2016 tbm 1

Page 1

Jaargang 12 I Nummer 1 I Januari 2016

Business Tool voor de ICT-reseller

Opmars IOT - 7 Mobile Trends - Hosted VoIP in Nederland Expeditie ICT - VoLTE breekt door - Onderzoek Conclusr


we are one, dean one. Een nieuwe naam! Voortaan heten wij dean one! Twee succesvolle telecom- en internetproviders voor de zakelijke markt en met een passie voor het partnerkanaal, OneXS en Dean Connect, zijn per 1 februari 2016 samengegaan. Wij zijn nu n贸g slagvaardiger en ons portfolio aan telecom- en internet diensten is nu nog breder 茅n daarnaast hebben wij het nu nog makkelijker gemaakt voor onze partners. dean one biedt samen met haar 80 medewerkers en meer dan 500 lokale partners aan 150.000 zakelijke gebruikers bij Nederlandse bedrijven en instellingen mobiele telefonie, vaste telefonie en internet diensten.

dean one the business provider for mobile, internet and voice


Welkom in 2016 In deze Kick Off-editie van TBM hebben wij de nodige bedrijven gevraagd naar hun visie op en plannen voor 2016. Het wordt een bijzonder jaar, zoals elk jaar in de ICT-wereld bijzonder is. En uiteraard heeft ook TBM zijn plannen en visie voor het nieuwe jaar klaar. In 2015 hebben we niet stilgezeten en hebben we de basis gelegd voor een succesvol 2016. We zijn gestart met het resellerplatform Expeditie ICT, onze database van IT- en Telecom-resellers is verder verrijkt, de magazines CBM (IT) en TBM (Telecom) zijn samengevoegd tot één krachtig print- en online medium voor ICT-resellers. En last but not least hebben we de eerste stappen gezet in een nieuwe dienstverlening om business partners te ondersteunen in hun marketing: denk aan het creëren van content als webteksten, klantcases, corporate video, leadgeneratie en het organiseren van round tables met eindklanten. Onze passie is namelijk de business partner in ICT en Telecom vooruit te helpen, of dat nu middels het delen van kennis is via TBM, TBMnet.nl en onze events, of dat het via marketingondersteuning is. En dat maakt dat we veel zin hebben in 2016. We zien u graag in het komende ICT-jaar. Team TBM Daisy van Diejen en Sef Heldens

Accountmanager Daisy van Diejen, daisy@magentapublishing.nl

TBM is een uitgave van

P

U

B

L

I

S

H

I

N

G

Bijsterhuizen 31-47 6604 LV Wijchen tel: (024) 345 41 50 www.TBMnet.nl Twitter: @TBMnet LinkedIn: Dutch Telecom Channel Hoofdredactie Sef Heldens sef@magentapublishing.nl

Medewerkers Marjolein Straatman, Martijn Kregting, Rob Kurver, Ruud Alaerds,

Advertentie-administratie advertentie@magentapublishing.nl Vormgeving Wendy van Cuijk

Druk BDUprint Abonnementen abonnement@magentapublishing.nl Abonnementsprijzen Abonnement € 115,- (exclusief 6% BTW) Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd. De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

zijn gedeponeerd bij de KvK in Arnhem onder nr.10041872. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt door middel van druk, internet,fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke of materiële schade veroorzaakt door onjuistheden in deze uitgave. ISSN 1388-218X © Copyright 2016

TBM • januari 2016

3


Expeditie ICT

40

4

TBM • januari 2016

De opmars van IOT

42

Mobiele trends voor 2016

46


-Inhoud-

TBM Kick Off 2016 6

Marktcijfers Conclusr

36

i4IP: het beste

12

Voiceworks:

van 2 werelden

Partners staan centraal

39

Telepuls over 2016

14

CeBIT 2016

40

Expeditie ICT

17

Bel Business Centre

42

De opmars van IOT

over 2016

46

7 mobiele trends voor 2016

18

Operatorlandschap

50

Tender Training

anno 2016

52

Kalender 2016

22

ICTWaarborg Awards

54

Siphon beloond door Polycom

24

Het partnercare

55

Nextel reikt Awards uit

programma van X2Com

57

TBM Business Guide

26

4 trends volgens Mitel

64

Reverse Cover Dean One

30

GnTel: ‘2016 het jaar

van Hosted VoIP 2.0’

32

Onderzoek Hosted VoIP

van Cavell Research

TBM • januari 2016

5


I Onderzoek

Trends zijn eigenlijk niet toe te kennen aan een bepaald jaar. Veeleer het tempo of de fase waarin die trends de markt veranderen kunnen een jaartal dragen. Zo is de verwachting dat in 2016 de kern van telefonie en telecommunicatie in het algemeen verder en sneller gaat veranderen.

Telecommarkt verandert ingrijpend En het tempo waarin versnelt nu

Wetende dat dit als een zeer holistische frase kan worden gelezen, probeer ik wat concreter aan te geven wat die kern nu eigenlijk is en waarin de verandering nu structureel is ingezet en versneld zal doorzetten. Telecommunicatie stond en staat als onderwerp zelden hoog op de agenda van bedrijven. Immers het wordt doorgaans als een middel, noodzakelijkheid of voorziening gezien. Toch wordt het belang van telecommunicatie snel duidelijk wanneer de service wegvalt. Maar ook dan gaan bedrijven toch van een vanzelfsprekendheid uit. Het telecomjaar 2015 kenmerkte zich door een verder doorgaan van al jarenlang spelende trends. Om er een paar te noemen: IP-gebaseerde commu-

6

TBM • januari 2016

nicatie, telefonie die onderdeel wordt van IT, beheer en regie die nu onder IT vallen binnen bedrijven en samengaan van mobiel en vast en het samengaan van spraak en data.

De kern van telecommunicatie en telefonie verandert nu

De ‘push’ in marktveranderingen zal zoals altijd deels komen door technologische innovatie. VoIP, Cloud, Big Data en nu IoT zorgen stuk voor stuk voor disruptie van bestaande marktpatronen. De vanzelfsprekendheid waarmee nieuwe generaties die instromen in de zakelijke markt deze nieuwe techniek gebruiken, zorgt als bijna vanzelf voor adoptie. Maar meer maatschappelijke verandering


Tekst: Ruud Alaerds – Conclusr Research

zorgt zeker ook voor een deel van de veranderende markt. Mobiliteit, privé-zakelijk verschuiving, milieuaandacht en (veranderde) overheidsregulering zijn ook vaak een belangrijke basis. Zonder deze laatste categorieën te onderschatten gaan we in dit artikel meer in op concrete al in gang zijnde verschuivingen die direct met technologie en de inzet daarvan, te maken hebben.

Telefooncentrale?

Wanneer we over een langere periode kijken, dan is de bedrijfstelefooncentrale rond de millenniumwisseling nog een vanzelfsprekend iets dat bij grote maar ook kleine bedrijven net zo logisch als een bureautafel is. Nu is zeker dat het voorkomen ervan in het Nederlandse MKB geen vanzelfsprekendheid meer is en zelfs vaste telefonie is bij zeer kleine bedrijven geen vanzelfsprekendheid meer. Er is dus

een nieuwe werkelijkheid en die dringt zich niet alleen op bij de startups. De telefooncentrale is in de afgelopen jaren ook behoorlijk veranderd. Het feit dat steeds meer IP-gebaseerde spraak voorkomt, is ook terug te zien in de telefooncentrales die steeds meer óf hybride óf volledig IP gebaseerd zijn. Om nog maar niet te spreken van hosted en Cloud-based telefoniesituaties.

Data neemt het over van spraak en mobiel verdringt vast

Goede indicatie voor wat er binnen bedrijven aan de hand is op het gebied van telecommunicatie en datacommunicatie is de verdeling van het budget. Onderstaande afbeelding toont al sinds enige jaren aan dat spraak overgaat in data (qua bestedingen) en dat mobiel steeds

Ontwikkeling budget voor diensten op gebied van spraak & datacommunicatie 2007-2015 60%

Voice fixed 49%

50%

Date Mobile

41% 35%

30% 26% 15%

29% 16%

32%

35%

32% 22%

15%

29%

32%

29%

25%

29%

25%

25%

25%

18%

18%

17%

18%

2012

2013

2014

2015

28%

17%

10% 0%

Date Fixed

46%

40%

20%

Voice mobile

55%

30%

29% 28%

13% 5%

6%

7%

8%

2007

2008

2009

2010

2011

Basis:Vestigingen van bedrijven en instellingen met 20 of meer werknemers Bron: Conclusr Research, 2007-2015

>>


meer de plaats (de bestedingen) van vast inneemt. De afgelopen twee jaar laten nu enigszins een stabilisatie zien en zet deze ontwikkeling niet echt verder door. We bevinden ons blijkbaar in de afgelopen twee jaar in een situatie die het best omschreven kan worden als een ‘weerstandsniveau’ in de afname van traditionele vaste spraakdiensten. Wat geen garantie is dat deze afname in 2016 niet opnieuw gaat doorzetten natuurlijk.

IT neem het over!

Wordt telecommunicatie nog als een apart domein waargenomen door de afnemers in de markt? Kijkende naar de partijen die ingeschakeld worden deels nog wel. Er is echter een trend die zich aftekent ten nadele van de traditionele telecompartijen. Telecom is een vanzelfsprekendheid voor veel bedrijven. En het

Van Toepassing Zeer van toepassing

37%

39%

51%

inrichten, beheren en adviseren wordt steeds vaker en meer verwacht van IT-leveranciers of IT-dienstverleners dan dat daar naar een specialist wordt gezocht. Die verandering is ook voor een belangrijk deel ingegeven doordat er eigenlijk geen telecomverantwoordelijke of gespecialiseerde mensen zijn binnen organisaties. Veel van wat vroeger een aparte afdeling of persoon was, is namelijk bij automatisering of facilitair ondergebracht. Het is misschien te simpel om te stellen dat spraak de zoveelste toepassing is op data(communicatie)netwerken. We gaan dan voorbij aan de wereld van kwaliteit en betrouwbaarheid die we allemaal vanzelfsprekend vinden bij telefonie. Maar in beginsel is het wel de feitelijke situatie. De wens tot beheer door een partij die alles beheerst, is dan eigenlijk een logische.

37%

31%

32%

25%

28%

20 tot 50 werknemers

50 tot 100 werknemers

100 tot 200 werknemers

200 tot 500 werknemers

Basis:Alle vestigingen [n=574] Bron: Conclusr Research, maart 2015

39% 42%

15% >=500 werknemers

30% Totaal


Telecomspecialisten staan voor een duidelijke scenariokeuze. •

Ermee stoppen (er is geen bedrijfsopvolging, so why change?) Aanpassen in portfolio (van telefonie naar IP en eigenlijk naar IT) Samenwerking met, samengaan met of opgaan in een IT bedrijf

• •

Veel andere keuzes lijken er niet te zijn. En 2016 zal in die zin belangrijk zijn dat deze agenda inmiddels zeer dringend aan het worden is.

Niet op de laatste plaats: Cloud

Het inzetten van Cloud-gebaseerde diensten in IT is inmiddels ver voorbij aan de hypefase. Zakelijk Nederland maakt vaak en in behoorlijke mate gebruik van

de Cloud. En was het eerst zo dat alleen meer op zich staande zaken (webmail, client-applicaties, backup) snel als Cloud-dienst werden afgenomen, dan is het nu zo dat ook kernbedrijfsapplicaties en kritische infrastructuur vaker als Cloud-dienst geleverd worden. Telefonie is daarbij eigenlijk niet achtergebleven. En de prognoses uit 2015 tonen dat er nog een duidelijke toename verwacht mag worden hierin. Dit laatste is op zich al een aanjager van ingrijpende veranderingen in de telecomwereld. Laat staan wanneer we dit meenemen naast de al in dit artikel gemelde behoorlijke verschuiving van vaste naar mobiele telefonie en van spraak naar datadiensten.

