Page 1

YRITTÄJÄLEHTI Päijät-Hämeen Yrittäjät ry:n julkaisu

nro 5/12

TÄSSÄ JA NY T

Metropolijuna saapui Lahteen sivu 10 Yritykset ympäristön puolesta sivu 13

Yritysystävällinen kunta menestyy Suomen Yrittäjien kuntavaalikiertue saapui Lahteen 3.10. Päivä huipentui yleisötapahtumaan Kauppakeskus Trioon. Lue lisää sivulta 4.

Yritysten omistajavaihdos on herkkä prosessi sivu 18

TosiMuutos - Yritysten toiminnan tehostaja ja yrityskauppojen osaaja TosiMuutoksen luottamuksellisella toiminnalla ja täysipainoisella senioritason sitoutumisella saat joustavan tehostamispalvelun yrityksesi tarpeiden mukaan. Tee sinäkin kanssamme yrityksestäsi arvokkaampi tehostamalla myyntiä, tuotantoa ja organisaatiota, kuten olemme tehneet yli 170 yrittäjän yrityksessä.

Raimo

Heikki

Taina

Pekka

www.tosimuutos.fi

puh. 050 910 9190


Päijät-Hämeen Yrittäjälehti 5/12

0 % yrityksistä arvostaa hitaan netin hukkaamaa työaikaa.

4G-tikku + Täysnetti

Soneran aito 4G yltää nopeuksiin, joihin jäljitelmät eivät pysty. Se toimii 50–100 megan nopeudella ja mahdollistaa mm. liikkuvan kuvan, nettitelevisiolähetykset ja videoneuvottelupalvelut matkapuhelinverkossa.

4G-modeemi + Täysnetti

4G-paketti

23

31 €/kk

24 kk sopimus Alv 0 %

4G-paketti

Hanki omasi: • Sonera Kaupasta tai Soneran valtuuttamalta Yrityskauppiaalta • 0800 134134 (ma-pe 8-16.30) • Verkosta osoitteesta www.sonera.fi/yrityksille/4G

2900

4G-pakettiin kuuluu supernopea langaton laajakaista, Täysnetti 4G. Valitse pakettiin tarpeesi mukaan joko nettitikku tai modeemi, jolla saat nettiyhteyden jopa 32 laitteelle.

€/kk

24 kk sopimus Alv 0 %

Tarjousehdot osoitteessa www.sonera.fi/yrityksille/4G/ehdot

maks. tukiyhd.

2

Inhimillinen vastuunkantaja

Harri Metsänen DI, yrittäjä

Monipuolinen kokemus kotikaupungin kehittämiseen

PERIKSI EI ANNETA Kuntien velkamäärä on kasvanut 2000-luvulla vajaasta 4 miljardista lähes 12 miljardiin euroon, koska valtio on lainsäädännöllä ohjannut uusia tehtäviä kunnille. Julkisten palvelujen rakenteiden ja tuotantotapojen on pakko muuttua. Meillä on valtavasti palveluja, joissa kunnat voisivat olla vain järjestämis-, ei tuottamisvastuussa.Tämä kehitys ei ole edistynyt riittävästi kunnissa, mutta ei anneta periksi. Minulle tämä ei ole ideologinen kysymys vaan palveluiden saatavuuskysymys. Uskon, että näin ajattelevat myös kuntalaiset. Tärkeintä on, että laadukasta palvelua on saatavilla, eikä kuka sen tuottaa. Ollaan avoimia vaihtoehdoille eikä rakenneta suppeaa palveluputkea!

Asioita järkiperäistämällä saadaan samat palvelut pienemmällä rahalla. Kuntien ja kaupunkien on uusiuduttava ja katsottava rohkeasti tulevaisuuteen. Muutoksen ja kehityksen vastustamisella näivetämme kotiseutumme. Minä olen edelleen valmis uudistamaan ja tekemään vaihtoehtojen politiikkaa kasvun ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Ilkka Viljanen

yrittäjä Lahden kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lahden Messut Oy hallituksen puheenjohtaja Lahden Pelicans Oy hallituksen puheenjohtaja

yhteyksien tekijä

Yrittäjyyden ja elinkeinoelämän tuntija Vankka kokemus lasten ja nuorten liikuntaharrastuksesta ja syrjäytymisen ehkäisystä

303


Julkaisija: Päijät-Hämeen Yrittäjät Rautatienkatu 20 B 4 15110 Lahti puh. 010 322 4300 fax (03) 782 1718 Kustantaja: Y-Kustannus Oy Vesijärvenkatu 38 15140 Lahti puh. (03) 783 4353 Päätoimittaja: Outi Hongisto outi.hongisto@yrittajat.fi Toimitusneuvosto: Puheenjohtaja Outi Hongisto puh. 050 597 8802 Sane Keskiaho puh. 0440 711 722 Jyrki UImonen puh. 0400 844 073 Niina Sainius puh. 040 569 3939 Tuire Puolakka puh. 050 597 1989 Jussi Voutilainen puh. 0400 507 875

Antakaa meille palveluseteleitä! Kuntavaaliseminaarimme sai herätyskokouksen tuntua, kun apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen julisti palvelusetelien ilosanomaa Jyväskylästä. Utriaista parempaa palvelusetelievankelistaa en ole tavannut ja syntyneestä keskustelusta ja innostuksesta päätellen kuulijoista nekin, jotka eivät vielä olleet, tulivat nyt uskoon. Vakavasti puhuen en käsitä, miksi palvelusetelien pitäisi aiheuttaa vastustusta edes missään määrin. Ideologisia perusteita en tässä talousjärjestelmässä ymmärrä ollenkaan, mutta en ymmärrä sitäkään, mikseivät tolkullisetkaan päättäjät yritä mahdollisimman aktiivisesti viedä asiaa eteenpäin. Sillä siinä määrin vakuuttavasti Jyväskylän esimerkki puhuu seteleiden käytön puolesta.

3

PÄÄKIRJOITUS

Päijät-Hämeen Yrittäjälehti 5/12

Palvelusetelitoiminta on kehittynyt Jyväskylässä vuodesta 2004 lähtien 9 miljoonaan euroon tänä vuonna. Silti se on vain 2 % sosiaali- ja terveystoimen budjetista. Yrityksiä on palvelutuottajina yli 150. Käyttöalueet ovat laajentuneet vuosien varrella ja valmisteilla ensi vuodeksi on setelikäytäntö mm. yleis- ja erikoislääkärikäynteihin. Palautteena on erittäin korkea asiakastyytyväisyys. Yksi onnistumisen edellytyksistä on setelin realistinen hinnoittelu.

Toimitus: Viestintätoimisto Mageena Vesijärvenkatu 38 15140 Lahti puh. (03) 783 4353 sane.keskiaho@mageena.fi Sane Keskiaho Leena Keskiaho Ina Ruokolainen Taitto: Viestintätoimisto Mageena Jenni Ahonen Ilmoitusmarkkinointi: Oy Pajucon Ab Jukka Hakulinen puh. (03) 752 3741, 040 060 0902 jukka.hakulinen@phnet.fi

Valinnan vapaus aitona mahdollisuutena on Jyväskylässä perusperiaate. Samoin se, että raha seuraa asiakkaan mukana läpi tuotannon. Kunnan omienkin palveluyksikköjen on saatava rahoituksensa asiakkaiden myötä, ts. ”palveluseteli” on samalla tavoin käytössä, käyttipä asiakas kunnan tai muun tuottajan palveluja. Tämä edellyttää, että kunnan tuottamien palvelujen yksikkökustannukset on oltava läpinäkyvät ja julkisesti nähtävissä. Utriaisen mukaan asiakkaan valinnan vapauden on oltava mahdollinen kaikissa sosiaali- ja terveyspalvelualueen järjestämisvastuulla olevissa palveluissa sekä julkisen sektorin sisällä että julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Kokemukset sekä Jyväskylästä että kansallisesti ja kansainvälisesti ovat pääsääntöisesti myönteisiä. Hinta-laatusuhde palveluilla on parantunut ja sosioekonomiset erot erityisesti terveydenhuollon palvelujen saatavuudessa ovat pienentyneet.

Sini Pennanen

Palveluseteli purkaa jonoja, se vähentää investointi- ja rekrytointitarpeita, se on kustannustehokas. Palveluseteleillä päästään suurten kokonaisuuksien kilpailutusongelmasta edistämällä pientenkin yritysten mahdollisuuksia toimia kunnan järjestämisvastuulla olevien toimintojen toteuttajina. Mikä tässä on niin vaikeaa?

Outi Hongisto toimitusjohtaja, Päijät-Hämeen Yrittäjät

Tmi Tuuli Lehtovaara puh. 040 506 2831 tuuli.lehtovaara@pp.inet.fi

Lausunto Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta

Aineiston toimitus: ilmoitus@mageena.fi Paino: Esa Lehtipaino Oy, Lahti 2012 Painos: 7500 kpl

YRITTÄJÄLEHTI nro 1/11

Päijät-Hämeen Yrittäjät ry:n julkaisu

Autokoulutoimintaa yli 50 vuotta

TÄSSÄ JA NY T

Henkilökuvassa Lakesin Essi Alaluukas sivu 14

Muistoja yrittäjäjärjestön alkuvuosilta kunniakkaat 75 vuotta. Lehden ensimmäisessä Päijät-Hämeen Yrittäjät täyttää tänä vuonna Lue lisää sivulta 4. muistelemme yrittäjäjärjestön alkutaipaletta.

numerossa

Sysmään ja Hollolaan uudet puheenjohtajat sivu 10 Jussi Järventaus Lahdessa sivu 11

tuottavaksi. toimitusketjua. Terveytämme yrityksesi Tehostamme yrityksesi myyntiä ja TosiMuutos tekee yritykselle hyvää. ja ovat mukana ELY-keskukset, Tekes muutoksen. Projektisi rahoitusvaihtoehdoissa Me osaamme tehdä tulosta tuottavan aloitamme. Soita 050 910 9190. muut rahoittajat. Sinä päätät, koska TAKUU niin rahat takaisin -takuu” -periaatteella! Suomessa, joka toimii “Jos ei tulosta, TosiMuutos Oy on ainoa valmennusyritys

Lahti

Espoo

TUOTANTO - PALVELUT JOHTAMINEN - MYYNTI www.tosimuutos.fi

Päijät-Hämeen Yrittäjät on esittänyt lausunnon maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta. Luonnoksen suurimpana puutteena pidettiin sitä, että yritysten toimintaedellytysten turvaaminen maankäytön kysymyksenä ei ole saanut riittävää painotusta. Yrittäjäjärjestö korostaa, että yritystoiminnan maankäytön nykytilanne ja ennakoitavat tarpeet on erityisen tärkeää selvittää perusteellisesti sekä tuotannollisen toiminnan että muiden työpaikka-alueiden osalta. Sel-

vitykseen on syytä sisältyä määrällisen tavoitteen lisäksi arviointi yritysalueiden sijoittamisen vaikutuksista liikenteeseen, työmatkoihin ja ympäristöön, mutta myös vaikutukset yritysten kilpailukykyisiin toimintaedel-

lytyksiin esim. työvoiman saatavuuden tai ympäristölupien näkökulmasta. Lausunnossa todettiin myös, että pohjavesien vaikutukset yritysten toiminta-alueella tulee arvioida laajasti. Arvioin-

nin tuloksena on pystyttävä osoittamaan riittävästi aluevarauksia, jotta yritykset voivat sijoittua ja toimia kilpailukykyisesti ilman pohjaveden suojelun edellyttämiä toiminnanrajoituksia tai lisäkustannuksia. Monet luonnoksessa esitetyistä muutospainealueista koskevat yritysalueita pohjavesialueella sijainnin vuoksi. Ympäristönäkökohtien sekä yritysaluetarpeiden yhteensovittaminen on noussut usean kunnan ongelmaksi. Asia on ollut esillä myös maakuntakaavaan liittyvien työryhmien keskusteluissa ja on todettu, että juuri maakuntakaavassa

on uusien, hyvien alueiden löytymiseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Yritysalueiden riittävän tarjonnan turvaaminen Päijät-Hämeessä olisi pitänyt nostaa yhdeksi niistä keskeisistä kysymyksistä, joihin maakuntakaavaluonnoksen käsittelyssä halutaan löytää vastauksia. Päijät-Hämeen Yrittäjät edellyttää, että maakuntakaavan seuraavassa luonnosvaiheessa tarkastellaan yritysalueiden tarjonnan riittävyys, ottaen huomioon nykyisten alueiden muutospaineet sekä joissakin kunnissa vallitseva puute vapaista yritystonteista.


4

Päijät-Hämeen Yrittäjälehti 5/12

Yritysystävällinen kunta menestyy Menestyvä kunta tarvitsee yrittäjiä ja päättäjiä, jotka ymmärtävät yritysten merkityksen kunnan elinkeinoelämälle. Suomen Yrittäjien kuntavaalikiertueella kuultiin reseptit Suomen yritysystävällisimmästä kunnasta ja siitä, miten paljon enemmän palveluita voisi järjestää palveluseteleillä.

– Elinkeinopolitiikka on parasta sosiaalipolitiikkaa, kaupunginjohtaja Kari Koski summasi esityksensä, jossa hän kertoi Uudenkaupungin tiestä 1990-luvun lamasta ja lähes 34 prosentin työttömyydestä Suomen yritysystävällisimmäksi kaupungiksi. Uusikaupunki valittiin Suomen Yrittäjien elinkeinopolitiikan mittaristossa Suomen yrittäjäystävällisimmäksi kaupungiksi 2010 ja 2012. Koski on syyskuun alusta siirtynyt Rauman kaupunginjohtajaksi. Uudenkaupungin reseptejä on enemmän kuin

yksi, mutta päämenetelmä oli herätä etsimään uusia työpaikkoja menetettyjen 2300 työpaikan tilalle. Samalla kaupunki päätti pitää perheet pystyssä tukityöllistämisellä, jottei kukaan putoaisi ansiosidonnaiselta peruspäivärahalle. Vuoden 1995 keinot eivät täysin päde nykyisin, sillä valtion rahahanat äkillisen rakennemuutoksen alueillekin ovat tiukemmassa. Aktiivinen asenne yrityksiä kohtaan on kuitenkin ollut pysyvä malli myös 2000-luvun taantumissa.

Aina tavoitettavissa Koski päätti olla aina yrittäjien saavutettavissa ja vaati samaa viideltä yritystoiminnan kannalta keskeiseltä virkamieheltä. Tärkein oli kuitenkin asennemuutos. – Kaikkia mahdollisia yrittäjiä on kohdeltava yhtä hyvin, vaikka edustaja tulisi haalarit päällä. Lupauksista pitää pystyä pitämään kiinni, ja siksi päätöksenteon pitää olla ennalta arvattavaa. Kuhunkin kaupungin yrityscaseen kerättiin asiantuntijat, jotka auttoivat

mm. koulutuksessa, logistiikassa, tonttipolitiikassa ja sataman palveluissa. Laajaan verkostoon kuuluivat myös yrittäjäjärjestöt. Kosken mukaan Uusikaupunki haravoi hädän vuosina koko Suomen läpi löytääkseen uusia yrityksiä. Muiden vesillä kalastelu ei ole kuitenkaan pysyvä ratkaisu. – Kävimme henkilökohtaisesti tapaamassa yritysten edustajia ja esittelemässä kuntaa, mikä vaati paljon rahaa. Peruslähtökohta oli kuitenkin kehittää jo olemassa olevia yrityksiä, uudet tulevat omasta halustaan. Puskaradio on paras mainostaja tässäkin asiassa.

