Page 1

Barbara Pregelj

PriroÄ?nik motiviranja branja za ĹĄolsko leto 2014/2015

Malinc


Drage mentorice in mentorji branja, listate priročnik z napotili za sodelovanje v projektu motiviranja branja LEO, LEO za šolsko leto 2014/2015. Ker projekt na založbi Malinc pripravljamo že tretje leto, smo vanj vključili tudi strategije in druga gradiva, ki smo jih uporabljali doslej. Dodali smo gradiva, ki jih v tem šolskem letu vpeljujemo prvič. Letošnja besedila so navedena na levi strani in sicer: Jonova budilka, Poredni Petit, S prstom na luni in Prodam mamo, na predzadnji strani pa so navedena besedila, ki smo jih prebirali v prejšnjih dveh letih. LEO, LEO je projekt, ki skuša motivirati za branje z uporabo španščine, zato so izbrana besedila z izjemo teksta Care Santos dvojezična. Španščina tako služi za uvodno motivacijo, lahko pa se v projektu v španščini naučite tudi kakšno novo besedo ali pesem. Gradivo v priročniku smo organizirali v poglavja s posameznimi besedili, predstavljene strategije pa je seveda mogoče uporabiti tudi na drugih literarnih tekstih. Razdelku z izvedbenimi navodili in cilji sledi opis izvedbe, temu pa rubriki Več izzivov z izhodišči za (po)ustvarjanje ter Še več izzivov z izhodišči za dodatno delo z besedilom. V priročnik smo vključili še slovar španskih besed, ki se jih lahko naučite z obravnavanimi besedili, seznam slovenskih imen z njihovimi španskimi ustreznicami, napotke za izgovorjavo v španščini, prijavnico ter evalvacijske obrazce, ki jih tudi tokrat izpolnjujeta dve osebi, tako izvajalec ali izvajalka delavnice kot mentor ali mentorica na inštituciji, kjer se ta izvaja. Priročnik bo v pomoč tudi vsem mentorjem in mentoricam branja, ki se bodo izvedbe lotili sami, saj odslej na spletni strani založbe (www.malinc.si) vse sodobne pravljice in nekaj pesmi, s katerimi delamo, lahko tudi poslušate. Na spletni strani so dostopna tudi že pripravljena gradiva za delo z besedili. Priročnik je zasnovan kot praktični pripomoček za delo. Na založbi pripravljamo še obsežnejšo monografijo, v kateri bomo podrobneje predstavlili metodologijo, na kateri temeljijo strategije, opisali pa bomo tudi projekt LEO, LEO, ki v slovenski prostor prinaša nov veter za motiviranje branja. S tem pa izpostavlja tudi eno temeljnih značilnosti literature: odprtost do novega in drugačnega. Kot je po svoje zapisal José Agustín Goytisolo v svoji pesmi Érase una vez ― Nekoč, nekje je živel, ki jo bomo prepevali letos, nam prav literatura ponuja čudovito priložnost, da stopimo v tuje čevlje in na svet pogledamo z drugačnega, morda novega gledišča: Obilo užitkov in radosti pri njegovem odkrivanju vam želim, Nekoč, nekje je živel en majhen in prijazen volk, so jagenjčki ga tepli, ugnali v ovčji rog.

Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos.

Je v davnih časih živel en res hudoben princ, pa čudovita vešča in gusar, grozno fin.

Había también un principe malo y una bruja hermosa y un pirata honrado.

Nekoč vse to bilo je čudno, vendar res v svetu, kjer sem sanjal svoj narobe svet.

Todas esas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés.

Barbara Pregelj


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

JUAN KRUZ IGERABIDE

Jona in prestrašeni hladilnik = Jonás y el frigorífico miedoso Pri izvedbi delavnice uporabimo strategiji Tukaj je in Napačno branje M. Sarto,1 s katerima tudi pri otrokih, ki sami še ne znajo brati, igraje preverjamo razumevanje prebranega besedila. Ob tem urimo še sposobnost poslušanja in koncentracijo. Obe strategiji na delavnici združimo, lahko pa delamo le z eno strategijo in sklenemo delavnico po prvem branju zgodbe v slovenščini.

leo, leo

OPIS SKUPINE

leo, leo

• Predšolski otroci (3–6 let), • prva in deloma druga triada OŠ. Število udeležencev: 15 do 25 – lahko tudi več.

CILJI

• Spodbujanje uživanja v branju, • poslušanje in razumevanje pripovedovanja in glasnega branja, • spoznavanje tujega jezika, • urjenje pozornosti, • razumevanje temeljnega sporočila zgodbe s pomočjo ključnih besed, • razlikovanje literarnih oseb in predmetov v zgodbi, • učenje posameznih španskih besed (hola, adiós), ki jih vpišete v slovarček – tega izdelate po navodilih na 34. strani.

leo, leo

KAJ POTREBUJEMO ZA • Knjigo Juana Kruza Igerabida Jona in prestrašeni hladilnik = Jonás y el IZVEDBO frigorífico miedoso, • 'lutke' najpomembnejših oseb in predmetov v besedilu, ki jih pripravimo kot povečave ilustracij iz knjige, srce in volka še dorišemo, • plastičen zamašek za gumb hladilnika, • avtomobil Strela McQueen. ČAS, POTREBEN ZA 40 minut. IZVEDBO PASTI IN PREDNOSTI Otroci z veseljem sodelujejo pri igranju svoje vloge, radi tudi prežijo na napake pri branju. Da bi jim olajšali poslušanje, moramo brati res počasi in jih še zlasti na začetku spodbuditi, da se dejavno vključijo v branje. Ta dejavnost je živahna, zato moramo treba paziti, da otroci ne postanejo prehrupni. IZVEDBA: 1. Otroci sedijo v polkrogu. Na sredi je miza, na katero položimo 'lutke'. Če želijo, si jih lahko ogledajo. 2. Vzamemo avto in otroke vprašamo, ali vedo, kaj je to. Navadno odgovorijo, da je to Strela McQueen. Povemo, da se v španščini ta avto imenuje Rayo McQueen in da ima, tako kot oni, v španščini drugačno ime. Prosimo jih, da povedo svoje ime, mi pa povemo njegovo špansko različico (seznam najpogostejših imen z njihovimi španskimi različicami je na strani 35). 1 Vse strategije v priročniku povzemamo po knjigi Nove strategije motiviranja za branje Maríe Montserrat Sarto, ki bo izšla pri založbi Malinc.

4

Malinc


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

3. Nato dva otroka prosimo, da nam pomagata in med pripovedovanjem držati lutko mize in postelje. 4. Pojasnimo, da jim bomo v španščini povedali pravljico o Joni, ki se po špansko imenuje Jonás. To zgodbico zaigramo z lutkami, oni pa skušajo uganiti, kaj bomo povedali. Za ta del potrebujemo približno 5 minut. Otrokom skušamo čim nazorneje pokazati, kar jim povemo v španščini. Otroci običajno pozorno sledijo. Če slišijo kakšno besedo, ki jo razumejo, jo večinoma ponovijo ali pa jo povedo po slovensko. Če 'uganejo', pokimamo, da jih spodbudimo k nadaljnjemu razumevanju. Povzetek pravljice v španščini Hola. Este es Jonás. Tiene 3 años. Un día su mamá tiene que salir un rato a la tienda, le dice adiós y se va. Entonces Jonás se queda solo en casa. Su corazón empieza a sentir miedo. La mano le acaricia y se contagia. De pronto la mano tiene miedo, y la otra mano también. Y los ojos. Y hasta el frigorífico, porque tiembla. ¿Pero de qué tiene miedo el frigorífico? ¿Quién está dentro? ¿Alguien que siempre tiene hambre, tiene dientes afilados y se lo come todo? ¿Un lobo? Jonás corre a su habitación y se esconde debajo de la cama. Cierra los ojos. Alguien llama a la puerta (ding, dong). Es mamá, ha vuelto. Jonás corre hacia ella. «No abras el frigorífico,» le dice. «¡Hay un lobo dentro!» Mamá va hacia el frigorífico, Jonás se esconde bajo la mesa. Mamá gira el botón y el frigorífico se para. Vuelve a girarlo y el frigorífico se enciende. El frigorífico tiembla porque se para el motor. Jonás también lo hace. Gira el botón 3 veces. Ahora se tranquiliza, ya no tiene miedo. Zgodbo v španščini lahko tudi poslušamo. Dostopna je na spletni strani www.malinc.si, zavihek Zgodbe iz naslonjača.

leo, leo

5. Udeležence vprašamo, ali jim je bila zgodbica všeč, česa se boji Jona, ali se tudi sami česa bojijo. 6. Razdelimo jim vloge literarnih oseb in delov telesa: Jona, mama, hladilnik, gumb, postelja, miza, srce, dlan, oči, volk. Če je otrok več kot vlog, lahko več otrok igra posamezno vlogo. 7. Povemo jim, da bomo pravljico še enkrat prebrali v slovenščini in naj jo pozorno poslušajo. Ko med branjem zaslišijo ime svoje vloge, naj glasno rečejo »Tukaj!« 8. Zgodbo ponovno preberemo. Sama tokrat snamem očala, otrokom pa rečem, da bom zgodbo še enkrat prebrala brez očal in če bom kaj prebrala narobe, me lahko popravijo, pri tem pa rečejo »Motiš se!« Zgodbo ponovno preberemo in spremenimo ime glavnega junaka, njegovo starost, dele telesa, imena sob, volka zamenjam z lisico … 9. Udeležence prosimo, naj narišejo tisti odlomek (osebo, predmet) zgodbe, ki jim je bil najbolj všeč. Ustvarjajo lahko tudi po predlogih iz rubrike Več izzivov. ANALIZA DELAVNICE: Delavnico analiziramo s pomočjo pripravljenega obrazca. Pri tem se osredotočimo predvsem na to, kaj je bilo dobro in kaj morebiti slabo, kako so je obneslo uporabljeno gradivo ... Če so otroci razigrani in z veseljem sodelujejo, je to dober znak.

leo, leo

leo, leo

VEČ IZZIVOV Če želijo udeleženci delavnice še kaj napisati o prebranih slikanicah, naštevam nekaj izhodišč za pisanje. Besedilo lahko napišejo v slovenščini ali španščini. Spomni se zgodbe o Joni. Predstavljaj si, da hladilnik zamenjamo za pralni stroj. Veš, da se pralni stroj trese, ko dela centrifuga? Kaj bi v zgodbi spremenil, če bi hladilnik zamenjal za pralni stroj? Ilustriraj eno stran te nove zgodbe. Predstavljaj si, da se tedaj, ko je bil Jona skrit pod posteljo, ne bi vrnila mama, pač pa nekdo drug. Kdo? Pomisli, kdo bi to lahko bil in zgodbo končaj drugače kot avtor.

Malinc

5


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

JUAN KRUZ IGERABIDE

Jona je žalosten = La pena de Jonás Pri izvedbi delavnice uporabimo strategijo Čigavo je to? Cilj te strategije je boljše razumevanje literarnih oseb, njihovega videza, okolja, v katerem živijo, osebnih lastnosti ... Zato pripravimo več fotografij ali ilustracij predmetov, ki jih morajo udeleženci delavnice povezati z literarnimi osebami iz slikanice. S strategijo Koliko je vsega!, ki lahko sledi izvedbi prve strategije, udeleženci odkrivajo pomen navidezno manj pomembnih elementov pripovedi v besedilu, kot so predmeti, živali, rastline, itd.

leo, leo

leo, leo

OPIS SKUPINE:

• Predšolski otroci (3–6 let), • prva in deloma druga triada OŠ. Število udeležencev naj ne bo večje od 25. Izvedba strategije Čigavo je to? zahteva več miru kot izvedba drugih strategij, zato je število udeležencev manjše.

CILJI:

• Spodbujanje uživanja v branju, • urjenje pozornosti, poslušanja in spomina, • razumevanje literarnih junakov: telesnega in značajskega opisa, okolja, v katerem živijo, • spoznavanje tujega jezika, • učenje pesmi Tati tate v slovenščini in španščini, • učenje posameznih besed (luna, nariz …), ki jih vpišete v slovarček – tega izdelate po navodilih na 34. strani. Če med aktivnosti vključimo tudi strategijo Koliko je vsega!, pa še: • prepoznavanje pomena manj pomembnih predmetov v literarnem besedilu.

leo, leo

KAJ POTREBUJEMO ZA • Slikanico Juana Kruza Igerabida Jona je žalosten = La pena de Jonás, IZVEDBO: • pesem Juana Kruza Igerabida Tati tate v slovenščini in španščini, • toliko lun izrezanih iz papirja v obliki polmeseca, kolikor je udeležencev, • nekaj src izrezanih iz papirja ali predmetov v obliki srca, • precej risb ali fotografij predmetov, oblačil, ki jih je mogoče povezati z literarnimi osebami iz slikanice: krila, hlače, čepice, obleke, dežni Že pripravljena gradiva plašči, čevlji, žoge, kolesa, knjige, itd. so dostopna na • lističe z vprašanji za vsakega udeleženca (če je udeležencev več kot www.malinc.si vprašanj, lahko delajo v parih). ČAS, POTREBEN ZA 45 minut. IZVEDBO: PASTI IN PREDNOSTI: Izvedba strategije Koliko je vsega! se dobro obnese pri izurjenih bralcih. Da bi strategija prišla do izraza, mora imeti slikanica ekspresivne in nazorne ilustracije.

