het drone-transport door METIP was in elk geval wel bescheiden. Op 18 augustus jongstleden vloog een kleine drone van leverancier Phoenix Wings een retourvlucht van Huisduinen naar het terrein van zeeonderzoeksinstituut NIOZ op Texel. Op de heenvlucht vervoerde de drone een watermonster. Vervolgens nam het een bird tag mee terug naar Texel. Beide vluchten werden met succes voltooid. Het doel was vooral om de connectiviteit tussen grondstation en drone te testen en het camerasysteem van de drone uit te proberen.

De retourvlucht is uitvoerig voorbereid. De vlucht is eerst in een vluchtsimulator uitgevoerd, waarbij diverse noodscenario’s werden doorlopen. Ook zijn wisselende weersomstandigheden zoals windsterke, windstoten, windrichtingen en neerslag gesimuleerd. Daarnaast heeft afstemming plaatsgevonden met de Inspectie

De vlucht werd worden uitgevoerd onder de zogeheten extended visual line of sight procedure van DroneQ Robotics. Dat betekent dat de drone tijdens de hele vlucht in het zicht van waarnemers moest zijn. Daarom moesten er waarnemers op de Razende Bol staan, de zandplaat net ten noordwesten van Den Helder. Een andere beperking was dat de vlucht westelijk om de Waddenzee heen moest vliegen. Hierboven is de minimaal toegestane vlieghoogte namelijk 450 meter en dat was voor deze proef te hoog. Boven zee mocht de vlieghoogte lager zijn.

Ondanks alle beperkingen waren de proefvluchten volgens John Troch een succes. ,,We moeten alles van het begin opbouwen, dus de eerste stappen zijn ook belangrijk. We houden ons doel voor ogen. Uiteindelijk willen we met een drone dagelijks naar platform L10-A (65 kilometer noordwestelijk van Den Helder, red.) gaan vliegen. Ook dronevluchten naar schepen en windmolenparken staan op het programma.’’

December 2022 | Pagina 75
zegt John Troch, directeur van DroneQ Robotics. ,,Denk hierbij aan belangrijke documenten, reserveonderdelen en spoedeisende medicatie. Vervoer hiervan per drone is goedkoper en duurzamer dan per helikopter.’’ Om kleine pakketten naar schepen en offshore platforms te sturen zijn drones prima geschikt. Dat is althans de opvatting van innovatiecentrum METIP in Den Helder. De eerste testvlucht van Den Helder naar Texel verliep alvast goed. Leefomgeving en Transport, die toezicht houdt op de luchtvaart, en de militaire luchtverkeersleiding van vliegveld De Kooy. Volgens METIP is dronetransport naar zee goed mogelijk.
Better by design www.viking-life.com Christmas ristmas safe in2023 2023 AND BE SPARKLE & SHINE THIS
De PW-One drone van Phoenix Wings heeft een laadvermogen van een halve kilo.
Wolweverstraat 43 2984 CE Ridderkerk The Netherlands +31 (0) 180 420 055 info@nedmarine.com Products B.V. Products B.V. H e li o t r o o p r ing 5 0 0 , 3 3 1 6 K G D o r d r e c h t T + 3 1 ( 0 ) 7 8 - 6 5 2 4 3 1 0 • E in f o @ dbhdi e s e l c om • I w w w d b h di e s e l c o m Precision in Diesel Engineering C UMMI N S C A T E R P I L L AR M I T S U B I S H I O ff i c i e e l d e a l er B a u d o u in m o t o r e n Revisie, reparatie, onderhoud en levering van dieselmotoren Biodiesel (g)een probleem?! Dankzij het toepassen van onze microfilters bent u verzekerd van betrouwbare en schone brandstof in uw motor. Door de grote opname capaciteit van de MicFil filters wordt het stilvallen van motoren, als gevolg van het dichtslaan van filters, voorkomen. Benieuwd wat wij als MicFil dealer voor uw motor(en) kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Fijne feestdagen en een gelukkig 2023! 2023

Tegen 2026 krijgt de Belgische Noordzee een Europees knooppunt voor offshore windenergie. Het kunstmatige eiland in de Belgische Noordzee is een innovatief hoogstandje en een wereldprimeur. De Noordzee wordt zo een cruciale schakel in de energievoorziening.

