Telovadec Nikolaj

Page 1

Utečeno življenje v nekem idiličnem mestu zmotijo predrzni tatinski podvigi. Še dobro, da to pravočasno opazi telovadec Nikolaj, sicer bi se vse skupaj precej bolj zapletlo. A kaj bi dolgovezili … ko pa Nikolaj opravi vse, kot je treba. Sončno in humorno zgodbo v verzih je napisala pesnica in prevajalka Klarisa Jovanović, ki jo bralci poznajo tudi po številnih revialnih objavah za otroke. Tokrat jo lahko prvič spoznamo v slikanici, kjer je ilustracije prispeval uveljavljeni tržaški ilustrator Štefan Turk.

Oblikovano v skladu s priporočili za oblikovanje gradiv za bralce z disleksijo.

20 €


Nekoč je živel mož z imenom Nikolaj. Ves čas je telovadil, nikoli mu ni bilo dovolj — vaj.Imel je miĹĄice kot

kak streĹžaj v delavski menzi.


In brke, ki so mu sršeli kot šetraj na našem vrtu.


In vendar je bil ljubezniv in ustrežljiv. Prijazna duša. Tečen samo k d a j p a k d a j.


No, zdaj pa k stvari. Nekoč, ko je v parku telovadil in štel predklone in prevale, tako preskakovaje: dva, štiri, šest, osem, deset, mu je pogled obtičal na nepridipravu.Možak, sicer lepo oblečen, je ubogemu dojenčku, ki je negodoval v vozičku, medtem ko je njegova mamica, sedé na klopci, delala svojčije, no, s e l f i j e, če vam je to bolj všeč, izmaknil ropotuljo.Klarisa Jovanovič

Telovadec Nikolaj prežene tolovaja Ilustriral: Štefan Turk Uredila: Barbara Pregelj © Besedilo in ilustracije: Založba Malinc,2020 Izdala in založila: Založba Malinc, Medvode, 2020 Za založbo: Aleš Cigale Oblikoval in tehnično uredil: Francisco Tomsich Lektorirala: Tonja Jelen Tiskano v Sloveniji. Naklada: 400 izvodov Prvi natis

Brez pisnega dovoljenja Založbe je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu, hkrati s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki v okviru določil Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah. CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana


Utečeno življenje v nekem idiličnem mestu zmotijo predrzni tatinski podvigi. Še dobro, da to pravočasno opazi telovadec Nikolaj, sicer bi se vse skupaj precej bolj zapletlo. A kaj bi dolgovezili … ko pa Nikolaj opravi vse, kot je treba. Sončno in humorno zgodbo v verzih je napisala pesnica in prevajalka Klarisa Jovanović, ki jo bralci poznajo tudi po številnih revialnih objavah za otroke. Tokrat jo lahko prvič spoznamo v slikanici, kjer je ilustracije prispeval uveljavljeni tržaški ilustrator Štefan Turk.

Oblikovano v skladu s priporočili za oblikovanje gradiv za bralce z disleksijo.

20 €


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.