6

Malinc


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

IZVEDBA: 1. Otrokom, ki sedijo v polkrogu, uvodoma razložimo, da se bomo naučili pesmico v španščini, poslušali pravljico in se malo igrali. Še prej nam povedo svoja imena, mi pa jim povemo, kakšna so po špansko (glej seznam imen na 35. strani). 2. Otrokom razdelimo lune in povemo, da jih bomo potrebovali za pesmico. Otroci ugibajo, v kaj se izrezana luna še lahko spremeni (na primer v brke, nasmešek, žalosten izraz, rogove, ščit na kapi, očala, uhan …) Pesem najprej recitiramo v španščini, nato jo povemo še v slovenščini, pri tem pa z luno plavamo ob koncu verza na levo in desno. Ko se pesem konča z verzom »y en tu nariz se posa« / »in na tvojem nosu obsedi«, luna pristane na mentorjevem nosu. Lahko delamo tudi v parih, potem otroci izmenoma potujejo z luno od leve proti desni in se na koncu ustavijo na prijateljevem nosu. Pesem še enkrat recitiramo v španščini. Otroci recitirajo pesem v parih. Govorijo izmenično zdaj eden zdaj drugi, nazadnje še oba skupaj, lahko pa recitiramo vsi skupaj. Pesem lahko ponovimo še enkrat, a tako, da besedo luna v španskem besedilu zamenjamo z besedo corazón (srce) in tako uvedemo temo pravljice, ki jo bomo povedali v nadaljevanju delavnice.

Tati Tate

Tati, tate, tati, te, luna va, luna viene. Tati, tate, tati, te, luna va, luna viene. Vuela, vuela, temblorosa y en tu nariz se posa.

Táti, táte, táti, té, luna pride, luna gre. Táti, táte, táti, té, luna pride, luna gre. Plava po nebu, tiho drsi in na tvojem nosu obsedi.

leo, leo

3. Napovemo, da bomo povedali še pravljico o Joni. Če otroci Jono že poznajo iz zgodbe Jona in prestrašeni hladilnik, jih prosimo, naj kaj povedo o njem. Nato sledi pripovedovanje pravljice Jonova budilka v španščini. Pripovedujemo ob listanju knjige in kazanju ilustracij. Pred pripovedovanjem otroke opozorimo, naj pozorno poslušajo in opazujejo ilustracije, ker bodo gotovo kaj razumeli. Povzetek pravljice v španščini Jonás pasea con sus padres. Una mano esta en la mano de su mamá, la otra mano en la mano de su papá. De repente Jonás empieza a andar para atrás, como los cangrejos. Cuando anda así, los padres le dicen que se de la vuelta y Jonás se da la vuelta. Entran en la farmacia y compran aspirinas y tiritas. La Señora que trabajo allí es su amiga y siempre le da un beso. Ahora Jonás está alegre y cuando está alegre, su corazón se hincha y de repente tiene ganas de saltar. Jonás está contento, pero sus padres no lo están, se enfadan con él. Se tambalea en las manos de sus padres como en un columpio. Los padres pierden el equilibrio y como su padre tiene muy mala suerte, choca contra un farol. Jonás se ríe, pero enseguida deja de hacerlo porque su padre se enfada. Y también su mamá empieza a reírse, y los padres se enfadan, y se enfadan, y el corazón de Jonás se hace muy pequeño. Jonás se vuelve muy triste y empieza a llorar. Sus padres se dan cuenta y lo tranquilizan, y los padres se reconcilian y empiezan a reírse. Ahora de nuevo andan alegres y Jonás vuelve a saltar. También esta vez los padres pierden el equilibrio, pero afortunadamente, todo termina con un beso.

leo, leo

leo, leo

Zgodbo o žalostnem Joni lahko tudi poslušamo na spletni strani www.malinc.si, zavihek Zgodbe iz naslonjača. 4. Otroci pripovedujejo o tem, kar so razumeli. Povedo, ali jim je bila pravljica všeč, nato jo preberemo še v slovenščini. 5. Po koncu branja jim pokažemo fotografije ali ilustracije različnih predmetov. Otroci jih sprva le

Malinc

7


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

opazujejo. 6. Ko si otroci ogledajo fotografije ali ilustracije, ki morajo biti drugačne od tistih v slikanici, vprašamo vsakega otroka posebej, čigav je predmet na sliki. Otrok, ki uspešno poveže predmet s pravo literarno osebo, dobi točko. 7. Število točk, ki jih dobi skupina otrok na delavnici, pove, kako natančno so otroci prebrali ali poslušali pravljico. Otroci naštejejo predmete iz zgodbe. Povedo, kateri jim je bil najbolj všeč, nato pa jih razvrstijo na dva kupa – žalostnega in veselega (prostor za žalostne in vesele slike predmetov lahko označimo z žalostnim in veselim srčkom). Otroci za konec še povedo, zakaj so nekateri predmeti žalostni in kdaj so žalostni. Če ne nadaljujemo s strategijo Koliko je vsega!, se delavnica tukaj zaključi. 8. Starejšim otrokom povemo, da bomo zdaj zares videli, kako natančno so poslušali zgodbo, saj smo zanje pripravili še veliko težja vprašanja (pravilne odgovore tokrat točkujemo z dvema točkama). 9. Razdelimo lističe s pripravljenimi vprašanji (na primer: Se v pravljici pojavi kakšen semafor? So bile na ilustracijah po tleh narisane črte? Se v pravljici pojavi kakšna žival? Katera?). Otroci jih tiho preberejo. Nato otrok, ki sedi levo od nas, glasno prebere vprašanje. Otroci ugotovijo, da imajo nekateri enaka vprašanja. Tisti z enakimi vprašanji se posvetujejo. Po 3-5 minutah otroci odgovarjajo na vprašanja. Odgovorov ne komentiramo. Ko vsi povedo svoje odgovore, pojasnimo nejasnosti in delavnico zaključimo. 10. Otroke prosimo, naj ustvarjajo po predlogih iz rubrike Več izzivov.

leo, leo

leo, leo

ANALIZA DELAVNICE: Delavnico analiziramo s pomočjo pripravljenega obrazca. Pri tem se osredotočimo predvsem na to, kaj je bilo dobro in kaj morebiti slabo, kako so se obnesla uporabljena gradiva ... Pri naslednji izvedbi izboljšamo, kar se je slabše obneslo, dobre stvari pa ohranimo. Oceniti je treba tudi, kako je bila otrokom všeč strategija.

leo, leo

VEČ IZZIVOV Če želijo udeleženci delavnice še kaj napisati o prebranih slikanicah, jim tu ponujamo nekaj izhodišč za pisanje. Besedilo lahko napišejo v slovenščini ali španščini. Napiši in nariši, kdaj si vesel in/ali žalosten. Lahko narišeš strip, v katerem predstaviš dogodek, ko si bil še posebej vesel ali žalosten. Kaj se je zgodilo, preden se je Jona s starši odpravil na sprehod? Napiši (in nariši) svojo zgodbo. Jona je žalosten. Kako bi ga potolažil/a?

8

Malinc


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

JUAN KRUZ IGERABIDE

Jonova budilka = El despertador de Jonás Pri izvedbi delavnice uporabimo strategijo Ušli so iz zgodbe. Tako se otroci igraje seznanijo z literarnimi osebami in prizori iz besedila ter jih znajo povezati z ustreznimi ilustracijami iz slikanice. OPIS SKUPINE:

• Predšolski otroci (3–6 let), • prva in deloma druga triada OŠ. Število udeležencev naj ne bo večje od 20 ali 25.

CILJI:

• Spodbujanje uživanja v branju, • spoznavanje tujega jezika, • učenje pesmi Prsti gredo spat – Dedos: a dormir Juana Kruza Igerabida, • učenje posameznih besed (dormir, despertador, dedos), ki jih vpišete v slovarček – tega izdelate po navodilih na 34. strani, • razvijanje vizualnega spomina, • razlikovanje literarnih oseb in različnih situacij s pomočjo ilustracij.

leo, leo

KAJ POTREBUJEMO ZA • Dovolj izvodov slikanice Jonova budilka, da lahko vsak otrok med IZVEDBO: branjem opazuje ilustracije v svojem izvodu slikanice. Če nimamo dovolj izvodov knjige, lahko uporabimo eno knjigo za dva ali tri udeležence. Pomembno je, da otroci sami držijo knjigo v rokah. • Pesem Prsti gredo spat – Dedos: a dormir Juana Kruza Igerabida in ilustracijo Mojce Fo te pesmi (najdemo ju v zbirki S prstom na luni – Con un dedo en la luna). • Posamezne ilustracije (eno na udeleženca), od katerih se nekatere nanašajo na osebe in prizore iz zgodbe, druge pa na osebe in prizore iz slikanic Jona in prestrašeni hladilnik ter Jona je žalosten. Ilustracije lahko pripravimo na sledeča načina: Že pripravljena gradiva • lahko jih narišemo sami ali koga prosimo za pomoč, so dostopna na • uporabimo ilustracije iz vseh treh knjig o Joni. www.malinc.si V obeh primerih naj bo ilustrator isti. Nekateri udeleženci imajo ilustracije iz zgodbe Jonova budilka, drugi pa iz drugih dveh zgodb. ČAS, POTREBEN ZA 45 minut. IZVEDBO: PREDNOSTI IN PASTI: Otroci radi sodelujejo, če so ilustracije estetsko dovršene, smešne, jasne in posrečeno izbrane. Težave lahko nastopijo, če udeleženci nimajo izkušenj z branjem podob, če težko sledijo ritmu našega branja …

leo, leo

leo, leo

IZVEDBA: 1. Otroci se posedejo v krog. Povemo, da se bomo igrali s knjigo o Joni, ki ima, tako kot oni, v španščini drugačno ime. Nato jih prosimo, naj nam povedo svoje ime, mi pa jim povemo njegovo špansko

Malinc

9


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

različico (seznam najpogostejših imen z njihovimi španskimi različicami je na 35. strani). 2. Vprašamo jih, če so kaj zaspani, kdaj so bolj zaspani, podnevi ali ponoči, kdaj gredo ponoči spat. Ali gredo tudi njihovi prsti spat? Dedos: a dormir

Prsti gredo spat

Este (el pulgar) empuja la puerta. Este (el índice) enciende la luz. Este (el corazón) abre la cama. Este (el anular) coloca la almohada. Este (el meñique) se echa a dormir.

Ta (palec) odpre vrata. Ta (kazalec) prižge luč. Ta (sredinec) odgrne odejo. Ta (prstanec) namesti blazino. Ta (mezinec) gre spat.

leo, leo

leo, leo

3. Pokažemo jim ilustracijo Mojce Fo (glej str. 11) in jih vprašamo, kaj počnejo prsti. Sledi recitiranje pesmi v španščini in slovenščini. Pesem se lahko tudi naučimo. 4. Nato razdelimo knjige Jonova budilka. Pojasnimo, da bomo prebrali zgodbo iz knjige, ki jo držijo v rokah. Če udeleženci še ne znajo brati, skušajo uganiti naslov knjige. Povemo naslov knjige, kdo jo je napisal in kdo ilustriral. Poudarimo, kako zanimive so ilustracije. 5. Zgodbo strnjeno povemo najprej v španščini. Med pripovedovanjem listamo po slikanici, da otroci laže sledijo zgodbi:

leo, leo

Povzetek pravljice v španščini

Este es Jonás. Esta en su habitación, donde se oye un tic-tac. Jonás está medio despierto y hay algo raro en el aire. Tic-tac, camina el tiempo, pero algo huele raro. Jonás recuerda que le regalaron un despertador con orejas de conejo cuando nació su hermanita. Y desde que nació su hermanita, la casa huele a ella. Jonás recuerda a su mamá embarazada. Primero le dijeron que iba a tener un hermanito, pero luego resultó que iba a ser una niña. Jonás también recuerda, tic-tac, que quería mucho a su hermanita, y se extrañaba cuando esta le daba patadas a su madre. Y cuando mamá se fue a dar a luz, Jonás tuvo que quedarse con la tía Pauli. Al principio no quería, porque a tía Pauli le olían mal los sobacos. Pero como se quedó con ella, pudo comer patatas hasta para el desayuno, mientras la tía no dejaba de abrazarle. Jonás, tic-tac, también recuerda que él y tía Pauli esperaban en casa a su hermanita. Cuando Jonás vino a verla, este se echó a llorar; Jonás pensaba que no le quería. Luego mientras su hermanita crecía, Jonás la vio comer de los pechos de su mamá, y cuando su hermana empezó a gatear, Jonás tuvo que esconder sus juguetes para que ella no se los comiera. Jonás también recuerda, tic-tac, que su hermanita empezó a escalar y que su subió en una silla en el balcón. Tuvo que venir corriendo su padre para que no se cayera. ¡Peligro! Ahora Jonás se despierta del todo. Tic-tac, son las tres y pico. El tiempo casi se para, y Jonás oye un gemido en la habitación de su hermana. Corre allí y ve que su hermanita está subida a la barrera de la cuna, corre todavía más y llega justo en el momento cuando ella empieza a caerse. Jonás cae de espaldas en la alfombra y su hermana cae encima de él. Le da un beso y Jonás la vuelve a poner en su cuna. Mañana dirá a sus padres que tienen que comprar una barrera más alta.

