BTG in business voorjaar 2021

Page 1

voorjaar 2021

UITGAVE VAN BRANCHEVERENIGING ICT EN TELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS

IN BUSINESS Amsterdam Wise City 3 november: BTG Business Event en uitreiking BTG Awards 2021 Brussel versus Big Tech Nieuwe Europese regels

Women in Tech connected impact

WWW.BTG.ORG


TGG

Klaar voor de toekomst ontzorgen • samenwerking • versterking • service

Diensten zoals Telecom Expense Management (TEM) en inkoopvoordeel rondom hardware, software, beheerfuncties en RFP-adviezen. Dát is wat Telegrootgebruik B.V. (TGG) biedt. Dat doet zij als serviceorganisatie voor de leden van BTG.

www.telegrootgebruik.nl

Maar we gaan verder. We groeien sterk in onze regiefunctie binnen het ICT-Telecom-ecosysteem. We bieden en ontwikkelen nieuwe producten en diensten, op maat en afgestemd op de vraag van de markt. Vraag gerust wat we voor ú kunnen betekenen!

TGG


woord vooraf

Women in Tech Welkom bij de nieuwe uitgave van het BTG/TGG Business Magazine, juli 2021. Mijn naam is Madeleine Lamers, secretaris BTG Bestuur. In deze nieuwe editie van het magazine laten wij meerdere BTG-leden, solution partners en vooral Women in Tech aan het woord. BTG Vereniging heeft in 2020 de Peergroup Women in Tech opgericht met als doelstelling om meer vrouwen, young professionals en studenten te interesseren voor een technische richting in werk en studie. Inmiddels is deze peergroup actief en gaat de interactie aan met het werkveld en ook de wetenschap. BTG heeft ook de keuze gemaakt om meer vrouwen te enthousiasmeren voor ICT- en telecomsector, vanuit ons CSR-beleid. De Nederlandse ICT-sector bestaat momenteel voor 18 procent uit vrouwen. De overheid wil dit percentage verhogen naar 50 procent in 2030. Hiervoor is recent de Taskforce Diversiteit en Inclusie in de Digitale Sector gestart. BTG ondersteunt dit initiatief van harte. Immers, diversiteit kan een belangrijke bijdrage leveren aan innovatie in de ICT-sector. En het kan ook een oplossing zijn voor het tekort aan IT-talent. Vanuit mijn bestuursrol maak ik deel uit van die 18 procent en samen met mij onze CEO Petra Claessen en Arianne Rutgers als verenigingsmanager. Vanuit bestuur en directie hebben we het idee opgevat om dit BTG Business Magazine een uitgebreid katern op te nemen waar Women in Tech aan het woord komen. En die zijn er! We hebben stuk voor stuk krachtige (top)vrouwen gevonden, die in het hart van de technologiesector, de digitale transformatie voorstaan, waar BTG zich zo hard voor maakt. Als bestuurslid van BTG ben ik dan ook zeer vereerd om deze bijzondere branchegenoten hier aan te kondigen. Het zijn allemaal vrouwen waar BTG een warme band mee heeft en mee samenwerkt. Vrouwen vanuit de overheid, als wethouder Touria Meliani van de gemeente Amsterdam en staatssecretaris Mona Keijzer, uit de onderwijssector, als Judith Dijk (TNO) en Sacha Hoogendoorn-Lanser (TU Delft) en het bedrijfsleven, zoals Marieke Snoep (KPN), Alexandra Schless (NorthC Datacenters) en Joepke van der Linden (Huawei). En uiteraard onze eigen CEO Petra Claessen. Dan heb ik ze nog niet eens allemaal genoemd. Bijzonder is dat maatschappelijke verantwoordelijkheid, inclusiviteit, pluriformiteit én enorme gedrevenheid als een rode draad door al hun verhalen loopt. Naast dit bijzondere katern over Women in Tech, besteden we aandacht aan de verdere ontwikkelingen binnen onze BTG vereniging en bij onze dochterorganisatie TGG. TGG maakt een transitie door van een traditionele inkooporganisatie naar een full service-organisatie. De voorbereidingen van ons Business Event, waar we inmiddels reikhalzend naar uitkijken, worden in dit magazine ook aangehaald naast de vele interessante bijdragen vanuit onze leden en solution partners. BTG staat voor samenwerken, voor netwerken en het verbinden, voor innovatie en voor het delen van kennis en kunde. Dat doen we tussen de diverse sectoren, tussen gebruikers en solution partners en in nauwe afstemming met de overheid en de wetenschap. Verbinding leidt tot groei. BTG Building Bridges in a Digital World, dáár gaan we voor. Namens bestuur en directie van BTG/TGG wens ik jullie allemaal een mooie zomerperiode toe! Graag tot daarna op één van onze fysieke bijeenkomsten.

Madeleine Lamers

IN BUSINESS

3


inhoud

colofon

inhoud

BTG/TGG In Business BTG In Business is een uitgave van de Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG en Telegrootgebruik bv.). De vereniging behartigt de belangen van leden inzake Telecommunicatie en ICT, biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring tussen leden en realiseert inkoopvoordeel via dochterorganisatie TGG. Bestuur BTG Eric Reij (voorzitter) Christian Visser (penningmeester) Madeleine Lamers (secretaris) Directie BTG Petra Claessen Contactgegevens Pelmolenlaan 10 3447 GW Woerden Telefoon: 088-3532200 www.BTG.org Bladmanagement BTG Arianne Rutgers Productie en vormgeving Magenta Communicatie (Nijmegen) www.magentacommunicatie.nl Verspreiding BTG Magazine verschijnt in een oplage van 1.000 exemplaren. BTG-leden en bedrijfsvertegenwoordigers van de vereniging ontvangen het tijdschrift als onderdeel van hun lidmaatschap. Niet-leden kunnen het magazine op aanvraag ontvangen. Niets uit deze uitgave mag in zijn geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder bronvermelding én uitdrukkelijke toestemming van de uitgever (BTG). Hoewel deze uitgave op zorgvuldige wijze is samengesteld, zijn uitgever en auteurs niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in deze uitgave. Zij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie. © 2021

4

IN BUSINESS

36 3 6 9 10 12 14 17 18

Voorwoord Madeleine Lamers BTG activiteiten en events BTG’s agenda zomer & najaar 2021 BTG verbindt op inhoud, ook als het om cloud gaat Innovatienieuws Smart connectivity met TGG Services Van alle markten thuis Maak kennis met nieuw BTG-lid VDL

20 Geraffineerde cybercrime 22 Fun meets function 24 Brussel versus big tech 29 Women in Tech 30 Amsterdam als wise city 33 Poortwachter van onze vaderlandse connectiviteit 34 Slimme mobiliteits systemen houden Delft leefbaar en bereikbaar

Petra Claessen: ‘Zonder goed data-ecosysteem gaan we als Nederland onze positie in Europa verliezen’ Pagina 10


inhoud

Mona Keijzer: ‘In het huidige tempo duurt het nog 100 jaar voordat de wereldwijde kloof tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt is gedicht’ Pagina 36 35 Column Marieke Snoep 36 Mona Keijzer presenteert Taskforce Diversiteit en Inclusie in de digitale sector 39 Even voorstellen: Joepke van der Linden (Huawei) 40 De kracht van het netwerk 43 Column Judith Dijk 44 CEO NorthC Datacenters pleit voor meer vrouwen in de IT

53

47 Column Marloes Pomp 48 Nieuw BTG-lid Closing the Loop gaat als een trein 51 Alles over het BTG Business Event Connected Impact 57 Column Hessel Dikkers 58 BTG Award-winnaars (2019) aan het woord 61 Column Stephan Stokkermans

18

30 IN BUSINESS

5


Activiteiten en events

BTG activiteiten & events 2021

BTG is partner van Amsterdam Smart City BTG sluit zich als Associate Partner aan bij Amsterdam Smart City. Dit betekent dat we onze netwerken aan elkaar verbinden, relevante connecties maken en gezamenlijke events organiseren. BTG is ook lid geworden van de Network Council van de Amsterdam Economic Board.

Brancheorganisaties uit digitale sector starten de Digitale Binnenhof Academy Acht brancheorganisaties uit de digitale sector starten dit voorjaar samen met ECP en iPoort de Digitale Binnenhof Academy. De partijen geven zo invulling aan de behoefte om meer kennis over de werking van de digitale samenleving en economie over te brengen op politici, conform het advies van de tijdelijke commissie Digitale toekomst. Deelnemers zijn, naast BTG, AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), Cyberveilig Nederland, DCC (Dutch Cloud Community), DDA (Stichting Dutch Data Center Association), DINL (Stichting Digitale Infrastructuur Nederland), FCA (Fiber Carrier Association), NBIP (Stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers), ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en iPoort.

Samenwerking SmartCom Summit in 2021

BTG werkt in 2021 samen met SmartCom Summit 2021 om de uitwisseling van inzichten in en ervaringen met nieuwe ontwikkelingen in het domein van smart communications te bevorderen. SmartCom Summit organiseert dit jaar drie online Summits, aangevuld met maandelijkse opinieartikelen van experts uit de markt, interviews met belangrijke spelers, case stories en best practices.

6

IN BUSINESS

TGG vol ambitie met lancering nieuwe website TGG lanceert de nieuwe website www.telegrootgebruik.nl, vol ambitie en klaar voor de toekomst. De bezoeker krijgt een uitgebreid overzicht van de diensten en producten die TGG, als serviceorganisatie van brancheorganisatie BTG, biedt. De lancering van de site is ook de start van een intensieve branding campagne, uitgevoerd door Magenta Communicatie.


Activiteiten en events

BTG geeft signaal aan de nieuw te vormen regering om door te pakken De politiek moet burgers veel beter beschermen tegen de uitdijende datahonger van overheid en bedrijven. Dit stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in zijn advies ‘Sturen of gestuurd worden’, over de legitimiteit van sturen met data. Een minister voor Digitale Zaken kan hierin verandering brengen. Petra Claessen bepleit dit voorstel om hierop stevig in te zetten.

Samenwerking G40 en Rijk: slimme duurzame verstedelijking BTG is betrokken geweest bij de realisatie van een rapport van het netwerk G40 van 40 (middel)grote steden en sluit zich aan bij de oproep aan het Rijk en ook aan het nieuw te vormen kabinet. Het Rijk moet nauwer samenwerken met gemeenten om een aantal grote opgaven op het gebied van wonen, klimaat, digitalisering, mobiliteit, energietransitie en informatiesamenleving snel en concreet op te pakken.

TGG en T-Mobile verlengen samenwerking Begin juni heeft Petra Claessen met Martijn Teekens, directeur B2B sales van T-Mobile, een nieuw samenwerkingscontract getekend. De afgelopen jaren werkten beide partijen ook al intensief samen in het oplossen van digitaliserings- en connectiviteitsvraagstukken voor de leden van BTG/TGG.

Moonshot: Bruto Menselijk Geluk – Door digitale gelijkheid Digitale Binnenhof Academy van start In het voorjaar organiseerde de Digitale Binnenhof Academy de eerste lezing voor geïnteresseerde politici over digitale veiligheid. De Digitale Binnenhof Academy is een initiatief van acht (branche-)organisaties uit de digitale sector, waaronder BTG, om politici te ondersteunen met objectieve informatie over onze digitale samenleving.

BTG ondersteunt Taskforce Diversiteit en Inclusie in de Digitale Sector Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) presenteert een nieuwe publiek-private Taskforce Diversiteit en Inclusie in de Digitale Sector. De Taskforce gaat zich de komende vier jaar inzetten om doelstellingen en concrete acties te bepalen die diversiteit en inclusie in de digitale sector verbeteren, vergroten en versnellen.

Future City, City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’, BTG/TGG, Stedennetwerk G40 en Amsterdam Smart City hebben een moonshot ingediend naar aanleiding van een oproep van de Volkskrant. Met de ambitie dat iedereen zowel fysiek als digitaal meetelt. Dat digitale mogelijkheden worden aangegrepen om de democratie opnieuw in te richten. En dat Nederlandse regio’s, steden en dorpen in 2030 sturen op welzijn en gelijk.

BTG: Met AI op weg naar de smart society In een interview met Dutch IT-channel en Executive People benadrukt Petra Claessen het belang van AI voor een smart society. Petra: “AI is primair technologie, maar de impact ervan gaat veel verder dan traditioneel het geval is bij technologie. Alle aspecten van de maatschappij worden geraakt door de ontwikkelingen die nu plaatsvinden op het gebied van AI. BTG is zich bewust van die impact en is daarom op diverse manieren betrokken bij de ontwikkelingen die uiteindelijk leiden tot de smart society.”

IN BUSINESS

7


ULTIEME BEREIKBAARHEID MET VASTE & MOBIELE TELEFONIE INTEGRATIE via Microsoft Teams Telefonie van T-Mobile Ondernemen. VOOR ONDERNEMERS


BTG’s agenda zomer & najaar 2021

Augustus

25

Women in tech talk

Peergroup Women in tech

September 1 Cyber Security 7 Business case Duurzame ICT 9 5G 14 Praktijkvoorbeelden IoT 16 Moonshot bruto menselijk geluk

Knowledge café i.s.m. onder andere CMS en Huawei Knowledge Café ism Closing the Loop, Leap en Aliter Masterclass BTG on Tour i.s.m. T-Mobile Event bij Sociëteit De Witte

Oktober 5 27

Wifi6 6G ontwikkeling

Masterclass Knowledge Café

November 3

11 16-18 23

Connected Impact Enterprise en BTG Awards Openingsevent Do IoT Fieldlab Smart City Expo World Congress KMBG Update

BTG Business Event - Grand Hotel Huis ter Duin TU Delft Barcelona Event

December 8

Hoe bouw ik een private network?

Masterclass

IN BUSINESS

9


over BTG

BTG verbindt op inhoud, ook als het om cloud gaat █

tekst: Witold Kepinski

Cloud computing vormt het fundament van de digitale business. Branche-organisatie BTG en dochteronderneming TGG, de service-organisatie, spelen daarin een centrale en verbindende rol. Petra Claessen, de CEO van beide organisaties, geeft haar visie op de kansen die cloud biedt en het belang van een sustainable digitale infrastructuur.

10

IN BUSINESS


over BTG

Petra praat gepassioneerd over de activiteiten van BTG en TGG. Daarin speelt cloud vaak een centrale rol. “Cloud is een overkoepelend thema in onze expertgroepen”, geeft ze aan. “Het is een essentieel onderdeel van de digitale infrastructuur.” Ze noemt de expertgroep Smart Society als voorbeeld. “Daarbij gaat het bijvoorbeeld om slimme oplossingen voor de leefomgeving. Het is veelomvattender dan alleen Smart Cities. Het gaat ondermeer ook over de zorg, het onderwijs, de overheid en veiligheid voor de inwoners. Dat is ondenkbaar zonder cloud. Dat geldt eigenlijk voor elke innovatie op het gebied van infrastructuur. Artificial Intelligence, bijvoorbeeld. Het op een slimme manier opslaan van data in de cloud is daarbij cruciaal.”

doel. Zeker ook als het gaat om cloud computing. “Er zijn veel belangrijke en mooie initiatieven op dat gebied. De Dutch Datacenter Association (DDA, red.), de Dutch Cloud Community (na een fusie van DHPA en ISPConnect, red.), de Nederlandse Cloud Infrastructuur Coalitie (CiC, red.) en de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC, red.), om er maar een paar te noemen. Ook Cyberveilig Nederland hoort daarbij, want als het om security gaat, is cloud ook niet meer weg te denken. Met de meeste partijen werken we al intensief samen, bijvoorbeeld in co-creatie en denkend vanuit ecosystemen. Het bundelen van krachten is essentieel wil je iets bereiken”, aldus Petra.

Onderzoek bepalend

“Met BTG en TGG hebben we in het vroege voorjaar samen met Motivaction een onderzoek uit laten voeren, wat resulteerde in de ICT Development Index 2021”, vervolgt ze. “Er is een kwalitatief en kwantitatief onderzoek verricht onder personen uit de top van het bedrijfsleven, maar ook young professionals is naar hun mening gevraagd. De resultaten van het onderzoek gaven aan, dat onderwerpen als data science, data analytics en cybersecurity nu heel belangrijk zijn. Ook dat alles valt of staat met goede cloudoplossingen.”

Bundelen van kennis

BTG werkt nauw samen met dochteronderneming TGG, de service-organisatie die diensten en services rondom de telecommunicatieproducten levert. Deze vorm van samenwerken pakt goed uit, geeft Petra aan, onder andere bij thema’s zoals cloud. “Met de expertgroepen en peergroepen van BTG ontwikkelen we content”, legt ze uit. “Vervolgens kijken we naar wat we nodig hebben aan producten en diensten en welke service geleverd kan worden. Als het om digitale infrastructuur gaat kom je uit bij proposities die te maken hebben met bijvoorbeeld managed cloud of SaaS. TGG ontwikkelt dan producten en diensten, we werken vraaggestuurd en niet aanbod-gedreven. We luisteren naar onze leden en klanten wat zij nodig hebben en dat ontwikkelen we samen met onze partners. Zo hebben we bijvoorbeeld een mooie propositie op het vlak van data analytics.” Onder het motto ‘Connected Impact’ geeft BTG ook in 2021 veel prioriteit aan het bundelen en delen van kennis. Verbinden op inhoud, dat is het

‘Zonder een goed dataecosysteem gaan we als Nederland onze positie in Europa verliezen’

GAIA-X

Als het om samenwerken gaat, mogen landsgrenzen geen beperking zijn. “Voor Nederland is het heel belangrijk dat wij een rol spelen bij het versterken van de Europese Cloud service. Nederland staat niet op zichzelf in dit opzicht”, zegt Petra. Dat is ook het doel van GAIA-X, een samenwerkingsverband van verschillende soorten partijen in Europa, dat als doel heeft om de totale data-infrastructuur in de EU door samenwerking sterker en veiliger te maken. Er zijn inmiddels al meer dan 200 bedrijven lid, waaronder veel grote namen zoals AWS, Google, Intel en IBM. volgt die ontwikkeling op de voet. “GAIA-X is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat gebruikers in de EU meer grip krijgen op hun eigen data. Wij vinden het heel belangrijk dat er meer aandacht komt voor datasoevereiniteit, met de securitystandaarden die daarbij horen. TNO, ook een partner van ons, speelt een belangrijke rol binnen GAIA-X. Vanuit onze rol adviseren we Nederlandse bedrijven om er goed naar te kijken. Wij gaan

daar graag de dialoog over aan. Tot nu toe doen er nog niet zoveel bedrijven uit Nederland mee. Dat kan beter. Door GAIA-X ontstaat er een beweging door heel Europa heen, grensoverschrijdend, en kunnen we meer tegenwicht bieden aan met name de VS.”