Matthias Vanheerentals

Het Prinses Elisabeth Eiland komt zowat 45 kilometer buiten de Belgische kust en wordt het schakelpunt tussen de offshore windparken van de tweede offshore windzone en het hoogspanningsnet aan land. Naast het aan land brengen van extra

3,5 GW offshore wind wordt het vijf hectare grote eiland ook een eerste knooppunt van een Europees elektriciteitsnetwerk op zee. Het verschaft toegang tot het immense windpotentieel dat de Noordzee nog te bieden heeft. Het energie-eiland wordt ook de eerste bouwsteen van een Europees elektriciteitsnet op zee dat als centrale hub kan dienen voor nieuwe interconnectoren, die uitwisseling van energie tussen verschillende netwerken mogelijk maken met Groot-Brittannië of Denemarken.

Ze zorgen niet alleen voor stroomuitwisseling tussen landen, maar

zullen ook verbonden zijn met gigantische offshore windparken in de Noordzee die België van grote volumes hernieuwbare energie voorzien. Het energie-eiland kan rekenen op middelen uit het covidherstelfonds dat België door de Europese commissie heeft laten goedkeuren en waarvoor een subsidie van ongeveer 100 miljoen euro toegekend moet worden. Vincent Van Quickenborne, minister van Noordzee, benadrukt het belang van dit project. ,,De Noordzee wordt dé powerhouse van onze energieonafhankelijkheid. Maar we hebben recent, met de sabotage van de Nordstream pijpleidingen, gezien dat het cruciaal is om dergelijke kritische

infrastructuur maximaal te beschermen tegen sabotage en aanslagen. De kabels die de stroom aan land brengen en het geplande energie-eiland beveiligen we hiertegen. Recent hebben we een wet ingevoerd die de maatregelen aanzienlijk verstrengt. Zo voorzien we voortaan camerabewaking op zee, drones, opvolgen van buitenlandse schepen in onze wateren en frequente veiligheidsanalyse door de bevoegde diensten.’’

De bouw zou starten in 2024 en medio 2026 afgerond zijn. Vanaf dan start de bouw van de elektrische infrastructuur op het energie-eiland.

December 2022 | Pagina 77
‘STOPCONTACT’ IN DE BELGISCHE NOORDZEE Shaping the next generation mobility Fixed pitch propellers and shaftline Electric drives Control systems PROPULSION ZF Services Benelux Marine Aftermarket +31 15 27 02 350 marine.benelux@zf.com www.zfmarinebenelux.nl ZF levert propulsion systemen en componenten voor motorjachten, defensievaartuigen, fast ferries en commerciële vaartuigen voor de beroepsvaart. ZF Services Benelux is dé betrouwbare Aftermarket partner die u gedurende de hele levenscyclus van de ZF-producten in uw vaartuig ondersteunt met de best mogelijke service. Met een wereldwijd servicenetwerk en de aftersalesdiensten wordt u 24/7 ondersteunt door technisch specialisten in ons servicecentrum of bij u op locatie. Alle OE- en OES-activiteiten voor originele ZF-onderdelen zoals nieuwbouw, vervanging, onderhoud, reparatie en ruil zijn gebundeld in onze ‘next generation service’. Zo heeft u altijd de beste service van ZF-kwaliteit. next generation service Transmissions Thruster Systems Jacobus Lipsweg 91, 3316 BP Dordrecht Tel. : 078 6171517, Fax: 078 6170221 E-mail : info@ankopiping.nl Internet : www.ankopiping.nl Direct, flexibel en een goede service GESPECIALISEERD IN LEVERING EN INSTALLATIE VAN PIJPLEIDINGEN VOOR DE SCHEEPVAART EN INDUSTRIE ADVIES BIJ ONTWERP, FABRICAGE EN MONTAGE REPARATIEWERKZAAMHEDEN
Riegman & Klaverdijk is als onafhankelijk accountantskantoor actief in alle segmenten van het midden- en kleinbedrijf. Kennis, ervaring en een diepgewortelde interesse in onder meer de binnenvaart, zijn de pijlers onder Riegman & Klaverdijk. Een dynamisch bedrijf dat haar huidige vooraanstaande positie in de branche vooral dankt aan de actieve en persoonlijke benadering van cliënten. Tot de cliënten behoren ondernemingen die actief zijn in de binnenvaart, kustvaart, detailhandel, bouw, IT, etc. Scheepmakerij 360, 3331 MC Zwijndrecht tel.: 078 625 60 00 • fax: 078 625 60 09 • info@riegman-klaverdijk nl Scheepvaartadministraties Bedrijfsadviezen Accountancy Fiscaliteit www.riegman-klaverdijk.nl feest een ge shaft line and the propeller.REINTJES Benelux REINTJES Green Solutions: The Hybrid System Bedankt voor de samenwerking in 2022! Wenst u een voorspoedig 2023! www.commandoholding.nl COMMANDO HOLDING B.V. | Daltonstraat 23 | 3335 LR Zwijndrecht | Nederland T. (078) 610 47 20 | E: info@commandoholding.nl Internationale Transporten NAMENS WENSEN WIJ U PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN VOORTVAREND 2023