Zgodbo o Joni in prestrašenem hladilniku lahko tudi poslušate na spletni strani: www.malinc.si, zavihek Zgodbe iz naslonjača. 6. V nadaljevanju zelo počasi in s poudarki preberemo zgodbo še v slovenščini. Prizadevamo si, da otroci sproti spremljajo zgodbo in opazujejo ilustracije. Pomembno je, da imajo otroci dovolj časa za opazovanje ilustracij. Če so zelo majhni, jim lahko pomagamo tudi tako, da rečemo: »Zdaj bomo obrnili list.« 7. Po branju udeležence vprašamo, ali jim je bila pravljica všeč. Na kratko povzamemo vsebino in

10

Malinc


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

naštejemo najpomembnejše literarne osebe. Nato vse knjige poberemo. Vsakemu udeležencu damo svojo ilustracijo. Pojasnimo, da so literarne osebe pobegnile iz zgodbe o Jonovi budilki in se srečale z ilustracijami oseb iz drugih zgodb o Joni. Njihova naloga je, da poiščejo prave ilustracije iz zgodbe Jonova budilka. Prepoznajo jih po predmetih, pokrajini, literarnih likih. 8. Udeležence prosimo, naj vsak pokaže svojo ilustracijo drugim udeležencem in pove: ali je oseba ali prizor na ilustraciji iz zgodbe o Jonovi budilki ali ne. Povedo, kako se imenuje to, kar imajo na ilustraciji, kateri del zgodbe imajo na ilustraciji ... Ko vsi udeleženci drug za drugim pojasnijo svojo ilustracijo, srečanje končamo. Otroke prosimo, naj kaj ustvarijo po predlogih iz rubrike Več izzivov. ANALIZA DELAVNICE: Tudi po izvedbi te strategije moramo čim prej opraviti samoevalvacijo. Razmisliti moramo, ali je bila izbira knjige prava, ali so bile podobe ekspresivne in jasne, nam je uspelo vzbuditi pozornost in navdušenje otrok itd. Delavnico lahko analiziramo s pomočjo pripravljenega obrazca na 37. strani. Evalvacijski obrazec pa izpolni tudi mentor na instituciji, kjer je delavnica potekala.

leo, leo VEČ IZZIVOV Če želijo udeleženci delavnice še kaj narisati ali napisati o prebranih slikanicah, jim tu ponujamo nekaj izhodišč za risanje/pisanje. Besedilo lahko napišejo v slovenščini ali španščini. Spomni se zgodbe o Joni. Se spomniš, kako se oglaša ura? Predstavljaj si, da bi se namesto TIK-TAK nekaj v zgodbi oglašalo CIN, CIN ali pa BUM, BUM. Kakšna bi bila ta zgodba? Ilustriraj eno stran te nove pravljice. Predstavljaj si, da bi Jona namesto sestrice dobil nov avtomobilček, kužka ali kaj tretjega. Zgodbo napiši/ilustriraj po svoje. Ilustracije iz knjig o Joni razporedi po svoje in napiši novo zgodbo o Joni. Pri ustvarjanju ti lahko pomagajo tudi prijatelji in prijateljice.

leo, leo

leo, leo

Malinc

11


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

ŠE VEČ IZZIVOV … Igrajmo se z zvoki V slikanicah o Joni se pojavljajo različne onomatopoije (onomatopoija ali slišnoglasje je posnemanje naravnih glasov z uporabo primernih črk): tik, tak, bum, bum, cip cap … zato bomo tudi sami naredili nekaj hrupa in se igrali z onomatopoijami. Zamisel povzemam po blogih Biblioabrazo (http:// biblioabrazo.wordpress.com/2014/07/30/ruido-pablo-albo-y-guridi/) in Reciclando en la escuela (http://reciclandoenlaescuela.blogspot.com.es/2012/01/100-cien.html)

leo, leo

leo, leo

Potrebujemo plutovinaste zamaške, balone in liste barvnega papirja, iz katerih naredimo ožje trakove (širine približno 1,5 cm). Poiščemo različne onomatopoije, zvoke, ki oponašajo oglašanje živali in strojev, hrup, človeške glasove, itd. Na plutovinaste zamaške nataknemo balon, mu narišemo oči in usta, nato pa nanj pričvrstimo še barvni trak papirja, na katerega smo zapisali onomatopoijo. Vsak zamašek predstavlja en zvok, skupaj pa sestavljajo cel orkester zvokov. Zamaške položimo v škatlo in se z njimi igramo na različne načine:

leo, leo Vsak udeleženec iz škatle vzame eno figuro in prebere zvok, ki je zapisan na listku. Vsak udeleženec iz škatle vzame eno figuro, oponaša zvok, ki je zapisan na listku, ostali pa morajo uganiti, kaj ta zvok oponaša. Iz škatle vsak udeleženec vzame eno figuro, opiše izvor zvoka, ostali pa morajo ustvariti onomatopejo. Ko ima vsak udeleženec svojo figuro, začnemo pripovedovati zgodbo, ki vsebuje zvoke v škatli. Zgodbo si izmislimo pred izvedbo delavnice. Ko omenimo posamezen zvok (ali izvor zvoka) se tisti udeleženec delavnice, ki ima to onomatopoijo, oglasi. Lahko pa zgodbo sproti sestavljamo tako, da mediatorka začne zgodbo, udeleženci pa jo po vrsti nadaljujejo in vanjo vpletejo svojo onomatopoijo.

12

Malinc


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

ISOL

Poredni Petit = Petit, el monstruo Knjige, namenjene majhnim otrokom imajo večinoma obliko slikanic. Ilustracije v njih dopolnjujejo besedilo, večkrat pa imajo že same po sebi moč, še posebej tedaj, ko 'naslikajo' junake zgodbe. Na tej delavnici otroci opazujejo, kako književne junake vsak opiše drugače, tudi avtor besedila in ilustrator. Z uporabo drugih strategij, so se otroci naučili ‘brati’ in ceniti podobo. Tokrat pa besedilo povežemo z ilustracijo. Verodostojnost junaka preizprašamo tako skozi upodobitev kot skozi ubeseditev. OPIS SKUPINE:

• Predšolski otroci (3–6 let), • prva triada OŠ. Do 30 udeležencev.

CILJI:

• Spodbujanje uživanja v branju, • spoznavanje tujega jezika, • učenje pesmi Érase una vez Joséja Agustína Goytisola v izvedbi Rose León, • učenje posameznih besed (bueno, malo), ki jih vpišete v slovarček – tega izdelate po navodilih na 34. strani, • urjenje v poslušanju zgodbe in razumevanju glasnega branja, • povezovanje besedila in ilustracije.

leo, leo

KAJ POTREBUJEMO ZA • Slikanico Isol Poredni Petit = Petit el monstruo, IZVEDBO: • pesem Érase una vez Joséja Agustína Goytisola v izvedbi Rose León, • liste z ilustracijami ovce, volka, čarovnice, princa, pirata, • zelene liste z znakom + (z velikimi črkami dopišemo besedo BUENO), rdeče liste z znakom – (z velikimi črkami dopišemo besedo MALO) za vse udeležence delavnice, • liste z ilustracijami Petita: med ilustracijami izberemo tisto, na kateri je Petit najbolje opisan in ilustriran. Nato ga narišemo tako, kot je opisan, a v treh različnih položajih (pripravimo tri risbe). Nato te ilustracije skopiramo in v risbo vnesemo spremembe. Če na primer slikanica z besedilom in ilustracijami pravi, da je ta deček majhen in Že pripravljena gradiva da se njegove sence spreminjajo (netopir), potem se morata drugi so dostopna na dve ilustraciji razlikovati tako, da je eden od junakov visok, tretji pa www.malinc.si ima sence drugačnih oblik. Junaka ne smemo preveč spreminjati: uporabimo tri ilustracije junaka v treh različnih položajih, trikrat ga spremenimo, trikrat spremenimo položaje drugega književnega junaka in trikrat vnesemo še spremembe v te ilustracije. Potrebujemo toliko ilustracij, kolikor je udeležencev, zato ilustracije fotokopiramo.

leo, leo

ČAS, POTREBEN IZVEDBO:

leo, leo

ZA 30–40 minut. Nič ni narobe, če se čas izvedbe podaljša, le da to ne utrudi otrok.

Malinc

13


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

PREDNOSTI IN PASTI:

Moč strategije je v tem, da lahko plastično in živo predstavi književnega junaka. Težave lahko nastopijo, če smo premalo spremenili junaka, ali če udeleženci niso dovolj pozorni opazovalci in/ali poslušalci.

IZVEDBA: 1. Otroci sedijo v krogu. Uvodoma jim predvajamo pesem Érase una vez. Vprašamo jih, ali jim je bila všeč in ali vedo, o čem govori. Pojasnimo, da v njej nastopajo pridni in poredni literarni liki. Pokažemo risbe ovce, pirata, princa ... Otroke prosimo, naj ugibajo, ali so liki na risbi pridni ali poredni. Pojasnimo, da Goytisolova pesem govori o narobe svetu in vprašamo, kakšni so po njihovem mnenju narisani literarni liki. Predvidevamo, da bodo odgovori različni. Pojasnimo, da so v Goytisolovi pesmi tisti liki, ki so navadno pridni, poredni, in obratno. Otrokom razdelimo liste z znaki + in – ter povemo, da bomo ponovno poslušali pesem. Ko bo v pesmi omenjen literarni lik, ki ga imamo na risbi, risbo dvignemo, otroci pa morajo dvigniti list z znakom +, če menijo, da je ta lik priden, ali list z znakom –, če menijo, da je poreden.

leo, leo

leo, leo

Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos.

Nekoč, nekje je živel en majhen in prijazen volk, so jagenjčki ga tepli, ugnali v ovčji rog.

leo, leo

Je v davnih časih živel en res hudoben princ, pa čudovita vešča in gusar, grozno fin.

Había también un principe malo y una bruja hermosa y un pirata honrado.

Nekoč vse to bilo je čudno, vendar res v svetu, kjer sem sanjal svoj narobe svet.

Todas eses cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés.

Pesem Érase una vez je mogoče poslušati tudi na naslednji povezavi: http://www.goear.com/listen/11996de/erase-una-vez-rosa-leon 2. Vprašamo jih, kdaj so oni pridni in poredni, nato jim počasi, ob listanju slikanice, povemo (skoraj preberemo) zgodbo o Petitu v španščini. Povzetek pravljice v španščini: ¿Conocéis a Petit? Petit es bueno. Petit es un chico bueno que juega con su perro. Petit es un chico malo que tira del pelo a las chicas. Petit puede ser muy bueno con el abuelo Paco y puede ser malísimo con las palomas. Su mamá le pregunta: -¿Cómo pude ser que un chico tan bueno a veces haga cosas tan malas? Petit no sabe qué contestar. ¡Y es que es difícil verlo claro! Porque Petit es malo cuando cuenta mentiras y bueno inventando cuentos. Malo en matemáticas. Bueno en lengua. Petit cuida mucho sus juguetes, y eso es bueno. ¿Es malo que no quiera prestarlos? ¿Bueno para nada? ¿Malo para todo? Petit quiere un poco de tranquilidad. Y un manual de instrucciones que le aclare sus dudas. Hay cosas que lo intrigan. Por ejemplo: ¿por qué si Gregoriano es un niño odioso... el otro día sintió pena por él? ¿Por qué si es malo tirar del pelo Laura se sigue sentando a su lado? ¿Por qué cuanto más se esfuerza Petit por ser un niño bueno... más malo parece el resultado? -¿Seré alguna clase de monstruo inclasificable? - se pregunta Petit. Su perro Tadeo no parece tener problema con eso.

14

Malinc


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

Petit le dice a su madre: -Debo ser una especie de niño bueno-malo, tal vez. ¡No hay otra explicación! -Mmm, entiendo... -dice su mamá. Mamá es buena porque entiende y mala por dejarme sin postre. ¿Será que viene de familia?

