Medlemsblad for Kreds Øst, nr. 3, 2019

Page 8

8

Portræt

Af Helle Sindal / Foto: Christoffer Regild

Nye fagudtryk holder hjernen i gang Mae Veskis Hove skifter hjemmevant mellem fire sprog i sit job hos Nets, hvor hun tager sig af firmaets kunder i Estland. Dansk og estisk forretningskultur ligner hinanden meget – dog bruger esterne ikke smalltalk, fortæller Mae.

Det var interessen for sprog, som fik den unge Mae Veskis Hove til at rejse fra Estland til Danmark for at studere. Her mødte Mae danske Jens, som hun giftede sig med, og lige siden har hendes sprogkundskaber været en god adgangsbillet til det danske arbejdsmarked. Mae taler flydende estisk, russisk, engelsk, svensk og dansk. I sit nuværende job i Baltic Sales and Service hos Nets bruger hun primært estisk og russisk, når hun kommunikerer med kunderne i Estland. ”Der er et stort russisk mindretal i Estland, og selvom hovedsproget er estisk, så er det en stor fordel at bruge russisk, hvis man vil opnå noget hos dem”, forklarer Mae, som med et computerprogram let får computertastaturet til at skifte mellem forskellige sprog. Hendes nærmeste kolleger er fra Estland, Letland og Litauen, og chefen er fra Tyskland, så arbejdssproget i afdelingen er engelsk. Mae har arbejdet i Nets siden 2016. Tidligere har hun arbejdet med bl.a. it og onlinespil og i bilbranchen. ”Det holder hjernen i gang at skifte arbejdsområde en gang imellem og lære at bruge en masse nye fagudtryk”, oplever Mae. Den baltiske afdeling hos Nets var et nyt projekt, da hun blev ansat, så hun var med til at bygge afdelingen op og lære om alle processerne. Nets’ cirka 1.000 kunder i Estland er forretninger, som blandt andet bruger betalingsterminaler fra Nets. Mae glæder sig over at arbejde med hele forløbet omkring kunderne – fra salgsarbejde og risikoanalyse til afregning og opfølgning. En del af kunderne stammer fra Nor-

deas aktiviteter i Estland, inden banken blev fusioneret med DNB og blev til Luminor Bank, som selv udbyder betalingsløsninger. Men der kommer også nye estiske kunder til Nets. Mae oplever generelt ikke store forskelle mellem estisk og dansk forretningskultur, men på ét område er der virkelig variation: ”Vores afdeling i Estland bruger ikke smalltalk i professionel kommunikation. Så vi udveksler korte, klare beskeder ikke et ord om vejret eller andet, som ikke har noget med sagen at gøre”, fortæller hun.

Dialog om arbejdsmiljø Mae er arbejdsmiljørepræsentant for cirka 200 medarbejdere i Merchant Services i Nets’ hovedafdeling i Ballerup. ”Jeg var også arbejdsmiljørepræsentant på min forrige arbejdsplads. Det er et vigtigt område, hvor jeg gerne vil gøre en indsats for at styrke dialogen”, fastslår Mae. Her i efteråret har især de fysiske rammer på arbejdspladsen været i fokus. Hele Nets skal flytte til nye lokaler, og der har været mange forberedelser til det. Maes afdeling er rykket ind i et nyt lokale, så det har handlet om at lande bedst muligt i de nye omgivelser. I hverdagen gør Mae selv en indsats for at variere det stillesiddende arbejde. Hver eftermiddag omkring 14-tiden bruger hun fem minutter på at lave nogle øvelser med træningselastikker, som ligger klar til formålet. ”Nogle gange gør vi det i fællesskab, og ellers gør jeg det selv. Jeg kan tydeligt mærke, at de få minutters træning gør en forskel, så det kan jeg kun anbefale”.

Forebyggelse af stress er et andet vigtigt emne for arbejdsmiljørepræsentanten. ”Ledelsen har naturligvis et afgørende ansvar, men det er er også medarbejdernes eget ansvar”, siger Mae, som er glad for at have lært mere om dette og andre emner på Finansforbundets kurser og gå-hjem-møder. ”Når det gælder stressforebyggelse, kan forskellige øvelser og teknikker være en god hjælp”, fremhæver Mae.

Forfatter til ordbog Mae har bemærket, at nogle danskere har svært ved at skelne de baltiske lande fra hinanden, selv om landene og deres sprog og kultur er vidt forskellige. Dog har Estland påkaldt sig særlig dansk opmærksomhed de seneste år – på både godt og ondt: Der var sommerens festlige fejring af 800-års jubilæet for, at Dannebrog angiveligt faldt ned fra himlen i Estland. Men desværre også hvidvaskskandalen i Danske Banks afdeling i Estland, som ikke ligefrem pynter på nationens ry, opsummerer hun. Mae har ingen forretningsrejser til Estland, men privat har hun og familien tilbragt alle sommerferier i Estland, og hun tager selv gerne et par ture derover i løbet af året. Udover jobbet i Nets arbejder Mae også som tolk og oversætter nu og da. Hun har ingen problemer med hverdagens mange skift mellem forskellige sprog - og skulle hun komme i tvivl om et ord, kan hun slå det op i sin egen ordbog: Mae Veskis Hove er nemlig medforfatter til estisk-dansk/dansk-estisk ordbog. ”Det tog 4-5 år at skrive den”, slutter den sprogglade ester.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.