Dutch Marine Technology investeert opnieuw in de toekomst

,,Dat zijn dan wel mensen van buiten de branche, die wij intern opleiden in theorie en praktijk en die wij ook cursussen bij fabrikanten laten volgen’’, vult John Tournier aan. Doel is de serviceverlening te vergroten, in plaats van terug te brengen zoals het hier en daar in de branche gebeurt. ,,Daarom investeren we niet alleen in werving, maar ook in behoud van mensen door ze in staat te stellen hun kennis uit te breiden en hen uitdagingen te bieden’’, aldus Melissa.

Beeldscherm en bureaustoel

‘Blij om te helpen, waar je ook bent’ is de slogan van Dutch Marine Technology. Oprichters John van der Wens en John Tournier houden, samen met mededirecteur Emiel Poulich, niet van holle frasen. Dus wordt er ook na 12,5 jaar geïnvesteerd om deze slogan waar te maken. Opleiding en serviceverlening zijn de sleutelwoorden.

De beide Johnnen hebben altijd als doel gehad een bedrijf op te zetten dat toekomstbestendig is. Vandaar de aanstelling van Emiel, vandaar de verhuizing tweeënhalf jaar geleden naar het strategisch gelegen pand in Alblasserdam en vandaar nu de investering in nieuw personeel dat intern wordt opgeleid. Melissa de Jong-Taal, zij is al twaalf jaar het gezicht van het bedrijf, merkt gelijk op dat DMT in tegenstelling tot wat je vaak hoort geen moeite heeft om mensen aan te trekken.

Die interne opleiding is noodzakelijk, want Dutch Marine Technology kent veel vakgebieden: nautische installaties, communicatie, connectiviteit en entertainment. Reclame maken voor een functie als service engineer bij DMT kan John Tournier als de beste. Zo schreef hij in een facebookbericht: ‘Gisteren nog in het ARA-gebied aan het werk en een dag later in het mooie Frankrijk. Wil je ook een avontuurlijke en uitdagende baan in plaats van een beeldscherm en bureaustoel?’ Zo heb je geen personeelsadvertenties meer nodig...

Zowel John als Melissa is enthousiast over de eerste vrouwelijke servicemonteur in opleiding die de gelederen in januari komt versterken. ,,Zij zal eerst kennis opdoen in de passagiersvaart en meelopen met ervaren medewerkers. Het zou geweldig zijn als zij later volledig inzetbaar is en onze planner Herman de Ruiter haar en andere nieuwe medewerkers kan inzetten voor de serviceverlening. Die is trouwens niet

beperkt tot Nederland, monteurs van DTM reizen door heel Europa en ook soms ook ver daarbuiten.’’

Alsof het nog niet genoeg is, levert, installeert en onderhoudt DMT ook connectiviteitssystemen voor de zeevaart en rijden de servicewagens naar terminals en de industrie op het land. Zorg is er ook, want de hele branche heeft te maken met materiaaltekorten. Dat wil DMT oplossen door de voorraad uit te breiden zodat de serviceverlening door kan gaan.

Mooi is ook de interne serviceafdeling, hier worden reparaties uitgevoerd waar andere bedrijven kiezen voor vervanging. Op deze afdeling werkt ook een Oekraïense medewerker die, zoals veel van zijn landgenoten, met volle inzet werkt.

Nieuwtjes

Twee nieuwtjes. Allereerst de populariteit van de IP-camerasystemen van DMT. Die geven een haarscherp beeld en die beelden zijn locatieonafhankelijk te bekijken. Er is een grote vraag naar en de klanten zijn er enorm tevreden mee. Het tweede nieuwtje is de door DMT ontwikkelde maritieme ‘Blackbox’, de DM6000 Compact IDR. Het bevat de nieuwste technologie voor het vastleggen van binnenvaartgegevens. Er loopt al een proef bij een rederij en andere rederijen hebben zich al aangemeld voor het uitproberen van dit nuttige apparaat. John tot slot: ,,We inventariseren de vraag naar dit nieuwe product. Wie interesse heeft, raden we aan zich vrijblijvend te melden.’’