Zgodbo o Porednem Petitu lahko tudi poslušate na spletni strani: www.malinc.si, zavihek Zgodbe iz naslonjača. V nadaljevanju zgodbo glasno preberemo še v slovenščini. Beremo počasi, da otroci brez težav sledijo. Vsak otrok naj ima v rokah izvod zgodbe, da lahko opazuje ilustracije. 3. Po branju damo vsakemu otroku eno ilustracijo Petita, pripravljeno po navodilih. Damo jim čas, da sami in v tišini premislijo, katere od ilustracij so prave. 4. Po nekaj minutah vsakega otroka posebej vprašamo: »Kdo je oseba na tvoji ilustraciji? Je to Petit?«, »Je to mama?«, »Je to soseda?« »Je to pes?« Odgovorov otrok ne komentiramo, dokler niso vsi odgovorili. 5. Ko vsi povedo svoje mnenje, otroke, ki so našli prave ilustracije, prosimo, naj svojo odločitev utemeljijo. Tako izvedbo strategije zaključimo. Nadaljujemo z ustvarjanjem po predlogih iz rubrike Več izzivov. ANALIZA DELAVNICE: Premisliti moramo predvsem, ali smo otrokom res dopustili, da sami poiščejo pravo ilustracijo literarnega junaka, ali smo jih uspeli navdušiti za opazovanje ilustracij, ali so bile literarne osebe dobro narisane, itd.

leo, leo

VEČ IZZIVOV Če želijo udeleženci delavnice še kaj napisati o prebrani slikanici, jim ponujamo nekaj izhodišč za pisanje. Besedilo lahko napišejo v slovenščini ali španščini. Opiši in nariši Petita. Si opazil/a, da se v zgodbi poleg psa pojavijo še druge živali, katere? Poišči jih. Katera žival se ti zdi najbolj strašna? Opiši jo in nariši ter povej, zakaj se ti zdi strašna. Spomni se, kdaj si bil/a poreden/a. Opiši, kaj se je zgodilo. Lahko narediš tudi strip, napišeš svojo zgodbo v obliki manjše knjižice itd. ŠE VEČ IZZIVOV V naslovu pravljice se pojavi aliteracija (ponavljanje istega soglasnika). V nadaljevanju je nekaj predlogov, kako se lahko še naprej igramo s to glasovno figuro.

leo, leo

leo, leo

Otrokom preberemo spodnjo zgodbico in jih spodbudimo, da se tudi sami igrajo z zamenjevanjem črk. Lahko pa si sami izmislijo svojo zgodbo o drugi črki, ki jo napišejo po svoje in si izmislijo nov naslov. Tako kot Petit je bila tudi črka P zdaj pridna, zdaj poredna. Naveličala se je tega, da drugi od nje pričakujejo, da bo samo pridna in nič poredna. Zato se je odločila, da bo pobegnila iz pravljice. Popoldne se je z ostalimi črkami kot običajno šla igrat v park, a se od tam ni vrnila, pač pa je legla v peskovnik, se pokrila s peskom in zaspala. Zbudila se je šele ponoči, ko je bilo v parku nenavadno tiho. In nikjer ni bilo nikogar. Zato se je P sama spuščala po toboganu, gugala in igrala na vrtiljaku. Da ji ne

Malinc

15


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

bi bilo preveč dolgčas, si je zapela pesmico o črki P. Ko so druge črke opazile, da je ni, niso želele, da bi to opazili tudi bralci in poslušalci pravljice o Petitu, zato so jo zamenjale. Najprej je poskusila črka K in Petit je postal Koredni Ketit. A črki J to ni bilo všeč, saj je hotela tudi sama poskusiti in Petit je postal Joredni Jetit. Kaj misliš, katere črke so še poskusile, dokler se P ni naveličala in se s potepanja vrnila nazaj v pravljico? Tudi lomilci jezika večkrat temeljijo ravno na aliteraciji. Navajamo nekaj primerov v slovenščini in španščini. Zelo se lahko zabavamo, če jih skušamo izgovoriti hitro in večkrat zaporedoma.

leo, leo

leo, leo

Klopot pod klopjo. / Ščisti se pešec čez križišče. / Pikčasta ptička v pikčasti kletki. / Na Kal pr Kral so kravo klal. / Tolpa natika kita na plot. Francisco le dio un mordisco a un disco y lo hizo cisco. (Francisco je ugriznil v ploščo in jo zdrobil.) / Andes lo que andes, nunca andes por los Andes. (Naj že tako dolgo hodiš, nikoli ne pojdi čez Ande.) / El que poco coco come, poco coco compra. (Kdor malo jé, tudi malo kupuje.) / Cuca, cuca, cucaracha. Cuca, cuca, ¿dónde vas? (Črv, črv, ščurek, črv, črv, kam greš?)

leo, leo

16

Malinc


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

PATXI ZUBIZARRETA

Usoa, prišla si kot ptica = Usoa, llegaste por el aire Za izvedbo delavnice uporabimo strategijo Izvoli, to je tvoje, s katero preverjamo razumevanje prebranega besedila, saj morajo udeleženci povezati vsebino zgodbe s predmeti, ki pripadajo literarnim osebam v zgodbi. OPIS SKUPINE:

• Predšolski otroci (3–6 let), • prva in druga triada OŠ. Do 25 udeležencev.

CILJI:

• Spodbujanje uživanja v branju, • spoznavanje tujega jezika, • učenje posameznih besed (toma, gracias), ki jih vpišete v slovarček – tega izdelate po navodilih na 34. strani, • razvijanje poslušanja z razumevanjem, • urjenje pozornosti, • razumevanje literarnih oseb in odločitev, ki so v naši družbi nesprejemljive. Če nadaljujemo z izvedbo strategije V tujih čevljih pa še: • spodbujanje razmišljanja, • urjenje izražanja, • branje s sposobnostjo interpretacije, • odkrivanje različnih perspektiv, ki se pojavljajo v besedilu.

leo, leo

KAJ POTREBUJEMO ZA • Knjigo Patxija Zubizarrete Usoa, prišla si kot ptica = Usoa, llegaste por IZVEDBO: el aire, • pesem Cucú v izvedbi Rose Laón, • vsaj toliko predmetov, kolikor je otrok, tako bo vsak otrok lahko dal vsaj en predmet literarnemu liku. Predmete izberemo tako, da jih je mogoče pripisati različnim literarnim likom (literarne osebe: Usoa, mami od tukaj, mami od tam, pilot, učiteljica, kukavica). Predmeti, ki jih uporabljamo: slovarček, beležka, svinčnik, letalo, Že pripravljena gradiva kravata, gnezdo, jajčka, denarnica s kovanci, 4 verižice, pilotska kapa, so dostopna na letalska karta, pismo, slon, žirafa, še kakšna druga afriška žival in škatla www.malinc.si ali košara za vse potrebščine.

leo, leo

leo, leo

ČAS, POTREBEN ZA 45–60 minut. IZVEDBO: PASTI IN PREDNOSTI: Ker so osebe plastično opisane, bodo otroci z veseljem sodelovali. Aktivnost je zelo živahna, saj zahteva precej gibanja. Treba je paziti, da otroci ne postanejo prehrupni.

Malinc

17


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

IZVEDBA: 1. Otroci se posedejo v polkrog. Povemo, da bomo poslušali pesem v španščini, oni pa morajo uganiti, o kateri ptici govori. En el lejano bosque cantaba aquel cucú en el lejano bosque cantaba aquel cucú.

V gozdu v daljavi je pela kukavica, v gozdu v daljavi je pela kukavica.

leo, leo

leo, leo

Cucú le llamó cucú le llamó cucú cucú cucú cucú le llamó cucú le llamó cucú cucú cucú

Kuku, je zapela, kuku je zapela, kuku kuku kuku kuku, je zapela, kuku je zapela, kuku kuku kuku.

2. Pojasnimo jim, da bomo povedali zgodbo v španščini in da bodo najpomembnejše stvari razumeli. Povzetek pravljice v španščini Esta es la historia de una niña que tiene dos nombres y dos madres. El primer nombre es Kasai y su madre es la de allí. Su segundo nombre es Usoa y su madre es la de aquí. Cuando era una niña muy pequeña se llamaba Kasai y vivía en África. Su madre de allí la quería mucho. Cuando estalló la guerra, la llevó al aeropuerto, compró un billete de avión y la mandó a un lugar seguro pero ella no sabía hacia dónde. Y no le pudo dar otro equipaje que una carta. Esta niña ahora vive aquí y se llama Usoa. En el avión la encontró su nuevo padre que la llevó a su nueva casa con su segunda mamá. Esta también es muy amable y la quiere mucho. Usoa ahora va a la escuela. Allí la maestra les explica que en primavera muchos pájaros vuelven de África. También el cuco. ¿Cómo canta el cuco? Cu-cu. Y si lo oyes cantar y llevas encima alguna moneda, tendrás dinero todo el año. La maestra también les dice que mamá cuco es muy mala madre porque deja sus huevos en los nidos de otros pájaros. ¿Creéis que es esto verdad?

leo, leo

Zgodbo o Usoi lahko tudi poslušate na spletni strani www.malinc.si, zavihek Zgodbe iz naslonjača. 3. Udeležence vprašamo ali se znajo »igrati telefončke«. Pojasnimo, da jim bomo najprej povedali nekaj povedi v španščini, po telefonu pa še v slovenščini. Dobro je, da so povedi kratke. Če so otroci majhni, po telefončku povemo le posamezne besede. Uporabimo povedi ali besede, ki so odebeljene (glej zgoraj), tako se med pripovedovanjem ne izgubimo (tako lažje tudi preverjamo, ali je po telefonu prišlo pravo sporočilo). 4. Ponovimo vprašanje s konca zgodbe v španščini (Mislite, da je kukavica slaba mati?) in tako začnemo pogovor o zgodbi knjige. Vprašamo jih, ali jim je bila všeč, kaj jim je bilo najbolj všeč, katera oseba jim je najbolj ugajala. Pomembno je, da so vse literarne osebe predstavljene tako, da so lahko všeč vsem otrokom. 5. Zgodbo preberemo še v slovenščini, ali pa uporabimo zvočni posnetek, ki je dostopen na spletni strani založbe. 6. Otroke vprašamo, kdo bi želel prevzeti vloge glavnih oseb. Potrebujemo 6 otrok (Usoa, mami od tukaj, mami od tam, pilot, učiteljica, kukavica). Zdaj se otroci drugače postavijo. Tisti, ki imajo vloge, se postavijo levo od mentorice ali mentorja branja, ostali desno (stojijo si nasproti). 7. V sredino postavimo košaro s predmeti in deli oblačil, ki pripadajo posameznim osebam.

18

Malinc


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

8. Otroke na desni prosimo, da na naš znak iz košare vzamejo po en predmet (ne da bi ga izbirali), pomislijo, komu pripada in ga izročijo tej osebi. Pri tem lahko rečejo »toma« (izvoli). 9. Otrok, ki predmet dobi, se zahvali in reče »gracias«. Predmet vzame ali si ga natakne, ne da bi to komentiral. Otrok, ki mu je predmet dal, se namreč lahko tudi zmoti, saj je morda ta predmet primernejši za drugo literarno osebo. 10. Otroci tako dolgo jemljejo predmete iz košare dokler jih ne zmanjka. 11. Potem otroke, ki igrajo literarne like vprašamo, če so stvari, ki jih imajo, res njihove, ali pripadajo kakšnemu drugemu liku. Če se je kaj pomešalo, si literarni liki med seboj zamenjajo predmete. 12. Če so otroci dovolj veliki, lahko igro ponovimo ali obnovimo vsebino zgodbe s pomočjo predmetov, ki jih imajo literarni liki. Literarni liki se lahko s pomočjo predmetov tudi opišejo. Srečanje zaključimo in izberemo poustvarjalno dejavnost iz rubrike Več izzivov. ANALIZA DELAVNICE: Delavnico analiziramo s pomočjo pripravljenega obrazca. Osredotočimo se, kaj je bilo dobro in kaj morebiti slabo – dobre stvari ohranimo, slabe pa naslednji izvedbi izboljšamo. Če so otroci razigrani in z veseljem sodelujejo, je to dober znak.

VEČ IZZIVOV Če želijo udeleženci delavnice še kaj napisati o prebrani zgodbi, jim ponujamo nekaj izhodišč za pisanje. Besedilo lahko napišejo v slovenščini ali španščini.

leo, leo

Usoa ponovno sreča svojo družino iz Afrike. Opiši to srečanje in povej, kaj se je medtem, ko je Usoa živela v Evropi, zgodilo z njeno mamo in drugimi družinskimi člani. Spomni se, zakaj je morala Usoa oditi iz Afrike. Predstavljaj si, da je v Evropi izbruhnila vojna, zato morajo otroci iz Evrope odpotovati na varno v Afriko. Kako je tam in kaj vse doživijo?

ŠE VEČ IZZIVOV Bralci, ki so vešči branja in že znajo interpretirati besedilo, so sposobni refleksije o njem in z lahkoto izražajo svoje zamisli, lahko izvedejo še strategijo V tujih čevljih ki sledi. Z izvedbo te aktivnosti pri sodelujočih spodbudimo razmišljanje o vlogi avtorja in poglobimo razumevanje literarnih likov iz zgodbe. Da bi bolje razumeli avtorjev način razmišljanja, skupina bralcev in/ali otrok prevzama vlogo zagovornikov literarnih junakov.

leo, leo

leo, leo

KAJ POTREBUJEMO ZA IZVEDBO strategije V tujih čevljih: Vsak bralec ima lahko pri sebi besedilo, če bi želel med strategijo navesti kak odlomek ali odstavek in tako popestriti svoje izvajanje. Potrebujemo še manjše listke iz papirja (velikosti vizitk). Na vsak listek napišemo vlogo, ki jo bo vsak od sodelujočih imel pri izvedbi te strategije. Na nekatere napišemo imena literarnih likov (Usoa, mami od tukaj, mami od tam, pilot, učiteljica, kukavica). Na preostale lističe napišemo besedo ‘bralec’.

Malinc

19


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

IZVEDBA: 1. Pojasnimo, da bomo vsem udeležencem razdelili listke. Na nekaterih bodo napisana imena glavnih literarnih likov v besedilu in tisti, ki bo listek dobil, bo moral pojasniti vlogo te osebe v besedilu. Na preostalih listkih bo napisana beseda bralec. Tisti, ki bodo dobili listek, na katerem piše bralec, bodo literarne like spraševali tisto, kar je v besedilu ali dejanjih literarnih junakov, situacijah itd. treba posebej izpostaviti, pojasniti ali opravičiti. 2. Lističe razdelimo tako, da je napis spodaj. Sodelujoče prosimo, naj jih ne obrnejo, dokler vsi udeleženci nimajo svojih listkov. Nato jih prosimo, naj glasno preberejo svojo vlogo, da so vloge povsem jasne. Tisti, ki so dobili listke z imenom literarnega junaka, se postavijo ali posedejo nasproti bralcev, da pogovor lažje steče. Vloga mentorja in mentorice branja v tej strategiji je, da posredujeta le, če je potrebno: sodelujoče pomiri, če se pogovor preveč razživi, a jim pustita, da se izražajo svobodno in naravno. Če se pogovor, vprašanja in odgovori preveč oddaljijo od besedila, udeležence prosita, naj se ponovno vrnejo k besedilu. 3. Na koncu aktivnosti lahko povzamemo ugotovitve ter pojasnimo, ali so po našem mnenju sodelujoči razumeli avtorja ali ne.

leo, leo

leo, leo

PASTI IN PREDNOSTI: Izvedba je zanimiva, če udeleženci zanimiva razmišljajo, z lahkoto izražajo svoje mnenje in postavljajo kritična vprašanja. Težave lahko nastopijo pri slabšem razumevanju besedila, če imajo udeleženci slabše bralne navade, ali težave pri interpretiranju zgodbe.

leo, leo

ANALIZA DELAVNICE: Kot vedno moramo opraviti samoevalvacijo, pri kateri se osredotočimo na naslednja vprašanja: je bilo izbrano besedilo ustrezno, je spodbudilo zanimanje sodelujočih, smo se znali vzdržati pretiranega vmešavanja v pogovor, smo udeležence preveč napeljevali na svoje razumevanje besedila, smo dovolj upoštevali, kako udeleženci razumejo besedilo itd. Če to strategijo večkrat ponovimo, urimo branje v globino in spodbujamo kritičnega duha sodelujočih.