Palveluseteli toimii Jyväskylän kaupunki on edelläkävijä palvelusetelien käytössä, mikä on näkynyt sekä kustannusten säästöinä että parempi-

na palveluina. Kaupungin oman tuotannon hintalaatu -suhde on parantunut ja asiakkaista 93 % on ollut tyytyväisiä palveluiden laatuun. Setelien käyttö edellyttää kuitenkin, että kunnissa osataan laskea vertailukelpoiset hinnat myös omille palveluille, toteaa mallia esitellyt apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen. – Meillä luvut ovat netissä, aidosti kaikkien nähtävissä ja vertailtavissa. Se on vähentänyt epäilyksiä siitä, että jokin palvelu on liian halpa tai hirveän kallis. Jyväskylässä palveluseteleillä ostettiin palveluja aloitusvuonna 2004 noin 60 000 eurolla, tänä vuonna jo kymmenellä miljoonalla. Viisi vuotta kului järjestelmän rakentamiseen. Yrittäjiä on mukana noin 150. Kuntavirkamiehen näkökulmasta palvelusetelit

ovat helpompi menetelmä hallita budjettia massiiviset ulkoistukset esimerkiksi terveyspuolella. – Pitkät lääkärijonot ratkaistaan sillä, että palvelusetelin arvo on sama, kuin mitä hoito maksaa omassa toiminnassa. Kuntalainen voi ratkaista, ostaako hän palvelun yksityiseltä vai jonottaako vähän pidempään terveyskeskuksessa. Jyväskylä on pystynyt palvelusetelillä tuottamaan myös palveluita, joille on vain rajoitettu tarve. Yksi on lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu, joka lähti liikkeelle kolmosperheen isän avunpyynnöstä. Palvelusetelien käyttöönoton jälkeen kunnalle palveluja tuottaneet yritykset ovat lisääntyneet. Erityisen iloinen Utriainen on kotipalveluyrityksistä, jotka palvelevat asiakkaita lähipalveluina syrjäkylillä ja säästävät samalla matkakuluissa. Ina Ruokolainen

Kuva: Jenni Ahonen

Suomalaiset eivät halua kuntien enää velkaantuvan Suomen Yrittäjät tutki: Verotuksen kiristämisen sijaan paremmaksi vaihtoehdoksi nähdään tuottavuuden parantaminen ja palveluiden hankkiminen yrityksiltä ja kolmannelta sektorilta. Kuntien velkaantumisen on loputtava, totesivat kuntalaiset Suomen Yrittäjien kuntavaalikyselyssä. Peräti 73 prosenttia vastaajista näki tuottavuuden parantamisen ja palveluiden hankkimisen yrityksiltä sekä kolmannelta sektorilta parhaaksi vaihtoehdoksi julkisten palveluiden turvaamiseen. Vähemmän tärkeiden palvelujen karsiminen (16 %), verotuksen kiristäminen (6,4 %), palvelumaksujen korottaminen (3 %) ja julkisen velan eli lainanoton lisääminen (1,4 %) jäivät vastauksissa

kauas taakse. – Tulos on yllättävän selkeä. Kansalaiset haluavat vaihtoehtoja kuntien palvelujen tuottamiseen. Kuntalaisia kiinnostavat ennen kaikkea hyvät palvelut eikä se, kuka palvelut tuottaa, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala summaa. Kuntien palveluiden ulkoistaminen on noussut vahvasti esiin kuntavaalikeskusteluissa. Kujala hämmästelee, kuinka ulkoistaminen sekoitetaan yksityistämiseen. Ulkoistamisessa kunta järjestää

palvelut ja tuottajana voi olla vaikkapa yritys tai järjestö. – Palveluiden järjestämisja valvontavastuu säilyy kunnalla, kun se ulkoistaa, Kujala muistuttaa. Suomen Yrittäjät toteutti kyselyn 20 paikkakunnan laajuisella kuntavaalikiertueellaan syys- ja lokakuun aikana. Kiertue päättyi eilen Vantaalle. Vastauksia kertyi 1146, joista noin kolmannes oli Kuntaliiton syyskuussa järjestämiltä Kuntamarkkinoilta. Kuntaväen näkemykset paljastuivat hyvin saman-

suuntaisiksi kuin muiden vastaajien. – Eroa päättäjien ja muiden kuntalaisten näkemyksissä ei juuri ole. Silti kuntavaalikeskustelussa juututaan epäolennaisiin tekijöihin. Kaikkien pitäisi ymmärtää, että esimerkiksi hoiva-alalla tarvitaan tulevina vuosina

kaikkia tahoja huolehtimaan palveluiden riittävyydestä, Kujala toteaa. Kyselyssä selvitettiin myös vastaajien käsitystä kunnan tärkeimmästä tehtävästä ja menestyvän kunnan tärkeimmästä elinvoimatekijästä. Kunnan tärkeimmäksi tehtäväksi vastaajista lähes

joka toinen nosti hyvien ja asianmukaisten peruspalveluiden järjestämisen. Menestyvän kunnan tärkeimmiksi elinvoimatekijöiksi listattiin toimivat ja menestyvät yritykset, hyvät peruspalvelut sekä hyvä maine ja mielikuva kunnasta, jossa on elämää.


Päijät-Hämeen Yrittäjälehti 5/12

5

Kuva: Jenni Ahonen

Kuva: Jenni Ahonen

Suomen Yrittäjien Yrittäjyys luo elinvoimaa -kuntavaaliseminaari järjestettiin 3.10. Sibeliustalossa Lahdessa.

Yrittäjät kuntien palveluiden tuottajiksi Kunnallisvaalit ovat yrittäjille tärkeimmät vaalit, kun halutaan vaikuttaa paikalliseen elinkeinoelämään. Tärkeitä tavoitteita ovat palvelustrategia joka kuntaan ja ostopalveluiden laajentaminen monituottajamallin kautta, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala linjaa. Kujalan mukaan pääosa kunnista ei tiedä, mitä niiden oma palvelutuotanto maksaa. Se estää niitä päättämästä, mikä on järkevin tapa tuottaa palvelut. – Tavoittelemme toimivaa monituottajamallia, jossa on riittävän monta toimijaa. Kuntien pitää pystyä aidosti kilpailuttamaan tarvitsemansa palvelut. Pahinta on, jos julkisen monopo-

lin tilalle tulee yksityinen monopoli. Ostamisen pohjaksi kunnat tarvitsevat palvelu- ja hankintastrategian ja aidon halun laajentaa osaamista hankinta- ja sopimuskäytännöissä. Ongelma on myös tiukka hankintalaki, joka nykyisellään estää osatarjoukset. – On yrittäjien ja kuntien yhteinen haaste löytää hankintatavat, jotka luovat uutta kilpailua ja yrittäjyyttä ja samalla elinvoimaa kuntiin. Vaalikauden lopussa kunnissa pitäisi tehdä myös yritysvaikutusten arviointi. Kujala on tyytyväinen tulevien kunnallisvaalien ehdokasasetteluun, jossa on tarjolla lähes 5 500 yrittäjäehdokasta ympäri Suo-

mea. Ehdokkaita on kaikista eduskuntapuolueista, mikä helpottaa yrittäjäjärjestöjen yhteistyötä kunnissa. – Erityisen iloisia voimme olla siitä, että kaikilla eduskuntapuolueilla on tuoreehko yrittäjyysohjelma. ”Valitse vaikuttaja valtuustoon, valitse yrittäjä” -iskulause viittaa yrittäjien monipuoliseen osaamiseen. He osaavat tehdä päätöksiä, ymmärtävät taloutta ja uskaltavat ottaa riskejä ja vastuuta. – Ehkä tärkein on yrittäjien kyky uudistua, sillä kunnissa on tällä hetkellä valtavia muutospaineita. Ina Ruokolainen

FA K TA • Yrittäjäehdokkaita on tänä vuonna kunnallisvaaleissa valtakunnallisesti lähes 5 500.

• Päijät-Hämeessä yrittäjiä on ehdolla yli 180, joista jäseninä yrittäjäjärjestössä 104 ehdokasta.

• Yrittäjäehdokkaat jakautuvat eri puolueiden listoille Päijät-Hämeessä seuraavasti (prosenttia yrittäjäehdokkaista): Kokoomus 52 %, Keskusta 24 %, Perussuomalaiset 9 %, SDP 7 %, Kristillisdemokraatit 3 %, Vihreät 2 %, ja muut ryhmät 3 %.

• Jäsenyrittäjinä toimivat ehdokkaat on esitelty lehden sivulla 8.


6

Päijät-Hämeen Yrittäjälehti 5/12 Kuvat: Jenni Ahonen

Vaaliehdokkaat lavalla Suomen Yrittäjien kuntavaalikiertuepäivä Lahdessa huipentui Kauppakeskus Triossa järjestettyyn Speakers’ Corner -yleisötapahtumaan, jossa kuntavaaliehdokkaat puoluekantaan katsomatta nousivat lavalle kertomaan teemoistaan. Palveluiden järjestäminen kunnissa jakoi mielipiteitä, mutta ehdokkaat olivat paneutuneet kiitettävästi päivän teemaan, elinkeinopolitiikkaan. Paikallisten yrittäjäaktiivien jakamat ilmapallot ja arpaliput kelpasivat hyvin yleisölle, joka pysähtyi Päijät-Hämeen Yrittäjien lavan viereen seuraamaan tilaisuutta. Myös aktiivit itse olivat kiinnostuneita kuuntelemaan ja tapaamaan sekä ehdokkaita että yleisöä. – Yrittäjien on hyvä tulla järjestönä näkyviin vaalien yhteydessä. Kun kunnallis-

vaaliehdokkaat osallistuvat tällaiseen tilaisuuteen, he myös paneutuvat tarkemmin yrittäjien teemoihin, Heinolan Yrittäjien puheenjohtaja Juha Tähkänen pohti. Tähkästä ei harmittanut, vaikka pääosa puhujista oli lahtelaisia. – Samat ongelmat ovat ajankohtaisia joka kunnassa, vaikka Heinolaa on työttömyys koetellut erityisen rankasti viime vuosina. Kaupungin pitää tsempata ja luoda mahdollisuuksia uusille yrityksille. Äänestäjät lopulta kuitenkin päättävät, saadaanko valtuustoon asiantuntemusta. Asikkalan Yrittäjien varapuheenjohtaja Tiina Wangel toivoi, että yhä useampi kuntapäättäjä tulisi tietoiseksi yrittäjien arjesta. Hänen johtamansa Vääskyn Lääkärikeskus te-

Lossirannan kartanon pikkujoulut Teille räätälöitynä.

Tarjolla perinteinen kartanomiljöö tai uusi tunnelmallinen viinitupa. Tilaisuudet yksityisesti tai yhteispikkujouluna pe.30.11. Lossirannan Kartano Vuolenkoskentie 1501 19160 Huutotöyry, Iitti Q-link.fi Puh. (03) 8424 5555 E-mail: myynti@q-link.fi

kee jonkin verran yhteistyötä kuntien omistaman peruspalvelukeskus Oivan kanssa. – Nykyisin tarjouskilpailut ja päätökset kunnissa menevät monen portaan kautta, eikä paikallinen yritys välttämättä voi edes osallistua kilpailuun. Palveluseteli toisi aitoa kilpailua ja helpottaisi asiakkaiden mahdollisuutta valita palvelunsa. Se pistäisi varmasti myös yrittäjät panostamaan yhä enemmän laatuun. Myös Orimattilan Yrittäjien puheenjohtaja Pirjo-Liisa Virtanen toivoo kuntiin avoimempaa elinkeinopolitiikkaa. – Nykyistä tiiviimpi yhteistyö edesauttaisi palvelutuotantoa ja yrittäjiä voimaan hyvin. Ina Ruokolainen

Päijät-Hämeen Yrittäjien oma Yrittäjyys luo elinvoimaa -tiimi ilahdutti yleisöä jakamalla ilmapalloja ja rintanappeja kuuntelijoille.

Päijäthämäläiset kunnallisvaaliehdokkaat pääsivät ääneen juontaja Hanski Kinnusen johdolla Speakers’ Corner -yleisötilaisuudessa Kauppakeskus Triossa.


Päijät-Hämeen Yrittäjälehti 5/12

7

Kuva: Jenni Ahonen

UUSI JÄSEN ESITTELYSSÄ Esittelemme tällä palstalla Päijät-Hämeen Yrittäjien paikallisyhdistyksiin vastikään liittyneitä jäsenyrittäjiä eri aloilta ja eri puolilta maakuntaa.

Kuntoilua ilman muotioikkuja 1. Kuka olet? Olen Jorma Kivekäs ja edustan JK-Leikkituotantoa. 2. Koska aloitit yrittäjänä? Keväällä 2012. Olen virkavapaalla varsinaisesta työstäni. 3. Minkä alan yritys sinulla on ja mitä se tekee? Olen tuottanut Leikkioppaan, joka sisältää 33 suomalaista perinneleikkiä. Leikkiopas on saatavilla sovelluksena älypuhelimille sekä painettuna versiona. Leikkiopas on käännetty 12 kielelle. Tuote on globaalissa levityksessä. 4. Miten päädyit yrittäjäksi?  Halusin tehdä ajatukseltaan muista poikkeavan tuotteen, jota ei ollut markkinoilla. Ajankäytön kannalta ei ollut oikeastaan muita vaihtoehtoja kuin jäädä virkavapaalle. Tuotteistaminen ja neuvottelut kumppaneiden kanssa vaativat pitkäjänteistä ja tiivistä yhteistyötä. 5. Mikä on haastavinta työssäsi? Pohtiessamme sovellusta ja kuvitusta leikkien julkaisukuntoon saattamiseksi, jouduimme tekemään paljon muutoksia alkuperäiseen suunnitelmaan, vaikka tuotteet ovat hyvinkin yksinkertaisia. Globaali levitys vaati syvällistä tutustumista eri kulttuureihin. Vastuulliset yhteistyökumppanit ovat olleet ehdottoman tärkeitä. 6. Entä mieluisinta?  Tie on ollut yllättävän mutkikas eikä aina niinkään miellyttävä. Nyt kun tuotteet ovat valmiina, voin siirtyä asioissa eteenpäin. Työn mielekkyys on tullut pääasiassa tuotteita koskevan positiivisen palautteen kautta. 7. Millainen perhe sinulla on? Vaimoni Johanna, sekä lapset vanhimmasta nuorimpaan: Juulie, Olivia, Amelie ja Totte. Lisäksi Buddy-koira. 8. Yrittäjyydessä parasta on… että joutuu vastaamaan itselleen kaikista tekemistään päätöksistä. 9. Millainen paikka Hollola on yrittää? En omaa vertailukohtia, mutta mitä tähänastisiin kokemuksiin tulee, on Hollola hyvä kunta yrittäjälle. Ina Ruokolainen

Pasi Päivinen, jos kuka, tietää, että kunto- ja aerobicsaliyrittäjyys alkaa olla perinteistä yrittäjyyttä. Asiakkaat ja ohjaajat ovat viihtyneet Hollolan keskustassa 20 vuotta toimineessa Aerodikkareissa, vaikka tarjolla ei ole lisenssijumppia tai klubijäsenyyksiä. Pasi Päivinen on luotsannut salia puolet ajasta, ensin muutaman kuukauden palkattuna ja sittemmin yrittäjänä. Kymmenessä vuodessa hän on nähnyt monta muutosta kuntosalija jumppabisneksessä. – Kilpailu kovenee koko ajan, sillä yhä useammat kuntosalit klubiutuvat ja kuuluvat ketjuihin. Melkein joka viikko tulee uusia jumppia ja välineitä, joita ihmiset kyllä osaavat kysyä. Jokaista muotioikkua ei ole pakko seurata eikä välineitä ole edes tilaa varastoida. Aerodikkareissa kilpailuun on vastattu henkilökohtaisella palvelulla ja joustavuudella. 50-laitteisen kuntosalin ohessa tarjolla on reilut parikymmentä ohjattua tuntia viikossa. Asiakkailta ei vaadita klubijäsenyyttä, vaan harjoitella voi vaikka kertamaksulla halutessaan. Fysioterapeuttina Päivinen osaa kuntosalilla neuvoa asiakkaalle juuri hänen kuntonsa kannalta oikeat liikkeet. Liikuntasalissa hän vetää mm. jumppaa miehille. Osa jumppaohjaajista puolestaan on ollut töissä jo edellisen omistajan aikana. He saattavat muualla vetää lisenssitunteja, mutta Aerodikkareissa jokainen suunnittelee tunnit itse.

Tarjolla on mm. kuntonyrkkeilyä, sekä aerobicista ja lattareista vaikutteita saaneita tanssillisia tunteja. – Olen lisenssitunteja vastaan, koska ne syövät ohjaajan luovuutta suunnitella tuntinsa itse.

Tavalliselle kuntoilijalle Kun Päivinen osti Aerodikkarit Ky:n 2003, kävi salilla paljon fitnessharrastajia. Nykyään asiakaskunta on läpileikkaus ”tavallisista” 13-80-vuotiaista suomalaisista. – Tämä on nykyisin enemmänkin terveyssali, jolla on rento meininki. Täällä ei tarvita merkkivaatteita, kunhan asu sopii harjoitteluun. Emme halua, että tänne on vaikea tulla. Päivinen on itse paikalla mahdollisimman paljon ja katsoo, että harjoittelut laitteiden kanssa sujuvat oikein. Kuntosaliohjelmankin voi tilata. Sairaudet tai vammat eivät ole este harjoittelulle mutta vaativat hyvin tehdyn kunto-ohjelman. – On kuitenkin tärkeää, että ihmiset itse kertovat vaivoistaan ja rajoitteistaan. Ei polven kuluma tai pullistuma selässä välttämättä näy päällepäin. Päivinen kehuu ohjaajiaan, joilla on elämänkoke-

musta eri ikäisistä ihmisistä. Myös liikunta-ammattilaisilla on kremppoja, joten he ymmärtävät asiakkaiden kysymyksiä ja ongelmia. Kun tunnelma on avoin, salilla keskustellaan paljon. Henkinen hyvinvointi on Päivisen mukaan puolet kuntoilusta. – Vakituiset asiakkaani tulevat joskus vain kahville, jolloin juttelemme kaikenlaisista asioista. Olen aidosti oma itseni ja siksi varmaan moni myös puhuu minulle ongelmistaan. Yhtä lailla olen itse saanut tukea, kun olen sitä tarvinnut.

Tulipalo tuhosi Yksi Päivisen ja samalla yrityksen suurista katastrofeista tapahtui tapaninpäivänä 2004, kun yrityksessä syttyi tulipalo. Omistaja kuuli asiasta asiakkaalta, joka soitti hänelle keskellä yötä. – Kun pääsin paikalle, oli näky aivan kauhea. Tuli oli tuhonnut ison osan ja sammutusvesi loput. Silti sali avattiin korjattuna huhtikuussa 2005. – Olin heti palon jälkeen luvannut asiakkaille, että kuntosali rakennetaan uudestaan. Sain heiltä aivan mittaamattoman paljon tukea niiden kuukausien aikana ja myös myöhem-

PERINTEISTÄ YRITTÄJYYTTÄ Kirjoitamme tälle palstalle tarinoita vanhoista, perinteisistä ammateista ja aloista.

min, kun olen taistellut lainojen kanssa.

