Page 1

€ 6,95

www.managermagazines.be

Peter Leyman, Ryhove

“Een maatwerkbedrijf heeft niets te maken met ‘geitenwollensokken’” De BlijDe BooDschap VaN iVaN De witte

oNDerNemeN iN De Vlaamse arDeNNeN

het grote DeBat accouNtaNcy

Blz. 21

Blz. 24

Blz. 80 1

Editie: Oost- en West-Vlaanderen - Nummer 46 - September 2013 - Jaargang 12 - Driemaandelijks in februari - mei - augustus - november - Afgiftekantoor 3500 Hasselt 1


/ kan je kantoorruimte geen extra mensen aan? Editie

: Oost-

Pete rL

DE B LIJD VAN E BOOD SC IVAN DE W HAP ITTE Blz. 21

en We st-Vla ande ren

- Nu mmer 46

/ Op zoek naar bedrijfsvastgoed in jouw streek? Ontdek ons ruim aanbod op turner-dewaele.be

/ experts in bedrijfsvastgoed kantorennetwerk in oost-en west-vlaanderen 2

ey

“Een man, Ry mak maat en m et

www.turner-dewaele.be

- Au gu

stus

2013


VoorWoor d

Le ‘Vlaanderen manager’ nouveau est arrivé Onlangs passeerden we met Manager Magazines, en dus ook Vlaanderen Manager, een nieuwe mijlpaal. Half juli bestonden onze, en vooral uw regionale zakenmagazines 12,5 jaar. Jawel, de helft van 25. Het eerste ‘Manager Magazine’ verscheen in januari 2001, in de provincie Limburg.

€ 6,9

5

www.m

anag ermag

azine

s.be

12,5 boeiende, soms bewogen, maar vooral succesvolle jaren. Met veel groei: de uitbouw van een netwerk van zakenmagazines in alle Vlaamse provincies in de eerste jaren van het nieuwe millennium. Daarna de opstart van Manager TV en het lifestyle magazine maXLife, dat we in alle regio’s met Manager Magazines meesturen. Tegelijkertijd investeerden we sterk in efficiënte netwerkactiviteiten, zoals de Manager Launch, Symbiosis-avonden, Cook Your Own Dinner, …

yhov e

twer kb t ‘ge edrijf he itenw e ollen ft niets t sokk e OND en’ ” VLAA ERNEMEN MSE IN D ARD ENN E EN

Blz. 24

3 Jaarga

ng 12

- Dr iem

aande lijks in feb

ruari

- me

i - au

HET GR ACCO OTE DEB AT UNTA NCY Blz. 80

gustu

s - no vem ber -

Afgifte kan

toor

3500

1 Hasse

lt 1

We hebben vandaag vooral heel veel goesting om er opnieuw 12,5 schitterende jaren aan vast te knopen. Zodat we in januari 2026 tijdens een prachtig netwerkfeest ons 25ste jubileum kunnen vieren. Noteer het alvast in uw agenda, uw persoonlijke uitnodiging volgt later.

Vernieuwde lay-out en redactieaanpak

Deze ‘12,5de’ verjaardag gaat vandaag overigens evenmin ongemerkt voorbij. Als u verder bladert, zal het u opvallen dat uw Vlaanderen Manager er anders uitziet. Onze ‘art directors’ werkten een vernieuwde, mooie lay-out uit. Uw foto’s krijgen meer aandacht, de opmaak is toegankelijker. Als lezer én als adverteerder doet u er uw voordeel mee. Ook inhoudelijk kiezen we voor een nieuwe aanpak. Concentreerden we ons vroeger in elke editie op twee grote sectordossiers (ICT, bouw, transport, …), dan werken we die branches voortaan elke keer redactioneel uit. In elke uitgave zoomen we in op één of twee thema’s binnen de sectoren bouw, ICT, ecologie en energie, transport en logistiek, en bedrijfsadvies. Andere sectoren komen aan bod in rubrieken of specifieke dossiers. In dit magazine focussen we meer bepaald op het innovatieve architectuurproject New Zebra in Gent, softwareontwikkeling in nichesectoren, duurzaam energiebeleid, rendabiliteit in transport, en accountancy. Volgende keer publiceren we een dossier bouw, inclusief een debat, en concentreren we ons op online marketing (SEO/SEA en webdesign), vermogensbeheer en private banking, en advocatuur. Ook de sector congressen en evenementen staat dan in de kijker, onder meer via een debat met enkele hoofdrolspelers. Contacteer ons (info@managermagazines.be) als u er meer over wilt weten. In deze editie brengen we ook enkele nieuwe rubrieken, zoals de Blijde Boodschap (deze keer van Ivan De Witte van Hudson Europe) en leeswijzer, … U ontdekt het op de volgende pagina’s. Vertrouwde rubrieken, zoals Zakenecho’s en Spraakmakers, en de stedendossiers blijven bestaan. Deze keer staan de Vlaamse Ardennen in de schijnwerpers.

Vernieuwde website en e-nieuwsbrief

Ook online slaan we nieuwe wegen in. Zowel onze website www.managermagazines.be als onze regionale e-nieuwsbrief kregen een doorgedreven restyling, opnieuw met het oog op uw noden als lezer en als adverteerder. Onze site wordt dagelijks geactualiseerd met nieuws en informatie voor en over bedrijven in Oost- en West-Vlaanderen en de andere Vlaamse provincies. Onze e-nieuwsbrief heeft een frissere lay-out en verschijnt voortaan frequenter. Ontvangt u deze ‘newsletter’ nog niet? Abonneer u dan gratis op www.managermagazines.be. Ook de nieuwsbrieven van andere provincies kunt u kosteloos ontvangen. Kortom: le ‘Vlaanderen Manager’ nouveau est arrivé! Proef ervan, degusteer hem, en laat ons via info@ managermazines.be weten wat u ervan vindt. We kijken uit naar uw reacties! Uw Manager Magazines-team

3


“Geld alleen heeft nog niemand rijk gemaakt.” - Seneca

Belangrijk is immers ook: het optimaal beheren van dat geld, zodat het kan groeien en u er de vruchten van plukt. Eis daarom een financieel plan dat u beschermt tegen alle uitdagingen van vandaag en morgen. Dat plan optimaliseert uw financiële situatie, geeft u een duidelijk overzicht en brengt uw inkomen, vermogen, pensioen en nalatenschap in evenwicht. Zo ziet u de toekomst met vertrouwen tegemoet. Want u weet altijd perfect hoe u ervoor staat en waar u naartoe wil.

Vraag daarom geen advies, maar eis een plan. Bel Optima op 0800 97 536. Of verneem meer op www.optima.be.

KEDERFRAME ▶ STERK ALUMINIUM FRAME ▶ MODULAIR SYSTEEM ▶ EENVOUDIG TE VERVANGEN DOEK ▶ ENKEL - OF DUBBELZIJDIGE OPSTELLING ▶ VOOR BINNENGEBRUIK ▶ KORTE LEVERTIJD ▶ OPSTELLING DOOR 1 PERSOON

Stokkelaar 3 - 9160 Lokeren- België - Tel.: +32 (0)9 33 77 150 - www.krekels.net - info@krekels.net

4


Inhou d

“Na 40 jaar palaveren, lijkt de doortrekking van de N60 richting Ronse eindelijk een prioriteit te worden voor de Vlaamse overheid.”

28 en 36 Burgemeesters Marnic De Meulemeester en Luc Dupont

Peter Van Cauwenberghe, Matexpo “Nieuwe demozone is schot in de roos”

Architectuurproject New Zebra in Gent

“Uitgroeien tot biotoop voor B2B- en eventmarkt”

Philippe Tavernier, POM West-Vlaanderen

Blz. 22

Blz. 42

Blz. 54

3 Voorwoord 6 Zakenecho’s 16 Coverstory: Peter Leyman, Ryhove

De Blijde Boodschap

21 Ivan De Witte, Hudson Europe en KAA Gent

Spraakmakers

22 Demoterrein op Matexpo is schot in de roos

23 Tiltech viert tiende verjaardag

ONDERNEMEN IN DE VLAAMSE ARDENNEN 24 Burgemeester Guido De Padt van Geraardsbergen

25 Ranking: de 10 grootste bedrijven in Geraardsbergen

28 Burgemeester Marnic De

Meulemeester van Oudenaarde

29 Ranking: de 5 grootste bedrijven in Oudenaarde

36 Burgemeester Luc Dupont van Ronse

38 Ranking: de 10 grootste bedrijven in Ronse

Bouw – Project New Zebra

42 Het eigentijds architectuurproject in hartje Gent

Transport en Logistiek

53 “We zitten al vijf jaar in crisis”

ENERGIE & ECOLOGIE – DUURZAAM ONDERNEMEN 54 Philippe Tavernier,

POM West-Vlaanderen

60 Ontwikkeling van ‘brownfields’, duurzaam in elk opzicht

65 Alex Polfliet, Zero Emission Solutions

67 Jan Borms, Vondelmolen

“Duurzaamheid moet in genen van bedrijf zitten”

ICT

70 Specialisten in sectorspecifieke software

79 Koen De Clercq, De Clercq Solutions

Bedrijfsadvies

80 Het grote accountancydebat: “De fiscale regelgeving verandert te snel”

Leeswijzer

90 ‘Van confusion naar fusion’ HR

92 Hoe gaat u best om met relaties op de werkvloer?

Manager TV

94 Focus op Waasland en Waregem Evenementen

96 Manager Launch: succesvol netwerken in Hangar 43 in Dendermonde

Colofon: Vlaanderen Manager, provincies Oost- en West-Vlaanderen, verschijnt driemaandelijks. Redactiesecretariaat en publiciteitsvoorwaarden: Big Media Group nv, Louis Pasteurstraat 21, 3920 Lommel, Tel.: 011 808 854, Fax: 011 808 855, e-mail: info@managermagazines.be. Abonnementen: voorwaarden op www.managermagazines.be. Bestuurders: Lian Cuypers, Thieu Cuypers. Hoofdredactie: Stefan Kerkhofs en Bart Vancauwenberghe. Sales managers: Joris Linsen en Gunther Vandenberghe. Publiciteits- en redactiecoördinatie: Angelique de Leeuw, Vicky Kox, Sylvie Loenders, Stefanie Mentens, Cindy Thys. Vormgeving: Dirk Van Bun, Martine Vandervoort, Johny Verstegen, Walter Vranken, Sharmaine Knubben. Coverfoto: Koen Bauters. Werkten mee aan dit nummer: Arn Borstlap, Wim De Mont, Elien Haentjens, Jan Jacobs, Tom Mondelaers, Roeland Kortleven, Paul Verstappen. Fotografie: Koen Bauters, Tiny Bogaerts, Filip De Smet, Bart Vandermeersche, Wouter Van Vaerenbergh, Carlo Verfaille, Kurt Vuylsteke. Druk: Drukkerij Hendrix. Verantwoordelijke uitgever: Lian Cuypers, p/a Big Media Group nv. Copyrights: de overname van gehele of gedeeltelijke artikels is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgave van Big Media Group nv, Louis Pasteurstraat 21, 3920 Lommel, www.big-media-group.be. Lid van unie van de uitgevers van de periodieke pers, UPP.

5


Mensen & Zaken Jan Verfaellie is nieuwe ceo bij Orbid Op 26 september werd Jan Verfaellie officieel benoemd tot ceo van Orbid. Als Bachelor in de Toegepaste Informatica met een bijkomende opleiding Europees Bedrijfsbeleid, bouwde hij ruime IT-ervaring op bij Quadrat/Agfa-Gevaert en Avanade. Binnen Orbid coördineert hij sinds april de IT-afdelingen en nam hij geleidelijk aan de ceo-taken van Frans Thoen over. Samen met Jan Verfaellie zet Orbid in op de toekomst met een vernieuwde positionering en aanbod.

Dirk Matthys wordt ceo bij Engicon (Geldof) en G&G International Dirk Matthys is benoemd tot ceo van de zusterbedrijven Engicon (Geldof ) uit Harelbeke en G&G International uit Willebroek. Met deze aanstelling halen de bedrijven de expertise en internationale ervaring binnen waarmee de Engicon Groep de groeikoers van de voorbije jaren wil verstevigen. Matthys is al meer dan twintig jaar actief in de metaalsector, onder meer bij de ArcelorMittal Groep, waar hij doorgroeide tot ceo van Arcelor International, Arcelor Projects en ArcelorMittal China. In zijn functie volgt hij bij Geldof Rudy Platteau op. Bij G&G neemt hij deze positie over van Patrick van Melis, die als bestuurder operationeel nauw betrokken blijft. De twee metaalverwerkende zusterbedrijven stonden de laatste jaren in het teken van groei en innovatie. Zowel de schaal als de complexiteit van de door Geldof gerealiseerde projecten nam beduidend toe. Zo werden enkele Europese tankparken en verhandelingsinstallaties voor biomassa in energiecentrales als totaalproject gerealiseerd. Meest in het oog springend innovatietraject is dat van G&G, dat is doorgebroken in het

TE KOOP

Michel De Maeyer wordt marketingdirecteur bij ICT-bedrijf GeoDynamics ICT-bedrijf GeoDynamics heeft Michel De Maeyer aangesteld als nieuwe sales & marketing director. De Maeyer doorliep tijdens zijn carrière al tal van sales- en marketingfuncties in de retail-, telecom- en ICT-sector. Voordien was Michel De Maeyer actief bij Vespa Belgium, Makro, Belgacom en Certipost. Sinds 2012 werkte hij als managing director bij organisatiebureau easyFairs. Met zijn hands-on mentaliteit en georganiseerde aanpak loodste hij vakbeursspecialist easyFairs door de veranderingen die de markt momenteel doormaakt. Deze capaciteiten gaat hij ook in zijn nieuwe baan inzetten om  GeoDynamics klaar te stomen voor de volgende jaren. Michel De Maeyer wil GeoDynamics vooral verder profileren als een betrouwbare partner in de markt van cloudtoepassingen.

Viviane Herrygers wordt marketingdirecteur bij Durabrik Group Sinds begin mei maakt Viviane Herrygers deel uit van de Durabrikgroep, waar ze de functie van directeur marketing & business unit Victor invult. Ze gaat het marketingbeleid van de aannemersbedrijven aansturen.  Daarnaast wordt ze directeur van Victor, de tak binnen Durabrik die zich richt op renovaties en nieuwbouw. Viviane heeft 25 jaar professionele ervaring in verschillende sectoren. In 1996 startte ze bij Tele Atlas, later opgekocht door TomTom, waar ze tijdens haar twaalfjarige carrière in verschillende functies sales- en managementervaring opdeed. Naast haar werk bij Durabrik Group is Viviane Herrygers sinds 2012 actief als adviseur-expert voor een kmo-adviesraad in West-Vlaanderen.

TE KOOP

Verschillende beleggingseigendommen kantoren-winkels-magazijnen

Bedrijfspand te Lebbeke

Polyvalent bedrijfsgebouw met woonst te Lebbeke

TE HUUR

TE KOOP

Magazijnen (met kantoor) te Mariakerke

6

marktsegment offshore wind, met de realisatie van funderingen voor verschillende Europese windparken op zee.

Bedrijfspand te Dikkelvenne

B e d r ijf s v as tgoe d

09 222 69 69 Guldensporenpark 1A 9820 Merelbeke Fax 09 222 69 51 info@salenko.com www.salenko.com


Z a k e ne c ho’s

Massa volk op Flanders Horse Event Tijdens de vakantieperiode heeft de Vlaamse paardensport er sinds enkele jaren een trekpleister bij. Het Flanders Horse Event slaagde er op korte tijd in zich te profileren tot een niet te missen afspraak voor al wie de sport met de edele viervoeters genegen is. Meer nog: tal van liefhebbers zijn ervan overtuigd dat dit is uitgegroeid tot een van de mooiste outdoor wedstrijden die ons land rijk is. Ook dit jaar (8 tot 11 augustus) verliep de organisatie vlekkeloos. De deelnemende ruiters en amazones zorgen voor een topspektakel, dat fel gewaardeerd werd door de talrijke sympathisanten. De mix van mooi weer, topsport, emotie en sfeer sprak iedereen aan. Ook volgend jaar gaat het evenement zeker door: dan wordt er gesprongen en gesport van 7 tot 10 augustus 2014.

Traxgo verhuist naar nieuw pand Traxgo, specialist in track- en tracesoftware, opende op 1 juli de deuren van de nieuwe kantoren in het hart van de industriezone in Dottenijs. Hiervoor was het bedrijf gedurende vijf jaar gehuisvest in Waregem. Traxgo, dat in 2013 haar tienjarig jubileum viert, kon van 4 tot 8 september ook verschillende relaties de hand drukken tijdens Matexpo 2013, de internationale vakbeurs voor machines, technieken en materieel voor de bouwnijverheid, de wegenbouw, de industrie, recyclage en openbare werken in Kortrijk. Kwaliteit en service waren altijd de pijlers

van het bedrijf. Dankzij een vlotte samenwerking tussen klant en werknemers is de tevredenheid zowel bij de klant als bij Traxgo gegarandeerd. Daarnaast wil Traxgo de huidige marktontwikkelingen volgen en daarop inspelen, aldus een woordvoerder. “Graag gaan we vanuit onze nieuwe locatie op dezelfde voet verder met het leveren van nog betere kwaliteit, onderhouden van goede relaties en ontwikkelen van nieuwe producten, die nog beter op de wensen van onze klanten inspelen.”

Negen familiebedrijven uit voedingswereld vormen iQuila Food Family Negen verschillende fabrikanten uit de voedingswereld hebben onlangs de handen in elkaar geslagen. Zij vormen de iQuila Food Family, een concept waarbij het familiale karakter een rode draad vormt. Ook besteden de leden samen veel aandacht aan de doorgedreven vakkennis, de ambachtelijke en kwaliteitsvolle producten, het vooruitstrevend denken en het geloof in het menselijke kapitaal. iQuila Food Family telt negen leden: Breydel, Chicken Masters, Vleeswaren De Nil, De Spiegeleire, DV Foods, Gold Meat, Jebo, KaDé en Schepers. Deze bedrijven vullen elkaar aan. Zo ontstaat volgens de initiatiefnemers een diverse korf van de lekkerste specialiteiten waar België zo bekend om is. Van fijne vleeswaren, salades, verse kaasproducten, verse kipproducten en bereide gerechten tot zoete lekkernijen.

“Mathieu Gijbels komt beloftes na”. NV Robbe, AALST Architecten: Orens-Van Grimbergen

Scan deze QR code en bekijk het testimonial filmpje van Mevr. Denutte Garage NV Robbe

“De mensen van Mathieu Gijbels waren erg gemotiveerd om het goed te doen en het project tot een goed einde te brengen. De communicatie verliep uitstekend en de planning werd ook zeer strak gehouden en goed opgevolgd. Ik zou Mathieu Gijbels omschrijven als een betrouwbare firma die de knepen van het vak kent en beloftes nakomt. Alle afspraken rond timing en budget werden gerespecteerd. Bovendien is de kwaliteit van de afwerking erg goed.”

Isabelle Denutte, NV Robbe

Meer weten over realisaties in uw sector of uw buurt? Nieuwbouw, renovatie of kleine aanpassingswerken? Tel: +32(0)89 81 91 00 | www.gijbels.com | info@gijbels.be

7


Frank Knöpker.

Trouw

respect

aan het verleden met

voor

traditie

Met de kernactiviteit “Material Handling” specialiseert Tiltech zich in manipulatie projecten die zij uitvoeren van engineering tot installatie en indienstname. Daarnaast ontwerpt Tiltech mechanische constructies en doet aan service na verkoop.

Merken: Lifts All • Coval Movomech • Erikkila Pronomic • Atis

BedrI JFsFI c he

Banden voor vorkheftrucks Activiteit: Varius specialiseert zich al sinds 1997 in banden voor heftrucks. Dankzij een hechte samenwerking met bandencentrales en heftruckbedrijven kent het bedrijf uit Geel een enorme bloei. Importeur: Varius importeert voor de Benelux verschillende merken: volrubberbanden van Marangoni en Forza en luchtbanden van Trelleborg. Met het nieuwe merk Elastomeric biedt Varius ook een lijn budgetbanden aan, uitermate geschikt voor toepassingen bij kleinere eindgebruikers of voor tweedehandsmachines. Just in time: Varius levert aan heftruck- en bandenservicebedrijven. “Deze bieden de juiste service aan de eindgebruiker. Onze functie bestaat uit een goed voorraadbeheer en just-in-timeleveringen. Indien gewenst verzorgen wij ook de montage van de band op de velg,” aldus zaakvoerder Frank Knöpker. Vulstation: Naast de bandencentrales, richt Varius zich ook op fabrikanten, importeurs en dealers. Voor het vullen van banden met polyurethaan is Varius uitgerust met een state-ofthe-art vulstation met een uitgekiend verwarmingssysteem.

NV Confiserie Geldhof Tieltsesteenweg 107 B-9900 Eeklo T +32 9 377 21 59 F +32 9 378 13 99 info@conf-geldhof.be

Tiltech nv

Industrieterrein Hoogveld Zone B Vriesenrot 22 9200 Dendermonde T 052 40 95 70 - F 052 40 95 79 info@tiltech.be - www.tiltech.be

8

Lammerdries 11 – 2440 Geel T 014 56 00 86 info@varius.be – www.varius.be


Z a k e ne c ho’s

Poedercoatingbedrijf Colors breidt activiteiten uit Colors, een Qualicoat-gecertificeerde industriële aluminiumlakkerij, heeft de afdeling sinds 1 augustus gevoelig uitgebreid. Zo beschikt Colors voortaan over een bijkomende flexibele plooibank en een gloednieuwe freestafel. Ook laswerk wordt standaard aangeboden. Met deze uitbreiding komt het bedrijf tegemoet aan de noden van de aluminiumverwerkende branche, die in deze moeilijke tijden naarstig op zoek is naar kostenvoordeel en rationalisatie. “Het uitbesteden van plaatwerk aan een Qualicoat-lakkerij past volledig in dit plaatje,” zegt Ivo Vermeeren, algemeen directeur van Colors. “Door zowel het plaatwerk als het poedercoaten bij één betrouwbare partner neer te leggen, worden logistieke kosten gespaard en doorlooptijden verkort.”

De Boer bouwt weerbestendige stands op Matexpo Van 4 tot 8 september vond Matexpo 2013 plaats op Kortrijk Xpo. De Boer, specialist in tijdelijke accommodaties, realiseerde verschillende stands tijdens deze vakbeurs voor bouwmachines. Deze tijdelijke oplossingen zijn ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd. De Boer, met een Belgische vesting in Bree, bouwde een Alu Vista (15 x 20 m), diverse comfortabele walkways en verschillende chalets in uitvoeringen van 5 x 5 meter en 8 x 8 meter. Deze tijdelijke structuren doorstaan weer en wind.

Leeward investeert 1,5 miljoen euro in Belgisch online marketingbureau the AIM De Unified Marketing Group en meer bepaald de merknaam ‘the AIM’, kan na een eerste financieringsronde van Leeward Ventures in 2010 al drie succesvolle boekjaren voorleggen met een omzetgroei van 270 % en een toename van het personeelsbestand van 17 naar 65 medewerkers. Om de snelle groei te continueren, investeert het private equity fonds Leeward Ventures voor de tweede maal 1,5 miljoen euro in de Unified Marketing Group. Deze investering stelt de groep in staat om zelfs in deze tijden jaarlijkse groeicijfers van 40 % aan te houden. Dankzij een zorgvuldige differentiatie en een actieve overnamestrategie maakt de Unified Marketing Group professionele marketing beter toegankelijk voor kleine en middelgrote ondernemingen. Het ontbreekt deze bedrijven dikwijls aan knowhow en expertise en door het ruime versnipperde aanbod zien ze vaak door de bomen het bos niet meer. the AIM biedt hen op maat gemaakte oplossingen aan, zoals website & webshop, social media-toepassingen en e-mailmarketing. De Unified Marketing Group heeft nog een nieuw bedrijf opgericht. Drupangels is een online webagentschap, gespecialiseerd in weboplossingen voor grotere bedrijfsprojecten. Het bedrijf bouwt verder op het bekende softwarepakket Drupal, ontwikkeld door de Antwerpenaar Dries Buytaert.

Manager Magazines werkt momenteel aan de specials: ƒadvocatuur ƒ ƒbouw ƒ ƒonline ƒ marketing ƒprivate ƒ banking en vermogensbeheer ƒteambuilding ƒ / events  Wilt u zich in deze dossiers profileren? Neem dan contact met ons op: tel.: 011-808.854, fax: 011-808.855, info@managermagazines.be

Loodgietersbedrijf Varosan viert 50-jarig jubileum Het familiaal loodgietersbedrijf Varosan vierde op 23, 24 en 25 augustus zijn vijftigjarig bestaan. In de bedrijfsgebouwen en een aangebouwde feesttent begroette de familie Van Roosbroeck vele architecten, opdrachtgevers, werfverantwoordelijken, relaties en overige belangstellenden. Het hoogtepunt was de receptie met academisch gedeelte, waarbij Vlaams minister Philippe Muyters de aanwezigen toesprak. Jos Van Roosbroeck startte het bedrijf op 22-jarige leeftijd. Samen met zijn echtgenote Denise bouwde hij de firma uit tot een gewaardeerd installatiebedrijf, dat nu geleid wordt door hun kinderen Renata en Jef.

Orbid viert vijftienjarig bestaan in Ghelamco Arena Kmo-dienstenbedrijf Orbid, gegroeid vanuit drie vzw’s in de omgeving van Agoria, bestaat dit jaar vijftien jaar. Om dit te vieren organiseerde Orbid op 26 september het Bedrijven Symposium in de Ghelamco Arena in Gent. Orbid blikte er terug op de voorbije 15 jaar en gaf in 16 workshops een antwoord op de meest gestelde vragen door kmo’s. Orbid is een dienstenbedrijf dat zorgt voor deeltijdse, flexibele en professionele invulling van strategische en ondersteunende functies binnen proces- en organisatieontwikkeling, applicaties en ICT-systemen. Typische klanten zijn middelgrote Vlaamse ondernemingen uit de industrie, non-profit en andere sectoren. Het bedrijf heeft vestigingen in Merelbeke en Geel, waar samen 80 mensen werken.

Daktronics neemt Open Out-Of-Home Solutions over Het bedrijf Open Out-Of-Home Solutions in Rupelmonde werd overgenomen door de Amerikaanse onderneming Daktronics. Open Out-Of-Home Solutions werkte al geruime tijd voor Daktronics, wereldwijd de grootste leverancier van video-, tekst- en grafische leddisplays, elektronische scoreborden en aanverwante accessoires. Deze transactie werd begeleid door overnamespecialist SDM Corporate Finance Group uit Antwerpen. 9


DE NIEUWE TRANSIT CUSTOM 6,1-7,1L/100KM. 162-189 G/KM CO2

NV Garage Mortier - Gentstraat 68/70 - 9700 Oudenaarde - 055/237330 - www.garagemortier.be

Kaal of kalend? Kop op! Alle oplossingen van beginnende haaruitdunning tot volledige kaalheid. Bezoek ons op www.hairclinic.be of kom langs voor gratis en vrijblijvend advies. St.-Claradreef 77, 8000 Brugge · Tel. 050 456 007 · info@hairclinic.be Opm. adv. Vlaanderen Manager 180x53_ok.indd 1

Nu investeren in top vastgoed

Hoog geïndexeerd rendement en zekerheid

Mooi meerwaarde potentieel in de sterkste economie van Europa

Huidig project 7% rendement!

28/11/12 23:18

d u i t s r e ta i l INVESTMENT

Wij nodigen U graag uit voor meer informatie. E-mail ons:

info@dr-investment.nl Bedrijventerrein Kristalpark Louis Pasteurstraat 21 - 3920 Lommel

www.dr-investment.be

The International Club of Flanders (I.C.F.) is a prestigious business club founded as a non-profit organization in 1967 with the aim to bring together managers of internationally oriented companies. I.C.F. also encourages personal contacts and networking to contribute to the economic, social and international progress in the region and beyond. The club includes 400 active members, business leaders from the larger industries, SME's and the third sector. I.C.F. also provides an environment (ICFLYES) for younger entrepeneurs who are on their own personal journey of self-development, where they have support while in a confidential setting. Sint-Pietersplein 11 • 9000 Gent +32 (0)9 222 96 68 • info@clubofflanders.com • www.clubofflanders.com

10


Zake n e c h o ’ s

Bouw vastgoedproject Duinenwater vordert gestaag Na meer dan twaalf jaar en dankzij een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Knokke-Heist en de ontwikkelingsmaatschappij Van Wellen, krijgt het vastgoedproject Duinenwater stilaan vorm. Dit unieke project is opgebouwd rondom het Duinenwatermeer, dat het hart en de ziel vormt van deze nieuwe buurt. Hier wordt volgend jaar ook gestart met de aanleg van de tweede golfbaan van Knokke. Duinenwater is in de eerste plaats een volledige nieuwe woonwijk met villa’s, appartementenvilla’s, koppelwoningen, betaalbare appartementen en voorzieningen. 

Dirk De Cock. BedrI JFsproFI eL

Een professioneel klankbord voor de kmo-zaakvoerder

Hamann International Logistics pioniert met intelligente camera’s Hamann International Logistics installeert als eerste logistieke partner in België een camerasysteem van VLS Engineering uit Bonn, waarbij zo’n 85 camera’s in en rond de magazijnen instaan voor een betere bewaking en opvolging van de goederen doorheen de logistieke keten. Video Management Software heeft verschillende voordelen. Het betekent een besparing op verschillende vlakken, zowel financieel als in arbeidstijd. Het camerasysteem zorgt ook voor snelle en correcte info aan klanten. Hamann-medewerkers weten onmiddellijk waar de goederen zich bevinden, door opzoekingen in het systeem aan de hand van een barcode, shipmentnummer en datum. Discussies over schades, manco’s en andere calamiteiten worden tot een minimum beperkt. 

Vastgoedontwikkelaar Matexi haalt 40 miljoen euro op met obligaties Matexi, de grootste woningbouwer van België, zet een nieuwe stap in zijn financieringsstrategie. Dat doet het met de succesvolle uitgifte van een obligatielening van 40 miljoen euro, met een looptijd van zes jaar en een brutocoupon van 4,625 %. De vastgoedontwikkelaar haalde dat bedrag in één dag op. Matexi zal de opbrengst van deze uitgifte gebruiken om bestaande bankleningen op korte termijn te herfinancieren op lange termijn en zo de gemiddelde looptijd van het vreemd vermogen substantieel te verlengen. De obligaties hebben een vervaldag op 8 juli 2019.  BNP Paribas Fortis trad op als lead manager en Belfius Bank als co-lead manager. Ook de beursvennootschap Lawaisse uit Kortrijk speelde een belangrijke rol in deze uitgifte. De obligaties zijn niet achtergesteld en genieten garanties van dochtervennootschappen van Matexi.  Ze worden uitgegeven in coupures van 100.000 euro.

TVH – Thermote-Vanhalst kiest voor Egemin bij nieuw automatiseringsproject

Bedrijfsleiders van kmo’s missen dikwijls een professioneel klankbord, een vertrouwenspersoon die hun ideeën of initiatieven bevestigt of in vraag stelt. Dirk De Cock biedt hen een totaalaanpak op basis van zijn brede expertise. Dirk De Cock was gedurende een kwarteeuw actief in een internationale omgeving (betaalsystemen) in uiteenlopende managementfuncties. Sinds vorig jaar stelt hij die ervaring ten dienste van groei-kmo’s als bedrijfsconsultant. totaalpakket Veel consultants focussen op een specifiek vakgebied, maar Dirk De Cock biedt zijn klanten een geïntegreerde aanpak. “Dankzij mijn brede professionele achtergrond kan ik kmo’s begeleiden op zowel strategisch, financieel, commercieel, HR- als operationeel gebied. Ik voer een high-level assessment uit van alle geledingen van het bedrijf, zodat ik niet alleen de verschillende vakgebieden, maar ook hun onderlinge wisselwerking in kaart breng.” Nauw overleg Die aanpak vergt een diepgaande betrokkenheid en nauw overleg met de bedrijfsleider. “Ik fungeer als persoonlijke coach en als professioneel klankbord,” vervolgt Dirk De Cock. “De doelstelling is om snel tot structurele resultaten te komen. Vanuit een vertrouwensbasis en een zeer pragmatische aanpak bekijk ik samen met de manager welke direct toepasbare oplossingen we kunnen inzetten.”

TVH – Thermote & Vanhalst heeft een nieuw automatiseringsproject besteld bij Egemin Automation. Het gaat om een uitbreiding van het conveyortraject dat Egemin vorig jaar installeerde om het nieuwe bedrijfsgebouw van TVH te verbinden met de bestaande gebouwen. De trajectuitbreiding was nodig om de verdere groei van het TVH-gamma te ondersteunen. Het bedrijf kent een jaarlijkse omzetgroei van 20 %.

Daknammolenstraat 21 – 9160 Lokeren – T 0475 74 87 59 info@decockdirk.be – www.decockdirk.be

1

11


Anno 2013 boekt het merendeel van de zakenreizigers online. Maar alleen verstandige zakenreizigers doen hierbij een beroep op een online managementsysteem dat beheerd wordt door het reisbureau. Dat is gebruiksvriendelijk, efficiënt, uiterst flexibel en kostenbesparend. Luc Daels van Squatra Reizen geeft tekst en uitleg. Squatra (de naam staat voor Service & QUAlity in TRAvel), een fusie van drie toonaangevende reisbureaus uit het Gentse, legt zich toe op complementaire markten: van groepsreizen, meetings, incentives en congressen tot vakanties en zakenreizen op maat en dit alles voor particulieren en zakenmensen.

Luc Daels. BedrI JFsproFI eL

Maak kennis met het zakenreizen van de 21ste eeuw isi maakt opvolgen easy “Steeds meer bedrijven boeken hun zakenreizen online,” vertelt Luc Daels, director IT & Finance bij Squatra. “Deze aanpak biedt tal van voordelen, maar schiet vaak tekort als het om flexibiliteit, efficiëntie en administratieve verwerking gaat. Tegelijk spreekt het klassieke aanbod van de reiskantoren de zakenwereld minder aan. Daarom denk ik dat de sector zijn model moet herzien. Bij Squatra geloven we rotsvast in de toekomst van online travel management systemen. Daarmee kan je veel meer dan alleen tickets boeken. Wij gebruiken iSi -software. Daarin kan de corporate klant alle parameters van zijn travel policy integreren. Zo wordt het opvolgen van de reizen en het beheersen van het reisbudget mogelijk en vooral makkelijk!” flexibel en gebruiksvriendelijk Nog een belangrijke troef van iSi flexibiliteit. Boekingen annuleren of verplaatsen naar een andere datum gebeurt in een oogwenk. Een wereld van verschil met de traditionele offline werkwijze. En aangezien het om een online platform 12

gaat, is iSi zeven dagen op zeven, de klok rond raadpleegbaar vanop elk denkbare plek. Voor de klant hangen er geen of nauwelijks gebruikskosten aan vast en de betaalde transactiefee ligt zelfs lager. Voor het reiskantoor blijft het rendabel dankzij de toegenomen productiviteit. Met andere woorden: iedereen wint!

Bespaar tot 35 % Een bedrijf moet een aantal zaken kunnen meten om het reisbudget onder controle te houden. De iSi-software stelt voor alle aspecten (vlieg- of treinticket, low cost carriers, huurwagens, hotel, ...) een aantal formules voor, rekening houdend met het profiel (mogelijkheden en beperkingen volgens reispolicy van bedrijf) van de medewerker. Het bedrijf kan de keuzes tot in detail opvolgen en de medewerker indien nodig ter verantwoording roepen. De gerealiseerde besparingen zijn indrukwekkend – tot zelfs 35 %.