20

Malinc


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

MARIASUN LANDA

Slon Ptičjesrčni = Elefante corazón de pájaro Znati gledati je veščina, ki jo velja razvijati že od najzgodnejšega otroštva. Nekateri otroci imajo tolikšno zmožnost opazovanja, da ne potrebujejo veliko pomoči, a ti so v manjšini. Na delavnicah uporabimo strategijo Gledam in vidim, katere cilj je ravno razvijanje te zmožnosti. OPIS SKUPINE:

• Predšolski otroci (3–6 let), • prva in deloma druga triada OŠ. Do 30 udeležencev.

CILJI:

KAJ POTREBUJEMO ZA IZVEDBO:

Že pripravljena gradiva so dostopna na www.malinc.si

• Spodbujanje uživanja v branju, • spoznavanje tujega jezika, • učenje posameznih besed (elefante, številke do deset), ki jih vpišete v slovarček – tega izdelate po navodilih na 34. strani, • učenje pesmi Un elefante se balanceaba v izvedbi Rose León, • razvijanje poslušanja z razumevanjem, • urjenje pozornosti, • razvijanje sposobnosti opazovanja, • čustveno opismenjevanje, • spodbujanje domišljije.

leo, leo

• Slikanico Mariasun Lande Slon Ptičjesrčni = El elefante corazón de pájaro, • pesem Un elefante se balanceaba v izvedbi Rose León, • plastificirane kopije ilustracij iz knjige (17 ilustracij; če je otrok več, naj bo kakšna od ilustracij dvojna), • vprašanja za vsako od ilustracij (na primer: Kje je risalni žebljiček?, Kaj je z njim pritrjeno?, Kam leti letalo?, Kdo se pelje z njim?, Kaj je pod letalom?).

ČAS, POTREBEN ZA 45 minut. IZVEDBO: PASTI IN PREDNOSTI: Paziti moramo, da se otroci, še posebaj majhni ne začnejo dolgočasiti. Otroci, ki nimajo dobre koncentracije, imajo lahko pri izvedbi lahko težave.

leo, leo

leo, leo

IZVEDBA: 1. Otroci sedijo v krogu. Uvodoma jim predvajamo pesem Un elefante se balanceaba. Vprašamo jih, ali jim je bila všeč in ali vedo, o čem govori. Pojasnimo, da se slonu po špansko reče »elefante«. Pesmico ponovno poslušamo. Tokrat otroci med poslušanjem vstanejo vedno, ko zaslišijo besedo »elefante«. Lahko se po špansko naučimo tudi šteti (uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez). Ko zaslišijo otroci številko v španščini, jo lahko pokažejo s prsti. Pesem s skoraj enakim besedilom obstaja tudi v slovenščini – jo lahko zapojete?

Malinc

21


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña, como veía que resistía fue a llamar a otro elefante. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante.

En slon se je pozibaval na pajkovi mreži, ko je videl, da je mreža zdržala, je odšel še po enega slona. Dva slona sta se pozibavala na pajkovi mreži, ko sta videla, da je mreža zdržala, sta odšla še po enega slona.

leo, leo

leo, leo

Tres elefantes... Cuatro elefantes... Cinco elefantes ... Seis elefantes … Siete elefantes …

Pesem Un elefante se balanceaba je mogoče poslušati tudi na YouTubu. Nekaj predlogov: https://www.youtube.com/watch?v=ZkEuxLfwl4E https://www.youtube.com/watch?v=HZxQMsG2OXM 2. Razdelimo ilustracije iz knjige in otroke spodbudimo, naj povedo, kaj je na slikah, o kakšni zgodbi pripovedujejo ilustracije … Otroci skušajo napovedati zgodbo. Povemo, da bomo v španščini povedali zgodbo o posebnem slonu, nato jo bomo prebrali še v slovenščini in se igrali. Če imamo skupino nemirnejših otrok, naj med branjem ilustracije položijo na tla.

leo, leo

Povzetek pravljice v španščini:

Una maestra acepta un trabajo en África que consiste en dar clases a los elefantes. Antes daba clases a las arañas, y no estaba muy contenta, de ahí que un día vuela a África. Los elefantes tienen la fama de ser muy estudiosos, pero, además entre sí son muy distintos. Hay elefantes con corazón de hormiga, los hay con corazón de tigre, de mono, de hormiga, de buitre y son como estos animales: nerviosos, se mueven mucho, están enfadados porque su maestra no sabe la respuesta a todas sus preguntas… y también hay elefantes con corazón de pájaro. Estos son muy tímidos y muy pocos. También en la clase de nuestra maestra hay una elefanta con corazón de pájaro que habla con los pájaros. Y tiene un pájaro amigo, Kolokolo, que viene un día, se siente en su oreja y le advierte ante el peligro. La elefanta se lo dice al resto de la clase, pero se ríen de ella; aun así, ella insiste y con la ayuda de la maestra lleva a toda su clase a una montaña, y menos mal, porque entonces crecen las aguas del río Limpompo que se lo lleva todo. Ahora todos los compañeros le agradecen que les haya salvado la vida. Y la maestra ahora se queda en África a investigar a los elefantes.

Zgodbo o Slonu Ptičjesrčnem lahko tudi poslušamo. Dostopna je na spletni strani www.malinc.si, zavihek Zgodbe iz naslonjača. 3. Udeležence vprašamo, ali so kaj razumeli, ali jim je bila pravljica všeč, nato jo preberemo še v slovenščini. 4. Povemo, da se bomo igrali odkrivanje predmetov na ilustraciji, zato jih prosimo, naj si bolj pozorno ogledajo ilustracije. 5. Ko si otroci ogledajo ilustracije, vprašamo, kaj je na vsaki posamezni ilustraciji, potem pa po predmetih (Je na kateri od ilustracij zid?) ali podrobnostih (Kaj je pod letalom?). Nekaj vprašanj je konkretnih, druga so lahko tudi bolj abstraktna. Nekaj vprašanj se nanaša na čustva (npr.: Kako se

22

Malinc


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

počuti pilot v letalu?). 6. Ko izčrpamo vprašanja o ilustracijah, preidemo na vprašanja, ki zadevajo življenje otrok, a so povezana z ilustracijami, npr.: Poznaš kakšnega pilota? Si že videl slona? Kaj pa učiteljico, ki uči slone? 7. Tukaj aktivnosti lahko zaključimo. S starejšimi otroki ustvarjamo neologizme v povezavi s predmeti/ živalmi na ilustracijah po zgledu iz naslova. Otroci lahko najprej opišejo slone: slon mravljesrčni, slon tigrosrčni …, predmete (žebljiček papirodržni, ograja lesenotrdna, reka blatnočrna …), potem pa še osebe (učiteljica pajkoslonska, pilot nebosrečen …) in sebe … 8. Delavnico zaključimo s spodbudo, naj še kdaj poslušajo pesmico in se jo morda tudi naučijo. Lahko narišejo dogodek iz zgodbe, ki se jim je najbolj vtisnil v spomin. Lahko napišejo povzetek zgodbe z novim naslovom (ki smo ga ustvarili, ko smo se igrali z neologizmi), napišejo pismo, ki ga sloni pišejo učiteljici ali pa ustvarjajo po predlogih iz rubrike Več izzivov. ANALIZA DELAVNICE: Delavnico analiziramo s pomočjo pripravljenega obrazca. Osredotočimo se predvsem na to, kaj je bilo dobro in kaj slabo, ali smo dosegli cilje, kako so se obnesla gradiva ... Oceniti je treba tudi, kako je bila otrokom všeč strategija.

VEČ IZZIVOV Če želijo udeleženci delavnice še kaj napisati o prebranih slikanicah, jim ponujamo nekaj izhodišč za pisanje. Besedilo lahko napišejo v slovenščini ali španščini. Spomni se učiteljice iz zgodbe o Slonu Ptičjesrčnem, ki iz Afrike piše pismo dečku v Evropi. Predstavljaj si, da se po dolgih letih vrne domov in slonom v Afriko napiše pismo. Kaj jim bo napisala? Svoje pismo lahko podkrepiš s kakšno ilustracijo. Naslov zgodbe, ki jo je napisala Mariasun Landa, je poseben. Bi hotel/a dati zgodbi drugačen naslov, pri tem pa si izmislil/a besedo, ki bi opisala javno junakinjo, ali katero drugo literarno osebo, ki se pojavi v besedilu? V zgodbi smo spoznali slonico, ki ima ptičje srce. Kakšno pa je tvoje srce? Opiši in nariši ga.

leo, leo leo, leo

leo, leo

Malinc

23


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

JUAN KRUZ IGERABIDE

S prstom na luni – Con un dedo en la luna Sledijo predlogi za pesniške delavnice, ki so zamišljene kot spoznavanje in igranje s poezijo Juana Kruza Igerabida. Pri pesmih lahko sledimo spodnjemu razporedu, lahko jih skrajšamo, način dela prilagodimo … predvsem pa skušamo skupaj z otroki uživati. Med izvedbo odrecitiramo več pesmi, na koncu pa tisto, ki je bila otrokom najbolj všeč, ponovimo, da si jo zapomnijo. Pri izvedbi sledimo avtorjevim didaktičnim napotkom. Recitiranje lahko dopolnimo z risanjem.

leo, leo

OPIS SKUPINE:

leo, leo

• Predšolski otroci (3–6 let), • prva in deloma druga triada OŠ. 15 udeležencev.

CILJI:

• Spodbujanje uživanja v poeziji, • spoznavanje tujega jezika, • celostno branje poezije, • razumevanje recitacije, • zaznavanje ritma poezije, • urjenje pozornosti in spomina. . KAJ POTREBUJEMO ZA • Pesniško zbirko Juana Kruza Igerabida S prstom na luni = Con un dedo IZVEDBO: en la luna, • polmesece, izrezane iz barvnega papirja, • večji list za skupinsko risbo, • manjše listke, ki jih uporabimo za zobe (potrebujemo jih dovolj za vse otroke), Že pripravljena gradiva • pesmi, ki jih bomo uporabili; te natisnemo na liste A4 (da lažje so dostopna na recitiramo), www.malinc.si • kapo za strojevodjo.

leo, leo

ČAS, POTREBEN ZA 45 minut. IZVEDBO: PASTI IN PREDNOSTI: Paziti moramo, da se otroci ne utrudijo. Pesmi recitiramo najprej v španščini, nato v slovenščini, nato pri krajših pesmih spet v španščini. V recitacijah otroci zelo uživajo. Ker aktivnost zahteva precej gibanja pazimo, da ne postane prehrupna. IZVEDBA: Otrokom razložimo, da se bomo peljali z vlakom poezije. Ko se bo vlak ustavil na postaji, bomo zamenjali strojevodjo in se mimograde naučili nekaj pesmi v slovenščini in španščini. S pesmimi se bomo tudi igrali in jih na koncu še narisali. Sestavimo vlak. Strojevodji, ki stoji na čelu, namestimo kapo. Prosimo ga, naj vlak odpelje do prve postaje (naredi krog in se vrne k nam). Ko vlak pripelje na postajo, skupaj odrecitiramo pesem,