Ontwikkeling gebruik Cloud-diensten op verschillende gebieden 2015-2016

Gebruik in 2015 Prognoge gebruik 2016

50% 45,0%

45%

41,3%

40%

36,8%

30%

36,7%

34,9%

35%

32,6%

31,4% 27,9% 24,8%

25%

25,2%

24,8% 21,0%

20%

19,3% 15,7%

15% 10% 5% o%

Werkplek applicaties zoals office, exchange (SaaS)

Bedrijfsapplicaties CRM, ERP, Financieel, HRM (SaaS)

Facilitaire voorzieningen zoals server capaciteit (IaaS)

Facilitaire voorzieningen zoals opslag en backup (IaaS)

Security voorzieningen

Ontwikkeling omgeving/ ontwikkelplatform (PaaS)

Telefonie

Basis:Alle vestigingen [n=574] Bron: Conclusr Research, maart 2015

TBM • januari 2016

9


Alleen voor ENERGIEKE


ERVAREN ondernemers! Telecombinatie Zakelijk is op zoek naar zelfstandig ondernemers in de zakelijke telecom die een Telecombinatie Business center willen openen. Klaar om snel mee te groeien naar een uniek landelijk netwerk van Telecombinatie Business centers?

PROFITEER VAN: Onafhankelijk advies, service en reparatie R Een compleet aanbod aan diensten en producten R Een toegankelijk pand voor klanten R Gezamenlijke naamsbekendheid en een professionele uitstraling R Goede commerciĂŤle en technische ondersteuning R

Wacht niet langer en pak deze kans! Neem vrijblijvend contact op: Timo Don | Partnermanager | 06 34 13 05 82 | timo.don@telecombinatie.nl

www.telecombinatiezakelijk.nl


I Visie 2016

Afgelopen jaar is Voiceworks weer enorm gegroeid. Met een 10-jarig jubileum en meerdere awards op zak blikt Terry Aurik, CCO bij Voiceworks, terug op behaalde successen maar vooral naar de toekomst. Want zij gelooft dat met de juiste aandacht en focus op bestaande productontwikkeling Voiceworks de groei samen met zijn partners doorzet.

Voiceworks over 2016

Partners staan centraal Focus 2016

Voiceworks gelooft dat het niet langer draait om wat de beste telefonieoplossing is maar om welke telefonieoplossing het beste integreert binnen een totaalconcept voor bijvoorbeeld zorg of het onderwijs. Terry Aurik; “Wij zien dat de eerste totaal werkplek concepten tractie krijgen in de Nederlandse markt en dit zal een grote golf aan innovaties en toepassingen met zich meebrengen. Wij springen hier met

12

TBM • januari 2016

onze productontwikkeling en partners juist op in. Door klaar te zijn voor de toekomst creëren wij gezamenlijk ons eigen succes.”

Successen vieren

“Het is belangrijk om successen gezamenlijk te vieren want wij kunnen allerlei mooie awards winnen maar dit komt mede dankzij de inzet van onze partners.” Elk jaar zet Voiceworks daarom de


partners op zijn jaarlijkse Partner Awards in het zonnetje. Het thema van dit jaar was ‘Share success together’. Terry Aurik; “Op de feestelijke avond in Almere kwamen zo’n 200 partners, leveranciers en medewerkers af om onze successen samen te vieren, want het behalen van doelstellingen doen we ook samen. Zonder onze partners is duurzaam groeien in onze business niet mogelijk. Als het goed gaat met onze partners, gaat het ook goed met ons en andersom.”

Onboarding team

“Het begint eigenlijk allemaal bij het onboarden van een nieuwe partner. Het onboarden van nieuwe partners gaat bij Voiceworks als een trein.” Met een speciaal onboarding team wordt een nieuwe partner in het portfolio getraind en klaargestoomd om te starten met zijn verkoop. Terry Aurik: “In 2015 zijn er 18 nieuwe partners gestart bij Voiceworks. En dankzij het onboarding team zijn deze partners allemaal binnen 1 maand up and running. We maken altijd heel heldere afspraken zodat de partner precies weet waar hij aan toe is en binnen de organisatie niet verdwaald raakt. Met een strak programma zorgen wij ervoor dat de partner op het juiste moment getraind is en weet waar hij met zijn vragen terecht kan.”

invoering van Voice Connect Unlimited in op de aanhoudende trend van ongelimiteerd (vast) bellen. Daarnaast is er Managed Voice Lite wat beperkte functies biedt ten opzichte van het zeer uitgebreide Managed Voice profiel, tegen een gereduceerd tarief per maand. Dankzij de toevoeging van het Lite profiel, naast de standaard en de Unlimited add-on, kunnen de partners aan alle verschillende behoeften van gebruikers voldoen. En met de toevoeging van VANAD Aloha in de Voiceworks Cloudscape biedt Voiceworks een oplossing voor hoogvolume contact centers in combinatie met telefonie van Voiceworks. Terry Aurik; “2016 is een jaar waarin we niet alleen de hoge kwaliteit van onze diensten nog meer zullen uitdragen, maar we concentreren ons ook op het verbeteren en verdiepen van ons geïntegreerde totaalportfolio. Dit biedt ons en onze partners een toekomstvast portfolio en kansen.”

Productontwikkeling

Voiceworks staat in de markt bekend om zijn innovatie en start 2016 direct met drie productreleases. Zo is Voice Connect Unlimited, de add-on van Voice Connect, gelanceerd. Het bedrijf springt met de

Terry Aurik.

TBM • januari 2016

13


I Event De digitalisering raakt alle terreinen van economie en maatschappij. In hoog tempo zullen leven en werken hierdoor diepgaand veranderen. Met het nieuwe topthema d!conomy: join – create – succeed pakt de CeBIT deze megatrend op.

CeBIT: 14 – 18 maart 2016

d!conomy: join – create – succeed “Met het nieuwe topthema plaatst de CeBIT de mens en zijn rol als beslisser en vormgever van de digitale transformatie in het middelpunt. Het devies aan het begin van het digitale tijdperk luidt: meedoen, vormgeven, succesvol zijn”, aldus Oliver Frese, bestuurslid van Deutsche Messe AG in Hannover. In nauw overleg met bedrijven uit de digitale economie is gekozen voor de voortzetting van het thema d!conomy uit 2015. Frese: “De digitalisering strekt zich uit tot alle delen van economie en maatschappij. Het is geen kortdurend verschijnsel.

Het raakt alles en biedt op lange termijn grote kansen. Nu is het voor iedereen zaak om deze uitdagingen aan te nemen en het eigen bedrijf naar een succesvolle toekomst te leiden.” Met ‘d!conomy: join – create – succeed’ beschrijft het topthema van de CeBIT een proces. Het spreekt zo elke beslisser en elke onderneming aan, ongeacht de branche, in elke fase van de digitale transformatie. “Actueel onderzoek laat zien dat vooral kleine en middelgrote bedrijven nog aarze-

The world is going digital. Are you up for the ride? Put the right spin on your digital journey – at CeBIT 2016. 14 – 18 March 2016 ▪ Hannover ▪ Germany cebit.com

Global Event for Digital Business


len met hun antwoord op de digitalisering”, zegt Frese. Volgens een onderzoek van adviesbureau Roland Berger heeft tot dusver slechts de helft van de bedrijven zich bezig gehouden met de gevolgen van de digitalisering voor het eigen bedrijfsmodel. Ook blijkt uit het onderzoek dat bijna twee derde van de ondernemingen zelf aangeeft nog weinig ontwikkeld te zijn op digitaal gebied. “En dat terwijl de digitalisering alle onderdelen van de bestaande waardeketen in elke tak van de economie beïnvloedt. Bovendien zijn er disruptieve acties van jonge, beweeglijke bedrijven. Met digitale bedrijfsmodellen breken ze gevestigde markten open. Ze ontwikkelen zich razendsnel tot nieuwe concurrenten”, volgens Frese. Met ‘d!conomy: join

– create – succeed’ wordt duidelijk dat iedereen in de hele economie, bedrijfsleven, bestuur, politiek en maatschappij de kansen van digitalisering kan benutten. “Aan het begin van het digitale tijdperk moeten het grote kader en de politieke randvoorwaarden worden bepaald, bijvoorbeeld ten aanzien van gegevensbeveiliging en privacy. Ook moeten nieuwe zakelijke modellen, klanttoegangen en bedrijfs- en productie¬processen worden ontwikkeld, net als nieuwe communicatie- en samenwerkingsvormen”, zegt Frese. “Wie zich in de toekomst in een dynamische marktomgeving staande wil houden, moet de kansen van de digitale transformatie aangrijpen.” Ga naar www.TBMnet.nl voor gratis kaarten!

The digital Transformation has begun!


Gear up your PBX Cut costs, Boost Profits

3CX Phone System Move to 3CX Phone System - an open standard software-based IP PBX providing easy management and Unified Communications at lower cost. • Software based: Easy to install & manage • Inexpensive to buy and expand • Virtualize with Hyper-V or VMware & leverage existing hardware • Halve your phone bill with SIP Trunks & Mobile Clients • Integrated WebRTC based Video Conferencing

WWW.3CX.NL

+31 (85) 273 364 5


Visie 2016 I

Het jaar 2016 volgens...

Bart Bel, Bel Business Centre Nunspeet

TBM • januari 2016

17


I Operators Het operator-landschap verandert voortdurend onder invloed van nieuwe technologie, nieuwe diensten en nieuwe verdienmodellen. Dat biedt kansen én uitdagingen voor operators en hun partners.

Operatorlandschap anno 2016

Meer focus op prijs, VoLTE breekt door Speciaal voor TBM schetsen Patrick Steemers, Partner & Segment Lead voor Telecom bij Deloitte Consulting, en Sonny Duijn, Sectoreconoom Retail en TMT van ABN AMRO Bank, een aantal scenario’s en trends voor de operatorwereld in 2016.

1. Nieuwe spraaktechnologie: VoLTE VoLTE en VoWiFi zijn op technologisch gebied het komende jaar een belangrijke ontwikkeling, vertelt Patrick Steemers van Deloitte, zowel voor operators als voor gebruikers. In diverse markten zijn er al VoLTE-diensten gelanceerd, zoals door Vodafone in Duitsland en in de UK. In Nederland hebben diverse operators al wel aangekondigd dat ze in 2016 met VoLTE-diensten komen.

18

TBM • januari 2016

VoLTE heeft een relatief lange aanloopperiode gehad, vooral omdat operators twijfelden aan het nut van investeren in nieuwe spraaktechnologie in een tijd dat spraak relatief gezien steeds minder gebruikt wordt. Die twijfel is nu voorbij, er zijn duidelijke voordelen van VoLTE: het vergroot de beschikbare capaciteit voor operators, aangezien er door minder gebruik van 2G- en 3G-netwerken frequentieruimte in lager spectrum vrij komt dat dan weer toegevoegd kan worden aan het spectrum dat voor dataverkeer gebruikt kan worden. VoLTE is ook efficiënter, per MHz kunnen tot tweemaal zoveel spraakgebruikers gefaciliteerd worden dan bij traditioneel spraakverkeer. Verder levert VoLTE op termijn kostenbesparingen op doordat legacy-infrastructuur uitgeschakeld kan worden en niet


Tekst: Martijn Kregting

langer twee aparte mobiele netwerken voor spraak en data operationeel gehouden moeten worden. VoWiFi kan ingezet worden waar binnenshuis onvoldoende mobiele dekking is. Steemers: “VoLTE en VoWiFi kunnen in één virtueel netwerk ondergebracht worden, zodat het voor een gebruiker niet uitmaakt via welk netwerk hij belt, er is een naadloze overgang mogelijk dankzij operatorondersteuning.” Dit alles maakt VoLTE een factor van belang, operators die daar nu in durven te investeren, kunnen daarmee op termijn ook onderscheid bieden via aanvullende diensten, zoals naadloos schakelen tussen audio- en videobellen en collaborationdiensten. Er ontstaat een hernieuwde concurrentieslag tussen operators en OTT-aanbieders van (mobiele) VoIP-diensten. Daarbij kunnen operators zich op zakelijk gebied ook onderscheiden door carrier grade voice aan te bieden.