Concurrentiepositie

Nederland kan dus kansen pakken door buiten de grenzen te kijken. Tegelijkertijd is het belangrijk om de eigen concurrentiepositie binnen de EU goed in de gaten te houden. Ook daarbij speelt cloud een grote rol. “Cloud is belangrijk voor innovatie en voor het creëren van banen. Voor de concurrentiepositie van Nederland binnen de hele EU is het van groot belang dat we innovatief blijven als het om cloud gaat. Zonder een goed data-ecosysteem gaan we als Nederland onze positie in Europa verliezen.” Daar ligt een belangrijke rol en vooral een kans voor onze overheid. Petra heeft uitstekend contact met onder meer het Ministerie van EZK en maakt zich hard voor een zogeheten Deltaplan voor de Digitale Infrastructuur. De overheid bevindt zich in de positie om adviezen te vragen aan onafhankelijke brancheorganisaties zoals BTG. Op deze wijze kan de overheid gebruikmaken van de kennis en kunde van de achterban en de markt. “De vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken is nu een commissie met een groot aantal deskundigen op het vlak van ICT. Passend hierbij zou zijn, om je als overheid te laten omringen door een keur van deskundigen, voortkomend uit de diverse branches.” Dit zou het advies van Petra zijn: “Maak als overheid veel meer gebruik van deze mogelijkheid. Wij weten immers wat er speelt in de markt en als BTG worden we steeds meer gevraagd door de overheid om consultatierondes te verrichten in onze directe achterban. Dit geeft validering in het veld en bij de overheid van hetgeen we doen”, aldus Petra “Ook bij onderwijsinstellingen zien we dat steeds meer gebeuren. Zij weten zich stevig te laten omringen door het werkveld. Ik mag vanuit mijn rol bij een aantal Hogescholen participeren in bijvoorbeeld deeladviesraden. De overheid kan daarin beslist nog stappen maken. Wij vanuit BTG/TGG willen ze daar heel graag bij helpen. BTG building bridges in a smart (cloud) society.”

Dit artikel verscheen ook in DutchIT-channel

IN BUSINESS

11


innovatienieuws

SunRider: de eerste Solar Cargo E-Bike ter wereld Het Nederlandse bedrijf Need The Globe (NTG), opgericht door Chris Cramer en Chris van Houdt, presenteerde dit voorjaar de SunRider: de eerste cargo e-bike ter wereld die gebruikmaakt van zonne-energie. De zelfopladende eigenschap van de SunRider vermindert de druk op het overbelaste elektriciteitsnet en met zijn strakke ontwerp en gebruiksvriendelijke functies is het daarmee een passende oplossing voor de logistieke uitdagingen in de stad. De SunRider heeft een volume van 1 m3 kan een standaard pallet vervoeren (Europallet). De combinatie van een krachtige (250 Watt) elektromotor en een uitwisselbare 1.6 kWh accu maakt de SunRider ook met zware belading goed hanteerbaar. NTG is aangesloten bij de Alliance for Solar Mobility en werkt in de ontwikkeling van de SunRider samen met TNO, TU Delft, Mobility Design Lab en UNStudio.

HR-afdeling wordt ook R(obot)R-afdeling? Retailers passen steeds meer kunstmatige intelligentie en robotica toe, zowel in fysieke winkels als in magazijnen, en met een nieuw robotpersoneelsbestand komt de behoefte aan nieuwe managementmethoden. In de nabije toekomst zullen HR-afdelingen zich niet alleen richten op menselijke werknemers, maar ook een afdeling robotresources bevatten om voor niet-menselijke werknemers te zorgen. Volgens onderzoeksbureau Gartner kan een dergelijke uitbreiding van HR in 2025 al aan de orde zijn. In de komende vijf jaar, voorspellen Gartner-analisten, zullen ten minste twee van de top tien wereldwijde retailers hun HR-afdelingen hebben herschikt om aan de behoeften van hun nieuwe robot-arbeiders te voldoen.

Domino’s Pizza start met robotbezorging Domino’s Pizza gaat in de Amerikaanse stad Houston pizza’s bezorgen met robots. De pizzabezorger werkt hiervoor samen met zijn partner Nuro. Beide partijen wilden in 2019 al starten met robotbezorging, maar Nuro kreeg vorig jaar pas goedkeuring van de autoriteiten om zijn robotbezorgdienst uit te rollen. Als eerst start één vestiging van Domino’s met de service. Later zal de bezorgrobot ook in andere wijken van de stad aan het werk gezet worden. In onder meer de staat Californië zijn de onbemande wagens van Nuro al actief als bezorgdienst en ook supermarktketen Walmart is eerder een samenwerking met het techbedrijf aangegaan.

12

IN BUSINESS


innovatienieuws tekst en samenstelling: Joost Heessels

Meer data nodig voor deep learning? Synthetische databedrijven maken het Je ziet de vage stoppels op zijn bovenlip komen, de rimpels op zijn voorhoofd, de vlekjes op zijn huid. Hij is geen echt persoon, maar het is de bedoeling dat hij er een nabootst - net als de honderdduizenden andere personen die zijn gemaakt door Datagen, een bedrijf dat neppe, gesimuleerde mensen verkoopt. Deze mensen zijn geen game-avatars of geanimeerde karakters voor films. Het zijn synthetische gegevens die zijn ontworpen om de groeiende vraag naar deep learning-algoritmen te voeden. Bedrijven als Datagen bieden een aantrekkelijk alternatief voor het dure en tijdrovende proces van het verzamelen van gegevens uit de echte wereld. Zij maken het gewoon. Om de synthetische mensen te kunnen genereren, scant Datagen eerst echte mensen. De Israëlische start-up neemt vervolgens de onbewerkte gegevens en pompt deze door een reeks algoritmen, die 3D-weergaven van iemands lichaam, gezicht, ogen en handen ontwikkelen. Zo is het mogelijk perfecte gezichten te produceren,

van verschillende leeftijden, vormen en etniciteit, om een ​​gezichtsdetectiesysteem te bouwen die voor alle populaties werkt.

Slim shirt checkt gezondheid van de drager Onderzoekers van MIT in Boston hebben de eerste textielvezel gemaakt met digitale mogelijkheden. Klaar om gegevens te verzamelen, op te slaan en te analyseren met behulp van een neuraal netwerk. De intelligente vezels worden gebruikt voor het monitoren van fysieke prestaties, het doen van medische indicaties en vroegtijdig ontdekken van ziekten. Tot nu toe waren elektronische vezels analoog - met een continu elektrisch signaal - in plaats van digitaal, waar discrete stukjes informatie kunnen worden gecodeerd en verwerkt in nullen en enen.

Nieuw type zonnecel moet veel meer energie gaan leveren In het door de EU gefinancierde PERTPV-project wordt een nieuw type zonnecel gebouwd op basis van perovskiet. Het moet krachtigere en duurzamere zonnepanelen opleveren met een hoger rendement, zo meldt techplatform innovationsorigins.com. Zonnecellen zetten zonlicht om in elektriciteit. De huidige siliciumcellen kunnen alleen het zonlicht van een bepaalde golflengte verwerken. Daarom bouwen wetenschappers van Oxford University nu een nieuw type zonnecel op basis van perovskiet in het door de EU gefinancierde PERTPV-project. Dit moet resulteren in krachtigere, duurzame zonnemodules met een hoger rendement. Een voordeel van perovskietcellen ten opzichte van siliciumcellen is dat zij op grote schaal kunnen worden vervaardigd. De spin-off van de Oxford University, Oxford PV, streeft ernaar volgend jaar een commercieel product op de markt te brengen.

IN BUSINESS

13


over TGG

Smart connectivity voor een slimme en duurzame toekomst met TGG Services █

tekst: Petra Claessen

Connected impact is het jaarthema van BTG. Dit staat in nauw verband met smart connectivity. TGG, de dochterorganisatie van BTG, sluit in die zin perfect aan bij het ontwikkelen van services voor slimme en duurzame steden. BTG is knowledge driven en TGG is service driven. Voor de uitwerking van de diverse services met name voor steden, is dit verankerd binnen een van de BTG Expertgroepen.

BTG en TGG hebben een gedeelde visie en waarden, met andere proposities.

bij gemeentes en zij ontzorgen op de diverse deelgebieden van de digitale infrastructuur. De vraag doet zich voor: ‘waarom worden deze professionals gezocht via TGG?’. Deze vraag is eenvoudig te beantwoorden. Omdat we vanuit de vereniging werken aan deskundigheidsbevordering, het halen en brengen van kennis en kunde, kunnen we dit verder uitrollen via onze dochterorganisatie TGG in de vorm van services. Vanuit deze onafhankelijke attitude als dé branchevereniging voor ICT/Telecom, kunnen wij voldoen aan deze vraag. BTG & TGG werken nauw samen om te kunnen voldoen aan vraag en aanbod.

BTG bestaat 35 jaar en TGG bestaat 25 jaar. Beide zijn opgericht op verzoek van de markt. Daar waar TGG zich in het recente verleden vooral richtte op TEM (Telecom Expense Management), op sms-diensten, het leveren via partners van hardware en connectiviteit met de MNO’s, is een mindshift gemaakt naar het leveren van services.

Onafhankelijke attitude

Ook is op vraag vanuit de gemeentes ingespeeld, door te werken aan een gebundelde vraagstelling, en een pool van deskundigen aangetrokken. Deze veelal technische professionals worden momenteel ingezet via TGG

14

IN BUSINESS

Van een smart city naar smart society met inzet via TGG

Van een smart city kunnen we eigenlijk al niet meer spreken. Aspecten omtrent mobiliteit, duurzaamheid, stadsreputatie, industrie, educatie en gezondheidszorg hebben allemaal te maken met digitale connectiviteit. Een


Over Tgg

smart city is een slimme stad waarbij informatietechnologie en het Internet of Things ingezet worden om de stad te beheren en te besturen. De stad moet hierdoor duurzamer en efficiënter zijn, ervoor zorgen dat inwoners, forensen en bezoekers eenvoudig binnen de stad kunnen reizen, waar economische groei kan plaatsvinden, openbare veiligheid als de veiligheidsbeleving wordt gewaarborgd en de stad voortdurend werkt aan het verbeteren van het imago en de reputatie. Maar nogmaals, van alleen het realiseren van een smart city kunnen we niet meer spreken. De ontwikkeling gaat veel verder. Als BTG en TGG werken wij samen met solution partners om oplossingen te realiseren om onze doelstellingen te realiseren en die gaan veel verder dan alleen het nastreven van een smart city. Een smart society is een benaming die veel beter past bij de innovatieve ontwikkelingen omtrent digitalisering die met elkaar verbonden zijn.

Meer over onze dochteronderneming TGG

Onze dochteronderneming TGG zorgt voor het leveren van digitale services. En die services hebben allemaal te maken met ICT/Telecom. Denk ook aan data science en cybersecurity. Hiervoor maakt BTG samen met haar solution partners de business-proposities en lost daarmee marktimperfecties op. Het is daarbij voor ons van belang dat we mensen bij elkaar kunnen brengen. Steeds meer onderdelen van onze samenleving worden slimmer, denk daarbij aan de gezondheidszorg, maar ook scholen en universiteiten. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, de leden van BTG een klanten van TGG en het leveren van diensten rondom de inkoop van telecommunicatieproducten en –diensten, van levering tot aan administratieve verwerking, neemt TGG Services voor haar rekening om zo bij te kunnen dragen aan een samenleving die digitaal steeds slimmer wordt en slim verbonden is. BTG/TGG werken op deze wijze stevig aan digitale connectiviteit.

TGG & BTG helpen met oplossingen bij ICT/Telecom vraagstukken

BTG en TGG zijn complementair aan elkaar en lossen samen met onze leden, klanten en solution partners, marktimperfecties op. Werd dit voorheen gedaan door de meer traditionele product- en diensten portfolio, nu slaan we de handen ineen aan de TGG-kant, samen met partners. Ter realisatie van de diverse services, heeft TGG onlangs een Service Platform opgericht.

Een serviceplatform met drie pijlers

Dit schema laat duidelijk zien waar TGG momenteel voor staat: een zeer eigentijdse service-organisatie, waar plaats en ruimte is voor de ongoing business (de meer traditionele producten en diensten waarmee TGG ‘groot mee is geworden’ en waar mee we nog steeds onze leden en llanten, ontzorgen en dit willen we vooral blijven doen. Aan de andere kant heeft TGG inmiddels een nieuwe lijn ontwikkeld, met name op het vlak van een consultancy-propositie, waarmee we steden kunnen ontzorgen. Ontzorgen en helpen met het oplossen van marktimperfecties op het vlak van de digitale infrastructuur. Op deze wijze zet TGG zich al in bij de diverse gemeentes. Almere is hiervan een heel goed voorbeeld. In combinatie met de solution partners van BTG (veelal grote bedrijven en organisaties) helpen wij vanuit de TGG bij gemeentes door de inzet te leveren van technische deskundigen. Deze vraag om specifieke en technische kennis, doet zich steeds meer voor en daar speelt TGG adequaat op in. TGG voldoet aan de vraag vanuit de markt en ook hier kunnen we met recht zeggen: TGG building bridges in a digital environment.

Van denken naar doen

TGG is er gereed voor om samen met onze partners te werken van idee naar executie, van consultancy-inzet naar concrete realisatie van projecten. We huldigen ook het motto van denken (10 procent) naar doen (90 procent). In dit construct werken we ook samen met Young Professionals. Het is daarnaast de combinatie van het leveren van Young Professionals, in combinatie met professionals, en vanuit onze onafhankelijke attitude (want we werken met diverse partners) dat TGG Services, gebaseerd op de content van de BTG Vereniging, interessant is om in te zetten bij bedrijven en organisaties. We zijn er klaar voor om deze stappen te gaan zetten. En er ligt meer in het verschiet, zoals het ontwikkelingen van TGG Service Cloud. Maar daarover meer in ons volgende BTG/TGG In Business Magazine van november 2021.

Petra Claessen, CEO BTG/TGG petraclaessen@btg.org p.claessen@tgg.nl

IN BUSINESS

15


KLANTGERICHTE EN PROFESSIONELE ONDERSTEUNING Voor secretariaatsvoering, verenigingsmanagement, virtuele assistentie en projectondersteuning voor stichtingen, samenwerkingsverbanden én branche- en beroepsverenigingen met een groot netwerk in de telecom- en ICT-wereld.

www.assistns.nl


AssisTNs

Van alle markten thuis █

tekst: Joost Heessels

Als verenigingsmanager van BTG heeft Arianne Rutgers met alle leden, partners en stakeholders contact en voor velen is zij een bekend gezicht. Samen met Petra Claessen, de CEO van BTG/TGG, is zij actief betrokken bij vrijwel alle aspecten van de vereniging.

‘We zijn net een kameleon. Ons commitment met de opdrachtgever is onze grote kracht’ Gezien alle taken en aandachtsgebieden krijg je de indruk dat Arianne fulltime voor de vereniging BTG en tegenwoordig ook voor de bijbehorende serviceorganisatie TGG werkt. Het BTG verenigingsbureau zorgt er onder andere voor dat alle bijeenkomsten worden georganiseerd, dat afspraken voor bestuur en directie worden ingepland, dat de pr & communicatie op orde is en voert leden- en financiële administratie. Arianne heeft echter nog een aantal andere beroepsmatige activiteiten. Die ze, net als voor BTG, uitvoert vanuit assisTNs, de organisatie waarvan ze directeur is.

Brede ondersteuning

“Het zal voor de meeste leden van BTG/TGG wellicht een verrassing zijn dat ik niet in dienst ben van BTG/TGG, maar werk voor assisTNs”, steekt Arianne van wal. De dienstverlening van assisTNs is breed. We bieden organisaties op verschillende manieren ondersteuning bij hun bedrijfsprocessen. Van secretariële ondersteuning tot het runnen van een verenigingsbureau of de

Over assisTNs

Arianne Rutgers, directeur assisTNs.

organisatie van evenementen. De medewerkers van assisTNs hebben hun expertise vooral opgedaan bij beroeps- en brancheverenigingen, waaronder BTG. Arianne: “Sinds eind 2013 ben ik betrokken bij het bestuur en verenigingsbureau van BTG. Ook mijn collega’s bij assisTNs kennen BTG door en door. We kruipen moeiteloos in de huid van BTG/TGG. Ons commitment met de opdrachtgever is onze grote kracht. Tegelijk is het ook onze valkuil, want maar weinig mensen weten wat wij allemaal te bieden hebben.”