24

Malinc


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

zamenjamo lokomotivo in strojevodjo. Vlak se ponovno poda na pot. Opravimo toliko postaj, kolikor je otrok. Če je otrok več kot pesmi, med nekaterimi postanki recitiramo pesmi, med drugimi pa ne. Predlagani vrstni red pesmi: S kredo pomazan prst … (pesem je na 3. strani pesniške zbirke). Zaigramo, kot da si pomažemo kazalec s kredo (lahko jo tudi zares uporabimo), z njim sežemo do namišljene lune in s prstom po zraku naredimo krog, narišemo polno luno. Pesem recitiramo izmenično v slovenščini in španščini ter recitacijo spremljamo z gibi. Tati tate … (pesem je na 8. strani pesniške zbirke). Otrokom razdelimo lunice in jim povemo, da jih bomo potrebovali za recitiranje pesmi. Otroci ugibajo, v kaj se lune še lahko spremenijo (na primer: brke, nasmešek, žalosten izraz, rogove, senčnik na kapi, očala, uhan …) Pesem najprej recitiramo v španščini, nato jo povemo še v slovenščini, pri tem pa z luno plavamo ob koncu verza na levo in desno. Ko se pesem konča z verzom »y en tu nariz se posa« / »in na tvojem nosu obsedi«, luna pristane na našem nosu. Pesem še večkrat recitiramo v španščini. Otroci lahko delajo tudi v parih in izmenoma potujejo z luno od leve proti desni ter se na koncu ustavijo na prijateljevem nosu. Če smo pesem delali že ob zgodbi o žalostnem Joni, jo lahko izpustimo, lahko pa jo ponovimo in opazujemo, ali bodo otroci ugotovili, da smo se jo že učili. Prsti vrtajo … (pesem je na 23. strani pesniške zbirke). Z vsakim prstom pokažemo, kar govori pesem (povrtamo po nosu, ušesu, popku, se požgečkamo pod pazduho in ga navidez damo v usta). Igra s stopali (pesem je na 12. strani pesniške zbirke): prekrižamo noge, kot govori pesem in nazadnje skušamo tako hoditi. Lačni pirat (pesem je na 36. in 37. strani pesniške zbirke): počnemo to, kar govori pesem: ko je omenjena roka, jo dvignemo, si zakrijemo oko, uho, skrijemo nogo in stojimo samo na eni nogi, se krožno pobožamo po trebuhu, naredimo posodo iz dlani, navidez pojemo orehe, ponovno dvignemo roko … in nazadnje dodamo v usta en sam zob iz papirja. Pri drugem recitiranju zobe iz papirja razdelimo tudi otrokom. Punčice mojih oči (pesem je na 48. in 49. strani pesniške zbirke): otrokom pokažemo, kako zapremo in odpremo roke v višini prsi. Ob začetku vsakega verza glasno potrkamo. Med recitiranjem nato glede na besedilo odpiramo in zapiramo roke. Pesem lahko nadaljujemo še z naštevanjem imen udeležencev. Nato pesem spremenimo: potrkamo, otroci vprašajo kdo je, nato pa naštejevamo izraze za hrano. Enako lahko ponovimo s šolskimi predmeti. Otroke, spodbudimo, da odpirajo in zapirajo roke glede na to, ali jim je omenjena stvar všeč ali ne. Prsti grejo spat (pesem je na strani 25. strani pesniške zbirke): potegnemo za prst, o katerem govorimo. Če smo pesem delali že z zgodbo o Joni, jo lahko izpustimo, lahko pa jo ponovimo in opazujemo, ali bodo otroci ugotovili, da smo se jo že učili.

leo, leo

Ko se je vlak ustavil na vseh postajah, otroke prosimo, naj potnike še narišejo. Narišemo skupinsko risbo na papir velikega formata.

leo, leo

leo, leo

ANALIZA DELAVNICE: Delavnico analiziramo s pomočjo pripravljenega obrazca.

Malinc

25


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

JUAN KRUZ IGERABIDE

S prstom na luni = Con un dedo en la luna HAIKU Na tej delavnici skušamo izkoristiti pesniško moč haikuja za spontano igro z otroki. Haiku je vzhodnjaška pesniška oblika, prihaja iz japonske poezije. Sestavljajo jo trije verzi, prvi in tretji verz imata po pet, drugi pa sedem zlogov. Pesniška oblika je zelo razširjena, čeprav vsi avtorji niso vedno spoštovali števila zlogov, pač pa bolj njegovo vsebinsko določenost in eleganco.

leo, leo

OPIS SKUPINE:

leo, leo

• Osnovnošolski otroci, • srednješolci in tudi odrasli. Do 20 udeležencev.

CILJI:

• Uživanje v poeziji, • seznanjanje udeležencev s specifiko pesniškega izraza in oblike, • vzpodbujanje ustvarjalnosti, • igranje z besedami.

leo, leo

KAJ POTREBUJEMO ZA • Pesniško zbirko Juana Kruza Igerabida: S prstom na luni = Con un dedo IZVEDBO: en la luna (haikuji so na straneh 128-147), • nekaj definicij haikuja (nekaj nepravilnih si lahko izmislimo tudi sami), • kartončke ali manjše liste, na katere zapišemo haikuje, ki jih bomo dali udeležencem. Liste v obliki igralnih kart pripravimo za vsakega udeleženca. Nanje prepišemo haiku, pri tem pa izpustimo zadnjo besedo v pesmi. Da izvedba poteka bolj gladko, liste oštevilčimo. • tabla, na katero napišemo besede, ki se utrnejo udeležencem. ČAS, POTREBEN IZVEDBO: PREDNOSTI IN PASTI:

ZA 1 ura. Odvisno od števila udeležencev. Če spretno izvedemo to strategijo, je zanimiva, celo zabavna. Besede, ki jih predlagajo udeleženci, so lahko smešne, ker niso v skladu z duhom pesmi. Težave lahko nastopijo, če udeleženci nimajo dovolj širokega besedišča, če ne najdejo rime ali zaradi drugega razloga, ki upočasni izvedbo.

IZVEDBA: 1. Udeleženci stojijo v krogu. Vprašamo jih, ali vedo, kaj je haiku, od kod izvira beseda. Na tablo pritrdimo nekaj različnih definicij haikuja in jih spodbudimo, naj izločijo tiste, ki so nepravilne. Svoje odločitve morajo utemeljiti. 2. Razdelimo jim kartončke s haikuji in jim pojasnimo, da so na njih zapisani haikuji, ki jim manjkajo zadnje besede. Še enkrat povzamemo temeljne značilnosti haikuja. Vsak udeleženec tiho prebere svoj kartonček in premisli, katera beseda bi sodila na konec njegovega haikuja. Vsak udeleženec

26

Malinc


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

dopolni svoj haiku z besedo, ki se mu zdi najprimernejša. Zelo pomembno je, da udeleženci delavnice delajo v tišini, saj se v tišini srečajo s sabo in tako lažje razmišljajo. 3. Ko je vsak udeleženec našel ustrezno besedo, prosimo prvega udeleženca v krogu, naj glasno prebere svojo pesem in pove, katero besedo bo dodal. Na tablo napišemo številko njegovega haikuja, ob njem pa manjkajočo besedo. 4. Nato vprašamo naslednjega udeleženca, ali bi on dodal kakšno drugo besedo na konec prvega haikuja. Tudi to besedo zapišemo ob že napisano besedo. Nato ta udeleženec prebere še svojo pesem in pove, katero besedo bi on dodal na koncu. Na tablo ponovno napišemo številko haikuja in novo besedo. Povabimo naslednjega udeleženca po vrsti, da še on dopolni prejšnji haiku s svojo besedo. Na enak način nadaljujejo ostali udeleženci. Tako konce vseh izbranih pesmi obogatimo z dvema različnima besedama. Nazadnje lahko vse udeležence vprašamo, ali bi kdo želel dodati še tretjo besedo k prebranim pesmim. Če imajo udeleženci nove predloge, tudi te besede dopišemo na tablo, k prejšnjima dvema. Tako igro še obogatimo. 5. Nazadnje razkrijemo besedo, ki jo je uporabil pesnik. ANALIZA DELAVNICE: Pri izvedbi te strategije je vloga mentorja ali mentorice branja omejena na vodenje izvedbe, vseskozi se mora namreč izogibati skušnjavi, da bi stopil na mesto otrok. Pri izvedbi te strategije je to še posebej težko, saj so nekateri udeleženci lahko počasnejši, pri tem pa mentor ali mentorica začuti skušnjavo, da bi mu besedo sugeriral ali ga spodbudil, da besedo pove čim prej. Premisliti moramo torej, ali smo strategijo vodili mirno in potrpežljivo, ali moramo kaj izboljšati, da se nam naslednjič ne bi primerila ista napaka. Preudarimo, ali so bili haikuji, ki smo jih izbrali, primerni in so ustrezali sposobnosti udeležencev itd.

leo, leo

VEČ IZZIVOV Pesniška zbirka Juana Kruza Igerabida udeležencem delavnice ponuja možnost, da se tudi sami preizkusijo v pesnenju. Najbolje bi bilo, da bi poskušali s haikujem, z rimo ali brez. Lahko pa poskusijo napisati tudi drugačno pesem. Pesmi lahko napišejo v slovenščini ali španščini. Namesto haikujev lahko uporabimo tudi druge pesmi iz zbirke in jim poiščemo drugačen konec. So vam besede, s katerimi ste dopolnili haikuje všeč? Lahko iz njih nastane nov haiku?

leo, leo

leo, leo

Malinc

27


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

JUAN KRUZ IGERABIDE

S prstom na luni = Con un dedo en la luna Moštvena igra Pri izvedbi naslednje pesniške delavnice uporabimo strategijo, ki je bila zasnovana za velike skupine in se zaradi moštvenega duha, ki ga spodbuja, imenuje Moštvena igra. Včasih motiviranje za branje potrebuje energijo velikih skupin in dinamiko, ki nastane, ko pri izvedbi strategije sodeluje več kot sto udeležencev. Če to strategijo dobro izvedemo, pusti zares globok vtis in udeležence še bolj spodbudi k branju. Delavnico lahko pripravimo tudi s proznimi besedili, denimo vseh treh slikanic Juana Kruza Igerabida.

leo, leo

leo, leo

OPIS SKUPINE:

Omejitve števila sodelujočih ni, a le dokler lahko zagotovimo potrebna red in tišino. Udeleženci naj bodo enake starosti, da so si enakovredni in da jih tematika zanima.

CILJI:

• Spodbujanje uživanja v poeziji, • poudariti, da branje ni omejeno, • spodbujanje natančnega branja, • sodelovanje v skupinah.

leo, leo

VLOGA MENTORICE ali • Izbrati mora »skupino odgovornih oseb«, s katerimi skupaj izpelje MENTORJA BRANJA strategijo. Te pred izvedbo uskladi in pripravi. • Izbere »sodnike«, ki razsodijo, ali so vprašanja in odgovori udeležencev pravilni. Ti morajo zelo dobro poznati knjigo. • Izbere moderatorje, ki sledijo izvajanju sodelujočih. Če ekipe sestavljajo udeleženci iz različnih šol, so to lahko njihovi učitelji, s katerimi se moramo prej uskladiti. KAJ POTREBUJEMO ZA • Dovolj izvodov pesniške zbirke Juana Kruza Igerabida: S prstom na IZVEDBO: luni = Con un dedo en la luna, da jo udeleženci brez nepotrebnega čakanja pravočasno preberejo, • transparent: vsaka ekipa pripravi svoj transparent npr. velikosti 50 cm x 35 cm, na katerega napiše svoje ime. Tega pričvrsti na palico. Transparent bo ekipa uporabila, ko bo želela odgovarjati na zastavljeno vprašanje, • štoparico, ki jo potrebuje »sodnik«, da bo meril čas za odgovor, Že pripravljena gradiva • zvonček, piščalko ali kaj podobnega, s čimer označimo konec so dostopna na časovnega obdobja, namenjenega posamezni ekipi, www.malinc.si • ozvočenje in mikrofon ali megafon, če je prostor zelo velik, • tablo ali platno za zapisovanje rezultatov. ČAS, POTREBEN IZVEDBO:

28

ZA Ne več kot 1 uro in pol. 1 ura za pripravljalno srečanje.

Malinc


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

PREDNOSTI IN PASTI:

Sodelovanje udeležencev je odvisno od vprašanj in odgovorov, pa tudi od spretnosti mentorja/ice, ki si mora predvsem prizadevati, da ni nepotrebnih zastojev in da je izvedba živahna. Težave lahko nastopijo, če se ekipe ne držijo vrstnega reda in hočejo vse naenkrat odgovarjati. Nevšečnosti povzroča tudi nepoznavanje prebranega besedila.

IZVEDBA: Izvedba strategije je sestavljena iz dveh delov. A. Srečanje z odraslimi oz. »odgovornimi osebami« pred izvedbo aktivnosti: • Mentor/ica »odgovornim osebam« (staršem, učiteljem, knjižničarjem itd.) pojasni potek in pravila igre: Vsako ekipo sestavlja pet udeležencev, ki izberejo poročevalca. Njegova naloga je, da poroča o odgovorih ekipe. Ekipa si izbere svoje ime in ga napiše na transparent. Nekaj dni pred izvedbo strategije vse ekipe mentorju/mentorici sporočijo ime svoje ekipe. Člani ekipe preberejo knjigo in skupaj pripravijo vprašanja, ki jih bodo med izvedbo strategije zastavili drugim ekipam, ko bodo na vrsti. Ekipe morajo pripraviti petnajst ali dvajset vprašanj, saj predvidevamo, da tudi druge ekipe lahko pripravijo enaka vprašanja in s tem njihova vprašanja izločijo. Vprašanja naj se nanašajo na vsebino knjige in posameznih pesmi, zato morajo biti vsi odgovori vsebovani v knjigi. • Na tem srečanju določimo »sodnike«, ki bodo ocenjevali sodelovanje ekip. • Določimo »moderatorje«. To so lahko osebe, ki sodelujejo na tem srečanju. Biti morajo mirni in srčni. Ne smejo se ozirati na druge (učitelje, starše, goste itd.) razen v izrednih primerih in tako preprečiti, da bi se igra prekinila. Upoštevati morajo navodila mentorja ali mentorice. • Določimo kraj, datum in uro srečanja. • Pojasnimo, kako bo potekala izvedba (kje bodo stale ekipe, koliko časa bomo namenili odgovorom na posamezno vprašanje, kako bodo sodniki povedali, ali je odgovor pravilen, kje bodo stali moderatorji itd.).