Kuntakeskus uudistuu Keskuskadulla toimiva Aerodikkarit on kiinteä osa Hollolan kuntakeskusta, jossa se on lähellä muita palveluja ja monia työpaikkoja. Vakioasiakkaita on tullut vuosien mittaan paljon mm. terveyskeskuksen henkilökunnasta. Salilla on aiemmin vedetty paljonkin yritystunteja, nykyään yhä useampi tulee kuntoilemaan liikuntaseteli kädessä. Yrityksen vuokrasopimus liikerakennuksen omistajatahon kanssa on voimassa vuoteen 2015 asti. Tulevina vuosina kuntakeskuksessa rakennetaan paljon uutta liiketilaa, mutta samalla moni pieni yritys joutuu lähtemään tiloistaan isompien vallatessa markkinoita. Se pitää myös Päivisen varuillaan. – Tässä on pakko olla hereillä, jotta pysyn mukana kilpailussa. Omasta terveydestä on myös pidettävä huoli, minkä vuoksi olen viime vuosina myös pitänyt lomani. Onneksi asiakkaat alkavat tottua siihen, etten vastaa puhelimeen ihan joka hetki. Ina Ruokolainen


8

Päijät-Hämeen Yrittäjälehti 5/12

Jäsenyrittäjät ehdolla kunnallisvaaleissa Päijät-Hämeessä on ehdolla 104 Suomen Yrittäjien jäsentä. Esittelemme tällä sivulla ne yrittäjäjärjestön jäsenet, jotka ovat ehdolla kunnallisvaaleissa Päijät-Hämeessä ja jotka ovat olleet lehden aineistopäivänä rekisterissä tiedossamme.

ASIKKALA Kokoomus Eija Bouras Kaarina Jokinen Arto Juva Hannele Laurila Katja Riihilahti Keskusta Tommi Piekkola Matti Raunio HARTOLA Kokoomus Osmo Haikka Annie Henno Inga Huilla Mirja Tammisto Sirpa Tilander SDP Juha Ruohisto Keskusta Tero Mäyrä Pekka Parviainen Tuomo Piipari HEINOLA Kokoomus Pertti Ikonen Risto Kuisma Tarja Nevalainen Ari Yli-Teevahainen Keskusta Timo Virtanen HOLLOLA Kokoomus Jarno Ahonen Arto Hottola

73 76 77 84 91 21 22

8 10 11 21 23 38 49 53 56

63 72 80 95 125

2 7

Pekka Kotiaho Sini Louko Helena Maattola Markku Malin Pasi Salmijärvi Hannu Siljander Kari Sulonen Keskusta Juha Hätönen Saga Jantunen-Tillgren Matti Siirola Antti Tikkanen

13 16 17 18 32 34 36 106 108 122 126

HÄMEENKOSKI Kokoomus Jyrki Joensuu Mika Lampola Kaarina Mäkinen Jari Oksavuori Leena Parikka Keskusta Hannu Heikkilä Tarmo Nisula Päivi Salminen

26 29 33 35 36 5 10 16

KÄRKÖLÄ Kokoomus Veikko Salomaa Mikko Seppälä Kimmo Tenhunen Saku Uotila Keskusta Leena Reiman LAHTI Kokoomus Simon Ekpa Lasse Järvinen Matti Kataja

34 38 39 40 12

268 277 280

Francis McCarron Martin Mustonen Anne Rajaniemi Juha Rostedt Tapio Rytilä Simo Räihä Jari Salonen Ilkka Viljanen Keskusta Jarkko Tainio Kristillisdemokraatit Sonja Falk Perussuomalaiset Jarmo Lemetti SDP Jouni Nurminen Ville Skinnari

301 305 321 329 330 331 334 351 230 98 162 50 76

NASTOLA Kokoomus Ismo Haukkavuori 3 Hannu Kaasinen 7 Mervi Lilja 13 Jarkko Notkola 18 Kristillisdemokraatit Heikki Turunen 94 Perussuomalaiset Vesa Salminen 107 Keskusta Risto Kangassalo 64 Harri Niemi 74 Merja Suppi 80 ORIMATTILA Kokoomus Esko Heikkilä Jussi Karinen Pekka Lankinen

103 111 117

Matti Pietilä Kristillisdemokraatit Raimo Korhonen Keskusta Janne Kyröläinen Ulla Laapotti Riitta Lonka Joel Mäkelä Paula Parkkinen Juha Ritala Ilpo Rönkkö Tom Valtonen PADASJOKI Kokoomus Rauno Hännikäinen Mikko Iittala Marissa Kallio Ilkka Mertsalmi Antti Räsänen Janne Sandholm Lauri Suomaa Erkki Syrjänen Heikki Toivonen Keskusta Pasi Ahola Viljo Aidantausta SYSMÄ Kokoomus Nina Blomqvist Mika Järvinen Pasi Sinisalo Hannu Sireni Keskusta Eija Nurminen Anu Peltola Antero Salminen Annika Sinor

120 95 49 51 54 58 64 65 66 73

4 5 7 14 22 24 26 27 28 39 41

28 33 52 53 76 79 82 84


Päijät-Hämeen Yrittäjälehti 5/12

9

Puolueiden yrittäjyysteemat Yrittäjälehden toimitus pyysi kaikkia puolueita toimittamaan tulevien kunnallisvaalien yrittäjyysteemat Päijät-Hämeessä, jotka pohjautuvat esimerkiksi puolueen yrittäjyysohjelmaan. Alla vastaukset niiltä puolueilta, jotka toimittivat teemat määräaikaan mennessä. Kokoomus Luodaan yrittämisen edellytyksiä aktiivisella elinkeinopolitiikalla. Tehdään kuntahankintoihin osallistuminen mahdolliseksi myös pienille yrityksille mm. palveluseteleillä ja pilkkomalla tarjouskilpailuja.

Kristillisdemokraatit Kuntien tulee vahvistaa yrittäjämyönteistä ilmapiiriä ja

luoda yrityksille kasvun edellytyksiä. Elinkeinoelämän ja yritysten tavoitteellisempaa yhteistyötä tulee tiivistää. Vahva elinkeinoelämä tukee kuntataloutta ja turvaa kunnalliset palvelut.

SDP Vähennetään byrokratiaa tarjouspyyntöjen yhteydessä ja parannetaan pienten

yritysten mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuihin. Kehitetään yrittäjien sosiaaliturvaa ja mahdollisuuksia saada tukea sairaan lapsen hoitamiseen. Yhden luukun periaatteella toimiva viranomaisasioinnin palvelupiste.

Keskusta Kunnalla on vastuu yrittäjyyden edellytyksistä ja elinkeinopolitiikan tulee olla onnistunutta. Jokaisella kunnalla tulee olla palvelustrategia, joka määrittää miten palveluita kehitetään ja yrittäjyyttä hyödynnetään palvelutuotannossa.

Vasemmistoliitto Yrittäjyys on nähtävä hyvänä vaihtoehtona hankkia toimeentulonsa. Yrittäjyyteen ei tule pakottaa, vaan sen pitää olla oma vaihtoehto palkkatyölle. Palkkatyötä ja yrittäjyyttä tulee kohdella tasavertaisesti.

Kyllä 1. Keskustan kehittämiselle Lisää elinvoimaa Lahden keskustaan 2. Hyvälle maankäytölle Kaavoituksella edellytyksiä yritystoiminnalle 3. Yritysystävällisyydelle Palveluihin joustavuutta, nopeutta ja tehokkuutta

Pikkujoulut polkaistaan käyntiin mukaansatempaavalla musikaalilla tai nauruhermoja kutkuttavalla farssilla.

Meiltä saat viestintää, joka huomataan. Vesijärvenkatu 38, 15140 Lahti /puh. (03) 783 4353 info@mageena.fi / www.mageena.fi

HAIR

NÄILLÄ PALKOILLA EI MAKSETA!

Lippumyymälä 0600 30 5757 (1,51 €/min +pvm) Ryhmämyynti (03) 752 6000 www.lippu.fi www.lahdenkaupunginteatteri.fi


10 Päijät-Hämeen Yrittäjälehti 5/12 Kuvat: Jenni Ahonen

Toimittaja Lauri Karhuvaaran juontamaan Metropolikeskusteluun ottivat osaa europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, yrittäjä Jalo Paananen, ylijohtaja Juhani Tervala ja teatterinjohtaja Maarit Pyökäri.

Metropolijuna saapui Lahteen MetropoliJuna -tapahtuman erikoisjuna toi 13.9. pääkaupunkiseudulta mukanaan Lahteen yli 200 vaikuttajaa ja kansalaista. Tilaisuus oli osa metropolialueen yhteistä päätapahtumaa, jonka teemoina olivat liikenne, muotoilu, yrittäjyys ja kuntavaalit. Lahden kaupunkitapahtuma käynnistyi Vaalitorilla, jossa keskusteltiin mm. kaupunkikeskustan kehittämisestä. Kaupungintalon puistossa Lahden kaupungin puutarhakutsuilla olivat esillä lahtelainen kulttuuri, ympäristöasiat ja muotoilu. Lopuksi Metropolikeskustelu kokosi vieraat ja kaupunkilaiset seuraamaan paneelikeskustelua metropolialueen merkityksestä Lahdelle. MetropoliJuna jatkoi Lahdesta Keravalle, jossa tapahtuma huipentui puolueiden puheenjohtajapaneeliin.

Lahden diakoniainstituutin opiskelijat esittivät elävää kaupunkimuotoilua erilaisina lahtelaisia maamerkkejä ja historiaa kuvaavina patsaina.

Kaupungintalon puistoon oli pystytetty puutarhakutsuille telttoja, joissa alueen toimijat esittelivät vieraille toimintaansa sekä tarjoilivat sadonkorjuun antimia.


Päijät-Hämeen Yrittäjälehti 5/12

11

Teboil Saksalasta Sinulle ja Autollesi! Pikapesut, määräaikaishuollot, öljynvaihdot, jarruremontit, renkaat ja rengastyöt. Kahviosta arkisin runsas ja maittava noutopöytä!

Teboil Saksala

Vanhanradankatu 4, puh. 010 778 8120 Avoinna ma-pe 6-20, la 8-17 www.teboil.fi

Esim.

Yksi opiskelijoista esitti tuttua hahmoa, Marolan piikaa, jota tarinan mukaan epäillään Lahden kaupungin palon sytyttäjäksi vuonna 1877.

KULTALAMPI

Viimeistelyä vaille Sinun

1-kerroksinen | 136 m2

165 500,norm. 171 000,sis. maalämmön

MammuttiKodin saat nyt myös levyvalmiina, jolloin toteutat sisätilojen sisustuksen juuri niin kuin haluat. Villejä värejä, hienostunutta henkeä tai klassista tyylikkyyttä – anna persoonasi näkyä ja valitse sinulle sopivimmat materiaalit, toteutustapa ja hintataso. Lisätietoja alueesi MammuttiHirsi-myyjältä: Olli Kivi p. 044 540 4000 Mammuttihirsi.fi

LÄÄKÄRIASEMA

SYKE

LAHTI HEINOLA SYKKEESI ON MEILLE TÄRKEÄ

• Työterveyshuolto MetropoliJuna oli metropolialueen kaupunkien yhteinen suurtapahtuma. Ohjelmaa järjestettiin päivän aikana sekä liikkuvassa junassa että omina kaupunkitapahtumina Keravalla ja Lahdessa.

• Laboratoriopalvelut • Yleislääkäreiden vastaanotto • Erikoislääkäreiden vastaanotto

valmentaa

334

• Muistihoitajan vastaanotto

Yritysneuvojia

Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto Suunnattu henkilöille, jotka työssään neuvovat yrittäjiä liiketoimintaan liittyvissä asioissa. Tutkinnon suorittaminen tarjoaa yritysneuvontatyötä tekevälle ammattilaiselle mahdollisuuden tietojen päivittämiseen, oman ammattitaidon osoittamiseen sekä oman työn ja organisaation kehittämiseen.

JARI SALONEN

Oikea valinta

Kysy lisää ja ilmoittaudu Anu Viherä, puh. 050 540 8259 anu.vihera@syo.fi

Osallistumismaksu 300 euroa + tutkintomaksu 58 € 8 lähipäivää ja 3 henkilökohtaista ohjauskertaa Tutkinto suoritetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan omassa

• Sairaanhoitajan vastaanotto

VAIVATTOMASTI JA LUOTETTAVASTI Ajanvaraus ja asiakaspalvelu Arkisin 8.00–16.00

LAHTI

Puh. 03 875 1530

HEINOLA

Puh. 03 875 150

Aikaansaava. Osaava. Kokenut. www.jarisalonen.fi

www.syo.fi

www.laakariasemasyke.fi


12 Päijät-Hämeen Yrittäjälehti 5/12 Kuvat: Markku Teräväinen

Jussi Voutilainen ja Tony Kilponen (oik.) opastivat yksinyrittäjiä terveempään ja stressittömämpään elämään.

Yksinyrittäjän hyvinvointi tähtäimessä Päijät-Hämeen Yrittäjien hyvinvointi-ilta Fenniassa avasi näkymiä ajankäyttöön, stressinhallintaan ja muihin terveyttä edistäviin toimenpiteisiin ja herätti kysymyksen, onko oma vakuutusturva riittävä, jos jotain sattuu.

Kilponen myös sanoi, että työteho laskee kahdeksan tunnin jälkeen, ja että 8 tunnin työpäivässä saa enemmän aikaan kuin 12 tunnin päivässä, jos 8 tunnin päivä on hyvin suunniteltu ja oikein tauotettu.

Yksinyrittäjiä on Suomessa 60 prosenttia kaikista yrittäjistä. Päijät-Hämeessä heitä on noin viisi tuhatta. Kun tekee yksin, on ajankäytön hallinnasta suurta apua. Tokia Groupin toimitusjohtaja Tony Kilponen tarjosi Fennian tiloihin kokoontuneille yksinyrittäjille joukon apukeinoja, joilla ajankäytön saisi kuntoon ja samal-

Mikä elämässä tärkeää

la vähentäisi stressiä. – Omasta hyvinvoinnista säästetään helposti, jolloin sairastumisriski kasvaa, hän totesi. Hän myös korosti hyvän suunnittelun, oikein asetettujen tavoitteiden ja priorisoinnin tärkeyttä. Aseta tavoitteet huomioiden resurssit ja päämäärät. Suunnittele toimintaasi joka aamu viisi

minuuttia niin saat tunnin lisäaikaa. Päätä mitä jätät hoitamatta, mikä on pakko hoitaa ja mitä voit delegoida, siinä tiivis yhteenveto Kilposen ohjeista. Hänen mukaansa 80 prosenttia ajasta kuluu tehtäviin, jotka antavat vain 20 prosentin tuloksen. Kannattaisi keskittyä niihin 20 prosenttiin, jotka antavat 80 prosentin tuloksen.

4event Oy:n toimitusjohtaja Jussi Voutilainen aloitti esityksensä pohtimalla omaa suhdettaan rahaan. Mikä on tärkeää elämässä, mikä on perheen ja ystävien painoarvo suhteessa työhön ja kuinka paljon oikeasti tarvitsemme rahaa, hän kysyi ja kehotti

Valitse vastuullinen kumppani VMP tarjoaa näkemystä ja luottamuksellista kumppanuutta – sinun yrityksesi henkilöstötarpeiden kokonaisvaltaista ymmärtämistä ja vastuullista tuottavuuden edistämistä. Lue lisää osoitteessa vmp.fi tai mobi.vmp.fi VMP Group Lahti Harjukatu 44 C Puh. (03) 873 200

miettimään, mistä olemme valmiit maksamaan. Vuonna 2001 perustetun 4event Oy:n liikeidea on palvella hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kasvavia tarpeita. Voutilaisen ohjeet parempaan ja nautittavampaan elämään olivat yksinkertaisia ja tuttuja, mutta työpaineiden alla taistelevalle eivät kuitenkaan aina helppoja noudattaa; syö hyvin päivälläkin ja mieluiten hyvässä seurassa, nuku hyvin, ulkoile ja liiku hengästyen ja hikoillen. Tasapainoa elämässä lisäävät Voutilaisen mukaan sosiaalisuus, nautittavuus ja stressittömyys.

