Page 1


Zapraszamy do współpracy Wszystkich partnerów biznesowych staramy się traktować tak jak sami chcielibyśmy być traktowani – w sposób uczciwy i zgodny z wszelkimi normami etyki. Kompetencje, zaufanie, jakość i tradycja – to wartości, z którymi się utożsamiamy, i którymi się kierujemy. Dzięki nim jesteśmy postrzegani przez naszych klientów oraz podwykonawców jako wiarygodny, rzetelny i profesjonalnie działający partner w biznesie. Zapraszamy Państwa do współpracy oraz do zapoznania się z naszą nową stroną internetową – www.optimumgrupa.pl


Wstęp

Działalność spółki OPTIMUM opiera się w głównej mierze na branży budowlanej. Na przestrzeni lat firma wyspecjalizowała się w bardzo szerokim zakresie świadczonych usług obejmującym instalacje elektryczne, sanitarne poprzez Instalacje Aparatury Kontrolno Pomiarowej i Automatyki skończywszy na inteligentnych systemach zarządzania budynkiem (BMS).

Optimum sp. z o.o. jest przygotowane do realizacji zadań w konwencji „projekt i budowa pod klucz” począwszy od koncepcji poprzez projekt, uzgodnienia, prace budowlane, instalacje wewnętrzne, przyłącza energetyczne na odbiorze wykończonego obiektu kończąc. Firma realizuje zadania w trzech fazach:

„„ Faza projektowa, „„ Faza wykonawcza, „„ Faza powykonawcza.


Charakterystyka grupy

Firma Optimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w celu konsolidacji firm partnerskich, których działalność na rynku sięga 1998 roku:

„„ PHU Centrum-Krak, „„ Centrum- Krak J. Goraj, P. Rubik Spółka Jawna, „„ Optimum Koncept, „„ Mapol Budownictwo. Firmy te od wielu lat działały wspólnie na rynku i powiązane były osobami właścicieli. Celem konsolidacji było utworzenie jednego silnego podmiotu gospodarczego, posiadającego kompleksową ofertę i mogącego uczestniczyć w coraz większych postępowaniach przetargowych. Optimum Sp. z o.o. przejęła doświadczenie, klientów oraz całość kadr wyżej wymienionych podmiotów. Optimum Sp. z o.o. jest doświadczoną i dużą firmą z sprawdzoną kadrą.


Profil działalności

Zespoły techniczno-inżynieryjne, posiadająca szerokie doświadczenie zdobyte na wielu inwestycjach pozwala zaoferować profesjonalne i nowoczesne usługi a doskonale wyszkolone brygady pracowników oraz w pełni wyposażone zaplecze techniczne gwarantują najwyższą jakość wykonanych dla Państwa usług. Profil działalności OPTIMUM obejmuje:

„„ Architektura „„ Projekty branżowe „„ Wykonawstwo „„ Generalne wykonawstwo „„ Działania w formie inwestora zastępczego


Instalacje Niskiego Napięcia „„ linie kablowe, „„ instalacje siły, oświetlenia i gniazd, „„ oświetlenie terenu i dróg oraz iluminacja elewacji, „„ rozdzielnice prefabrykowane, „„ linie technologiczne (zasilanie i montaż), „„ instalacje zasilania awaryjnego i oświetlenia ewakuacyjnego, „„ montaż agregatów prądotwórczych, „„ instalacje odgromowe i uziemiające, „„ sieci zasilające, „„ przyłącza budowlane, „„ szafy i tablice rozdzielcze, „„ tablice pomiaru rozliczeniowego, „„ automatyka systemów technicznych budynków.


Oferta firmy

Instalacje Średniego Napięcia

Instalacje Teletechniczne

„„ stacje transformatorowe

„„ sieci teletechniczne, „„ sieci komputerowe – LAN

napowietrzne i wewnętrzne SN, „„ szafy i tablice rozdzielcze, „„ linie kablowe SN, „„ złącza kablowe SN, „„ automatyka pomiarowa.

i okablowania strukturalnego, „„ systemy telewizji dozorowej – CCTV, „„ systemy alarmowe – SSWIN – Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu, „„ systemy kontroli dostępu – KD, „„ instalacje domofonowe i wideodomofonowe, „„ systemy inteligentnego budynku – EIB, „„ systemy rejestracji czasu pracy – RCP, „„ centrale telefoniczne, „„ systemy telewizji kablowej i hotelowej (RTV), „„ nagłośnienia i systemy konferencyjne,

„„ systemy wykrywania pożaru – SAP, „„ dźwiękowe systemy ostrzegawcze – DSO, „„ systemy parkingowe.


