Lopen kunta strategia 2018

Page 1

Visiomme 2 018 - 2 0 2 3

Luonnollinen Loppi Pa re m p i a r k i , l ä h e l l ä l u o n t o a - luonnollisesti Lopella!


Tavoitteet 2018 - 2023

• Hyvät, helposti saavutettavat peruspalvelut

• Pääsääntöisesti hyväksytään vapaa-ajan asuntojen muuttaminen vakituisiksi

• Laadukas, turvallinen ja saavutettava varhaiskasvatus

• Kulttuuritoiminnan ylläpitäminen ja hyvän maineen säilyttäminen

• Julkinen liikenne maalla asumisen tukena

• Laadukkaat ja houkuttelevat liikuntamahdollisuudet kaiken ikäisille

• Työmatkaliikenteen tukeminen • Laajakaistayhteydet koko kuntaan • Luonto-olosuhteiden vetovoimaisuuden lisääminen • Tonttitarjonnalla pyritään vastaamaan nykyistä paremmin ihmisten asumisen tarpeisiin

• Hoidettu, siisti ympäristö • Varmistetaan hyvä sisäilma kaikissa kunnan kiinteistöissä. Epäilyihin sisäilmaongelmista puututaan välittömästi, ryhdytään tarvittaviin toimiin ja tiedotus hoidetaan avoimesti ja ajantasaisesti.

Strategiset tavoi Parempaa arkea

• Monipuolista, kohtuuhintaista asumista • Turvallinen ja yhteisöllinen elinympäristö • Tarpeita vastaava julkinen infrastruktuuri • Laadukkaat, nykyaikaiset varhaiskasvatuspalvelut • Laadukkaat ja inhimilliset vanhuspalvelut • Hyvin toimivat perusterveydenhuollon palvelut • Monipuoliset koulut ja lukio (kyläkoulut, monipuoliset taajamakoulut) • Julkisen liikenteen kehittäminen • Etätyömahdollisuudet • Päätösten vaikutusten arviointi


itteet 2018-2023 Vireä ja mahdollistava elinkeinoelämä

• Yrittämistä ja yrittäjyyttä tukeva toimintakulttuuri • Monipuolinen elinkeinorakenne

Virkistävää vapaa-aikaa

• Hyvät liikuntamahdollisuudet • Upea luonto monipuoliseen liikkumiseen, metsästykseen, marjastukseen yms. • Edullista harrastustoimintaa

• Työllistävä maaseutu

• Laadukas kansalaisopistotoiminta

• Etätyölle hyvät edellytykset

• Monipuolinen kulttuuritarjonta

• Matkailu

• Yhteisöllinen kirjasto

• Aktiivinen työllistäminen

• Runsas tapahtumatarjonta

• Päätösten vaikutusten arviointi

• Päätösten vaikutusten arviointi


Arvot: Avoimuus Yhteistyö Vastuullisuus

Luonnollisesti Lopella • Luonto on osa loppilaista arkea ja vapaa-aikaa • Pidetään huolta rakennetusta ympäristöstä • Rakennetaan terveellistä ja turvallista • Ylläpidetään ja kehitetään kunnan vastuulla olevia palveluita ja rakenteita • Huolehditaan luonnosta ja hyödynnetään sen moninaisuutta kestävällä tavalla

Keskellä kasvu-suomea P. 019 758 6006

www.loppi.fi

• Kannustetaan kuntalaisia pitämään huolta itsestään ja läheisistään • Kunnioitetaan ja suvaitaan erilaisuutta • Huolehditaan saavutettavuudesta • Hyödynnetään innovaatioita ja digitalisaatiota • Mahdollistetaan etätyöskentely • Osallistetaan ja osallistutaan • Tuetaan yhteisöllisyyttä • Ollaan saatavilla, autetaan, palvellaan ja välitetään


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.