Zonnestraat 8 – 9000 Gent – T 09 269 90 60 info@squatra.be – www.squatra.be

1


BNI Gent Artevelde vergadert in het Maaltebruggekasteel. BedrI JFsproFI eL

SLiM NetwerkeN LEiDT TOT MEER omZet Een slimme ondernemer staat op tijd op! Want netwerken begint ’s morgens en bij voorkeur op een van de wekelijkse bijeenkomsten van BNI, voluit Business Network International. Het motto van dit netwerk van lokale zakenmensen en kmo’s? Geven loont! De kracht van BNI bestaat uit ‘aanbevelingen’. Al in 1985 startte dr. Ivan Misner in de Verenigde Staten een aanbevelingsorganisatie voor de zakenwereld. Met succes: wereldwijd zijn meer dan 150.000 zakenmensen lid van een BNI chapter, goed voor meer dan 6000 chapters in een vijftigtal landen. Lokaal zakendoen staat voorop en per chapter laat BNI slechts één persoon per beroepscategorie toe. “Het samenstellen van een groep lokale zakenmensen van totaal verschillende beroepscategorieën is ongemeen boeiend en leerrijk,” zegt Dirk Verschueren, regional director BNI Oost-Vlaanderen. geven loont Hoe werkt het? Via het creëren van interesse en vertrouwen zoeken leden van BNI voor elkaar zakelijke kansen en gunnen ze elkaar omzet via het openstellen van hun eigen netwerk. “Leden en bezoekers stellen zich tijdens de wekelijkse meeting gedurende één minuut voor,” licht Dirk Verschueren toe. “Concrete zoekvragen leveren vaak verrassend goede resultaten op. Geregeld kom je zo in contact met de ceo van een bedrijf waarvan je droomde om ooit zaken mee te doen.” resultaatgericht BNI is geen vrijblijvende club. De wekelijkse ochtendsessies hebben als voordeel dat iedereen wakker en alert deelneemt. Wie verhinderd is, laat zich vervangen door een familielid, een kennis of een zakelijke relatie. “Het succes wordt gemeten door het aankondigen en bijhouden van het aantal aanbevelingen per meeting,” zegt Dirk Verschueren. “Zelfs de daaruit voortgekomen omzet registreren we.”

Dirk Verschueren.

BNi iN geNt, siNt-Niklaas, ouDeNaarDe, ... Op woensdag 16 en woensdag 30 oktober stelt BNI Gent Artevelde zich tijdens een ontbijtsessie officieel voor aan de lokale zakenwereld. Plaats van afspraak is weldra bekend, van halfzeven tot negen. Dirk Verschueren bereidt de komende weken de lancering van nieuwe BNI chapters voor in Sint-Niklaas en Oudenaarde. En ook in West-Vlaanderen staat een eerste chapter in de steigers.

Neerstraat 371 – 9250 Waasmunster – T 0475 47 40 96 dirk.verschueren@bni-oostvlaanderen.be – www.bni.eu

131


Benoit Goesaert. BedrIJFsproFIeL

optimale prestaties voor selfcarwash- en taNkiNstallaties Totaalinrichting van tankstations en selfcarwashinstallaties: dat is al 35 jaren de uitgesproken specialisatie van Vandotec. De uiterst professionele manier waarop de Poperingse onderneming sleutelop-de-deurprojecten behartigt, geniet de oprechte waardering van talrijke klanten in Vlaanderen en Wallonië. Als importeur van (Duitse) kwaliteitsmerken ontpopt het bedrijf zich ook voor andere professionele en particuliere klanten tot de betrouwbare partner voor reinigings- en waterzuiveringsvraagstukken. welke evolutie heeft het bedrijf door de jaren heen doorgemaakt? Zaakvoerder Benoit Goesaert: “Het was Marc Vandoolaeghe die Vandotec in 1978 boven de doopvont hield. Vanuit zijn expertise in de mazoutsector, had hij van brandstofproducent Fina de vraag gekregen om de totaalinrichting van brandstofinstallaties te verzorgen. Nadat de oprichter ruim 30 jaar de onderneming in goede banen leidde, nam ik in 2009 de fakkel over. Sindsdien hebben we de activiteiten verder uitgebreid.” waarvoor staat Vandotec op vandaag? “Uiteraard blijven we ons nog altijd richten op totaalprojecten voor commerciële tankstations, maar ook voor de fleetmarkt verzorgen we dergelijke oplossingen. Daarbij vinden we het maar logisch dat de bouwheer zich op zijn corebusiness kan concentreren en wij het volledige plaatje zelf behartigen. Dat begint bij het uitwerken van de plannen en krijgt een vervolg in grond- en saneringswerken, de aanleg van de piste, de betonwerken, de luifelconstructie, de technische installatie zelf en een waterdichte dienst na verkoop. Intussen hebben heel wat eigenaars en uitbaters van tankstations hun activiteiten uitgebreid met een selfcarwash. Ook daarin staan we garant voor een volledige 1 14

dienstverlening, met als hoogtepunt de installatie van de selfwashboxen van Ehrle. Die fabrikant is een toonvoorbeeld van Duitse Gründlichkeit.” Dat is een eigenschap die ook voor jullie diensten van toepassing is? “Absoluut. In elke projectfase staat kwaliteit bij ons voorop. Net daarom vinden we het zo belangrijk alles in eigen beheer te kunnen behartigen en zo weinig mogelijk aan onderaannemers te moeten overlaten. Daardoor verloopt alles op de werf ook veel beter gestroomlijnd. Bovendien kunnen we rekenen op de expertise en de ervaring van onze vakmensen. Onze eigen ploegen voor grond-, elektriciteits- en leidingwerken zijn al jarenlang erg trouw aan dit bedrijf, waardoor de knowhow nooit verloren gaat. Dat wordt ondersteund door een goed uitgebouwd en modern machine- en wagenpark. Wij werken heel vaak voor herhaalklanten, die weten dat ze bij ons waar voor hun geld krijgen en appreciëren dat we snel en gevat op hun behoeften inspelen.” ook op andere vlakken slaan jullie de handen in elkaar met ehrle? “De uiterst professionele mobiele hogedrukreinigers van Ehrle waar onder meer in carwashes mee gewerkt


wordt, verdelen wij als importeur ook naar de kleinhandel. Reinigingsfirma’s zijn voortdurend op zoek naar dergelijke hoogwaardige apparatuur. Daarom zijn wij er vast van overtuigd met dit merk ons marktaandeel nog gevoelig te kunnen verhogen. Via een extra vertegenwoordiger kunnen we met dit gamma ook de landbouwsector, transportbedrijven, specialisten in vleesverwerking en industriële cleaning mooie diensten bewijzen.” hoe evolueert de markt van de tankstations en de selfcarwashes? “In beide complementaire nichesectoren kunnen we zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten aan. In de al vrij verzadigde markt van tankstations gaat het in 70 % van de gevallen om renovatie: de ene keer blijft dat beperkt tot kleinere aanpassingswerken, in andere gevallen wordt een quasi volledig nieuw station gebouwd. De markt van selfcarwashes is iets minder matuur, waardoor de vraag naar nieuwbouw daar hoger ligt. Bewust focussen we ons niet op de bouw van complete wasstraten: dat is nog een aparte specialisatie waar het overgrote deel van onze klanten zich niet op toelegt.” welke veranderingen zullen tankstations in de toekomst ondergaan? “Langzaam maar zeker evolueren we naar een aanbod met andere brandstoffen, zoals de aardgasvarianten CNG en LNG. CNG zal zich de komende jaren ontwikkelen tot een valabel alternatief voor benzine en diesel. Het wordt doorgaans gemaakt door aardgas te comprimeren, zodat er grote volumes kunnen worden opgeslagen en er ook snel kan worden getankt. LNG staat nog in zijn kinderschoenen: dit gas wordt vloeibaar aangeleverd en heeft een nog betere dichtheid dan CNG. We werken nu al samen met Duitse fabrikanten om voor deze

nichesector binnenkort complete oplossingen te kunnen aanbieden. Dat moet lukken binnen onze bestaande schaalgrootte. De voorbije jaren hebben we ons personeelsaantal verdubbeld van zes naar dertien mensen. Een extra vertegenwoordiger en technicus zullen volstaan om onze groei te ondersteunen.”

fiche Activiteiten: totaalprojecten voor inrichtingen van tankstations en selfcarwashes; verkoop van professioneel reinigingsmateriaal voor de professionele en particuliere markt. Aard van de werken: grond-, leiding- en elektriciteitswerken; plaatsing van tankzuilen, registratiesystemen,installaties van tanks voor aardgas en AdBlue; plaatsing van (water) -zuiveringssystemen. Aantal medewerkers: 13. Certificaten: Vandotec beschikt al over het VCA*-certificaat en straks ook over ISO 17020. Daardoor wordt het een gecertificeerde ijkingsinstantie, wat binnenkort vereist is voor het uitvoeren van jaarlijkse ijkingen op pompen van commerciële tankstations.

Nijverheidsstraat 49 – 8970 Poperinge – T 057 33 52 51 info@vandotec.be – www.vandotec.be – www.ehrle.be

152


PETER LEyMAn, ALGEMEEn DiRECTEUR RyHOVE

“Opnieuw rust vinden na vijf turbulente jaren”

Zijn stralende glimlach is terug, zijn bevlogenheid evenzeer. Hij doet namelijk weer waar hij goed in is, Peter Leyman: een organisatie managen en het personeel motiveren om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Sinds 1 oktober 2012 is hij verbonden aan Ryhove vzw, het maatwerkbedrijf uit Gent. “De term ‘beschutte werkplaats’ wordt niet meer gebruikt, en misschien is dat maar goed ook. Neem gerust van mij aan dat hier keihard en gedreven wordt gewerkt.”

16


COV E R S TORy

Peter Leyman, doet de naam bij u nog een belletje rinkelen? Inderdaad: bijna twintig jaar lang hét gezicht van Volvo Gent. Tot hij daar in 2007 de deur achter zich dichttrok en zich in de politiek waagde. Om nog geen jaar later te concluderen dat zoiets niet zijn ding was en hij aan de slag ging als ceo bij Vergokan. Daar plukte Voka hem in het najaar van 2009 weg, om er gedelegeerd bestuurder te worden. “Als er één ding is waarvan ik spijt heb, dan wel van die overstap.” Dik een jaar later trok hij die deur weer dicht om zich opnieuw actief in het bedrijfsleven te smijten. Eerst een jaar als zelfstandig consultant, nadien dus als algemeen directeur van Ryhove. “Het was mijn vrouw die me overtuigde hier te solliciteren. Aanvankelijk had ik het idee wat weggelachen, maar toen ik daags voor het verlossende telefoontje ontzettend nerveus was, voelde ik echt hoe graag ik deze uitdaging wou aangaan.” m.m.: hoe verklaart u dat? Peter Leyman: “Mensen begeesteren, nauwgezet uitleggen waarom we naar een bepaald doel toewerken, is nu eenmaal wat ik het liefste doe. Ok, Ryhove mag dan misschien niet hetzelfde bedrijf zijn als Volvo of Vergokan, voor mij maakt het eigenlijk bitter weinig verschil uit of in die onderneming auto’s, kabelgoten of nog iets anders worden gemaakt. Natuurlijk zijn er wel verschillen: waar ik vroeger door een aandeelhoudersstructuur werd gevraagd om met minder kosten meer winst te maken, primeert bij Ryhove de werkgelegenheid op zich. Maar, vergis je niet: ook hier moet de ‘huishouding’ in orde zijn. Al voor mijn komst werd hier perfect gewerkt met budgetten, maandelijkse afsluitingen en kwaliteitssystemen. Toegegeven: ook ik dacht vooraf dat dit een ‘geitenwollensokkenbusiness’ was, maar inmiddels weet ik beter: mede met behulp van procescontrole en -efficiency, wordt hier keihard gewerkt.” m.m.: hoe concurrentieel is deze markt? “Vlaanderen telt liefst 67 ‘beschutte werkplaatsen’. Rekening houdend met een krimpende werkgelegenheid, besef je meteen dat ook wij moeten vechten voor onze boterham. Dagelijks schuimen twee vertegenwoordigers de bedrijven af om die te overtuigen met ons in zee te gaan. Daar wordt wel eens smalend over gedaan, tot we die mensen eens een rondleiding geven. Dan verschieten ze wel eens, want hier zit niemand met zijn vingers te draaien.” m.m.: in welke mate heeft u zich moeten aanpassen? “Ik voelde me meteen thuis, wist me direct gesteund door een enthousiast team en een juiste omkadering. Natuurlijk zijn sommige zaken wel anders. Toen het vorig najaar bijvoorbeeld gigantisch druk was in de site van Merelbeke en mijn eerste reactie was om dan maar in ploegen te gaan werken, voelde ik meteen dat zoiets hier ‘not done’ is. Ook overuren en zaterdagwerk kennen we hier amper. Het belangrijkste is dat we 400 mensen werk geven, in functie van hun mogelijkheden. Het feit dat die mensen iets minder efficiënt zijn dan een reguliere medewerker, wordt gecompenseerd door een subsidie.

Belangrijk is wel dat we permanent met 400 blijven. Mochten we bijvoorbeeld voortdurend maar werk hebben voor 10% minder mensen, zou die steun na verloop van tijd ook in die zin worden aangepast. In piekmomenten kunnen we het werk over onze twee sites (Gent en Merelbeke, nvdr.) spreiden.” m.m.: risicospreiding is altijd een van uw stokpaardjes geweest. “Absoluut. Het succesverhaal van Volvo Gent viel vooral te verklaren door de combinatie van verschillende (auto)modellen met verschillende levenscycli, wat garant stond voor een stabiele werkgelegenheid. Die aanpak heb ik overal toegepast. Bij Ryhove doen we dat door het werkaanbod zoveel mogelijk te spreiden: verschillende opdrachtgevers, met uiteenlopende activiteiten (voeding, verpakking, onderhoudsenclaves, ...). Het voordeel is dat we voortdurend nieuwe sectoren kunnen aanboren die nood hebben aan werkende handjes. Van oudsher leverden we vooral diensten aan de grafische sector, maar aangezien die nu door een diep dal gaat, is transformatie ook voor ons cruciaal.”

geDaaN met massaproDuctie

m.m.: u heeft veel ervaring met productiebedrijven. in welke mate hebben die nog een toekomst in ons land? “In heel West-Europa is op langere termijn geen plaats meer voor massaproductie van standaardartikelen. Dat heeft te maken met de mondialisering, de verzadiging van de lokale markt en de hoge loonkosten, waardoor ondernemingen hun heil in andere continenten zoeken. Natuurlijk is dat een zware domper op de feestvreugde, want daardoor gaat heel wat werkgelegenheid verloren. Toen we in 2003 in een periode van 18 maanden 2200 mensen dienden te zoeken voor Volvo Gent, wist ik dat het voor België de laatste keer was dat we in zo’n korte tijdspanne zoveel mensen mochten aanwerven. Daarvoor hebben we toen 12.000 kandidaten gescreend. Ter vergelijking: toen Volvo Europa Truck vlak voor de zomervakantie 2013 350 man zocht voor de nachtploeg, vonden ze amper geschikte kandidaten. Veel heeft ook te maken met de attitude van de mensen. Ik herinner me een sollicitatiegesprek met iemand die paste voor de ochtendploeg, omdat hij nooit voor 9 uur opstond...” “Kijk, ons land herbergt nog een aantal massaproducenten, maar vroeg of laat zullen ook die (moeten) afslanken. Daarom is het zinloos dat de overheid daar geld in blijft pompen. Dat moet je opvangen door op een creatieve manier in te spelen op nichemarkten, iets wat heel veel Vlaamse ondernemingen trouwens al met succes toepassen.” m.m.: Daardoor rijzen inderdaad nieuwe kmo’s uit de grond, maar op termijn krijgen ook zij het vaak moeilijk? “Ja, omdat ze niet goed weten hoe ze met een snelle groei moeten omgaan. Meestal gaat het om bedrijven die gesticht 17


“In een maatwerkbedrijf zijn overuren of ploegenwerk ‘not done’.” Peter Leyman.

zijn door een creatieve ondernemer, wiens innovatie zo snel aanslaat dat het bedrijf veel te snel groeit. Plots moet die ondernemer de zaak dan gaan managen, terwijl hij zich veel liever op zijn product zou concentreren. Dan kan je twee dingen doen: of je werft een competente manager aan, of je verkoopt aan een (buitenlandse) onderneming. Vooral dat laatste is spijtig: eigenlijk moeten we een kader creëren waardoor dat minder evident wordt.”

Marktconsolidatie

M.M.: Er is het voorbije jaar het een en ander veranderd in de regelgeving voor maatwerkbedrijven. Welke evolutie zal dat met zich meebrengen voor de sector? “Maatwerkbedrijf is de nieuwe benaming voor de 67 beschutte werkplaatsen, de 97 sociale werkplaatsen en de 200 invoegbedrijven die Vlaanderen rijk is. Samen hebben ze 22.000 mensen in dienst, die zich wegens een handicap of een andere beperking op een bepaalde afstand van de arbeidsmarkt bevinden. In tegenstelling tot vroeger subsidieert Vlaanderen niet langer de werkplaatsen en invoegbedrijven, maar de werknemer zelf. Diens rugzakje met tegemoetkomingen kan nu zowel door bedrijven uit de sociale economie, als door reguliere bedrijven worden ingezet.” “Daardoor kan een reguliere onderneming dus ook met een aparte maatwerkafdeling starten, waardoor ze in theorie geen beroep meer moeten doen op een maatwerkbedrijf. De principiële filosofie, met name personen met een handicap in een reguliere omgeving laten werken, vind ik zeer goed. Alleen denk ik dat zoiets in de praktijk niet evident wordt. We spreken nu eenmaal over mensen die begeleiding nodig hebben. Zolang er geen probleem opduikt, is voor hen alles ok. Elke situatie die afwijkt van het normale, kan evenwel volstaan om hen te laten panikeren. Niet voor niets zijn nog maar 70 mensen per jaar uit maatwerkbedrijven naar het reguliere circuit doorgestroomd, om nog niet te spreken van zij

die zijn moeten terugkeren naar de sociale economie. Toch denk ik dat de veranderde overheidsaanpak voor een consolidatie van de markt zal zorgen. Als het zover komt, willen we met Ryhove in een sterke positie staan om die mee te kunnen leiden.” M.M.: Bij Volvo Gent werd u op handen gedragen, en niet alleen omdat u de capaciteit verdubbelde. “De mensen apprecieerden vooral dat ik dicht bij de werkvloer stond. Bij Volvo was dat, gezien de grootsheid van het bedrijf, nochtans niet evident. Bij Vergokan lukte dat al beter. Ook in Ryhove sta ik elke dag tussen de mensen. De werkvloer zie ik als een ongelooflijk vat vol competenties, die je op een optimale manier moet aanboren. Dat kan door te delegeren, mensen verantwoordelijkheid te geven, elke beslissing voldoende te motiveren en zo de betrokkenheid te verhogen. Op die manier staan de medewerkers vooral in voor de dagelijkse workflow en kan ik me hoofdzakelijk om de toekomst bekommeren.”

Geen politiek beest

M.M.: Tot april 2007 leek u vastgebeiteld aan Volvo Gent, sindsdien lijkt uw professioneel parcours bijna op dat van een jobhopper. Een bewuste keuze? “Ja en neen. Het zijn vijf turbulente jaren geweest, te wijten aan diverse factoren. Toen ik Volvo Gent in het voorjaar van 2007 inruilde voor de politiek (CD&V), was dat mijn eigen keuze. Ik wou me oprecht maatschappelijk relevant maken, maar kwam al snel tot de conclusie dat het mijn leefwereld niet was. Van nature ben ik blijkbaar vrij introvert, en eigenlijk zit je daar dan niet op je plaats. Toch ben ik er zonder rancune weggegaan en onderhoud ik nog altijd prima contacten met mijn ex-collega’s. Ik pikte de draad van het bedrijfsleven weer op als ceo van Vergokan, waar ik het ook uitstekend kon vinden met de mensen van Pentahold, de private equity holding achter het Oudenaards bedrijf.”

Dilemma’s De kick van het applaus na een optreden, of de kick van succesvol afgeronde onderhandelingen? “Als ik als gitarist van The Rolling Amazon Band onder meer samen met mijn twee zonen op het podium sta voor een enthousiast publiek, is de kick toch groter. Bovendien ontvang je het applaus als team. Op een podium staan, is altijd een jeugddroom van mij geweest. Het heeft tot mijn veertigste geduurd voor ik die heb kunnen waarmaken. Het is mijn zonen gegund dat ze die sensatie vroeger al mogen beleven. Pas op: een 18

deal in de wacht slepen is ook prachtig, maar dat gaat eerder gepaard met voldoening, met een gevoel van comfort en blijdschap.”

Gent of Brussel? “Brussel is fantastisch mooi en een bron van inspirerende cultuur, maar geef mij toch maar Gent. Ik voel me uitstekend in deze community, die ik toch wel wat heb gemist na mijn vertrek bij Volvo. Toen ik solliciteerde bij Ryhove, was de nabijheid één van de aspecten die me ten zeerste bevielen.”

Een netwerkavond met andere ondernemers, of het personeelsfeest van Ryhove? “Zonder twijfel het personeelsfeest, net omdat ik er zoveel belang aan hecht dicht bij de medewerkers te staan. Naar een netwerkevent kan je tegenwoordig zowat elke avond. Het heeft lang geduurd voor ik er het nut van inzag, omdat ik niet meteen de grootste babbelaar ben, maar je leert er ontegensprekelijk veel mensen kennen. Eenmaal zo’n contact gelegd, neem je al sneller eens de telefoon om iemand wat te vragen.”


Coverstory

Fiche Ryhove vzw Oprichtingsjaar: 1963. Activiteit: verlichting en montage, manuele afwerking van grafische publicaties, voeding, verpakkingen, onderhoud. Aantal medewerkers: 400.

Fiche Peter Leyman Leeftijd: 51 jaar. Opleiding: Toegepaste Economische Wetenschappen,Vlerick Financial Management. Professionele carrière:Volvo Gent (februari 1988 - april 2007), CD&V (mei 2007 - december 2007),Vergokan (februari 2008 - oktober 2009),Voka (november 2009 - december 2010), zelfstandig consultant (2011), Ryhove (oktober 2012 - ...).

M.M.: Vanwaar de overstap naar Voka? “Dat was mijn slechtste beslissing ooit. Ik had al twee keer een aanbod van Voka geweigerd, tot ik na een uitvoerig gesprek me toch liet overhalen. Intuïtief voelde ik nochtans dat het niet verstandig was, omdat je dan opnieuw in een semipolitieke context terecht komt en ik daarin nu eenmaal niet optimaal rendeer. Na vier maanden wist ik al dat het niet goed zat. Te vaak verschillende visies over uiteenlopende onderwerpen, zeven dagen op zeven werken, geen sport of muziek meer, bijna mijn gezin verwaarloosd: ik hield het gewoon niet meer. Toen ik er vertrok, heb ik zes maanden nodig gehad om van de klap te herstellen. Er was gewoon geen ‘plan B’ en de tunnel van succes waarin ik al die jaren had vertoefd, stortte plots abrupt in. Voordien had ik altijd het gevoel in niets te kunnen mislukken, constant gevraagd te worden... Tot alles in duigen valt en je merkt dat je een pak credibiliteit verloren bent. Zeker bij de mensen van Vergokan. Had ik het been stijf gehouden en Voka geweigerd, zat ik nu nog bij Vergokan. Mijn werk daar was nog niet af.” M.M.: Wat niet betekent dat een terugkeer aan de orde is? “Nee hoor, ik voel me prima bij Ryhove. Het doet me wel plezier dat de relatie met Pentahold weer versterkt is, en soms denk ik met nostalgie terug aan de jaren bij Volvo Gent, maar hier heb ik opnieuw iets om mijn tanden in te zetten. Uitdagingen voldoende: continue werkgelegenheid creëren voor 400 mensen, een nieuwe locatie voor de site in Gent zoeken, noem maar op. Na vijf turbulente jaren, wil ik eindelijk weer wat rust vinden. Ik durf niet beweren dat dit mijn laatste professionele halte wordt - per slot van rekening ben ik er nog maar 51 - maar op een boogscheut van mijn thuis en in de community van Gent, voel ik me als een vis in het water.” Bart Vancauwenberghe (Foto’s: Koen Bauters)

19


OOG VOOR DETAIL, ZIN VOOR PERFECTIE! • binnen – en buitenschilderwerken • Artoni® decoratieve verftechnieken • muurbekledingswerken • sfeervolle raamdecoratie en zonnewering • tapijt, carpetten, lino en fineerparket • kleur- en interieuradvies • een team van ervaren vakmannen Zonneke 5 - 9220 Hamme - T 052 49 94 10 - info@tonybaert.be - www.tonybaert.be bezoek onze toonzaal : ma-vr 9u-12u en 13u-18u en zaterdag 9u-17u.

visit

www.svi.be online shop ook op iPad / iPhone

Like

Toni Etneo

20

See our site for future wine events.

Italian Wine Emotions


DE

BLI

JDE B ODSCH O

AP

In tijden van laagconjunctuur hebben ondernemers het hard te verduren. De torenhoge belastingdruk, stijgende loonkosten, de aanhoudende recessie, ...: redenen genoeg om te klagen. De remedie tegen kopzorgen? Positief in het leven staan. In deze nieuwe rubriek leggen ondernemers uit hoe ze dat doen.

Ivan De Witte (Foto Karl Holvoet / KAA Gent).

IVAN DE WITTE, VICECHAIRMAN HUDSON EUROPE EN VOORZITTER KAA GENT

“Nooit het vertrouwen van stakeholders beschamen” Ivan De Witte, ViceChairman van Hudson Europe en voorzitter van eersteklasser KAA Gent, bijt de spits af. Het voorbije jaar werd hij overstelpt door de meest uiteenlopende emoties: zijn zoon Pieter overleed in mei 2012 na een slepende ziekte. Dik een jaar later werd de bouw van de Ghelamco Arena afgerond, waardoor de Buffalo’s als eerste Belgische topclub over een ultramodern stadion beschikken. “Van nature uit ben ik altijd een positivo geweest. Dat dank ik onder meer aan mijn ouders, hardwerkende zelfstandigen die altijd volgens dezelfde principes werkten: risico’s durven nemen, keihard werken, de klant voorop plaatsen en er steeds in blijven geloven. Die benadering is nog altijd van toepassing. Pas op, positivisme is geen synoniem voor naïviteit of idealisme. Je moet het altijd koppelen aan een gezonde dosis realiteitszin. Dat neemt niet weg dat je je dromen moet koesteren, zeker als je intuïtief aanvoelt dat het kan en sterk in een project gelooft.” “Het overlijden van Pieter was uiteraard een gitzwarte bladzijde in mijn leven. Zoiets meemaken raakt je dermate diep, dat je tijdelijk je energieniveau enorm ziet slinken. Stilaan ben ik er wel in geslaagd om het rouwproces een plaats te geven en Pieter te laten

voortleven in alles wat ik doe. Hij was bijvoorbeeld een ‘die hard’-fan van de Buffalo’s. Toen we op 17 juli dit jaar de Ghelamco Arena officieel openden, was hij prominent in mijn gedachten aanwezig. Dat is hij uiteraard elke dag. Een bezoek aan zijn begraafplaats beschouwen we niet als een rouwmoment, maar als een gelegenheid om bij te praten.”

POSITIEVE ZIELSVERWANTEN

“In de maanden achteraf hebben we veel steun gehad aan mensen in onze omgeving en hebben we geleerd er op een constructieve manier mee om te gaan. Het is evident dat je rouwt, maar je mag jezelf niet laten meesleuren in een poel van verdriet en ontmoediging. Daar kom je geen stap mee verder. Dat geldt trouwens voor tal van andere zaken. Tientallen mensen verklaarden me bijvoorbeeld bijna gek, omdat ik in de realisatie van een nieuw stadion voor

de club bleef geloven. Gelukkig vond ik in burgemeester Daniël Termont en Paul Gheysen van Ghelamco twee positief ingestelde ‘partners in crime’.”

ONTROERING

“De opening van het stadion gaf me een ongelooflijke kick. Het heeft lang geduurd voor ik echt besefte wat we hadden gerealiseerd. Zelfs de maanden voordien, toen ik elke dag de werf bezocht, had ik niet echt door wat we aan het verwezenlijken waren. Pas toen ik samen met onder meer Kris Peeters, burgemeester Termont en Paul Gheysen op het veld stond, omringd door 19.000 supporters, viel mijn ‘euro’ en nam de ontroering de bovenhand.”

RISICO’S

“Ondernemers moeten, met respect voor de huidige regelgeving, out-of-the-box durven denken en risico’s durven nemen. Tijdens dat proces mag je evenwel nooit de fout maken het vertrouwen van eender welke stakeholder te beschamen, zelfs al gaat het om een futiliteit. Vroeg of laat keert zich dat anders gegarandeerd tegen je.” Bart Vancauwenberghe

21


De tientallen kranen op de beursvloer zorgen telkens opnieuw voor een indrukwekkend zicht. De demonstratiezone ontpopte zich meteen tot een grote publiekslokker.

Demoterrein op Matexpo schot in de roos

“Actie zien, doet beter verkopen” De tweejaarlijkse beurs Matexpo, georganiseerd in en rond Kortrijk Xpo, is elke editie opnieuw een voltreffer. Bij de 35ste editie, die begin september werd georganiseerd, was dat niet anders. Duizenden vaklui en andere geïnteresseerden kwamen zich vergapen aan de meest recente bouwmachines. De organisatoren gaven hun evenement dit jaar extra cachet met de introductie van een demonstratiesite. Het epicentrum daarvan was gelegen op het Kortrijkse Ei. De primeur werd bij bezoekers en exposanten goed onthaald. De organisatoren van Matexpo waren al langer op zoek naar een initiatief dat het potentieel van hun evenement een extra dimensie kon geven. De kip met het gouden ei bleek een demonstratiezone van meer dan 50.000 m², die zich op het Ei van Kortrijk bevindt. Hier konden standhouders de werking van hun machines en voertuigen live aan de geïnteresseerden showen. Op die manier kreeg de beurs een nog sterker interactief karakter. 22

Voetgangersbrug Matexpo-directeur Peter Van Cauwenberghe lanceerde een klein jaar geleden zijn idee om de onbenutte zone op het Ei om te toveren tot een demozone. Geen sinecure, want de zone bevindt zich in het hart van de verkeerswisselaar van de E17 en de R8. Peter Van Cauwenberghe: “Bovendien moesten we een mogelijkheid voorzien waardoor de bezoekers de

demonstratiezone rechtstreeks van op het beursterrein konden bereiken. De oplossing vonden we in de bouw van een tijdelijke voetgangersbrug over de E17. Het belang van zo’n showsite was een van de belangrijkste conclusies uit een onderzoek bij meer dan 20.000 bezoekers van vakbeurzen, over alle sectoren heen. Exposanten en bezoekers waren ook bij ons vragende partij: waar bezoekers traditioneel de mooie praatjes van


Spraakmake spraakmake rs

een exposant over een product zomaar moeten slikken, krijgen ze nu de gelegenheid zo’n machine effectief aan het werk te zien. Ook voor de exposant is dat interessant, want als de efficiëntie en de performantie van een machine een beslissingnemer sterk bevalt, is de kans op een eventuele investering al groter.” De creatie van de demozone zorgde ervoor dat de totale oppervlakte van het beursterrein in één klap vergrootte tot circa 200.000 m².

Kristof Tillon en Gert Drieghe.

TiLTECH ViERT TiEnDE VERJAARDAG

Beleving

Meer dan ooit stonden beleving en ‘experience’ centraal op Matexpo. De organisatie gaat er prat op niet alleen buitengewone machines te presenteren, maar wil vooral een realistische beurs met bruikbare apparatuur voorstellen. In de praktijk bleek het experiment met de demonstratiesite alvast prima aan te slaan. Dat stelde ook Silke Vanbeselaere van Duma-Rent, een verhuurbedrijf van bouwmachines uit het naburige Marke, vast. Silke Vanbeselaere: “We merkten een stevige interesse van onze klanten en prospecten in de demonstratiezone. Via extra mankracht (vier mecaniciens) konden we de mensen daar gepast ontvangen en begeleiden. Zo nemen we hen bijvoorbeeld mee op de negatieve hoogtewerker of op een Manitou, zodat ze beter de toegevoegde waarde van zo’n machine kunnen inschatten. Sowieso is de demonstratiesite een publiekslokker, die ook naar de toekomst toe veelbelovend is. Op onze traditionele stand scoren ook onze simulatoren, waar bezoekers hun rijvaardigheid kunnen testen, zeer goed.”

Interactief platform

Naast de demozone pakten de organisatoren ook uit met een vernieuwde website, die zijn rol als interactief informatieplatform goed invulde. Peter Van Cauwenberghe: “Hier konden onze standhouders in de loop van de maanden voor de beurs nieuwsberichten, filmpjes en artikels posten. Op die manier hadden de bezoekers vooraf al een goed idee welke innovaties ze op de beursvloer mochten verwachten. Daarnaast hebben we met Matexpo Search onze eigen zoekmachine gecreëerd, die het makkelijk maakt om doelgericht documentatie op te rakelen. Hoe meer inhoud onze exposanten op de website postten, hoe sterker ze scoorden op de zoekmachine. Dit ontpopte zich dus tot een goede manier om de dynamiek aan te zwengelen. Bovendien konden onze standhouders via hetzelfde platform makkelijk opvolgen welke klanten de beurs zouden komen bezoeken.” Het bewijst dat klantgerichtheid meer dan ooit ook voor beursorganisaties van primordiaal belang is.

Bart Vancauwenberghe Foto’s: Bart Vancauwenberghe

“Meerwaarde creëren door eNgiNeeriNg” Tiltech, de specialist in ergonomische tiloplossingen uit Dendermonde, viert op zes en zeven september feest. Klanten, leveranciers, medewerkers, vrienden en familie krijgen tijdens die tweedaagse uitgebreid de kans om de brede waaier aan oplossingen van het bedrijf te leren kennen. Dat gebeurt naar aanleiding van de tiende verjaardag van de onderneming uit Dendermonde. m.m.: hoe is tiltech het voorbije decennium geëvolueerd? Zaakvoerders Rudi en Kristof Tillon: “Wij hebben eigenlijk al twintig jaar ervaring in deze branche. Terwijl we destijds vooral specialisten in uitvoerend werk waren, hebben we dat dankzij engineering via gespecialiseerde medewerkers nog een stevige meerwaarde kunnen geven. Ook de componentenverkoop, zeker voor vacuümtechniek, hebben we sindsdien mooi kunnen uitbouwen. Daarnaast hebben we met SAB-BNL een dochterbedrijf opgestart dat zich vooral toelegt op schroeftechniek en profiteren klanten van de interessante synergie tussen beide bedrijven. We hadden al affiniteit met die branche en hebben gebruik gemaakt van een opportuniteit om die activiteit in ons bedrijf te integreren.” m.m.: welke focus legt u voor de komende jaren? “Mede als gevolg van de crisis, willen we ook op de internationale markt sneller doorgroeien. Graag gunnen we al onze contacten begin september een brede kijk op al onze activiteiten. Daarbij laten we hen graag ook proeven van de heerlijke Portugese en Spaanse wijnen, die we via zusterbedrijf Bebidas in België importeren.” BVC

23


Ondernemen in de Vlaamse Ardennen

Guido De Padt, burgemeester Geraardsbergen

“Procedureslag verhindert optimale ontsluiting” Mattentaarten en ‘De Muur’: het zijn bij heel wat mensen de eerste spontane associaties als ze aan Geraardsbergen denken. De stad heeft evenwel nog veel meer te bieden. Zo zijn de gunstige ligging en de groene omgeving voor heel wat bedrijven goede redenen om er zich te vestigen. De inspanningen voor de uitbouw van bedrijventerreinen zijn in dat opzicht van goudwaarde.

Burgemeester Guido De Padt: “Op het onlangs gerealiseerde bedrijventerrein van Ophasselt bevinden zich een tiental bedrijven. De zone in Schendelbeke herbergt circa 50 firma’s, terwijl de UNAL-site van Overboelare onderdak geeft aan zowat achttien ondernemingen. Al deze terreinen hebben een quasi maximale bezetting. De voorbije jaren werd 24

gewerkt aan een ontwikkelingsplan voor een bijkomende kmo-zone (10 hectare) in Nederboelare. Dat gebeurt via het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB). We voorzien hier een ontsluiting langs de N42. Daarnaast gaan we via ruimtelijke uitvoeringsplannen nog ongeveer 27 hectare klaarstomen om aangelegd en uitgerust te worden. Op de vroegere


V laamse A rde n n e n — Geraardsbergen

“De creatie van in totaal 27 hectare nieuwe bedrijventerreinen betekent een grote stimulans voor onze economie.” Guido De Padt

UNAL-zone komt een grootschalig retailgebied, dat - eens op kruissnelheid - voor ruim 200 jobs zal zorgen. Dat moet ons toelaten om nieuwe bedrijven aan te trekken.” “Via de nieuwe bedrijvenvereniging vzw Hogerop, die de bedrijven uit Schendelbeke en Ophasselt groepeert, zal ook nagegaan kunnen worden of er inspanningen nodig zijn om de bestaande bedrijventerreinen in Geraardsbergen te revitaliseren. Doelstelling is om de communicatie naar en de dienstverlening vanuit het lokaal bestuur te optimaliseren.”  M.M.: U raakte daarnet al even het thema ‘ontsluiting’ aan. Wat gebeurt er allemaal op dat vlak? “We zitten al decennialang te wachten op een degelijke ontsluiting en doortrekking naar de E40 en de A8, om op die manier de regio zowel met Gent en Brussel, het zuiden van het land als het noorden van Frankrijk te verbinden. Er komt nu eindelijk wat schot in de zaak, maar we betreuren dat sommige drukkingsgroepen aan de basis liggen van ellenlange procedures. Daarnaast willen we ook de busverbindingen optimaliseren, op maat van een landelijke regio, zodat het openbaar vervoer een volwaardig alternatief voor de auto kan bieden.” M.M.: Welke aanpassingen voorziet u voor het centrum? “We zijn gestart met de opmaak van een strategisch commercieel plan, dat de komende maanden verfijnd zal worden. De aanvraag van een  projectsubsidie handelskernversterking is een eerste stap in de goede richting. Het project focust op het verbeteren van de bereikbaarheid van het handelscentrum. Dat gebeurt via de aanleg van parkeergelegenheid in het centrum, het beter bekendmaken van de beschikbare parkeerplaatsen in de stad en via een overzichtsfolder die ruim verspreid zal worden.” “Daarnaast staat ook de opmaak van een horecabeleidsplan op de agenda, en blijven we investeren in randvoorwaarden om ondernemers en handelaars beter te steunen. Mobiliteit, een aangename woon- en werkomgeving, faciliteiten op vlak van kinderopvang en een kwalitatieve ondersteuning door de dienst Economie, staan daarbij voorop.”

