Page 1

Visiomme 2 0 17 - 2 0 2 1

Luonnollinen Loppi Vi re ä ä , ta s a p a i n o i sta j a t u r va l l i sta a r ke a


Avoimesti

• Kunta tiedottaa aktiivisesti ja ripeästi, useita kanavia hyödyntäen, ajankohtaisista asioista • Päätöksenteko on avointa ja ennakoitavaa Kunnan johto ja henkilöstö ovat helposti lähestyttäviä ja tavoitettavia • Kunnassa suvaitaan ja hyväksytään erilaisia ihmisiä, toimintatapoja ja kulttuureja

Yhteistyöllä

• Poliittinen ja ammatillinen johto ovat sitoutuneet samoihin tavoitteisiin • Kunta tekee aktiivisest yhteistyötä kunnan sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa • Kunta on aloitteellinen, luotettava ja kompromisseihin kykenevä yhteistyökumppani

Strategiset tavoi Parempaa arkea

• Monipuolista, kohtuuhintaista asumista • Turvallinen ja yhteisöllinen elinympäristö • Tarpeita vastaava julkinen infrastruktuuri • Laadukkaat, nykyaikaiset varhaiskasvatuspalvelut • Monipuolinen perusopetus(kyläkoulut, monipuoliset taajamakoulut) • Lukio • Toimiva joukkoliikenne • Etätyömahdollisuudet • Päätösten vaikutusten arviointi


Vastuullisesti

• Kunta huolehtii kuntalaisten yhteisestä omaisuudesta, myös tulevat sukupolvet huomioiden • Kunta arvioi säännöllisesti päätöksenteon vaikutuksia eri asukasryhmien ja sidosryhmien näkökulmasta • Kunta huomioi päätöksenteossaan luonnon ja sen virkistys- ja elinkeinopoliittisen merkityksen säilymisen ja vahvistamisen • Kunta kunnioittaa paikalliskulttuuriaan ja historiaansa

itteet 2017-2021 Vireä ja mahdollistava elinkeinoelämä

• Yrittämistä ja yrittäjyyttä tukeva toimintakulttuuri • Monipuolinen elinkeinorakenne

Helppoa ja monipuolista vapaa-aikaa

• Hyvät liikuntamahdollisuudet • Edullista harrastustoimintaa

• Etätyölle hyvät edellytykset

• Laadukas kansalaisopistotoiminta • Upea luonto monipuoliseen liikkumseen, metsästykseen, marjastukseen yms.

• Matkailu

• Monipuolinen kulttuuritarjonta

• Aktiivinen työllistäminen

• Yhteisöllinen kirjasto

• Päätösten vaikutusten arviointi

• Runsas tapahtumatarjonta

• Työllistävä maaseutu

• Päätösten vaikutusten arviointi


Kunnan päätöksenteon perusteita ovat: • Ennakoitavuus • Maltillisuus • Taloudellisuus • Olemassa olevan hyvän säilyttäminen • Innovatiivisuus • Kunnan luontaiset vahvuudet

Luonnollinen Loppi • Ylläpidetään ja kehitetään kunnan vastuulla olevia palveluita ja rakenteita • Pidetään huolta rakennetusta ympäristöstä • Rakennetaan terveellistä ja turvallista • Huolehditaan luonnosta ja hyödynnetään sen moninaisuutta kestävällä tavalla

Keskellä kasvu-suomea Yhdystie 5, 12700 LOPPI, Puh. (019) 758 6006

www.loppi.fi

• Kannustetaan kuntalaisia pitämään huolta itsestään ja läheisistään • Kunnioitetaan ja suvaitaan erilaisuutta • Mahdollistetaan etätyöskentely • Huolehditaan saavutettavuudesta • Tuetaan yhteisöllisyyttä • Hyödynnetään innovaatioita ja digitalisaatiota • Osallistetaan ja osallistutaan • Ollaan saatavilla, autetaan, palvellaan ja välitetään

Lopen kunta strategia 2017  
Lopen kunta strategia 2017  
Advertisement