Olkaa arjessa aktiivisia. Olkaa onnellisia, harrastakaa sellaista liikuntaa, joka tuntuu hyvältä, hän kehoitti. Matkaoppaaksi vireämpään elämään osanottajat saivat 4eventin ja Päijät-Hämeen Yrittäjien lahjoittaman Vireyskirjan. Mutta vaikka kuinka hyvin hoitaisi itseään ja terveyttään, voi kuitenkin sairausloman tarve iskeä. Mikä on edessä, jos ei omasta ansiotasosta ole huolehdittu sairauden aikana, kysyi Kati Ekholm Fenniasta ja esitteli erilaisia tapoja parantaa sairausajan palkkaa. Leena Keskiaho

Onnistunut omistajanvaihdos! Suomen suurimmalta yritysvälittäjältä. Tutustu tarjontaamme osoitteessa www.yrityskaupat.net

Palvelumme kattavat kaikki yrityskaupan osa-alueet, kuten: • Analyysit ja arvonmääritykset • Myyjien ja ostajien neuvonta • Rahoitus- ja veroneuvonta • Yrityskaupan asiakirjat ja sopimukset • Myös sukupolvenvaihdokset Tule rohkeasti tapaamaan! Olemme mukana Liiketreffeillä 22.11. Kauppakatu 6 A, 4. krs gsm 040 7630 343 puh. 010 2864 014 asko.viren@yrityskaupat.net


m/s Viking grace Tammikuussa 2013 Turusta Tukholmaan

Konferenssit

Ravintolat ja viihde

Ekologisuus

Hytit


m/s Viking grace m/s Viking grace aloittaa liikennöintinsä Turku–ahvenanmaa–Tukholma -reitillä tammikuussa 2013. Uudessa laivassa yhdistyvät upea muotoilu ja vihreät arvot. m/s Viking gracen tuote- ja palvelukonseptin suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota matkustajille tarjottaviin innovatiivisiin elämyksiin, uudenlaiseen desing-ajatteluun sekä ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. Ravintolat Viking Grace tuo uudenlaisia ravintoloita Itämerelle Viking Line lanseeraa täysin uudenlaisia ravintolakonsepteja uudelle M/S Viking Grace -alukselleen. Seitsemän jännittävää ravintolaa ja baaria tarjoavat vaihtelevan valikoiman ruokaa, juomaa ja pikkupurtavaa. Moderneine ja tyylipuhtaine tiloineen M/S Viking Grace eroaa sisustukseltaan kaikista nykyisistä Itämeren laivoista. Sisustuksesta vastaa dSign Vertti Kivi & co. Oscar, hienostunut á la carte -ravintola, tarjoaa skandinaavisia fine dining -elämyksiä. Seamoren samppanja- ja viinibaarista avautuu satumainen näköala maailman kauneimpaan saaristoon. Moderni ravintola Frank’s tarjoaa lounasta ja päivällistä rennossa ympäristössä.Aurora on miellyttävä buffet-ravintola ja Sweet & Salty tarjoaa herkullisia välipaloja ja kahvilatuotteita. Retro on Viking Gracen kodikas ja retrohenkinen olohuone, joka tarjoaa toivomusten mukaan eri aikoina tanssimusiikkia, karaokea ja lastenohjelmia. Rockmore Bar on rokkihenkinen After Sea -baari.

”Suuret ikkunat avaavat maiseman maailman kauneimpaan saaristoon.”


Uudet hytit Viking Grace mullistaa mielikuvan laivahyteistä Laivassa on uusia hyttiluokkia ja neljä upeaa sviittiä. Seaside-hyteissä on suuret ikkunat ja merinäköala. Inside-hytit sijaitsevat samoilla käytävillä, mutta laivan sisäpuolella. Mukava uutuus lapsiperheille on perhehytit, joissa parivuoteella varustettu hytti voidaan yhdistää neljän hengen hyttiin. Allergikoille ja liikuntaesteisille on omat hytit. Neljä upeaa sviittiä laivan keulassa on sisustettu eri konseptien mukaisesti. Flow-sviitti on trendikäs, Organic on sävytetty harmoniseen vihreään, Romantic-sviitissä on oma poreallas ja Ocean on raikkaan merihenkinen. Uudet hytit muokkaavat mielikuvaa perinteisestä laivahytistä. Ympäristöystävällisyys tai palvelut eivät yksinään riitä tekemään ennenkokematonta merielämystä.Yksi elämystä rakentavista tekijöistä paljastuu hytin ovea avattaessa. Hyttien sisustustajia ovat inspiroineet Ahvenanmaan saaristo ja luonto, joka on tuotu hytteihin raikkaalla tavalla.

Mukavaa matkustamista Tiesitkö tämän hyteistä? • Jos kaikki M/S Viking Gracen hytit sijoitettaisiin rinnakkain ”rivitaloksi”, tulisi siitä 2,7 km pitkä. • M/S Viking Gracen hytteihin on käytetty yhteensä noin 1300 neliömetriä peilejä. • Pääosa hyttiin käytettävästä materiaaleista ja komponenteista on täysin suomalaisia.

Konferenssit

”Viking Gracen sisustukselle on tunnusomaista laaja erilaisten tyylien kirjo – kotoisasta retrosta hillittyyn eleganssiin.”

Ekologisuus

Itämeren vihrein kokouslaiva

Ympäristöalan edelläkävijä

Viking Gracen raikkaasti sisustettu konferenssiosasto tarjoaa kokoustilat lähes 500 vieraalle. Osaston varustelu edustaa uusinta tekniikkaa, ja tilat on tarkoituksenmukaisesti suunniteltu mahdollisimman tehokasta käyttöä varten. Eri kokoustilat on nimetty tanssien mukaan ja ne kuvaavat varustamon slogania ”Itämeren kuumin tanssilattia!”. Nimillä halutaan muistuttaa, että huvi ja hyöty voidaan yhdistää. Konferenssiosastoon kuuluu suuri 222-paikkainen auditorio, joka voidaan tarvittaessa jakaa kolmeksi pienemmäksi huoneeksi, suurempi 80 hengen kokoustila, sekä kahdeksan upean merinäköalan tarjoavaa pienempää huonetta, joiden siirrettävät seinät mahdollistavat tilojen muuntamisen yhdeksi tai useammaksi huoneeksi. Tilat sopivat erinomaisesti myös minimessujen järjestämiseen. Lisäksi saatavilla on kaksi pienempää huonetta, joista toisessa on elokuvateatteri ja Microsoftin kuumimmat peliuutuudet, toisessa nk. ”Brainstorming”-huoneessa mukavat nojatuolit.Tätä tilaa voidaan käyttää esimerkiksi kokouksen mukavaan päätöstilaisuuteen. Kaikki tilat on varustettu uusimmalla tekniikalla. Vakiovarustukseen kuuluvat Wlan, katossa oleva kaiutinjärjestelmä, LCD-näytöt, tussitaulut sekä mikrofonit ja dokumenttikamera. Auditoriossa on lisäksi projektori ja valkokangas, langaton mikrofoni, videokamera ja PC-projektori. Kuvaa ja ääntä voidaan esittää samanaikaisesti useassa kokoustilassa, ja kuvaa ja ääntä voidaan lähettää kokoukseen myös Vogue-yökerhosta. Koko osaston vuokraava ryhmä voi esittää omaa materiaaliaan 2.05 × 1,15 metrin kokoisella mediaseinällä konferenssitilan aulassa. Kokousmatkan, kick-off -tilaisuuden, yksityisen juhlan tai messujen järjestäminen laivalla tarjoaa monia etuja. Koko ryhmä on koossa, näköalat ja ympäristö ovat inspiroivat, ravintolatarjonnassa on valinnanvaraa ja viihde on valmiiksi järjestetty.

Ympäristöystävällisyys, design ja palvelu yhdistyvät Viking Gracessa, joka on ensimmäinen nesteytettyä maakaasua polttoaineena käyttävä suuri matkustajaalus. Tämä puhtain fossiilinen polttoaine on erittäin ympäristöystävällinen. Viking Gracen rakentaminen on suunniteltu siten, että parasta tekniikkaa on voitu käyttää kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti puhtaamman ympäristön saavuttamiseksi.

”Viking Gracella voi yhdistää työn ja rentoutumisen. Meillä on Itämeren kuumin tanssilattia.”

Ympäristöasiat tärkeitä kaikilla Viking Gracen osastoilla • Energiankäytössä minimoidaan päästöt • Tavoitteena jätevesimäärien pienentäminen • Jätteenkäsittelyssä minimoidaan jätteen määrä ja lajitellaan, sekä uusiokäytetään jätteitä • Kemikaalien käytössä vähennetään tuotteiden määrää ja annostellaan oikein • Kertakäyttöisiä tai lyhytikäisiä tuotteita vältetään

Biodynaamiset nimikkoviinit Viking Gracen ekologiset nimikkoviinit Viking Grace -laivan viinivalikoimaan tulee sarja laivan omia nimikkoviinejä. Sarjassa on puna-, valkoja jälkiruokaviini, sekä samppanja. Lähtökohtana oli löytää laadukkaita tuottajia, jotka harjoittavat ekologista tai biodynaamista viljelyä.


Lapset ja nuoret Teineille oma pelihuone ja muuta innovatiivista tekemistä M/S Viking Gracella on vain ja ainoastaan teineille tarkoitettu huone nimeltä TEENS, jossa voi maksutta kokeilla Microsoftin uusia ja innovatiivisia elämyksiä. Huoneessa pääsee kokeilemaan uusia Xbox 360 -pelejä sekä Kinectiä.TEENS-huoneessa voi ajaa maailman superautoja avoimilla teillä, astua ihmiskunnan suurimman sankarin saappaisiin tai tanssia sydämensä kyllyydestä.

Lapsille tarjotaan huikeita seikkailuja, kivoja leikkipaikkoja, hullunhauskaa ohjelmaa ja lapsiparkki leikkihuoneessa 10-kannella.

Rentoutuminen ja hyvinvointi Rentoudu Itämeren parhaat näköalat tarjoavassa spassa Laivan Spa & Wellness -osasto ei ole perinteinen saunaosasto, vaan täydellinen paikka rentoutumiseen. Spa-osasto on keidas, jossa sielu ja keho kohtaavat rauhallisessa ympäristössä. Täällä voi nauttia erilaisten saunojen lämmöstä, rentoutua porealtaissa tai jäähdytellä lumiluolassa. Asiakkaasta pidetään huolta koko vierailun ajan. Lapset voi halutessaan jättää ammattitaitoisten lastenhoitajien huomaan. Kauneudenhoidon ammattilaiset tarjoavat ihania hoitoja korkealuokkaisilla italialaisilla tuotteilla upeissa puitteissa. Hoidon jälkeen on nautinnollista rentoutua kylpyläosaston baarissa nauttien lasi samppanjaa tai tuoreista raaka-aineista valmistettu terveyssmoothie. Osastolta löytyy myös parihoitoihin sopiva huone, sekä Vip-lounge omalla saunalla ja poreammeella. Spa & Wellness on loistava paikka järjestää juhlia, tyttöjen polttareita, syntymäpäiviä ja kokoontumisia.

”Vakaajat tasoittavat laivan liikettä ja jopa 90 prosenttia sivuttaisliikkeestä voidaan vähentää kahden vakaajan avulla.”

Tunnelma Laivan sisustus ja tunnelma elävät vuorokauden mukaan Aamulla tunnelma on seesteinen ja herättelee risteilymatkustajan mukavaan päivään. Päivällä valo saa avaran tilan elämään, ja upea saaristo vyöryy sisään laivan suurista ikkunoista. Illalla risteilijä pukeutuu matkustajiensa lailla uudenlaiseen asuun ja tila kutsuu nauttimaan laivan yöelämästä. Sama ravintola, käytävä tai oleskelutila tarjoaa aivan toisenlaisen tunnelman hetkestä riippuen.

”Laivan tekninen varustelu on parasta saatavilla olevaa tasoa. Yökerhossa ja ravintoloissa on käytössä uusin ääni- ja valotekniikka.” Varaukset www.vikingline.fi puh. 0600 41577 (1,64 €/vastattu puhelu + pvm/mpm) ma–pe 8.00–20.00, la–su 9.00–18.00

Matkamyymälät

Löydät meidät myös Facebookista! www.facebook.com/vikinglinesuomi

Helsinki

Lönnrotinkatu 2 9.00–17.30 (la 10.00–15.00)

Turku

Hansa-Thalia, Aurakatu 10 9.30–17.30 (la 9.30–14.30) Linnansatama, 1. linja 7.30–21.00 (päivittäin)

Tampere

Hämeenkatu 14 9.30–17.30 (la 10.00–14.00)

Maarianhamina

Storagatan 3 8.30–17.00 (la suljettu)

Liity Viking Clubiin osoitteessa www.vikingline.fi/vikingclub Klubiin voivat liittyä pysyvästi Suomessa asuvat yli 12-vuotiaat henkilöt, joilla on sähköpostiosoite. Jäsenyys on henkilökohtainen. Voit liittyä jäseneksi myös laivoillamme. Lisätietoa laivan infosta. Varaus mahdollisiin valuuttakurssien aiheuttamiin muutoksiin sekä painovirheisiin. Oikeus muutoksiin pidätetään.


Päijät-Hämeen Yrittäjälehti 5/12

Yritykset ympäristön puolesta Päijät-Hämeen yritykset näkyivät syyskuun Ympäristöviikolla monipuolisesti. Nestepakkausten valmistaja Hutek Oy ja törmäpääskyjen suojelija Rakennusbetoni- ja Elementti Oy saivat tunnustusta yritysten vuoden ympäristötekijä -kilpailussa. Nastolan yritysten vuoden 2012 ympäristötekopalkinnon sai Hutek Oy tunnustuksena Bag-in-Box -nestepakkaustuotteestaan. Nestepakkauksen valmistus kuluttaa vähemmän raaka-aineita kuin esimerkiksi muovikanisteri tai ämpäri. Etenkin meijeriteollisuuden ja suurkeittiöiden käyttämä kevyt nestepakkaus säästää tilaa ja kuljetuskustannuksia, sillä pahvista ja muovipussista muodostuva pakkaus on tyhjänä täysin litteä. Käytettynä pakkauksen voi kierrättää pahvinkeräykseen ja energiajätteeksi. – Suurkeittiöt ovat hyviä lajittelijoita, joten sikäli myös ympäristöargumentit täyttyvät hyvin, toimitusjohtaja Kalle Uusitalo kertoo. Hutek Oy ottaa ympäristöasiat huomioon myös tuotannollisessa toiminnassa. – Jätteiden lajittelu tuotannossamme merkitsee kustannussäästöjen ohella myös ympäristöystävällisempää tuotantoa. Tuotannossamme ei synny lainkaan kaatopaikkajätettä. Suurin osa jätteestämme menee jatkojalostukseen ja loput energiajätteeksi, Uusitalo toteaa.

Pääskynkolot säästyivät Törmäpääskyjen pesät toivat kunniamaininnan hollolalaiselle Rakennusbetonija Elementti Oy:lle Hollolan yritysten välisessä ympäristötekokilpailussa. Yritys otti huomioon törmäpääskyjen pesäkolot maisemoidessaan maa-ainesten ottopaikkaa Hollolan Kukonkoivussa. Jos alue olisi maisemoitu normaaliin tapaan, pesäpaikat olisivat hävinneet. – Yrityksen johto huomasi jo kymmenisen vuotta sitten, että törmäpääskyt viihtyvät rinteissä, joista hieno hiekka on paljastunut maaainesten oton yhteydessä. Kun yhden maanottopaikan lupa loppui keväällä, otimme yhteyttä Lahden ympäristöpalveluihin ja sovimme, että yksi reuna voidaan jättää linnuille, ympäristöinsinööri Sami Hallikainen kertoo. Hallikainen on tarkkaillut lintuja jo pidemmän aikaa. Viime kesänä hän laski rinteestä toistasataa pesäkoloa, joista ainakin suurin osa oli asuttuja. Yritys otti kunniamaininnan ilolla vastaan. Ympäristö näkyy toiminnassa laajemminkin.

– Haluamme painottaa ympäristöasioita, jotta pystymme toimimaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Julkaisemme vuosittain myös julkisen ympäristöraportin, Hallikainen sanoo.

Tempaukset lisäävät tietoa Kiinteistö- ja ympäristöhuoltoa tarjoava, Sysmän jäteasemaa hoitava Sysmän Mape Oy osallistui ympäristöviikolle antamalla asiakkaille jäteneuvontaa, järjestämällä jätelajitteluvisailuja ja arpomalla sähkönkulutusmittareita. Koululaisryhmä pääsi tutustumaan jäteaseman toimintaan. Tempaukset ovat oiva mahdollisuus lisätä lajittelu- ja ympäristötietoisuutta, kertoo yrityksessä työskentelevä Merja Virtanen. – Tänä vuonna energiajätteen keräilyyn tuli muutoksia, lisäksi risu- ja haravointijätettä otetaan aukioloaikoina veloituksetta vastaan jatkuvasti. Tämä oli hyvä paikka antaa niistä tietoa. Meille on yrityksenä hyvin tärkeää olla esillä ympäristöalan tapahtumissa.