Bart Vancauwenberghe

Rank in g

De 10 grootste bedrijven Hieronder vindt u een klassement van de – naar toegevoegde waarde – 10 grootste bedrijven in Geraardsbergen. Wij zochten ze op in de meest recente Trends Top 100.000, die zich baseert op de prestaties in het jaar 2011. 1. Flamant Toegevoegde waarde: 5,66 miljoen euro Sector: decoratieartikelen – Werknemers: 62 Afg. bestuurders: Alex, Georges en Jacques Jr. Flamant

2. Concreton Toegevoegde waarde: 3,91 miljoen euro Sector: bouwmaterialen – Werknemers: 52 Afg. bestuurders: Sem Naessens, Dirk Deroose en Piet Vermote

3. Independent Films Distr. Toegevoegde waarde: 3,14 miljoen euro Sector: vrije tijd, bioscopen – Werknemers: 1 Afg. bestuurder: Marc Punt

4. Pan-All Toegevoegde waarde: 2,93 miljoen euro Sector: afwerking – Werknemers: 61 Afg. bestuurders: Fernand en Geoffrey Hooghuys

5. Delta Engineering Toegevoegde waarde: 2,78 miljoen euro Sector: machinebouw – Werknemers: 37 Afg. bestuurders: Rudy Lemeire en Danny De Bruyn

6. Simon en Zonen Toegevoegde waarde: 2,77 miljoen euro Sector: houthandel – Werknemers: 16 Afg. bestuurders: Jan Steenhoudt en Hilde Claerhout

7. Stil Geluk Rusthuis Toegevoegde waarde: 2,68 miljoen euro Sector: rusthuizen en verzorgingstehuizen – Werknemers: 48

8. Altebra Toegevoegde waarde: 2,49 miljoen euro Sector: installatie – Werknemers: 40 Afg. bestuurder: Karel De Cock

9. De Turck Toegevoegde waarde: 2,45 miljoen euro Sector: toerisme, reizen Werknemers: 39 Afg. bestuurders: Daniel en Hans De Turck

10. Scheerlinck Toegevoegde waarde: 2,24 miljoen euro Sector: kraanverhuur – Werknemers: 15 Afg. bestuurder: Luc Scheerlinck 25


V L A A M S E A R D E n n E n — GE RAARDSBE RGE n

“Met onze mogelijkheden inzake e-accounting maken we het onze klanten ook makkelijker.”

B ed rIJ FsproFIeL

”proactief advies voor fiscale optimalisaties” Het fiscale landschap in ons land onderging de voorbije jaren ingrijpende veranderingen. Meer dan ooit hechten kmo’s en vrije beroepen daarom aandacht aan een partner die hen juist adviseert, begeleidt en mee zoekt naar de meest passende oplossingen. De dossierbeheerders van Fiscaal Consult vullen die taak perfect in, zodat de klanten zich geen zorgen over hun boekhouding en administratie hoeven te maken.

hoe is de aanpak van fiscaal consult de jongste jaren geëvolueerd? Jan De Smet-Van Damme, zaakvoerder: “Meer dan ooit vormt persoonlijk fiscaal advies de rode draad door onze dienstverlening. Door de economische recessie en de talrijke wijzigingen in de fiscaliteit, voelen heel wat kmo’s en vrije beroepen de druk toenemen. Via een heel persoonlijke aanpak brengen we elke klant op de hoogte van (nakende) wetswijzigingen, zodat we tijdig kunnen anticiperen. Op die manier kunnen we, samen met de klant, kijken waar herstructureringen en bijsturingen nodig zijn. Zo wordt alles op een perfect legale manier geoptimaliseerd en hoeven ze ook niet te vrezen voor eventuele fiscale controles.” op welke manier gaat u te werk? “We zorgen ervoor dat zowel bestaande bedrijven als pas gestarte ondernemers onmiddellijk in de juiste structuur kunnen starten, zodat ze de voor hen meest passende rechtsvorm aannemen en ideaal gewapend zijn voor de economische situatie. Iedereen krijgt één dossierbeheerder, die het volledige pakket voor die klant verzorgt, in overleg met mezelf. Met onze mogelijkheden inzake e-accounting maken we het onze klanten ook makkelijker: zo kunnen zij van op afstand gebruik maken van een volledig administratief pakket.” 26

Jan De Smet-Van Damme.

fiche Activiteit: Fiscaal Consult is een middelgroot accountantskantoor, waar 15 medewerkers de talrijke kmo’s en beoefenaars van vrije beroepen bedienen. Advies: het bedrijf is gespecialiseerd in advies en bijstand op vlak van fiscaliteit en accountancy. Persoonlijke aanpak: Jan De Smet-Van Damme richtte het kantoor in 1997 op en realiseerde sindsdien één overname. “Aan verdere schaalvergroting zullen we niet doen, zodat we onze persoonlijke aanpak kunnen blijven hanteren.” Modernisering: het kantoor in Geraardsbergen ondergaat binnenkort een uitbreiding en opfrisbeurt. “Zo zullen we onze klanten nog beter kunnen ontvangen en krijgen onze medewerkers een nog hoger werkcomfort.”

Astridlaan 140 – 9500 Geraardsbergen – T 054 42 31 04 info@fiscaalconsult.be – www.fiscaalconsult.be

1


Katty Carion. BedrI JFsproFI eL

“Wij elimineren het geZeik over de strijk” Blije medewerkers zijn productieve medewerkers, die het appreciëren als hun werkgever met hen meedenkt. Wie de krachten bundelt met Domocura, zorgt ervoor dat het personeel thuis niet meer aan de strijk hoeft te denken. Ook voor poetsen, koken en boodschappen doen, kan u bij dit dienstenchequebedrijf terecht. Dankzij de synergie met Carion Facility Services ziet bovendien ook uw bedrijf er kraaknet uit. Domocura staat synoniem voor lifestylemanagement. wat behelst dat allemaal? Katty Carion, zaakvoerder: “Als erkende onderneming voor het aanbieden van thuishulp van huishoudelijke aard via dienstencheques, zijn onze 150 medewerkers kind aan huis bij honderden gezinnen in Zuid-Oost-Vlaanderen. Naast poetsen, koken en boodschappen doen, leveren wij ook een sterke service via ons strijkatelier: we halen de gewassen kleren op, strijken ze en leveren ze weer thuis af. Die dienstverlening bieden we via ondernemingen ook aan hun personeel aan. Dat laatste is nog een vrij jong concept, maar het succes blijft maar groeien.” welke link is er met carion facility services? “Dit zusterbedrijf is, net als het strijkatelier, gegroeid vanuit Domocura en zorgt voor de schoonmaak en het onderhoud van bedrijfspanden. Onze grootste troef is de kwaliteit van het geleverde werk. Dat kunnen we garanderen omdat we heel streng zijn bij de selectie van onze medewerksters en we ook instaan voor een secure opvolging.” Binnenkort start u ook met een vastgoedpoot? “Met Immo Carion zullen zowel particulieren en ondernemingen vanaf begin 2014 bij ons terecht kunnen voor de verkoop en verhuur van woningen en gebouwen, alsook voor syndicus opdrachten.”

fiche Nauwkeurigheid en discretie: Domocura staat letterlijk voor ‘zorgen voor UW huis.’ Niet voor niets is ‘Sterk in schoonmaakwerk’ de leuze van het bedrijf. Sterke groei: vijf jaar na de oprichting, werken bij Domocura al een honderdtal mensen. Het bedrijf heeft ook een kantoor in Oudenaarde, dat werkgelegenheid biedt aan 50 mensen.Vanuit deze twee vestigingen bedienen Domocura en Carion Facility Services de hele Zuid-Oost-Vlaamse markt en een deel van Henegouwen. Carion Facility Services: Dit zusterbedrijf werkt hoofdzakelijk voor vrije beroepen en kmo’s. Domocura focust zich uitsluitend op particulieren.

Groteweg 59 – 9500 Geraardsbergen T 054 42 10 69 - katty@domocura.be – www.domocura.be

271


V laamse A rde nn e n — Ouden aarde

Geen stad die tijdens het wielervoorjaar zo prominent in beeld komt als Oudenaarde. De ‘hoofdstad’ van de Vlaamse Ardennen heeft evenwel nog meer pijlen op de boog. Zo timmert de beleidsploeg, onder leiding van burgemeester Marnic De Meulemeester, ijverig verder aan mogelijkheden om nog meer (productie)ondernemingen naar de stad te loodsen. Het lage werkloosheidscijfer is het bewijs dat die inspanningen al vruchten afwerpen. “Werkgelegenheid creëren is prioritair, maar ook daarbuiten valt hier veel te beleven,” stipt de burgervader aan.

Marnic De Meulemeester, burgemeester Oudenaarde

“Onze prioriteit? Werk creëren!” M.M.: Oudenaarde telt 929 ondernemingen, die 14.231 mensen werk geven. Hoe sterk zijn die cijfers beïnvloed door de recessie? Marnic De Meulemeester: “Uiteraard hebben ook wij daaronder geleden, maar de schade valt al bij al goed mee. Op Santens en Renolit na, hebben de meeste ondernemingen met veel medewerkers aardig standgehouden. Het is heel positief dat hier heel wat mensen uit de stad zelf en de onmiddellijke omgeving aan de slag kunnen, zeker op vlak van mobiliteit. Het is onze ambitie om die lokale economie minstens op peil te houden, maar eigenlijk nog serieus aan te zwengelen.” M.M.: Hoe zal dat gebeuren?

28

“Wij hebben bij de provincie OostVlaanderen een ruimtelijke economische studie besteld, waarvan we de resultaten tegen eind dit jaar verwachten. Bedoeling is onder meer te kijken welke mogelijkheden we nog hebben met industriepark De Bruwaan. Daar beschikken we bijvoorbeeld over een oppervlakte van 57 ha die nog kan worden ontgonnen. Daarnaast bekijken we ook welke restgronden er nog beschikbaar zijn, en welke onteigeningen noodzakelijk zijn om de bedrijventerreinen optimaal aan te wenden.” M.M.: Waaraan dankt u het feit dat jullie werkloosheidsgraad mooi onder het Vlaams gemiddelde blijft?

“Met 5,83 % scoren we inderdaad een stuk beter dan het gemiddelde van 7,09 %. Behalve de dynamiek van de regio, spelen onder meer ook de sterke aanwezigheid van kmo’s, de vlotte ontsluiting via waterwegen (actieve promotie van watergebonden industrie via de Schelde, nvdr.) en de hoge bezettingsgraad van ambachtelijke bedrijvenzones in Melden en Leupegem daarbij een rol.” M.M.: Intussen profileert uw stad zich meer dan ooit als een shoppingcentrum? “We gaan er alles aan doen om Oudenaarde ook op dat vlak nog steviger op de kaart te zetten. Zo zijn we momenteel bezig met de opmaak van een


V laamse A rde n n e n — Oude n aarde

“Met een werkloosheidsgraad van 5,83 % zitten we ruim onder het Vlaamse gemiddelde.”

productiebedrijven - geen sinecure is. Al bij al hebben we bedrijven én onze meer dan 30.000 inwoners heel wat te bieden: veel werkgelegenheid, een bloeiend sociaal leven, en dat alles in een aangenaam kader.” Bart Vancauwenberghe

Marnic De Meulemeester

plan van aanpak voor de herinrichting van de Markt, waardoor het centrum nog aantrekkelijker moet worden. Het vorig jaar uitgevoerde detailhandelsonderzoek van de provincie wijst uit dat onze inwoners 85,4 % van hun shoppinguitgaven in eigen stad doen. Daarmee prijken we aan de top in Oost-Vlaanderen. Bovendien ontdekken steeds meer mensen uit naburige gemeenten en steden ons als winkelstad. De vlotte bereikbaarheid via de N60, de vele retailzaken en vooral de kwalitatieve kleinhandel in het centrum spelen daar een belangrijke rol in. Het MOU-museum, het Centrum Ronde van Vlaanderen en het uitgebreide culturele aanbod van Oudenaarde dragen daar eveneens toe bij.” M.M.: In welke mate is het toerisme een katalysator voor het aantrekken van meer industrie? “Bedrijven die eventueel interesse hebben om zich hier te vestigen, vinden het belangrijk dat er ook na de werkuren iets te beleven valt in een stad. Zo zorgt bijvoorbeeld de aankomst van de Ronde van Vlaanderen voor een golf van enthousiaste bezoekers. 30 % van de duizenden wielertoeristen die daags voordien hun eigen Ronde rijden, zijn afkomstig uit het buitenland. Daardoor hebben wij internationale bekendheid verworven, wat ook cruciaal is voor ons visitekaartje als economisch centrum en handelsstad.” M.M.: Welke actiepunten wilt u tijdens uw legislatuur verwezenlijkt zien? “Na 40 jaar palaveren, ziet het er eindelijk naar uit dat het dossier rond de doortrekking van de N60 richting Ronse een prioriteit wordt voor de Vlaamse overheid. Eenmaal het traject definitief gekozen is, kan dit een belangrijke doorbraak vormen om de as Gent-Valenciennes beter te ontsluiten. Daarnaast willen we op een creatieve manier nog meer ondernemingen naar onze stad halen, hoewel dat - zeker voor

Proef gezelligheid, elke dag!!

R ank in g

De 5 grootste bedrijven Hieronder vindt u een klassement van de – naar toegevoegde waarde – 5 grootste bedrijven in Oudenaarde. Wij zochten ze op in de meest recente Trends Top 100.000, die zich baseert op de prestaties in het jaar 2011. 1. On Semiconductor Belgium Toegevoegde waarde: 59,74 miljoen euro Sector: elektrische en elektronische apparaten, fabricage – Werknemers: 590 Afg. bestuurder: Marc Dierickx

2. Samsonite Europe Toegevoegde waarde: 59,55 miljoen euro Sector: metaalverwerking en -bewerking – Werknemers: 501 Afg. bestuurders: Timothy Parker, Fabio Rugarli en Kyle Gendreau

3. EOC Belgium Toegevoegde waarde: 33,50 miljoen euro Sector: chemische nijverheid – Werknemers: 281 Afg. bestuurders: Gerard Marsman en Marc Weyme

4. Balta Oudenaarde Toegevoegde waarde: 14,88 miljoen euro Sector: tapijtnijverheid en -verkoop – Werknemers: 333 Afg. bestuurder: Piet Lievevrouw

5. Colmar Toegevoegde waarde: 13,54 miljoen euro Sector: restaurants, cafés – Werknemers: 233 Afg. bestuurders: Anne Dossche, Yves Christiaens en Bernard Thomaes

Op zoek naar een gezellige teambuilding voor uw bedrijf?

Reserveer een kookworkshop

BREYDEL-KOOKWORKSHOP (U KIEST ZELF DATUM EN CHEF) Meer informatie: www.breydel.be Offerte op maat: 09 389 69 80 of promotiecentrum@breydel.be

29


V L A A M S E A R D E n n E n — O UDE n AARDE

Didier Deveen.

BedrI JFsproFI eL

Het ideale adres voor elke kunststoffles Coca-Cola, Henkel, Procter & Gamble, Cargill, ...: het zijn maar enkele van de vele ronkende referenties die Alpla Belgium kan voorleggen. De producent van hoogwaardige kunststofflessen fabriceert state-of-the-art artikelen in een sterk geautomatiseerd bedrijfsproces waar efficiëntie en milieuvriendelijkheid sleutelwoorden zijn. Alpla werd bijna 60 jaar geleden gesticht door Alwin Lehner (vandaar de afkorting ALPLA Alwin Lehner Plastics, nvdr). “Anno 2013 is dit nog altijd een familiebedrijf, dat vanuit de hoofdvestiging in Oostenrijk momenteel geleid wordt door de tweede generatie. Wereldwijd telt de onderneming 150 filialen en ruim 10.000 medewerkers,” legt gedelegeerd bestuurder Didier Deveen uit. “De globale omzet bedraagt ruim drie miljard euro. Met het Belgische filiaal, dat sinds tien jaar in Oudenaarde is gelokaliseerd, staan we met circa 100 mensen via een volcontinu meerploegensysteem in voor 90 miljoen euro. In een sterk geautomatiseerd productieproces, dat enkel met Nieuwjaar vier dagen stil ligt, produceren we PET-preforms, doppen en blazen we PET-flessen. In Schoten beschikken we nog over een ‘in house’-vestiging bij Inza, waar we HDPE-flessen voor melk rechtstreeks aan de lijn voorzien.”

vorm wordt volledig bepaald door de klant. Onze organisatie is heel ‘lean’, waardoor we de kosten perfect onder controle hebben. We plukken de vruchten van de decentrale structuur: elke vestiging opereert eigenlijk als een lokale kmo, met een verregaande autonomie. Onze internationale schaalgrootte gebruiken we alleen voor factoren die ons sterker maken, zoals onderzoek en ontwikkeling, aankopen en de technische knowhow inzake machinepark en infrastructuur.” Jaarlijks investeert Alpla Belgium vier miljoen euro: enerzijds in de update van de infrastructuur, anderzijds in veiligheid, opleidingen én ecologie. “Ons productieafval wordt volledig gerecupereerd, voor intern gebruik of door derden. In ons productieproces gebruiken we heel wat gerecycleerde materialen. Ook rationeel energieverbruik en technische efficiëntie beschouwen we als absolute prioriteiten.”

De flessen van Alpla worden vooral ingezet in de drankensector, de zuivelindustrie, tafeloliën en sauzen, en voor homecare- en housecareproducten.

‘magere’ organisatie

Alpla legt stevig de focus op productie, logistiek en service. “Ons gamma omvat flessen van 100 ml tot 5 liter. De

30

Westerring 13 – 9700 Oudenaarde – T 055 33 58 10 info@alpla.com - www.alpla.com

1


VL A A MS E A RD Enn En — O U D En AAR DE

Roland L’hoëst, Patrick Rogier en Christophe Verhaeghe. BedrI JFsproFI eL

“Wij weten raad met prints van groot formaat” Sinds meer dan twee decennia ontpopt Quadrifinish zich tot een specialist in het ontwerpen, printen én plaatsen van bedrukkingen op groot formaat. “Dankzij onze participatie in Publi Abs kunnen we nu ook de productie en plaatsing van lichtbakken volledig in eigen beheer uitvoeren,” legt Christophe Verhaeghe uit. wat betekent de participatie van Quadrifinish in publi abs voor de klanten? “Daardoor kunnen ze bij één partner terecht voor een nog bredere dienstverlening. We zijn voor de productie en plaatsing van lichtbakken nu niet meer afhankelijk van derden, waardoor de doorlooptijd voor een order nog korter wordt. Aangezien de activiteiten van beide bedrijven erg complementair zijn, verbreden we ook onze potentiële klantenportfolio.”

fiche Historiek: Quadrifinish groeide 21 jaar geleden uit het vijf jaar voordien opgestarte Artiff. Activiteiten: Quadrifinish specialiseert zich in het printen op grote formaten, op de meest diverse dragers (stickers, panelen, papier, canvas...), zowel voor indoor- als outdoortoepassingen.

welke mogelijkheden creëert dit op vlak van synergieën? “Zeker voor totaalconcepten kunnen we onze flow nog beter stroomlijnen: van de eerste ideeën over het concept, tot en met de uiteindelijke plaatsing. Ons grafisch ontwerpbureau Artiff, waarmee alles destijds is gestart, tekent alles uit. Quadrifinish is verantwoordelijk voor de productie, terwijl de mensen van Publi Abs instaan voor de plaatsing. Doordat we alles zelf nauwgezet kunnen controleren en ons cliënteel persoonlijk adviseren over de meest geschikte materialen en de globale aanpak, creëren we een grote tevredenheid.” waarvoor kunnen klanten allemaal bij Quadrifinish terecht? “Wij kunnen de hele commerciële aankleding van gebouwen en bedrijfswagens verzorgen en bedienen, naast heel wat kmo’s, ook winkelketens zoals Spar, Delhaize en Standaard Boekhandel.”

Management: Christophe Verhaeghe (algemeen), Roland L’hoëst (Quadrifinish), Patrick Rogier (Publi Abs). Locatie: Quadrifinish is sinds tien jaar gevestigd op de huidige site in Oudenaarde. Publi Abs blijft opereren vanuit Wetteren. Producten: Quadrifinish print onder meer voertuigbekleding, zeilen (‘baches’), posters, panelen, pop-ups, beursstanden, roll-up stands, enzovoort. Publi Abs produceert en plaatst vooral lichtbakken, zuilen, frames en gevelreclame.

Ambachtstraat 3 – 9700 Oudenaarde – T 055 30 16 17 info@quadrifinish.com – www.quadrifinish.com

311


Vlaamse A rde n n e n — O ude n aarde

Johan Van de Moortel en Luc Vander Meeren. BedrI JFsproFI eL

Optimaal, objectief en neutraal

Gunther Van Cauwenberge. B ed rIJ FsproFIeL

chemieproducent investeert in ecologische kostenbesparing Met 250 medewerkers vormt EOC Group al sinds de jaren 70 één van de belangrijkste werkgevers van Oudenaarde. De producent van latex, compounds, emulsies, lijmen en surfactants vangt de crisis op door te investeren in milieuvriendelijke en kostenbesparende technologieën. EOC telt wereldwijd 650 medewerkers, die vooral in Europa en Azië actief zijn. “Onze producten zijn gegeerd in de papier-, automobiel-, textiel-, bouw- en verpakkingssector,” zegt Gunther Van Cauwenberge. “Al die branches hebben het omwille van de crisis hard te verduren. Daarom vinden we het meer dan ooit belangrijk dicht bij onze klanten te staan en in overleg met hen naar gerichte oplossingen te zoeken. De schaalgrootte van ons bedrijf maakt het ook mogelijk de kostprijs te drukken, waar ook onze klanten van mee profiteren.”

vastgoedbeheer

Syncura (met hoofdzetel in Oudenaarde) is uniek en toonaangevend in vastgoedbeheer. Niet alleen in de Vlaamse Ardennen, maar – met negen kantoren van Brussel tot Oostende – in heel Vlaanderen. Syncura behoort tot de groep Vande Moortel. Hoewel Syncura al begin jaren ‘90 werd opgericht, kent de onderneming een opmerkelijke boost sinds 2005, met een jaarlijkse groei van ruim 30 %. Syncura beheert de medeeigendom van appartementsgebouwen, industrieterreinen, parkeergarages, winkelcentra, ... onafhankelijk beheer Zaakvoerder Johan Van de Moortel: “In tegenstelling tot onze ‘concullega’s’ zijn wij gegroeid vanuit de accountancy en niet vanuit de vastgoedsector. Wij doen geen verhuur, verkoop of verzekeringen. Zo kunnen we in totale onafhankelijkheid focussen op het technisch, boekhoudkundig en administratief beheer. Die onafhankelijkheid vormt – samen met onze schaalgrootte – de basis voor onze unieke en vooraanstaande marktpositie.”

“Uiteraard heeft de recessie ook voor ons belangrijke gevolgen. Wij anticiperen daarop door de kostenstructuur te verlagen. Zo hebben we recent geïnvesteerd in een WKK en zonnepanelen, wat tegelijk ook milieuvriendelijk is. Daarnaast blijven we inzetten op enerzijds innovatie en ontwikkeling, anderzijds op veiligheid en milieu.”

hoge eisen Syncura stelt hoge eisen inzake dienstverlening. Het team bestaat uit 35 hooggekwalificeerde medewerkers die mede dankzij een performant ERP-programma een vlotte service bieden. Door het grote beheerde volume (meer dan 10.000 privatieven) kan het kantoor gunstige voorwaarden bedingen bij leveranciers. Een 24/7 bereikbaarheid maakt het aanbod rond.

Industriepark De Bruwaan 12 – 9700 Oudenaarde – T 055 23 58 58 info@eocgroup.com – www.eocgroup.com

Scheldekant 13 – 9700 Oudenaarde – T 055 33 55 75 oudenaarde@syncura.be – www.syncura.be

1 32

1


33


V L A A M S E A R D E n n E n — O UDE n AARDE BedrI JFsproFI eL

“The Outsider zorgt voor uNieke BeleVeNisseN in het hart van de Vlaamse Ardennen” Het zomerse vakantiegevoel herbeleven tijdens een leuke activiteit met collega’s, vrienden of familie? Dat kan perfect via de teambuildingactiviteiten en incentives van The Outsider Vlaamse Ardennen. Het team van Hendrik Vandermarliere tekent voor iedere groep de gewenste combinatie van ontspanning en inspanning uit. hoe goed lenen de Vlaamse ardennen zich voor incentives en teambuildingdagen? Hendrik Vandermarliere: “Het is een prachtige streek, waarin wij bovendien beschikken over een aantal uiterst geschikte locaties. Zo organiseren wij met The Outsider Vlaamse Ardennen veel activiteiten in het recreatiedomein aan de Donkvijver in Oudenaarde. De ‘deathride’ van meer dan 200 meter naar het eilandje in die vijver is een echte attractie. Ook

fiche Historiek: The Outsider werd opgericht in 1986. Het bedrijf specialiseert zich in de organisatie van activiteiten die een positieve impact hebben op het bevorderen van de menselijke relaties. Zusterbedrijven: naast The Outsider Vlaamse Ardennen focussen ook The Outsider Ardennen, The Outsider Coast en The Outsider (buitenland) zich op incentives in deze respectievelijke gebieden.

Patricia Laevens en Hendrik Vandermarliere.

het unieke moerasparcours is een aanrader voor een sportieve namiddag. Tot rust komen kan dan weer op het mooie terras van onze taverne Den Dronk, waar lekkere maaltijden en barbecues worden geserveerd. De ruime seminariezaal biedt plaats aan tachtig personen. We organiseren evenwel ook activiteiten op andere locaties, want we zijn niet aan een bepaalde stad verbonden.” waarvoor kunnen ondernemingen bij jullie terecht? “We organiseren actieve, creatieve evenementen en spitsen die helemaal toe op de wensen van de klant. De ene keer primeert charme en gezelligheid, een andere keer avontuur en teamgeest. Ons origineel aanbod wordt ondersteund door een ervaren ploeg van meertalige monitoren en medewerkers, en door een sterke eigen logistiek.”

Logistiek: The Outsider beschikt over een ruime logistiek en diverse mobiele attracties, waardoor we vlot en snel inzetbaar zijn op diverse locaties. Aanbod: droppings, teamcooking, workshops, stadsrally’s, laserbattles, … kortom outdoor teambuilding. Natuurlijk: tijdens elke activiteit wordt de natuur optimaal gerespecteerd. Als lid van de Beroepsfederatie voor Natuursport Ondernemingen in Vlaanderen, hecht het bedrijf veel belang aan haar sensibiliserende functie. 34

Donkstraat 50 – 9700 Oudenaarde T 055 20 70 30 – info@outsider.be – www.outsider.be

1


VL A A MSE AR DE nnEn

Bart Goossens en Hans Dupont. BedrI JFsproFI eL

”Uw zekerheid inzake industriële elektriciteit” De kwaliteit van bedrijfsprocessen is onder meer sterk afhankelijk van de betrouwbaarheid van de elektrische voorzieningen. Op dat vlak hebben de klanten van Indulek Projects geen zorgen. De 19 medewerkers van de Zottegemse onderneming die geleid wordt door Hans Dupont en Bart Goossens, staan garant voor een vlekkeloze dienstverlening en bouwden sinds 2007 dan ook een trouw cliënteel op.

wat is op vandaag de grootste uitdaging voor een specialist in industriële elektriciteit? Hans Dupont: “De markt is geëvolueerd tot een ware prijzenslag, waarin niet iedereen zomaar kan overleven. Wie zich niet zomaar in die oorlog wil laten meeslepen, moet excelleren op vlak van kwaliteit en service. Dat zijn de kernwaarden waar wij altijd op hebben gehamerd.” wat verstaat u onder een hoogwaardige service en kwaliteit? “Als onze mensen na afloop van een project de deur achter zich dichttrekken, mag de klant er gerust op zijn dat alles tot in de puntjes is afgewerkt en opgeruimd. In geval van problemen, zijn wij dankzij de continuïteit van onze depannagedienst (7 dagen op 7, 24 uur op 24) heel snel ter plaatse om alles op te lossen. Wij hechten er als zaakvoerders ook veel belang aan aanwezig te zijn op werfvergaderingen, zodat we voortdurend kort op de bal kunnen spelen.” welke vruchten heeft u, dankzij die aanpak, kunnen plukken? “We zijn erin geslaagd een trouw cliënteel op te bouwen. Zo zijn heel wat van onze medewerkers elke dag in de weer om onder meer de elektrische tracing, het onderhoud en nieuwe installaties te verzorgen in diverse (nucleaire) elektriciteitscentrales. Daarnaast zijn we onder meer ook bij enkele vooraanstaande brouwerijen kind aan huis.”

fiche Activiteit: Indulek Projects verzorgt totaaloplossingen op vlak van industriële elektriciteit. Specialisaties: het team staat onder meer in voor elektrische tracing, atex-installaties, data- en telecom infrastructuur, toegangscontrole, kabelberekening en PV installaties. Actieradius: Indulek Projects is actief in heel Vlaanderen en bouwde een oerdegelijke reputatie op bij talrijke klanten in het Antwerpse havengebied, onder meer in de petrochemie. Meerwaarde: ‘Klant is koning’ is er zoveel meer dan een hol cliché. Dankzij de Nederlandstalige medewerkers onderhoudt het bedrijf uitstekende contacten met alle klanten. Projectmarkt: naast de opdrachten voor het trouw cliënteel, staat Indulek Projects jaarlijks ook in voor de realisatie van eenmalige projecten.

Campagnestraat 16 – 9620 Zottegem – T 0472 01 42 22 info@indulek.be – www.indulek.be

351


V laamse A rde nn e n — Ronse

Ronse slaagde er de voorbije jaren in om - ondanks de gevolgen van de crisis - relatief goed stand te houden. De opening van het TIO3-project gaf de textielsector nieuwe zuurstof, maar tegelijk beseft Luc Dupont hoe moeilijk het is om de hoge werkloosheidscijfers naar beneden te krijgen. “Als de Vlaamse regering eindelijk de knoop doorhakt en de N60 doortrekt, kunnen we onze economie opnieuw extra impulsen geven.”

“Textiel is bij ons nog altijd goed voor 2000 rechtstreekse arbeidsplaatsen.” Luc Dupont

Luc Dupont, burgemeester Ronse

“Eindelijk doorbraak voor doortrekken N60” M.M.: Wat viel u, op economisch vlak, de voorbije jaren op in uw stad? Burgemeester Luc Dupont: “Het is positief dat we in de crisisjaren redelijk status-quo zijn gebleven. De meeste bedrijven hebben de recessie goed doorsparteld, maar merken - net als in andere steden - dat er nogal wat conjuncturele schommelingen zijn. Toch heb ik het gevoel dat we echt op de goede weg zijn.” M.M.: Hoe belangrijk is de komst van de nieuwe industriezone in dat verhaal? “Deze zone, waarvoor de intercommunale Solva alle gronden heeft verworven, is in aanleg. Het archeologisch onderzoek is intussen dermate gevorderd, dat we eindelijk zijn kunnen beginnen met de eerste fase van de wegeniswerken. In de loop van de komende maanden zullen de eerste percelen beschikbaar zijn. Op Seveso-bedrijven na (inrichtingen die een bepaalde hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen op hun terrein aanwezig hebben, nvdr.) verwachten we er een grote diversiteit aan ondernemingen te mogen verwelkomen.” M.M.: Intussen lijkt ook het dossier rond de N60 positief te evolueren? “Dat werd ook hoog tijd: na 40 jaar palaveren, waarin deze stad zowat alle ministers van Openbare Werken over de vloer heeft gekregen (lacht), ziet het er eindelijk naar uit dat de Vlaamse regering dit effectief als een prioritair dossier zal behandelen en goedkeuren. Op vlak van ontsluiting zou dat een enorme stap voorwaarts betekenen. De technische studie 36

over het tracé is volop bezig, het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in opmaak.” M.M.: Eind 2011 werd het businesscenter TIO3 geopend. Wat verwacht u hiervan? “Dit ‘Textiles Open Innovation Centre’ is zoveel meer dan alleen een businesscenter. De site van het voormalige OCMWziekenhuis is, met EFRO-steun, omgebouwd tot een centrum voor ondernemerschap, opleiding en ontmoeting, met het accent op textiel en innovatie. Dit opvallend gebouw, met een textielgevel als ‘tweede huid’, biedt ook plaats aan een textielincubatiecentrum dat we opzetten samen met UGent, de POM Oost-Vlaanderen en een reeks grote textielbedrijven. We zijn volop bezig om de resterende bedrijfsruimtes te vermarkten. Daarnaast is dit gebouw ook regelmatig het decor van congressen, seminaries en tentoonstellingen, onder meer over de toekomst van textiel.” M.M.: Welke impact heeft de textielsector vandaag nog op Ronse? “Textiel is bij ons nog altijd goed voor 2000 rechtstreekse arbeidsplaatsen. Hoewel we een vroegere textielfabriek tot een ondernemerscentrum hebben uitgebouwd, blijft de werkloosheid in onze stad wel vrij hoog. Ondanks sterke investeringen, onder meer in sociale economie en in een maatwerkplan met de VDAB, blijven we schommelen rond een percentage van 13 %. Uiteraard blijven we eraan werken om dat zoveel mogelijk te reduceren.” Bart Vancauwenberghe


Vlaamse A rde nn e n — Ro nse

Maarten de Backer. BedrI JFsproFI eL

”Wij leveren uw kokers in karton tijdig, zonder pardon” Ook in de 21ste eeuw blijven kartonnen kokers van goudwaarde voor diverse industrieën. Steeds meer klanten kloppen hiervoor aan bij Kartonnage Joye - Van Dille, dat sinds de verhuis naar Ronse groeit als nooit tevoren. hoe breed zijn de toepassingsgebieden voor kartonnen kokers? Zaakvoerder Maarten De Backer: “Mensen staan er vaak niet bij stil, maar onnoemelijk veel producten of grondstoffen hebben tijdens hun leven vroeg of laat rond of in een kartonnen koker gezeten. Net daarom blijft dit een vrij stabiel marktsegment, dat vrij weinig veranderingen ondergaat maar erg concurrentieel is. Toch slagen wij erin een steeds groter deel van de markt aan te spreken.” waarin schuilt de kracht van een kwalitatief kartonnagebedrijf? “Ten eerste moet je een breed assortiment aanbieden, met kleine en grote diameters en/of wanddiktes, spiraal- of rechtgewikkeld. Rechtgewikkelde kartonnen kokers worden, omwille van hun grote stevigheid, vooral in de staalindustrie ingezet. Voor onze grootste klanten leveren wij die bovendien ‘just in time’ af, waardoor ze meteen in het productieproces van de klant kunnen worden ingezet. Voor verzendkokers leveren we ook de plastic doppen mee.” in 2009 verhuisde uw bedrijf naar ronse. waarom was die stap zo belangrijk? “Door de overname van collega Van Dille uit Ronse moest ik kiezen tussen Ronse en Izegem. Twee vestigingen zo dicht bij elkaar was niet aan de orde en aangezien ik van Oudenaarde ben, was het voor mij ook privé interessant om alles te groeperen in Ronse. Deze site is ook een stuk groter, waardoor we

er het volledige machinepark in konden onderbrengen. Ronse ligt ook een stuk dichter bij Noord-Frankrijk, dat voor ons een belangrijke markt is. De komende jaren kunnen we, onder meer dankzij investeringen in robotisering, nog verder groeien.”

fiche Geschiedenis: Kartonnage Joye werd in 1970 gesticht in Izegem. Maarten De Backer nam het bedrijf in 2002 over. Na de acquisitie van collega Van Dille uit Ronse verhuisde de onderneming integraal van Izegem naar Ronse, waar het opereert vanuit een groter en functioneler gebouw. Toepassingen: kartonnen kokers zijn onder meer belangrijk voor de textiel-, plastic-, papier- (keuken- en toiletpapier, tafellakens, ...) en staalindustrie (inox, aluminium). Groei: sinds de overname door Maarten De Backer, evolueerde het bedrijf van 2 naar 15 medewerkers. Door investeringen in automatisering heeft het op de huidige locatie nog een stijgingspotentieel van 30 tot 40 %.