leo, leo

B. Srečanje z udeleženci in izvedba strategije: Vse ekipe se postavijo na svoje mesto, ki ga določi mentor/ica branja. S seboj imajo transparente in vprašanja, ki so si jih pripravile. Na vidno mesto se postavijo mentor ali mentorica in sodnik ali sodniki, ki nadzorujejo pravilnost odgovorov. Moderatorji stopijo k ekipam. Če bomo uporabljali mikrofone, te udeležencem podajajo moderatorji. Ko so vsi na svojih mestih, se igra lahko začne: 1. Mentor ali mentorica uvodoma na kratko naniza nekaj podatkov o knjigi: podatke o avtorju, ključne poudarke iz vsebine, lepoto nekaterih pesmi ipd. Pojasni tudi, kako bo potekala igra. 2. S pomočjo seznama, na katerem so v vrstnem redu navedena imena ekip, povabi prvo ekipo, da zastavi vprašanje. Vprašanje zastavi poročevalec ekipe. 3. Skupina, ki pozna odgovor, dvigne transparent. Če je transparent dvignilo več ekip, mentor/ica odloči, katera bo odgovorila. Prednost imajo tisti, ki so najprej dvignili transparent. Če odgovor ni pravilen, povabi naslednjo ekipo, da odgovori. 4. »Sodnik/i« spremlja/jo pravilnost odgovorov in nadzira/jo čas, namenjen odgovorom. Čas, namenjen vsakemu odgovoru znaša 30 sekund. »Sodnik/i« presodi/jo, ali je odgovor pravilen ali napačen in to tudi glasno pove/do. Za vsak pravilen odgovor dobi ekipa točko. Eden od sodnikov zapisuje točke na tablo ali platno. 5. Zastavljanje vprašanj ekipam poteka po vedno enakem postopku. 6. Ko so vse ekipe dobile priložnost, da zastavijo svoje vprašanje, lahko naredimo drugi krog, lahko pa še tretjega, če izvedba ne traja predolgo in če udeleženci z veseljem sodelujejo.

leo, leo

leo, leo

Malinc

29


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

7. Ko mentor/ica presodi, da so ekipe zastavile najpomembnejša vprašanja, zaključi igro. Razglasi zmagovalno/e ekipo/e, ki dobi/jo priložnost, da pojasni/jo, kako jim je uspelo zmagati. ANALIZA DELAVNICE: Po koncu izvedbe se mentor/ica sestane s sodniki in moderatorji, da bi skupaj analizirali predvsem, ali so se udeleženci na strategijo odzvali tako, kot se je to od njih pričakovalo, ali so mentor/ica in sodnik/i dobro opravili svoje delo, je bila pesniška zbirka izbrana ustrezno itd. Skupaj morajo tudi razmisliti, kaj bi bilo treba ob naslednji izvedbi izboljšati.

leo, leo

leo, leo

leo, leo

30

Malinc


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

CARE SANTOS:

Prodam mamo Izvedba te delavnice se razlikuje od izvedbe drugih delavnic, predstavljenih v priročniku, saj tokrat delamo z daljšim besedilom, ki ga udeleženci preberejo pred izvedbo delavnice. Delamo z udeleženci, ki že berejo tekoče in z razumevanjem. Delo je drugače zasnovano tudi, ker slovenska izdaja besedila Prodam mamo ni dvojezična, kljub temu pa se tudi pri tej izvedbi elementu medkulturnosti nismo odpovedali. Z izvedbo te delavnice bralcem pomagamo, da ozavestijo vrstni red pripovedi in vzročno-posledične plasti besedila. Zanima nas predvsem, kar se je zgodilo pred določenim odlomkom besedila, zato smo uporabili strategijo Kaj se je zgodilo pred tem? OPIS SKUPINE:

• Osnovnošolski otroci večinoma druge triade. Do 25 udeležencev.

CILJI:

• Spodbujanje uživanja v branju, • opozarjanje na pomen prevoda in prevajanja, • zaznavanje kronološkega reda in zaporedja v pripovedi, • spodbujanje logičnega sklepanja, • razlikovanje med različnimi vprašanji, ki jih odpira pripovedno besedilo.

leo, leo

KAJ POTREBUJEMO ZA • Dovolj izvodov knjige Care Santos, Prodam mamo, da jo udeleženci IZVEDBO: uspejo prebrati štirinajst dni pred srečanjem, na katerem izvajamo strategijo, • kartice ali liste (odvisno od načina dela, ki ga izberemo), na katere prepišemo dele besedila. Na vsako kartico in/ali list izpišemo drugačen del besedila. Izberemo ključne dele besedila. ČAS, POTREBEN ZA 50–60 minut. IZVEDBO: PREDNOSTI IN PASTI: Uspešna izvedba je odvisna od tega, kako dobro berejo udeleženci, tj., ali berejo z razumevanjem in ali znajo povezovati vprašanja med seboj. Če dobro berejo, jih bo to, da bodo ugotovili, kaj se dogaja pred neko konkretno situacijo, navdušilo. Nasprotno pa lahko težave nastopijo, če udeleženci niso vešči branja, če je besedilo zanje pretežko, itd. Zato je še posebej pomembno, da udeleženci pred to izvedejo druge, preprostejše strategije.

leo, leo

leo, leo

IZVEDBA: Pred izvedbo delavnice vsi udeleženci preberejo besedilo. Srečanje začnemo tako, da se udeleženci posedejo v polkrog, ker se tako lažje pogovarjajo. 1. Udeležencem pojasnimo, da bomo najprej malo prevajali. Potrebujemo nekaj prostovoljcev. Prvemu na uho zašepetamo krajšo poved, povezano s prebranim besedilom. Na primer: Oskar

Malinc

31


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

2. 3. 4.

5.

6. 7.

se odloči, da bo prodal mamo. Ne mara biti druga violina. Svojega bratca poimenuje Rozinko. Oskarju pomaga prijateljica Nora. Prostovoljca prosimo, naj ključne pojme (prodati mamo, biti druga violina, bratec Rozinko, prijateljica Nora) skuša pokazati zgolj z gibi, ostali udeleženci pa jih morajo uganiti. Nato skupaj oblikujemo povedi, ki jih prevedemo tudi v španščino. Pojasnimo, da je postopek prevajanja prisoten tudi v dejanju, s katerim smo besede prelili v gibe. Vsakemu udeležencu izročimo list in/ali kartico z odlomkom besedila. Ta mora biti pomemben za razvoj dogodkov. Najbolje, da pojasnjuje ravnanje literarnega lika ali opisuje kak dogodek. Udeležencem damo dovolj časa, da svoj odlomek preberejo v tišini. Čas, ki ga potrebujejo, je odvisen od tega, kako vešči bralci so udeleženci, morda dve do tri minute. Ko so udeleženci prebrali svoje odlomke besedila, jim pojasnimo, da morajo odkriti, kaj se je zgodilo pred odlomkom, ki ga imajo vsak na svojem listu. Damo jim nekaj časa za razmislek. Posebej pomembno je, da delajo v tišini in da premišljuje vsak zase. Če namesto kartic uporabimo liste, lahko udeleženci tudi nanje zapišejo svoje opombe, da bodo laže pojasnili svojo odločitev. Ko vsi udeleženci pripravijo odgovore, prvo udeleženko prosimo, naj glasno prebere zapisani odlomek besedila. Nato jo prosimo, naj odgovori tudi na vprašanje, kaj se je zgodilo pred tem. Če zna pojasniti, kar se je zgodilo pred odlomkom, ki ga ima zapisanega na svojem listu, potrdimo pravilnost odgovora in prosimo naslednjo udeleženko, naj prebere svoj odlomek. Če pa ta ne odgovori pravilno (morda navede dogodek, ki se je zgodil po zapisanem odlomku, ali pa svoj odlomek pojasni s čim, kar ni neposredno navedeno v besedilu), ji povemo, da bomo pozneje skupaj premislili o rešitvi. Tako vse udeležence pozovemo, naj povedo, kaj so ugotovili. Ko je krog sklenjen, se ponovno vrnemo k tistim udeležencem, ki niso odgovorili pravilno. Drug za drugim vnovič preberejo svoje odlomke besedila. Skupaj poiščemo pravi odgovor na vprašanje, kaj se je zgodilo pred prebranim odlomkom. Ko vsi pravilno umestijo vse odlomke besedila, srečanje zaključimo in napovemo, da bomo naslednjič delali z novo strategijo.

leo, leo

leo, leo

leo, leo

ANALIZA DELAVNICE: Zelo pomembno je, da sami razmislimo o izvedbi delavnice. Do sebe moramo biti odkriti in premisliti, ali smo dobro izbrali besedilo in odlomke, ali je izvedba potekala gladko ali smo udeležencem zares pustili, da delujejo sami brez pritiskov in brez zaščitništva itd.

VEČ IZZIVOV Če želijo udeleženci delavnice še kaj napisati o prebrani zgodbi, jim ponujamo nekaj izhodišč za pisanje. Besedilo lahko napišejo v slovenščini ali španščini. Oskar se je odločil, da bo prodal mamo. Koga bi prodal ti? Napiši oglas. V besedilu izvemo, kaj si Oskar misli o prijateljici Nori. Kaj misliš, kaj Nora misli o Oskarju? Predstavljaj si, da si Nora. Opiši svojega prijatelja Oskarja. V zgodbi manj izvemo o Oskarjevem očetu. Opiši in nariši ga. Misliš, da bi si tudi on želel prodati svojega sina? Zakaj? ŠE VEČ IZZIVOV Ko smo na založbi pripravljali knjigo Prodam mamo, nam je neprestano nagajal tiskarski škrat. Skupaj smo se pošteno nasmejali. Preberi, kaj vse se nam je zgodilo.

32

Malinc


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

V nekateri delih besedila je škrat samovoljno zamenjal nekatere besede. Poglej, ali jih boš našel/a. Pazi, ker se še vedno poigrava z nami, tako da nismo povsem prepričani, ali se napake niso prikradle v oba odlomka (prepričaš se lahko tako, da ju primerjaš z besedilom v knjigi): »Najprej bi se nerada zahvalila vsem, ki ste prišli in me v tednih, ko me ni bilo, niste pozabili. Če se spomnite sem bila zadnjič, ko sem bila na tem odru, precej debela, ker sem bila noseča. Danes pa vam spet lahko pripovedujem pravljice, ker imam zelo uslužnega pomočnika. Zato bi rada današnje srečanje posvetila najpomembnejši osebi mojega življenja. Ne bom povedala, kdo je, ker mu ni všeč, da ga omenjam pred drugimi, saj je zelo sramežljiv in tudi malce raztresen. Današnje pravljice pa mu posvečam, ker ne bi mogla biti tukaj, če mi ne bi pomagal. Pa tudi, ker ni bila zgodba, ki vam jo bom danes povedala, dolgo njegova najljubša zgodba, vse odkar sva si jo skupaj izmislila nekega hladnega popoldneva na poti iz vrtca, ko sva se držala za roke.« »Najprej bi se rada zahvalila vsem, ki ste prišli in me v tednih, ko me ni bilo, niste pozabili. Če se spomnite sem bila zadnjič, ko sem bila na tem stolu, precej debela, ker sem bila noseča. Danes pa vam spet lahko pripovedujem pesmi, ker imam zelo uslužnega pomočnika. Zato bi rada današnje srečanje posvetila najpomembnejši osebi mojega življenja. Ne bom povedala, kdo je, ker mu ni všeč, da ga omenjam pred drugimi, saj je zelo pogumen in tudi malce raztresen. Današnje pravljice pa mu posvečam, ker ne bi mogla biti tukaj, če mi ne bi pomagal. Pa tudi, ker je bila pesem, ki vam jo bom danes povedala, dolgo njegova najljubša zgodba, vse odkar sva si jo skupaj izmislila nekega hladnega popoldneva na poti iz vrtca, ko sva se držala za roke.«

leo, leo

Iz knjige je izpadlo tudi nekaj ilustracij. Kam v knjigo bi jih uvrstil/a? Zakaj?

leo, leo

leo, leo

Malinc

33


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

Slovarček vaše skupine Slovarček skupine lahko izdelate tako, da ga zasnujete v obliki sončnice ali vlakca. Slovarček v obliki sončnice: Izdelamo ga tako, da za osnovo vzamemo veliko risbo sončnice, potem pa nanjo dodajamo in prilepimo liste, na katere zapišemo in narišemo španske besede, ki smo se jih naučili. Za osnovo lahko uporabimo tudi nepobarvan CD, na katerega prilepimo liste s posameznimi besedami

leo, leo

leo, leo

Posnetek na YouTubu, kjer je narisana sončnica: https://www.youtube.com/watch?v=W3VuHERk8v4 Slovarček v obliki vlaka: Izdelamo ga tako, da narišemo lokomotivo, za vsako novo besedo pa dodamo vagon, v katerega napišemo in narišemo novo besedo. Posnetek na YouTubu, kjer je narisan vlak: https://www.youtube.com/watch?v=GJPUsI3TZkE

leo, leo

Seveda si lahko vsak otrok izdela svojo sončnico ali vlak, ki ga po koncu projekta odnese domov.

