Šlik šlak

Page 1

Susana Aliano Casales

Ime mu je Pedro. Deček je, a je videti kot deklica. Ravno nasprotno od njegove sestre Valerije, ki je videti kot deček. Najbolj čudna na šoli sta. Šlik, šlak je besedilo o našem soočanju z drugačnostjo in prva slikanica urugvajske pisateljice Susane Aliano Casales, prevedena v slovenščino.

Šlik šlak Susana Aliano Casales Francesca Dell’Orto

Šlik Šlak

Oblikovano v skladu s priporočili za oblikovanje gradiv za bralce z disleksijo. Dvojezična izdaja. Edición bilingüe.

Didaktični materiali.

18,00€ Malinc

Malinc


Susana Aliano Casales Šlik Šlak Ilustrirala: Francesca Dell’Orto Naslov izvirnika: Leru, Leru © besedila: Susana Aliano Casales, 2017 © ilustracij: Francesca Dell’Orto, 2017 © prve izdaje: ¡Más Pimienta!, 2017 © Za slovensko izdajo Založba Malinc, Medvode 2019. Vse pravice pridržane. Dvojezična izdaja Prevedla in uredila: Barbara Pregelj Izdala in založila: Založba Malinc Za založbo: Aleš Cigale Oblikoval in tehnično uredil: Aleš Cigale Lektorirala: Tonja Jelen Tiskano v Sloveniji Naklada: 400 izvodov Prvi natis Brez pisnega dovoljenja Založbe je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu, hkrati s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki v okviru določil Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah. 21.134.2(899)-93-32 087.5 ALIANO Casales, Susana Šlik šlak / Susana Aliano Casales ; [ilustrirala] Francesca Dell'Orto ; [prevedla Barbara Pregelj]. Dvojezična izd., 1. natis. - Medvode : Malinc, 2019 Prevod dela: Leru, leru ISBN 978-961-6886-68-0 COBISS.SI-ID 301394432

Knjiga je izšla s podporo Inštituta za balearske študije.


Šlik Šlak Susana Aliano Casales Francesca Dell’Orto


Ime mu je Pedro. Deček je, a je videti kot deklica. Ravno nasprotno od njegove sestre Valerije, ki je videti kot deček.

Najbolj čudna na šoli sta.»Kje so pa tvoji starši?«

Ravno tedaj je v pekarno vstopila moja mama. V pozdrav je poljubila Valerijo, pa tudi njenega očeta.


Na moje preseneÄ?enje je objela tudi Pedra.
Edgarju, ki sem ga v tistih otroĹĄkih igrah zagotovo prizadela.Susana Aliano Casales

Ime mu je Pedro. Deček je, a je videti kot deklica. Ravno nasprotno od njegove sestre Valerije, ki je videti kot deček. Najbolj čudna na šoli sta. Šlik, šlak je besedilo o našem soočanju z drugačnostjo in prva slikanica urugvajske pisateljice Susane Aliano Casales, prevedena v slovenščino.

Šlik šlak Susana Aliano Casales Francesca Dell’Orto

Šlik Šlak

Oblikovano v skladu s priporočili za oblikovanje gradiv za bralce z disleksijo. Dvojezična izdaja. Edición bilingüe.

Didaktični materiali.

18,00€ Malinc

Malinc