Van alle markten thuis

Arianne: “Onze ondersteuning kun je zien in de breedste zin van het woord: voor allerlei verschillende onderwerpen en opdrachtgevers. Naast onze grote betrokkenheid vallen wij op met onze servicegerichte instelling. Daarmee onderscheiden we ons van andere bureaus. Het draait om het ontzorgen van de klant en dat kan op alle denkbare manieren, bijna niets is ons te gek, wij zijn van alle markten thuis.”

assisTNs heeft jarenlange ervaring met secretariaatsvoering, verenigingsmanagement en projectondersteuning voor stichtingen, samenwerkingsverbanden én branche- en beroepsverenigingen met een groot netwerk in de telecom- en ICT-wereld. assisTNs verzorgt alle onderdelen van een secretariaat, maar kan ook een volledig verenigingsbureau runnen. De dienstverlening is breed en modulair af te nemen: van telefonische bereikbaarheid en postbehandeling tot projectmanagement en de complete ondersteuning van besturen en commissies. Desgewenst kan assisTNs ook de leden- en financiële administratie voor haar rekening nemen. Ook ondersteunen ze bij in- en externe communicatie en organiseren zij bijeenkomsten en grote evenementen. Klanten van assisTNs zijn, naast BTG en TGG, Sales Management Association, stichting iPoort, Coalitie Anders Reizen, De ICT Vereniging en stichting Holland Ocean Racing. Benieuwd naar wat we kunnen betekenen? Neem dan contact op met Arianne Rutgers via 0348-495051 of e-mail a.rutgers@assistns.nl. www.assistns.nl

IN BUSINESS

17


Aangenaam

Aangenaam, nieuw BTG-lid VDL

Samen actief voor een smart society █

tekst: Marjolein Straatman

Wie VDL zegt, zegt metaalbewerking. Auto’s. En bussen. Minder bekend is dat VDL Groep zorgdraagt voor bijna alle communicatiemasten in Nederland. Sinds kort is VDL lid van BTG. Het bedrijf wil niet alleen actief meepraten, maar ook actief meebouwen.

18

Van links naar rechts: Paul Bree (verantwoordelijk voor het cluster Infratech), Raoul Rosendaal (business developer) en Eric Janssen (directeur).

IN BUSINESS

Wie VDL zegt, zegt metaalbewerking. Auto’s. En bussen. Zo is het familiebedrijf uit Eindhoven Europees marktleider in de elektrificatie van zwaarder vervoer, bussen, e-trucks en automatisch geleide voertuigen. Maar de bedrijfsactiviteiten omvatten nog veel meer. VDL Groep is opgebouwd uit de divisies Bussen, Autoassemblage, Toeleveringen en Eindproducten en telt inmiddels 107 bedrijven met ruim 15.000


Aangenaam

medewerkers. De liefde voor maken staat hoog in het vaandel, net zoals de wil om de maakindustrie te behouden voor Noordwest-Europa. Mogelijk minder bekend bij het grote publiek is dat VDL Groep óók verantwoordelijk is voor bijna alle communicatiemasten in Nederland en dat een groot deel van de mobiele netwerken draait op de hardware van het concern.

VDL Mast Solutions en Infratech

De werkmaatschappij die verantwoordelijk is voor de mastconstructies, één van de 107 dus, is VDL Mast Solutions. Het bedrijf ontwikkelt en produceert onder meer verlichtingsmasten, reclamemasten en zendmasten. Oftewel: alles tussen waar de vlaggenmast eindigt en de windmolen begint, zoals directeur Eric Janssen het verwoordt. Hoewel VDL Groep als geheel betrokken is in het lidmaatschap van de BTG, neemt VDL Mast Solutions hier vooral actief in deel. Hetzelfde geldt voor VDL’s cluster Infratech. Dit is een samenwerkingsverband van verschillende VDL-bedrijven dat is gericht op de ontwikkeling van infrastructurele projecten en oplossingen. Ook de smart city, een belangrijk thema voor de BTG, maakt deel uit van het werkterrein. “Digitalisering heeft de maatschappij ingrijpend veranderd en levert uitdagingen op voor steden en bedrijven. Een goede infrastructuur is cruciaal en VDL is hierin heel actief. Variërend van het realiseren van 5G-netwerken tot laadinfrastructuren en smart energieplatforms”, vertelt Paul Bree, verantwoordelijk voor het cluster Infratech. Business developer Raoul Rosendaal vertegenwoordigt VDL Groep in de samenwerking met de BTG. Hij ziet overeenkomstige doelen: “Met behulp van verbeterde technologieën en techniek willen we bijdragen aan een gezondere wereld en een beter leefklimaat. In samenwerking ligt de kracht, daar word je sterker van. Dat geldt absoluut voor onze bedrijven onderling, maar ook in de relaties met onze ketenpartners.”

Expertise

Ook BTG en VDL kunnen elkaar versterken, menen de heren. Volgens Paul vult het concern een gat met de expertise die het in huis heeft. “Die zit natuurlijk vooral bij de 107 bedrijven

die achter ons staan en met ons meedenken. BTG biedt een mooi platform voor het delen van kennis en voor samenwerking met andere solution partners. Ondanks dat we nog niet zo lang lid zijn, merk ik nu al dat we meer verzoeken krijgen om samen te werken”, vertelt Paul. Ook zijn collega Eric ziet kansen in het BTG-lidmaatschap, zoals een voorsprong op concurrerende partijen. Contacten met mogelijke partners zijn sneller gelegd, en het stelt de VDL- bedrijven in staat eerder betrokken te zijn bij processen.

‘Dankzij de samenwerking met BTG worden we uitgenodigd mee te denken over datgene wat steden nodig hebben’ Smart society

Toch was het brede netwerk volgens Eric niet de enige reden om lid te worden van de BTG. Het is ook de inzet voor een leefbaardere en duurzamere samenleving waarop de brancheorganisatie en het concern elkaar vinden. De eigenschap om te maken en te willen dóen, maakt dat VDL en zijn vertegenwoordigers ook binnen BTG slagen willen maken, klinkt het. Het is één van de redenen waarom VDL ook zitting neemt in BTG’s Expertgroep Smart Society. De groep is onder meer opgericht om Nederlandse gemeenten bij te staan in de transformatie naar smart cities, waarin ze worden ondersteund door slimme ICT-oplossingen en infrastructuur. Eric: “VDL Groep ontwikkelt en implementeert al langere tijd oplossingen die kunnen bijdragen aan de smart society. Onze betrokkenheid bij de Expertgroep

heeft voor ons duidelijk meerwaarde. Er worden business cases ontwikkeld en uitgezet richting Nederlandse steden. VDL kan daar goed op aansluiten met expertise en innovaties. Actieve deelname stelt ons in staat om mee te bepalen en mee te beslissen over concepten die in het hele land kunnen worden uitgerold. Dat levert natuurlijk ook een voorsprong op in commerciële zin.”

Build-to-print

Inmiddels beschikt het concern over veel expertise, zegt Raoul, wat ook voor een deel is te danken aan een verschuiving in de werkwijze. “In de maakindustrie is build-to-print heel gewoon. Hierbij wordt nauwgezet geproduceerd volgens tekeningen die de klant aanlevert. Bij buildto-spec zijn die strenge vereisten er niet, maar vraagt de klant om bepaalde functionaliteiten en wordt er dus ook een stuk ontwikkeling van de producent gevraagd. Het is een kant die VDL de laatste jaren is opgegaan. Met opgedane kennis en expertise zijn we in staat om innovatieve systemen te realiseren.”

Integrale oplossingen

Het zijn systemen die een smart city kunnen ondersteunen. De kracht zit ‘m onder meer in integrale oplossingen. In slimme lichtmasten bijvoorbeeld, waarin verschillende modules zoals wifi, sensoren en camerafuncties zijn geïntegreerd. Paul: “In een slimme stad moeten verschillende functionaliteiten aanwezig zijn. Met de integratie van vier of vijf daarvan in één paal voorkom je dat een stad wordt volgebouwd met masten. Dat kunnen we faciliteren. Dankzij de samenwerking met BTG zijn we deelgenoot en worden we uitgenodigd mee te denken over datgene wat steden nodig hebben. Daar krijgen we energie van.” VDL neemt graag een actieve rol op zich, voegt Paul toe. “We willen niet alleen meepraten over een leefbaardere samenleving, maar er ook daadwerkelijk aan meebouwen: échte veranderingen teweegbrengen. Door samenwerking vergroten we de kans op het vinden van de juiste oplossingen. Het idee is dat de wereld mooier wordt voor de volgende generatie. Daar wil VDL op voorhand aan meewerken.”

IN BUSINESS

19


Cybersecurity

Geraffineerde cybercrime █

Het belang van updates

tekst: Hans Steeman

Steeds vaker verleiden criminelen gebruikers en bedrijven om persoonlijke gegevens (ID en bankgegevens) te delen. De strategie is inmiddels zo geraffineerd dat het voor veel gebruikers bijna onmogelijk is om het goede van het kwade te onderscheiden. Hoe gaat het in zijn werk? En wat kun je er zelf tegen doen?

Mobiele telefoons en mobiele verbindingen zijn intrinsiek veilig. De mobiele netwerken versleutelen hun verbindingen en die zijn eigenlijk nooit gehackt. Ook handsetleveranciers doen er alles aan om de veiligheid te borgen. Van de Apple iPhone wordt vaak gezegd dat hij erg gesloten is. En juist daarom is hij ook intrinsiek veilig. Android devices zijn intrinsiek iets minder veilig,

20

IN BUSINESS

omdat dit besturingssysteem het via side loading mogelijk maakt om apps buiten de Google app store om te installeren. Hoewel de app store geen absolute garantie is dat apps altijd helemaal veilig zijn, is het wel een goede aanpak om malware te elimineren. De leveranciers scannen de apps en zorgen ervoor dat ze vrij van virussen of security breeches in een store verschijnen.

Er is nog een belangrijk verschil tussen de twee mobiele platformen, bij Android zijn er veel handset aanbieders die allemaal zelf moeten zorgen voor de maandelijkse veiligheidsupdates. Google stelt ze beschikbaar, maar de gebruiker ontvangt ze van zijn toestelleverancier. Samsung levert vijf jaar maandelijkse de security updates, maar het is aan de gebruiker om deze te installeren. Dat vertraagd installeren van security patches is een serieus risico. Veel gebruikers laten het update-icoontje links liggen. Tegelijkertijd is bekend welke gaten in het besturingssysteem gerepareerd worden. Apple is hier veel strikter in, de notificaties worden steeds agressiever op de telefoon getoond en updates kunnen zelfs automatisch in de nacht geïnstalleerd worden. Oudere versies van het besturingssysteem worden uitgezet en kunnen niet meer geïnstalleerd/geactiveerd worden. Beter voor de veiligheid.


Cybersecurity

schermen bovenop andere legitieme apps kan laten zien. Dat maakt de Trojan zeer gevaarlijk.

WhatsApp fraude

Phising via SMS

FluBot is qua naam mogelijk nog niet zo bekend, maar duizenden mensen krijgen dagelijks berichten via deze phising software. Op de smartphone wordt een sms met link van een bekend bedrijf ontvangen. Deze link stuurt de gebruiker naar een perfect nagebouwde website. Vaak gaat het om informatie over bijvoorbeeld een zending waarvoor invoerrechten betaald moeten worden. Wordt op de link op de website geklikt, dan zal op een Android-telefoon een app geïnstalleerd worden, bijvoorbeeld om zogenaamd de betaling te faciliteren. De gebruiker krijgt meerdere veiligheidsmeldingen, maar veel mensen klikken tóch door en geven de app de rechten die nodig voor zijn ongewenste activiteiten. De app scant de data op de telefoon en gebruikt de nummers om weer andere gebruikerscombinaties te vinden voor aanvallen. Maar nog belangrijker, de Accessibility-service is de kernfunctie waarmee de trojan zijn phishing-

WhatsApp fraude is een identiteitsfraude die volledig gebruik maakt van de zwakte van de gebruiker. Via berichten, uit naam van bekenden, trekt de hacker de aandacht van zijn slachtoffer. Smoesjes als, ik heb een nieuw nummer, worden gebruikt om een bekende naam te combineren met het nummer van de hacker. Cruciaal is dat het slachtoffer de geheime activatiecode met de crimineel deelt. Pas daarna is de identiteit gestolen. Op de simpele manier vraagt de hacker met een smoesje deze code te delen, slimmere opties zijn om via een achterdeur de codes in de voicemail van het slachtoffer te krijgen. Als deze voicemail niet via een pincode beveiligd is, kan met spoofing deze code uitgeluisterd worden. Het gebruik van tweetrapsauthenticatie is een goede beveiliging om extra barrières op te werpen. Naast het onderscheppen van de activatiecode brengt de crimineel ook het sociale netwerk van zijn slachtoffer in kaart. Daardoor weet hij dus wat de vrienden zijn die potentieel te benaderen zijn voor de diefstal. Door de efficiency van het systeem kan dit virus in recordtijd bijna alle mobiele nummers in gebruik verzamelen.

gebruik van tweetrapsauthenticatie verhoogt de veiligheid voor iedereen omdat websites bij een transactie een sms met een geheime code sturen naar de geregistreerde mobiele telefoon. Alleen de combinatie van deze code, username en wachtwoord geeft toegang tot de website.

Spionagesoftware

Het recente succes van justitie waarbij Encrochat ontmanteld werd toont het gevecht tussen de opsporingsinstanties en de criminelen. De encryptie zélf werd niet gehackt, maar er werd via de server van de serviceprovider spionagesoftware op de gebruikte toestellen geïnjecteerd. De zo gedistribueerde software verzamelde nieuwe berichten en het archief op de telefoon, inclusief locatiegegevens en andere data. Deze werd keurig naar de servers van de opsporingsinstanties verstuurd. De encryptie van de verbinding werd dus niet gekraakt, het was software die op de telefoons geïnjecteerd werd die de keten brak. De software waarmee de e-mails worden versleuteld, Pretty Good Privacy (PGP), is nog steeds niet gekraakt en wordt door experts nog steeds als zeer veilig gezien. PGP kan via apps op de meeste smartphones gebruikt worden.

Let op de wachtwoorden

Ook steeds meer websites worden getroffen door hacks van hun klantendatabase. Gebruikers die gebruikersnaam en wachtwoord hergebruiken hebben het probleem dat bij zo’n hack de toegang tot veel portalen bekend is. De enige remedie is het gebruik van een wachtwoordmanager die voor elke website een unieke combinatie genereert en bewaart. Apple heeft nu een initiatief waarbij dankzij inloggen via Apple een random versleuteld e-mailadres en wachtwoord met de site gedeeld wordt. Deze veilige methode zorgt ervoor dat de website geen combinatie in zijn archief heeft die te herleiden is tot de gebruiker en ook nooit hergebruikt wordt. Het

Pretty Good Privacy (PGP), is nog steeds niet gekraakt en wordt door experts nog steeds als zeer veilig gezien

IN BUSINESS

21


fun meets function

Fun meets function Laad je telefoon op zonder dat je er zelf aan hoeft te denken Je loopt de woonkamer binnen na een lange werkdag, je telefoonbatterij is bijna leeg en je ploft neer op de bank. Vanaf dat moment laadt je telefoon automatisch op, zonder dat je hem aan een lader hoeft te leggen. Xiaomi heeft voor zijn telefoons de Mi Air Charge-technologie ontwikkeld. Deze gebruikt 144 microantennes om

energie over te brengen naar je telefoon via een smalle golfbundel. Xiaomi zegt dat het uiteindelijk kan worden gebruikt om meerdere apparaten tegelijk op te laden in dezelfde kamer.

Handige kluis De Trova Home lijkt veel op de kluis die je achter de schuifdeur in een hotelkamer vindt, maar dan alleen slimmer, slanker en mooier om naar te kijken. Dus eigenlijk meer de verre, derde neef van de hotelkluis. Krijg toegang tot de geheime voorraad van de kluis via de Trova-app met biometrische verificatie, of profiteer van de coole tik-om-te-openenfunctie, die de kluis opent met slecht één vinger op je smartphone.

Slim mondkapje Hopelijk zijn we op termijn van corona én van de mondkapjes af, maar zolang we er nog gebruik van moeten maken is het fijn als je een bijzonder exemplaar hebt. Leverancier van gamingtools Razer stelt het slimste masker ooit gemaakt te hebben. Project Hazel is gemaakt van transparant plastic om liplezen mogelijk te maken en heeft twee filters, waardoor het kapje wel wat weg heeft van een gasmasker. Via de bijhorende app worden gebruikers gewaarschuwd dat de filters vervangen moeten worden. Uiteraard wordt ook groen licht gebruikt, want dat is voor gamers het beeldmerk van Razer.

Kijk eens dóór je tv-scherm heen De afgelopen jaren is er veel aan gesleuteld, een tv-scherm waar je doorheen kunt kijken. En nu heeft LG een prototype dat marktrijp is. Zo kan dit 55 inch-scherm vanachter het voeteneind van je bed omhoogkomen en informatie tonen, zoals het weer. Maar ook in een boardroom of bij een entree kun je er zakelijk indruk mee maken. LG weet 40 procent transparantie te bereiken met het scherm. Tot nu toe haalden soortgelijke schermen maar tien procent transparantie.

22

IN BUSINESS


fun meets function

Bureaulamp voor dyslectici Comfortabeler lezen en werken als je dyslectisch bent, kan dat? Ongeveer tien procent van de mensen heeft dyslexie. Bij niet-dyslectici zijn de lichtgevoelige cellen anders tussen de twee ogen gerangschikt, waarbij de informatie van het ene oog het andere overschrijft. Bij dyslectici hebben beide ogen echter hetzelfde patroon, wat

betekent dat twee stukjes informatie tegelijkertijd naar de hersenen worden gestuurd en een spiegelend effect creëren. De Lexilight beweert dit spiegeleffect te verminderen door gepulseerd licht te gebruiken om één oog de macht te geven, waardoor degenen die aan dyslexie lijden, comfortabel kunnen lezen.

Lamp, bluetooth speaker en draadloze oplader inéén Het is weer eens wat anders, deze lamp in de vorm van een bonsaiboompje. Deze led-lamp is, hoe handig, uitgerust met een bluetooth speaker en een draadloos platform om je telefoon op te laden.

Je stoel als console Dit concept voor een gamingstoel van de volgende generatie kan misschien beter worden omschreven als een luxe gaming-pod. Een boog van een uitschuifbaar 60-inch OLED-scherm zorgt voor een panoramisch zicht. Ergonomische kussens bedekken de zitting en armen. RGB-verlichting leidt de stoel. Een tafel kan worden in- en uitgeklapt voor gemak van pc naar console. En net als de haptische feedback die in de Razer Surround Sound-headset is verwerkt, is het frame van de stoel uitgerust om tijdens het gamen te trillen.