2. Meer focus op prijs: waar voor je geld

De zakelijke telecommarkt gaat op een aantal gebieden met enige vertraging de consumentenmarkt achterna. Zo gaan ook zakelijke eindgebruikers meer waar voor hun geld eisen en gaan operators steeds meer multiplay-pakketten aanbieden (dus meer dan vast-mobiele telefonie), al dan niet in combinatie met cloudgebaseerde IT-toepassingen, stelt Sonny Duijn, Sector Econoom Retail en TMT bij ABN Amro. Hij verwacht dat de prijzen van zakelijke contracten in 2016 en 2017 dalen. “Je ziet wel dat zakelijke eindgebruikers kritischer kijken naar wat ze krijgen voor hun geld. Dat is deels een gevolg van een langdurige economische

crisis. Deels zie je dat de zakelijke markt leert van hoe het op de consumentenmarkt gaat. Meer waar voor je geld is op die markt al langer een soort USP. De pricing power van operators is bij dataverkeer geringer dan bij telefonieverkeer, de zakelijke eindklant let scherp op de prijs. Dat biedt grotere operators een voordeel dankzij hun schaalgrootte. Anderzijds biedt de steeds kritischer eindklant kleinere operators de kans om zich te onderscheiden met het goed luisteren naar wat een eindklant nodig heeft en maatwerk te bieden, in plaats van alleen maar met MB’s of een standaardabonnement te komen.”

3. Connectiviteit altijd en overal: kans en uitdaging

Een andere trend is de groei van connectiviteit – altijd en overal – als een eerste levensbehoefte, meent Sonny Duijn. Dat is op de consumentenmarkt een duidelijke trend die je voor de zakelijke markt ook steeds meer ziet. Aan de ene kant is dit voor zakelijke operators – groot en klein – een belangrijke kans. Bijvoorbeeld door een oplossing of pakket te bieden waarmee medewerkers overal de connectiviteit wordt geboden die ze nodig hebben. Aan de andere kant is de sterke groei in consumptie van met name mobiele data ook een uitdaging, vooral voor kleinere operators. Grotere operators met een eigen mobiel netwerk kunnen makkelijker grote of onbeperkte datavolumes aanbieden en lagere marges accepteren, virtuele operators moeten die data wholesale inkopen en betalen daarbij mogelijk voor elke MB. Dat maakt prijsonderscheid met de grote operators lastiger. Daarnaast kan er een groeiende

TBM • januari 2016

19


I Operators kloof ontstaan tussen de hoeveelheid data die een afnemer consumeert en de hoeveelheid MB’s waarvoor de afnemer betaalt.

4. Meer concurrentie grote operators

Patrick Steemers voorziet ook meer concurrentie op de zakelijke markt ontstaan nu de fusie tussen Ziggo en UPC is afgerond. Ziggo kan zich gaan ontplooien op de zakelijke markt in heel Nederland. “Ik verwacht niet dat er direct prijsconcurrentie ontstaat, maar Ziggo is in staat om een breed B2B aanbod aan zakelijke diensten aan te bieden, ook vast en mobiel, waarmee het een interessant alternatief wordt voor het portfolio van bijvoorbeeld KPN of Vodafone. Ziggo richt zich in eerste instantie naar verwachting vooral op de SOHO-markt en het MKB, al heeft de onderneming recent bekend gemaakt ook meer te willen betekenen voor de grootzakelijke markt.”

5. Onderscheid Onderscheid via roaming

Deloitte: Roaming surcharges verdwijnen vanaf 2017 en dalen al verder halverwege 2016. Het is nog niet geheel duidelijk of roaming dan uit bestaande bundels gaat of dat er een faire buiten-de-bundelprijs wordt gerekend. Met name internationaal opererende operators, zoals in Nederland T-Mobile en Vodafone, kunnen echter nu al zakelijke aanbieders met internationaal actieve medewerkers aantrekkelijker contracten bieden waarin zij nu al geen of lagere roaming fees zouden hoeven te betalen en wellicht 1 bundel hebben waaruit alles betaald wordt, ongeacht het

20

TBM • januari 2016

EU-land waarin gebeld of data verbruikt wordt. Een lokaal actieve operator kan dit minder makkelijk.

Onderscheid via omvang versus ontzorging

Er moet nog meer focus komen in het soort onderscheid dat operators bieden. Omvang en schaalgrootte – of het gebrek er aan - spelen daarbij een belangrijke rol. Sonny Duijn: “Grote operators hebben een dusdanige omzet dat de beperkte ‘pricing power’ op dataverkeer minder een uitdaging vormt dan bij kleinere operators. Voor kleinere operators wordt het bieden van toegevoegde waarde voor de klant, en het concurreren op kwaliteit, daarom erg belangrijk buiten het bieden van basisdiensten.” Ook kleinere operators houden dus bestaansrecht. Zij kunnen zich veel meer onderscheiden met maatwerk, serviceverlening en ontzorging bovenop producten en diensten, daar waar de grotere operators zich meer met het product- en dienstenportfolio zelf kunnen onderscheiden. Sonny Duijn: “Het goed luisteren naar je zakelijke afnemer, goed advies geven en de juiste oplossing, dat is waar het in 2016 en 2017 nog veel meer naartoe moet gaan voor de kleinere zakelijke operator. Onderscheid op basiselementen zoals prijs, wordt lastiger.”

6. Vast-mobiele en telecom-IT convergentie Er ontstaan steeds meer multiplay-pakketten voor zakelijke afnemers, in navolging van de multiplay-pakketten voor consumenten, waarbij een totaalpakket wordt geboden en dataverkeer essentieel is. Natuurlijk kent de telecommarkt al langer het pay per user (abonnement), pay


I per use (betalen per telefoontik) model voor vaste en mobiele telefonie- en internetcontracten. Er komen echter steeds meer combinaties bij van vast-mobiele diensten en telecom- en IT-diensten. Daarbij worden bijvoorbeeld ook cloudgebaseerde IT-toepassingen geleverd over het netwerk van de operator en betaald via de factuur van die operator. Dat zie je al op beperkte schaal bij alles-in-een pakketten zoals KPN Een en het Vodafone One portfolio, of T-Mobile Cloud & Clear. Grotere operators kunnen echter nog veel meer telecom- en IT-diensten combineren. Het zakelijke aanbod raakt steeds meer geïntegreerd, zowel op vast-mobiel gebied als op het gebied van telecom en IT. Alles gaat in de cloud, zo lijkt het wel, zowel telefooncentrales als toepassingen. Daar zit op diverse gebieden veel ruimte voor operators, zowel in het aanbieden van connectiviteit en diensten als in het adviseren hierover. Daarbij moet in 2016 wel veel meer de behoefte van de klant centraal staan en niet de behoefte van operators - en andere zakelijke aanbieders – om connectiviteit, simkaarten, of oplossingen te verkopen, of het nou om fysieke of hosted oplossingen en producten gaat.

7. Consolidatie, samenwerking, overnames

Onderscheid in serviceverlening en dienstverlening wordt een must, maar een basisnoodzaak is eveneens het bieden van een zo breed mogelijk portfolio (onestop shopping), gericht op specifieke doelgroepen zoals verticals of bedrijven van een bepaalde omvang. Waar grotere

operators zoals KPN, Vodafone, Ziggo en T-Mobile via overnames van zakelijke telecom- en IT-aanbieders hun zakelijke portfolio de afgelopen jaren hebben verbreed, is zo’n optie niet altijd weggelegd voor kleinere operators of andere telecomaanbieders. Sonny Duijn: “Ik voorzie dat er de komende jaren meer partnerships worden gesloten tussen kleinere telecompartijen onderling en tussen telecom- en IT-aanbieders. De groeiende wens van zakelijke afnemers om zoveel mogelijk 1 factuur en 1 aanbieder te hebben, maakt dit eveneens tot zowel een uitdaging als een kans. Fuseren of overnemen is daarbij een mogelijkheid, maar is lang niet altijd nodig wanneer je goede partnerships sluit.” Er is op de Nederlandse markt nog mogelijkheid tot consolidatie, zowel bij grotere als kleinere operators. T-Mobile NL staat in de etalage, KPN blijft een interessante overnameprooi. Grotere spelers zijn voortdurend op zoek naar kleinere zakelijke marktpartijen om beter de zakelijke markt te kunnen bewerken. Zelf zijn grotere operators toch vooral volumebedrijven, minder goed in staat om bijvoorbeeld MKB-bedrijven te bedienen dan een kleinere zakelijke operator of aanbieder. Steemers verwacht dat er mogelijk ook in 2016 kleinere zakelijke spelers worden overgenomen door de grote operators: “Die kleinere partijen moeten dan wel autonoom blijven opereren, hun eigen cultuur behouden, anders is zo’n overname vrij zinloos.”

TBM • januari 2016

21


I Event

CTWaarborg Awards

Verkiezing van de beste ICT-bedrijven van Nederland!

22

TBM • januari 2016


I

Dit jaar worden voor de twaalfde keer de ICTWaarborg Awards uitgereikt. Daarbij wordt er naar gestreefd dat steeds te laten gebeuren op een unieke locatie met allure en een sprankelende sfeer. Zo was in 2014 in Kasteel De Schaffelaar in Barneveld de plek van uitreiking, vorig jaar kwamen de Award-winnaars naar Kasteel De Hooge Vuursche in Baarn en op 30 maart vindt de presentatie van de Awards plaats in The Harbour Club in Amsterdam. Deze staat bekend als een luxueuze, unieke en chique omgeving waarin aanwezigen kunnen genieten van de vele faciliteiten van deze stijlvolle club. Kortom, een sfeer die uitstekend past bij de uitstraling van de uitreiking van de ICTWaarborg Awards.

Iedereen kan winnen

Deelname aan de Awards staat open voor alle bedrijven waarvan de kernactiviteit gericht is op computers, software, randapparatuur en computersupplies. Er worden maar liefst 52 Awards uitgereikt in de vakgroepen Computerwinkel, Computerwebwinkel, Servicebedrijf en Zakelijke dienstverlener. Tot en met 28 februari 2016 kunnen klanten hun stem uitbrengen op hun favoriete ICT-bedrijf.

Meedoen is een publicitair feestje

De grote meerwaarde van het meedoen aan de ICTWaarborg Awards is dat iedereen zijn klanten kan laten zien dat men meedoet aan de Awards-verkiezing en dat er op het bedrijf kan worden gestemd. Bovendien kan men zichzelf in de schijnwerpers plaatsen door bijvoorbeeld een persbericht naar de media te sturen. Winnaars krijgen de beschikking over een apart logo voor hun website dat zij tevens kunnen gebruiken bij andere marketinguitingen.