KARTONNEN KOKERS TUBES EN CARTON Tel 00 32 (0)55 21 32 40

Maagdenstraat 46 – 9600 Ronse – T 055 21 32 40 info@kartonnagejoye.be – www.kartonnagejoye.be

371


Vlaamse A rde n n e n — Ronse

Rankin g

B ed rIJ FsproFIeL

Mountville Mills ... staat garant voor 100 %

klanttevredenheid

Het Amerikaanse Mountville Mills is een bedrijf dat rubber vloermatten produceert voor de professionele markt. Hun doelgroep zijn industriële wasserijen die een huurservice aanbieden.

De 10 grootste bedrijven in Ronse Hieronder vindt u een klassement van de – naar toegevoegde waarde – 10 grootste bedrijven in Ronse. Wij zochten ze op in de meest recente Trends Top 100.000, die zich baseert op de prestaties in het jaar 2011. 1. Utexbel Toegevoegde waarde: 37,52 miljoen euro Sector: textiel – Medewerkers: 831

2. Associated Weavers Europe supersnel en gepersonaliseerd “Per maand realiseren wij tot 2000 nieuwe ontwerpen en binnen de 48 uur zijn onze producten klaar voor levering in heel Europa,” zegt zaakvoerder Kirk Boster. De vloermatten zijn uiterst duurzaam en verkrijgbaar in verschillende designs. Bovendien worden alle designs volledig gratis naar de klant toegestuurd. De Vlaamse ardennen blijken een vruchtbare bodem Sinds 2005 heeft Mountville Mills ook een uitvalbasis in het centrum van Europa, in België. Een goede keuze, want de omzet is sinds de overname van Prestige Carpets in Ronse verdubbeld. “België vormt de productie-eenheid van Europa en de werknemers zijn goed opgeleid,” stelt Boster. “Bovendien spreken de meeste Belgen meerdere talen en daarom koos Mountville Mills voor Ronse.” klanttevredenheid hoog in het vaandel “Klanttevredenheid draagt ons bedrijf hoog in het vaandel,” vertelt een trotse Boster. Bent u om eender welke reden níet 100 % tevreden van uw aankoop bij Mountville Mills, dan kunt u genieten van hun onvoorwaardelijke waarborg betreffende klanttevredenheid: men vervangt de mat of betaalt u deze terug. Daarenboven recycleert het bedrijf de matten aan het einde van hun levensduur. Daardoor heeft Mountville Mills alle ingrediënten aan boord om een blijvende groei te realiseren.

Toegevoegde waarde: 18,78 miljoen euro Sector: tapijtnijverheid en -verkoop – Medewerkers: 363

3. C-Mac Electromag Toegevoegde waarde: 9,15 miljoen euro Sector: fabricage elektrische en elektronische apparaten – Medewerkers: 149

4. Alsico Toegevoegde waarde: 6,74 miljoen euro Sector: bedrijfskleding – Medewerkers: 132

5. Electro AV Toegevoegde waarde: 6,56 miljoen euro Sector: verkoop elektrische en elektronische apparaten – Medewerkers: 90

6. Willems Toegevoegde waarde: 6,16 miljoen euro Sector: veranda’s – Medewerkers: 102

7. Sinelco International Toegevoegde waarde: 4,52 miljoen euro Sector: cosmetica – Medewerkers: 35

8. B.C. Toegevoegde waarde: 3,92 miljoen euro Sector: verkoop elektrische en elektronische apparaten – Medewerkers: 66

9.Tardel Toegevoegde waarde: 3,86 miljoen euro Sector: textielveredeling – Medewerkers: 77

10. Carodel Klein Frankrijk 38 – 9600 Ronse – T 055 31 95 97 mats@mountville.eu – www.mountville.eu

38 1

Toegevoegde waarde: 3,39 miljoen euro Sector: textielverkoop – Medewerkers: 29


Luc Ternoot. BedrI JFsproFI eL

Alle reNoVatiewerkeN onder ÉÉN Dak Verbouwingswerken tot in de puntjes voorbereiden en strikt uitvoeren: dat is al decennialang de grote sterkte van Gaby. De aannemer uit Ronse bouwde bij een hoofdzakelijk particulier publiek een oerdegelijke reputatie op en verlost iedere klant van alle kopzorgen.

terwijl veel bedrijven kiezen voor specialisatie, zijn jullie net groot geworden door de combinatie van diverse niches uit de bouwmarkt. hoe slaagt gaby daarin? Zaakvoerder Luc Ternoot: “We zijn stelselmatig zo geëvolueerd. Dit bedrijf was destijds gestart als een kachelhandel, maar naarmate de jaren vorderden en op vraag van de klanten hebben we de dienstverlening gevoelig uitgebreid. Omdat wij alles met eigen mensen uitvoeren, hoeft de klant niet te wachten tot een onderaannemer of andere aannemer zin heeft om aan de slag te gaan.”

Vanwaar de focus op renovatiewerken? “Wij houden van werk dat een uitdaging en een sterke service inhoudt. Gaby behartigt ook nieuwbouwwerken, maar daarbij voer je enkel het plan van de architect uit. Onze grote meerwaarde ligt net in het probleemoplossend denken en handelen. Daarom gaan we er ook prat op kleine herstellingen snel op te lossen.” hoe belangrijk is het om als centraal aanspreekpunt te kunnen fungeren? “Het is vooral een pluspunt voor een klant te kunnen samenwerken met een partner die een totaaloplossing aanbiedt. Wij verzorgen alles: van de fundering tot de afwerking, van de kelder tot de nok van het dak. Voor elk van onze afdelingen werken we met eigen gespecialiseerde teams. Bovendien maken we de klant ook wegwijs in de wereld van energiezuinige technieken. Dat doen we onder meer in onze showroom van 600 m², die een uitstekende bloemlezing geeft over de diversiteit van onze mogelijkheden.”

fiche Oprichting: 1958, door Gaby Ternoot. In 1996 werd hij opgevolgd door zijn zoon Luc. Intussen bereidt ook de derde generatie zich voor om op termijn de fakkel over te nemen. Activiteiten: verwarming, sanitair, elektriciteit, keukens, dakwerken, bouwwerken en schrijnwerk. Iedere afdeling beschikt over een apart atelier en specifieke vakmensen. Enkele aanvullende diensten: inrichting van opslagplaatsen voor brandstof; plaatsing van waterzuiveringssystemen; ontmantelen van (lekkende) mazouttanks; totaalinrichting van badkamers, keukens en dressings. Locatie: Gaby is sinds 2000 gevestigd op de huidige site en bleef altijd in Ronse.

VERWARMING ELEKTRICITEIT SANITAIR KEUKENS DAKWERKEN BOUWWERKEN SCHRIJNWERKEN

Napoléon Annicqstraat 44 – 9600 Ronse T 055 21 28 70 – info@gaby-nv.be – www.gaby-nv.be

391


Vlaamse A rde n n e n — Ronse

DÉ REFEREnTiE in

Gunter Meessens. BedrI JFsproFI eL

Confectie van bedrijfskleding is al meer dan 70 jaar de uitgesproken specialisatie van Alsico. Deze ‘faminational’ uit Ronse slaagde er de voorbije decennia in een mooi klantenportfolio in binnenen buitenland op te bouwen. Alsico doet dit met het volste respect voor duurzaam ondernemen en sociale waarden. Het is dus allerminst toeval dat uitgerekend Alsico werd uitgeroepen tot Voka-ambassadeur Vlaamse Ardennen voor 2013. De naam Alsico refereert naar de namen van de stichters (Aelvoet en Siau) en de corebusiness (confectie). Na de oprichting in 1934, door de heer en mevrouw Aelvoet, nam de tweede generatie in 1947 de fakkel over. Sinds 1982 staat de derde generatie aan het roer en momenteel worden ook hun familiale opvolgers klaargestoomd voor de machtsoverdracht. De continuïteit is dus opnieuw voor jaren verzekerd. Alsico NV, gevestigd in Ronse, maakt deel uit van de holding die met 4000 medewerkers een omzet van 170 miljoen euro draait. De 126 personeelsleden van Alsico NV nemen daarvan 34 miljoen euro voor hun rekening. sociale waarden “Dit bedrijf is een uitstekend voorbeeld van een ‘faminational’,” getuigt managing director Gunter Meessens. “Enerzijds is dit een modern familiaal bedrijf, waarbij de familiale aandeelhouders een grote betrokkenheid etaleren, met het volste respect voor de sterke autonomie van de diverse afdelingen. Dat familiale karakter weerspiegelt zich ook in de sociale waarden die wij hoog in het vaandel dragen. Zo omvat onze HR-strategie onder meer een mooi 140

uitgebouwd actieplan voor medewerkers ouder dan 45, trekken we werknemers aan uit alle bevolkingsgroepen en streven we naar een gezond evenwicht tussen werk, gezin en gezondheid.” Alsico NV is internationaal actief, met het accent op de Benelux-markt en Duitsland. De Alsicogroep heeft, met een aanwezigheid in 30 landen, een veel uitgestrekter actieradius. sterke klantgerichtheid Binnen deze gezonde organisatie, staat de klant centraal. “Wij bieden onze klanten kwalitatieve bedrijfskleding in een uitmuntende uitvoering, aan marktconforme prijzen en geleverd binnen een aanvaardbare termijn. De productie gebeurt bovendien op een milieubewuste manier. Tot ons cliënteel behoren distributeurs, wasserijen, linnenverhuurbedrijven en rechtstreekse industriële klanten.” De klanten kunnen worden opgedeeld in drie productgroepen: care (ziekenhuizen, woon- en zorgcentra), image+ (catering & retail) en industrie. Zij kunnen kiezen tussen uitgebreide bestaande collecties, die doorgaans snel leverbaar zijn, en maatoplossingen.


V laamse A rde n n e n — Ro nse

werkkleDij

Gunter Meessens: “Bedrijfskleding is een aspect waar onze klanten terecht veel belang aan hechten. Per slot van rekening draagt dit sterk bij tot het imago van hun onderneming. Onze sterkte bestaat erin de projectmarkt te bedienen met verfijnd maatwerk, dat doorgaans ontspruit uit onze bestaande collecties. Zelfs vanaf relatief kleine ordergroottes vormt maatwerk geen enkel probleem. Twee stylisten, een projectteam, een technische afdeling en een stevig uitgebouwd logistiek departement ondersteunen onze productie, die volledig in eigen beheer wordt uitgevoerd om optimale kwaliteit te kunnen garanderen. Daarom zijn wij ook ISO 9001 gecertificeerd.” Duurzaamheid troef De familiale aandeelhouders zijn gepokt en gemazeld in de industrie, wat een cruciale meerwaarde voor het bedrijf betekent. Gunter Meessens: “Vanuit hun expertise zijn de eigenaars in staat om iedere marktfluctuatie rustig te bekijken. Hierbij ligt vooral de nadruk op duurzaam ondernemen. Zo zijn wij bijvoorbeeld producent van fairtradeproducten met het Max Havelaarlabel en werken wij uitsluitend met Oekotex-stoffen (producten waarvan bewezen is dat zij niet schadelijk zijn voor de gezondheid, nvdr). Daarnaast zijn wij lid van de ILO (International Labour Organisation) en behaalden wij, dankzij onze aanpak, het ISO 14001-certificaat. Het partnership met Minot zorgt ervoor dat versleten werkkledij wordt opgehaald en gerecycleerd tot bijvoorbeeld akoestisch en thermisch isolatiemateriaal.”

Alle Alsico-kledij wordt vervaardigd volgens de strenge normen van de industriële was. “We werken uitsluitend op basis van de beste weefsels. Het innovatieve A-move-model komt tegemoet aan de eisen van de zorgsector op vlak van ergonomie en functionaliteit. Voor de industrie wordt vooral aandacht besteed aan optimale bescherming van de gebruiker (PBM-kledij: persoonlijke beschermingsmiddelen, nvdr). Ook imago is belangrijk: alle kleding kan volledig afgestemd worden op de huisstijl van de klant.” Om tegemoet te komen aan de klantenbehoeften van morgen en extra services en producten te creëren, ondergaat het bedrijf in Ronse momenteel een ware metamorfose. De burelen worden vernieuwd en zullen op deze manier ruimte bieden voor innovatieve projecten met als opzet: klant centraal en optimalisatie van de processen intern. Op deze manier bouwt het bedrijf aan een aangename werkplek en wordt er verder gewerkt aan de relatie werk – gezin – gezondheid. Hiermee bewijst Alsico eens te meer blijvend te investeren in technologie en menselijk kapitaal.

www.alsico.be

Zonnestraat 223-229 – 9600 Ronse – T 055 23 71 71 info@alsico.be – www.alsico.be

412


Bou W

nEW ZEBRA, HET EiGEnTiJDS ARCHiTECTUURPROJECT in HARTJE GEnT

“Symbiose tussen huisVestiNg, ecoNomie en cultuur” Wie binnenkort Gent binnenrijdt, zal er niet naast kunnen kijken: de site Zebrastraat, gelegen aan de poort van de stad, creëert een eigentijds breekpunt tussen de opeenvolging van traditionele appartementsblokken. Het project geeft niet alleen woongelegenheid aan bewoners van 36 huurappartementen, maar dompelt hen ook onder in een sfeer van eigentijdse architectuur en boeiende cultuur. Dankzij de talrijke mogelijkheden tot vergaderen, netwerking en organisatie van evenementen, kan ook het bedrijfsleven ten volle genieten van het eigenzinnige ontwerp van architecturaal vormgever Marnix Verstraeten. Bouwheer Alain Liedts is alvast verheugd met deze realisatie, waarin de architectuur van de 20ste en 21ste eeuw elkaar enthousiast de hand reiken. New Zebra legt op een gedurfde, creatieve manier de link tussen wonen en werken in de 20ste en 21ste eeuw. Alain Liedts: “Het oorspronkelijke gebouw dateert van 1906 en was een realisatie van Charles Van Rijsselberghe, die als stadsarchitect destijds heel wat 42

openbare gebouwen (scholen, administratie, ...) gestalte gaf. Hij tekende ook het Museum voor Schone Kunsten uit, nog altijd een prachtig typevoorbeeld van een geslaagd museumgebouw. In de sfeer van het toenmalige socialisme, betrokken vooral werklieden de woningen.

De opbouw, in verdiepingen, was voor die tijd vrij innovatief.”

huurappartemeNteN

Bijna een eeuw lang behield het gebouw zijn status, tot het in 2003 werd gerenoveerd, met medewerking van


BOUW – P roject New Zebra

“De 36 huurflats bieden een oplossing voor mensen die op de huidige huurmarkt geen antwoord op hun behoeftes vinden.” architecturaal vormgever Marnix Verstraeten. De 66 appartementen, die huisvesting bieden aan 135 mensen, zijn erin ondergebracht. Onder impuls van bouwheer Alain Liedts krijgt de Zebrastraat nu een nieuwe dimensie, die zich volledig weerspiegelt in New Zebra. Meer dan ooit biedt het complex m o g e lijkheden tot kruisbestuiving tussen huisvesting, economie en cultuur. Alain Liedts: “Deze architecturale nieuwbouwsite is eigenlijk een hedendaagse uitbreiding van de historische site, die de Zebrastraat zeker is. Net als in het oorspronkelijke gebouw, zijn hier woningen te huur voor periodes vanaf drie maanden. Bovendien kan je hier probleemloos ook volledig gemeubelde units huren. In het financieel plan is bewust geen sprake van koopappartementen: we hebben namelijk gekozen voor een uniforme verlichting en decoratie, zodat alles mooi één geheel blijft. Door de mogelijkheid tot kopen uit te sluiten, vermijden we dat het hier een kakofonie van stijlen wordt, want dat zou niet passen in het concept. Het zijn stuk voor stuk mooie units, met een elegante afwerking, een stijlvolle keuken en een comfortabele badkamer.”

De 36 flats binnen New Zebra zijn vooral geschikt voor mensen die gedurende een bepaalde tijd in de Arteveldestad aanwezig zijn, maar voor wie een langdurig verblijf in een hotel te duur zou uitvallen.

ook een lounge en een tentoonstellingsgebouw omvat), bevindt zich op de eerste verdieping van het nieuwe gebouw een ruime, polyvalente zaal, die modulair kan worden ingericht. Daardoor heeft

“Door onze wetgeving vinden die mensen ook geen antwoord op hun behoeften op onNew Zebra biedt interessante opportuniteiten voor de b2b-markt. ze huurmarkt. Hier kunnen ze, in een eigentijds kader, he- deze multimediaal perfect uitgeruste lemaal tot rust komen. De huurperiode ruimte alles in huis om een geschikte bedraagt initieel drie maanden, maar die biotoop te vormen voor vergaderingen, vormingsmomenten, lezingen, congreskan naar wens worden verlengd.” sen, praatcafés, noem maar op. New Zebra beschikt voor bedrijven over een Professionele verhuurcapaciteit van 10.000 sessies per accommodatie Daarnaast biedt New Zebra interessan- jaar.” te opportuniteiten voor de b2b-markt. Bovendien kan dit probleemloos worden Alain Liedts: “Naast de zes vergaderza- aangevuld met cateringmogelijkheden. len in het oude gedeelte (dat onder meer “Zo werken wij samen met tien erkende

De ontwerpers van het Atelier voor Stedelijke Architectuur (ASA) werken reeds 25 jaar op quasi-continue basis voor de familie/stichting Liedts-Meesen. Dit in binnenen buitenland. Projecten zoals de Zebrastraat en de New Zebra zijn met een verregaande kunstintegratie natuurlijk enorm dankbaar voor een architectenbureau.

in hetzelfde Zuid-Franse stadje. De laatste jaren is het Atelier voor Stedelijke Architectuur vooral gespecialiseerd in het ontwerpen van projecten met diensten (hotels, rusthuizen, vakantieparken, enz. ), het invullen van woonprojecten in hun stedelijke omgeving en grootschalige restauratieprojecten.

Ook zorgde ASA voor de rehabilitatie van hun familiekasteel in Marseillan en voor een kunstzinnige herinterpretatie van de watertoren

ASA is een multiprofessionele architectenvennootschap die onderdak biedt aan architecten, ontwerpers, interieur-architecten, grafische

vormgevers en ingenieurs en die hun kwaliteiten combineert in hun totaalprojecten.

Vijfwindgatenstraat 21b - 9000 Gent info@asagent.be - T 09/269 45 55

43


BO U W – P roject New Zebra

cateraars, die zich vlot aanpassen aan ieder klantenbudget. Zij vinden bij ons een nagelnieuwe industriële keuken en dito koelcellen en sanitaire ruimtes. Met andere woorden: de cateraar hoeft alleen zijn ingrediënten mee te brengen, al de rest is hier voorhanden.” Bovendien herbergt het complex, onder de imposante bolvormige gevel, ook een eigen restaurant: bij Jour de Fête vind je een correcte, seizoensgebonden eenvoudige keuken met verse ingrediënten, een mediterraanse toets en respect voor de Belgische keuken.

Zebrapoint

Even verpozen kan perfect in club Zebrapoint, waar de loungebar en het salon zich uitstekend lenen voor de meest diverse personeels- en familiefeesten. Alain Liedts: “Eén avond per week, op donderdag, staat dit etablissement ook open voor het brede publiek. Hier kan je genieten van een verfrissend drankje, deelnemen aan tal van culturele activiteiten, lezingen bijwonen, enzovoort.” Cultuur en kunst vormen zowat de rode draad doorheen New Zebra: in dit modern architecturaal kader komen tentoonstellingen, kunstwerken van de permanente collectie van de Stichting Liedts-Meesen, concerten en andere evenementen helemaal tot hun recht. De 750 m² grote expovleugel wordt ingezet voor eigen thematentoonstellingen, die meestal digitale kunst of andere recente kunststromingen in de kijker plaatsen. Met speciale nocturnes en artistieke workshops voor bedrijven, haalt de Zebrastraat kunst weg uit een ivoren toren. Liefhebbers kunnen lid worden van de club Zebrapoint. Op die manier zijn ze meteen geabonneerd op de nieuwsbrief, die alle activiteiten van het kunstplatform en de culturele evenementen in de lounge en op het middenplein voorstelt. De moderne ondergrondse parking, die ruimte biedt aan 100 voertuigen, lost meteen ook het parkeerprobleem in de buurt op. Bart Vancauwenberghe (Foto’s: Aaron Lapeirre)

New Zebra komt tot stand dankzij, onder meer, volgende partners: ƒƒAllaert Aluminium en Ramaco ƒƒAtelier voor Stedelijke Architectuur ƒƒEDF Elektriciteitswerken ƒƒEMB ƒƒHimpe-Desmet ƒƒModular Lighting Instruments ƒƒVSK electronics

144

BedrI JFsproFI eL

“Creatieve VrijheiD komt het eiNDresultaat ten goede” De elektrotechnische opbouw van de toonaangevende New Zebra-site in Gent werd volledig toevertrouwd aan EDF Elektriciteitswerken uit Waregem. Zaakvoerder Freddy Decaigny blikt tevreden terug op de intensieve samenwerking. EDF Elektriciteitswerken bestaat al sinds 1975 en verdiende zijn sporen vooral in de openbare sector. Het prestigieuze New Zebra-project, dat wonen, evenementen en cultuur combineert, betekende een mooie uitdaging voor de onderneming. EDF stond – in nauwe samenwerking met ontwikkelaar Alain Liedts en ontwerper Marnix Verstraeten – in voor de elektrische en elektronische aspecten van New Zebra. Denk aan verlichting, toegangscontrole, branddetectie, domotica, slagbomen, de betaalautomaten van de parking, audiovisuele voorzieningen in de mediazaal enzovoort.

opeN geest

“Alain Liedts staat open voor innovatieve ideeën en laat zijn partners-aannemers veel creatieve vrijheid om voorstellen te lanceren binnen het vooraf bepaalde budgettaire kader,” vertelt Freddy Decaigny. “Zo konden wij onze ruime ervaring en technische knowhow ten dienste stellen van het project. Een aangename en constructieve manier van werken, die het eindresultaat alleen maar ten goede komt.” EDF Elektriciteitswerken Flanders Fieldweg 36 – 8790 Waregem T 056 60 03 59 – info@edf.be


BO UW – P roject New Z ebra

”WiJ LATEn HET licht SCHiJnEn OVER New ZeBra” Een prestigieus project verdient een navenante verlichting. Dus koos bouwheer Alain Liedts bij de realisatie van zijn New Zebracomplex vastberaden voor de architecturale verlichting van Modular Lighting Instruments. De high-end oplossingen van de toonaangevende producent vormen het perfecte huwelijk tussen creativiteit en technologie. Lieven Messiaen, ceo Modular Lighting Instruments.

Waar prestige en architectuur hand in hand gaan, komt Modular op de proppen met sfeervolle, eigenzinnige verlichtingsaccenten. Nadat de onderneming vorig jaar de Good Design Award in de wacht sleepte voor zijn armatuur Chapeau, etaleert het bij New Zebra op alle vlakken staaltjes van hoogstaande ledverlichting. eyecatcher “Hét pronkstuk van New Zebra wordt de bolle gevel, die ‘s avonds helemaal gaat opleven in de gewenste kleuren en de onbetwiste eyecatcher van de hele straat zal worden,” getuigt ceo Lieven Messiaen. “Het is een heel vooruitstrevend project: de creatie van de specifieke waterdichte buisconstructies waarin de ledverlichting voor de gevel wordt geïntegreerd, bleek een enorm huzarenstukje. Dat komt vooral door de aparte afmetingen van elk raam. Net daarom zijn we ook erg trots op deze realisatie.” restaurant en atrium Daarnaast zetten de oplossingen van Modular op een mooie en discrete manier de verschillende kunstobjecten op het atrium in de verf. Op basis van een uitvoerige studie laat Modular ook de 36 appartementen en het restaurant Jour de Fête baden in elegant licht.

fiche Filosofie: bij Modular Lighting Instruments gaan technologie, design en lichtbeleving hand in hand. Academy: de Modular Academy is de nieuwe Belgische showroom van het bedrijf. Hier kunnen bezoekers in een uitzonderlijke setting delen in de brede lichtkennis van Modular. De toonzaal bootst oude klaslokalen na en dompelt bezoekers zo onder in de nostalgie van hun schooltijd. Breed toepassingsgebied: als producent van high-end architecturale verlichting, maakt Modular deel uit van de wereldtop. Het assortiment is beschikbaar in liefst 75 landen. Buitenlandse showrooms: ook in New York, Milaan, Amstelveen, Parijs, Malmö, Stockholm en Kopenhagen kan je het uitgebreide Modular-assortiment ontdekken.

Armoedestraat 71 – 8800 Roeselare – T 051 26 56 56 info@supermodular.com – www.supermodular.com

45


WATER IN BALANS ? Wij leiden uw water, zodat u zich kan bekommeren om uw kernactiviteiten. ADVIES

Hasseltsesteenweg 119 3800 Sint Truiden Tel 011 68 00 92 Fax 011 68 39 32

ONTWERP

LEVERING

www.ecobeton.be info@ecobeton.be

UITVOERING

BEHEER

Avenue Rogier 22 4000 Liège Tél 04 252 88 28 Fax 04 252 88 18

Vandenbroucke Window Solutions

Erkend partner van Deceuninck PVC Wij bieden u een totale aanneming van ramen en deuren in hout en pvc - rolluiken - binnenafwerking en veel meer ... Kortrijksestraat 102 – 8860 Lendelede - T 051 30 17 60 - info@ramen-vandenbroucke.com - www.ramen-vandenbroucke.com

46


BO UW – P roject New Z ebra

B ed rIJ FsproFIeL

Geïntegreerde en flexibele beveiligingssystemen Een hedendaags project als de New Zebra site in Gent vraagt een beveiliging op maat van de 21ste eeuw. VSK electronics uit Harelbeke klaarde de klus met glans. De sleutelwoorden? Innovatie en flexibiliteit!

/ experts in bedrijfsvastgoed

VSK electronics is al ruim 30 jaar gespecialiseerd in geïntegreerde beveiliging met toegangscontrole, camerabewaking, inbraak-, brand- en perimeterdetectie. Het bedrijf realiseert totaaloplossingen voor banken, kantoorgebouwen, kmo’s, telecom- en netwerkoperatoren, industrie, logistiek, musea en verzorgingsinstellingen. toegaNgscoNtrole, comfort Voor geBruiker eN BeheerDer

Er werd in het New Zebra project een flexibele toegangscontrole met smart card technologie geïnstalleerd. Het beheerplatform controleert de honderden deuren van de New Zebra site. Belangrijk is dat de toegangsprofielen heel snel en eenvoudig gepersonaliseerd kunnen worden via de software of browser. Bewoners, congresgangers en bezoekers maken gebruik van deze intelligente kaart. Voor de beheerder een zorg minder: geen complex sleutelbeheer meer, maar een flexibel toegangssysteem met historieken en de mogelijkheid tot snelle wijzigingen. optimaal geBruik VaN De parkiNg iN New ZeBra

Verkeerslichten en slagboom met betaalautomaat regelen het in- en uitrijden van de parking. Boven elke parkeerplaats plaatste VSK electronics sensoren, voor een flexibel beheer van de parkeergeleiding. Het aantal vrije plaatsen, gereserveerde plaatsen of bezette plaatsen wordt accuraat en continu getoond op het digitale bord aan de ingang. Verder voorzagen ze camerabewaking op de parking en het binnenplein. Alle systemen zijn onderling en met een meldkamer verbonden. Die kan assisteren en bijstand bieden in geval van problemen. De eigenaar of beheerder kan op elk moment de toestand van zijn gebouw via een internet browser consulteren.

T 8 8 00-13024 N B

/ te koop | roeselare > instapklare nieuwbouwateliers > aan de vaart te roeselare > 108m2 t.e.m. 323m2 > automatische poort 4mB x 4,4mH - VH=5,5m > Uniek aanbod! (Sted. inl. in aanvraag)

turner & dewaele roeselare T 051 21 22 23 Venetiëlaan 39 – 8530 Harelbeke T 056 24 19 51 – info@vsk.be – www.vsk.be

www.turner-dewaele.be 47


Werner Van Hoof. B e d rI JF sF Ic he

Kwalitatieve platDakverdichtingen Activiteit: ruim vijftig jaar lang al concentreert Van Hoof zich exclusief op de vlekkeloze uitvoering van platte daken. En dat met gespecialiseerde teams voor roofing (bitumineuze membranen) en kunststof (EPDM, TPO en PVC). Specialisatie: naast de gespecialiseerde roofing teams zijn de teams voor kunststof nog eens opgedeeld in gespecialiseerde ploegen. “Omdat alle kunststofproducten hun eigen specifieke plaatsingstechnieken vereisen. Doordat we onze mensen elk op hun eigen specialiteit uitspelen, kunnen we topkwaliteit garanderen,” aldus zaakvoerder Werner Van Hoof. Divers klantenbestand:Van Hoof is een gewaardeerde partner van kmo’s, industie, architecten, overheid en particulieren. De sterke focus op kwaliteit blijkt uit de door de leveranciers uitgereikte attesten met waarborg op materiaal en plaatsing, het VCAcertificaat en de Bevad-waarborg. Vernieuwing: naast klassieke toepassingen, toont Van Hoof zich ook een expert in andere platdaksystemen, zoals de integratie van PVpanelen of groendaken.

Begoniastraat 15 – 9810 Eke T 09 221 21 79 – info@vanhoof.be www.vanhoof.be

48

BedrI JFsFI c he

“Het THERMODYNE WARMHOUDSYSTEEM zorgt er voor dat u werkelijk uw keuken gaat ontstressen. Uw voedsel behoudt zijn kwaliteit op basis van een zachte gaarintensiteit. Dit gebaseerd op basis van een olieverwarmingssysteem. U creëert een ware belevenis voor elke maaltijd. Dit bewijst ook onze uitgebreide doelgroep. Deze bestaat voornamelijk uit rust- en verzorgingstehuizen, scholen en ziekenhuizen. Zij kozen op basis van dit echte economische, ecologische en ergonomische gebruiksgemak!

DE VOORDELEN IN EEN NOTENDOP: - Behouden van de voedingswaarde - Efficiëntere keukenplanning - Ergonomisch verantwoord - Geen filmvorming op uw gerecht - Gerenommeerde voedselbediening - Grotere capaciteit - Onderhoudsvriendelijk - Optimaal uit te leveren maaltijden - Het unieke Fluid Shelf System®

Ovenstraat 6 – 8800 Roeselare T 051 22 31 31 – info@cdconstructs.be www.cdconstructs.be

BedrI JFsFI c he

Voor al uw kopieer- en printopdrachten Activiteit: voor uitgebreide printen kopieertaken doet u uiteraard een beroep op een betrouwbare partner. Het Gentse Reproduct zorgt al decennia lang voor een tijdige en vlekkeloze afwerking van al uw kopieeren printopdrachten en planafdrukken. Focus op bedrijfswereld: Reproduct richt zich vooral op bedrijven uit de regio Gent. Maar ook de hogescholen en de universiteit zijn er kind aan huis. Als het volume groot genoeg is, levert Reproduct de bestelde exemplaren aan de deur. En voor architecten verzorgt de printspecialist elke dag een vaste ronde, vooral met planafdrukken. Totaalaanbod: Reproduct onderscheidt zich met een totaalpakket aan diensten zowel in groot- als kleinformaat. Voor het starten van een printopdracht gebeurt een pre-analyse om grafische fouten te detecteren. Een uitgebreid aanbod aan inbindapparatuur zorgt tenslotte voor een mooie afwerking van de opdracht. Strikte deadlines: typisch voor de printbusiness: strikte deadlines. Geen enkel probleem voor Reproduct, dat al meer dan 20 jaar afspraken feilloos nakomt.

Voskenslaan 205 – 9000 Gent T 09 265 81 81 – info@reproduct.be www.reproduct.be


BOUW – P roject New Z ebra

B ed rIJ FsproFIeL

projectiNrichtiNg Meubilair, Textiel en decoratie Of het nu gaat over textiel, gordijnen, decoratie, meubilair, verlichting, tapijt of een badkamer.... Voor hotel, project én privé, wij weten deze zaken te verwerken tot een harmonieus geheel op wens van de klant, aangevuld met onze eigen creativiteit! himpe-Desmet: all-in voor uw (hotel)interieur U wilt dat uw gasten zich thuis wanen. Daarvoor speelt de inrichting van uw kamers een hoofdrol. Maar als u een hotel of verzorgingsinstelling runt, hebt u geen tijd om ze tot in de puntjes om te bouwen. Van de ideeën in uw hoofd tot het laatste likje verf: Himpe-Desmet regelt alles. Hebt u al een ontwerp? Perfect! Zoekt u nog een concreet plan? Wij helpen u! meteen aan de slag De kamers moeten zo snel mogelijk klaar zijn voor uw gasten. Wij garanderen u vakmannen met de juiste expertise. Onze coördinatie zorgt voor vlotte werkzaamheden in een strikte planning. meubilair én textiel Himpe-Desmet is een inrichter gespecialiseerd in hotelmeubilair en -textiel. Deze firma biedt verschillende inrichtingen voor hotelkamers aan, van klassiek tot eigentijds en trendy. De ruime keuze biedt eindeloze combinatiemogelijkheden voor een functionele inrichting van elke hotelkamer. Himpe-Desmet zorgt met aangepaste wand- en vloerbekleding, bedspreien en gordijnen voor een gepersonaliseerde afwerking. De boxsprings en matrassen zorgen voor een hoogwaardig slaapcomfort waardoor uw gasten spontaan complimenten maken.

Kortrijksestraat 183 – 8870 Izegem – T 051 30 50 95 info@himpedesmet.com – www.himpe-desmet.com

1

BedrI JFsproFI eL

EMB biedt een meerwaarde aan beton Om aan de vraag van de klant te voldoen, heeft de betonvloer zijn intrede gedaan in de hedendaagse woning. Het blijft natuurlijk een industriële vloer met zijn voor- en nadelen. familiebedrijf EMB is een familiebedrijf gestart in 1980 door Valeriano Miot. Hij speelt nog altijd een nadrukkelijke rol in zijn bedrijf van 120 trouwe vakmensen die met jarenlange ervaring en grote flexibiliteit betonvloeren, chape en vloerisolatie plaatsen en afwerken. Aannemers, projectontwikkelaars, overheden, industriële ondernemers, winkeliers en particulieren vormen het cliënteel. Realisaties zijn onder meer de Arteveldehogeschool Campus Kantienberg Gent, de gevangenis van Beveren, Up Site Brussel, Rectoraat Universiteit Gent, UZ Gent (revalidatiecentrum), Administratietoren Sint-Pietersstation Gent, enzovoort. uitgebreid aanbod Om ons aanbod uit te breiden, blijven we nieuwe betonafwerkingen en technieken ontwikkelen. Zo combineren we bijvoorbeeld het rustieke en authentieke effect van granito met de nieuwe toepassingstechnieken. Opritten en boorden rond uw huis in ‘gefigureerd beton’ geven het voordeel van een klinkerafdruk zonder het nadeel van het onkruid. Er zijn ook talrijke afwerkingstoepassingen voor binnen of buiten, zoals een tuinpad in gewassen beton, met zichtbare korreltjes in de kleur van uw keuze, perfect geïntegreerd in het natuurlijke karakter van uw tuinarchitectuur. Of bijvoorbeeld een zeer technische steile helling in geribd beton voor inritten van parkeergarages zoals onlangs uitgevoerd in het project New Zebra te Gent. Er is dus een grote waaier aan mogelijkheden. Bezoek onze website voor meer informatie of bel of mail ons.