Entertainment voor je huisdier in post-coronatijdperk De terugkeer naar kantoor zal een uitdaging brengen waar nog niemand rekening mee houdt. Veel mensen hebben het afgelopen jaar een hond of kat aangeschaft, omdat ze toch veel thuis waren. Maar hoe gaat het arme dier zich gedragen nu het baasje weer lange werkdagen op kantoor gaat maken. Gelukkig zijn er tools als speciale dierenwebcams en robotspeeltjes om je huisdier actief te houden. Eén van de meest fraaie exemplaren is de Furbo, met twee microfoons en bewegingssensor. Hij kan een brokje uitwerpen om je trouwe viervoeter te lokken, en vervolgens kan je tegen hem praten. Er is een hele range van dergelijke hardware, en ze zullen de komende tijd gretig aftrek vinden.

IN BUSINESS

23


regelgeving

Big tech-ondernemingen, zoals Google, Apple, Facebook en Amazon, spelen een sleutelrol in ons dagelijks bestaan. Daarover is iedereen het wel eens. Of dat een goede zaak is of niet, is een andere vraag. Het is waar dat de producten en diensten van big tech-ondernemingen voor veel consumenten tot een hogere levenstandaard leiden. Wie maakt niet graag gebruik van de zoekmachine van Google en geniet niet van de razendsnelle levering van een op Amazon aangeschaft product? Maar de keerzijde van de medaille is dat big tech-ondernemingen op bepaalde markten dominant zijn en daarvan misbruik kunnen maken, bijvoorbeeld door andere ondernemingen te belemmeren en innovatie tegen te houden. Die zorg heeft in de afgelopen jaren geleid tot een maatschappelijke en politieke roep om ingrijpen door mededingingsautoriteiten. Niet alleen in Europa maar ook in de bakermat van big tech, de Verenigde Staten

Misbruik economische machtspositie

Brussel vs big tech Nieuwe Europese regels voor digitale markten in de maak █ tekst: Edmon Oude Elferink

De Europese Unie onderneemt actie om de macht van big tech-ondernemingen te beteugelen. Wat gebeurt er momenteel precies in Brussel? Edmon Oude Elferink, mededingingsadvocaat bij CMS in Brussel en Amsterdam, geeft een indruk.

24

IN BUSINESS

Het moet gezegd, de Europese Commissie heeft in de afgelopen jaren bepaald niet stilgezeten. De toezichthouder heeft al vele onderzoeken uitgevoerd naar schending van de concurrentieregels. Naar aanleiding van een klacht van Spotify beoordeelt de Commissie momenteel of Apple op de markt voor music streaming de concurrentie belemmert, onder andere in verband met de commissie van 30 procent die de onderneming bij iedere aanschaf van een app in de App Store opstrijkt. Google heeft in verband met misbruik van haar economische machtpositie op verschillende markten inmiddels al boetes van in totaal circa 8 miljard euro door de Commissie opgelegd gekregen. Dat is natuurlijk een fors bedrag, maar het is de vraag of hoge boetes uiteindelijk tot gedragsverandering aan de kant van big tech leiden.

Voorstel voor de Digital Markets Act

Het mededingingsrechtelijke instrumentarium van de Commissie is volgens sommigen onvoldoende effectief om de machtige


regelgeving

ondernemingen goed te reguleren. Daarom heeft de Commissie eind 2020 een voorstel gedaan voor de Digital Markets Act, de DMA. De DMA wordt geflankeerd door het voorstel voor de Digital Service Act, de DSA. Dat gaat in de kern over een effectievere bestrijding van illegale content op het internet. De beide voorstellen kunnen grote gevolgen hebben voor big tech, maar die ondernemingen zijn toch met name bezorgd over de effecten van de DMA. Hun Brusselse lobbyisten draaien momenteel overuren om de reikwijdte en gevolgen van de DMA in definitieve vorm zoveel mogelijk te beperken.

Meer grip

De DMA beoogt in essentie mogelijk te maken dat de Commissie meer grip krijgt op big techondernemingen en stelt daarbij het begrip poortwachter centraal. Een onderneming is volgens het voorstel een poortwachter als zij een kernplatformdienst aanbiedt. Het gaat dan bijvoorbeeld om online tussenhandeldiensten (Booking en Amazon bijvoorbeeld), online zoekmachines (denk aan Google), sociale netwerken (Facebook en Linkedin), maar ook videoplatformdiensten (YouTube) en clouddiensten (Amazon Web Services) vallen eronder. Een aanbieder van deze platformdiensten is alleen poortwachter als de onderneming actief is in tenminste drie Europese landen en in Europa een jaaromzet van tenminste 6,5 miljard euro behaalt, dan wel een marktwaarde van 65 miljard euro vertegenwoordigt. Verder moet een platform in de Europese Unie meer dan 45 miljoen maandelijks actieve eindgebruikers hebben en meer dan 10.000 jaarlijks actieve zakelijke gebruikers. De aanbieder moet deze voorwaarden drie jaar achtereen vervullen en dus een stabiele factor op de markt zijn.

Europees Parlement

De lat ligt dus hoog. Niet veel ondernemingen komen voor de status van poortwachter in aanmerking. In de hele wereld zouden het er welgeteld twintig zijn. Het Europees Parlement, dat zich nu over het voorstel voor de DMA buigt en uiteindelijk daarover ook een beslissende

stem heeft, wil dat de DMA alleen voor echt grote big tech-ondernemingen geldt en meent dat de criteria verder moeten verzwaard. Als dat gebeurt, dan zouden Booking en Zalando naar verluidt toch niet met de DMA te maken krijgen terwijl zij daar nu wel rekening mee houden.

Regels voor DMA

Welke regels gaan volgens de DMA dan volgens het voorstel voor poortwachters gelden? Het combineren van datasets wordt verboden. Facebook doet dat bijvoorbeeld nu met gegevens van Facebook-gebruikers en die van Whatsapp-gebruikers. Een aanbieder van een platform mag ook niet aan self preferencing doen. Dat wil zeggen dat een zoekmachine, bijvoorbeeld Google, eigen producten of diensten niet beter mag rangschikken dan die van concurrenten. Een poortwachter moet toelaten dat zakelijke gebruikers hun producten ook buiten het platform en onder hun eigen voorwaarden verkopen. Dat zal bijvoorbeeld voor bepaalde hotelboekingsites beperkingen kunnen opleveren. De portabiliteit van gegevens van zakelijke gebruikers en eindgebruikers moet volgens de DMA worden verzekerd, vooral om het schakelen tussen platforms en dus het zogenaamde multihoming te faciliteren.

Edmon Oude Elferink is advocaat bij CMS en werkzaam vanuit Brussel en Amsterdam. Hij is specialist op het gebied van het mededingingsrecht en houdt zich met name bezig met zaken op het snijvlak tussen het mededingings- en het privacyrecht. Edmon staat ondernemingen bij in procedures bij de Europese Commissie, de Autoriteit Consument & Markt en rechtbanken. Hij is actief lid van BTG.

‘Beide voorstellen kunnen grote gevolgen hebben voor big tech’

Strengere regels

Dit is maar een kleine greep uit de verplichtingen in de DMA, waarvan er een behoorlijk aantal overigens nu al op basis van het mededingingsrecht en de Algemene Verordening Gegevensbescherming geldt. De DMA is in zoverre niet erg vernieuwend. Die omstandigheid wordt door de één aangegrepen om aanscherping en aanvulling van de verplichtingen te bepleiten, terwijl de ander daarin het bewijs ziet dat de DMA overbodig is. Het Parlement wil in elk geval dat er strengere regels komen dan nu in het voorstel staan. Het is onzeker of dat zover komt, maar het is wel zeker dat de DMA het levenslicht gaat zien.

DMA voorziet in behoefte

De DMA zal big tech-ondernemingen raken omdat ze – mits poortwachter – onder strenger

toezicht van de Commissie komen te staan. De Commissie zal meer controle hebben en de ondernemingen makkelijker kunnen bestraffen. Het bestaan van een economische machtspositie, altijd een uitdaging, zal daarvoor niet langer moeten worden aangetoond en een economische rechtvaardiging is niet nodig. Ondernemingen die bij zakelijk gebruik van platforms belemmeringen ervaren, kunnen de Commissie met een beroep op de DMA relatief eenvoudig om het nemen van maatregelen verzoeken. In zoverre lijkt de DMA in een reële behoefte te gaan voorzien. De Commissie heeft in elk geval gehoor gegeven aan de roep om actie. Hoe dat uiteindelijk in de praktijk uit gaat pakken, moet worden afgewacht.

IN BUSINESS

25


Sneller, stabieler en efficiënter verbonden. Zie jij het voor je?

ONZE VITALE SECTOREN VERBONDEN MET HET DIGITALE TIJDPERK VAN MORGEN.

WWW.TNO.NL/NL/DIGITALISERING


Women in Tech

Women in tech

IN BUSINESS

27women in tech

BTG Women in Tech Connected Impact als aanjager voor de digitale verandering in onze leefomgeving. In het tijdperk van een verdere digitalisering is ook het aspect van intellectual impact door topvrouwen in tech, van essentieel belang. Vandaar dat BTG de Peergroup Women in Tech heeft opgericht. Uiteraard zijn we niet zomaar aan de slag gegaan, maar hebben we een zeer gerichte uitvraag gedaan in de markt bij invloedrijke vrouwen op toppositie in tech. Dit onderzoek is verricht door studenten van de HvA. Als uitkomsten van het onderzoek werd onder andere de netwerkfunctie en het samen kunnen delen van kennis en kunde als belangrijke factoren gezien om aan te sluiten bij het BTG Platform Women in Tech Ook het aspect van onderlinge communicatie werd door de ondervraagden sterk belicht in de uitkomsten van het onderzoek.

disciplines in de markt stimuleert de discussie over een verdere digitalisering. Zo is inmiddels een aantal vrouwen uit de top bij de overheid (inclusief gemeentes) aangesloten. Zij komen vanuit het bedrijfsleven, kennisinstituten tot en met de zorgsector. In de benadering van de markt is door BTG ook rekening gehouden met de triple helix-gedachte. Onder de noemer BTG building bridges in a digital environment sluit deze groep van topvrouwen nauwgezet aan bij het onderwijsveld. BTG entameert en stimuleert deze ontwikkeling en is voornemens om strategische tafels te organiseren. Hierbij sluiten naast studenten, ook young professionals en uiteraard deze topvrouwen en een afvaardiging vanuit de wetenschap aan.

Als belangrijkste argument om aan te sluiten is dat deze professionals graag studenten maar ook young professionals willen interesseren voor tech. Het aangaan van de dialoog en het kunnen sparren, staan centraal in de benadering van de topvrouwen naar de studenten en young professionals. En om deze interactie te optimaliseren, is coaching als ook de peer-to-peer aanpak een bewust doel. Uiteraard zal daar waar het kan en wordt gevraagd, niet alleen worden samen gewerkt met topvrouwen, maar ook met mannen aan de top.

BTG geeft datgene terug aan de maatschappij (return on investment) hetgeen is opgedaan binnen de BTG geledingen zoals bij de bijeenkomsten, Knowledge cafés, Masterclasses, Expertgroepbijeenkomsten en Webinars. Ook bij de peergroup Women in Tech geldt dat de opgedane kennis en kunde terug wordt gegeven aan studenten en young professionals. Dit noemen we ook wel CSR-beleid; Corporate Social Responsibilty en daar zet BTG stevig op in. Uiteraard in interactie met onze leden, de gebruikers aan de ene kant, en de solution partners aan de andere kant. In het najaar volgt meer informatie en delen we uitkomsten van deze sessies.

Verder hebben we in de samenstelling van BTG Peergroup Women in Tech ook gelet op diversiteit en pluriformiteit. Interactie vanuit de diverse

Petra Claessen CEO BTG/TGG

‘Het aspect van intellectual impact door topvrouwen in tech is van essentieel belang’

IN BUSINESS

29


coverstory

Liever een wise city, dan een smart city █

tekst: Joost Heessels en Daniëlle Vogels

30

IN BUSINESS

Van links naar rechts: Leonie van den Beuken (programmadirecteur Amsterdam Smart City), Petra Claessen, CEO BTG/TGG en Touria Meliani (wethouder van Amsterdam).


coverstory

De digitalisering van steden brengt veel kansen voor burgers en ondernemers. En toch is het de méns die de eindregie moet blijven behouden, vindt Touria Meliani, wethouder van Amsterdam, met onder meer de Digitale Stad in haar portefeuille. Ze spreekt dan ook liever over een wise city, dan een smart city. Wat is precies het verschil tussen een smart city en een wise city? “Een wijze stad waarbij je de mens en de bewoner centraal stelt. Slim daarentegen, zie ik als het vooral technisch aanvliegen van zaken. Wijs betekent voor mij dat je daarin ook rekening houdt met de impact op mensen en hun levens, bijvoorbeeld op het gebied van privacy en andere basale rechten. Dat is ook het uitgangspunt van de Digitale Agenda, die we gelanceerd hebben in 2019.” Wat is de belangrijkste kernwaarde van die Digitale Agenda? “Digitale rechten, zoals privacy en toegankelijke dienstverlening. We willen technologie op een verantwoorde manier inzetten. Bij alle opgaven in de stad. Eén van de opgaven is drukte in de stad, daarom geven we Amsterdammers inzicht via druktebeeld.amsterdam.nl op welke plekken het druk is.” Hoe belangrijk is digitalisering voor Amsterdam? Vrijwel iedereen is afhankelijk van digitalisering in deze stad. Het is onlosmakelijk verbonden met -ik noem maar wat- ons werk, onze mobiliteit en gezondheid. En dat zal de komende jaren alleen maar meer worden. Zeker in Amsterdam zien we dat digitalisering kansen biedt, bijvoorbeeld op het gebied van omscholing en werk. Bedrijven nemen hier hun verantwoordelijkheid in en dat juichen we als college toe.” En welk subonderwerp is hierin misschien wel extra belangrijk? “Je moet ervoor zorgen dat technologie niet tégen bewoners gaat werken. We willen ervoor

‘Als gemeente vragen we aan bedrijven om transparantie als we diensten van hen afnemen’

zorgen dat mensen vrij en inclusief in de digitale wereld kunnen bewegen. Als gemeente vragen we daarom aan bedrijven om transparantie als we diensten van hen afnemen, op het gebied van datagebruik en de inzet van algoritmen. Zelf proberen we daar ook een voorbeeld te stellen, door een algoritmeregister te bouwen waarin we op termijn alle algoritmen zullen opnemen die de stad gebruikt, met informatie over hoe ze werken en wat hun doel is.” Wat is de rol van het Amsterdam Smart City platform (amsterdamsmartcity.com)? “Amsterdam Smart City is voor mij een platform waar professionals met elkaar kunnen leren en theorie naar de praktijk kunnen brengen. Een praktijk waar tegenwoordig privacy en ethiek centraal staat. Het platform heeft daar de afgelopen jaren ook een nieuwe rol gepakt: minder promotie van technologie, meer aandacht voor de verantwoordelijkheid die met de komst van technologie meekomt.”

Over Touria Meliani Touria Meliani is wethouder Kunst en Cultuur en Digitale Stad, Personeel en Organisatie, Dienstverlening, Vastgoed, Archeologie, Monumenten en het stadsdeel Nieuw-West. Ze is daarnaast lid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en (ambtshalve) lid van het College voor Arbeidszaken van de VNG.

Waar staat de stad nu en wat zijn de speerpunten in het beleid om Amsterdam (nog) slimmer te maken? “Ik focus me vooral op digitale rechten, want dat is net zo belangrijk als alle andere rechten die offline gelden. Dat doen we door meer kennis binnen te halen in de gemeente Amsterdam. We werken hiervoor samen met bedrijven en universiteiten. En we stellen de ethische vraagstukken over privacy centraal. Met onze Agenda Digitale Stad lopen we daarin inmiddels -denk ik- voorop als hoofdstad. Vooruitgang willen we nooit in de weg gaan, maar we willen daarbij wel altijd de digitale rechten van de bewoners centraal stellen.” Welke uitdagingen en knelpunten zijn er? “Het grote risico van datagestuurde steden is dat we álles in data en getallen gaan uitdrukken. En de mens uit het oog verliezen. De uitdaging is technologie en data te ondersteunen, maar de menselijke norm te bewaren. De mens moet de eindverantwoordelijkheid dragen, en niet de machine. Dat betekent dat de kennis en kunde binnen onze organisatie als gemeente de komende jaren naar een hoger niveau moet.”

Over Leonie van den Beuken Leonie is sinds 2018 programmadirecteur van Amsterdam Smart City. Daarvoor werkte ze in verschillende functies bij Port of Amsterdam en bij de gemeente Amsterdam.

IN BUSINESS

31


coverstory

Wat gaan burgers en ondernemers merken van de verslimming van de stad? “De komende jaren zal technologie op alle domeinen een belangrijke rol spelen en dat gaan de Amsterdammers ook merken. We zetten in op verantwoord gebruik van camera’s. We willen geen algoritmen inzetten waar mensen geprofileerd worden en de dupe worden van een systeem. Wat we willen: betere dienstverlening, minder vuil op straat, betere mobiliteit, minder

‘BTG kan ons enorm helpen door mee te werken aan het ontwikkelen van een markt waarbij ethiek centraal staat’

overlast. Kortom: een inclusieve, vrije en schone stad.” En in hoeverre kunnen zij een rol spelen bij de ontwikkelingen? “Op verschillende manieren. Bij het maken van beleid bijvoorbeeld. We organiseren talloze bijeenkomsten over technologie, zoals over kunstmatige intelligentie, waarbij we input vragen. Wat zien de Amsterdammers -zowel burgers als ondernemers- als grote risico’s? En welke voordelen van digitalisering zien zij? Onze datastrategie is hier een goed voorbeeld van, alsook het algoritmeregister. We organiseren sessies met kennisinstellingen, zoals de VU en NEMO, over hoe we moeten omgaan met bijvoorbeeld bodycams en cameratoezicht. Met Amsterdammers, ondernemers en deskundigen.” Welke internationale of nationale steden zijn een voorbeeld? “Veel steden doen zinnige dingen. Barcelona op

Van links naar rechts: Touria Meliani (wethouder van Amsterdam), Petra Claessen, CEO BTG/TGG en Leonie van den Beuken (programmadirecteur Amsterdam Smart City).