17

TILIKESKUS KOULUTTAA MUUTOKSIA ARVONLISÄVEROTUKSESSA Arvonlisäverokannat muuttuvat 1.1.2013 – laskumerkinnät muuttuvat Tiistaina 20.11.2012 klo 9.00-12.00 Hotelli Scandic, Lahti Arvonlisäverokantoja korotetaan Suomessa yhdellä prosenttiyksiköllä 1.1.2013 lukien. Uudet arvonlisäverokannat ovat 10%, 14% ja 24%. Muutos tuntuu pieneltä, mutta aiheuttaa yllättävän paljon muutostarvetta yrityksissä. Erityisesti muutoksen voimaantuloon liittyvät erityiskysymykset ja laskujen ajallisen kohdistamisen säännöt aiheuttava päänvaivaa. Järjestämme aamupäiväkurssin, jossa käymme läpi muutostarpeita. Samanaikaisesti on muuttumassa myös säännökset laskumerkinnöistä. Luennoitsijana hyvää osaamista, arvonlisäveroasiantuntija Eija Tannila Ernst & Youngin Lahden toimistosta. Ohjelma: Aamiaistarjoilu klo 8.30-9.00, luennot alkavat klo 9.00

Irtomyyntiä ja pieni varasto Punnitse ja säästä -ketju on tottunut asiakkaisiin, jotka kyselevät ympäristöasioista, Lahden myymälän kauppias Ilona Kantola kertoo. – Ympäristönhoitajaksi opiskelleena ajattelen, että kaikki mikä lisää ympäristötietoisuutta edes vähän, lisää ehkä myös ympäristöstä välittämistä. Ympäristöviikko on omiaan tuomaan tätä tietoa esille. Yritysketju tunnetaan etenkin irtomyyntituotteistaan kuten pähkinöistä, kuivahedelmistä ja mysleistä. Tarjolla on myös reilun kaupan tuotteita, luomutuotteita ja lähituotteita. Pakkausmateriaalia säästyy, sillä tuotteet ostetaan myymälöihin isoissa säkeissä, joihin asiakkaat keräävät ne paperipusseihin. Pieni varasto on myös ympäristöteko. – Pyrimme minimoimaan vanhaksi menevien tuotteiden määrää pitämällä mahdollisimman pientä varastoa ja alentamalla tuotteen hintaa jo hyvissä ajoin parasta ennen päiväyksen lähentyessä. Ina Ruokolainen

Arvonlisäverokantojen muutokset 1.1.2013 • verokantamuutokset • laskupohjien ja –merkintöjen muutostarpeet • myynti- ja ostosopimusten päivitystarpeet • muutosten voimaantulon ja ajallisen kohdistamisen säännöt eri myynti- ja ostotilanteissa (esimerkiksi vuosisopimukset) • muutosten vaikutus jälkikäteen annettaviin ja saataviin alennuksiin, hyvityksiin ja muihin oikaisueriin (esimerkiksi vuosialennukset). Laskutukseen liittyvät muutokset 1.1.2013 • laskun tietosisältövaatimukset • yksinkertaistetut vaatimukset • kansainväliset laskut • sähköiset laskut Kurssin hinta on 190,00 euroa (+ alv 23% = 233,70 eur). Hinta sisältää aamiaisen, luennot ja luentomateriaalit. Ilmoittautumiset 13.11.2012 mennessä

VEROTUKSEN JA ENNAKKOPERINNÄN AJANKOHTAISAAMUPÄIVÄ Perjantaina 30.11.2012 klo 8.00-12.00, Lahden Messut, Lahtihalli kokoustilat Tule päivittämään verotietosi vuoden 2012 tilinpäätöksiin ja vuoden 2013 suunnitteluun sekä palkanlaskentaan. Hallituksen kevään 2012 kehysriihen linjaukset näkyvät vuoden 2013 veroratkaisuissa, muutoksia on paljon. Käymme läpi välittömän verotuksen ja varsinkin ennakkoperinnän ja verotusmenettelyn ajankohtais- ja muutosasioita. Lisäksi käsitellään erilaisten henkilökuntaetujen käsittelyä verotuksessa. Vierailevana luennoitsijana toimii johtava asiantuntija Tomi Peltomäki Verohallinnosta. Hän on mukana keskeisenä henkilönä valmistelemassa veroasioita, joten saamme varmasti ajantasaista tietoa. Ohjelma: Hallituksen talousarvioesityksen verokysymykset Vuoden 2013 verotuksen muutokset mm. • veroasteikot • vähennykset • rakennusalan ilmoitusmenettely Vuoden 2013 ennakkoperintä • verokorttien voimaantulo ja alkuvuoden menettely • verokorttitietojen suorasiirto • ennakonkanto • luontoisedut ja kustannusten korvaukset Verotusmenettely ja ajankohtaista • palkan sivukulut • työantajan vuosi-ilmoitusten muutokset • työnantajan sosiaaliturvamaksun muutokset • uusimmat verohallinnon ohjeet ja päätökset • uusin oikeuskäytäntö Erilaiset henkilökuntaedut verotuksessa • henkilöstökulut verotuksessa ja ennakkoperinnässä • luontoisedut • muut veronalaiset henkilökuntaedut • työnantajan ottamat vakuutukset • verovapaat henkilökuntaedut • työterveydenhoito • henkilökunta –alennus • virkistys ja harrastustoiminta mm. liikunta- ja kulttuurisetelit • merkkipäivälahjat • tietoliikenneyhteys • työasut • työnantajan kustantama koulutus Kurssin hinta on 190 eur (+alv 23%=233,70 eur). Hinta sisältää luennot, luentomateriaalin ja kahvit. Ilmoittautumiset 23.11.2012 mennessä Ilmoittautumiset Lahden Tilikeskus Oy, puh. 871 80 tai kotisivujen kautta www.lahdentilikeskus.fi

Törmäpääskyjen pesäkolot säilytettiin Hollolan Kukonkoivussa.

LAHDEN TILIKESKUS OY Askonkatu 9 B, 15100 Lahti, www.lahdentilikeskus.fi


18 Päijät-Hämeen Yrittäjälehti 5/12

Haussa samanhenkiset yrittäjät Maalausyrittäjä Tuomo Smolander, 29, on saanut yrittäjäeväät vanhemmiltaan, lisämausteita hän hakee yhdistystoiminnasta. Nuoriin yrittäjiin hänet houkuttelivat samanikäinen seura ja mielenkiintoiset tapahtumat. – Yrittäjälehdestä bongasin ilmoituksia Nuorten yrittäjien tapahtumista ja kiinnostuin. Noin vuosi sitten innostuin lopulta lähtemään Teerenpelissä järjestettävään kantapöytäiltaan ja sain heti positiivisen vastaanoton. Smolanderille yhdistystoiminta on ennestään tuttua Lahden Maalarimestariyhdistyksestä, joten aktiivinen yrittäjä pyydettiin lähes saman tien myös Nuorten yrittäjien toimikuntaan. Toimikunta järjestää virkistys- ja koulutustapahtumia yhteistyössä muiden nuorten yrittäjien ja yhteistyökumppanien kanssa. Tiedon

lisäksi tapahtumissa vetävät samanhenkiset ihmiset ja mahdollisuus rakentaa verkostoja. – Samassa tilanteessa olevien ihmisten kanssa on helppo jutella ja kysellä neuvoja. Olemme välillä myös eri mieltä, mutta silti moni asia saa kevyemmän muodon. Tilaisuuksista löytää myös asiakkaita, sillä on aina helpompi tilata palveluita ja tuotteita ihmisiltä, jotka tuntee.

Perheyrityksen jatkaja Tuomo Smolander aloitti yrittäjänä viisi vuotta sitten yhdessä veljensä Teemun kanssa. Hollolalainen Ulko- ja sisämaalaus Veikko Smolander Oy oli tuiki tuttu yritys, jossa pojat harjoittelivat työntekoa jo pikkupoikina. Yrittäjäksi ryhtyminen tuntui luontevalta, etenkin kun vanhemmat olivat mukana alkuvaiheessa. Isältä Tuomo oppi maalausalan, äidiltä yrityksen paperityöt.

Peruskoulun jälkeen hän hankki ravintola-alan koulutuksen, mutta päätyi kuitenkin maalausalalle, jossa hän on työskennellyt päätoimisesti kymmenen vuotta. – Olimme lapsesta asti nähneet näitä hommia ja oppineet niitä tekemällä. Tässä oli valmis, toimiva yritys, jota ei kannattanut jättää huomioimatta. Yrittäjäkurssinkin kävin aluksi, ja olihan siitä hyötyä, mutta myös yrittäjyys on tullut enemmän luontaisesti. Jotain perheyrityksen imusta kertoo sekin, että vanhin sisar on myös firmassa töissä. Toisella siskolla on kiinteistö- ja siivousalan yritys miehensä kanssa.

Laatu ratkaisee Smolanderien maalausyrityksessä on töissä vaihtelevasti kolmesta kuuteen henkilöä. Tuomo työskentelee muiden maalarien kanssa työmailla ja hyppää tarvittaessa konttorille tai järjestötehtäviin.

Kuva: Jenni Ahonen

Tuomo Smolander on löytänyt Nuorista yrittäjistä samanhenkisiä ihmisiä, joiden kanssa voi olla myös eri mieltä. Yrityksen erikoisosaamista ovat pientalojen julkisivurappaukset, joita tehdään kesäisin. Talviaikoina työllistävät yksityisen ja julkisen puolen sisämaalaukset. Asiakkaat ovat Smolanderin mukaan yhä vaativampia, mikä toivon mukaan myös kitkee alalta epäterveet yritykset ja harmaan talouden. Smolanderit ovat vastanneet haasteisiin palkkaamalla mahdollisimman

osaavia tekijöitä lähialueelta. Tuomo sai juuri Opetushallituksesta päätöksen, jonka perusteella hän on pätevä arvioimaan maalariopiskelijoiden näyttötöitä. Arvioita hän tekee Koulutuskeskus Salpauksen aikuispuolella. Ystävät välillä ihmettelevät Tuomo Smolanderin vauhtia, sillä luottamustoimet Lahden Maalarimestariyhdistyksen puheenjohtajana ja Nuorissa yrittäjissä vievät toki

aikaa. Perheetön nuori mies sanookin, ettei muille harrastuksille jää juuri aikaa. – Olen tottunut kiireeseen ja tekemiseen. Metsään samoilemaan ja happea haukkaamaan pitää kuitenkin päästä säännöllisesti, jotta ajatukset nollaantuvat. Ja välillä pitää myös vähän naureskella eli juhlia kavereiden kanssa. Ina Ruokolainen

PHNY • www.phyrittajat.fi/nuoretyrittajat • phny@phyrittajat.fi • www.facebook.com/paijathameenyrittajat

Karenssipäivä - mitä Ruotsissa todella tapahtui? Perinteisesti työn tarjonnan tutkimuksessa ovat tarkastelun kohteena nettopalkan kannustinvaikutus ja sen muutokset. Tässä yhteydessä tyypillisesti sivuutetaan työntekijöiden tosiasialliset työtunnit ja niihin vaikuttavat kannustimet. Ruotsalaiset tutkijat Magnus Henrekson ja Mats Persson ovat kuitenkin analysoineet sairauspoissaolojen määrän vaihtelua Ruotsissa yli 40 vuoden aikasarja-aineistolla. Tänä aikana korvaustasoa on muutettu useaan otteeseen sekä ylöspäin että alaspäin. Muutosten suuri määrä on mahdollistanut

laaja-alaisen empiirisen tutkimuspohjan. Tutkimuksen päätulos on, että sairauspoissaoloja koskevan lainsäädännön muutoksilla on vahva vaikutus sairauspoissaolojen määrään: antelias säännöstö johtaa poissaolojen määrän kasvuun ja tiukempi säännöstö puolestaan vähentää niitä. Journal of Labor Economicsissa julkaistussa tutkimuksessaan Henrekson ja Persson painottavat Ruotsin vuoden 1991 uudistusta, joka tuli voimaan 1993. Silloin käyttöön otettu palkaton karenssipäivä ja aiempaa vähäisempi

kompensaatio työntekijöille poissaoloista vähensi lyhyitä sairauspoissaoloja selvästi. Talous pyörii ja vaurautta kertyy työtä tekemällä. – Työntekijöiden ja sitä kautta työtuntien määrä uhkaa Suomessa lähivuosina vähentyä – ehkä pysyvästi. Siksi kaikista työpanoksen määrään vaikuttavista tekijöistä on voitava keskustella, Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen toteaa. Suomen Yrittäjät arvioi jo keväällä, että sairausajan karenssipäivä lisäisi työpanosta varovaisestikin arvioiden useilla tuhansilla henkilötyövuosilla.

Poissaolojen vaikutuksissa on otettava huomioon yrityksen koko. Mitä pienemmästä yrityksestä on kyse, sitä tärkeämpi on sen jokaisen työntekijän panos. – Yhdenkin työntekijän sairauspoissaolo merkitsee mikroyritykselle tuntuvaa työpanoksen laskua ja toiminnan häiriötä. Suuryrityksissä työn uudelleen-

organisointi yksittäisten poissaolojen yhteydessä on ratkaisevasti helpompaa, Malinen huomauttaa. Syyt sairauspoissaoloihin ovat moninaiset, mutta Suomessa ja Ruotsissa tehtyjen tutkimusten mukaan kansalaiset katsovat hyväksytyiksi poissaoloiksi monia muitakin syitä, kuin vain selvästi sairauteen tai vammoihin

liittyvät syyt. Työelämä on kokonaisuus, josta tulee huolehtia. – Sairauspoissaoloja koskeva säännöstö ja työelämän laadun parantaminen eivät ole vastakkaisia tai toisensa poissulkevia. Molempia tarvitaan, Petri Malinen sanoo.

Sysmän Sähköpalvelu Oy Vääksyntie 331, 19700 Sysmä

Ilmalämpöpumput 040 581 6664 www.sysmansahkopalvelu.net


Päijät-Hämeen Yrittäjälehti 5/12

19

Yrittäjän päivän tilaisuus 8.9.2012 Orimattilassa

Pelkkiä menestyjiä vasemmalta lukien Terttu Keskinen Rönkkö ja Juha Rönkkö, 2011 vuoden yrittäjät, Stopteltat Oy Tuomo ja Kati Wirman, 2012 nuori yrittäjä, Tuomo Wirman Ky Tuula ja Juhani Pekkala, 2010 vuoden yrittäjät, Pekkalan korjaamo Oy Sirkku ja Jorma Tuominen, 2012 vuoden yrittäjä, Jokopa Oy

Yrittäjän päivän iltajuhlassa vuoden yrittäjä Jorma Tuominen saa onnittelut kaupungin edustajalta Riitta Longalta.

Yrittäjät harrastaa -tapahtuma Orimattilassa 8.9.2012

Yrittäjät harrastaa -tapahtumaan oli koottu jäsenten omistamia vanhoja autoja ja moottoripyöriä kaikkien ihailtaviksi. Kuvassa entisöity tukkiauto.

Yritysten logoihin ja puutteellisiin nimitietoihin perustuvaa yritysvisaa ratkottiin pilke silmäkulmassa.

PERUUTTAMALLA EI ETEENPÄIN PÄÄSE Kahdeksan vuotta valtuutettuna ja 34 vuotta yrittäjänä ovat opettaneet, että jokainen päätös vaikuttaa tulevaisuuteen.

331

Simo Räihä Liivi-Montin Vapaudenkatu 2, Lahti p. (03) 782 2834 www.liivi-montin.fi

yrittäjä, teknisen lautakunnan pj.

Tulevaisuutta rakennetaan nyt.


20 Päijät-Hämeen Yrittäjälehti 5/12

Koulukin kiinnostaa kun välillä pääsee töihin Myöhästymiset ovat vähentyneet eikä poissaoloja enää ole. Tilaisuus siirtyä joustavaan perusopetukseen on tuonut Jaakko Laineen ja Joonas Hämäläisen takaisin koulun penkille.

Kaikista nuorista ei ole lukuihmisiksi, mutta kaikkien nuorten työpanosta tarvitaan. Kun lisäksi meillä alkaa olla pula kädentaitajista, on Heinolassa aloitettua joustavaa peruspetusta eli JOPO:a tervehdittävä ilolla. – JOPO on toisenlainen tapa suorittaa peruskoulun 8- ja 9-luokka. Opiskelu tapahtuu koulun lisäksi

eri alojen työpaikoilla, jossa opiskelijat ovat kolmen viikon ajan kerrallaan työpaikkaopiskelussa, kertoo erityisluokanopettaja Minna Saari.

Työelämä tutuksi Jukka Pilke on tarjonnut erilaisia harjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja korjaa-

Kuva: Markku Teräväinen

mossaan nuorille jo vuodesta 1988 lähtien. – Kun itsellä on omia lapsia, ymmärtää hyvin miten tärkeää nuorille on päästä tutustumaan työntekoon ja opettelemaan työelämän pelisääntöjä, hän sanoo. Nuoret tekevät työpaikalla erilaisia avustavia töitä. – Autonpesua, vahausta, asioilla juoksemista, Pilke luettelee tehtäviä. Hän on vuosien saatossa nähnyt monenlaisia nuoria ja monenlaista asennetta työntekoon. – Puolet nuorista on ollut piiskattavia, puolet innostuneita, hän summaa. – Erityisen palkitsevaa työ on silloin, kun kuulee, että työharjoittelussa olleista nuorista on tullut alalle osaajia. He ovat menneet ammattikouluun moottoriasentajalinjalle ja yksi on jo perustanut oman yrityksenkin, hän sanoo.

Uutta motivaatiota Joustavassa perusopetuksessa tarvitaan yrittäjiä, jotka tarjoavat työpaikkoja. Kuvassa Heinolan JOPO:n oppilaita ja opettajia sekä yrittäjä Jukka Pilke.