Arthur Maesstraat 65 – 1130 Brussel – T 02 215 19 49 info@emb.be – www.emb.be

49


Marc Loeys. B e d rI JF sF Ic he

Bespaar met Digitale facturatie Voordelen van e-invoicing via eDi Elektronisch factureren is snel, eenvoudig, efficiënt, voordelig en duurzaam. Een EDI oplossing is vooral geschikt voor bedrijven met vele en/of complexe facturen. • Sneller betaald • Minder fouten • Minder manueel werk • Goedkopere manier van factureren Bereken uw besparing Weet u hoeveel een factuur kost? De kost van de factuur is meer dan de postzegel en het papier. Het controleren, het inboeken, het opvolgen, … nemen behoorlijk veel tijd in beslag. Voor veel bedrijven levert dit verrassende resultaten op: • Inkomende facturen kosten gemiddeld € 20,- tot € 40,- per factuur • Uitgaande facturen kosten gemiddeld € 10,- tot € 15,- per factuur Een elektronische factuur kun je al verzenden en ontvangen voor een prijs die gemiddeld lager is dan de kost van één postzegel. gebruik onze ervaring De sterkte van Generix zit in de meer dan 15 jaar ervaring in de elektronische uitwisseling van berichten. Dagelijks gaan er meer dan 1 miljoen berichten door ons datacentrum. Ons doel is om bedrijven efficiënter met elkaar te laten samenwerken zodat er een meetbare besparing wordt gerealiseerd. Laat ons gratis berekenen hoeveel een factuur bij u kost en wat u kan besparen.

Industriepark-Drongen 14/106 – 9031 Drongen T 09 281 23 98 – Benelux@generixgroup.com www.generixgroup.com/nl

50

BedrI JFsFI c he

“uw vertrouwen in onze service, daar doen we het elke dag voor” Bedrijfsleider: Alfons Buyl. Oprichting: 1996. Werknemers: 49. Activiteit: algemeen transport. Troeven : kwaliteit, stiptheid, flexibiliteit, snelle service leveren en eventuele last-minute vrachten inplannen. Specialiteit: Benelux, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland. Toekomstplannen: huidige trafieken verder uitbouwen – logistieke dienstverlening aanbieden. Opmerkelijk: “We hebben een gemotiveerd team, dat altijd het beste van zichzelf geeft om onze klanten te dienen,” vertelt Alfons Buyl.

Dijkstraat 10 – 9160 Lokeren T 09 340 63 60 info@buyl-transport.be – www.buyl-transport.be

Al 30 jaar tevreden klanten dankzij vlekkeloze topservice mét kwaliteitsgarantie

J. Plateaustraat 9 – 8400 Oostende T 059 50 39 27 – info@mister-clean.eu www.mister-clean.eu


BOUW – PROJECT nEW ZEB RA

GN WHEEL®

WERPSTRAALTURBINE

B ed rIJ FsproFIeL

topschrijnwerk voor New Zebra Voor de realisatie van de glaspartijen in New Zebra (Gent) bundelden Ramaco (Eeklo) en Allaert Aluminium (Harelbeke) enthousiast de krachten. Zo droegen ze een belangrijk steentje bij aan de hoge design- en kunstwaarde van het gebouw. “Onze samenwerking is door de complementariteit van onze activiteiten erg vlot verlopen,” getuigt Thomas Allaert (Allaert Aluminium). “Wij hebben vooral de eigenaardige constructies voor onze rekening genomen. Op die manier hebben we de voorgevel en de achtergevel van de eerste tot en met de zesde verdieping verzorgd.” Nick Gasnier (Ramaco): “Dankzij het uitstekende contact met

Raverschootstraat 159 – 9900 Eeklo T 09 376 90 90 – info@ramaco.be www.ramaco.be

zowel het architectenbureau als Allaert Aluminium, vonden we het een eer te kunnen meewerken aan dit indrukwekkend project. Naast het gelijkvloers met indrukwekkende glazen spiderbol, de zevende en de achtste verdieping, hebben we ook de uitspringende boxen met vouwwanden voor de achtergevel en de spiegelwanden op de zijmuren van het atrium geplaatst.”

Boerderijstraat 6 – 8530 Harelbeke T 056 232 020 – info@allaert.be www.allaertaluminium.be

Straaltechniek International, de innovator op het gebied van werpstraaltoepassingen, ontwierp een nieuwe GN WHEEL®werpstraalturbine die werd geoptimaliseerd in vergelijking met andere turbines in de sector. GN WHEEL® is uitgerust met naar voor toe gebogen werpschoepen voor meer werpstraalefficiëntie en biedt schoepondersteuning over de volledige breedte. Het innovatieve ontwerp verbetert de werpstraalstroom waardoor de levensduur van de turbine merkbaar kon worden verlengd. Wanneer u de schoepen later eventueel moeten vervangen, kan dit met een minumum aan stoptijd omdat ze ter plaatse kunnen worden gemonteerd.

De eigenaarskosten zijn bijzonder laag, de beschikbare procestijd hoog. • • • • •

10 keer minder belasting van de schoepen tot 70 % meer straalefficiëntie werpstroomoptmalisering met factor 7 steunschijven gaan tot 3 keer langer mee levensduur 10 keer hoger dan stalen schoepen • levensduur 30 % hoger dan hardmetalen schoepen GN WHEEL® is verkrijgbaar in een versie met diameter 300 tot 520 mm en past in alle turbines van onze huidige en toekomstige klanten.

Antwerpsesteenweg 100 – 2630 Aartselaar T 03 870 61 70 straaltechniek@straaltechniek.com

www.straaltechniek.net 51


Askit Communications – Vergadercentrum ‘De Brouwerij’ Verhuur zalen

Diensten aan marktonderzoek - Recrutering focusgroepen en interviews

- Opleidingen (6 tot 24 pers.)

- Zaal en volgzaal met videocircuit of doorkijkspiegel

- Vergaderingen

- Audiovisuele ondersteuning

- Seminaries

- Dataverwerking

- Presentaties (tot 40 pers.)

Askit Communications bvba – Ham 175 – 9000 Gent – T: 09 235 27 27 – www.askit.be – info@askit.be

Totaaloplossingen voor logistiek op maat ● Expresdienst

● ADR-transport

● Collidistributie

● Gekoeld

● Palletdistributie

● Verhuizingen

● Containertransport

● Meubelbewaring

● Groupage

● ...

transport

Schrijnwerkerslaan 4 – 9140 Temse – T 0486 15 72 02 filip@vgotrans.be – www.vgotrans.be

where business meets pleasure Zelebaan 100 9160 Lokeren www.biznishotel.be Tel. +32(0)9 326 85 00 Fax +32(0)9 326 85 01 info@biznishotel.be sales@biznishotel.be Efficiënt vergaderen in een rustgevende omgeving. centrale ligging | ruime parking | vlot bereikbaar Aansluitend op uw meeting even napraten en culinair genieten in onze loungebar, het restaurant of op ons zonovergoten terras.

52


T r a ns port e n Log i sti ek

“Brussel en Antwerpen hebben een hogere filedruk dan Los Angeles en New York.” Willy Van Loon.

“Als de industriële productie een daling doormaakt, heeft dat onmiddellijk een invloed op ons.” Lode Verkinderen.

Transportsector zit gevangen tussen dalende vraag en groeiende concurrentie

“We zitten al vijf jaar in crisis” Met dichtslibbende wegen, stijgende kosten en een cliënteel dat druk zet op de tarieven, zitten Belgische transporteurs zwaar in de tang. Lode Verkinderen, secretaris-generaal van Transport & Logistiek Vlaanderen (TLV), en Willy Van Loon, voorzitter van Febetra, trekken aan de alarmbel. Sinds het begin van de economische crisis is het aantal transportbedrijven in ons land heftig gedaald: in 2009, het jaar waarin de malaise pas goed toesloeg, waren er nog 8920 transportfirma’s in België, begin 2013 was dat aantal gedaald naar 8548. Bovendien gaat de transportgroei al langer naar buitenlandse ondernemers. Tussen 2007 en 2011, stagneerde het aantal arbeiders in de transportsector op iets meer dan 70.000. En het einde van de tunnel, zeggen sectorpausen Lode Verkinderen (Transport & Logistiek Vlaanderen) en Willy Van Loon (Febetra), is nog niet meteen in zicht. “Onze sector kreeg het zwaar te verduren door de crisis: we zijn een afgeleide van industriële productie, en wanneer die een daling doormaakt, heeft dat onmiddellijk een invloed op ons,” zegt Lode Verkinderen (TLV). “Eigenlijk zitten wij al vijf jaar in crisis: we hebben ze vanaf het eerste moment gevoeld. En ze woedt nog altijd.”

Wereldkampioen files Want Belgische transportfirma’s, die zo’n 10 % van het bruto binnenlands product in ons land vertegenwoordigen, hebben ook nog een aantal sectorspecifieke katten te geselen. Stijgende brandstofprijzen bijvoorbeeld. Of dichtslibbende verkeersaders. “Brussel en Antwerpen hebben een hogere filedruk dan Los Angeles en New York,” haalt Willy Van Loon (Febetra) een studie van verkeersinformatieplatform Inrix aan, die in juli van dit jaar tot die conclusie kwam. “Dat zet zware druk op onze bedrijvigheid. We pleiten bij de overheid al jaren voor een aantal links tussen de verkeersassen, zoals een NoordZuidverbinding in Limburg, maar daar komt maar geen schot in de zaak.” En dan is er de druk van concurrenten uit Oost-Europese landen, die worden aangetrokken door het transitcachet van België. “Over lange afstanden kunnen we het nu al vergeten,” benadrukt Willy Van

Loon. “Oost-Europese collega’s hebben een veel lagere loonkost, en kunnen dus scherpere tarieven hanteren.”

Druk op prijzen

Die tarieven zijn eigenlijk het grootste probleem waarmee Belgische transporteurs kampen, vult Lode Verkinderen aan. “We zijn in een markt beland waarin de klant het voor het zeggen heeft. We porren onze leden ertoe aan om vast te houden aan hun tarieven, maar dat is moeilijk: door de toenemende concurrentie en een economische druk die ook op de klanten weegt, zijn die laatsten meer dan ooit geneigd om de prijzen onder druk te zetten. Terwijl er in de toekomst nog een aantal factoren dreigen bij te komen, zoals de ecotaks in Frankrijk, die onze transporteurs extra zullen moeten doorrekenen aan hun klanten: hun marges zijn klein tot onbestaande.” Ronald Meeus

53


energie & eco log i e — d uur z a a m on d e r n e me n

philippe Tavernier, pom wesT-vlaanderen

“duurzaam ondernemen is meer dan de drie p’s” Duurzaam ondernemen: het begrip staat tegenwoordig voorop in de missie van elk zichzelf respecterend bedrijf. Maar: is iedereen wel zo begaan met deze manier van zakendoen als wordt beweerd? Met andere woorden: zijn we wel goed bezig? Philippe Tavernier kan het weten. Als afdelingshoofd Duurzaam Ondernemen van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen is hij er dag in, dag uit, mee bezig. “Duurzaam ondernemen mag geen dode letter blijven, maar moet de basis vormen van een doordacht bedrijfsbeleid waar ook iedereen op de werkvloer nauw bij wordt betrokken.”

Als uitvoerder van het socio-economisch beleid van de provincie WestVlaanderen, steunt de POM op vier grote pijlers. Philippe Tavernier: “Een eerste is het bevorderen van ondernemerschap, door onder meer infrastructuur voor starters te voorzien, bedrijven met exportplannen internationaal wegwijs te maken en te werken aan de fabrieken voor de toekomst. In West-Vlaanderen focussen we ons, wat dat laatste betreft, op drie niches: nieuwe materialen (kunststof, innovatief textiel) voor het zuiden, voeding (agro-industrie) voor het centrale deel en het cleantech-luik, dat zich vooral aan de kust situeert. Een tweede klemtoon ligt op logistiek, door de logistieke poorten van de provincie te versterken, goederenstromen beter te bundelen en meer naar multimodaal transport te evolueren.” Een derde poot draait rond kennis, innovatie en technologie. “West-Vlaanderen heeft weinig universiteiten. Daarom steunen we de uitbouw van en tonen we bedrijven de weg naar de diverse kenniscentra, die zich onder meer op nieuwe 54

materialen, agro-industrie en cleantech richten.” Luik vier focust zich integraal op duurzaam ondernemen.

BetrokkenHeid stimuleren

m.m.: duurzaam ondernemen is enerzijds een vaag begrip, maar zijn de principes even nieuw als de term zelf? Philippe Tavernier: “Neen, de basisprincipes staan eigenlijk al tientallen jaren overeind. Doordat duurzaam ondernemen tegenwoordig zoveel aspecten behelst, vindt ieder bedrijf wel ergens een aanknopingspunt om ermee bezig te zijn.” m.m.: Wanneer mag een bedrijf zich duurzaam noemen? “Daarvoor moeten minstens de drie P’s (people, planet, profit) evenwichtig zijn ingevuld, maar de inspanningen moeten eigenlijk nog verder reiken. Het volstaat niet om zoiets gewoon in een beleidsverklaring op te nemen, er moet een

actieplan aan verbonden zijn dat zeker tot op de werkvloer voelbaar is. Net daar situeert zich namelijk het grootste potentieel en moet je over een aantal ‘believers’ beschikken, die participatie en passie uitstralen en hun collega’s in dat verhaal meenemen. Duurzaamheid moet in de genen van een bedrijf zitten, je moet het niet doen voor de mooie ogen van je overbuur.” m.m.: Hoe cruciaal is het om er iedere onderneming uit een bedrijventerrein toe aan te zetten? “De verduurzaming van bedrijventerreinen is ook voor ons een van de absolute prioriteiten voor de toekomst. Naast optimaal gebruik van de beschikbare ruimte en inspanningen voor een betere ontsluiting, moet het beheerd worden door een goed management, dat er alle stakeholders bij betrekt en naar duurzame samenwerkingsverbanden streeft. Een goed voorbeeld daarvan is restwarmtevalorisatie, waarbij het warmteoverschot van bedrijf x bijvoorbeeld de energiebehoefte van bedrijf y helpt invullen.”


duurzaam ondernemen

“Er wordt nog te weinig gepeild naar de tevredenheid van de medewerkers.” Philippe Tavernier

m.m.: duurzaam ondernemen vertrekt vaak vanuit milieuvriendelijke initiatieven. is dat de ideale invalshoek? “Ecologisch verantwoorde inspanningen kunnen we alleen maar toejuichen, maar we moeten verder kijken dan dat. Zo ken ik veel bedrijven die investeren in hernieuwbare of alternatieve energiebronnen, maar anderzijds hun gebouw te weinig hebben geïsoleerd of minder efficiënt met energie omgaan. Idealiter gaan diverse inspanningen hand in hand. Rationeel energieverbruik en duurzame verlichting kan je makkelijk combineren met duurzaam (industrieel) bouwen, maar we mogen ook het ‘people’-aspect niet vergeten en via de sociale economie kansengroepen aan het werk zetten.” m.m.: Welke aspecten worden soms verwaarloosd? “In de praktijk merken we wel vaker dat er nog meer initiatieven op vlak van veiligheid zouden mogen worden genomen. Investeren in een betere ontsluiting, een correcte signalisatie en de optimalisering

van processen op de werkvloer helpt al heel veel. Er wordt nog te weinig gepeild naar de tevredenheid van de medewerkers, terwijl zij vanuit hun ervaringen vaak ideaal geplaatst zijn om knelpunten en potentiële verbeteringen te suggereren.”

“Duurzaam ondernemen draait uiteraard ook om besparen. De stelregel daarbij blijft dat je niets moet uitgeven voor wat je niet verbruikt. Het gebeurt nog te vaak dat bedrijven met stiekeme energievreters of verliesposten, bijvoorbeeld waterlekken, te maken hebben, die ze niet kennen omdat ze niet of te weinig bepaalde indicatoren meten.” Bart Vancauwenberghe Foto’s: Kurt Vuylsteke

West-Vlaams cHarter duurzaam ondernemen Twintig jaar geleden startte POM West-Vlaanderen (toen nog de GOM, nvdr.) met een Milieucharter. In 2008 werd dat getransformeerd naar het Charter Duurzaam Ondernemen. “Met dit pragmatisch managementsysteem rond duurzaam ondernemen zijn we nog altijd een voorloper in België. Jaarlijks slagen circa 50 bedrijven erin hun jaarcertificaat te behalen. Daarvoor leggen ze een heel traject af, dat begint bij een nulmeting door ons, gebaseerd op een uitgebreide checklist, waarin gepeild wordt naar de conformiteit met de milieu- en sociale wetgeving. Dit wordt gekoppeld aan een bedrijfsbezoek. “ Deze audit resulteert in een rapport waarbij knelpunten en non-conformiteiten worden gemeld. “Het deelnemend bedrijf krijgt dan de kans die minpuntjes weg te werken en intussen een actieplan voor te bereiden, waarbij voor tien thema’s initiatieven dienen te worden uitgewerkt. Dit actieplan ondergaat vervolgens op jaarbasis telkens een audit. Deelname blijft een vrijwillig engagement, maar we merken wel dat bedrijven die een zekere continuïteit in hun deelname steken, sterk groeien in hun duurzaamheidsbeleid en hier ook economisch voordeel uit halen. Het Charter is daarbij een hulpinstrument om dit beleid beter te structureren en om tijdig in te spelen op nieuwe trends.” 55


E n erg ie & E co lo g ie — Duurzaam o nde rne me n

Hans De Leersnyder, Herbert Vandaele en Alex Vanwolleghem.

Filterinstallatie Lysair. BeDri JFsproFi eL

“veilige ontstoffingsinstallaties met hoog rendement” Lysair mag zich al ruim 30 jaar een specialist in industriële ontstoffing en pneumatisch transport noemen, maar ook met hoogwaardige machinebouw, automatisering (Konodi) en koeltorens (Nordland Engineering) veroverde het bedrijf zich een prominente plaats op de markt. “Dankzij onze eigen elektrische dienst kunnen we erg flexibel werken,” verduidelijkt managing director Alex Vanwolleghem. Hoe evolueert de markt van industriële ontstoffing en pneumatisch transport? “In een groeiend aantal industriële sectoren neemt het belang ervan toe. Dat heeft vooral te maken met veiligheidsredenen en ergonomische aspecten. Daarnaast besteden wij erg veel aandacht aan het strikt respecteren van de ATEXregelgeving (explosieveiligheid). Rekening houdend met al die factoren, zoeken wij voor iedere klant naar de oplossing met het hoogste energetische rendement.” Waarin tracht lysair zich van de concurrentie te onderscheiden? “Dankzij de strategische keuze om de elektrische sturingen van onze installaties te verzorgen met een eigen elektrische dienst, houden we alles in eigen beheer en kunnen we erg soepel werken. PLC- en frequentiesturingen hebben voor onze mensen geen geheimen. De synergieën met Konodi en Nordland Engineering zorgen ervoor dat we turnkey projecten verzorgen voor een breed cliënteel in de meest diverse industriële en tertiaire sectoren. Zo bouwden we onlangs het hart van een hightech pelletfabriek in Mariembourg. Daarnaast trachten we op alle echelons van ons bedrijf zo duurzaam mogelijk te ondernemen. Zo waren we bijvoorbeeld een pionier inzake de plaatsing van zonnepanelen.” 56

ficHe Activiteit: Lysair specialiseert zich in technieken voor milieubehoud. De engineering ontwikkelt installaties voor industriële ontstoffing, pneumatisch transport en rookgaswassing. Breed gamma: Lysair verzorgt zowel afzonderlijke componenten, deelinstallaties als volledige machines. Nieuw management: eind vorig jaar rondden Alex Vanwolleghem, Hans De Leersnyder en Herbert Vandaele de MBO af. Zij leiden een team van circa 70 medewerkers. Geografische markt: de oplossingen van Lysair zijn gegeerd in België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk. Eigen montage- en elektrische dienst: Een team van vakbekwame monteurs en elektriciens zorgt voor de perfecte installatie van de door de engineeringdienst uitgetekende (totaal)oplossingen.

Vlasstraat 13 – 8710 Sint-Baafs-Vijve – T 056 60 58 84 lysair@lysair.com – www.lysair.com

1


Energie & E cologie — Duurza a m ond er neme n

Duurzaamheid is dé prioriteit bij uitstek bij Abriso. De fabrikant van isolatiematerialen en producten voor beschermend, krasvrij transport legt meer dan ooit de focus op een groene aanpak. “Daarbij geven we ook graag kansen aan jonge, pas afgestudeerde arbeidskrachten,” stipt cfo Jan Dejonghe aan.

Het management. BeDri JFsproFi eL

“streven naar organisatie die mean, lean én clean is” Wat verstaat abriso onder duurzaam ondernemen? “Voor ons is een duurzaam bedrijf een firma die niet alleen ‘lean & mean’, maar ook clean is. We werken op alle niveaus zo kostefficiënt mogelijk en vermijden buitensporigheden in onze uitgaven,

om de ‘bottom line’ te verbeteren. Tegelijkertijd willen we activiteiten en producten ontwikkelen die de ‘top line’ verhogen. Dat gebeurt met het grootste respect voor mens en milieu. We streven dus naar een gezond evenwicht tussen prestatiedruk en menselijkheid.”

ficHe Activiteit: Abriso produceert isolatiematerialen, geëxtrudeerd polyethyleenschuim (PE), luchtkussenfolie, verpakkingsprofielen en foamverpakkingen. Meerwaarde: deze producten garanderen de klanten een beschermend en krasvrij transport, of een ecologisch verantwoorde isolatie.

Hoe pakken jullie dat aan? “We willen een duurzame, dus blijvende rentabiliteit creëren door competitieve voordelen te ontwikkelen en ons voortdurend te onderscheiden. Vernieuwing speelt daar een belangrijke rol in. Blijven investeren in product én proces is noodzakelijk, want innovatie is de motor van toekomstig succes. Wie dat niet doet, hypothekeert de groeikansen van zijn bedrijf.” die groeikansen geeft abriso ook aan jonge mensen? “Bij aanwervingen geven we vaak de voorkeur aan pas afgestudeerden, zodat zij ervaring kunnen opdoen. De jongeren van tegenwoordig zijn dynamische, flexibele mensen die intelligent genoeg zijn om processen te begrijpen. Door een persoonlijke begeleiding leren ze de cultuur van ons bedrijf kennen. Dat helpt om hen te behouden en zo onze toekomst te verzekeren.”

Milieuvriendelijk: alle producten zijn volledig recycleerbaar. Tijdens het productieproces wordt alleen gebruik gemaakt van blaasmiddelen die geen CFK’s (chloorfluorkoolstofverbindingen) bevatten. Sectoren: de verpakkingsoplossingen van Abriso zijn gegeerd in de meubel- en verhuissector, de automotive, de glasindustrie, de elektronicabranche, bij coatingbedrijven, de medische sector en in de voedingsindustrie. Internationaal perspectief: het bedrijf is sterk aanwezig op de Europese markt van bouwmaterialen en heeft productievestigingen in België (Anzegem), Frankrijk, Slovakije, Polen, Tsjechië, Roemenië, Hongarije, Oekraïne met een totale tewerkstelling van 500 medewerkers waarvan 280 in België.

Gijzelbrechtegemstraat 8-10 – 8570 Anzegem T 056 69 49 29 – info.be@abriso.com www.abriso.com

571


Koen De Clercq.

GROND- EN RIOLERINGSWERKEN FUNDERINGEN WEGENISWERKEN OPRITTEN EN TERASSEN VIJVERS AFBRAAK EN BOUWRIJP MAKEN PRIVÉ, OVERHEID, B2B

Veldekensstraat 215, 9240 Zele T 052 44 64 49 - F 052 44 77 72

WWW.DHEER.BE info@dheer.be

BETROUWBAAR EN VAKKUNDIG, UW PARTNER BIJ ALLE BOUWWERKEN

Gentse Steenweg 307A, 9240 Zele T 052 44 64 49 - F 052 44 77 72

WWW.ZEEREC.BE info@zeerec.be

58

Diederik Cloet.

BeDri JFsFi C He

BeDri JFsFi C He

produceer en distribueer efficiËnter

het volle pond voor uw grond

Activiteit: De Clercq Solutions reikt IT werkinstrumenten aan om het maximum uit uw productie en logistiek apparaat te halen. Ze vormen de brug tussen talloze ERP systemen en de operaties op de vloer. Referenties: u bent niet alleen in uw streven naar efficiëntie, getuigen klinkende referenties als LVD, La Lorraine Bakery (Group), Simba Toys (Benelux). De Clercq Solutions helpt middelgrote en grote bedrijven uit diverse industriële sectoren om hun productie- en logistieke processen te verbeteren. Eigen software: “Onze eigen software, Objective, MES, WMS, Time & Attendance maakt ons sterk,” zegt managing director Koen De Clercq. “Wij brengen elk jaar twee ‘releases’ uit. De community rond ons softwarepakket brengt mensen uit tientallen bedrijven samen. En er is onze 24-uursservice.” Productiviteit: Met Objective kunt u op elk moment de beschikbaarheid van medewerkers en machines volgen en bijsturen en de productiviteit van uw bedrijf tot 30 % verhogen.

Activiteit: Cloet gebr. nv begon in 1963 als loonwerkbedrijf voor de landbouw, maar evolueerde snel naar een specialist in grond en afbraakwerken. “Wij maken het verschil met een jong en modern machinepark, dat uitgerust is met de meest recente 3D-GPS-sturing en laserapparatuur,” getuigt Diederik Cloet. Verantwoord recycleren: binnenkort investeert Cloet in een nieuwe machine voor fijn nivelleringswerk en op middellange termijn wil het een betoncentrale bouwen voor mager beton en stabilisé. “Op die manier kunnen we de restproducten van onze breekwerf, met een capaciteit van 30.000 ton per jaar, heel verantwoord recycleren.” Buitenland: Cloet gebr. nv legt zich intens toe op de groeiende markt van grondstabilisatiewerken. Daarvoor gaat het bedrijf ook naar werven in Nederland, Frankrijk en Duitsland. “Dankzij onze flexibiliteit kunnen we heel snel inspelen op dringende vragen.”

Paepestraat 84 – 9260 Wichelen Jacob Van Arteveldestraat 3 – 8800 Roeselare T 052 43 20 80 – info@declercqsolutions.eu www.declercqsolutions.eu

1

Lichterveldestraat 15 – 8740 Pittem T 051 74 43 79 – info@cloet.be www.cloet.be

1


Energie & E cologie — Duurza a m ond er neme n

BeDri JFsproFi eL

van afvalhout naar groene stroom In A&S Energie bundelen groene stroombedrijf Aspiravi en spaanplaatproducent SpanoUnilin de krachten. De biokrachtcentrale verwerkt jaarlijks 170.000 ton niet-recycleerbare biomassa tot groene stroom voor 55.000 gezinnen. Spano-Unilin wou een totaaloplossing bieden voor het afvalhout. Op deze manier kan Spano-Unilin het recycleerbare afvalhout verwerken tot spaanderplaten, en kan het niet-recycleerbaar afvalhout verwerkt worden tot energie. Aspiravi, vooral gespecialiseerd in windmolens, wou zijn productieapparaat diversifiëren. Zo vonden beide partners elkaar en werd de firma A&S Energie opgericht.

focus op duurzaamheid Plant Manager Steven Vandenbulcke licht de duurzame filosofie van A&S toe: “We werken uitsluitend met houtafval van lokale aanvoer, dus niet met overzeese pellets of met afvalhout dat nog recycleerbaar is. Meestal gaat het om sloopafval. Het niet-recycleerbare gedeelte verbranden we in onze centrale, waarbij veel aandacht gaat naar schone verbranding in combinatie met een bijzonder performante rookgaszuivering. Ook wordt een gedeelte van het afvalwater opnieuw ingezet voor de rookgaszuivering. Kortom, alles is voorzien op minimale afvalstromen en milieu-effecten.” maximaal hergebruik De assen die na verbranding overblijven in de oven worden gebruikt als zandvervanger in de betonindustrie of, in het geval van de grovere bodemassen, als onderfundering in de wegenbouw. Ook het ijzer (spijkers, schroeven, scharnieren ...) en de non-ferro materialen (aluminium, inox ...) vertrekken naar gespecialiseerde verwerkers om ook hiermee nieuwe producten te maken. prinselijk bezoek Vorig jaar bezocht (de toenmalige) kroonprins Filip de biokrachtcentrale voor een panelgesprek rond groene energie en duurzaam ondernemen met diverse specialisten uit de

sector, waaronder de VREG en kabinetmedewerkers van minister Van den Bossche. “Een nuttig en aangenaam gesprek en een grote eer voor onze centrale en de Groene Stroom-sector in het algemeen!,” aldus Steven Vandenbulcke.

facts & fiGures • Operationeel sinds 2010 • Verwerking van 170.000 ton niet-recycleerbaar afvalhout per jaar • Groene stroom voor 55.000 gezinnen • Elektrisch vermogen van 25 MW • State-of-the-art technologie voor schone verbranding • Slechts 1 % restproduct uit de verbranding van het hout

Nieuwenhovestraat 5 – 8780 Oostrozebeke T 056 67 17 50 – info@a-s-energie.be – www.a-s-energie.be

591


Mooie herbestemmingen voor voormalige industriële wijken

Ontwikkeling van ‘brownfields’: duurzaam in ieder opzicht

De ruimte in Vlaanderen is schaars. Vlaamse ondernemers spreken over een tekort aan geschikte bedrijventerreinen. Kandidaat-bouwers vinden geen grond. Tegelijkertijd bestaat er een aanbod van verlaten, onderbenutte en vaak ook historisch verontreinigde sites, de zogenaamde ‘brownfields’. Deze oude industriële sites bieden mooie kansen om nieuwe bestemmingen te realiseren. ‘Brownfields’ zijn meestal uitstekend gelegen op een centrumlocatie of aan de rand van de stad. Ze kunnen vaak perfect geïntegreerd worden in het stedelijk weefsel. Veel brownfields zijn ontstaan op een moment dat er van de uitgebreide en strenge regelgeving voor stedenbouw en milieu - zoals die nu bestaat - nog geen sprake was. ‘Corporate social responsibility’ neemt verder aan belang toe. Bedrijven en vastgoedeigenaars die kampen met milieurisico’s dienen deze op rigoureuze wijze te onderzoeken en te rapporteren. Veel ondernemers maken de strategische keuze om hun onroerend goed mét de saneringsplicht en de ontwikkelingsrisico’s over te dragen aan een gespecialiseerde partij. PSR Brownfield Developers, dochtermaatschappij van Jan De Nul Group, is sinds de jaren ‘90 actief in de materie en staat vandaag in voor de herontwikkeling van ruim 30 hectare aan Vlaamse brownfields, vaak in Publiek-Private Samenwerking.

Brownfieldontwikkeling, duurzaam in ieder opzicht

Het herontwikkelen van een bestaande binnenstedelijke ruimte is een intrinsiek duurzame stedenbouwkundige keuze. In plaats van de steeds schaarsere ‘greenfields’ te ontginnen, 60

wordt nieuw leven gegeven aan bestaande, onderbenutte terreinen. Verontreiniging is meestal de doorslaggevende factor die initieel hergebruik belemmert. De meerwaarde van brownfieldontwikkeling reikt nog een stuk verder dan enkel saneren. Naast ecologische baten opent de ontwikkeling van brownfields nieuwe economische, operationele, financiële en maatschappelijke perspectieven voor sites die jarenlang geblokkeerd geweest zijn. Op projectniveau wordt door PSR - binnen de afweging economie/ecologie - steeds maximaal ingezet op specifieke duurzame keuzes op vlak van bodemsanering, rationeel energie- en waterverbruik, afvalbeheer, bouwmaterialen en architectuur.

Integraal en multidisciplinair traject

Volgens Inge Dejongh, woordvoerster van PSR Brownfield Developers, bestaan er nog al te vaak misverstanden over brownfieldontwikkeling, met name dat het bijvoorbeeld louter de som is van een sanerings- en ontwikkelingsproces. “Je kunt die twee niet van elkaar loskoppelen”, benadrukt zij. “De saneringsstrategie moet immers maximaal afgestemd zijn op de ontwikkelingsstrategie. Zoniet, dan saneer je te veel of te weinig. Het vergt dus vanaf het begin een integrale aanpak.”


E n e rg i e & E colog i e — Duur z a a m on d ern em e n

De Oude Gasfabriek in Lier Op de site van de Oude Gasfabriek in Lier, een bijzondere locatie gelegen op de overgang van de stad met de vallei van de Kleine Nete, realiseren PSR en Gands een residentiële ontwikkeling: parkwonen met zicht op het water. Duurzaamheid is het sleutelwoord van het hele project, zowel in de ruimtelijke als de bouwtechnische context, als voor de technische installaties. In Lier wordt een duurzaam nieuw stadsdeel gerealiseerd via stadsinbreiding. Dit gebeurt zonder noemenswaardige meerkost, maar wel door de juiste keuzes en de weloverwogen architectuur. De bouw start in 2014 en wordt uitgevoerd door Ondernemingen Jan De Nul, nv.

Inge Dejongh voegt hieraan toe dat alvorens er effectief ‘gebouwd’ kan worden op een voormalige brownfield, er een complex, risicovol, kapitaals- en tijdsintensief ontwikkelingstraject afgelegd dient te worden. “De betrokkenheid van verschillende partijen (overheden en private sector) en de wisselwerking tussen uiteenlopende disciplines (ruimtelijke ordening, milieu, vastgoed, bouwkunde, architectuur, subsidiëring, wetgeving en fiscaliteit) maken bovendien dat brownfieldontwikkeling telkens opnieuw maatwerk is.”

Ook het project op de Oude Gasfabriek in Lier is een schoolvoorbeeld van duurzaam bouwen.

De directe toegang van PSR tot de beschikbare expertise binnen Jan De Nul Group, zowel op vlak van milieutechnologie (Envisan) als op vlak van bouw- en infrastructurele werken (de civiele bouwafdeling van Jan De Nul Group), stelt de ontwikkelaar in staat om brownfielddossiers met de nodige slagkracht aan te pakken.

De Molens-De Vaert in Vilvoorde

De Molens-De Vaert in Vilvoorde wordt een nieuwe stadswijk in een strategische reconversiezone.

Het projectgebied De Molens-De Vaert vormt een strategische schakel binnen ‘Watersite’, het grootschalige brownfield- en stadsvernieuwingsproject voor de Vilvoordse Kanaalzone. Dat wordt door PSR, in een Publiek-Private Samenwerking (PPS) met de stad Vilvoorde, Waterwegen en Zeekanaal en in joint venture met Matexi, ontwikkeld naar een nieuwe levendige stadswijk tussen water en groen. Op een oppervlakte van 130.000 m² waar vroeger de industrie regeerde, wordt straks gewoond, gewerkt, gewandeld en gefietst langs een nieuwe kadeboulevard. De komst van een fiets- en voetgangersbrug over het kanaal, in combinatie met een doorlopend netwerk van paden voor zacht verkeer, kenmerken het project op het vlak van duurzame mobiliteit. Het project heeft een doorlooptijd van twintig jaar. Na realisatie zal de projectzone huisvesting bieden aan ongeveer 2.500 nieuwe bewoners. 61


en erg ie & e colog i e — duurzaam o nde rne me n

Jan Theys. B eD riJ FsproFieL

BeDri JFsproFi eL

Voorzie in uw eigen energie

revolutionair in

energie meT groene visie

Secundaire grondstoffen, verouderde gebouwen en installaties voorbereiden op hun tweede leven: dat is de kernactiviteit van All Recup uit Temse. De onderneming specialiseert zich sinds jaar en dag in de recyclage van de meest uiteenlopende materialen

BES (Belgian Energy Systems bvba) plaatst en onderhoudt fotovoltaïsche, thermische en windenergie-installaties. Sinds haar oprichting in 2001 verwierf deze kmo een solide reputatie bij klanten en leveranciers.

recyclage

Geert Boeraeve zet in 1999 zijn eerste stappen in de wereld van de hernieuwbare energie. In het begin zoekt hij geschikte locaties voor windturbines en werkt hij mee aan de ontwikkeling van de projecten, later werkt hij als agent voor een grote marktspeler. In 2001 richt Geert Boeraeve samen met zijn echtgenote Martine Levrouw BES bvba op. Met de komst van zoon en elektrotechnicus Kristof is de toekomst verzekerd. cowboys Vanaf 2006 begon de overheid de plaatsing van zonnepanelen overdreven te subsidiëren. De markt werd overspoeld met ‘cowboys’ en toen de betoelaging werd ingetrokken, gingen veel grote spelers over kop. “Wij kozen van meet af aan voor kwaliteitsmerken en -producten,” vertelt de zaakvoerder. “Dit leverde ons het vertrouwen op van onze bestaande klanten, terwijl veel nieuwe klanten een beroep op ons doen voor het onderhoud van hun installatie.” keramisch brandstofcellen BES commercialiseert ook een innovatie voor de Belgische markt: keramische brandstofcellen. Dergelijke toestellen zetten gas om naar waterstof om elektriciteit te produceren, en zijn niet groter dan een wasmachine. De restwarmte wordt volledig benut voor sanitair water. Het elektrisch rendement bedraagt 60 % (een pak meer dan klassieke centrales) en de CO2-uitstoot nul. Een prima alternatief voor kmo’s, en particulieren met een groene ziel.