32

IN BUSINESS

het gebied van digitale rechten, Londen op het gebied van open data, maar ook in Nederland, denk aan Helmond op het gebied van voorlichting en digitale ontwikkeling van jongeren. We kunnen leren van veel steden en dat doen we dan ook graag.” Hoe belangrijk zijn duurzame ecosystemen? “Zolang ze dynamisch zijn en niet de status quo vertegenwoordigen: onmisbaar. Als het lobbyinstrumenten zijn: heel misbaar.” Welke rol kan BTG spelen als verbinder tussen partijen als gemeenten en aanbieders? “BTG kan ons enorm helpen door mee te werken aan het ontwikkelen van een markt waarbij ethiek centraal staat en technologie vóór, en niet tegen mensen werkt. Open, transparante en eerlijke technologie is noodzakelijk om Europa, Nederland en Amsterdam leefbaar en veilig te houden. Daar werk ik graag samen, onder meer met BTG aan mee.”


Agentschap Telecom

Angeline van Dijk:

poortwachter van onze vaderlandse connectiviteit █

tekst: Joost Heessels

Als directeur-hoofdinspecteur van Agentschap Telecom bewaakt Angeline van Dijk met haar team tal van ontwikkelingen rond IT- en telecomnetwerken. Door de opkomst van zaken als cloud, AI, cybersecurity en IoT dekt telecom al lang niet meer de lading van haar Agentschap. “We moeten ons echt ontwikkelen naar een Autoriteit Digitale Infrastructuur.”

Formeel is Agentschap Telecom (AT) de Nederlandse overheidsorganisatie die als onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het gebruik van radiofrequenties in Nederland reguleert en controleert. Zoals de veiling van de 5G-frequenties en de verplaatsing van het luisterstation van Defensie in Burum. Maar Angeline ziet verbreding van het takenpakket als noodzakelijk. “Nederland is in transitie. Een transitie waarbij digitalisering steeds sterker verweven raakt met ons dagelijks leven. De coronapandemie is een krachtige katalysator: in het afgelopen jaar bleek de digitale infrastructuur de kurk waarop onze samenleving veilig kon drijven. De digitale infrastructuur is onmisbaar. Alle reden dus daar uiterst zorgvuldig mee om te gaan.”

vooral over radio en beschikbaarheid, maar door de opkomst van AI, dataverkeer, clouddiensten, IoT en big data gaat het nu ook over continuïteit, integriteit, confidentialiteit. De samenleving is kwetsbaarder voor nieuwe gevaren als cybercriminaliteit en verstoringen. Dat vereist een ander toezicht op de netwerken. De continuïteit van de digitale infrastructuur moet gewaarborgd zijn. Voor Agentschap Telecom betekent dat onder meer een intensieve focus op cyberveiligheid. Bijvoorbeeld op gebied van apparatuur.” Ook waakt de toezichthouder over IoT. Zo leerde een inventarisatie dat 17 van de 22 onderzochte smarthome-producten eenvoudig gehackt kon worden. Agentschap Telecom richtte hiervoor een speciaal meldpunt in.

Kwetsbaarheid

Regelmatig leiden algoritmen tot onwenselijke, soms discriminerende uitkomsten. Het agentschap is daarom de verkenning AI-verlening regelgevend kader gestart om te kijken of het hier toezicht op moet houden. Angeline: “Agentschap Telecom is vanaf medio 2021 beoogd National Cyber Certification Authority. Daarnaast gaat Agentschap Telecom toezicht houden op aanbieders van digitale identiteiten,

Formeel luidt de taakomschrijving van Agentschap Telecom: het uitvoeren van beleid en het houden van toezicht op frequentiegebruik van radio en televisie, telefonie en allerlei radiozendapparatuur. Ook houdt het agentschap toezicht op veilig gebruik van internet en op meetapparatuur zoals weegschalen en benzinepompen. Angeline: “Vroeger ging het bij telecom

Vernieuwing

‘De samenleving is kwetsbaarder voor nieuwe gevaren als cybercriminaliteit en verstoringen. Dat vereist een ander toezicht’ zoals eHerkenning en DigiD. Angeline pleit niet alleen voor uitbreiding van haar werkveld, maar ook van koppeling met energie en cybersecurity. Angeline: “De digitale- en energietransitie gaan hand in hand. Samenhang in regelgeving en bevoegdheden zijn effectief gebleken bij de verbreding van de Richtlijn Radioapparatuur met cybereisen. Door de samenhang met de digitale infrastructuur vergen de uitdagingen op het gebied van de energievoorziening een soortgelijke aanpak. Een kundige samenwerking door toezichthouders is noodzakelijk en effectief om de cyberrisico’s zo klein mogelijk te maken én te houden. Daar zal Agentschap Telecom zich als autoriteit in de digitale infrastructuur hard voor maken.”

IN BUSINESS

33


Internet of Things

Slimme mobiliteitssystemen houden Delft leefbaar en bereikbaar █

tekst: Jurjen Slump

Twee fieldlabs op de TU Delft Campus, Delft on Internet of Things (Do IoT) en het Mobility Innovation Centre Delft (MICD), bundelen de krachten. De komende jaren gaan zij met behulp van de nieuwste digitale technologieën slimme mobiliteitssystemen testen om Delft bereikbaar te houden, vertellen Lenneke de VoogdClaessen (Do IoT) en Sascha Hoogendoorn-Lanser (MICD).

‘Met AI kan worden bepaald hoeveel fietsers en voetgangers langskomen en in welke richting zij zich bewegen’

34

IN BUSINESS

Links: Sascha Hoogendoorn-Lanser (MICD) en rechts: Lenneke de Voogd-Claessen (Do IoT).

beeld: Rick Wink

Het gaat om de aanleg van een slim, duurzaam stuk wegdek en de ontwikkeling van zogeheten Smart Mobility Hubs. De Plastic Road, zoals het plastic wegdek heet, is uitgerust met verschillende sensoren. De sensoren vullen bestaande technieken aan om inzicht te krijgen in verkeersstromen. Ze zijn ook een uitkomst voor plekken waar geen camera’s kunnen worden opgehangen, omdat er bijvoorbeeld bomen staan.

Artificiële intelligentie

“De sensoren zijn geïntegreerd in het wegdek”, vertelt Lenneke. “Met artificiële intelligentie kan worden bepaald hoeveel fietsers en voetgangers langskomen en in welke richting zij zich bewegen.” Dankzij dit slimme stuk wegdek wordt het bestaande sensornetwerk op de TU Delft Campus uitgebreid met een ondergronds deel. De privacy is uiteraard geborgd. Smart Mobility Hubs zijn plekken waar bewoners en bezoekers makkelijk en snel kunnen wisselen van vervoersmiddel, zoals leenauto’s, leenfietsen of het openbaar vervoer. “We gaan nu op zoek naar de meest geschikte plekken in Delft”, zegt Sascha. Ook wordt een digitaal ontwerp gemaakt, dat vervolgens wordt getest in een virtuele omgeving. Sascha: “Op die manier wordt inzichtelijk welk effect deze hubs hebben op de verkeerstromen en reizigersgedrag.”

5G en Internet of Things

De Smart Mobility Hubs kunnen, in combinatie met een goede digitale infrastructuur, een grote bijdrage leveren aan de ambitie van de gemeente Delft om het autoluwe gebied in het centrum fors uit te breiden. Tegelijkertijd moet de stad bereikbaar blijven. Lenneke: “Het ontwikkelen van slimme mobiliteitsoplossingen vraagt om snelle, betrouwbare mobiele communicatie-infrastructuur. Wij beschikken over de laatste wetenschappelijke inzichten van de TU Delft op het gebied van communicatietechnologie. Die kunnen we meteen testen in de praktijk, samen met innovatieve start-ups en bedrijven.”

Versnelling van innovatie

De combinatie van Do IoT en het MICD leidt tot een versnelling van innovatie op het gebied van duurzame en intelligente mobiliteitsoplossingen, verwacht Sascha. “De twee proefprojecten leveren direct oplossingen voor concrete uitdagingen in stedelijke gebieden. De uitkomsten kunnen dan ook worden gebruikt voor andere steden.”

Beide projecten starten in juni en duren twee jaar. Ze worden medegefinancierd door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.


column

Marieke Snoep

Marieke Snoep is Chief Business Market en lid Raad van Bestuur bij KPN en werkzaam bij KPN sinds 1 februari 2019. Ze heeft meer dan 25 jaar strategische en commerciële ervaring in de Nederlandse telecommunicatiemarkt. Met KPN Zakelijke Markt zorgt ze ervoor dat KPN dé one-stop-shop is voor de Grootzakelijke markt en het midden- en kleinbedrijf in Nederland op het gebied van veilige, flexibele, toekomstbestendige netwerken en any place, anytime en any device samenwerken in de cloud. Marieke is bestuurder van het KPN Mooiste Contact Fonds, lid van het bestuur van NLdigital en actief lid van topvrouwen.nl.

Mijn passie voor techniek Op de basisschool was ik als jong meisje al sterk gefascineerd door techniek. Geen poppen voor mij, maar liever lego. En op skivakantie wilde ik weten hoe een deur van een skilift werkte. Dat soort vragen stelde ik. Het was dan ook geen verrassing voor mijn ouders dat ik werktuigbouwkunde aan de TU Twente ging studeren. Samen met nog een handjevol andere vrouwen heb ik daar de wereld van techniek verder ontdekt en is mijn passie hiervoor alleen maar toegenomen. Ik heb het geluk gehad dat ik van mijn hobby mijn beroep heb weten te maken. Al meer dan 25 jaar werk ik met veel plezier in de telecombranche. Bij KPN mag ik me elke dag bezig houden met wat techniek kan betekenen voor onze klanten en voor de Nederlandse samenleving. De essentie is voor mij dat we met technologie ervoor zorgen dat iedereen in Nederland mee kan doen én vooruitkomt. Via het KPN Mooiste Contact Fonds verbinden we chronisch en/of ernstig zieke kinderen door middel van een apparaat thuis of in het ziekenhuis met hun vriendjes in de klas. En voor ouderen regelen we een tour door het Rijksmuseum met een VR-bril op. Gewoon vanaf hun eigen bank thuis. Dat soort initiatieven maakt me super trots. Het afgelopen jaar tijdens corona is maar weer eens gebleken hoe belangrijk technologie is. Zo is de digitalisering in het bedrijfsleven, de zorg en het onderwijs in een stroomversnelling gekomen. Mijn appèl aan BV Nederland is om deze snelheid erin te houden en ervoor te zorgen dat we de vooruitgang behouden en verder uitbouwen. Denk aan meer thuiswerken

voor vitaler personeel en een beter milieu. Maar ook aan meer ruimte voor echte zorg aan het bed door verplegend personeel. Met digitalisering is dit echt mogelijk. Bij KPN werken we elke dag aan het netwerk van de toekomst; een netwerk van mensen en techniek dat vooruitgang mogelijk maakt. Denk aan 5G en de grootschalige uitrol van glasvezel. We hebben onlangs onze drie miljoenste glasvezelaansluiting aangelegd. Daardoor heeft bijna de helft van alle Nederlandse huishoudens toegang tot internet met de snelheid van het licht. We leggen in recordtempo glasvezel aan, 9.000 aansluitingen per week. Als we in dit tempo doorgaan, heeft in 2026 bijna iedereen in Nederland glasvezel. Zo zorgen we dat Nederland één van de best verbonden landen ter wereld blijft en zijn we samen klaar voor de toekomst. Ik heb me als vrouw altijd als een vis in het water gevoeld in de wereld van techniek, toch wel een beetje een mannenbolwerk. Mijn vader zei ooit tegen me: ‘je bent goed in techniek, ga er iets mee doen’. Die boodschap wil ik ook overbrengen aan jonge vrouwen met talent voor en interesse in techniek. Durf die stap te zetten, want je kunt het. Als je iets voor de wereld wilt betekenen, dan staat je maar één ding te doen: je moet er werk van maken. En blijf dicht bij jezelf. Blijf vooral vrouw en laat je niet overtuigen om iets anders te zijn dan je bent.

IN BUSINESS

35


Taskforce Inclusiviteit

Mona Keijzer wil meer inclusiviteit in IT:

‘Als we niks doen, verandert er niks’ █

tekst: redactie

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) presenteerde dit voorjaar een nieuwe publiekprivate Taskforce Diversiteit en Inclusie in de Digitale Sector. De Taskforce gaat zich de komende vier jaar inzetten om doelstellingen en concrete acties te bepalen die diversiteit en inclusie in de digitale sector verbeteren, vergroten en versnellen.

De overheid en de digitale sector hebben beide de doelstelling om te zorgen voor een grotere instroom, meer doorstroom en meer behoud van divers talent. “Voor de economie is het van groot belang dat de samenstelling op de arbeidsmarkt divers is”, zei de staatssecretaris bij de lancering van de Taskforce. “Meer diversiteit draagt bij aan innovatie en kan zorgen voor meer ICT’ers, die hard nodig zijn.” Op dit moment is 18 procent van de IT’ers in Nederland vrouw. De overheid wil dit percentage verhogen naar 50 procent in 2030.

36

IN BUSINESS

(Beursgenoteerde) bedrijven zijn bovendien verplicht om vanaf 2021 aan een quotum van 30 procent vrouwen in de top te hebben. En er is een initiatiefwetsvoorstel om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten.

Gezamenlijke actie is nodig

Mona: “Onze ambitie begint bij het bevorderen van gelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar de Taskforce Diversiteit & Inclusie gaat zich uiteindelijk richten op diversiteit en inclusie in

brede zin van het woord. Uit recent onderzoek van Accenture blijkt dat het in het huidige tempo nog 100 jaar duurt voor de wereldwijde kloof tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt is gedicht. Door de coronacrisis komt daar nog eens 50 jaar bij. Gezamenlijke actie is nodig om het tempo te verhogen.

Nadruk op diversiteit

“De economische en maatschappelijke bijdrage van de digitale sector in ons land is van wereldklasse. Op één punt na: diversiteit”, zegt Mona. “Ik was tot niet zo lang geleden geen voorstander om actief daarop te sturen. Maar ik weet inmiddels dat als we dat niet doen, er helemaal niets verandert. Daarom is deze Taskforce een noodzakelijk kwaad en dus goed initiatief. Denk bijvoorbeeld eens aan het bouwen van AI-toe-


Taskforce Inclusiviteit

in Tech gesprekken met vrouwen uit de ICT- en telecombranche. Deze worden opgenomen uitgezonden in samenwerking met Trendwatcher. tv.”

Representatieve afspiegeling

“We willen als sector een representatieve afspiegeling zijn van de maatschappij”, zegt Lotte de Bruijn, directeur van NLdigital en medeinitiator van de Taskforce. “Succesvolle digitalisering betekent dat het vóór iedereen is en mét iedereen. Daar zetten we ons voor in.” Om dit te bereiken gaat de taskforce bewezen interventies binnen de sector verzamelen en delen op een kennisplatform. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de kennis van een aantal voorlopers binnen de sector die al resultaten hebben geboekt in het bevorderen van diversiteit en inclusie.

50/50-verhouding

passingen. Daarbij is het van belang dat de diversiteit van onze samenleving in de algoritmen terecht komt. Anders krijg je de uitkomsten van dertig jaar geleden.”

Women in Tech

Petra Claessen, CEO BTG/TGG: “BTG ondersteunt de Taskforce Diversiteit en Inclusie in de Digitale Sector. Diversiteit kan een belangrijke bijdrage leveren aan innovatie in de ICT-sector. En het kan daarnaast een oplossing zijn voor het tekort aan IT-talent. Meetbare doelstellingen en concrete acties helpen bij het realiseren van tastbaar resultaat. Zo versterken we de diversiteit van de ICT-sector en zorgen we dat de sector profiteert van de toegevoegde waarde die diversiteit biedt. Ook BTG zet in op dit onderwerp. Zo organiseert BTG met de BTG peergroup Women

“Het kan niet anders dan dat je als moderne organisatie je verantwoordelijkheid neemt om diversiteit en inclusie te bevorderen”, zegt Irine Gaasbeek, Country managing director van Accenture. “Medewerkers verwachten niet anders, het maakt innovatie mogelijk en creëert een cultuur waarin iedereen het gevoel heeft gelijke kansen te hebben en leidt uiteindelijk tot betere resultaten.” Haar bedrijf Accenture, zet zich in om te komen naar een 50/50-verhouding man/vrouw in 2025. “Accenture gelooft in de kracht van teams met diversiteit die creatiever en innovatiever zijn en daardoor betere resultaten boeken. Met ruim 500.000 medewerkers hebben we ons ten doel gesteld dat onze workforce in 2025 voor de helft bestaat uit mannen en de helft uit vrouwen. Een datagedreven aanpak vormt de kern van wat we doen en helpt ons te meten waar we staan door middel van specifieke KPI’s en te identificeren welke interventies ons zullen helpen deze ambitie te realiseren.”

Jaarlijkse benchmark

De Taskforce gaat bouwen aan een kennisplatform voor bedrijven in de digitale sector. Een aantal bedrijven is op eigen initiatief al begonnen

met het bevorderen van diversiteit en inclusie in de organisatie. Op het platform kunnen ze hun ervaringen en best practices overzichtelijk delen, zodat andere bedrijven hier gebruik van kunnen maken. De Taskforce wil bovendien meer data verzamelen over diversiteit binnen de digitale sector. Te beginnen met een onderzoek naar de status quo binnen de sector. Daarna volgt een jaarlijkse benchmark, waarmee bedrijven zich kunnen vergelijken met landelijke gemiddelden.

‘In het huidige tempo duurt het nog 100 jaar voordat de wereldwijde kloof tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt is gedicht’

Dwingender

Vanaf dit jaar zijn beursgenoteerde bedrijven verplicht om te voldoen aan een quotum van 33 procent vrouwen in de top. Er ligt bovendien een initiatiefwetsvoorstel om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten. Het is belangrijk dat bedrijven samenwerken met elkaar en de overheid om deze regels te vertalen naar de praktijk. Op www.taskforcediversiteit.nl kunnen bedrijven zich aanmelden voor de Taskforce en de eerste best practices vinden. De site wordt de komende tijd uitgebreid tot kennisplatform. Ook zullen hier de vorderingen en activiteiten van de Taskforce te volgen zijn.