ŠPANSKO-SLOVENSKI SLOVARČEK BESED

adiós hola luna nariz dormir dedos despertador pulgar índice corazón anular meñique

34

bueno malo toma gracias elefante 1 2 3 4 5 6 7

nasvidenje živijo luna nos spati prsti budilka palec kazalec srce, sredinec prstanec mezinec

Malinc

priden, dober poreden, slab izvoli hvala slon uno dos tres cuatro cinco seis siete


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

Pogostejša slovenska imena in njihove španske ustreznice ŽENSKA:

Ana Tjaša, Tatjana, Tanja Maša, Marija, Mici, Marja, Manca, Mojca, Maruša Marjana Marjana, Marlena, Maja, Marjeta Pika (španska različica ne obstaja) Zala (španska različica ne obstaja) Nika Agata Neža, Agnes Ajda je lahko Adela Alja, Aleksandra, Saša Eva Karmen (šp. ime) Špela, Beti, Elizabeta Nina (izvira iz šp. niña – deklica), Antonina Ela je špansko ime iz Isabela) Tía (po šp. pomeni teta, lepa punca) Katarina, Karin, Katja Elena, Helena Erika Irena Iva, Ivana, Janja Jolanda Julija Laura Lučka, Lucija Mateja Andreja Barbara Fatima Vita Polona Vera

leo, leo

MOŠKA:

Blaž Aleš, Aleksander, Aljoša Benjamin Daniel David Jaka, Jakob, Jan, Žan, Jaša, Anže Janez, Ivo, Ivan Pavel Franci Jure Domen, Dominik Matic Edvard

leo, leo

leo, leo

Malinc

Ana Tatiana María María Punto Guapa Nicolaia Agatha Agnes Adela Alejandra Eva Carmen Isabel Toñi Isabela Tía Catalina Elena Erika Irene Juana Yolanda Julia Laura Lucía Matea Andrea Bárbara Fátima Vida Apolonia Esperanza Blás Alejandro Benjamín Daniel David Santiago Juan Pablo Francisco Jorge Domingo Matías Eduardo

35


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

Filip Gašper Gregor, Grega Hugo Andrej Martin Tilen Izak Jernej, Nejc Jona Juš, Jošt Klemen Kristijan Krištof Matej, Matevž Miha Nace Oskar Peter Robert Rok Rožle Štefan Tim

leo, leo

leo, leo

leo, leo

Felipe Gaspar Gregorio Hugo Andrés Martín Egidio Isaco Bartolomeo Jonás Justo Clemente Cristian Cristobal Matías Miguel Ignacio Oscar Pedro Roberto Roque Erasmo Esteban Timoteo

Osnovne značilnosti španskega izgovora Španska abeceda ima 27 črk. Navedeni so samo soglasniki, ki se izgovarjajo drugače kot v slovenščini. Izgovor je zapisan v mednarodni fonetični pisavi. C CH G H J LL Ñ Q X Y Z

36

se pred samoglasniki a, o, u in soglasniki izgovarja kot /k/, pred samoglasnikoma e, i pa /θ/ oziroma /s/ v ameriški različici. se izgovarja kot slovenski č. se pred samoglasniki a, o, u in soglasniki izgovarja kot /g/, pred samoglasnikoma e, i pa /x/; GUE, GUI se izgovarja /ge, gi/, GÜE, GÜI pa /gue, gui/. se ne izgovarja. se vedno izgovarja /x/, podobno kot slovenski h. se izgovarja kot /lj/, tudi kot /j/. se izgovarja kot slovenski nj. se uporablja samo pred e in i in se vedno piše skupaj z u, ki pa se ne izgovarja /ke, ki/. se izgovarja podobno kot v slovenščini, tudi kot s. se izgovarja kot /i/, tudi /j/. se izgovarja kot /θ/ oziroma /s/ v ameriški različici.

Malinc


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK LEO, LEO Datum izvedbe: ________________ Kraj izvedbe: ______________________ ________JONOVA BUDILKA_________________________________________ Cilji delavnice: • spodbuditi uživanje v branju, • spoznavanje tujega jezika, • učenje pesmi in posameznih besed, • razvijanje vizualnega spomina, • razlikovanje literarnih oseb in različnih situacij s pomočjo ilustracij. Odstopanja od predvidenega načrta: ­_ __________________________________________________________ ______________________________________________________________ Sem dosegel/a zastavljene cilje? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

leo, leo

Ali je bila izbira knjige prava za delo s to strategijo? DA NE

So bile ilustracije primerne za izvedbo te strategije? DA NE So otroci z zanimanjem sodelovali? DA NE So udeleženci lahko sledili mojemu ritmu branja? DA NE

leo, leo

leo, leo

OPOMBE: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

Malinc

37


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK LEO, LEO Datum izvedbe: ________________ Kraj izvedbe: ______________________ ________POREDNI PETIT_________________________________________ Cilji delavnice: • spodbuditi uživanje v branju, • spoznavanje tujega jezika, • učenje pesmi in posameznih besed, • urjenje v poslušanju zgodbe in razumevanju glasnega branja, • povezovanje besedila in ilustracije.

leo, leo

leo, leo

Odstopanja od predvidenega načrta: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Sem dosegel/a zastavljene cilje? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

leo, leo

Ali je bila izbira knjige prava za delo s to strategijo? DA NE

So bile ilustracije primerne za izvedbo te strategije? DA NE So otroci z zanimanjem sodelovali? DA NE

Sem udeležencem dovolil/a, da so sami poiskali pravega literarnega junaka? DA NE

Malinc

OPOMBE: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK LEO, LEO

.

Datum izvedbe: ________________ Kraj izvedbe: ______________________ ________S PRSTOM NA LUNI_______________________________________ Cilji delavnice: • spodbuditi uživanje v poeziji, • spoznavanje tujega jezika, • celostno branje poezije, • razumevanje recitacije, • zaznavanje rotma v poeziji, • urjenje pozornosti in spomina. Odstopanja od predvidenega načrta: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Sem dosegel/a zastavljene cilje? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

leo, leo

Ali je bila izbira pesmi prava za delo s to strategijo? DA NE So otroci z zanimanjem sodelovali? DA NE

OPOMBE: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

leo, leo

leo, leo

Malinc

39


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK LEO, LEO Datum izvedbe: ________________ Kraj izvedbe: ______________________ ________S PRSTOM NA LUNI__(haiku)_______________________________ Cilji delavnice: • uživanje v poeziji, • seznanjanje udeležencev s specifiko pesniškega izraza in oblike, • vzpodbujanje ustvarjalnosti, • igranje z besedami.

leo, leo

leo, leo

Odstopanja od predvidenega načrta: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Sem dosegel/a zastavljene cilje? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

leo, leo

Ali je bila izbira pesmi prava za delo s to strategijo? DA NE So otroci z zanimanjem sodelovali? DA NE

Sem udeležencem dovolil/a, da so sami poiskali ustrezno besedo? DA NE

40

Malinc

OPOMBE: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK LEO, LEO Datum izvedbe: ________________ Kraj izvedbe: ______________________ _________________________PRODAM MAMO _______________________ Cilji delavnice: • spodbuditi uživanje v branju, • opozarjanje na pomen prevoda in prevajanja, • zaznavanje kronološkega reda in zaporedja v pripovedi, • spodbujanje logičnega sklepanja, • razlikovanje med različnimi vprašanji, ki jih odpira pripovedno besedilo. Odstopanja od predvidenega načrta: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Sem dosegel/a zastavljene cilje? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Ali je bila izbira besedila prava za delo s to strategijo? DA NE

leo, leo

So otroci z zanimanjem sodelovali? DA NE

Sem udeležencem dovolil/a, da so delali samostojno? DA NE

OPOMBE: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

leo, leo

leo, leo

Malinc

41


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK LEO, LEO Datum izvedbe: ________________ Kraj izvedbe: ______________________ ____________________________________________________________ Cilji delavnice: • ____________________________________________________________ • ____________________________________________________________ • ____________________________________________________________

leo, leo

leo, leo

Odstopanja od predvidenega načrta: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Sem dosegel/a zastavljene cilje? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Ali je bila izbira besedila prava za delo s to strategijo? DA NE

leo, leo

So otroci z zanimanjem sodelovali? DA NE

Sem udeležencem dovolil/a, da so delali samostojno? DA NE

42

Malinc

OPOMBE: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

Malinc

leo, leo

več kot založba

leo, leo - španska bralna značka za prve bralce 2014/15 PRIJAVNICA Naziv ustanove (ni treba izpolnjevati, če je mentor eden od staršev ali skrbnikov): ________ __________________________________________________________________ Naslov: ____________________________________________________________________ Ime mentorja ali enega od staršev: _____________________________________________ E-naslov mentorja ali enega od staršev (obvezno): __________________________________ ZAP. ŠT.

IME IN PRIIMEK OTROKA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

leo, leo

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

leo, leo

leo, leo

(ustrezno razmnožite glede na število prijavljenih) Prijavnico pošljite na:

Založba Malinc, Klanska 17, 1215 Medvode ali na e-mail: info@malinc.si

S podpisom dovoljujem, da Založba Malinc z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z mojimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje. Navedeno podjetje zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004). Kadar koli lahko pisno ali po telefonu zahtevate, da v 15 dneh trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja.

Podpis mentorja: __________________

Datum:__________________

Malinc

43


LEO, LEO: Priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015

Malinc

leo, leo

več kot založba

leo, leo - španska bralna značka za prve bralce 2014/15 PRIJAVNICA

leo, leo

leo, leo

Naziv ustanove (ni treba izpolnjevati, če je mentor eden od staršev ali skrbnikov): ________ __________________________________________________________________ Naslov: ____________________________________________________________________ Ime mentorja ali enega od staršev: _____________________________________________ E-naslov mentorja ali enega od staršev (obvezno): __________________________________ ZAP. ŠT.

IME IN PRIIMEK OTROKA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

leo, leo

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. (ustrezno razmnožite glede na število prijavljenih) Prijavnico pošljite na: Založba Malinc, Klanska 17, 1215 Medvode ali na e-mail: info@malinc.si

Podpis mentorja: __________________

44

Datum:__________________

Malinc

S podpisom dovoljujem, da Založba Malinc z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z mojimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje. Navedeno podjetje zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004). Kadar koli lahko pisno ali po telefonu zahtevate, da v 15 dneh trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja.


Kazalo

Jona in prestrašeni hladilnik = Jonás y el frigorífico miedoso Jona je žalosten = La pena de Jonás Jonova budilka = El despertador de Jonás Poredni Petit = Petit, el monstruo Usoa, prišla si kot ptica = Usoa, llegaste por el aire S prstom na luni = Con un dedo en la luna S prstom na luni = Con un dedo en la luna: HAIKU S prstom na luni = Con un dedo en la luna: Moštvena igra Prodam mamo Slovarček vaše skupine Osnovne značilnosti španskega izgovora Evalvacijski vprašalnik Jonova budilka Evalvacijski vprašalnik Poredni Petit Evalvacijski vprašalnik S prstom na luni Evalvacijski vprašalnik Haiku Evalvacijski vprašalnik Prodam mamo Evalvacijski vprašalnik Leo, leo Prijavnica

leo, leo leo, leo

leo, leo

Malinc

4 6 9 13 17 24 26 28 31 34 36 37 38 39 40 41 42 43


dr. Barbara Pregelj LEO, LEO: priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015 Recenzentke: Marija Uršula Geršak Gemma María Santiago Alonso mag. Damjana Šubic © dr. Barbara Pregelj © Za slovensko izdajo Založba Malinc, Medvode 2014. Vse pravice pridržane. Zbirka KonTEKSTI Uredila: Barbara Pregelj Izdala in založila: Založba Malinc Za založbo: Aleš Cigale Oblikoval in tehnično uredil: Aleš Cigale Lektorirala: Andreja Kalc Tiskano v Sloveniji Naklada: 100 izvodov Prvi natis Brez pisnega dovoljenja Založbe je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu, hkrati s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki v okviru določil Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 028(035) PREGELJ, Barbara, 1970- Leo, Leo : priročnik motiviranja branja za šolsko leto 2014/2015 / Barbara Pregelj. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2014. - (Zbirka KonTEKSTI) ISBN 978-961-6886-10-9 275754752

Malinc


Priročnik ponuja osem predlogov za branje, ki so podprti z nazornim opisom dela ter ustvarjalno rabobralnomotivacijskih strategij. Te branje povezujejo z nekaterimi drugimi oblikami izražanja, predvsem pa z drugačnim razumevanjem njegove uporabe v razredu, saj glavni cilj priročnika ni uspešno dešifriranje posameznih besed, pač pa uživanje v branju. Izbor obravnavanih besedil ne zadovoljuje le estetskih kriterijev in kriterijev kakovosti, pač pa kot celota povečuje motiviranje za branje ter estetski, čustveni, intelektualni in socialni razvoj otroka. Bralski predlogi so dvojezični, špansko-slovenski, kar daje priročniku težo in izvirnost. Motiviranje za branje namreč uporablja španščino kot dodatno spodbudo, ki otrokom predstavlja resničnost, drugačno od slovenske, in jih tako že od najzgodnejše starosti privaja na prisotnost drugega, tujega, a ne s poudarjanjem razlik, pač pa s posrečenim poudarjanjem skupnih točk. Bralnomotivacijske strategije so predstavljene jasno in nazorno ter segajo od opisa skupine, ciljev in izvedbenih aktivnosti, pripomočkov, predvidenega trajanja izvedbe, opisa morebitnih težav in njihovega reševanja, vse do razdelka Več izzivov, kjer so predstavljene dodatne spodbude za delo. Vsaka od strategij naslavlja vse otrokove čute, izhodišče pa je vedno spodbujanje umetniške in ustvarjalne dojemljivosti, tako individualne kot družbene. Uporaba strategij, predstavljenih v priročniku, po eni strani spodbuja otrokovo dojemljivost in ga motivira za branje ter mu obenem omogoča prvi stik s španščino, po drugi strani pa mu pomaga pri ustvarjalnem soočanju s tako univerzalnimi temami, kot so žalost, strah, čudenje, drugačnost, dojemanje sebe, družine itd.

leo, leo

leo, leo

leo, leo

Gemma Santiago Alonso

www.malinc.si

Malinc


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.