“Onze naam doet het al vermoeden: wij recupereren echt alles,” stipt Jan Theys aan. “Wij halen de secundaire grondstoffen op en staan daarnaast in voor de recyclage en verwerking. Dat doen we zowel voor vaste afvalstoffen (auto’s, oliefilters, accu’s, transformatoren van vloeistoffen, accu’s) als vloeistoffen (koelvloeistoffen, solventen, detergenten, zuren en oliën). Bovendien leveren we voor elk opgehaald product een verwerkingsattest af.” Daarnaast behartigt All Recup ook het slopen en ontmantelen van industriële gebouwen en scheikundige installaties, en de recyclage van ferro- en non-ferrometalen. “We beschikken over een modern machinepark, waarmee we het schroot sorteren, knippen, persen en verkleinen.” Ook voor de aan- en verkoop van onder meer ijzer, inox, koper, zink en lood ontpopt All Recup zich tot de ideale partner.

All Recup Kapelanielaan 29 – 9140 Temse – T 037 11 06 84 info@allrecup.be – www.allrecup.be

Nijverheidslaan 1B – 8880 Ledegem – T 051 22 82 03 info@bes.be – www.bes.be

62 1

1


en erg ie & ecolog ie — d uurza a m o n de rne men

B eD riJ FsproFieL

smullen meT RESPECT voor MENS en MILIEU Toen Ceval Healthfood naar een nieuwe locatie in Dendermonde verhuisde, diende het bij Voka vrijwel meteen een dossier in voor het Milieucharter. De onderneming zet dan ook sterk in op een duurzame toekomst. Ceval Healthfood bewijst al 35 jaar dat gezonde koekjes ook lekker kunnen zijn. Smaak en kwaliteit vormen de rode draad doorheen het assortiment dat, naast o.a. zemelenkoeken en speculoos, een biolijn en koeken zonder toegevoegde suikers omvat. respect is het sleutelwoord Zaakvoerder Leo Borms: “Bij Ceval Healthfood kiezen we bewust voor volwaardige en natuurlijke ingrediënten. Ook de mens staat centraal, of het nu om onze medewerkers of om de consument gaat. De kwaliteit en het gezondheidsaspect van de producten vertalen het respect voor mens en milieu in alles wat we ondernemen.” Er zijn plannen om de restwarmte van de ovens te gebruiken voor de verwarming van de magazijnen, ook dit ligt in de lijn van onze filosofie om respectvol om te gaan met milieu en energie. open en duurzaam Leo Borms gelooft rotsvast in investeren in duurzaamheid: “Je moet dat op de langere termijn bekijken. Uiteindelijk zullen biologische ingrediënten en duurzame productiemethoden goedkoper worden. We willen over dit boeiende verhaal ook open communiceren met de leveranciers, de klanten én de eindconsument, onder meer via een nieuwe website. Met gezond respect voor de mens en het milieu kunnen we samen een mooie toekomst uitbouwen.”

Schaapveld 7 – 9200 Dendermonde – T 052 22 58 22 info@ceval.be – www.ceval.be

1

Joos Wemel. BeDri JFsproFi eL

“Wood is our nature” Als specialist in de ophaling, levering, verwerking en handel van resthout en gerelateerde producten, profileert Foronex zich al sinds 1967 als een dynamische organisatie. Met een sterke nadruk op service, slaagde de onderneming erin een unieke marktpositie te verwerven, geholpen door haar jarenlange ervaring en het internationale karakter. “Wij halen hout op bij bosexploitanten, zagerijen, de houtverwerkende industrie, de plaatindustrie en recyclagebedrijven,” verklaren Jan Robert van Veen en Joos Wemel. “Foronex ontzorgt hen volledig voor de verwerking van restproducten, het plaatsen van opslagmiddelen, het leegzuigen van de silo’s, het transport én de verhandeling van de restproducten. Dankzij een sterk uitgebouwd logistiek apparaat en een eigen transportdienst, zijn we in staat om op korte termijn interessante totaalpakketten aan te bieden.” Met name door haar expertise en de jarenlange ervaring, sinds 1967, heeft Foronex een uitgebreide kennis met betrekking tot de verwerking en afzetmogelijkheden. De producten die Foronex ophaalt, worden gebruikt als grond-, bouw- of brandstof. Dit kan zijn grondstof voor de spaanplaatindustrie, brandstof in de energiesector of als bouwstof in de betonindustrie of manegebodems. “Onze stevig uitgebouwde expertise geeft ons een enorme voorsprong op onze concurrenten. We zeggen niet voor niets ‘Wood is our Nature’.”

Ooigemstraat 11 – 8710 Wielsbeke – T 056 67 31 01 info@foronex.eu – www.foronex.eu

63


Vincent Dehelt. BeDri JFsproFi eL

energieke dienstverlener voor uw duurzame woning Ecologisch bouwen of verbouwen is complex. De luchtdichtheid en eventuele warmteverliezen bepalen mee de hoogte van de energiefactuur. Gelukkig kunt u rekenen op de onafhankelijke expertise van Energy-service, uw partner in energiezuinig wonen. Ervaring. Onafhankelijkheid. Totaalservice. Dat zijn de troeven waarmee zaakvoerder, en erkend energiedeskundige, Vincent Dehelt de markt tegemoet treedt: “Bij nieuwe gebouwen voer ik luchtdichtheidsmetingen en thermografische inspecties uit. Bij renovaties spoor ik aan de hand van die technieken de voornaamste warmteverliezen op, zodat de bouwheer zijn prioriteiten kan bepalen.” Energy-service reikt ook het verplichte energieprestatiecertificaat (EPC) uit aan wie een woning wil verkopen of verhuren. Brede ervaring in een nieuwe markt Dehelt is sinds 2009 actief als energiespecialist en deed ervaring op in de meest uiteenlopende woningen: houtskelet, massiefbouw, vrijstaand, rijwoning, appartement ... “Maar ook niet-residentiële gebouwen, zoals scholen, blijken zeer leerrijk. Ik ben werkelijk van alle bouwmarkten thuis. Zo investeerde ik recent nog in apparatuur voor het meten van de luchtdichtheid van ventilatiesystemen. Over enkele jaren zal dat een courante praktijk zijn en intussen verwerf ik alvast een pak nuttige ervaring,” besluit Vincent Dehelt.

Eegalstraat 30 – 8570 Anzegem – GSM 0499 40 41 46 info@energy-service.be – www.energy-service.be

64

1


e n e rg i e & e colog i e — d uur z a a m on d e rne m en

i nT erVi eW

alex polfliet (zero emission solutions) analyseert energiebeleidsovereenkomst

“Voordelen zijn Groter dan kosten” De Vlaamse overheid keurde het decreet goed, het fiat van de Europese Commissie wordt dit najaar verwacht: bedrijven met een energieverbruik van meer dan 0,1 petajoule kunnen een energiebeleidsovereenkomst sluiten. Wat betekent dat voor uw bedrijf ?

Alex Polfliet.

m.m.: de eerste vraag ligt voor de hand: wat is een energiebeleidsovereenkomst? Alex Polfliet: “Bedrijven met een energieverbruik van meer dan 0,1 petajoule komen in aanmerking voor het sluiten van een EBO. Belangrijk: het is geen verplichting. Al zijn de besparingen gekoppeld aan een EBO groter dan de kostprijs van de verplichtingen.”

CO2-uitstoot. Dat laatste is belangrijk voor de overheid, maar ook voor alle bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen.”

m.m.: is een eBo enkel interessant voor grote bedrijven, of ook voor kmo’s? “Wie 10 gigawattuur gas en 10 gigawattuur elektriciteit verbruikt, overschrijft die drempel van 0,1 peta“Wij raden onze klanten aan om intern joule. Dat zijn grote bedrijven, maar ook kmo’s kennis op te bouwen. Het is niet goed uit de industrie of de tuinbouw. Géén EBO sluiten dat bedrijven volledig afhankelijk kan voor zo’n bedrijf een zijn van externe knowhow.” meeruitgave van 87.000 euro betekenen.”

m.m.: Wat zijn de verplichtingen binnen een eBo? “In grote lijnen: een energie-audit, een energieplan, een jaarlijkse rapportering en een haalbaarheidsstudie voor een warmtekrachtkoppeling. Een energieaudit, dat is logisch. Een energieplan legt vervolgens vast met welke maatregelen het energieverbruik de komende drie jaar naar beneden kan, en dat brengt uw bedrijf uiteraard geld op. Een jaarlijkse rapportering is goed voor een stand van zaken. Warmtekrachtkoppeling of WKK is een efficiënte manier om stroom op te wekken waarbij de vrijgekomen warmte meteen kan worden aangewend. Je bent nooit verplicht om WKK te installeren, het is wel handig om te weten of je er geld mee kan verdienen. En WKK is erg geëvolueerd. Wat vier jaar geleden niet rendabel was, kan dat nu wel zijn.” m.m.: die eBo’s zijn goed voor de overheid? Wat heeft een bedrijf daaraan? “Vooral het bedrijf wint erbij! Je reduceert je energiekosten door minder verbruik én door diverse energiebelastingskortingen die je krijgt binnen de EBO. Bovendien reduceer je de

m.m.: Bedrijven zoals uw zero emission solutions begeleiden eBo’s. “Grote bedrijven hebben daar medewerkers voor. Kmo’s hebben die schaalgrootte niet. Toch is het goed dat zij meteen in dit verhaal stappen, want de ‘early adopters’ doen er het grootste voordeel mee. Dat zagen we al bij de zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen. Wij beschouwen onszelf als begeleiders. Het klinkt misschien contradictorisch, maar wij raden onze klanten aan om intern kennis op te bouwen. Het is niet goed dat bedrijven volledig afhankelijk zijn van externe knowhow. Hetzelfde geldt voor de groepsaankopen die we organiseren. Wij vervangen de aankoper van een bedrijf niet, wij hebben wel de kennis en technologie om te adviseren en te ondersteunen.” Wim De Mont (Foto: Bart Vandermeersche)

65


Compatibel Flexibeler zaken doen met een Mac. De Mac past naadloos in uw bestaande systeem en opent een wereld aan nieuwe mogelijkheden.

Lab9 business | Dumolinlaan 5 | 8500 Kortrijk | T +32 56 25 55 11 | info@lab9.be | www.lab9.be/business

Innoveren in ICT? Ontdek wat iMinds voor jou kan doen op iminds.be faciliteiten gebruikerstesten

onderzoek & expertise

financiering

connecteren

internationalisatie

BELISOL RAMEN EN DEUREN PVC – ALUMINIUM – HOUT

Belisol, trotse sponsor van het Lotto-Belisol Cycling Team.

Ga voor meer info langs bij een showroom in je buurt of kijk op www.belisol.be BELISOL GENT Tel. 09/356.64.24 gent@belisol.be

BELISOL MELLE Tel. 09/356.64.24 gent@belisol.be

BELISOL EEKLO Tel. 09/356.64.24 eeklo@belisol.be

BELISOL OUDENAARDE BELISOL SINT-NIKLAAS Tel. 09/356.64.24 oudenaarde@belisol.be

Tel. 03/777.24.35 sint-niklaas@belisol.be

ramen en deuren

66 Belisol RD+DE Adv Manager Magazine JAN13.indd 1

29/01/13 12:36


energie & eco log i e — d uur z a a m on d e r n e me n

jan borms, vondelmolen

“milieu sparen, geld besparen” Wie peperkoek zegt, denkt aan Vondelmolen, marktleider in België en een van de grotere spelers in Europa: 50 % van de jaarproductie van 6000 ton is bestemd voor de export. Het bedrijf uit Lebbeke heeft een uitgebreid milieuprogramma en dat hoeft geen geld te kosten, vindt zaakvoerder Jan Borms. m.m.: Waarom doet Vondelmolen inspanningen om sinds 2005 elk jaar het milieucharter van Voka/ kamer van koophandel en de provincie oost-Vlaanderen te behalen? Jan Borms: “Op een goede manier omgaan met het milieu ligt in het verlengde van het artisanale karakter van onze producten. Ik ben de vijfde generatie van een familie die in 1867 Vondelmolen oprichtte. Na de Eerste Wereldoorlog kreeg peperkoek alle aandacht. We produceren ons eigen merk Vondelmolen en ook peperkoek voor klanten in heel Europa.” m.m.: in hoeverre passen de producten van Vondelmolen in de trend naar meer duurzaamheid? “Onze producten bevatten noch kleurstoffen noch bewaarmiddelen, geen vet of palmolie, … Kortom: peperkoek is gezond en heeft een hoge voedingswaarde. De meeste grondstoffen komen uit Europa. Het is geen toeval dat je Vondelmolen in de grootdistributie en in de horeca vindt, maar ook in dieet-, natuur- en biowinkels.”

m.m.: op welke manier helpt Vondelmolen het milieu? “We sorteren het afval en hebben eigen containers. We installeerden drinkfonteinen, lichtsensoren, zonnepanelen en slimme lichtkoepels met ingebouwde spiegels. We namen ook de productie onder de loep. Nieuwe suikerstrooiers verminderen het afval met vijf ton per jaar, de verpakkingen werden lichter en we maken gebruik van europalets en IBC-containers. En rond het bedrijf is een groenzone.” m.m.: al die milieu-inspanningen kosten behoorlijk wat geld? “Sommige maatregelen zijn heel eenvoudig in te voeren. Voor andere maatregelen zijn investeringen vereist, maar je bespaart vervolgens op energiekosten, op water, enzovoort. We maken gebruik van lichtere verpakkingen, we vangen regenwater op en automatische deuren beperken warmteverlies. Elke milieuvriendelijke maatregel levert ons dus geld op. Onze adiabatische koeling maakt de binnenruimte tot 10 graden koeler dan buiten, ondanks de aanwezigheid van ovens.”

m.m.: ook transport en distributie drukken op het milieu ... “We vervingen bestelwagens door breaks, die minder verbruiken. En een van onze leveranciers is gevestigd in de buurt van een grote klant. We combineren transporten, om ritten zonder vracht te vermijden. Alweer een maatregel die kostenefficiënt is en het milieu ontziet. En toen we nieuwe medewerkers wilden aanwerven, deden we extra inspanningen om dat bekend te maken in de onmiddellijke omgeving. Werk in eigen streek is beter voor het milieu!” m.m.: plant u nog andere maatregelen? “Een goed milieumanagement stopt nooit. Op de lijst staan onder meer wandisolatie en nog meer LEDverlichting. We plaatsten recent grotere silo’s, zodat de volledige inhoud van een vrachtwagen in één keer gelost kan worden. Er komt een nieuwe fietsenstalling en een oplaadpunt voor elektrische wagens.”

Wim De Mont

67


Verhoog het rendement van uw machine met XFC-technologie van Beckhoff.

BeDri JFsFi C He

de arcHitect van uw online communicatie

XFC (eXtreme Fast Control) verhoogt de reactiesnelheid van een machine controller met een factor 10 ten opzichte van vorige marktnormen. Afhankelijk van het type machine, kan dit resulteren in een snellere en efficiëntere machine met een aanzienlijke verhoging van de productiviteit tussen 1 en 5%. www.beckhoff.com / XFC

Met XFC regeltechniek verhoogt Beckhoff dramatisch de reactiesnelheden van een machine controller. Aangezien de traditionele “snelle” controllers van een machine 500 tot 1.000 keer per seconde scannen, beheert XFC deze taak 10.000 keer per seconde. Dit kan de productiviteit en efficiëntie op alle gebieden van machinebouw verhogen. Hierdoor kan XFC machine rentabiliteit en duurzaamheid revitaliseren in één oplossing met efficiënt beheer van sturing en energie.

IPC - I/O - Motion - Automation

Beckhoff Automation bvba Kempische Steenweg 305 / 202 3500 Hasselt T +32 11 240 800 - F +32 11 240 801 info@beckhoff.be - www.beckhoff.be 68

PerfICTion Zottegem, Adenti 09/362 35 82 PerfICTion Hasselt, Bits & Bytes 011/22 22 15 PerfICTion Deerlijk, Conxion 056/73 11 21 PerfICTion Dendermonde, De Volder & Co 052/21 15 55 PerfICTion Sint-Niklaas, Devocom 03/760 00 20 PerfICTion Sint-Lambrecht-Woluwe, Ecologic 02/672 37 80 PerfIC PerfICTion Gentbrugge, Intercare 09/210 75 10 PerfICTion Lommel, Interlight 011/54 20 29 PerfICTion Drongen, Incrius 09/231 26 88 PerfICTion Diepenbeek, Lipa Datacenter 011/33 23 23 PerfICTion Tielt, Multiplies 051/40 84 41 PerfICTion Leuven, Netcon 016/29 00 07 PerfICTion Overijse, Softinno 02/686 60 60 PerfIC PerfICTion Dilbeek, Techne IT Solutions 02/669 00 30 PerfICTion Waremme, TPS 019/32 32 82

PerfICTion Headquarters - Rotselaar - 016/20 09 44

Activiteit: ontwerpen van websites en applicaties voor online communicatie, vertrekkend vanuit een duidelijk afgebakende strategie. “De continue opvolging na de lancering garandeert ook op lange termijn voldoende interactie tussen onze klant en zijn doelgroep,” verduidelijkt Bart De Waele. Doelgroep: de grotere kmo uit Vlaanderen en Brussel die via digitale dragers beter met zijn klanten wil communiceren. Opmerkelijk: met Talking Heads (gespecialiseerd in social media) en AG Consult (concentreert zich op het gebruikscomfort van online communicatie en praktijkgerichte tests ervan bij de eindgebruiker) kan Wijs rekenen op de expertise van twee zusterbedrijven, die onder hetzelfde dak zijn gevestigd. Oprichting: 2012. Ontstaan uit de fusie van websitebouwer Netlash en online marketingcommunicatiebureau bSeen. Personeel: 55. Streven naar perfectie: de voortdurende drang naar de best mogelijke en resultaatgerichte dienstverlening, leverde Wijs al de kwaliteitscertificaten van QFor, Anysurfer en Google Analytics Certified Partner op.

Wijs Digital Agency Voorhavenlaan 31/003 – 9000 Gent T 09 335 22 80 – info@wijs.be – www.wijs.be


Energie & E cologie — Duurza a m ond er neme n

Bert Boone. B eD riJ FsproFieL

Job & Co

fluitend naar het werk ... met loopbaanbegeleiding! Het behouden van waardevolle krachten vormt vandaag een belangrijke uitdaging voor elke onderneming. Loopbaanbegeleiding kan daartoe bijdragen. Job & Co heeft een erkenning om loopbaancoaching aan te pakken in Oost-Vlaanderen. Het centrum beschikt over contactpunten in Gent, Aalst, Lokeren en Eeklo.

nieuWe dYnamiek

Bij veel werkgevers leeft het idee dat werknemers een beroep doen op loopbaanbegeleiding om van werk te veranderen. Algemeen directeur Bert Boone weerlegt: “Uit studies blijkt dat 88 % trouw blijft aan de huidige werkgever. Logisch, want door de problemen op de werkplek aan te pakken, voelt de werknemer zich beter in zijn vel. De relatie met de werkgever krijgt zo een nieuwe dynamiek.”

Alex Polfliet. BeDri JFsproFi eL

co2 Verminderen levert geld op Een studie- en adviesbureau dat u helpt om uw CO2uitstoot te verminderen en tezelfdertijd uw energiekosten reduceert? Bij Zero Emission Solutions bent u aan het juiste adres! Zero Emission Solutions doet u slimmer energie aankopen. “Ons advies is objectief en neutraal, want we hebben geen band met deze of gene leverancier. Zo laten wij uw energiekosten dalen,” beklemtoont oprichter Alex Polfliet. “Energie kopen op korte of lange termijn? Heel specifieke groene stroom? Wij ontwikkelden technieken voor besparingen op vlakken waar anderen niet aan denken.”

eiGen enerGie?

Ook voor 55-plussers is het goed dat een externe loopbaanbegeleider samen met de betrokken medewerker alles eens op een rij zet.

De uitgespaarde kosten kunt u investeren in eigen energie. “Wij zijn geen installateur en werken ook hierbij onafhankelijk,” zegt Alex Polfliet. “Wij bekijken alle vormen van energie: wind, biomassa, water en zon. We beginnen met een haalbaarheidsstudie en assisteren desgewenst bij de uitwerking.”

Hr-initiatief

eBo’s en Groepsaankopen

Werknemers kunnen één, maximaal twee modules van vier uur aanvragen en vergoeden met loopbaancheques van 40 euro per module (de werkelijke dienstverleningswaarde bedraagt 590 euro). “Niets staat het bedrijf evenwel in de weg om loopbaanbegeleiding tot een wezenlijk onderdeel van het HR-proces te maken en hun medewerkers hierin financieel te ondersteunen,” besluit Bert Boone. “Wie geïnteresseerd is, kan steeds contact met ons opnemen.”

Antwerpsesteenweg 573 – 9040 Sint-Amandsberg T 09 266 18 10 – info@jobenco.be – www.jobenco.be

1

Zero Emission Solutions bestaat sinds 2009, de ervaring van de medewerkers gaat veel verder terug. Kortom: knowhow genoeg om bedrijven te assisteren bij het sluiten van energiebeleidsovereenkomsten (EBO’s). Of bij groepsaankopen. “Vaak zijn bedrijven te klein om goede tarieven af te dwingen,” stelt Alex Polfliet. “Wij begeleiden groepsaankopen per sector of via koepelorganisaties. En ook internationale bedrijven kunnen hier terecht, omdat we partner zijn van de Europese speler Bergen Energi.”

Frits De Wolfkaai 8 bus 24 – 9300 Aalst T 053 41 66 66 – info@zeroemissionsolutions.com www.zeroemissionsolutions.com

69


IC T — S oft wa r e s p e c i a li sati e

specialisten in sectorspecifieke software

“IT gaat door een fundamentele metamorfose” Chocolade, bier en frietjes: daarvoor is België over de grenzen heen bekend. Sinds een aantal jaar is daar met sectorspecifieke software een ijzersterk exportproduct bijgekomen. Ook in West- en OostVlaanderen hebben enkele specialisten ter zake de wind in de zeilen. Vlaanderen Manager peilde naar de evolutie in deze markt bij BuildSoft, Limecraft en Agoria, en bekijkt ook even de toekomstperspectieven. M.M.: Hoe is uw bedrijf in uw niche terechtgekomen? Dorothée De Pauw (BuildSoft): “Wij ontwikkelen software voor berekening van de stabiliteit van gebouwen. Met onze pakketten kan je bijvoorbeeld bepalen hoe dik de fundering moet zijn en hoeveel wapening erin hoort. Een van de oprichters, Werner Victoor, had zich eind jaren ‘80 toegespitst op de Applemarkt, met oplossingen voor (ingenieur-)architecten. Hij was ook deeltijds assistent aan de UGent, waar Geert Goossens als eindwerk een programma voor de berekening van betonnen balken had gemaakt. Een

“Omdat onze software vrij rekenintensief is, geniet de desktop of laptop nog steeds de voorkeur.” Dorothée De Pauw (BuildSoft).

Nico Oorts, Dieter Van Rijsselbergen en Maarten Verwaest (Limecraft) menen dat er in iedere sector ruimte is voor maximum twee globale platformen.

telefoontje tussen beiden leidde tot de oprichting van BuildSoft.” Maarten Verwaest (Limecraft): “Limecraft levert software en diensten in de audiovisuele sector. Het is opgericht door Nico Oorts, Dieter Van Rijsselbergen en mezelf, op basis van twaalf jaar ervaring als system engineer bij de VRT (Nico en mezelf ) en ontwikkeling van gespecialiseerde toepassingen (Dieter). Destijds was de VRT koploper op het vlak van technologische ontwikkeling en die ervaring was de inleg bij de start van Limecraft.” M.M.: Waarom is software voor uw nichemarkt zo belangrijk? Dorothée De Pauw (BuildSoft): “Enerzijds evolueren het ontwerp en de vormgeving van constructies steeds meer naar ‘out of the box’, waarbij krachtige

70

3D-berekeningssoftware noodzakelijk is. Onze software is performant en gebruiksvriendelijk. Daarmee spreken wij zowel regelmatige als occasionele gebruikers aan, want de leercurve is kort. Anderzijds zijn normen waaraan de berekeningen moeten voldoen zeer complex. Deze normen zijn in de rekensoftware geïmplementeerd, wat de taak van de ingenieur verlicht.” Maarten Verwaest (Limecraft): “Limecraft Flow is een online productieplatform, dat ervoor zorgt dat alle betrokken partijen eenvoudig videobestanden uitwisselen in eender welk formaat, en dat iedereen werkt met de meest recente productie-informatie. Limecraft Flow is het eerste platform dat is ontwikkeld voor real time coproductie. Het wordt aangeboden ‘as a service’, dus op basis van een abonnement, en vergt geen


IC T — S oft wa r e s p e c i a li sati e

enkele investering. Terwijl sommige grote producers zich daar nog wat onwennig bij voelen, is dit verkoopsmodel bij uitstek heel geschikt voor onafhankelijke of occasionele producers die vaak werken met kleinere budgetten.” M.M.: Welke activiteiten heeft u nog naast die niches? Dorothée De Pauw (BuildSoft): “Die hebben we niet. We worden ook niet geconfronteerd met vragen van bedrijven uit andere sectoren.” Maarten Verwaest (Limecraft): “We hebben vastgesteld dat de meeste grote bedrijven en multinationals een uitgebreide stock aan audiovisueel materiaal produceren. Die productie bestaat uit zowel marketingmateriaal als instructievideo’s. Dit type productie is wat ons betreft een interessante doelgroep, omdat we ze kunnen gelijkschakelen met occasionele producers. Voor occasionele producers is videoproductie geen kernactiviteit. Ze beschouwen het als een voordeel dat de uitvoering van de productie kan uitbesteed worden aan een gespecialiseerde partij, zonder zelf specifieke investeringen te moeten doen en met een prijszetting die proportioneel is aan het volume geproduceerd materiaal.” M.M.: Hoe houdt u uw systemen up-to-date in de snel evoluerende IT-sector, rekening houdend met bijvoorbeeld de opmars van smartphones en tablets? Dorothée De Pauw (BuildSoft): “Onze software is vrij rekenintensief, vandaar dat de desktop of laptop nog steeds de voorkeur geniet. Op zich het is niet uitgesloten dat er ooit een app komt, bijvoorbeeld voor de berekening van eenvoudige balken.” Maarten Verwaest (Limecraft): “Onze applicaties ondergaan dagelijks updates om bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen. In mijn beleving is dat een van de fundamentele voordelen van cloudgebaseerde toepassingen ten opzichte van klassieke software: de leverancier van de oplossing neemt de volledige verantwoordelijkheid over het onderhoud, de upgrades en de patches. Wij hanteren een strak ‘release

management’, met één grote release per kwartaal. Tussentijds kunnen, indien nodig, kleine aanpassingen of correcties in productie worden gebracht.” M.M.: Wat verwacht u voor de toekomst? Dorothée De Pauw (BuildSoft): “Doordat wij zelf in België de software ontwikkelen, kunnen wij zeer kort op de bal spelen bij vragen van klanten of toekomstige normwijzigingen. Dat onderscheidt ons van andere spelers in de markt.”

Maarten Verwaest (Limecraft): “De toekomst wordt bijzonder interessant. De IT sector gaat door een fundamentele metamorfose. Gedreven door kostenefficiëntie, kwaliteitsverbetering, verhoogde betrouwbaarheid en globalisering, voltrekt zich een ongelooflijke schaalvergroting. Marges gaan bijna loodrecht naar beneden. Ik meen dat er in iedere sector ruimte is voor maximum twee globale platformen.” Bart Vancauwenberghe

“Specialisatie is een noodzaak” Bart Meert (Agoria) Heel wat Belgische bedrijven zijn erin geslaagd om zich in niches te positioneren en heel specifieke oplossingen aan te bieden die aan de behoeften van deze markten tegemoet komen. Meer nog, verschillende Belgische bedrijven zijn op die manier wereldleiders geworden in hun domein. Bart Meert (Agoria): “De softwaresector is zo ruim dat het een noodzaak is om zich te specialiseren. Vandaag kunnen we stellen dat we Belgische softwarebedrijven van wereldklasse hebben in software voor micro-elektronica; telecommunicatieoplossingen; beeld- en geluidsverwerking; banking, security en authenticatie; geo-ICT.” M.M.: Hoe interessant zijn deze oplossingen voor export?

“De grote uitdagingen houden zowel opportuniteiten als risico’s in.” Bart Meert (Agoria).

“Voor de meeste nichedomeinen is de thuismarkt te klein om een rendabele business in uit te bouwen of bedrijfsgroei op langere termijn mogelijk te maken. Wanneer een bedrijf software maakt die sterk gebonden is aan lokale regelgeving (bijvoorbeeld boekhoudreglementering), heeft het weinig andere opties dan puur lokaal te blijven werken.”

M.M.: Hoe ziet u de toekomst tegemoet voor deze markt? “De grote uitdagingen van de softwaremarkt zijn een enorme opportuniteit, maar houden aan de andere kant tegelijk een risico in. We zien dat ontwikkelingen zoals cloud computing, de opkomst van mobiele devices en de bijhorende app’s een grote uitdaging zullen vormen voor een aantal van deze bedrijven. Langs de ene kant kunnen Belgische nicheproducten nu makkelijker wereldwijd aangeboden worden via clouds en app-stores, langs de andere kant kunnen onze softwarebedrijven nu plots geconfronteerd worden met concurrenten waar ze nog nooit van gehoord hadden. Het zal dus meer dan ooit de uitdaging blijven om voldoende innovaties in de toepassingen te verwerken of een goed geïntegreerd concept neer te zetten.” 71


i c T — s ofT wa r e s p e ci ali saT i e

De jongste jaren kunnen we er onmogelijk naast kijken: de immense opmars van mobile devices merk je overal. Daardoor staat de bedrijfswereld voor een stevige uitdaging, want jonge medewerkers willen ook tijdens de werkuren hun tablet ten volle benutten. “Met Lab9 ondersteunen wij dit op diverse manieren,” getuigt zaakvoerder Geert Coolman.

Geert Coolman.

BeDri JFsproFi eL

”data volgen de GeBruiker, nieT omgekeerd” Welke gevolgen heeft deze tendens voor ondernemingen? Geert Coolman: “Mensen willen tegenwoordig om het even waar over informatie beschikken. Mobile devices laten dat perfect toe en worden zo ook een tool om sneller te reageren en de efficiëntie te verhogen. Steeds meer mensen raken vertrouwd met mobile devices: een groeiend aantal scholen maakt er gebruik van en dat weerspiegelt zich later onmiskenbaar in de werkomgeving.” Hoe moet je daar als bedrijf mee omgaan? “Zeker voor ondernemingen die over diverse vestigingen beschikken en met veel extern opererend personeel werken, opent dit uitgebreide mogelijkheden, op voorwaarde dat de bedrijfsstrategie en de IT-infrastructuur eraan zijn aangepast. We leven in een tijdperk waarin de data de gebruiker moeten volgen, niet omgekeerd. Om dat mogelijk te maken, moet de infrastructuur de strategie ondersteunen. Daarom is het cruciaal om te kiezen voor goed documentmanagement en rekening te houden met belangrijke aspecten zoals 72

synchronisatie van de gegevens, veiligheid en performantie. Er is, met andere woorden, een duidelijk plan en een goede workflow nodig: het is belangrijk te definiëren welke apps je gaat gebruiken voor welke toepassingen, en welke meerwaarde je daarmee kan creëren.”

op welke manier speelt lab9 daarop in? “Via onze afdeling Stores (winkels in Brugge, Roeselare, Aalst, Kortrijk en Ieper) verkopen we mobile devices rechtstreeks aan de consument. De divisie Business behartigt de gestructureerde integratie van de tablets via ‘mobile devices management’: we voorzien de tablets van de gewenste inrichting, installeren er de vereiste tools op en vullen dat aan met gepaste beveiliging, in overeenstemming met de bedrijfsfilosofie van de klant. Met onze Lab9 Academy zorgen we dan weer voor gepast advies, maar geven we ook gerichte opleidingen over de organisatie van de workflow, de applicaties, omgang met documentbeheer, enzovoort.”

lab9.be

Dumolinlaan 5 – 8500 Kortrijk T 056 25 55 11 – info@lab9.be – www.lab9.be

1


icT — s ofT wa respeci ali saTi e

Geert Himpe.

BeDri JFsproFi eL

“wij geven uw software een persoonlijke dimensie” Bestaande softwarepakketten vullen de behoefte van een kmo niet altijd vlekkeloos in. Firmware staat borg voor de ontwikkeling en integratie van gepersonaliseerde aanpassingen, waardoor de workflow bij de klant wordt geoptimaliseerd. Wat vormt doorgaans het probleem bij standaard software? Zaakvoerder Geert Himpe: “Wij merken vaak dat onder meer CRM- en ERP-pakketten voor een groot stuk de noden inzake opvolging van administratie, facturatie, productie en calculatie opvangen, maar dat het specifieke karakter van een kmo nog dat tikkeltje extra vraagt. Op dat moment komen wij in beeld: we leggen meer de nadruk op enerzijds werkende codes, en anderzijds op mensen en hun onderlinge interacties. Dat laat ons toe om soepel in te spelen op veranderingen, en die op de beste manier in de bestaande oplossing van de klant te integreren. Daarnaast verzorgen wij volledige ‘line of business’-toepassingen (zoals ER, MRP, CRM en POS) en ‘business intelligence’-oplossingen.”

ficHe

Hoe gaat firmware daarbij tewerk? “Onze aanpak verschilt op twee vlakken met die van andere spelers. Ten eerste ontwikkelen we de aanpassingen on site. Onze medewerkers ontwerpen het systeem dus bij de klant zelf en worden als het ware collega’s van diens personeel. Dat doen we vanuit de overtuiging op die manier nog beter de behoeften te kunnen aanvoelen. Secundo zetten we altijd twee mensen op één project, zodat op die manier sneller alle hiaten of onvolmaaktheden kunnen worden opgespoord en aangepast. Bovendien volgen we de voortdurende technologische evoluties op de voet en implementeren we die ook in onze oplossingen.”

e-Tic: Firmware ondertekende de deontologische code ‘e-Tic Handvest’, die een garantie op vlak van ethische dienstverlening aan kmo’s waarborgt.

Motto: ‘Build it genuine, keep it simple and straight forward’. Communicatie: Tijdens elk project streeft Firmware naar een nauwe samenwerking tussen organisatie, management, gebruikers en ontwikkelaars. “Dat doen we vanuit de overtuiging dat gesprekken van persoon tot persoon, de meest efficiënte manier zijn om informatie over te brengen.” Team: Firmware wordt gedragen door 4 vaste medewerkers en 3 freelancers. Kmo-portefeuille: Als toekomstige dienstverlener van de kmo-portefeuille voor de adviesverlening, kunnen Firmwareklanten vanaf 2014 rekenen op een subsidie voor 50 % van de aanvaardbare advieskosten (analyse van de probleemstelling, advies met aanbevelingen, stappenplan voor implementatie).