IN BUSINESS

37


Verbeter uw Enterprise Mobility met de EMM Improvement diensten van Cloud Seven

Lagere kosten en betere service met de mobiele beheer diensten van Cloud Seven

Automatiseer uw bedrijfsprocessen met op maat gemaakte business software, wij zorgen voor de ontwikkeling, integratie en onderhoud

Wij bieden workshops en consultancy om u te helpen met het verbeteren van uw EMM service processen en toepassingen

Meer weten? Bezoek www.cloudseven.nl voor meer info


5G

Even voorstellen:

Joepke van der Linden (Huawei) █

tekst: Joost Heessels

Het is november 2020 als Joepke van der Linden voor het eerst inlogt bij haar nieuwe werkgever Huawei. Het stormt rond het Chinese telecombedrijf, maar dat is voor haar geen reden om niet aan boord te stappen. En dat terwijl ze als senior governmental affairs manager al snel in het oog van de storm terecht komt. Voor haar geen enkel bezwaar, zo leren we al snel.

Want Joepke houdt wel van een uitdaging. “In mijn vorige baan dacht ik op een gegeven moment, wat doe ik hier? Toen heb ik de stap gemaakt. “Sinds ik hier zit heb ik al heel wat over me heen gekregen. Ik wist wel degelijk waar ik instapte maar dat vond ik een mooie uitdaging en ik hoop hier van toegevoegde waarde te zijn.”

voorjaar gaf aan het AD en waarin hij aangeeft waarom het wantrouwen van veel overheden en ook de Nederlandse, ten opzichte van Huawei onterecht is. “Daarin is hij heel open. We worden aangevallen op basis van een rapport van elf jaar geleden. We weten ook niet eens wat er in dat rapport staat.”

Meepraten over regelgeving

Transparantie

Voor Huawei had ze al een lange staat van dienst in de telecomindustrie. Zo was ze bij Vodafone betrokken bij de rollout van het netwerk, bij de internationale roaming overeenkomsten en grote regelgevingsonderwerpen. Daarna volgden onder meer Ziggo, T-Mobile en Alliander. Haar rol bij de Nederlandse vestiging van de Chinese telecomreus, is het onderhouden van contacten met diverse overheden als ministeries van Justitie en EZK. “Ik bewaak de belangen van Huawei, maar ook van Nederland en al haar burgers als het gaat om toegang tot goede en betaalbare telecomproducten.” Joepke verwijst daarbij naar een uitgebreid interview dat de nieuwe Nederlandse CEO Michael Yang van Huawei dit

”Huawei is een groot en dynamisch bedrijf, enorm innovatief ook”, vervolgt Joepke. Het zou zo jammer zijn als die knowledge op het gebied van 5G, maar ook voedselproductie en healthcare, niet beschikbaar is voor Nederland. We kunnen een belangrijke rol spelen, maar omdat we een Chinees bedrijf zijn vindt iedereen dat spannend. En we zijn heel transparant. We hebben heel vaak onze broncodes gegeven en er is nog nooit een achterdeurtje gevonden.” Voor Joepke, als opgeleid jurist, voelt het als de omgekeerde wereld. “We zijn schuldig bevonden en moeten onze onschuld bewijzen. Voor mij is het dan ook de uitdaging om te laten zien dat er niks fout is. En ik geloof daar heilig in. Als er iets

niet klopt, dan ben ik weg.”

Vrouw steeds meer geaccepteerd

In haar begintijd in de telecom was Joepke bij contractbesprekingen en technische besprekingen altijd de enige vrouw. “Bij technische besprekingen helemaal. Telecom is wel een mannending en het is belangrijk dat je wat van de technische aspecten snapt. Van zaken als billing processen, clearing houses, infrastructuur en frequencies weet ik dan ook wel meer dan de gemiddelde jurist. Dat is wel handig.” Verder ziet ze dat in de loop van de tijd een vrouw steeds meer geaccepteerd werd in deze sector. “De nieuwe generatie heeft er geen enkel probleem mee.” Bij de ‘sigarenclub’ zoals ze de oudere generatie omschrijft, komt ze nog wel vooroordelen tegen. “Daar kan ik dan wel heel moe van worden.” Een keer, toen ze zwanger was en het gevoel had niet voor vol te worden aangezien, ontlokte haar dat de reactie: “Mijn hersenen zitten niet in mijn eierstokken.” Gelukkig keert het tij en ze hoopt dan ook dat de volgende generatie daar niet meer tegenaan gaat lopen.

IN BUSINESS

39


indoordekking

‘Ik krijg inspiratie van de mensen die ik dankzij BTG ontmoet’

De kracht van het netwerk █

tekst: Marjolein Straatman beeld: Puck Soetens

BTG geldt als een breed platform. Telecommastenaanbieder NOVEC is ook lid en plukte daarvan de vruchten. Zo deed het bedrijf interessante inzichten op voor de ontwikkeling van neutrale mobiele indoornetwerken, vertelt director business development Rosalie Weijers.

40

IN BUSINESS

Rosalie Weijers, director business development bij NOVEC.


indoordekking

Wat doet NOVEC precies? “NOVEC is een onafhankelijke aanbieder van telecommasten en draagt zorg voor beheer en verhuur. Inmiddels beschikken we over zo’n tweeduizend antenne-opstelpunten in Nederland. Deze worden onder meer gebruikt door telecomproviders voor de antennes van hun mobiele netwerk. NOVEC is begonnen met alleen omroepmasten. Toen de kans zich voordeed, kocht het een groot deel van de KPN-masten waardoor het bedrijf groeide. NOVEC is een dochteronderneming van TenneT.” Wat is het uitgangspunt van jullie diensten? “We bieden niet alleen onze eigen telecommasten aan, maar ook infrastructuur van derden. Het is ons uitgangspunt om zo veel mogelijk partijen gebruik te laten maken van bestaande infrastructuur zoals onder meer bestaande hoogspanningsmasten voor de plaatsing van antennes. Hiermee voorkomen we dat er nieuwe masten bij komen. Dat doen we ook voor anderen; als bemiddelaar tussen eigenaren van (publieke) infrastructuur en de partijen die hun antennes daar willen plaatsen.” Hoe ben je in deze branche terechtgekomen? “Ik heb geen ICT-achtergrond en ik ben ook geen techneut. Wel vond ik de sector altijd al boeiend. De komst van internet en mobiele telefonie in de jaren negentig interesseerde me mateloos. Er stond van alles te gebeuren, er waren zó veel ontwikkelingen. Mijn carrière begon met een functie in de sales bij KPN. Later ben ik de kant van de marketing opgegaan, vervolgens meer richting strategie.” Heb je het idee dat je in een mannenwereld werkt? “Ja en nee. Het hangt er sterk vanaf in welk deel van de sector je werkt. In marketing zijn mannen helemaal niet in de meerderheid. Maar nu mijn werk meer aan de technische kant zit, van telecomnetwerken, zie ik ze wel weer meer. Hetzelfde geldt overigens voor de contacten die ik opdoe via de BTG: dat zijn ook veelal mannen. Bij NOVEC is de verdeling over het hele bedrijf ongeveer fiftyfifty.

Maakt het verschil of je man of vrouw bent in dit vak? “Dat maakt niet veel uit. Het onderscheid tussen techneuten en niet-techneuten speelt een grotere rol, en die vind je natuurlijk bij zowel mannen als vrouwen. Techneuten zijn vaak enorm gepassioneerd en gedreven door technologieën en hun werkveld. Als niet-techneut ben ik juist geneigd om het grotere plaatje te bekijken, te zoeken naar het waarom van een toepassing en naar wat we er in de praktijk en concreet mee kunnen.”

‘NOVEC had al ideeën voor het realiseren van een neutraal indoornetwerk, BTG heeft ons verder aangespoord dit te onwikkelen’

Je bent ook betrokken bij een nieuwe propositie van NOVEC voor indoornetwerken: BinnenBereik. Wat houdt deze in? “BinnenBereik is een andere business line van ons bedrijf. Deze speelt onder meer in op een behoefte van telecomgrootgebruikers. Veel bedrijven zijn gevestigd in kantoorpanden die, zeker als ze niet al te oud zijn, vaak duurzaam zijn gebouwd. Het probleem daarmee is dat signalen van operators slecht doordringen in het gebouw en dat mobiele telefoons als gevolg daarvan binnen slecht of helemaal geen bereik hebben. Veel organisaties kiezen daarom voor de aanleg van een eigen indoornetwerk met aparte antennes.

En welke oplossing biedt BinnenBereik hiervoor? “Met een operatorneutraal netwerk -al spreek ik liever van een multi-operator netwerk- zijn signalen van alle mobiele operators te ontvangen. Hiermee heeft iedereen en dus elke medewerker en bezoeker ongeacht zijn provider bereik in het gebouw. NOVEC realiseert hiervoor de infrastructuur en dat biedt BinnenBereik aan in een huurmodel. De klant hoeft zelf niet te investeren, geen contracten met diverse operators af te sluiten en wordt helemaal ontzorgd.” Welke rol speelde BTG hierin? “BTG heeft ons in zekere zin aangespoord om BinnenBereik te ontwikkelen. NOVEC had al ideeën voor het realiseren van een neutraal indoornetwerk. Dankzij ons lidmaatschap hoorden we van het bestaan van een BTG-werkgroep die de mogelijkheden van dit soort netwerken onderzocht. Ik heb me er meteen bij aangesloten. Dankzij de werkgroep waren we in staat de wensen en behoeften van telecomgrootgebruikers te peilen, evenals datgene waar ze tegenaanlopen. Dat was natuurlijk heel nuttig, omdat we het konden meenemen in de ontwikkeling van BinnenBereik. Het heeft de ontwikkelingen zeker versneld. Tegen welke moeilijkheden liepen jullie aan? “Aanvankelijk waren de operators wat huiverig en terughoudend om deze taak aan een onafhankelijke partij toe te vertrouwen. Begrijpelijk. Het hielp ons dat BTG een standaard heeft ontwikkeld voor neutrale indoornetwerken. Je kunt het zien als een soort certificering. Dat zorgde voor vertrouwen.” Wat is het belang van een brancheorganisatie zoals BTG? “Dat leden toegang hebben tot een heel breed netwerk is natuurlijk heel interessant. Ik krijg inspiratie van de mensen die ik dankzij BTG ontmoet, doe er ideeën door op en ook kennis. NOVEC is nu drie jaar lid van de brancheorganisatie en heeft inmiddels zelf gemerkt hoe waardevol het is om de krachten te bundelen.”

IN BUSINESS

41


Connecting citizens, systems and objects for the connected impact of a Smart City

Inkomende Rainbow call..

THE ROAD TO AWESOMENESS.COM

Om de “smart city” te verwezenlijken, moeten systemen, objecten en mensen met elkaar worden verbonden. De Service Highway creëert een grenzeloze informatie stroom in zelf te configureren processen en interfaces. De door Rainbow van ALE gedreven communicatie stelt overheden in staat diensten voor burgers te herdefiniëren met efficiënte en effectieve diensten. De Alcatel-Lucent naam en het logo zijn handelsmerken van Nokia en worden onder licentie gebruikt door ALE.


column

Judith Dijk

Judith is senior research scientist bij TNO. Ze was eerder dit jaar spreker bij het BTG Knowledge Café over AI & Pattern recognition.

Eén beeld zegt meer dan duizend woorden In 2004 ben ik gepromoveerd op methodes om de weergavekwaliteit van de beelden in een kwantitatieve maat uit te drukken. Dat lukt best aardig, als je tenminste wegblijft bij de inhoud van het beeld. De scene die vastgelegd wordt in het beeld, en de manier waarop, is namelijk ook heel bepalend voor de waardering door de mens. Eén van de grote wetenschappelijke uitdagingen waar ik nu aan werk is artificiële intelligentie of AI. Het omschrijven van de inhoud van een beeld is één van de gebieden waarop met behulp van AI-technieken, meer specifiek deep learning, grote stappen gemaakt worden. Het lukt steeds beter om informatie, zoals welke objecten er te zien zijn, uit beelden te halen en in woorden weer te geven. De informatie over de inhoud van het beeld en de scene waarop dit is gebaseerd, kan gebruikt worden om een autonoom systeem zoals een robot aan te sturen. Ook gebeurtenissen, zoals het signaleren dat in videobeelden mensen agressief gedrag vertonen, worden steeds beter door een automatisch systeem gevonden. Je kunt je voorstellen hoe een dergelijk systeem het werk van de politie kan ondersteunen. Zo’n AI-algoritme wordt getraind met voorbeelden. En dat gaat nog wel er algoritmes, die gezichten detecteren op die manier de juiste gebruiker van

hulp van duizenden eens mis. Zo zijn in camerabeelden en een systeem kunnen

herkennen. Maar veel van deze systemen zijn getraind met voorbeelden van witte mannen, die worden dan ook prima gevonden en herkend. Voor mannen van kleur daarentegen, of witte vrouwen, werkt het een stuk minder goed. En al helemaal voor vrouwen van kleur. Om dit soort verschillen te voorkomen moeten de ontwikkelaars goed opletten dat ze een gebalanceerde set van voorbeelden gebruiken. Sommige historische foto’s zijn iconisch geworden, zoals de groepsfoto van de eerste Solvay conferentie in 1911. Op die foto staan alle grote natuurkundigen van dat tijdperk, zoals Lorentz en Einstein. Op de foto staat ook één vrouw, voor die tijd een unicum: Marie Curie. Op de foto staan zeventien Nobelprijswinnaars, maar alleen Marie Curie won er twee. In mijn werk zie ik het aantal vrouwen gelukkig toenemen. Waar ik voorheen op de universiteit of bij TNO vaak één van de weinige vrouwen was, zie ik nu steeds meer vrouwelijke collega’s om me heen. Ik hoop dat hierdoor ook steeds meer voorbeelden komen van vrouwen die de top van hun vakgebied bereiken en dat op een nieuwe iconische foto met alle grote wetenschappers uit de komende jaren ongeveer evenveel vrouwen als mannen staan. Want ook zo een beeld zegt meer dan duizend woorden.

IN BUSINESS

43


data

Alexandra Schless, CEO NorthC Datacenters

‘Ons executive team bestaat voor de helft uit vrouwen. Dat kunnen andere bedrijven ook’ █

tekst: redactie

Alexandra Schless is CEO van NorthC Datacenters (NorthC). In die rol richt ze zich op de verdere groei van de onderneming, met de focus op connectiviteit, op meerdere vlakken. Ook maakt Alexandra zich sterk om meer vrouwen te interesseren voor een carrière in de techsector. Alexandra: “Vrouwen kunnen en moeten hun stem sterker laten horen.”

Welke rol speelt connectiviteit binnen de datacenterindustrie en binnen de Nederlandse economie? “Datacenters hebben zich steeds meer ontwikkeld tot belangrijke connectiviteitshubs, die toegang bieden tot een breed scala aan nationale en internationale cloud providers en carriers. Ze zijn daarmee een essentiële component voor groei, ontwikkeling en innovatie. Via datacenters worden bedrijfssystemen, applicaties en data direct verbonden met netwerken, platforms en cloud providers. Alle digitale verworvenheden waar we niet meer zonder kunnen, zijn er dankzij die connectiviteit.”

44

IN BUSINESS

En wat is de toegevoegde waarde van een regionaal datacenter? “Die wordt steeds groter. Dankzij ontwikkelingen als IoT, AI en 5G neemt de hoeveelheid data enorm toe. Steeds meer van die data moet zo snel mogelijk, dichtbij de bron verwerkt worden door applicaties. Een fenomeen dat bekend staat als ‘data gravity’. Anderzijds moeten deze data ook snel ontsloten worden voor multi- en hybride cloudoplossingen die misschien elders in het land draaien of toegankelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan een IoT-omgeving waarbij de gegevens van sensoren vrijwel realtime verwerkt moeten worden om beslissingen te nemen en productiesystemen aan te sturen.”

Wat zijn belangrijke uitdagingen voor deze sector? “Op dit moment is er veel aandacht voor duurzaamheid en het energieverbruik van grote datacenters. Hoewel de berichtgeving daarover de afgelopen maanden nogal negatief was, lopen datacenters absoluut voorop in het vergroten van de duurzaamheid. Ga maar na: de hoeveelheid data die wordt verwerkt, is de afgelopen jaren exponentieel is gestegen. Maar het energieverbruik van datacenters is verhoudingsgewijs gedaald. Ieder jaar daalt volgens het Technisch Weekblad het stroomverbruik in datacenters per berekening met ongeveer twintig procent. Vergelijk dat eens


data

‘Juist deze sector heeft mensen nodig die anders denken, die open staan voor nieuwe ideeën en die zo helpen bij het oplossen van belangrijke vraagstukken’

weinig vrouwen kiezen voor een carrière in deze industrie. Terwijl juist de combinatie van - en samenwerking tussen - mannen en vrouwen zorgt voor balans en het geeft een andere kijk op vraagstukken. De uitdaging is om de nadruk op de technische aspecten van deze industrie te verzachten, want daar zijn vrouwen over het algemeen toch minder in geïnteresseerd. Er zijn namelijk zo veel andere mogelijkheden en functies waar vrouwen juist sterk in zijn en waar de ICT-sector absoluut niet omheen kan. Denk bijvoorbeeld aan marketing, sales of finance. Om in dit soort functies succesvol te zijn, moet je wel affiniteit hebben met deze industrie en voor technologische innovatie, maar je bent niet bezig met de ‘nuts and bolts’. Waar moet je beginnen? “Onze industrie moet veel meer de connectie zoeken met het onderwijs, zodat leerlingen kennis kunnen maken en zelf zien waarom dit zo’n boeiende sector is. Zo hebben wij bijvoorbeeld samen met het Alfa College in Groningen een datacenteropleiding opgezet. Dit gaan we ook met andere onderwijsinstellingen doen. Doel is om het onderwijs beter te laten aansluiten op wat bedrijven zoeken. Dit is heel belangrijk in een tijd waarin het bedrijfsleven staat te springen om mensen met de juiste kennis.”