Nominatie

5.000 bedrijven zijn genomineerd voor de ICTWaarborg Awards. Hier vallen de bedrijven onder die op de portals: Computerwinkels.nl, ZoekComputerhulp. nl, Automatiseerder.nl, Internetdienstverleners.nl en Telecomdienstverleners. nl staan. Nomineren van een bedrijf kan door het aanmeldingsformulier op www. ictwaarborgawards.nl in te vullen.

TBM • januari 2016

23
I Visie 2016

Wat gaat er veranderen in de telecombranche in 2016? Welke ontwikkelingen verwacht Mitel in 2016 en wat voor jaar was 2015 voor Mitel? Gijs Borsboom, VP Sales Northern Europe, blikt vooruit.

Mitel:

4 trends die de telecombranche domineren in 2016

26

TBM • januari 2016


“Voor Mitel was 2015 echt een dynamisch jaar”, begint Gijs Borsboom, Vice President Sales Northern Europe bij Mitel. “Zo namen we Mavenir over, een overname die verschilde van eerdere overnames. Waar onze overnames in het verleden vaak een uitbreiding van ons bestaande portfolio betekenden, was dit een overname van een heel andere aard. Mavenir maakt software voor 4G-netwerken die nu wereldwijd massaal uitgerold worden en stelt Mitel in staat zakelijke mobiele diensten te ontwikkelen waar in de toekomst veel vraag naar zal zijn. Verder zagen we dat de telecommarkt enorm veranderde. De verkoop van traditionele telecomsystemen en andere hardware ‘on premise’ nam verder af. Tegelijkertijd zagen we groei in onze cloud business en zijn we inmiddels wereldwijd marktleider op dat gebied. Daarnaast zagen we de manier waarop mensen communiceren steeds verder veranderen. Telefonie gaat allang niet meer alleen om bellen en gebeld worden. Zakelijke communicatie draait om veel meer dan dat. Video, chat en e-mail gaan een steeds belangrijkere rol spelen in zakelijke communicatie. Ook wordt door ontwikkelingen als WebRTC verregaande integratie met het internet mogelijk. Denk hierbij aan ‘call me’ buttons op websites of mogelijkheden om te videochatten met bijvoorbeeld contactcenter-medewerkers. Al deze ontwikkelingen samen maakten 2015 tot een zeer dynamisch jaar voor Mitel.”

>>

Gijs Borsboom.

TBM • januari 2016

27


I Visie 2016

Vooruitkijkend naar 2016 ziet Mitel een aantal belangrijke ontwikkelingen in de telecombranche:

1) Sterke groei Hosted voice-aansluitingen Was het een paar jaar geleden nog zo dat slechts enkele innovatieve bedrijven schoorvoetend overgingen naar telefonie in de cloud, deze initiële schuchterheid is volledig verdwenen. Hosted Voice heeft de massa bereikt en bedrijven stappen in groten getale over. Mitel levert dus ook steeds vaker telefonie uit de cloud en ziet daarvoor ook de grootste mogelijkheden voor klanten en partners in 2016. Mede daarom introduceerde Mitel in 2015 het Mitel ‘Move2Cloud’-programma. Bestaande relaties kunnen hiermee makkelijk en snel de overstap maken naar cloud-telefonie. Het succes van dit programma toont voor Mitel aan dat de beweging richting de cloud zich verder voortzet in 2016.

2) Geen core business: uitbesteden Mitel ziet in de markt steeds vaker dat bedrijven diensten, die geen core business zijn, uitbesteden. Wat telecom betreft, kiezen ze dan vaak voor bijvoorbeeld Hosted Voice waarmee ze voor een vast bedrag per maand telecomdiensten afnemen. Dit komt mede doordat het ook voor andere diensten steeds gebruikelijker wordt tegen een vast bedrag per maand te betalen. Denk daarbij aan diensten als Google Apps, Spotify of Salesforce.com. Een andere ontwikkeling die groei van het uitbesteden van telecom beïnvloedt, is dat systemen steeds complexer worden. Hierdoor wordt het lastiger alle benodigde expertise in huis te halen en wordt uitbesteden bedrijfseconomisch gezien aantrekkelijker. Ook bij partners ziet Mitel deze trend terug. De technologie wordt zo complex dat het ondoenlijk wordt voor kleinere partners alle kennis in huis te hebben en ook zij zijn soms op zoek naar oplossingen om complexe technologie uit te besteden. Voor deze partners is er bijvoorbeeld het Cloud en Clear programma van T-mobile en de MyConnect cloud service van Mitel-distributeur BusinessCom. Partners kunnen hiermee bij eindklanten een deel van de installatie zelf doen, maar de meest complexe technologie uitbesteden. Een ander voorbeeld hiervan is Mitel professional services waarbij een Mitel-partner, Mitel voor ondersteuning kan inschakelen.

28

TBM • januari 2016


3) Verdere toename multichannel communicatie Consumenten willen op steeds meer manieren met bedrijven communiceren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan relatief nieuwe communicatiemiddelen als video, chat en WhatsApp. Het is voor Mitel de uitdaging te zorgen dat we dit voor bedrijven mogelijk maken en de verschillende communicatiemiddelen bij elkaar brengen in 2016.

4) Smartphone is the place to be Zakelijke communicatie vindt in toenemende mate plaats via de smartphone. Mitel verwacht dat bedrijven die op dit device hun klanten de beste gebruikerservaringen kunnen bieden de consolidatieslag zullen winnen. Met MiCollab 7, biedt Mitel medewerkers Unified Messaging, mobiliteit, telewerken en services voor audio-, web- en videoconferenties, die specifiek zijn afgestemd op de behoeften van de mobiele medewerker van vandaag. Gijs Borsboom : “In de telefoniemarkt gebeurt het in 2016 allemaal in de cloud en op onze smartphone. Dit is natuurlijk al jaren zo, maar niet eerder zagen we zoveel bedrijven die zo massaal overstapten naar de cloud en niet eerder zagen we zo’n sterke toename in het aantal communicatiemiddelen waarmee bedrijven en consumenten met name mobiel met elkaar willen communiceren. Verder wordt het voor bedrijven steeds lastiger dit ‘on site’ te blijven managen en wordt er meer uitbesteed. Aan Mitel in 2016 de uitdaging om dé partij te zijn en blijven die deze technologie samenbrengt en beheersbaar maakt. Overigens betekent dit niet dat wij bedrijven en partners die onze traditionele oplossingen gebruiken niet meer ondersteunen. Ook voor traditionele telefonie blijven wij in 2016 u de ondersteuning bieden die u van ons gewend bent.”

TBM • januari 2016

29


I Visie op 2016

Rob Veltman Channel Manager gnTel.

De visie van gnTel 2016

‘2016 is het jaar van Hosted VoIP 2.0’ gnTel is al sinds 2004 actief in Nederland met bewezen Hosted technologiediensten. Wij zien de behoeftes van eindgebruikers veranderen. Naast de gebruikelijke flexibiliteit van onze organisatie, diensten en vanzelfsprekend de betrouwbaarheid van ons platform, geven we ook invulling aan specifieke klantwensen én VoIP 2.0 door middel van FlexPBX.

30

TBM • januari 2016


Hosted VoIP 2.0

“Onze cloud telefooncentrale ‘FlexPBX’ biedt bijvoorbeeld een onbeperkt aantal gebruikers op het telefonieplatform. Dus per gebruiker hoeft geen maandelijkse fee meer te worden afgerekend. Op die manier betaal je niet meer per gebruiker per werkplek, maar voor het aantal gelijktijdige gesprekken voor inkomend en uitgaand verkeer. FlexPBX is inclusief alle standaard telefooncentralefunctionaliteiten (bijvoorbeeld keuzemenu’s, wachtrijen en gespreksopname) en is eenvoudig schaalbaar in capaciteit”, zegt Rob Veltman, Channel Manager bij gnTel. “Wij zien FlexPBX dus echt als VoIP 2.0 en als logische opvolger van de bestaande Hosted Telefoniediensten waarbij de klant per individueel gebruikersaccount betaald.” Wil je als gebruiker van FlexPBX voorspelbare kosten? Dit kan door het combineren van FlexPBX met Zorgeloos Bellen. Zo heb je een vast maandelijks bedrag voor het bellen naar alle vaste en mobiele nummers in Nederland. “Uiteraard blijft alle interne communicatie kosteloos. Instellingen en beheer kunnen via een selfservice portal eenvoudig door de gebruiker zelf worden geregeld via de Mijn.gnTel gebruikersportal”, aldus Rob Veltman.

Maatwerk snel realiseerbaar

“We denken met onze Partners mee. Zo onderscheiden wij ons als technisch Hosted Diensten leverancier, door niet in standaardfunctionaliteiten, maar vooral door ‘Out of the box’ mee te denken over maatwerk met onze Partner. Hiermee kunnen we specifieke wensen en eisen

invullen van potentiële klanten.” “Ons platform en de afdeling Research & Development hebben de kennis en kunde in huis om maatwerk klantspecifiek en in relatief korte tijd te kunnen realiseren. Door deze toegevoegde waarde zijn onze Partners makkelijker in staat een prospect te winnen en dus sneller te groeien met gnTel diensten dan met de standaard dienstverlening van onze concurrenten.”

SIP trunk onbeperkt bellen

Vanaf 1 februari 2016 biedt gnTel ook Zorgeloos Bellen op de FlexConnect (SIP trunks). “Dit betekent voor onze Partners dat ze standaard ‘Flat Fee’ kunnen aanbieden voor vast en mobiel bellen in Nederland. Wederom een bewijs dat we naar onze Partners luisteren en meedenken met de wensen die in de markt ontstaan.”

Succesvol advies samen met onze Partners

“Wij staan echt naast onze Partners, dat wil zeggen dat we ze adviseren in de vorm van ondersteuning bij invulling van klantwensen en –eisen, en op verzoek presentaties en demonstraties aan eindklanten geven. Hierbij adviseren we oplossingsrichtingen die bij de organisatie passen en die de eindgebruiker verder helpt bij het maken van de uiteindelijke keuze, één van de onderdelen van ons partnermodel.” “Optimale functionaliteit en zo weinig mogelijk rompslomp. Daar zetten we ons ook in 2016 samen met onze Partners op in. Gezien het aantal ‘On Premise’ telefooncentrales dat ons land nog rijk is, verwacht ik dat we opnieuw een druk jaar voor de boeg hebben!”

TBM • januari 2016

31


I Onderzoek

Onderzoek Hosted Voip in Nederland - Cavell Benelux Research

Vanaf 2016 30% groei per jaar verwacht

De Nederlandse Hosted Voice-markt is met zo’n 820.000 seats de best ontwikkelde binnen Europa. Vooral het MKB heeft in Nederland de weg naar Cloud Communicatiediensten al goed gevonden. De komende jaren wordt een groei van ruim 30 procent per jaar verwacht en zullen bestaande en nieuwe aanbieders ook de SOHO en MKB+ markten ontsluiten, terwijl tegelijk onder de huidige providers de nodige consolidatie te verwachten valt onder toenemende druk van concurrentie.

32

TBM • januari 2016


Tekst: Rob Kurver, Cavell Benelux Analyst

Netherlands has the largest percentage of Hosted VoIP seats in Continental Europe Hosted VoIP Penetration by Business Size 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0-9 Hosted VoIP Seats

10-49

50-249

250+

Number of Employees in Segment

• The total Number Of Hosted VoIP users is 820K • As you can see from the chart above the largest penetration of seats is the SME but still a large opportunity in the Enterprise Market © Cavell Group

Dit blijkt uit het eerste Benelux-onderzoek van de Cavell Group eind 2015. Net als in Engeland, waar Cavell al 10 jaar deze markt in kaart brengt, is Cloud Telefonie met name in het MKB (10-49 seats) goed vertegenwoordigd.

gebruik van een standaard platform van partijen als BroadSoft of Cisco. Blijkbaar weegt het commerciële voordeel van een uniek eigen platform niet op tegen de extra inspanningen om zo’n platform te ontwikkelen.

