Mama, ki je deževala

Page 1


José Luís Peixoto Mama, ki je deževala Naslov izvirnika: A mãe que chovia Slovenski prevod besedila z dovoljenjem Literarische Agentur Mertin Inh. Nicole Witt Vse pravice pridržane Ilustrator: Daniel Silvestre da Silva Prevedla: Urška Rupar Vrbinc © José Luís Peixoto, 2012 © Založba Quetzal, 2012 Izdala in založila: Založba Malinc, 2021 Za založbo: Aleš Cigale Uredila: Barbara Pregelj Oblikoval in tehnično uredil: Aleš Cigale Lektorirala: Tonja Jelen Tiskano v Sloveniji Naklada: 700 izvodov Prvi natis Brez pisnega dovoljenja Založbe je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu, hkrati s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki v okviru določil Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah. CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 821.134.3-93-32 PEIXOTO, José Luís Mama, ki je deževala / José Luís Peixoto ; ilustriral Daniel Silvestre da Silva ; prevedla Urška Rupar Vrbinc. - 1. natis. Medvode : Malinc, 2021 Prevod dela: A mãe que chovia ISBN 978-961-7122-15-2 COBISS.SI-ID 71765251

Knjiga je izšla s podporo Generalne direkcije Republike Portugalske za knjigo, arhive in knjižnice. ter programa Ustvarjalna Evropa Evropske komisije

Podpora Evropske komisije ne zadeva vsebine publikacije, ki je izključna odgovornost avtorjev, in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.


José Luís Peixoto

Mama, ki je deževala Ilustriral Daniel Silvestre da Silva Prevedla Urška Rupar Vrbinc

Malinc


Od nekdaj so mu pravili, da je otrok mame, ki je deževala.Toda temu bistremu in vedremu fantu, ki je bil ravno pravih let, ni bilo treba pojasnjevati, kdo je njegova mama. Poznal jo je bolje od vseh ljudi na svetu.Skupaj sta preživljala nedeljske popoldneve, počivala in se zasipavala s poljubčki in nežnostmi, ki si jih delijo le mame in sinovi.

Včasih sta ju od smeha bolela trebuščka. Fant je z mamo tekmoval v teku,


se z njo igral skrivalnice in prav posebno skrivnostno igro, ki sta jo poimenovala »meni nič, tebi nič«.