Wat kan de sector nog meer doen om vrouwen te interesseren? “We moeten nog duidelijker maken dat wij een essentieel onderdeel zijn van de groeiende digitale economie en vertellen hoe vrouwen daarin het verschil kunnen maken. Laat zien welke kansen we als industrie bieden voor vrouwen met verschillende achtergronden, opleidingen en vaardigheden. Juist deze sector heeft mensen nodig die anders denken, die open staan voor nieuwe ideeën en die zo helpen bij het oplossen van belangrijke vraagstukken. Vrouwen kunnen en moeten hun stem daarin sterker laten horen. Dat vraagt van onze sector dat er ook concreet stappen worden gezet.” Hoe werven jullie zelf meer vrouwen? “Wij stellen bijvoorbeeld aan recruiters de eis dat wij verwachten dat de helft van de mogelijke kandidaten voor een functie vrouw is. Dat is wellicht niet altijd eenvoudig, maar we vragen de recruiters wel om daar extra tijd en effort in te steken. We kiezen uiteindelijk de persoon die we het meest geschikt achten, of dat nu een man of een vrouw is. Zo hebben we hier bereikt dat ons executive team inmiddels voor de helft uit vrouwen bestaat. Dat kunnen andere bedrijven ook.”

met andere sectoren, zoals de luchtvaart of de industrie, waar een efficiencywinst van enkele procenten per jaar wordt bereikt. We werken samen met lokale overheden en partners om bijvoorbeeld restwarmte van een datacenter te gebruiken om gebouwen in de omgeving te verwarmen. En we blijven zoeken naar manieren om alles nog energiezuiniger, schoner en efficiënter te maken.” Je maakt je ook sterk voor meer vrouwen in de techwereld. Hoe zit dat? “Dat is een andere uitdaging waar de ICT-sector als geheel mee te maken heeft: het gebrek aan diversiteit. Je ziet nog altijd dat er relatief

IN BUSINESS

45


Werkt cloud écht voor jullie organisatie? Dankzij de 5 heldere stappen van onze Cloud Gap Analyse krijgt jullie organisatie weer inzicht in de gap tussen de huidige oplossingen, de benodigde ICT infrastructuur en jullie cloud beleid. 1. Probleem definitie 2. Analyse ICT omgeving 3. Inspire workshop 4. Gap analyse 5. Roadmap

Kijk voor meer informatie op: strict.nl


column

Marloes Pomp

Marloes is een expert in sleuteltechnologieën. Op dit moment werkt ze aan een internationale strategie bij de Dutch Blockchain Coalition & Nederlandse AI Coalitie.

Het begint bij nieuwsgierigheid en verwondering Al jaren train ik topambtenaren in nieuwe technologieën. ‘Vroeger’ ging het vooral over het al dan niet gebruikmaken van social media. Rond 2008 deed ik een poging om toenmalig minister Ter Horst op Twitter te krijgen. Dat idee strandde, mede omdat het destijds onmogelijk bleek om een iPhone voor de minister te regelen. Die kon namelijk niet in beheer worden genomen. Later verschoof de discussie naar digitaal werken. Topambtenaren kregen een iPad en er werd digitaal vergaderd. Omdat de ICT-helpdesk daar nog niet klaar voor was, heb ik destijds tientallen iPads thuis ingericht en speelde ik zelf 24/7 voor helpdesk, waarbij ‘hoe kom ik op het op het wifi?’ de meest gestelde vraag was. Tijdens trainingen verschenen deelnemers regelmatig met boterhamzakjes waarin briefjes met wachtwoorden zaten. Niet zelden moest er even naar huis gebeld worden om het wachtwoord op te vragen. Het meest memorabele moment: het klaarstomen van Arthur Docters van Leeuwen voor de digitale wereld. Naast dat hij zelf de snelste leerling ooit was, wist ik ook binnen no time al zijn wachtwoorden en creditcardgegevens, omdat óók hij naar het thuisfront moest bellen om deze op te vragen. Aan mij het verzoek om de benodigde gegevens even in te tikken op de net aangeschafte iPhone, terwijl hij ze opnoemde. Daar zat ik dan, met het voormalige hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ik kon gelukkig

concluderen dat deze baan zijn vertrouwen in de mensheid niet had aangetast. Rond 2014 verschoof de aandacht naar opkomende technologieën zoals Blockchain, AI, XR en quantum technologie. De gesprekken hierover werden steeds interessanter. Men begon in te zien dat technologie niet ‘iets voor erbij’ is, maar dat het de kern van vrijwel elk proces raakt. Er ontstonden nieuwe posities binnen de overheid, zoals een Chief Technology Officer bij de gemeente Amsterdam, een Chief Data Officer bij de gemeente Den Haag en een directeur AI bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het leuke aan langer meelopen in de techwereld is dat je dingen steeds ziet terugkomen, maar dan next-level. Van de Google Glass naar serieuze VR toepassingen en van ICO’s naar DeFi. Maar ook ik heb soms geen idee waar ik naar kijk: DAO’s die NFT’s kopen, een crypto-casino op Decentraland die juist echte mensen in dienst wil nemen, of Robot Sophia die de cryptomarkt opkomt en meteen NFT-miljonair is. Waarschijnlijk kijk ik nu naar toepassingen die over een paar jaar in een meer volwassen vorm terugkomen. In tussentijd geniet ik van de verwondering. En ik hoop dat vele vrouwen dat met mij willen doen. Nog steeds zijn er veel te weinig women-in-tech, zeker ook in bestuurlijke functies. Het begint met verwondering en nieuwsgierigheid. De rest valt, net als bij mannen, allemaal te leren.

IN BUSINESS

47


circulaire economie

Aangenaam, nieuw BTG-lid Closing the Loop

Gemakkelijk duurzaam inkopen? Het kán █

tekst: Joost Heessels

Nieuw BTG-lid Closing the Loop gaat als een trein. Het bedrijf heeft een manier gevonden waarmee het MKB-plus gemakkelijk elektronica duurzamer kan inkopen. Een klassiek gevalletje van win-win. Josefien de Kool, Marketing & Communications Coördinator legt uit hoe dát precies zit.

We helpen vooral grotere organisaties om IT duurzaam in te kopen”, zegt Josefien de Kool, Marketing & Communications Coördinator bij Closing the Loop. “Als onze klant een laptop of smartphone in gebruik neemt, dan zorgen wij, ter ‘compensatie’, dat er eenzelfde hoeveelheid elektronisch afval wordt gerecycled. Zo kan er afval-neutraal worden ingekocht. Een inkoper kan zo heel gemakkelijk inkoopdoelstellingen combineren met organisatiewaarden.”

Zo werkt het

Het elektronisch afval dat Closing the Loop

48

IN BUSINESS

inzamelt komt uit landen waar recycling beperkt gefaciliteerd wordt, zoals Ghana en Rwanda. Voor de inzameling zijn ter plaatse netwerken opgezet, zoals repair shops, scholen en kerken. Zij krijgen een vergoeding voor de inzameling. Het verzamelde afval wordt nu nog naar Europa verscheept voor de recycling, maar het is het doel van Closing the Loop om ook in Afrika zelf faciliteiten voor de recycling te bouwen. De <<CURSIEF>>loop<<CURSIEF>> is ook beschikbaar voor tablets. En er zijn maatwerkoplossingen mogelijk voor andere elektronische apparatuur. De Kool: “Vorig jaar hebben we een

pilot gedaan met batterijen. En op dit moment loopt er nog een project met beeldschermen”, vertelt Josefien.

Makkelijk duurzame doelen halen

Duurzaamheid is een ingewikkeld onderwerp voor organisaties, stelt Josefien vast. “Maar dat hoeft het niet te zijn. Er zijn allerlei opties waarmee je impact kunt maken. En wij zijn er hier één van. We zien dat in de circulaire economie vaak met doelen wordt gewerkt die ver in de toekomst liggen. Maar we moeten stappen zetten, vandaag én morgen.” Closing the Loop maakt het voor


circulaire economie

‘Samen met BTG hopen we onze impact nóg verder te vergroten’

Over Josefien de Kool

startpunt is voor concrete, positieve verduurzaming.”

Rabobank, het Rijk & meer

‘Organisaties lijken in te zien dat IT ook een startpunt is voor concrete, positieve verduurzaming’

De dienst van Closing the Loop is al ruim vijf jaar beschikbaar voor organisaties. Bedrijven, maar bijvoorbeeld ook het Nederlandse Rijk, gebruiken de dienst omdat deze gecertificeerd is en hun werknemers actief deelnemer maakt in de maatschappelijke visie en ambities. Ook mobiele providers, resellers zoals Centralpoint en producenten zoals Samsung zijn partner van Closing the Loop, omdat het hun proposities aanvult en duurzamer maakt.

Aansluiting bij BTG

directies, IT- en HR-managers gemakkelijk om duurzame doelen te halen, zónder ingewikkelde bedrijfs- en procesveranderingen. En ook voor de medewerkersbetrokkenheid, sociale verantwoordelijkheid en marketing is dit een effectieve aanpak. Iets waar Closing the Loop actief bij helpt. Josefien: “En opmerkelijk, de coronacrisis heeft voor een positieve boost gezorgd. Toen de crisis begon, kwam duurzaamheid even op een laag pitje. Maar na de zomer van 2020 is het heel hard gegaan. Het lijkt alsof deze crisis mensen aan het denken heeft gezet. Organisaties lijken in te zien dat IT niet alleen cruciaal is, maar ook een

Sinds enkele maanden is Closing the Loop lid van BTG. Josefien: “We vinden het belangrijk deel uit te maken van dit netwerk. We zijn pas net lid, maar het kan interessant zijn om onze diensten aan te bieden via de serviceorganisatie van BTG, TGG.” Op het BTG Knowledge Café – Duurzame IT op 10 juni was oprichter Joost de Kluijver ook één van de sprekers. Closing the Loop werkt vooral met organisaties met meer dan vijfduizend werkplekken. Op het lijstje Nederlandse klanten prijken namen als PWC, Rabobank, PGGM, de gemeente Utrecht, KPMG en ABN Amro. Inmiddels krijgt het concept ook buiten de landsgrenzen, met name in Europa, voet aan de grond. Josefien: “Samen met BTG en het netwerk eromheen, hopen we onze impact nóg verder te vergroten.”

Josefien de Kool is sinds eind 2019 aan boord bij de jonge organisatie. “Tijdens mijn studie Business Administration focuste ik me op duurzame businessmodellen. Ik voerde consultancy-opdrachten uit voor onder meer Marqt, Unilever en FMO. Tijdens mijn stage bij het Nederlands consulaat in San Francisco woonde ik toevallig een presentatie bij van Joost de Kluijver, de oprichter van Closing the Loop. Ik raakte geïnspireerd door zijn verhaal. Toen er een baan vrijkwam bij Closing the Loop heb ik dan ook geen moment geaarzeld.”

Actie op korte termijn Naast haar werk bij Closing the Loop is ze actief als Regioverbinder binnen Stichting KlimaatGesprekken. “Deze stichting organiseert laagdrempelige workshops, waarin concrete en praktische handvatten worden gegeven om duurzamer te leven. Door zowel in een for-profit omgeving als een non-profit omgeving actief te zijn, kan ik laten zien dat duurzame ontwikkeling groter is dan de eigen organisatie. In plaats van te focussen op doelen voor 2050, benadruk ik dat er juist op korte termijn actie nodig is. Start vandaag.”

IN BUSINESS

49


Samen blijven we digitale indringers een stap voor

KPN ÉÉN MKB Internet

beschermt automatisch alle verbonden apparaten. Bijvoorbeeld door onveilige websites te blokkeren. Zo is je bedrijf altijd veilig online, net als uitzendbureau In2Action. Kijk op kpn.com/veiligheid of bel 0800-0403


BTG Business Event

BTG business event

IN BUSINESS

51


CHAMPIONING DIGITAL MOBILITY FOR OVER A DECADE We are trusted by 10 of the 12 biggest banks in the world and over 3,500 businesses rely on us every day for their global mobile communications.

THE FIRST TO DELIVER

THE FIRST TO DELIVER

a global mobile network.

mobile recording.

THE FIRST TO CREATE

a fluid and open IoT platform.

THE FIRST TO BUILD

an eSIM ecosystem for the industry.

We are pioneers and mavericks. We thrive on breaking barriers. Everything we do is to engineer smarter, more seamless connections between things, people and businesses around the globe.

We built our own eSIM software to fully digitise cellular connectivity—at a speed and specificity that is blowing past the rest of the industry. eSIM is now revolutionising the industry for good. And we’re at the forefront of that change: working with mobile operators,

We created a truly global mobile and data network. We knew we could use this network to find better ways to connect the world. So, after investing £500 million in making

device makers and chip manufacturers to simplify the way consumer and IoT devices connect around the world.

it secure and truly global, we began to find a range of valuable

So that’s why we promise to keep inventing.

use cases for very different audiences.

Finding new ways to use our expertise and technology.

We plugged in a patented in-network call recording technology for financial institutions to help them stay compliant with regulations.

New problems to solve. New ways to innovate. TRUPHONE All it takes is a better idea.

Find out more at truphone.com or scan code to get in touch with us:


BTG Business event

Woensdag 3 november

BTG Business Event Connected Impact █

tekst: Joost Heessels

Op woensdag 3 november 2021 vindt het BTG Business Event plaats met uitreiking van de BTG Awards. Bijzonder om weer een fysiek evenement te organiseren! Het belooft een spraakmakende editie te worden, met boeiende sprekers, een netwerkdiner en de uitreiking van de BTG ICT/Telecom Awards 2021 voor de ICT/Telecom manager en de Young Professionals.

Wie eerder op één van de BTG Business Events is geweest, weet hoe belangrijk het is om hier acte de presence te geven. De bijzondere sfeer van Grand Hotel Huis ter Duin, de keur aan boeiende sprekers uit binnen- en buitenland uit diverse hoeken, van overheid tot high tech. Het inspirerende programma, de presentaties van de kandidaten van de Awards en niet te vergeten het enorme netwerk uit alle geledingen van de ICT en telecom. Leveranciers, CIO’s en CDO’s,

vertegenwoordigers van de diverse overheden, pers, consultants. Iedereen die er in deze sector toe doet, is van de partij.

Even geleden

Op 30 oktober 2019 vond het laatste Business Event plaats in het hoofdkantoor van KPN met als thema Intelligent Connectivity. Bijna 200 bezoekers zagen diverse interessante presentaties over dit thema. Zo sprak KPN-topvrouw

Marieke Snoep over de ambities van KPN om mee te doen in de wereld van de hyperscalers. En Heleen Uijt de Haag, plaatsvervangend directeur Digitale Economie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ontvouwde de roadmap van de uitrol van 5G. Er waren ook de nodige primeurs. Wethouder Digitalisering Barbara Kathmann van de gemeente Rotterdam vertelde over de ambitie van haar stad om in 2025 de slimste stad van Nederland

IN BUSINESS

53


BTG Business event

slachtoffers van de aardbevingen in Groningen. Winnaar in de categorie Young ICT/Telecom Professional Gebruikers werd Djoeke Jehee, Projectmanager bij Royal Schiphol Group. In de categorie Young ICT/Telecom Professional Leveranciers ging de Award naar Jaimy Nijnens, indertijd Circular Young Professional bij YSE/ Philips. Alle drie de winnaars komen elders in deze uitgave aan het woord.

Kennisplein

te worden. Een streven dat is samengevat in een nieuw strijdplan: code 010. Barbara is inmiddels Tweede Kamerlid en maakt daar deel uit van de Vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken.

Almere) en Graeme Muller (NZTech) Tijdens het diner werd het publiek vermaakt met een prikkelende speech van oud Formule-1 coureur Robert Doornbos.

Grand Hotel Huis ter Duin

Laatste Award-winnaars

Het vorige BTG Business Event in Huis ter Duin vond plaats op 6 juni 2019. Ruim driehonderd bezoekers kregen in Noordwijk een topprogramma voorgeschoteld met als thema ‘Digitalisering en 5G’. Met inspirerende speeches van onder meer Focco Vijselaar (DG Bedrijfsleven en Innovatie, ministerie van Economische Zaken en Klimaat), Franc Weerwind (burgemeester

54

IN BUSINESS

Tijdens het event in juni 2019 vonden ook de laatste verkiezingen plaats voor de BTG Awards voor ICT/Telecom manager en Young ICT/Telecom Professional van het Jaar. Met als hoogtepunt de bekendmaking van de winnaars van de BTG Awards. Winnaar in de categorie ICT/Telecom Manager van het Jaar werd Peter Rake, die zijn winst spontaan opdroeg aan alle

Eén van de publiekstrekkers tijdens het BTG Business Event is het Kennisplein, waar leveranciers hun producten en diensten kunnen presenteren. Voor veel leden van BTG een uitgelezen kans om kennis te maken met het portfolio van een select aantal leveranciers die deel uitmaken van BTG. Deelname hiervoor staat open voor leveranciers die lid zijn van BTG/TGG. TGG zal zich op het Kennisplein profileren met haar uitgebreide propositie als serviceorganisatie voor ondernemingen en overheden. En TGG zal ook uitleg geven over haar uitgebreide productportfolio, van Telecom Expense Management en consultancy tot en met Smart City Solutions en IoT.

Meld je snel aan

Achter de schermen wordt hard gewerkt om de punten op de i te zetten voor een verrassend en inspirerend programma voor het BTG Business Event ‘Connected Impact’. Binnenkort wordt dit programma bekendgemaakt. Houd de website in de gaten voor de laatste updates en meld je alvast aan bij het secretariaat via officemanager@btg.org. Zeker in deze tijd van mogelijke restricties geldt: vol is vol.