In het onderzoek is gesproken met providers en vendoren en zijn maar liefst 65 providers van Hosted Voice-diensten in kaart gebracht, die elk een eigen platform beheren. Van deze 65 providers bedienen de 10 grootste zo’n 75 procent van de markt, met minstens 10.000 seats elk. Hoewel de meeste providers een zelf ontwikkeld platform hebben, maken de meeste grotere aanbieders

Nu voice steeds meer commodity wordt en de grotere platformen en providers steeds meer UCC-functionaliteiten (vastmobiel, video, contactcenter) toevoegen zal het voor met name de kleinere providers met eigen platformen steeds lastiger worden om soortgelijke investeringen te doen. Naar verwachting worden providers steeds meer gedwongen te kiezen voor een duidelijke rol, ofwel platfor-

TBM • januari 2016

33


I Hosted Voip ‘Voor kanaalpartners is de MKB+ markt, die iets complexer en behoudender is, een interessante groeimarkt’

montwikkelaar ofwel dienstenleverancier, en zal ook dit onderdeel worden van de verdergaande consolidatie van de markt. Kleinere partijen met eigen platform kunnen hierbij worden overgenomen door de grotere met standaardplatformen, of door buitenlandse partijen die de Nederlandse markt op willen.

Markten

Met name in de MKB-markt (10-49 seats) is in Nederland Hosted Voice al erg ingeburgerd. Hiervan heeft Nederland er relatief veel in vergelijking met sommige andere landen, en dit is ook de markt waar resellers en IT-dienstverleners het meest actief zijn. Voor kanaalpartners is de MKB+ markt (50-249 seats), die iets complexer en behoudender is, nog een interessante groeimarkt de komende jaren.

Maar de grootste Hosted Voice-opportunity ligt toch wel in juist de kleine bedrijven (SOHO, 2-9 seats) en grootzakelijke markt. Dit zijn markten die lastiger via het kanaal bediend kunnen worden maar online danwel met direct sales bediend moeten worden. In 2016 verwacht Cavell dat operators als KPN en Ziggo actiever worden op de SOHO-markt, deels met eigen oplossingen en deels met Office365. De strijd om de grote klanten zal naar verwachting juist tussen partijen als Microsoft en ThinkingPhones plaatsvinden, en ook hier hebben de incumbents zoals KPN enorme kansen mits ze hun proposities tijdig aanpassen aan de wensen van de markt. Als ze daar niet in slagen gaan ze hier juist de komende jaren enorme aantallen klanten verliezen die van traditionele telefonie op cloud gebaseerde oplossingen overstappen.

Cloud Communications Alliance

In 2015 heeft de Cloud Communications Alliance [www.cloudcommunications. com] haar activiteiten uitgebreid van de US naar Europa, en inmiddels al de eerste 10 Europese leden opgetekend uit 5 landen. De CCA heeft als doel om een platform te zijn voor ambitieuze hosted voice providers en vendoren, en deze te helpen met groei, innovatie en samenwerking.

34

TBM • januari 2016


Groei

Alle onderzochte providers geven aan de komende jaren verdere groei van de markt te verwachten, waarbij 27 procent denkt dat prijzen zullen zakken en 64 procent aangeeft te verwachten dat de prijzen gelijk zullen blijven. Cavell verwacht dat dit naast lokale consolidatie met name ook nieuwe internationale aanbieders zal aantrekken. Vooral voor de grotere Amerikaanse aanbieders, die flink kunnen en willen investeren in groei, is Nederland nu een interessante springplank naar Europa aan het worden. Partijen als Microsoft (Skype for Business) en ThinkingPhones zijn hier al actief, maar Cavell verwacht dat ook partijen als RingCentral, Shoretel, NFON, Mitel en BT Global de Nederlandse markt (serieuzer) gaan betreden, deels door overnames.

Tegelijk heeft de Nederlandse markt een aantal platformen voortgebracht, zoals Xelion en Kwebbl, die steeds meer internationaal acteren. Nederlands leidende positie binnen Europa biedt ook deze partijen interessante kansen in traditionelere markten zoals Duitsland, Frankrijk of Zuid-Europa. Cavell zal de komende maanden ook haar research over deze markten in verschillende vormen uitbrengen en helpt ambitieuze partijen met advies en consultancy om nieuwe markten te betreden.

Rapport van onderzoek Cavell Group

Het rapport Benelux VoIP Research van Cavell Group is voor 300,- euro te bestellen via www.cavellgroup.com.

TBM • januari 2016

35


I Visie 2016

i4IP: het beste van twee werelden

Ga je als reseller voor de leverancier met het meest complete portfolio, of heb je liever de leverancier die flexibel is en met je meedenkt? Bij full service provider i4IP hoef je niet te kiezen, zegt Chief Commercial Officer Carmine Barberio.

36

TBM • januari 2016


i4IP levert innovatieve communicatiediensten aan het resellerkanaal. Waar de provider vier jaar geleden met vijf medewerkers op kantoor zat, is i4IP onlangs met 20 man personeel verhuisd naar het nieuwe kantoor aan de A6 en helemaal klaar voor de toekomst. De succesformule? “In Nederland is er geen andere provider met zo’n compleet portfolio en zo’n hoge mate van ontzorging voor haar partners”, zegt CCO Carmine Barberio van i4IP. In 2008 is het bedrijf een eigen netwerk gaan bouwen met als resultaat dat het altijd ‘in control’ is geweest. Daardoor was i4IP een van de eerste providers die vast en mobiel integreerde op basis van GSM, die Unified Communications aanbood op basis van WebRTC en die een standaardtool ontwikkelde om Hosted Telefonie en bedrijfsapplicaties te koppelen. De ICT-markt verandert technologisch in erg snel tempo. Om altijd verzekerd te zijn van de nieuwste innovatieve diensten en tegelijkertijd de focus te kunnen houden op ondersteuning van partners, heeft i4IP gekozen om een platform in te kopen. Barberio: “Ons oog is daarbij gevallen op het softwareplatform van Summa. In Nederland zijn wij een van de eerste providers met dit platform. Waar alle andere grote providers op Broadsoft draaien, bieden wij onze resellers onderscheidend vermogen. En er komen ontwikkelingen aan op dit platform die ons partnerkanaal een flinke voorsprong geven.”

Partner ontzorgen in DNA

Een van de kernwaarden van i4IP is ‘het structureel overtreffen van de verwachtingen van de reseller’. Carmine Barberio: “Dat zit in ons DNA en is geen loze kreet. Onze mensen worden daar op getoetst en het komt terug in alles wat wij doen: in de portal, in de tooling die wij bieden, maar ook in persoonlijk aandacht voor en begeleiding van onze partners.” Zoals gezegd, is het portfolio zeer compleet: vaste telefonie (CPS/ WLR, SIP-trunks, Hosted Telefonie, en volledige integratie met bedrijfsapplicaties), alle

Over Summa

Summa is een internationaal softwarebedrijf dat innovatieve communicatieoplossingen en platforms ontwerpt en ontwikkelt voor service providers, telco’s, hosting providers en andere organisaties die communicatiediensten willen toevoegen aan hun portfolio. i4IP heeft bewezen de ideale partner te zijn, aangezien zij het UCaaS platform van Summa effectief in hun netwerk hebben geïntegreerd. De oplossing is volledig te personaliseren aan de hand van de wens van de provider en combineert het virtuele PBX-platform met samenwerkingstools, voice, video en chat. “i4IP onderscheidt zich door hun professionaliteit en hoogwaardige telefonie- en hostingdiensten” zegt Greg Mason, CCO van Summa. “Voor de diensten die wij ontwerpen en ontwikkelen is het essentieel dat de provider uitstekende klantenservice biedt, en i4IP excelleert hierin. Ook investeren zij in een goede klantrelatie met hun partners wat de samenwerking bevordert en maakt deze zeer efficiënt.”

TBM • januari 2016

37


type verbindingen (ADSL, glasvezel en kabel), mobiele telefonie (stand-alone of geïntegreerd en M2M), hosting-diensten (co-locatie, dedicated server, transit) en een volledige cloud-propositie in één omgeving met onder meer diensten als security, camerabeveiliging en online backup. “Wij zien resellers naar ons overstappen omdat wij alles bieden en daarnaast zijn onze diensten zeer eenvoudig te bestellen en te beheren in één portal”, aldus Barberio. “Met het verschil dat een reseller bij ons geen nummer is, zoals bij de grote operators wel eens het geval is.”

klanteigendom. i4IP is er voor partners die niet meer willen kiezen tussen de leverancier met het meest complete portfolio en de leverancier die het meest flexibel is en als sparringpartner met je meedenkt. Wij zijn het allebei.”

Voor wholesale-partners is er daarnaast een portal in eigen look & feel zodat eindklanten daar ook op in kunnen loggen. “Een wholesaler kan zelf tarieven per klant invoeren, eigen diensten toevoegen en heeft een set van tools tot zijn beschikking. Ook kunnen ze zelf dealers aansluiten op de portal en mobiele telefonie onder eigen naam verkopen en factureren.”

Meest complete portfolio

“We hebben meer dan 200 resellers in het hele land en geven partners 100 procent

38

TBM • januari 2016

Carmine Barberio, CCO i4IP.


Visie op 2016

I

Het jaar 2016 volgens...

Leon van der Pluijm, Telepuls

TBM • januari 2016

39


I Expeditie ICT

Het eerste jaar van Expeditie ICT zit erop. De eerste stappen op de ontdekkingsreis naar de klant van morgen zijn gezet. De expeditie is nog lang niet ten einde en daarom pakt Expeditie ICT door in 2016 met vier spetterende bijeenkomsten, met een focus op ‘De Eindklant’ en ‘Ondernemerschap bij de reseller’.

Op de bijeenkomsten van 2016 gaan prikkelende presentaties afgewisseld worden met groepsdiscussies, dialogen , bijzondere workshops met ICT-beslissers, het delen van elkaars kennis en fun. En dat alles op onverwachte locaties die passen bij een expeditie. In 2015 hebben we de nodige nieuwe leden mogen verwelkomen. De organisatie blijft desalniettemin werken aan het uitbreiden van het netwerk met een focus op resellers. Expeditie ICT is geen homogene groep en zal dat gelukkig ook niet worden. Want juist van personen en ondernemers die anders zijn, kun je het meeste leren. Dat blijft Expeditie ICT nastreven.

40

TBM • januari 2016

Waarom Expeditie ICT? Het is voor business partners en voor iedereen in de ICT-branche een flinke uitdaging om met het eigen bedrijf in het spoor te blijven van de eindklant en om diens eisen en wensen in te kunnen blijven willigen. De technologische mogelijkheden nemen toe, net als de roep in het MKB om een trusted advisor. Als branche is het dus pure noodzaak om de koppen bij elkaar te blijven steken. De behoefte om met collega-ondernemers te klankborden is in het resellerkanaal groter dan ooit. Daarvoor is Expeditie ICT opgezet.


Lidmaatschap: voor resellers met lef Voor business partners die niet bang zijn kennis te delen en die snappen dat de wereld verandert, is het lidmaatschap van Expeditie ICT op het lijf geschreven. Voor resellers kost het lidmaatschap op Expeditie ICT € 535,- per jaar. Voor personen werkzaam bij distri’s, operators en vendoren kost het lidmaatschap € 985,- per jaar én geldt de voorwaarde dat deze persoon elke bijeenkomst een business partner als introducé meebrengt. Zo blijft de verhouding reseller-leverancier van het platform in balans. Voor meer informatie: www.expeditie-ict.nl.