December 2022 | Pagina 79
Leo van Teeffelen
DUTCH MARINE TECHNOLOGY Van Hennaertweg 17 2952 CA Alblasserdam The Netherlands E-mail: info@dmtbv com Phone: +31 (0)10 890 00 41 www.dutchmarinetechnology.com 2023! Prettige kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar! www.blommaertalu.com
John Tournier en Melissa de Jong zijn blij met de nieuwe ontwikkelingen bij Dutch Marine Technology.

We’ve got you covered

Cleaning vessels more efficiently and more environmentally friendly with bio-degradable detergents and state-of-the-art equipment is what MSR excels at. Although the name Maritime Shipcleaning Rotterdam (MSR) relates to maritimerelated works, we also perform our duties and skills to the land-based industry. With our highly trained and certified people we’ve got you covered!

We can carry out the cleaning and disposal of landbased tanks, tank containers, pipelines and collecting/ disposal of all kinds of fluids with our vacuumtrucks and ofcourse cleaning of cargo tanks, holds, engine rooms and scrubbers.

You can rely on MSR

Our service terminal is fully equipped with a 12 tons shore crane, warehouse, forklift trucks, completely fenced and ISPS certified. We can accommodate both

seagoing as well as inland barges up to 210 meters and for the rental of vacuumtrucks in various sizes you can also rely on MSR! Besides working with our own biodegradable detergents, we are also selling them for the following purpose: steam cleaning, deck cleaning, anti-bateria and many more.

Help is just a phone call away

Our 24/7 emergency response unit is equipped with the necessary tools to stop and prevent any further damage to your equipment and the environment regardless of whether this is on board a vessel as well on land. MSR will be there where you need us, call our 24 hours emergency response number in case our services are needed.

For more information please go to www.maritimeshipcleaning.nl

MARITIME SHIPCLEANING ROTTERDAM : THE STANDARD FOR WHEN IT COMES TO CLEANING AND DISPOSAL M ANAGEMENTSYSTEM CERTIFICATIO N ISSO 9001 ISO 14001 SCC DAM Maritime Shipcleaning Rotterdam Bunschotenweg 134, 3089 KC Rotterdam Harbour no. 2696 +31(0)103 033 215 info@msrrotterdam.nl www.maritimeshipcleaning.nl MARINE SERVICES | INDUSTRIAL SERVICES | SERVICES TERMINAL | EMERGENCY & FIRE DAMAGES

Machinefabriek De Waal kan tevreden terugkijken op het jaar 2022. Inmiddels hebben al ruim tien Parsifal schepen het complete pakket aan voortstuwingsen manoeuvreerproducten ingebouwd gekregen, er zijn weer veel binnen- en buitenseals gemaakt en verkocht, diverse schepen gingen voor een complete ombouw over naar het ‘groene’ scheepsliften waren continu drukbezet voor divers reparatiewerk.

Ook voor 2023 staan er alweer vele projecten op de planning en daarnaast wordt de verdere verfijning van het bedrijfsproces voortgezet. Kortom, De Waal zet op volle kracht koers naar het nieuwe jaar!

Voor de LNG-binnenvaartschepen van Shell levert De Waal het complete pakket aan voortstuwings- en manoeuvreerproducten in opdracht van Concordia Damen. De Waal levert de complete schroefasinstallaties, Easyflow® roeren, gecertificeerde binnenen buitenseals en nog vele aanverwante producten zoals schroefasremmen, koppelflenzen en hydraulische moeren. Daarnaast gaan ook de reparatiewerkzaamheden in de scheepsliften en op locatie continu door. Vele schepen varen na een ombouw of reparatie weer tevreden de Biesboschhaven of Beatrixhaven uit.

Zo kreeg onder andere het ms Resonare een geheel gesloten schroefasinstallatie, een nieuwe straalbuis, een aangepaste tunnel voor optimale aanstroom van het water, drie compleet nieuwe Easyflow roeren en een nieuwe keerkoppeling. Het schip vaart inmiddels weer als nieuw en het resultaat is volgens eigenaar Benedikt Bell ‘unglaublich’. ,,Het was een flinke ombouw, het gehele pakket aanpassingen heeft ervoor gezorgd dat ik, wanneer het schip dezelfde snelheid aanhoudt, 35 procent minder gasolie verbruik. Dat is ongelooflijk.’’