277

Lasse Järvinen

Vastuullinen uudistaja lahtelaisten hyväksi www.lassejarvinen.com

Jaakko Laine ja Joonas Hämäläinen ovat löytäneet uutta motivaatiota koulunkäyntiin, kun siihen on liittynyt työpaikkaopiskelua. Kolmen viikon jaksoissa opiskellaan kolme päivää

työpaikalla ja kaksi päivää on lähiopetuspäiviä, joiden aikana tehdään tutustumiskäyntejä mm. yrityksiin ja opetellaan hoitamaan asioita. – Koulussa jaksaa käydä, kun tietää pääsevänsä välillä töihin, pojat sanovat. Oma alakin on ehkä löytynyt autokorjaamosta. – Työpaikalla nuori näkee, kiinnostaako ala, mutta yhtä tärkeää on nähdä, että jokin ala ei kiinnosta. Silloin ei tule turhia keskeytyksiä, erityisluokanopettaja Reetta Rautiainen sanoo. JOPO:on on hyväksytty vain kymmenen oppilasta, joille koulunkäynti tavallisessa luokassa ei ole maistunut. Mutta JOPO:on liittyy myös ehtoja. – Poissaoloja ei saa olla ja myöhästymisetkin pitää saada kuriin. Tavoitteena on nostaa keskiarvoa niin paljon, että jatko-opintopaikka ammattikoulussa löytyisi, Rautiainen kertoo. JOPO-ohjaajana toimiva Carla Kalliolahti etsii nuorille työpaikkoja ja valvoo työharjoittelua. – Käyn kerran viikossa katsomassa, miten nuori pärjää, hän sanoo ja kiittelee yrittäjiä halusta olla mukana projektissa. – Työpaikkoja on löytynyt kohtalaisen helposti, hän sanoo. JOPO-toimintaa on ollut ympäri Suomea jo kymmenen vuoden ajan ja siitä saadut kokemukset ovat olleet pelkästään myönteisiä. – Vihdoinkin JOPO on saatu myös Heinolaan, opettajat sanovat. Leena Keskiaho

Vain työ ja tuottava elinkeinoelämä mahdollistavat tasokkaiden palvelujen tuottamisen. Koska Lahdenkin talouden perusta on menestyvässä yritystoiminnassa, on kaikissa päätöksissä arvioitava niiden vaikutusta yritystoimintaan. Päättäjien ja yrittäjien välistä yhteistyötä on tiivistettävä. Palvelutuotannon tehostaminen vaatii toimivia palvelumarkkinoita ja yhteistyötä yritysten kanssa.

Tapio Rytilä

Apteekkari, Suomen Yrittäjien hallituksen jäsen, Suomen Yrittäjien kaupan valiokunnan puheenjohtaja

330


Päijät-Hämeen Yrittäjälehti 5/12

21

Lindorff asettui Askonalueelle Päijäthämäläinen yrityselämä sai syksyllä merkittävän tulokkaan, kun Suomen johtava asiakas- ja luottosuhteisiin keskittyvien palveluiden tarjoaja Lindorff Oy aloitti toimintansa Askonalueella Lahdessa. Lindorff etsi sopivaa paikkaa uudelle toimipisteelleen jo pidemmän aikaa. Yhtiön päätoimipaikka sijaitsee Turussa, Lahden lisäksi toimipisteitä on Suomessa neljä. Lahteen sijoittuminen ei ollut itsestään selvää ja uuden yksikön sijaintipaikka valikoitui pitkän selvitystyön myötä. – Ensisijaisen tärkeää meille oli hyvä sijainti ja osaavan työvoiman saatavuus. Haluamme olla helposti saatavilla niin asiakkaille kuin työntekijöillekin. Sekä sijainti- että työvoima-asiassa meidät vakuutettiin heti ensimmäisissä palavereissa Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKESin sekä TE-keskuksen edustajien kanssa, toteaa Lindorffin liiketoiminnan kehitysjohtaja Aku Kiema. – Sopivat toimitilat löytyivät Askonalueelta hyvien liikenneyhteyksien varrelta ja jo ensimmäinen rekrytointikierros tuotti toivotun tuloksen. Lahti sijaitsee maantieteellisesti oivallisessa paikassa, Kiema jatkaa. –  Päijät-Häme on talousalueena valtavan kiinnostava, lisäksi Kymenlaakso on ihan vieressä ja helposti saavutettavissa. Lahdessa ja lähiympäristössä näemme paljon potentiaalisia asiakasyrityksiä, joille toivomme pääsevämme kertomaan palveluistamme ja tavastamme toimia, jatkaa avainasiakaspäällikkö Eija Parkkonen. voimakkaaseen kasvuun tähtäävä

tään. Tavoite toteutui ja toiminta käynnistyi suunnitelman mukaan 1.10., Kiema iloitsee.

Kumppanuus korostuu Lindorffin asiakkaita ovat pankit, rahoitusyhtiöt, vakuutusyhtiöt, tukku- ja vähittäiskaupat, teleyhtiöt, energiayhtiöt, kunnat ja yksityishenkilöt. Kokemusta ja toimialaymmärrystä on kertynyt kattavasti. – Huolehdimme tarvittaessa kaikista asiakkaidemme luotollisiin asiakkuuksiin liittyvistä asioista. Asiakasvalinnat, luottopäätökset, laskutukset, perintä ja saatavien osto ovat palveluketjumme eri vaiheita, Aku Kiema luettelee. Kustannustehokasta ja nopeaa laskutusprosessia tavoitteleville asiakkaille tarjoamme koko laskutusprosessin ulkoistamista. – Näemme asiakasyrityksemme meille tärkeinä kumppaneina, joiden kanssa yhdessä toimien voimme saavuttaa parhaan lopputuloksen. Kuljemme kumppanin rinnalla kaikissa vaiheissa ja annamme asiantuntijuutemme heidän käyttöönsä, avainasiakaspäällikkö Parkkonen kuvaa.

– Kumppanuusajattelua tukee kruununjalokivemme, erinomainen asiakaspalvelu. Palvelemme asiakkaitamme laadukkaasti ja arvostaen. Erinomaisesta asiakaspalvelustamme olemme ylpeitä ja siitä saamme toistuvasti hyvää palautetta niin asiakasyrityksiltämme kuin loppukäyttäjäasiakkailtammekin.

Sitoutuneet ammattilaiset Avajaispäivänä 1.10. joukko hyväntuulisia asiakaspalvelijoita työskentelee työpisteissään. Samaan aikaan koulutustilassa koulutetaan lisää ammattilaisia hoitamaan asiakaspalvelutehtäviä. Asiakaspalvelijat vastaavat puheluihin, sähköposteihin, kirjeisiin tai palvelevat chatissa. Pääosin yhteydenotot liittyvät muistutuslaskuihin tai perintään. – Ensimmäisen vuoden aikana tulemme työllistämään viitisenkymmentä henkilöä Lahdessa. Etsimme sitoutuneita ja motivoituneita työntekijöitä. Työnantajana tarjoamme pitkäaikaisia työsuhteita ja urakehitysmahdollisuuksia, Kiema kertoo ja avaa hieman Lindorffin urakiertoajattelua. – Kun työntekijä osaa yhden osa-alueen, hänellä on mahdollisuus laajentaa ammattitaitoaan toiselle osa-alueelle tai syventää osaamistaan. Koulutamme työntekijöitämme hallitsemaan monipuolisesti koko palvelutarjontamme tai vaikkapa asiakkuuksiin liittyviä asioita.

Nopeasti liikkeelle Päijät-Hämeeseen asettuminen kävi Lindorffilta nopeasti. Lopullinen päätös Lahteen sijoittumisesta tehtiin juhannusta edeltävällä viikolla, ensimmäiset rekrytoinnit käynnistettiin seuraavalla viikolla. – Vaikka lomakausi oli parhaimmillaan ja edessä oli paljon työtä, uskoimme vahvasti, että aikataulussa pysy-

LAKES - yritysten aktiivinen kumppani Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES, on ollut tiiviisti mukana Lindorff Oy:n sijoittumisessa Lahteen ja Askonalueelle. – Tehtävämme on auttaa Lahteen asettuvia yrityksiä niiden yksilöllisten tarpeiden mukaan. Lindorffin kanssa olemme saaneet olla mukana mittavassa ja mielenkiintoisessa projektissa, joka on edennyt määrätietoisesti. Vaikka työtä on ollut paljon ja sitä on välillä tehty tiiviissäkin tahdissa, on ollut helppo edetä selkeän ja kunnianhimoisen suunnitelman mukaisesti, kehittämispäällikkö Miika Laakso LAKESista toteaa. – LAKESilta ja TE-keskukselta olemme saaneet paljon paikallista osaamista käyttöömme. Kaikki asiat ovat hoituneet yhteistyössä ja olemme olleet todella tyytyväisiä lahtelaiseen tekemisen meininkiin, asiantuntemukseen ja aktiivisuuteen, kehuu Kiema. Laakson on helppo yhtyä Kieman puheeseen, sillä taustalla on samankaltainen ajattelumalli. – Lindorffin tapaan myös me LAKESissa noudatamme kumppanuus-ajattelua. LAKES palvelee alueen yrityksiä mm. sijoittumiseen, rahoitukseen, kansainvälistymiseen ja omistajanvaihdokseen liittyvissä asioissa, aina yrityskumppanin

Aku Kiema (vas.), Eija Parkkonen ja Miika Laakso ovat tyytyväisiä Lindorffin ja LAKESin väliseen kumppanuuteen. Lindorffin avajaistunnelmissa oli hymy herkässä.

lähtökohdista käsin. Jokaisella yrityksellä on omaan elinkaareensa liittyvät tarpeet ja haasteet. Meiltä löytyy monipuolista asiantuntemusta ja annamme mielellämme osaamisemme päijäthämäläisen yritys- ja elinkeinoelämän käyttöön. Lindorffin ja LAKESin kumppanuus on tarkoittanut monenlaista yhteistyötä. –  Alussa kävimme jopa tulostamassa ja kopioimassa LAKESin tiloissa, kun omat koneemme eivät vielä olleet asennettu. Myös rekrytointitilaisuuksiin sopivien tilojen vuokraamisessa LAKES on ollut suuressa roolissa, puhumattakaan neuvontapalveluista, Kiema luettelee. LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY - LAKES Askonkatu 9 F, 15100 Lahti www.lakes.fi Yritysneuvonta, p. 0207 809 322

Piritta Vesaniemi vastaa asiakkaan tiedusteluun. Lindorff Oy tulee työllistämään ensimmäisen vuoden aikana noin 50 henkilöä Askonalueella.

LINDORFF OY • 550 asiakaspalvelun, myynnin ja taloushallinnon ammattilaista Suomessa • Liikevaihto 92 milj. € (2011) • Päätoimipiste Turussa, myyntikonttorit Helsingissä, Oulussa, Tampereella, Kouvolassa ja Lahdessa • Tytäryhtiö Lindorff Invest Oy on erikoistunut saatavakantojen ostoon ja hallinnointiin Suomessa. www.lindorff.fi myynti.fi@lindorff.com / puh: 010 2700 700 LINDORFF KONSERNI • Palveluksessa 3000 asiantuntijaa 11 maassa • Liikevaihto n. 437 milj. € (2011) • Konsernin pääkonttori sijaitsee Oslossa, Norjassa • Omistus: Altor 50 % (Altor 2003 Fund ja Altor Fund II) ja Investor AB 50 %.


22 Päijät-Hämeen Yrittäjälehti 5/12

Vuoden Yrittäjänainen valittu Lahden Seudun Yrittäjänaiset on valinnut vuoden 2012 Yrittäjänaiseksi hautaustoimistoyrittäjä Marianne Välimaan. Pitkän, muillakin aloilla yrittäjän uran tehnyt Välimaa on tuonut yleensä miesvaltaisena pidetylle alalle positiivista näkyvyyttä ja tarttunut rohkeasti alan vaatimiin haasteisiin. Aktiivisesti niin yrittäjien kuin oman alansa järjestöissä toiminut Välimaa on hyvä esimerkki pitkäjänteisestä ja ihmisläheisestä palveluntarjoajasta. Oman liikkeen henkilökunnan lisäksi Välimaa työllistää välillisesti useita muita yrittäjiä ja ammattilaisia. Raadin mukaan osaavan ja lämminsydämisen naisen yritys on siten myös erinomainen esimerkki verkostoitumisesta ja paikallisten yritysten yhteistyöstä. Palkinto luovutettiin Lahden Seudun Yrittäjänaiset ry:n juhlassa Lahden Upseerikerholla 29.9.

Kempistä vuoden Vientitykki Nuorkauppakamari on myöntänyt Vientitykki 2012 -palkinnon lahtelaiselle Kemppi Oy:lle. Kemppi Oy:n lähes 60-vuotinen vientitoiminta teki suuren vaikutuksen palkintoraatiin. Yrityksen toiminnasta heijastuvat vahvasti yrityksen arvot, kuten innovatiivisuus, yrittäjyys ja usko omiin kykyihin. Hitsausalan yrityksellä on todellista kipinää ja intoa tehdä laadukasta liiketoimintaa. Yrityksen kaikesta markkinoinnista suorastaan huokuu kansainvälisyys ja raadin mielestä Kemppi Oy luo erinomaisen esimerkin maailmalle hyvästä suomalaisesta työstä. Kemppi Oy:n toimitusjohtaja Anssi Rantasalo oli mielissään yrityksen pitkäjänteisen vientityön huomioimisesta. Yrityksen johdon katse oli jo toiminnan ensimmäisellä vuosikymmenellä suuntautunut kansainvälisille markkinoille ja vientitoiminta saatiin käyntiin 1950-luvun loppupuolella.

Vientiverkostoista voimaa Hämeen ELY-keskus järjestää kansainvälistymisestä kiinnostuneille yrityksille infotilaisuuden koskien vientiverkostoja ja kumppanuusohjelmia 24.10. klo 9.30–13.00. Tilaisuus järjestetään Lahdessa osoitteessa Kirkkokatu 12. Tilaisuudessa kuullaan kansainvälistymisasiantuntija Turkka Ristimäkeä Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta aiheenaan vientiverkosto- ja kumppanuusohjelmiin liittyvien valtionavustusten hakuprosessi. Lisäksi kuullaan kokeneita vientiverkostojen hallinnoijia BNS Oy Internationalin toimitusjohtajaa Veijo Niemeä sekä Nisco Oy:n toimitusjohtajaa Juha Niskasta. He kertovat mitä vientiverkostoon osallistuminen käytännössä yritykseltä vaatii ja millaisia tuloksia voidaan saavuttaa. Ilmoittautumiset tilaisuuteen 17.10. mennessä osoitteeseen: heli.flink@ely-keskus.fi tai teea.lyytikainen@ ely-keskus.fi.

Elinkeinoyhtiöiden muutosprosessi etenee Kaupunkiseudulle kaavaillun uuden elinkeinoyhtiön rakentuminen etenee kutakuinkin suunnitellusti. Lakesin ja Lahden tiede- ja yrityspuiston toiminnot yhdistävä uusi yhtiö syntynee ensi vuoden alusta, kun Hollola, Nastola ja Orimattila ovat hyväksyneet Lahden niille esittämän ehdotuksen rahoitusjärjestelyistä. Sen sijaan koko maakunnan kokoiseksi kaavailtu uusi matkailu- ja markkinointiyhtiö jää kahdeksan kunnan rahoittamaksi, kun Itä-Hämeen kunnat Heinola, Sysmä ja Hartola halusivat jäädä tästä yhteistyöstä pois. Uhkana näyttää olevan myös se, etteivät kyseiset kunnat rahoittaisi jatkossa aloittavien yrittäjien uusyrityskeskustoimintojakaan.

Yritysten omistajanva on herkkä prosessi Yritykselle voi löytyä ostaja, kunhan sen panee myyntiin oikeaan aikaan ja kertoo siitä oikeille tahoille. Mika Seppänen etsi oikeaa yritystä kolmisen vuotta ja sai siihen apua Lakesista ja yrityskummeilta.

Hollolalainen Mika Seppänen, 43, osti tamperelaisen Ilma-Arenan tämän vuoden maaliskuussa ja aloitti täyspäiväisenä yrittäjänä heinäkuun alussa. Sitä ennen hän toimi johtotehtävissä konepaja- ja metalliteollisuudessa, viimeksi Konecranesilla Hyvinkäällä. Ilmansuodattimia kiinteistöihin tuottava yritys on muutamassa kuukaudessa saanut sen verran hyvän vastaanoton Päijät-Hämeessä, että Seppänen on laajentamassa toimintaa. Myyntipiste on jo perustettu, varasto ja varastonhoitajan palkkaaminen ovat lähiaikojen suunnitelmissa. Kun toiminta on vakiintunut, tavoite on saada myös tuotantoa Päijät-Hämeeseen. Hyppääminen hyväpalkkaisesta työstä yrittäjäksi oli

riski, jota Seppänen mietti monta vuotta. – Mitään työntöä ei ollut, päinvastoin. Olen yrittäjäperheen kasvatti, mutta sellaisesta perheestä, jossa ei

jota piti liian suhdanneherkkänä. Muuten hän ei sulkenut pois aloja vaan alkoi etsiä yritystä, jolla olisi oma tuote ja valmistus. – Bisneksenteon elementit

Useimmat yritykset eivät ole julkisesti myynnissä, vaan tieto niistä kulkee pienissä piireissä.

välttämättä ollut hirmuista menestystä. Kolme neljä vuotta taaksepäin silti rupesi mielessä jäytämään ajatus, että tässä vaiheessa voin vielä tehdä jotain omaa. Seppänen tunsi hyvin metalli- ja konepajateollisuuden,

ovat oikeastaan aina samat: on tuote, joka pitää virittää hyvään kuntoon, minkä lisäksi valmistus ja myynti pitää saada pelittämään. Näiden osien yhteensovittaminen ja harmonia on se, mikä yrittämisessä kiehtoo.