BTG Business event

Wie verdient er zo’n prestigieuze BTG Award? Nomineer nú een kandidaat via onderstaande qr-code:

<foto gebruiken: https://www.btg.org/inschrijven-voor-de-btg-awards/> Ook de bekendmaking én uitreiking van de jaarlijkse BTG Awards vinden plaats tijdens het BTG Business Event in oktober in Huis ter Duin te Noordwijk. Alle genomineerden krijgen de kans om zichzelf te presenteren. Daarnaast worden de genomineerden aan de tand gevoeld door een deskundige jury. Tijdens de feestelijke avond worden de winnaars bekendgemaakt door de juryvoorzitter. De verkiezing krijgt steeds meer aanzien én publiciteit, zowel in de ICTen telecombranche, als daarbuiten. Voor de winnaars heeft het winnen van de prestigieuze award veel voordelen. Diegene wordt voor zeker één jaar lang het boegbeeld van de branche, krijgt uitgebreide exposure via BTG en zorgt voor een positieve impact op de hele sector.

Nomineer een kandidaat voor de BTG Award

Het is nog mogelijk om kandidaten te nomineren in de categorie ICT/Telecom Manager van het Jaar 2021, BTG Young Professional ICT/ Telecom Award 2021 Categorie: Gebruikers”en BTG Young Professional ICT/Telecom Award 2021 Categorie: Leverancier. In totaal zijn er drie categoriën: • ICT/Telecom Manager van het jaar • BTG Young Professional ICT/Telecom Award 2021 Categorie: “Gebruikers” • BTG Young Professional ICT/Telecom Award 2021 Categorie: “Leverancier”. Een vakkundige jury zal zich in oktober buigen over de genomineerden en besluiten wie er met de BTG Awards vandoor gaat.

IN BUSINESS

55


Connectivity

Cyber Security

Kennisinstituut

Indoordekking

Mission Critical

circulaire economie

Internet of Things

Innovatie

Wat biedt BTG: • Events, bijeenkomsten, strategische tafels en netwerken • Leden & Partners • Samenwerking & belangenbehartiging • Kennisinstituut & Sourcing • Added value & producten en diensten, uitrol via TGG

BTG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen op het gebied van ICT en Telecommunicatie. Binnen BTG bundelen overheidsorganisaties, commerciële bedrijven, kennisorganisaties, leveranciers van telecomdiensten en providers hun wensen, kennis en expertise. BTG is bruggenbouwer in het digitale domein. Hiervoor organiseren we een structurele lobby tussen overheid, leveranciers en leden. Ook bieden we onze leden een netwerk voor ontmoeting en kennisdeling. BTG signaleert trends en vertaalt deze in strategie, duiding en activiteiten. Daarnaast realiseren we ledenvoordeel door de bundeling van vraag en de daarop gebaseerde dienstverlening binnen de BTG-serviceorganisatie TGG.

Pelmolenlaan 10 - 3447 GW Woerden – officemanager@btg.org – Telefoon: 0348 495045 – www.btg.org


Column

Hessel Dikkers

Hessel is Chief Information Officer bij Nederlandse Spoorwegen en sinds enkele jaren voorzitter van de jury voor de verkiezing van de BTG ICT-/Telecommanager van het Jaar.

Energie van daadkracht Al enkele jaren heb ik het voorrecht om juryvoorzitter te mogen zijn van de BTG ICT-/ Telecommanager van het jaar verkiezing. Prachtig de projecten te zien die langskomen en hoe de kandidaten vol passie hun project presenteren aan de jury. Maar, hoe gaat zo’n jury aan het werk? En hoe komt de jury tot een eindoordeel? Natuurlijk staat elke verkiezing op zichzelf, maar er zijn enkele duidelijke patronen te herkennen.

We hebben eigenlijk nog nooit consensus gekregen voordat we gaan kijken naar de presentaties aan het publiek. Als we de presentaties hebben gezien en het cijfer van het publiek binnen is gekomen, beginnen we opnieuw met de weging en de discussie. Dan zien we toch wel dat de presentatie, de interactie met het publiek en het publiekscijfer van invloed is op de meningen van de juryleden.

De drie kandidaten presenteren zich aan de jury (acht tot tien deelnemers met diverse achtergronden). Vooraf nemen we kort de kandidaat door op basis van het ingezonden materiaal. Nadat de kandidaat zich heeft gepresenteerd, vult ieder jury lid een formulier in en geeft punten aan een aantal categorieën. Ieder jurylid licht toe hoe hij of zij tot het oordeel is gekomen. Na drie kandidaten ontstaat een discussie in de groep. Wat vinden we van de einduitslag? Kunnen we ons hierin vinden of niet? Dit leidt eigenlijk altijd tot mooie en felle discussies. Hoe weeg je de context waarin het project tot stand is gekomen? Hoe weeg je de impact die het project heeft gehad in de organisatie? Het is vaak appels met peren vergelijken. Hoe vergelijk je een project op een ministerie met een project in een ziekenhuis of een project in Shell? In alle omgevingen is leiderschap nodig, maar het verschilt nogal per omgeving welke uitdagingen zijn overwonnen.

Als we er écht niet uitkomen dan heb je als voorzitter nog een privilege, maar daar heb ik gelukkig nog nooit gebruik van hoeven maken. In onze Hollandse traditie van polderen willen we er namelijk graag uitkomen met elkaar. Gedurende zo’n dag ben ik helemaal uit mijn normale werk en word ik geïnspireerd door successen die de kandidaten hebben gerealiseerd. Zeker kandidaten met praktische daadkracht en buiten de gebaande paden zijn gegaan, geven mij altijd veel energie.

IN BUSINESS

57


BTG Award-winnaars

BTG award-winnaars aan het woord De voorpret voor het BTG-event van 2021 is nu al begonnen. Om alvast een beetje in te komen, een terugblik met onze laatste award-winnaars (2019) Peter, Jaimy en Djoeke. Hoe kijken ze terug en hoe vergaat het ze nu?

Peter Rake Functie Programmamanager 5Groningen bij Economic Board Groningen Award IT- en telecommanager van het jaar 2019

Het is alweer bijna twee jaar geleden, dat ik op het podium van Huis ter Duin in Noordwijk de prijs in ontvangst mocht nemen. Het winnen van deze prijs voelde als een fantastische schouderklop van al mijn ICT-collega’s in Nederland, en gaf mij ook een soort van vleugels waarin vrijwel alles leek (en bleek) te lukken. Maar winnen doe je nooit alleen. De support van mijn collega’s van het 5Groningen-programma, en de aanmoediging van mijn gezinsleden (live bij de verkiezing aanwezig dankzij Arianne en Petra) zijn van onschatbare waarde geweest voor dit succes. Waar ik erg van heb genoten is dat deze award ook Groningen opnieuw positief op de kaart heeft gezet. Deze regio heeft het niet makkelijk gehad door de gaswinning, maar er lonken prachtige perspectieven in de energietransitie (waterstof!), de verduur-

58

IN BUSINESS

zaming van de bedrijvigheid en de kansen van digitalisering voor (mkb-) bedrijven, onderwijs en publieke sector. Dat roept een hoop nieuwe energie op. Nog iets wat veel energie geeft: eind 2020 hebben we ons eerste lustrum als 5G proeftuin gevierd, en op één na hebben alle programma partners voor nog eens twee jaar bijgetekend.

‘Deze prijs voelde als een fantastische schouderklop van al mijn ICT-collega’s in Nederland’

In 2019 werd ik door YSE, mijn toenmalige werkgever, genomineerd om mee te doen aan de BTG Award voor Young Professionals. Op dat moment had ik net mijn opdracht bij Philips afgerond, vanuit mijn traineeship bij YSE. De focus van de opdracht lag op het versterken van circulariteit – met hergebruik van grondstoffen als kenmerk – met behulp van digitalisering, en vooral: software. Tot mijn grote verrassing won ik de Young Professional Award in de categorie Leverancier. Het niveau van de sprekers en andere genomineerden vond ik erg hoog. Het was dan ook een eer om de prijs in ontvangst te mogen nemen. BTG heeft geleid tot veel kennisuitwisseling, zowel met ervaren ICT-managers, als met jonge managers zoals Djoeke. In de toekomst is de ambitie om de kennisuitwisseling tussen jonge en meer ervaren managers binnen de BTG nog verder te versterken. In mijn huidige werk als beleidsmedewerker bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat spelen data en circulariteit ook een belangrijke rol. Bijvoorbeeld door de implementatie van het materialenpaspoort in de bouw. Het paspoort bevat data over de


BTG Award-winnaars

Jaimy Nijnens Functie Beleidsmedewerker circulaire economie bij het ministerie van Infrasctructuur en Waterstaat. Award Young Professional 2019 (leverancier)

kwaliteit, herkomst en locatie van materialen en producten en geeft inzicht in de materiële, circulaire en financiële (rest)waarde van een gebouw. Er is een aantal pilots gestart om te verkennen welk beleid en randvoorwaarden nodig zijn om materialenpaspoorten verder op te schalen. Om deze implementatie mogelijk te maken is afstemming in de keten noodzakelijk, oftewel om impact te maken is samenwerking cruciaal. BTG heeft mij geïnspireerd om met ICT impact te maken. Bijvoorbeeld door ICT als een middel te zien om de Sustainable Development Goals te halen. We kunnen alleen sámen met ICT impact maken, Connected Impact.

‘BTG heeft mij geïnspireerd om met ICT impact te maken’

Djoeke Jehee Functie IT-projectmanager en a.i. senior manager IT bij Royal Schiphol Group Award Young Professional 2019 (gebruiker)

Twee jaar na de BTG Young Professionaluitreiking, is er veel veranderd. Niet alleen door corona, maar ook in mijn carrière. Ik pitchte mijn project de A-pier van Schiphol. Mijn team en ik realiseren 25 IT-werkpakketten met diverse innovatieve en complexe IT-oplossingen, van 500 camera’s tot aan een zelf ontwikkeld wisseldeurensysteem om de veiligheid te garanderen. Dit project manage ik nog steeds, want het heeft wat vertraging opgelopen. Dat heeft me ook ruimte gebracht. Ruimte om andere dingen erbij te gaan doen. Zo ben ik vorig jaar ad interimmanager geweest en dit jaar ben ik begonnen als ad interim senior manager van een IT-afdeling bij Schiphol. Dit soort kansen grijp ik natuurlijk met beide handen aan. De ambitie die ik bij de BTG-verkiezingen heb uitgesproken en mijn talent dat daar beloond werd, hebben mij dus ook in mijn carrière verder gebracht. Hartstikke fijn!

De dag waarop Young Professional Award werd uitgereikt was een bijzondere dag. Het is goed om stil te staan bij wat je doet, hoe je het doet en wat jij (als persoon) toevoegt en daarover in gesprek gaat met IT-specialisten. Daarbij jezelf en het project pitchen voor een volle zaal was leerzaam. Het gaf me extra zelfvertrouwen. Uiteindelijk kreeg ik veel erkenning. Dat is super. Bovendien brengt de community van BTG brengt je een mooi netwerk. Ik ben, kortom, BTG dankbaar en ik kijk vol vertrouwen naar wat komen gaat.

‘De community van BTG brengt je een mooi netwerk’

IN BUSINESS

59


De kracht van een netwerkorganisatie Een perfecte samenwerking van specialisten voor missie kritische (tele)communicatie en digitale transformatie!

Telecom Infrastructures

Cloud & Data Center Infrastructures

koningenhartman.nl

Enterprise Networks

Digital Workspace

Business Applications

Data Analytics

Cyber Security


column

Stephan Stokkermans

Stephan is managing director van Grand Hotel Huis ter Duin. In 2019 ontving hij de award voor Hotelier of the Year van Preferred Hotels & Resorts. Daarnaast is hij lid van diverse (inter)nationale hospitality boards en voorzitter van EHMA Dutch Chapter.

De toekomst van gastvrijheid: hightech en hightouch Meer dan ooit waardeert men het kopje koffie, het biertje, de mooie lunch, de gezelligheid, het bijzondere event, het diner en het samenzijn wat we al zo lang hebben moeten missen. In dit soort tijden leer je je vrienden kennen. Persoonlijke én zakelijke vriendschappen. De vriendschap met de BTG-gemeenschap koesteren we dan ook. Vanaf de eerste perikelen van Covid-19 en de lockdown is het BTG-team bezig de mogelijkheden te onderzoeken hoe men met de leden bij elkaar kon komen. Dat Grand Hotel Huis ter Duin daarin een prominente rol speelt, vervult ons met trots. En hoe mooi is het dan ook dat we inmiddels kunnen terugkijken op een eerste geslaagde, hybride bijeenkomst. De term hybride is meteen een mooi bruggetje naar de toekomst van de evenementen. Op geen enkele manier maken we ons zorgen over de toekomst van (grote) live evenementen. Wel hebben we oog voor de ontwikkeling van de hybride variant. Waar sommigen eerder een bedreiging zien, ervaren wij het juist als een kans. Met een live-evenement kun je meer deelnemers bereiken én een bijdrage leveren aan de duurzame uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. Het vertrouwen overheerst dat het juist voor degenen die bij het evenement aanwezig zijn, de beleving extra bijzonder en nog belangrijker is.

De beleving van gastvrijheid was al belangrijk (en wat mij betreft al eeuwenlang het ijkpunt voor elke horecaonderneming), maar wordt in de toekomst alleen nog maar belangrijker. Een beleving die voortkomt uit het samenspel van hightech en hightouch. Minder contactpunten tijdens een verblijf (vanwege hygiëne) leidt tot versnelling van integratie van technologieën als mobiele check-in en registratie en het bestellen via QR-codes. Als ondernemer dien je dus open te staan voor hightech. Deze ontwikkeling heeft invloed op de kwantitatieve en kwalitatieve inzet van medewerkers. Het heeft ook invloed op de leiderschapsstijl, met de nieuwe generatie medewerkers in aantocht, met andere verwachtingen, normen en waarden. De toegevoegde waarde van het één-op-één-contact tussen gast en medewerker zal dan ook op hightouch gebaseerd moeten zijn. Hightech en hightouch gaan elkaar versterken tot een ultieme belevenis. Dat gaat vanzelfsprekend niet over één nacht ijs. Het vergt visie, inlevings- en investeringsvermogen van de horecaondernemer. Wij kijken er alvast naar uit om onze BTG-vrienden snel weer in Grand Hotel Huis ter Duin te verwelkomen en samen het glas te heffen.

IN BUSINESS

61


Bezoek onze website voor dagelijks InnovatieNieuws, recente publicaties en de BTG Event-kalender

WWW.BTG.ORG

Telegrootgebruik is de serviceorganisatie van de Nederlandse Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG). Exclusief voor leden van BTG leveren wij diensten en inkoopvoordelen rondom telecommunicatieproducten en -diensten. Ook handelt TGG de administratieve verwerking van complexe facturering af zodat u meer overzicht krijgt, bijvoorbeeld voor bedrijven met veel vestigingen.

WWW.TELEGROOTGEBRUIK.NL 62

IN BUSINESS


Magenta Communicatie

HET COMMUNICATIE BUREAU MET DE AANDACHT DIE JE VERDIENT Je kent je markt, je doelgroep en je weet wat je wil bereiken. Het ontbreekt je aan tijd en expertise om de communicatie met de markt goed in te vullen. Magenta Communicatie is dé specialist als het gaat om vorm, inhoud en rendement van jouw content.

Content creatie

Content distributie

Social media marketing

Branding storytelling

Online marketing

Offline marketing

Lead generation

www.magentacommunicatie.nl


Verbind de toekomst 5G-netwerken bieden fantastische mogelijkheden voor de samenleving. Maar zo’n complex netwerk integreren in de omgeving kent wel een aantal uitdagingen. Arcadis heeft brede en jarenlange ervaring in het introduceren van mobiele netwerken, ook in ‘special coverage locations’. We kennen alle kanten van de stakeholderomgeving, hebben duurzaamheid als leidraad in alles wat we doen en optimaliseren daarmee de impact op de groene en stedelijke omgeving. Stel een vraag via info@arcadis.nl Of kijk op www.arcadis.com

Blijf op de hoogte

Social icon

Rounded square Only use blue and/or white. For more details check out our Brand Guidelines.

Arcadis. Improving quality of life


Articles inside

De kracht van article cover image

De kracht van

4min
pages 40-42
Brussel versus article cover image

Brussel versus

5min
pages 24-28
BTG activiteiten article cover image

BTG activiteiten

3min
pages 6-8
BTG Award-winnaars article cover image

BTG Award-winnaars

4min
pages 58-60
Nieuw BTG-lid Closing the Loop gaat als een trein article cover image

Nieuw BTG-lid Closing the Loop gaat als een trein

4min
pages 48-50
Column article cover image

Column

3min
page 35
Poortwachter van article cover image

Poortwachter van

2min
page 33
Maak kennis met article cover image

Maak kennis met

4min
pages 18-19
Voorwoord article cover image

Voorwoord

2min
page 3
Smart connectivity met TGG Services article cover image

Smart connectivity met TGG Services

5min
pages 14-16
Even voorstellen article cover image

Even voorstellen

2min
page 39
Fun meets function article cover image

Fun meets function

3min
pages 22-23
IN BUSINESS article cover image

IN BUSINESS

1min
page 5
Slimme mobiliteits article cover image

Slimme mobiliteits

2min
page 34
Van alle markten thuis article cover image

Van alle markten thuis

2min
page 17
Column Stephan Stokkermans article cover image

Column Stephan Stokkermans

2min
pages 61-64
Mona Keijzer presenteert Taskforce Diversiteit en Inclusie article cover image

Mona Keijzer presenteert Taskforce Diversiteit en Inclusie

4min
pages 36-38
Geraffineerde article cover image

Geraffineerde

4min
pages 20-21
IN BUSINESS article cover image

IN BUSINESS

1min
page 4
Column Judith Dijk article cover image

Column Judith Dijk

2min
page 43
Column Hessel Dikkers article cover image

Column Hessel Dikkers

2min
page 57
Women in Tech article cover image

Women in Tech

2min
page 29
BTG verbindt op inhoud, ook als het om cloud gaat article cover image

BTG verbindt op inhoud, ook als het om cloud gaat

5min
pages 10-11
Column Marloes Pomp article cover image

Column Marloes Pomp

2min
page 47
Amsterdam als article cover image

Amsterdam als

5min
pages 30-32
Innovatienieuws article cover image

Innovatienieuws

3min
pages 12-13