Niet alleen de binnenvaart maar ook de zeevaart, visserij en superjachtbouw

kunnen rekenen op de kwaliteit van De Waal. Het afgelopen jaar zijn er weer diverse jachten en kotters in bedrijf gesteld met een voortstuwings- of manoeuvreerproduct van De Waal. Zo kreeg het mosselzaadinvangschip BRU-40 nieuwe roeren en een nieuwe stuurmachine. Schipper Leo Bolier is heel tevreden over deze nieuwe roeren. ,,De oude roeren waren twee stukjes blik, deze nieuwe roeren zijn super. Het schip houdt beter zijn roer en verandert veel makkelijker van koers. Dat heeft veel voordeel als ik op kleine percelen mossels moet uitzaaien. Het resultaat is boven verwachting.’’

De Waal groeit door en heeft veel schepen om service aan te verlenen. De machinefabriek zet hier graag nieuwe collega’s voor in en het afgelopen jaar zijn er al enkele nieuwe collega’s verwelkomd. De Waal zoekt nog servicemonteurs, hydrauliekmonteurs, inbouwmonteurs en draaiers/verspaners. Nieuwe collega’s zijn van harte welkom. Nieuwsgierig geworden? Neem eens een kijkje op de vacaturepagina van De Waal: dewaalbv.nl/de-waal/ werken-bij/vacatures. Of volg ons op onze social-mediakanalen. Machinefabriek De Waal is te vinden op Instagram, Facebook en LinkedIn.

Albert Visser en Marco de Waal kijken beiden terug op een mooi jaar. Albert: ,,Ik ben blij dat dit jaar de bekende beurzen, zoals Maritime Industry in Gorinchem en het Holland Fisheries Event in Urk, weer konden doorgaan. Dit zijn altijd mooie momenten om met de klant in contact te staan en bezoekers te informeren over onze mooie producten.’’

Voor 2023 staan er al weer flink wat nieuwbouwprojecten op de planning en de eerste offertes voor serviceen reparatiewerkzaamheden zijn al aangevraagd. Albert: ,,Daarnaast willen we inzetten op verdere verfijning van de bedrijfsprocessen, innovatie, opleiding en training van personeel en ons nog meer focussen op het werven van nieuwe collega’s.’’

Marco en Albert zien de toekomst van De Waal met vertrouwen tegemoet. De machinefabriek gaat ook in 2023 door met het produceren van alle vertrouwde producten, waaronder de bekende Easyflow roeren, complete schroefasinstallaties, stuurmachines en alle producten daaromheen. Niet alleen voor de binnenvaart maar tevens voor de zeevaart, visserij en superjachtbouw. Directeur en eigenaar wensen, namens alle medewerkers, de klanten van De Waal alvast hele fijne feestdagen. Marco en Albert: ,,We willen ze daarnaast hartelijk bedanken voor hun support en het in ons gestelde vertrouwen. Uiteindelijk draait bij ons alles om de klant, die willen we ontzorgen en zo snel mogelijk weer in de vaart brengen.’’

December 2022 | Pagina 81
MACHINEFABRIEK DE WAAL OP VOLLE KRACHT KOERS NAAR 2023!
Fijne feestdagen en een succesvol 2023 NL: +31 6 10 02 91 44

Water windparken goed voor oesters en zeewierboerderij

Het water binnen windmolenparken op zee wordt steeds vaker onderzocht voor alternatieve toepassingen. Er zijn plannen voor een zeewierboerderij waarmee wordt geëxperimenteerd voor de kust van Scheveningen. Ook voor de kweek van mossels, oesters en drijvende zonnepanelen zijn de windparken steeds concreter in beeld.

Omdat de wateren in een windmolenpark niet bevaarbaar zijn voor visserij, scheepvaart of recreatie, wordt er naar alternatieven gezocht voor deze gebieden. Gezien de opkomst van windparken kan dat ook lucratief zijn, menen onderzoekers. Voor de kust van Scheveningen, in een maritieme innovatiehub, worden testen gedaan met een zeewierboerderij. De eerste mechanische oogst vanaf een schip heeft deze zomer plaatsgevonden.

Met de grote Aziatische zeewierindustrie is op deze schaal nog niet te concurreren, maar lokale producten hebben wel steeds meer toekomst. Het plan is om zeewierkwekerijen uiteindelijk grootschalig op te zetten bij de vele windparken die in de Noordzee staan en nog gaan komen.