Instalacje AKPiA Projekt w zakresie:

„„ doradztwa technicznego, „„ wykonania założeń technicznoekonomicznych, „„ projektu technicznego, „„ dokumentacji warsztatowej dla prefabrykatów, „„ dokumentacji obiektowomontażowej, „„ nadzorów.

Kompletacja dostaw w postaci:

„„ kompleksowej dostawy jednostek prefabrykowanych, „„ dostarczenia urządzeń do indywidualnej koncepcji, „„ dostarczenia materiałów montażowych, „„ kompletacji dokumentacji.


Oferta firmy

Montaż i rozruch:

Szkolenia:

„„ organizacja placu budowy, „„ montaż aparatury obiektowej, „„ wykonanie tras kablowych, „„ ułożenie i połączenie kabli, „„ ułożenie i połączenie rurek

„„ szkolenia obsługi i eksploatacja

impulsowych, „„ próby pomontażowe, „„ sprawdzenie funkcjonowania obwodów i układów, „„ udział w ruchu próbnym i gwarancyjnym.

dostarczonych urządzeń, „„ szkolenia z zakresu eksploatacji aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.


Instalacje klimatyzacji i wentylacji „„ Pełen zakres prac projektowych

„„

i wykonawczych w zakresie systemów klimatyzacyjnych dla wszystkich rodzajów budynków. Rozwiązania projektowe obejmują układy klimatyzacji oparte na wodzie lodowej oraz na systemach freonowych. Inteligentne systemy VRV – realizujące chłodzenie i ogrzanie pomieszczeń. Zakres projektu i prac zawiera źródło chłodu, montaż instalacji, dobór i rozmieszczenie odbiorników chłodu. Systemy wentylacji mechanicznej. Instalacje zapewniające odpowiednią jakość powietrza w pomieszczeniach aseptycznych; zapewniające wymagane parametry powietrzne w halach produkcyjnych o szczególnych wymaganiach; obsługujące kryte pływalnie, baseny przydomowe, itp.


Oferta firmy Instalacje CO, gazu ziemnego i ciepła technologicznego „„ Projekt i realizacja kompletnych instalacji gazowych (kotły gazowe, piece łazienkowe, kuchenki gazowe) wraz z przeprowadzaniem prób szczelności i odbioru. „„ Kompleksowe wykonawstwo oraz modernizacja istniejących instalacji grzewczych. „„ Usługi w zakresie instalacji kotłowni oraz wymiennikowni.

Instalacje wod-kan „„ Kompleksowe usługi w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych. „„ Usługi hydrauliczne jak: montaż wodomierzy, hydroforów, filtrów, kabin prysznicowych, baterii, oraz innych urządzeń sanitarnych. „„ Usługi w zakresie kompleksowego odwodnienia parkingów i placów. „„ Kompleksowe usługi w zakresie instalacji przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej.


Termomodernizacja

Audyty Energetyczne

Energia w Kogeneracji

„„ Przeprowadzenie kompleksowe-

„„ Naszym klientom proponuje się

„„ Kompleksowa obsługa w za-

go audytu energetycznego. „„ Pozyskanie finansowania na realizację projektów termomodernizacyjnych z funduszy strukturalnych UE. „„ Wykonanie projektu, wszystkich robót i prac związanych z procesem termomodernizacji.

najwyższej klasy opracowania optymalizujące procesy technologiczne w niemal każdej branży. Przeprowadzany audyt energetyczny kompleksowo analizuje zarówno procesy technologiczne zachodzące w ciągach technologicznych jak i wskazuje metody oszczędności energii wykorzystywanej do celów grzewczych i oświetleniowych.

kresie inwestycji w instalacje do wytwarzania energii i ciepła w kogeneracji. Nasze zespoły ekspertów są w stanie pomóc w znalezieniu inwestora, stworzeniu elastycznych form finansowania i zaplanowania całej inwestycji. Po procesie rozruchu instalacji świadczone są również usługi serwisowe.


Oferta firmy Odnawialne Źródła Energii

Postępowania środowiskowe

„„ Doświadczona kadra inżynierów

„„ Pełen zakres prac projektowych

i specjalistów pozwala zaoferować kompleksową obsługę w zakresie całego procesu inwestycyjnego w odnawialne źródła energii, wliczając w to procesy przygotowawcze, postępowanie środowiskowe, uzyskanie pozwolenia na budowę i dalej wykonanie instalacji. Dotychczasowe realizacje skupiają się głównie na dużych biogazowniach rolniczych rzędu 1–2 MW mocy elektrycznej.

w zakresie analiz wpływu inwestycji na środowisko, opracowanie Raportów oddziaływania inwestycji/przedsięwzięcia na środowisko, analiz propagacji dźwięku, wpływu inwestycji na stan powietrza, inwentaryzacje przyrodnicze, pozwolenia wodno- prawne. Wszystkie prace wykonywane na oprogramowaniu akredytowanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Ponadto Grupa Optimum wykonuje wszystkie obowiązkowe pomiary i badania odbiorcze, jak również prowadzimy próby powykonawcze i rozruch technologiczny instalacji. Nasze projekty powstają po uprzednim indywidualnym zapoznaniu się z problemem i są dopasowywane do oczekiwań i wymagań Inwestora.