Yritykset piilossa Löytääkseen sopivan yrityksen Seppänen otti yhteyttä Lakesiin, jossa liiketoiminnankehittäjä Pasi Kangas toimii myös omistajanvaihdosneuvojana. Alku oli tunnusteleva. – Jos Mikan kaltainen yleisesti kiinnostunut henkilö kyselee, onko firmoja myytävänä, on ensin selvitettävä, onko hän tosissaan ja mitä hän hakee. Toisessa vaakakupissa on yrittäjä, joka ei välttämättä halua, että joku tulee vain haistelemaan ja tutkimaan yrityksen papereita, Kangas sanoo. Useimmat yritykset eivät ole julkisesti myynnissä, vaan tieto niistä kulkee pienissä piireissä. Moni yrittäjä haaveilee sukupolvenvaihdoksesta, vaikka seuraava sukupolvi ei olisi ollenkaan kiinnostunut jatkamisesta. Myös työntekijät, asiakkaat ja tavarantoimittajat voivat olla niitä, joille omistaja ensin kuiskii asiasta. – Yritykset eivät mene kaupaksi, koska joko ei ole enää mitään myytävää tai koska sopiva ostaja tiedä, että firma on myynnissä.

Omistajanvaihdoksiin luotava uusia keinoja Suomen yrityskentän yli pyyhkäisee lähivuosina omistajanvaihdosaalto, sillä Suomessa on peräti 74 000 vähintään 55-vuotiasta yrittäjää. Lokakuun alussa julkistettu omistajanvaihdosbarometri paljasti, että 55-vuotiaista tai sitä vanhemmista yrittäjistä 38 prosenttia arvioi myyvänsä yrityksensä ulkopuoliselle siinä vaiheessa, kun hän itse luopuu päävastuusta. 28 prosenttia arvioi yrityksen toiminnan loppu-

van kokonaan. Viidennes uskoi löytävänsä jatkajan perheen sisältä, eli yritystoiminta siirtyisi näin sukupolvenvaihdoksen kautta eteenpäin. Joka kymmenes vastaaja ilmoitti, että samassa yrityksessä on muita omistajia, jotka jatkavat toimintaa siinä vaiheessa, kun hän itse jää sivuun. Jos barometrin tulokset toteutuvat, vuoden 2020 loppuun mennessä liiketoiminnan omistajanvaihdos tai yrityksen toiminnan lo-

pettaminen koskettaa Suomessa lähes 250 000 henkilöä, joista yrittäjiä on reilut 60 000. Seuraavan kymmenen vuoden kuluessa Suomessa lopettaa peräti 20 000 yritystä eli noin 2 000 yritystä ja 8000 työpaikkaa joka vuosi.

Ostajan markkinat Ostajan löytäminen koetaan omistajanvaihdosten merkittävimmäksi ongel-

maksi. Ikääntyvän yrittäjän on hyvä varautua siihen, että ostajaa ei heti löydy, vaan aikaa löytämiseen ja varsinaiseen omistajanvaihdokseen saattaa kulua parikin vuotta ja joskus jopa kauemmin. Kasvuhalukkaille yrittäjille kehitys tarjoaa tilaisuuden hyödyntää yritysostoja liiketoiminnan kehittämisessä orgaanisen kasvun lisäksi. Seuraavan kymmenen vuoden aikana yrittäjän eläkkeelle jäämi-


Päijät-Hämeen Yrittäjälehti 5/12

23

Kuva: Jenni Ahonen

aihdos Kangas kritisoi julkisia tilastoja, joiden perusteella Suomessa olisi lähivuosina jopa 70 000 – 80 000 firmaa myynnissä. Yrittäjiä lähtee kyllä eläkkeelle, mutta vain murto-osa heidän yrityksistään on siinä kunnossa, että kukaan haluaisi niitä ostaa. Nämäkin pitäisi Kankaan mukaan pistää myyntiin ajoissa, niin kauan kuin myytävää vielä on. – Joukossa on yrityksiä, joissa omistajayrittäjän pitäisi kiireen vilkkaa herätä toimeen vaikka itse myyntihetkeen olisi vielä viisi vuotta aikaa. Käytännössä se tarkoittaa esim. yrityksen liiketoiminnan kannattavuuteen panostamista. Kangas myös muistuttaa, että sekä myyjän että ostajan on oltava aktiivisia, jotta kaupat syntyvät.

– Olemme osa puskaradiota, siinä missä esimerkiksi oma pankinjohtaja, Lakesin omistajanvaihdosneuvoja Pasi Kangas (vas.) sanoo. Mika Seppänen (oik.) käytti Lakesin palveluja, mutta löysi ostettavan yrityksen omalla aktiivisuudellaan.

– Yksi Pasin tarjoamista vaihtoehdoista meni aika pitkälle, kävimme jo pankinkin kanssa neuvotteluja.

Tarkemman tutkiskelun jälkeen luvuissa oli kuitenkin liikaa epävarmuutta. Kävin myös klinikalla kokeilemas-

Tärkeä yrityskummi Seppäsen sinnikkyys vakuutti ja keskusteluyhteys aukesi. Aluksi hänkin yritti löytää sopivaa yritystä Lahden alueelta, mutta yksikään harvoista tarjokkaista ei lopulta täyttänyt vaatimuksia.

sen takia myyntiin on tulossa peräti 28 000 yritystä. – Ostajat pitäisikin nyt ottaa myyjien rinnalle kehitettäessä omistajanvaihdospalveluja ja suunniteltaessa edistämistoimia. Tulevina vuosina meillä on mahdollisuus tuhansiin onnistuneisiin omistajanvaihdoksiin, joiden jälkeen liiketoiminta kehittyy ja kasvaa. Tarvitaan systemaattista työtä niin valtakunnallisesti kuin maakunnissakin, toteaa omistajanvaihdosbarometrin vastuullinen johtaja Elina Varamäki.

Eläköityneet mentoreiksi ja hallituksiin Vähintään 55-vuotiailla yrittäjillä on keskimäärin yli 20 vuoden kokemus yritystoiminnasta. Heis-

Yrityskummi sparrasi sekä kannusti tulevaa yrittäjää pohtimaan myös omia voimavarojaan.

tä yli viidennes on kiinnostunut toimimaan jonkun muun yrityksen asiantuntijaryhmässä, mentorina tai

taa rakentamalla maakunnissa asiantuntija- ja pääomasijoituspooleja sekä toisaalta kartoittamalla täl-

Ostajat pitäisikin nyt ottaa myyjien rinnalle kehitettäessä omistajanvaihdospalveluja ja suunniteltaessa edistämistoimia. hallituksessa. Neljäsosalle ikääntyviä yrittäjiä on omistajanvaihdoksen yhteydessä jäämässä merkittävässä määrin varallisuutta. – Senioriyrittäjien henkisen ja taloudellisen pääoman hyödyntämistä yritysten liiketoimintojen kehittämisessä tulee paran-

laista asiantuntemusta haluavat nuoremmat yrittäjät, Varamäki toteaa.

Pitkäjänteistä työtä Tutkimuksen tekijät esittävät, että omistajanvaihdosten edistämistyö pitää saada pitkäjänteisemmäksi. Pel-

sa, miten paljon Lakes pystyy tukemaan hanketta. Sitä kautta sain paljon hyviä vinkkejä ja neuvoja. Ratkaisevaa roolia Seppäsen tapauksessa esitti yrityskummi Jorma Helén. Hän sparrasi ja kyseenalaisti, sekä kannusti tulevaa yrittäjää pohtimaan myös omia voimavarojaan. Yrityskummin kanssa nousi esiin sekin vaihtoehto, että Seppänen aloittaisi oman yrityksen tyhjästä.

Vaihtoehto ei kuitenkaan houkuttanut, koska Seppänen ei halunnut ottaa velkaa elämiseen parin ensimmäisen vuoden ajaksi. – Nyt pystyn kuitenkin nostamaan heti jonkinlaista palkkaa. Uutena yrittäjänä olisin joutunut aloittamaan aivan tyhjästä ilman nimeä. Valmiissa yrityksessä pääsen toivottavasti pian kehittämään sen toimintaa. Ilma-Arenassa työskentelee Seppänen mukaan lu-

ettuna seitsemän henkilöä. Kasvusuunnitelmat ovat jo valmiina. – Kun olen vähän kasvattanut hartioita, en pidä mahdottomana toista yrityskauppaa. Kasvu kiinnostaa, mutta orgaaninen kasvu tulee tosi hitaasti. Uskon myös että tämän alan yrityksiä tulee myyntiin lähiaikoina ja osa niistä on kelpo tavaraa. Ina Ruokolainen

kän projektirahoituksen sijaan tarvitaan yrittäjäasiakkaiden, yrittäjäjärjestöjen sekä kuntien rahoitusta. Edistämistyöhön tarvitaan sekä valtakunnallista koordinointia että maakunnallisia omistajanvaihdosten neuvontapisteitä.

Ensimmäinen barometri Ensimmäistä kertaa koko Suomessa toteutetun valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometrin tutkimusaineisto kerättiin Suomen Yrittäjien jäseniltä. Kaikkiaan vastauksia saatiin 2 843, ja vastausprosentti oli 19,8 %. Seinäjoen ammattikorkeakoulu toteutti barometrin Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi -hankkeen rahoituksella.

FA K TA • Omistajanvaihdoksiin liittyvissä asioissa yrityksiä Päijät-Hämeessä auttavat Lahden alueen kehittämisyhtiö Oy - LAKESin lisäksi mm. ELY-keskuksen ViestinVaihto -palvelu sekä alueella toimivat asiantuntijayritykset.


24 Päijät-Hämeen Yrittäjälehti 5/12 TAPAHTUMAKALENTERI

Y-lounas Aika Torstaina 8.11.2012 klo 12.00 Paikka Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25, Lahti Päijät-Hämeen Yrittäjät ja Nordea tarjoavat yrittäjille perinteisen syksyn Y-lounaan. Tilaisuudessa ajankohtaiset kuulumiset tuo Nordean varatoimitusjohtaja Pekka Nuuttila.

Päijät-Hämeen Yrittäjät

19.–21.10. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät, Oulu 2.11. Nuorten yrittäjien kantapöytä klo 19, Teerenpeli 8.11. Syksyn Y-lounas, Wanha Walimo, Lahti 9.11. Myynti ja hinnoittelu klo 8, Scandic Lahti 14.11. Nuorten yrittäjien lounastreffit klo 11.30 –12.30, Lahti 17.11. Maakunnallinen Yrittäjäjuhla klo 18, Sibeliustalo 22.11. Lahti Business Day, Lahti Halli 5.12. Nuorten yrittäjien pikkujoulut, Lahti 12.12. Kauneimmat joululaulut -ilta klo 19, Hollolan kirkko ----------------------------------------------------------------

Asikkalan Yrittäjät 20.11.

Syyskokous klo 18, Lehmonkärki

Hartolan Yrittäjät 31.10. 19.11. 30.11. 1.12.

Yrittäjän teemailta klo 18, Salpaus, Heinola Syyskokous klo 18, Koskenniemi Joulukauden avajaiset Yrittäjäjuhla

Heinolan Yrittäjät 31.10. 8.11. 2.11.

Yrittäjän teemailta klo 18, Salpaus, Heinola Syyskokous klo 18 Y-juhla klo 19, Reuma

Tervetuloa kuuntelemaan, varaa jo kalenteriisi! Tilaisuus on maksuton. Ilmoittaudu 1.11. mennessä sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.phyrittajat.fi /kalenteri

Myynti ja hinnoittelu Aika Perjantaina 9.11.2012 klo 8.00 –12.00 Paikka Hotel Scandic Lahti, Vesijärvenkatu 1, Lahti Hinta 90 euroa / henkilö (alv 0 %) Kouluttuja Toivo Koski, TulosAkatemia Koulutuksen ohjelma: • Tuloslaskelman oikaisut katelaskentaa varten • Katelaskennan sovellukset myynnissä ja hinnoittelussa • Hintajousto ja alennuksien vaikutukset tulokseen • Maksuaikojen vaikutus tulokseen • Hinnoittelupäätökset Ilmoittautuminen 29.10. mennessä sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.phyrittajat.fi /kalenteri

Hollolan Yrittäjät 7.11. 10.11. 30.11. 1.12

Syyskokous klo 18, Moottoripyörämuseo Naisjaoston pikkujoulumatka, Helsinki Y-juhla ja pikkujoulu klo 18, Messilän Markkinaravintola Kunnan ja Yrittäjien Joulunavaus, Kirjasto

Hämeenkosken Yrittäjät 26.10. 1.11. 28.11. 2.12.

Y-aamiainen klo 8, Pappila Syyskokous klo 18, Jokelan kartano Yrittäjäilta, Lakes järjestää Joulun avaus

Kärkölän Yrittäjät 25.10. 1.11. 22.11.

Syyskokous klo 18, Helmi Vuorelma, Järvelä Yrittäjien aamukahvit klo 8, Järvelän Neste Lahti Business Day

Lahden Yrittäjät 7.11. 15.11. 22.11. 5.12.

Jokimaa-Nikula aluetilaisuus klo 10, Jokimaan ravikeskus Syyskokous klo 17, Sampo Pankki, Lahti LIIKEtreffit klo 12–17, Lahti Halli Ansiomerkkijuhla ja musikaali Hair klo 18, Lahden kaupunginteatteri

Nastolan Yrittäjät 1.11. 6.11. 14.11.

Yrittäjien hernekeittolounas klo 11, Villähteen Leipä Yrittäjäaamiainen klo 7.30, Neste Piiroinen Kauppakaari Syyskokous klo 18, Yritystalo Aktiivi

Orimattilan Yrittäjät

30.10. Kaupungin ja yhdistyksen iltaseminaari 7.11. Yrittäjien aamupalatapaaminen klo 7, Kehräämön kahvila 24.11. Syyskokous klo 14.30, Hellimö 24.–25.11. Pikkujouluristeily, Baltic Princess 30.11. Joulukadun avaus klo 18 5.12. Lakes-lounas

Sysmän Yrittäjät 31.10. 24.11.

Yrittäjän teemailta klo 18, Salpaus, Heinola Yrittäjäjuhla klo 18, Sysmän Teatteritalo

Nuorten yrittäjien pikkujoulut Aika Keskiviikkona 5.12.2012 klo 18.00 – 22.00 Paikka LähiTapiolan saunatila, Aleksanterinkatu 25, Lahti Nuorten yrittäjien legendaariset pikkujoulut tulossa taas joulukuussa. Luvassa iloista yhdessäoloa, saunomista, hyvää ruokaa ja juomaa sekä mukavaa ohjelmaa koko illaksi. Tänä vuonna tilaisuus itsenäisyyspäivää edeltävänä keskiviikkona, laita kalenteriin! Seuraa ilmoitteluamme www.phyrittajat.fi/nuoretyrittajat/pikkujoulut

Kauneimmat joululaulut Aika Keskiviikkona 12.12.2012 klo 19.00–21.00 Paikka Hollolan kirkko Päijät-Hämeen Yrittäjien perinteinen Kauneimmat joululaulut -yhteislauluilta Hollolan kirkossa. Tilaisuuden jälkeen joulukahvit Vanhassa Pappilassa. Tilaisuus on maksuton ja kirkkoon on vapaa pääsy. Pappilaan mahtuu vain rajattu määrä ihmisiä, joten toivomme ennakkoilmoittautumisia kahvitarjoilua varten. Varaa ilta jo kalenteriisi, ilmoittautuminen alkaa myöhemmin.


Päijät-Hämeen Yrittäjälehti 5/12

25

PUHEENJOHTAJAT Päijät-Hämeen Yrittäjät Puheenjohtaja Pentti Patosalmi Ferroplan Oy Puh. (03) 882 620, 040 510 1218 pentti.patosalmi@ferroplan.fi Asikkalan Yrittäjät Puheenjohtaja Kaarina Jokinen Metsä-Patu Ky Puh. 040 572 8449 kaarina.jokinen@phnet.fi Hartolan Yrittäjät Puheenjohtaja Nina Hämäläinen KuningasViesti Ky Puh. 040 745 8051 nina.hamalainen@phnet.fi

lauantaina 17. marraskuuta 2012 klo 18 Pukeudu juhlavasti ykkösiisi ja saavu tapaamaan alueemme muita yrittäjiä. Tule yksin, saapukaa kaksin – voit ottaa mukaan asiakkaitasikin. Paikan päällä on ohjelmassa Vuoden yrittäjien palkinta, puheita, ruokaa & juomaa, yleistä viihtymistä sekä ohjelmaa taikurista musiikkiin ja sen tahdeissa tanssimiseen.