Nu wordt er nog getest in een afgebakend zeegebiedje voor de kust van Scheveningen, waar meerdere maritieme experimenten plaatsvinden zoals varen met waterstof en het omzetten van zout water naar drinkwater.

Tandpasta

Voor zeewierkwekerijen wordt een grote toekomst voorzien. Het eiwitrijke zeewier is het voedsel van de toekomst, is lekker om te eten en wordt gebruikt als grondstof voor industriële toepassingen. De initiatiefnemers,

die zich Noordzeeboeren noemen, werken samen met andere pioniers en innovators zoals offshore leveranciers, bedrijven die zeewier verwerken in producten, vissers die hun schepen willen ombouwen, universiteiten en kennisinstellingen. Zeewier wordt al gebruikt als verdikkingsmiddel in tandpasta, voor bio-plastic en verwerkt in bouwmaterialen.

Oesterbanken

Oesters dichtbij onze kust winnen ook aan

terrein. Tot zo’n tweehonderd jaar geleden kwamen op 20 procent van de Nederlandse Noordzee grootschalige oesterriffen voor. Nu zijn er nauwelijks meer wilde oesterbanken te vinden in de Noordzee. Mooi was dan ook het nieuws dat de platte oester sinds lange tijd weer is aangetroffen in de haven van de Maasvlakte, waar de Japanse exoot overheerst. Hier wordt nu geëxperimenteerd met ‘oestertassen’ waar deze oester zich kan ontwikkelen. Voor het herstel van oesterriffen zijn onlangs in windpark Luchterduinen ook vier bijzondere oestertafels geplaatst. De tafels bestaan uit een structuur van beton en ander materiaal waarop levende oesters worden bevestigd. Met de plaatsing van de oestertafels werken De Rijke Noordzee, Eneco en Van Oord, aan het herstel van oesterriffen in de Noordzee. Aan het ontwerp is vier jaar gewerkt. De Rijke Noordzee voert specifiek onderzoek

uit naar natuurontwikkeling in offshore windparken. In windpark Luchterduinen, 23 kilometer uit de kust bij Noordwijk aan Zee, is de eerste pilot van De Rijke Noordzee in 2018 gestart. In het park, dat sinds 2015 in gebruik is, werden hiervoor eerder al oesterkooien en rifballen uitgezet.

Klimaatdoelen

De oestertafels zijn bijzonder voor de toekomst, weet Erwin Coolen, programmadirecteur De Rijke Noordzee: ,,Een gezonde Noordzee is de sleutel tot het behalen van de klimaatdoelen. Natuurontwikkeling moet daarom een vast onderdeel zijn bij de aanleg van ieder park.

De komende decennia komen er duizenden molens bij, het is dus heel belangrijk dat we zo snel mogelijk kennis ontwikkelen over hoe we dat het beste kunnen doen.’’

De oesters die op de oestertafels zijn geplaatst kunnen volgend jaar larven loslaten die zich op een harde ondergrond kunnen vestigen, bijvoorbeeld op de steenbestorting rondom de windmolens. Door rondom de windturbines in windparken de oesters een handje te helpen ontstaat de kans dat oesterriffen zich ontwikkelen.

December 2022 | Pagina 83
Plaatsing van de nieuwe oestertafels, die ontwikkeld zijn op basis van de lessen uit eerdere projecten binnen het windpark. (foto De Rijke Noordzee) Het nieuwe design van de oestertafels is speciaal gemaakt voor windpark Luchterduinen, waar sprake is van hoge stroomsnelheden en veel zand. De tafels wegen meer dan drieduizend kilo. (foto De Rijke Noordzee)
Productkennis; Aantrekkelijk assortiment; Van anodes tot veiligheidsuitrusting Snel geleverd; Marktconforme prijzen; Service; Ruime voorraad. www.avamarine.nl voor Scheeps- en Jachtbenodigdheden www.zmsbv.com Wij wensen iedereen en een
Oogsten van het zeewier bij Scheveningen. Hier wordt gekeken of zeewier aan netten tussen windmolens kan groeien. (foto Juriaan Brobbel/North Sea Farmer)

Dé specialist in pijpleidingen

De Jong’s Pijpleidingfabriek produceert en installeert met veel expertise elke dag pijpleidingsystemen voor de maritieme sector t.b.v Baggerbouw, zeevaart, binnenvaart en jachtbouw zoals hopper- en cutterzuigers, containerschepen, sleepboten, chemicaliëntankers en luxe jachten. Zij kiezen voor het familliebedrijf uit Sliedrecht, omdat het al sinds 1951 de specialist is op dit gebied.