Graaf Van Landaststraat 13 – 9700 Oudenaarde – T 055 303 118 info@firmware.be – www.firmware.be

73


i c T — s ofT wa r e s p e ci ali saT i e

Peter Brausch en Jan Van Impe. BeDri JFsproFi eL

scoren meT geopTimaliseerde WERVING- en SELECTIEPROCESSEN OTYS bedenkt, innoveert, ontwikkelt en implementeert softwareoplossingen voor alles wat met rekrutering te maken heeft. Gebruikers zetten ze in om vacatures gericht de wereld in te sturen en een performant kandidatenbestand aan te leggen. OTYS werd in 2001 opgericht in Nederland. Peter Brausch, zelf actief in werving & selectie, was zo enthousiast over de oplossing dat hij in 2010 besloot het Belgische filiaal op te starten. In minder dan drie jaar tijd groeide het klantenbestand van OTYS Belgium van acht tot bijna honderd namen! tot 70 % geautomatiseerd OTYS biedt oplossingen voor vier specifieke domeinen: Werving & Selectie, Corporate Recruitment, Projectsourcing en Jobsites. De software werkt volledig geïntegreerd met de ‘corporate’ website en ‘employer branded’ website (zie kader) van de klant. “Dit proces verloopt volledig automatisch,” vertelt managing director Peter Brausch. “Zowel het posten van de vacature op de website en de ‘social media’ als het registreren van de kandidaten. Tot 70 % van de administratieve taken gebeurt geautomatiseerd, zodat de ‘recruiter’ massa’s tijd wint voor het opvolgen en beoordelen van de kandidaat.” Vinden en gevonden worden De vacature communiceren is één zaak, zorgen dat ze gevonden wordt een andere. Sales manager Jan Van Impe: “Aan de hand van Search Engine Optimization (SEO) op vacatureniveau verzekeren wij een optimale respons. Alle kandidaten komen in een database terecht, die de ‘recruiter’ snel en efficiënt kan raadplegen dankzij de krachtige zoekmotor, ontwikkeld door het Gentse bedrijf Actonomy. Superhandig wanneer je gericht de eigen wervingsreserve wil doorzoeken.” 74

‘candidate experience’ Het zal een tiental jaar duren voor er voldoende jongeren afstuderen om de babyboomers die met pensioen gaan te vervangen. Schaarste op de arbeidsmarkt betekent dat de focus zich verplaatst van de werkgevers naar de werkzoekenden: zij maken hun keuze uit het ruime aanbod. “Het is dan ook essentieel om het kandidaten zo makkelijk mogelijk te maken om te solliciteren en een cv te uploaden. Ook hier geeft de OTYS software de toon aan,” besluit Peter Brausch.

de WerkGeVer als product De strijd om jong talent woedt heviger dan ooit. In deze context moet een onderneming zich profileren als een aantrekkelijke werkgever. Daarom ontwikkelt OTYS ‘employer branded’ websites. Doordat deze website geïntegreerd is binnen de OTYS oplossing beschikt u over een zeer efficiënte communicatietool. Niet alleen vernemen de kandidaten waarom het ergens aangenaam werken is. U zorgt tevens voor professionele communicatie en vermijdt fouten. Resultaat: een nog sterkere employer brand.

Brusselsesteenweg 159 – 9090 Melle – T 09 324 11 60 info@otys.be – www.otys.be

1


icT — sofT wa respe cial isaTie

Lieven Decorte en Peter Anckaert. BeDri JFsproFi eL

een ‘klare kijk’ op uw Bedrijfsprocessen Beslissingen nemen over logistieke en productieprocessen vergt objectieve data van uw medewerkers en machines op de werkvloer. Dat is precies wat MEScontrol.net van BrightEye® verschaft. BrightEye® optimaliseert al tien jaar productie- en logistieke processen in verschillende sectoren. “MEScontrol.net bestaat uit configuratiemodules voor processen, machines en producten,” legt sales en marketing director Peter Anckaert uit. “Daarnaast omvat het een reeks complementaire modules met focus op de kritische aspecten in de bedrijfsvoering. Het programma kan zowel gekoppeld worden aan het bestaande ERP-systeem als aan de controllers op de werkvloer.” Zo kunt u stap voor stap alle processen in kaart brengen en optimaliseren. “In tegenstelling tot een ERP-systeem maakt de MES-oplossing gebruik van objectieve en actuele data die in real time beschikbaar zijn.” functionele modules Binnen MEScontrol.net kunnen standaard en volgens uw behoefte een aantal functionele modules worden geactiveerd: •

• • • • • •

De APS (Advanced Planning System) gekoppeld met Control & Execution module voor het inplannen en real time opvolgen en aansturen van uw bedrijfsprocessen (de mensen en de machines). De Batch module om recepturen aan de manuele en automatische procedures te koppelen. De modules Track & Trace, Quality en Knowledge waken over de productveiligheid en koppelen automatische en manuele acties. De KPI, Dashboards en Reporting modules tonen uw real time targets en OEE van iedere operatie alsook de actuele status van ieder order. De module Personnel laat toe om alle nuttige personeelsdata te registreren en deze te evalueren tegenover uw bedrijfsprocessen. Labelling verzamelt en beheert centraal al uw variabelen en lay-outs van alle printers in uw bedrijf. WMS biedt een totaalbeeld van de reserves en optimaliseert de supply chain.

Van kmo tot multinational Met MEScontrol.net kunnen bedrijven met eigen IT-teams de keuze maken zelf de gedeeltelijke of volledige integratie uit te voeren. Bij andere voert BrightEye® de opdrachten uit op projectbasis, met een aanzienlijke meerwaarde voor uw bedrijf. erp + mes = efficiëntie MEScontrol.net resulteert onder meer in kortere productietijden en drastisch kortere omsteltijden. De implementatie van een MES-systeem doet de productiviteit met 20 tot 30 % stijgen.“MES en ERP zijn twee verschillende, maar complementaire systemen,” vertelt Peter Anckaert. “Dankzij MES wordt ERP sterk geoptimaliseerd zodat beslissers op elk moment flexibel kunnen inspelen op de reële situatie aan de productielijnen, in de verpakking of in het magazijn.”

enerGieBeHeer per product MEScontrol.net werd technisch volledig doorgelicht en gekozen tot ‘Best in Class’ MES systeem op de markt. Daaruit groeide een partnership met Multinational Schneider Electric, waardoor BrightEye® nu ook de volledige energiemonitoring van ‘plants’ in kaart brengt en het energieverbruik per product en per operatie registreert.

Optimizing through insight.

Beversesteenweg 561/2 – 8800 Roeselare – T 051 26 32 10 info@brighteye.be – www.brighteye.be

75 1


www.dig

italmind.b

e

Online marketing

Your link to better data communication

BeDri JFsFi C He

ip-telefonie volgens de hoogste normen

PrOduct infOrmatiOn management

Wie: ITAF is een onestopshop voor ICT op kmo-maat. Personeel: 15. Doelgroep: kmo’s, gemeenten en OCMW’s. Activiteit: installatie van professionele IP-telefooncentrales. “Met IP-telefonie bent u altijd en overal bereikbaar,” zegt zaakvoerder Jurgen Dumont. “Gemiste oproepen of vervelende doorschakelingen worden voltooid verleden tijd. Bovendien zijn er geen kosten meer voor het onderling telefoneren tussen de verschillende vestigingen van een organisatie. IP-telefonie biedt een professionele structuur voor het thuiswerken en een perfecte integratie tussen e-mail, fax en voicemail.”

erP-OPlOssing

Opmerkelijk: de omzetting van traditionele naar IP-telefonie gebeurt zonder enige rompslomp. “IP-telefoons kunnen overal worden aangesloten, zijn direct operationeel en uiterst geschikt voor de ondersteuning van flexibele werkplekken. Bovendien kan u, zowel nationaal als internationaal, kostenloos telefonisch vergaderen. Dit systeem vergt geen investering in of onderhoud van traditionele telefoonbekabeling en garandeert loepzuivere gesprekken.”

e-cOmmerce

Koestraat 12 8970 Poperinge

76

info@digitalmind.be T: 057 33 94 27

Elslo 161 - 9940 Evergem Genkerbaan 69 - 3740 Munsterbilzen T 089 62 17 75 info@connectivitysolutions.be www.connectivitysolutions.be

Frans Van Ryhovelaan 325/327 – 9000 Gent T: 09 277 90 00 – info@itaf.eu – www.itaf.eu


IC T — S of t wa respeci ali sat ie

Luc Van der Putten en Jan Hofman.

Vic Verdonck en Dirk Eeckhout. BeDri JFsproFi eL

erg slim in crm Werkbare oplossingen voor CRM (customer relationship management) die u meer slagkracht bezorgen: daarvoor staat Net IT garant. De specialist uit Zottegem bouwde sinds 1999 erg veel expertise op in deze markt en is zowel voor kmo’s als specifieke sectoren de uitgelezen partner voor een vlekkeloze implementatie.

Jan Hofman schreef in 1999 de eerste pennentrekken van het boeiende Net IT-verhaal. Sinds 2006 heeft hij Luc Van der Putten als medevennoot aan zijn zijde. Het duo leidt een team van 25 gepassioneerde medewerkers, die zich dankzij een gestructureerde projectaanpak, een hoogstaande technische expertise en een intens kwaliteitsbeleid onderscheiden.

eiGen productontWikkelinG

“Onze CRM-oplossingen zijn het resultaat van eigen productontwikkeling en lenen zich voor een ongelimiteerd aantal gebruikers,” verduidelijkt Luc Van der Putten. Voor bepaalde doelgroepen pakt Net IT uit met complete, verticale CRMoplossingen. “Zo maken heel wat steden en gemeenten gebruik van een efficiënt pakket dat onder meer postregistratie, dossier-, notulen- en evenementenbeheer mogelijk maakt. Daarnaast bieden

we aan staffing- en detacheringbedrijven een totaaloplossing aan die ook een mapping tool omvat, waardoor nieuwe vacatures in een oogwenk worden gelinkt aan een pool van sollicitanten. Dat bevordert de aanwervingsprocedure gevoelig.” Bovendien heeft Net IT nog een aantal interessante specialisaties in huis. Zo ontwikkelde de onderneming met NetConnect een complete integratie tussen de Constant Contact- en marketingmodule binnen Microsoft Dynamics CRM, waardoor heel snel doelgerichte e-mailcampagnes kunnen worden opgezet. NetEvent and Surveys leent zich dan weer prima voor evenementen- en enquêtebeheer. Een andere vernuftige oplossing is Education & Training, een ideaal hulpmiddel voor opleidingsbeheer binnen onder meer overkoepelende sectororganisaties. Het synchronisatieplatform Pinta laat dan weer een vlotte koppeling toe tussen de CRM-oplossing en externe

toepassingen zoals ERP pakketten, websites, enzovoort.

HostinG en HYBride-oplossinGen

Net IT toonde zich al heel bedrijvig in hosting toen de ‘cloud’ nog relatief onbekend was. Het bedrijf beschikt over een eigen datacenter en biedt via de koppeling met Microsoft SharePoint ook volledig geïntegreerd documentbeheer aan. “Wij adviseren onze klanten ook over hybride systemen, waarbij de ICToplossingen gedeeltelijk worden aangeboden via respectievelijk eigen hosting, de cloud van Microsoft en het datacenter bij de klant zelf.”

Gentse Steenweg 281 – 9620 Zottegem T 09 361 82 33 – sales@net-it.be – www.net-it.be

771


i c T — s ofT wa r e s p e ci ali saT i e

Philip Wittouck. Bart Cappon. B eD riJ FsproFieL BeDri JFsproFi eL

softWare, geënt op het dna van de GrootHandel Eos ontwikkelt software op maat van de Vlaamse groothandel. U kunt rekenen op een unieke oplossing op basis van 25 jaar expertise! Eos ontwikkelt, commercialiseert en installeert volledig geïntegreerde software. Het ERP-pakket is modulair opgebouwd en wordt samengesteld (of later aangevuld) in functie van uw specifieke behoeften en bedrijfsprocessen. “Daardoor is elke oplossing uniek,” vertelt zaakvoerder Philip Wittouck. “Zelfs als het om twee groothandels uit dezelfde sector gaat, zullen de resultaten onderling verschillen.” De onderneming, een spin-off van een groothandel in sanitair en metaal, bouwde een verticale specialisatie uit in sectoren als sanitair, voeding en textiel. partnership Dergelijk diepgaand geïntegreerd maatwerk vergt een grote betrokkenheid en flexibiliteit van Eos. “Wij beogen een hechte partnerrelatie met elk klant, waarbij we meedenken en altijd klaar staan om bij te springen,” vervolgt Philip Wittouck. “Het helpt ongetwijfeld dat we zelf ontsproten zijn uit een Vlaamse kmo en ons product vanuit de dagelijkse praktijk ontwikkelen. Onze software is letterlijk geënt op het DNA van elke groothandel.”

uniek aanbod van track- en tracesystemen Hoogwaardige track- en tracesystemen zijn voor talrijke ondernemingen van onschatbare waarde. In deze markt excelleert Traxgo uit Anzegem op vlak van discretie, uiterst correcte dienstverlening en een evenwichtige prijs-kwaliteitverhouding. Traxgo doet zoveel meer dan de gebruiksvriendelijke en compacte track- en tracesystemen zomaar verkopen. “Omdat de situatie van elke klant uniek is, ontwikkelen wij voor iedereen een uniek aanbod,” legt zaakvoerder Bart Cappon uit. “Dat doen we via onze eigen ingenieurs, die met eigen producten en service een perfecte veiligheids- en detectieoplossing aanbieden. Onze gepersonaliseerde aanpak, met continue kwaliteitsbewaking en optimalisering, laat onze klanten toe hun bedrijfsvoering nog rendabeler te maken.” perfecte ‘detecting’ en ‘protecting’ De oplossingen van Traxgo waarborgen enerzijds een perfecte ‘detecting’, waardoor het voor de klant altijd mogelijk is zowel de actuele positie, de rapporten als de gereden routes van zijn voertuigen en machines te bekijken. Anderzijds zorgen ze voor ‘protecting’, zodat er altijd een locatie van de voertuigen kan worden bepaald. “Optioneel kunnen we ook voor een activering van de startonderbreking instaan.”

Traxgo Detecting & Protecting

Meensesteenweg 387 bus 3.1 – 8501 Kortrijk-Bissegem T 056 36 20 20 – info@eos-software.be – www.eos-software.be

1 78

Holstraat 44 – 8570 Anzegem – T 056 49 35 87 info@traxgo.be – www.traxgo.be

1


i c T — so fT ware spe cia l isaTie

de clercQ soluTions

“automatiserinG grotere prioriteit dan loonlasten” Een slimme automatisering heeft meer impact op het rendement en de toekomst van uw bedrijf dan een (eventuele) verlaging van de loonlasten, vindt Koen De Clercq van De Clercq Solutions.

Koen De Clercq.

m.m.: de loonlasten staan al lang op de politieke agenda. toch zou de automatiseringsgraad zwaarder doorwegen. Hoe komt dat? Koen De Clercq: “In de voedingsindustrie zit de concurrentie in eigen land of in Europa. Er is een grote prijsdruk, waarbij de retail vragende partij is: supermarkten verstevigen hun positie met huismerken en goede inkoopvoorwaarden. Met lagere loonlasten alleen kom je er niet. Ook bij non-food heeft automatisering de absolute voorrang.”

rond Capacity Requirements Planning. CRP is een personeelsplanner. Uitgaande van de productielijnen, de beschikbaarheid en de skills van de medewerkers verbeterden we de productiviteit van de diverse lijnen bij Ysco. Scheduling is meer productiegericht. Binnen een bedrijf met veertien productielijnen en 400 werknemers toont het programma via optimalisatietechnieken de ideale planning: welk product brengen we op dit moment naar welke lijn? Parameters zijn de beschikbaarheid van machines, grondstoffen en medewerkers.”

m.m.: Bij automatisering denken velen aan minder personeel? “Ten onrechte. Een slimme automatisering lost twee problemen op. Het bedrijf groeit binnen de bestaande infrastructuur. En in sectoren met knelpuntberoepen is het een oplossing om met hetzelfde aantal mensen toch meer te produceren.”

m.m.: in het domein warehousemanagement is naar verluidt werk aan de winkel. “Optimalisatie met onze programma’s is opportuun vanaf vijf magazijniers. We hebben cases waarbij het rendement vanaf dag één 20 tot 30 % hoger ligt. WMS vermijdt leegrijden en overbodige afstanden en houdt rekening met de vaardigheden van magazijniers. Niemand krijgt een lijstje, alle opdrachten zitten samen en handcomputers melden taak na taak. Je weet constant wat er gebeurt in het magazijn, het verloopt sneller en met minder fouten. Bedrijf én werknemers winnen erbij.”

m.m.: Wat zijn de nieuwste tendensen binnen de automatisering? “Kmo’s volgen het voorbeeld van grote bedrijven en voeren Enterprise Resource Planning (ERP) in voor orderverwerking, aankoop en langetermijnplanning. Daarna volgen programma’s die wij aanbieden, zoals Manufacturing Execution (MES), Warehouse Management (WMS) en Time and Attendance.” m.m.: jullie programma’s verbeteren de interactie tussen mens en machine? “We lanceren volgend jaar de zesde versie van ons geïntegreerd pakket Objective en binnen MES pakken we onder meer uit met Finite Capacity Scheduling (detailplanning), een primeur. We rondden ook een mooie pilotcase af bij Ysco

m.m.: Hebben bedrijven het budget voor automatisering? “De return on investment van onze programma’s ligt op één tot twee jaar. Het loont zeker de moeite en dat zien we ook. We wierven dit jaar 15 nieuwe medewerkers aan en groeien elk jaar met 10 %. We zijn nu ook actief in Nederland en hebben ons managementteam versterkt. Wij staan klaar voor verdere groei!” Wim De Mont

79


Het Grote accountancYdeBat

Conferenties met een scherpe analyse

“de fiscale regelgeving Verandert te snel� 80


B edrijfsadvies — H e t g rot e ac coun ta n c y d e bat

Ondernemen en management draait om centen, die zo goed mogelijk moeten worden beheerd. Dat klinkt als de logica zelve, maar in de praktijk blijkt improvisatie het op dat vlak nogal eens te winnen van doordacht handelen. Boekhouders, accountants en revisoren kunnen erover meespreken. In een sector waarin almaar meer van de actoren wordt geëist, loert het gevaar van de aansprakelijkheid steeds feller om de hoek. “Eigenlijk zijn we bijna meer bezig met administratieve rompslomp, dan met waar het om zou moeten draaien: onze cliënten gericht adviseren voor een optimale financiële bedrijfsvoering.” Pijnpunt 1: En de boer, hij ploegde voort (criteria voor een goede financiële structuur) Jan Lambert (Lambert Accountancy): “Voor een goede financiële structuur van een bedrijf, is het eigen vermogen van groot belang. In de meeste gevallen volstaat dit niet en is er nog extern kapitaal nodig. De uitdaging bestaat erin daar de juiste mix in te vinden. Daar bestaat geen standaard richtlijn voor, want zoiets is afhankelijk van bedrijf tot bedrijf.”

“De regeltjes rond het attest bedrijfsbeheer moeten dringend veranderen.” Kristof De Boever (Vandelanotte)

Ons panel Kristof De Boever is één van de tien vennoten bij Vandelanotte, een accountancyspecialist met zeven vestigingen, waarvan de hoofdzetel in Kortrijk ligt. De ruim 200 medewerkers verzorgen een uitgebreide dienstverlening voor vrije beroepers, familiale kmo’s en ‘not for profit’-organisaties. Luc Coopman startte in 1987 met Cobofisk, dat kantoren heeft in Aalter en Gent.Vanuit deze twee vestigingen staan 16 medewerkers familiale kmo’s met raad en daad bij. Koen Van Der Stuyft is vennoot bij ID-Fisc uit Wetteren. Dit kantoor met vijf medewerkers bedient vooral kleine en lokale ondernemingen uit de regio Aalst, Wetteren en Gent. Ivan Dekeyzer runt in Wevelgem sinds 2004 Unifisc. Als enige vennoot stuurt hij een team van vijf medewerkers en freelancers aan voor gericht advies aan West- en Oost-Vlaamse kleine kmo’s. Jan De Smet-Van Damme is zaakvoerder van Fiscaal Consult uit Geraardsbergen. Het in 1993 opgerichte kantoor kende de jongste jaren een snelle groei. De 15 personeelsleden adviseren een cliënteel van kmo’s en vrije beroepers, hoofdzakelijk in Oost-Vlaanderen en Henegouwen. Jan Lambert ontpopt zich al vijftien jaar als de draaischijf van Lambert Accountancy uit Heist-aan-Zee. Het bewust kleinschalige kantoor, met drie medewerkers, bedient vooral kleine kmo’s, één multinational en één beursgenoteerde onderneming.

Luc Coopman (Cobofisk): “Het eerste wat wij altijd willen weten, is waar de cliënt naartoe wil met zijn bedrijf. Cruciaal, want in functie van welke toekomstvisie hij heeft, moet hij kiezen voor de juiste financieringsformule. In de praktijk mis ik op dat vlak bij veel bedrijven een duidelijke visie. Men heeft te weinig zicht op duidelijke doelstellingen. Ze behandelen bovendien de boekhouding stiefmoederlijk en doen gewoon verder hetzelfde, zoals ze al jaren doen. Onder het motto: ‘En de boer, hij ploegde voort’.” Ivan Dekeyzer (Unifisc): “Wij hameren bij elke cliënt op een gezond evenwicht tussen de cashflow en de verwachte uitgaven. Een minimum aan bedrijfskapitaal is een must om de onverwachte uitgaven aan te kunnen.” Kristof De Boever (Vandelanotte): “Het gebrek aan visie waarover Luc spreekt, heeft veel te maken met de te lage instapdrempel voor zelfstandigen. Een ondernemer kan tien keer failliet zijn gegaan, ons systeem maakt het perfect mogelijk dat hij zomaar een elfde keer herbegint. In sommige gevallen zou men de herinstap moeilijker moeten maken.” Jan Lambert (Lambert Accountancy): “Eens ze bezig zijn, kijken veel zaakvoerders te weinig naar de boekhouding. Anderen starten dan weer te onbezonnen, modderen maar wat aan en betalen in eerste instantie hun belangrijkste leveranciers. De rest, onder wie de boekhouder, kan wachten (lacht).” Kristof De Boever (Vandelanotte): “Die evolutie heeft ons als kantoor veel voorzichtiger gemaakt. Waar we vroeger stonden te springen voor een cliënt, lichten we die nu eerst grondig 81


B edrijfsadvies — H e t g rot e ac counta n c y d e bat

door. Pas na enkele dagen krijgt hij te horen of we met hem in zee kunnen gaan.” Jan De Smet-Van Damme (Fiscaal Consult): “Eigenlijk zouden we bepaalde mensen moeten aanraden hun start uit te stellen tot ze meer eigen financiële middelen hebben vergaard en minder van externe bronnen afhankelijk zijn. Dat zou al veel miserie vermijden.” Ivan Dekeyzer (Unifisc): “Als accountant moet je je cliënt ook durven tegenspreken. Ondernemers hebben de neiging hun kredieten te vlug te willen aflossen. Ze staan hierbij niet stil hoe ze toekomstige investeringen zullen financieren.” Koen Van Der Stuyft (ID-Fisc): “Voor startende ondernemers is het vaak niet simpel om dat kapitaal binnen te krijgen. Sommigen halen dat uit hun eerste winsten, maar vergeten vaak dat die nog worden afgeroomd door de fiscus.” Pijnpunt 2: Banktechnieken? Wat is dat, meneer? Luc Coopman (Cobofisk): “Bij heel wat - vooral kleine ondernemers is de kennis over de financiële kant van het zakendoen erbarmelijk.” Jan Lambert (Lambert Accountancy): “Voor de Kruispuntbank voor Ondernemingen volstaat een attest over kennis van bedrijfsbeheer om met een zaak te mogen starten. Helaas weet je daarmee nog niet of iemand veel kaas van bancaire zaken heeft gegeten. In mijn opleiding zat destijds het vak ‘banktechnieken’. Die cursus komt nu in geen enkele opleiding meer voor. Het gevolg daarvan is dat de knowhow over bankkredieten ondermaats is.” Kristof De Boever (Vandelanotte): “Dat is deels ook de fout van de banken zelf, die hun kredieten maar nieuwe namen blijven geven. Die tendens maakt het er voor de startende ondernemers niet eenvoudiger op.” Luc Coopman (Cobofisk): “Vanaf de leeftijd van 15, 16 jaar zou zo’n cursus deel moeten uitmaken van iedere opleiding. Enkele jaren later kan je die kennis dan intensifiëren via de hogescholen en universiteiten. Door het ontbreken daarvan, horen te veel mensen het in Keulen donderen als je over die thema’s begint.” Ivan Dekeyzer (Unifisc): “Het vereiste attest bedrijfsbeheer is het minimum van het minimum. Een gemiddelde aannemer treurt daar evenwel niet om: die is al lang blij opdrachten te kunnen uitvoeren en laat het financiële luik aan zijn boekhouder over. Gelukkig heb ik wel de indruk dat veel mensen het belang daarvan inzien. Als wij een nieuwe cliënt aannemen, leggen we met die mensen meteen enkele data vast waarop de bedrijfsvoering wordt besproken, zodat ze op die momenten belangrijke beslissingen kunnen nemen of voorbereiden.” Koen Van Der Stuyft (ID-Fisc): “Kijk, de meeste bedrijven verwachten van hun boekhouder dat die alle papieren in orde brengt. Het thema dat we hier aankaarten, bewijst dat ondernemerschap in België absoluut niet wordt gepromoot.” Kristof De Boever (Vandelanotte): “Sowieso ligt hier een belangrijke rol voor het onderwijs weggelegd. Overigens zouden de regeltjes rond dat attest bedrijfsbeheer beter veranderen. 82

“Ondernemerschap wordt in België absoluut niet gepromoot.” Koen Van der Stuyft (ID-Fisc)

Sommigen krijgen het te eenvoudig, terwijl anderen - met veel meer ervaring en deskundigheid - moeite hebben om het te krijgen.” Jan De Smet-Van Damme (Fiscaal Consult): “Er zou een mogelijkheid moeten bestaan om mensen die niet over dat attest beschikken, maar waarvan je als accountant zeker weet dat ze perfect een zaak kunnen leiden, toch te laten starten.” Pijnpunt 3: Belastingen betalen? Waarom? Ivan Dekeyzer (Unifisc): “De rol van een accountant bestaat in eerste instantie uit het bewaken van de financiële toestand van de ondernemer. Een goede financiële structuur met een sterk eigen vermogen betekent onafhankelijkheid en bestandheid tegen economische recessies. Dit is in het belang van de ondernemer. De belastingen die ermee gepaard gaan, zijn nu eenmaal een feit. De boekhouder of accountant kan deze belastingdruk enkel optimaliseren binnen een wettelijk kader.” Jan De Smet-Van Damme (Fiscaal Consult): “Te vaak worden wij puur als fiscalist gezien en betrekken cliënten ons te weinig bij de bedrijfsvoering. Ze willen vooral een optimale structuur, waarbij ze een minimum aan belastingen moeten betalen.” Koen Van Der Stuyft (ID-Fisc): “Dat standpunt is begrijpelijk, zeker bij ondernemers die het gevoel hebben dat hun concurrent aan de overkant fiscaal buiten de lijntjes kleurt. De in ijltempo veranderende fiscale wetgeving maakt het er bepaald niet eenvoudiger op.”


B edrijfsadvies — H e t g rot e ac counta n c y d e bat

Luc Coopman (Cobofisk): “Ondernemers laten zich gewoon nog te veel leiden door de te betalen belastingen, in plaats van door bedrijfseconomische perspectieven.” Kristof De Boever (Vandelanotte): “Cliënten moeten inzien dat het voorleggen van een waarheidsgetrouwe en correcte balans voor hen ook een meerwaarde is, ook al impliceert dat het betalen van belastingen. Het is belangrijk dat mensen ons als een toegevoegde waarde beschouwen om hen hierin te begeleiden.” Koen Van Der Stuyft (ID-Fisc): “Als mensen veel belastingen dienen te betalen, bewijst dat vooral hoe goed ze bezig zijn. De perceptie is, helaas, vaak anders. Onder meer door de immense staatsschuld, hebben ondernemers vaak het gevoel dat ze hun centen in een bodemloze put storten. Winst krikt het eigen vermogen immers op, waardoor de fundamenten van een bedrijf verbeteren en banken en leveranciers sneller geneigd zullen zijn met hen in zee te gaan. Banken leggen, veel meer dan vroeger, de nadruk op een gezonde balans.” Pijnpunt 4: Een financieel plan, méér dan een vodje papier Jan De Smet-Van Damme (Fiscaal Consult): “Het opstellen van een financieel plan zien veel ondernemers als een zware

“Te vaak worden wij puur als fiscalist gezien en betrekken cliënten ons te weinig bij de bedrijfsvoering.” Jan De Smet-Van Damme (Fiscaal Consult)

“In de huidige fiscale wetgeving vindt geen kat nog haar jongen terug.” Luc Coopman (Cobofisk)

last. Nochtans is dat een erg belangrijk werkstuk, zeker als het voldoende onderbouwd en gedocumenteerd is. Wij spreken zoiets ook vaak door met de bank, om te bekijken of de cliënt wel al zijn kredieten rond kan krijgen.” Luc Coopman (Cobofisk): “Eigenlijk moet een cliënt al jaren op voorhand weten welke richting hij wil inslaan, en ons als zijn partner beschouwen om dat doel te helpen bereiken.” Jan Lambert (Lambert Accountancy): “De gemiddelde ondernemer beschouwt zijn boekhouder als een noodzakelijk kwaad. Wie meer tijd aan zijn financiën besteedt, beseft al snel dat wij een investering zijn die zich snel terugbetaalt.” Ivan Dekeyzer (Unifisc): “Om diverse redenen is het cruciaal dat de financiële huishouding op punt staat. Zo bekijken bijvoorbeeld heel wat leveranciers eerst de balansen van hun prospect voor ze beslissen of ze die wel willen bedienen. Via een contract met Graydon kunnen ze zelfs het betalingsgedrag checken. De vrees niet tijdig te worden betaald, wordt steeds groter.” Pijnpunt 5: Het gevaar van de aansprakelijkheid Jan Lambert (Lambert Accountancy): “Meer en meer evolueren we naar een situatie waarin het minder plezant wordt om onze job uit te oefenen. Als een cliënt buiten ons medeweten 83


bedrijfsadvies — h e T g roTe ac coun Ta n c y d e baT

fiscale fraude pleegt, kunnen wij mee worden aangesproken en de zaak komen uitleggen.” Kristof De Boever (Vandelanotte): “Je kan op dat vlak veel miserie vermijden met goed onderbouwde volmachten. Als er een onverwachte fiscale controle is, krijgen zij geen enkel document mee als onze cliënt daar niet vooraf zijn expliciete schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.” Koen Van Der Stuyft (ID-Fisc): “Zo’n systeem is moeilijker hanteerbaar voor kleinere kantoren, zeker als de relatie met de cliënt gebaseerd is op jarenlang vertrouwen en waarbij niets op papier staat.” Ivan Dekeyzer (Unifisc): “Zelfs een schriftelijk akkoord van de cliënt ontslaat ons niet van ons beroepsgeheim. Documenten geef je af aan uw cliënt, niet aan gelijk wie.” Jan De Smet-Van Damme (Fiscaal Consult): “Straks zijn we meer met dergelijke zaken en administratieve rompslomp bezig, dan met onze eigen core business. Zeker voor kleinere kantoren wordt de workflow daardoor almaar zwaarder.” Luc Coopman (Cobofisk): “Onlangs kwamen wij erachter dat een cliënt van ons vastgoed in het buitenland had gekocht, hoewel hij daar - volgens zijn boekhoudkundige cijfers - niet de financiële mogelijkheden toe had. Toen wij de BIBF (Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, nvdr.) om raad vroegen, gaven zij ons onmiddellijk het advies dit aan te geven.” Kristof De Boever (Vandelanotte): “In zo’n situatie heb je geen andere keuze, want anders zijn de gevolgen vaak niet te overzien. In het ergste geval ben je zelfs je titel kwijt.” Jan Lambert (Lambert Accountancy): “Het probleem is dat het BIBF en het IAB (Instituut van de Accountants en de Belastingsconsulenten, nvdr.) ons daar eigenlijk te weinig over informeren. De zeer gebrekkige communicatie daaromtrent, zowel naar leden als naar belastingplichtigen, is schrijnend.”

“Het beeld dat ondernemers profiteurs zouden zijn, klopt van geen kanten.” Ivan Dekeyzer (Unifisc)

Koen Van Der Stuyft (ID-Fisc): “Bovendien is het gevaar voor concurrentievervalsing reëel. Als jij als accountant braaf je plicht doet, maar je concurrent stoort er zich niet aan, heeft die meer tijd om cliënten aan te werven en mooiere omzetcijfers te boeken.”

Safecon Bvba - Uw risico’s, onze zorg! Safecon bvba is actief met en voor investeerders, professionele gebruikers, ontwikkelaars, industriële sectoren, promotoren, eindgebruikers, non-profitorganisaties, overheden en particuliere klanten. Het toepassingsgebied van onze dienstverlening zijn alle industriële en dienstverlenende sectoren, ongeacht de activiteit. Onze kwalitatieve dienstverlening (wij zijn in het bezit van het Q-for kwaliteitslabel) en adviesverstrekking steunt op meer dan 15 jaar ervaring inzake preventieadvies, veiligheidsadvies gevaarlijke goederen, veiligheidscoördinatie, ontwerp en uitvoering voor bouwwerven, kwaliteitsmanagement, consultancy arbeidsveiligheid en welzijn in een risk management omgeving. Onze onafhankelijke positie en projectmatig geïntegreerde aanpak, gedragen door waarden als transparantie, kwaliteit, knowhow, proactief en ethisch handelen, onderscheiden Safecon als uw preferente partner bij de realisatie van uw projecten. Onze visie is dan ook om elk project binnen de gestelde deadline, volgens het wReeds vele klanten weten deze praktische, deskundige, pragmatische en resultaatgerichte aanpak te waarderen. Davy Van Dooren, Ing. MSc. Managing Director Safecon Bvba

84

Erkenningsnr.: DV.O206945

Safecon bvba is een expertisebureau in arbeidsveiligheid en projectmanagement en biedt zowel voor België als Nederland een totaalpakket van dienstverlening aan inzake kwaliteit, arbeidsveiligheid en leefmilieu. Ons integraal aanbod wordt opgedeeld in 7 core competences:

opleidingen audit en zorgsystemen risk management veiligheidscoördinatie

detachering bouwteamcoördinatie project op maat

Tel : +32 14 70 21 60, Fax : +32 14 71 87 28 info@safecon.be, www.safecon.be Maatschappelijke zetel : Safecon Bvba, Kromstraat 16, 2470 Retie Exploitatiezetel : Safecon Bvba, St. Paulusstraat 23/0001, 2470 Retie


bedrijfsadvies — h e T g roTe ac coun Ta n c y d e baT

Luc Coopman (Cobofisk): “Als iedereen strenger zou selecteren, op vraag van het BIBF en het IAB, zouden al veel problemen worden vermeden, maar evident is dat niet.”

Jan Lambert (Lambert Accountancy)

pijnpunt 6: de verkeerde perceptie over ondernemers Luc Coopman (Cobofisk): “De huidige fiscale wetgeving is een onontwarbaar kluwen geworden. Het is een opeenstapeling van compromissen, waarin geen kat nog haar jongen vindt. In dat klimaat is het quasi onmogelijk om met 100% zekerheid advies aan cliënten te geven.” Koen Van Der Stuyft (ID-Fisc): “Veel heeft te maken met ons hopeloos versplinterd politiek landschap: iedere partij wil zijn groepje kiezers iéts gunnen. Dat zal niet verbeteren als er nog bevoegdheden naar de gewesten gaan.” Kristof De Boever (Vandelanotte): “Eigenlijk zou iemand het lef moeten hebben om het fiscaal wetboek integraal te herschrijven.” Ivan Dekeyzer (Unifisc): “Wat mij ook stoort, is dat - door de verkeerde berichtgeving in de media - bij de werkende mens het beeld van de ondernemer als profiteur is ontstaan. Nochtans klopt dat van geen kanten: bedrijven betalen wel degelijk veel belastingen en zien hun winsten via de meest uiteenlopende kostenbeperkingen afgeroomd worden. Het is ontmoedigend en frustrerend om vast te stellen dat ondernemers altijd de boter hebben gegeten. Daar moet eigenlijk dringend voor gelobbyd worden...”

Jan De Smet-Van Damme (Fiscaal Consult): “Zeker de relatief kleinschalige kantoren aanvaarden misschien te snel cliënten en nemen te weinig de tijd om de prospect door te lichten, maar dat is zeer begrijpelijk. Want als je hem niet meteen binnenhaalt, stapt hij gewoon naar een ander.”

Moderator: Gunther Vandenberghe. Reportage: Bart Vancauwenberghe. Foto’s: Kurt Vuylsteke.

“De knowhow over bankkredieten bij ondernemers is ondermaats.”