Kärkölän Yrittäjät Puheenjohtaja Mikko Seppälä Rakennus-Seppälä Oy Puh. 044 049 9513 mikko.seppala@rakennus-seppala.fi

Yhteistyössä

UUDET JÄSENET Juureva Kehitys Kaislarannan Kuljetus Talouhallinto Ky Kari Jakonen Voiteluosa Oy

Hartolan Yrittäjät Työkalu-Suomi Oy

Heinolan Yrittäjät Café Paviljong Oy Erikoispesu Hiltunen Heinolan käytetyt shop Heinolan vuokrakone Metsäkoneurakointi Jouko Jussila Osuuskunta lähitaitajat

Hollolan Yrittäjät Arkkitehtitoimisto Poverus HT Kuivajää Oy Jk-Leikkituotanto Koukkulan Mylly Oy Organic Life Finland Oy Pro Park Palvelut Oy Siivonen Ari Jouni Juhani Suomen Rakennusasiantuntijat Oy T:mi Timo Kurhila

Tiina Ojansivu Tmi Tmi Länsi-Hollolan Harvennus Tmi Silky Cheeks

Tmi Riittasointu Vesto Design Oy Viestintätoimisto Eliel Oy

Kärkölän Yrittäjät

Nastolan Yrittäjät

Hämeen Loka ja Kuljetus J. Suvimäki Oy Kuljetus K Koskela Ky

Kotipiippu Paine-Imu P. Järvisara Oy Konemyynti J. Järvinen Oy

Lahden Yrittäjät Asunto Toimari Oy Hanna Ruuskanen Tmi Hyvänolonhoitola Paratiisi Krv-Palvelu Oy Lahden Autovuokraus Oy/ Scandiarent Lahti Lahden Helmi apteekki Lahden Keskusvalmistus Oy Lahden Lounaspörssi Oy Lahden Verhoilutyö Ky Leppäsen Pyörä Ky LKL-Rakennustoiminta nannasalmi Tmi Ramtec Oy Rauke Oy Selltia Oy Skan Saneeraus Sky Kosmetologi Jenni Marika Tmi M. Hynninen

Hollolan Yrittäjät Puheenjohtaja Erkki Korteniemi KP-Kone Oy Puh. 0400 350 669 kp-kone@phnet.fi Hämeenkosken Yrittäjät Puheenjohtaja Rauno Parikka Rauno Parikka Ltd Oy Puh. 0400 355 502 rauno.parikka@pp.inet.fi

Ilmoittaudu mukaan 2.11. mennessä www.phyrittajat.fi/yrittajajuhla

Asikkalan Yrittäjät

Heinolan Yrittäjät Puheenjohtaja Juha Tähkänen Louhintaurakointi Juha Tähkänen Oy Puh. (03) 714 4575, 0400 938 151 juhaurakoi@luukku.com

Orimattilan Yrittäjät Lehtitoimisto Kuriositeetti Oy Letic Oy Maaseututekniikka Mettinen Oy Suutari Martti Ketoluoto Vasmet Oy

Padasjoen Yrittäjät Boeken Team Oy Rakennuspalvelu Aarto RF-shamaanit Oy

Sysmän Yrittäjät Eero Saaristenperä Kansiopalvelu Oy Konepalvelu Konnu Ky Monitoimihoito Oy

Lahden Yrittäjät Puheenjohtaja Kari Helokivi Helokivi Oy Puh. 0400 845 308 helokivi@saunalahti.fi Nastolan Yrittäjät Puheenjohtaja Jyrki Uimonen Tietosuunnittelu Jyrki Uimonen Tmi Puh. 0400 844 073 jyrki.uimonen@tietosuunnittelu.fi Orimattilan Yrittäjät Puheenjohtaja Pirjo-Liisa Virtanen Huoltokeskus T. Salmi Puh. 040 7594 694 pirjo-liisa.virtanen@phnet.fi Padasjoen Yrittäjät Puheenjohtaja Ilkka Mertsalmi Padasjoen Koivujaloste Oy Puh. (03) 556 8008, 0400 357 382 padasjoen.koivujaloste@co.inet.fi Sysmän Yrittäjät Puheenjohtaja Markku Lepistö Erämaan Kutsu Puh. 050 5220 370 markku.lepisto@eramaankutsu.com


26 Päijät-Hämeen Yrittäjälehti 5/12 BUSSIPALVELUJA

ASENNUKSET

TILAUSAJOA Ilmastoidut pienoislinja- ja taksiautot Bussit 16+1 ja 14+1, taksi 8+1

BUSSIPALVELU M. NIEMINEN OY 0400 352 215, (03) 777 2500 bussipalvelu.nieminen@phnet.fi www.bussipalvelu.fi

AUTOJA

• Kirkkokatu 6 15140 Lahti • lahti.kirkkokatu@multiprint.fi • puh. 0306 667 480

Yritysryhmät,

RENAULT CLIO 1.2 STORIA 5 OVI.-08 8800.00 € FORD FOCUC 1.6 SEDAN -2002 4400.00 € TOY.COR.1.6 SEDAN-08 14900.00 € TOY AVENSIS 2,0 SOL WAGON -03 8400.00 € OPEL VECTRA 1.8 OPC HB -08 16600.00 € VW GOLF TSI-10 18400.00 € MAZDA 6 2,0 SPORT ELEG BACIC WAGON 2,0 I -06 11800.00 € FORD MONDEO 2,0 HB-08 25500.00 € AUDI QUATTRO A 6 V6 AUT .-03 28000.00 € OPEL ZAFIRA 2.2 -06 13500.00 €

tervetuloa luontoretkelle Sysmään! Ratsain mukavilla islanninhevosilla kohti laavua jossa nautimme nokipannukahvit. Et tarvitse aiempaa ratsastuskokemusta. Kesto 3,5h. Hinta 85eur henkilö. Luonto on kaunis, Sinua ja ryhmääsi palvelee Nina Blomqvist p. 050 536 6116. www.starhillstable.com

Keskustie 59, 19600 Hartola • Puh. (03) 716 2275/0400 811 825 www.hartolanauto.fi

KONTTORIKONEITA

AUTOHUOLTOA

• Laatukatu 7 15680 Lahti • lahti@multiprint.fi • puh. 0306 667 440

Tekniset-, cad- ja kopiopalvelut:

PAKKAUKSIA

HEVOSRATSASTUSTA

HARTOLAN AUTO

Myynti, paino- ja suurkuvapalvelut:

• Pahvilaatikot • Pahvikotelot • Stanssaustyöt • Aaltopahvirullat • Pakkaustarvikkeet • erikoistuotteet

PITOPALVELUT

• VARAOSAT

LAAKSOTIE 55, Puh. 040 585 7431 • KORJAUKSET HEINOLA (03) 715 2800 • TESTISÄÄDÖT

FORD

-VARAOSAT

Pitopalvelua ammattitaidolla hymyssä suin!

• YM. AUTOMERKIT • -MAALIT • HINAUKSET KORJAAMOLLE

LOUHINTAURAKOINTIA

Katso valmiita menuehdotuksia ja lounaslista

Tiedustele valmiita www.eveliina.fi pikkujoulumenuita sähköpostilla! Vielä löytyy vapaita viikonloppuja marras-joulukuulle pikkujoulujen viettoon!

AUTOFIT KUORTTI AUTOJEN HUOLLOT • • • • • •

Lounas ma-pe 10.30-15.00

Määräaikaishuollot Öljynvaihdot Korjaukset Pesut Rengasmyynti myös raskaskalusto!

Pitopalvelu 044 552 9005 • Lounaskahvila 044 055 9655

eveliinan@phnet.fi

Heinolan Vanhatie 25, 15170 Lahti Eirin vanha kiinteistö Avoinna ma-pe 10.30-15.30 muina aikoina varauksesta.

www.eveliina.fi

Pekka Ruuth Oy

Oravatie 2, 19410 Kuortti Puh. 0500 754 418 www.autofitkuortti.net Korjaamomme on avoinna ma-pe klo 8.30-17.00

METSÄ- JA MÖKKIPALVELUJA “Potkukelkasta pyöräkuormaajaan”

Artjärven Traktorihuolto 045 671 9789 0400 907 450 Eerolantie 65

- huollot, korjaukset - pesut, fixaukset, yms. - hitsaukset, teräsrakenteet - NH-, Case-merkkikorjaamo

www.maatalouskonehuolto.net

AUTONRENKAITA

METSÄ- JA MÖKKIPALVELU J. AALTONEN

Pihapuun kaadot

Kaikki mökki-/ok.talotalkkarityöt

0400 494 977

RAKENNUSTÖITÄ SORAA

• MURSKETTA • MULTAA

Sysmä - Nuoramoinen - Kalkkinen

T:MI PETRI SALONEN puh. 040 585 8704 petrisalonen2@luukku.com

jukka.aaltonen@windowslive.com

PAINOPALVELUJA

SOITA JA KYSY TALVIRENGASTARJOUS!

HOLLOLAN MAALAUSTYÖ OY

meillä myös muita rengaskokoja- ja merkkejä

Antti Päivärinta Kirkonkylänraitti 11, 16710 Hollola KK Puh. 040 845 7379 info@hollolanmaalaustyo.fi www.hollolanmaalaustyo.fi

Maksuvälineet: Pankkikortti, Visa, Aktiiviraha, Käyttöluotto, käteinen.

RENGASTUONTI

Avoinna ark. 8-17, la 9-13 Höylääjänkatu 2, Lahti Puh. 884 5151, 884 5152

www.ecapaino.com

Kaikki alaan kuuluvat sisä- ja ulkomaalaustyöt Kaakeloinnit ja kylpyhuoneremontit Peltikattojen maalaukset


PALVELUHAKEMISTO

Päijät-Hämeen Yrittäjälehti 5/12 TELTTOJA

TIETOSUOJAPALVELUJA

• arkistot, asiakirjat • sähköiset tallenteet • sähkö- ja elektroniikkaromu

RAKENNUS- JA REMONTOINTIPALVELUJA

JÄRVELÄN ASENNUSPOJAT OY - Nostopalvelua 22-40 tn - Talopakettien kasausta - Vesikattotyöt

0400 434 185 Metsäniityntie 14, 16600 JÄRVELÄ

RAUTAMYYNTIÄ

27

Ongelmajätepalvelu Mäentie Oy Uurastajantie 4, 15880 Hollola Puh. (03) 780 8081

www.saferec.fi

www.ojp.fi

tietosuojapalvelut

ongelmajätehuolto

VALMISBETONIA

TALOUSHALLINTAPALVELUJA Taloushallintopalveluja tiedolla, taidolla ja tunteella.

VALMISBETONIA

TALOUSHALLINTA LEISKA OY Timpurintie 4, 15550 Nastola www.taleiska.fi

Ulkonen laskenta Leila Käppi KLT 0400 845 178 leila.kappi@taleiska.fi

Talousjohdon palvelut ja konsultointi Heini Vilvala KTM 044 0502 798 heini.vilvala@taleiska.fi

Koskisen Betoni Oy Puh. (03) 633 6575, 0400 712 050 VARASTOTILAA

TILITOIMISTOJA

RAUTAMYYNTI HYVINKÄÄLLÄ Teräslevyt (myös leikkaus- ja särmäyspalvelu), palkit, RHSputket, kulutusteräkset, trukkipiikit, rst-teräkset, mig-langat ja -puikot, Wallius-hitsauskoneet ja tarvikkeet, hionta- ja katkaisutarvikkeet, filmivaneria, koneita, uutta ja käytettyä ym. ym. Ei jonotusaikaa.

p. (019) 435 135 Kerminkuja 1-3, 05880 Hyvinkää Kermin Teollisuusalue Hyvinkään-Riihimäen kaatopaikan vieressä, harmaa halli. Avoinna ark. 8-17, la 9-14

Säästä aikaa ja rahaa. Vaihda paperien pyöritys sähköiseen taloushallintoon.

www.tiimipiste.fi puh 03 7188 250

L ai tumenk atu 6 15300 L A HTI / Puheli n 0400-496354 / Pasi S ääsk i lahti / w w w. tehovarastot. net

VIESTINTÄPALVELUJA

RAVINTOLOITA

Tilitoimistopalvelut ammattitaidolla Avoinna ma-to 9-17, pe 9-20, la 11-20 sunnuntaisin juhlapöytä katettuna klo 13-17 pöytä- ja juhlatilan varaukset: p. 0400 611 025 Savontie 715, 15230 Lahti www.kaapinlahteenkievari.fi

YRITYKSESI NÄKÖISTÄ VIESTINTÄPALVELUA • Pk-yrityksen viestinnän suunnittelu ja toteutus • Yritysjulkaisujen, esitteiden ja kotisivujen tekstit

Mariankatu 17, Lahti, katutaso Puh. (03) 752 1077, info@tuloslinkki.fi

www.tuloslinkki.fi

SÄHKÖASENNUKSET

• Asiakas- ja mediatiedotteet, tiedotustilaisuudet ja -kampanjat • Tekstin editointi ja oikoluku • Viestinnän koulutus ja neuvonta

THOR-VIESTINTÄ • Puh. 044 035 3947 • teija.horppu@thor-viestinta.fi www.thor-viestinta.fi

WWW-SIVUJEN TOTEUTUSTA

Nastolan Tilitoimisto Oy Lukkarintie 6, 15560 Nastola puh. (03) 874 610 fax (03) 762 5867 nastolan.tilitoimisto@phnet.fi

www.korpimedia.fi SÄHKÖSUUNNITTELU Tiliekspertti M.Vink Oy

auktorisoitu tilitoimisto Marjatta Vink HTM KLT, gsm 050 5598634

Auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen Kiinteistösähkö

Jakeluverkot & katuvalaistus www.hl-elec.fi

Erkontie 20 16300 Orimattila Puh (03) 884 830, Fax (03) 8848310 marjatta.vink@tiliekspertti.com, www.tiliekspertti.com


UUSI i40 SEDAN 1.6 GDI 6MT ISG Comfort 25.424,66 €

i40 Wagon 1,6 GDI 6MT ISG Comfort 26.387,46 €

autoveroton hinta 20.130 € + arvioitu autovero 5.294,66 € = 25.424,66 € + tk 600 € = 26.024,66 €.

autoveroton hinta 20.890 € + arvioitu autovero 5.497,46 € = 26.387,46 € + tk 600 € = 26.987,46 €. Kuvien autot erikoisvarustein. Malliston CO2-päästöt 113-179 g/km. Kulutus 4,3-7,7 l/100 km.

MALLISTON ALK. CO2-PÄÄSTÖT 113 g/km KULUTUS 4,3 l 100/km

www.hyundai.fi | TERVETULOA LAADUKKAIDEN AUTOJEN MAAILMAAN!

Vanhanradankatu 2, 15520 Lahti | www.autosalpa.fi Automyynti arkisin 9–17.30, la 10–14, puh. 020 7799 405 Huolto arkisin 7.30–17.30, 020 7799 410 Puh. hinnat: 8,28 snt/puh + 7snt/min (lankap.) / 17 snt/min (matkap.)

500 VAIHTOAUTON VALIKOIMA – WWW.AUTOSALPA.FI

LOUNGE-, AITIO- JA KOKOUSPALVELUT

Yritysten energian myynti: PELICANS LOUNGE Täyden palvelun asiakasilta

Uudistettu, 90 ravintolapaikkaa sisältävä A-oikeuksin varustettu lounge on kätevä vaihtoehto asiakas- tai yritystilaisuuksiin. Pääsylipun hintaan sisältyy pääruoka, salaatti, alkoholittomat ruokajuomat sekä kahvi ja kahvileipä.

AITIOPALVELUT

Kutsu vieraita tai tuo henkilökuntaa Aition vuokraaminen on mukava tapata kestitä asiakkaita tai oman yrityksen henkilökuntaa. Aitioihin on mahdollista tilata ruokatarjoilu. Lisäksi kaikissa aitioissa on A-oikeudet ja jääkaappi varustettuna perusjuomavalikoimalla.

KOKOUSPALVELUT Monipuoliset kokouspaketit

w

Pelicans tarjoaa räätälöityjä kokouspaketteja. Isku Areenan monipuolinen tilakokonaisuus taipuu muutaman hengen kokouksesta aina useamman tuhannen hengen tapahtumiin. Järjestelyt ja puitteet viritetään aina kulloisen tapahtuman mukaan.

.fi

s an ic

el

.p w

w

TIEDUSTELUT:

Tommi Turunen, 0400 477 626, tommi.turunen@pelicans.fi

• Kaukolämpö • Maakaasu • Sähkö

p. 02917 02910 p. 02917 02911 p. 02917 02912

Kymijärvi II tekee roskista sähköä Lahdessa toimii maailman ensimmäinen pelkästään kierrätyspolttoainetta käyttävä voimalaitos - Kymijärvi II. Uuden ympäristömyönteisen tekniikan avulla roskista saadaan sähköä entistä tehokkaammin. www.lahtienergia.fi/kymijarvi

Kymijärvi II

Päijät-Hämeen Yrittäjälehti 05/2012  
Päijät-Hämeen Yrittäjälehti 05/2012  

Päijät-Hämeen Yrittäjälehti 05/2012