Advies en ontwerp

Met een deskundig team van engineers lukt het De Jong’s Pijpleidingfabriek uw aanvraag volgens de geldende eisen goed in kaart te brengen en een product op maat te leveren. De pijpleidingspecialist heeft ruime ervaring op het gebied van advies en ontwerp tot prefabricage en montage. Het familiebedrijf levert diverse projecten op, zoals laad-lossystemen, lens-ballastsystemen en bijvoorbeeld voortstuwings-installaties voor de maritieme industrie.

• Onder elke gewenste keuringsinstantie

• CNC gestuurd doorn buigen. Wij beschikken over 2 stuks doorn buigmachines t/m 60,3MM uitwendig met een buigradius van 2D en 1 stuks doorn buigmachine t/m 168,3MM

Deskundig team van monteurs

Een deskundig team van monteurs, dat werkt onder leiding van een projectleider, draagt er zorg voor dat alle werkzaamheden veilig en adequaat uitgevoerd worden.

Al40jaarlangmaken Fijne feestdagen en een gezond 2023! afval voor 95% geschikt voor hergebruik. En dit doen we 24/7 met 220 collega’s veilig en verantwoord. 0168-389289 | info@atm.nl | www.atm.nl Verpakt chemisch afval Verontreinigde grond Oliehoudend slib Scheepsreiniging Scheepsafval Afvalwater Ontgassing De Jong’s Pijpleidingfabriek B.V. Sliedrecht Molendijk 80-82 • 3361 EP • Sliedrecht +31 (0)184 413 644 info@djps.nl www.djps.nl Geavanceerde werkplaats De Jong’s Pijpleidingfabriek beschikt over een moderne en geavanceerde werkplaats waar de prefabricageen alle pijpleidingwerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Compleet prefab van pijpen: • Diameters van Ø6 mm tot en met ± Ø1600 mm • Segmentbochten en baggerbochten en -pijpen • Elektrisch, MIG of TIG lassen (afhankelijk van de toepassing)
Wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2023! Wenst u en een 2023!

Jubileum-award voor opleidingsschip Ab Initio

Goed voorbeeld doet goed volgen: de elfhonderdste Green Award werd afgelopen maand uitgereikt aan Ab Initio, het nieuwe opleidingsschip van STC Group. Op de Dag van de Binnenvaart overhandigde gedeputeerde Jeannette Baljeu het Green Award certificaat op het niveau goud aan Frits Gronsveld van het College van Bestuur van STC Group.

,,Het is positief om te zien hoe Green Award zich in de afgelopen elf jaar heeft ontwikkeld tot één van de belangrijkste keurmerken voor schepen op het gebied van veiligheid en milieu’’, sprak Baljeu daarbij. ,,Het gouden certificaat voor Ab Initio is meer dan terecht. Dit schip, gebouwd met duurzame materialen, met zonnepanelen en een toekomstbestendige hybride voortstuwing laat zien hoe verduurzaming van de binnenvaart vorm krijgt. Belangrijk in ons streven naar zero-emissie in 2030. Dat het meest duurzame en modernste schip van dit moment dienst doet als opleidingsschip en daarmee nieuwe generaties bewust kan maken van het gebruik van duurzame energie en emissiereductie, is natuurlijk extra mooi.’’ Jan Fransen, executive director van Green

Award, is trots op de bereikte mijlpaal én op de Ab Initio. ,,Op dit schip van de toekomst worden matrozen, stuurmannen en kapiteins van de toekomst opgeleid. Aan boord van de Ab Initio komt dit samen. Ik hoop dat de jongens en meiden geïnspireerd raken en blijven en dit ook zullen overbrengen op hun toekomstige collega’s.’’ Frits Gronsveld deed daar nog een schepje bovenop: ,,Wij zijn erg trots op deze erkenning en zullen, zodra het schip met waterstof als energiedrager vaart, ongetwijfeld het platina Green Award label aanvragen.’’

De Ab Initio is gebouwd door Concordia Damen in Werkendam. Voor de bouw is gebruik gemaakt van recyclebare materialen.

Ook heeft het schip accu’s aan boord, die door zonnepanelen aan dek en door walstroom opgeladen kunnen worden. Verder is de Ab Initio uitgerust met een hybride voortstuwing: niet alleen dieselelektrisch via een moderne Stage V-dieselmotor met nabehandeling, maar binnenkort ook emissieloos op waterstof, via een brandstofcel.