TBM • januari 2016

41


I Internet of Things

Opmars van IoT in 2016

Het Internet of Things is alom aanwezig. En de opmars van apparaten die online met elkaar communiceren zet dit jaar onverminderd door. Al zijn er ook wat belemmeringen, melden experts.

42

TBM • januari 2016


Tekst: Marjolein Straatman

“Sensoren, nodig voor het Internet of Things om data mee uit te wisselen, dalen nog steeds in prijs. Ook het overdragen van data wordt goedkoper. Dat zorgt er mede voor dat het IoT - of The Internet of Things, wat vaker wordt gezegd - ons in de toekomst dankzij meer inzicht nog vaker betere beslissingen kan laten maken en in staat stelt steeds geavanceerder te anticiperen op situaties. Het komt alsmaar dichterbij voor iedereen en vormt een ware hausse”, zegt Hans Nouwens, die verbonden is aan de netwerkorganisatie Smart Data City. Een bekend voorbeeld van ‘het internet der dingen’ zijn vuilnisbakken die dankzij sensoren kunnen communiceren met vuilniswagens en melden of ze al dan niet vol zijn. Hierdoor kunnen vuilniswagenroutes efficiënter worden en dus energie- en kostenbesparing opleveren. Ook de landbouw gebruikt inmiddels IoT-oplossingen. Nouwens: “Te denken valt aan sensoren die worden meegestrooid bij het zaaien en die daarna de toestand van de grond communiceren, zodat onder meer bestrij-

dingsmiddelen efficiënter kunnen worden ingezet. Steeds meer apparaten komen online en daarmee nemen de mogelijkheden in hoog tempo toe.”

Belemmeringen

Maar een nieuwe markt als die van IoT gaat ook gepaard met de nodige belemmeringen. Standaardisatie bijvoorbeeld, zegt Nouwens. “Hoe we data waarderen staat nog niet vast, net zo min als dat er afspraken bestaan over dataverzameling,-verwerking en -gebruik. Het tekort aan data-analisten helpt evenmin mee. Daarnaast laat de betrouwbaarheid van sommige sensoren te wensen over en bestaan er grote kwaliteitsverschillen. Er is, kortom, te veel sprake van versnippering. Een gedegen infrastructuur voor de plaatsing van apparaten ontbreekt eveneens. Een oplossing kan bestaande infrastructuur zijn, zoals die van openbare verlichting. In wat we de humble lamppost noemen, een lichtmast dus, kunnen bijvoorbeeld sensoren worden bevestigd.” >> TBM • januari 2016

43LoRa-netwerken

De connectiviteit in de M2M-communicatie is eveneens volop in ontwikkeling. Bijvoorbeeld met de uitrol van zogeheten LoRa-netwerken, waarbij LoRa staat voor Long Range. Deze zijn specifiek bedoeld voor apparaten in het IoT en worden as we speak geïmplementeerd, onder meer door KPN. “Samen met het van Franse origine Sigfox is LoRa het eerste echte alternatief voor GSM. Voordeel van LoRA en Sigfox is dat ze elektriciteitsefficiënt zijn en een groot bereik hebben. Lastig te zeggen hoe die markt er over vijf jaar uitziet, maar ook deze netwerken worden nog goedkoper en kennen de komende twee tot drie jaar zeker een opmars. Met LoRa kun je ook een private netwerk aanleggen”, zegt Rick Verhoeven van consultancybureau IoT-Works.

Een gateway die toegang geeft tot een netwerk is er al voor 1.200 euro, zo vervolgt hij. “Bedrijven kunnen nu al relatief eenvoudig hun eigen objecten monitoren en inmiddels zijn er dan ook verschillende privé-initiatieven in het Internet of Things. Ultra narrow bandnetwerken zoals LoRa zijn alleen geschikt voor apparaten waarmee relatief weinig data is gemoeid zoals sensoren die metingen verrichten. Het aanleggen van een IoT-oplossing is nu relatief eenvoudig. Toch zal voor een deel van het MKB het goed benutten van de (big) data nog een uitdaging zijn. Het realiseren van een goede analytics-omgeving heeft de nodige haken en ogen. Maar, de markt is zogezegd nog jong en volop in ontwikkeling.”

TBM • januari 2016

45


I Mobile devices

Mobiele trends voor 2016 De ontwikkeling van mobiele apparaten verloopt in een enorm hoog tempo. Ook in 2016 zullen er weer veel nieuwe ontwikkelingen zijn. TBM voorspelt de mobiele trends, zowel wat betreft hardware als software, voor 2016.

Virtual Reality

Virtual Reality moet het in 2016 eindelijk echt gaan maken. In tegenstelling tot de jaren 90, toen VR flopte, is de technologie er nu krachtig genoeg voor. Op de consumentenmarkt richt de virtuele wereld zich vooral op gamen, met modellen als de PlayStation VR-headset voor de PlayStation 4. Daarnaast komen er voor consumenten veel instapmodellen VR-headsets beschikbaar, waarbij de smartphone als scherm wordt gebruikt. Een voorbeeld hiervan is de vorig jaar uitgebrachte Samsung Gear VR. Virtuele toepassingen zullen echter niet beperkt blijven tot gamen. De ontwikkelaars van de Oculus Rift en HTC Vive Pre, de belangrijkste VR-headsets die begin 2016 beschikbaar komen, hebben duidelijk aangegeven ook toepassingen te ontwikkelen voor het zakelijke segment. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verkennen van virtuele ruimtes, een praktische toepassing voor de makelaardij. Facebook, de eigenaar van Oculus, ziet virtual reality de komende jaren zelfs uitgroeien tot een ‘nieuw sociaal communicatieplatform’. Ook Microsoft laat zich horen op de zakelijke markt met de HoloLens, een prototpe VR-toepassing waarmee universele Windows-apps als 3D-hologrammen zijn te bekijken en gebruiken.

46

TBM • januari 2016


Tekst: PortableGear.nl – Tom Lenting

Business-tablets

De consumentenmarkt voor tablets in Europa en de Verenigde Staten is vrijwel geheel verzadigd. De focus verschuift dit jaar daardoor van consumenten-tablets naar business-tablets. Dit zijn hybride 2-in-1-modellen, vrijwel altijd geleverd met een toetsenbord en styluspen, waarbij de nadruk ligt op productiviteit. Dankzij de komst van Windows 10 (dat is geoptimaliseerd voor touchgebruik) en steeds compactere, krachtigere en goedkopere Intel-processors maken deze 2-in-1-tablets een nieuwe opbloeiperiode door. Eind vorig jaar bleek het succes van tablets voor de zakelijke markt reeds uit de populariteit van onder meer de Apple iPad Pro en Microsoft Surface Pro 4. Begin dit jaar introduceerde ook Samsung een speciale (Windows-)tablet voor de zakelijke markt met de Samsung Galaxy TabPro S. Al deze modellen komen met geoptimaliseerde software voor beveiliging en productiviteit.

Internet of Things

Het ‘Internet of Things’, waarbij alle apparaten binnen en buiten met elkaar verbonden zijn en data overal toegankelijk is via cloudservices, zet dit jaar zijn onstuitbare opmars voort. In het huishouden wordt alles ‘connected’, van wasmachine tot koelkast en van televisie tot verwarming. Deze verbondenheid tussen elektronische apparaten zet zich voort op kantoor, in de auto en zelfs op de sportschool. De opkomst van connected fitness-bandjes, die altijd en overal progressie meten, gaat gepaard met aanvullende accessoires als connected weegschalen en hartslagbanden. Zo brengt HTC bijvoorbeeld dit jaar, in samenwerking met fitnessfabrikant Under Armour, een compleet connected fitness-systeem onder de naam UA Healthbox op de markt. De smartphone of tablet staat vrijwel altijd centraal als bedieningscentrum voor de hele connected omgeving. Op kantoor zal de grens tussen vaste telefoon, smartphone, tablet en desktop nog verder vervagen.


Streamingdiensten Streamingdiensten winnen in 2016 nog meer terrein op traditionele downloadservices. In Nederland zijn vooral muziekdienst Spotify en videodienst Netflix populair, maar ook audiodiensten Apple Music, Napster (nu legaal), Deezer, videodiensten HBO en Videoland en KPN Play (een hybride dienst met lineair aanbod) timmeren aan de weg. Uiteindelijk zullen streamingdiensten zich dan ook steeds verder specialiseren om zich van de concurrentie te onderscheiden. Netflix en HBO doen dat momenteel al met veel eigen geproduceerde series. Daarnaast komen er steeds meer streamingservices die zich richten op een bepaald marktsegment. In Nederland verscheen vorig jaar bijvoorbeeld HitsNL, een audiostreamingdienst met enkel Nederlandstalige muziek.

Microtransacties

Software-toepassingen, zowel voor consumenten als zakelijke gebruikers, zullen steeds meer gratis worden aangeboden. De gratis applicaties bieden echter beperkte toepassingen, die kunnen worden uitgebreid via in-app aankopen of door het afsluiten van een abonnement. Veel mobiele spelletjes, waarvan het populaire Candy Crush het bekendste voorbeeld is, wisten op deze manier al miljarden euro’s binnen te halen. Ook Microsoft biedt sinds enige tijd haar populaire Office-toepassingen, met beperkte functionaliteiten, gratis aan voor tablets en smartphones, ook voor het concurrerende iOS en Android. Aanvullende toepassingen kunnen vervolgens per item of als geheel (met abonnement) worden aangeschaft.

48

TBM • januari 2016


Beveiliging De dienstverlening, van zowel de overheid als het bedrijfsleven, blijft zich steeds verder digitaliseren. Daarnaast verloopt ook het merendeel van de communicatie tegenwoordig via mobiele apparaten en sociale netwerken met toepassingen als WhatsApp en Facebook. Bij deze groeiende digitalisering neemt ook de digitale criminaliteit enorm toe, zowel in het zakelijk als het privéverkeer. Iedereen is er dan ook van doordrongen dat betrouwbare en veilige software één van de belangrijkste punten voor de groei van de mobiele markt is. Fabrikanten investeren stevig in software om dit vertrouwen te winnen. Apple en Google hameren er voortdurend op dat gegevens bij hen in veilige handen zijn. Samsung levert met de meeste van haar topmodellen reeds haar eigen KNOX-beveilingssoftware mee. BlackBerry, in het verleden pioneer wat betreft databeveiliging, kwam eind vorig jaar met de BlackBerry PRIV, haar eerste Android-smartphone met op maat gemaakte SafeGuard-beveilingssoftware.

Mobiel betalen

Mobiel betalen staat nog altijd in de kinderschoenen, maar groeit in 2016 uit tot een algemeen geaccepteerde betalingswijze. ING maakte het voor klanten eind 2015 eindelijk officieel mogelijk om betalingen te verrichten met de (Android-)smartphone via NFC. De verwachting is dat onder meer Rabobank, SNS en ABN ABMRO op termijn deze service ook op grotere schaal uitrollen. Het is bij al deze banken inmiddels al wel mogelijk om met de pinpas draadloos kleine betalingen (tot 25 euro) te verrichten, maar deze methode moet in populariteit nog toenemen.

Portable Gear PortableGear.nl is de grootste gadgetvergelijker van Nederland. Sinds 2001 zit PortableGear.nl bovenop het gadgetnieuws. In de uitgebreide koopgids vind je testen, ervaringen, prijzen en handleidingen van duizenden smartphones, tablets, mediaspelers, navigatiesystemen, camera’s, e-readers en wearables.