Obrót grupy Optimum Sp. z o.o. 25 mln zł 20 mln zł 15 mln zł PROGNOZA

10 mln zł 5 mln zł 0

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007


Zatrudnienie grupy Optimum Sp. z o.o 250 200 PROGNOZA

150 100 50 0

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007


Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszko Roboty remontowe Budynki 10-25, 10-35, 1A Politechniki Krakowskiej (Wydział Architektury) ul. Warszawska 24, Kraków


Wybrane realizacje

Hotel **** Chochołowy Dwór

LOFTY I Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne Jerzmanowice 54A Wykonano dla: Quadrum S.A.

Centrum logistycznoszkoleniowe ATTIC CCTV, KD, SAWiN, SAP

Budynek Młyna nr 2 wraz z budynkiem dawnej ślusarni (funkcja mieszkalno-usługowa) ul. Zabłocie 25, Kraków Wykonano dla: Chemobudowa Kraków S.A.

Budynek socjalno-biurowy z halą magazynową (Centrum Logistyczno Szkoleniowe) ul. Skotnicka 252A, Kraków Wykonano dla: ATTIC Sp. z o.o.


NZOZ MW-MED Okulistyka i chirurgia oka

Dom Studencki RUMCAJS Politechniki Krakowskiej

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne

ul. Dobrego Pasterza 207 a, Kraków

ul. Skarżyńskiego 3, Kraków Wykonano dla: Chemobudowa Kraków S.A.

Szkoła w Modlnicy Instalacje elektryczne ul. Sportowa 2, Modlnica Wykonano dla: BUDOSTAL-2


Rolls-Royce Prace budowlano montażowe Hala produkcyjna ul. Kopernika 1, Gniew

Budynek Bionanotechnologii i Biodiagnostyki AGH Instalacje elektryczne i niskoprądowe ul. Reymonta 21A, budynek Z-41, Kraków Wykonano dla: Budostal-2


Akademia Górniczo Hutnicza – Hala B3-B4

Multicentrum w Skawinie

Uniwersytet Ekonomiczny

Zaprojektuj wybuduj

Roboty budowlane

ul. Ks. J. Popiełuszki 8, Skawina

Garaż – na cele klubu oraz zewnętrzny ogródek kawiarniany ul. Rakowicka 27, Kraków

Instalacje elektryczne ul. Mickiewicza 30, Kraków Wykonano dla: FRAPOL S.A.


Kino Związkowiec

MOP-y – Autostrada A4

Przebudowa budynku instalacje sanitarne

Instalacje elektryczne

ul. Grzegórzecka 71, Kraków Wykonano dla: BTH Instalacje

MOP III – Kłaj, MOP II – Stanisławice Wykonano dla: EXPRES-KONKURENT

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej Instalacje elektryczne Budynek 10-21, ul. Warszawska 24, Kraków,Wykonano dla: Chemobudowa Kraków S.A.

SPZOZ w Brzesku Instalowanie p.poż. systemów alarmowych Budynek SPZOZ w Brzesku ul. Kościuszki 68, Brzesko


Budynek 10-19 Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Główna AGH

Instalacje sanitarne

ul. Mickiewicza 30, Kraków Wykonano dla: BTH Instalacje

Instalacje sanitarne

ul. Warszawska 24, Kraków Wykonano dla: SKOBUD

Budynki Gazowni Krakowskiej

Budynek mieszkalnousługowy

Instalacje sanitarne, elektryczne

Instalacje elektryczne

PGNIG Gazowa 16, Kraków Wykonano dla: FRAPOL S.A.

Plac na Groblach 5, Kraków Wykonano dla: Poltempo


OPTIMUM GRUPA biuro@optimumgrupa.pl www.optimumgrupa.pl

Oferta firmy Optimum. www.optimumgrupa.pl  

Działalność spółki OPTIMUM opiera się w głównej mierze na branży budowlanej. Na przestrzeni lat firma wyspecjalizowała się w bardzo szeroki...

Advertisement