Ab Initio is in september 2022 in gebruik genomen. Het schip speelt een belangrijke rol in de opleiding van vmbo-leerlingen, mbo- en hbo-studenten die bij STC Group een maritieme opleiding volgen. Daarnaast wordt het schip ingezet om leerlingen uit de kwetsbare Rotterdamse wijken kennis te laten maken met de sector en te enthousiasmeren voor een maritieme toekomst.

December 2022 | Pagina 85
Jan Fransen, Frits Gronsveld en Jeannette Baljeu tijdens de uitreiking op de Dag van de Binnenvaart.
Fijne feestdagen en een succesvol 2023! YOUR COMMITMENT IS OUR DRIVE BFT TANKER LOGISTICS BV • Lindtsedijk 30 • NL - 3336 LE Zwijndrecht TEL +31 786 299 490 • WEB www.bftrans.nl Wij bedanken onze relaties voor het in ons gestelde vertrouwen en wensen iedereen prettige feestdagen en een gezond 2023
(foto E. Lengkeek)
2021 www.contargo.net

DAMEN VERNIEUWT SERIE SNIJKOPZUIGERS UIT ZIJN SUCCESREEKS

Damen Shipyards bouwt sinds 2004 in diverse maten de Cutter Suction Dredgers. Deze serie is onlangs vernieuwd, nadat het jubileum van 250 gerealiseerde exemplaren reeds was bereikt. Zo zijn er nu ook volledig elektrisch aangedreven modellen.

De Cutter Suction Dredgers (CSD) behoren tot de succesverhalen van het Damenconcern. Achter de aanduiding CSD gaan kleine snijkopzuigers schuil in diverse maten. Ze zijn bedoeld voor het baggeren van binnen- en kustwateren en voor de mijnbouw. Ze zijn volledig demontabel en kunnen daardoor ook per vrachtwagen vervoerd worden naar een waterweg of mijn. Na bijna twintig jaar is de serie nu vernieuwd. De aandacht gaat daarbij uit naar lagere kosten, grotere betrouwbaarheid en minder negatieve invloed op het milieu. Het hart van de baggervaartuigen is de baggerpomp. In de CSD zijn deze verbeterd, waardoor de capaciteit groter is evenals de afstand waarover de baggerspecie verpompt kan worden.

De boten zijn alle voorzien van een dieselmotor die de baggerpomp aandrijft en een die het hydraulische systeem onder druk houdt en tevens de elektriciteit voor de systemen aan boord levert. De hydrauliek is nodig voor het aandrijven van de snijkop, de spudpalen en de lieren. De CSD’s hebben

geen eigen voortstuwing. Ze bewegen zich voort door middel van kabels die met de lieren worden gevierd en ingehaald. Het is in principe mogelijk om in plaats van de dieselmotor een elektromotor toe te passen. De nieuwe CSD-serie is hiervoor geschikt, mocht de klant liever een elektrische snijkopzuiger willen hebben. Van de oudere serie CSD’s heeft Damen twee jaar geleden al een model gepresenteerd met een elektromotor, te weten type ECSD 650 (Het getal staat voor de diameter van de zuigbuis in millimeters). Deze wordt gevoed via een elektriciteitskabel van de wal.

Elektrisch baggeren heeft diverse voordelen, zegt Robin Middel, voorlichter van Damen. ,,Je voorkomt de uitstoot van CO2 en fijnstof. Bovendien is elektrische aandrijving veel stiller. Dat maakt het mogelijk met minder overlast te werken in of bij dichtbevolkte locaties en milieugebieden.’’

Een ander aandachtspunt wat betreft milieu is de emissie van chemische stoffen. Bij vaartuigen moeten we dan onder andere denken aan smeermiddelen die in het water

komen. De ontwerpers van de CSD hebben daarom veel aandacht besteed aan een minimale behoefte aan deze middelen. Daarnaast is de hoeveelheid hydraulische vloeistof ongeveer gehalveerd.

De serie bestaat uit zes modellen. Als eerste is de CSD 600 in productie genomen. De komende jaren volgen de CSD 450, CSD 400, CSD 500 en CSD 700.

Tot slot wordt de vernieuwde CSD 300 aan het productgamma toegevoegd. Intussen blijven de CSD’s van de eerdere serie leverbaar.

December 2022 | Pagina 87
Van de CSD-serie baggervaartuigen zijn ruim 250 exemplaren