TBM • januari 2016

49


I Training

Haal (meer) omzet uit aanbestedingen TBM organiseert, samen met Tender Services Group, op woensdagmiddag 9 maart een training rond aanbesteden voor resellers in Office-producten en -diensten.

50

TBM • januari 2016


Wist u dat ook voor uw organisatie het inschrijven op een aanbesteding zeer lucratief kan zijn. En dat het niet zo heel moeilijk is? Aan de hand van herkenbare voorbeelden nemen wij u tijdens de training mee door TenderNed en worden de procedure, basiskennis en actuele wet- en regelgeving uitgelegd

• •

Concurrentievoordeel door betere marktinformatie en optimale positionering; Inzicht in relevante marktinformatie; Kennis van de denk- en werkwijze van aanbestedende diensten.

Ga voor inschrijven en meer info naar: www.tbmnet.nl/events.html

Resultaat: •

Goede registratie op TenderNed. Hiermee bent u optimaal zichtbaar voor aanbestedende diensten. Zodat u ook uitgenodigd kunt worden voor onderhandse aanbestedingen; Zicht op relevante opdrachten via een effectief zoekprofiel;

Woensdagmiddag 9 maart van 12.30 tot 16.00 uur. Inclusief lichte lunch. Kosten: € 250,- excl. BTW per deelnemer Locatie: Den Haag

TBM • januari 2016

51


I Kalender 2016

Event Kalender 2016 Nergens zo veel events als in de ICT-branche. TBM zet de belangrijkste evenementen voor het partnerkanaal op een rij.

Expeditie ICT Bijeenkomst 1 23 februari 2016

Kennis en netwerkplatform voor ICT-resellers. Thema ‘Hoe kom ik aan nieuwe klanten’

Mobile World Congress 2016 22 t/m 25 febrauri 2016

De grootste jaarlijkse bijeenkomst voor de mobiele industrie en aanverwante bedrijfstakken, georganiseerd door de GSMA en gehouden in Barcelona , Spanje.

CeBIT 2016 14 t/m 18 Maart 2016

CeBIT in Hannover is het wereldwijd belangrijkste evenement voor de digitalisering.

ICTWaarborg Awards 30 maart 2016

Uitreiking van 52 Awards voor bedrijven waarvan de kernactiviteit gericht is op computers, software, randapparatuur en computer supplies.

52

TBM • januari 2016

Cloud Communications Event April 2016

Hét kennis-event voor de telecom- en IT-reseller over Cloud-oplossingen en -verdienmodellen. Een kennismiddag voor Telecom- en IT-resellers waarbij zij kennis maken met diverse Cloud-leveranciers, maar bovenal geholpen worden in de zoektocht naar het businessmodel van de toekomst.

Zorg & ICT 5 t/m 7 april 2016 De vakbeurs is het jaarlijkse ijkpunt voor ICT en innovatie binnen de zorg en reikt alle handvaten aan om inspiratie en informatie op te doen voor het verbeteren van zorgprocessen en -toepassingen.

Expeditie ICT Bijeenkomst 2 14 april 2016 Kennis en netwerkplatform voor ICT-resellers. Thema: ‘Omgaan met verandering’


ICTVakdag 9 mei 2016 Infosecurity.nl In 2016 organiseert ICTWaarborg voor de 2 t/m 3 november 2016 achtste maal de ICTVakdag, waar u op een unieke manier vakgenoten, leveranciers en fabrikanten ontmoet.

Het Grote Hosted Voice Debat Juni 2016

Round Table met de belangrijkste Cloud Operators van Nederland, georganiseerd door TBM.

Expeditie ICT Bijeenkomst 3 20 september 2016 Kennis en netwerkplatform voor ICT-resellers. Thema: ‘De eindklant centraal’.

Telecom Awards België 29 september 2016 Gala-avond, gecombineerd met de uitreiking van een aantal bijzondere Awards, heeft als doel de beste Telecom ‘mobile enhancements’ accessoires en oplossingen voor de kleinzakelijke markt in de spotlights te zetten.

Dé Nederlandse vakbeurs op het gebied van IT-security voor IT-managers en IT-professionals. Samen met de vakbeurs Storage Expo en Tooling Event bieden marktleiders, verenigingen, sprekers en andere IT-professionals hun ideeën, technieken, diensten en visie aan op de meest actuele IT- thema’s.

ICT & logistiek 2 t/m 3 november 2016

Bij ICT & Logistiek vindt u dé oplossingen die nodig zijn om uw logistieke processen efficiënt in te richten en effectief uit te voeren.

Telecom Inspirience Awards 17 november 2016

Business partners in Telecom en ICT kunnen zich onderscheiden met de mooiste klantcases en kans maken op een felbegeerde Award die tijdens het luxe gala diner uitgereikt worden.

Expeditie ICT Bijeenkomst 4 29 november 2016

Kennis en netwerkplatform voor ICT/resellers. Thema ‘Leiderschap’

Telecom Time 2016 najaar 2016

Tijdens Telecom Time leren en ontdekken bezoekers trends, horen zij de laatste ontwikkelingen en ervaren ze de nieuwste producten en diensten binnen de telecombranche.

TBM • januari 2016

53


SIPHON Networks, provider van UC-oplossingen, is door Polycom beloond. Een erkenning voor de getoonde innovatie van SIPHON dat daarvoor de titel Circle of Excellence Partner van het Jaar voor EMEA – West heeft ontvangen.

SIPHON door Polycom beloond als meest succesvolle voice distributeur Polycom verleende de onderscheiding aan zijn top partners in een Circle of Excellence Awards-plechtigheid tijdens TEAM Polycom 2016, de jaarlijkse partner-conferentie van het bedrijf, die van 11 tot 14 januari 2016 werd gehouden in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten.

tie van oplossingen met toegevoegde waarde en diensten die blijvende waarde voor klanten creëren. Ook hebben deze partners het hoogste niveau van deskundigheid bij de uitvoering van Polycom-oplossingen en leveren ze best-in-class prestaties en uitzonderlijke verkoopresultaten.

Het Benelux-kantoor van SIPHON staat in Oud-Beijerland en het distributiecentrum in Etten-Leur. Joost van Wijk, Sales Director Benelux bij SIPHON Networks: “We profiteren onder andere van ‘de wave’ die cloud telefonie heet. Door waarde toe te voegen zijn er we erin geslaagd boven op de golf te blijven. Met extra services voor telefonie service providers en resellers zoals pre-provisioning, next day delivery en gratis levenslange garantie onderscheiden we ons van de rest .”

In een reactie op de Award, zei Steve Harris, managing director van SIPHON: “We zijn erg blij dat ons harde werk opnieuw erkend wordt door Polycom, dit keer met een Circle of Excellence Award. SIPHON kende opnieuw een fantastisch jaar in 2015. We konden Cloud Services en Microsoft UC in Skype for Business-omgevingen toevoegen aan ons portfolio en we zagen ons klantenbestand groeien met 55%. In combinatie met de toegenomen vraag naar IP-toestellen vanuit onze bestaande klanten, lijken de verkoopcijfers een sterke bevestiging van onze juiste aanpak.”

De met de Polycom Circle of Excellence onderscheiden bedrijven blinken uit door hun integra-

54

TBM • januari 2016


Tekst: Daisy van Diejen

Nextel Nieuwjaarsbijeenkomst in teken van Fusion De traditionele Nextel-nieuwjaarsbijeenkomst stond dit jaar in het teken van ’fusion’ waar Nextel al jaren sterk in is. En de laatste jaren met name in het samenvoegen van telecom, ICT en networking. Tijdens de bijeenkomt werd er een kijkje genomen in het leven van Dirk Zeelenberg (bekend van de televisie serie Divorced) en stonden uiteraard de Nextel partner awards centraal. Alles samengevoegd in een sprankelend

programma, beklonken door het heffen van de glazen, om de ‘fusion’ van Nextel en haar partners in 2016 kracht bij te zetten. Maar niet alleen de partners van Nextel werden in het zonnetje gezet, er stond Nextel namelijk ook een verrassing te wachten. NEC heeft eind 2015 de mijlpaal bereikt van 300.000 uitgerolde systemen binnen het MKB. Nextel is binnen Europa een van de belangrijkste partijen geweest voor NEC om dit resultaat te behalen en werd daarom door NEC beloond met een Award.

Winnaars van de Nextel partner Awards NEC Challenger 2015 JOJO Systems

NEC Champion 2015 Advitronics Telecom

Awingu Challenger 2015 Lantech

Alcatel Lucent Challenger 2015

Alcatel Lucent Champion 2015 Telecom Service Groep

Aerohive Challenger 2015 Technica ICT

Aerohive Champion 2015 Wentzo Wireless

Nemesys

TBM • januari 2016

55


Stichting Kulabigwo: Kinderen zijn de toekomst TBM heeft niet alleen oog voor de telecombranche, maar wil ook graag haar steentje bijdragen aan een betere wereld voor iedereen. Vandaar deze advertentie. Stichting Kulabigwo ondersteunt Marleen Keijzer, nicht van onze uitgever Joost Heessels, die in Uganda (wees)kinderen helpt een onafhankelijke toekomst op te bouwen. 38 procent van de kinderen in Uganda volgt volledig basisonderwijs. Slechts 13 procent doorloopt het vervolgonderwijs. Educatie is de sleutel naar een goede toekomst. Kulabigwo vindt dat ieder kind naar een goede school moeten kunnen gaan! En draagt daar haar steentje aan bij. Uw eenmalige of periodieke gift kan een leven veranderen: NL09INGB0001039310 t.n.v. Stichting Kulabigwo

Stichting Kulabigwo is een erkend goed doel met ANBI status. Dit betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn voor particulieren en bedrijven. De afgelopen 25 jaar heeft Kulabigwo enkele honderden kinderen opgevangen en begeleid tijdens hun schoolcarriere. Namens de kinderen van Kulabigwo en namens ons, heel erg bedankt!

www.kulabigwo.org info@kulabigwo.org www.facebook.com/kulabigwo www.twitter.com/kulabigwouganda

Kulabigwo Weerbaar in het leven


Business Guide 3CX 3CX is een channel company en is de ontwikkelaar van het 3CX Phone System en 3CX WebMeeting. Het 3CX Phone System voor Windows is een software-based, open standard platform dat zorgt voor innovatie op het gebied van communicatie en de afhankelijke PBX vervangt. Het 3CX Phone System verlaagt de telefoonkosten, geeft de productiviteit en mobiliteit een boost met de 3CX Phone clients voor iOS, Android, Mac en Windows. 3CX WebMeeting is een web conferencing oplossing die WebRTC technologie optimaal gebruikt en daarmee de noodzaak voor aanvullende plugins of clients elimineert. Browser naar browser communicatie, click-2-call en geavanceerde online classroom features zijn slechts enkele van de populaire eigenschappen van 3CX WebMeeting. Meer dan 30.000 gebruikers wereldwijd, waaronder een aantal toonaangevende ondernemingen en organisaties, zoals Boeing, McDonald’s, Hugo Boss, Ramada Plaza Antwerp, Harley Davidson, Wilson Sporting Goods en Pepsi, maken gebruik van het 3CX Phone System. Om haar mondiale aanwezigheid te waarborgen heeft 3CX kantoren in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Hong Kon, Zuid Afrika, Rusland en Australie.

