Vlaanderen Manager 55

Page 38

Jan Van Damme.

Luc en Anne Lauwers.

Mil l ennium Wea vers Europe

Accountantsburo Lauwers

Sterke referentie in hoogwaardig vast tapijt

Gepersonaliseerd maatwerk

Met de productie van kwalitatief hoogwaardig residentieel vast tapijt elk jaar 10 à 15 % groeien: dat is waar Millennium Weavers Europe sinds 2012 glansrijk in slaagt. Zaakvoerder Jan Van Damme ziet de marktpositie van zijn onderneming op de internationale markt almaar verder groeien.

Accountantsburo Lauwers uit Ronse kan terugvallen op een ruime expertise. Het kiest resoluut voor een professionele, persoonlijke aanpak op maat van de klant en met aandacht voor alle aspecten van het ondernemen.

“Wij realiseren onze groei door gebruik te maken van het overschot op productiegebied, heel lage overheadkosten en hoogwaardige producten te ontwikkelen voor de internationale residentiële markt. Onder meer in Engeland, Nederland, Duitsland, Australië, Nieuw-Zeeland, Scandinavië en de Oostbloklanden doen we het goed,” verklaart Jan Van Damme, die kan terugvallen op ruim 25 jaar ervaring bij de Group Beaulieu. De onderneming doet dit door grondstoffen zelf aan te kopen en langs de weg van commissie-tufting en commissie-coating te produceren. Alle afgewerkte producten worden in Ronse gestockeerd en van daaruit wereldwijd verdeeld.

Uitbreiding assortiment

Millennium Weavers Europe lanceert regelmatig nieuwe producten onder de eigen merknaam. “Dit jaar introduceren we zeven nieuwe producten. De bedoeling is om binnenkort ons aanbod nog te vergroten met onder meer een nieuw ‘landscape grass ‘-programma en LVT-producten. We geven onze groei gestalte door stelselmatig ons team (momenteel 18 mensen), onze magazijnruimte en vooral ons productgamma uit te breiden.”

Klein Frankrijk 38 – 9600 Ronse – T 055 50 90 50 info@millenniumweavers.eu – www.millenniumweavers.eu 38

Buro Lauwers heeft een stevige reputatie als betrouwbare accountant en belastingconsulent. Anne en Luc Lauwers besteden, samen met hun team van een tiental gemotiveerde medewerkers, de grootste zorg aan de uitbouw en structurering van zowel de onderneming als het privévermogen van de klanten. Ook starters zijn bij het Accountantsburo aan het juiste adres voor praktisch advies, begeleiding en ondersteuning.

Essentiële bedrijfsinformatie

Anne Lauwers: “Zowel eenmanszaken als kmo’s waarderen onze persoonlijke aanpak. Een goed bijgehouden boekhouding levert belangrijke bedrijfsinformatie op, die ondernemers helpt bij het nemen van de juiste beslissingen.” Ons kantoor focust op begeleiding bij opstart, boekhouding en btw, accountancy, fiscaliteit, financieel management en juridisch bedrijfsadvies. In januari 2016 openen wij een nieuw kantoorgebouw, vlakbij de kmo-zone in Ronse. Een ideale locatie in het hart van de economische bedrijvigheid om te beantwoorden aan toekomstige groei.”

Viermaartlaan 171/302 – 9600 Ronse President Kennedypark 29B – 8500 Kortrijk info@buro-lauwers.be – www.buro-lauwers.be


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.