Page 1

proj. Marcin Klag, 2011

afiargotoF eicibdo okaj ain nie ein tsi

Kamila Bednarska Janusz Jędrzejczyk Marcin Klag Barbara Kovalova Julia Kurek Andrzej Rułka Dorota Tarnowska

Każda sztuka jest odbiciem istnienia. Jakiegoś przedmiotu i jakiegoś podmiotu. Emanacją jego odczuć, woli i decyzji. Ale fotografia jest odbiciem sama w sobie. Obraz odbija się na elemencie światłoczułym i tam zostaje zapisany jego fragment. Tytuł niniejszej wystawy nie tylko jest tautologią, to tautologia podwójna. Kolejny poziom synonimiczności. W ujęciu uczestników wystawy fotografia jest jednym ze sposobów poszukiwania inspiracji. Jest odbijaniem rzeczywistości w ich pamięci i trawieniem świata, by stał się pożywką do ich dalszego rozwoju. Wystawa fotografii doktorantów Środowiskowych Studiów Doktoranckich w ASP w Krakowie.


Kamila Bednarska

Ślady człowieka

Urodzona w 1983 r. w Rzeszowie. 2005-2009 Studia na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, dyplom w pracowni druku wklęsłego pod kierunkiem prof. Marka Olszyńskiego i dr. Pawła Binczyckiego. Obecnie doktorantka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Cykl prac powstał poprzez połączenie fotografii z serigrafią. Ekspresyjne nakładanie na siebie kolejnych warstw powoduje, że przedmioty sfotografowane stają się mniej czytelne. Jest to próba zobrazowania śladów jakie pozostawia człowiek, na ich podstawie można odtworzyć drogę, jaką przeszedł, a także czas różnych zdarzeń w jego życiu. Jest to forma pozostałości, z którą wiążą się wspomnienia.


Janusz Jędrzejczyk

Anatomia metafizyczna

Urodził się w 1971 roku w Jaśle. W latach 2005-2009 studiował na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Druku Wklęsłego pod kierunkiem prof. Marka Olszyńskiego i dr. Pawła Bińczyckiego. Obecnie doktorant Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – promotor prof. Włodzimierz Kotkowski. Pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie. Prowadzi także zajęcia z zakresu grafiki warsztatowej i projektowej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Podstawowym założeniem projektu było sportretowanie człowieka w jego naturalnym otoczeniu. Realizacja projektu w technice fotografii otworkowej z jednej strony utrudnia kontrolę samego procesu fotografowania oraz ogranicza wpływ na jego ostateczny efekt, z drugiej oferuje niezwykły klimat rejestrowanego obrazu oraz łatwość uzyskania efektu multiplikacji i wzajemnego przenikania się wizerunków fotografowanego obiektu. Poprzez zaburzenie „normalnego widzenia” na styku przenikających się wzajemnie odbić rzeczywistości starałem się uchwycić intymność fotografowanych osób.


Marcin Klag

Wzornik deseni. Sufity.

Urodzony w Krakowie, w 1972 roku. Ukończył Wydział Form Przemysłowych krakowskiej ASP

Seria zdjęć jest wynikiem wieloletniej dokumentacji zabytków Małopolski, objętych programem

w katedrze Metodyki Projektowania pod opieką prof. Marii Dziedzic. Zajmuje się projektowaniem komunikacji wizualnej, książek oraz czasopism, a także tworzeniem projektów edukacyjnych, wykorzystujących dziedzictwo kulturowe. Doktorant w Katedrze Komunikacji Wizualnej ASP w Krakowie, pod kierunkiem prof. Władysława Pluty.

Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Zaintrygowały mnie sufity i sklepienia, których zwykle nie pokazuje się na fotografiach zabytków. Fotografowałem sufity większości z ponad 150 zabytków, które odwiedziłem z aparatem fotograficznym.


Barbara Kovalova Ur. w 1982 roku w Koszycach na Słowacji. w 2008 roku ukończyła Katedrę Designu, na Wydziale Sztuk w Uniwersytecie Technicznym w Koszycach. Zajmuje się projektowaniem graficznym i ilustracją książek.

Transpozycje


Julia Kurek

Drzewa

Ur. W Szczecinie. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – dyplom

Podróż „przez sztukę” którą, regularnie odbywam z Gdańska do Krakowa sprowokowała mnie

z wyróżnieniem na Wydziale Rzeźby specjalność Intermedia u ad. II stopnia Wojciecha Zamiary. Studia w Istambule Marmara Universitesi 2008-2009. Obecnie doktorantka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa – promotor dr hab. Grzegorz Sztwiertnia. Intensywnie działa w przestrzeniach wystawienniczych. Brała udział w wielu wystawach, festiwalach i warsztatach. Prowadzi działania performance w przestrzeni miejskiej w Polsce i zagranicą. Często współpracuje z muzykami i kompozytorami. Tworzy video art i instalacje.

do zarejestrowania procesów, które postrzegam, wynikiem czego są prace fotograficzne. Są to zapisy ułamków sekundy z kilkugodzinnych przepraw przez Polskę. Od dawna fascynuje mnie abstrakcyjność natury, tym razem ukazuję ją za pomocą fotografii cyfrowej.


Andrzej Rułka

Supermarkety

Ur. 01.07.73 w Puławach, obecnie mieszka w Rzeszowie. W 2000 r. obronił z wyróżnieniem pracę dyplomową

Cykl zdjęć zrealizowany camera obscura, model NOON pinhole edition Kingston 612 w lutym 2011 roku

w pracowni wklęsłodruku u prof. Andrzeja Pietscha na ASP w Krakowie. Realizuje swój kolejny film animowany na Studiach Doktoranckich ASP w Krakowie w Pracowni Animacji u prof. Jerzego Kuci. Przynależy do Stowarzyszenia Twórców Filmu Animowanego, Eksperymentalnego i Video „STUDIO A” w Krakowie. Nauczyciel fotografii i filmu w Zespole Szkół Plastycznych w Jarosławiu. Prowadzi zajęcia z projektowania graficznego i multimediów w Zakładzie Grafiki Warsztatowej i Projektowej Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

nosi tytuł „Zapiski rodzinne”. Dwanaście naświetleń błony formatu 6x6 cm zmusza do intensywnego przemyślenia co ma być obiektem rejestracji. Podróż do Puław po zakupy do supermarketu jest impulsem aby się sfotografować z pełnym wózkiem. „W pierwotnej formie ‘konsumować’ oznaczało zniszczyć, obrabować, podbić. Jest to słowo nasycone przemocą i aż do końca wieku XX miało wyłącznie negatywne konotacje.” Jeremy Ryfkin


Dorota Tarnowska

Ekrany

Rocznik 1982. 2008 r. dyplom z zakresu grafiki warsztatowej i rysunku na Akademii Sztuk

ulotność – zapis przeźroczystość – obraz

Pięknych w Poznaniu. W latach 2007-2008 studiuje na Academy of Fine Arts w Bratysławie na kierunku grafika. W 2009 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki pod kierunkiem prof. Henryka Ożoga. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

odbicie – rzeczywistość

Fotografia jako odbicie istnienia - katalog  

Katalog wystawy prac fotograficznych doktorantów Środowiskowych Studiów Doktoranckich ASP w Krakowie p.t. "Fotografia odbiciem istnienia".

Fotografia jako odbicie istnienia - katalog  

Katalog wystawy prac fotograficznych doktorantów Środowiskowych Studiów Doktoranckich ASP w Krakowie p.t. "Fotografia odbiciem istnienia".

Advertisement