85


B ed r i j fsa dv ie s

Johan Durnez. Serge Vergeylen. B eD riJ FsproFieL

“het volledige juridische pakket voor bedrijven” Ondernemingen vinden in Durnez Advocatenassociatie de perfecte partner voor al hun juridische vraagstukken. “Wij bieden het volledige pakket aan rechtspersonen gebonden materies,” stelt vennoot Johan Durnez. “Dankzij de jarenlange relatie met de meeste van onze klanten kennen wij hun bedrijf door en door.” Met meer dan 30 jaar op de teller als advocaat bouwde Johan Durnez een schat aan juridische ervaring op. Samen met vennoot Erwin Goffin staat hij sinds 1997 aan het hoofd van Durnez Advocatenassociatie, goed voor twaalf advocaten. “Wij focussen ons volledig op juridische dienstverlening aan ondernemingen,” vertelt Johan Durnez. “Concreet gaat het om het opstellen van contracten waaronder bijvoorbeeld importovereenkomsten, begeleiding bij het oprichten van vennootschappen, handelspraktijken, arbeidsrechterlijke situaties, sociaalrechterlijke situaties, wanbetalingen, maar ook witteboordencriminaliteit en fiscaliteit. Af en toe doen we ook een assisenzaak.”

internationaal perspectief

Durnez Advocatenassociaties werkt in een internationaal perspectief. Johan Durnez: “Zo vormt de Europese concurrentiewetgeving één van onze specialiteiten. In opdracht van ondernemingen controleren wij of concurrenten al dan niet uit de bocht gaan met verboden handelspraktijken. Voor het opstellen van contracten bieden wij een snelle en accurate dienstverlening. Wanneer nodig werken we voor onze klanten graag een nachtje door.”

Waversebaan 134 A – 3050 Oud-Heverlee T 016 40 60 40 – durnezadv@skynet.be – www.durnezadv.be

186

BeDri JFsproFi eL

”hoogwaardig adVies en boekhoudkundige VerWerkinG” Sinds 21 jaar legt het team van Serge Vergeylen het talrijke cliënteel in de watten met een hoogstaande service op vlak van boekhouding en accountancy. “Ik maak er een erezaak van al mijn dossiers grondig te kennen, zodat ik elke klant snel kan bijstaan.” In 1992 startte Serge Vergeylen zijn boekhoud- en accountancykantoor op in hartje Gent. Vijf jaar geleden week hij uit naar Nazareth, waar de ruime parkeermogelijkheden en de betere werkomstandigheden de meerwaarde van de fiduciaire nog extra cachet geven. Via mond-tot-mondreclame bouwde de Oost-Vlaming een benijdenswaardig cliënteel op. Zij appreciëren de kwaliteit die het kantoor biedt, zowel inzake advies als qua administratieve verwerking. “Een klant betaalt bij ons alleen voor de verwerking van zijn dossier. Het advies, eigenlijk onze toegevoegde waarde, krijgen ze gratis. Ik heb geen metertje dat begint te lopen van zodra ik mijn telefoon opneem, en dat wordt fel gewaardeerd.” Op landbouw- en scheepvaartbedrijven na, staat Fiduciaire S. Vergeylen & Partners, afgekort FSV & P, ter beschikking van iedere eenmanszaak of kmo-vennootschap. “Wij hoeven geen massa cliënten, net omdat we elke klant kwalitatief willen bedienen.”

Fiduciaire S. Vergeylen & Partners Drapstraat 123A bus B – 9810 Nazareth – T 09 223 60 30 serge@vergeylen-fiduciaire.be – www.vergeylen-fiduciaire.be


Bedr ij f sadvi es

Daniël Lambert, Jan Lambert en Tamara Moens. BeDri JFsproFi eL

“Wij volgen dossiers van zeer nabij op om proactief te kunnen adviseren” Lambert Accountancy uit Heist-aan-Zee biedt zijn klantenkring een volledige dienstverlening aan, maar hecht vooral veel belang aan het van dichtbij opvolgen van klantendossiers. Adviseren en informeren vormen daarbij de sleutelwoorden. Jan Lambert werkte eerder voor Stad Knokke, als boekhouder voor een slachthuis en ten slotte als Deloittekantoordirecteur in Brugge. Hij had het gevoel dat hij kmo’s een betere prijs-serviceverhouding kon bieden en begon vijftien jaar geleden voor eigen rekening. economisch advies Het klantenbestand van het kantoor omvat een dwarsdoorsnede van economische activiteiten: zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s. “Wij werken voor kmo’s uit de meest uiteenlopende sectoren,” vertelt hij. “Naast de boekhouding verzorgen wij voor hen de fiscale aangiften, het opmaken van de balansen en bijstand bij herstructureringen. Wij volgen de dossiers van al onze klanten van zeer nabij op, om hen proactief te kunnen adviseren, waar mogelijk bij te sturen en mogelijke problemen te voorkomen. Voor de zelfstandigen stellen wij bijvoorbeeld een vergelijkende financiële analyse op. Die vertelt in één oogopslag wat de concrete impact van de resultaten is op de cashflow. De banken ontvangen van ons dan weer een compleet pakket met bedrijfseconomische gegevens, wat het werken voor hen veel gemakkelijker maakt.” professionele benadering Vanuit zijn ervaring bij een van de ‘big five’ consultancykantoren hecht Jan Lambert veel belang aan een goede communicatie met de klant. “Sinds het aantreden van de huidige regering verandert de wetgeving met de regelmaat van een klok. In de media gonst het voortdurend van de geruchten over nieuwe

maatregelen. Kortom, de leek ziet door de bomen het bos niet meer. Daarom geven wij regelmatig een nieuwsbrief uit. Daarin lichten we nieuwe overheidsbeslissingen in klare taal toe en geven we onze klanten tips en advies. Een gebaar dat ze sterk op prijs stellen.”

Hoe zit Het met de liQuidatieVerGoedinG? De liquidatievergoeding bij vereffening van een vennootschap stijgt op 1 oktober 2014 van 10 naar 25 %. “Dit is niet zo dramatisch als het lijkt,” stelt Jan Lambert. “Bedrijven kunnen een gedeelte van de gereserveerde winsten incorporeren in een kapitaalsverhoging. Daarop betaal je dan de 10 % verschuldigde vergoeding. Na vier jaar kan je vervolgens een kapitaalsvermindering doorvoeren voor hetzelfde bedrag en dat dan uitkeren aan de vennoten, zonder enige bijkomende belasting.”

Molenstraat 1 – 8301 Heist-aan-Zee – T 050 51 97 39

871


B ed r i j fsa dv ie s

Medewerkers Creditsafe. BeDri JFsproFi eL

“wij bieden dezelfde kwaliteit aan lagere tarieven” In deze economisch moeilijke tijden is het voor uw bedrijf van levensbelang om te weten hoe uw klanten en leveranciers er financieel voorstaan. Daarvoor kunt u rekenen op Creditsafe, de grootste provider van handelsinformatierapporten in Europa. Gedaan met onverwachte verrassingen! Een mix van inhoud, enthousiasme en ambitie. Zo omschrijft ceo Peter Gazelle de Belgische vleugel van Creditsafe. “De sfeer op onze werkvloer is erg gedreven. We zijn een bijzonder multicultureel team, en er wordt veel gelachen. Zonder er een circus van te maken, want de business gaat voor. Maar ik hecht wel veel belang aan gemotiveerde en gelukkige werknemers. Zij vormen de pilaren waarop ons bedrijf steunt.” Verslavende service Ook voor zijn diensten zoekt Creditsafe het altijd iets extremer. “We hanteren dezelfde bronnen als onze concurrenten en garanderen exact dezelfde kwaliteit, maar onze tarieven liggen lager. Het is voor ons dus niet moeilijk om bedrijven te overtuigen. Je betaalt ook niet per opgevraagd rapport, maar we werken met een abonnement. Zo kan je om het even welk bedrijf om het even wanneer opzoeken. En dat werkt verslavend!” integratie van data Opmerkelijk: Creditsafe integreert de data over uw klanten en leveranciers rechtstreeks in uw IT-systemen. “Bepaalde informatiecellen, zoals het zakencijfer, implementeren we via een livefeed. Zo beschikken onze klanten altijd over de meest actuele informatie. Daarnaast vatten we handelsinformatierapporten samen in twee cijfers, die wijzen op de financiële gezondheid en de kredietlimiet van een bedrijf. Daarmee weet 88

je hoeveel je per maand mag leveren aan een bepaalde klant,” aldus Peter Gazelle. risico inschatten Creditsafe lanceerde ook een 3D-versie van het softwareprogramma Ledger, dat de koppeling maakt tussen een bedrijf en zijn betalingsgedrag. Als u zich zorgen maakt over de betaling van facturen, kunt u met dit programma het risico op onbetaalde facturen beter inschatten.

GloBale informatie Creditsafe ontstond in 1997 in Noorwegen en is met 64.000 klanten intussen de grootste provider van handelsinformatierapporten in Europa. De groep is actief in twaalf landen, met Cardiff als hoofdzetel. Buiten Europa werkt Creditsafe samen met andere firma’s, waardoor het globale informatie kan aanbieden. Met zijn ervaring in de sector richtte Peter Gazelle de Belgische tak op in 2011. Intussen heeft hij een portfolio van ruim 2400 klanten.

Steenweg op Zellik 12 – 1082 Brussel – T 02 481 88 60 info@creditsafe.be – www.creditsafe.be

1


Maximalisatie van Cash Flow

• • • • •

EU-CLAIMS E-INVOICING CONTRACTING DUNNING STRATEGY LEGAL COLLECTION

EU-CLAIMS Snel & doeltreffend vorderingen incasseren binnen de Europese Unie. No Cure, No Pay.

www.advia.be

Lambrechtshoekenlaan 240 BE - 2170 ANTWERPEN tel: + 32 (0)3 612 21 31 fax: + 32 (0)3 400 52 21 89


bed r i j fsa dv ie s

Le e sW iJ Z e r

manager-auTeur eric pass wil verwarring en onzekerheid Tegengaan Koen Van Der Stuyft. B eD riJ FsproFieL

”gericht adVies voor optimale BedrijfsVoerinG” Eenmanszaken en lokale kmo’s, gelegen op de as Gent- Aalst, kunnen hun boekhouding in alle vertrouwen aan Id-Fisc overlaten. “We voelen dat steeds meer klanten open staan om zelf hun facturenstroom in te voeren, zodat wij hen heel gericht kunnen adviseren over de bedrijfsvoering,” stipt zaakvoerder Koen Van Der Stuyft aan. Id-Fisc bestaat uit een team van vijf experts bij wie de deur altijd open staat om via een aangenaam persoonlijk contact elke klant te helpen met boekhouding, fiscaal advies en/of vermogensplanning. “Onze kracht ligt in onze flexibele aanpak. Daarnaast spelen wij een pioniersrol op vlak van e-accounting: ons softwarepakket is dermate gebruiksvriendelijk, dat zelfs iemand zonder boekhoudkundige achtergrond makkelijk zijn facturenstroom kan stroomlijnen en automatiseren. Daardoor besparen we de klant niet alleen kosten, maar kunnen we ons zelf meer focussen op strategisch en boekhoudkundig advies. Elk dossier wordt door twee beheerders opgevolgd, zodat we altijd een valabel antwoord kunnen geven op elke vraag. Op die manier is de groei van onze klanten, in goede handen.”

Dendermondesteenweg 121 – 9230 Wetteren – T 09 369 34 63 koen@id-fisc.be – www.id-fisc.be

190

‘van confusion naar fusion’: komaf maken met polariserinG Zopas rolde het boek ‘Van confusion naar fusion’ van de persen. Auteur Eric Pass, gepokt en gemazeld in het bedrijfsleven via een carrière in Japan en Europa, stelt daarin dat de verwarring en onzekerheid op veel vlakken overheersen en dat de polarisering en het zwart-wit denken waarnaar velen in onzekere tijden teruggrijpen geen oplossing is. Hij pleit voor de ‘fusion way’ die niet alleen logica met passie combineert, maar ook tal van andere invalshoeken. De crisis die ons al sinds 2008 in de ban houdt, is nog niet over. En iedereen voelt dat die crisis niet alleen economisch en financieel is. Er is nood aan frisse ideeën en andere recepten. Eric Pas biedt in het boek ‘Van confusion naar fusion’ met de ‘fusion way’ een eigen formule aan. Op een fusion manier vermengt de auteur zijn persoonlijke levens- en carrièreverhaal met inzichten rond de verwarring in de wereld, persoonlijke levenslessen en een kijk op diverse recepten die bewijzen dat fusion niet alleen op culinair gebied een enorme verrijking kan zijn. “We leven vandaag veel te veel in ‘of-of ’ denken, terwijl het ‘en-en’ zou moeten zijn,” zegt hij. Eric Pass is afkomstig uit Leut. Hij is sinds 2006 lid van de raad van bestuur van Nitto Europe in Genk, waar hij verantwoordelijk is voor de centrale administratieve diensten, zoals financiën, personeel, IT en bedrijfscommunicatie. “Het is mijn droom om regelmatig evenementen te organiseren waarin mensen uit verschillende sectoren en met verschillende achtergrond hun ideeën met elkaar kunnen confronteren. Op de site www.vanconfusionnaarfusion.be, die tegelijk met het boek is gelanceerd, is er alle ruimte voor discussie en dialoog.”


BeDri JFsproFi eL

“volwaardig en waterdicht e-commercesysteem voor verzekeringen” Elektronisch bankieren: iedereen is er intussen al jarenlang mee vertrouwd. Nu lanceert CRM.art ook een volwaardig e-commerceplatform voor verzekeringen. De Waregemse IT-specialist introduceert een waterdicht systeem voor online verzekeringsbeheer en komt daarmee tegemoet aan een acute behoefte van zowel makelaars als verzekeringsnemers. Wat maakt deze oplossing zo revolutionair? Kelly en Dimitri Maes: “Tot voor kort waren makelaars niet bereid om hun tarificatiemodules ter beschikking te stellen, waardoor er online geen contracten aan duidelijk gedefinieerde voorwaarden konden worden aangeboden. Dankzij de prima reputatie van Insusite, het contentmanagementsysteem van de CRM-groep voor verzekeringsmakelaars, hebben we door de jaren heen uitstekende contacten met de overkoepelende makelaarsorganisaties opgebouwd. Doordat zij hun aangepaste clausuleringen en premieberekeningen ter beschikking stellen, konden we een volwaardige e-commerceoplossing voor verzekeringen opbouwen.” Hoe werkt e-Broker? “Het is een systeem waarmee zowel online producten, consultaties, schadeaangiften als vlootbeheer worden aangeboden. Geïnteresseerde verzekeringnemers kunnen aangeven welke oplossing ze precies verwachten en ontvangen kort nadien een online voorstel, dat ze ook online kunnen ondertekenen. e-Broker werkt volledig gesynchroniseerd met het beheerspakket van de makelaar. De verzekeringnemer moet zich niet meer verplaatsen naar het kantoor van zijn makelaar en krijgt bovendien een nog betere service. e-Broker is een perfect voorbeeld van hoe een klassieke sector eindelijk e-commerce kan omarmen.”

ficHe Activiteiten: CRM.art is het online communicatiebureau van de CRM-groep uit Waregem. Het bouwt websites en webshops en verzorgt ook alle marketing errond. Specialisatie: door de kruisbestuiving met de andere divisies, specialiseert CRM.art zich op drie fronten: websites en e-commerce voor de farmaceutische industrie (apothekers), voor verzekeringsmakelaars en voor kmo’s. Familiebedrijf: CRM is de onderneming van Roland Maes. Ook zijn drie kinderen zijn in het bedrijf actief. Andere divisies: CRM.tec (hardware) en CRM.dev (ontwikkeling van software en applicaties). Met het Waregem Meeting & Event Center beschikt CRM ook over een mooie locatie voor evenementen en seminaries. CrmConnect (Onafhankelijk autodistributeur met een unieke samenwerking tussen verzekeringsmakelaars en garagehouders).

Gentseweg 203 – 8792 Waregem – T 056/36 14 94 info@crm.be – www.crm.be

911


Hr

als de vonk overslaaT Tussen collega’s

Hoe gaat u best om met relaties op de werkvloer? Zowat elk bedrijf heeft er vroeg of laat mee te maken: relaties op de werkvloer. Het is en blijft een heikel thema dat moeilijk in regels te vervatten valt. “Zolang er geen ‘hiërarchie’ tussen de betrokken collega’s is en ze werk en privé vrij gescheiden houden, is er eigenlijk geen probleem. Daarentegen is een relatie tussen bijvoorbeeld een kaderlid en een ‘ondergeschikte’, op korte of lange termijn onhoudbaar,” meent bedrijfspsycholoog Danny Mulier.

tip 1: stel een gedragscode op

tip 3: streef een open communicatie na

“Het beste wat je als werkgever kan doen om problemen te vermijden, is een gedragscode opstellen. In onze buurlanden is zoiets al vrij ingeburgerd, bij ons zijn er vooralsnog weinig ondernemingen die over zoiets beschikken. In Amerika zijn dergelijke richtlijnen zelfs vastgelegd in ‘love contracts’. Het is verstandig om op die manier krijtlijnen af te bakenen, zodat duidelijk is wat (niet) kan. In die code kan je onder meer vastleggen dat er geen privémails mogen worden verzonden en dat bepaalde aanrakingen niet kunnen.”

“De betrokken partners doen er goed aan om, als de relatie ‘officieel’ is, dit zo snel mogelijk aan de personeelsdienst te melden. Die kan dan met het koppel gaan samenzitten om de bedrijfsregels ter zake nog even toe te lichten. De HR-dienst kan ook op eigen initiatief de betrokken partijen contacteren voor zo’n gesprek. Zo weten de tortelduifjes meteen waaraan ze zich moeten houden. Schenden ze die regels, dan kan dat een reden voor ontslag zijn.”

tip 2: keur het niet af

“In principe vormen relaties geen probleem, zolang de productiviteit van de werknemer niet in het gedrang komt. Bij gezagsrelaties tussen de geliefden is dat risico wél groot, want dan kan je het functioneren van één of beide werknemers in vraag stellen. Denk maar aan evaluatiegesprekken: hoe kan je als kaderlid objectief je werknemer beoordelen, als je met die persoon het bed deelt? Sowieso is zo’n relatie een broeihaard van conflicten, die aanleiding kunnen geven tot ontslag of een overplaatsing naar een andere afdeling.”

“Als iedereen zich aan de regels houdt, hoeft er in principe geen probleem te zijn. Integendeel: zeker in het begin van de relatie, kan het ervoor zorgen dat mensen nog met meer plezier komen werken. Zolang de relatiepartners werk en privé strikt gescheiden houden, is er geen enkele reden waarom je als werkgever de relatie zou afkeuren. Uiteraard moet het wel binnen de perken blijven, seksualiteit bijvoorbeeld is uit den boze.”

tip 4: Gezagsrelaties tussen geliefden zijn een tijdbom

tip 5: Geef roddels geen kans

“Hoe discreet de liefdespartners ook zijn, vroeg of laat merken hun collega’s de relatie op. Net daarom is die open communicatie erg belangrijk. Dat geldt ook als de relatie eventueel beëindigd wordt. In dat geval komt het er voor de betrokken personen op aan hun gekwetst gevoel niet op het werk te uiten. Aangezien dat niet zo evident is, vraagt een van beide partijen vaak zelf zijn overplaatsing of ontslag aan. In elk geval moet elke eventuele actie van de werkgever erop gericht zijn de teamgeest te laten primeren en wrijvingen te vermijden.” Bart Vancauwenberghe

92


B eD riJ FsproFieL

e-mailcampagnes op basis van ‘verrijkte data’ Kurt Ghijsbrecht.

Met goudengids.be “Dialog” start het grootste online bedrijf in België met een nieuwe direct marketing business unit. Gerichte e-mailcampagnes breiden de bestaande online b-to-b diensten uit. Boodschap: ga in dialoog met klanten en prospecten. “Kleine en middelgrote bedrijven hebben in deze crisisperiode nood aan proactieve marketing, om actief naar nieuwe klanten te zoeken,” vertelt Kurt Ghijsbrecht, BU Manager Direct Marketing van goudengids.be. “Met gerichte e-mailcampagnes helpen we hun business te laten groeien. Ik denk aan een bandencentrale die nadenkt over de afzet van zijn winterbanden. Wie is zijn doelgroep en hoe wil hij ze bereiken? Wij adviseren over zijn marktmogelijkheden en hoe hij met zijn doelgroep in dialoog kan treden. goudengids.be “Dialog” verzorgt e-mailcampagnes van a tot z: vanaf de creatie van de e-mail, het samenstellen van het adressenbestand, tot het versturen en het rapporteren.”

doelGroep succesVol Bereiken

Wat ook het doel van een e-mailcampagne is - verkoopleads genereren, het aantal bezoeken op de website verhogen, meer ‘likes’ op een Facebookpagina, deelnemers zoeken voor een event, …- goudengids.be “Dialog” helpt haar klanten in het succesvol bereiken van hun doelgroep op een betaalbare en relevante manier.

Want voor een bedrijf dat zich specialiseert in terrasverwarming, kunnen we dan een campagne starten naar alle restaurants met een terras. Daarbij komt dat goudengids.be enkel werkt met relevante “businesses”, met andere woorden bedrijven waar je echt zaken mee kan doen. Postbusadressen of obscure maatschappelijke zetels worden weggefilterd.”

kijk eerst naar eiGen dataBestanden Om doelgerichte campagnes te lanceren, heb je natuurlijk kwaliteitsvolle en goed gesegmenteerde adressenbestanden nodig. “Je verkwist dan ook zeker geen geld door bestaande prospectie- en klantenbestanden uit te zuiveren en te verrijken met relevante data zoals mailadressen, personeelsklasse, activiteitscode, …,” adviseert Kurt Ghijsbrecht. “Heeft elke record een e-mailadres en een telefoonnummer, zijn er geen bedrijven failliet gegaan, enzovoort? Al te vaak wordt het up-to-date houden van de kwaliteit van eigen bestanden vergeten.”

‘Verrijkte data’

Over de juiste adressenbestanden beschikken is de rode draad in dit verhaal. “goudengids.be is daarin een voorloper,” vertelt Kurt Ghijsbrecht. “De afgelopen jaren hebben we ons geprofileerd op ‘verrijkte data’. Wie bijvoorbeeld op restaurant wil gaan, weet graag welke restaurants over een terras beschikken, of hij er kan betalen met Visa, of er misschien een aangepaste ingang voor gehandicapten is, enzovoort. Dit zijn ‘rich data’ die nodig zijn om doelgerichte campagnes te ontwikkelen.

De Keyserlei 5 bus 7 – 2018 Antwerpen T 03 205 87 63 – www.info.goudengids.be T 078 15 15 25 – www.startthedialog.be

931


ook te zien op

Focus op Waasland en Waregem In de meest recente aflevering van Manager TV richten we onze camera op het Waasland, de regio tussen Antwerpen en Gent, die het ondanks de economisch moeilijke tijden best goed doet. De nabijheid van de Antwerpse haven en een gezonde focus op kleine en middelgrote ondernemingen is daar niet vreemd aan. Beveren, Lokeren en Temse zijn er het levende bewijs van. Dit tweede deel van Manager TV Waasland kwam in het weekend van zaterdag 28 en zondag 29 september op Kanaal Z en kunt u op www.manager-tv.be nog altijd bekijken. Toegegeven, het succes van een stad als Beveren ligt grotendeels in handen van de Antwerpse haven. De uitbreiding van de Waaslandhaven en de bouw van de Deurganckdoksluis lokt ontegensprekelijk nieuwe bedrijven. Beveren mag dan ook rekenen op een uitbreiding van

de economie en een toename van de werkgelegenheid. Maar ze hebben daar wel een zware prijs voor moeten betalen: kerkdorp Doel, een deelgemeente van Beveren, is bijna volledig van de landkaart geveegd ten voordele van het water. Een van die bedrijven, actief in

Bedrijven op televisie en op www.managertv.be Volgende bedrijven komen in aflevering 2 van Waasland aan bod: ツδグnline en op Kanaal Z: IBS, Albion, Wulteputte, Rittal en Buyl Transport ツδウnkel online: Assutron

Wij brengen zakelijk Vlaanderen in beeld! 94

de haven, heet IBS. Wij brengen ze een bezoekje. Bruisend Temse Ook Temse heeft donkere tijden gekend in het verleden. Goed twintig jaar geleden verloren duizenden scheepsarbeiders

Binnenkort op www.manager-tv.be:

Waregem E34


Man age r T V

hun job toen de Boelwerf definitief de deuren moest sluiten na een faling. Nu, twee decennia later, mag je Temse gerust een bruisende stad noemen. De oude bedrijfsterreinen van Boelwerf zijn omgebouwd tot een aantrekkelijke woon- en kmo-zone op de oever van de Schelde. De Zaat, zo heet het project, is een synoniem voor wonen en werken met zicht op het water, en dat dichtbij het centrum. Ook het nieuwe administratieve centrum van de gemeente kreeg een plekje op de site. TTS is een ander bedrijventerrein dat Temse deelt met buurgemeente SintNiklaas, de officieuze hoofdstad van het Waasland. Hier springen we binnen bij

Uw bedrijf op Manager TV? Wilt u uw eigen bedrijf, producten en diensten via Manager TV in de schijnwerpers plaatsen? Dat kan! Neem contact op met Kristiaan Goossens van Manager TV (tel.: 0489-57 66 79, kristiaan.goossens@manager-tv.be). Hij helpt u graag verder.

www.manager-tv.be

Assutron, coach in financiĂŤle planning en iets verderop in Sint-Niklaas bij Transcal Europe. De Lokerse metamorfose Tot slot hebben we ook een afspraak in Lokeren. Deze stad onderging de voorbije jaren een ware metamorfose. Het centrum werd in een nieuw fraai jasje gestoken en dat lokt zowel extra bezoekers als nieuwe inwoners. Vooral jonge gezinnen nestelen zich graag in Lokeren. Het opgefriste centrum speelt daarin een belangrijke rol, maar ook de uitbouw van de verschillende industriezones langs de E17. Drie zijn er momenteel in gebruik, een vierde is in aanbouw. Manager TV gaat op visite bij Wulteputte, Rittal en Buyl Transport.

Manager TV naar Waregem In het zuiden van Vlaanderen reiken Westen Oost-Vlaanderen elkaar de hand in Waregem. Figuurlijk, maar ook letterlijk: voetbalclub SV Zulte-Waregem is er de perfecte illustratie van. In deze stad geeft het bestuur, onder leiding van burgemeester Kurt Vanryckeghem, alle kansen aan bedrijven om zich te ontwikkelen en stevig te groeien. Hoog tijd dus voor Manager TV om hier eens polshoogte te komen nemen.

- FOR PEOPLE, FOR HORSES Multifunctioneel park met: State of the art paardensportcentrum Uitgebreid aanbod aan hippische en niet hippische activiteiten - VANAF NAJAAR 2013 Speeltuinstraat 8 - 3660 Opglabbeek - T 089 36 43 17 - info@sentowerpark.com - www.sentowerpark.com 95


succesvol netwerken in Hangar 43 in dendermonde Voor wie succesvol wil netwerken, is en blijft de Manager Launch ‘the place to be’! Dat konden de aanwezige bedrijfsleiders zelf ervaren bij de lancering van de 45ste editie van Vlaanderen Manager op 20 juni. Tijdens dit evenement, in de prachtig gerenoveerde fabriekshal Hangar 43 in Dendermonde, kregen ook maXLife Vlaanderen 8 en de Manager TV productie ‘Waasland’ een presentatie. Volvo garage Van Kasteren stelde de nieuwe Volvo V40 Cross Country voor via de wedstrijd ‘Manager on Wheels’ (zie kader).

Ignace Cosaert (Athena Graphics) en Nancy Gryson (Vlaanderen Manager).

Lieven Musschoot (interieurarchitect) en Liselot Caura (maXLife Vlaanderen).

Marc Michiels (Ideal Pool), Dirk Willems (2bs) en Nancy Ongena (De Feestarchitect).

96

Leentje Denis en Nico Peelman (Sauna Casa Verde) en Dirk Willems (mijnalarm.eu).

Dieter Mannaert (Hangar 43).

Nancy Gryson (Vlaanderen Manager) heette de aanwezigen welkom, Dieter Mannaert (Hangar 43) deed hetzelfde en gaf een woordje uitleg over de geschiedenis van het historische pand. Daarna werden de eerste exemplaren van Vlaanderen Manager en maXLife Vlaanderen overhandigd aan de coverfiguren: Ignace Cosaert van Athena Graphics en interieurarchitect Lieven Musschoot. Het officiële gedeelte werd afgesloten met het verloten van een subliem loft arrangement voor twee met overnachting, welness en ontbijt in Sauna Casa Verde in Dendermonde. De ideale start van een geslaagde netwerkavond. Op www.managermagazines.be /events kunt u alle foto’s van deze avond, en van onze andere Manager Launches, bekijken.

Linda Stuyven en Geert Baert (Schilderwerken Tony Baert) en Frans De Maesschalck en Marjan Van Den Eynde (De Maesschalck).

Ferre Gregoire (Midnightcoffee), Tilly en Joy Buelens (The Office Manager) en Gregory Smet (Experience Magazine).


M eT Da n k a a n on Z e sTrUCTUreLe parT ners:

u W B e dr ijf in de s p ot l i GHt s o p o n s e Ve n t ? lian.cuypers@managermagazines.be

Dirk Verschueren (BNI Oost-Vlaanderen), Juliaan De Bock ( Juri), Jan Van den Abeele (Squatra), Ines Geerts (BNI Oost-Vlaanderen) en Luc Daels (Squatra).

Filip Segers en Carine De Donder (Fiscadd) en Benny Van Goethem en Annick De Smet (Vini d’Amici advised by ADS@Home).

Karolien Remy (2bs), Hans Van den Breen (Brabant Manager) en Dimitri Valckaert (2bs).

Jean-Marie Descamp (KBC) en Joop Verelzen (Creasquare).

Marijke Diependaele (Intronics), Anouk De Sloovere en Henri Saelens (Kruisbeton).

Mathy Platinck (Van Kasteren) en Lesley Lievens (Gispen).

Sonja Vanderstraeten, Krist Cappelle en Marc Vanmaele (SecurIT), Alex De Swaef (EV-Point), Johan Roggeman (Energy Design) en Christa Van De Stycke (EV-Point).

Chantal De Herdt, Mark Beckers en Sophie Laermans (Multi Masters Group).

Sarah Devisscher en Mieke Van den Bleeken (Forum Jobs).

“de perfecte fleetwagen” volvo van kasTeren Na een ritje van een tiental kilometer arriveerde Arn Bosmans van Bosmans Haarden met een gloednieuwe Volvo V40 Cross Country in Hangar 43 in Dendermonde. Als winnaar van Manager on Wheels genoot hij voor de Launch van Vlaanderen Manager 45 het voorrecht om deze wagen uit te proberen in de heenrit. In de terugrit nam een privéchauffeur het stuur over. Arn Bosmans: “Volvo staat in mijn ogen garant voor degelijkheid en betrouwbaarheid. Ook deze wagen bewijst dat opnieuw. Hij lijkt compact van buiten, maar ik stond versteld van de enorme

Joris Losa (Van Kasteren), Arn Bosmans en Els Bogaert (Bosmans Haarden).

binnenruimte. Het was een pittige wagen met een hogere vering, perfect voor ons hobbelig Belgisch wegennet. Qua luxe en gebruiksgemak heeft deze wagen alles wat je maar kan verlangen. Ook het prijskaartje verraste me aangenaam. Deze wagen past perfect in de fleet van elk bedrijf.” Steenweg van Grembergen 17 – Dendermonde www.vankasteren.be

Kristof D'Hoossche (Net IT).

97


De perfecte match tussen klant en kan didaat.

Michel Tubbax & Mark Van der kinderen Bedrijven die rekruteren nodigen 1,7 keer meer kandidaten uit op interview via StepStone dan via andere jobsites. Het beste bewijs dat onze aanpak werkt.

StepStone is niet geïnteresseerd in de titel van drukstbezochte website. Wat telt, is het aantal relevante bezoekers - zij die komen om een job te vinden. Of nog belangrijker: het aantal bezoekers dat achteraf ook echt op gesprek mag. Daar willen we telkens wél op één staan. En daar staan we ook. Mark Van der kinderen, International Marketing Director

Wat maakt StepStone anders? MT: “Onze website verschilt fundamenteel van de andere jobsites. Bij ons vinden bezoekers bijna alleen vacatures. We trekken dus vooral mensen aan die écht naar een job op zoek zijn - niet naar jobgerelateerde informatie. Bovendien verbeteren we onze website constant zodat kandidaten snel de juiste jobs vinden. Onze zoekmotor is bijvoorbeeld ontwikkeld in samenwerking met een universiteit om de beste resultaten te kunnen garanderen. Zo bieden we al die bezoekers een duidelijke en gemakkelijk bruikbare website. En die inspanningen lonen; we zien de resultaten 98voor onze klanten nog steeds beter worden.”

StepStone.be heeft geen offline-variant. Hoe belangrijk is ICT? MT: “Het web is de koning van de rekruteringsmarkt. Recent onderzoek leert ons dat de werkzoekende in 85% van de gevallen naar jobsites gaat, meer en meer apps benut; de printads zijn niet aan hem besteed. Daarom zetten we in op technologie. Zo is onze zoekmotor geoptimaliseerd om alleen relevante resultaten weer te geven.” MV: “We volgen de trends uiteraard van nabij op. We hébben een veelgebruikte mobiele app, die recent nog de Europese Mobile Web-award won,en zijn actief op sociale media. Maar de website voert nog altijd het hoogste woord. ICT is een van onze drie fundamentele pijlers, naast service en de ambitie om de juiste kandidaat naar onze klanten te brengen.”

Welke service biedt StepStone aan zijn klanten? MV: “Al onze klanten krijgen intern één vaste contactpersoon. Die volgt het dossier van heel nabij op en denkt echt mee over de rekruteringsstrategie. Zo helpen we onze klanten om de ideale sollicitant aan te spreken. We leiden onze klanten zelfs op om beter en efficiënter te rekruteren. Die customer service zit in ons DNA.” MT: “StepStone is actief in 8 Europese landen. Zo genieten we van een heel breed kennisplatform, hebben we volop de vrijheid om te innoveren maar kunnen we wel onze lokale touch bewaren. Dat leidt tot een gestage vooruitgang in onze dienstverlening.”


Feiten en cijfers StepStone is met voorsprong de beste matchmaker van alle jobsites. Niet alleen reageren meer kandidaten op onze vacatures die sollicitaties leiden ook nog eens tot meer sollicitatiegesprekken. Een vacature bij ons is gemiddeld 1,7 keer zo succesvol dan elders. Michel Tubbax, Managing Director

Sollicitaties / job

16,89

X 1,70

Kwantiteit

9,89 X 2,10

8,01 6,02 X 2,80 X 3,67

StepStone

Vacature / Référence

Interviews / job

2,75 X 1,07

Jobat

2,55 X 1,10

Monster

4,60

LinkedIn

2,50

X 1,57

1,75

Kwaliteit 0,90 X 3,05

StepStone

Vacature / Référence

Jobat

Monster

LinkedIn

TNS

« Zo hoort u het ook eens van vele anderen » Sluitend

“StepStone is ons enige rekruteringskanaal. Ze hebben alles in huis om snel geschikte kandidaten te vinden voor onze vacatures” Luke Volont - Compagnie Sucrière

Handig

“Op de homepage van StepStone draait alles om de zoektocht naar een job. Die focus is fantastisch.” Andrew Simmonds - The Profile Group

Ruim

“Het aanbod van StepStone is zó ruim dat we altijd wel een handvol geschikte kandidaten vinden voor onze vacatures.” Annelies Kampert - Altimate

Resultaat

“De advertenties bij StepStone scoren elke keer. Je kan er je klok op gelijk zetten: de dag na de go-live komen de eerste cv’s al binnen.” Sabine Dury - ASAP 99


De Mac.

Een slimme investering. Ontdek waarom een Mac de ideale computer is voor uw bedrijf. Lab9 Business biedt oplossingen voor Horeca, Detailhandel, Productiebedrijven, KMO en algemene administratie

De geïntegreerde hardware en software werken naadloos samen, waardoor het geheel meer oplevert dan de som der delen. Met programma’s als Mail, iCal en Adresboek, die allemaal compatibel zijn met Microsoft Exchange Server, kunt u dagelijkse processen beter stroomlijnen. En met krachtige standaardvoorzieningen als FaceTime verloopt de communicatie binnen uw bedrijf vlekkeloos, wat de samenwerking ten goede komt.

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over het gebruik van de Mac binnen uw bedrijf. U kunt ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek op uw kantoor.

Lab9 Business 100 Dumolinlaan 5 | 8500 Kortrijk | T +32 56 25 55 11 | F +32 56 25 54 59 | info@lab9.be | www.lab9.be/business


Vlaanderen Manager 46September 2013

Vlaanderen manager 46  

Manager Magazines is een toonaangevend zakenmagazine dat bekend staat onder de titels Antwerpen Manager, Brabant Manager, Limburg Manager, V...

Advertisement