I

Backshop Healthy Computing BV Gespecialiseerd distributeur voor: • Ergonomische muizen • Rollermuizen • Ergonomische toetsenborden • Compacte toetsenborden • Laptop- en Tabletstandaards • Ergonomische accessoires Backshop is sedert 20 jaar adviserend distributeur voor de ICT- en kantoorinrichting branche van ergonomische hardware en accessoires. Backshop representeert naast eigen producties, de belangrijkste wereldspelers zoals MiniCute, Kinesis, Goldtouch, Contour Design, Evoluent, Fellowes, 3M, Human Scale, RH, HAG, XKeys en vele andere merken in de Benelux. Backshop Enjoy Ergonomics BV Vareseweg 43 3047 AT Rotterdam 010-4702611 info@backshop.nl www.backshop.nl www.minicute.nl www.evoluent.nl

3CX H.J.E. Wenckebachweg 200 1096 AS, Amsterdam Netherlands www.3cx.nl

Ook in de Business Guide? Neem contact op met Daisy van Diejen, daisy@magentapublishing.nl

TBM • januari 2016

57


I Business Guide Alpha International

AMERICA-DIRECT BV

Europees distributeur van originele printing supplies

Onafhankelijk distributeur van netwerkprodukten

Specialties • Printer - fax - copier consumables Cartridges, toners, linten, drums • Data media Optical, tape media, flash memory, disk • Printer media Printerpapier, fotopapier • Peripherals Notebooktassen, mobiele accessoires

Specialties • Servers • Storage • Switches • Routers • UPS systemen

Distributeur van o.a. Hewlett Packard, Canon, Lexmark, Epson, Brother en Xerox.

America-Direct geeft gedegen pre-sales informatie en helpt resellers graag met het zoeken naar de juiste server-, netwerken softwareoplossing. Als onafhankelijk distributeur van de bekende merken geeft America-Direct de reseller de juiste tools op prijstechnisch, logistiek en financieel gebied om hun markt vakkundig en concurrerend te kunnen bedienen en te doen groeien.

Wijchenseweg 20, 6537 TL Nijmegen telefoon: (024) 357 99 99 fax: (024) 357 99 79 e-mail: sales@alpha-international.eu www.alpha-international.eu

• VoIP • WLAN • Software

Tanthofdreef 25, 2623 EW Delft telefoon: (015) 262 02 02 e-mail: info@america-direct.nl www.america-direct.nl

The Backbone Company Backbone Company BV Industrieweg 13a 1521 NC Wormerveer 020- 303 4949 sales@backbonecompany.com Backbone Company Nijmegen BV Nieuwe Marktstraat 54a 6511 AA Nijmegen 06 – 127 33 683 duppen@backbonecompany.com www.backbonecompany.com

58

TBM • januari 2016


Business Guide

INFOPACT NETWERK & COMMUNICATIE ALL-IP SPECIALIST IN: • Bedrijfstelefonie • Publieke telefonie (SIP, ISDN en Analoog) • Datacommunicatie • VPN • Betalingsverkeer • Alarm • Internet access • Managed Firewall • Co-locatie • Lync in de Cloud • Telefonie in de Cloud • Sales & Support voor resellers Je wilt je organisatie voortdurend in topconditie houden. Wat je daarvoor nodig hebt is een sterk hart. Infopact zit in het hart van organisaties. Infopact ontwerpt, bouwt en onderhoudt IP-communicatiediensten voor structurele verbetering van de communicatie tussen organisaties en hun klanten. We doen dit door spraak-, data- en internetdiensten op maat te bundelen in één snel, efficiënt en veilig netwerk. Persoonlijk ondersteund door een enthousiast team van ervaren professionals. Goed bereikbaar. En steeds met dezelfde bezieling. Infopact levert hiermee een tastbare bijdrage aan gezond ondernemen door klanten. Vandaag…en morgen weer. Omdat er meer in zit. Weena 670 3012 CN Rotterdam telefoon: (088) 463 67 30 fax: (088) 463 67 99 e-mail: sales@infopact.nl www.infopact.nl

I

HOLLAND HARDWARE B.V. Holland Hardware is sinds 2005 een onafhankelijke leverancier in pre owned new, tweedehands en refurbished netwerk apparatuur van alle A-merken. De kortingen op gebruikte apparatuur kunnen oplopen tot 90% en alle producten komen met garantie. Ook kunt u bij Holland Hardware terecht met uw overstock. Wij bieden u een marktconforme prijs voor al uw verouderde apparatuur. Al deze apparatuur wordt gerefurbished voordat zij weer wordt verkocht. Holland Hardware is lid van de UNEDA, zodat u, als onze klant, zeker bent van een professionele behandeling van verpakking, testen, en behandeling van u en uw apparatuur. Wij handelen in: • Routers • Switches • Fire walls • IP phones • Servers • Storage • Netwerkkaarten • Fiber optics Extra diensten: • Netwerk ontwerp • Implementatie • Hardware Reparatie • Overstock opkoop • Gecertificeerde data verwijdering Tappersweg 12 C 2031 ET Haarlem Telefoon: (023) 551 81 07 Fax: (023) 551 81 06 E-mail: sales@hollandhardware.com www.hollandhardware.com

TBM • januari 2016

59


I Business Guide DSD Europe B.V.

VCD Distributie

Specialties • Software distributeur van

VCD Distributie is de grootste Nederlandse distributeur van SAP® Crystal Solutions producten (SAP® Crystal (Reports) Server en SAP® Crystal Dashboards). Als Authorized Reseller biedt VCD Distributie daarnaast Sybaseproducten en diverse oplossingen voor mobiele toepassingen. VCD Distributie is onderdeel van de VCD IT Groep en biedt u een totaaloplossing (verkoop, installatie, onderhoud, consultancy, helpdesk).

digitale licenties

Voltaweg 5a 5482TM Schijndel telefoon: +31(0)73 75 14 160 E-mail: info@dsdeurope.com

SpeakUp SpeakUp ontwikkelt, in eigen huis, al meer dan 10 jaar innovatieve communicatiediensten en biedt als telecom operator een compleet pakket van diensten voor de zakelijke markt. Bovendien beschikt SpeakUp over eigen netwerken en een team vakinhoudelijke en enthousiaste experts. Door inzet van diverse toegevoegde waarde diensten is SpeakUp toonaangevend als het aankomt op vrijheid en flexibiliteit op telecomgebied. Uiteraard is integratie van vaste en mobiele telefonie voor betere bereikbaarheid mogelijk en is deze oa te koppelen met jouw kantoorautomatisering, CRM en ERP applicaties.

VCD Distributie Esp 120, 5633 AA Eindhoven Postbus 1166, 5602 BD Eindhoven T+31 (0)40 262 54 44 www.vcddistributie.nl

Master Distributor van:

Voor meer informatie en de partnermogelijkheden: SpeakUp BV Institutenweg 20 7521 PK Enschede Tel: +31 88 773 25 87 Info@speakup.nl www.speakup.nl

60

TBM • januari 2016

Meer weten? www.nextel.nl 0318 - 66 52 00


Business Guide SDC Group

NETGEAR Netherlands BV

SDC Group is distributeur van technisch hoogwaardige bedrijfscommunicatie-oplossingen voor het midden- en kleinbedrijf. Tot onze klantenkring behoren gekwalificeerde Telecom en ICT bedrijven, maar ook organisaties in de installatiebranche.

At NETGEAR, we turn ideas into innovative networking products that connect people, power businesses, and advance the way we live. Easy to use. Powerful. Smart. And designed just for you.

Samen met onze partners bieden wij complete oplossingen in diverse verticale markten aan. Belangrijk uitgangspunt daarbij is het hoge serviceniveau aan onze partners. Deze oplossingen vallen onder SDC Connect, met de support rondom merken zoals Unify, Gigaset, Gigaset pro, Draytek, Netgear, Jabra, Plantronics, MikroTik, Yealink, Polycom, Patton, Audiocodes, APC, en vele anderen bieden wij een compleet portfolio voor onze branche. Partners & Friends is het ondersteunende partnerprogramma van SDC Group dat deze onderdelen en onze partners met elkaar verenigd. Met ons partnerprogramma stellen wij ons ten doel de relatie met u verder te verdiepen en gezamenlijk zakendoen zo succesvol mogelijk te maken. Wij geloven in een persoonlijke aanpak en gaan voor een langdurige wederzijdse samenwerking met partners die weten wat ze willen. Wilt u meer informatie over een partnership met SDC Group en klant bij ons worden? neem dan contact met ons op;

I

NETGEAR Netherlands BV Noordelijk Halfrond 22 2801 DE, Gouda, The Netherlands 0182-587000 | nl.sales@netgear.com NETGEAR BeLux: Pegasuslaan 5, Diegem 1831, Belgium Be.sales@netgear.com

Portland Europe Portland Europe is dĂŠ online software distributeur voor de Benelux! Gespecialiseerd in (SAAS) Software op gebied van: Beheer, Backup, Security en Mobility Groeneweg 2b 2718 AA Zoetermeer Nederland Tel.: +31 (0) 79 3630063 Fax: +31 (0) 79 3622011 E-mail: info@portland.nl www.portland.nl

SDC Group Havenstraat 39 7005 AG Doetinchem T +31 (0)314 - 37 11 11 F +31 (0)314 - 37 11 22 E info@sdcgroup.nl www.sdcgroup.nl

TBM • januari 2016

61


we are one, dean one. Een nieuwe naam! Voortaan heten wij dean one! Twee succesvolle telecom- en internetproviders voor de zakelijke markt en met een passie voor het partnerkanaal, OneXS en Dean Connect, zijn per 1 februari 2016 samengegaan. Wij zijn nu n贸g slagvaardiger en ons portfolio aan telecom- en internet diensten is nu nog breder 茅n daarnaast hebben wij het nu nog makkelijker gemaakt voor onze partners. dean one biedt samen met haar 80 medewerkers en meer dan 500 lokale partners aan 150.000 zakelijke gebruikers bij Nederlandse bedrijven en instellingen mobiele telefonie, vaste telefonie en internet diensten.

dean one the business provider for mobile, internet and voice


Interview

Frank Caris over dean one OneXS en Dean Connect zijn per 1 februari 2016 gefuseerd en heten voortaan dean one. Wij vroegen Frank Caris (CCO van dean one) kort naar de achtergrond van deze fusie. Later zullen wij de mensen achter dean one meer vragen over het nieuwe bedrijf, daarom houden we het nu even kort. “Dean en OneXS waren al twee snelgroeiende telecom- en internet providers en wij blijven ons focussen op het IT- en Telecom partnerkanaal. Wij hebben een enorme passie voor het partnerkanaal en juist zij hebben nu veel belang en een enorme behoefte aan een betere telecom en internetprovider die zich volledig focust op de zakelijke gebruiker en tevens zorgt voor meer aanbod van telecomen internetdiensten voor zakelijke resellers.

Bijna alle providers concurreren direct of met een moeder- en/of zustermerk tegen het partnerkanaal. dean one heeft de focus op het partnerkanaal en dat merk je direct. Wij ontwikkelen onze telecom- en internet diensten op een dusdanige manier dat deze zo eenvoudig mogelijk aangeboden kan worden. Zo onderscheiden ook onze cloud telefonie diensten zich juist op dit punt enorm. dean one heeft drie cloud telefonie producten: voor ZZP en kleine MKB bedrijven, voor grote MKB bedrijven en voor de corporate markt. Alle drie deze cloud telefonie producten zijn gebouwd op Broadsoft, dÊ wereldstandaard op het gebied van cloud telefonie. dean one bediend nu 500 telecom- en IT- partners en die zullen wij nu nog beter ondersteunen met raad en daad, de mooiste portals en een breed scala aan onderscheidende telecom- en internet diensten.� aldus Frank Caris.

I


Business Tool voor de ICT-reseller

Frank Caris over dean one

www.tbmnet.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.